FANDOM


axeModificar

 • sub
 • axe ????
 • axe
 • axe a spheras
 • axe accopulate
 • axe anterior
 • axe barycentric de un corpore
 • axe cartesian
 • axe celestial
 • axe central
 • axe crystallographic
 • axe de aratro
 • axe de balancia
 • axe de barrage
 • axe de bulon
 • axe de coordinatas
 • axe de copula
 • axe de crystallo
 • axe de cylindro
 • axe de disembracage
 • axe de giration
 • axe de gravitate
 • axe de incidentia
 • axe de inertia
 • axe de mola
 • axe de moletta
 • axe de oscillation
 • axe de pedal
 • axe de plicatura
 • axe de refraction
 • axe de rota
 • axe de rotation
 • axe de rotor
 • axe de symmetria
 • axe de un anticlinal
 • axe de un cono
 • axe de un floration
 • axe de un hyperbola
 • axe de vehiculo
 • axe del cammino
 • axe del celo
 • axe del curso de aqua
 • axe del ecliptica
 • axe del helice
 • axe del molino
 • axe del mundo
 • axe del ordinatas
 • axe del pedal
 • axe del rota
 • axe del soldatura
 • axe del terra
 • axe del via
 • axe del z
 • axe duple
 • axe elliptic
 • axe fixe
 • axe floral
 • axe florifere
 • axe giratori
 • axe horizontal
 • axe in cruce
 • axe longitudinal
 • axe magnetic
 • axe martello
 • axe median
 • axe medie
 • axe optic
 • axe optic auxiliar
 • axe parallel
 • axe polar
 • axe portante
 • axe posterior
 • axe principal
 • axe propulsori
 • axe que passa per le centro de gravitate
 • axe radical
 • axe rotatori
 • axe secundari
 • axe superior de un molina
 • axe terrestre
 • axe transverse de un hyperbola
 • axe vertical
 • axe visual
 • carga de axe
 • friction del axe
 • girar circum un axe
 • ille es le axe de toto
 • inclination del axe terrestre
 • le axe de nostre economia
 • le Axe Roma-Berlin
 • le axe transverse de un hyperbola
 • le duo extremitates de un axe
 • le rotation del terra circum su axe
 • linea de axe
 • mover un machina per un axe
 • nutation del axe de un astro
 • orientar le axe del alas in le direction del vento
 • potentias del axe
 • pression del axe
 • rotation del axe
 • rotation del terra circum su axe
 • ruptura de axe
 • transmission per axe
 • tubo del axe del helice
 • turbina a axe horizontal
 • arbore / axe de disembracage
 • axe / arbore motor / propulsori / de propulsion / de impulsion
 • axe / linea central
 • axe / pivot / arbore del molino
 • axe arbore motor / propulsori / de propulsion / de impulsion
 • axe celeste / celestial / del celo
 • axe central / median
 • axe crystallographic / de crystallo
 • axe de mola / moletta
 • axe de rotational / rotation / de revolution
 • axe del cammino / via
 • axe del mundo / del terra / del sphera terrestre
 • axe del x / del abscissa
 • axe del y / del ordinata
 • axe optic / visual
 • axe principal / de symmetria
 • axe principal / major
 • axe rotante / de rotation
 • axe secundari / auxiliar
 • axe terrestre / del terra
 • axe transverse / transversal
 • girar / tornar sur un pivot / circum un axe
 • girar super un pivot / circum un axe
 • giration / rotation de un axe
 • le portas pivota circa / circum lor axe
 • le portas pivota circum / circa lor axe
 • pivot / axe principal / central
 • rotation del terra circa / circum su axe
 • turbina eolic a axe horizontal / vertical

axenicModificar

 • adj
 • axenic ????
 • axenic

axenisationModificar

 • sub
 • axenisation ????
 • axenisation
 • axes ????
 • axes de Euler
 • axes eulerian
 • axes perpendicular
 • distantia inter le axes
 • distantia inter le axes de un rota
 • le corpores celeste gravita circum lor axes
 • a / de duo axes
 • a / de multe / plure axes
 • a / de tres axes
 • axes eulerian / de Euler
 • le corpores celeste gravita circa / circum lor axes

axialModificar

 • adj
 • axial ????
 • accopulamento axial
 • axial
 • carga axial
 • compression axial
 • compressor axial
 • direction axial
 • fortia axial
 • linea axial
 • pression axial
 • pumpa axial
 • rotation axial
 • rotation axial del terra
 • structura axial
 • symmetria axial
 • tension axial de traction
 • turbina a vapor a rotation axial
 • turbina hydraulic axial
 • vector axial
 • turbina a / de vapor a / con rotation axial

axialitateModificar

 • sub
 • axialitate ????
 • axialitate

axillaModificar

 • sub
 • axilla ????
 • axilla
 • axilla de folio
 • axilla del folio
 • cavo de axilla
 • iste mantello serra sub le axilla
 • sudor de axilla
 • pilo axillar / del axilla
 • sudor axillar / de axilla

axillarModificar

 • adj
 • axillar ????
 • axillar
 • button axillar
 • cavitate axillar
 • flor axillar
 • flores axillar
 • folio axillar
 • gemma axillar
 • odor axillar
 • tuberculo axillar
 • vena axillar
 • pilo axillar / del axilla
 • pilos axillar / del axillas
 • sudor axillar / de axilla
 • axillari ????
 • axillari
 • axillas ????
 • depilar le axillas
 • le pilos del axillas
 • pilo del axillas
 • pilos axillar / del axillas

axilliflorModificar

 • adj
 • axilliflor ????
 • axilliflor

axillifolieModificar

 • adj
 • axillifolie ????
 • axillifolie

axinellaModificar

 • sub
 • axinella ????
 • axinella
 • axinella polypoide

axiologiaModificar

 • sub
 • axiologia ????
 • axiologia

axiologicModificar

 • adj
 • axiologic ????
 • axiologic

axiologistaModificar

 • sub
 • axiologista ????
 • axiologista

Modificar

 • sub
 • axiologo ????
 • axiologo

axiomaModificar

 • sub
 • axioma ????
 • axioma
 • axioma de Archimedes
 • axioma de continuitate
 • axioma de parallelismo
 • axioma del infinitate
 • axioma del parallelas
 • axioma del triangulo
 • axioma fundamental
 • axioma indemonstrabile
 • axioma mathematic
 • indemonstrabilitate de un axioma
 • veritate deducibile de un axioma

axiomaticModificar

 • adj
 • axiomatic ????
 • axiomatic
 • methodo axiomatic
 • veritate axiomatic

axiomaticaModificar

 • sub
 • axiomatica ????
 • axiomatica

axiomatisarModificar

 • v
 • axiomatisar ????
 • axiomatisar

axiomatisationModificar

 • sub
 • axiomatisation ????
 • axiomatisation

axiometroModificar

 • sub
 • axiometro ????
 • axiometro

axisModificar

 • sub
 • axis ????
 • atlante e axis
 • axis

axolotlModificar

 • sub
 • axolotl ????
 • axolotl

axonModificar

 • sub
 • axon ????
 • axon
 • reflexo de axon

axonometriaModificar

 • sub
 • axonometria ????
 • axonometria

axonometricModificar

 • adj
 • axonometric ????
 • axonometric

axoplasmaModificar

 • sub
 • axoplasma ????
 • axoplasma

axotemiaModificar

 • sub
 • axotemia ????
 • axotemia

axungiaModificar

 • sub
 • axungia ????
 • axungia

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori