FANDOM


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


k (letter ~) n littera k (ka)

kaiser n kaiser

 • n kaiser G]

kaki (color) adj kaki

 • ~ , khaki adj khaki

kal- (beautiful) occurring in compounds] adj kal-

kaleidophone n kaleidophonio

kaleidoscope n kaleidoscopio

kaleidoscopic adj kaleidoscopic

kalium, potassium n kalium

 • ~ , potassium n kalium (kà-)

kangaroo n kanguru

 • n kanguru (-rù)

kaolin n kaolin

kaolinic n kaolinic

kaolinize [Geol] v kaolinisar

kapok n kapok

 • n kapok (kà-)

karate (martial art) n karate

karma n karma

 • n karma Skr]

karyokinesis, cell division [Biol] n caryocinese

karyokinetic [Biol] adj caryocinetic

kasher, kosher (make or pronounce kosher) v kasherar

Kashmir n Cachmir

 • n Cachmir (-sh-)

kayak n kayak

 • n kayak (kà-)

kebab n carne marinate cocite al spito

Kedron n Cedron

 • n Cedron (cé-)

keel (of a ship) n carina

 • n carina
 • n kil

keel-over v inverter se, reverter se

 • ~ -over v reverter se, inverter se

keen (eager) adj ardente, zelose

 • (eager) adj zelose, ardente
 • (of edge) adj affilate
 • (of mind) adj perspicace
 • (of sight, hearing) adj acute
 • (of wind, cold) adj penetrante
 • adj penetrante
 • ~ , quick-witted, subtle adj argute

keep (hold on to) v retener

 • (hold) vi tener se
 • (hold) vt tener
 • (last) v durar
 • (not to let go of) v guardar
 • (preserve) v conservar
 • (prevent) v impedir
 • (remain) v continuar, restar
 • (remain) v restar, continuar
 • (support) v mantener
 • ~ afloat, buoy v boiar
 • ~ from, restrain, curb v retener
 • ~ from, restrain, curb v retener -ten-/-tent-]
 • ~ holiday, be on vacation v feriar
 • ~ in one's custody, safeguard, care for v custodiar
 • n donjon
 • ~ quiet, be silent (refrain from speaking) v tacer
 • ~ safe, safeguard v salveguardar
 • ~ secret, hide, conceal v celar
 • ~ to oneself, pass over in silence v tacer
 • ~ up, prop, prop up v appoiar
 • ~ , celebrate (a festival or feast day) v festar
 • ~ , hold, detain, withhold, hinder v retener
 • ~ , hold, detain, withhold, hinder v retener -ten-/-tent-]

keep-away v tener

 • ~ -away v tener (se)

keep-back vi tener se a retro

 • ~ -back vt retener

keeper n custode, guardiano

 • n guardiano, custode
 • ~ , jailer n carcerero

keep-on v continuar a (+ inf. v.), progressar

 • ~ -on v continuar a, progressar
 • ~ -on v progressar, continuar a
 • ~ -on v progressar, continuar a (+ inf. v.)

keep-out v excluder

keep-right v tener se al dextra

keep-sake n souvenir

keep-up v mantener

keg n barrica

 • ~ , barrico n barrica
 • ~ , barrico n barrica (-ìca)

kennel (house in which a pack of hounds are kept) n canil

 • n canil

Kenya [Geog] n Kenya

kenyan adj kenyan

 • n kenyano

kepi n kepi

 • n kepi F]

kerb n bordo del trottoir

kernel n grano, nucleo

 • n nucleo, grano
 • ~ , pit (grainlike seed of any plant) n grano

kerosene n kerosen, petroleo raffinate

 • n petroleo
 • n petroleo raffinate, kerosen
 • ~ , paraffin oil n kerosen

kettle boiler n caldiera

 • n caldiera

kettle-drum n timbal, tympano

 • ~ -drum n tympano, timbal
 • ~ , timbal n timbal

kettledrummer n timbalero

kettleful n caldierata

key (as in the key of C) n tono

 • (for locks) n clave
 • (instrument that locks and unlocks) n clave
 • (of a piano, organ) n clave
 • adj clave
 • n mus
 • ~ pattern, meander, Greek fret [Art] n greca
 • ~ , pier, quay n quai
 • ~ , pier, quay n quai F]

key-board n claviero

 • ~ , clavier n claviero

key-hole n oculo del serratura

keynote [Mus] n tonica

key-ring n portaclaves

khaki n khaki

 • n khaki Hind]
 • ~ , kaki adj khaki

khedive n khedive

 • n khedive F]

kibbutz n kibbutz

kick n colpo de pede

 • v calcar
 • v calcar, colpar con le pede
 • v colpar con le pede, calcar

kick-around v a cacar con le pede

kick-ass v Amer

kick-in v entrar con le pede

kick-off n colpo de initio

 • ~ -off v dar le colpo de initio

kid (1. young goat; 2. kid leather) n capretto

 • (child) n infante
 • (goat) n capretto
 • (provoke) v provocar
 • (tease) v dupar

kid-nap v raper, sequestrar

 • ~ -nap v sequestrar, raper

kid-napper n raptor, sequestrator

 • ~ -napper n sequestrator, raptor

kid-napping n rapto, sequestro

 • ~ -napping n sequestro, rapto

kidney n ren

kidney-bean n phaseolo

kidney-shaped adj reniforme

kill v occider

 • v occider -cid-/-cis-]

killer (murderer) n assassino

 • n occisor
 • ~ of a fetus n feticida

killing (a ~) n assassination

 • (act of) n occision
 • ~ adj/pres. part assassinante, de assassination
 • ~ adj/pres. part de assassination, assassinante

kill-me (dont' ~) v no me occide

 • ~ -me v occide me

kiln n estufa, furno

 • n furno, estufa

kilo, kilogram n kilo

kilobit n kilobit, mille bits

 • n mille bits, kilobit

kilobyte n kilobyte, mille bytes

 • n mille bytes, kilobyte

kilocycle [Elec] n kilocyclo

kilogram n kilogramma

 • ~ , -gramme n kilogramma
 • ~ , kilo n kilo

kilogrammeter [Mech] n kilogrammetro

 • [Mech] n kilogrammetro (-gràm-)

kiloliter n kilolitro

 • n kilolitro (-ò-)
 • ~ , -litre n kilolitro

kilometer n kilometro

 • n kilometro (-ò)
 • ~ , kilometre n kilometro

kilometric adj kilometric

kilowatt n kilowatt

kilt n gonnella scote

kimono n kimono

kin n parentela, parentes

 • n parentes, parentela
 • ~ -, kine- (move) occurring in derivatives and compounds] v cin-

kind (category) n genere, specie

 • (category) n specie, genere
 • (kind-hearted) adj benevole
 • (polite) adj amabile
 • ~ , sort, type n genere

kindle v accender

 • v accender (se)
 • ~ , light v accender
 • ~ , light v accender -cend-/-cens-]

kindling (wood, shavings etc. used to kindle afire) n accendalia

 • ~ , lighting n accendimento

kindness n amabilitate, benevolentia, bonitate

 • n benevolentia, bonitate, amabilitate
 • n bonitate, amabilitate, benevolentia

kindred (1. kinship; 2. relatives) n parentela

kinematic adj cinematic

kinematics n cinematica

kinesis n cinese

kinesthesia n cinesthesia

 • n cinesthesia (-ìa)

kinesthetic adj cinesthetic

kinetic adj cinetic

kinetics n cinetica

kineto- (moving) occurring in compounds] adj cinet-

kinetoscope n cinetoscopio

king [Checkers] n dama

 • n rege

kingdom n regno

 • ~ , realm n regno

kingdom-hall n sala de reuniones del Testes de Jehovah, sala del regno

 • ~ -hall n sala del regno
 • ~ -hall n sala del regno, sala de reuniones del Testes de Jehovah

kingly adj regal

kink n nodo, torto

 • n torto, nodo
 • v torquer
 • v torquer (se)

kinship, blood relationship n cognation

 • ~ , relationship n parentato

kiosk n kiosque

 • n kiosque F]

kipper n haringo fumate

Kiribati [Geog] n Kiribati

kirschwasser n kirschwasser

 • n kirschwasser G]

kiss n basio

 • n osculo
 • n osculo (òs-)
 • v basiar
 • ~ , give a kiss to v oscular

kit n equipamento

 • ~ , case n necessaire
 • ~ , case n necessaire F]

kit-bag n sacco

kitchen n cocina

 • n culina
 • ~ utensils n batteria
 • ~ utensils n batteria (-ìa)

kite n cometa (de papiro

kitten n catton

kitty (- cat) n catton

 • (funds) n fundo commun

kiwi (fruit) n kiwi

klepto- (thief) occurring in compounds] n klepto-

kleptomania n kleptomania

 • n kleptomania (-ìa)

kleptomaniac n kleptomano

 • n kleptomano (-ò-)

knack n habilitate

knave n picaro

knead v impastar

knee n geniculo

 • n genu

knee-cap n patella, rotula

 • ~ -cap n rotula, patella
 • ~ , patella [Anat] n patella
 • ~ , patella n rotula

kneel v genicular, genuflecter

 • v genuflecter, genicular
 • ~ , bend the knee (down) v genicular

kneeling, bending the knee (down) (act of) n geniculation

knickers n calceones

 • n calceones (de femina)

knife (butcher knife, hunting knife) n cultro

 • n cultello
 • v pugnalar

knight n cavallero

 • ~ of St. John n johannita
 • v armar cavallero

knit (as in to knit stockings) v tricotar

 • (type) adj de tricot, de tricotar, tricotate
 • (type) adj de tricotar, tricotate, de tricot
 • (type) adj tricotate, de tricot, de tricotar
 • v tricotar

knit-needle n agulia de tricotar

knits n vestimentos a tricotage, vestimentos tricotate

 • n vestimentos tricotate, vestimentos a tricotage

knit-sweater n tricot

knitted goods n tricotage

 • ~ goods n tricotage (-aje)

knitter (woman) n tricotatrice

 • n tricotator

knitting n tricotage

 • n tricotage (-aje)

knit-wear n tricotage

knob (as in door knob) n button

 • (hardle) n button
 • (natural) n protuberantia

knobby adj nodose

knock n colpo

 • ~ or cast down v abatter
 • v colpar

knock-down v abatter

knocking down (at an auction) n adjudication

knock-kneed adj var

knock-out (a - fight) adj cursa de knock-out

 • ~ -out (a ~) n un knock-out
 • ~ -out (boxing) v colpar inconsciente, knock-outar
 • ~ -out (boxing) v knock-outar, colpar inconsciente
 • ~ -out (competition) v eliminar
 • ~ -out (drugged) v render insensibile

knock-over v facer cader, inverter

 • ~ -over v inverter, facer cader

knock-up (make pregnant) v impregnar

knot (1. knot in a rope, cord; 2. Naut]; 3. node; 4. crux, nodus) n nodo

 • n nodo
 • v nodar

knotless, without gnarls, smooth adj disnodose

knotty, gnarled adj nodose

knout n knut

 • n knut R]

know (facts) v saper

 • (people and things) v cognoscer
 • (recognize) v recognocer
 • ~ , be acquainted with v cognoscer
 • ~ , be acquainted with v cognoscer -gnosc-/-gnit-]
 • ~ , have knowledge of v saper

knowable, cognizable, cognoscible adj cognoscibile

know-how n cognoscentia technic

know-how-to v saper como, saper

 • ~ -how-to v saper, saper como

knowing (act of) n cognoscimento

 • adj astute, intelligente
 • adj intelligente, astute
 • n cognoscimento

knowledge n cognoscentia, saper, scientia, sapientia

 • n saper, scientia, sapientia, cognoscentia
 • n sapientia, cognoscentia, saper, scientia
 • n scientia, sapientia, cognoscentia, saper
 • ~ , acquaintance n cognoscentia
 • ~ , learning n saper
 • ~ , learning n scientia

known (well-) adj cognite

 • (well-) adj cognite (cò-)
 • adj note

knuckle n junctura del digitos

 • n nodo

knurling tool n moletta

kodak, small camera n kodak

 • ~ , small camera n kodak A]

kohlrabi n caule-rapa

kopeck [Monet] n kopeka

Koran n Koran

Korea (Republic of ~) n Corea

 • [Geog] n Corea, Korea
 • [Geog] n Korea, Corea
 • n Corea
 • n Corea (-éa)

Korean (1. Korean person; 2. Korean language) n coreano

 • adj corean
 • adj corean
 • n coreano

kosher adj kasher

 • adj kasher Heb]
 • n kasher
 • v kasherar
 • ~ , kasher (make or pronounce kosher) v kasherar

Kosrae [Geog] n Kosrae

kremlin (citadel of a Russian city) n kremlin

 • [Geog] n Kremlin

krone, crown [Fin] n corona

krypton [Chem] n krypton

 • [Chem] n krypton (krìp-)

kümmel n kümmel

 • n kümmel G]

kung-fu (martial art) n Con-fu, kung-fu

 • ~ -fu (martial art) n kung-fu, Con-fu

Kuomintang n Kuomintang

 • n Kuomintang (-tàng)

Kuwait [Geog] n Kuwait

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori