FANDOMInterlingua-Polonese - Interlingua-Polonese_a

aerModificar

rzecz. powietrze; melodia; wygląd

aerageModificar

rzecz. [wym. aeraże] napowietrzanie, wietrzenie, przewietrzanie

aerarModificar

czas. wietrzyć; napowietrzać

aerationModificar

rzecz. wietrzenie; napowietrzanie

aereModificar

rzecz. powietrze

aereeModificar

przym. powietrzny; lotniczy

aerificarModificar

czas. gazować, zamieniać w gaz

aerificationModificar

rzecz. wietrzenie, napowietrzanie

aeriformeModificar

przym. lotny, gazowy

aerobieModificar

rzecz. aerob

aerobusModificar

rzecz. aerobus

aerodromoModificar

rzecz. lotnisko, aerodrom

aerodynamicModificar

przym. aerodynamiczny

aerodynamicaModificar

rzecz. aerodynamika

aeroglissatorModificar

rzecz. poduszkowiec

aerographiaModificar

rzecz. aerografia, opis atmosfery

aerolineaModificar

rzecz. linia lotnicza

aerolithicModificar

przym. meteorytowy

aerolithoModificar

rzecz. aerolit, meteoryt

aerologiaModificar

rzecz. aerologia, nauka o atmosferze

aeromechanicaModificar

rzecz. aeromechanika, mechanika gazów

aerometriaModificar

rzecz. aerometria, pomiary atmosfery

aerometroModificar

rzecz. aerometr

aeronautaModificar

rzecz. aeronauta, lotnik

aeronauticModificar

przym. aeronautyczny, lotniczy

aeronauticaModificar

rzecz. aeronautyka, lotnictwo

aeronaveModificar

rzecz. statek powietrzny

aerophobiaModificar

rzecz. aerofobia, lęk przed lataniem

aeroplanoModificar

rzecz. samolot
aeroplano de chassa - myśliwiec, samolot myśliwski

aeroportoModificar

rzecz. lotnisko

aerospatioModificar

rzecz. przestrzeń kosmiczna

aerostaticModificar

przym. aerostatyczny

aerostaticaModificar

rzecz. aerostatyka

aerostationModificar

rzecz. lotnictwo balonowe, baloniarstwo

aerostatoModificar

rzecz. aerostat, maszyna latająca

affabileModificar

przym. uprzejmy, miły, grzeczny

affabilitateModificar

rzecz. uprzejmość, przyjazność

affaireModificar

rzecz. sprawa

affairesModificar

rzecz. sprawy, biznes
affaires currente - sprawy bieżące

affamarModificar

czas. głodzić

affamateModificar

przym. głodny, wygłodzony

affamatorModificar

rzecz. głodzący

affectabileModificar

przym. wrażliwy, czuły

affectarModificar

czas. wpływać, oddziaływać

affectateModificar

przym. sztuczny, afektowany

affectationModificar

rzecz. poza, udawanie, sztuczność

affectibileModificar

przym. wrażliwy, czuły

affectibilitateModificar

rzecz. wrażliwość, czułość

affectionModificar

rzecz. uczucie, czułość, afekt

affectionarModificar

czas. lubić

affectionateModificar

przym. czuły, kochający, ciepły

affectiveModificar

przym. uczuciowy, emocjonalny, afektowany

affectoModificar

rzecz. uczucie, emocja, afekt

affectuoseModificar

przym. czuły

afficerModificar

czas. wpływać (na), mieć wpływ

affidavitModificar

rzecz. affidavit, pisemne oświadczenie, oświadczenie pod przysięgą

affigerModificar

czas. przyczepiać, przymocowywać

affilarModificar

czas. ostrzyć

affilateModificar

przym. zaostrzony

affilatoriaModificar

rzecz. przyrząd do ostrzenia

affiliarModificar

czas. czynić członkiem, afiliować affiliar se con - stawać się członkiem, afiliować się

affiliateModificar

przym. stowarzyszony, afiliowany

affiliationModificar

rzecz. powiązanie, afiliacja, pokrewieństwo

affinModificar

przym. pokrewny, powinowaty; afiniczny (mat.)

affinamentoModificar

rzecz. rafinowanie

affinarModificar

czas. poprawiać, ulepszać

affinatorModificar

rzecz. rafinator

affinitateModificar

rzecz. pokrewieństwo, powinowactwo; podobieństwo, związek

affirmarModificar

czas. wzmacniać; twierdzić, stwierdzać

affirmationModificar

rzecz. stwierdzenie, twierdzenie, teza; afirmacja

affirmativaModificar

rzecz. twierdzenie

affirmativeModificar

przym. twierdzący, pozytywny, potwierdzący, potakujący, afirmatywny

affirmatorModificar

rzecz. zapewniający

affixarModificar

czas. przymocowywać, umocowywać, przypinać, przytwierdzać

affixoModificar

rzecz. afiks (przyrostek lub przyrostek)

afflicteModificar

przym. zmartwiony

afflictionModificar

rzecz. nieszczęście, strapienie, zgryzota, zmartwienie, boleść

afflictiveModificar

przym. bolesny, niepokojący, smutny

affligerModificar

czas. dotykać (np. nieszczęście), trapić, martwić, dręczyć

afflixtionModificar

rzecz. nieszczęście

affloramentoModificar

rzecz. [Geol.] odkrywka

affluenteModificar

rzecz. dopływ
:przym. dopływowy, zasilający; zasobny, obfity, bogaty, dostatni

affluentiaModificar

rzecz. dostatek, obfitość; napływ, przypływ

affluerModificar

czas. spływać, napływać; tłoczyć, pchać się

affluxoModificar

rzecz. napływ

affollamentoModificar

rzecz. szaleństwo, obłąkanie; panika, popłoch, terror, postrach, przerażenie

affollarModificar

czas. wariować, wpadać w szaleństwo

affrontamentoModificar

rzecz. znieważanie, obrażanie, robienie afrontu; wyzwanie, rzucenie wyzwania, stawienie czoła

affrontarModificar

czas. stawiać czoło, rzucać wyzwanie, stawiać opór, podejmować; ubliżać, znieważać, robić afront
affrontar le periculo - stawić czoła niebezpieczeństwu; affrontar le periculo sin timor - bez strachu stawić czoła niebezpieczeństwu; affrontar le inimico - stawić opór nieprzyjacielowi; affrontar le risco - podjąć ryzyko; affrontar le difficultates - stawić czoła trudnościom; affrontar le morte - nie bać się śmierci;

affrontatorModificar

rzecz. osoba znieważająca

affrontoModificar

rzecz. zniewaga, afront, obraza
facer un affronto a un persona - znieważać kogoś, robić komuś afront

afghanModificar

przym. afgański

africanModificar

przym. afrykański

africanoModificar

rzecz. Afrykanin

agar-agarModificar

rzecz. [Malez.] agar-agar

agataModificar

rzecz. agat

agendaModificar

rzecz. agenda, porządek dnia; notatnik, terminarz
agenda electronic - elektroniczny notes

agenteModificar

rzecz. agent, operator
agente de cambio - broker

agentiaModificar

rzecz. agencja
agentia de novas - agencja prasowa; agentia de pressa - agencja prasowa; agentia de viage - agencja podróży

agerModificar

czas. działać, postępować
ager al detrimento de - działać na szkodę; ager secundo le circumstantias - działać zależnie od okoliczności; ager conformemente a/in accordo con su principios - postępować zgodnie ze swymi zasadami; ager con ponderation - działać z namysłem; ager per conviction - działać z przekonaniem; ager habilemente - postępować zręcznie; ager legalmente/conformemente al lege - postępować legalnie/zgodnie z prawem; ager in complicitate con un persona - działać wspólnie z jakąś osobą; maniera de ager - sposób działania; ager bassemente - postępować nikczemnie; ager con determination - działać z determinacją; ager per instincto - działać instynktownie; ager sub le pression del circumstantias - działać pod presją okoliczności;

agglomerarModificar

czas. nagromadzać, aglomerować

agglomerationModificar

rzecz. aglomeracja, nagromadzenie, skupienie, skupisko
agglomeration parisian/de Paris - aglomeracja paryska

agglomeratoModificar

rzecz. aglomerat

agglutinarModificar

czas. łączyć ze sobą, spajać, zlepiać, sklejać

agglutinationModificar

rzecz. zlepianie, aglutynacja, sklejanie

agglutinativeModificar

przym. aglutynujący, aglutynacyjny

aggrandimentoModificar

rzecz. powiększanie, ekspansja, rozszerzanie, wyolbrzymianie

aggrandirModificar

czas. powiększać, zwiększać, wyolbrzymiać
aggrandir un apertura - powiększyć otwór; aggrandir un photo - powiększyć fotografię; aggrandir proprie meritos - wyolbrzymiać swoje zasługi

aggravamentoModificar

rzecz. pogorszenie, obciążenie, zaostrzenie

aggravarModificar

czas. pogarszać, zaostrzać, rozjątrzać, utrudniać
le conflicto se aggrava - konflikt się zaostrza; le stato del malado se ha aggravate in le nocte - stan chorego pogorszył się w nocy; isto aggrava le situation - to pogarsza sytuację; aggravar le pena - zaostrzyć karę

aggravationModificar

rzecz. pogarszanie, zaostrzanie, rozjątrzanie

aggravatorModificar

rzecz. pogarszający

aggrederModificar

czas. napadać, atakować, dokonywać agresji
aggreder un inimico non preparate - zaatakować nieprzygotowanego wroga

aggregarModificar

czas. sumować, agregować, skupiać

aggregationModificar

rzecz. skupienie, przyłączenie, agregacja, zbiorowisko, agregat

aggregatoModificar

rzecz. suma; agregat

aggresivementeModificar

przysł. agresywnie

aggressionModificar

rzecz. agresja, napaść
acto de aggression - akt agresji
aggression armate - agresja zbrojna
aggression non provocate - agresja niesprowokowana;

aggressiveModificar

przym. agresywny, napastniczy

aggressorModificar

rzecz. agresor
determination del aggressor - określenie agresora, definicja agresora

aggrupamentoModificar

rzecz. grupa, zgrupowanie; grupowanie

aggruparModificar

czas. grupować

aggrupateModificar

przym. zgrupowany

aggrupationModificar

rzecz. grupowanie

aggrupparModificar

czas. grupować

agibileModificar

przym. wykonalny, możliwy

agileModificar

przym. zwinny, zręczny, sprawny

agilitateModificar

rzecz. zręczność, zwinność

agioModificar

rzecz. ażio

agiotageModificar

rzecz. [wym. ażiotaże] ażiotaż, spekulacja handlowa, maklerka

agiotarModificar

czas. (wym. ażiotar) spekulować (na giełdzie)

agiotatorModificar

rzecz. [wym. ażiotator] makler, spekulant

agitarModificar

czas. (1). wstrząsać, potrząsać, wzburzać, machać
agitar le cauda - merdać ogonem; agitar un bottilia - wstrząsnąć butelką; agitar le mano - pomachać ręką; le mar se agitava fortemente - morze silnie się wzburzyło; agitar ante de usar - wstrząsnąć przed użyciem; le vento agita le ramos - wiatr kołysze gałęziami; agitar le phantasia - pobudzać wyobraźnię
(2). agitować, podburzać
agitar le populo contra le governamento - podburzać naród przeciw rządowi

agitationModificar

rzecz. agitacja; niepokój, wrzenie, poruszenie

agitatorModificar

rzecz. agitator

agnoModificar

rzecz. jagnię

agnosticModificar

przym. agnostyczny

agnosticismoModificar

rzecz. agnostycysm

agnosticoModificar

rzecz. agnostyk

agonModificar

rzecz. agon

agoniaModificar

rzecz. agonia; udręka, męczarnia

agonisanteModificar

przym. będący w agonii

agonisarModificar

czas. być w agonii; cierpieć męki

agonistaModificar

rzecz. [Gr. Antyk.] współdziałający, wojownik

agoraModificar

rzecz. agora

agoraphobeModificar

przym. agorafobiczny

agoraphobiaModificar

rzecz. agorafobia, lęk przestrzeni

agoraphoboModificar

rzecz. [Psychopatol.] osoba chora na agorafobię, na lęk przestrzeni

agradabileModificar

przym. przyjemny, miły

agradabilementeModificar

przysł. przyjemnie, miło

agradamentoModificar

rzecz. przyjemność

agradarModificar

czas. zadowalać, sprawiać przyjemność

agrariModificar

przym. rolny, rolniczy, agrarny

agresteModificar

przym. wiejski, rustykalny; prostacki, bez ogłady

agricolaModificar

rzecz. rolnik

agricoleModificar

przym. rolny, rolniczy

agricultorModificar

rzecz. rolnik, farmer

agriculturaModificar

rzecz. rolnictwo

agriculturalModificar

przym. rolny, rolniczy

agrimensorModificar

rzecz. geometra, mierniczy

agrimensuraModificar

rzecz. miernictwo

agroModificar

rzecz. pole uprawne

agronomiaModificar

rzecz. agronomia

agronomicModificar

przym. agronomiczny

agronomoModificar

rzecz. agronom

aguerrimentoModificar

rzecz. przystąpienie do wojny

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori