FANDOMInterlingua-Polonese - Interlingua-Polonese_a

accordarModificar

czas. harmonizować, zestrajać; zgadzać się; stroić; przyznawać, nadawać, udzielać
(con) z

accordatorModificar

rzecz. stroiciel; tuner
clave accordator - przycisk do strojenia

accordaturaModificar

rzecz. strojenie, tuning; tonacja

accordionModificar

rzecz. akordeon
musica de accordion - muzyka akordeonowa; solo de accordion - solo na akordeonie;

accordionistaModificar

rzecz. akordeonista

accordoModificar

rzecz. umowa, ugoda, zgoda; zgodność; akord
esser de accordo - zgadzać się
vader de accordo - zgadzać się

accostabileModificar

przym. przystępny, dostępny

accostamentoModificar

rzecz. podejście, zbliżenie

accostarModificar

czas. zagadywać, zaczepiać, zwracać się

accostateModificar

przym. przybliżony, poruszony, zaczepiony

accostumantiaModificar

rzecz. przyzwyczajenie

accostumarModificar

czas. przyzwyczajać

accostumateModificar

przym. przyzwyczajony

accostumationModificar

rzecz. przyzwyczajenie

accreditarModificar

czas. akredytować, uwierzytelniać

accreditationModificar

rzecz. akredytacja, uwierzytelnienie

accrescerModificar

czas. wzrastać, przyrastać

accrescimentoModificar

rzecz. wzrost, przyrost

accularModificar

czas. opierać

accumulamentoModificar

rzecz. nagromadzanie, gromadzenie, kumulacja, akumulacja

accumularModificar

czas. akumulować, nagromadzać

accumulateModificar

przym. nagromadzony, zgromadzony, zakumulowany, akumulowany

accumulationModificar

rzecz. akumulacja, nagromadzenie

accumulatorModificar

rzecz. akumulator

accurerModificar

czas. nadbiegać, przybiegać

accurtamentoModificar

rzecz. skracanie

accurtarModificar

czas. skracać

accurtateModificar

przym. skrócony

accusabileModificar

przym. podlegający oskarżeniu, zaskarżalny

accusabilitateModificar

rzecz. bycie godnym potępienia

accusamentoModificar

rzecz. oskarżenie

accusarModificar

czas. oskarżać, zarzucać, obwiniać

accusateModificar

przym. oskażony, obwiniony

accusationModificar

rzecz. oskarżenie

accusativoModificar

rzecz. biernik

accusatoModificar

rzecz. oskarżony, obwiniony (osoba)
banco del accusatos - ława oskarżonych; absolver un accusato - uniewinnić oskarżonego

accusatorModificar

rzecz. oskarżyciel
accusator public - oskarżyciel publiczny

accusatoriModificar

przym. oskarżycielski

acellularModificar

przym. bezkomórkowy

acerbarModificar

czas. rozgoryczać

acerbeModificar

przym. kwaśny, cierpki; niedojrzały; zgryźliwy; surowy, twardy, dotkliwy
fructo acerbe - niedojrzały owoc, kwaśny owoc; acido acerbe - cierpki kwas; critica acerbe - zgryźliwa krytyka; parolas acerbe - cierpkie słowa; un dolor acerbe - dotkliwy ból; su tono acerbe me ha irritate - jego cierpki ton zirytował mnie

acerbitateModificar

rzecz. cierpkość; zgryźliwość

acereModificar

rzecz. klon (drzewo)

acetabuloModificar

rzecz. panewka stawowa

acetalModificar

rzecz. acetal

acetamidoModificar

rzecz. [Chem.] acetamid

acetatoModificar

rzecz. octan

aceticModificar

przym. octowy

acetificarModificar

czas. zakwaszać, kwasić

acetificationModificar

rzecz. octowanie, skwaszanie, kwaśnienie

acetoModificar

rzecz. ocet

acetonaModificar

rzecz. aceton

acetoseModificar

przym. kwaśny, octowy

acetylenModificar

rzecz. acetylen

achillea*Modificar

rzecz. [Bot.] Achillea, krwawnik

achromateModificar

przym. bezbarwny, achromatyczny

achromaticModificar

przym. achromatyczny, bezbarwny

achromatisarModificar

czas. achromatyzować

achromatisationModificar

rzecz. [Opt.] odbarwianie, pozbawianie koloru

achromatismoModificar

rzecz. [Opt.] achromatyzm

achromatopsiaModificar

rzecz. achromatopsja, ślepota barw

aciculaModificar

rzecz. [Bot., etc.] kolec, cierń, igła

acicularModificar

przym. iglasty, cierniowy

acideModificar

przym. kwaśny
pluvia acide - kwaśny deszcz; pomo/malo acide - kwaśne jabłko; solution acide - kwaśny roztwór; haber un odor acide - mieć kwaśny zapach; haber un sapor/gusto acide - mieć kwaśny smak

acidficarModificar

czas. zakwaszać

acidificabileModificar

przym. zakwaszalny, do zakwaszenia

acidificarModificar

czas. zakwaszać

acidificationModificar

rzecz. zakwaszanie, skwaszanie

acidimetroModificar

rzecz. kwasomierz

aciditateModificar

rzecz. kwasowość

acidoModificar

rzecz. kwas

acidophileModificar

przym. kwasolubny

acidularModificar

czas. zakwaszać

aciduleModificar

przym. kwaskowaty

acierageModificar

rzecz. [wym. acjeraże] stalowanie, powlekanie żelazem

acierarModificar

czas. żelazować, powlekać stalą

acierationModificar

rzecz. powlekanie stalą, żelazem

acieraturaModificar

rzecz. żelazowanie

acieriaModificar

rzecz. stalownia

acieroModificar

rzecz. stal

acoModificar

rzecz. igła
aco magnetic - igła magnetyczna; aco de sutura - igła do szycia; aco a/de suer - igła do szycia; aco a/de brodar - igła do haftowania; aco a/de tricotar - igła do robienia na drutach; aco a/de sarcir - igła do łatania; infilar le aco - nawlec igłę; aco hypodermic/de syringa - igła do strzykawki; aco de bussola - igła busoli; puncta del aco - czubek igły; cercar un aco in un pila - szukać igły w stogu siana

acologiaModificar

rzecz. [Med.] neuka o lekach

acordonarModificar

czas. sznurować

acoroModificar

rzecz. [Bot.] tatarak

acquestoModificar

rzecz. nabytek, rzecz uzyskana

acquiescenteModificar

przym. przyzwalający, przychylny

acquiescentiaModificar

rzecz. cicha zgoda, milczące porozumienie, cichy współudział

acquiescerModificar

czas. zgadzać się, przychylać się, aprobować

acquirerModificar

czas. nabywać, zdobywać, pozyskiwać
acquirer cognoscentias/cognoscimentos - nabywać wiedzę, zdobywać wiedzę; acquirer un cosa per compra nabyć coś drogą kupna; acquirer le conviction - nabyć przekonanie; acquirer fortia de lege - uzyskać moc prawną, nabyć mocy prawnej; acquirer nove energia - pozyskać nową energię; acquirer experientia - nabyć doświadczenie, zdobyć doświadczenie; acquirer prestigio - zdobyć prestiż; immunitate acquirite - nabyć odporność; syndrome de immunodeficientia acquirite - syndrom nabytego braku odporności, AIDS

acquiritorModificar

rzecz. nabywca

acquisitionModificar

rzecz. nabywanie, zdobywanie, pozyskiwanie, akwizycja; nabytek
acquisition de un casa - nabycie domu; acquisition a bon mercato - tani nabytek; acquisition linguistic/de un lingua - zdobycie języka, nabycie języka; monstra me tu novelle acquisition - pokaż mi swój nowy nabytek; poter de acquisition - siła nabywcza; costos de acquisition - koszty nabycia

acquisitorModificar

rzecz. akwizytor; nabywca

acreModificar

rzecz. akr
 :przym. ostry, żrący, gryzący, zjadliwy

acribiaModificar

rzecz. sito

acrimoniaModificar

rzecz. zjadliwość, cierpkość
parlar con acrimonia - mówić zjadliwym tonem

acrimonioseModificar

przym. zawzięty; zgorzkniały, zjadliwy, cierpki
tono acrimoniose - zjadliwy ton, cierpki ton

acritateModificar

rzecz. cierpkość

acrobataModificar

rzecz. akrobata

acrobatiaModificar

rzecz. akrobacja

acrobaticModificar

przym. akrobatyczny

acrobaticamenteModificar

przysł. akrobatycznie

acrobatismoModificar

rzecz. akrobatyka

acronymoModificar

rzecz. akronim

acropoleModificar

rzecz. akropol

acrostichioModificar

rzecz. akrostych

acrylModificar

rzecz. akryl

acrylicModificar

przym. akrylowy

actionModificar

rzecz. akcja, działanie; [Fin.] akcja, udział

actionabileModificar

przym. zaskarżalny

actionarModificar

czas. uruchamiać, ożywiać, wprawiać w ruch, poruszać; skarżyć, wnosić skargę, pozywać

actioneroModificar

rzecz. akcjonariusz

actionistaModificar

rzecz. akcjonariusz

activarModificar

czas. aktywizować, aktywować

activationModificar

rzecz. aktywacja

activeModificar

przym. aktywny

activementeModificar

przysł. aktywnie

activistaModificar

rzecz. aktywista

activitateModificar

rzecz. czynność, działalność, działanie, aktywność

activoModificar

rzecz. aktyw

actoModificar

rzecz. (1). akt, postępowanie, czyn
acto medical - postępowanie medyczne; acto juridic - postępowanie prawne; acto de corage - akt odwagi; acto de guerra - akt wojny; acto de aggression - akt agresji; acto hostil/de hostilitate - akt wrogości, wrogie działanie; acto de pirateria - akt piractwa; acto de violentia - akt przemocy; actos de vandalismo - akt wandalizmu; acto de cruelitate - akt okrucieństwa; acto desperate - desperancki czyn; acto heroic/de heroismo - akt heroizmu, akt bohaterstwa; acto delictuose/illegitime - czyn przestępczy/bezprawny; acto religiose - akt religijny; acto de fide - akt wiary; acto inconveniente - czyn niegodny; acto sexual - akt seksualny; actos infantil - dziecinne postępowanie; transformar/converter in actos - przełożyć w czyny, przekuć w czyny
(2). akt (teatr);
tragedia in cinque actos - tragedia w pięciu aktach; piece in un acto - sztuka jednoaktowa, jednoaktówka
(3) numer (np. w cyrku)
(4). akt, dokument, protokół
actos del parlamento - protokoły parlamentu, akta parlamentarne; actos del reunion - protokół zebrania; scriber/facer/rediger le actos - pisać/robić/redagować protokół; notar/inscriber/mentionar in le actos - zanotować/wspomnieć w aktach; redactor del actos - redaktor protokołu, protokolant; registro/libro del actos - rejestr akt; acto de accusation - akt oskarżenia; acto del stato civil - akt stanu cywilnego; acto baptismal - akt chrztu; acto de nascentia - akt urodzenia; acto de decesso/de morte - akt zgonu; acto de fundation - akt założycielski; acto de donation - akt donacji; acto de vendita - akt sprzedaży; actos authentic - autentyczne akta; acto de nomination/appunctamento - akt nominacji; acto juridic - akt prawny; acto collusive/collusori - ukartowany akt; acto de cession - akt cesji; actos de un congresso - protokoły kongresu; acto notarial - akt notarialny; le ultime acto de un conflicto - ostatni akt konfliktu;

actorModificar

rzecz. aktor
actor tragic - aktor tragiczny, tragik; actor professional - zawodowy aktor

actriceModificar

rzecz. aktorka

actualModificar

przym. aktualny, bieżący, dzisiejszy; faktyczny, rzeczywisty
domicilio actual - rzeczywista siedziba; governamento actual - aktualny rząd; le juventute actual - dzisiejsza młodzież; le presidente actual - aktualny prezydent; le situation actual - aktualna sytuacja; le actual tendentias politic - aktualne tendencje polityczne

actualisarModificar

czas. aktualizować
actualisar un manual scholar - aktualizować podręcznik szkolny; actualisar le programma de un computator/computer - zaktualizować program komputerowy; edition actualisate - wydanie zaktualizowane

actualisationModificar

rzecz. aktualizacja
le actualisation de cognoscentias/cognoscimentos - aktualizacja wiedzy

actualitateModificar

rzecz. aktualność

actualitatesModificar

rzecz. wiadomości, newsy

actualmenteModificar

przysł. aktualnie

actuarModificar

czas. uruchamiać, ożywiać, wprawiać w ruch, poruszać

actuarialModificar

przym. aktuarialny, ubezpieczeniowy

actuariatoModificar

rzecz. notariat, aktuariat

actuarioModificar

rzecz. aktuariusz, notariusz, registrator, urzędnik ubezpieczeniowy

actuationModificar

rzecz. uruchomienie, wprawienie w ruch

aculeateModificar

przym. kolący, ciernisty

aculeoModificar

rzecz. [Zool.] żądło; [Bot.] kolec

acuminarModificar

czas. ostrzyć, wyostrzać, temperować

acuminateModificar

przym. szpiczasty, ostry

acumineModificar

rzecz. [Bot.] koniuszek; bystrość, przenikliwość

acupuncturaModificar

rzecz. akupunktura

acupuncturarModificar

czas. akupunkturować

acusticModificar

przym. akustyczny

acusticaModificar

rzecz. akustyka

acusticamenteModificar

przysł. akustycznie

acutangularModificar

przym. ostrokątny (mat.)

acutanguleModificar

przym. ostrokątny (mat.)

acuteModificar

przym. ostry; przeszywający; przenikliwy, bystry

acutementeModificar

przysł. ostro, przenikliwie

acutessaModificar

rzecz. ostrość

acutiamentoModificar

rzecz. ostrzenie, temperowanie

acutiarModificar

czas. ostrzyć, temperować

acutiatorModificar

rzecz. przyrząd do ostrzenia, ostrzałka

Modificar

do; przy

adagioModificar

rzecz. [Muz.] adagio

adamicModificar

przym. Adamowy

adaptabileModificar

przym. dający się przystosować, adaptowalny

adaptabilitateModificar

rzecz. adaptowalność, przystosowanie

adaptarModificar

czas. adaptować, przystosowywać, dostosowywać

adaptationModificar

rzecz. adaptacja

addendoModificar

rzecz. dodajnik (mat.)

addendumModificar

rzecz. addendum, dodatek

adderModificar

czas. dodawać; przydawać, nadawać

additionModificar

rzecz. dodatek; dodawanie

additionalModificar

przym. dodatkowy

additionalmenteModificar

przysł. dodatkowo

additionarModificar

czas. dodawać, sumować

additionateModificar

przym. dodany, dodatkowy

additiveModificar

przym. addytywny, dodawalny

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori