FANDOM


doModificar

 • sub
 • do  ????
 • do
 • do bemolle
 • do diese
 • clave de c / de do

doanaModificar

 • sub
 • doana  ????
 • agente de doana
 • controlo de doana
 • controlo del doana
 • costos de doana
 • declarar al doana
 • declaration de doana
 • deposito del doana
 • derectos del doana
 • doana
 • doana de un aeroporto
 • doana de un porto
 • doana maritime
 • empleato del doana
 • exempte de derectos de doana
 • exempte de doana
 • formalitates de doana
 • le doana controla nostre papiros
 • officio de doana
 • officio del doana
 • tarifa de doana
 • visita de doana
 • accordo doanal / doaner / de doana
 • controlo doanal / del doana / al frontiera
 • controlo doaner / doanal / del doana
 • costos doanal / doaner / de doana
 • declaration doanal / doaner / de doana
 • derectos doaner / doanal / del doana
 • empleato / functionario de doana
 • exempte / libere de doana
 • facilitates / privilegios doaner / doanal / del doana
 • formalitates del doana / al frontiera
 • formalitates doaner / doanal / del doana
 • functionario / empleato del doana
 • officio / bureau ¬F del doana
 • papiros / documentos doanal / doaner / de doana
 • tarifa doanal / doaner / de doana
 • timbro del officio doanal / doaner / de doana
 • visita doanal / doaner / de doana

doanalModificar

 • adj
 • doanal  ????
 • accordo doanal
 • barrieras doanal
 • controlo doanal
 • costos doanal
 • declaration doanal
 • doanal
 • formalitates doanal
 • franchitia doanal
 • politica doanal
 • tarifa doanal
 • union doanal
 • visita doanal
 • accordo doanal / doaner
 • accordo doanal / doaner / de doana
 • barriera doaner / doanal
 • barrieras doanal / doaner / de tarifas
 • controlo doanal / del doana / al frontiera
 • controlo doaner / doanal / del doana
 • costos doanal / doaner / de doana
 • declaration doanal / doaner / de doana
 • derecto doanal / doaner / de pedage
 • derectos doaner / doanal / del doana
 • facilitates / privilegios doaner / doanal / del doana
 • formalitates doaner / doanal / del doana
 • franchitia doanal / doaner
 • frontiera doaner / doanal
 • lege super le tarifas doanal / doaner
 • papiros / documentos doanal / doaner / de doana
 • politica doanal / doaner
 • subjecte a derectos doanal / doaner
 • systema doanal / doaner
 • systema doaner / doanal
 • tarifa doanal / doaner / de doana
 • tarifa doanal / doaner / de pedage
 • timbro del officio doanal / doaner / de doana
 • union doanal / doaner
 • visita doanal / doaner / de doana
 • zona doaner / doanal
 • doanas  ????
 • administration de doanas
 • doanas
 • doanas  ????
 • servicio del doanas

doanerModificar

 • adj
 • doaner  ????
 • accordo doaner
 • barrieras doaner
 • controlo doaner
 • costos doaner
 • declaration doaner
 • doaner
 • formalitates doaner
 • franchitia doaner
 • politica doaner
 • tarifa doaner
 • union doaner
 • visita doaner
 • accordo doanal / doaner
 • accordo doanal / doaner / de doana
 • barriera doaner / doanal
 • barrieras doanal / doaner / de tarifas
 • controlo doaner / doanal / del doana
 • costos doanal / doaner / de doana
 • declaration doanal / doaner / de doana
 • derecto doanal / doaner / de pedage
 • derectos doaner / doanal / del doana
 • facilitates / privilegios doaner / doanal / del doana
 • formalitates doaner / doanal / del doana
 • franchitia doanal / doaner
 • frontiera doaner / doanal
 • lege super le tarifas doanal / doaner
 • papiros / documentos doanal / doaner / de doana
 • politica doanal / doaner
 • subjecte a derectos doanal / doaner
 • systema doanal / doaner
 • systema doaner / doanal
 • tarifa doanal / doaner / de doana
 • tarifa doanal / doaner / de pedage
 • timbro del officio doanal / doaner / de doana
 • union doanal / doaner
 • visita doanal / doaner / de doana
 • zona doaner / doanal

doaneroModificar

 • sub
 • doanero  ????
 • doanero

DobermannModificar

 • sub
 • dobermann  ????
 • dobermann ¬G
 • Dobermann ¬G
 • doble  ????
 • paso doble ¬Es

docenteModificar

 • adj

docenteModificar

 • sub
 • docente  ????
 • corpore docente
 • docente
 • docente de mathematica
 • docente futur
 • experientia docente
 • function de docente
 • personal docente
 • reunion del personal docente
 • carga de professor / docente
 • carriera de professor / de docente
 • corpore / personal inseniante / docente
 • corpore docente / de maestros / de institutores
 • docente / professor libere
 • instituto / institution / stabilimento / establimento docente / de inseniamento / de instruction / de education
 • material docente / de inseniamento
 • membro del corpore inseniante / docente
 • pension de professor / de docente
 • personal inseniante / docente
 • personal inseniante / docente / del institutores / del professores
 • reunion del personal docente / inseniante
 • salario de professor / de docente
 • docentes  ????
 • camera del docentes
 • sala del docentes
 • corpore del professores / del docentes / del institutores
 • formation de professores / docentes
 • manual pro docentes / professores
 • reunion del docentes / del professores / del inseniantes
 • reunion del docentes / professores
 • sala / camera del docentes / del professores
 • sala / camera del docentes / professores

docentiaModificar

 • sub
 • docentia  ????
 • docentia

docerModificar

 • v
 • docer  ????
 • docer

docetismoModificar

 • sub
 • docetismo  ????
 • docetismo

docileModificar

 • adj
 • docile  ????
 • animal docile
 • cavallo docile
 • character docile
 • docile
 • docile como un agnetto
 • esser de character docile
 • haber un attitude docile
 • haber un natura docile
 • ille non es docile del toto
 • infante docile
 • monstrar se docile
 • persona docile
 • character docile / flexibile / tractabile
 • infante docile / obediente
 • infantes obediente / docile
 • multo / troppo docile
 • persona flexibile / docile / tractabile
 • render docile / tractabile
 • docilemente  ????
 • submitter se docilemente al fatalitate
 • submitter se docilemente al fatalitatesubmitter se docilemente al fatalitate
 • submitter se docilemente al fatalitatesubmitter se docilemente al fatalitate

docilitateModificar

 • sub
 • docilitate  ????
 • docilitate
 • manco de docilitate

docimasiaModificar

 • sub
 • docimasia  ????
 • docimasia

docimasticModificar

 • adj
 • docimastic  ????
 • docimastic

docimologiaModificar

 • sub
 • docimologia  ????
 • docimologia

docimologicModificar

 • adj
 • docimologic  ????
 • docimologic
 • methodos docimologic
 • theorias docimologic

Modificar

 • sub
 • docimologo  ????
 • docimologo
 • docimoologo  ????
 • docimoologo

dockModificar

 • sub
 • dock  ????
 • derectos de dock ¬A
 • dock ¬A
 • dock ¬A de reparation
 • dock ¬A flottante
 • entrar in dock ¬A

dockerModificar

 • sub
 • docker  ????
 • docker ¬A
 • dockers  ????
 • equipa de dockers ¬A

docteModificar

 • adj
 • docte  ????
 • docte
 • multo docte
 • doctemente  ????
 • parlar doctemente
 • doctissime  ????
 • doctissime

doctoModificar

 • sub
 • docto  ????
 • docto

doctorModificar

 • sub
 • doctor  ????
 • admittite al grado de doctor
 • conferer le grado de doctor a un persona
 • diploma de doctor
 • doctor
 • doctor del ecclesia
 • doctor del Ecclesia
 • doctor honoris causa ¬L
 • doctor in derecto
 • doctor in medicina
 • doctor in philosophia e litteras
 • doctor in theologia
 • expender multe moneta in visitas del doctor
 • grado de doctor
 • graduato de doctor
 • haber le titulo de doctor
 • le grado de doctor
 • obtener le diploma de doctor
 • titulo de doctor
 • un doctor in le chimia
 • doctor / medico qualificate
 • doctor de / in medicina
 • doctor in / de medicina
 • grado doctoral / de doctor
 • le medico / doctor me ha scribite un recepta
 • medico / doctor de herbas medicinal
 • medico / doctor del club ¬A
 • obtener le grado de doctor / le doctorato
 • doctora  ????
 • doctora

doctoralModificar

 • adj
 • doctoral  ????
 • dissertation doctoral
 • doctoral
 • examine doctoral
 • grado doctoral
 • obtention de un grado doctoral
 • these doctoral
 • thesis doctoral
 • grado doctoral / de doctor
 • investigation / recercas pro le these / thesis doctoral
 • studente pro le these / thesis doctoral
 • these -esis / dissertation doctoral / de doctorato
 • these / thesis doctoral / de doctorato

doctorandoModificar

 • sub
 • doctorando  ????
 • doctorando

doctorarModificar

 • v
 • doctorar  ????
 • doctorar
 • doctorar se
 • doctorate  ????
 • doctorate

doctoratoModificar

 • sub
 • doctorato  ????
 • conferer le doctorato
 • dar le doctorato
 • dissertation de doctorato
 • doctorato
 • doctorato honoris causa ¬L
 • illa ha un doctorato honorari
 • obtener le doctorato
 • these de doctorato
 • thesio pratensethesis de doctorato
 • thesis de doctorato
 • dar / conferer le doctorato
 • dar / conferer le doctorato a
 • obtener le grado de doctor / le doctorato
 • proviste / providite de un doctorato
 • these -esis / dissertation doctoral / de doctorato
 • these / thesis doctoral / de doctorato

doctoressaModificar

 • sub
 • doctoressa  ????
 • doctoressa

doctrinaModificar

 • sub
 • doctrina  ????
 • adoptar un doctrina
 • confutar un doctrina
 • confutation de un doctrina
 • demolir un doctrina
 • detraction de un doctrina
 • disciplina de doctrina
 • doctrina
 • doctrina anabaptista
 • doctrina anarchic
 • doctrina anarchista
 • doctrina anarchistic
 • doctrina animista
 • doctrina animistic
 • doctrina antisemitic
 • doctrina baptista
 • doctrina biblic
 • doctrina brahmanic
 • doctrina calvinista
 • doctrina calvinistic
 • doctrina catharic
 • doctrina catholic
 • doctrina christian
 • doctrina collectivista
 • doctrina collectivistic
 • doctrina communista
 • doctrina communistic
 • doctrina de consubstantiation
 • doctrina de Galeno
 • doctrina de Monroe
 • doctrina de Redemption
 • doctrina de stato
 • doctrina de vita
 • doctrina del catharos
 • doctrina del consubstantiation
 • doctrina del cruce
 • doctrina del fide
 • doctrina del fixitate del species
 • doctrina del gratia
 • doctrina del gratia divin
 • doctrina del immortalitate
 • doctrina del immortalitate del anima
 • doctrina del justification per le fide
 • doctrina del predestination
 • doctrina del preformation
 • doctrina del revelation divin
 • doctrina del suprematia del papa
 • doctrina del Trinitate
 • doctrina del vita
 • doctrina demographic
 • doctrina ecclesiastic
 • doctrina eleatic
 • doctrina epicuree
 • doctrina erronee
 • doctrina eschatologic
 • doctrina esoteric
 • doctrina eugenic
 • doctrina evangelic
 • doctrina evolutionista
 • doctrina evolutionistic
 • doctrina exoteric
 • doctrina extremistic
 • doctrina fallace
 • doctrina false
 • doctrina fatalistic
 • doctrina federalista
 • doctrina fundamental
 • doctrina galenic
 • doctrina gnostic
 • doctrina intransigente
 • doctrina jansenista
 • doctrina medic de Galeno
 • doctrina monarchista
 • doctrina monista
 • doctrina monistic de Spinoza
 • doctrina mormonic
 • doctrina nestorian
 • doctrina nominalista
 • doctrina nominalistic
 • doctrina non-conformista
 • doctrina opposite
 • doctrina orthodoxe
 • doctrina pasteurian
 • doctrina perniciose
 • doctrina polytheista
 • doctrina polytheistic
 • doctrina racial
 • doctrina rationalistic
 • doctrina reformate
 • doctrina relativistic
 • doctrina religiose
 • doctrina sacramentari
 • doctrina spurie
 • doctrina stricte
 • doctrina syncretista
 • doctrina syncretistic
 • doctrina teleologic
 • doctrina utilitaristic
 • essentia de un doctrina
 • exoterismo de un doctrina philosophic
 • haber un approche moderne al doctrina protestante
 • haber un approche moderne del doctrina protestante
 • hereticitate de un doctrina
 • imbraciar un doctrina
 • le doctrina del justification per le fide
 • le doctrina esoteric de Pythagoras
 • le doctrina eudemonistic de Epicuro
 • le doctrina reformate
 • libertate de doctrina
 • neutralisar le influentia de un doctrina
 • nocivitate de un doctrina
 • partisano del mesme doctrina
 • problematicitate de un doctrina economic
 • propagar un doctrina
 • propagation de un doctrina
 • reprobar un doctrina
 • doctrina / dogma del Trinitate
 • doctrina / theoria del derecto
 • doctrina / theoria demographic
 • doctrina anarchic / anarchista / anarchistic
 • doctrina animista / animistic
 • doctrina catharic / del catharos
 • doctrina collectivistic / collectivista
 • doctrina communista / communistic
 • doctrina de / del reincarnation
 • doctrina ecclesiastic / religiose / del ecclesia
 • doctrina erronee / false
 • doctrina esoteric / occulte / mystic
 • doctrina evolutionista / evolutionistic
 • doctrina extremista / extremistic
 • doctrina false / spurie / fallace
 • doctrina fatalista / fatalistic
 • doctrina intransigente / stricte
 • doctrina monista / monistic de Spinoza
 • doctrina nominalista / nominalistic
 • doctrina politic / de stato
 • doctrina polytheista / polytheistic
 • doctrina religiose / del fide
 • doctrina syncretista / syncretistic
 • dogma / doctrina del transsubstantiation
 • dogma / doctrina del trinitate
 • libertate doctrinal / de doctrina
 • puncto doctrinal / de doctrina
 • theoria / doctrina del cognoscentia / del cognoscimento
 • theoria / doctrina del reincarnation

doctrinalModificar

 • adj
 • doctrinal  ????
 • autoritate doctrinal
 • controversia doctrinal
 • disputa doctrinal
 • doctrinal
 • libertate doctrinal
 • querela doctrinal
 • disputa / querela doctrinal
 • libertate doctrinal / de doctrina
 • puncto doctrinal / de doctrina
 • querela / disputa / controversia theologic / doctrinal

doctrinariModificar

 • adj
 • doctrinari  ????
 • conception doctrinari
 • doctrinari
 • inseniamento doctrinari
 • liberales doctrinari
 • opinion doctrinari
 • conception / opinion doctrinari

doctrinarioModificar

 • sub
 • doctrinario  ????
 • doctrinario

doctrinarismoModificar

 • sub
 • doctrinarismo  ????
 • doctrinarismo
 • doctrinas  ????
 • inseniar doctrinas heterodoxe

docudramaModificar

 • sub
 • docudrama  ????
 • docudrama

documentabileModificar

 • adj
 • documentabile  ????
 • documentabile

documentalModificar

 • adj
 • documental  ????
 • documental
 • effecto documental
 • tratta documental
 • credito documentari / documental
 • effecto / tratta documentari / documental
 • film ¬A documentari / documental / educative
 • proba / prova documental

documentalistaModificar

 • sub
 • documentalista  ????
 • documentalista
 • documentalmente  ????
 • probar un cosa documentalmente
 • provar un cosa documentalmente
 • probar / provar un cosa documentalmente

documentarModificar

 • v
 • documentar  ????
 • documentar
 • documentar se
 • documentar se de
 • documentar un persona super un question

documentariModificar

 • adj
 • documentari  ????
 • documentari
 • effecto documentari
 • film documentari
 • material documentari
 • studio documentari
 • tratta documentari
 • credito documentari / documental
 • effecto / tratta documentari / documental
 • film ¬A documentari / documental / educative

documentarioModificar

 • sub
 • documentario  ????
 • documentario
 • documentario super le animales
 • documentario televisate / televisive

documentaristaModificar

 • sub
 • documentarista  ????
 • documentarista

documentateModificar

 • adj
 • documentate  ????
 • biographia documentate
 • documentate
 • reporto ben documentate
 • studio ben documentate
 • un reporto ben documentate
 • un serie de citationes multo ben documentate
 • reporto ben / solidemente documentate

documentationModificar

 • sub
 • documentation  ????
 • carta de documentation
 • centro de documentation
 • documentation
 • documentation ample
 • documentation de litteratura
 • documentation lacunar
 • documentation lacunose
 • documentation plethoric
 • documentation relative al guerra
 • documentation ric
 • documentation variate
 • documentation voluminose
 • folio de documentation
 • lacunositate de un documentation
 • le labor de documentation
 • le obra se basa super un documentation extensive
 • le recerca se basa super un ample documentation
 • officio de documentation
 • reunir un documentation de
 • reunir un documentation super
 • servicio de documentation
 • systema de documentation
 • contante / in moneta contra documentos / documentation
 • documentation lacunal / lacunose
 • documentation voluminose / considerabile / ample
 • reunir un documentation de / super

documentoModificar

 • sub
 • documento  ????
 • appender un sigillo a un documento
 • archivar un documento
 • collationar le copias de un documento
 • contestar le authenticitate de un documento
 • copia de un documento
 • copiar un documento
 • demonstrar le falsitate de un documento
 • documento
 • documento apocryphe
 • documento commercial
 • documento conclusive
 • documento de archivo
 • documento de assecurantia
 • documento de camping
 • documento de exportation
 • documento de frontiera
 • documento de fundation
 • documento de identitate
 • documento de pagamento
 • documento de processo
 • documento de transporto
 • documento de valor inestimabile
 • documento del cabinetto
 • documento del processo
 • documento del stato
 • documento facilemente databile
 • documento historic
 • documento human
 • documento indatabile
 • documento infalsificabile
 • documento justificative
 • documento official
 • documento probatori
 • documento processual
 • documento scientific
 • documento sigillate
 • documento urgente
 • duplicar un documento
 • duplication de un documento
 • exhiber su documento de identitate
 • falsar un documento
 • falsificar un documento
 • impugnar le authenticitate de un documento
 • le documento contineva le sequente parolas
 • le documento es authentic
 • le documento es posterior a 1900
 • legalisar un documento
 • microfilmar un documento
 • monstrar un documento de identitate
 • postdatation de un documento
 • acto / documento simulate / spurie / false
 • carta / documento / certificato de identitate
 • certificato / documento / carta de identitate
 • contestar / impugnar le authenticitate de un documento
 • copia de un documento / de un littera / de un testamento / de un contracto
 • documento / acto / pecia processal / de processo
 • documento / acto / scriptura / contracto de vendita
 • documento / carta / papiros de identitate
 • documento / carta de identitate
 • documento / pecia justificative / justificante
 • documento commercial / mercantil
 • documento de labor / de travalio
 • documento de ratification / de validation
 • documento false / non authentic
 • documento historic / de interesse historic / de un periodo
 • falsificar / falsar un documento
 • falsification de signaturas / de un documento
 • impugnar / contestar le authenticitate de un documento
 • pecia / documento authentic
 • pecia / documento juncte / annexe
 • pecia / documento official
 • pecia / documento sigillate
 • documentos  ????
 • al presentation de certe documentos
 • annexar documentos a un dossier ¬F
 • classificar documentos
 • classification de documentos
 • compulsar le documentos
 • confrontar documentos
 • destructor de documentos
 • documentos
 • documentos allegabile
 • documentos de bordo
 • documentos de imbarcation
 • documentos de viage
 • documentos del guerra
 • documentos in vetere germano
 • documentos non imprimite
 • documentos official
 • documentos secrete
 • documentos top secret
 • facsimiles de documentos
 • falsification de documentos
 • falsificator de documentos
 • haber accesso a certe documentos
 • inviar le documentos a un persona
 • iste documentos
 • iste documentos es sub embargo usque al 20 de maio
 • jectar un reguardo in le documentos
 • le documentos annexe de un reporto
 • le documentos existente in le archivo
 • le documentos relevante
 • le documentos sigillate es in le manos de un notario
 • le notario es depositario del documentos sigillate
 • papiro pro documentos
 • post haber examinate le documentos
 • prender cognoscentia del documentos
 • prender cognoscimento del documentos
 • presentar documentos
 • producer documentos
 • registro de documentos
 • reproduction de documentos
 • submitter le documentos
 • transporto de documentos
 • armario pro le actos / documentos / dossiers ¬F
 • contante / in moneta contra documentos / documentation
 • documentos / actos authentic / original
 • documentos secrete / confidential
 • exhibition / presentation del documentos
 • falsification de scriptos / documentos / textos
 • falsificator de scriptos / documentos / textos
 • haber le documentos pro probar / provar un cosa
 • materiales / documentos de archivo
 • papiros / documentos de avaria
 • papiros / documentos de bordo / de nave
 • papiros / documentos de identitate / de identification
 • papiros / documentos doanal / doaner / de doana
 • prender cognoscentia / cognoscimento del documentos
 • presentante / exhibente certe documentos
 • presentar / submitter documentos
 • scriptos / documentos de valor litterari

documentothecaModificar

 • sub
 • documentotheca  ????
 • documentotheca

dodecagonalModificar

 • adj
 • dodecagonal  ????
 • dodecagonal

dodecagoneModificar

 • adj
 • dodecagone  ????
 • dodecagone

dodecagonoModificar

 • sub
 • dodecagono  ????
 • dodecagono
 • dodecahedre  ????
 • dodecahedre

dodecahedricModificar

 • adj
 • dodecahedric  ????
 • dodecahedric

dodecahedroModificar

 • sub
 • dodecahedro  ????
 • dodecahedro
 • dodecahedro regular

dodecandreModificar

 • adj
 • dodecandre  ????
 • dodecandre

DodecanesoModificar

 • sub n pr
 • dodecaneso  ????
 • Dodecaneso

dodecapetaleModificar

 • adj
 • dodecapetale  ????
 • dodecapetale

dodecaphoniaModificar

 • sub
 • dodecaphonia  ????
 • dodecaphonia

dodecaphonicModificar

 • adj
 • dodecaphonic  ????
 • dodecaphonic
 • musica dodecaphonic
 • systema dodecaphonic

dodecaphonismoModificar

 • sub
 • dodecaphonismo  ????
 • dodecaphonismo

dodecaphonistaModificar

 • sub
 • dodecaphonista  ????
 • dodecaphonista

dodecastyleModificar

 • adj
 • dodecastyle  ????
 • dodecastyle

dodecasyllabeModificar

 • adj
 • dodecasyllabe  ????
 • dodecasyllabe
 • verso dodecasyllabe

dodecasyllaboModificar

 • sub
 • dodecasyllabo  ????
 • dodecasyllabo

dodoModificar

 • sub
 • dodo  ????
 • dodo

dogaressaModificar

 • sub
 • dogaressa  ????
 • dogaressa
 • dog-cart  ????
 • dog-cart ¬A

dogeModificar

 • sub
 • doge  ????
 • dignitate de doge
 • doge
 • palatio del doge
 • dogger  ????
 • Banco de Dogger
 • haringo del Banco de Dogger

dogmaModificar

 • sub
 • dogma  ????
 • declaration de dogma
 • dogma
 • dogma catholic
 • dogma christian
 • dogma del infallibilitate del papa
 • dogma del infallibilitate pontifical
 • dogma del trinitate
 • dogma del Trinitate
 • dogma immobile
 • dogma trinitari
 • le dogma del incarnation
 • proclamar un dogma
 • proclamation de un dogma
 • promulgar un dogma
 • promulgation de un dogma
 • doctrina / dogma del Trinitate
 • dogma / doctrina del transsubstantiation
 • dogma / doctrina del trinitate
 • le declaration de dogma del infallibilitate pontifical / del papa
 • dogmas  ????
 • dogmas
 • dogmas heretic
 • dogmas politic
 • historia del dogmas

dogmaticModificar

 • adj
 • dogmatic  ????
 • controversia dogmatic
 • declaration dogmatic del synodo
 • dogmatic
 • le esthetica dogmatic de Platon
 • methodo de inseniamento dogmatic
 • philosophia dogmatic
 • spirito dogmatic
 • theologia dogmatic
 • calvinista rigide / rigorista / dogmatic / inflexibile
 • conceptos rigide / rigorista / dogmatic
 • pauco / poco dogmatic
 • persona rigide / dogmatic

dogmaticaModificar

 • sub
 • dogmatica  ????
 • dogmatica
 • dogmatica thetic
 • professor de dogmatica
 • dogmatico  ????
 • dogmatico

dogmatisarModificar

 • v
 • dogmatisar  ????
 • dogmatisar

dogmatisationModificar

 • sub
 • dogmatisation  ????
 • dogmatisation

dogmatisatorModificar

 • sub
 • dogmatisator  ????
 • dogmatisator

dogmatismoModificar

 • sub
 • dogmatismo  ????
 • dogmatismo
 • le rigiditate / dogmatismo de su principios

dogmatistaModificar

 • sub
 • dogmatista  ????
 • dogmatista

dogoModificar

 • sub
 • dogo  ????
 • dogo
 • dogo danese

dolabriformeModificar

 • adj
 • dolabriforme  ????
 • dolabriforme

dolbyModificar

 • sub
 • dolby  ????
 • dolby ¬A
 • systema dolby ¬A
 • dolce  ????
 • dolce far niente ¬I
 • dolce vita ¬I
 • le dolce far niente ¬I

dolcevitaModificar

 • sub
 • dolder  ????
 • ille ha partite pro Bilthoven via Den Dolder
 • partir pro Bilthoven via Den Dolder
 • dole  ????
 • le capite me dole
 • le gorga me dole
 • le gurgite me dole
 • le testa me dole
 • mi capite me dole
 • oculo non vide, corde non dole
 • le capite / le testa me dole

dolerModificar

 • v
 • doler  ????
 • doler
 • doler se de

dolichocephaleModificar

 • adj
 • dolichocephale  ????
 • dolichocephale
 • typos dolichocephale

dolichocephaliaModificar

 • sub
 • dolichocephalia  ????
 • dolichocephalia

dolichocephaloModificar

 • sub
 • dolichocephalo  ????
 • dolichocephalo
 • dolichocephalos  ????
 • dolichocephalos

dolichomorpheModificar

 • adj
 • dolichomorphe  ????
 • dolichomorphe

dolichopetaleModificar

 • adj
 • dolichopetale  ????
 • dolichopetale

dolichopodeModificar

 • adj
 • dolichopode  ????
 • dolichopode
 • muscas dolichopode

dolinaModificar

 • sub
 • dolina  ????
 • dolina
 • dolinas  ????
 • dolinas karstic

dollarModificar

 • sub
 • dollar  ????
 • a ration de un dollar le hora
 • abandonar le convertibilitate del dollar ¬A in auro
 • billet de un dollar ¬A
 • cadita del dollar ¬A
 • curso del dollar
 • dollar ¬A
 • dollar ¬A canadian
 • dollar ¬A liberian
 • dollar ¬A malay
 • dollar american
 • le dollar ¬A es basse
 • le poter de compra del dollar ¬A ha declinate
 • signo del dollar ¬A
 • zona dollar
 • curso / cambio del dollar ¬A
 • zona / area del dollar ¬A
 • dollars  ????
 • pecia de cinque dollars ¬A
 • presto in dollars ¬A
 • scarsitate / penuria de dollars ¬A

dolmanModificar

 • sub
 • dolman  ????
 • dolman

dolmenModificar

 • sub
 • dolmen  ????
 • dolmen
 • dolmenes  ????
 • constructores de dolmenes / de megalithos / de monumentos megalithic

doloModificar

 • sub
 • dolo  ????
 • dolo
 • suffrer dolo
 • sentimento de pena / dolor / dolo / affliction

Dolomitas (Le--)Modificar

 • sub n pr pl
 • dolomitas  ????
 • Dolomitas
 • Le Dolomitas

dolomiteModificar

 • sub
 • dolomite  ????
 • dolomite

dolomiticModificar

 • adj
 • dolomitic  ????
 • dolomitic

dolorModificar

 • sub
 • dolor  ????
 • absentia de dolor
 • abysmo de dolor
 • abysso de dolor
 • accesso de dolor
 • accrescimento del dolor
 • aggravar le dolor de un persona
 • alleviar dolor, etc per massage
 • alleviar un dolor
 • attenuar le dolor
 • attenuation de dolor
 • attenuation del dolor
 • calice de dolor
 • causar dolor a
 • cec de dolor
 • clamar su dolor
 • consumer se del dolor
 • critar de dolor
 • crito de dolor
 • dolor
 • dolor abdominal
 • dolor acute
 • dolor amorose
 • dolor articular
 • dolor atroce
 • dolor cephalic
 • dolor colic
 • dolor corporal
 • dolor de aure
 • dolor de capite
 • dolor de conscientia
 • dolor de corde
 • dolor de dentes
 • dolor de lumbos
 • dolor de stomacho
 • dolor de testa
 • dolor de ventre
 • dolor del anima
 • dolor dorsal
 • dolor fulgurante
 • dolor inconsolabile
 • dolor inenarrabile
 • dolor infantil
 • dolor insupportabile
 • dolor intercostal
 • dolor interior
 • dolor intestinal
 • dolor intolerabile
 • dolor lancinante
 • dolor lumbar
 • dolor menstrual
 • dolor neuralgic
 • dolor palpitante
 • dolor phantasma
 • dolor precordial
 • dolor pulsative
 • dolor recurrente
 • dolor reprimite
 • dolor scapular
 • dolor spasmodic
 • dolor stomachal
 • dolor supportabile
 • dolor surde
 • dolor sympathic
 • dolor tendinose
 • dolor terebrante
 • dolor universal
 • dolor ventral
 • dolor vertebral
 • exacerbation de un dolor
 • exacerbation del dolor
 • exceder le limine de dolor
 • gemer de dolor
 • haber dolor de dorso
 • haber dolor de lumbos
 • hypersensibile al dolor
 • hyper)sensibilitate al dolor
 • illa critava de dolor
 • ille se ha contrahite de dolor
 • indurar multe dolor
 • insensibile al dolor
 • irradiation de un dolor
 • isto causa dolor de stomacho
 • le dolor de capite la tormentava
 • le dolor de testa la tormentava
 • le dolor es tolerabile
 • le dolor esseva finalmente supportabile
 • le dolor ha passate
 • le dolor la consume
 • le dolor non ha ancora cessate
 • le dolor rodeva su corde
 • le dolor se exacerba
 • le dolor va ben passar
 • le gaudio e le dolor
 • le joia e le dolor
 • le permanentia del dolor
 • limine de dolor
 • limine de tolerantia al dolor
 • mitigar le dolor
 • multo sensibile al dolor
 • parto sin dolor
 • parturition sin dolor
 • plorar de dolor
 • prender parte al dolor
 • pulsar gemimentos de dolor
 • recurrentia del dolor
 • rictus de dolor
 • rugir de dolor
 • sedation del dolor
 • sensation de dolor
 • sensibilitate al dolor
 • sin dolor
 • su dolor confina con al despero
 • su dolor confina con le despero
 • suffrer dolor
 • supprimer le dolor
 • torquer se de dolor
 • un dolor acerbe
 • un dolor insupportabile
 • un dolor lancinante in le dorso
 • un rictus de dolor
 • abysmo / abysso de dolor
 • affliction / dolor profunde
 • alleviar / mitigar / palliar le dolor
 • alleviar / relevar / attenuar / mitigar le dolor
 • alleviation / attenuation / mitigation del dolor
 • calice de dolor / de amaritude
 • distorquer / contorquer le facie in dolor
 • dolor / algia intestinal
 • dolor / algia tendinose
 • dolor / algia vertebral
 • dolor / mal de aure
 • dolor / mal de capite / de testa
 • dolor / mal de capite / testa
 • dolor / mal de gorga / gurgite / gutture
 • dolor acute / intense
 • dolor acute / lancinante
 • dolor cruel / atroce
 • dolor del parto / parturition
 • dolor in le / del dorso
 • dolor intense / acute
 • dolor irradiante / diffuse
 • dolor lumbar / del lumbos / dorsal / in le dorso
 • dolor menstrual / de ovulation
 • dolor palpitante / martellante
 • dolor phantoma / phantasma
 • dolor profunde / de corde
 • dolor pulsative / palpitante
 • dolor stomachal / gastric / del stomacho
 • gemer / critar de dolor
 • il es difficile de sentir le mesme pena / dolor
 • ille ha un dolor de testa / capite terribile / tremende
 • io ha dolor de capite / de testa
 • io ha dolor de testa / capite
 • io ha un dolor de testa / capite horribile
 • le dolor de testa / capite la tormentava
 • le joia / gaudio e le dolor
 • mal / dolor de dentes
 • mitigar / alleviar / attenuar le dolor
 • mitigar le dolor con basios / osculos
 • mitigation / attenuation del dolor
 • participar in le / al dolor de un persona
 • parto / parturition indolor / sin dolor
 • parto / parturition sin dolor
 • pastilla contra le mal / dolor de testa / capite
 • prender un comprimito contra le dolor / mal de testa / capite
 • pulvere contra le mal / dolor de dentes
 • pulvere contra le mal / dolor de testa / capite
 • remedio contra le mal / dolor de dentes
 • sensation / irritation dolorose / de dolor
 • sensation dolorose / de dolor
 • sensibilitate dolorose / al dolor
 • sentimento de pena / dolor / dolo / affliction
 • su dolor confina con le / al despero
 • suffrer / patir dolor
 • suffritor de dolor / mal de dentes
 • dolores  ????
 • dolores abdominal
 • dolores acute
 • dolores articular
 • dolores cardiac
 • dolores causate per le sella
 • dolores costal
 • dolores de parto
 • dolores de parturition
 • dolores del nuca
 • dolores del parto
 • dolores epigastric
 • dolores expulsive
 • dolores in le dorso
 • dolores intercostal
 • dolores lumbar
 • dolores muscular
 • dolores nephritic
 • dolores postoperatori
 • dolores premenstrual
 • dolores pulsative
 • dolores rheumatic
 • dolores secundari
 • haber dolores abdominal
 • haber dolores lumbar
 • haber violente dolores abdominal
 • Homine de dolores
 • le dolores de parto se intensifica
 • le infantes causa problemas e dolores
 • suffrer le dolores del parto
 • dolores abdominal / ventral
 • dolores acute / lancinante
 • dolores lumbar / de lumbos
 • haber violente dolores abdominal / ventral
 • parto / nascentia sin dolores
 • suffrer / patir dolores infernal
 • dolorosa  ????
 • mater dolorosa ¬L

doloroseModificar

 • adj
 • dolorose  ????
 • character dolorose
 • con un expression dolorose
 • corde dolorose
 • dolorose
 • experientia dolorose
 • fame dolorose
 • gamba dolorose
 • haber le culo dolorose
 • historia dolorose
 • irradiation dolorose
 • le ruito deveni dolorose a circa 140 dB
 • maladia dolorose
 • memoria dolorose
 • miction dolorose
 • monstrar un visage dolorose
 • multo dolorose
 • necessitate dolorose
 • operation dolorose
 • ovulation dolorose
 • perdita dolorose
 • puncto dolorose
 • reguardo dolorose
 • sensibilitate dolorose
 • separation dolorose
 • via dolorose
 • vulnere dolorose
 • puncto dolorose / neuralgic
 • sensation / irritation dolorose / de dolor
 • sensation dolorose / de dolor
 • sensibilitate dolorose / al dolor
 • un gamba dolorose / que face mal
 • dolorosemente  ????
 • surrider dolorosemente

dolorositateModificar

 • sub
 • dolorositate  ????
 • dolorositate
 • dom  ????
 • dom

domabileModificar

 • adj
 • domabile  ????
 • animales domabile
 • character domabile
 • domabile
 • esser difficilemente domabile

domabilitateModificar

 • sub
 • domabilitate  ????
 • domabilitate
 • domanial  ????
 • domanial

domarModificar

 • v
 • domar  ????
 • domar
 • domar leones
 • supprimer / domar / continer su rabie
 • domate  ????
 • non domate

domatorModificar

 • sub
 • domator  ????
 • domator
 • domator de animales salvage
 • domator de cavallos
 • domator de leones
 • domator de urso
 • domator / conductor de ursos

domesticModificar

 • adj
 • domestic  ????
 • adjuta domestic
 • altar domestic
 • anate domestic
 • anates domestic e salvage
 • animal domestic
 • apparato domestic
 • apparato pro uso domestic
 • aranea domestic
 • articulo de uso domestic
 • articulo domestic
 • ave domestic
 • aves domestic
 • budget ¬A domestic
 • cappellano domestic
 • capra domestic
 • carbones pro le uso domestic
 • catto domestic
 • circulo domestic
 • coke domestic
 • columba domestic
 • columba domestic verrucose
 • combustibiles domestic
 • conilio domestic
 • converter immunditias domestic in composto
 • de consumo domestic
 • de consumption domestic
 • de usage domestic
 • de uso domestic
 • del consumo domestic
 • del consumption domestic
 • del usage domestic
 • del uso domestic
 • demonstrator de articulos de uso domestic
 • deos domestic
 • derecto domestic
 • detrito domestic
 • discargatorio pro immunditias domestic
 • dissensiones domestic
 • domestic
 • economia domestic
 • economista domestic
 • felicitate domestic
 • focar domestic
 • fringilla domestic
 • gallina domestic
 • gallo domestic
 • glycyphago domestic
 • grillo domestic
 • hirundine domestic
 • immunditias domestic
 • incinerator pro detrito domestic
 • incinerator pro immunditias domestic
 • industria domestic
 • inseniamento domestic
 • instruction domestic
 • labores domestic
 • lares domestic
 • le collection del immunditias domestic
 • maladia de aves domestic
 • martar domestic
 • medicina domestic
 • mercato de aves domestic
 • moneta pro le costos domestic
 • musca domestic
 • nettatrice domestic
 • numero de aves domestic
 • nutrimento pro aves domestic
 • pace domestic
 • pension pro animales domestic
 • personal de servicio domestic
 • personal domestic
 • pipion domestic
 • prelato domestic
 • pro consumo domestic
 • pro le consumo domestic
 • pro le consumption domestic
 • pro le de consumo domestic
 • pro le usage domestic
 • pro le uso domestic
 • pro uso domestic
 • querela domestic
 • querelas domestic
 • regulamento domestic
 • remedio domestic
 • salon del artes domestic
 • saper guardar le tranquillitate domestic
 • schola de artes domestic
 • scientias domestic
 • servitor domestic
 • sorbo domestic
 • tegenaria domestic
 • travalios domestic
 • turba de uso domestic
 • turba domestic
 • turba pro uso domestic
 • turfa de uso domestic
 • turfa domestic
 • turfa pro uso domestic
 • tyranno domestic
 • vita domestic
 • animal domestic / familiar
 • can domestic / de guarda
 • cappellano private / domestic / de casa / del familia
 • carbones de / pro uso domestic
 • casa ubi on travalia / labora como nettatrice domestic
 • circulo domestic / familiar
 • coke ¬A de / pro uso domestic
 • columba / pipion domestic
 • combustibiles de / pro uso domestic
 • computator / computer domestic
 • computator / computer ¬A domestic / familial / personal
 • costos / expensas domestic
 • deos domestic / del familia
 • differentiation del immunditias / detritos domestic
 • disputa / querela domestic / de familia
 • exposition / exhibition de articulos de fabrication domestic
 • exposition avicole / de aves domestic
 • immunditias / detrito domestic
 • incinerator de / pro immunditias / detrito domestic
 • industria domestic / domiciliari / a domicilio
 • inseniamento / instruction domestic / a domicilio
 • inseniamento de economia domestic / del labores del casa
 • interprisa avicole / de aves domestic
 • labor / travalio domestic / domiciliari / a domicilio
 • labores / travalios domestic
 • musca commun / domestic
 • oleo de / pro uso domestic
 • pace domestic / del casa
 • passere / fringilla domestic
 • pharmacia portative / domestic / de casa
 • pipion / columba domestic
 • pro le de uso / usage domestic
 • problemas / difficultates domestic / familial / familiar / de familia
 • querela domestic / de familia
 • ratto domestic / de terra
 • remedio / medicina domestic
 • sacco del / pro le immunditias / detrito domestic
 • schola de menage ¬F / de economia / artes domestic
 • servicio social domestic / familial / familiari
 • situla de / pro immunditias / detrito domestic
 • travalio / labor domiciliari / domestic / a domicilio / in casa
 • turfa / turba de / pro uso domestic
 • vita domestic / familial / de familia
 • vita domestic / familial / familiar / de familia
 • domestic  ????
 • martara domestic

domesticaModificar

 • sub
 • domestica  ????
 • domestica
 • camera del servitrice / del serviente / domestica

domesticabileModificar

 • adj
 • domesticabile  ????
 • domesticabile

domesticarModificar

 • v
 • domesticar  ????
 • domesticar
 • domesticar se
 • domesticas  ????
 • labor / travalio de servitrices / de servientes / domesticas
 • penuria de servitrices / de servientes / domesticas
 • problema del servitrices / del servientes / domesticas
 • domesticate  ????
 • animales domesticate
 • domesticate

domesticationModificar

 • sub
 • domestication  ????
 • domestication
 • domestication de animales salvage

domesticatorModificar

 • sub
 • domesticator  ????
 • domesticator

domesticitateModificar

 • sub
 • domesticitate  ????
 • domesticitate

domesticoModificar

 • sub
 • domestico  ????
 • domestico

domiciliarModificar

 • v
 • domiciliar  ????
 • domiciliar
 • domiciliar se
 • domiciliar un littera de cambio

domiciliariModificar

 • adj
 • domiciliari  ????
 • arresto domiciliari
 • assistentia domiciliari
 • domiciliari
 • industria domiciliari
 • labor domiciliari
 • perquisition domiciliari
 • submittite a regime ¬F de arresto domiciliari
 • travalio domiciliari
 • visita domiciliari
 • industria domestic / domiciliari / a domicilio
 • labor / travalio domestic / domiciliari / a domicilio
 • labor / travalio domiciliari / a domicilio
 • perquisition / visita domiciliari
 • travalio / labor domiciliari / domestic / a domicilio / in casa
 • visita domiciliari / a domicilio
 • domiciliate  ????
 • domiciliate
 • esser domiciliate
 • esser domiciliate a / in Bilthoven
 • establite / domiciliate in
 • Frits es domiciliate in / a Beekbergen
 • domiciliation  ????
 • domiciliation

domicilioModificar

 • sub
 • domicilio  ????
 • abandonar le domicilio conjugal
 • abandonar le domicilio familiar
 • abandono del domicilio conjugal
 • agente de cambio de domicilio
 • assistentia a domicilio
 • banca a domicilio
 • bancar a domicilio
 • banchero a domicilio
 • cambiar de domicilio
 • cambio de domicilio
 • con domicilio in Bilthoven
 • cura a domicilio
 • curas a domicilio
 • curas medical a domicilio
 • dialyse a domicilio
 • distribuer a domicilio
 • distribution a domicilio
 • domicilio
 • domicilio actual
 • domicilio conjugal
 • domicilio de origine
 • domicilio de servicio
 • domicilio de un societate
 • domicilio fixe
 • election de domicilio
 • eliger domicilio
 • esser sin domicilio
 • establir su domicilio
 • facer le banchero a domicilio
 • facer un perquisition al domicilio de un persona
 • franc a domicilio
 • franco a domicilio
 • franco domicilio
 • haber su domicilio
 • hospitalisation a domicilio
 • ille ha su domicilio in Bilthoven
 • industria a domicilio
 • inseniamento a domicilio
 • instruction a domicilio
 • interprisa de cambio de domicilio
 • inviolabilitate del domicilio
 • labor a domicilio
 • laborator a domicilio
 • le abandono del domicilio conjugal
 • le domicilio de societate
 • libertate de eliger domicilio
 • livrabile a domicilio
 • livrar a domicilio
 • livration a domicilio
 • match a domicilio
 • mutar de domicilio
 • obrero a domicilio
 • on porta a domicilio
 • parto a domicilio
 • parturition a domicilio
 • portar dinares a domicilio
 • sartora a domicilio
 • sin domicilio fixe
 • texitor a domicilio
 • travaliator a domicilio
 • travalio a domicilio
 • vender a domicilio
 • vendita a domicilio
 • violation de domicilio
 • violation del securitate del domicilio
 • visita a domicilio
 • agente de cambio / cambiamento de casa / de domo / de domicilio
 • aviso de cambio / cambiamento de adresse ¬F / de domicilio
 • cambiamento / cambio de adresse ¬F / de domicilio
 • cambiar / mutar de casa / de domo / de domicilio / de habitation
 • cambio / cambiamento de casa / de domo / de domicilio
 • camion / furgon de cambio / cambiamento de casa / domo / domicilio
 • collecta / questa a domicilio / de porta a porta / de casa a casa
 • con domicilio / sede in
 • costos / expensas pro le cambio / cambiamento de casa / domo / domicilio
 • data de cambio / cambiamento de casa / domo / domicilio
 • dialyse -ysis a casa / domicilio
 • die / jorno del cambio / cambiamento de casa / domo / domicilio
 • diploma / certificato de infirmera a domicilio
 • domicilio / casa del sacrista / del sacristano
 • domicilio veritabile / actual
 • ille ha su domicilio a / in Bilthoven
 • in lor casa / domicilio
 • industria domestic / domiciliari / a domicilio
 • inseniamento / instruction domestic / a domicilio
 • institutor private / a domicilio
 • labor / travalio domestic / domiciliari / a domicilio
 • labor / travalio domiciliari / a domicilio
 • laborator / travaliator / obrero a domicilio
 • livrar / portar a domicilio
 • livrar / repartir a domicilio
 • match ¬A a domicilio / in casa
 • non trovar / incontrar un persona in su domicilio
 • organisation / servicio de curas a domicilio
 • parto / parturition a domicilio / in casa
 • portator / repartitor de pan a domicilio
 • reciper a casa / a domicilio
 • travaliar / laborar a domicilio / in casa
 • travalio / labor domiciliari / domestic / a domicilio / in casa
 • vender a domicilio / de porta a porta / de casa a casa
 • vendita a domicilio / de porta a porta / de casa a casa
 • venditor ambulante / a domicilio / de porta a porta
 • visita a domicilio / del medico
 • visita domiciliari / a domicilio

dominaModificar

 • sub
 • domina  ????
 • domina
 • il existe pauc dansatores qui domina iste salto
 • il existe poc dansatores qui domina iste salto
 • ille domina cata uno circum ille
 • ille non ancora domina le arte de scriber
 • iste montania domina tote le region
 • iste pensata domina su vita
 • Japon domina le mundo economicamente
 • le edificio de appartamentos domina le vetere urbe
 • le equipa domina le terreno
 • le juvenes domina
 • le turre domina le casas
 • qui domina toto
 • taxis domina le stratas
 • color dominante / que domina
 • il ha pauc / poc dansatores qui domina iste salto
 • le Japoneses controla / domina le mercato
 • le turres que se eleva super / que domina le urbe
 • que domina / determina le imagine

dominabileModificar

 • adj
 • dominabile  ????
 • dominabile

dominanteModificar

 • adj

dominanteModificar

 • sub
 • dominante  ????
 • accordo dominante
 • character dominante
 • circumstantia dominante
 • classe dominante
 • color dominante
 • dominante
 • esser dominante
 • factor dominante
 • frequentia dominante
 • gen dominante
 • le bassos es troppo dominante
 • le gusto del allio es troppo dominante
 • le question dominante
 • le sapor de alio es dominante
 • le thema dominante de nostre seculo
 • opinion dominante
 • position dominante
 • pre)dominante
 • ration dominante
 • restar dominante
 • spirito dominante del epocha
 • tracto dominante
 • un character dominante
 • vento dominante
 • character dominante / autoritari / imperiose / despotic
 • color dominante / que domina
 • color principal / dominante
 • idea / concepto / principio fundamental / dominante / basic / de base
 • idea fixe / dominante
 • influentia pre)dominante / preponderante
 • le partito dominante / victoriose
 • motivo / thema principal / dominante
 • opinion dominante / regnante / commun / currente
 • persona / personalitate forte / dominante
 • religion principal / dominante
 • thema principal / dominante
 • tonalitate / tono dominante
 • tracto fundamental / dominante / characteristic
 • tracto principal / essential / dominante / characteristic
 • vento dominante / regnante
 • virtute principal / dominante
 • vitio principal / dominante

dominantiaModificar

 • sub
 • dominantia  ????
 • dominantia
 • dominantia apical
 • le suprematia / dominantia de America

dominarModificar

 • v
 • dominar  ????
 • dominar
 • dominar ben su automobile
 • dominar con le reguardo
 • dominar Interlingua
 • dominar le arte de scriber
 • dominar le massa
 • dominar le materia
 • dominar le situation
 • dominar le theoria de un technica
 • dominar per su critos
 • dominar se
 • dominar su passiones
 • dominar su subjecto
 • dominar un cosa
 • dominar un persona
 • dominar un populo
 • lassar se dominar
 • lassar se dominar de un persona
 • pre)dominar
 • succeder a dominar
 • succeder a dominar un cosa
 • continer / reprimer / dominar / maestrar su passiones
 • dominar / controlar le situation
 • dominar / maestrar / posseder Interlingua
 • dominar / maestrar su passiones
 • dominar / posseder / maestrar un lingua
 • dominar / posseder Interlingua
 • dominar / posseder le materia
 • dominar / tyrannisar un persona
 • esser maestro de / dominar su subjecto
 • esser maestro de / maestrar / dominar / posseder su subjecto
 • lassar se dominar per / esser invahite / dominate / vincite per su passiones
 • maestrar / dominar le theoria de un technica
 • maestrar / posseder / dominar Interlingua
 • sete / aviditate de poter / de dominar
 • dominate  ????
 • esser dominate per un persona
 • lassar se dominar per / esser invahite / dominate / vincite per su passiones
 • nostre tempore es dominate per le computator / computer ¬A

dominationModificar

 • sub
 • domination  ????
 • besonio de domination
 • domination
 • domination spiritual
 • domination tyrannic
 • le pais suffreva domination estranier
 • le pais suffreva sub domination estranier
 • maestria / domination / possession de Interlingua

dominatorModificar

 • adj

dominatorModificar

 • sub
 • dominator  ????
 • dominator
 • reguardo dominator
 • dominava  ????
 • su voce dominava toto
 • domingo  ????
 • Santo Domingo
 • domini  ????
 • anno Domini ¬L

dominialModificar

 • adj
 • dominial  ????
 • benes dominial
 • benes dominial incommerciabile
 • derecto dominial
 • dominial

dominicaModificar

 • sub
 • dominica  ????
 • atmosphera de dominica
 • cata dominica
 • celebration del dominica
 • competition de dominica
 • competition del dominica
 • concerto del postmeridie de dominica
 • dominica
 • dominica de Advento
 • dominica de pascha
 • dominica de pentecoste
 • dominica de Quasimodo
 • dominica del Advento
 • Dominica del Palmas
 • dominica del Passion
 • dominica del quaresima
 • Dominica del ramos
 • dominica del trinitate
 • dominica sin automobiles
 • edition del dominica
 • in le nocte de sabbato a dominica
 • jornal del dominica
 • le vestimentos de dominica
 • matino de dominica
 • mitter su vestimentos del dominica
 • moneta de tasca pro le dominica
 • nocte de dominica
 • observantia del dominica
 • on pote ascoltar le programma cata dominica
 • pictor del dominica
 • postmeridie de dominica
 • publico de dominica
 • sanctificar le dominica
 • sanctification del dominica
 • schola del dominica
 • servicio de dominica
 • servicio del dominica
 • un postmeridie de dominica perdite
 • die / jorno / dominica de pascha
 • Dominica del Palmas / Ramos
 • dominica pluviose / de pluvia / con multe pluvia
 • excursion dominical / del dominica
 • habito / vestimentos dominical / de dominica
 • io ha le permission de mitter / poner mi mantello del dominica
 • labor / travalio de dominica
 • numero / edition dominical / del dominica
 • observantia / sanctification del dominica
 • periodico / jornal dominical / del dominica
 • precaria dominical / de dominica
 • schola dominical / del dominica
 • servicio dominical / del dominica
 • vespere / vespera de dominica
 • veste / roba dominical / de dominica

dominicalModificar

 • adj
 • dominical  ????
 • clausura dominical
 • clausura dominical del magazines
 • dominical
 • habito dominical
 • le oration dominical
 • missa dominical
 • oration dominical
 • periodico dominical
 • promenada dominical
 • reposo dominical
 • schola dominical
 • servicio dominical
 • vestimentos dominical
 • amusamento / intertenimento / divertimento dominical
 • excursion dominical / del dominica
 • habito / vestimentos dominical / de dominica
 • numero / edition dominical / del dominica
 • periodico / jornal dominical / del dominica
 • precaria dominical / de dominica
 • schola dominical / del dominica
 • servicio dominical / del dominica
 • veste / roba dominical / de dominica

dominicanModificar

 • adj
 • dominican  ????
 • dominican
 • Dominican
 • monacha dominican
 • Republica Dominican

dominicanoModificar

 • sub
 • dominicano  ????
 • dominicano
 • dominicanos  ????
 • monasterio de dominicanos
 • dominicas  ????
 • le dominicas
 • le dominicas e dies feriate
 • mi costume del dominicas
 • quando duo dominicas essera al mesme die
 • le dominicas e le dies feriate / festive

DominicoModificar

 • sub n pr
 • dominico  ????
 • Dominico

dominioModificar

 • sub
 • dominio  ????
 • dominio
 • dominio de definition
 • dominio de se ipse
 • dominio de un cavallero
 • dominio del lingua
 • dominio del medios expressive
 • dominio del mundo
 • dominio del spirito
 • dominio linguistic
 • dominio mundial
 • dominio national
 • dominio private
 • dominio public
 • dominio rural
 • dominio universal
 • haber le dominio del mar
 • haber le dominio del mares
 • ille es specialista in iste dominio
 • in le dominio del ecologia
 • iste activitates non es de nostre dominio
 • iste studio aperi un nove dominio
 • isto es le dominio del interlinguistica
 • le dominio del spirito
 • le dominio estranier
 • proprietario de un dominio rural
 • recovrar le dominio de se ipse
 • recovrar le dominio de se mesme
 • sub le dominio estranier
 • controlo / dominio de se mesme / ipse
 • dominio / campo linguistic / del lingua / del linguistica
 • dominio / proprietate del corona
 • dominio national / del stato
 • hegemonia / dominio mundial / universal / del mundo
 • linea de demarcation de un dominio / de un territorio
 • perder le controlo / dominio de
 • perder le controlo / dominio de se mesme / ipse
 • recovrar le dominio de se ipse / mesme
 • terreno / dominio del arte
 • un dominio determinate / specific
 • dominios  ????
 • administration del dominios
 • isto es foras del dominios del organisation
 • le dominios del corona

dominoModificar

 • sub
 • domino  ????
 • domino
 • effecto domino
 • jocar al domino
 • tabuliero de domino
 • theoria domino
 • dominos  ????
 • jocar al dominos
 • jocar un partita de dominos
 • jocator de dominos
 • joco de dominos
 • miscer le dominos
 • un partita de dominos

domo (I)Modificar

 • sub

domo (II)Modificar

 • sub
 • domo  ????
 • a domo
 • agente de cambio de domo
 • cambiar de domo
 • cambio de domo
 • cappella surmontate de un domo
 • clave del domo
 • cocite a domo
 • domo
 • domo communal
 • domo con annexos
 • domo de angulo
 • domo de campania
 • domo de correction
 • domo de Deo
 • domo de detention
 • domo de ecclesia
 • domo de foliage
 • domo de location
 • domo de moda
 • domo de pauperes
 • domo de pignores
 • domo de povres
 • domo de reposo
 • domo de sal
 • domo del celo
 • domo del defuncto
 • domo del Pantheon
 • domo inhabitabile
 • domo locative
 • domo mobilate
 • domo municipal
 • domo natal
 • domo parochial
 • domo proprie
 • domo serial
 • in domo de
 • mutar de domo
 • oratio pro domo ¬L
 • pro domo ¬L
 • tecto in forma de domo
 • verso domo
 • agente de cambio / cambiamento de casa / de domo / de domicilio
 • cambiar / mutar de casa / de domo / de domicilio / de habitation
 • cambio / cambiamento de casa / de domo / de domicilio
 • camion / furgon de cambio / cambiamento de casa / domo / domicilio
 • carillon ¬F del casa / domo municipal
 • casa / domo / asylo de povres / pauperes
 • casa / domo / banca de pignores
 • casa / domo / carcere de detention provisori
 • casa / domo communal / municipal
 • casa / domo de campania
 • casa / domo de correction
 • casa / domo mortuari / de lucto
 • casa / domo municipal
 • casa / domo particular
 • costos / expensas pro le cambio / cambiamento de casa / domo / domicilio
 • cupola / domo de ecclesia
 • data de cambio / cambiamento de casa / domo / domicilio
 • die / jorno del cambio / cambiamento de casa / domo / domicilio
 • domo / volta celeste / celestial / del celo
 • domo de / del sal
 • entrar in un casa / un domo
 • horologio del casa / domo municipal
 • in forma de cupola / de domo
 • turre del casa / domo municipal
 • volta / domo celeste / celestial / del celo
 • don  ????
 • din don!
 • Don Juan

donabileModificar

 • adj
 • donabile  ????
 • donabile

donaciaModificar

 • sub
 • donacia  ????
 • donacia

donarModificar

 • v
 • donar  ????
 • donar
 • donar o legar
 • dotar / donar un summa a un institution

donatarioModificar

 • sub
 • donatario  ????
 • donatario

donationModificar

 • sub
 • donation  ????
 • acceptar un donation
 • acceptation de un donation
 • acto de donation
 • donation
 • donation facite a un ecclesia
 • donation generose
 • donation nuptial
 • facer donation de
 • acceptar un dono / donation
 • contribution / donation voluntarie
 • facer dono / donation de
 • facer un donation / donativo
 • facer un dono / donation
 • donationes  ????
 • collectar donationes
 • donationes de moneta
 • donationes inter vivos
 • donos / donationes generose
 • imposto / taxa super le donationes
 • offerer donos / donationes generose

donatismoModificar

 • sub
 • donatismo  ????
 • donatismo

donatistaModificar

 • sub
 • donatista  ????
 • donatista

donativoModificar

 • sub
 • donativo  ????
 • donativo
 • facer un donativo
 • facer un donation / donativo

donatorModificar

 • sub
 • donator  ????
 • donator
 • donator de organo
 • donator de sanguine
 • donator de sperma
 • donator generose
 • donator liberal
 • le donator generose ha volite guardar le anonymato
 • le donator generose ha volite mantener le anonymato
 • qui es le donator generose de iste vaso?
 • atomo dator / donator
 • carta official de dator / donator de organos
 • cellula dator / donator
 • corde de dator / donator
 • dator / donator de pelle
 • dator / donator de sanguine
 • donator / dator de sanguine
 • donator / dator de sperma
 • donator generose / liberal
 • insemination artificial per un dator / donator
 • le donator desira / desidera mantener le anonymato
 • pais dator / donator
 • selection de dator / donator

doniaModificar

 • sub
 • donia  ????
 • donia

donjonModificar

 • sub
 • donjon  ????
 • donjon

donjuanescModificar

 • adj
 • donjuanesc  ????
 • donjuanesc

donjuanismoModificar

 • sub
 • donjuanismo  ????
 • donjuanismo

donnaModificar

 • sub
 • donna  ????
 • donna
 • prima donna ¬I
 • donner  ????
 • donner

donoModificar

 • sub
 • dono  ????
 • abonamento dono
 • acceptation de un dono
 • cata uno se presentava con un parve dono
 • contribuer al dono
 • dono
 • dono benvenite
 • dono de anniversario
 • dono de benvenita
 • dono de Deo
 • dono de gratia
 • dono de moneta
 • dono de Natal
 • dono de nuptias
 • dono de observation
 • dono de pascha
 • dono de persuasion
 • dono de publicitate
 • dono del celo
 • dono del eloquentia
 • dono del linguas
 • dono del natura
 • dono del parola
 • dono del prophetia
 • dono generose
 • dono persuasive
 • dono pro le linguas
 • dono promotional
 • dono prophetic
 • dono reciproc
 • dono remuneratori
 • dono suasive
 • haber le dono de
 • haber le dono del eloquentia
 • haber le dono del parola
 • illa ha un grande dono de elocution
 • imballage dono
 • io non ha le dono del ubiquitate
 • isto es un dono
 • libro dono
 • pacchetto dono
 • pacco dono
 • acceptar un dono / donation
 • contribuer al presente / dono
 • dono / facilitate del parola
 • dono / poter / spirito / capacitate de observation
 • dono / presente benvenite / agradabile
 • dono / presente de benvenita
 • dono / presente de maritage / de matrimonio / de nuptias
 • dono / presente de Natal
 • dono / presente de pascha
 • dono / presente promotional
 • dono / presente promotional / publicitari / de publicitate / de reclamo
 • dono / talento oratori / de orator
 • dono / talento suasive / persuasive / de persuasion
 • dono de / pro le linguas
 • dono de Deo / del celo
 • dono del / pro le linguas
 • dono divin / de Deo
 • dono divin / de Deo / del celo
 • dono in / de moneta
 • dono pro le / de linguas
 • facer dono / donation de
 • facer un dono / donation
 • illa ha un grande dono del parola / elocution
 • le dono prophetic / del prophetia
 • pacco / pacchetto dono
 • presente / dono de anniversario
 • presente / dono de festa
 • presente / dono in moneta
 • talento / dono musical / pro le musica
 • un dono / benediction del celo
 • un homine de grande dono / talentos
 • donor  ????
 • donor
 • donos  ????
 • donos charismatic
 • donos del spirito
 • donos intellectual
 • le donos que le natura nos ha impartite
 • systema de donos
 • bono / certificato / cheque ¬A de donos
 • donos / donationes generose
 • donos intellectual / mental
 • donos spiritual / del spirito
 • facer donos / presentes a
 • offerer donos / donationes generose
 • possibilitate de disveloppar su talentos / su donos

doparModificar

 • v
 • dopar  ????
 • dopar
 • dopar se

dopingModificar

 • sub
 • doping  ????
 • doping ¬A
 • doping ¬A de sanguine
 • scandalo de doping ¬A

DopplerModificar

 • sub n pr
 • doppler  ????
 • Doppler
 • effecto Doppler
 • d'or  ????
 • louis d'or ¬F

dorarModificar

 • v
 • dorar  ????
 • arte de dorar
 • dorar
 • dorar le pilula
 • aurar / dorar le pilula
 • dorar / aurar le pilula

dorateModificar

 • adj
 • dorate  ????
 • al capillos dorate
 • aquila dorate
 • blonde dorate
 • bronzo dorate
 • brun dorate
 • carpa dorate
 • corda dorate
 • corio dorate
 • dorate
 • faisan dorate
 • frige le cibollas usque a que illos es jalne dorate
 • galon dorate
 • hamster dorate
 • hamster ¬G de pelle dorate
 • le radios dorate del sol
 • miseria dorate
 • mosaico dorate
 • musca dorate
 • papiro dorate
 • paupertate dorate
 • pisce dorate
 • pomo dorate
 • povressa dorate
 • quadro dorate
 • reinetta dorate
 • spicas dorate
 • tinta dorate
 • tructa dorate
 • bassino de pisces aurate / dorate / rubie
 • bocal de pisces aurate / dorate / rubie
 • cetonia aurate / dorate
 • faisan dorate / aurate
 • in / de corio dorate
 • jalne dorate / aurate
 • pisce aurate / dorate / rubie

doratorModificar

 • sub
 • dorator  ????
 • brossa de dorator
 • cultello de dorator
 • dorator
 • pincel de dorator
 • pressa de dorator
 • rolo de dorator

doraturaModificar

 • sub
 • doratura  ????
 • doratura

dorianModificar

 • adj
 • dorian  ????
 • dorian

dorianoModificar

 • sub
 • doriano  ????
 • doriano

doricModificar

 • adj
 • doric  ????
 • capitello doric
 • dialecto doric
 • doric
 • ordine doric
 • colonna / columna doric
 • columna / colonna doric

doricoModificar

 • sub
 • dorico  ????
 • dorico

dorisModificar

 • sub
 • doris  ????
 • doris
 • dormetta  ????
 • persona qui dormetta

dormettarModificar

 • v
 • dormettar  ????
 • continuar a dormettar
 • dormettar
 • dormi  ????
 • capitales que dormi
 • ille dormi le somno del justo
 • ille dormi profundemente
 • ille non dormi, ille reposa
 • illes dormi separatemente
 • nos dormi a fenestras aperte
 • nos dormi con le fenestras aperte
 • on non debe eveliar le can que dormi
 • que dormi
 • que tu dormi ben
 • que / qui dormi

dormienteModificar

 • adj
 • dormiente  ????
 • dica dormiente
 • dormiente
 • infante dormiente
 • le bella dormiente del bosco
 • Le Bella Dormiente del Bosco
 • le Belle Dormiente del Bosco
 • passar dormiente
 • Vulcano dormiente
 • vulcano dormiente
 • dica interne / interior / dormiente / secundari / de reserva / de securitate

dormirModificar

 • v
 • dormir  ????
 • camera a dormir
 • continuar a dormir
 • dormir
 • dormir al pertica
 • dormir ben
 • dormir como un marmotta
 • dormir como un trunco
 • dormir de die
 • dormir dece-duo horas consecutive
 • dormir foras de casa
 • dormir in casas separate
 • dormir in le aere libere
 • dormir in le feno
 • dormir insimul
 • dormir le somno del justo
 • dormir legiermente
 • dormir profundemente
 • dormir sin interruption
 • dormir super le latere derecte
 • dormir super le solo
 • dormir super palea
 • dormir super su lauros
 • dormir tranquillemente
 • dormir troppo longemente
 • dormir usque a dece horas
 • droga pro dormir
 • esque io pote dormir in tu casa?
 • finger de dormir
 • hora de dormir
 • io ha passate un nocte sin dormir
 • ir a dormir in un altere casa
 • isto me impedi de dormir
 • matta a dormir
 • multe noctes sin dormir
 • non lassar dormir un persona
 • passar le nocte sin dormir
 • sacco de dormir
 • secretos del camera a dormir
 • tabletta de dormir
 • camera a dormir / a lectos / de lectos
 • camisa de nocte / de dormir
 • dormir in / super un lecto
 • dormir multo pauc / poc tempore
 • dormir super le latere dextre / dextere
 • dormir tarde / assatis
 • dormir tote le jorno / die
 • equipate como camera a dormir / de lecto
 • etage ¬F del cameras de lecto / a dormir
 • facer / dormir le siesta
 • fenestra de camera a dormir / de lecto
 • horas / tempore pro dormir
 • incendio de camera a dormir / de lecto
 • intimitates de camera a dormir / de lecto
 • loco / placia pro dormir / pro passar le nocte
 • mobiliario de camera a dormir / de lecto
 • odor de camera de lecto / a dormir
 • passar un nocte insomne / sin dormir
 • porta de camera a dormir / de lecto
 • reposar / dormir super su lauros
 • secreto de camera de lecto / a dormir
 • tabletta / comprimito somnifere / de dormir / pro dormir
 • tabletta / comprimito somnifere / de dormir / pro dormir
 • dormite  ????
 • io ha mal dormite
 • nemo habeva dormite in le lecto
 • nemo / necuno habeva dormite in le lecto
 • on / ille / illa non habeva dormite in le lecto

dormitiveModificar

 • adj
 • dormitive  ????
 • bibita dormitive
 • comprimito dormitive
 • dormitive
 • pilula dormitive
 • bibita soporific / dormitive / somnifere
 • pulvere soporific / soporifere / somnifere / dormitive / narcotic

dormitivoModificar

 • sub
 • dormitivo  ????
 • dormitivo

dormitorModificar

 • sub
 • dormitor  ????
 • dormitor
 • grande dormitor

dormitorioModificar

 • sub
 • dormitorio  ????
 • citate dormitorio
 • dormitorio
 • dormitorio commun
 • dormitorio public
 • gabarra dormitorio
 • hotel ¬F dormitorio
 • quartiero dormitorio
 • suburbio dormitorio
 • citate / suburbio dormitorio
 • citate / urbe dormitorio
 • dormitorios  ????
 • facer le inspection del dormitorios

doronicoModificar

 • sub
 • doronico  ????
 • doronico

DorotheaModificar

 • sub n pr
 • dorothea  ????
 • Dorothea

dorsalModificar

 • adj
 • dorsal  ????
 • aletta dorsal spinose
 • appoio dorsal
 • arteria dorsal
 • carapace dorsal
 • chorda dorsal
 • concha dorsal
 • decubito dorsal
 • displaciamento del vertebras dorsal
 • dolor dorsal
 • dorsal
 • latere dorsal
 • lesion del spina dorsal
 • musculo dorsal
 • nervo dorsal
 • paracadita dorsal
 • parte dorsal
 • pinna dorsal
 • position dorsal
 • region dorsal
 • salto lateral dorsal
 • spina dorsal
 • tabes dorsal
 • vena dorsal
 • vertebra dorsal
 • dece-secunde / duodecime 12-e vertebra dorsal
 • dolor lumbar / del lumbos / dorsal / in le dorso
 • inflammation del colonna / columna vertebral / del spina dorsal
 • inflammation del medulla spinal / dorsal
 • littera dorsal / super le dorso del jocator / del curritor cyclista
 • medulla spinal / dorsal
 • numero dorsal / super le dorso del jocator / del curritor cyclista
 • pannello dorsal / de dorso
 • position supine / dorsal
 • spina / chorda dorsal
 • vertebra thoracic / dorsal

dorsalgiaModificar

 • sub
 • dorsalgia  ????
 • dorsalgia

dorsiventralModificar

 • adj
 • dorsiventral  ????
 • dorsiventral

dorsiventralitateModificar

 • sub
 • dorsiventralitate  ????
 • dorsiventralitate

dorsoModificar

 • sub
 • dorso  ????
 • al dorso del littera
 • al dorso del pagina
 • appoio in le dorso
 • appoio pro le dorso
 • buclar un rucksack ¬G super su dorso
 • cader super le dorso
 • carne del dorso
 • cavallo a dorso nude
 • con le dorso tornate al sol
 • copertura pro le dorso
 • corbe de dorso
 • crawl ¬A de dorso
 • curvar le dorso
 • dar appoio pro le dorso
 • dar supporto in le dorso
 • decollete ¬F in le dorso
 • dolores in le dorso
 • dorso
 • dorso a dorso
 • dorso a dorso
 • dorso arcate
 • dorso curvate
 • dorso curve
 • dorso de asino
 • dorso de capreolo
 • dorso de carpa
 • dorso de catto
 • dorso de elephante
 • dorso de montania
 • dorso de sedia
 • dorso de un cultello
 • dorso de un pictura
 • dorso de un sedia
 • dorso del mano
 • dorso del serra
 • dorso fixe
 • dorso reclinabile
 • dorso reclinabile de un sedia
 • dorso voltate
 • haber dolor de dorso
 • haber mal al dorso
 • ille ha lanceate le corda super le dorso del animal
 • ille me tornava le dorso
 • io no ha oculos in mi dorso
 • largor del dorso
 • le dorso es un pauco troppo large
 • le dorso gibbose del camelo
 • le groom ¬A jectava un copertura super le dorso del cavallo
 • le manos detra le dorso
 • libro con un dorso de corio
 • mal de dorso
 • mitter un cosa super le dorso de un persona
 • natar super le dorso
 • natation super le dorso
 • natator super le dorso
 • on habeva attachate le prisioneros dorso a dorso
 • on habeva attachate le prisioneros dorso a dorso
 • positivo de dorso
 • protection in le dorso
 • proteger le dorso de un persona
 • raspator pro le dorso
 • sacco a dorso
 • sacco de dorsosacco de dorso
 • saltar a dorso
 • salto a dorso
 • sedia con dorso tapissate
 • sedia con un alte dorso
 • serra a dorso
 • suffrer de un rigor crescente del dorso
 • super le dorso
 • supporto in le dorso
 • sutura al dorso
 • tiro in le dorso
 • tornar le dorso a un persona
 • un dolor lancinante in le dorso
 • appoio / supporto in le dorso
 • cossino de dorso / pro le dorso
 • cossino de dorso / pro le dorso
 • cresta / crista / dorso de montania
 • dicer mal de / denigrar un persona detra su dorso
 • dolor in le / del dorso
 • dolor lumbar / del lumbos / dorsal / in le dorso
 • dorso / reverso del mano
 • dorso a / contra dorso
 • dorso a / contra dorso
 • haber un cosa / un persona super le dorso
 • ir / marchar le dorso curvate
 • littera dorsal / super le dorso del jocator / del curritor cyclista
 • numero dorsal / super le dorso del jocator / del curritor cyclista
 • pannello dorsal / de dorso
 • reverso / dorso de un folio
 • reverso / dorso de un littera de cambio
 • sacco a / de dorso
 • titulo super le / del / al dorso de un libro
 • tourista con sacco a / de dorso
 • vento in le dorso / in poppa
 • volo invertite / super le dorso
 • dorsosacco  ????
 • sacco de dorsosacco de dorso

dorsoventralModificar

 • adj
 • dorsoventral  ????
 • dorsoventral

doryphoraModificar

 • sub
 • doryphora  ????
 • doryphora
 • doryphora del Colorado

dosabileModificar

 • adj
 • dosabile  ????
 • dosabile

dosageModificar

 • sub
 • dosage  ????
 • balancia de dosage
 • capsula de dosage
 • coclear de dosage
 • dosage
 • dosage excessive
 • installation de dosage
 • capsula dosator / de dosage

dosarModificar

 • v
 • dosar  ????
 • dosar
 • dosar un medicina

dosatorModificar

 • sub
 • dosator  ????
 • capsula dosator
 • capsula dosator de un flacon
 • dosator
 • dosator automatic
 • capsula dosator / de dosage
 • dose  ????
 • augmentar le dose
 • diminuer le dose
 • dose
 • dose
 • dosis
 • dose de radiation
 • dose excessive
 • dose homeopathic
 • dose lethal
 • dose maximal
 • dose maxime
 • dose mortal
 • dose toxic
 • dose troppo forte
 • un bon dose de vanitate
 • augmentar le dose / dosis
 • diminuer le dose / dosis
 • dose / dosis de cocaina
 • dose / dosis de radiation
 • dose / dosis excessive / troppo forte
 • dose / dosis lethal / mortal
 • dose / dosis maximal / maxime
 • dose / dosis toxic
 • reciper un dose / dosis del proprie medecina
 • un bon dose / dosis / provision de vanitate
 • un dose / dosis de optimismo

dose,dosisModificar

 • sub
 • doses  ????
 • iste medicina debe esser prendite in parve doses
 • a parve doses / dosis

dosimetriaModificar

 • sub
 • dosimetria  ????
 • dosimetria

dosimetricModificar

 • adj
 • dosimetric  ????
 • dosimetric

dosimetroModificar

 • sub
 • dosimetro  ????
 • dosimetro
 • dosis  ????
 • dose
 • dosis
 • dosis
 • dosis de radiation
 • dosis homeopathic
 • dosis lethal
 • dosis toxic
 • un bon dosis de patientia
 • a parve doses / dosis
 • augmentar le dose / dosis
 • diminuer le dose / dosis
 • dose / dosis de cocaina
 • dose / dosis de radiation
 • dose / dosis excessive / troppo forte
 • dose / dosis lethal / mortal
 • dose / dosis maximal / maxime
 • dose / dosis toxic
 • reciper un dose / dosis del proprie medecina
 • un bon dose / dosis / provision de vanitate
 • un dose / dosis de optimismo

dossierModificar

 • sub
 • dossier  ????
 • annexar documentos a un dossier ¬F
 • archivar un dossier ¬F
 • considerar un dossier ¬F como terminate
 • dossier ¬F
 • dossier ¬F a pincias
 • dossier ¬F de information
 • dossier ¬F de information pro le pressa
 • dossier ¬F medical
 • dossier ¬F suspendite
 • dossier mysteriose
 • establir un dossier
 • functionario cargate del dossier ¬F
 • le functionario cargate del dossier ¬F
 • numero de dossier ¬F
 • tiratorio de dossier ¬F
 • dossier ¬F del compras / acquisitiones
 • remover un cosa / un persona del dossier
 • dossiers  ????
 • armario de dossiers ¬F
 • systema de dossiers ¬F
 • armario pro le actos / documentos / dossiers ¬F

dotalModificar

 • adj
 • dotal  ????
 • benes dotal
 • dotal
 • inalienabilitate de benes dotal
 • systema dotal
 • benes dotal / matrimonial

dotarModificar

 • v
 • dotar  ????
 • dotar
 • dotar de
 • dotar un persona generosemente
 • dotar / donar un summa a un institution
 • dotate  ????
 • artista multo dotate
 • dotate
 • dotate de
 • dotate de ration
 • dotate intellectualmente
 • esser dotate de autocritica
 • exceptionalmente dotate
 • illa es dotate paranormalmente
 • illa es plus que medianmente dotate
 • ille es dotate de poteres supranatural
 • ille es dotate pro le mathematica
 • ille es multo ben dotate
 • ille non es dotate pro le patinage
 • orator dotate de grande facilitate de parola
 • persona dotate
 • riccamente dotate
 • scarsemente dotate de
 • un concurso dotate de un premio de mille florinos
 • un leader politic dotate de charisma
 • dotate / plen de talento
 • extrememente dotate / talentose
 • juvene homines extremente dotate / talentose
 • pauco / poco intelligente / dotate
 • poco / pauco dotate

dotationModificar

 • sub
 • dotation  ????
 • dotation
 • dotation a un institution caritative
 • allocation / stipendio / bonus ¬L / dotation transitional / de transition

dotatorModificar

 • sub
 • dotator  ????
 • dotator

doteModificar

 • sub
 • dote  ????
 • dote
 • dote nuptial
 • double  ????
 • double ¬A
 • double ¬F

dovaModificar

 • sub
 • dova  ????
 • dova
 • ligno de dova
 • modulo de dova
 • modulo pro dova
 • dova de barril / tonna
 • ligno de dova / pro dovas
 • dovas  ????
 • ligno pro dovas
 • ligno pro le fabrication de dovas
 • ligno de dova / pro dovas
 • ligno pro barriles / pro tonnas / pro dovas
 • dover  ????
 • pagar le passage de Calais a Dover
 • dow  ????
 • indice Dow Jones
 • indice / index Dow Jones
 • down  ????
 • syndrome de Down

doxologiaModificar

 • sub
 • doxologia  ????
 • doxologia

doxologicModificar

 • adj
 • doxologic  ????
 • doxologic

dozenaModificar

 • sub
 • dozena  ????
 • dozena
 • medie dozena
 • un medie dozena de ovos
 • vender al dozena / per dozenas
 • dozenas  ????
 • vender al dozena / per dozenas

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori