FANDOM


Q: a basso

A: w dół; precz!


Q: a bon mercato

A: tanio


Q: a casa

A: w domu; do domu


Q: a causa de

A: z powodu, z racji, z przyczyny, na skutek, wskutek


Q: a condition que

A: pod warunkiem, że


Q: a domo

A: w domu; do domu


Q: a fin de

A: aby, żeby


Q: a fin que

A: aby


Q: a minus que

A: chyba, że


Q: a parte

A: oprócz, poza


Q: a pena

A: zaledwie, ledwo, dopiero co


Q: a proposito

A: a propos


Q: a retro

A: do tyłu


Q: a transverso

A: w poprzek, na skroś


Q: a vices

A: czasami, niekiedy


Q: ab

A: od, z


Q: abandonar

A: czas. (1). zaniechać, rezygnować, porzucać; (2). opuszczać, porzucać, pozostawiać, występować, zostawiać na łasce; (3). zrzekać się; (4). zaniedbywać, pozostawiać swemu losowi


Q: abassar

A: czas. (1). obniżać, zniżać, zmniejszać, redukować, opuszczać w dół; (2). poniżać, zniżać, upokarzać; (3). redukować; (4). spuszczać, opuszczać


Q: abbordar

A: czas. (1). lądować, schodzić na ląd, dobijać do brzegu; (2). atakować, dokonywać abordażu; (3). zaczepiać, zagadywać; (4). podchodzić, przystępować, podejmować, atakować


Q: abbreviar

A: czas. (1). streszczać; (2). skracać


Q: abrupte

A: przym. nagły, gwałtowny, raptowny


Q: absente

A: przym. nieobecny


Q: absentia

A: rzecz. absencja, nieobecność


Q: absolute

A: przym. absolutny, bezwzględny, czysty


Q: absorber

A: czas. pochłaniać, wchłaniać; absorbować


Q: absurde

A: przym. absurdalny, bzdurny


Q: abundante

A: przym. obfity, obfitujący


Q: accelerar

A: czas. przyspieszać, zwiększać szybkość


Q: accender

A: czas. zapalać; włączać


Q: accento

A: rzecz. akcent


Q: acceptar

A: czas. przyjmować, akceptować, godzić się


Q: accesso

A: rzecz. (1) akces; dostęp, dojazd, dojście; (2). napad, atak


Q: accidente

A: rzecz. wypadek, przypadek


Q: accider

A: czas. zdarzać się, wydarzać się, przydarzać się, przytrafiać się


Q: accompaniar

A: czas. (1). towarzyszyć, odprowadzać; (2). akompaniować


Q: accordar

A: czas. harmonizować, zestrajać; zgadzać się; stroić; przyznawać, nadawać, udzielać


Q: accordo

A: rzecz. umowa, ugoda, zgoda; zgodność; akord


Q: accostumar

A: czas. przyzwyczajać


Q: accostumate

A: przym. przyzwyczajony


Q: accrescer

A: czas. wzrastać, przyrastać


Q: accrescimento

A: rzecz. wzrost, przyrost


Q: accusar

A: czas. oskarżać, zarzucać, obwiniać


Q: acide

A: przym. kwaśny


Q: acido

A: rzecz. kwas


Q: aciero

A: rzecz. stal


Q: aco

A: rzecz. igła


Q: acquirer

A: czas. nabywać, zdobywać, pozyskiwać


Q: action

A: rzecz. akcja, działanie; [Fin.] akcja, udział


Q: active

A: przym. aktywny


Q: acto

A: rzecz. (1). akt, postępowanie, czyn; (2). akt (teatr);; (3) numer (np. w cyrku); (4). akt, dokument, protokół


Q: actual

A: przym. aktualny, bieżący, dzisiejszy; faktyczny, rzeczywisty


Q: actualmente

A: przysł. aktualnie


Q: acute

A: przym. ostry; przeszywający; przenikliwy, bystry


Q: adaptar

A: czas. adaptować, przystosowywać, dostosowywać


Q: adder

A: czas. dodawać; przydawać, nadawać


Q: additional

A: przym. dodatkowy


Q: addormir

A: czas. usypiać


Q: adeo

A: z Bogiem, żegnaj, adio


Q: adherer

A: czas. przylegać, przywierać; należeć, przystawać; obstawać


Q: adhuc

A: dotąd, do tego miejsca; jak dotąd, jak na razie


Q: adjunger

A: czas. łączyć, jednoczyć


Q: adjustar

A: czas. regulować, poprawiać, dostosowywać


Q: adjuta

A: rzecz. pomoc, wsparcie


Q: adjutar

A: czas. pomagać


Q: adjuvar

A: czas. pomagać


Q: administrar

A: czas. administrować, zarządzać; aplikować, wymierzać


Q: administrator

A: rzecz. administrator, zarządca


Q: admirabile

A: przym. godny podziwu, zachwycający, wspaniały, cudowny


Q: admirar

A: czas. podziwiać


Q: admitter

A: czas. (1). przyznawać, zgadzać się, uznawać; (2). dopuszczać, przyjmować


Q: admoner

A: czas. strofować, upominać


Q: adoptar

A: czas. adoptować, przyjmować


Q: adorar

A: czas. adorować, uwielbiać, wielbić, czcić


Q: adresse

A: rzecz. (1). adres; (2). przemówienie, mowa, adres


Q: adulto

A: rzecz. dorosły (osoba)


Q: advenir

A: czas. nadchodzić


Q: advertir

A: czas. radzić, doradzać


Q: advocar

A: czas. zwoływać; przyzywać, wzywać


Q: advocato

A: rzecz. adwokat, obrońca


Q: aere

A: rzecz. powietrze


Q: affaire

A: rzecz. sprawa


Q: affamar

A: czas. głodzić


Q: affectionar

A: czas. lubić


Q: affectionate

A: przym. czuły, kochający, ciepły


Q: affin

A: przym. pokrewny, powinowaty; afiniczny (mat.)


Q: affirmar

A: czas. wzmacniać; twierdzić, stwierdzać


Q: affliction

A: rzecz. nieszczęście, strapienie, zgryzota, zmartwienie, boleść


Q: agente

A: rzecz. agent, operator


Q: agitar

A: czas. (1). wstrząsać, potrząsać, wzburzać, machać; (2). agitować, podburzać


Q: agradabile

A: przym. przyjemny, miły


Q: agradamento

A: rzecz. przyjemność


Q: agradar

A: czas. zadowalać, sprawiać przyjemność


Q: agricultura

A: rzecz. rolnictwo


Q: agulia

A: rzecz. igła


Q: al altere latere

A: z drugiej strony


Q: al estraniero

A: za granicą


Q: al latere

A: z boku


Q: al mesme tempore

A: w tym samym czasie


Q: al minus

A: co najmniej, przynajmniej


Q: ala

A: rzecz. skrzydło


Q: alacre

A: przym. chętny, ochoczy, skłonny


Q: albe

A: przym. biały


Q: albergo

A: rzecz. schronisko


Q: alcoholic

A: przym. alkoholowy


Q: alias

A: alias; kiedy indziej


Q: alibi

A: rzecz. alibi, wymówka


Q: alicubi

A: gdzieś


Q: alicun

A: kilka, kilku; niektóre, niektórzy


Q: alicuno

A: ktoś; niektóry


Q: alienate

A: przym. obłąkany, szalony


Q: alimentar

A: czas. karmić


Q: alimento

A: rzecz. żywność


Q: aliquando

A: kiedyś, w tym czy innym czasie; czasem


Q: alique

A: coś


Q: allactar

A: czas. karmić mlekiem


Q: allegre

A: przym. wesoły, żywy, radosny


Q: alora

A: wtedy, wówczas; więc, w takim przypadku, wobec tego


Q: alte

A: przym. wysoki; głośny


Q: altere

A: przym. inny; odmienny


Q: altere vice

A: jeszcze raz, ponownie, znów, od nowa, drugi raz


Q: alteremente

A: przysł. inaczej; w innym wypadku


Q: altiamento

A: rzecz. podniesienie


Q: altiar

A: czas. podwyższać, podnosić


Q: altitude

A: rzecz. wysokość


Q: alto

A: rzecz. góra (górna część)


Q: amabile

A: przym. miły, uprzejmy, sympatyczny


Q: amar

A: czas. kochać, lubić; gorzki, zgorzkniały


Q: ambe

A: oba (obie, obaj, oboje)


Q: ambiente

A: rzecz. okolica, otoczenie; środowisko; otaczający


Q: ambir

A: okrążać, otaczać, obchodzić


Q: ambular

A: czas. spacerować, przechadzać się


Q: ambulatura

A: rzecz. spacer, przechadzka


Q: amica

A: rzecz. przyjaciółka


Q: amical

A: przym. przyjacielski


Q: amico

A: rzecz. przyjaciel


Q: amita

A: rzecz. ciotka


Q: amonta

A: rzecz. ilość


Q: amontar

A: czas. wynosić, równać się


Q: amor

A: rzecz. miłość


Q: amusamento

A: rzecz. rozrywka


Q: amusante

A: przym. zabawny


Q: amusar

A: czas. bawić


Q: ancian

A: przym. dawny, starożytny, starodawny; stary, sędziwy


Q: ancora

A: rzecz. kotwica


Q: anello

A: rzecz. pierścień


Q: anglese

A: przym. angielski; rzecz. język angielski; Anglik, Angielka


Q: angulo

A: rzecz. róg (ulicy), kąt; zakątek


Q: anima

A: rzecz. dusza


Q: animal

A: rzecz. zwierzę; przym. zwierzęcy; cielesny


Q: anno

A: rzecz. rok


Q: annual

A: przym. doroczny; roczny


Q: annunciar

A: czas. zapowiadać, ogłaszać, anonsować


Q: annuncio

A: rzecz. anons, ogłoszenie, zapowiedź


Q: anque

A: również, także


Q: ansa

A: rzecz. pętla; uchwyt, rączka, rękojeść


Q: ante

A: przed, z przodu; poprzednio


Q: ante que

A: zanim


Q: antea

A: poprzednio, przedtem, uprzednio


Q: anterior

A: przym. przedni; poprzedni, uprzedni, wcześniejszy


Q: anteriormente

A: przysł.poprzednio, uprzednio, wcześniej


Q: antiquate

A: przym. przestarzały, staroświecki, starej daty


Q: anulo

A: rzecz. pierścionek


Q: anxie

A: przym. niespokojny, zaniepokojony; żądny, pożądający, pragnący


Q: anxietate

A: rzecz. niepokój, obawa; żądza, pożądanie


Q: ape

A: rzecz. pszczoła


Q: aperir

A: czas. 1. otwierać


Q: aperte

A: przym. otwarty


Q: apertura

A: rzecz. otwarcie; otwór; rozwarcie (mat.)


Q: apicula

A: rzecz. pszczoła miodna


Q: apparato

A: rzecz. aparat


Q: apparer

A: czas. ukazywać się, zjawiać się, pojawiać się


Q: appellar

A: czas. nazywać, zwać; (se) nazywać się; apelować, wzywać


Q: appello

A: rzecz. apel, odezwa


Q: appender

A: czas. zawieszać; dołączać


Q: appertiner

A: czas. należeć


Q: appetito

A: rzecz. apetyt, żądza, pragnienie


Q: application

A: rzecz. aplikacja; prośba, podanie, aplikacja, wniosek; stosowanie, aplikowanie


Q: appoiar

A: czas. opierać; wspierać, popierać


Q: appoio

A: rzecz. poparcie, wsparcie


Q: apportar

A: czas. przynosić


Q: apprehensive

A: przym. straszny, okropny, przerażający, przeraźliwy


Q: apprender

A: czas. uczyć się; dowiadywać się


Q: apprestar

A: czas. szykować, przygotowywać, preparować


Q: approbar

A: czas. przyjmować (aprobować)


Q: approchar

A: czas.zbliżać


Q: appropriate

A: przym. właściwy, stosowny, odpowiedni; przywłaszczony


Q: approvisionar

A: czas. zaopatrywać, dostarczać


Q: april

A: rzecz. kwiecień


Q: apte

A: przym. stosowny, trafny, nadający się


Q: apud

A: przy, u, nad


Q: aqua

A: rzecz. woda


Q: aquiero

A: rzecz. dren, kanał odpływowy, odpływ


Q: aratro

A: rzecz. pług


Q: arbore

A: rzecz. drzewo


Q: arbusto

A: rzecz. krzew, krzak


Q: archetto

A: rzecz. smyczek


Q: arco

A: rzecz. łuk


Q: arder

A: czas. płonąć, pałać, goreć


Q: ardor

A: rzecz. żar; zapał


Q: ardue

A: przym. żmudny, ciężki, uciążliwy


Q: area

A: rzecz. przestrzeń, obszar, powierzchnia, areał


Q: arena

A: rzecz. (1). piasek; (2). arena


Q: argento

A: rzecz. srebro


Q: argilla

A: rzecz. glina


Q: arma

A: rzecz. broń, uzbrojenie


Q: armar

A: czas. uzbrajać; wyposażać


Q: armatura

A: rzecz. zbroja


Q: armea

A: rzecz. armia, wojsko


Q: arrangiamento

A: rzecz. układ


Q: arrangiar

A: czas. (1). urządzać, porządkować, organizować; (2). aranżować; (3). udać się, powieść się (zrobić coś) arrangiar se - dawać sobie radę


Q: arrestar

A: czas. (1). zatrzymywać, wstrzymywać, powstrzymywać; (2). aresztować, zatrzymywać


Q: arrivar

A: czas. przybywać, nadchodzić; dochodzić


Q: arrivata

A: rzecz. przybycie, nadejście; przyjazd, przylot


Q: arte

A: rzecz. sztuka


Q: articulo

A: rzecz. (1). artykuł (tekst); (2). staw [Med.]; (3). artykuł, towar; (4). [Ling.] rodzajnik


Q: artificial

A: przym. sztuczny, udawany


Q: artificio

A: rzecz. trick, podstęp, sztuczka


Q: ascender

A: czas. wchodzić (na górę); wkraczać; wsiadać


Q: ascensor

A: rzecz. winda


Q: ascoltar

A: czas. słuchać


Q: aspecto

A: rzecz. aspekt; wygląd


Q: aspere

A: przym. szorstki, chropowaty, nierówny; chamski, grubiański, obcesowy


Q: assassinar

A: czas. mordować, skrytobójczo zabijać, dokonywać zamachu


Q: assatis

A: dość, dosyć, wystarczająco, całkiem


Q: assecurantia

A: rzecz. asekuracja; ubezpieczenie


Q: assecurar

A: czas. zabezpieczać, ubezpieczać; zapewniać


Q: assemblar

A: czas. gromadzić, zbierać; montować


Q: assertion

A: rzecz. twierdzenie


Q: assi

A: tak, równie; tak więc, zatem


Q: assister

A: czas. asystować, pomagać; uczestniczyć


Q: association

A: rzecz. stowarzyszenie; skojarzenie


Q: astere

A: rzecz. gwiazda; aster


Q: astro

A: rzecz. gwiazda


Q: atomo

A: rzecz. atom


Q: atroce

A: przym. okrutny; okropny, wstrętny, ohydny


Q: attaccar

A: czas. atakować; przymocowywać, przyczepiać; załączać


Q: attacco

A: rzecz. atak


Q: attender

A: czas. czekać, oczekiwać; uczęszczać; uwzględniać, brać pod uwagę


Q: attention

A: rzecz. uwaga


Q: attentive

A: przym. uważny, troskliwy, usłużny


Q: atterrar

A: czas. lądować, przyziemiać


Q: attinger

A: czas. docierać, osiągać


Q: attraction

A: rzecz. atrakcja


Q: attractive

A: przym. atrakcyjny, pociągający, przyciągający


Q: attraher

A: czas. pociągać, przyciągać


Q: attrappar

A: czas. chwytać, łapać


Q: attruppar

A: czas. zbierać, gromadzić, montować


Q: audir

A: czas. słyszeć


Q: augmentar

A: czas. zwiększać, powiększać


Q: augusto

A: rzecz. sierpień


Q: aure

A: rzecz. ucho


Q: auro

A: rzecz. złoto


Q: automatic

A: przym. automatyczny, samoczynny


Q: autoritate

A: rzecz. autorytet; władza, jurysdykcja autoritate central - władza centralna; autoritate supreme - władza najwyższa; autoritate legitime - legalna władza; autoritate judiciari - władza sądownicza; autoritate regal/royal - władza królewska; autoritate imperial - władza cesarska; autoritate statal - władza państwowa; autoritate paternal/paterne - władza rodzicielska; autoritates civil - władza cywilna; autoritates militar - władze wojskowe; autoritate religiose - władza kościelna; autoritates municipal - władze miejskie; autoritates local - władze lokalne; mantenentia/mantenimento del autoritate - zachowanie władzy, utrzymanie władzy; abuso de autoritate - nadużycie władzy; autoritates de occupation - władze okupacyjne; esser sub le autoritate de un persona - być pod czyjąś władzą; submitter un persona a su autoritate - podporządkować kogoś swojej władzy; imponer su autoritate - narzucić swoją władzę; exercer (le) autoritate - wykonywać władzę; refractari al autoritate - nieposłuszny władzy


Q: autumno

A: rzecz. jesień


Q: auxiliar

A: przym. pomocniczy; czas. pomagać


Q: avantage

A: rzecz. zaleta, korzyść; przewaga, awantaż


Q: avante

A: przysł. naprzód, do przodu; z przodu, na przedzie; (2). naprzód, uprzednio, wcześniej


Q: avantia

A: rzecz. (1). zaliczka, zadatek; (2). przewaga, przodownictwo, prowadzenie;; (3). awanse


Q: avantiar

A: czas. (1). posuwać się, postępować; (2). awansować, promować; (3). wysuwać, przedkładać


Q: avar

A: przym. skąpy


Q: ave

A: rzecz. ptak


Q: aventura

A: rzecz. przygoda


Q: averter

A: czas. odwracać


Q: avion

A: rzecz. samolot


Q: baby

A: rzecz. niemowlę


Q: baca

A: rzecz. jagoda


Q: bagage

A: rzecz. bagaż


Q: balancia

A: rzecz. balans, równowaga; waga


Q: balanciar

A: czas. bilansować; wahać się


Q: balla

A: rzecz. kula; pocisk; bela; bila


Q: ballon

A: rzecz. balon


Q: banca

A: rzecz. bank


Q: banco

A: rzecz. lada, ławka


Q: banda

A: rzecz. banda; bandaż; taśma; pasmo


Q: bandiera

A: rzecz. chorągiew, flaga


Q: banio

A: rzecz. kąpiel; łaźnia


Q: barca

A: rzecz. barka; łódka


Q: barra

A: rzecz. sztaba; pasek, listwa, belka


Q: barraca

A: rzecz. barak


Q: barriera

A: rzecz. bariera, przeszkoda


Q: basar

A: czas. bazować, opierać


Q: base

A: rzecz. baza; podstawa


Q: basiar

A: czas. całować


Q: basic

A: przym. (1). bazowy, podstawowy, zasadniczy; (2). [Chem] zasadowy;


Q: basio

A: rzecz. pocałunek


Q: bassar

A: czas. obniżać


Q: basse

A: przym. (1). niski, dolny; (2). podły, nikczemny, nędzny; (3). basowy


Q: bassinetto

A: rzecz. miseczka


Q: bassino

A: rzecz. basen; miednica; miska


Q: basso

A: rzecz. dół; bas


Q: bastante

A: dość, dosyć, wystarczająco


Q: baston

A: rzecz. kij, patyk, laska


Q: battalia

A: rzecz. bitwa


Q: batter

A: czas. 1. uderzać, bić


Q: beccar

A: czas. dziobać


Q: becco

A: rzecz. dziób


Q: belle

A: przym. ładny, piękny


Q: bellette

A: przym. śliczny, śliczniutki


Q: bello

A: rzecz. wojna


Q: beltate

A: rzecz. piękno; piękność


Q: ben

A: przysł. dobrze; rzecz. dobro; własność, dobro


Q: ben que

A: chociaż, aczkolwiek


Q: benedicer

A: czas. błogosławić


Q: beneficio

A: rzecz. dobrodziejstwo; korzyść, pożytek


Q: benevole

A: przym. życzliwy; dobroczynny


Q: benigne

A: przym. dobrotliwy, dobroduszny; łagodny, niezłośliwy, dobrotliwy [Med.]


Q: benvenite

A: przym. mile widziany; serdecznie witamy!


Q: berillos

A: rzecz. okulary


Q: besonio

A: rzecz. potrzeba


Q: biber

A: czas. pić


Q: biberage

A: rzecz. napój


Q: bibliotheca

A: rzecz. biblioteka


Q: bicyclo

A: rzecz. rower


Q: billet

A: rzecz. bilet; zakwaterowanie


Q: bira

A: rzecz. piwo


Q: bis

A: bis; dwa razy, dwukrotnie


Q: bizarre

A: przym. dziwaczny


Q: blanc

A: przym. biały


Q: blande

A: przym. uprzejmy, łagodny; miękki, delikatny, mdły, nijaki; pochlebny, schlebiający


Q: blasmar

A: czas. potępiać, obwiniać


Q: blasmo

A: rzecz. potępienie, obwinienie


Q: blasphemar

A: czas. bluźnić, przeklinać


Q: blau

A: przym. niebieski


Q: blocar

A: czas. blokować


Q: bloco

A: rzecz. blok


Q: blonde

A: rzecz. blond; blondyn


Q: bobinar

A: czas. nawijać na szpulkę


Q: bomba

A: rzecz. bomba


Q: bombar

A: czas. bombardować


Q: bon

A: przym. dobry; spory


Q: bonbon

A: rzecz. cukierek


Q: bordo

A: rzecz. krawędź, burta; brzeg


Q: bosco

A: rzecz. las


Q: boteca

A: rzecz. sklep, sklepik


Q: botta

A: rzecz. but, trzewik, kozak


Q: bottilia

A: rzecz. butelka


Q: bracio

A: rzecz. ramię; poręcz


Q: branca

A: rzecz. gałąź; ramię; oddział (czegoś)


Q: brave

A: przym. dzielny, odważny, mężny


Q: breve

A: przym. krótki, zwięzły; rzecz. krótka nuta; brewe


Q: bricca

A: rzecz. cegła


Q: brillante

A: przym. błyszczący; wspaniały, błyskotliwy; brylantowy; rzecz. brylant


Q: brillar

A: czas. świecić, błyszczeć; brylować


Q: brossa

A: rzecz. szczotka


Q: brossar

A: czas. szczotkować


Q: bruma

A: rzecz. mgła


Q: brun

A: przym. brązowy


Q: brusc

A: przym. szorstki, obcesowy


Q: bucca

A: rzecz. usta; otwór


Q: buclar

A: czas. układać, zakręcać (włosy)


Q: buffon

A: rzecz. bufon; klown, pajac, komik


Q: bullir

A: czas. gotować się, wrzeć


Q: bureau

A: rzecz. biuro; biurko


Q: burgo

A: rzecz. miasto


Q: burla

A: rzecz. żart, dowcip


Q: burlar

A: czas. żartować, dowcipkować, kpić


Q: button

A: rzecz. pąk, pączek; guzik; przycisk; pryszcz


Q: butyro

A: rzecz. masło


Q: cabana

A: rzecz. chatka


Q: cader

A: czas. (1). upadać, padać, spadać; (2). wpadać; (3). wypadać; (4). popadać; (5). polec, zginąć; (6). przypadać, wypadać


Q: cadita

A: rzecz. upadek; spadek; opad


Q: caffe

A: rzecz. kawa; kawiarnia


Q: calcar

A: czas. 1. deptać, tratować


Q: calcea

A: rzecz. pończocha


Q: calceo

A: rzecz. pantofel, kapeć


Q: calceones

A: rzecz. slipy; szorty


Q: calcetta

A: rzecz. pończoszka; skarpetka


Q: calcular

A: czas. kalkulować, liczyć


Q: calculo

A: rzecz. rachunek


Q: calde

A: przym. ciepły, gorący


Q: caldiera

A: rzecz. kocioł


Q: calefacer

A: czas. ogrzewać, nagrzewać


Q: calefaction

A: rzecz. ogrzewanie


Q: calide

A: przym. ciepły, gorący


Q: calma

A: rzecz. spokój


Q: calmar

A: czas. uspakajać


Q: calme

A: przym. spokojny


Q: calor

A: rzecz. ciepło; gorąco


Q: calorifero

A: rzecz. kaloryfer


Q: calorose

A: przym. ciepły, gorący


Q: cambiamento

A: rzecz. zmiana, przemiana


Q: cambiar

A: czas. zmieniać; (contra) wymieniać (na)


Q: cambio

A: rzecz. zmiana; wymiana; reszta (pieniędzy); kurs


Q: camera

A: rzecz. izba, pomieszczenie; komora; aparat fotograficzny


Q: camino

A: rzecz. komin; kominek


Q: camion

A: rzecz. ciężarówka, kamion


Q: camisa

A: rzecz. koszula; przykrycie, zabezpieczenie


Q: cammino

A: rzecz. droga


Q: campana

A: rzecz. dzwonek


Q: campania

A: rzecz. 1. pole, otwarty teren


Q: campar

A: czas. obozować


Q: campo

A: rzecz. (1). pole; (2). pole, teren, obszar, dziedzina


Q: can

A: rzecz. pies


Q: canna

A: rzecz. laska, patyk, trzcina


Q: cannon

A: rzecz. armata, działo; lufa


Q: cantar

A: czas. śpiewać


Q: canto

A: rzecz. śpiew; pieśń


Q: capabile

A: przym. zdolny


Q: capace

A: przym. obszerny; zdolny, uzdolniony


Q: capacitate

A: rzecz. zdolność; pojemność


Q: caper

A: czas. chwytać, łapać; trzymać


Q: capillatura

A: rzecz. owłosienie


Q: capillo

A: rzecz. włos


Q: capillos

A: rzecz. włosy


Q: capital

A: rzecz. stolica; kapitał; przym. kapitalny; główny; kapitałowy


Q: capitano

A: rzecz. kapitan


Q: capite

A: rzecz. 1. głowa


Q: cappello

A: rzecz. kapelusz


Q: capra

A: rzecz. koza


Q: captivar

A: czas. chwytać, łapać; trzymać


Q: capturar

A: czas. chwytać, łapać; trzymać


Q: car

A: przym. drogi, kosztowny; drogi (ulubiony)


Q: carbon

A: rzecz. węgiel


Q: carer

A: czas. brakować, zbywać


Q: carga

A: rzecz. ciężar, obciążenie, brzemię


Q: cargar

A: czas. ładować, obciążać; szarżować


Q: carne

A: rzecz. mięso, ciało


Q: carriera

A: rzecz. kariera; tor wyścigowy


Q: carro

A: rzecz. wóz, wagon, samochód; karetka


Q: carta

A: rzecz. karta; mapa


Q: carton

A: rzecz. karton, tektura; komiks


Q: casa

A: rzecz. dom, domek


Q: caseo

A: rzecz. ser


Q: caso

A: rzecz. przypadek


Q: cassa

A: rzecz. pudełko, skrzynka; kasa


Q: casserola

A: rzecz. zapiekanka


Q: castellano

A: rzecz. kasztelan, pan na zamku


Q: castello

A: rzecz. zamek, kasztel


Q: cata

A: każdy


Q: categoria

A: rzecz. kategoria


Q: catena

A: rzecz. łańcuch


Q: cathedra

A: rzecz. katedra


Q: catto

A: rzecz. kot


Q: cauchu

A: rzecz. kauczuk


Q: cauda

A: rzecz. ogon; ogonek, kolejka


Q: causa

A: rzecz. (1). powód, przyczyna; (2). sprawa, przypadek


Q: causar

A: czas. powodować


Q: cavalcar

A: czas. jechać konno


Q: cavallo

A: rzecz. koń


Q: cave

A: przym. pusty, wklęsły, wklęśnięty, wydrążony, zapadły


Q: cavernose

A: przym. jaskiniowy


Q: cavilia

A: rzecz. kostka (nogi)


Q: cavo

A: rzecz. dziura; jaskinia


Q: cec

A: przym. (1). ślepy, niewidomy; (2). ślepy, bez wyjścia; (3). zaślepiony


Q: cecar

A: czas. oślepiać; olśniewać


Q: ceder

A: czas. 1. ustępować, ulegać, poddawać się


Q: celar

A: czas. chować, ukrywać; zatajać


Q: celebrar

A: czas. obchodzić, celebrować, świętować


Q: celebration

A: rzecz. uroczystość, celebracja, obchody


Q: celebre

A: przym. sławny, znany


Q: celere

A: przym. 1. szybki, prędki


Q: celibe

A: rzecz. samotny, kawaler; nieżonaty, bezżenny


Q: cella

A: rzecz. cela


Q: celle

A: tamten, ów


Q: celo

A: rzecz. niebo; raj, niebiosa


Q: cemento

A: rzecz. cement; beton


Q: cena

A: rzecz. kolacja, wieczerza


Q: cento

A: rzecz. sto


Q: central

A: przym. centralny, środkowy; rzecz. centrala


Q: centro

A: rzecz. środek, centrum


Q: cera

A: rzecz. wosk, woskowina, parafina


Q: cerca

A: rzecz. poszukiwanie


Q: cercar

A: czas. szukać, przeszukiwać, wyszukiwać; starać się, usiłować


Q: cerebro

A: rzecz. mózg


Q: ceremonia

A: rzecz. ceremonia


Q: ceremoniose

A: przym. ceremonialny, dworny, ugrzeczniony


Q: certe

A: przym. pewny, przekonany; pewien


Q: certitude

A: rzecz. pewność


Q: certo

A: przysł. na pewno, z pewnościa


Q: cessar

A: czas. 1. kończyć się, ustawać


Q: chaco

A: rzecz. szach


Q: chance

A: rzecz. szansa


Q: character

A: rzecz. charakter; litera, znak


Q: charme

A: rzecz. urok, czar, powab


Q: chassa

A: rzecz. polowanie; pościg


Q: chassar

A: czas. polować; gonić; wyganiać


Q: chef

A: rzecz. szef; dowódca


Q: chimic

A: przym. chemiczny


Q: choc

A: rzecz. szok


Q: choccante

A: przym. szokujący


Q: choccar

A: czas. szokować


Q: cholera

A: rzecz.(1). cholera; (2). gniew, złość


Q: chorda

A: rzecz. akord; cięciwa; struna


Q: ci

A: tu, tutaj


Q: cinctura

A: rzecz. pas, pasek; pas (część ciała)


Q: cinere

A: rzecz. popiół


Q: cinquanta

A: pięćdziesiąt


Q: cinque

A: pięć


Q: circa

A: wokół; około, circa


Q: circular

A: czas. krążyć, cyrkulować; rozprowadzać; przym. okrągły; kołowy, kolisty; okrężny, okólny; obwoźny;rzecz. okólnik


Q: circulation

A: rzecz. cyrkulacja, krążenie; nakład; ruch (uliczny)


Q: circulo

A: rzecz. koło, krąg; kółko


Q: circumferer

A: czas. otaczać; obejmować


Q: cisorios

A: rzecz. nożyczki


Q: citate

A: rzecz. miasto


Q: cito

A: niezadługo, szybko, niebawem, wkrótce


Q: civilisar

A: czas. cywilizować


Q: clamar

A: czas. wykrzykiwać, wrzeszczeć


Q: clar

A: przym. jasny, czysty, klarowny; bezsporny, oczywisty


Q: clarar

A: czas. klarować, czyścić; wyjaśniać


Q: classe

A: rzecz. klasa


Q: clauder

A: czas. zamykać; kończyć


Q: clavar

A: czas. przybijać


Q: clave

A: rzecz. klucz; klawisz


Q: clavo

A: rzecz. paznokieć; gwóźdź; goździk (przyprawa); czyrak


Q: cliente

A: rzecz. klient


Q: club

A: rzecz. klub


Q: coardo

A: rzecz. tchórz


Q: cocer

A: czas. gotować; wypiekać


Q: cocina

A: rzecz. kuchnia


Q: cocinar

A: czas. gotować


Q: cocinero

A: rzecz. kucharz


Q: coclear

A: rzecz. łyżka


Q: coco

A: rzecz. kucharz; kokos


Q: coffro

A: rzecz. kufer, skrzynia


Q: cognoscentia

A: rzecz. wiedza, znajomość, wiadomości


Q: cognoscer

A: czas. znać


Q: colla

A: rzecz. klej


Q: collaber

A: czas. załamywać, runąć, zapadać; rozpadać się


Q: collapso

A: rzecz. załamanie, atak, zawał, kolaps, rozpad


Q: collar

A: czas. sklejać; rzecz. kołnierzyk; naszyjnik;


Q: colle

A: rzecz. wzgórze


Q: collection

A: rzecz. kolekcja, zbiór


Q: collider

A: czas. kolidować


Q: colliger

A: czas. zbierać, kolekcjonować; pobierać


Q: collina

A: rzecz. wzgórze, pagórek, wzniesienie


Q: collision

A: rzecz. zderzenie, kolizja


Q: collo

A: rzecz. szyja; kołnierz


Q: collose

A: przym. lepki, kleisty


Q: colonisar

A: czas. kolonizować


Q: color

A: rzecz. barwa, kolor; farba


Q: colpar

A: czas. uderzać, bić


Q: colpo

A: rzecz. uderzenie, cios


Q: combatter

A: czas. zwalczać, walczyć


Q: combatto

A: rzecz. bój, walka


Q: combinar

A: czas. kombinować; łączyć


Q: comburer

A: czas. spalać, przypalać


Q: comenciamento

A: rzecz. początek


Q: comenciar

A: czas. zaczynać, rozpoczynać


Q: comic

A: przym. komiczny


Q: commandar

A: czas. zamawiać; rozkazywać, kazać; dowodzić


Q: commando

A: rzecz. (1). rozkaz, komenda, polecenie; (2). dowodzenie, dowództwo;; (3). komando, oddział; komandos


Q: commendar

A: czas. chwalić; polecać, zalecać


Q: commerciar

A: czas. handlować


Q: commercio

A: rzecz. handel


Q: commiseration

A: rzecz. współczucie, litość


Q: commissionar

A: czas. zlecać, zarządzać


Q: commun

A: przym. wspólny; zwykły, powszechny, pospolity


Q: como

A: jak; jako


Q: como si

A: jak gdyby, jakby


Q: comocunque

A: jakkolwiek, jak bądź; chociaż, jakkolwiek


Q: compania

A: rzecz. kompania, towarzystwo


Q: companion

A: rzecz. kompan, towarzysz


Q: comparar

A: czas. porównywać


Q: compassion

A: rzecz. współczucie, litość


Q: compensation

A: rzecz. rekompensata, kompensacja, rozliczenie, rozrachunek


Q: competer

A: czas. (con) współzawodniczyć (z)


Q: completar

A: czas. kompletować, dopełniać, kończyć, finalizować


Q: complete

A: przym. całkowity, kompletny


Q: completemente

A: przysł. kompletnie, całkowicie


Q: componer

A: czas. składać; komponować


Q: composite

A: przym. złożony


Q: comprar

A: czas. kupować


Q: comprender

A: czas. (1). rozumieć, pojmować, obejmować rozumem; (2). zawierać, obejmować


Q: computator

A: rzecz. komputer


Q: con

A: z (razem)


Q: conceder

A: czas. przyznawać, przydzielać, dawać pozwolenie, dawać koncesję


Q: concentrar

A: czas. koncentrować, skupiać


Q: concernente

A: odnośnie, jeśli chodzi o, dotyczący


Q: concordar

A: czas. (con) zgadzać się (na)


Q: concurso

A: rzecz. konkurs


Q: conducer

A: czas. 1. prowadzić, odprowadzać


Q: conducta

A: rzecz. postępowanie, zachowanie; prowadzenie


Q: confectionar

A: czas. wytwarzać, składać, komponować, konfekcjonować


Q: confecto

A: rzecz. cukierek; wyroby cukiernicze, słodycze


Q: conferentia

A: rzecz. konferencja


Q: confessar

A: czas. spowiadać (się); wyznawać


Q: confidentia

A: rzecz. zaufanie; ufność (mat.)


Q: confider

A: czas. zwierzać się; powierzać


Q: confortabile

A: rzecz. fotel; przym. wygodny


Q: conforto

A: rzecz. pocieszenie, otucha


Q: confrontar

A: czas. konfrontować, przeciwstawiać się, stawać naprzeciw, stawiać czoła


Q: confunder

A: czas. (1). mieszać, pomieszać, zlewać ze sobą, łączyć; (2). mylić (coś z czymś); (3). konfundować, mylić, wprowadzać w zakłopotanie, wprowadzać w błąd, stropić


Q: conjectura

A: rzecz. przypuszczenie, domysł, domniemanie, koniektura


Q: conjecturar

A: czas. przypuszczać, mniemać, zgadywać, snuć domysły


Q: connecter

A: czas. (1). łączyć, wiązać; (2). włączać, uruchamiać; (3). podłączać


Q: conscie

A: przym. świadomy; przytomny


Q: conscientia

A: rzecz. sumienie; świadomość; przytomność


Q: consentir

A: czas. zgadzać się


Q: conservar

A: czas. zachowywać; konserwować; przechowywać


Q: considerar

A: czas. rozważać; uważać za


Q: consiliar

A: czas. radzić, doradzać, zalecać


Q: consilio

A: rzecz. rada


Q: consister

A: czas. (de) składać się (z)


Q: construer

A: czas. budować, konstruować


Q: contactar

A: czas. kontaktować


Q: contacto

A: rzecz. kontakt


Q: contar

A: czas. liczyć (przeliczać); liczyć (zawierać); opowiadać


Q: contente

A: przym. zadowolony, rad


Q: contento

A: rzecz. treść, zawartość


Q: continer

A: czas. 1. zawierać


Q: contingente

A: rzecz. kontyngent; przym. przypadkowy, nieprzewidywalny


Q: continger

A: czas. stykać się, mieć kontakt; zdarzać się, wydarzać się


Q: continuar

A: czas. 1. kontynuować, dalej prowadzić


Q: continue

A: przym. ciągły, nieprzerwany, stały, dalej trwający


Q: conto

A: rzecz. opowiadanie; konto, rachunek; spis, liczenie, zliczanie


Q: contra

A: wbrew, przeciw; naprzeciwko, z przeciwnej strony; przeciwnie, w przeciwieństwie; rzecz. [Fencing] counter


Q: contraher

A: czas. ściągać, zwężać; zawierać, podejmować; nabawić się


Q: contrari

A: przym. sprzeczny, przeciwny


Q: contrario

A: rzecz. przeciwieństwo, odwrotność


Q: controlar

A: czas. kontrolować; sprawdzać, weryfikować


Q: contunder

A: czas. stłuc, kontuzjować, ranić


Q: convenibile

A: przym. dogodny, odpowiedni, pasujący


Q: conveniente

A: przym. dogodny, wygodny, pasujący


Q: convenir

A: czas. odpowiadać (pasować), konweniować; zjechać się, zgromadzić się


Q: convoyo

A: rzecz. konwój, kondukt


Q: convulsion

A: rzecz. konwulsja, paroksyzm


Q: coperculo

A: rzecz. przykrywka, pokrywka, wieczko


Q: coperir

A: czas. przykrywać, zakrywać, pokrywać; obejmować


Q: copertura

A: rzecz. okładka; pokrywa


Q: copia

A: rzecz. kopia


Q: copiar

A: czas. kopiować


Q: copula

A: rzecz. para (małżeńska, elementów)


Q: corage

A: rzecz. odwaga, męstwo, śmiałość


Q: corbe

A: rzecz. kosz


Q: corda

A: rzecz. sznur, lina; cięciwa (mat.)


Q: corde

A: rzecz. serce, kier


Q: cordon

A: rzecz. kordonek; kordon


Q: corio

A: rzecz. skóra


Q: corno

A: rzecz. róg


Q: corona

A: rzecz. korona (waluta); korona


Q: corpore

A: rzecz. ciało; korpus


Q: corpulente

A: przym. korpulentny


Q: correcte

A: przym. poprawny, słuszny, właściwy


Q: correspondentia

A: rzecz. korespondencja; zgodność, odpowiedniość


Q: corridor

A: rzecz. korytarz


Q: corriger

A: czas. korygować, poprawiać


Q: corte

A: rzecz. sąd; dwór, pałac; dziedziniec, podwórze; umizgi, zaloty


Q: cortese

A: przym. 1. uprzejmy, grzeczny, układny, kurtuazyjny


Q: cortina

A: rzecz. kurtyna


Q: cosa

A: rzecz. rzecz


Q: cosino

A: rzecz. kuzyn


Q: cosmo

A: rzecz. kosmos, wszechświat


Q: cossino

A: rzecz. poduszka


Q: costa

A: rzecz. wybrzeże; stok, zbocze; żebro


Q: costar

A: czas. kosztować


Q: costo

A: rzecz. koszt


Q: costume

A: rzecz. zwyczaj, obyczaj; kostium


Q: coton

A: rzecz. bawełna


Q: crac

A: rzecz. trzask


Q: craccar

A: czas. trzaskać


Q: crasse

A: przym. gruby; gęsty, ciężki; głupi


Q: cravata

A: rzecz. krawat


Q: crear

A: czas. tworzyć, stwarzać


Q: creatura

A: rzecz. stworzenie


Q: creder

A: czas. przypuszczać, wierzyć, sądzić


Q: credito

A: rzecz. kredyt; akredytywa


Q: crema

A: rzecz. śmietanka


Q: crepar

A: czas. trzeszczeć, trzaskać; rozłupywać, pękać


Q: crescer

A: czas. rosnąć


Q: creta

A: rzecz. kreda; Kreta


Q: criminal

A: rzecz. zbrodniarz, przestępca; przym. zbrodniczy, kryminalny, karygodny


Q: crimine

A: rzecz. zbrodnia, przestępstwo


Q: critar

A: czas. krzyczeć


Q: crito

A: rzecz. krzyk, wrzask


Q: croc

A: rzecz. hak, haczyk


Q: cruce

A: rzecz. krzyż


Q: cruciar

A: czas. krzyżować się; przekraczać; krążyć; męczyć, torturować


Q: crude

A: przym. surowy


Q: cruel

A: przym. okrutny


Q: cubar

A: czas. podnosić do sześcianu; leżeć


Q: cubito

A: rzecz. łokieć


Q: cuje

A: którego, których, czyjego, czyich


Q: culina

A: rzecz. kuchnia


Q: culmine

A: rzecz. kulminacja, punkt kulminacyjny


Q: culpa

A: rzecz. wina


Q: culpabile

A: przym. winny


Q: culpar

A: czas. obwiniać


Q: cultello

A: rzecz. nóż


Q: cultivar

A: czas. hodować, uprawiać; kultywować, pielęgnować, dochowywać


Q: cultro

A: rzecz. nóż, ostrze


Q: cumular

A: czas. kumulować, nagromadzać; obsypywać (np. honorami)


Q: cumulo

A: rzecz. stos


Q: cuppa

A: rzecz. puchar, czara, kielich


Q: cupro

A: rzecz. miedź


Q: cura

A: rzecz. opieka; leczenie


Q: curar

A: czas. kurować, leczyć; pielęgnować


Q: curiose

A: przym. ciekawski, ciekaw, zainteresowany; ciekawy, niezwykły, dziwny, kuriozalny


Q: currente

A: rzecz. potok; prąd; przym. bieżący, aktualny, obecny; płynny; obiegowy, rozpowszechniony


Q: currer

A: czas. (1). biegać, biec, gonić, spieszyć; (2). jechać; (3). ścigać się, brać udział w wyścigach; (4). obiegać, krążyć, cyrkulować, być w obiegu; (5). biec, upływać, płynąć, wypływać; (6). ubiegać się, dążyć za czymś, gonić za czymś; (7). narażać się, ryzykować; (8). przebiegać, przemierzać


Q: currero

A: rzecz. kurier, posłaniec; poczta; listonosz; biegacz


Q: cursa

A: rzecz. wyścig


Q: curso

A: rzecz. bieg; wyścig; tok, przebieg; kurs


Q: curte

A: przym. krótki


Q: curva

A: rzecz. zakręt; krzywa


Q: curvar

A: czas. zakrzywiać


Q: cute

A: rzecz. skóra


Q: dama

A: rzecz. dama; królowa (karty)


Q: damno

A: rzecz. szkoda


Q: dansa

A: rzecz. taniec


Q: dansar

A: czas. tańczyć


Q: dar

A: czas. dawać, wydawać, udzielać, rozdawać, nadawać


Q: data

A: rzecz. data


Q: dato

A: rzecz. dana


Q: de

A: czyjś, czegoś, o


Q: de alto a basso

A: z góry na dół


Q: de bon hora

A: na czas


Q: de longe

A: z daleka, z oddali


Q: de maniera que

A: aby, ażeby, tak aby


Q: de nove

A: jeszcze raz, ponownie, znów, od nowa, drugi raz


Q: de plus

A: ponadto, dodatkowo, prócz tego


Q: de que

A: którego, których


Q: de qui

A: czyj


Q: dea

A: rzecz. bogini


Q: deber

A: czas. musieć; zawdzięczać; rzecz. obowiązek, mus; pensum


Q: debile

A: przym. słaby, słabowity; niepewny, nieśmiały


Q: debite

A: przym. dłużny, zaległy; zawdzięczany; należny


Q: debito

A: rzecz. dług


Q: decader

A: czas. chylić się, upadać, podupadać; spadać, zmniejszać się, maleć


Q: dece

A: dziesięć


Q: decedite

A: przym. zmarły


Q: decembre

A: rzecz. grudzień


Q: decider

A: czas. decydować


Q: decimal

A: przym. dziesiętny, decymalny; rzecz. ułamek dziesiętny


Q: decime

A: dziesiąty


Q: deciper

A: czas. oszukiwać, okłamywać


Q: decision

A: rzecz. decyzja


Q: declarar

A: czas. deklarować, oświadczać, ogłaszać, proklamować, wypowiadać


Q: declaration

A: rzecz. deklaracja; proklamacja, oświadczenie


Q: declinar

A: czas. upadać, chylić się ku upadkowi, podupadać


Q: declination

A: rzecz. deklinacja


Q: decrescer

A: czas. spadać, maleć, zmniejszać się


Q: defender

A: czas. bronić


Q: defensa

A: rzecz. obrona, odparcie; kieł, ząb


Q: deformation

A: rzecz. deformacja


Q: degustar

A: czas. degustować


Q: del qual

A: którego, której


Q: delectabile

A: przym. rozkoszny; wyśmienity, smaczny


Q: delecto

A: rzecz. zachwyt, radość, rozkosz


Q: delicate

A: przym. delikatny, wrażliwy, subtelny; delikatny, smaczny, wyborny


Q: delicia

A: rzecz. delicja


Q: deman

A: jutro


Q: demanda

A: rzecz. żądanie, pytanie; wymóg, zapotrzebowanie


Q: demandar

A: czas. pytać, żądać


Q: demente

A: przym. obłąkany, szalony, umysłowo chory


Q: demonstrar

A: czas. demonstrować, pokazywać; dowodzić, udowadniać


Q: demonstration

A: rzecz. demonstracja, pokazanie; dowód, okazanie, wykazanie


Q: demorar

A: czas. przebywać, rezydować, mieszkać, zamieszkiwać


Q: dense

A: przym. gęsty, zbity, spoisty, zwarty


Q: dente

A: rzecz. ząb


Q: dependente

A: przym. zależny, podległy


Q: depender

A: czas. 1. zależeć, być w zależności


Q: deplorar

A: czas. ubolewać; ganić, potępiać


Q: depois

A: od (czas)


Q: depost que

A: od czasu gdy


Q: depost

A: od tego czasu, następnie, potem, później


Q: derecta

A: rzecz. prawa ręka, prawica


Q: derecte

A: przym. prawy


Q: derecto

A: rzecz. prawo, uprawnienie


Q: descender

A: czas. wysiadać, schodzić; spływać; opadać, zapadać się; pochodzić, wywodzić się


Q: describer

A: czas. opisywać


Q: description

A: rzecz. opis


Q: desde

A: od


Q: deserto

A: rzecz. pustynia


Q: designar

A: czas. desygnować, przeznaczać; projektować


Q: designo

A: rzecz. rysunek; schemat, projekt, szkic, plan


Q: desirar

A: czas. życzyć sobie, pragnąć, pożądać


Q: desiro

A: rzecz. życzenie, pragnienie


Q: despecto

A: rzecz. despekt, niechęć


Q: destino

A: rzecz. los, przeznaczenie


Q: destruer

A: czas. niszczyć


Q: detalio

A: rzecz. szczegół; detal (handl.)


Q: detener

A: czas. zatrzymywać, więzić; powstrzymywać


Q: deteriorar

A: czas. pogarszać, uszkadzać, osłabiać


Q: determinar

A: czas. określać; determinować


Q: detra

A: za, z tyłu; wstecz


Q: developpar

A: czas. rozwijać


Q: devenir

A: czas. stawać się, zostawać


Q: dextera

A: rzecz. prawa ręka, prawica


Q: dextere

A: przym. prawy; zwinny, zręczny


Q: dicer

A: czas. mówić, rzec, powiedzieć


Q: dictionario

A: rzecz. słownik


Q: die

A: rzecz. dzień


Q: differente

A: przym. różny, odmienny


Q: differentia

A: rzecz. różnica


Q: difficile

A: przym. trudny


Q: difficultate

A: rzecz. trudność


Q: diffunder

A: czas. upowszechniać, szerzyć


Q: digito

A: rzecz. palec; cyfra


Q: digne

A: przym. godny


Q: dimension

A: rzecz. rozmiar, wymiar


Q: diminuer

A: czas. zmniejszać


Q: dimitter

A: czas. dymisjonować, zwalniać; (se) zwalniać się


Q: directe

A: przym. bezpośredni


Q: direction

A: rzecz. dyrekcja, kierownictwo; kierunek


Q: director

A: rzecz. kierownik, dyrektor, zarządca, menedżer


Q: diriger

A: czas. kierować


Q: disagradabile

A: przym. nieprzyjemny


Q: disapprender

A: czas. zapominać, tracić wiedzę, oduczać się


Q: disappunctar

A: czas. zawodzić, rozczarowywać


Q: disbarcar

A: czas. zejść z pokładu, wyokrętować, zejść ze statku


Q: disco

A: rzecz. dysk, płyta


Q: disconcertar

A: czas. niszczyć, psuć; niepokoić


Q: discoperir

A: czas. odkrywać


Q: discoragiar

A: czas. (wym. diskorażar) zniechęcać, odbierac odwagę


Q: discurso

A: rzecz. 1. wykład, przemówienie, mowa


Q: discuter

A: czas. dyskutować, roztrząsać


Q: disfrenate

A: przym. niepohamowany, nieokiełznany


Q: disgelar

A: czas. roztapiać się, topnieć


Q: disgusto

A: rzecz. niesmak, zdegustowanie


Q: disordine

A: rzecz. bałagan, nieporządek, nieład; niepokój


Q: disparer

A: czas. znikać


Q: dispender

A: czas. wydawać; trwonić, marnotrawić


Q: disperger

A: czas. rozrzucać, rozpraszać


Q: displicar

A: czas. rozwijać


Q: disposition

A: rzecz. dyspozycja; predyspozycja; urządzenie, ustalenie, aranżacja


Q: disputa

A: rzecz. dyskusja, dysputa; sprzeczka, kłótnia


Q: disputar

A: czas. dyskutować, dysputować; sprzeczać się


Q: disregular

A: czas. rozstrajać, rozregulowywać, psuć


Q: dissipar

A: czas. trwonić, marnować


Q: dissolver

A: czas. rozwiązywać (np. organizację); rozpuszczać


Q: distante

A: przym. odległy


Q: distantia

A: rzecz. odległość, dystans


Q: distinger

A: czas. blaknąć, zanikać, płowieć


Q: distribuer

A: czas. dystrybuować, upowszechniać; rozdawać (karty); rozkładać (mat.)


Q: disturbar

A: czas. przeszkadzać, zakłócać


Q: disveloppar

A: czas. (1). rozwijać, opracowywać; (2). wywoływać (fot.)


Q: diverse

A: przym. różny, odmienny


Q: divertimento

A: rzecz. rozrywka


Q: divider

A: czas. dzielić


Q: divinar

A: czas. zgadywać, odgadywać


Q: division

A: rzecz. dywizja; podział; dzielenie


Q: doana

A: rzecz. cło


Q: docer

A: czas. uczyć, nauczać, wykładać


Q: documento

A: rzecz. dokument


Q: doler

A: czas. boleć


Q: dolo

A: rzecz. smutek, żal, zmartwienie


Q: dolor

A: rzecz. ból


Q: dolorose

A: przym. bolesny; przygnębiający, żałosny, smętny, smutny, boleściwy


Q: domestic

A: przym. domowy; krajowy


Q: domestico

A: rzecz. domownik; służący, pomoc domowa


Q: dominica

A: rzecz. niedziela


Q: dominio

A: rzecz. dziedzina; władza, panowanie, domena; własność; domena (komp.)


Q: domino

A: rzecz. pan, władca; domino


Q: domo

A: rzecz. dom


Q: donar

A: czas. podarować, dać


Q: dono

A: rzecz. podarunek, dar


Q: dormir

A: czas. spać


Q: dorso

A: rzecz. plecy, grzbiet; grzbiet (książki)


Q: drappo

A: rzecz. sukno


Q: droga

A: rzecz. narkotyk


Q: dubita

A: rzecz. wątpliwość


Q: dubitar

A: czas. wątpić


Q: ducer

A: czas. prowadzić, wieść


Q: dulce

A: przym. słodki; miękki, łagodny


Q: dunque

A: zatem


Q: duo

A: rzecz. dwa; duet


Q: dupar

A: czas. naciągać, oszukiwać, nabierać, okpiwać


Q: dur

A: przym. twardy, trudny, ciężki; niemiły, przykry, nieuprzejmy, chamski, opryskliwy


Q: durante

A: podczas


Q: durante que

A: podczas gdy


Q: durar

A: czas. trwać


Q: e

A: i


Q: ebrie

A: przym. pijany


Q: ecce

A: oto


Q: ecclesia

A: rzecz. kościół


Q: economisar

A: czas. oszczędzać


Q: eder

A: czas. edytować, wydawać; jeść


Q: edificar

A: czas. wznosić, budować


Q: edificio

A: rzecz. budynek, budowla, gmach


Q: editar

A: czas. edytować, publikować, wydawać (książka)


Q: educar

A: czas. wychowywać, edukować


Q: education

A: rzecz. nauczanie, edukacja


Q: effective

A: przym. skuteczny, efektywny


Q: effecto

A: rzecz. efekt, wynik; rzeczy, dobytek effecto de conservatorio - efekt cieplarniany; effecto de estufa - efekt cieplarniany


Q: effortio

A: rzecz. wysiłek, staranie


Q: elastic

A: przym. elastyczny


Q: election

A: rzecz. wybór; elekcja, wybory


Q: electric

A: przym. elektryczny


Q: electricitate

A: rzecz. elektryczność


Q: electronic

A: przym. elektroniczny


Q: elegante

A: przym. elegancki


Q: elevar

A: czas. podnosić, wznosić; awansować; hodować


Q: elevate

A: przym. podniesiony, podwyższony; hodowany, wychowywany; wzniosły, wysoki, wyniosły, dumny, podniosły


Q: eliger

A: czas. wybierać


Q: emer

A: czas. kupować, nabywać


Q: emotionar

A: czas. wzruszać, poruszać, emocjonować


Q: emplear

A: czas. zatrudniać; wykorzystywać


Q: empleo

A: rzecz. zatrudnienie


Q: energia

A: rzecz. energia


Q: enoiar

A: czas. nudzić; (se) nudzić się


Q: enoio

A: rzecz. kłopot, zmartwienie, przykrość, udręka


Q: enoiose

A: przym. nudny, nieciekawy


Q: enorme

A: przym. ogromny, olbrzymi, kolosalny


Q: entrar

A: czas. wchodzić


Q: entrata

A: rzecz. wejście; hasło (słownikowe)


Q: enunciation

A: rzecz. enuncjacja, wypowiedź, stwierdzenie


Q: equal

A: przym. równy


Q: equalar

A: czas. równać się


Q: equalmente

A: przysł. równie, tak samo


Q: eque

A: przym. uczciwy, sprawiedliwy, słuszny


Q: equipa

A: rzecz. ekipa


Q: equo

A: rzecz. koń


Q: erecte

A: przym. prosty, naprężony, sztywny, wyprostowany, pionowy, zadarty


Q: eriger

A: czas. wznosić; ustanawiać


Q: errar

A: czas. błądzić


Q: error

A: rzecz. błąd, pomyłka


Q: es

A: jest, są


Q: escappar

A: czas. uciekać, umykać


Q: escappata

A: rzecz. ucieczka, eskapada


Q: espaventar

A: czas. straszyć, trwożyć, odstraszać


Q: esquadra

A: rzecz. kwadrat, czworobok, skwer; eskadra; oddział (żołnierzy), szwadron; ekipa


Q: esque

A: czy


Q: essayar

A: czas. próbować


Q: essayo

A: rzecz. esej, szkic; próba


Q: esser

A: czas. być; rzecz. jednostka, byt, istota


Q: essugar

A: czas. wycierać


Q: est

A: rzecz. wschód


Q: establimento

A: rzecz. ustanowienie, założenie; instytucja, organizacja; establishment


Q: establir

A: czas. zakładać, ustanawiać


Q: estate

A: rzecz. lato


Q: estranie

A: przym. obcy, dziwny


Q: estranier

A: przym. zagraniczny


Q: estufa

A: rzecz. piec; cieplarnia, oranżeria


Q: etage

A: rzecz. piętro


Q: etate

A: rzecz. wiek (czyjś)


Q: eterne

A: przym. wieczny, wiekuisty, odwieczny, niezmienny


Q: etiam

A: też, także, również


Q: etiquetta

A: rzecz. etykietka, nalepka


Q: eveliar

A: czas. budzić


Q: evenir

A: czas. zdarzać się, wydarzać się


Q: evento

A: rzecz. wydarzenie, zdarzenie


Q: eventual

A: przym. przypadkowy, nieprzewidziany, warunkowy, okazjonalny, możliwy, dopuszczalny, ewentualny


Q: evitar

A: czas. unikać


Q: evolver

A: czas. rozwijać, ewoluować; wywoływać (film)


Q: ex

A: z; były


Q: exacte

A: przym. dokładny, ścisły


Q: exactemente

A: przysł. dokładnie; właśnie


Q: examinar

A: czas. egzaminować; badać


Q: examine

A: rzecz. egzamin, badanie


Q: excambiar

A: czas. wymieniać


Q: excambio

A: rzecz. wymiana


Q: excavar

A: czas. wydobywać, wykopywać


Q: excellente

A: przym. doskonały, świetny, wyśmienity


Q: excepte

A: za wyjątkiem


Q: excitar

A: czas. ekscytować, podniecać, stymulować


Q: excusa

A: rzecz. wytłumaczenie, usprawiedliwienie, wymówka, pretekst


Q: excusar

A: czas. wybaczać; usprawiedliwiać


Q: exemplo

A: rzecz. przykład


Q: exequer

A: czas. wykonywać, egzekwować


Q: exercitar

A: czas. sprawować, wykonywać; ćwiczyć


Q: exercitio

A: rzecz. ćwiczenie


Q: exhaurir

A: czas. wyczerpywać


Q: exhibir

A: czas. wystawiać, pokazywać; dawać dowody, okazywać


Q: exhibition

A: rzecz. wystawa


Q: exiger

A: czas. wymagać


Q: existentia

A: rzecz. egzystencja, byt


Q: exister

A: czas. egzystować, istnieć


Q: exito

A: rzecz. wyjście


Q: exoperar

A: czas. strajkować


Q: expander

A: czas. rozprzestrzeniać, rozszerzać, szerzyć, rozwijać


Q: expectar

A: czas. oczekiwać, spodziewać się


Q: expedir

A: czas. nadawać (list); wysyłać, ekspediować


Q: expender

A: czas. wydawać


Q: experientia

A: rzecz. doświadczenie


Q: experir

A: czas. doświadczać


Q: experto

A: rzecz. ekspert, specjalista


Q: explicar

A: czas. wyjaśniać


Q: explication

A: rzecz. objaśnienie, wyjaśnienie


Q: exploder

A: czas. eksplodować, wybuchać


Q: explosion

A: rzecz. eksplozja, wybuch


Q: explosive

A: przym. wybuchowy


Q: expression

A: rzecz. (1). wyrażanie, ekspresja; (2). wyrażenie


Q: exprimer

A: czas. (1). wyciskać; (2). wyrażać, wypowiadać ujmować w słowa


Q: extender

A: czas. (se) rozciągać (się); wyciągać; przedłużać, rozszerzać


Q: extension

A: rzecz. zakres, rozciągłość; rozszerzenie, przedłużenie; zakres, obszar


Q: extere

A: przym. obcy, zagraniczny, obcokrajowy, cudzoziemski


Q: exterior

A: przym. zewnętrzny; rzecz. fasada, zewnętrzna strona; wygląd, powierzchowność


Q: externe

A: przym. zewnętrzny


Q: extra

A: oprócz, poza, prócz, za wyjątkiem; poza, na zewnątrz


Q: extreme

A: przym. skrajny, ekstremalny


Q: faba

A: rzecz. fasola


Q: fabrica

A: rzecz. fabryka


Q: fabricar

A: czas. fabrykować, wytwarzać


Q: fabula

A: rzecz. baśń, bajka


Q: facer

A: czas. (1) robić, czynić, wykonywać; (2) tworzyć, robić, wytwarzać, produkować; (3) urządzać, organizować; (4) spełniać, wypełniać; (5) wykonywać ruch, odbywać; (6) grać rolę, udawać, odgrywać; (7) sprawiać, powodować, zmuszać, przyczyniać się do czegoś; (8) powziąć, poczynić


Q: facie

A: rzecz. twarz, oblicze


Q: facile

A: przym. łatwy


Q: facto

A: rzecz. fakt


Q: factoria

A: rzecz. fabryka, pracownia, faktoria


Q: factura

A: rzecz. rachunek, faktura


Q: faller

A: czas. padać, upadać; nie powieść się, nie udać się, zawieść


Q: false

A: przym. fałszywy; sztuczny


Q: falta

A: rzecz. wada, skaza, defekt, niedoskonałość, usterka; pomyłka, błąd


Q: fama

A: rzecz. sława, fama, gloria


Q: fame

A: rzecz. głód


Q: familia

A: rzecz. rodzina


Q: familiar

A: rzecz. znajomy, przyjaciel


Q: fango

A: rzecz. błoto, szlam, muł


Q: fardar

A: czas. malować, robić makijaż


Q: fardo

A: rzecz. szminka (teatr.); bela


Q: farina

A: rzecz. mąka


Q: fasce

A: rzecz. wiązka


Q: fatigar

A: czas. męczyć, fatygować, trudzić


Q: fatigate

A: przym. zmęczony


Q: fatue

A: przym. głupi, bezmyślny


Q: favor

A: rzecz. życzliwość, względy, przychylność, korzyść


Q: favorabile

A: przym. korzystny, sprzyjający, przychylny


Q: favorir

A: czas. faworyzować, sprzyjać, darzyć względami, preferować


Q: favorite

A: przym. ulubiony


Q: febre

A: rzecz. gorączka, febra


Q: februario

A: rzecz. luty


Q: fede

A: przym. brzydki


Q: felice

A: przym. szczęśliwy


Q: felicitate

A: rzecz. szczęście


Q: femina

A: rzecz. kobieta


Q: feminin

A: przym. kobiecy


Q: fenestra

A: rzecz. okno; okienko (w programie)


Q: feno

A: rzecz. siano


Q: fer

A: przym. dumny; dziki, srogi


Q: ferir

A: czas. uderzać, ugodzić; ranić, kaleczyć, urażać


Q: ferma

A: rzecz. farma, gospodarstwo rolne; dzierżawa


Q: fermero

A: rzecz. farmer, rolnik; dzierżawca


Q: feroce

A: przym. dziki, srogi, okrutny, gwałtowny


Q: ferro

A: rzecz. żelazo


Q: ferrovia

A: rzecz. kolej żelazna; droga żelazna, tor


Q: fertile

A: przym. żyzny, urodzajny


Q: festar

A: czas. świętować


Q: fide

A: rzecz. wiara


Q: fidel

A: rzecz. wierny, wierzący; przym. wierny


Q: fidelitate

A: rzecz. wierność; lojalność; dokładność, zgodność


Q: figer

A: czas. wjeżdżać, wpadać; wpędzać, zaganiać, zapędzać


Q: figura

A: rzecz. figura; rysunek, ilustracja


Q: fila

A: rzecz. zbiór, plik (komput.); rząd, linia, wiersz


Q: filia

A: rzecz. córka; filia


Q: filial

A: rzecz. filia; przym. filialny; synowski


Q: filio

A: rzecz. syn


Q: film

A: rzecz. film


Q: filo

A: rzecz. 1. wątek


Q: fin

A: rzecz. koniec; cel; przym. świetny, wyśmienity, doskonały


Q: final

A: przym. końcowy; rzecz. [Muz.] finał


Q: finder

A: czas. (se) rozszczepiać (się), rozpadać (się)


Q: finir

A: czas. kończyć


Q: firma

A: rzecz. firma


Q: firme

A: przym. twardy, mocny, pewny, stały, niewzruszony, stanowczy


Q: fissura

A: rzecz. szczelina, pęknięcie


Q: fixar

A: czas. ustalać; przymocowywać, utwierdzać


Q: fixe

A: przym. stały, trwały


Q: flagello

A: rzecz. bicz, bat, pejcz


Q: flamma

A: rzecz. płomień


Q: flammar

A: czas. płonąć, buchać, świecić płomieniem


Q: flammifero

A: rzecz. zapałka


Q: flecha

A: rzecz. strzała; strzałka


Q: flecter

A: czas. giąć, zginać


Q: flor

A: rzecz. kwiat


Q: flottar

A: czas. pływać


Q: fluer

A: czas. pływać (biernie), wypływać


Q: fluvio

A: rzecz. rzeka


Q: focar

A: rzecz. ognisko; dom, ognisko domowe


Q: foco

A: rzecz. (1). ogień, ognik; (2). ogień, ostrzał; (3). ognisko, fokus, ogniskowa; (4) centrum, ognisko, zarzewie


Q: foder

A: czas. kopać, wykopywać, ryć


Q: folio

A: rzecz. liść; arkusz, kartka


Q: folle

A: rzecz. szaleniec, wariat; miech, dmuchawa; przym. szalony


Q: fontana

A: rzecz. fontanna; źródło


Q: fonte

A: rzecz. źródło


Q: foramine

A: rzecz. dziura, otwór, szczelina, apertura


Q: foras

A: poza; na zewnątrz; na dworze


Q: foreste

A: rzecz. las


Q: forma

A: rzecz. kształt, forma


Q: formal

A: przym. formalny


Q: formar

A: czas. formować; stanowić


Q: formica

A: rzecz. mrówka


Q: fornir

A: czas. zaopatrywać, dostarczać


Q: forsan

A: może, być może


Q: fortalessa

A: rzecz. twierdza


Q: forte

A: przym. mocny, silny; [Muz.] forte


Q: fortemente

A: przysł. silnie, mocno


Q: fortia

A: rzecz. siła


Q: fortiar

A: czas. 1. zmuszać, wymuszać


Q: fortuna

A: rzecz. (1). szczęście, fortuna, szansa, los; (2). bogactwo, majątek


Q: fossa

A: rzecz. fosa; dół, wykop


Q: fracassar

A: czas. rozbić, roztrzaskać, miażdżyć


Q: fracasso

A: rzecz. hałas, huk, trzask; zgiełk, tumult, zamęt


Q: fractura

A: rzecz. pęknięcie, złamanie


Q: fragile

A: przym. kruchy, łamliwy


Q: franc

A: rzecz. Frank (narodowość); frank (waluta); przym. szczery; wolnocłowy


Q: franger

A: czas. rozbijać


Q: frappar

A: czas. uderzać, bić


Q: fratre

A: rzecz. brat


Q: fraude

A: rzecz. oszustwo, defraudacja


Q: fremer

A: czas. drżeć, dygotać, trząść się; ryczeć, grzmieć


Q: freno

A: rzecz. hamulec; uzda, wędzidło; wędzidełko


Q: frequente

A: przym. częsty


Q: frequentemente

A: przysł. często


Q: fresc

A: przym. świeży; nowy


Q: fricar

A: czas. wcierać; trzeć


Q: frigide

A: przym. chłodny, zimny


Q: frigido

A: rzecz. zimno, chłód


Q: frir

A: czas. smażyć


Q: fronte

A: rzecz. czoło; front


Q: frontiera

A: rzecz. granica


Q: fructo

A: rzecz. owoc


Q: fruer

A: czas. cieszyć się, korzystać (de) z czegoś, czymś


Q: frumento

A: rzecz. pszenica


Q: fugir

A: czas. uciekać


Q: fulgurar

A: czas. oświetlać, oświecać; błyskać


Q: fulgure

A: rzecz. błyskawica, piorun


Q: fullar

A: czas. ubijać, ugniatać, tratować, deptać, zgniatać, gnieść, miażdżyć


Q: fulminar

A: czas. błyskać; grzmieć


Q: fulmine

A: rzecz. błyskawica


Q: fumar

A: czas. palić (tytoń); dymić; odymiać, konserwowac dymem; złościć się, wściekać się


Q: fumo

A: rzecz. dym


Q: fun

A: rzecz. lina


Q: functionar

A: czas. funkcjonować


Q: fundar

A: czas. zakładać; fundować; rzucać, miotać, katapultować


Q: funder

A: czas. topić, roztapiać, upłynniać; odlewać (metal)


Q: fundo

A: rzecz. fundusz; dno, głębia, tło, podstawa


Q: fur

A: rzecz. złodziej


Q: furar

A: czas. kraść


Q: furca

A: rzecz. widelec


Q: furchetta

A: rzecz. widelec


Q: furibunde

A: przym. szalony, oszalały; wzburzony, szalejący, wściekły, rozjuszony, gwałtowny


Q: furiose

A: przym. wściekły, zły, gniewny


Q: furnero

A: rzecz. piekarz; [Ornit.] lasówka


Q: furno

A: rzecz. piec (do pieczenia)


Q: fusil

A: rzecz. strzelba


Q: fusilar

A: czas. zastrzelić, rozstrzelać


Q: futur

A: przym. przyszły


Q: futuro

A: rzecz. przyszłość


Q: gai

A: przym. wesoły, radosny


Q: galletto

A: rzecz. kurczę, kogucik


Q: gallina

A: rzecz. kura


Q: gallo

A: rzecz. Gal; kogut


Q: gamba

A: rzecz. noga


Q: ganiar

A: czas. wygrywać; zdobywać, pozyskiwać, zyskiwać


Q: ganio

A: rzecz. zysk, przychód, dochód


Q: garrular

A: czas. gawędzić, plotkować


Q: garson

A: rzecz. młodzian, młodzik


Q: gas

A: rzecz. gaz


Q: gasolina

A: rzecz. benzyna


Q: gauder

A: czas. cieszyć się, radować się


Q: gaudio

A: rzecz. radość, uciecha


Q: gelar

A: czas. zamrażać, mrozić


Q: gelato

A: rzecz. lody


Q: gelea

A: rzecz. galareta, żelatyna


Q: general

A: przym. generalny, ogólny; rzecz. generał


Q: genere

A: rzecz. rodzaj


Q: generose

A: przym. hojny, szczodry


Q: geniculo

A: rzecz. kolano


Q: genitor

A: rzecz. rodzic


Q: gente

A: rzecz. ludzie; lud, naród


Q: gentil

A: przym. grzeczny, uprzejmy


Q: genu

A: rzecz. kolano


Q: genuin

A: przym. prawdziwy, autentyczny


Q: gerente

A: rzecz. przewodniczący, prowadzący


Q: girar

A: czas. obracać, przekręcać


Q: glacial

A: przym. glacjalny; lodowy


Q: glacie

A: rzecz. lód


Q: gladio

A: rzecz. miecz


Q: glissar

A: czas. ślizgać się, ześlizgiwać się; pośliznąć się; szybować


Q: gloria

A: rzecz. sława, chwała, gloria


Q: gloriose

A: przym. sławny; wspaniały, świetny, znakomity; chełpliwy


Q: glutir

A: czas. połykać, przełykać


Q: gonna

A: rzecz. spódnica, spódniczka


Q: gonnella

A: rzecz. spódniczka


Q: gorga

A: rzecz. gardło


Q: governamento

A: rzecz. rząd


Q: governar

A: czas. rządzić, panować; sterować


Q: grado

A: rzecz. (1). stopień, szczebel; (2). stopień, miara; (3). stopień, ranga; (4). wola, życzenie, upodobanie, zadowolenie


Q: gradual

A: przym. stopniowy


Q: graffo

A: rzecz. [Ogrod.] szczep, przeszczep


Q: gramma

A: rzecz. gram


Q: grande

A: przym. (1). duży, wielki, ogromny, wysoki; (2). dorosły, dojrzały; (3). szeroki, obszerny, rozległy; (4). wybitny, wspaniały, ważny


Q: grandor

A: rzecz. wielkość


Q: grano

A: rzecz. ziarno; ziarnko


Q: grasse

A: przym. tłusty


Q: grassia

A: rzecz. tłuszcz, smar, sadło


Q: grate

A: przym. wdzięczny


Q: gratia

A: rzecz. łaska; wdzięczność


Q: gratis

A: przysł. gratis, za darmo


Q: gratuite

A: przym. gratis, darmowy; niepowołany, nieusprawiedliwiony, bezpodstawny, nieuzasadniony


Q: grave

A: przym. poważny, ciężki


Q: grege

A: rzecz. stado


Q: gris

A: przym. szary


Q: grossier

A: przym. szorstki, ordynarny, prostacki, grubiański, nieokrzesany


Q: gruppo

A: rzecz. grupa, zespół


Q: guanto

A: rzecz. rękawica


Q: guarda

A: rzecz. straż, ochrona


Q: guardar

A: czas. strzec, chronić, bronić


Q: guastar

A: czas. marnować, trwonić


Q: guerra

A: rzecz. wojna


Q: guida

A: rzecz. przewodnik


Q: guidar

A: czas. prowadzić, oprowadzać; prowadzić, kierować


Q: guisa

A: rzecz. sposób, maniera


Q: gumma

A: rzecz. guma


Q: gustar

A: czas. smakować, posmakować; przypadać do gustu


Q: gusto

A: rzecz. gust, smak


Q: gutta

A: rzecz. kropla; podagra, gościec


Q: gutture

A: rzecz. gardło


Q: ha

A: ma


Q: haber

A: czas. mieć; rzecz. własność, dobytek, posiadłość, mienie


Q: haber torto

A: mylić się


Q: habile

A: przym. zręczny, wprawny


Q: habilitate

A: rzecz. zręczność, wprawa, zdolność


Q: habitante

A: rzecz. mieszkaniec; zamieszkujący


Q: habitar

A: czas. zamieszkiwać, mieszkać


Q: habitation

A: rzecz. miejsce zamieszkania


Q: hacha

A: rzecz. siekiera, topór


Q: halito

A: rzecz. podmuch; oddech


Q: halto

A: rzecz. przystanek, zatrzymanie


Q: hamo

A: rzecz. haczyk na ryby


Q: harmonia

A: rzecz. harmonia


Q: hasardo

A: rzecz. ryzyko, niebezpieczeństwo; szansa, przypadek


Q: hastar

A: czas. spieszyć (się)


Q: haste

A: rzecz. pośpiech


Q: hastive

A: przym. pospieszny (w pośpiechu)


Q: herba

A: rzecz. trawa; zioło


Q: heri

A: wczoraj


Q: hesitar

A: czas. wahać się


Q: hiberno

A: rzecz. zima


Q: hic

A: tu, tutaj


Q: hilare

A: przym. wesoły, pogodny, radosny


Q: historia

A: rzecz. historia


Q: historic

A: przym. historyczny


Q: hodie

A: dzisiaj, dziś


Q: homine

A: rzecz. człowiek; mężczyzna


Q: honeste

A: przym. uczciwy; skromny, przyzwoity, obyczajny


Q: honestitate

A: rzecz. uczciwość


Q: honor

A: rzecz. honor; zaszczyt


Q: honorabile

A: przym. honorowy; czcigodny, szanowny


Q: hora

A: rzecz. godzina; czas, pora


Q: horizontal

A: przym. horyzontalny, poziomy


Q: horologio

A: rzecz. zegar, zegarek


Q: horribile

A: przym. okropny, straszny, zatrważający, potworny


Q: horror

A: rzecz. strach; horror, okropieństwo, straszna rzecz


Q: hospital

A: rzecz. szpital; przym. gościnny


Q: hotel

A: rzecz. hotel


Q: human

A: przym. ludzki; humanitarny, ludzki, litościwy


Q: humano

A: rzecz. człowiek


Q: humectar

A: czas. zwilżać, nawilżać


Q: humero

A: rzecz. bark, ramię


Q: humide

A: przym. wilgotny, mokry


Q: humile

A: przym. pokorny, skromny; niskiego stanu


Q: humor

A: rzecz. humor


Q: humoristic

A: przym. humorystyczny, zabawny, śmieszny, pocieszny


Q: humorose

A: przym. humorystyczny, zabawny, śmieszny, pocieszny; humoralny


Q: ibi

A: tam


Q: ibidem

A: ibidem, tamże, w tym samym miejscu


Q: idea

A: rzecz. idea, myśl, pojęcie; pomysł


Q: ideal

A: rzecz. ideał; przym. idealny, doskonały; pojęciowy


Q: igitur

A: przeto, dlatego, zatem, skutkiem tego


Q: igne

A: rzecz. ogień


Q: ignorar

A: czas. nie wiedzieć, ignorować


Q: il es

A: jest


Q: il ha

A: jest, są


Q: illa

A: ona


Q: illac

A: tam


Q: illas

A: one


Q: ille

A: tamten, ów; on


Q: illes

A: oni


Q: illiberal

A: przym. nieliberalny, małostkowy; skąpy


Q: illo

A: to, ono


Q: illos

A: one


Q: illuminar

A: czas. oświetlać, iluminować; zdobić, upiększać; oświecać


Q: imaginar

A: czas. (se) wyobrażać sobie; wymyślać, wynajdywać


Q: imaginari

A: przym. urojony, wymyślony, wyimaginowany, zmyślony, nierealny


Q: imagination

A: rzecz. wyobraźnia, imaginacja


Q: imagine

A: rzecz. wizerunek, obraz; wyobrażenie


Q: imbarcation

A: rzecz. barka; embarkation


Q: imbecille

A: rzecz. głupiec, imbecyl; przym. głupi, słaby na umyśle, niedorozwinięty umysłowo


Q: imbraciar

A: czas. obejmować


Q: imbuccatura

A: rzecz. ujście


Q: imitar

A: czas. imitować, udawać, podrabiać


Q: immediatemente

A: przysł. bezzwłocznie, natychmiast


Q: immerger

A: czas. zanurzać


Q: immobile

A: przym. nieruchomy, niewzruszony, niezachwiany; niemobilny, stały; rzecz. nieruchomość


Q: immunde

A: przym. brudny; nieczysty, plugawy


Q: immunditia

A: rzecz. brud, zanieczyszczenie


Q: impartir

A: czas. przekazywać, dawać, udzielać, nadawać, obdarzać


Q: impatiente

A: przym. niecierpliwy, zniecierpliwiony


Q: impedir

A: czas. przeszkadzać, zawadzać, powstrzymywać


Q: imperio

A: rzecz. cesarstwo; imperium


Q: impermeabile

A: przym. nieprzemakalny, nieprzepuszczalny; rzecz. płaszcz przeciwdeszczowy


Q: impinger

A: czas. uderzać, zderzać się


Q: impler

A: czas. napełniać


Q: importante

A: przym. ważny


Q: importar

A: czas. importować, sprowadzać; być ważnym, ważyć


Q: impossibile

A: przym. niemożliwy


Q: imposto

A: rzecz. podatek


Q: impression

A: rzecz. impresja, wrażenie; druk; odbitka


Q: imprimer

A: czas. drukować; odbijać, wytłaczać; komunikować, podawać do wiadomości, przekazywać


Q: improprie

A: przym. niewłaściwy, nieodpowiedni, niestosowny


Q: impugnar

A: czas. atakować, zaczepiać, zwalczać; chwytać, łapać, zajmować, przejmować


Q: imputar

A: czas. imputować, zarzucać


Q: in

A: w


Q: in alto

A: w górę, do góry


Q: in basso

A: na dole; na dół, w dół


Q: in effecto

A: rzeczywiście, faktycznie


Q: in loco de

A: zamiast


Q: in nulle parte

A: nigdzie


Q: in omne caso

A: w każdym razie, w każdym przypadku, tak czy owak


Q: in omne partes

A: wszędzie


Q: in plus

A: ponadto, co więcej, prócz tego, oprócz


Q: in retardo

A: opóźniony


Q: in su loco

A: na jego miejsce, zamiast tego


Q: in tanto que

A: o tyle, że; jako że


Q: in vice de

A: zamiast


Q: in voce basse

A: cicho


Q: incargar

A: czas. obciążać, obładowywać; powierzać


Q: incastrar

A: czas. wstawiać, osadzać, wbijać


Q: incender

A: czas. zapalać


Q: incendio

A: rzecz. pożar


Q: incinerar

A: czas. palić, spalać, spopielać


Q: incitar

A: czas. podniecać, pobudzać, namawiać, podżegać, zachęcać


Q: inclinar

A: czas. schylać, nachylać (se); skłaniać się, mieć inklinację


Q: inclination

A: rzecz. skłonność, inklinacja; nachylenie (mat.)


Q: includer

A: czas. włączać; zawierać, obejmować; zamykać


Q: incommodar

A: czas. sprawiać kłopot, przeszkadzać, niepokoić, krępować


Q: incontrar

A: czas. napotykać, spotykać


Q: incontro

A: rzecz. spotkanie


Q: incoragiar

A: czas. zachęcać, ośmielać, pobudzać, dodawać odwagi, popierać


Q: incorrecte

A: przym. niepoprawny; niewłaściwy


Q: indemne

A: przym. nieuszkodzony, nietknięty


Q: indentar

A: czas. nacinać, wycinać, wcinać, ząbkować; łączyć, spajać na czopy


Q: indicar

A: czas. wskazywać, podawać


Q: indiger

A: czas. potrzebować, wymagać


Q: indurar

A: czas. wzmacniać, hartować, czynić twardym; znosić, wytrzymywać, cierpieć


Q: industria

A: rzecz. przemysł


Q: industrial

A: przym. przemysłowy; rzecz. industrialist


Q: infante

A: rzecz. dziecko


Q: infectar

A: czas. infekować, zarażać, zakażać; skażać, zanieczyszczać


Q: infectiose

A: przym. zaraźliwy, zakaźny, infekcyjny


Q: inferior

A: przym. niższy; dolny


Q: infirmera

A: rzecz. pielęgniarka


Q: inflar

A: czas. nadymać, rozdymać, pompować; natchnąć; puchnąć, rozszerzać się


Q: inflexibile

A: przym. nieelastyczny, sztywny


Q: influentia

A: rzecz. wpływ


Q: influentiar

A: czas. wpływać, mieć wpływ


Q: informar

A: czas. informować


Q: information

A: rzecz. informacja


Q: infra

A: poniżej, pod; u dołu, pod spodem


Q: infringer

A: czas. naruszać, pogwałcać


Q: infunder

A: czas. zasilać; wlewać; naparzać, zaparzać


Q: ingagiar

A: czas. angażować, zatrudniać, wynajmować


Q: ingenio

A: rzecz. geniusz, talent; silnik, napęd


Q: inimico

A: rzecz. nieprzyjaciel, wróg


Q: initiar

A: czas. inicjować; wprowadzać


Q: injuria

A: rzecz. szkoda, krzywda, uszczerbek, ujma; obraza, zniewaga, obelga


Q: inquesta

A: rzecz. ankieta; śledztwo, badanie


Q: inquietar

A: czas. (se) niepokoić (się)


Q: inquirer

A: czas. wypytywać, badać, dowiadywać się, śledzić


Q: insan

A: przym. obłąkany, szalony, chory umysłowo


Q: insecto

A: rzecz. insekt, owad


Q: inseniamento

A: rzecz. szkolnictwo, nauczanie


Q: inseniar

A: czas. uczyć, nauczać


Q: insensate

A: przym. nieczuły, niewrażliwy; głupi, bezsensowny


Q: insimul

A: razem, wspólnie; zbiór (mat.)


Q: insipide

A: przym. mdły


Q: insipiente

A: przym. głupi, niemądry


Q: insister

A: czas. nalegać, upierać się, obstawać


Q: instruction

A: rzecz. instrukcja, rozkaz, polecenie; nauczanie, szkolenie


Q: instruer

A: czas. uczyć, instruować; polecać, rozkazywać


Q: instrumento

A: rzecz. instrument


Q: insula

A: rzecz. wyspa


Q: insurger

A: czas. powstawać, buntować się, rewoltować się


Q: integral

A: rzecz. całka; przym. integralny; cały, całkowity; całkowy (mat.)


Q: integre

A: przym. cały, kompletny; prawy, uczciwy, prostolinijny


Q: intelligente

A: przym. inteligentny


Q: intender

A: czas. (1) rozumieć, pojmować; (2) planować, zamierzać, mieć intencję


Q: intention

A: rzecz. intencja, zamiar


Q: inter

A: między


Q: interessante

A: przym. ciekawy, interesujący


Q: interessar

A: czas. interesować


Q: interesse

A: rzecz. zainteresowanie; interes; odsetek, procent


Q: interim

A: tymczasem, w międzyczasie


Q: interior

A: przym. wewnętrzny; rzecz. wnętrze


Q: international

A: przym. międzynarodowy


Q: interne

A: przym. wewnętrzny; krajowy, domowy


Q: interrar

A: czas. grzebać, chować


Q: interrumper

A: czas. przerywać


Q: intertanto

A: w międzyczasie


Q: intertenimento

A: rzecz. zabawa, rozrywka


Q: intestino

A: rzecz. jelito, wnętrzności


Q: intoxicar

A: czas. truć, zatruwać


Q: intra

A: wewnątrz; do wewnątrz


Q: intro

A: do środka, do wewnątrz


Q: introducer

A: czas. wprowadzać


Q: introduction

A: rzecz. wprowadzenie


Q: inundar

A: czas. zalewać, zatapiać


Q: inveloppar

A: czas. zawijać, owijać


Q: inveloppe

A: rzecz. koperta


Q: inventar

A: czas. wymyślać, wynajdywać


Q: invention

A: rzecz. wynalazek; wynalezienie; inwencja


Q: inverter

A: czas. odwracać


Q: inviar

A: czas. wysyłać, posyłać


Q: invitar

A: czas. zapraszać


Q: invitation

A: rzecz. zaproszenie


Q: involver

A: czas. owijać; obejmować


Q: io

A: ja


Q: ipse

A: sam (we własnej osobie)


Q: ir

A: czas. chodzić, iść, pójść


Q: ira

A: rzecz. gniew, złość, irytacja


Q: irate

A: przym. poirytowany, rozzłoszczony


Q: iste

A: ten, to, ci


Q: iste nocte

A: dziś w nocy


Q: isto

A: to


Q: item

A: podobnie, w podobny sposób; również, także


Q: itinerar

A: czas. podróżować (z miejsca na miejsce)


Q: jacer

A: czas. leżeć; spoczywać


Q: jachetta

A: rzecz. żakiet, kurtka


Q: jaco

A: rzecz. płaszcz


Q: jalne

A: przym. żółty


Q: jam

A: już; od razu, bezzwłocznie, już; przed chwilą, dopiero co


Q: jammais

A: kiedykolwiek, kiedyś; nigdy (w zd. przecz.)


Q: januario

A: rzecz. styczeń


Q: jardin

A: rzecz. ogród


Q: jectar

A: czas. rzucać


Q: jelose

A: przym. zazdrosny, zawistny


Q: jelosia

A: zazdrość


Q: jentaculo

A: rzecz. śniadanie


Q: jentar

A: czas. jeść śniadanie


Q: jocar

A: czas. 1. grać odgrywać


Q: joco

A: rzecz. gra, zabawa, żart


Q: joculo

A: rzecz. zabawka


Q: joiel

A: rzecz. klejnot


Q: jornal

A: rzecz. (1). dziennik, pamiętnik; (2). dziennik, pismo, gazeta, żurnal; (3). [Naw.] dziennik


Q: jovedi

A: rzecz. czwartek


Q: judicamento

A: rzecz. wyrok


Q: judicar

A: sędziować; osądzać, sądzić


Q: judice

A: rzecz. sędzia


Q: jugulo

A: rzecz. gardło, gardziel; obojczyk


Q: julio

A: rzecz. lipiec


Q: juncte

A: przym. wspólny, łączny; załączony, dołączony, przydzielony, przywiązany


Q: junger

A: czas. łączyć; (a, al) dołączać do


Q: junio

A: rzecz. czerwiec


Q: jurar

A: czas. sądzić, osądzać


Q: jure

A: rzecz. prawo


Q: juste

A: przym. sprawiedliwy; dokładny, akuratny


Q: justemente

A: przysł. właśnie, dokładnie; sprawiedliwie


Q: justitia

A: rzecz. sprawiedliwość


Q: justo

A: właśnie, dopiero co, przed chwilą; tylko


Q: juvar

A: czas. pomagać


Q: juvene

A: rzecz. młody człowiek, młodzian; rzecz. młody


Q: juventute

A: rzecz. (1). młodość; (2). młodzież


Q: juxta

A: obok, blisko, w pobliżu, przy


Q: la

A: ją


Q: laber

A: czas. spadać, upadać, opadać, obwisać


Q: labio

A: rzecz. usta, warga


Q: labor

A: rzecz. praca, robota


Q: laborar

A: czas. pracować


Q: lacerar

A: czas. rozdzierać, drzeć


Q: laco

A: rzecz. jezioro


Q: lacrima

A: rzecz. łza


Q: lacrimar

A: czas. ronić łzy, płakać


Q: lactar

A: czas. dawać pierś, karmić piersią


Q: lacte

A: rzecz. mleko


Q: lacuna

A: rzecz. dziura, luka


Q: lamina

A: rzecz. ostrze


Q: lampa

A: lampa


Q: lana

A: wełna


Q: lancear

A: czas. wypuszczać, rzucać, uruchamiać


Q: lapide

A: rzecz. kamień


Q: lapso

A: rzecz. lapsus, błąd


Q: large

A: przym. duży, obszerny, szeroki; hojny, szczodry


Q: largor

A: rzecz. szerokość


Q: lassar

A: czas. pozwalać; zostawiać; powierzać


Q: lasse

A: przym. zmęczony, znużony


Q: late

A: szeroki


Q: latere

A: rzecz. bok; strona


Q: laton

A: rzecz. kocioł


Q: latta

A: rzecz. puszka; blacha


Q: laudar

A: czas. chwalić, pochwalać, wychwalać


Q: laude

A: rzecz. pochwała


Q: lavar

A: czas. myć


Q: laxe

A: przym. luźny


Q: le

A: rodzajnik określony; jego, go


Q: le minus

A: najmniej


Q: le qual

A: który


Q: le un le altere

A: wzajemnie


Q: le unes le alteres

A: jedni drugich


Q: lection

A: rzecz. lekcja


Q: lecto

A: rzecz. łóżko


Q: legar

A: czas. delegować, wysyłać; zapisywać w testamencie, zostawiać w spadku


Q: lege

A: rzecz. ustawa, prawo


Q: leger

A: czas. (1). czytać; (2). zbierać, gromadzić


Q: legier

A: przym. lekki; pobieżny, powierzchowny, płytki; zwinny, zręczny, ruchliwy


Q: legitime

A: przym. uprawniony, prawowity; uzasadniony, usprawiedliwiony; rzecz. - prawowite dziecko; principe/soverano legitime - prawowity władca; matrimonio/maritage legitime - prawny ślub; conjuge/sponso legitime - prawowity małżonek; proprietate legitime - prawowita własność; ration legitime - usprawiedliwiony powód; legitime defensa - usprawiedliwiona obrona; revindicationes legitime - uzasadnione roszczenia; proprietario legitime - prawowity posiadacz


Q: legumine

A: rzecz. jarzyna, warzywo


Q: lentar

A: czas. spowalniać, zwalniać


Q: lente

A: rzecz. soczewica; soczewka, obiektyw; przym. powolny; lepki


Q: levamento

A: rzecz. podnoszenie, unoszenie; usuwanie


Q: levar

A: czas. podnosić; usuwać


Q: leve

A: przym. (1). lekki; (2). lewy; (3). lekki, frywolny, lekkomyślny, błahy


Q: liberal

A: rzecz. liberał; przym. liberalny


Q: liberar

A: czas. uwalniać


Q: libere

A: przym. wolny, swobodny


Q: libra

A: rzecz. funt


Q: libreria

A: rzecz. księgarnia


Q: libro

A: rzecz. książka, książeczka, księga


Q: licite

A: przym. dozwolony


Q: ligamine

A: rzecz. łącze, odsyłacz, łącznik; hiperłącze


Q: ligar

A: czas. oprawiać (książki); łączyć, przypinać


Q: ligatura

A: rzecz. ligatura, oprawa, okładka


Q: ligno

A: rzecz. drewno


Q: limitar

A: przym. ograniczać, limitować


Q: limitate

A: przym. ograniczony, limitowany; nierozgarnięty, prymitywny, ograniczony


Q: limite

A: rzecz. granica, bariera


Q: linea

A: rzecz. wiersz, linia; lina, sznur


Q: lingua

A: rzecz. (1). język [Anat., Geog]; (2). język [Lingw.]


Q: liquide

A: przym. ciekły, płynny


Q: lisie

A: przym. gładki


Q: lista

A: rzecz. lista, wykaz


Q: litigio

A: rzecz. spór prawny, proces, sprawa sądowa


Q: litore

A: rzecz. wybrzeże


Q: littera

A: rzecz. 1. litera


Q: livrar

A: czas. dostarczać


Q: lo

A: to


Q: local

A: przym. lokalny; rzecz. lokal, pomieszczenie


Q: localitate

A: rzecz. miejscowość


Q: locar

A: czas. lokować, umieszczać; wypożyczać, dawać w dzierżawę, wynajmować


Q: location

A: rzecz. najem, dzierżawa


Q: loco

A: rzecz. miejsce


Q: longe

A: przym. długi; daleko, z dala


Q: longitude

A: rzecz. długość


Q: lontan

A: przym. daleki, odległy


Q: lor

A: ich


Q: los

A: je, im


Q: lot

A: rzecz. seria, partia


Q: lucente

A: przym. jasny, świecący, błyszczący


Q: lucer

A: czas. świecić


Q: lucide

A: przym. jasny, świecący, błyszczący; jasny, klarowny, wyraźny


Q: lucta

A: rzecz. walka


Q: luctar

A: czas. walczyć, bić się


Q: lumine

A: rzecz. światło


Q: luminose

A: przym. świetlny; świetlisty


Q: luna

A: rzecz. księżyc


Q: lunch

A: rzecz. lunch


Q: lunedi

A: rzecz. poniedziałek


Q: lustrar

A: czas. czyścić, oczyszczać; polerować, nadawać połysk; lustrować


Q: ma

A: ale


Q: machina

A: rzecz. maszyna; machina


Q: machineria

A: rzecz. maszyneria; maszyny


Q: macula

A: rzecz. plama, kleks, skaza


Q: magazin

A: rzecz. magazyn


Q: magia

A: rzecz. magia, czary


Q: magic

A: przym. magiczny


Q: magre

A: przym. szczupły


Q: maio

A: rzecz. maj


Q: mais

A: rzecz. kukurydza


Q: major

A: rzecz. major; przym. większy, wyższy, starszy, główny


Q: mal

A: rzecz. choroba; ból; zło; przym. zły; źle


Q: malade

A: przym. chory


Q: maladia

A: rzecz. choroba


Q: malgrado

A: mimo


Q: malitia

A: rzecz. złośliwość


Q: malo

A: rzecz. jabłko


Q: mancar

A: czas. brakować


Q: manco

A: rzecz. brak; manko


Q: mandar

A: czas. rozkazywać, polecać; posyłać


Q: mandato

A: rzecz. przekaz; mandat; nakaz


Q: manear

A: czas. traktować, obchodzić się


Q: mangiar

A: czas. jeść; rzecz. jedzenie


Q: manico

A: rzecz. rączka, rękojeść


Q: maniera

A: rzecz. maniera, sposób, tryb


Q: mano

A: rzecz. ręka


Q: mantello

A: rzecz. płaszcz


Q: mantener

A: czas. utrzymywać, twierdzić; utrzymywać, zachowywać


Q: mar

A: rzecz. morze


Q: marcar

A: czas. znaczyć, oznaczać


Q: marcer

A: czas. usychać, więdnąć, marnieć, opadać, oklapnąć


Q: margine

A: rzecz. margines, brzeg


Q: marina

A: rzecz. marynarka


Q: marinero

A: rzecz. marynarz


Q: maritage

A: rzecz. małżeństwo


Q: marito

A: rzecz. mąż, małżonek


Q: marmita

A: rzecz. garnek( do gotowania)


Q: martedi

A: rzecz. wtorek


Q: martello

A: rzecz. młot


Q: martio

A: rzecz. marzec


Q: mascule

A: przym. męski; samczy


Q: masculin

A: przym. męski


Q: massa

A: rzecz. masa; buława, laska


Q: mat

A: rzecz. mat; przym. zaszachowany, zamatowany; tępy, bez polotu, nudny


Q: materia

A: rzecz. materia


Q: materia prime

A: rzecz. surowiec


Q: material

A: rzecz. materiał; przym. materialny


Q: matino

A: rzecz. ranek


Q: matre

A: rzecz. matka


Q: matta

A: rzecz. mata


Q: matur

A: przym. dojrzały


Q: matutinal

A: przym. poranny, wczesny


Q: maxime

A: przym. najbardziej; najwięcej; największy; najwyższy


Q: mechanic

A: przym. maszynowy, mechaniczny


Q: mechanismo

A: rzecz. mechanizm


Q: media

A: rzecz. średnia


Q: medicamento

A: rzecz. lekarstwo


Q: medicar

A: czas. leczyć


Q: medicina

A: rzecz. medycyna


Q: medico

A: rzecz. lekarz, medyk


Q: medie

A: rzecz. połowa, pół; przym. średni, połowiczny


Q: medietate

A: rzecz. połowa


Q: medio

A: rzecz. medium; narzędzie, środek


Q: medios

A: rzecz. środki; media


Q: melio

A: lepiej


Q: melior

A: przym. lepszy


Q: meliorar

A: czas. ulepszać; meliorować


Q: melodia

A: rzecz. melodia


Q: membro

A: rzecz. człon; członek


Q: memorar

A: czas. pamiętać; przypominać sobie


Q: memoria

A: rzecz. 1. pamięć


Q: menacia

A: rzecz. groźba, zagrożenie


Q: menaciar

A: czas. zagrażać


Q: menar

A: czas. prowadzić, kierować


Q: mendicar

A: czas. żebrać


Q: mense

A: rzecz. miesiąc


Q: mente

A: rzecz. umysł


Q: mention

A: rzecz. wzmianka


Q: mentionar

A: czas. wspominać, wzmiankować, napomykać


Q: mentir

A: czas. kłamać, łgać


Q: mentita

A: rzecz. kłamstwo, łgarstwo, oszczerstwo


Q: mento

A: rzecz. broda


Q: mer

A: przysł. tylko, jedynie; przym. czczy, wyłączny


Q: meravilia

A: rzecz. cud, dziwo


Q: meraviliar

A: czas. dziwić się


Q: meraviliose

A: przym. cudowny, wspaniały, doskonały


Q: mercante

A: rzecz. handlarz, kupiec


Q: mercantia

A: rzecz. towar; handel


Q: mercar

A: czas. handlować, robić interesy


Q: mercato

A: rzecz. rynek


Q: merce

A: rzecz. towar


Q: mercuridi

A: rzecz. środa


Q: meridie

A: rzecz. południe


Q: meritar

A: czas. zasługiwać


Q: meritori

A: przym. merytoryczny


Q: mesme

A: sam (osobiście)


Q: mesmo

A: nawet


Q: mesmo si

A: nawet gdy, nawet jeśli


Q: message

A: rzecz. wiadomość, wieść


Q: mestiero

A: rzecz. rzemiosło


Q: mesura

A: rzecz. (1). rozmiar, wymiar; (2). pomiar; (3). miara (fizyczna); (4). [Muz.] rytm, takt; (5). miara, skala, stopień; (6). krok, posunięcie


Q: mesurar

A: czas. mierzyć, wymierzać; mierzyć, mieć wymiary


Q: metallo

A: rzecz. metal


Q: methodo

A: rzecz. metoda


Q: metric

A: przym. metryczny


Q: metro

A: rzecz. metr


Q: mi

A: mój


Q: militar

A: czas. wojować, walczyć; przym. militarny, wojskowy; rzecz. żołnierz, wojskowy


Q: mille

A: rzecz. tysiąc


Q: mina

A: rzecz. mina; kopalnia


Q: minar

A: czas. minować, podminować; kopać; podkopywać


Q: mineral

A: rzecz. minerał; przym. mineralny


Q: minime

A: przysł. najmniej; bynajmniej, w żadnym razie; przym. minimalny


Q: minimo

A: rzecz. minimum


Q: ministro

A: rzecz. minister


Q: minor

A: przym. mniejszy; niepełnoletni


Q: minus

A: mniej; minus


Q: minuta

A: rzecz. minuta


Q: minutiose

A: przym. drobiazgowy, szczegółowy


Q: mirar

A: czas. patrzeć (badawczo); dążyć, mieć na celu, celować


Q: miscer

A: czas. mieszać; tasować


Q: mitter

A: czas. kłaść, wkładać, wsadzać, wstawiać, wtykać, stawiać


Q: mixtura

A: rzecz. mieszanina, mieszanka, mikstura


Q: mobile

A: przym. ruchomy; mobilny; rzecz. ruchoma rzecz


Q: moda

A: rzecz. moda


Q: modello

A: rzecz. model, wzór


Q: moderne

A: przym. nowoczesny


Q: modeste

A: przym. skromny


Q: modo

A: rzecz. sposób; tryb


Q: molestar

A: czas. przeszkadzać, niepokoić; molestować, dokuczać


Q: moleste

A: przym. kłopotliwy, dokuczliwy, problemowy, przykry


Q: molino

A: rzecz. młyn


Q: molle

A: przym. miękki, łagodny


Q: molliar

A: czas. zwilżać


Q: momento

A: rzecz. (1). chwila, moment; (2). moment (mat., fiz.)


Q: moneta

A: rzecz. moneta, pieniądz


Q: monstra

A: rzecz. próbka; wystawa


Q: monstrar

A: czas. pokazywać; przejawiać


Q: montania

A: rzecz. góra


Q: montar

A: czas. wsiadać; dosiadać; wspinać się; układać w stos; montować


Q: moral

A: przym. moralny


Q: morder

A: czas. gryźć, kąsać


Q: morir

A: czas. umierać


Q: morsura

A: rzecz. gryzienie, ugryzienie, kąsanie


Q: morte

A: przym. martwy; zmarły; rzecz. śmierć


Q: motion

A: rzecz. (1). ruch; (2). wniosek


Q: motor

A: rzecz. motor, silnik


Q: mover

A: czas. ruszać, przesuwać; poruszać, emocjonować


Q: movimento

A: rzecz. ruch


Q: mulger

A: czas. doić


Q: multe

A: dużo; liczni


Q: multiplicar

A: czas. zwielokrotniać; mnożyć


Q: multitude

A: rzecz. mnogość, mnóstwo; tłum


Q: multo

A: bardzo


Q: munde

A: przym. czysty


Q: mundo

A: rzecz. świat


Q: muro

A: rzecz. ściana, mur


Q: mus

A: rzecz. mysz


Q: musca

A: rzecz. mucha


Q: musculo

A: rzecz. mięsień, muskuł


Q: musica

A: rzecz. muzyka


Q: mute

A: przym. niemy


Q: mysterio

A: rzecz. tajemnica; misterium


Q: nam

A: bo, gdyż


Q: narrar

A: czas. opowiadać, prowadzić narrację; mówić


Q: nascentia

A: rzecz. narodziny, urodzenie


Q: nascer

A: czas. rodzić (się)


Q: naso

A: rzecz. nos


Q: natal

A: rzecz. (Natal) Boże Narodzenie; przym. urodzinowy


Q: natar

A: czas. pływać (czynnie)


Q: nate

A: przym. urodzony


Q: nation

A: rzecz. naród


Q: national

A: przym. narodowy


Q: native

A: przym. rodowity, natywny, rodzimy


Q: nativo

A: rzecz. tubylec, rdzenny mieszkaniec


Q: natura

A: rzecz. natura; przyroda


Q: natural

A: przym. naturalny; przyrodniczy


Q: nauta

A: rzecz. żeglarz


Q: naval

A: przym. morski


Q: nave

A: rzecz. statek; nawa


Q: navigar

A: czas. nawigować; żeglować


Q: nebula

A: rzecz. mgła


Q: necar

A: czas. utopić, zatopić


Q: necesse

A: przym. konieczny, niezbędny, potrzebny


Q: necessitate

A: rzecz. konieczność


Q: negliger

A: czas. zaniedbywać


Q: negotiante

A: rzecz. handlowiec


Q: negotiar

A: czas. negocjować


Q: negotio

A: rzecz. handel; negocjacje, pertraktacje, rokowania


Q: nemo

A: nikt


Q: nervo

A: nerw; ścięgno


Q: nervose

A: przym. nerwowy


Q: nettar

A: czas. czyścić


Q: nette

A: przym. czysty, jasny, klarowny


Q: ni ... ni

A: ani ... ani


Q: ni

A: ani


Q: nigre

A: przym. czarny


Q: nihil

A: nic


Q: nil

A: nic


Q: nimie

A: zbyt wiele, zbyt liczni, zbyt dużo


Q: nimis

A: za, zbyt, za dużo, zanadto


Q: nive

A: rzecz. śnieg


Q: nivello

A: rzecz. (1). poziom, szczebel; (2). poziomica


Q: no

A: nie


Q: nobile

A: rzecz. szlachcic; przym. szlachetny, nobliwy


Q: nocer

A: czas. szkodzić


Q: nocte

A: rzecz. noc


Q: nodar

A: czas. wiązać, robić węzeł, splatać


Q: nodo

A: rzecz. węzeł


Q: nominar

A: czas. zwać, nazywać; wskazywać


Q: nomine

A: rzecz. imię, nazwa, nazwisko


Q: non

A: nie


Q: nondum

A: jeszcze nie


Q: none

A: przym. dziewiąty


Q: nonne

A: nieprawdaż


Q: nonobstante

A: chociaż; mimo to


Q: nord

A: rzecz. północ (geog.)


Q: normal

A: przym. normalny


Q: nos

A: my


Q: nostre

A: nasz


Q: nota

A: rzecz. banknot; nota, uwaga; ocena; notatka; nuta


Q: notar

A: czas. odnotować, zauważać


Q: notitia

A: rzecz. notatka; news


Q: noto

A: rzecz. odwłok


Q: nova

A: rzecz. nowość, nowina


Q: novanta

A: dziewięćdziesiąt


Q: nove

A: licz. (=novem) dziewięć; przym. nowy


Q: novem

A: dziewięć


Q: novembre

A: rzecz. listopad


Q: nube

A: rzecz. chmura


Q: nuce

A: rzecz. orzech


Q: nucleo

A: rzecz. jądro; rdzeń


Q: nude

A: przym. goły, nagi


Q: nulle

A: przym. zerowy; żaden


Q: nullemente

A: przysł. w żaden sposób, nijak, w żadnym razie


Q: numerar

A: czas. liczyć; numerować


Q: numero

A: rzecz. numer, liczba


Q: numerose

A: przym. liczny; harmonijny, rytmiczny


Q: nunc

A: teraz


Q: nunquam

A: nigdy


Q: nusquam

A: nigdzie


Q: nutrimento

A: rzecz. żywność


Q: nutrir

A: czas. żywić, karmić


Q: o ... o

A: albo ... albo


Q: o

A: albo, lub


Q: obediente

A: przym. posłuszny


Q: obedir

A: czas. przestrzegać, słuchać, być posłusznym, stosować się


Q: objectar

A: czas. zarzucać, oponować, zgłaszać obiekcje, sprzeciwiać się


Q: objectivo

A: rzecz. cel, zadanie


Q: objecto

A: rzecz. przedmiot; dopełnienie (gram.)


Q: oblidar

A: czas. zapominać


Q: obra

A: rzecz. dzieło, praca, robota


Q: obscur

A: przym. ciemny; obskurny


Q: obscuritate

A: rzecz. ciemność, pomrok


Q: observar

A: czas. obserwować; przestrzegać


Q: observation

A: rzecz. obserwacja; przestrzeganie


Q: obstruction

A: rzecz. obstrukcja, trudność, przeszkoda


Q: obtener

A: czas. otrzymywać, uzyskiwać


Q: obtuse

A: przym. głupi, tępy, przytępiony; rozwarty (mat.)


Q: occasion

A: rzecz. okazja, sposobność


Q: occider

A: czas. zabijać


Q: occupar

A: czas. zajmować; okupować


Q: occupate

A: przym. zajęty; okupowany


Q: occupation

A: rzecz. okupacja; zajęcie


Q: occurrer

A: czas. zdarzać się, wydarzyć się, bywać


Q: octanta

A: osiemdziesiąt


Q: octave

A: przym. ósmy


Q: octo

A: osiem


Q: oculo

A: rzecz. oko


Q: odiar

A: czas. nienawidzić


Q: odio

A: rzecz. nienawiść, odium


Q: odor

A: rzecz. zapach


Q: odorar

A: czas. pachnieć


Q: offender

A: czas. obrażać, gorszyć, znieważać, lżyć, ubliżać; szkodzić, krzywdzić


Q: offensa

A: rzecz. obraza, zniewaga; agresja, atak; przestępstwo, wykroczenie


Q: offensive

A: przym. napastniczy, ofensywny; szkodliwy


Q: offerer

A: czas. oferować; ofiarować; proponować


Q: offerta

A: rzecz. oferta; stawka; podaż


Q: official

A: rzecz. urzędnik, oficjel; przym. urzędowy, oficjalny; biurowy;


Q: officina

A: rzecz. warsztat, pracownia; przychodnia, ambulatorium; apteka


Q: officio

A: rzecz. biuro


Q: olear

A: czas. oliwić, smarować


Q: oleo

A: rzecz. olej


Q: oler

A: czas. pachnieć


Q: olfacer

A: czas. wąchać


Q: olim

A: przysł. ongiś, kiedyś, pewnego razu


Q: olla

A: rzecz. słoik, słój


Q: omne

A: każdy, wszystek, wszelki


Q: omne cosa

A: wszystko


Q: omnes

A: wszyscy


Q: omnibus

A: rzecz. omnibus


Q: on

A: zaimek nieosobowy


Q: oncle

A: rzecz. wujek


Q: onerar

A: czas. ładować, obciążać, brać ładunek


Q: onere

A: rzecz. ciężar, obciążenie


Q: opera

A: rzecz. praca; opera


Q: operation

A: rzecz. operacja; działanie, funkcjonowanie


Q: opinion

A: rzecz. zdanie, opinia


Q: opponer

A: czas. oponować, (se) sprzeciwiać się, oponować


Q: opportunitate

A: rzecz. sposobność, okazja


Q: opposite

A: przym. przeciwny; przeciwległy


Q: opposition

A: rzecz. sprzeciw; opozycja


Q: optic

A: przym. optyczny


Q: optime

A: przym. optymalny, najlepszy


Q: ora

A: przysł. teraz


Q: orange

A: rzecz. pomarańcza; przym. pomarańczowy


Q: orar

A: czas. przemawiać; modlić się


Q: ordinar

A: czas. porządkować, sortować; zamawiać; rozkazywać


Q: ordinari

A: przym. zwykły, zwyczajowy


Q: ordine

A: rzecz. (1). porządek, ład, kolejność; (2). [Archit.] styl, porządek;; (3). rodzaj, kategoria; (4). zakon, stowarzyszenie, korporacja; (5). order, odznaczenie;; (6). polecenie, rozkaz, nakaz; (7). [Handel] zamówienie


Q: organisar

A: czas. organizować


Q: organisation

A: rzecz. organizacja


Q: organo

A: rzecz. organ


Q: orgolio

A: rzecz. duma


Q: orgoliose

A: przym. dumny, wyniosły


Q: original

A: przym. oryginalny; pierwotny; rzecz. oryginał; funkcja oryginalna (mat.)


Q: origine

A: rzecz. pochodzenie, początek; punkt zaczepienia (mat.)


Q: orlo

A: rzecz. skraj, brzeg


Q: ornamento

A: rzecz. ornament, ozdoba


Q: orthographiar

A: czas. literować, napisać ortograficznie


Q: osar

A: czas. odważyć się, ośmielać się


Q: oscillar

A: czas. oscylować, wahać się


Q: osso

A: rzecz. kość


Q: ostender

A: czas. pokazywać, wystawiać na pokaz, okazywać


Q: ove

A: rzecz. owca


Q: ovo

A: rzecz. jajko


Q: oxygeno

A: rzecz. tlen


Q: pacco

A: rzecz. paczka; przesyłka; pakiet, plik


Q: pace

A: rzecz. pokój (nie-wojna), spokój


Q: paga

A: rzecz. płatność, zapłata, pensja, zarobek, płaca


Q: pagar

A: czas. płacić, spłacać


Q: pagina

A: rzecz. strona, stronica


Q: pais

A: rzecz. kraj, kraina


Q: paisage

A: rzecz. pejzaż


Q: pala

A: rzecz. łopata, łopatka


Q: pallide

A: przym. blady


Q: palo

A: rzecz. słup, pal


Q: palpar

A: czas. macać, obmacywać, dotykać, wyczuwać dotykiem


Q: pan

A: rzecz. bochenek, chleb


Q: paniero

A: rzecz. koszyk


Q: pannello

A: rzecz. chusteczka; panel


Q: panno

A: rzecz. tkanina, materiał; serwetka, pieluszka


Q: papiro

A: rzecz. papier, papierek, bibuła


Q: par

A: rzecz. para; parzysty; równy; par (osoba)


Q: parallel

A: przym. równoległy; analogiczny, podobny, paralelny


Q: parapluvia

A: rzecz. parasol


Q: parcar

A: czas. parkować


Q: parcella

A: rzecz. parcela, działka; cząstka


Q: parco

A: rzecz. park


Q: pardonar

A: czas. wybaczać, przebaczać


Q: parer

A: czas. wydawać się, zdawać się; pojawiać się, ukazywać się; rodzić, wydawać na świat


Q: pariete

A: rzecz. ściana, mur


Q: parlamento

A: rzecz. parlament


Q: parlar

A: czas. mówić


Q: parola

A: rzecz. (1). słowo, wyraz; (2). mowa przemowa, głos


Q: parsimoniose

A: przym. oszczędny, skąpy, sknerowaty


Q: parte

A: rzecz. (1). część; udział; rata; (2). strona; (3). partia, rola (muz., teatr)


Q: particular

A: przym. (1). szczególny, specyficzny, specjalny, osobliwy; (2). osobisty, poufny, niejawny, prywatny


Q: partir

A: czas.(1). dzielić, współdzielić; (2). odjeżdżać, odchodzić, wyjeżdżać


Q: partita

A: partia (pol.); partia (gra); paczka; odjazd, wyjazd, wyjście


Q: partito

A: rzecz. partia (pol.); partia (małżeńska); korzyść, profit; decyzja, rezolucja


Q: parturir

A: czas. rodzić


Q: parve

A: przym. mały


Q: pascer

A: czas. paść, wypasać


Q: passage

A: rzecz. przejście, pasaż; upływ, przemijanie; ustęp (w książce)


Q: passagero

A: rzecz. pasażer


Q: passaporto

A: rzecz. paszport


Q: passar

A: czas. (1). przechodzić, przekraczać, mijać, przejeżdżać; (2). zdawać; (3). podawać, przekazywać; (4). spędzać, przechodzić, mijać; (5). wykraczać, przekraczać, wychodzić poza, pomijać; (6). przechodzić, krążyć; (7). uchodzić za


Q: passate

A: przym. miniony, zeszły; przeszły


Q: passato

A: temu (np. rok temu); przeszłość; czas przeszły


Q: passo

A: rzecz. krok; przejście


Q: pasta

A: rzecz. pasta; ciasto


Q: pasturar

A: czas. paść, wypasać


Q: patata

A: rzecz. ziemniak


Q: patella

A: rzecz. patelnia; [Zool.] skałoczep; rzepka


Q: patiente

A: rzecz. pacjent; przym. cierpliwy


Q: patientia

A: rzecz. cierpliwość


Q: patre

A: rzecz. ojciec


Q: patre affin

A: rzecz. ojczym


Q: pauc

A: niewiele, mało, nieco


Q: pauco

A: mało, niewiele, nieco


Q: pausa

A: rzecz. przerwa, pauza


Q: pausar

A: czas. pauzować


Q: pavor

A: rzecz. strach


Q: pecia

A: rzecz. kawałek, skrawek; figura szachowa


Q: pectine

A: rzecz. grzebień


Q: pectore

A: rzecz. pierś


Q: pecunia

A: rzecz. pieniądz


Q: pede

A: rzecz. stopa


Q: pedunculo

A: rzecz. łodyga


Q: pejo

A: gorzej


Q: pejor

A: przym. gorszy


Q: pelle

A: rzecz. skóra


Q: pena

A: rzecz. (1). trud, wysiłek; (2). kara, męka


Q: penar

A: czas. zadawać ból, trapić, dręczyć, martwić, smucić


Q: pender

A: czas. wisieć, zwisać


Q: penna

A: rzecz. pióro (do pisania lub ptasie); penna photosensibile - pióro świetlne


Q: penose

A: przym. kłopotliwy, uciążliwy, pełen trudu


Q: pensar

A: czas. myśleć, sądzić


Q: pensata

A: rzecz. myśl


Q: pentecoste

A: rzecz. Zielone Świątki


Q: per

A: przy pomocy, przez


Q: per medio de

A: za pośrednictwem


Q: percurso

A: rzecz. przebieg


Q: percuter

A: czas. bić, uderzać, wybijać, hit; [Med.] opukiwać


Q: perder

A: czas. (1) przegrywać; (2). gubić, tracić, postradać, zagubić się; (3). przegapić, przepuścić;


Q: perdita

A: rzecz. (1). strata, utrata; (2). straty, szkody, zguba


Q: perfecte

A: przym. doskonały, perfekcyjny; dot. czasu przeszłego, perfecto


Q: periculo

A: rzecz. niebezpieczeństwo, zagrożenie


Q: periculose

A: przym. niebezpieczny, ryzykowny


Q: periodo

A: rzecz. okres, period


Q: permaner

A: czas. trwać, przetrwać


Q: permission

A: rzecz. zezwolenie, pozwolenie


Q: permitter

A: czas. pozwalać, zezwalać


Q: perque

A: spójn. dlaczego; ponieważ, gdyż


Q: perquirer

A: czas. szukać, poszukiwać, przeszukiwać, przetrząsać, rewidować


Q: persona

A: rzecz. osoba


Q: personal

A: rzecz. personel, obsada; przym. osobisty, personalny


Q: persuader

A: czas. przekonywać, perswadować


Q: pertiner

A: czas. należeć


Q: pesante

A: przym. ciężki; obciążający, przygniatający


Q: pesar

A: czas. ważyć, mieć ciężar; obciążać


Q: peso

A: rzecz. waga, ciężar, masa


Q: pessime

A: przym. najgorszy


Q: peter

A: czas. żądać; prosić


Q: petra

A: rzecz. kamień


Q: phantasia

A: rzecz. fantazja, wyobraźnia


Q: photographia

A: rzecz. zdjęcie, fotografia


Q: physic

A: przym. fizyczny


Q: picca

A: rzecz. pik


Q: piccar

A: czas. kłuć, szczypać, kąsać, żądlić; docinać, podszczypywać; pikować


Q: pictura

A: rzecz. obraz


Q: picturar

A: czas. malować, rysować; obrazować, przedstawiać


Q: pietate

A: rzecz. pobożność; żal, litość, współczucie


Q: pigre

A: przym. leniwy, próżniaczy


Q: pila

A: rzecz. sterta, stos; pomost; wał, grobla


Q: pilar

A: rzecz. słup, pilar, filar; czas. gromadzić, ładować, układać w stos, zwalać na kupę; depilować


Q: pilo

A: rzecz. włos; sierść, owłosienie; puszek, meszek


Q: pilota

A: rzecz. pilot


Q: pilotar

A: czas. pilotować


Q: pinger

A: czas. malować


Q: pipa

A: rzecz. fajka


Q: piscar

A: czas. łowić ryby


Q: pisce

A: rzecz. ryba


Q: pista

A: rzecz. bieżnia, tor, pas, ścieżka, trasa; trop


Q: pistola

A: rzecz. pistolet


Q: placente

A: przym. przyjemny


Q: placer

A: czas. podobać się; rzecz. przyjemność, uciecha


Q: placia

A: rzecz. plac; miejsce


Q: placiar

A: czas. lokować, umieszczać, plasować


Q: plaga

A: rzecz. rana; plaga, zaraza, pomór, utrapienie


Q: plagar

A: czas. ranić, kaleczyć, urażać; nękać, dręczyć, trapić


Q: plan

A: przym. płaski, gładki, równy; prosty, zrozumiały, oczywisty


Q: planar

A: czas. planować; wygładzać; ślizgać się; szybować, unosić się, zawisać


Q: planca

A: rzecz. półka; deska


Q: planger

A: czas. (se de) uskarżać się (na), narzekać


Q: plano

A: rzecz. plan, schemat, projekt; płaszczyzna, powierzchnia


Q: planta

A: rzecz. roślina


Q: plantar

A: czas. sadzić, plantować, obsadzać; przym. [Anat.] plantar, sole plantar


Q: plastic

A: przym. plastikowy; plastyczny, podatny


Q: plastico

A: rzecz. plastik


Q: platte

A: przym. płaski


Q: platto

A: rzecz. danie; talerz


Q: plen

A: przym. pełny


Q: plenar

A: czas. wypełniać, pełnić; napełniać, zapełniać


Q: plica

A: rzecz. fałda, zakładka, plisa


Q: plicar

A: czas. składać (list, kartkę), zwijać, plisować; zginać, zaginać, zakrzywiać


Q: plorar

A: czas. płakać


Q: pluma

A: rzecz. pióro


Q: plumar

A: czas. skubać oskubywać, wyrywać


Q: plumbo

A: rzecz. ołów


Q: plural

A: przym. liczny, mnogi; rzecz. liczba mnoga


Q: plure

A: liczni, kilka


Q: plure vices

A: wiele razy


Q: plus

A: plus; więcej; bardziej


Q: plus ben

A: lepiej


Q: plus bon

A: lepszy


Q: plus de

A: więcej


Q: plus mal

A: gorszy


Q: plus tosto

A: raczej; chętniej; ściślej mówiąc; wcześniej


Q: pluver

A: czas. padać (deszcz)


Q: pluvia

A: rzecz. deszcz


Q: poc

A: niewiele


Q: poco

A: mało, niewiele


Q: poema

A: rzecz. poemat


Q: poesia

A: rzecz. poezja


Q: pois

A: potem, później, następnie, od tego czasu


Q: policia

A: rzecz. policja


Q: polir

A: czas. polerować


Q: politic

A: przym. polityczny


Q: politica

A: rzecz. polityka


Q: pollice

A: rzecz. kciuk


Q: polo

A: rzecz. biegun; polo (gra)


Q: pomo

A: rzecz. jabłko


Q: ponderar

A: czas. rozważać, przemyśliwać


Q: ponderose

A: przym. ciężki, nieruchawy, ociężały


Q: poner

A: czas. kłaść, stawiać, sadzać; zachodzić, kłaść się (słońce)


Q: ponte

A: rzecz. most


Q: popular

A: czas. zaludniać; przym. ludowy; popularny


Q: populate

A: przym. zaludniony, zamieszkały


Q: population

A: rzecz. ludność; populacja


Q: populo

A: rzecz. lud


Q: porco

A: rzecz. świnia; wieprzowina


Q: porta

A: rzecz. brama, drzwi


Q: portar

A: czas. nosić, wnosić, przenosić


Q: portion

A: rzecz. porcja


Q: porto

A: rzecz. port


Q: position

A: rzecz. pozycja


Q: posseder

A: czas. mieć, posiadać; owładnąć


Q: possession

A: rzecz. posiadanie; posesja, posiadłość; owładnięcie


Q: possibile

A: przym. możliwy


Q: post

A: potem; za; po


Q: post que

A: ponieważ, jako że


Q: posta

A: rzecz. poczta


Q: postar

A: czas. nadawać (list); obsadzać, wyznaczać


Q: postea

A: potem; za; po


Q: posterior

A: przym. kolejny, późniejszy, następny; tylny


Q: postmeridie

A: rzecz. popołudnie


Q: posto

A: rzecz. stanowisko, posterunek


Q: postponer

A: czas. odraczać, przekładać


Q: postquam

A: skoro tylko, jak tylko, po tym jak


Q: potar

A: czas. pić


Q: potentia

A: rzecz. potencja; potęga, moc; mocarstwo; potęga (mat.)


Q: poter

A: czas. móc, być w stanie; rzecz. władza, moc, potęga


Q: potius

A: raczej; chętniej; ściślej mówiąc


Q: potto

A: rzecz. wyroby garncarskie, gliniany garnek


Q: povre

A: przym. biedny; rzecz. biedak


Q: practic

A: przym. praktyczny


Q: practica

A: rzecz. praktyka


Q: practicar

A: czas. praktykować, uprawiać


Q: prandio

A: rzecz. obiad


Q: precar

A: czas. prosić, upraszać; modlić się


Q: precaution

A: rzecz. środek ostrożności


Q: prece

A: rzecz. modlitwa; prośba, błaganie


Q: precio

A: rzecz. (1). cena, koszt, stawka, odpłatność; (2). nagroda


Q: preciose

A: przym. cenny, wartościowy


Q: precipitio

A: rzecz. przepaść, urwisko, klif


Q: precipitose

A: przym. stromy, urwisty, spadzisty


Q: precise

A: przym. precyzyjny, dokładny


Q: precisemente

A: przysł. precyzyjnie, dokładnie


Q: precoce

A: przym. wczesny, niedojrzały, przedwczesny


Q: preferer

A: czas. preferować, woleć


Q: prematur

A: przym. przedwczesny, niedojrzały


Q: premer

A: czas. naciskać, uciskać, wywierać nacisk


Q: premio

A: rzecz. premia, nagroda


Q: prender

A: czas. (1). brać, chwytać; (2). podejmować, przedsiębrać, przyjmować


Q: preparar

A: czas. przygotowywać; preparować


Q: preparate

A: przym. przygotowany


Q: preparation

A: rzecz. przygotowanie


Q: presente

A: przym. obecny, teraźniejszy; niniejszy


Q: presentia

A: rzecz. obecność


Q: preservar

A: czas. zachowywać, przechowywać; chronić


Q: presidente

A: rzecz. przewodniczący, prezes; prezydent


Q: pressa

A: rzecz. prasa (gazety); drukowanie; prasa (urządzenie); pośpiech; tłum


Q: pressar

A: czas. naciskać, wyciskać; drukować


Q: presso

A: blisko, obok; przy, obok, u


Q: prestar

A: czas. pożyczać; udzielać


Q: preste

A: przym. szybki; gotowy


Q: prestigio

A: rzecz. prestiż; iluzja, trik, złudzenie


Q: presto

A: przysł. szybko; rzecz. pożyczka


Q: preter

A: wzdłuż, obok, mimo


Q: prevenir

A: czas. zapobiegać, uniemożliwiać; ostrzegać, przestrzegać


Q: previe

A: przym. poprzedni, uprzedni


Q: pridem

A: dawno temu


Q: primavera

A: rzecz. wiosna


Q: prime

A: przym. pierwszy


Q: principal

A: przym. główny, naczelny; pryncypialny; rzecz. pryncypał


Q: principio

A: rzecz. (1). początek; (2). zasada, prawo


Q: prisa

A: rzecz. wzięcie, zdobycie


Q: prision

A: rzecz. więzienie


Q: private

A: przym. prywatny; pozbawiony


Q: pro

A: dla; aby


Q: probabile

A: przym. prawdopodobny


Q: probabilemente

A: przysł. prawdopodobnie


Q: probar

A: czas. dowodzić


Q: problema

A: rzecz. problem


Q: processo

A: rzecz. proces, procedura; przetwarzanie


Q: procurar

A: czas. zdobywać, dostawać, otrzymywać, uzyskiwać, sprokurować


Q: prodigiose

A: przym. cudowny, zdumiewający, nadzwyczajny


Q: producer

A: czas. produkować, wytwarzać


Q: production

A: rzecz. produkcja


Q: producto

A: rzecz. produkt; iloczyn [Mat.]


Q: professar

A: czas. oświadczać, deklarować, dawać wyraz; składać śluby; uczyć, nauczać; uprawiać zawód, wykonywać profesję


Q: profession

A: rzecz. zawód, profesja


Q: profito

A: rzecz. korzyść; zysk; zaleta


Q: profunde

A: przym. głęboki, dogłębny


Q: programma

A: rzecz. program


Q: progresso

A: rzecz. postęp


Q: prohibir

A: czas. zabraniać, zakazywać


Q: promenada

A: rzecz. spacer, przechadzka; promenada


Q: promissa

A: rzecz. obietnica


Q: promitter

A: czas. obiecywać, przyrzekać


Q: pronunciar

A: czas. wymawiać; wygłaszać


Q: propagar

A: czas. propagować, rozpowszechniać, rozsiewać; rozprzestrzeniać


Q: propender

A: czas. mieć skłonność, być podatnym, mieć inklinację


Q: propinque

A: przym. sąsiedni, bliski


Q: proponer

A: czas. proponować


Q: proposito

A: rzecz. cel, przeznaczenie


Q: proprie

A: przym. własny; właściwy, należyty, odpowiedni


Q: proprietate

A: rzecz. własność; cecha


Q: proque

A: spójn. dlaczego; ponieważ, gdyż


Q: prospecto

A: rzecz. prospekt, ulotka; widok, perspektywa


Q: protection

A: rzecz. ochrona, protekcja


Q: protective

A: przym. ochronny


Q: proteger

A: czas. ochraniać


Q: protestar

A: czas. protestować, sprzeciwiać się; zapewniać, potwierdzać, zaręczać


Q: protesto

A: rzecz. protest


Q: prova

A: rzecz. próba; próbka; dowód


Q: provar

A: czas. wykazywać, udowadniać; okazać się


Q: provider

A: czas. dostarczać, zapewniać, zaopatrywać; przewidywać


Q: provision

A: rzecz. dostarczenie, zaopatrzenie; zapas, zasób; warunek, klauzula


Q: proxime

A: przym. bliski, bliźni; najbliższy


Q: prudente

A: przym. rozsądny, rozważny, roztropny


Q: public

A: przym. publiczny


Q: publicar

A: czas. publikować, ogłaszać


Q: puera

A: rzecz. dziewczyna


Q: puero

A: rzecz. chłopiec


Q: pullo

A: rzecz. młode zwierzę, młodzież zwierzęca


Q: pulmon

A: rzecz. płuco


Q: pulsar

A: czas. pchnąć, popchnąć; pulsować


Q: pulvere

A: rzecz. proch, pył


Q: pulverisar

A: czas. proszkować, ścierać na proszek;, rozbijać w pył rozpylać


Q: pumpa

A: rzecz. pompa


Q: pumpar

A: czas. pompować


Q: puncta

A: rzecz. wierzchołek (figury)


Q: puncto

A: rzecz. (1). kropka; (2). punkt; (3). ścieg


Q: punger

A: czas. kłuć


Q: punir

A: czas. karać


Q: pupa

A: rzecz. dziewczynka


Q: pupo

A: rzecz. chłopczyk


Q: pur

A: przym. czysty


Q: purpuree

A: przym. purpurowy, szkarłatny


Q: puteo

A: rzecz. studnia, szyb


Q: putrer

A: czas. gnić, butwieć, rozkładać się


Q: quadrate

A: przym. kwadratowy


Q: quadrato

A: rzecz. kwadrat


Q: quadro

A: rzecz. rama, obramowanie; karo


Q: qual

A: jaki; który


Q: qualcosa

A: coś


Q: qualcunque

A: jakikolwiek


Q: qualitate

A: rzecz. cecha; jakość


Q: qualque

A: kilka, parę, niektóre


Q: quando

A: kiedy, gdy


Q: quandocunque

A: kiedykolwiek, kiedy bądź


Q: quante

A: ile


Q: quantitate

A: rzecz. ilość


Q: quanto

A: ile, jak bardzo, w jakim stopniu; tak jak, tak dalece, do tego stopnia


Q: quanto a

A: co się tyczy


Q: quaranta

A: czterdzieści


Q: quare

A: dlatego też, z tej to przyczyny


Q: quarte

A: przym. czwarty


Q: quasi

A: niemal, prawie; w pewnym sensie, niejako, niby, jakby, quasi-


Q: quatro

A: cztery


Q: que

A: co;cóż; niż (spójnik)


Q: quecunque

A: cokolwiek


Q: querela

A: rzecz. sprzeczka


Q: querelar

A: czas. narzekać; sprzeczać się, kłócić się


Q: querer

A: czas. szukać, poszukiwać, przetrząsać, przeszukiwać; pytać, stawiać pytanie, badać


Q: question

A: rzecz. kwestia, pytanie, problem


Q: questionar

A: czas. kwestionować, stawiać pod znakiem zapytania, wątpić; pytać


Q: qui

A: kto


Q: quicunque

A: ktokolwiek


Q: quiete

A: przym. spokojny, cichy


Q: quinte

A: przym. piąty


Q: quitar

A: czas. wychodzić, opuszczać; uwalniać, zwalniać; spłacać


Q: quo

A: dokąd


Q: quota

A: rzecz. kwota, część, kontyngent; opłata, abonament, składka


Q: quotidian

A: przym. codzienny


Q: rabide

A: przym. wściekły, rozzłoszczony; mający wściekliznę


Q: racemo

A: rzecz. grono, kiść


Q: racia

A: rzecz. rasa


Q: radical

A: rzecz. pierwiastek; radykał; przym. pierwiastkowy; radykalny


Q: radice

A: rzecz. pierwiastek; korzeń; rdzeń (wyrazowy)


Q: radio

A: rzecz. radio; promień


Q: ramo

A: rzecz. gałąź; dziedzina


Q: rango

A: rzecz. ranga; rząd, szereg, wiersz


Q: rapide

A: przym. szybki, prędki


Q: rar

A: przym. rzadki; cienki


Q: rata

A: rzecz. rata; stawka; współczynnik, tempo


Q: rationar

A: czas. rozumować; racjonować


Q: re

A: o, na temat


Q: reaction

A: rzecz. reakcja; odrzut (samolot)


Q: real

A: przym. realny, rzeczywisty


Q: realitate

A: rzecz. rzeczywistość


Q: realmente

A: przysł. rzeczywiście, realnie


Q: realtiar

A: czas. podnosić, podwyższać


Q: recenser

A: czas. przegladać, recenzować


Q: recension

A: rzecz. recenzja


Q: recente

A: przym. ostatni, niedawny


Q: receptaculo

A: rzecz. naczynie, zbiornik


Q: recercar

A: czas. badać, rozpatrywać, prowadzić śledztwo; prowadzić badania, prowadzić prace naukowe


Q: reciper

A: czas. odbierać, otrzymywać, dostawać


Q: reclamar

A: czas. reklamować, promować; żądać, domagać się, rościć, reklamować, skłądać reklamację


Q: recognoscer

A: czas. rozpoznawać; przyznawać, uznawać


Q: recolliger

A: czas. zbierać, gromadzić, kolekcjonować; zbierać plony; udzielać schronienia; przemyśleć, przetrawić


Q: recolta

A: rzecz. zbiory, plon


Q: recoltar

A: czas. zbierać plony, robić żniwa, sprzątać z pola


Q: recommendar

A: czas. polecać (list); rekomendować, zalecać


Q: recompensa

A: rzecz. rekompensata; nagroda


Q: recompensar

A: czas. rekompensować, wynagradzać


Q: record

A: rzecz. rekord


Q: recte

A: przym. prosty


Q: rectificar

A: czas. prostować, poprawiać; rektyfikować


Q: rediger

A: czas. redagować


Q: reducer

A: czas. redukować, zmniejszać


Q: refusa

A: rzecz. odmowa


Q: refusar

A: czas. odmawiać, odrzucać


Q: regal

A: przym. królewski


Q: regalar

A: czas. częstować, raczyć


Q: regalo

A: rzecz. poczęstunek


Q: rege

A: rzecz. król


Q: reger

A: czas.rządzić, kierować


Q: regina

A: rzecz. królowa


Q: registrar

A: czas. nagrywać; rejestrować; nadawać (list)


Q: registro

A: rzecz. rejestr, zapis


Q: regnar

A: czas. panować, władać, królować


Q: regno

A: rzecz. królestwo


Q: regratiar

A: czas. dziękować


Q: regrettar

A: czas. żałować


Q: reguardar

A: czas. 1. spoglądać, patrzeć


Q: reguardo

A: rzecz. spojrzenie


Q: regula

A: rzecz. reguła, norma


Q: regular

A: czas. regulować; rozstrzygać; przym. regularny


Q: relation

A: rzecz. stosunek, relacja, odniesienie


Q: relative

A: przym. względny, relatywny


Q: religion

A: rzecz. religia


Q: religiose

A: przym. religijny


Q: relucer

A: czas. jaśnieć, błyszczeć, świecić się, połyskiwać


Q: remaner

A: czas. pozostawać


Q: remar

A: czas. wiosłować


Q: remarca

A: rzecz. spostrzeżenie, uwaga


Q: remarcabile

A: przym. zauważalny; godny uwagi, nadzwyczajny


Q: remarcar

A: czas. odnotowywać, zauważać


Q: remediar

A: czas. zaradzić


Q: remedio

A: rzecz. remedium, środek, kuracja, lek


Q: remote

A: przym. odległy; zdalny


Q: remover

A: czas. usuwać


Q: render

A: czas. oddawać; czynić, powodować


Q: renta

A: rzecz. renta, przychód


Q: reparar

A: czas. naprawiać, reperować, powetować


Q: reparation

A: rzecz. naprawa, reperacja


Q: repasto

A: rzecz. posiłek


Q: reper

A: czas. pełzać, czołgać się


Q: repeter

A: czas. powtarzać; repetować


Q: reporto

A: rzecz. meldunek, doniesienie, raport


Q: reposar

A: czas. spoczywać


Q: reposo

A: rzecz. wytchnienie, spoczynek, odpoczynek


Q: representar

A: czas. reprezentować, przedstawiać, stanowić


Q: reprimendar

A: czas. ganić, karcić, udzielać reprymendy, krytykować


Q: reprimer

A: czas. (1). powstrzymywać, hamować; (2). represjonować, uciskać, poskramiać, tłumić


Q: reprochar

A: czas. zarzucać (wymówka)


Q: reptar

A: czas. pełzać, czołgać się


Q: republica

A: rzecz. republika


Q: reservar

A: czas. rezerwować


Q: resorto

A: rzecz. resor; sprężyna


Q: respectabile

A: przym. szacowny, przyzwoity, chwalebny


Q: respectar

A: czas. szanować; respektować, przestrzegać


Q: respecto

A: rzecz. szacunek; wzgląd


Q: respectuose

A: przym. pełen szacunku


Q: respiration

A: rzecz. oddychanie, respiracja


Q: resplender

A: czas. świecić, błyszczeć


Q: responder

A: czas. odpowiadać


Q: responsa

A: rzecz. odpowiedź


Q: responsabile

A: (pro) odpowiedzialny (za)


Q: restar

A: czas. pozostawać


Q: restaurante

A: rzecz. restauracja (lokal)


Q: resto

A: rzecz. reszta, resztka, pozostałość


Q: resultar

A: czas. wynikać; dawać wynik, skutkować


Q: resultato

A: rzecz. wynik, rezultat


Q: retardo

A: rzecz. opóźnienie


Q: rete

A: rzecz. sieć, siatka


Q: retener

A: czas. zatrzymywać, zachowywać


Q: retornar

A: czas. wracać, powracać; oddawać


Q: retorno

A: rzecz. powrót


Q: retro

A: z tyłu, w tyle; do tyłu, wstecz; temu (czas)


Q: reunir

A: czas. jednoczyć; gromadzić, zbierać


Q: reverso

A: rzecz. odwrotność, przeciwieństwo; rewers, odwrotna strona


Q: revider

A: czas. rewidować; zobaczyć ponownie


Q: revista

A: rzecz. czasopismo, przegląd


Q: ric

A: przym. bogaty


Q: ricchessa

A: rzecz. bogactwo


Q: rider

A: czas. (de) śmiać się, zaśmiewać się (z)


Q: rigar

A: czas. polewać, nawadniać, zwilżać


Q: rigide

A: przym. sztywny


Q: ris

A: rzecz. ryż


Q: riscar

A: czas. ryzykować


Q: risco

A: rzecz. ryzyko


Q: risibile

A: przym. śmieszny


Q: riso

A: rzecz. śmiech


Q: riviera

A: rzecz. rzeka


Q: rivo

A: rzecz. strumień


Q: roba

A: rzecz. spódnica


Q: robar

A: czas. rabować, kraść


Q: robator

A: rzecz. rabuś


Q: rocca

A: rzecz. kądziel, przęślica; skała


Q: rogar

A: czas. prosić, błagać, upraszać, żądać


Q: rolar

A: czas. toczyć się


Q: ronde

A: przym. okrągły


Q: rosa

A: rzecz. róża


Q: rosee

A: przym. różowy, różany


Q: rota

A: rzecz. koło


Q: rotar

A: czas. obracać się, rotować


Q: rubie

A: przym. czerwony


Q: rude

A: przym. prostacki, nieuprzejmy, niegrzeczny, prymitywny; grubo ciosany, surowy


Q: rugir

A: czas. ryczeć, huczeć


Q: ruina

A: rzecz. ruina


Q: ruinar

A: czas. rujnować, obracać w ruinę


Q: ruito

A: rzecz. hałas


Q: rumper

A: czas. rozbijać, tłuc; przełamywać


Q: ruptura

A: rzecz. zerwanie; przerwanie, przerwa; przepuklina, ruptura


Q: sabbato

A: rzecz. sobota


Q: sablo

A: rzecz. piasek


Q: sacco

A: rzecz. torba


Q: sage

A: przym. mądry


Q: saison

A: rzecz. pora roku; sezon


Q: sal

A: sól


Q: sala

A: rzecz. sala


Q: salir

A: czas. skakać, odskakiwać, przeskakiwać


Q: salon

A: rzecz. salon


Q: salsicia

A: rzecz. kiełbasa


Q: saltar

A: czas. skakać, podskakiwać; przeskakiwać, pomijać


Q: salto

A: rzecz. salto


Q: salutar

A: czas. pozdrawiać; salutować


Q: salute

A: rzecz. pozdrowienie; serwus, witaj, cześć!


Q: salvage

A: przym. dziki


Q: salvar

A: czas. ratować, ocalać, wybawiać


Q: salve

A: przym. bezpieczny, cały, zdrowy


Q: salvo

A: prócz, oprócz, poza


Q: salvo que

A: prócz tego, że; chyba że


Q: san

A: przym. zdrowy; przy zdrowych zmysłach


Q: sanar

A: czas. leczyć, uzdrawiać


Q: sancte

A: przym. święty


Q: sanctificar

A: czas. święcić, poświęcać, uświęcać; obchodzić święto


Q: sanguinar

A: czas. krwawić


Q: sanguine

A: rzecz. krew


Q: sanitate

A: rzecz. zdrowie


Q: saper

A: rzecz. wiedza; czas. wiedzieć; wiedza


Q: sapiente

A: przym. bystry, wnikliwy, mądry


Q: sapon

A: rzecz. mydło


Q: sapor

A: rzecz. smak


Q: sasir

A: czas. chwytać, przechwycić, uchwycić


Q: satis

A: dość, wystarczająco, całkiem, wcale


Q: satisfacer

A: czas. satysfakcjonować, zadowalać


Q: satisfaction

A: rzecz. satysfakcja, zadowolenie


Q: satisfactori

A: przym. zadowalający, satysfakcjonujący


Q: scala

A: rzecz. schody; skala


Q: scalia

A: rzecz. łuska; skorupa


Q: scalon

A: rzecz. szczebel


Q: scandalisar

A: czas. obrażać, gorszyć, znieważać


Q: scander

A: czas. wspinać się, wznosić się; skandować


Q: scarpa

A: rzecz. but


Q: scarpate

A: przym. stromy, skarpowy


Q: scena

A: rzecz. scena


Q: scheda

A: rzecz. kawałek papieru


Q: schedula

A: rzecz. formularz


Q: schola

A: rzecz. szkoła


Q: scientia

A: rzecz. nauka


Q: scientific

A: przym. naukowy


Q: scientista

A: rzecz. naukowiec


Q: scopo

A: rzecz. cel


Q: scriber

A: czas. pisać


Q: scriptorio

A: rzecz. biurko


Q: scriptura

A: rzecz. pismo


Q: scutella

A: rzecz. miseczka, naczynie


Q: scuto

A: rzecz. tarcza


Q: se

A: się, sobie


Q: secar

A: czas. ciąć, przecinać


Q: secrete

A: przym. tajemny, tajny, sekretny


Q: secreto

A: rzecz. tajemnica, sekret


Q: section

A: rzecz. sekcja, dział, wydział; odcinek; przekrój


Q: sectura

A: rzecz. nacięcie, skaleczenie


Q: seculo

A: rzecz. wiek (stulecie)


Q: secunda

A: rzecz. sekunda


Q: secunde

A: przym. drugi


Q: secundo

A: stosownie do, według


Q: secur

A: przym. pewny, bezpieczny


Q: sed

A: lecz


Q: sede

A: rzecz. siedziba


Q: seder

A: czas. siedzieć; zasiadać


Q: sedia

A: rzecz. krzesło


Q: selection

A: rzecz. wybór, selekcja


Q: selectionar

A: czas. selekcjonować, wybierać


Q: seliger

A: czas. wybierać


Q: semblar

A: czas. wydawać się (zdawać się)


Q: semine

A: rzecz. nasiono, ziarno


Q: semita

A: rzecz. semita


Q: semper

A: zawsze; ciągle, stale


Q: sempre

A: zawsze; ciągle, stale


Q: senior

A: rzecz. pan; senior; przym. starszy


Q: seniora

A: rzecz. pani


Q: senioretta

A: rzecz. panienka, panna


Q: sensate

A: przym. rozsądny, mądry, sensowny, praktyczny


Q: sensation

A: rzecz. (1). odczucie, uczucie, poczucie, doznanie, wrażenie; (2). sensacja


Q: senso

A: rzecz. (1). poczucie, zmysł; (2). rozsądek; (3). sens, znaczenie; (4). kierunek, zwrot


Q: sentiero

A: rzecz. ścieżka


Q: sentimento

A: rzecz. sentyment, uczucie


Q: sentir

A: czas. odczuwać, czuć


Q: separar

A: czas. separować, oddzielać, rozdzielać, rozłączać


Q: separate

A: przym. oddzielny; oddzielony, odseparowany


Q: sepe

A: rzecz. żywopłot; bariera, granica


Q: septanta

A: siedemdziesiąt


Q: septe

A: siedem


Q: septembre

A: rzecz. wrzesień


Q: septimana

A: rzecz. tydzień


Q: septime

A: przym. siódmy


Q: sequente

A: przym. następny; następujący


Q: sequer

A: czas. wynikać (z); następować, postępować za; śledzić, prześledzić


Q: serie

A: rzecz. seria; szereg, ciąg; przym. poważny


Q: seriose

A: przym. poważny


Q: serpentar

A: czas. wić się, tworzyć zakręty


Q: serpente

A: rzecz. [zoo] wąż


Q: serra

A: rzecz. piła, piłka; sierra, łańcuch górski


Q: serrar

A: czas. zamykać, ryglować; piłować, przecinać


Q: serrate

A: przym. zamknięty


Q: serratura

A: rzecz. zamek (np. drzwi)


Q: servar

A: czas. konserwować, przechowywać, zabezpieczać


Q: servicio

A: rzecz. serwis, służba; usługa; posługa


Q: servir

A: czas. służyć, obsługiwać; serwować, podawać; (se de) posługiwać się


Q: seta

A: rzecz. jedwab


Q: sete

A: rzecz. pragnienie


Q: sever

A: przym. surowy


Q: sex

A: sześć


Q: sexanta

A: sześćdziesiąt


Q: sexo

A: rzecz. płeć; seks


Q: sexte

A: przym. szósty


Q: sexual

A: przym. seksualny, płciowy


Q: si

A: tak; jeśli


Q: si non

A: jeśli nie


Q: sibilo

A: rzecz. gwizd, świst


Q: sic

A: tak, tak jest, tak więc; suchy; wytrawny


Q: siccar

A: czas. suszyć; schnąć


Q: signal

A: rzecz. sygnał


Q: signalar

A: czas. sygnalizować


Q: signar

A: czas. podpisywać, sygnować signar le accordo - podpisać ugodę; signar un petition - podpisać petycję;


Q: signatura

A: rzecz. podpis, sygnatura; podpisanie


Q: significantia

A: rzecz. znaczenie, waga


Q: significar

A: czas. znaczyć, oznaczać, mieć znaczenie


Q: signo

A: rzecz. znak


Q: silentio

A: rzecz. milczenie, cisza


Q: silva

A: rzecz. las


Q: simia

A: rzecz. małpa


Q: similar

A: przym. podobny; czas. przypominać, być podobnym; zdawać się, wydawać się


Q: simile

A: przym. podobny


Q: simple

A: przym. prosty, łatwy


Q: simul

A: jednocześnie, w tym samym czasie


Q: simular

A: czas. symulować, udawać, imitować, naśladować, pozorować


Q: sin

A: bez


Q: sincer

A: przym. szczery, uczciwy; prawdziwy, autentyczny


Q: singular

A: przym. pojedynczy; ; osobliwy (mat.); rzecz. liczba pojedyncza


Q: singule

A: przym. jedyny, pojedynczy; samotny (osoba)


Q: sinistre

A: przym. lewy; złowrogi, złowieszczy, złowróżbny, groźny


Q: si-nominate

A: przym. tak zwany


Q: situation

A: rzecz. sytuacja; położenie, usytuowanie


Q: situla

A: rzecz. wiadro, wiaderko


Q: skeleto

A: rzecz. szkielet


Q: social

A: przym. społeczny; socjalny; przyjacielski


Q: societate

A: rzecz. społeczeństwo, społeczność; stowarzyszenie; spółka


Q: socio

A: rzecz. partner, wspólnik


Q: sojornar

A: czas. przebywać


Q: sojorno

A: rzecz. pobyt


Q: sol

A: przym. samotny, sam; wyłączny, jedyny; rzecz. słońce


Q: soldato

A: rzecz. żołnierz


Q: solemne

A: przym. uroczysty, solenny, ceremonialny


Q: soler

A: czas. mieć zwyczaj


Q: solide

A: przym. solidny; stały, pełny, lity


Q: solido

A: rzecz. bryła


Q: solmente

A: przysł. tylko, jedynie, wyłącznie; dopiero


Q: solo

A: rzecz. podłoga; ziemia, gleba


Q: solution

A: rzecz. rozwiązanie


Q: solver

A: czas. rozpuszczać; rozwiązywać


Q: somno

A: rzecz. sen


Q: sonar

A: czas. brzmieć, dźwięczeć; grać (na instrumencie)


Q: soniar

A: czas. marzyć; śnić


Q: sonio

A: rzecz. sen


Q: sono

A: rzecz. dźwięk


Q: soror

A: rzecz. siostra


Q: sorta

A: rzecz. rodzaj


Q: sorte

A: rzecz. los


Q: sortir

A: czas. wychodzić


Q: sovente

A: przym. częsty


Q: spada

A: rzecz. szpada


Q: sparniar

A: czas. oszczędzać; szczędzić; chronić, zachowywać


Q: spatio

A: rzecz. przestrzeń; spacja


Q: spatula

A: rzecz. ramię


Q: special

A: przym. specjalny


Q: specie

A: rzecz. gatunek, rodzaj; przyprawa; korzenie


Q: specieria

A: rzecz. sklep spożywczy


Q: spectaculo

A: rzecz. spektakl, widowisko


Q: sperantia

A: rzecz. nadzieja


Q: sperar

A: czas. mieć nadzieję


Q: spina

A: rzecz. cierń, kolec; kręgosłup


Q: spinula

A: rzecz. agrafka, zapinka; rzecz. - spinka zabezpieczająca


Q: spirar

A: czas. oddychać, dmuchać, tchnąć


Q: spirito

A: rzecz. duch


Q: spisse

A: przym. gruby


Q: splender

A: czas. świecić, błyszczeć


Q: sport

A: rzecz. sport


Q: sportive

A: przym. sportowy


Q: sposa

A: rzecz. małżonka


Q: sposo

A: rzecz. małżonek


Q: stadio

A: rzecz. stadion; stadium, etap


Q: stagno

A: rzecz. staw


Q: stampar

A: czas. pieczętować, stemplować


Q: standard

A: rzecz. standard; przym. standardowy, wzorcowy


Q: stanno

A: rzecz. cyna


Q: star

A: czas. stać


Q: station

A: rzecz. stanie; stacja; pora roku


Q: stato

A: rzecz. (1). stan, status; (2). [Pol] państwo, kraj, stan; (3). [Pol] stan, klasa; (4). stan, status, pozycja; (5). sztab


Q: statura

A: rzecz. wzrost


Q: stella

A: rzecz. gwiazda


Q: sternutar

A: czas. kichać


Q: stilla

A: rzecz. kropla


Q: stilo

A: rzecz. styl; ołówek


Q: stomacho

A: rzecz. żołądek


Q: stoppar

A: czas. stopować, zatrzymywać (się)


Q: strata

A: rzecz. ulica


Q: strepito

A: rzecz. hałas, rumor


Q: stricte

A: przym. ścisły, precyzyjny; wąski; ciasny


Q: structura

A: rzecz. struktura


Q: struer

A: czas. porządkować, urządzać, przygotowywać; budować, konstruować


Q: studer

A: czas. studiować


Q: stupide

A: przym. głupi, tępy; zaskoczony, zadziwiony


Q: su

A: jej, jego


Q: sub

A: pod


Q: subinde

A: tuż obok, zaraz za; dość często; od czasu do czasu


Q: subitanee

A: przym. nagły, nieoczekiwany


Q: subite

A: przym. nagły, nieoczekiwany


Q: subito

A: nieoczekiwanie, nagle, niespodziewanie


Q: subjecto

A: rzecz. przedmiot (szkol.); podmiot


Q: sublevar

A: czas. (se) podnosić (się); podburzać, wzniecać, namawiać


Q: submerger

A: czas. zatapiać, zanurzać


Q: subsequente

A: przym. kolejny, wynikający


Q: subsider

A: czas. opadać, osadzać się, osiadać na dnie


Q: substantia

A: rzecz. substancja; istota, sens, sedno


Q: subtus

A: poniżej, u dołu, na dole, w dole


Q: succeder

A: czas. osiągnąć powodzenie; dziedziczyć; następować


Q: successo

A: rzecz. sukces; zdarzenie, zajście (mat.)


Q: succo

A: rzecz. sok


Q: succurrer

A: czas. wspierać, pomagać, przychodzić z pomocą, przychodzić z odsieczą


Q: succussa

A: rzecz. wstrząs


Q: succuter

A: czas. potrząsać, wstrząsać


Q: sucro

A: rzecz. cukier


Q: sud

A: rzecz. południe (geog.)


Q: suer

A: czas. szyć, zszywać


Q: sufficer

A: czas. wystarczać, być wystarczającym


Q: sufficiente

A: przym. wystarczający, dostateczny


Q: sufflar

A: czas. dmuchać; podpowiadać, suflerować; fukać


Q: sufflo

A: rzecz. szept; tchnienie


Q: suffrer

A: czas. cierpieć, ucierpieć, znosić


Q: suger

A: czas. ssać, wysysać, wchłaniać


Q: suggerer

A: czas. sugerować


Q: suggestion

A: rzecz. sugestia


Q: summa

A: rzecz. suma


Q: summitate

A: rzecz. wierzchołek, czubek, szczyt; spotkanie na szczycie


Q: super

A: na górze, na szczycie, na wierzchu, u góry; na, nad; o, na temat


Q: superar

A: czas. przezwyciężyć, pokonać; przewyższyć


Q: superficie

A: rzecz. powierzchnia


Q: superior

A: przym. najwyższy; lepszy, przewyższający, przeważający


Q: supertoto

A: przysł. przede wszystkim


Q: supplementar

A: czas. uzupełniać


Q: supplemento

A: rzecz. uzupełnienie, dodatek, suplement


Q: suppler

A: czas. zastępować, wyręczać; dostarczać, zaopatrywać


Q: supplicar

A: czas. błagać, usilnie prosić


Q: supponer

A: czas. mniemać, przypuszczać, suponować, zakładać


Q: supportar

A: czas. wspierać, popierać, podpierać; znosić, tolerować, wytrzymywać


Q: supporto

A: rzecz. poparcie, wsparcie; support


Q: supra

A: na górze, na szczycie, na wierzchu, u góry; na, nad


Q: supreme

A: przym. najwyższy; najwyższy rangą, najwyższy jakością


Q: sur

A: na


Q: surde

A: przym. głuchy


Q: surger

A: czas. wyłaniać się, wynurzać się


Q: surmontar

A: czas. przezwyciężać, pokonywać, sprostać


Q: surprender

A: czas. (1). odkrywać, ujawniać; (2). zaskakiwać; (3). dziwić, zdumiewać


Q: surprisa

A: rzecz. niespodzianka, zaskoczenie, siurpryza (archaiczne)


Q: surrider

A: czas. uśmiechać się


Q: surriso

A: rzecz. uśmiech


Q: suspender

A: czas. zawieszać, wstrzymywać


Q: suspirar

A: czas. wzdychać


Q: sustener

A: czas. (1). utrzymywać; (2). utrzymywać (finansowo), wspierać; (3). podtrzymywać, kontynuować; (4). wytrzymywać


Q: sympathia

A: rzecz. sympatia


Q: sympathic

A: przym. sympatyczny


Q: systema

A: rzecz. system


Q: tabletta

A: rzecz. tabletka


Q: tabula

A: rzecz. 1. tablica


Q: tacer

A: czas. milczeć; przemilczać


Q: tal

A: taki


Q: talia

A: rzecz. krawędź; wzrost, postura


Q: taliar

A: czas. (1). wycinać, ciąć, kroić, temperować; (2). rzeźbić, rytować; (3). (karty) trzymać bank


Q: talmente

A: przysł. tak, w ten sposób


Q: talon

A: rzecz. pięta


Q: tanger

A: czas. dotykać


Q: tante

A: tyle


Q: tanto

A: tak, tak bardzo; w ten sposób


Q: tardar

A: czas. opóźniać, odraczać, odwlekać, odkładać; zwlekać, ociągać się


Q: tarde

A: przym. późny; późno


Q: tardive

A: przym. powolny, ociężały; późny


Q: tasca

A: rzecz. kieszeń; zadanie


Q: tassa

A: rzecz. filiżanka


Q: tastar

A: czas. macać, dotykać


Q: taxa

A: rzecz. stopa, taksa; podatek


Q: taxar

A: czas. wyceniać, oceniać, szacować; clić, opodatkowywać; obciążać, oskarżać, obwiniać


Q: taxi

A: rzecz. taksówka


Q: te

A: ciebie, cię


Q: tecto

A: rzecz. sufit; dach


Q: tela

A: rzecz. sieć


Q: telegramma

A: rzecz. telegram


Q: telephono

A: rzecz. telefon


Q: television

A: rzecz. telewizja


Q: temperamento

A: rzecz. temperament


Q: temperatura

A: rzecz. temperatura


Q: tempesta

A: rzecz. burza


Q: tempore

A: rzecz. 1. czas, pora, moment


Q: tender

A: czas. napinać, rozciągać; dążyć; mieć tendencję, ciążyć ku, skłaniać się


Q: tenebrose

A: przym. ciemny, mroczny, posępny; tajemniczy, mroczny, diabelski


Q: tener

A: czas. (per) trzymać (za); (pro) uważać za


Q: tenere

A: przym. czuły, łagodny


Q: tense

A: przym. napięty, spięty; rozciągnięty


Q: tentar

A: czas. próbować; kusić, namawiać, zachęcać; wyzywać, kusić


Q: tentativa

A: rzecz. próba


Q: tenue

A: przym. cienki, drobny; delikatny; mało ważny, nieistotny


Q: tepide

A: przym. letni (lekko ciepły)


Q: terra

A: rzecz. ziemia


Q: terreno

A: rzecz. teren


Q: terrer

A: czas. straszyć, odstraszać


Q: tertie

A: przym. trzeci


Q: test

A: rzecz. test


Q: testa

A: rzecz. głowica; głowa


Q: testamento

A: rzecz. testament


Q: teste

A: rzecz. świadek; jądro (anat.)


Q: testimoniar

A: czas. świadczyć, zaświadczać


Q: testimonio

A: rzecz. świadectwo


Q: texer

A: czas. tkać, splatać


Q: texito

A: rzecz. tkanka


Q: texto

A: rzecz. tekst


Q: the

A: rzecz. herbata


Q: theatro

A: rzecz. teatr; scena, miejsce, teren


Q: thema

A: rzecz. temat


Q: theoria

A: rzecz. teoria


Q: thorace

A: rzecz. klatka piersiowa


Q: timbrar

A: czas. pieczętować, stemplować


Q: timbro

A: rzecz. timbre, brzmienie głosu; pieczęć, stempel; znacznik; znaczek


Q: timer

A: czas. bać się, obawiać się


Q: timide

A: przym. bojaźliwy, nieśmiały


Q: timor

A: rzecz. strach, obawa


Q: tinta

A: rzecz. farba; atrament


Q: tirar

A: czas. strzelać; ciagnąć, wyciągać; czerpać; drukować, odbijać


Q: tiratorio

A: rzecz. szuflada


Q: titulo

A: rzecz. tytuł


Q: toccar

A: czas. dotykać; wzruszać, poruszać


Q: tolerar

A: czas. tolerować, znosić


Q: tonar

A: czas. grzmieć


Q: tonitro

A: rzecz. grzmot


Q: tono

A: rzecz. ton; tonus, napięcie


Q: tornar

A: czas. skręcać


Q: torno

A: rzecz. kolej; zmiana (robocza); zwrot


Q: torquer

A: czas. (1). skręcać, zwijać; (2). wykręcać; (3). wykrzywiać, przekręcać; (4). wykręcać, wyżymać


Q: torta

A: rzecz. tort


Q: tosto

A: wkrótce, niedługo


Q: total

A: rzecz. całość; suma; przym. cały, całkowity, totalny


Q: totevia

A: wszelako, jednak, tym niemniej


Q: toto

A: całkowicie, dość; wszystko


Q: totos

A: wszyscy


Q: tour

A: rzecz. tour, podróż, wycieczka


Q: trabe

A: rzecz. belka


Q: tracia

A: rzecz. ślad; ścieżka


Q: traciar

A: czas. śledzić; szkicować


Q: tractar

A: czas. traktować, obchodzić się; podejmować, gościć; chodzić o


Q: traducer

A: czas. przekazywać, przewozić, przenosić; tłumaczyć


Q: traffico

A: rzecz. handel; ruch


Q: traher

A: czas. ciągnąć


Q: trainar

A: czas. trenować; ciągnąć


Q: traino

A: rzecz. pociąg


Q: trans

A: przez, poprzez


Q: transmitter

A: czas. transmitować, przekazywać, przesyłać


Q: transparente

A: przym. przezroczysty, transparentny


Q: transportar

A: czas. transportować, przenosić


Q: transversar

A: czas. przechodzić, przekraczać


Q: trappa

A: rzecz. pułapka, sidła, wilczy dół


Q: trappar

A: czas. chwytać, łapać w pułapkę


Q: tratta

A: rzecz. trata, weksel


Q: travaliar

A: czas. pracować, trudzić się, mozolić się; męczyć, dręczyć, zamęczać


Q: travalio

A: rzecz. praca


Q: tremer

A: czas. drżeć, trząść się, dygotać


Q: trenchante

A: przym. tnący, ostry; stanowczy, kategoryczny, ostry


Q: trenchar

A: czas. [wym. trenszar] ciąć, odcinać, wycinać


Q: trenta

A: trzydzieści


Q: trepidar

A: czas. drżeć, trząść się


Q: tres

A: trzy


Q: triste

A: przym. smutny


Q: triturar

A: czas. proszkować, rozcierać na proch


Q: triumphar

A: czas. triumfować, zwyciężać; radować się


Q: troco

A: rzecz. barter, handel wymienny


Q: trompa

A: rzecz. trąbka


Q: troppe

A: zbyt wiele, zbyt liczni, zbyt dużo


Q: troppo

A: za, zbyt, zanadto


Q: troppo de

A: zbyt wiele, zbyt liczni, zbyt dużo


Q: trottoir

A: rzecz. trotuar, chodnik


Q: trovar

A: czas. uważać (za); znajdować


Q: tu

A: twój


Q: tubo

A: rzecz. rura, kanał, przewód


Q: tumer

A: czas. puchnąć, nabrzmiewać


Q: tunc

A: wtedy, wówczas; więc, w takim razie


Q: turba

A: rzecz. tłum


Q: turre

A: rzecz. wieża


Q: tusse

A: rzecz. kaszel


Q: tussir

A: czas. kaszleć


Q: typic

A: przym. typowy


Q: typo

A: rzecz. czcionka; typ


Q: ubi

A: dokąd; gdzie; gdy, kiedy


Q: ubicunque

A: gdziekolwiek


Q: ubique

A: wszędzie; gdziekolwiek; nigdzie (zd. przecz.)


Q: ulle

A: jakikolwiek


Q: ulterior

A: przym. dalszy; kolejny, następny


Q: ultime

A: przym. ostatni


Q: ultra

A: po drugiej stronie; poza, oprócz


Q: ultra que

A: prócz tego, że


Q: umbra

A: rzecz. cień


Q: umbrar

A: czas. zacieniać


Q: un

A: jeden; pewien, jakiś


Q: un altere

A: jakiś inny


Q: un vice

A: raz, kiedyś, pewnego razu


Q: uncia

A: rzecz. cal


Q: uncino

A: rzecz. hak, haczyk


Q: unda

A: rzecz. fala


Q: unes

A: jedne, pewne


Q: ungula

A: rzecz. paznokieć; pazur; kopyto;


Q: unic

A: przym. unikalny, unikatowy; jednolity


Q: uniforme

A: rzecz. mundur, uniform; przym. jednolity, zuniformizowany


Q: union

A: rzecz. unia; jedność


Q: unir

A: czas. jednoczyć, łączyć


Q: unitate

A: rzecz. jedność (niepodzielność); jednostka


Q: unite

A: przym. zjednoczony; gładki, wygładzony, płynny


Q: universal

A: przym. uniwersalny, powszechny, ogólny


Q: universitate

A: rzecz. uniwersytet


Q: universo

A: rzecz. wszechświat, świat, kosmos, uniwersum


Q: uno

A: jeden


Q: unos

A: jedni


Q: unquam

A: kiedyś, czasem


Q: urbe

A: rzecz. miasto


Q: urgente

A: przym. pilny, naglący


Q: urso

A: rzecz. niedźwiedź


Q: usar

A: czas. mieć zwyczaj; używać


Q: uso

A: rzecz. (1). użycie, używanie, użytek; uzus; (2). zwyczaj, obyczaj, przyzwyczajenie


Q: usquam

A: gdzieś; nigdzie (zd. przecz.)


Q: usque

A: do, aż do


Q: usque a

A: aż, do


Q: usque nunc

A: dotychczas


Q: usque ora

A: do teraz


Q: usual

A: przym. zwykły, zwyczajowy


Q: utensile

A: rzecz. narzędzie


Q: utile

A: przym. użyteczny, pożyteczny, przydatny


Q: vacca

A: rzecz. krowa


Q: vacuar

A: czas. opróżniać


Q: vacue

A: przym. próżny, pusty


Q: vader

A: czas. chodzić


Q: vagar

A: czas. wędrować


Q: valer

A: czas. być wartym; być odważnym


Q: valide

A: przym. ważny; krzepki, mocny, silny


Q: valle

A: rzecz. dolina


Q: vallo

A: szaniec, mur obronny


Q: valor

A: rzecz. wartość, walor


Q: valvula

A: rzecz. zastawka (anat.); zawór


Q: van

A: próżny, nadaremny


Q: vantar

A: czas. (se...de) chwalić się, chełpić się


Q: vapor

A: rzecz. para (z wody)


Q: variar

A: czas. wahać się, oscylować; różnić się, mieć odmienne zdanie


Q: varie

A: przym. różny, odmienny; różny, kilka; zmienny, niestały


Q: varietate

A: rzecz. odmiana; zróżnicowanie, różnorodność; variete


Q: vaso

A: rzecz. naczynie


Q: vegetal

A: przym. roślinny; rzecz. roślina, warzywo, jarzyna


Q: vehicular

A: czas. jechać; wieźć; przym. kołowy, samochodowy


Q: vehiculo

A: rzecz. pojazd, wehikuł


Q: vela

A: rzecz. żagiel


Q: velocitate

A: rzecz. szybkość


Q: vena

A: rzecz. żyła; żyłka, wena


Q: venar

A: czas. polować; żyłkować


Q: vender

A: czas. sprzedawać


Q: vendita

A: rzecz. sprzedaż


Q: veneno

A: trucizna, toksyna, jad


Q: venerdi

A: rzecz. piątek


Q: vengiantia

A: rzecz. zemsta


Q: venir

A: czas. przychodzić, nadchodzić


Q: ventar

A: czas. wiać, dąć


Q: vento

A: rzecz. wiatr


Q: ventre

A: brzuch


Q: ver

A: przym. prawdziwy; rzecz. wiosna


Q: verbo

A: rzecz. czasownik


Q: verde

A: przym. zielony


Q: verdura

A: rzecz. zieleń: jarzyny, sałata


Q: vergonia

A: rzecz. wstyd


Q: vergoniose

A: przym. nieśmiały, skromny; zawstydzający, haniebny, sromotny, hańbiący


Q: verificar

A: czas. sprawdzać, weryfikować


Q: verisimile

A: przym. prawdopodobny, przypuszczalny


Q: veritate

A: rzecz. prawda


Q: verme

A: rzecz. robak


Q: vermente

A: przysł. naprawdę, rzeczywiście


Q: verosimilante

A: przym. prawdopodobny


Q: version

A: rzecz. wersja


Q: verso

A: rzecz. wiersz; odwrotna (lewa) strona karty


Q: verter

A: czas. obracać, skręcać, odwracać


Q: vertical

A: przym. wertykalny, pionowy


Q: vespere

A: rzecz. wieczór; wieczorek


Q: vestigio

A: rzecz. ślad


Q: vestimento

A: rzecz. szata, ubranie, ubiór


Q: vestir

A: czas. (se) ubierać się


Q: vetere

A: przym. stary


Q: vetule

A: przym. stary; rzecz. stary człowiek


Q: vetulessa

A: rzecz. starość


Q: vexar

A: czas. dokuczać, zmartwić; trapić


Q: via

A: rzecz. droga, trasa; z dala


Q: viage

A: rzecz. jazda, podróż


Q: viagiar

A: czas. jechać, podróżować


Q: vice

A: rzecz. raz


Q: vicin

A: przym. ościenny, sąsiedni, pobliski, sąsiadujący, w pobliżu


Q: vicino

A: rzecz. sąsiad


Q: victima

A: rzecz. ofiara


Q: victoria

A: rzecz. zwycięstwo


Q: video

A: rzecz. wideo


Q: vider

A: czas. widzieć


Q: vigilar

A: czas. czuwać


Q: vigile

A: czujny


Q: vigilia

A: rzecz. czuwanie; wigilia


Q: vil

A: przym. tani, niedrogi; podły, nikczemny


Q: village

A: rzecz. wieś, wioska


Q: vincer

A: czas. zwyciężać, pokonywać, przezwyciężać


Q: vino

A: rzecz. wino


Q: vinti

A: dwadzieścia


Q: violar

A: czas. naruszać, pogwałcać


Q: violente

A: przym. gwałtowny


Q: violentia

A: rzecz. gwałt, przemoc, gwałtowność


Q: virga

A: rzecz. kij, pręt; reja; penis


Q: viro

A: rzecz. mężczyzna


Q: visar

A: czas. zmierzać, mieć na celu, dążyć do


Q: visita

A: odwiedziny, wizyta


Q: visitar

A: czas. odwiedzać, wizytować


Q: vista

A: rzecz. (1). wzrok, widzenie; (2). widok, perspektywa, wygląd; (3). punkt widzenia, pogląd


Q: viste

A: zważywszy


Q: viste que

A: biorąc pod uwagę, że, zważywszy


Q: vita

A: rzecz. życie


Q: vitar

A: czas. uprawiać winorośl; wkręcać, przyśrubowywać


Q: vite

A: rzecz. winorośl


Q: vitiar

A: czas. psuć, deprawować, demoralizować; niszczyć, osłabiać, pogarszać; podważać moc prawną


Q: vitrina

A: rzecz. witryna


Q: vitro

A: rzecz. szklanka; szkło


Q: vive

A: przym. żywy


Q: viver

A: czas. żyć


Q: vocabulario

A: rzecz. słownictwo, słownik


Q: vocabulo

A: rzecz. wyraz, słowo


Q: vocal

A: rzecz. samogłoska; przym. ustny, mówiony; wokalny


Q: vocar

A: czas. wołać, wzywać


Q: voce

A: rzecz. głos


Q: vociferar

A: czas. to bawl, wrzeszczeć, hałasować


Q: voga

A: rzecz. moda; rejs, płynięcie


Q: volar

A: czas. fruwać, latać


Q: volatile

A: przym. ulotny


Q: voler

A: czas. chcieć; rzecz. chęć


Q: volo

A: rzecz. lot


Q: voluntari

A: przym. ochotniczy, dobrowolny


Q: voluntate

A: rzecz. wola


Q: volver

A: czas. obracać, przewracać; zwijać, skręcać


Q: vos

A: wy


Q: vostre

A: wasz, wasze


Q: votar

A: czas. ślubować, składać ślub; poświęcać, dedykować; głosować


Q: voto

A: rzecz. głos (wyborczy)


Q: vulgar

A: przym. wulgarny, pospolity, prostacki, ordynarny


Q: vulnerar

A: czas. ranić


Q: vulnere

A: rzecz. rana


Q: west

A: rzecz. zachód


Q: zelo

A: rzecz. gorliwość, zapał


Q: zero

A: rzecz. zero

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.