FANDOMInterlingua-Polonese - Interlingua-Polonese_a

autorModificar

rzecz. (1). wykonawca, sprawca
autor principal - główny sprawca; autor de un crimine - sprawca zbrodni; autor de un goal - autor bramki;
(2). autor
autor comic - komediopisarz; autor dramatic - dramatopisarz; autor theatral - dramatopisarz; autor favorite ulubiony autor; autor spiritual - autor duchowy; derecto de autor - prawo autorskie; nomine del autor - nazwisko autora; correction del autor - poprawka autorska;

autoratoModificar

rzecz. autorstwo, zawód pisarza

autoregressionModificar

rzecz. autoregresja

autorisarModificar

czas. autoryzować, zatwierdzić, udzielić zezwolenia

autorisateModificar

przym. autoryzowany, upoważniony

autorisationModificar

rzecz. autoryzacja, zezwolenie

autoritariModificar

przym. autorytarny, dyktatorski

autoritateModificar

rzecz. autorytet; władza, jurysdykcja autoritate central - władza centralna; autoritate supreme - władza najwyższa; autoritate legitime - legalna władza; autoritate judiciari - władza sądownicza; autoritate regal/royal - władza królewska; autoritate imperial - władza cesarska; autoritate statal - władza państwowa; autoritate paternal/paterne - władza rodzicielska; autoritates civil - władza cywilna; autoritates militar - władze wojskowe; autoritate religiose - władza kościelna; autoritates municipal - władze miejskie; autoritates local - władze lokalne; mantenentia/mantenimento del autoritate - zachowanie władzy, utrzymanie władzy; abuso de autoritate - nadużycie władzy; autoritates de occupation - władze okupacyjne; esser sub le autoritate de un persona - być pod czyjąś władzą; submitter un persona a su autoritate - podporządkować kogoś swojej władzy; imponer su autoritate - narzucić swoją władzę; exercer (le) autoritate - wykonywać władzę; refractari al autoritate - nieposłuszny władzy

autoritatesModificar

rzecz. władze

autoritatismoModificar

rzecz. autorytaryzm

autostopModificar

rzecz. autostop

autostrataModificar

rzecz. autostrada

autostudioModificar

rzecz. autonauczanie, samodzielna nauka

autosustenenteModificar

przym. samowystarczalny

autosustenentiaModificar

rzecz. samowystarczalność

autumnalModificar

przym. jesienny

autumnoModificar

rzecz. jesień

auxiliarModificar

przym. pomocniczy
czas. pomagać

auxiliatorModificar

rzecz. pomocnik

auxilioModificar

rzecz. pomoc
prestar auxilio - udzielać pomocy

avaModificar

rzecz. babka (babcia)

avalModificar

rzecz. awal, poręczenie

avalancheModificar

rzecz. lawina

avalisarModificar

czas. indosowac, aprobować, żyrować

avalistaModificar

rzecz. awalista, poręczyciel

avantageModificar

rzecz. zaleta, korzyść; przewaga, awantaż

avantagiarModificar

czas. (wym. awantażar) faworyzować, dawać korzyść, popierać

avantagioseModificar

przym. korzystny
precio avantagiose - korzystna cena; commercio avantagiose - korzystny handel; puncto avantagiose - pozycja aktywna, aktyw; facer un offerta avantagiose - dać korzystną ofertę; obtener un offerta avantagiose - dostać korzystną ofertę;

avantalModificar

rzecz. fartuch, fartuszek

avanteModificar

przysł. naprzód, do przodu; z przodu, na przedzie
ir avante - iść na przedzie; reguardar in avante - spojrzeć do przodu; saltar in avante - skakać w dal; passo in avante - krok do przodu; movimento in avante - ruch do przodu; camera de avante pokój fontowy, przedpokój; gamba de avante - przednia noga; porta de avante - drzwi frontowe; dentes de avante - przednie zęby; esser avante - wyprzedzać, ubiegać; mi horologio va avante - mój zegarek spieszy się; de avante a detra - z przodu do tyłu; poner un cosa avante - położyć coś z przodu
(2). naprzód, uprzednio, wcześniej
un septimana avante - tydzień naprzód, tydzień wcześniej; poc/pauc tempore avante - nieco (czasu) wcześniej

avantiaModificar

rzecz. (1). zaliczka, zadatek
peter un avantia - prosić o zaliczkę; dar/conceder un avantia a un persona - dać/udzielić komuś zaliczki; reimbursar un avantia - zwracać zaliczkę; reclamar le reimbursamento de un avantia - zażądać zwrotu zaliczki; on me ha reimbursate mi avantia - zwrócono mi zaliczkę; in avantia - z góry, awansem, zaliczkowo; ordinar in avantia - zamówić z góry; al avantia - z góry, awansem, zaliczkowo; reciper un avantia - dostać zaliczkę; avantia bancari - zaliczka bankowa; avantia gratuite/sin interesse - darmowa/bezprocentowa zaliczka
(2). przewaga, przodownictwo, prowadzenie;
prender un avantia - przejąć prowadzenie; haber un hora de avantia - mieć godzinę przewagi;
(3). awanse
facer avantias - robić awanse, zalecać się

avantiamentoModificar

rzecz. awans, kariera, promocja; przesunięcie do przodu; postęp

avantiarModificar

czas. (1). posuwać się, postępować
avantiar in su travalio/labor posunąć się do przodu z pracą; avantiar a passos de gigante - posuwać się wielkimi krokami; avantiar a passos prudente - posuwać się ostrożnie; avantiar con difficultate - posuwać się z trudem; mi horologio avantia - mój zegarek się spieszy; con le avantiar del annos - z biegiem lat, z postępem lat;
(2). awansować, promować
(3). wysuwać, przedkładać
avantiar un problema - wysunąć problem; avantiar argumentos - wysunąć argumenty; avantiar un these (-esis) - wysunąć tezę;

avantiataModificar

rzecz. straż przednia, placówka

avantiateModificar

przym. zaawansowany; wysunięty do przodu

avarModificar

przym. skąpy

avariaModificar

rzecz. awaria

avaritiaModificar

rzecz. skąpstwo

avaritioseModificar

przym. chciwy, skąpy

avaroModificar

rzecz. skąpiec, sknera

aveModificar

rzecz. ptak

avellanaModificar

rzecz. orzech laskowy

avellanieroModificar

rzecz. leszczyna

avellerModificar

czas. odrywać, oddzierać

avenaModificar

rzecz. owies

aventuraModificar

rzecz. przygoda
per aventura - przypadkiem

aventurarModificar

czas. odważyć się, zaryzykować

aventureroModificar

rzecz. poszukiwacz przygód, ryzykant, awanturnik

aventuroseModificar

przym. przygodowy; śmiały, awanturniczy, odważny, ryzykowny
vita aventurose - awanturnicze życie;

avenueModificar

rzecz. aleja

averarModificar

czas. zapewniać, udowadniać, weryfikować

avergoniarModificar

czas. zawstydzać

avergoniateModificar

przym. zawstydzony

aversionModificar

rzecz. niechęć, awersja

averterModificar

czas. odwracać

aves domesticModificar

rzecz. ptactwo domowe

avestruthioModificar

rzecz. struś
haber un stomacho de avestruthio - mieć strusi żołądek

aviarModificar

czas. latać

aviariaModificar

rzecz. ptaszarnia

aviarioModificar

rzecz. ptaszarnia

aviaristaModificar

rzecz. ptasznik

aviationModificar

rzecz. lotnictwo, awiacja

aviatorModificar

rzecz. lotnik

aviatriceModificar

rzecz. lotniczka

avicinarModificar

czas. sąsiadować

aviculturaModificar

rzecz. chów ptaków

avideModificar

przym. chciwy, żądny

avidiaModificar

rzecz. chciwość, żądza

aviditateModificar

rzecz. chciwość

avinarModificar

czas. upijać się

avinateModificar

przym. pijany, wstawiony

avionModificar

rzecz. samolot
avion a jecto - samolot odrzutowy; avion de chassa - samolot myśliwski, myśliwiec

avisarModificar

czas. doradzać; awizować; zawiadamiać

avisateModificar

przym. ostrożny, roztropny, rozważny, rozsądny

avisoModificar

rzecz. opinia, zdanie, ocena, osąd; rada, porada; wiadomość, powiadomienie, awizo

avivamentoModificar

rzecz. ożywianie

avivarModificar

czas. ożywiać

avoModificar

rzecz. dziadek

avocatieroModificar

rzecz. drzewo awokado

avocatoModificar

rzecz. awokado

avoirdupoisModificar

rzecz. system wag

avulsionModificar

rzecz. wyrwanie, oderwanie

avuncularModificar

przym. wujowski, ojcowski

avunculoModificar

rzecz. wuj

axeModificar

rzecz.

axialModificar

przym. osiowy

axillaModificar

rzecz. pacha

axillariModificar

przym. dotyczący pachy, pachowy

axiomaModificar

rzecz. aksjomat

axiomaticModificar

przym. aksjomatyczny

axiomaticaModificar

rzecz. aksjomatyka

axiomaticamenteModificar

przysł. aksjomatycznie

axiomatisationModificar

rzecz. aksjomatyzacja

axonometriaModificar

rzecz. aksonometria

axonometricModificar

przym. aksonometryczny

axungiaModificar

rzecz. [Farmac.] tłuszcz jeża

azaleaModificar

rzecz. [Bot.] azalia

aztecModificar

przym. aztecki

azurModificar

przym. błękitny, lazurowy

azuratoModificar

rzecz. lazur, błękit

azuroModificar

rzecz. błękit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori