FANDOM


aquaModificar

 • sub
 • aqua ????
 • abundante in aqua
 • adduction de aqua
 • adduction de aqua potabile
 • ad)miscer vino con aqua
 • apparato de aqua cali)de
 • approvisionamento de aqua potabile
 • aqua
 • aqua acetose
 • aqua al citro
 • aqua al limon
 • aqua al liquiritia
 • aqua ammoniac
 • aqua ammoniacal
 • aqua anoxic
 • aqua artesian
 • aqua bacteriologicamente pur
 • aqua baptismal
 • aqua barytic
 • aqua benedicte
 • aqua boric
 • aqua bulliente
 • aqua calcari
 • aqua calcic
 • aqua camphorate
 • aqua catranate
 • aqua chlorate
 • aqua clar
 • aqua clar como crystallo
 • aqua condensate
 • aqua contaminate
 • aqua corrosive
 • aqua cosmetic
 • aqua crystallin
 • aqua curative
 • aqua currente
 • aqua de adsorption
 • aqua de alimentation
 • aqua de alun
 • aqua de banio
 • aqua de baptismo
 • aqua de baryta
 • aqua de bran
 • aqua de calce
 • aqua de caldiera
 • aqua de ceresias
 • aqua de chloro
 • aqua de colonia
 • aqua de Colonia
 • aqua de condensation
 • aqua de creosoto
 • aqua de crystallisation
 • aqua de disgelo
 • aqua de ducha
 • aqua de fenuculo
 • aqua de flor de orangiero
 • aqua de foco
 • aqua de fontana
 • aqua de fonte
 • aqua de fossato
 • aqua de fuga
 • aqua de fusion
 • aqua de guttiera
 • aqua de hordeo
 • aqua de infiltration
 • aqua de inundation
 • aqua de irrigation
 • aqua de Javel
 • aqua de Javelle
 • aqua de last
 • aqua de lavandula
 • aqua de lixivia
 • aqua de maceration
 • aqua de mar
 • aqua de mentha piperate
 • aqua de nive
 • aqua de odor
 • aqua de pluvia
 • aqua de pumpa
 • aqua de puteo
 • aqua de recyclage
 • aqua de rinciamento
 • aqua de ris
 • aqua de rosas
 • aqua de salvia
 • aqua de sapon
 • aqua de Seltz
 • aqua de spa
 • aqua de spa con gas
 • aqua de spa sin gas
 • aqua de tabaco
 • aqua de tabula
 • aqua de valeriana
 • aqua del canales
 • aqua del dunas
 • aqua del Mosa
 • aqua del radiator
 • aqua del Rheno
 • aqua del systema de refrigeration
 • aqua del tappo
 • aqua dismaculatori
 • aqua distillate
 • aqua dulce
 • aqua dur
 • aqua e sapon
 • aqua entra in le barca
 • aqua excedente
 • aqua fangose
 • aqua ferruginose
 • aqua fluorate
 • aqua fluvial
 • aqua forte
 • aqua fresc
 • aqua gasose
 • aqua gelide
 • aqua glaciari
 • aqua glaciate
 • aqua gummate
 • aqua guttante
 • aqua immobile
 • aqua immunde
 • aqua impur
 • aqua in le genu
 • aqua in que on lava alco
 • aqua interior
 • aqua interstitial
 • aqua inundante
 • aqua iodate
 • aqua lacustre
 • aqua limose
 • aqua limpide
 • aqua lustral
 • aqua mellate
 • aqua mercurial
 • aqua meteoric
 • aqua mineral
 • aqua morte
 • aqua murmurante
 • aqua non potabile!
 • aqua non purificate
 • aqua odorose
 • aqua pesante
 • aqua phenic
 • aqua phenolic
 • aqua phreatic
 • aqua piscose
 • aqua pluvial
 • aqua polluite
 • aqua potabile
 • aqua pro le caffe
 • aqua pro le natation
 • aqua pro le the
 • aqua pro soldar
 • aqua pur
 • aqua pur non ha gusto
 • aqua putride
 • aqua regal
 • aqua salate
 • aqua salifere
 • aqua salmastre
 • aqua sancte
 • aqua saponacee
 • aqua saponose
 • aqua stagnante
 • aqua stomachal
 • aqua subartesian
 • aqua sublevate
 • aqua subterranee irrecovrabile
 • aqua sucrate
 • aqua terrose
 • aqua thermal
 • aqua torrential
 • aqua turbide
 • aqua ultra-pur
 • aqua vitriolate
 • aqua vive
 • aquario de aqua dulce
 • aquicultura de aqua dulce
 • area del collection del aqua
 • asperger con aqua sancte
 • aspirar le aqua con un pumpa
 • axe del curso de aqua
 • balancia del aqua del vegetales
 • ballast de aqua
 • banio de aqua salate
 • bassino de aqua
 • besonio de aqua
 • besonio de aqua potabile
 • biber aqua del tappo
 • bibitor de aqua
 • bordo del aqua
 • botta de aqua
 • brocca a aqua
 • bucca de aqua
 • bufalo de aqua
 • cader al aqua
 • cader in le aqua
 • cader in le aqua con un ruito surde
 • cader in un cavo de aqua
 • caldiera de aqua cali)de
 • caldiera tubular de aqua
 • calefaction al aqua calde
 • calefaction al aqua calide
 • calefactor de aqua
 • calfatar un via de aqua
 • calfatar un via de aqua de un nave
 • cambiar le aqua
 • camisa de aqua
 • camping al bordo del aqua
 • can de aqua
 • cannon de aqua
 • carentia de aqua
 • castania de aqua
 • castanio de aqua
 • castello de aqua
 • causar parve undulationes in le aqua
 • cavo de aqua
 • central de aqua
 • chocolate al aqua
 • circulation del aqua
 • circumferer de aqua
 • cisterna de aqua dulce
 • clar como le aqua
 • clarification de aqua
 • cocer in aqua bulliente
 • cocite in aqua
 • colla al aqua
 • colla solubile in aqua
 • collection de aqua
 • color de aqua
 • comenciar a facer aqua
 • como un pisce foras del aqua
 • con bastante aqua
 • conducer le aqua al citate
 • conducer le aqua al urbe
 • conducto de aqua
 • conducto de aqua gelate
 • congelamento del aqua
 • constante dielectric del aqua
 • consumo de aqua
 • consumo de aqua potabile
 • consumption de aqua
 • contamination de aqua per bacterios
 • contator de aqua
 • controlo del aqua
 • controlo del qualitate de aqua
 • cossino de aqua
 • crangon de aqua dulce
 • cresson de aqua
 • cura de aqua
 • currente de aqua
 • curso de aqua
 • curso subterranee de aqua
 • damnos causate per aqua de extinction
 • damnos causate per le aqua
 • damnos causate per le aqua del mar
 • damnos de aqua de mar
 • decomponer aqua per electrolyse -ysis
 • deposito de aqua
 • deposito de aqua potabile
 • depurar le aqua
 • depuration del aqua
 • d)epuration del aqua potabile
 • derapage in aqua
 • derapage super aqua
 • derivar le aqua del fonte
 • derivar un curso de aqua
 • dica construite in le aqua
 • diluer lacte con aqua
 • diluer le lacte con aqua
 • dimension del guttas de aqua
 • disparer le aqua
 • disparer sub le aqua
 • displaciamento de aqua
 • dissalar le aqua del mar
 • dissolver sucro in aqua
 • distachar in aqua
 • distribution municipal del aqua
 • dulcificar aqua
 • duressa de aqua
 • duressa del aqua
 • entrata de aqua
 • epuration del aqua
 • erosion per le aqua
 • esclusa a aqua profunde
 • esclusa contra le aqua salate
 • escolamento de aqua
 • esser imbibite de aqua
 • esser plus clar que le aqua
 • esser simile a su patre como duo guttas de aqua
 • estufa pro le calefaction del aqua del banio
 • evacuar le aqua
 • evacuar le aqua de un polder ¬N
 • evacuar su aqua in un canal
 • evacuation de aqua
 • exercitar se a natar foris del aqua
 • extraher aqua de un cosa
 • extraher sal ab aqua de mar per evaporation
 • fabrica de aqua mineral
 • fabrica de gas de aqua
 • facer aqua
 • facer bullir aqua
 • facer bullir le aqua
 • facer calefacer aqua pro le the
 • facer montar le aqua
 • fauna de aqua dulce
 • filtro a aqua
 • flacon de aqua de odor
 • flasco de aqua
 • flor de aqua
 • flora de aqua dulce
 • flottar in le aqua
 • fluorisation de aqua potabile
 • fluorisation de aqua pro biber
 • fonte de aqua dulce
 • fonte de aqua mineral
 • fonte de aqua vive
 • fornimento de aqua potabile
 • gas de aqua
 • gelato al aqua
 • geus ¬N de aqua
 • glacie a base de aqua
 • gorgata de aqua
 • gradiente de un curso de aqua
 • grado de duressa de aqua
 • grassia es insolubile in aqua
 • gravar al aqua forte
 • gravator al aqua forte
 • gravure ¬F al aqua forte
 • gutta de aqua
 • gutta de aqua condensate
 • haber le aqua al bucca
 • haber le aqua in le bucca
 • habitante del aqua
 • haurir aqua
 • haurir aqua al fonte
 • haurir un situla de aqua
 • hic le aqua surge del solo
 • horologio de aqua
 • horror del aqua
 • il flue aqua del cupa
 • il ha cadite multe aqua iste septimana
 • il ha un brocca de aqua a disposition delquales qui ha sete
 • ille es como un pisce in le aqua
 • ille ha saltate in le aqua sin hesitar un secunda
 • illes es como le aqua e le foco
 • illes le ha jectate in le aqua
 • illes se resimila como duo guttas de aqua
 • illes son como le aqua e le foco
 • imbottiliar aqua mineral
 • impregnate de aqua
 • in aqua
 • indicator del nivello de aqua
 • indicator del nivello del aqua
 • infiltration de aqua de pluvia
 • infiltration de aqua salate
 • insecto de aqua
 • insolubile in aqua
 • insolubilitate de grassia in aqua
 • insolubilitate in aqua
 • installation de aqua cali)de
 • installation pro le adulciamento de aqua
 • interprisa de aqua potabile
 • interprisa de livration de aqua
 • intrusion de aqua salate
 • irrigation per aqua de superfacie
 • irrigation per guttas de aqua
 • isolation de aqua de un alcohol
 • iste aqua es crystallin
 • iste substantia non se dissolve in aqua
 • isto es aqua a su molino
 • isto es aqua passate
 • isto es plus clar que le aqua
 • isto es portar aqua al mar
 • jarra a aqua
 • jectar al aqua
 • jectar un petra in le aqua
 • jecto de aqua
 • jecto de aqua frigide
 • Jesus ha cambiate aqua in vino
 • jocar in le aqua
 • laco de aqua dulce
 • lancear petras super le aqua
 • lassar entrar aqua fresc
 • latere del aqua
 • lavar in aqua tepide
 • le action erosive del aqua
 • le adulciamento de aqua
 • le agitation del aqua
 • le aqua baniava le roccas
 • le aqua bassa
 • le aqua bulli a un temperatura de cento grados Celsius
 • le aqua bulliente face vapor
 • le aqua de iste pumpa non es potabile
 • le aqua de ris arresta le diarrhea
 • le aqua debe poter escolar se
 • le aqua erode le lecto del fluvios
 • le aqua es alte
 • le aqua es le principal componente de numerose productos natural
 • le aqua es sub le nivello
 • le aqua es transparente como le crystallo
 • le aqua flue al mar
 • le aqua ha attingite un nivello elevate
 • le aqua ha bassate
 • le aqua ha bassate multo
 • le aqua ha essite polluite per oleo
 • le aqua ha gelate
 • le aqua ha inundate nostre casa
 • le aqua ha penetrate in le casa
 • le aqua ha submergite le dica
 • le aqua inunda le strata
 • le aqua non se combina con le oleo
 • le aqua reflue
 • le aqua ric de sales incrusta le caldiera
 • le aqua se ha evaporate
 • le aqua se ha infiltrate in le muros
 • le aqua super le cammino non ha un evacuation sufficiente
 • le aqua transversa le tela
 • le arbore se reflecte in le aqua
 • le barca prende aqua
 • le caravana baniava in le aqua
 • le cloacas non poteva absorber tote le aqua de pluvia
 • le contento del bottilia es aqua
 • le dissalation del aqua marin
 • le dulcification de aqua
 • le fluxo del aqua
 • le formula de aqua es H²O
 • le formula del aqua es H2O
 • le fortia destructive del aqua
 • le hirundines rade le superficie del aqua
 • le inundation ha imbibite le polder ¬N de aqua salate
 • le limpiditate del aqua
 • le lucio resta immobile in le aqua
 • le mercantias ha essite damnificate per le aqua del mar
 • le molecula de aqua H²O ha un atomicitate equal a 32
 • le nave descende in le aqua
 • le nave face aqua
 • le nave faceva aqua
 • le necante inglutiva aqua
 • le nivello del aqua
 • le pisces abunda in iste aqua
 • le potabilisation de aqua
 • le sal se dissolve in le aqua
 • le sapor de aqua salin
 • le sapor de aqua salmastre
 • le spongia absorbe le aqua
 • le sucro se dissolve in aqua
 • le tecto face aqua
 • le tunnel ¬A passa sub le aqua
 • le undulationes del aqua
 • le vapor de aqua es invisibile
 • le vapor de aqua se condensa super le vitros
 • le vento undulava le superficie del aqua
 • lecto de un curso de aqua
 • levar del aqua per un grappin
 • ligno impregnate de aqua
 • lilio de aqua
 • lilios de aqua
 • limositate del aqua
 • linea de aqua
 • livration de aqua
 • lucta contra le aqua
 • macula de aqua
 • manco de aqua
 • mantener al superficie del aqua
 • marca de aqua
 • marchar in le aqua con pedes nude
 • marchar in le cavos de aqua
 • marinero de aqua dulce
 • massa de aqua
 • matras de aqua
 • melon de aqua
 • miscer con aqua
 • mitter a pan e a aqua
 • molecula de aqua
 • molino de aqua
 • monstra de aqua
 • monstra de aqua subterranee
 • movimento de aqua subterranee
 • movimento del aqua in le solo
 • musculo de aqua dulce
 • natar sub le aqua
 • nettar con aqua
 • nivello alte del aqua
 • nivello de aqua
 • nivello de aqua de Amsterdam
 • Nivello de Aqua de Amsterdam
 • nivello de aqua phreatic
 • nivello de basse aqua
 • nivello del aqua
 • nivello del aqua del mar
 • nivello del aqua in un polder ¬N
 • ordalia del aqua
 • ordalia del aqua cali)de
 • pan al aqua
 • pan cocite al aqua
 • particula de aqua
 • passar per le exprimitor de aqua
 • pavor del aqua
 • pavor del aqua frigide
 • pedalar in aqua
 • penuria de aqua
 • perdita de aqua
 • permeabile al aqua
 • pisca in aqua dulce
 • piscar in aqua turbide
 • piscator in aqua dulce
 • pisce de aqua dulce
 • pista de aqua
 • pistola a aqua
 • planta de aqua dulce
 • plantagine de aqua
 • plus clar que le aqua
 • pollution del aqua subterranee
 • portar aqua al mar
 • portator de aqua
 • porto a aqua profunde
 • potabilisar aqua
 • potabilisar le aqua
 • potabilisation de aqua
 • potto a aqua
 • povre in aqua
 • prender aqua
 • preparar le aqua pro le the
 • pression de aqua dynamic
 • prisa de aqua
 • profunditate del aqua
 • provision de aqua potabile
 • pulice de aqua
 • pullo de aqua
 • pulsar sub le aqua
 • pulsar un persona in le aqua
 • pumpa a jecto de aqua
 • pumpa de aqua
 • pumpa de aqua de fonte
 • pumpa de aqua potabile
 • pumpa de circulation de aqua
 • pumpar aqua
 • pumpar foris aqua
 • pumpar le aqua de un cellario inundate
 • pumpar via le aqua de un polder ¬N
 • purificar aqua
 • purificar le aqua
 • purification del aqua
 • purificator del aqua
 • puteo de aqua
 • puteo de aqua clar
 • qualitate de aqua
 • qualitate de aqua ambiente
 • qualitate del aqua de irrigation
 • qualitate del aqua potabile
 • qualitate del aqua subterranee
 • que ha le fluiditate del aqua
 • rallo de aqua
 • rationamento de aqua potabile
 • ratto de aqua
 • reactor a aqua pesante
 • reactor de aqua pesante
 • reanimar un persona con aqua frigide
 • recipiente de aqua
 • recirculator de aqua
 • recolliger aqua de pluvia
 • refrescar un persona con un vitro de aqua
 • refrigeration per aqua
 • rejectar pisces al aqua
 • reserva de aqua potabile
 • reservoir ¬F de aqua clar
 • reservoir ¬F de aqua de dunas
 • reservoir ¬F de aqua subterranee
 • resimilar se como duo guttas de aqua
 • resistente al aqua
 • resistente al aqua de mar
 • resistentia al aqua
 • ressources ¬F de aqua
 • ressources ¬F de aqua subterranee
 • rete de conductos de aqua
 • re)traher del aqua
 • ruito surde de un corpore que cade al aqua
 • saltar al aqua
 • salto de aqua
 • saturar un spongia de aqua
 • scarsitate de aqua
 • scorpion de aqua
 • sentir se como un pisce in le aqua
 • serreria ad aqua
 • servicio a aqua
 • servicio de distribution de aqua
 • sin aqua
 • situla a aqua
 • situla de aqua
 • situlata de aqua
 • societate de distribution del aqua
 • solubile in aqua
 • solubilitate de sal in aqua
 • spica de aqua
 • strato de aqua
 • subjecto de aqua
 • submerger ovos dur in aqua frigide
 • subtraction de aqua
 • sucro e aqua
 • sucro es solubile in aqua
 • superficie de aqua
 • superficie del aqua
 • supplicio del aqua
 • surveliantia de un curso de aqua
 • sustener se in le aqua
 • systema de aqua
 • systema de distribution de aqua
 • systema de refrigeration per aqua
 • tarifas del central de aqua
 • taxi de aqua
 • technica del gravure ¬F al aqua forte
 • technologia de tractamento de aqua
 • temperatura del aqua
 • tempesta in un vitro de aqua
 • tener sub le aqua
 • tonnello de aqua
 • tortuca de aqua dulce
 • tractamento del aqua
 • tractar ligno con aqua
 • traher un cadavere del aqua
 • transparentia de aqua
 • transportar per aqua
 • transporto de aqua
 • transporto per aqua
 • trenchar le aqua
 • tromba ¬I de aqua
 • troppo aqua
 • troppo de aqua
 • tuberia de aqua
 • tubo de aqua
 • tubo de evacuation de aqua
 • tubo flexibile de aqua
 • turre de aqua
 • un diamante del plus belle aqua
 • un gorgata de aqua
 • un jecto de aqua
 • un nave displacia aqua
 • un pauco de aqua
 • un pumpa aspira le aqua
 • un vitro de aqua gasose
 • undular al aqua
 • undulation al aqua
 • undulation de aqua
 • utre de aqua
 • vacuar le aqua
 • valvula a aqua
 • valvula del aqua cali)de
 • vapor de aqua
 • vena de aqua
 • vena de aqua vive
 • versar aqua in un bottilia
 • versar aqua super
 • versar aqua super le caffe
 • versar le aqua del patatas
 • via de aqua
 • vias de aqua
 • vita in le aqua
 • vita super le aqua
 • vitro de\del aqua
 • volumine de aqua
 • zona de production de aqua
 • a proba / prova de aqua
 • aqua / liquido de coction
 • aqua / marea morte
 • aqua / solution barytic / de baryta
 • aqua a / de barba
 • aqua al / de ris
 • aqua ammoniac / ammoniacal
 • aqua baptismal / de baptismo
 • aqua benedicte / sancte
 • aqua calcari / calcic / de calce
 • aqua calde / calide
 • aqua chlorate / chlorurate / de chloro
 • aqua clar / pur
 • aqua crystallin / de crystallisation
 • aqua de / del celo
 • aqua de / del mar
 • aqua de citro / limon
 • aqua de drainage / de escolamento / de disaquamento
 • aqua de extinction / pro extinguer un incendio
 • aqua de fusion / de disgelo
 • aqua del valvula / tappo
 • aqua dismaculatori / detergente
 • aqua dur / calcari
 • aqua fluvial / de riviera / de fluvio
 • aqua glaciate / con glacie
 • aqua immobile / stagnante
 • aqua impur / non potabile / non purificate
 • aqua infiltrate / percolante / de infiltration
 • aqua interne / interior
 • aqua juvenil / magmatic
 • aqua lacustre / de laco
 • aqua mineral / de fonte
 • aqua mineral / de tabula
 • aqua odorose / de odor
 • aqua pluvial / de pluvia
 • aqua pluvial / del celo
 • aqua potabile / del tappo
 • aqua potabile / pro biber
 • aqua pur / clar
 • aqua refrigerante / de refrigeration
 • aqua regia / regal / royal
 • aqua rhenan / del Rheno
 • aqua rosate / de rosas
 • aqua salpetrose / salnitrose
 • aqua sancte / benedicte
 • aqua saponose / de sapon
 • aqua saponose / saponacee / de sapon
 • aqua spumose / scumose
 • aqua subterranee / phreatic
 • aquario maritime / de aqua de mar
 • arrestar / stoppar le curso del aqua
 • bassino / cupa de aqua calde / calide
 • bassino de aqua sancte / benedicte
 • battimento de aqua / de fango
 • botta impermeabile / de aqua
 • bottilia con / de aqua calide / calde
 • bottilia con aqua calde / calide
 • bottilia de aqua cali)de / de lecto
 • bottilia pro aqua / de aluminium
 • bucca / prisa de aqua
 • calefaction al / de / per aqua cali)de
 • calefaction per aqua calde / calide
 • calfatar / tappar un via de aqua
 • cannon a / de aqua
 • castello / turre de aqua
 • chocolate al / con aqua
 • circulation hydric / de aqua
 • cisterna / reservoir ¬F de aqua potabile
 • cocer verduras in lor proprie succo / aqua
 • colonna / columna de aqua
 • columna / colonna de aqua
 • compartimentos a proba / prova de aqua
 • conducer le aqua al citate / urbe
 • conducto / tubo de aqua
 • conducto / tubo de gas / aqua
 • conductos / tuberia de aqua
 • conductos / tuberia de aqua del dunas
 • conductos / tuberia de aqua potabile
 • consumo / comsumption de aqua
 • consumo / consumption de aqua potabile
 • consumption / consumo de aqua
 • consumption / consumo de aqua potabile pro scopos hygienic
 • contento / parte de aqua
 • coperite / coperte de aqua
 • cura / tractamento hydrotherapic / hydropathic / de aqua
 • cura hydromineral / de aqua mineral
 • damnos de aqua dulce / causate per aqua dulce
 • damnos de aqua dulce / causate per aqua dulce
 • dea del aqua / mar
 • deo del aqua / mar
 • derapage in / super aqua
 • effunder / versar aqua
 • epurar / depurar / purificar aqua
 • epuration / depuration de aqua
 • esser portate con se per le aqua / per le currente
 • extraction / exploitation del reserva de aqua subterranee
 • fabrica de eau de Cologne ¬F / de aqua de Colonia
 • fauna del aqua salin / salmastre
 • filtro a / pro aqua
 • flacon ¬F de eau de Cologne ¬F / de aqua de Colonia
 • flora de aqua salin / salmastre
 • fluorisar aqua potabile / pro biber
 • gelato al / de aqua
 • hic le aqua del valvula / tappo non es potabile
 • homine al mar / al aqua!
 • ille additiona semper / sempre un poco de aqua a su vino
 • immerger / mitter le pedes in le aqua
 • inspection del aquas / del cursos de aqua
 • installation de aqua calde / calide
 • io ha recipite un quantitate / jecto de aqua super mi calceos / scarpas
 • isolar / separar le aqua de un alcohol
 • iste aqua formica de pisces / es plen de pisces
 • iste stoffa non lassa passar le aqua / es impermeabile
 • jectar / lancear in le aqua
 • lavar / mundar / nettar per un jecto de aqua
 • le aqua contaminate / polluite del canales
 • le aqua del riviera decresce / discresce
 • le aqua es profunde a / in iste loco
 • le aqua es tranquille / calme
 • le aqua lambeva / baniava le roccas
 • le aqua monta / cresce
 • le aqua polluite / contaminate del canales
 • le aqua reveni / reflue
 • le dica cedeva / collabeva sub le pression del aqua
 • le gusto / sapor de aqua salin / salmastre
 • le luce / lumine se reflecte in le aqua
 • le spongia absorbe / bibe le aqua
 • liquor / aqua matre
 • lubrication / lubrification per aqua
 • manco / penuria / scarsitate / carentia de aqua
 • marca transparente / de aqua
 • massa aquose / de aqua
 • matras / lecto de aqua
 • mentha aquatic / de aqua
 • mitter / poner le flores in aqua
 • molino a / de aqua
 • molino hydraulic / a / de aqua propulsate per le vento
 • nettar / mundar / fricar con aqua saponose / con aqua e sapon
 • nettar / mundar / fricar con aqua saponose / con aqua e sapon
 • nettar / mundar con aqua
 • nivello del aqua / oleo, etc
 • nivello phreatic / de aqua subterranee
 • odor de eau de Cologne ¬F / de aqua de Colonia
 • ordalia / supplicio del aqua
 • ordalia del aqua / del foco
 • ordalia del aqua calde / calide
 • pavor / horror del aqua
 • penuria / manco / carentia / scarsitate de aqua
 • percentage / contento de aqua
 • perla / margarita de aqua dulce
 • pisca interne / in aqua dulce
 • pisce de aqua dulce / de riviera / de fluvio
 • piscina de aqua salate / de mar
 • pistola a / de aqua
 • planta de aqua salin / salmastre
 • policia fluvial / de aqua
 • pression hydric / hydraulic / de aqua
 • problemas / difficultates causate per le aqua
 • projectar guttas de aqua / de fango, etc
 • provision / fornimento / approvisionamento de aqua potabile
 • provision de aqua calde / calide
 • pulice aquatic / de aqua
 • pumpa a / de aqua
 • pumpa de circulation hydric / de aqua
 • pumpa hydraulic / a / de aqua
 • qui / que ha pavor del aqua
 • rallo aquatic / de aqua
 • reactor a / de aqua pesante
 • refrigerate per / a aqua
 • region / zona de aqua salin / salmastre
 • regiones humide / con multe aqua
 • remover per un jecto de aqua / de sablo
 • reserva / stock ¬A de aqua dulce
 • reservoir ¬F / bassino / recipiente / cisterna / tank ¬A de aqua
 • reservoir ¬F / tank ¬A de aqua
 • reservoir ¬F / tank ¬A de aqua cali)de
 • reservoir ¬F / tank ¬A de aqua frigide
 • reservoir ¬F de aqua calde / calide
 • reservoir ¬F de aqua refrigerante / de refrigeration
 • restar / remaner sub le aqua
 • rete de conductos / tubos de gas / aqua
 • ric / abundante in aqua
 • ric / abundante in cursos de aqua
 • scarsitate / penuria / manco / carentia de aqua
 • scorpion aquatic / de aqua
 • simple / simplice como biber un vitro de aqua
 • solution / aqua phenic / phenolic
 • solver / dissolver sucro in aqua
 • superficie de aqua quiete / non disturbate
 • taliar / trenchar le aqua
 • tappar / calfatar un via de aqua
 • tappo / valvula de aqua frigide
 • tappo de aqua calde / calide
 • testudine / tortuca de aqua dulce
 • tisana / infusion / aqua de liquiritia
 • tonnello / barril a aqua
 • tractamento hydrotherapic / con aqua frigide
 • traffico fluvial / maritime / per aqua
 • tuberia de aqua calde / calide
 • tubo / conducto de aqua
 • tubo / conducto de aqua de refrigeration
 • tubo de aqua calde / calide
 • un gutta de aqua in le mar / oceano
 • un pauco / un poco de aqua
 • vapor aquee / de aqua
 • via navigabile / aquatic / fluvial / de aqua
 • vitro a / pro aqua
 • zona / area ubi on collige le aqua
 • aqua
 •  ????
 • arrestar aqua
 • exprimitor de aqua
 • pedalator in aqua

aquabobModificar

 • sub
 • aquabob ????
 • aquabob

aquaculturaModificar

 • sub
 • aquacultura ????
 • aquacultura

aquaculturalModificar

 • adj
 • aquacultural ????
 • aquacultural
 • aquaducto ????
 • aquaducto

aquaforteModificar

 • sub
 • aquaforte ????
 • aquaforte
 • gravar al aquaforte
 • gravar al aquaforte con le puncta sic
 • gravar de novo al aquaforte
 • gravure ¬F al aquaforte
 • aquaforte in / a colores

aquafortistaModificar

 • sub
 • aquafortista ????
 • aquafortista
 • placa de aquafortista

aquamarinModificar

 • adj
 • aquamarin ????
 • aquamarin

aquamarinaModificar

 • sub
 • aquamarina ????
 • aquamarina

aquanautaModificar

 • sub
 • aquanauta ????
 • aquanauta

aquaplanarModificar

 • v
 • aquaplanar ????
 • aquaplanar

aquaplaningModificar

 • sub
 • aquaplaning ????
 • aquaplaning ¬A
 • facer aquaplaning ¬A

aquaplanoModificar

 • sub
 • aquaplano ????
 • aquaplano

aquarModificar

 • v
 • aquar ????
 • aquar
 • aquar le vino
 • aquar / rigar le plantas

aquarellaModificar

 • sub
 • aquarella ????
 • aquarella
 • color de aquarella
 • pincel de aquarella
 • pinger al aquarella
 • technica del aquarella
 • tinta de aquarella
 • un aquarella
 • vernisse de aquarella

aquarellarModificar

 • v
 • aquarellar ????
 • aquarellar
 • aquarellas ????
 • pictor de aquarellas

aquarellistaModificar

 • sub
 • aquarellista ????
 • aquarellista

aquarioModificar

 • sub
 • aquario ????
 • aquario
 • Aquario
 • aquario de aqua dulce
 • aquario maritime
 • aquario tropical
 • pisce de aquario
 • planta de aquario
 • aquario maritime / de aqua de mar
 • pisce ornamental / de aquario

aquariologiaModificar

 • sub
 • aquariologia ????
 • aquariologia
 • aquarium ????
 • aquarium tropical
 • aquas ????
 • affloramento del aquas subterranee
 • aquas abundante in pisces
 • aquas alte
 • aquas alte annual
 • aquas alte de autumno
 • aquas cloacal
 • aquas costari
 • aquas de cloaca
 • aquas de superficie
 • aquas de un polder ¬N
 • aquas del collector
 • aquas del utero
 • aquas evacuate
 • aquas interior
 • aquas interne
 • aquas medicinal
 • aquas navigabile
 • aquas non explorate
 • aquas residual
 • aquas residuari
 • aquas telluric
 • aquas territorial
 • aquas torrential
 • aquas usate
 • aquas usate sanitari
 • concernente le stato del aquas
 • discargar su aquas in
 • effloramento del aquas subterranee
 • entrar in le aquas costari
 • epurar aquas cloacal
 • epurar aquas de cloaca
 • epuration biologic de aquas residuari
 • equilibrio del aquas subterranee
 • escolamento de aquas
 • escolamento del aquas
 • evacuar su aquas in
 • fabrica de aquas de odor
 • fabrication de aquas de odor
 • flotta que naviga in aquas territorial
 • immagazinage de aquas
 • incremento del aquas subterranee
 • iste polder ¬N evacua su aquas in le canal de cinctura
 • jectar su aquas in
 • le aquas del utero
 • le fluvios confunde lor aquas
 • le nave finde le aquas
 • le polder evacua su aquas in le canal de cinctura
 • linea de aquas
 • linea del aquas
 • linea divisori de aquas
 • marca de alte aquas
 • navigar in aquas periculose
 • nivello del aquas
 • nymphas del aquas
 • periodo de alte aquas
 • pollution del aquas
 • pumpa pro aquas usate
 • saison ¬F de alte aquas
 • stato del aquas
 • aquas cloacal / de cloaca
 • aquas de pilota / de pilotage
 • aquas percolante / de infiltration
 • aquas subterranee / del subsolo
 • aquas superficial / de superficie / de superfacie
 • aquas usate / guastate / residuari / residual / cloacal
 • attinger aquas tranquille / calme
 • bassino hydrogeologic / de aquas subterranee
 • epuration / depuration / purification / nettation biologic del aquas residuari / residual
 • epuration / depuration / purification de aquas residuari / residual
 • epuration / depuration / purification del aquas
 • epuration / deputarion / purification / nettation de aquas residuari / residual
 • escolamento / fluxo del aquas
 • esser portate via per le currente / le aquas / le undas
 • facer canoage in aquas vive / in torrentes
 • fluvios que discarga su aquas in le Baltico / in le Mar Baltic
 • fonte de aquas thermal / thermic
 • inspection del aquas / del cursos de aqua
 • installation / station de epuration / de depuration / de purification de aquas
 • installation de purification / de epuration / de depuration / pro le tractamento de aquas residuari / residual
 • interprisa de epuration / depuration / purification del aquas
 • interprisa de purification del aquas cloacal / de cloaca
 • navigar in aquas vive / in torrentes
 • nivello del aquas fluvial / de un riviera / de un fluvio
 • pollution aquatic / del aquas
 • purification / depuration / epuration de aquas residuari / residual
 • purification de aquas residual / residuari
 • station de purification del aquas cloacal / de cloaca
 • taxa del aquas cloacal / de cloaca
 • aquate ????
 • aquate
 • suppa aquate

aquaticModificar

 • adj
 • aquatic ????
 • animal aquatic
 • aquatic
 • aranea aquatic
 • asello aquatic
 • ave aquatic
 • aves aquatic
 • calabrosa aquatic
 • catabrosa aquatic
 • certe plantas aquatic es submersibile
 • cicuta aquatic
 • divinitate aquatic
 • ecosystema aquatic
 • facer le ski aquatic
 • festa aquatic
 • flor aquatic
 • flora aquatic
 • folio aquatic
 • glyceria aquatic
 • habitante aquatic
 • habitat ¬L aquatic
 • herbas aquatic
 • jardin aquatic
 • junco aquatic
 • le aves aquatic es frequente in iste zona
 • le ski aquatic
 • limosella aquatic
 • mammifero aquatic
 • mentha aquatic
 • mina aquatic
 • mollusco aquatic
 • monstro aquatic
 • oenanthe aquatic
 • organismo aquatic
 • planta aquatic
 • polo aquatic
 • pulice aquatic
 • rallo aquatic
 • rana aquatic
 • ranunculo aquatic
 • salamandra aquatic
 • scorpion aquatic
 • senecio aquatic
 • serpente aquatic
 • ski aquatic
 • skiator aquatic
 • subularia aquatic
 • tortuca aquatic
 • vias aquatic
 • zizania aquatic
 • amator del sport ¬A nautic / aquatic
 • area de sport ¬A nautic / aquatic
 • articulos de sport ¬A nautic / aquatic
 • ballet ¬F nautic / aquatic
 • centro de sport ¬A nautic / aquatic
 • cicuta aquatic / virose
 • club ¬A nautic / aquatic
 • divinitate aquatic / del mar
 • facer / practicar le ski nautic / aquatic
 • iris / iride aquatic
 • mentha aquatic / de aqua
 • persona qui practica un sport ¬A nautic / aquatic
 • planta / herba aquatic
 • planta fluviatile / ripari / litoral / aquatic
 • pollution aquatic / del aquas
 • practica del sport ¬A nautic / aquatic
 • practicar le sport ¬A nautic / aquatic
 • pulice aquatic / de aqua
 • rallo aquatic / de aqua
 • region / area aquatic / aquose
 • rumex hydrolapathe / aquatic
 • scorpion aquatic / de aqua
 • ski nautic / aquatic
 • skiator nautic / aquatic
 • sport ¬A nautic / aquatic
 • termino de sport ¬A nautic / aquatic
 • via navigabile / aquatic / fluvial / de aqua

aquatileModificar

 • adj
 • aquatile ????
 • aquatile
 • batrachio aquatile
 • ecosystema aquatile
 • habitat aquatile

aquatintaModificar

 • sub
 • aquatinta ????
 • aquatinta
 • gravure ¬F al aquatinta
 • aquatintas ????
 • le aquatintas de Goya

aquatintistaModificar

 • sub
 • aquatintista ????
 • aquatintista

aquavitModificar

 • sub
 • aquavit ????
 • aquavit

aqueducModificar

aqueductoModificar

 • sub
 • aqueducto ????
 • aqueducto
 • arcada de un aqueducto
 • arcadas de un aqueducto

aqueeModificar

 • adj
 • aquee ????
 • aquee
 • film aquee
 • humor aquee
 • vapor aquee
 • humor aquose / aquee
 • vapor aquee / de aqua
 • aquenio ????
 • aquenio
 • aquenio alate
 • aquenio duple / duplice

aquicoleModificar

 • adj
 • aquicole ????
 • aquicole

aquiculturaModificar

 • sub
 • aquicultura ????
 • aquicultura
 • aquicultura de aqua dulce

aquieroModificar

 • sub
 • aquiero ????
 • aquiero
 • aquiero de strata
 • aquiero stratal

aquifereModificar

 • adj
 • aquifere ????
 • aquifere
 • parenchyma aquifere
 • rocca aquifere
 • strato aquifere
 • rocca aquifere / aquose

aquifoliaceasModificar

 • sub pl
 • aquifoliaceas ????
 • aquifoliaceas

aquifolioModificar

 • sub
 • aquifolio ????
 • aquifolio

aquilaModificar

 • sub
 • aquila ????
 • ala de aquila
 • aquila
 • aquila audace
 • aquila bicephale
 • aquila bicipite
 • aquila cristate
 • aquila de Bonelli
 • aquila de mar
 • aquila dorate
 • aquila imperial
 • aquila marin
 • aquila piscator
 • aquila regal
 • aquila royal
 • becco de aquila
 • haber un aquila in su armas
 • ille non es un aquila
 • le alas del aquila
 • le aquila plana super su alas
 • oculo de aquila
 • oculos de aquila
 • ovo de aquila
 • petra de aquila
 • pluma de aquila
 • pullo de aquila
 • ungula de aquila
 • volo de un aquila
 • aquila bicephale / bicipite
 • aquila bicephale / bicipite / a / de duo testas / capites
 • aquila marin / piscator / de mar
 • aquila regal / royal
 • aquila regal / royal / chrysate
 • aquila royal / regal
 • capite / testa de aquila
 • ille non es un aquila / genio
 • invirgatura aquilin / de un aquila
 • volo aquilin / de un aquila
 • aquilas ????
 • nido de aquilas

aquilegiaModificar

 • sub
 • aquilegia ????
 • aquilegia

aquilinModificar

 • adj
 • aquilin ????
 • aquilin
 • filice aquilin
 • naso aquilin
 • reguardo aquilin
 • invirgatura aquilin / de un aquila
 • volo aquilin / de un aquila

aquilonModificar

 • sub
 • aquilon ????
 • aquilon

AquisgranoModificar

 • sub n pr
 • aquisgrano ????
 • Aquisgrano
 • aquitan ????
 • bassino aquitan

aquoseModificar

 • adj
 • aquose ????
 • aquose
 • character aquose
 • extracto aquose
 • film aquose
 • fragas aquose
 • fructo aquose
 • humor aquose del oculo
 • liquido aquose
 • solution aquose
 • solution aquose de bromo
 • solution aquose de phenol
 • strato aquose
 • suppa multo aquose
 • humor aquose / aquee
 • humor aquose / vitree del oculo
 • massa aquose / de aqua
 • region / area aquatic / aquose
 • rocca aquifere / aquose

aquositateModificar

 • sub
 • aquositate ????
 • aquositate
 • aquositate de un fructo

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori