FANDOM


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


s (letter ~) n littera s (es)

 • ~ O S [Naut] n S O S
 • ~ O S [Naut] n S O S A]

Saba [Geog] n Saba

Sabbatarian n sabbatario

 • ~ , Sabbatic, Sabbatical adj sabbatic

Sabbatarianism n sabbatarismo

sabbath n sabbato

 • n sabbato

Sabbatic, Sabbatical, Sabbatarian adj sabbatic

saber, sabre n sabla

 • ~ , slash v sablar

Sabine adj sabin

 • n sabino

sable n zibellina

sabotage n sabotage

 • n sabotage (-aje)
 • v sabotar

saboteur n sabotator

 • n saboteur
 • n saboteur F]

sabre n sabla

 • ~ , saber n sabla

sac [Anat/Bot/Zool] n sacco

saccharate [Chem] n saccharato

saccharic adj saccharose

sacchariferous adj saccharifere

saccharification n saccharification

saccharify v saccharificar

saccharin [Chem] n saccharina

 • n saccharina

saccharine adj saccharin

saccharoid adj saccharoide

saccharometer n saccharometro

 • n saccharometro (-òmetro)

saccharose [Chem] n saccharosa

sacerdocy, priesthood n sacerdotio

sacerdotal adj sacerdotal

sachet n sacchetto

sack (bag plunder) n sacco

 • (dismiss) v destituer, dimitter
 • (dismiss) v dimitter, destituer
 • (get the ~) v esser dimittite
 • (plunder) v mitter a sacco
 • (put in ~) v insaccar
 • (sacking, plundering) n sacco
 • ~ , bag (put in a bag or sack) v insaccar
 • ~ , bag n sacco
 • ~ , pillage v sacchear

sackful, bagful n saccata

sacking, pillage n saccheamento

 • ~ , pillage n saccheo
 • ~ , pillage n saccheo (-éo)

sacrament [Eccl] n sacramento

 • n sacramento

sacramental adj sacramental

Sacramentary [R.C.Ch] n sacramentario

sacred adj sacrate, sacre

 • adj sacre, sacrate
 • ~ rite n sacro
 • ~ , holy adj sacrate
 • ~ , holy adj sacrate (pp of sacrar)
 • ~ , holy adj sacre

sacredness, holiness, sanctity n sanctitate

sacrificc (1. as in sacrifice to the gods; 2. as in sacrifice of one's life) n sacrificio

sacrifice n sacrificio

 • v sacrificar

sacrificer n sacrificator

sacrilege n sacrilegio

sacrilegious adj sacrilege

 • adj sacrilege (-ì-)

sacristan, sexton n sacrista

 • ~ , sexton n sacristano

sacristy, vestry n sacristia

 • ~ , vestry n sacristia (-ìa)

sacrosanct adj sacrosancte

sad adj triste

sadden v attristar, contristar

 • v contristar, attristar
 • ~ , make sad v attristar
 • ~ , make sad v contristar

saddle (put a saddle upon) v sellar

 • (put saddle upon) v insellar
 • n sella
 • v insellar, sellar
 • v sellar, insellar

saddle-backed, swaybacked adj insellate

 • ~ -backed, swaybacked adj insellate (pp of insellar)

saddlebow n arcion

saddler n sellero

saddlery n selleria

 • n selleria (-ìa)

saddle-with v cargar de

sadism n sadismo

sadist n sadista

sadistic adj sadista

sadness n tristessa

 • n tristitia

sadomasochism n sadomasochismo

sadomasochist n sadomasochista

sadomasochistic adj sadomasochista

safari n safari

safe (unhurt) adj salve

 • adj salve, secur
 • adj secur, salve
 • n cassa forte
 • ~ , secure adj secur

safe-and-sound phr san e salve

safe-conduct n salveconducto

safeguard n salveguarda

 • ~ safe-conduct n salveguarda
 • v salveguardar
 • ~ , care for, keep in one's custody v custodiar
 • ~ , keep safe v salveguardar

safekeeping n bon guarda, custodia

 • n custodia, bon guarda
 • ~ , protection n salveguarda

safely adv in securitate, sin accidente

 • adv sin accidente, in securitate

safety n securitate

safety-belt n cinctura de securitate

safety-catch n button de securitate

safety-pin n spinula de securitate

safety-valve n valvula de securitate

saffron (yellowing spice from a crocus flower) n safran

sag v ceder, flecter se

 • v ceder, flecter se (sub le peso)
 • v flecter se (sub le peso), ceder
 • v flecter se, ceder

saga (medieval story of an Icelandic hero or family) n saga

 • n saga

sagacious adj sagace

sagacity n sagacitate

sage (half-shrubby mint) Bot] n salvia

 • (herb) n salvia
 • (wise man) n sagio
 • adj sage
 • ~ , wise adj sage
 • ~ , wise adj sage (sàje)
 • ~ , wise man n sagio
 • ~ , wise man n sagio (sajo)

sageness, wisdom n sagessa

 • ~ , wisdom n sagessa (-j-)

sagittal (1. of or like an arrow; 2. Anat]) adj sagittal

Sagittaria [Bot] n sagittaria

sagittarius n sagittario

sagittary, arrow adj sagittari

sagittate (shaped like an arrowhead) adj sagittate

sagittiform, arrowshaped adj sagittiforme

sago n sago

Sahara n Sahara

 • n Sahara (sà-)

sail (action) n excursion marin, voga

 • (action) n voga, excursion marin
 • (cloth) n vela
 • (depart) v partir
 • (drift) v vogar
 • (go from one place to another in a ship) v navigar
 • (navigate) v navigar
 • (set ~) v poner al vela
 • (the sail of a ship) n vela
 • ~ above v supernavigar
 • ~ along, coast along (the coast) v costear
 • ~ , move, float, drift v vogar
 • ~ , navigate (as in to navigate or sail the seas) v navigar

sailing (departure) n partita

 • (navigation) n navigation
 • ~ ship n veliero
 • ~ , moving, floating, drifting (act of) n voga

sailing-ship n veliero

sailmaker n velero

sailor n marinero

 • ~ , seaman, mariner n marinero

saint (person) adj sancte

 • (used by itself) n Masc]
 • [Fem] sancta
 • ~ , holy, saintly adj sancte

saintly adv pie, religiose, sancte

 • adv religiose, sancte, pie
 • adv sancte, pie, religiose
 • ~ , saint, holy adj sancte

Saipan [Geog] n Saipan

sake (for the - of) phr pro gratia de

 • n consideration, gratia
 • n gratia, consideration

salable, vendible adj vendibile

salacious adj salace

salaciousnes n salacitate

salad bowl n salatiera

 • n salada
 • n salata

salamander (1. fire spirit; 2. Zool]) n salamandra

 • n salamandra

salami n salami

salariat, class of employees, body of employees n salariato

salary n salario

sale (act of selling) n vendita

 • (act of selling) n vendita (vén-)
 • (clearance) n liquidation
 • n liquidation
 • n vendita
 • ~ price n precio de liquidation, precio de vendita
 • ~ price n precio de vendita, precio de liquidation

sales person n venditor

salicaceous [Bot] adj salicinee

salicin [Chem] n salicina

salicyl [Chem] n salicyl

salicylate [Chem] n salicylato

salicylic [Chem] adj salicylic

salicylol [Chem] n salicylol

salicylous [Chem] adj salicylose

salient ((jutting out) conspicuous) adj saliente

 • ((jutting out) conspicuous) adj saliente (ppr of salir)
 • [Fortif] n salienie
 • adj prominente, saliente
 • adj saliente, prominente

saliferous adj salifere

salifiable [Chem] adj salificabile

salification [Chem] n salification

salify v salificar

saline (1. consisting of or containing salt; 2. briny) adj salin

 • adj saline

salinity n salinitate

saliva n saliva, sputo

 • n sputo, saliva
 • ~ , spittle n saliva

saliva-producing, sialagogue, sialagogic adj sialagoge

salivary adj salivari

salivate, water v salivar

sallow adj pallide

sally [Mil] (raid) n excursion

 • [Mil] (sortie) n sortita
 • n eruption, impeto
 • n impeto, eruption
 • v facer erumper

salmon (color of ~) adj salmon

 • (the color salmon) n salmon
 • [Zool] (Salmo salar, the fish salmon) n salmon

salmonid [Zool] adj salmonide

salon (parlor, reception room) n salon

saloon (beerhouse) n bireria

 • (beerhouse) n bireria (-ìa)
 • (tavern) n taberna
 • (tavern) n taberna (-bér-)
 • (tavern) n taberna, taverna
 • (tavern) n taverna, taberna
 • n caupona
 • n salon

salt (add salt to, seation with salt) v salar

 • (common ~) n sal
 • (table ~) n sal
 • [Chem] n sal
 • ~ down (brine, pickle in brine) v salmuriar
 • ~ down (have corned) v insalar
 • ~ maker n salinero
 • ~ marsh, fen n maremma
 • ~ shaker n salin
 • ~ shaker n salinero
 • ~ shaker, saltcellar n saliera
 • v salar
 • ~ water n aqua marine, aqua salate
 • ~ water n aqua salate, aqua marine

saltant, jumping adj saltante

 • ~ , jumping adj saltante (ppr of saltar)

saltation, jumping n saltation

saltcellar, salt shaker n saliera

salter (one who salts meat, fish) n salator

saltigrade [Zool] adj saltigrade

 • [Zool] adj saltigrade (-ì-)

salting (operation of) n salatura

 • n condimento, salsura
 • n salsura, condimento

saltless adj sin-sal

salt-mine n mina de sal, salifodina

 • ~ -mine n salifodina, mina de sal

saltpeter (niter) n nitro

 • (niter) n salpetra
 • ~ worker or dealer n salnitrero
 • ~ worker or dealer n salpetrero
 • ~ works n salnitriera
 • ~ works n salpetriera
 • ~ , niter n salnitro

saltpetrous (nitrous) adj salpetrose

 • ~ , nitrous adj salnitrose

salty adj salate

 • adj salate (pp of salar)

salubrious (healthy, healthful) adj salubre

 • adj salubre

salubrity (health, healthfulness) n salubritate

salutary (wholesome salutar) adj salutar

 • adj salutar

salutation (greeting) n salutation

 • n salutation

salute (flag ~) n salute de bandiera

 • (greet) v salutar
 • n Greet]
 • n Mil]
 • ~ with an accolade, embrace v accollar
 • ~ , greeting n salute

saluter, greeter n salutator

salvable adj salvabile

salvage v reservar

 • v salvar

salvation (rescue) n salvation

 • n salute
 • n salvamento
 • n salvation

Salvationist n salutista

salve (apply eye ~) v unguer le oculos

 • (plaster) n emplastro
 • n unguento
 • ~ , ointment n unguento

Salvia [Bot] n salvia

salvo [Mil] n salva

Samaria n Samaria

Samaritan (1. inhabitant of Samaria; 2. good Samaritan; 3. Samaritan language) n samaritano

 • (1. pertaining to Samaria; 2. pertaining to the good Samaritan) adj samaritan

same adj mesme

 • adv mesmo
 • ~ thing pron idem

sameness n identic, identitate

 • n identitate, identic

samovar n samovar

 • n samovar R]

sample n exemplo, specimen

 • n monstra
 • n specimen, exemplo
 • vt examinar
 • ~ , taste (wines, tea) v degustar

Sampson, Samson n Sampson

Samson Sampson n Samson

 • ~ , Sampson n Sampson

Samuel n Samuel

samurai n samurai

 • n samurai J]

sanatorium, sanitarium n sanatorio

sanctification n sanctification

sanctifier n sanctificator

sanctify vt sanctificar

 • ~ , hallow v sanctificar

sanctimonious adj sanctimoniose, sanctitate

 • adj sanctitate, sanctimoniose

sanction (1. solemn or ceremonious ratification; 2. Law]; 3. approbation, assent) n sanction

 • (1. to give sanction to; 2. to approve of) v sanctionar
 • n sanction
 • vt sancir, sanctionar
 • vt sanctionar, sancir
 • ~ , establish, confirm v sancir
 • ~ , establish, confirm v sancir sanc-/sanct-]

sanctity n sanctitate

 • ~ , sacredness, holiness n sanctitate

sanctuary (1. sacred space around the altar of achurch; 2. place of refuge or protection) n sanctuario

 • n sanctuario
 • ~ , temple [Rom. Antiq] n fano

sand (1. to cover with sand; 2. to rub with sand) v arenar

 • (of) adj arenari
 • (sprinkle or cover with sand) v sablar
 • ~ bank, silt n insablamento
 • n arena
 • n sablo

sandal (as in Creek sandals) n sandalia

 • n sandalia

sandbank, shelf n sicca

sand-box n cassa del arena

sandglass, hourglass n sabliero

sandiness, gravelliness n arenositate

sandpit n arenario

sandstone n topho

sandwich n sandwich

 • n sandwich A]

sandy adj sablose

 • n arenose
 • ~ , arenaceous adj arenacee
 • ~ , gravelly adj arenose

sane (mentally sound) adj san

 • adj san

sanguiferous adj sanguifere

sanguification n sanguification

sanguinary adj sanguinante, sanguinari

 • adj sanguinari, sanguinante
 • ~ , bloody (1. blood-thirsty; 2. accompanied by much bloodshed) adj sanguinari
 • ~ , bloody (accompanied by much bloodshed) adj sanguilente

sanguine (as in sanguine temperament) adj sanguinee

 • adj sanguilente, sanguinose
 • adj sanguinose, sanguilente

sanguineous (1. of or containing blood; 2. abounding with blood) adj sanguinee

sanguinolent adj sanguinolente

sanguisorba [Bot] n sanguisorba

sanhedrin n bib

 • n Sanhedrin
 • ~ , Synedrion, Synedrium n Synedrio

sanicle [Bot] n sanicula

sanitarium, sanatorium n sanatorio

sanitary adj sanitari

sanity n sanitate

San-Marino [Geog] n San Marino

Sao-Tome-e-Principe [Geog] n Sao Tome e Principe

sap (juice circulating in plant tissue) n lympha

 • (tree ~) n succo de arbore
 • [Mil] n sappa
 • n succo
 • ~ , juice n succo
 • ~ , undermine v sappar

sapid, saporous adj sapide

sapidity n sapiditate

sapient, wise, discerning adj sapiente

sapiential adj sapiential

sapling n arboretto, surculo

 • n surculo, arboretto

saponaceous adj saponacee

saponification n saponification

saponify v saponificar

saponin [Chem] n saponina

saporous, sapid adj sapide

sapper n sappator

sapphire [Mineral] n sapphiro

 • n sapphiro

sapphirine [Mineral] n sapphirina

sapping, undermining n sappamento

sappy adj succose

saprophyte [Biol] n saprophyto

 • [Biol] n saprophyto (-òphyto)

saracen n saraceno

 • ~ , Saracenic adj saracen

saracene adj saracen

 • n saraceno

Saracenic, Saracen adj saracenic

sarcaam n sarcasmo

sarcasm n sarcasmo

sarcastic adj sarcastic

sarcastically adv sarcasticamente

sarcophagus n sarcophago

 • n sarcophago (-ò-)

Sard, Sardinian adj sarde

sardine [Ichthyol] n sardina

 • ~ dealer n sardinero
 • ~ fisherman n sardinero
 • ~ industry n sardineria
 • ~ industry n sardineria (-ìa)
 • n sardina

Sardinia [Geog] n Sardinia

 • n Sardinia

Sardinian n sardo

Sardis [Geog] n Sardis

sardonic adj sardonic

sartorial (pertaining to a tailor) adj sartorial

sash [Clothing] n charpa

 • [Clothing] n charpa (sh-)
 • n cingillo, zona
 • n zona, cingillo

Saskatchewan [Geog] n Saskatchewan

sassafras (1. sassafras tree; 2. sassafras bark) n sassafras

 • (1. sassafras tree; 2. sassafras bark) n sassafras (-fràs)

satan [Bib] n Satan

satanic (relig) adj satanic

satchel n sacculo

sate, satiate v satiar

sated, saturated adj sature

sateen n satin

 • n satin F]

satellite n satellite

 • n satellite (-tél-)

satiable adj satiabile

satiate v satiar

 • ~ , sate v satiar
 • ~ , satiated adj satiate
 • ~ , satiated adj satiate (pp of satiar)

satiety n satietate

satin n satin

 • n satin F]
 • ~ , glaze, gloss v satinar

satinette, satinet n satinetta

satiny, lustrous adj satinate

 • ~ , lustrous adj satinate (pp of satinar)

satire n satira

 • n satira (sà-)

satiric, satirical adj satiric

satirical adj satiric

satirist n satirico

 • n satirico, satirista
 • n satirista, satirico

satirize v satirisar

satisfaction (contentment) n contentamento, satisfaction

 • (contentment) n satisfaction, contentamento
 • (for an injury) n reparation
 • (payment) n liquidation
 • n satisfaction
 • ~ , pleasure n complacentia

satisfactory adj satisfacente

 • adj satisfacente (ppr of satisfacer)
 • adj satisfactori

satisfied adj contente

 • adj contente (de)
 • adj contente, satisfacte
 • adj satisfacte, contente
 • ~ , content adj satisfacte
 • ~ , pleased adj complacente

satisfy v satisfacer

 • v satisfacer -fac-/-fact-]

satrap n satrape

saturability n saturabilitate

saturable adj saturabile

saturate adj saturate

 • adj saturate (pp of saturar)
 • v saturar

saturated, sated adj sature

saturation n saturation

Saturday n sabbato

 • n sabbato

Saturn (1. Rom. Relig]; 2. Astron]; 3. Alchem] (lead) n Saturno

 • n saturno

Saturnia [Zool] n saturnia

Saturnian adj saturnal

 • adj saturnie

saturnine (1. heavy gloomy; 2: Med]) adj saturnin

saturnism, lead poisoning n saturnismo

satyr (1. Gr. Mythol]; 2. Entom]) n satyro

 • (1. Gr. Mythol]; 2. Entom]) n satyro (sà-)
 • n satyro

sauce n sauce

 • ~ , gravy n sauce
 • ~ , gravy n sauce F]

sauceboat n sauciera

saucepan n casserola

saucer n subcuppa

saucy (cheeky) adj impertinente

 • (coquettish) adj coquette

Saudi-Arabia [Geog] n Saudi Arabia

sauerkraut n sauerkraut

 • n sauerkraut G]

sauna n sauna

saunter n deambulation

 • v deambular, flanar
 • v flanar, deambular

sauntering, deambulatory adj deambulatori

saurian n sauro

sausage maker or dealer n salsiciero

 • n salsicia
 • ~ shop n salsicieria
 • ~ shop n salsicieria (-ìa)

sauté [Cooking] adj sauté

 • [Cooking] adj sauté F]

savage adj feroce, salvage

 • adj salvage, feroce
 • n salvage
 • v attaccar, morder
 • v morder, attaccar
 • ~ , wild adj salvage
 • ~ , wild adj salvage (-aje)

savageness, savagery n salvageria

 • ~ , savagery n salvageria (-ajerìa)

savagery, savageness n salvageria

 • ~ , savageness n salvageria (-ajerìa)

savanna, savannah n savanna

save (as in to save money, time) v sparniar

 • (avoid) v evitar
 • (keep back) v reservar
 • (money) v sparniar
 • (rescue) v salvar
 • prep salvo
 • ~ , but prep salvo
 • ~ , rescue v salvar

saved adj salvate

saveloy, cervelat (sausage) n cervelata

saving (economy) n economia

 • (of money) n sparnio
 • (rescue) n salvamento
 • n sparnio
 • ~ , rescue n salvamento

savings n peculio, sparnios

 • n sparnios, peculio
 • ~ , nest egg n peculio

savings-bank n cassa de sparnio

savior (1. rescuer; 2. redeemer) n salvator

 • ~ , saviour n salvator

savor (taste with pleasure) v saporar

 • n sapor
 • v saporar
 • ~ , flavor, taste n sapor

savory, savorous adj saporose

 • ~ , savoury adj saporose
 • ~ , savoury n entremets (non sucrate
 • ~ , tasty adj gustose

saw (tool for sawing) n serra

 • n serra
 • v serrar

sawdust n pulvere de serra

sawing (action of) n serration

sawmill n serreria

 • n serreria (-ìa)

sawwort [Bot] n serratula

sawyer n serrator

saxhorn [Mus] n saxcorno

 • [Mus] n saxhorn

Saxicola [Ornith] n saxicola

 • [Ornith] n saxicola (-ì-)

saxicolous, saxicoline (growing on, or inhabiting rocks) Bot/Zool] adj saxicole

 • ~ , saxicoline (growing on, or inhabiting rocks) Bot/Zool] adj saxicole (-ì-)

saxifragaceous [Bot] adj saxifragacee

saxifrage [Bot] n saxifraga

 • [Bot] n saxifraga (-ì-)

saxifragous (breaking or dissolving stone) adj saxifrage

 • (breaking or dissolving stone) adj saxifrage (-ì-)

Saxony (1. Anc. Hist] (land of the Saxons; 2. former Kingdom of Saxony; 3. Prussian Saxony) n Saxonia

saxophone n saxophono

saxtuba, bass saxhorn [Mus] n saxtuba

say (let him have his ~) v. phr lassa le parlar

 • n derecto de parlar
 • v dicer
 • v dicer dic-/dict-]

saying (as in an old saying) n dicto

 • n dicto, sententia
 • n sententia, dicto
 • ~ , aphorism (sententious) n sententia

scabbard maker, sheather n vainero

 • n vaina
 • ~ , sheath n vaina
 • ~ , sheath n vaina (-ìna)

scabellum [Rom. Antiq] n scabello

scabies, mange n scabie

scabious [Bot] n scabiosa

 • ~ , mangi adj scabiose

scaffold (place of execution) n scafolt

 • n scafolt

scaffolding n armatura provisori de travalio, perticage de travalio

 • n perticage de travalio, armatura provisori de travalio

scald (1. scalding; 2. burn) n escaldatura

 • (burn accidentally or treat with boiling water, steam) v escaldar
 • n escaldatura
 • v escaldar

scale (1. to remove the scales from; 2. to cover with scales) v scaliar

 • (1. Zool/Bot/Med]; 2. Metal]) n scalia
 • (as in scale of a fish, scale of dead outer skin) n squama
 • (climb) v scalar
 • (crust) n incrustation, scalia
 • (crust) n scalia, incrustation
 • (for measuring) n scala
 • (of fish) n squama
 • (remove scales from) v squamar
 • (scrape) v scaliar
 • (sliding ~) n. phr scala mobile
 • [Mil] v scalar
 • [Mus] n scala
 • ~ inspector, scale tester n balancista
 • ~ tester, scale inspector n balancista
 • ~ , remove the scales from v squamar

scale-down v reducer secundo le scala

scalelike, scaly adj scaliose

scales n balancia

scale-up v augmentar secundo le scala

scaling, husking n scaliage

 • ~ , husking n scaliage (-aje)

scallop (sewing) n feston

 • [Zool] pectine
 • ~ , pecten [Zool] n pectine

scalp (as in to take scalps) n scalp

 • (as in to take scalps) n scalp A]
 • (deprive of the scalp) v scalpar
 • n corio capillute, scalp
 • n scalp, corio capillute
 • v scalpar

scalpel n scalpello

scaly adj squamose

 • ~ , scalelike adj scaliose

scamp n mal subjecto

 • v exequer troppo hastivemente

scamper away v escampar se, escampar

 • ~ away v escampar, escampar se
 • v currer, escampar
 • v escampar, currer
 • ~ , bolt (away) v escampar

scampi n langustinas

scan (- a text or photo) v scannator

 • (examine) v scrutar
 • (scan verse) v scander
 • (scan verse) v scander scand-/scans-;-scend-/-scens-]
 • (verses) v metir
 • (verses) v scander
 • (with radar) v explorar
 • ~ , scrutinize, examine v scrutar

scandal (as in political scandal) n scandalo

 • (as in political scandal) n scandalo (scàn-)
 • n scandalo

scandalize (be -d) v scandalisar se

 • v scandalisar

scandalous adj malsonante, scandalose

 • adj scandalose, malsonante
 • ~ example, offense n scandalo
 • ~ example, offense n scandalo (scàn-)
 • ~ , offensive adj malsonante

Scandinavia [Geog] n Scandinavia

 • n Scandinavia

Scandinavian adj scandinave

 • n scandinavo

scandium [Chem] n scandium

 • [Chem] n scandium (scàn-)

scanner [Comp] n scannator

 • [Elect] n apparato pro le reproduction electronic de textos e imagines
 • [Elect] n scanditor
 • [Elect] n scanner

scansion [Metrics] n scansion

scant, scanty adj exigue

 • ~ , scanty adj insufficiente

scantiness, exiguity n exiguitate

scapegoat n capro expiatori

scapula, shoulder blade n scapula

 • ~ , shoulder blade n scapula (scà-)

scapular (1. a sleeveless croak; 2. a badge of membership in certain orders, consisting of two pieces of cloth and worn under the clothing) Eccl] n scapulario

 • adj scapular

scapulohumeral [Anat] adj scapulohumeral

scar (of a wound) n crusta

 • (strike-breaker) n rumpe-exopero
 • n cicatrice
 • vi cicatrisar se
 • vt marcar con un cicatrice
 • ~ , cicatrice n cicatrice

scarabaeus (1. Entom]; 2. Egyptol] (scarab) n scarabeo

 • (1. Entom]; 2. Egyptol] (scarab) n scarabeo (-éo)

scarce adj pauco abundante

 • adj pauco commun
 • adj rar

scarcely adv a pena

 • ~ , barely, hardly adv vix
 • ~ , hardly (a pena) adv apena

scarcity (rarity) n raritate

 • (shortage) n penuria
 • n penuria

scare (be -d) v haber pavor

 • n panico
 • v espaventar
 • v espaventar (se)

scarecrow n esparentaaves

 • n esparenta-aves
 • n espaventa-aves

scaremonger n alarmista

scarf (big ~) n cravata

 • n charpa
 • ~ , cravat, necktie n cravata

scarlatina n scarlatina

 • ~ , scarlet fever n scarlatina

scarlet (1. color scarlet; 2. scarlet cloth or clothes) n scarlato

 • adj scarlatin
 • adj scarlatin, vermilie
 • adj vermilie, scarlatin
 • ~ fever, scarlatina n scarlatina
 • n scarlato
 • ~ , vermilion, bright red adj vermilie

scarlet-fever n febre scarlatin, scarlatina

 • ~ -fever n scarlatina, febre scarlatin

scarp, escarp [Mil] n scarpa

 • ~ , slope (face of a hill) n scarpa

scarped, steep adj scarpate

 • ~ , steep adj scarpate (pp of scarpar)

scathelessness, wholeness (state or condition of being whole, unharmed) n indemnitate

scathing adj caustic, mordace

 • adj mordace, caustic

scatter (clouds) v dissipar

 • (clouds) v dissipar (se)
 • (spread) v dispersar
 • (spread) v dispersar (se)
 • ~ , disperse v dispersar

scatterbrained adj distracte

scattered, at random, in different places, passim, here and there adv passim (pàs-)

 • ~ , at random, in different places, passim, here and there adv passim

scattering n dispersion

scavenge v colliger immunditias, scopar le stratas

 • v scopar le stratas, colliger immunditias

scavenger (animal) n animal necrophage

 • (animal) n animal o ave que se alimenta de caronia
 • (animal) n necrophago
 • (person) n scopator de stratas

sccant (as in a secant line) adj secante

 • (as in a secant line) adj secante (ppr of secar)

scelalgia, pain in the legs [Pathol] n scelalgia

 • ~ , pain in the legs [Pathol] n scelalgia (-ìa)

scelo-, scel- (leg) occurring in derivatives and compounds] n scelo-

scenario n scenario

scene (1. unit of dramatic action; 2. place of action) n scena

 • n scena
 • ~ shifter, stagehand n machinista
 • ~ , wing, side [Theat] n coulisse
 • ~ , wing, side [Theat] n coulisse F]

scenery (landscape) n paisage

 • (theat) n paisage, scena
 • (theat) n scena, paisage

scenic adj scenic

 • ~ , scenical (of or pertaining to the scenes of dramatic action) adj scenic

scenical, scenic (of or pertaining to the scenes of dramatic action) adj scenic

scenographer n scenographo

 • n scenographo (-ògrapho)

scenographic adj scenographic

scent (detect by smell) v olfacer

 • (fill with perfume) v imbalsamar, perfumar
 • (fill with perfume) v perfumar, imbalsamar
 • (of animal) n pista
 • (perfume) n perfumo
 • (smell) n odor
 • ~ , perfume (fill with sweet odor) v imbalsamar

scepter n sceptre

 • n sceptro

sceptic n sceptico

 • ~ , Skeptic [Philos] n sceptico
 • ~ , skeptic n sceptico
 • ~ , skeptical, sceptical, skeptic adj sceptic

sceptical adj sceptic

 • ~ , skeptic, sceptic, skeptical adj sceptic

sceptically adv scepticamente

scepticism n scepticismo

 • ~ , skepticism n scepticismo

sceptre n sceptro

schedule (list) n inventario, lista

 • (list) n lista, inventario
 • (plan) n plano
 • (timetable) n horario
 • v inscriber (in un lista;etc), rediger (un lista de)
 • v inscriber, rediger
 • v rediger (un lista de), inscriber (in un lista;etc)
 • v rediger, inscriber

schema n schema

 • n schema -ma/-mat-]

schematic adj schematic

schematism n schematismo

schematize v schematisar

scheme (1. as in the metrical scheme of a sonnet; 2. plan in tabulated form) n schema

 • (1. as in the metrical scheme of a sonnet; 2. plan in tabulated form) n schema -ma/-mat-]
 • n designo, plano, schema
 • n plano, schema, designo
 • n schema, designo, plano
 • v intrigar

schemes, indulge in fanciful ideas v chimerisar

scheming intrigante adj intrigante

 • ~ intrigante adj intrigante (ppr of intrigar)

scherzo n scherzo

 • n scherzo I]

schism (1. division, separation; 2. Eccl]) n schisma

 • (1. division, separation; 2. Eccl]) n schisma -ma/-mat-]

schismatic n schismatico

 • ~ , schismatical adj schismatic

schismatical, schismatic adj schismatic

schist [Petrography] n schisto

schistose, schistous [Petrography] adj schistose

schistous, schistose [Petrography] adj schistose

schizogenesis, scissiparity [Biol] n scissiparitate

schizophrenia [Psychiatry] n schizophrenia

 • [Psychiatry] n schizophrenia (-ìa)
 • n schizophrenia

schizophrenic adj schizophrenic

 • n schizophrenico
 • ~ , schizophrene n schizophrenico

schizopod [Zool] n schizopodo

 • [Zool] n schizopodo (-òpodo)

schizopol, schizopodous adj schizopode

 • ~ , schizopodous adj schizopode (-ò-)

scholar (academic) n docto, erudito

 • (academic) n erudito, docto
 • (pupil) n scholar
 • ~ , learned man, teacher n doctor
 • ~ , learned person n erudito

scholarly adj/adv docte, erudite

 • ~ adj/adv erudite, docte

scholarship (learning) n erudition

 • (money) n bursa
 • ~ , burse n bursa

scholastic adj scholastic

 • n scholastico

scholasticism n scholasticismo

school (elementary ~) n schola primari

 • (grammar ~) n schola primari
 • (high ~) n lyceo, schola secundari
 • (high ~) n schola secundari, lyceo
 • (primary ~) n schola primari
 • (private ~) n schola private
 • (public - , (english private ~) n lyceo private con dotation
 • (public ~) n schola public
 • (secondary ~) n schola secundari
 • adj scholar
 • n schola
 • ~ scholar adj scholar
 • v instruer

schoolboy n puero (alumno), scholar

 • n puero, scholar
 • n scholar, puero
 • n scholar, puero (alumno)

schoolgirl n puera (alumna), scholar

 • n puera, scholar
 • n scholar, puera
 • n scholar, puera (alumna)

schoolmaster n maestro de schola

schoolmate n collega de schola

schoolmistress n maestra de schola

schoolroom n sala de schola

schoolteacher n inseniante, maestro, maestra

 • n maestra, inseniante, maestro
 • n maestro, maestra, inseniante

schoolyard n corte del schola

schooner [Naut] n schooner

 • [Naut] n schooner A]
 • n goletta, schooner
 • n schooner, goletta

schooner-rigged adj con velas de goletta

 • ~ -rigged adj con velas de goletta (- de schooner)

schorl n tourmalina nigre

schotische n danza scotese, schotische

 • n schotische, danza scotese

schottische [Dancing] n schottisch

 • [Dancing] n schottisch G]

schuss n recte

 • v skiar rapideemente in linea

Schwyz n Switza

scia- (shadow) occurring in compounds] n scia-

sciamachy, sham fight, shadow boxing n sciamachia

 • ~ , sham fight, shadow boxing n sciamachia (-ìa)

sciatic (1. pertaining to the hip) 2. pertaining to sciatica) adj sciatic

 • adj sciatic

sciatica [Med] n sciatica

 • n sciatica

science n scientia

science-fiction n science-fiction

scientific adj scientific

scientist n scientista

scimitar n scimitarra

scintillate, sparkle, glitter v scintillar

scintillation n scintillation

Scipio [Rom. Hist] n Scipion

scissile adj scissile

scission n scission

scissiparity, schizogenesis [Biol] n scissiparitate

scissiparous [Biol] adj scissipare

scissors n cisorios

sclcrotic (1. sclerous, hard; 2. affected with sclerosis) adj sclerotic

sclera (eye membrane) n sclera

 • [Med] n sclera

scleranth [Bot] n sclerantho

sclerenchyma (1. Bot]; 2. Zool]) n sclerenchyma

 • (1. Bot]; 2. Zool]) n sclerenchyma (-én-)
 • [Bot] n sclerenchyma

scleroma [Med] n scleroma

sclerophthalmia [Pathol] n sclerophthalmia

 • [Pathol] n sclerophthalmia (-ìa)

sclerosis (hardening, induration) Med/Bot] n sclerosis

 • (hardening, induration) Med/Bot] n sclerosis (-òsis)

sclerotic (sclerotic coat of the eye) Anat/Zool] n sclerotica

sclerous (hard, indurated) Biol/Med] adj sclerose

scoff (eat) v devorar

 • ~ at (deride) v derider, irrider
 • ~ at (deride) v irrider, derider
 • ~ down (eat up) v devorar

scold v reprimendar

scolding n reprimenda

scone n pastisseria scotese

scoop (shovel) n pala

 • n journ
 • ~ up v colliger con le pala, excavar
 • ~ up v excavar, colliger con le pala
 • ~ , shovel, peel n pala

scooter (children's) n patinette

 • (motor scooter) n scooter, vespa
 • (motor scooter) n scooter, vespa (marca registrate)
 • (motor scooter) n vespa (marca registrate), scooter
 • (motor scooter) n vespa, scooter

-scope (instrument for watching, ohserving, examining) occurring in compounds] n scopo

 • n campo (de application), sphera (de action), possibilitate
 • n campo, sphera, possibilitate
 • n possibilitate, campo (de application), sphera (de action)
 • n possibilitate, campo, sphera
 • n sphera (de action), possibilitate, campo (de application)
 • n sphera, possibilitate, campo
 • ~ -scope, -scopist n -scopo

scorbutic adj scorbutic

scorbutus, scurvy [Pathol] n scorbuto

scorch v adurer, torrefacer, torrer

 • v torrefacer, torrer, adurer
 • v torrer, adurer, torrefacer
 • ~ , burn v adurer
 • ~ , burn v adurer -ur-/-ust-]
 • ~ , parch v torrer
 • ~ , parch v torrer torr-/tost-]

scorched, adust, burnt adj aduste

scorching, burning (act of) n adustion

score (cut) v incider

 • (sport) n punctos
 • (sport) v ganiar
 • (sport) v ganiar (punctos)
 • (twenty) n vintena
 • [Mus] n musica
 • [Mus] n partition

scoreboard n tabula

 • n tabula (de punctos)

scoresheet n tabula

 • n tabula (de punctos)

scoria (Metal] (slag, dross; 2. Geol] (slaggy lava) n scoria

 • n scoria

scoriae n scorias

scorification n scorification

scorify v scorificar

scorn n disdigno, minusprecio

 • n minusprecio, disdigno
 • v disdignar, minuspreciar
 • v minuspreciar, disdignar
 • ~ , contempt n minusprecio
 • ~ , disdain n disdigno
 • ~ , disdain v disdignar

scornful adj disdignose

scorpio n scorpion

scorpion [Zool] n scorpion

 • n scorpion

scorpionid [Zool] n scorpionide

scot n scoto

 • n scoto

scotch adj scotese

 • n whisky scotese
 • v frustrar
 • ~ , Scottish adj scote
 • ~ , Scottish adj scotic

scotch-tape n banda adhesive

scot-free adj/adv impun

Scotland [Geog] n Scotia

 • n Scotia

scotsman n scotese, scoto

 • n scoto, scotese

scottish adj scotese

 • ~ , Scotch adj scote
 • ~ , Scotch adj scotic

scoundrel n scelerato, villano

 • n villano, scelerato
 • ~ , villain n villano
 • ~ , wretch, villain n scelerato

scoundrelly, villainous adj scelerate

scour (- the country for) v perscrutar le pais in cerca de

 • v nettar con fricamento

scourge n flagello

 • v flagellar
 • ~ , flagellate, whip v flagellar
 • ~ , whip n flagello

scout (boy) n boy scout

 • (mil) n explorator, scout
 • (mil) n scout, explorator
 • ~ around v explorar
 • v explorar, recognoscer
 • v recognoscer, explorar

scouting (for boys) n scoutismo

 • n exploration

scoutmaster n chef de section del boy scouts

scowl n reguardo hostil

 • v reguardar hostilmente

scramble (crawl) v diriger se con manos e pedes

 • (fight) n lucta precipitate
 • (fight) v luctar precipitatemente
 • (mix) v miscer
 • (turmoil) n confusion
 • v aeron

scrambled-egg n ovos miscite

scrap (fight) n lucta

 • (fight) vi luctar, venir al manos
 • (fight) vi venir al manos, luctar
 • (ideas) v abandonar
 • (machinery) vt dismantellar, vender pro ferralia
 • (machinery) vt vender pro ferralia, dismantellar
 • (piece) n fragmento, pecietta
 • (piece) n pecietta, fragmento
 • (remainder) n resto
 • ~ iron n ferralia

scrapbook n album

scrape v grattar, rader, raspar

 • v rader, raspar, grattar
 • v raspar, grattar, rader
 • ~ , rasp v raspar
 • ~ , scratch v grattar
 • ~ , scratch v rader
 • ~ , scratch v rader rad-/ras-]

scraper n raspator

 • ~ , grater, rasp n raspator
 • ~ , scratcher (one who scratches, scrapes) n grattator

scrap-heap n cumulo de ferralia

scraping, rasping (action of) n raspatura

 • ~ , scratching n grattamento
 • ~ , scratching, erasing n radimento

scrap-iron n ferralia

scrappy adj fragmentari

scratch n excoriation, lesion superficial

 • n lesion superficial, excoriation
 • v grattar, rader
 • v rader, grattar
 • ~ , scrape v grattar
 • ~ , scrape v rader
 • ~ , scrape v rader rad-/ras-]

scratcher, scraper (one who scratches, scrapes) n grattator

scratching, erasing, scraping n radimento

 • ~ , scraping n grattamento

scrawl n scriptura illegibile

 • v scriber illegibilemente

scream n crito

 • n crito (acute)
 • v critar, vociferar
 • v vociferar, critar

screech n stridor

 • v strider

screen (film) v projectar

 • (folding partition) n paravento
 • (investigate) v investigar
 • (of a car) n parabrisa
 • (of electronic appliance) n schermo
 • (shield) n protection
 • (shield) v proteger

screw (of ship) n helice, propulsor

 • (of ship) n propulsor, helice
 • ~ driver n tornavite
 • ~ in, screw v vitar
 • n Techn]
 • n vite
 • v vitar
 • ~ , screw in v vitar

screw-down v fixar per vites

screw-driver n tornavite

screw-up (mess up) v confunder, disordinar

 • ~ -up (mess up) v disordinar, confunder
 • ~ -up (mistake) n error
 • ~ -up (the eyes) v arrugar

scribble n scriptura illegibile

 • v scriber con pressa

scribe (Jewish Hist]; 2. copyist) n scriba

 • n scriba

script (manuscript) n manuscripto, scriptura

 • (manuscript) n scriptura, manuscripto
 • (of film) n scenario
 • ~ , writing (system of) n graphia
 • ~ , writing (system of) n graphia (-ìa)
 • ~ , writing, handwriting n scriptura

scriptural [Eccl] adj scriptural

 • adj scriptural

scripturally adv scripturalmente

scripture (as school subject) n historia sacre, religion

 • (as school subject) n religion, historia sacre
 • (bible) n sacre scriptura
 • [Relig] n scriptura

scriptwriter n scenarista

scrofula [Pathol] n scrofula

 • [Pathol] n scrofula (scrò-)

scrofulosis [Med] n scrofulosis

 • [Med] n scrofulosis (-òsis)

scrofulous adj scrofulose

scroll (roll)[Archeol] n rolo

 • (roll)[Archeol] n rolo (de pergamena)
 • ~ down v rolar in basso
 • ~ up v rolar in alto

scrotum n scroto

scrounge (cadge) n obtener per astutia

 • (live as parasite) v viver parasiticamente

scrounger n mendico, parasito

 • n parasito, mendico

scrub (action) n fricamento

 • [Geog] n fricar, frottar
 • [Geog] n frottar, fricar
 • v fricar con le brossa

scrubbing brush n brossa a fricar, brossa dur

 • ~ brush n brossa dur, brossa a fricar

scruff n nuca

scruffy adj disordinate e immunde

scruitinize closely, examine carefully v perscrutar

scrum (-mage) n scrum

scrummage n scrummage

scrumptious adj deliciose

scruple (1. Pharm]; 2. as in conscientious scruples) n scrupulo

 • (1. Pharm]; 2. as in conscientious scruples) n scrupulo (scrù-)
 • n scrupulo
 • v haber scrupulos, hesitar
 • v hesitar, haber scrupulos

scrupulous adj scrupulose

scrupulousness n scrupulositate

scrutable adj scrutabile

scrutinize (closely) v perscrutar

 • (scan) v scrutar, scrutiniar
 • (scan) v scrutiniar, scrutar
 • v scrutiniar
 • ~ , examine, scan v scrutar

scrutiny (close) n perscrutation

 • (scanning) n scrutinio
 • n scrutinio

scuff v guastar le superficie de

scuffle n melee, rixa

 • n rixa, melee
 • v luctar

scullery n retrococina

sculp v sculper

sculptor n sculptor

sculptress n sculptrice

sculptural adj sculptural

 • ~ , sculpturesque adj sculpturesc

sculpture (carve, cut, grave, chisel) v sculper

 • (carve, cut, grave, chisel) v sculper sculp-/sculpt-]
 • n sculptura

sculptured, graven, carved adj sculpte

sculpturesque, sculptural adj sculpturesc

scum n scuma

 • ~ , foam n scuma

scummy, foaming adj scumose

scurf n furfure

scurrilous adj choccante

 • adj grossier
 • adj vil

scurry v currer

scurvy n scorbuto

 • ~ , scorbutus [Pathol] n scorbuto

Scutellaria [Bot] n scutellaria

scutiform adj scutiforme

scuttle n situla a carbon

 • vi fugir
 • vt perforar un nave pro affundar lo

Scylla npr Scylla

Scyth (Scythian) n scytha

 • (Scythian) n scytho

scythe n falce

scythe-bearing, sickle-bearing adj falcifere

Scythia n Scythia

Scythian (Scyth) n scytha

 • (Scyth) n scytho
 • (Scythian language) n scytho
 • adj scythic

sea (be at ~) v esser disorientate

 • (by ~) adv per mar
 • (heavy ~) n mar grosse
 • (large body of salt water) n mar
 • (open ~) n largo
 • adj de mar, marin
 • adj marin, de mar
 • ~ horse, hippocampus (1. Mythol.; 2. Zool]) n hippocampo
 • n mar
 • ~ pine, pinaster, cluster pine n pinastro
 • ~ shell n conchyle
 • ~ shell n conchylio

seafarer n homine de mar

seafaring adj de mar

seafood n fructos de mar

seafront n esplanada

sea-green adj verdemar

seagull n laro

 • ~ , gull, mew [Ornith] n laro

seal (as in this sealed his fate) v sigillar

 • (as in to seal a deed) v sigillar
 • (bottle) v capsular
 • (document) v sigillar
 • (impression made by a seal) n sigillo
 • (instrument for sealing) n sigillo
 • (stamp) n sigillo
 • (to fasten, make fast) v sigillar
 • [Zool] n phoca
 • ~ or cap (a bottle) v capsular

sealer v sigillator

sealevel n nivello del mar

sealion n leon marin

sealskin n pelle de phoca

seam (joint) n junctura

 • (lode) n filon
 • (sewn) n sutura

seaman (mariner, sailor) n marino, marinero, nauta

seamanship n nautica

seamy adj disagradabile, miserabile

seance n session

seaplane, hydroplane n hydroaeroplano

seaport n porto de mar

sear (wither) v desiccar, marcer

 • (wither) v marcer, desiccar
 • [Med] v adurer, cauterisar
 • [Med] v cauterisar, adurer

search (act or action of searching) n cerca

 • (as in search warrant) n perquisition
 • (right of ~) n derecto de visita
 • ~ for, seek, look for v cercar
 • n cerca, perquisition, recerca
 • n perquisition, recerca, cerca
 • n recerca, cerca, perquisition
 • v perquirer, querer, recercar
 • v querer, recercar, perquirer
 • v recercar, perquirer, querer
 • ~ , investigate v recercar
 • ~ , investigation n recerca
 • ~ , look for, seek (diligently) v perquirer
 • ~ , look for, seek (diligently) v perquirer -quir-/-quisit-]
 • ~ , look for, seek v querer
 • ~ , look for, seek v querer quer-/quest-;-quir-/-quest-/-quisit-]

searcher n perquisitor

 • ~ , investigator n recercator

search-for v cercar

searching adj penetrante

searchlight n projector

search-warrant n mandato de perquisition

seared adj aduste, cauterisate

 • adj cauterisate, aduste

searing n adussion, cauterisation

 • n cauterisation, adussion

seashore n costa

 • ~ , coast n costa

seasick adj qui suffre de mal de mar

seasickness n mal de mar

seaside station n balnear, citate maritime

 • ~ station n citate maritime, balnear

season (as in the social season) n saison

 • (as in the social season) n saison F]
 • n saison, station del anno
 • n station del anno, saison
 • ~ ticket n billet de abonamento
 • v condimentar, condir, saisonar
 • v condir, saisonar, condimentar
 • v saisonar, condimentar, condir
 • ~ with pepper, pepper v piperar
 • ~ with pimento v pimentar
 • ~ with vinegar, vinegar v vinagrar
 • ~ , spice v condimentar
 • ~ , spice v condir

seasonable adj saisonal, variabile secundo le saison

 • adj variabile secundo le saison, saisonal

seasoning n condimento

seat (1. accommodation for sitting) n sede

 • (centre) n centro
 • (chair) n sede
 • (have seats for) v haber sedes pro
 • (in bus, theatre) n placia
 • (parliamentary) n sede

seat-belt n cinctura de securitate

seated, sitting adj sedente

seating n provision de sedes

seat-oneself v seder se

seaweed n alga (marin), fuco

 • n alga, fuco
 • n fuco, alga
 • n fuco, alga (marin)

seaworthiness n navigabilitate

seaworthy adj navigabile

secant [Geom] n secante

secateurs n cisorios horticultural

secede v facer secession, separar se

 • v separar se, facer secession

secern [Physiol] v secerner

 • [Physiol] v secerner -cern-/-cret-]

secession n secession, separation

 • n separation, secession

seclude, shut up v recluder

 • ~ , shut up v recluder -clud-/-clus-]

secluded adj isolate, recluse, solitari

 • adj recluse, solitari, isolate
 • adj solitari, isolate, recluse
 • ~ , recluse adj recluse

seclusion n isolation, solitude

 • n solitude, isolation
 • ~ , retirement n reclusion

second (1. 1/60 of a minute; 2. 1/3600 of a degree of an angle; 3. Mus]) n secunda

 • (a motion) v appoiar
 • (a motion) v appoiar (un motion)
 • (in a duel) = n secundo
 • (in duel) n secundo
 • (part of minute or angle) n secunda
 • (support) v secundar
 • adj secunde
 • ~ nature (de) adj secunde natura

secondary adj secundari

 • ~ school n collegio
 • ~ school n schola secundari

second-best adj secunde

 • ~ -best n secundo

second-class adj de secunde classe

second-dealer n venditor de merce de occasion

second-hand adj de occasion, de secunde mano

 • ~ -hand adj de secunde mano, de occasion

second-in-command n vicecommandante

second-rate adj inferior, mediocre

 • ~ -rate adj mediocre, inferior

secrctariate n secretariato

secrctary (confidential clerk) n secretario

secrecy n secretessa

secret adj secrete

 • ~ drawer n secreto
 • n secreto
 • ~ , mysterious adj arcan
 • ~ , mystery n arcano
 • ~ , secreta [Eccl] n secreta

secreta, secret [Eccl] n secreta

secretarial adj de secretaria, secretari, secretarial, de secretario

 • adj de secretario, de secretaria, secretari, secretarial
 • adj secretari, secretarial, de secretario, de secretaria
 • adj secretarial, de secretario, de secretaria, secretari

secretariat n secretariato

secretary [Fem] n secretaria

 • [Masc] n secretario
 • ~ bird, serpent eater n serpentaria

secrete [Physiol. Biol] v secretar

 • v secretar

secretion [Physiol. Biol] n secretion

secretive adj reservate

 • ~ , close adj secrete

secretly adv clam

secretory [Physiol] adj secretori

sect n secta

sectarian adj sectari

 • n sectario

sectarianism n spirito sectari

section (1. separation by cutting; 2. portion, division, subdivision) n section

 • (cut or divide into sections) v sectionar
 • n section

sector (1. Geom]; 2. Mil]) n sector

 • n sector

secular (1. occurring once in a century; 2. existing for centurics; 3. worldly) adj secular

 • adj secular
 • ~ , layman n secular

secularism n secularismo

secularist n secularista

secularity (1. secular extent; 2. worldliness) n secularitate

secularization n secularisation

secularize v secularisar

secure (a loan) v garantir

 • (a loan) v garantir (un presto)
 • (fix) v fixar
 • (get) v obtener, procurar se
 • (get) v procurar se, obtener
 • (make fast) v assecurar
 • (make firm or fast) v assecurar
 • adj secur, stabile
 • adj stabile, secur
 • ~ , safe adj secur

securities (fin) n valores

security (1. safety; 2. as in to leave something as asecurity) n securitate

 • (for loan) n pignore
 • (protection) n securitate
 • ~ , bail n caution
 • ~ , pledge, pawn n pignore

sedan [Motoring] n limousine

 • [Motoring] n limousine F]

sedate adj calme, composite, tranquille

 • adj composite, tranquille, calme
 • adj tranquille, calme, composite
 • v tractar de sedativos

sedation [Med] n sedation

 • n sedation

sedative [Med] n sedativo

 • adj sedative
 • n sedativo

sedentary adj sedentari

sediment (1. lees, dregs; 2. Geol]) n sedimento

 • (deposit as sediment) v sedimentar
 • n deposito, sedimento
 • n sedimento, deposito

sedimentary adj sedimentari

sedimentation n sedimentation

sedition n sedition

 • ~ , incite to sedition v seditionar

seditious adj seditiose

seduce v seducer

 • v seducer -duc-/-duct-]

seducement n seducimento

seducer n seductor

seducible adj seducibile

seduction (1. act of seducing; 2. that which seduces) n seduction

 • n seduction

seductive adj seductive

see (ecce!) interj ecce, mira

 • (ecce!) interj mira, ecce
 • (eccles) n sede
 • (understand) v comprender
 • (use eyes) v vider
 • ~ again (someone or something) v revider
 • ~ again (someone or something) v revider -vid-/-vis-/-vist-]
 • ~ beforehand, foresee v provider
 • ~ beforehand, foresee v provider -vid-/-vis-/-vist-]
 • ~ it with one's own eyes phr vider lo con le proprie oculos
 • v vider
 • v vider vid-/vis-/vist-]
 • ~ !, behold!, lo! adv ecce

seed (grow to ~) v granar

 • (of plants) n grana
 • (within fruit) n pepita
 • [Gen] n semine
 • n semine
 • v granar
 • ~ , grow to seed v granar
 • ~ , stone, pip n pepita

seedbed [Hort] n seminario

seeder, sowing-machine n seminatorio

seedling n juvene planta

seedy (poor) adj paupere, povre

 • (poor) adj povre, paupere
 • (unwell) adj indisposite

seeing adj/pres. part vidente

seeing-that phr vidite que, viste que

 • ~ -that phr viste que, vidite que

seek v cercar, perquirer, querer

 • v perquirer, querer, cercar
 • v querer, cercar, perquirer
 • ~ , look for, search for v cercar
 • ~ , search, look for (diligently) v perquirer
 • ~ , search, look for (diligently) v perquirer -quir-/-quisit-]
 • ~ , search, look for v querer
 • ~ , search, look for v querer quer-/quest-;-quir-/-quest-/-quisit-]

seeker n cercator

seem (it -s to me) phr il me pare/sembla

 • v parer, semblar, similar
 • v semblar, similar, parer
 • v similar, parer, semblar
 • ~ , appear v semblar
 • ~ , appear v similar

seeming adj apparente

seemingly adv apparentemente, in apparentia

 • adv in apparentia, apparentemente

seemly adj/adv convenibile, decente, decorose

 • ~ adj/adv decente, decorose, convenibile
 • ~ adj/adv decorose, convenibile, decente

seep v filtrar, infiltrar se

 • v infiltrar se, filtrar

seepage n infiltration, perditas per intemperantia infiltration

 • n perditas per intemperantia infiltration, infiltration

seer n propheta, vidente

 • n vidente, propheta

seesaw n balanciatoria

 • v oscillar

seethe (boil) v bullir

 • v agitar se, ferver
 • v ferver, agitar se

see-to v attender, occupar se de

 • ~ -to v occupar se de, attender

segment [Geom] n segmento

 • n segmento
 • ~ , separate into segments v segmentar

segmentary, segmental adj segmentari

segmentation n segmentation

segregate v segregar

segregation n segregation

segregative adj segregative

seigniory [Hist] n senioria

 • [Hist] n senioria (-ìa)

seignorial [Hist] adj seniorial

seism, earthquake n seismo

 • ~ , earthquake n seismo (séizmo)

seismal, seismic adj seismal

seismic adj seismic

 • adj seismic (séiz-)

seismograph n seismographo

 • n seismographo (-ògrapho)

seismographic adj seismographic

seismologic, seismological adj seismologic

seismologist n seismologo

 • n seismologo (-òlogo)

seismology n seismologia

 • n seismologia (-ìa)

seizable adj sasibile

seize (clutch) v impugnar

 • (grasp) v sasir
 • (take) v prender, sasir
 • (take) v sasir, prender
 • ~ , catch v attrappar
 • ~ , clutch, grasp v impugnar
 • ~ , grasp v caper
 • ~ , grasp v caper cap-/capt-;-cip-/-cept-]
 • ~ , snatch up (with the mouth) v abuccar
 • ~ , take, take hold of, catch v prender
 • ~ , take, take hold of, catch v prender prend-/prens-/pris-]

seize-up v blocar

 • ~ -up v blocar (per friction e calor)

seizing, snatching up (with the mouth) (action of) n abuccamento

seizure (taking) n captura, sasimento

 • (taking) n sasimento, captura
 • [Jur] n sequestration
 • [Med] n attacco
 • ~ , catching n caption

seldom adv rarmente

select adj selecte

 • v selectionar
 • v selectionar, seliger
 • v seliger
 • v seliger -lig-/-lect-]
 • v seliger, selectionar
 • ~ , choice adj selecte

selection n selection

selective adj selective

selenate [Chem] n seleniato

selenic [Chem] adj selenic

selenious [Chem] adj seleniose

selenite [Chem] n selenito

 • [Mineral] n selenite
 • ~ , inhabitant of the moon n selenita

selenium [Chem] n selenium

 • [Chem] n selenium (-lé-)

seleno-, selen- (moon-) occurring in derivatives and compounds] n selen-

selenography n selenographia

 • n selenographia (-ìa)

self (being, soul) n anima, esser

 • (being, soul) n esser, anima
 • (herself) pron illa ipse, illa mesme
 • (herself) pron illa mesme, illa ipse
 • (himself) pron ille ipse, ille mesme
 • (himself) pron ille mesme, ille ipse
 • (itself) pron illo ipse, illo mesme
 • (itself) pron illo mesme, illo ipse
 • (myself) pron io ipse, io mesme
 • (myself) pron io mesme, io ipse
 • (yourself) pron tu ipse, tu mesme
 • (yourself) pron tu mesme, tu ipse
 • ~ pron/n ego, individuo
 • ~ pron/n individuo, ego

self-assurance n confidentia (in se mesme), disinvoltura

 • ~ -assurance n confidentia, disinvoltura
 • ~ -assurance n disinvoltura, confidentia
 • ~ -assurance n disinvoltura, confidentia (in se mesme)

self-assured adj confidente, disinvolte

 • ~ -assured adj disinvolte, confidente

self-aware adj conscie de se mesme

self-awareness n conscientia de se mesme

self-centered, egocentric adj egocentric

self-centred adj egocentric

self-confidence n confidentia

 • ~ -confidence n confidentia (in se mesme)

self-confident adj confidente

self-conscious adj embarassate, timide

 • ~ -conscious adj timide, embarassate

self-contained adj independente

self-defence n autodefensa, defensa legitime

 • ~ -defence n defensa legitime, autodefensa

self-denial n abnegation

self-discipline n autodisciplina

self-employed adj/n independente

self-esteem n amor proprie

self-expression n expression personal

self-government n autonomia, independentia

 • ~ -government n independentia, autonomia

self-indulgence n satisfaction egoistic de su appetitos

self-indulgent adj intemperante, qui se refusa nihil

 • ~ -indulgent adj qui se refusa nihil, intemperante

self-interest n interesse personal

selfish adj egoistic, interessate

 • adj interessate, egoistic

selfishness n egoismo

selfless adj altruistic, disinteressate

 • adj disinteressate, altruistic

self-murder, suicide n suicidio

self-pity n compassion excessive de se

self-portrait n portrait del artist. per se mesme

self-possessed adj calme, composite, seren

 • ~ -possessed adj composite, seren, calme
 • ~ -possessed adj seren, calme, composite

self-propelling, automobile adj automobile

self-reliant adj independente

self-respect n amor proprie, dignitate

 • ~ -respect n dignitate, amor proprie

self-righteous adj pharisaic

self-sacrifice n abnegation, sacrificio de se

 • ~ -sacrifice n sacrificio de se, abnegation

self-satisfied adj contente de se

self-service n auto-servicio

self-sufficiency, autarchy n autarchia

 • ~ -sufficiency, autarchy n autarchia (-ìa)

self-sufficient adj independente

self-taught adj autodidacte

self-willed adj obstinate

self-worship n egolatria

 • ~ -worship n egolatria (-ìa)

sell (exchange for money or other payment) v vender

 • v vender
 • v vender (se)

seller n commerciante

 • n vendetor

selling price n precio de vendita

sell-off v liquidar

sellotape n banda adhesive

sell-out v abandonar

sell-up v vender

 • ~ -up v vender (toto)

selosity (serous quality) n serositate

selvage, list n lista

sema- (sign, signal) occurring in compounds] n sema-

 • ~ - (sign, signal) occurring in compounds] n sema- -ma/-mat-]

semantic adj semantic

semanticist, semasiologist n semanticista

 • ~ , semasiologist n semasiologo
 • ~ , semasiologist n semasiologo (-òlogo)

semantics n semantica

 • ~ , semasiology [Philol] n semantica
 • ~ , semasiology [Philol] n semasiologia
 • ~ , semasiology [Philol] n semasiologia (-ìa)

semaphore n semaphoro

 • n semaphoro (-mà-)
 • v transmitter per semaphoro

semasi- (signification) occurring in compounds] n semasi-

semasiological adj semasiologic

semasiologist, semanticist n semanticista

 • ~ , semanticist n semasiologo
 • ~ , semanticist n semasiologo (-òlogo)

semasiology, semantics [Philol] n semantica

 • ~ , semantics [Philol] n semasiologia
 • ~ , semantics [Philol] n semasiologia (-ìa)

sematography, sign-writing n sematographia

 • ~ , sign-writing n sematographia (-ìa)

semblance (1. resemblance, similarity; 2. image, likeness) n similantia

 • n semblantia, similantia
 • n similantia, semblantia
 • ~ , appearance n semblante
 • ~ , appearance n semblantia
 • ~ , appearance n similante

semeio (sign) occurring in compounds] n semeio-

semeiologic, semeiological adj semeiologic

 • ~ , semeiotic [Med] adj semeiogic
 • ~ , semeiotics [Med] n semeiotica

semeiological, semeiologic adj semeiologic

semeiology [Med] n semeiologia

 • [Med] n semeiologia (-ìa)

semeiotic, semeiologic [Med] adj semeiogic

semeiotics, semeiologic [Med] n semeiotica

semen n semine

semester n semestre

semestral (occurring every six months) adj semestral

semiaxis n semiaxe

semibarbarous, semibarbaric adj semibarbare

semibreve [Mus] n semibreve

semicircle (1. half of a circle; 2. semicircular measuring instrument, graphometer) n semicirculo

 • (1. half of a circle; 2. semicircular measuring instrument, graphometer) n semicirculo (-cir-)
 • n semicirculo

semicircular adj semicircular

semicircumference [Geom] n semicircumferentia

semicolon n puncto e virgula

semiconscious adj semiconsciente

semiconsonant [Phonet] n semiconsonante

 • n semiconsonante

semicupium, sitz bath n semicupio

semicylinder n semicylindro

semicylindric, semicylindrical adj semicylindric

semidetached adj duple, gemine, (casas duple/gemine)

 • adj gemine, (casas duple/gemine), duple

semidiameter [Math] n semidiametro

 • [Math] n semidiametro (-àmetro)

semidiaphanous adj semidiaphane

semidouble (1. Liturgy]; 2. Bot]) adj semiduple

semifinal adj/n semifinal

semifloscular, semiflosculose, semiflosculous [Bot] adj semiflosculose

semiflosculose, semiflosculous, semifloscular [Bot] adj semiflosculose

semiflosculous, semifloscular, semiflosculose [Bot] adj semiflosculose

semifluid adj semifluide

 • adj semifluide (-flù-)

semilunar semilunar [Anat/Biol] adj semilunar

seminal (pertaining to seed or semen) adj seminal

seminar n seminario

 • ~ , seminary (institution for the training of candidates for the priesthood, ministry) n seminario

seminarist n seminarista

seminary n seminario

 • ~ , seminar (institution for the training of candidates for the priesthood, ministry) n seminario

semination n semination

seminiferous adj seminifere

seminude, half-naked adj seminude

semiofficial adj semiofficial

Semi-Pelagian [Theol] adj semipelagian

 • ~ -Pelagian [Theol] n semipelagiano

Semi-Pelagianism [Theol] n semipelagianismo

semiprecious adj semipreciose

semiproof [Law] n semiprova

semiquaver n semichroma

semisavage, half-savage adj semisalvage

 • ~ , half-savage adj semisalvage (-aje)

semisomnous, half-asleep adj semisomne

semita, fasciole [Zool] n semita

 • ~ , fasciole [Zool] n semita (sé-)

semital [Zool] adj semital

Semite n semita

Semitic adj semitic

Semitism n semitismo

semitone, halftone [Mus] n semitono

semitransparency n semitransparentia

semitransparent adj semitransparente

semitropical adj semitropical

semiuncial adj semiuncial

semivowel n semivocal

semolina n semolino

sempiternal, everlasting, eternal adj sempiterne

senate n senato

senator n senator

senatorial (pertaining to a senator or senate) adj senatorial

senatus consultum, senatusconsult [Rom. Hist] n senatoconsulto

senatusconsult, senatus consultum [Rom. Hist] n senatoconsulto

send as an envoy, delegate v legar

 • ~ away v inviar foras
 • ~ back v reinviar
 • ~ for (- goods) v commandar mercantias
 • ~ for (fetch) v facer venir
 • ~ in v facer entrar
 • ~ off (emit) v emitter
 • ~ off (letter) v expedir
 • ~ off (player) v expeller
 • ~ off, dispatch, despatch v expedir
 • ~ on v reexpedir
 • ~ on, forward v reexpedir
 • ~ out v distribuer, emitter
 • ~ out v emitter, distribuer
 • ~ round v facer circular
 • v expedir, inviar, mandar
 • v inviar
 • v inviar, mandar, expedir
 • v mandar
 • v mandar, expedir, inviar

sender n expeditor

sending (of parcels, goods) n expedition

 • ~ on, forwarding n reexpedition
 • ~ , dispatch n invio
 • ~ , dispatch n invio (-ìo)

Senegal [Geog] n Senegal

 • n Senegal

senile (belonging to old age) adj senil

 • adj senil

senility n senilitate

senior (John Smith Sr) n John Smith patre

 • ~ adj/n senior
 • ~ , older senior adj senior

seniority (length of service) n ancianitate

 • n ancianitate

sensate, sense v sensar

sensation (1. as in a sensation of cold; 2. as in to create a sensation) n sensation

 • n sensation

sensational (as in sensational revelations) adj sensational

 • adj sensational

sensationalism (as in sensationalism of the yellow press) n sensationalismo

 • n sensationalismo

sensationalist n sensationalista

 • ~ , sensualist [Philos] n sensualista

sensationally adv sensationalmente

sense (1. as in the sense of hearing; 2. discrimination, judgment; 3. meaning) n senso

 • (common ~) n bon senso, senso commun
 • (common ~) n senso commun, bon senso
 • (feel) v sensar
 • n senso
 • ~ of hearing, hearing n audito
 • ~ of humour n senso del humor
 • ~ , sensate v sensar

senseless (stupid) adj insensate

 • (unconscious) adj inconsciente
 • ~ , foolish, insensate adj insensate

sensibility (1. ability to receive sense impressions; 2. sensitiveness) n sensibilitate

 • n sensibilitate

sensible (perceptible) adj sensibile

 • (possessing common sense) adj sensate
 • (reasonable) n practic, rationabile, sensate
 • (reasonable) n rationabile, sensate, practic
 • (reasonable) n sensate, practic, rationabile
 • ~ , perceptible adj sensibile

sensitive (1. that receives sense impressions; 2. highly susceptible) adj sensibile

 • (as in sensitive plant) adj mimose
 • (readily affected) adj sensibile
 • (tender) adj delicate, tenere
 • (tender) adj tenere, delicate
 • ~ plant n sensitiva
 • ~ plant, mimosa [Bot] n mimosa
 • ~ , sensory adj sensitive

sensitivity n sensibilitate

sensitization n sensibilisation

sensitize v sensibilisar

sensitizer n sensibilisator

sensor [Elect] n sensor

sensorial adj sensorial

sensorium n sensorio

sensory, sensitive adj sensitive

sensual (as in sensual pleasures) adj sensual

 • adj sensual, voluptuose
 • adj voluptuose, sensual

sensualism (1. addiction to sensual indulgence; 2. Philos] (sensationalism) n sensualismo

sensualist, sensationalist [Philos] n sensualista

sensuality n sensualitate

sensualize (make sensual) v sensualisar

sensually adv sensualmente, voluptuosemente

 • adv voluptuosemente, sensualmente

sensuous adj sybaritic, voluptuose

 • adj voluptuose, sybaritic

sentence (judicial) n judicamento, judicio, sententia

 • (judicial) n judicio, sententia, judicamento
 • (judicial) n sententia, judicamento, judicio
 • [Gram] n phrase
 • [Law] n sententia
 • [Law] v sententiar
 • v sententiar

sententious adj sententiose

sentient adj sentiente

sentiment n sentimento

sentimental adj sentimental

sentimentalism n sentimentalismo

sentimentalist n sentimentalista

sentimentality n sentimentalitate

sentimentally adv sentimentalmente

sentinel n guardia, sentinella

 • n sentinella, guardia

sentry box n guarita

 • ~ duty n sentinella
 • n faction, sentinella, guardia
 • n guardia, faction, sentinella
 • n sentinella, guardia, faction
 • ~ , watch, guard n faction

sentry-box n guarita

sepal n sepalo

separable adj separabile

 • ~ , dissociable adj dissociabile

separate (a couple) v disaccopular

 • (put apart) v separar
 • (put or keep apart) v separar
 • adj distincte, independente, separate
 • adj independente, separate, distincte
 • adj separate
 • adj separate (pp of separar)
 • adj separate, distincte, independente
 • ~ into segments, segment v segmentar
 • v appartar
 • v secerner
 • v secerner -cern-/-cret-]
 • ~ , alone, single adj singule
 • ~ , sift v cerner
 • ~ , sift v cerner cern-/-cret-]

separater, one who separates n separator

separating (act of) n appartamento

separation n separation

separatism n separatismo

separatist n separatista

separative adj separative

separator n separator

sepsis [Med] n sepsis

 • [Med] n sepsis (sép-)

September n septembre

septemvir [Rom. Antiq] n septemviro

 • [Rom. Antiq] n septemviro (-tém-)

septemviral adj septemviral

septemvirate n septemvirato

Septentrion, the Dipper [Astron] n septentrion

septet [Mus] n septetto

septic adj septic

 • n septico

septicaemia, septicemia [Med] n septicemia

 • ~ , septicemia [Med] n septicemia (-ìa)

septicaemic, septicemic adj septicemic

septicemia, septicaemia [Med] n septicemia

 • ~ , septicaemia [Med] n septicemia (-ìa)

septicemic, septicaemic adj septicemic

septicity n septicitate

septuple (multiply by seven) v septuplar

 • v septuplicar
 • ~ , sevenfold adj septuple
 • ~ , sevenfold adj septuple (sép-)

sepulchral adj sepulcral

sepulchre n sepulcro

sequel (of story) n continuation

 • (result) n consequentia

sequence (1. sequence of things, events; 2. Eccl]) n sequentia

 • n sequentia

sequester [Law] v sequestrar

sequestration (of goods) Law] n sequestration

 • [Law] n sequestro

sequestrum [Med] n sequestro

sequin n dischetto brillante, zecchino

 • n zecchino, dischetto brillante

sequoia n sequoia

 • n sequoia (-quòia)

seraglio, harem n harem

 • ~ , serail n seralio

serail, seraglio n seralio

Serb, Serbian adj serbe

 • ~ , Serbian n serbo

Serbia n Serbia

Serbian, Serb adj serbe

 • ~ , Serb n serbo

Serbo-Croatian, Serbo-Croat (1. Serbo-Croatian language; 2 . native speaker of Serbo-Croatian) n serbocroato

 • ~ -Croatian, Serbo-Croat adj serbocroate

serenade n serenada

 • v facer un serenada
 • v facer un serenada (a)

serene adj seren

serenissimo n serenissimo

 • n serenissimo (-ìssimo)

serenity n serenitate

serf n servo (del gleba), villano

 • n servo, villano
 • n villano, servo
 • n villano, servo (del gleba)
 • ~ , slave n servo

serfdom, slavery, bondage n servage

 • ~ , slavery, bondage n servage (-aje)

sergeant [Mil] n sergente

 • [Mil] n sergente (-j-)
 • n sergente

sergeant-major n sergente-major

serial (periodical) n periodico

 • (story) n romance serial
 • adj serial

serialize v publicar in partes

series (in ~) phr in serie

 • n serie
 • ~ , succession (of doors) n infilada

serious (1. earnest; 2. as in serious in implications) adj serie

 • (1. earnest; 2. as in serious in implications) adj seriose
 • adj serie, seriose
 • adj seriose, serie

seriousness n serio

 • ~ , earnestness n serio

sermon n predica, sermon

 • n sermon
 • n sermon, predica
 • ~ , preachment n predica
 • ~ , preachment n predica (pré-)

sermonize, harangue v sermonisar

 • ~ , preach v sermonar

serology n serologia

 • n serologia (-ìa)

serotherapy n serotherapia

 • n serotherapia (-ìa)

serous adj serose

serpent eater, secretary bird n serpentaria

 • n serpente
 • ~ , snake n angue
 • ~ , snake n serpente

serpentaria, snakeroot [Bot] n serpentaria

serpentiform adj serpentiforme

serpentin, paper streamer n serpentino

serpentine (1. Hist/Ordn]; 2. Mineral]; 3. coil of a still) n serpentino

 • (1. of a snake; 2. tortuous, winding) adj serpentin

serpiginous adj serpiginose

serpigo [Pathol] n serpigine

serrate, serrated adj serrate

 • ~ , serrated adj serrate (pp of serrar)

serrated adj serrate

 • ~ , serrate adj serrate
 • ~ , serrate adj serrate (pp of serrar)

serum n sero

servant (person employed by another) n servitor

 • n domestico, serviente, servitor
 • n serviente
 • n serviente, servitor, domestico
 • n servitor, domestico, serviente

serve (be of service) v servir

 • (breeding) v montar
 • ~ again v reservir
 • v servir
 • ~ , cover [Breeding] v montar

serve-as v servir de

serves-you-right phr vos ha ben meritate isto

service (1. duties done or required; 2. helpful act or acts; 3. set of dishes) n servicio

 • (church ~) n servicio divin
 • (Internet - Provider) n Provisor de Servicios del Interrete
 • (tea ~) n servicio de the
 • n servicio
 • v mantener

serviceable adj servicial

 • ~ , diligent, ready to be of service adj servicial
 • ~ , useful adj servibile

serviceman n militar

service-station n station de gasolina, station de servicio

 • ~ -station n station de servicio, station de gasolina

serviette n servietta

servile (1. pertaining to slaves; 2. mean, base) adj servil

 • adj servil
 • ~ , slavish adj serve

servileness, servilism n servilismo

servilism, servileness n servilismo

servility n servilitate

serving as a warning to others (exemplary) adj exemplar

 • n portion

servitude (slavery, bondage) n servitude

sesqui- (more by one half) occurring in compounds] adv sesqui-

sesquialter, sesquialteral (one and a half times as great as another) adj sesquialtere

sesquialtera [Mus] n sesquialtera

 • [Mus] n sesquialtera (-àl)

sesquialteral, sesquialter (one and a half times as great as another) adj sesquialtere

sesquioxide [Chem] n sesquioxydo

 • [Chem] n sesquioxydo (-òx-)

sesquiped- (foot and a half) occurring in derivatives] n sesquiped-

sesquipedal, sesquipedalian adj sesquipedal

sesquipedalian, sesquipedal adj sesquipedal

sessile [Bot] adj sessile

session (session of a court) n session

 • n session

set (a clock) v regular

 • (a task, etc) v assignar, prescriber
 • (a task, etc) v prescriber, assignar
 • (china) n servicio
 • (collection) n collection, serie
 • (collection) n serie, collection
 • (fixed) adj fixe, immobile
 • (fixed) adj immobile, fixe
 • (golf clubs) n joco
 • (jelly, etc) vi congelar se, solidificar se
 • (jelly, etc) vi solidificar se, congelar se
 • (jewel) v incastrar
 • (kitchen utensils) n batteria
 • (music) v poner in musica
 • (people) n gruppo
 • (place) vt collocar, mitter, poner, placiar, situar
 • (place) vt mitter, poner, placiar, situar, collocar
 • (place) vt placiar, situar, collocar, mitter, poner
 • (place) vt poner, placiar, situar, collocar, mitter
 • (place) vt situar, collocar, mitter, poner, placiar
 • (radio, tv) n apparato
 • (ready) adj preparate, preste
 • (ready) adj preste, preparate
 • (sun) v poner se
 • (tennis) n set
 • (type) v componer
 • ~ a time limit for v prefinir
 • ~ afire, conflagrate v conflagrar
 • ~ alight, light v incender
 • ~ alight, light v incender -cend-/-cens-]
 • ~ free, release, let go v laxar
 • ~ of teeth, denture n dentatura
 • ~ on fire v incendiar
 • ~ on fire, fire v inflammar
 • ~ over against, oppose v contraponer
 • ~ over against, oppose v contraponer -pon-/-posit-]
 • ~ the price for, rate v taxar
 • ~ up, establish (a new order, method) v instaurar
 • ~ up, establish v eriger
 • ~ up, establish v eriger -rig-/-rect-]
 • ~ up, fit together [Mach] v adjustar
 • ~ , locate, place (in a particular place) v locar
 • ~ , shoot, cutting [Hort] n planton

set-about (attack) v attaccar

 • ~ -about (begin) v comenciar, poner se a
 • ~ -about (begin) v poner se a, comenciar

setaceous, bristly adj setacee

set-aside v poner a un latere

setback n reverso

 • ~ -back v retardar

setiferous, bristle-bearing adj setifere

setiform, bristle-shaped adj setiforme

set-off (leave) v partir

 • ~ -off (show up) v poner in relievo

seton [Surg] n seton

set-out v partir

setsquare n esquadra

settee n canape, divan, sofa

 • n divan, sofa, canape
 • n sofa, canape, divan

setter [Dogs] n setter

 • [Dogs] n setter A]

setting (arrangement) n arrangiamento

 • (as in setting of a jewel) n incastratura
 • (of jewel) n incastratura
 • (of sun) n poner
 • (theat) n scenario
 • ~ of prices, wages n taxation

settle (a question, quarrel, account) v regular

 • (as in to settle an annuity upon someone) v constituer
 • (as in to settle an annuity upon someone) v constituer -stitu-/-stitut-]
 • (determine) vt arrangiar, decider
 • (determine) vt decider, arrangiar
 • (dispute, question) v accommodar, componer, regular
 • (dispute, question) v componer, regular, accommodar
 • (dispute, question) v regular, accommodar, componer
 • v pagar, saldar
 • v saldar, pagar
 • vi establir se, stabilir se
 • vi stabilir se, establir se
 • ~ , balance [Commer] v saldar
 • ~ , discharge, pay (a debt, fine, bill) v pagar

settledown (calm down) v subsider

 • (put down roots) v installar se

settlement (colony) n colonia

 • (of account) n saldo
 • (of disagreement) n decision, regulamento, resolution
 • (of disagreement) n regulamento, resolution, decision
 • (of disagreement) n resolution, decision, regulamento
 • (of disputes) n accommodamento
 • ~ , balance (cash) Commer] n saldo
 • ~ , balance (cash) Commer] n saldo I]
 • ~ , settling (as in the settlement of an annuity upon someone) n constitution

settler n colono

 • ~ , colonist n colono

settle-up v regular contos

settling, settlement (as in the settlement of an annuity upon someone) n constitution

set-to v applicar se con vigor

set-up (establish) v constituer, establir, instaurar

 • ~ -up (establish) v establir, instaurar, constituer
 • ~ -up (establish) v instaurar, constituer, establir
 • ~ -up (machine) v adjustar
 • ~ -up (monument) v eriger

set-upon v attaccar

seven adj septe

 • ~ adj/n septe

sevenfold, septuple adj septuple

 • ~ , septuple adj septuple (sép-)

seventeen adj dece-septe

 • ~ adj/n dece-septe

seventeenth adj dece-septime

 • adj dece-septime (-sép-)

seventh [Mus] n septima

 • [Mus] n septima (sép-)
 • adj septime
 • adj septime (sép-)
 • n septimo

seventieth adj septagesime

 • adj septagesime (-ésime)
 • adj septantesime
 • adj septantesime (-ésime)

seventy adj septanta

 • ~ adj/n septanta

sever (cut) v secar

 • (relations) v rumper
 • (separate) v divider, separar
 • (separate) v separar, divider

several adj diverse, plure

 • adj plure
 • adj plure, diverse
 • ~ pron alicunos, plures
 • ~ pron plures
 • ~ pron plures (plù-)
 • ~ pron plures, alicunos
 • ~ , diverse adj varie

severe (1. not lenient; 2. as in severe style) adj sever

 • adj sever, stricte
 • adj stricte, sever

severeness, severity n severitate

severity n severitate

 • ~ , severeness n severitate

Sèvres n Sèvres

 • n Sèvres F]

sew v suer

 • v suer su-/sut-]

sewage n aquas cloacal

sewage-farm n station de purification

sewage-system n canalisation, systema de cloacas

 • ~ -system n systema de cloacas, canalisation

sewer (civil eng) n cloaca

 • (person) n suitor, suitrice
 • (person) n suitrice, suitor

sewing n sutura

sex (act) n coito

 • (category) n sexo
 • (libido) n libido, sexo
 • (libido) n sexo, libido
 • n sexo

sexagesimal adj sexagesimal

sexless, asexual adj asexual

Sext [Eccl] n sexta

sextant adj sextante

 • n sextante

sextet [Mus] n sextetto

 • n sextetto

sexton n sacrista, sacristano

 • n sacristano, sacrista
 • ~ , sacristan n sacrista
 • ~ , sacristan n sacristano

sextuple (multply by six) v sextuplicar

 • v sextuplar
 • ~ , sixfold adj sextuple
 • ~ , sixfold adj sextuple (séx-)

sexual (pertaining to the functions of sex) adj sexual

 • adj sexual

sexuality n sexualitate

sexually adv sexualmente

sexually-transmitted-disease (STD's) n maladia transmittite sexualmente

sexy adj sexy

Seychelles [Geog] n Insulas Seychelles

shabbiness, meanness n meschineria

 • ~ , meanness n meschineria (-ìa)

shabby, mean, paltry adj meschin

shack n cabana

shackle (on foot) n pedica

 • (on hand) n manilla
 • n manilla
 • n pedica
 • v incatenar

shade (as in light and shade) n umbra

 • (color) n tinta
 • (for lamp) n paralumine
 • (nuance) n nuance
 • (shadow) n umbra
 • v umbrar
 • ~ , darken (put shading in or on) v umbrar
 • ~ , hue, tint n tinta
 • ~ , nuance n nuance
 • ~ , nuance n nuance F]

shade-off v degradar

shading n degradation, transformation gradual

 • n transformation gradual, degradation
 • ~ off, graduation (of colors) n degradation

shadow (follow) v sequer

 • (shade) v umbrar
 • ~ boxing, sciamachy, sham fight n sciamachia
 • ~ boxing, sciamachy, sham fight n sciamachia (-ìa)
 • n umbra

shadowy (dark) adj obscur

 • (mysterious) adj mysteriose
 • (vague) adj indistincte

shady (of persons) adj dishoneste, suspecte

 • (of persons) adj suspecte, dishoneste
 • (shaded) adj umbratile, umbrose
 • (shaded) adj umbrose, umbratile
 • ~ , umbrageous adj umbratile
 • ~ , umbrageous adj umbrose

shaft (mech) n arbore

 • (of a column) n fuste
 • (of a spear, lance, harpoon) n fuste
 • (of column, tool) n fuste, trunco
 • (of column, tool) n trunco, fuste
 • (of light) n radio
 • (pit) n puteo
 • ~ , pit [Mineral] n puteo
 • ~ , quill n penna

shaggy adj hirsute, pilose

 • adj pilose, hirsute

shake (as in to shake a tree) v succuter

 • (as in to shake a tree) v succuter -cut-/-cuss-]
 • n succussa
 • ~ off v succuter
 • ~ off v succuter -cut-/-cuss-]
 • vi tremer, trepidar
 • vi trepidar, tremer
 • v iolently v concuter
 • v iolently v concuter -cut-/-cuss-]
 • vt agitar, succuter
 • vt succuter, agitar
 • ~ , shaking n succussa
 • ~ , tremble v trepidar
 • ~ , trill [Mus] n trillo

shake-hands v stringer le manos

shake-off v liberar se de

shake-up v agitar

shaking adj tremente, trepidante

 • adj trepidante, tremente
 • n succussa, tremulamento, vacillation
 • n tremulamento, vacillation, succussa
 • n vacillation, succussa, tremulamento
 • ~ , flickering (act of) n vacillation
 • ~ , flickering adj vacillatori
 • ~ , shake n succussa
 • ~ , trembling n tremulamento
 • ~ , tremor, trembling n tremor

shako n shako

shaky (shaking) adj tremulante, vacillante

 • (shaking) adj vacillante, tremulante
 • (unstable, weak) adj insecur, instabile
 • (unstable, weak) adj instabile, insecur

shall (auxiliary, future) v add stressed -a to the infinitive of verb

 • (How shall a young man cleanse his own way?) phr Como mundara un juvene su proprie via?
 • (I - go) phr io ira

shallow (of water) adj pauco profunde

 • ~ bowl, small basin n bassinetto
 • n basse fundo
 • ~ , superficial adj legier
 • ~ , superficial adj legier (-jér)

shallowness, superficiality n legieressa

 • ~ , superficiality n legieressa (-jer-)

sham (fraud) n fraude, impostura

 • (fraud) n impostura, fraude
 • (imitation) n imitation
 • (tawdry object) n auripelle
 • adj false, fingite, simulate
 • adj fingite, simulate, false
 • adj simulate, false, fingite
 • ~ fight, shadow boxing, sciamachy n sciamachia
 • ~ fight, shadow boxing, sciamachy n sciamachia (-ìa)
 • v finger, simular
 • v simular, finger
 • ~ , false adj posticie

shamble n traher le pedes

shambles (mess) n disordine, scena de confusion

 • (mess) n scena de confusion, disordine

shame (1. feeling of shame; 2. disgrace) n vergonia

 • (what a -!) phr qual pena!
 • n vergonia
 • v avergoniar
 • ~ , put to shame v avergoniar

shamefaced adj avergoniate, vergoniose

 • adj vergoniose, avergoniate

shameful adj scandalose, vergoniose

 • adj vergoniose, scandalose
 • ~ , disgraceful adj vergoniose

shameless adj impudente

shampoo n shampoo, shampooing

 • n shampooing, shampoo
 • v facer un shampoo
 • ~ , shampooing n shampooing
 • ~ , shampooing n shampooing A]

shampooing, shampoo n shampooing

 • ~ , shampoo n shampooing A]

shamrock n trifolio

 • n trifolio (de irlanda)

shandy n bibita componite de bira e limonada

shandygaff n bibita componite de bira e limonada

shank (leg) n gamba

 • (shaft) n fuste

shanty (hut) n cabana

 • (song) n canto de marineros

shape (cut) v taliar

 • (form) v configurar, conformar, formar
 • (form) v conformar, formar, configurar
 • (form) v formar, configurar, conformar
 • n figura, forma
 • n forma, figura
 • ~ , configure, form v configurar
 • ~ , form n faction
 • ~ , form n forma
 • ~ , form v conformar

shapeless adj informe, sin forma

 • adj sin forma, informe

shapely adj ben formate, elegante

 • adj elegante, ben formate

share (- a room) v divider un camera

 • (- a room) v divider un camera (con un persona)
 • (divide) v divider
 • (have in common) v posseder in commun
 • (use in common) v usar in commun
 • (what you get out) n parte, portion
 • (what you get out) n portion, parte
 • (what you put in) n contribution, quota
 • (what you put in) n quota, contribution
 • [Fin] n action
 • n fin
 • ~ , partake, participate v participar

share-certificate n certificato de actiones

shareholder n actionero

 • ~ , stockholder n actionero
 • ~ , stockholder n actionista

share-in v participar in, prender parte in

 • ~ -in v prender parte in, participar in

share-out v distribuer

sharer, participant n participante

sharing, participant adj participe

 • ~ , participant adj participe (-tì-)

shark n squalo

 • ~ sucker, remora [Zool] n remora
 • ~ sucker, remora [Zool] n remora (ré-)

sharp (cutting) adj affilate, trenchante

 • (cutting) adj trenchante, affilate
 • (of mind) adj astute, intelligente, penetrante
 • (of mind) adj intelligente, penetrante, astute
 • (of mind) adj penetrante, astute, intelligente
 • (of taste) adj acerbe, acre
 • (of taste) adj acre, acerbe
 • (pointed) adj acute
 • [Mus] n acute
 • adj Photog]
 • adv al puncto
 • ~ , cutting adj trenchante
 • ~ , cutting adj trenchante (-sh-) (ppr of trenchar)

sharpen (make sharp) v acutiar

 • (make sharp) v acutiar, affilar
 • (make sharp) v affilar, acutiar
 • (pencil) v appunctar
 • ~ , acuminate v acuminar
 • ~ , point v appunctar
 • ~ , whet v affilar

sharpener (one who sharpens) n acutiator

 • ~ , sharpening machine n affilatoria

sharpening machine, sharpener n affilatoria

 • n acutiamento

sharpness n acutessa

 • ~ , acuteness n acutessa

sharpshooter, marksman n tirator

shatter (smash) vt fracassar

 • vi fracassar se

shave n rasura

 • v disbarbar
 • v rasar
 • v rasar (se)
 • ~ , shaving n rasura

shaving n rasura

 • ~ , shave n rasura

shaving-brush n brossa de rasar

shaving-cream n crema de rasar

shawl n chal

 • n chal (sh)

she pron illa

 • ~ pron pers ella
 • ~ pron pers illa

sheaf n fasce

shear vi rumper se

 • vt tonder
 • ~ , clip v tonder
 • ~ , clip v tonder tond-/tons-]

shearer, clipper (one who shears, clips) n tonsor

shearing, clipping etc. (act of) n tonsura

shears n cisorios

sheatfish, silurus [Zool] n siluro

sheath (for sword) n vaina

 • n anat/bot/zool
 • n vagina
 • ~ , scabbard n vaina
 • ~ , scabbard n vaina (-ìna)

sheathe (a sword) v invainar

 • v invainar

sheather, scabbard maker n vainero

she-bear n ursa

she-cat n catta

shed (blood) v effunder, versar

 • (blood) v versar, effunder
 • (leaves) v perder
 • n barraca, cabana
 • n cabana, barraca
 • ~ tears, weep v lacrimar
 • ~ , effuse, pour out, pour forth v effunder
 • ~ , effuse, pour out, pour forth v effunder -fund-/-fus-]

she-devil n diabolessa

sheen n lustro

sheep n ove

sheep-dog n can de pastor

sheepfold n oviario

 • ~ -fold n ovil

sheepish adj timide, vergoniose

 • adj vergoniose, timide

sheep-shed n barraca de oves

sheep-skin n pelle de ove

sheer (by - force) adv de vive fortia

 • (of cloth) adj diaphane
 • (pure) adj absolute, pur
 • (pure) adj pur, absolute
 • adv verticalmente

sheer-off v deviar

sheet (for bed) n drappo de lecto

 • (of metal) n lamina, platta
 • (of metal) n platta, lamina
 • (of paper) n folio
 • ~ metal n latta

sheet-metal n latta

sheikh n sheik

shelf (as in book shelf) n planca

 • (ledge) n planca
 • (sandbank) n sicca
 • ~ , sandbank n sicca

shell (mil) n granata

 • (of crab) n carapace
 • (remove shell) v disgranar, enuclear, scaliar
 • (remove shell) v enuclear, scaliar, disgranar
 • (remove shell) v scaliar, disgranar, enuclear
 • (seashell) n concha
 • [Gen] n scalia
 • n Fig]
 • v bombardar
 • ~ , bomb, bombard v bombar
 • ~ , grenade [Mil] n granata
 • ~ , husk, hull v scaliar
 • ~ , test [Zool] n testa
 • ~ , testa [Bot] n testa
 • ~ , thresh, thrash, flail v disgranar

shellac n gumma lacca

sheller (one who or that which shells) n disgranator

shellfish n crustaceo, mollusco

 • n mollusco, crustaceo

shelling, threshing, flailing (act of) n disgranamento

shell-shaped, conchiform adj conchiforme

shelter (lodge) v albergar

 • (lodge) v albergar (se)
 • (lodging) n albergo
 • (protect) v proteger se
 • (protection) n protection
 • (refuge) n refugio
 • ~ , lodge v albergar
 • ~ , lodging n albergo
 • ~ , take in v recolliger
 • ~ , take in v recolliger -lig-/-lect-]

shelve (books, etc) vt mitter sur plancas

 • (delay) v ajornar, remitter indefinitemente
 • (delay) v remitter indefinitemente, ajornar
 • (slope) vi formar declivitate, inclinar se
 • (slope) vi inclinar se, formar declivitate

shelving (boards) n plancage

 • (delay) n ajornamento
 • adj inclinate

Shem n Sem

she-mule n mula

sheol n hades, sheol

 • n sheol, hades

shepherd n pastor

 • v guidar

sherbet n sorbet

sheriff n sheriff

sherry (vino de) n jerez, sherry

 • (vino de) n sherry, jerez

shield (heraldry) n scuto

 • (protect) v proteger
 • n protection
 • n scuto
 • v indust
 • ~ , buckler n scuto

shift (- key) n clave majusculas

 • (change) n cambiamento
 • (get rid of) v eliminar
 • (transfer) v cambiar (de sito), displaciar, transferer
 • (transfer) v cambiar, displaciar, transferer
 • (transfer) v displaciar, transferer, cambiar
 • (transfer) v displaciar, transferer, cambiar (de sito)
 • (transfer) v transferer, cambiar (de sito), displaciar
 • (transfer) v transferer, cambiar, displaciar
 • (trick) n expediente
 • ~ from its place, displace v dislocar
 • n indust
 • vi cambiar, mover se, transferer se
 • vi mover se, transferer se, cambiar
 • vi transferer se, cambiar, mover se

shiftless adj inefficace, pigre, sin energia

 • adj pigre, sin energia, inefficace
 • adj sin energia, inefficace, pigre

shiftwork n travalio per tornos

shifty adj dishoneste, furtive

 • adj furtive, dishoneste

shilling n shilling

 • n shilling A]

shimmer n lucentia tremulante

 • v lucer, relucer, scintillar
 • v relucer, scintillar, lucer
 • v scintillar, lucer, relucer

shin (meat) n garretto

 • [Anat] n crure, tibia, parte anterior del tibia
 • [Anat] n parte anterior del tibia, crure, tibia
 • [Anat] n tibia, parte anterior del tibia, crure
 • v montar con manos e gambas

shine (1. to send out or reflect light; 2. to be eminent, conspicuous) v brillar

 • n fulgiditate, lucentia
 • n lucentia, fulgiditate
 • v lucer
 • vi brillar, relucer
 • vi relucer, brillar
 • vt facer brillar, lustrar
 • vt lustrar, facer brillar
 • ~ , be resplendent v resplender
 • ~ , be resplendent v splender
 • ~ , brilliance, fulgidity n fulgiditate
 • ~ , glitter v relucer

shingle (stone) n calculo

 • (tile) n tegula de ligno

shingles [Med] n herpete

shining adj brillante, lucente, lustrose

 • adj lucente, lustrose, brillante
 • adj lustrose, brillante, lucente
 • ~ , bright adj lucide
 • ~ , bright adj nitide
 • ~ , fulgid adj fulgide
 • ~ , lustrous adj lustrose
 • ~ , shiny, bright adj lucente
 • ~ , shiny, bright adj lucente (ppr of lucer)

shiny adj lucente

 • ~ , bright, shining adj lucente
 • ~ , bright, shining adj lucente (ppr of lucer)

ship (embark) v imbarcar

 • (send) v expedir, inviar
 • (send) v inviar, expedir
 • n nave
 • n nave, vascello
 • n vascello, nave

shipbuilder n constructor de naves

shipbuilding n construction naval

shipment (embarkation) n imbarcamento

 • (goods) n cargo

shipowner n armator

shipping (ships) n naves

 • (transport) n imbarcamento
 • ~ office, shipping service n messageria
 • ~ office, shipping service n messageria (-ajerìa)
 • ~ service, shipping office n messageria
 • ~ service, shipping office n messageria (-ajerìa)

shipping-office n agentia de navigation, messageria

 • ~ -office n messageria, agentia de navigation

shipshape adj in bon ordine

shipwreck n naufragio

shipwrecked (be ~) v naufragate

 • (be ~) v naufragate (esser ~)
 • adj naufrage
 • adj naufrage (nàu-)
 • ~ person n naufrago
 • ~ person n naufrago (nàu-)

shipyard n cantier naval, sito de constructiones naval

 • n sito de constructiones naval, cantier naval

shire n contato

shirk vi negliger su deberes

 • vt eluder, evitar
 • vt evitar, eluder

shirt (in - sleeves) phr in manicas de camisa

 • n camisa

shirtmaker n camisero

shirtshop n camiseria

 • n camiseria (-ìa)

shish-kebab n carne marinate cocite al spito, chich-kebob

 • ~ -kebab n chich-kebob, carne marinate cocite al spito

shitty adj cacate, merdose

 • adj merdose, cacate

shivaree, charivari, belling n charivari

 • ~ , charivari, belling n charivari (sharivarì)

shiver n fremito

 • v fremer, tremer
 • v tremer, fremer
 • ~ , tremble, quiver v fremer
 • ~ , tremor, quiver n fremito
 • ~ , tremor, quiver n fremito (fré-)

shoal (of fish) n banco

 • (shallow point) n banco, basse fundo
 • (shallow point) n basse fundo, banco
 • ~ , bank n banco

shock (collision, impact) n choc

 • (collision, impact) n choc (sh-)
 • (electric ~) n succussa electric
 • (hurt the sensibilities of) v choccar
 • (hurt the sensibilities of) v choccar (sh-)
 • (offend) v scandalisar
 • n gen/med
 • v gen/med

shock-absorber n amortisator

shocking adj choccante, shocking

 • adj shocking, choccante

shoddy adj inferior, mal facite

 • adj mal facite, inferior
 • n lana regenerate

shoe (a horse) v ferrar

 • n calceo, scarpa
 • n scarpa
 • n scarpa, calceo
 • ~ slipper n calceo
 • v ferrar
 • v ferrar (un cavallo)

shoeblack, bootblack n lustra-scarpas

 • ~ , bootblack n lustra-scarpas (-scàr-)

shoehorn n calceator

shoeing (a horse) (action of) n ferratura

shoelace n cordon de scarpas

shoemaker n bottinero

 • n bottinero, scarpero
 • n scarpero, bottinero
 • ~ , bootmaker n scarpero

shoepolish n cera de scarpas

shoeshop n boteca de calceos/scarpas, scarperia

 • n scarperia, boteca de calceos/scarpas

shoestring (shoelace) n cordon de scarpas

shofar, shophar n shophar

 • ~ , shophar n shophar Heb]

shogun n shogun

 • n shogun J]

shoo interj va!

shoo-away v chassar

shoot (a gun) v discargar, tirar

 • (a gun) v tirar, discargar
 • (a projectile) v lancear
 • (dash) vi lancear se, precipitar
 • (dash) vi precipitar, lancear se
 • (execute) vt fusilar
 • (film) v filmar
 • (football) v tirar a goal
 • (kill) v occider
 • (sport) n partita de chassa
 • n bot
 • ~ off, shoot v tirar
 • ~ out leaves foliar, leaf, leave v foliar
 • ~ with an arrow (someone) v flechar
 • ~ with an arrow (someone) v flechar (-shar)
 • ~ , cutting, set [Hort] n planton
 • ~ , execute, fusilade v fusilar
 • ~ , shoot off v tirar

shoot-down v abatter

shooting (firing) n tiro

 • (sport) n chassa
 • ~ , firing n tiro

shoot-up v montar rapidemente

shop (closed ~) n officina clause

 • (small) n boteca
 • (store) n magazin
 • (talk ~) v parlar del mestiero
 • ~ assistant n Fem]
 • ~ assistant n Masc]
 • n indust
 • v facer compras/emptiones
 • ~ , store n boteca
 • ~ , store n magazin

shop-floor n fabrica

shophar, shofar n shophar

 • ~ , shofar n shophar Heb]

shopkeeper n botechero, negotiante

 • n negotiante, botechero
 • ~ , storekeeper n botechero

shoplifter n furtator de magazines

shoplifting n furto de magazines

shopper n comprator

shopping (act) v le comprar in botecas

 • (go ~) v facer comprar
 • (goods) n acquisitiones, compras
 • (goods) n compras, acquisitiones

shopping-bag n sacco a provisiones

shopping-centre n zona commercial

shop-steward n delegato syndical

shopwindow n vitrina

shore (bank) n ripa

 • (coast) n costa, litore
 • (coast) n litore, costa
 • (prop) n appoio

shore-up v appoiar

short (in ~) adv al fin, in summa

 • (in ~) adv in summa, al fin
 • (insufficient) adj insufficiente
 • (not long) adj breve, curte
 • (not long) adj curte
 • (not long) adj curte, breve
 • (rude) adj brusc
 • (small) adj de parve statura
 • adv bruscamente
 • ~ line n lineetta
 • ~ line n lineetta (-ne-étta)
 • ~ story, novelette n novella
 • ~ , brief adj breve

shortage n carentia, insufficientia

 • n insufficientia, carentia

short-circuit n curte circuito

 • ~ -circuit v curte-circuitar

shortcoming n defecto, imperfection

 • n imperfection, defecto

short-cut n via directissime

shorten v abbreviar, accurtar, curtar

 • v accurtar, curtar, abbreviar
 • v curtar, abbreviar, accurtar
 • ~ , make shorter v accurtar
 • ~ , make shorter v curtar

shortening (act of making shorter) n accurtamento

shortfall n deficit

shorthand (write ~) v stenographiar

 • n stenographia
 • ~ , stenography n stenographia
 • ~ , stenography n stenographia (-ìa)

shorthanded adj curte de personal

shorthand-typist n stenodactylographa

shortlived adj de breve duration

shortly adv in pauco, proximemente

 • adv proximemente, in pauco
 • ~ , soon adv proximemente

shortness n curtitate

shorts (short trousers) n pantalones curte

 • (underpants) n calceones

short-sighted adj lit/fig

 • ~ -sighted, near-sighted, myopic adj myope

short-sightedness n lit/fig

 • ~ -sightedness, near-sightedness, myopia n myopia
 • ~ -sightedness, near-sightedness, myopia n myopia (-ìa)

short-story n conto, novella

 • ~ -story n novella, conto
 • ~ -story writer, novelette writer n novellista

short-tempered adj brusc, irritabile

 • ~ -tempered adj irritabile, brusc

short-term adj. phr a termino curte

short-waves n undas curte

shot (action of shooting) n tiro

 • (bullet) n balla
 • (cinema) n sequentia
 • (cinema) n sequentia (filmic)
 • (lead) n plumbo
 • (person) n tirator
 • (snap) n photo
 • (stroke) n colpo

shotgun n fusil de chassa

should v deberea

 • v deberea (+ infin.)

shoulder (as in to carry on one's shoulders) n humero

 • (as in to carry on one's shoulders) n humero (hù-)
 • (carry) v portar super le spatula
 • (push) v pulsar con le spatulas
 • ~ blade, omoplate n omoplate
 • ~ blade, scapula n scapula
 • ~ blade, scapula n scapula (scà-)
 • n humero, spatula
 • n spatula, humero
 • v Fig]

shoulder-blade n omoplate, scapula

 • ~ -blade n scapula, omoplate

shout n clamor, crito

 • n crito, clamor
 • v critar

shove n pulsata

 • v pulsar

shovel (large) n pala

 • (small) n paletta
 • v mover con pala
 • ~ , peel, scoop n pala

show (a film) v projectar

 • (appearance) n apparentia, semblantia
 • (appearance) n semblantia, apparentia
 • (display) n monstra
 • (exhibit) v exponer
 • (exhibition) n exposition
 • (indicate) v indicar
 • (Manifest) vt monstrar
 • (pomp) n pompa
 • (prove) v demonstrar
 • (reveal) v revelar
 • n Theat]
 • ~ off, display v ostentar
 • ~ through v transparer
 • v monstrar
 • v ostender
 • v ostender -tend-/-tent-/-tens-]
 • vi monstrar se, revelar se
 • vi revelar se, monstrar se
 • ~ window n vitrina
 • ~ window, display window n monstra
 • ~ , display n monstra
 • ~ , make clear v arguer
 • ~ , play [Theat] n spectaculo
 • ~ , play n ludo

show-business n mundo del spectaculo

showcase n monstra, vitrina

 • n vitrina, monstra
 • ~ , cabinet n vitrina

showdown n confrontation, momento decisive

 • n momento decisive, confrontation

shower (of rain) n pluvia

 • (of rain) n pluvia (passager)
 • (toilet) n ducha
 • ~ bath, shower n ducha
 • ~ bath, shower n ducha (-sh-)
 • v inundar
 • ~ , shower bath n ducha
 • ~ , shower bath n ducha (-sh-)

showerproof adj a proba de pluvia, impermeabile

 • adj impermeabile, a proba de pluvia

showing a deficit adj deficitari

show-jumping n concurso hippic

showmanship n talento de organisar spectaculos capacitate propagandistic

show-off v ostentar, paradar

 • ~ -off v paradar, ostentar

showplace n attraction, centro touristic

 • n centro touristic, attraction

showroom n sala/salon de exposition

show-through v transparer

show-up v revelar

 • ~ -up v revelar (se)

showy n ostentatiose, pretentiose

 • n pretentiose, ostentatiose

shrapnel n shrapnel

 • n shrapnel A]

shred n fragmento, retalio

 • n retalio, fragmento
 • v lacerar
 • ~ , clipping, cutting n retalio

shrew [Zool] n musaranea

 • n Fig]
 • n zool

shrewd adj astute, perspicace

 • adj perspicace, astute

shrewdness n perspicacitate, sagacitate

 • n sagacitate, perspicacitate

shriek n crito acute

 • v critar

shrill adj acute, argute

 • adj argute, acute
 • ~ , noise, make a harsh v strider

shrimp [Ichthyol] n crangon

 • n crangon

shrine (altar, chapel) n altar, cappella

 • (altar, chapel) n altar, cappella (consacrate a un sancto)
 • (altar, chapel) n cappella (consacrate a un sancto), altar
 • (altar, chapel) n cappella, altar
 • (reliquary) n reliquario
 • (tomb) n tumba de un sancto
 • ~ , reliquary n reliquario

shrink v contraher

 • v contraher (se)

shrink-back v recular

shrink-from (be repulsed) v sentir repugnantia a

 • ~ -from (not fear) v repugnar a

shrivel vi corrugar se, marcer, marcescer

 • vi marcer, marcescer, corrugar se
 • vi marcescer, corrugar se, marcer
 • vt corrugar, crispar
 • vt crispar, corrugar
 • ~ , contract v crispar

shriveling, crispation, contraction n crispation

shriven, confessed adj confesse

shroud n sudario

 • v inveloppar, velar
 • v inveloppar, velar (in un sudario)
 • v velar (in un sudario), inveloppar
 • v velar, inveloppar

shrove (- tuesday) n martedi del carneval, quinquagesima

 • (- tuesday) n quinquagesima, martedi del carneval
 • ~ Sunday n Quinquagesima
 • ~ Sunday n Quinquagesima (-gé-)

Shrovetide, carnival n carneval

shrub n arbusto

 • ~ , bush n arbusto

shrubbery n arbustada, plantation de arbustos, arbusteto

 • n arbusteto, arbustada, plantation de arbustos
 • n plantation de arbustos, arbusteto, arbustada

shrug v altiar

 • v altiar (le spatulas/humeros)

sht n caca, cacada, merda

 • n cacada, merda, caca
 • n merda, caca, cacada
 • v cacar, excretar
 • v excretar, cacar

shudder (of human) n fremito

 • (of human) n fremito (de horror)
 • (of human) v fremer
 • (of human) v fremer (de horror)
 • (of vehicle) n vibration
 • (of vehicle) v vibrar

shuffle vi ir trainante le pedes

 • vt miscer
 • vt miscer (cartas)

shuffle-off v liberar se de

shun v evitar

 • ~ , avoid v evitar

shunning, avoiding (act of) n evitation

shunt [Elec] n derivation

 • [Elec] n shunt
 • [Elec] n shunt A]
 • n Elec]
 • v facer le manovra de, manovrar
 • v manovrar, facer le manovra de

shunting [RR] n manovra

shut adj clause

 • ~ up, seclude v recluder
 • ~ up, seclude v recluder -clud-/-clus-]
 • v clauder
 • v clauder (se)

shut-down v clauder

 • ~ -down v clauder (se)

shut-in v recluder

shut-off v interrumper, isolar, separar

 • ~ -off v isolar, separar, interrumper
 • ~ -off v separar, interrumper, isolar

shut-out v excluder

shutter (of a window) n persiana

 • n Photog]
 • ~ , blind n persiana

shuttle n navetta

shuttlecock n volante

shut-up (confine) v confinar, recluder

 • ~ -up (confine) v recluder, confinar
 • ~ -up interj tace!

shy adj diffidente, reservate, timide

 • adj reservate, timide, diffidente
 • adj timide, diffidente, reservate
 • v lanciar

shyness n diffident, timiditate

 • n timiditate, diffident

si, ti [Mus] n si

sialagogic, saliva-producing, sialagogue adj sialagoge

sialagogue [Med] n sialagogo

 • ~ , sialagogic, saliva-producing adj sialagoge

sialo-, sial- (saliva) occurring in derivatives and compounds] n sialo-

Siam n Siam

Siberia n Sibiria

Siberian adj sibirian

 • adj sibiric
 • n sibiriano

sibilant sibilante adj sibilante

 • ~ sibilante adj sibilante (ppr of sibilar)

sibilate, hiss v sibilar

sibilation n sibilation

sibyl [Gr. and Rom. Mythol] n sibylla

sibylline adj sibyllin

siccative adj siccative

Sicilian adj sicilian

 • adj sicilian
 • n sicil
 • n siciliano

Siciliana [Dancing] n siciliana

Sicily n Sicilia

 • n sicilian

sick (be ~) v esser malade

 • (ill) adj infirme, malade
 • (ill) adj malade, infirme
 • (real ~) v nausear
 • (vomit) v vomir
 • ~ , ill adj malade

sicken vi cader malade

 • vt disgustar, repugnar
 • vt repugnar, disgustar

sickening adj disgustose, nauseabunde

 • adj nauseabunde, disgustose

sickle n falce

sickle-bearing, scythe-bearing adj falcifere

sickly (nauseating) adj nauseabunde

 • (pale) adj pallide
 • (weak) adj debile, infirme
 • (weak) adj infirme, debile

sickness n maladia

 • ~ , illness n maladia(-ìa)

sickroom, infirmary n infirmeria

 • ~ , infirmary n infirmeria (-ìa)

side (- with) v prender le parte de

 • (edge) n latere
 • (flank) n flanco
 • (in dispute) n parte
 • (lateral) adj lateral
 • (of gramophone record) n facie
 • (on the farther ~) phr trans, ultra
 • (on the farther ~) phr ultra, trans
 • (secondary) adj secundari
 • [Anat] n latere
 • ~ dish n intramesso
 • n latere
 • ~ to side phr de latere a latere
 • ~ with v prender le parte de
 • ~ , scene, wing [Theat] n coulisse
 • ~ , scene, wing [Theat] n coulisse F]

side-board n buffet, credentia

 • n credentia
 • ~ -board n credentia, buffet
 • ~ , buffet n buffet
 • ~ , buffet n buffet F]

side-burns n barbas lateral

side-car n sidecar

side-effect [Med] n sequela

 • ~ -effect n effecto secundari

side-light (extra information) n information incidental

 • ~ -light (of car) n lumine lateral

side-line n activitate secundari

side-long adj lateral, oblique

 • ~ -long adj oblique, lateral

sidereal [Astron] adj sideral

siderite (native ferrous carbonate) Mineral] n siderite

sidero-, sider- (iron) occurring in derivatives and compounds] n sidero-

side-road n cammino lateral

siderography n siderographia

 • n siderographia (-ìa)

siderolite n siderolitho

 • n siderolitho (-òlito)

sideroscope n sideroscopio

siderostat n siderostato

 • n siderostato (-ò-)

siderurgical, iron (as in iron ore) adj siderurgic

siderurgy, metallurgy or working of iron n siderurgia

 • ~ , metallurgy or working of iron n siderurgia (-ìa)

side-show (sideline) n cosa secundari

 • ~ -show (spectacle) n spectaculo

side-track v disviar del question principal

sidewalk n trottoir

 • ~ , pavement n trottoir
 • ~ , pavement n trottoir F]

sideways adv lateralmente, obliquemente

 • adv obliquemente, lateralmente

siding n via de parcamento

siege (act of besieging) n assedio

 • n assedio

sierra n serra

Sierra-Leone n Sierra Leone

siesta (nap) n siesta

 • n siesta

sieve (evidence) v examinar minutiosemente

 • (sift in a sieve) v cribrar, passar per un cribro, setassar
 • (sift in a sieve) v passar per un cribro, setassar, cribrar
 • (sift in a sieve) v setassar, cribrar, passar per un cribro
 • n cribro, setasso
 • n setasso, cribro
 • ~ , strainer n cribro

sievelike, cribriform adj cribrose

sift v cribrar

 • ~ , separate v cerner
 • ~ , separate v cerner cern-/-cret-]

sigh n suspiro

 • v suspirar

sigher n suspirator

sighing, groaning n gemimento

sight (at ~) phr a prime vista

 • (catch - of) v intervider
 • (device on a firearm) n mira
 • (lose - of) v perder de vista
 • (of gun) n mira
 • (out of ~) adj/adv invisibile
 • (view) n vista
 • v apperciper, observar
 • v observar, apperciper
 • ~ , vision (power of seeing) n viso

sighted n vidente

sightread v leger a prime vista

sightseeing (go ~) v visitar le monumentos

 • (tourism) n tourismo

sightvane, pinnule [Surv] n pinnula

sign (1. symbol, mark; 2. indication; 3. gesture, motion) n signo

 • (affix one's name to) v signar
 • (indication) n indicio
 • (of shop or inn) n insignia
 • (omen) n augurio
 • (on road) n indicator
 • (symbol, gesture) n signo
 • (trace) n tracia, vestigio
 • (trace) n vestigio, tracia
 • v signar
 • ~ , put one's signature to v firmar

signal (make known by a signal or signals) v signalar

 • adj notabile
 • n signal
 • v signalar
 • ~ , remarkable adj signalate
 • ~ , remarkable adj signalate (pp of signalar)

signal-box n cabina de signales

signaler n signaiator

signaling (act of) n signalamento

signalize (make notable) v signalar

signalman n signalator

signature (1. act of signing one's name; 2. Print]) n signatura

 • n firma
 • n signatura

signer n signator

significance (meaning, import) n significantia

 • n significantia

significant adj significante

 • adj significante (ppr of significar)
 • ~ , significative adj significative

significate, meaning n significato

signification (1. act of signifying or making known; 2. meaning) n signification

 • n signification

significative, significant adj significative

signifier n significator

signify (1. to make known, intimate; 2. to mean) v significar

 • v significar, voler dicer
 • v voler dicer, significar

sign-language n mimica linguage per signos

signpost n indicator

 • n indicator (stratal)

signwriter n pictor de litteras

sign-writing, sematography n sematographia

 • ~ -writing, sematography n sematographia (-ìa)

silence (1. noiselessness; 2. forbearance from speech) n silentio

 • n silentio
 • v silentiar

silencer [Technol] n silentiator

 • n silentiator

silent (1. quiet, noiseless; 2. saying little or nothing) adj silente

 • (1. quiet, noiseless; 2. saying little or nothing) adj silentiose
 • (be ~) v tacer
 • adj mute, silente
 • adj silente, mute
 • ~ , mute, dumb adj mute

Silesia (Upper (Lower) Silesia: Alte (Basse) Silesia) n Silesia

Silesian adj silesian

 • n silesiano

silex, silica n silice

 • ~ , silica n silice (sì-)

silhouette (show, represent, in silhouette) v silhouettar

 • n silhouette
 • n silhouette F]
 • v silhouettar

silica, silex n silice (sì-)

silicate n silicato

siliceous adj silicee

silicic adj silicic

silicification n silicification

silicifluoric adj silicifluoric

 • adj silicifluoric (-òric)

silicify (convert into silica) v silicificar

silicium, silicon n silicium

 • ~ , silicon n silicium (-lì-)

silicle silicula [Bot] n silicula

silicon, silicium n silicium

 • ~ , silicium n silicium (-lì-)

silicosis [Pathol] n silicosis

 • [Pathol] n silicosis (-òsis)

siliculose [Bot] adj siliculose

siliquose [Bot] adj siliquose

silk (ware) n seteria

 • (ware) n seteria (-rìa)
 • adj de seta
 • ~ factory or store n seteria
 • ~ factory or store n seteria (-rìa)
 • n seta

silkworm n larva de seta

silky adj setose

 • ~ , silken adj setose

sill (of window) n tabula

 • (threshold) n limine

silly adj fatue, stupide

 • adj stupide, fatue

silo n silo

 • n silo H]

silt n insablamento, sedimento

 • n sedimento, insablamento
 • ~ up v insablar
 • ~ up v insablar (se)
 • ~ , sand bank n insablamento

silting, stranding, running aground (act of) n insablamento

Silurus [Zool] n siluro

 • ~ , sheatfish [Zool] n siluro

Silvanus [Mythol] n Silvano

silver (in colour) adj argentee

 • (made of silver) adj de argento
 • n argento
 • ~ paper n folio de stanno
 • ~ plate n argenteria
 • ~ plate n argenteria (-ìa)
 • ~ plater, silverer n argentator
 • v argentar
 • ~ wedding n nuptias de argento
 • ~ , cover or plate with silver v argentar

silverer, silver plater n argentator

silverfish [Entom] n lepisma

silversmith n argentero

silvery (silver-colored) adj argentee

silviculture, forestry n silvicultura

silviculturist, forester n silvicultor

simian adj simian

 • adj simiesc

similar adj similabile

 • adj similar
 • adj similar, simile
 • adj simile, similar
 • ~ , like, resembling adj simile
 • ~ , resembling (to) adj resimilante
 • ~ , resembling (to) adj resimilante (ppr of resimilar)

similarity n similaritate

similarly adv de modo similar

simile [Rhet] n simile

 • [Rhet] n similitude
 • n simile

similitude, likeness, resemblance n similitude

similor, imitation gold n similauro

simmer (let) v estufar

 • v subbullir
 • vi subbullir
 • vt estufar

simmer-down v calmar se

simmering n subbullimento

simonist (one practicing simony) n simonista

simony n simonia

 • n simonia (-ìa)

simoon n samum

 • n samum Ar]

simper v parlar/surrider in modo affectate

simple (1. not double or manifold; 2. not complicated) adj simple

 • (1. not double, not manifold; 2. not complicated) adj simplice
 • (1. not double, not manifold; 2. not complicated) adj simplice (sìm-)
 • (easy) adj facile
 • (not double, not complicated) adj simple, simplice
 • (not double, not complicated) adj simplice, simple

simple-minded adj ingenue, naive

 • ~ -minded adj naive, ingenue

simpleton n imbecille, ingenue, naive

 • n ingenue, naive, imbecille
 • n naive, imbecille, ingenue

simplicity n simplicitate

simplification n simplification

simplifier n simplificator

simplify v simplificar

simplism, oversimplification n simplismo

simply (quite) adv completemente, toto

 • (quite) adv toto, completemente
 • adv simplemente

simulacrum (1. image; 2. mock appearance, sham) n simulacro

simulate (feign) v simular

 • adj simulate
 • adj simulate (pp of simular)
 • v finger, simular
 • v simular, finger
 • ~ , feign, pretend, make believe v finger
 • ~ , feign, pretend, make believe v finger fing-/fict-]

simulation n simulation

simulator n simulator

simultaneity n simultaneitate

simultaneous adj simultanee

sin n peccato

 • v peccar
 • ~ , commit a sin v peccar
 • ~ -, Sino- (China) occurrmg in compounds] n Sin-

Sinai n Sinai

since (reason) conj proque

 • (time) conj pois que, post que
 • (time) conj post que, pois que
 • adv pois, postea
 • adv postea, pois
 • prep ab, desde, depost, depois
 • prep depois, ab, desde, depost
 • prep depost, depois, ab, desde
 • prep desde, depost, depois, ab
 • ~ , from prep ab
 • ~ , from prep desde

sincere (1. honest; 2. frank; 3. real, true) adj sincer

 • adj sincer

sincerely adv sincermente

sincerity n sinceritate

sincipital [Anat] adj sincipital

sinciput [Anat] n sincipite

 • [Anat] n sincipite (-cìp-)

Sind, Indus n Indo

sine [Math] n sino

 • [Math] n sinus
 • [Math] n sinus (si-)

sinecure n canonicato

 • n sinecura

sinecurism n sinecurismo

sinecurist n sinecurista

sinew [Anat] n tendine

 • n nervo

sinewy adj musculose

 • adj nervose
 • adj tendinose

sinful adj peccaminose

sing again v recantar

 • ~ as a tenor v tenorisar
 • v cantar

singable adj cantabile

singe v adurer

 • v adurer (se)

singer (female) n cantatrice

 • n cantator
 • n cantor
 • n Fem]

singing, art of singing n canto

single (not married) adj celibe

 • adj singule, sol
 • adj sol, singule
 • ~ out v individuar, seliger
 • ~ out v seliger, individuar
 • ~ out, individuate v individuar
 • ~ room n camera con un lecto
 • ~ , separate, alone adj singule
 • ~ , unmarried adj celibe
 • ~ , unmarried adj celibe (cé-)

single-handed adv sin adjuta

single-minded adj resolute

singleness, oneness n unicitate

singlet n subcamisa

single-track adj/n de via unic

singly adv individualmente, separatemente

 • adv separatemente, individualmente

singular (1. relating to a single person or thing; 2. unusual, uncommon, strange) adj singular

 • adj singular
 • n numero singular

singularity n singularitate

singularize, make distinct v singularisar

singularly adv singularmente

singultus, hiccup, hiccough n singulto

sinister (threatening, evil) adj sinistre

 • adj sinistre

sinistrogyrate adj sinistrogyr

sinistrorse [Bot] adj sinistrorse

sink (a ship) vt affundar

 • (differences) v supprimer
 • (dig) v excavar
 • (droop) vi clinar, declinar
 • (droop) vi declinar, clinar
 • (of ship) v affundar se, ir al fundo
 • (of ship) v ir al fundo, affundar se
 • n lava-plattos
 • ~ , droop v clinar

Sinn Fein n sinn fein

 • ~ Fein n sinn fein Ir]

sinner n peccator

Sino-Japanese adj sinojaponese

Sinologue, Sinologist n sinologo

 • ~ , Sinologist n sinologo (-òlogo)

Sinology n sinologia

 • n sinologia (-ìa)

sinuate, sinuated [Bot] adj sinuate

sinuosity n sinuositate

sinuous adj sinuose

sinus [Anat] n sino

 • [Anat] n sinus
 • [Anat] n sinus (si-)
 • n sino, sinus
 • n sinus, sino
 • ~ trouble, sinusitis [Pathol] n sinusitis
 • ~ trouble, sinusitis [Pathol] n sinusitis (-ìtis)

sinusitis, sinus trouble [Pathol] n sinusitis

 • ~ , sinus trouble [Pathol] n sinusitis (-ìtis)

sinusoid [Math] n sinusoide

sinusoidal [Math] adj sinusoidal

sip v sorber

 • ~ , sup v sorber
 • ~ , sup v sorber sorb-/sorpt-]

siphon (1. bent tube for transferring a liquid; 2. siphon bottle; 3. Zool]) n siphon

 • n siphon

siphonophore [Zool] n siphonophoro

 • [Zool] n siphonophoro (-nò-)

sir (mister) n senior

 • (title) n sir
 • adj senior

sire, begetter n genitor

siren (1. Mythol]; 2. as in the ship's siren) n sirena

 • n sirena

sirenian, siren, sirenical adj sirenie

sirloin n lumbo de bove

sirocco n sirocco

sister n soror

sister-in-law n soror affin

sisterly adj sororal

sistrum [Antiq] n sistro

sit (1. to be sitting or seated; 2. as in to sit in court, in council; 3. to fit) v seder sed-/-sess-;-sid-/-sess-]

 • (1. to be sitting or seated; 2. as in to sit in court, in council; 3. to fit) v seder
 • (be seated) v esser sedite, seder
 • (be seated) v seder, esser sedite
 • (by or near) v assider
 • (by or near) v assider -sid-/-sess-]
 • ~ on, brood (eggs) v covar
 • ~ phr Pol]

sit-down v seder se

site (building ~) n cantier de construction, terreno a construer

 • (building ~) n terreno a construer, cantier de construction
 • n implaciamento, sito
 • n sito
 • n sito, implaciamento
 • v situar
 • ~ , location n implaciamento

sito-, sit- (food) occurring in compounds] n sito-

sitomania [Psychol] n sitomania

 • [Psychol] n sitomania (-ìa)

sitophobia [Psychol] n sitophobia

 • [Psychol] n sitophobia (-ìa)

sit-out (a dance) v restar sedite durante

sitting adj sedente

 • n session
 • ~ , seated adj sedente

sitting-room n salon

situate v situar

situated adj site, situate

 • adj situate, site
 • ~ between the digits, interdigital adj interdigital
 • ~ beyond, thither, ulterior adj ulterior
 • ~ , placed adj site

situation (1. location, place; 2. condition, circumstance) n situation

 • (job) n posto
 • (place, condition) n situation

sit-up v tener se erecte

sitz bath, semicupium n semicupio

six (number ~) phr le numero sex

 • adj sex
 • ~ adj/n sex

sixfold, sextuple adj sextuple

 • ~ , sextuple adj sextuple (séx-)

sixteen (number ~) phr le numero dece-sex

 • adj dece-sex
 • adj se-dece
 • adj se-dece (sé-)
 • ~ adj/n dece-sex

sixteenth adj dece-sexte

 • n dece-sexto

sixth (fraction) n sexto

 • [Mus] n sexta
 • [Mus] sexta
 • adj sexte

sixtieth adj sexagesime

 • adj sexagesime (-ésime)
 • adj sexantesime
 • adj sexantesime (-ésime)
 • n sexantesimo

sixty adj sexanta

 • ~ adj/n sexanta

size (dimension) n dimension, grandor

 • (dimension) n grandor, dimension
 • (of garment) n talia
 • n Commer]
 • n Techn]
 • v classificar per dimension
 • v Techn]

sizeable adj satis grande

size-up v mesurar le capacitate de

sizzle v crepitar

skate (as in to glide along on skates) n patin

 • (cheap ~) phr parsimonioso
 • (fish) n raia
 • (for sport) n patin
 • (roller ~) n patin de rotas
 • v patinar

skater n patinator

skating (act or art of) n patinage

 • (act or art of) n patinage (-àje)
 • n patinage

skating-rink n pista de patinage

skedaddle v facer le sortita rapidemente, sortir

 • v sortir, facer le sortita rapidemente

skeletal [Anat] adj skeletic

skeletology n skeletologia

 • n skeletologia (-ìa)

skeleton (1. Anat]; 2. framework (of a house, ship) 3. outline, sketch) n skeleto

 • (1. Anat]; 2. framework (of a house, ship) 3. outline, sketch) n skeleto (ské-)
 • (1. as in skeleton crew; 2. emaciated) adj skeletic
 • n ossatura, skeleto
 • n skeleto, ossatura

skeleton-key n false clave

skeleton-staff n personal reducite

skeptic adj/n sceptic

 • ~ , Sceptic [Philos] n sceptico
 • ~ , sceptic n sceptico
 • ~ , sceptic, skeptical, sceptical adj sceptic

skeptical adj sceptical

 • ~ , sceptical, skeptic, sceptic adj sceptic

skeptically adv scepticalmente

skepticism, scepticism n scepticismo

sketch (1. to make a draft or sketch of; 2. to make a sketch or sketches) v schizzar

 • (1. to make a draft or sketch of; 2. to make a sketch or sketches) v schizzar (-tsar)
 • [Lit/Art] n schizzo
 • [Lit/Art] n schizzo I]
 • n designo, schizzo
 • n schizzo, designo
 • v designar, schizzar
 • v schizzar, designar
 • ~ , draw v designar

sketchbook n album de schizzos

sketcher, drawer n designator

sketchy adj incomplete, superficial

 • adj superficial, incomplete

skewer n spito

ski n ski

 • n ski Nor]
 • v skiar

skid (action) n derapage

 • (slide) n patin
 • v derapar

skier n skiator

skiff n skiff

skiing n le skiar

skilful, able adj habile

 • ~ , ingenious adj industriose

ski-lift n telephero de ski, teleski

 • ~ -lift n teleski, telephero de ski

skill n habilitate

 • ~ , ability n habilitate
 • ~ , ingenuity n industria

skilled adj experte, habile

 • adj habile, experte

skilled-worker n obrero specialisate

skillet maker n patellero

 • ~ , frying pan n patella

skilletful n patellata

skillful, skilful adj dextre, habile

 • ~ , skilful adj habile, dextre

skim (clear from scum) v scumar

 • (milk) v disbutyrar
 • vi passar al superficio, slissar
 • vi slissar, passar al superficio
 • vt scumar

skimmed adj scumate

skimmed-milk n lacte disbutyrate

skimmer (utensil used for skimming) n scumatoria

skim-milk n lacte disbutyrate

skimp v facer economias

skimpy adj magre, parsimoniose

 • adj parsimoniose, magre

skim-through v examinar superficialmente

skin (crust) n crusta

 • (true skin) n cute
 • [Anat] n cute
 • [Anat] n pelle
 • ~ coloring, complexion n carnation
 • n pelle
 • n pellicula
 • ~ -pellar v pellar
 • v pellar
 • v spoliar
 • ~ , remove the skin (of an animal) v spoliar

skin-deep adj superficial

skin-disease n maladia cutanee

skin-diving n exploration submarin autonome, pisca submarin

 • ~ -diving n pisca submarin, exploration submarin autonome

skinny adj discarnate, magre

 • adj magre, discarnate

skin-tight adj adherente adherente al pelle

skip (basket) n corbe

 • (container) n cupa
 • (gambol) n gambada
 • vi gambadar, saltar
 • vi gambadar, saltar (al corda)
 • vi saltar (al corda), gambadar
 • vi saltar, gambadar
 • vt omitter, saltar
 • vt saltar, omitter
 • ~ , leave out v saltar

skipper (captain) n capitano, patron

 • (captain) n patron, capitano
 • n Fig]

skirmish n scaramucia

 • v scaramuciar

skirmisher n scaramuciator

skirt n gonna

 • n gonnella
 • v costear

skirting board n socculo de ligno

skit n parodia, satira

 • n satira, parodia

skittish adj capriciose, coquette

 • adj coquette, capriciose

skittle n quillia

skulk v mover se furtivemente

skull n cranio

 • ~ , cranium n cranio

skunk (1. Zool]; 2. fur of the skunk) n skunk

 • (1. Zool]; 2. fur of the skunk) n skunk A]
 • n moffetta

sky n celo

sky-blue adj azur celeste, blau del celo

 • ~ -blue adj blau del celo, azur celeste

sky-high adv al nubes

skylark n aloda

 • v facer stupiditates, farsar
 • v farsar, facer stupiditates

skylight (in roof) n quadro vitrate

 • (in roof) n quadro vitrate (in le tecto)
 • (projecting) n lanterna

skyline n linea del horizonte

skyscraper n grattacelo

slab n tabula

 • ~ , plate, board, table n tabula
 • ~ , plate, board, table n tabula (tà-)

slack (coal) n pulvere de carbon

 • (of person) adj inerte, negligente
 • (of person) adj negligente, inerte
 • (of rope) adj laxe, sin tension
 • (of rope) adj sin tension, laxe
 • (of trade) adj languide, sin activitate
 • (of trade) adj sin activitate, languide
 • v negliger su labor

slacken (1. to slow down; 2. to reduce activity, intensity of efforts) v relentar

 • (loosen) vt disserrar, laxar
 • (loosen) vt laxar, disserrar
 • (slow down) v relentar
 • vi relentar se
 • ~ , loosen (something) v laxar

slackening, reduction of speed or activity n relentamento

slackness (of person) n negligentia

 • (of rope) n manco de tension

slacks n pantalones

slalom n slalom

slam (cards) n slam

 • v clauder (se) con ruito
 • v clauder con ruito

slander n calumnia, diffamation

 • n diffamation, calumnia
 • n maledicentia
 • v calumniar, diffamar
 • v diffamar, calumniar
 • ~ , calumniate v calumniar
 • ~ , calumny n calumnia

slanderer, denigrator n denigrator

slanderous adj calumniose, diffamatori

 • adj diffamatori, calumniose
 • adj maledicente

slang n argot, slang

 • n slang, argot
 • v injuriar

slant (point of view) n puncto de vista

 • (slope) n inclination
 • vi inclinar
 • vt modificar

slanted adj tendentiose

slanting adj oblique

slap n colpo de palma

 • v colpar con le palma, palmar
 • v palmar, colpar con le palma

slapdash adj impetuose, mal facite

 • adj mal facite, impetuose

slapstick adj buffoneria

slash n colpo de sabla

 • v sablar
 • ~ , saber v sablar

slat n lamina

slate (1. Mineral]; 2. roofing slate; 3. writing slate) n ardesia

 • (criticize) v criticar severmente
 • n ardesia
 • ~ quarry n ardesiera
 • v Pol]
 • ~ worker n ardesiero
 • ~ , slaty adj ardesiose

slaty, slate adj ardesiose

slaughter (animals) v macellar

 • (of animals) n macellamento
 • (of people) n carnage, massacro
 • (of people) n massacro, carnage
 • (people) v massacrar
 • ~ , butcher v macellar

slaughterhouse n abattitorio

 • n macello
 • ~ , abattoir n abattitorio

Slav n slavo

 • ~ , Slavic, Slavonic adj slave

slave (female) n serva

 • n Fem]
 • n masc/gen
 • n sclavo
 • v travaliar como un sclavo
 • ~ , serf n servo
 • ~ , slave's: (characteristic of a slave) adj sclave

slaver (1. slave trader; 2. slave ship) n negrero

slavery (stat(of being a slave) n sclavitude

 • n sclavitude, servitude
 • n servitude, sclavitude
 • ~ , bondage, serfdom n servage
 • ~ , bondage, serfdom n servage (-aje)

slave's:, slave (characteristic of a slave) adj sclave

Slavicism n slavismo

slavish adj servil

 • ~ , servile adj serve

Slavist n slavista

Slavonia n Slavonia

Slavonian (inhabitant of Slavonia) n slavono

 • ~ , Slavonic adj slavon

Slavonic (language) n slavono

 • ~ , Slavonian adj slavon

Slavophile adj slavophile

 • n slavophilo
 • n slavophilo (-ò-)

sleazy adj de mal fama

sledge hammer, mallet, beetle, ram n massa

 • n slitta, traha
 • n traha, slitta

sledgehammer n malleo

 • n malleo, massa
 • n massa, malleo

sleek adj lisie

sleep (go to ~) v addormir se

 • (put to ~) v sopir
 • n somno
 • v dormir

sleeper (beam) n transversa

 • (person) n dormiente

sleeping adj dormiente

 • ~ car [R.R] n sleeping-car
 • ~ car [R.R] n sleeping-car A]
 • n dormir, dormition
 • n dormition, dormir
 • ~ pill or potion, soporific n dormitivo
 • ~ tablet, sporific n somnifero
 • ~ tablet, sporific n somnifero (-nì-)

sleeping-bag n sacco de dormir

sleeping-car n wagon-lectos

sleeping-partner n socio commanditari

sleeping-pill n somnifero

sleeping-sickness n morbo del somno

sleepless adj insomne

 • ~ , insomnious adj insomne

sleeplessness n insomnia

sleepwalker, somnambulist n somnambulo

 • ~ , somnambulist n somnambulo (-àm-)

sleep-walking n somnambulismo

sleepy (feel ~) v haber somno

 • adj somnolente

sleet n nive miscite con pluvia

 • v nivar e pluver

sleeve [Clothing] n manica

 • n manica

sleeved vest (woman's) n camisola

sleigh n slitta, traha

 • n traha, slitta

sleight-of-hand n prestidigitation

slender adj gracile, svelte, tenue

 • adj svelte, tenue, gracile
 • adj tenue, gracile, svelte
 • ~ , slim adj gracile
 • ~ , slim adj svelte
 • ~ , tenuous, thin adj tenue

slenderness, slimness n gracilitate

slice (as in a slice of meat) n trencho

 • n trencho
 • v trenchar

slick (sleek, smooth) adj suave

 • adj astute, habile
 • adj habile, astute
 • n massa flottante
 • n massa flottante (de petroleo)

slide (action) n glissamento

 • (microscope) n porta-objecto
 • (track) n pista descendente
 • ~ down, fall, droop v laber
 • ~ down, fall, droop v laber lab-/laps-]
 • n Photog]
 • v glissar

slide-rule n regula de calculo

sliding adj glissante

 • ~ scale n scala

sliding-scale n scala mobile

slight (slim) adj svelte, tenue

 • (slim) adj tenue, svelte
 • (trivial) adj legier, superficial
 • (trivial) adj superficial, legier
 • (weak) adj delicate, fragile
 • (weak) adj fragile, delicate
 • n affronto
 • ~ trifling adj legier
 • ~ trifling adj legier (-jér)
 • v depreciar, disdignar
 • v disdignar, depreciar
 • ~ , trifling, unimportant adj tenue

slightly adv legiermente, un pauc

 • adv un pauc, legiermente

slightness, insignificance n tenuitate

 • ~ , trifling n legieressa
 • ~ , trifling n legieressa (-jer-)

slim (resources) adj insufficiente

 • (slender) adj gracile, svelte
 • (slender) adj svelte, gracile
 • v sequer un regime attenuante
 • ~ , slender adj gracile
 • ~ , slender adj svelte

slime (mire) n limo

 • (mud) n fango
 • (on fish) n humor viscose

slimness, slenderness n gracilitate

slimy adj coperite de limo, limose, viscose

 • adj limose, viscose, coperite de limo
 • adj viscose, coperite de limo, limose

sling (cast with a sling) v fundar

 • (for hoisting) n sling
 • (hang) v suspender
 • (shot) n funda
 • (throw) v jectar, lanciar
 • (throw) v lanciar, jectar
 • (use weapon) v fundar
 • (weapon) n funda
 • [Med] n bandage fundiforme

slink adv furtivemente

slinky (a - dress) phr un vestimento provocative

 • adj provocative

slip (dress) n subgonella

 • (error) (lapsus calami L], slip of the pen; lapsus linguae L], slip of the tongue) = n lapsus L]
 • (error) (lapsus calami L], slip of the pen; lapsus linguae L], slip of the tongue) = n lapsus
 • (error) n error, lapso
 • (error) n lapso, error
 • (paper) n scheda, schedula
 • (paper) n schedula, scheda
 • (slide) n glissada, glissamento
 • (slide) n glissamento, glissada
 • ~ of paper (containing writing) n schedula
 • ~ of paper n scheda
 • vi glissar facer passo false
 • vt insinuar, introducer, passar
 • vt introducer, passar, insinuar
 • vt passar, insinuar, introducer
 • ~ , underskirt, petticoat n subgonnella

slipper (bedroom) n pantofla

 • (footwear) n pantofla
 • (tech) n calceo, patin
 • (tech) n patin, calceo

slippery adj lubric

 • ~ , lubricous adj lubric
 • ~ , lubricous adj lubric (lù-)

slip-up v committer un error

slit n fissura, incision

 • n incision, fissura
 • v facer un incision, finder
 • v finder, facer un incision

slnner n peccator

slobber v bavar, salivar

 • v salivar, bavar

sloe n prunella

slog n labor ingrate

 • v laborar tenacemente

slogan n devisa publicitari, slogan

 • n slogan
 • n slogan A]
 • n slogan, devisa publicitari

sloop [Naut] n sloop

 • [Naut] n sloop A]
 • n chalupa
 • n chalupa (sh-)

slop (spill over) v disbordar, verter

 • (spill over) v verter, disbordar
 • n alimento semiliquide

slope (cause to slope) v scarpar

 • (down) v declinar
 • (downward) n declination
 • (of hill) n costa
 • (of hill) n costa, scarpa
 • (of hill) n scarpa, costa
 • (slant) n inclination
 • (slant) vi inclinar
 • (up) v montar
 • (upward) n montata
 • vt scarpar
 • ~ , scarp (face of a hill) n scarpa

sloppy (careless) adj pauco systematic

 • (in consistency) adj semiliquide
 • (muddy) adj fangose
 • (sentimental) adj sentimental

slot n cannellatura, fissura

 • n fissura, cannellatura
 • v cannellar

sloth (idleness) n indolentia, pigressa

 • (idleness) n pigressa, indolentia
 • n bradypo

slot-in v incastrar in le cannellatura

 • ~ -in v incastrar in le cannellatura (de un altere pecia)

slot-machine n venditor automatic

slouch (droop) v pender negligentemente

 • (sit) v seder pigremente

slough, cast skin (of a serpent etc.) n spolia

Slovak adj slovac

 • n slovaco

Slovakia [Geog] n Slovakia

 • n Slovachia
 • n Slovachia (-àkia)

Slovene n sloveno

 • ~ , Slovenian adj sloven

Slovenia [Geog] n Slovenia

 • n Slovenia

Slovenian n sloveno

 • ~ , Slovene adj sloven

slovenly adj negligente

slow (moving at slow speed) adj lente

 • (not fast) adj lente
 • (of clock) adj in retardo
 • (of intellect) adj obtuse, phlegmatic
 • (of intellect) adj phlegmatic, obtuse
 • ~ down, reduce speed v lentar
 • ~ , tardy adj tarde

slow-down v decelerar (se), relentar (se)

 • ~ -down v decelerar, relentar
 • ~ -down v relentar (se), decelerar (se)
 • ~ -down v relentar, decelerar

slowly adv lentemente

slowness n lentor

 • ~ , tardiness n morositate

slowpaced, tardigrade adj tardigrade

 • ~ , tardigrade adj tardigrade (-ì-)

sludge (mud) n fango

 • (oil) n residuo viscose

slug [Typog] n lingoto

 • n limace

sluggish (be ~) v torper

 • adj phlegmatic, torpide
 • adj torpide, phlegmatic

sluice n esclusa

 • ~ , floodgate n esclusa

slum (area) n quartiero basse

 • (building) n habitation inferior

slumber n somno

 • v dormir

slump n collapso de precios, depression

 • n collapso de precios, depression (economic)
 • n depression (economic), collapso de precios
 • n depression, collapso de precios
 • v cader

slur (insult) n affronto, calumnia

 • (insult) n calumnia, affronto
 • n mus
 • v pronunciar indistinctemente

slur-over v passar in silentio super

slush (mud) n fango

 • (snow) n nive semifundite
 • n sentimentalitate

slut n Amer

 • n femina immodeste, negligente
 • n negligente, femina immodeste

slutty (immodestly) adv immodestemente

 • adj immodeste, putanal, putanose
 • adj putanal, putanose, immodeste
 • adj putanose, immodeste, putanal

sly (furtive) adj furtive

 • (wily) adj astute
 • adj Archeol]

smack (blow) n colpo de palma

 • (boat) n barca de pisca
 • (taste) n sapor, tracia
 • (taste) n tracia, sapor
 • adv directemente
 • v colpar con le palma

smack-of v redoler de

small (little) adj minute, parve

 • (little) adj parve, minute
 • (of importance) adj de pauc importantia
 • (of stocks) adj exigue, restricte
 • (of stocks) adj restricte, exigue
 • (very small) adj insignificante, minuscule, pusille
 • (very small) adj minuscule, pusille, insignificante
 • (very small) adj pusille, insignificante, minuscule
 • ~ allowance, pittance n pitancia
 • ~ appendix or appendage, appendicle n appendicula
 • ~ bag n sacchetto
 • ~ basin, shallow bowl n bassinetto
 • ~ basket n corbetta
 • ~ bedroom, cubicle n cubiculo
 • ~ board, small plank n planchetta
 • ~ bowl, deep dish n scutella
 • ~ box or case n pyxide
 • ~ box or case n pyxide (pìx-)
 • ~ box, casket n cassetta
 • ~ boy or man n pusillo
 • ~ camera, kodak n kodak
 • ~ camera, kodak n kodak A]
 • ~ cup n cuppella
 • ~ cushion n cossinetto
 • ~ flower n floretta
 • ~ fort, fortalice n fortino
 • ~ horn, trumpet n cornetta
 • ~ kettle, boiler n caldieretta
 • ~ mallet n massetta
 • ~ nail or claw n unguiculo
 • ~ or lower case letter n minuscula
 • ~ piece n pecietta
 • ~ pincers, tweezers n pincette
 • ~ pincers, tweezers n pincette F]
 • ~ plank, small board n planchetta
 • ~ ring, annulet n anuletto
 • ~ room n cameretta
 • ~ shoe or slipper n calceolo
 • ~ shoe or slipper n calceolo (-é-)
 • ~ spade or shovel n paletta
 • ~ stone n calculo
 • ~ stream, brook n rivo
 • ~ tree n arboretto
 • ~ tube, tubule n tubulo
 • v essel, boat n imbarcation
 • v illa n villetta
 • ~ ware, notions n merceria
 • ~ ware, notions n merceria (-ìa)
 • ~ wedge, socket n calceolo
 • ~ wedge, socket n calceolo (-é-)
 • ~ wing, winglet n aletta
 • ~ , little adj parve

smaller adj minor, plus parve

 • adj plus parve, minor

smallest, minimal, least adj minime

 • ~ , minimal, least adj minime (mì-)

smallholding n parve ferma

small-letters n minusculos

small-minded n meschin

smallness n pusillitate

 • ~ , littleness n parvitate

smallpox n variola

 • ~ , variola [Med] n variola
 • ~ , variola [Med] n variola (-rì-)

small-talk n conversation de societate, conversation trivial

 • ~ -talk n conversation trivial, conversation de societate

small-ware dealer, dealer in notions n mercero

smaragd, emerald n smaragdo

smaragdine, emerald adj smaragdin

smaragdite [Mineral] n smaragdite

smart (clever) adj astute, intelligente

 • (clever) adj intelligente, astute
 • (elegant) adj chic, elegante
 • (elegant) adj elegante, chic
 • (hurt) v doler
 • (sting) v piccar
 • ~ , sting, bite v piccar

smarten v animar, imbellir

 • v imbellir, animar

smartness (appearance) n chic, elegantia

 • (appearance) n elegantia, chic
 • (cleverness) n intelligentia

smash (break in pieces) v fracassar

 • (break to pieces by violence) v fracassar
 • (collision) n collision
 • (destroy) vt annihilar, destruer
 • (destroy) vt destruer, annihilar
 • (noise) n fracasso
 • (strike) v colpar violentemente
 • n fin
 • vi rumper
 • ~ , crash (sound of a crash or smash) n fracasso
 • ~ , crash [Fin] n crac

smashing (action of) n fracassatura

smattering n cognoscentia superficial

smear (mark) v macular

 • (on character) n calumnia
 • (spread) v linir
 • (stain) n macula
 • [Med] n frottis

smell (emit a smell) v oler

 • (emit an odor) v odorar
 • (pleasant) n perfumo
 • (pleasant) v fragrar
 • (sense of smell) n olfaction
 • (something) v olfacer
 • (something) v olfacer -fac-/-fact-]
 • n odor
 • vi odorar
 • vt olfacer
 • ~ , be redolent (of) v redoler
 • ~ , reek v fragrar

smelling bottle, perfume bottle n flacon

 • ~ bottle, perfume bottle n flacon (F)

smell-of v redoler de

smelly adj de mal odor, fetide

 • adj fetide, de mal odor

smelt v funder

smelting n fusion

smile (be smiling) v surrider

 • (be smiling) v surrider -rid-/-ris-]
 • n surriso
 • v surrider

smirch v macular

smirk n surriso affectate

smith n ferrero

smithereens n fragmentos, peciettas

 • n peciettas, fragmentos

smithing, blacksmith's work n ferreria

 • ~ , blacksmith's work n ferreria (-ìa)

smithy n ferreria, forgia

 • n forgia, ferreria
 • ~ , blacksmith's shop n ferreria
 • ~ , blacksmith's shop n ferreria (-ìa)
 • ~ , forge n fabrica
 • ~ , forge n fabrica (fà-)
 • ~ , forge n forgia
 • ~ , forge n forgia (forja)

smiting, wounding (act of) n ferimento

smock n blusa

smog n nebula fumose

smoke (1. to fume, give off smoke or steam; 2. as in to smoke a pipe; 3. to cure (meat, fish) with smoke) v fumar

 • (all senses) v fumar
 • n fumo
 • ~ , fume n fumo

smoker (one who or that which smokes) n fumator

 • n fumator

smoking n le fumar

smoky adj fumose

smolder, -moul- v arder sin flamma

smooth (- out) v explanar

 • (even) adj lisie, unite
 • (even) adj unite, lisie
 • (having an even surface) adj lisie
 • (of speech) adj blande
 • (sleek, slick) adj suave
 • ~ out, level v explanar
 • v applanar, lisiar
 • v lisiar, applanar
 • ~ , even adj unite
 • ~ , even adj unite (pp of unir)
 • ~ , knotless, without gnarls adj disnodose
 • ~ , plane v planar
 • ~ , plane, flatten v applanar
 • ~ , polish (make even) v lisiar

smoother, polisher (one who smoothes) n lisator

smoothing out, leveling (action of) n explanation

 • ~ , planing, flattening (act of) n applanamento
 • ~ , polishing (action of) n lisiamento

smother v suffocar

smudge n macula

 • v macular

smug adj complacente, satisfacte de se

 • adj satisfacte de se, complacente

smuggle (practice smuggling) v contrabandar

 • v contrabandar, facer le contrabando
 • v facer le contrabando, contrabandar

smuggler n contrabandero

smuggling n contrabando

smut (soot) n macula de fuligine

 • n obscenitate

smutty (sooty) adj fuliginose

 • adj obscen

snack n reoasto legier

snack-bar n buffet

snag n difficultate, obstaculo

 • n obstaculo, difficultate

snail n cochlea, coclea

 • n coclea, cochlea
 • n gastropodo, limace
 • n limace
 • n limace, gastropodo

snail-mail n posta gastropode

snail-shaped, limaciform adj limaciforme

snake n serpente

 • ~ worship, ophiolatry n ophiolatria
 • ~ worship, ophiolatry n ophiolatria (-ìa)
 • ~ worshiper, ophiolater n ophiolatra
 • ~ worshiper, ophiolater n ophiolatra (-òlatra)
 • ~ , serpent n angue
 • ~ , serpent n serpente

snakeroot, serpentaria [Bot] n serpentaria

snakeweed, bistort [Bot] n bistorta

snap (bite) n colpo de dentes

 • (bite) v morder
 • (break) n ruptura
 • (break) v rumper
 • (life) n animo, energia
 • (life) n energia, animo
 • (period) n periodo
 • (photo) n photo
 • (retort) v bruscar, dicer bruscamente
 • (retort) v dicer bruscamente, bruscar

snap-at (bite) v tentar morder

 • ~ -at (retort) v dicer bruscamente

snap-decision n decision instantanee

snappy (full of snap) adj energic, rapide

 • (full of snap) adj rapide, energic
 • (nasty) adj brusc, irritabile
 • (nasty) adj irritabile, brusc

snapshot n photo

 • ~ , photo n photo

snare n insidia, pedica, trappa

 • n pedica, trappa, insidia
 • n trappa, insidia, pedica
 • v trappar
 • ~ , ambush n insidia

snarl n murmure irritabile

 • v murmurar e monstrar le dentes

snarl-up (see snatch) v imbroliar (se), intricar

 • ~ -up (see snatch) v imbroliar, intricar
 • ~ -up (see snatch) v intricar, imbroliar
 • ~ -up (see snatch) v intricar, imbroliar (se)
 • ~ -up n prisa violente
 • ~ -up v prender/sasir con violentia

snatch up, seize (with the mouth) v abuccar

snatching up, seizing (with the mouth) (action of) n abuccamento

sneak n persona vil

 • v ir furtivemente

sneakers n scarpas de gymnastica

sneaking n furtive, secrete

 • n secrete, furtive

sneer n surriso de derision

 • v derider, surrider sarcasticamente
 • v surrider sarcasticamente, derider

sneeze n sternutamento

 • v sternutar

sneezing (act of) n sternutamento

 • ~ , sternutation n sternutation

sniff v aspirar

 • v aspirar (ruitosemente)

snigger n riso basse

 • v rider basso

snip v taliar con le cisorios

sniper n tirator imboscate

snippet n extracto, fragmento, pecietta

 • n fragmento, pecietta, extracto
 • n pecietta, extracto, fragmento

snivel v lamentar

snob n snob

 • n snob A]

snobbery n snobismo

snobbishness n snobismo

snoop v investigar celatemente

snooze n siesta, somno breve

 • n somno breve, siesta
 • v dormir brevemente, prender un siesta
 • v prender un siesta, dormir brevemente

snore n ronco

 • v roncar

snorer n roncator

snoring (act of) n ronco

snorkel n masca/tubo de respiration submarin, snorkel

 • n snorkel, masca/tubo de respiration submarin

snorkeling (go ~) v natar a snorkel

 • (sport) n snorkel
 • adj de snorkel

snort n expiration ruitose

 • v expirar ruitosemente, roncar
 • v roncar, expirar ruitosemente

snout n muso

 • ~ , muzzle n muso

snow (be snowing) v nivar

 • n nive
 • v nivar

snow-covered adj coperite de nive, nivate

 • ~ -covered adj nivate
 • ~ -covered adj nivate, coperite de nive

snowdrift n cumulo de nive

snowdrop n galanthus nivalis

snowfall n balla de nive

 • v augmentar progressivemente

snowflake n flocco de nive

snowiness n nivositate

snowman n homine de nive

snowplow (snowplough) n arietanive, removenive

 • (snowplough) n removenive, arietanive

snowstorm n tempesta de nive

snowy (1. as in snowy weather; 2. snow-white) adj nivose

 • ~ , snow-white adj nivee

snub n rebuffo humiliante

 • v rebuffar

snubnosed adj con naso platte

snuff n tabaco in pulvere

snuffbox n tabachiera

snuffle v respirar con ruito

snuff-out v extinguer

snug adj commode, confortabile

 • adj confortabile, commode

snuggle v accommodar se

so (accordingly, thus) adv assi, talmente

 • (accordingly, thus) adv talmente, assi
 • (and - on) phr et cetera
 • (qualifying adjective or adverb) adv si, tanto
 • (qualifying adjective or adverb) adv tanto, si
 • (therefore) conj dunque
 • adv talmente
 • ~ as to conj. phr a fin de
 • ~ as, just as, as adv sicut
 • ~ as, just as, as adv sicut (sì-)
 • ~ do we phr anque nos
 • ~ far, yet, still, this place, thus far, hitherto, as yet, until now adv adhuc
 • ~ many adj tante
 • ~ many, so much adj tante
 • ~ many, such a great number adj tot
 • ~ much adj tante
 • ~ much adv tanto
 • ~ much, so adv tanto
 • ~ much, so many adj tante
 • ~ that (purpose) conj a fin que
 • ~ that (result) conj. phr de sorta que
 • ~ what? phr e alora?
 • ~ , as adv tan
 • ~ , as, to such a degree adv tam
 • ~ , so much adv tanto
 • ~ , thus adv assi
 • ~ , thus adv assi (-sì)
 • ~ , thus adv ita
 • ~ , thus adv si
 • ~ , thus adv sic

soak (a liquid) v imbiber

 • (a porous article) v baniar
 • (saturate) v saturar
 • n banio
 • ~ , be soaked v imbiber

soaked-through adj saturate

soak-through v penetrar, saturar

 • ~ -through v saturar, penetrar

soak-up v absorber, imbiber

 • ~ -up v imbiber, absorber

so-and-so n un tal

soap dish n saponiera

 • ~ factory n saponeria
 • ~ factory n saponeria (-ìa)
 • ~ maker n saponero
 • n sapon
 • v saponar

soap-bar n barra de sapon, tabletta de sapon

 • ~ -bar n tabletta de sapon, barra de sapon

soap-flakes n floccos de sapon

soap-powder n sapon in pulvere

soapstone, steatite n steatite

soapwort, Fuller's herb, bouncing Bet [Bot] n saponaria

soapy adj saponose

soar (of tower) v elevar se

 • (rise up) v montar, partir in volo
 • (rise up) v partir in volo, montar

sob n singulto

 • v singultar

sober (not drunk) adj non inebriate

 • (sedate) adj sobrie
 • (temperate, not given to excesses or extremes) adj sobrie
 • ~ down v calmar se
 • ~ up v disinebriar
 • ~ up v disinebriar (se)

soberness, sobriety, temperateness n sobrietate

sobriety, temperateness, soberness n sobrietate

so-called adj si-nominate

soccer n football

 • n football (anglese)

sociability n sociabilitate

sociable adj affabile, sociabile

 • adj sociabile
 • adj sociabile, affabile

social (pertaining to human society) adj social

 • adj social

socialism n socialismo

socialist adj/n socialista

 • ~ socialista n socialista

socialization n socialisation

socialize v socialisar

socially adv socialmente

social-welfare n assistentia social

society n societate

 • ~ , of the world adj mundan

sociologic, sociologica adj sociologic

sociologica, sociologic adj sociologic

sociologist n sociologo

 • n sociologo (-òlogo)

sociology n sociologia

 • n sociologia (-ìa)

sock (- it to it) phr dar le colpo a

 • [Gr. Rom. Theat] n socco
 • n calcetta
 • v colpar

socket (cavity) n calceolo, cavo

 • (cavity) n cavo, calceolo
 • (eye ~) n orbita
 • (of a tooth) n alveolo
 • (of a tooth) n alveolo (-éolo)
 • (of tooth) n alveolo
 • n Elec]
 • ~ , small wedge n calceolo
 • ~ , small wedge n calceolo (-é-)

socle, pedestal, stand n socculo

Socrates n Socrates

 • n Socrates (sò-)

Socratic adj socratic

 • n socratico

sod n pecia de turfa

soda (1. sodium oxide; 2. as in washing soda, baking soda, caustic soda; 3. soda water) n soda

 • n soda

soda-water n aqua de seltz, soda

 • ~ -water n soda, aqua de seltz

sodden adj saturate

sodium n natrium, sodium

 • n sodium
 • n sodium (sò-)
 • n sodium, natrium
 • ~ , natrium n natrium
 • ~ , natrium n natrium (nà-)

Sodom n Sodoma

 • n Sodoma (sò-)

Sodomite (inhabitant of Sodom) n sodomita

 • (one guilty of sodomy) n sodomita
 • ~ adj/n sodomita

Sodomitic adj sodomitic

sodomy n sodomia

 • n sodomia (-mìa)

sofa n sofa

soft (mild) adj blande, dulce

 • (mild) adj dulce, blande
 • (not hard) adj molle
 • (of colours) adj morbide
 • (of drinks) adj non-alcoholic
 • (silly) adj imbecille, stupide
 • (silly) adj stupide, imbecille
 • ~ , delicately tinted [Art] adj morbide
 • ~ , mild, bland adj blande

softdrink (soda) n soda

 • n bibita non-alcoholic

soften (become soft) v mollir

 • (make soft) v amollir
 • v ablandar
 • vi mollir
 • vt ablandar, amollir
 • vt amollir, ablandar
 • ~ , anneal [Metal] v distemperar
 • ~ , mollify [Med] v emollir
 • ~ , to make milder or more pleasing v adulciar

softening (act of) n adulciamento

 • ~ , making soft n amollimento

soft-hearted adj a corde tenere, compatiente

 • ~ -hearted adj compatiente, a corde tenere

softly adv dulcemente, in voce basse

 • adv in voce basse, dulcemente

softness (absence or lack of hardness) n mollessa

 • n mollessa

soggy adj saturate

soil n solo, terreno

 • n terreno, solo
 • v polluer
 • ~ , earth n solo
 • ~ , land n terreno

sojourn, stay n sojorno

 • ~ , stay v sojornar

sol [Mus] n sol

solace n consolation

solanaceous adj solanacee

solar (sun related) adj solar

 • ~ -solar adj solar

solarium n solario

solar-plexus n plexo solar

solar-system n systema solar

solder (join by solder) v soldar

 • n soldatura
 • v soldar

solderer n soldator

soldering (act of) n soldatura

 • ~ iron n ferro a soldar
 • n soldatura

soldier (warrior) n milite

 • (warrior) n milite (mì-)
 • n militar
 • n soldato
 • ~ , military man n militar

soldierly adj soldatesc

 • ~ adj/adv martial

soldier-on v laborar con assiduitate

soldiery n soldatesca

sole (- of a shoe) n solea

 • (- of a shoe) n solea (de scarpa)
 • (- of the foot) n planta
 • (- of the foot) n planta (del pede)
 • (alone, without companions) adj sol
 • (fish) n solea
 • (furnish with a sole) v solear
 • (of foot) n planta
 • (of shoe) n solea
 • (only) adj sol
 • [Zool] n solea
 • adj sol
 • adj unic
 • ~ plantar, plantar [Anat] adj plantar
 • v solear
 • ~ , only adj unic

solemn adj grave

 • adj solemne

solemnity (solemn observance) n solemnisate

 • (state or quality of being solemn) n solemnisate
 • n solemnitate

solemnization n solemnisation

solemnize (render solemn by ceremony or due formality) v solemnisar

 • v solemnisar

solenoid n solenoide

sol-fa [Mus] (practice solfeggios) v solfeggiar

 • ~ -fa [Mus] (practice solfeggios) v solfeggiar (-fedjàr)
 • ~ -fa [Mus] (practice solfeggios) v solmisar
 • ~ -fa n solmisation
 • ~ -fa v solmisar

solfeggio [Mus] (exercise in scales, using sol-fa syllables) I] n solfeggio

solicit (entreat) v sollicitar

 • v sollicitar
 • ~ , go round after v ambir

solicitant (petitioner) n sollicitante

solicitation (entreaty) n sollicitation

solicitor (lawyer) n advocato

 • (notary) n notario
 • (person who entreats) n sollicitator

solicitous (concerned) adj sollicite

 • (concerned) adj sollicite (-lì-)

solicitude n sollicitude

solid (firmly or strongly built) adj solide

 • (firmly or strongly built) adj solide (sò-)
 • (not liquid, fluid, or gaseous) adj solide
 • (not liquid, fluid, or gaseous) adj solide (sò-)
 • (of sound, sterling character) adj solide
 • (of sound, sterling character) adj solide (sò-)
 • adj solide
 • n solido

solidarity n solidaritate

solidary adj solidari

solidification (setting) Chem] n prisa

 • n solidification

solidify (make solid) v solidificar

 • v solidificar

solidity (moral, mental, or financial soundness) n soliditate

 • (state of being firmly or strongly built) n soliditate
 • (state of being not liquid, fluid, or gaseous) n soliditate

soliloquy n soliloquio

soliped (solipede) Zool] adj solipede

 • (solipede) Zool] adj solipede (-ì-)

solipede [Zool] adj solipede

 • [Zool] adj solipede (-ì-)

solitaire (card game played by one person) n solitario

 • (diamond set by itself) n solitario
 • [Cards] n patientia

solitary adj isolate, solitari

 • adj solitari
 • adj solitari, isolate
 • n solitario
 • ~ , isolated, lonely adj isolate
 • ~ , isolated, lonely adj isolate (pp of isolar)

solitude (1. loneliness; 2. lonely place) n solitude

 • n solitude
 • ~ , loneliness n solitate

solmization (1. sol-fa notation; 2. solfeggio) Mus] n solmisation

solo n solo

 • ~ n/adj sol, solo
 • ~ n/adj solo, sol

soloist n solista

Solomon [Bib] n Salomon

 • ~ Islander n salomoniano
 • ~ Islands [Geog] n le Insulas Solomon
 • n Salomon

Solomonic, Solomon's adj salomonic

solstice [Astrom] n solstitio

 • n solstitio

solstitial adj solstitial

solubility (capacity of being dissolved) n solubilitate

 • (capacity of being solved) n solubilitate
 • n solubilitate

soluble (that can be dissolved) adj solubile

 • (that can be solved) adj solubile

solution (act of dissolving) n solution

 • (act of solving) n solution
 • (as in to find the solution of the problem) n solution
 • (liquid in which asubstance has been dissolved) n solution

solve v resolver, solver

 • v solver, resolver

solved adj solute

solvency [Commer] n solventia

solvent (able to dissolve) adj solvente

 • [Commer] adj solvente
 • ~ adj/n dissolvente, solvente
 • ~ adj/n solvente, dissolvente
 • ~ , dissolvent adj dissolvente
 • ~ , dissolvent adj dissolvente (ppr of dissolver)
 • ~ , dissolvent n dissolvente

solver n resolutor

soma [Biol] n soma

 • [Biol] n soma -ma/-mat-]
 • [Hindu Relig] n soma

somatic adj somatic

somatologic adj somatologic

somatology n somatologia

 • n somatologia -ìa]

somber (dark) adj obscur

 • (sad) adj melancholic, triste
 • (sad) adj triste, melancholic
 • (sombre) adj sombre

some (any) adj alcun

 • (any) adj alicun
 • (any) adj qualcun
 • (any) adj qualque
 • (any) adj qualque (quàlke)
 • (partitive) adj un pauc de
 • (several) adj nonnulle
 • (several) pron nonnullo
 • (several, a few) adj/indef pron aliquot
 • (several, a few) adj/indef pron aliquot (àl-)
 • (several, a few) pron aliquot
 • (several, a few) pron aliquot (àl-)
 • [Intens] (some ...) adj un belle ...
 • [Intens] adj nonnulle
 • adj alcun, alicun
 • adj alicun, alcun
 • adj qualque
 • adv circa
 • ~ pron alicunos

somebody pron alcuno, alicuno

 • ~ pron alicuno, alcuno

somehow adv aliqua

 • adv aliqua (àl-)
 • adv de un modo o un altere

someone (anyone) indef pron alcuno

 • (anyone) indef pron alcuno (alicuno)
 • (anyone) indef pron qualcuno
 • (somebody) indef pron alicuno
 • ~ pron alcuno, alicuno
 • ~ pron alicuno, alcuno

somersault n salto mortal

 • v facer un salto mortal

something (anything) pron qualcosa

 • ~ crooked or twisted n torto
 • ~ else phr un altere cosa
 • ~ fried n fritura
 • ~ like conj. phr un belle, un ver
 • ~ like conj. phr un ver, un belle
 • ~ over adj. phr plus de
 • ~ plagiarized n plagiato
 • ~ pron alcun cosa, alicun cosa, alique, qualcosa
 • ~ pron alicun cosa, alique, qualcosa, alcun cosa
 • ~ pron alique, qualcosa, alcun cosa, alicun cosa
 • ~ pron aliquid
 • ~ pron aliquid (àl-)
 • ~ pron qualcosa, alcun cosa, alicun cosa, alique

sometime adv aliquando

 • ~ in the future, at a future time adv olim
 • ~ in the future, at a future time adv olim (ò-)

sometimes (occasionally) adv interdum

 • (occasionally) adv interdum (-tér-)
 • adv alcun vices, alicun vices, de tempore in tempore
 • adv alicun vices, de tempore in tempore, alcun vices
 • adv de tempore in tempore, alcun vices, alicun vices

somewhat (something, anything) adv alco

 • (something, anything) adv alco (= alique)
 • (something, anything) pron alco
 • (something, anything) pron alco (= alique)
 • (something, anything) pron/adv alique
 • (something, anything) pron/adv alique (àl-)
 • (to some degree) adv aliquanto
 • (to some degree) adv aliquanto, alquanto
 • (to some degree) adv alquanto, aliquanto
 • adv aliquanto
 • adv alique
 • adv satis
 • ~ pron alcun cosa, alicun cosa
 • ~ pron alicun cosa, alcun cosa
 • ~ pron aliquanto
 • ~ pron alique
 • ~ , rather adv satis
 • ~ , rather adv satis (sà-)

somewhere adv a/in qualque parte

 • adv alicubi
 • adv alicubi (-ìcubi)
 • adv aliqua
 • adv aliqua (àl-)
 • adv in al(i)cun parte
 • adv usquam
 • adv usquam (ùs-)

somnambulism (noctambulism) n noctambulismo

 • (noctambulism) n somnambulismo

somnambulist, sleepwalker n somnambulo

 • ~ , sleepwalker n somnambulo (-àm-)

somnambulistic adj somnambule

somniloquist n somniloquista

somniloquous adj somniloque

 • adj somniloque (-nì-)

somniloquy n somniloquio

somnolence (sleepiness, drowsiness) n somnolentia

somnolent (sleepy, drowsy) adj somnolente

son n filio

sonant adj sonante

 • adj sonante (ppr of sonar)

sonata n sonata

sonatina n sonatina

song [Mus/Poet] n canto

 • n canto

sonic adj sonic

sonicboom n explosion sonic

son-in-law n filio affin

sonnet n sonetto

sonneteer n sonettero

sonometer (soundmeasuring instrument) n sonometro

 • (soundmeasuring instrument) n sonometro (-nò-)

sonority n sonoritate

sonorous (resonant) adj sonor

 • adj sonorose

soon (as - as) phr si tosto que

 • (at once, directly) adv mox
 • adv cito
 • adv proximemente, tosto
 • adv tosto, proximemente
 • ~ , promptly, presently adv tosto
 • ~ , shortly adv proximemente

sooner (the - the better) phr le plus tosto serea le melior

 • adv plus tosto
 • adv potius
 • ~ or later phr tosto o tarde

soot n fuligine

soothe v appaciar

 • v calmar
 • v tranquillisar
 • ~ , appease, allay v sedar

soothing adj appaciante

 • adj calmante

soothsayer n divino

sooty adj fuliginose

sop n dono propitiatori

soph- (wise, learned) occurring in derivatives and compounds] adj soph-

sophia (wisdom) n sophia

 • (wisdom) n sophia (-ìa)
 • [Fem) n sophia
 • [Fem) n sophia (-ìa)

sophic adj sophic

sophism n sophismo

Sophist [Gr. Philos] n sophista

 • n sophista

sophistic adj sophistic

sophisticate (falsify, pervert, adulterate etc.) v sophisticar

sophisticated (complex) adj complexe

 • (complex) adj intricate
 • (of society, worldly) adj mundan

sophistication (adulteration) n sophistication

 • (falsification, falsifying) n sophistication
 • n mundanitate
 • n saper-viver

sophistics (sophistry) n sophistica

Sophocles n Sophocles

 • n Sophocles (sò-)

sopor (profound sleep) n sopor

soporific (as in soporific symptoms) adj soporose

 • (causing sleep) adj dormitive
 • (sleeping tablet) n soporifico
 • (somniferous) adj somnifere
 • (soporiferous) adj soporifere
 • (soporiferous) adj soporific
 • ~ , sleeping pill or potion n dormitivo

sopranist n sopranista

soprano [I] n soprano

 • n soprano

sorcerer (magician) n mago

 • n incantator
 • ~ , enchanter n incantator
 • ~ , magician n mago

sorceress [Fem] n incantatrice

 • ~ , enchantress n maga

sorcery (piece of) n sortilegio

 • n magia

sordid adj miserabile

 • adj sordide
 • adj vil

sordidness n sordidessa

 • n vilitate

sordine, mute [Mus] n surdina

sore (inflamed) adj inflammate

 • (painful) adj dolorose
 • n plaga, ulcere
 • n ulcere, plaga
 • ~ throat (I have a ~) phr io ha mal de gorga
 • ~ throat (I have a ~) phr io ha tracheitis
 • ~ throat (I have a ~) phr me dole le gorga

soreness n dolor

sorrow n affliction

 • n dolo
 • n tristessa
 • ~ , grief n dolo

sorrowful (dolorous) adj dolorose

 • (pained) adj dolorose
 • adj triste

sorry (of excuse) adj meschin, miserabile, triste pardono!

 • (of excuse) adj miserabile, triste pardono!, meschin
 • (of excuse) adj triste pardono!, meschin, miserabile
 • adj desolate
 • adj dolente
 • adj repentente
 • ~ for (be ~) v doler se
 • ~ for (be ~) v doler se (de)
 • ~ for (be ~) v regretar

sort (assort) v assortir

 • (kind, class) n sorta
 • (out of -s) adj indisposite
 • n genere, sorta, specie
 • n sorta, specie, genere
 • n specie, genere, sorta
 • v assortir
 • ~ , type, kind n genere

sortie [Mil] (sally) n sortita

sosia n Sosia

so-so adj passabile

 • ~ -so adv assi assi, passabilemente
 • ~ -so adv passabilemente, assi assi

sottishness, brutishness n imbrutimento

sou [Fin] n soldo

souffle n souffle

 • n soufflé
 • n soufflé F]

soul (not a ~) phr nemo

 • n anima
 • n anima (à-)
 • ~ , spirit n pneuma
 • ~ , spirit n pneuma -ma/-mat-]

soul-destroying phr monotone, totalmente disproviste de interesse

 • ~ -destroying phr totalmente disproviste de interesse, monotone

soulful adj sentimental

sound (1. Naut]; 2. to probe; 3. Surg]) v sondar

 • (1. to make a sound) v sonar
 • (as in the sound of a bell) n sono
 • (firm) adj solide
 • (healthy) adj san
 • (noise) n sono
 • (of sleep) adj profunde
 • [Geog] n stricto
 • [Med] n san
 • [Nav] v sondar
 • ~ a horn v cornar
 • ~ absorber n assurdator de sonos
 • ~ barrier n barriera de sonos
 • ~ board [Mus] n tabula sonor
 • ~ box [Mus] n cassa de resonantia
 • ~ effects [Mus] n effectos sonor
 • ~ hole (violin's) n foramine sonor
 • v sonar
 • ~ , probe [Surg] n sonda

sounder (one who or that which sounds) n sonator

 • ~ , sounding apparatus [Naut] n sondator

sounding (1. Naut]; 2. probing; 3. Surg]) n sondage

 • (1. Naut]; 2. probing; 3. Surg]) n sondage (-aje)
 • (naut measurement) v sondage
 • ~ apparatus, sounder [Naut] n sondator

soundless (bottomless) adj ?

 • (without sound) adj ?

soundproof adj insonor, isolate acusticamente

 • adj isolate acusticamente, insonor

sound-track n banda sonor, phonobanda

 • ~ -track n phonobanda, banda sonor

sound-wave n unda sonor

soup (clear ~) n consomme

 • n suppa

sour (bitter) adj acerbe, acide, acre

 • (bitter) adj acide, acre, acerbe
 • (bitter) adj acre, acerbe, acide
 • (of milk) adj acide, rancide
 • (of milk) adj rancide, acide
 • (turn ~) v rancer

source (- code) n programmation in codice

 • (fig) n origine
 • (of river) n fonte
 • n fonte
 • ~ , spring n fontana

souse (immerse) v immerger

 • (marinate) v marinar

south (- african) adj sudafrican

 • [Geog] n sud
 • adj del sud
 • n mediedie
 • n mediedie (-dìe)
 • n meridie
 • n meridie (-rì-)
 • n sud
 • n sudafricano
 • ~ wind, Auster n austro

South-Africa [Geog] n Sud Africa

South-America [Geog] n Sud America

south-american adj sudamerican

 • ~ -american n sudamericano

South-Carolina [Geog] n Sud Carolina

South-Dakota [Geog] n Sud Dakota

south-east adj del sud-est

 • n sud-est
 • ~ -east n sud-est

southerly adj del sud

 • adv al sud

southern adj del sud

 • ~ , austral adj austral
 • ~ , meridional meridional adj meridional

South-Pole [Geog] n Polo Sud

South-Southeast n sud-sud-est

southward adv verso le sud

south-west adj del sud-west

 • n sud-west
 • ~ -west n sud-west

souvenir n souvenir

 • n souvenir F]

sou'wester n cappello impermeabile

sovereign (1. monarch; 2. gold coin in Great Britain) n soverano

 • (1. supreme; 2. possessing supreme power) adj soveran
 • adj soveran
 • n soverano

sovereignty n soveranitate

 • ~ , reign, princedom n principato

soviet (council) n soviet

 • (person) n sovietico
 • adj sovietic
 • n soviet
 • n soviet R]
 • ~ Union [Geog] n Union Sovietic
 • ~ , sovietic adj sovietic

sovietic, soviet adj sovietic

sovietism n sovietismo

sovietist n sovietista

sovietization n sovietisation

sovietize v sovietisar

sow (female pig) n porca

 • (seeds) v seminar
 • ~ again v reseminar
 • n porca
 • ~ over (ground already sown) v superseminar
 • v seminar

sower n seminator

sowing-machine, seeder n seminatorio

soy n soja, soya

 • n soya, soja
 • ~ , soybean, soya [Bot] n soja
 • ~ , soybean, soya [Bot] n soja (sòya)

soya bean n soja

 • ~ bean n soja (pronounced soya)

spa n fonte de aqua, station thermal

 • n station thermal, fonte de aqua

space (between two written or printed lines) (blank) n interlinea

 • adj spatial
 • n spatio
 • ~ separated by railings n cancello
 • v spatiar

spacecraft n vehiculo spatial

spaceman n astronauta

spaceship n astronave

space-station n station de investigationes spatial

space-travel n astronautica

spacing (act of) n spatiamento

 • (between lines) n interlinea
 • (between lines) n interlinea (simple;duple)

spacious adj ample, spatiose

 • adj spatiose
 • adj spatiose, ample

spaciousness n amplitude, spatiositate

 • n spatiositate
 • n spatiositate, amplitude

spade (cards) n picca, spada

 • (cards) n spada, picca
 • (for digging) n pala
 • (neuter) v sterilisate
 • (small) n paletta
 • (tool for digging) n pala
 • [Card Games] n picca
 • [Cards] n spada

spaded adj sterilisate

spadeful n palata

spaghetti n spaghetti

Spain [Geog] n Espania

 • n Espania
 • n Hispania

span (of bridge) n apertura, arcada

 • (of bridge) n arcada, apertura
 • (of hand) n palmo
 • (of time) n duration
 • (of wings) n invirgatura
 • (space from end of thumb to end of little finger when extended) n palmo
 • v cruciar, extender se trans
 • v extender se trans, cruciar

spaniard (person) n espaniol

 • n espaniol
 • n hispano

spaniel (dog) n espaniol

 • n espaniol

Spanish (language) n espaniol

 • (language) n hispano
 • adj espaniol
 • adj hispan
 • ~ adj/n espaniol
 • ~ American n hispanoamericano
 • ~ American, Hispano-American adj hispanoamerican
 • n lang

spank v colpar con le palma

spanking (brisk) adj rapide, vigorose

 • (brisk) adj vigorose, rapide
 • (fine) adj de prime ordine
 • n colpata

spanner (adjustable ~) n clave a vite, clave anglese

 • (adjustable ~) n clave anglese, clave a vite
 • n clave

spar (feint) v fintar

 • v facer exercitios de boxa

spare (1. to show mercy to) v sparniar

 • (available) adj disponibile
 • (do without) v contentar se sin
 • (lean) adj magre
 • (save, show mercy) v sparniar
 • n Mech]
 • n pecia de recambio

sparing adj economic, frugal, parsimoniose

 • adj frugal, parsimoniose, economic
 • adj parsimoniose, economic, frugal

spark (particle of fire) n scintilla

 • n scintilla
 • ~ plug [Techn] n candela
 • v emitter scintillas

sparkle n scintillation

 • v scintiilar
 • ~ , glitter, scintillate v scintillar

spark-off v accender, provocar

 • ~ -off v provocar, accender

spark-plug n candela

sparrow n passere

sparrowlike, passeriform adj passeriforme

sparse adj sparse

Sparta n Sparta

Spartan adj spartan

 • n spartano

spasm (fit) n accesso

 • [Med] n spasmo
 • n spasmo

spasmodic [Med] adj spasmodic

 • adj spasmodic

spastic [Med] adj spastic

 • adj spastic
 • n spastico

spate n crescita, torrente

 • n torrente, crescita

spathaceous [Bot] adj spathacee

spathe [Bot] n spatha

spatial (- disturbance) phr disturbation spatial

 • adj spatial

spatter v macular

spatula n spatula

 • n spatula (spà-)

spawn n ovos, semine

 • n semine, ovos
 • vi deponer ovos
 • vt generar

speak (make a speech) v discurrer, pronunciar un discurso

 • (make a speech) v pronunciar un discurso, discurrer
 • (talk) v parlar
 • ~ ironically, ironize v ironisar
 • ~ rhetorically, declaim v eloquer
 • ~ rhetorically, declaim v eloquer -loqu-/-locut-]
 • ~ , talk v parlar

speaker (audio) n altoparlator

 • (in parliament) n presidente
 • (person) n parlator
 • (public) n orator
 • ~ , talker n parlator

speaking indistinctly, stammering adj blese

 • ~ trumpet, megaphone n portavoce

speak-out v parlar francamente

speak-up v altiar le voce

spear n lancea

 • v transfiger con un lancea
 • ~ , lance n lancea

special adj special

 • ~ , especial adj special

specialist n specialista

speciality, specialty n specialitate

specialization n specialisation

specialize v specialisar

 • v specialisar se

specially adv specialmente

specialty (-ity) n specialitate

 • ~ , speciality n specialitate

specie n specie

species (1. kind, sort; 2. group, class) n specie

 • n specie

specific (1. special, definite; 2. Bot/Zool]) adj specific

 • adj specific

specification (act of specifying) n specification

 • n specification

specificity, specificness n specificitate

specificness, specificity n specificitate

specify v specificar

specimen n specimen

 • n specimen L]

specious adj speciose

speciousness n speciositate

speck (of dirt) n maculetta

 • (of dust) n grano
 • (spot) n atomo, puncto
 • (spot) n puncto, atomo
 • v macular

speckled, flecked, spotted adj maculate

 • ~ , flecked, spotted adj maculate (pp of macular)

spectacle (1. sight; 2. public show or display) n spectaculo

 • n spectaculo

spectacles (eye-glasses) n berillos

 • (shows) n spectaculos

spectacular adj spectacular

spectator n spectator

specter, ghost n spectro

 • ~ , -tre n phantasma, spectro
 • ~ , -tre n spectro, phantasma

spectral (1. ghostly; 2. pertaining to the spectrum) adj spectral

spectroscope n spectroscopio

spectroscopic adj spectroscopic

spectroscopist n spectroscopista

spectroscopy n spectroscopia

 • n spectroscopia (-ìa)

spectrum n spectro

specular adj specular

speculate (in general) v specular

 • (on stock exchange) v agiotar, specular
 • (on stock exchange) v specular, agiotar
 • (on the stock exchange) v agiotar
 • (on the stock exchange) v agiotar (aj-)

speculation (1. thought, reflection; 2. Commer]) n speculation

 • n speculation

speculative (1. pertaining to thought or reflection; 2. involving risks) adj speculative

speculator (on the stock exchange) n agiotator

 • (on the stock exchange) n agiotator (aj-)
 • n speculator

speech (deliver a ~) v pronunciar un discurso

 • (faculty of speech) n parola
 • (formal) n discurso
 • (public talk) n speech
 • (public talk) n speech A]
 • (the parts of ~) phr le partes del oration
 • [Gen] linguage, parola
 • [Gen] parola, linguage
 • ~ , language n linguage
 • ~ , language n linguage (-aje)

speechless (dumb) adj mute

 • (dumbfounded) adj stupefacite

speed n rapiditate, velocitate

 • n velocitate, rapiditate
 • v ir rapidemente
 • ~ , quickness n celeritate
 • ~ , velocity n velocitate

speedboat n lancha rapide

speedily, quickly adv cito

speed-limit n maxime velocitate

speedometer n velocimetro

 • ~ , velocimeter n velocimetro
 • ~ , velocimeter n velocimetro (-cì-)

speedway (for racing) n pista de autodromo

 • (motor road) n autostrata

speedy adj veloce

 • ~ , swift adj veloce

spell (in writing) v orthographiar

 • (magic) n formula magic, incantamento
 • (magic) n incantamento, formula magic
 • (time) n breve periodo, intervallo
 • (time) n intervallo, breve periodo
 • v orthographiar
 • ~ , hex, evil eye n fascino
 • ~ , hex, evil eye n fascino (fà-)

spellbound adj incantate

spelling (as in spelling mistake) adj orthographic

 • (bad ~) n cacographia
 • n orthographia

spend (money) v dispender, expender

 • (money) v expender, dispender
 • (time) v passar
 • ~ the night, stay overnight v pernoctar
 • ~ , expend (give out in payment) v dispender
 • ~ , expend (give out in payment) v dispender -pend-/-pens-]
 • ~ , expend (give out in payment) v expender
 • ~ , expend (give out in payment) v expender -pend-/-pens-]
 • ~ , lay out v erogar
 • ~ , pass (a certain time) v passar

spender, spendthrift n dispenditor

spendthrift n dispenditor, prodigo

 • n prodigo, dispenditor
 • ~ , spender n dispenditor
 • ~ , squanderer, wastrel n dilapidator

sperm n sperma

 • n sperma -ma/-mat-]

spermaceti n spermaceti

spermatic adj spermatic

spermatozoon [Zool] n spermatozoon

 • [Zool] n spermatozoon (-zò-)

spermophile, gopher n spermophilo

 • ~ , gopher n spermophilo (-mò-)

spew out v rejectar

 • v spuer

spew-out v rejectar, vomitar

 • ~ -out v vomitar, rejectar

sphere (1. Geom/Astron]; 2. as in sphere of action) n sphera

 • n sphera

spherical adj spheric

 • ~ , circular, round adj orbicular
 • ~ , globe-shaped, globose adj globose
 • ~ , globular adj globular

spherically adv sphericamente

sphericity n sphericitate

 • ~ , globosity n globositate

spheroid n spheroide

spheroidal adj spheroidal

spherometer [Phys] n spherometro

 • [Phys] n spherometro (-òmetro)

sphinx (1. Archaeol]; 2. Entom]) n sphinge

 • n sphinge

spicate, spiky, eared adj spicate

spice n specie

 • v condimentar, condir
 • v condir, condimentar
 • ~ , season v condimentar
 • ~ , season v condir

spiciferous, bearing ears (of grain) Bot] adj spicifere

spiciform, ear-shaped adj spiciforme

spick-and-span adj immaculate, relucente de munditia

 • ~ -and-span adj relucente de munditia, immaculate

spiculate [Bot] adj spiculate

spicule, spikelet [Bot] n spicula

spicy (piquant) adj piccante

 • (spiced) adj aromatic, speciate
 • (spiced) adj speciate, aromatic

spider monkey n atele

 • ~ monkey n atele (-té-)
 • n aranea

spider-web n tela de aranea

spidery (of writing) adj. phr patas de aranea

 • (thin) adj tenue

spigot n valvula

spike (for letters) n clavo

 • (gun) Artil] v inclavar
 • (point) n puncta
 • [Bot] n spica

spikelet, spicule [Bot] n spicula

spikenard n spicanardo

 • ~ , nard n nardo

spiky, eared, spicate adj spicate

spill (taper) n accenditor

 • (taper) n accenditor (de ligno;de papiro)
 • (tumble) n cadita
 • v effunder (se), versar (se)
 • v effunder, versar
 • v versar (se), effunder (se)
 • v versar, effunder

spill-over v verter

spin (as in to spin flax) v filar

 • (thread) v filar
 • (turn) vt girar
 • n rotation
 • vi girar, tornear
 • vi tornear, girar

spinach n spinace

 • n spinacia

spinal [Anat] adj spinal

 • adj spinal

spinal-cord n medulla spinal

spindle (for thread) n fuso

 • (pin, axis) n axe
 • [Spinning] n fuso
 • ~ maker n fusero
 • ~ , give a spindle shape to (as in to spindle a column) v affusar

spindle-shaped, fusiform adj fusiforme

spin-drier n siccator centrifuge

spin-dry v siccar per centrifuga, siccar per machina centrifuge

 • ~ -dry v siccar per machina centrifuge, siccar per centrifuga

spine (thorn) n spina

 • [Anat] n columna vertebral, spina dorsal
 • [Anat] n spina dorsal, columna vertebral
 • ~ , thorn n spina

spine-bearing, acanthophorous adj acanthophore

 • ~ -bearing, acanthophorous adj acanthophore -òphore]

spineless adj debile, molle

 • adj molle, debile

spinet [Mus] n spinetta

spiniferous adj spinifere

spinner (male) n filandero

 • n filator
 • ~ , spinning woman n filandera

spinnery, spinning mill n filanda

spinning (art of) n filatura

 • (of thread) n filatura
 • (turning) n giration
 • adj girante, torneante
 • adj torneante, girante
 • ~ machine n filatorio
 • ~ mill, spinnery n filanda
 • ~ woman, spinner n filandera

spinning-wheel n filatorio

spin-out v prolongar

spinster n celibataria

spiny adj spinose

spiny-backed, notacanthous [Zool] adj notacanthe

spiral [Geom] n spira

 • ~ adj/n spiral
 • ~ helicoide, helicoid adj helicoide
 • ~ spiral adj spiral
 • v montar in spiral

spiral-staircase adj scala spiral

spiration [Theol] n spiration

spire n agulia

spirit (1. as in spirit of ammonia; 2. spirit as opposed to body or matter; 3. as in to believe in spirits) n spirito

 • (1. as in spirit of ammonia; 2. spirit as opposed to body or matter; 3. as in to believe in spirits) n spirito (spì-)
 • (alcohol) n alcohol
 • (ghost) n phantasma
 • (zest) n animo, brio, corage, energia
 • (zest) n brio, corage, energia, animo
 • (zest) n corage, energia, animo, brio
 • (zest) n energia, animo, brio, corage
 • [Gen] spirito
 • ~ , soul n pneuma
 • ~ , soul n pneuma -ma/-mat-]

spirit-away v escamotar, facer disparer mysteriosemente

 • ~ -away v facer disparer mysteriosemente, escamotar

spirited (full of spirit) adj spirituose

 • adj animate, energic, vigorose
 • adj energic, vigorose, animate
 • adj vigorose, animate, energic

spiritedness n spirituositate

spiritism n spiritismo

 • ~ , spiritualism n spiritismo

spiritist n spiritista

 • ~ , spirituatist n spiritista

spiritistic adj spiritistic

spiritless adj sin animo

spirit-level n nivello a bulla de aere

spiritual (1. pertaining to spirit, mind, intellect; 2 . devoid of body, incorporeal) adj spiritual

 • adj spiritual
 • n canto religiose del negros american

spiritualism [Philos/Relig] n spiritualismo

 • n spiritismo, spiritualismo
 • n spiritualismo, spiritismo
 • ~ , spiritism n spiritismo

spiritualist [Philos/Relig] n spiritualista

 • n spiritista, spiritualista
 • n spiritualista, spiritista

spirituality (1. incorporeal quality or state; 2. spiritual-mindedness) n spiritualitate

spiritualization n spiritualisation

spiritualize (render spiritual) v spiritualisar

spiritually adv spiritualmente

spirituatist, spiritist n spiritista

spirituous (alcoholic) adj spirituose

 • (as in spirituous liquors) adj liquorose

spirochete [Bacteriol] n spirocheta

spiroid, spiroidal adj spiroidal

 • ~ , spiroidal adj spiroide

spiroidal, spiroid adj spiroidal

 • ~ , spiroid adj spiroide

spirometer n spirometro

 • n spirometro (-òmetro)

spirometric adj spirometric

spirometry n spirometria

 • n spirometria (-ìa)

spit (cookery) n spito

 • (spittle) n sputo
 • ~ out v exspuer
 • ~ upon (contemptuously) v conspuer
 • v spuer
 • v spuer spu-/sput-]
 • v spuer, sputar
 • v sputar, spuer
 • ~ , expectorate v sputar
 • ~ , spittle n sputo

spite (in - of oneself) phr de mal grado

 • (in - of) phr in despecto de, malgrado, nonobstante
 • (in - of) phr malgrado, nonobstante, in despecto de
 • (in - of) phr nonobstante, in despecto de, malgrado
 • n despecto, rancor
 • n rancor, despecto
 • v despectar
 • ~ , despite, resentment n despecto
 • ~ , mortify, treat with spite v despectar

spiteful adj despectose

 • adj despectuose, malevole, rancorose
 • adj malevole, rancorose, despectuose
 • adj rancorose, despectuose, malevole

spitefully adv despectuosemente, rancorosemente

 • adv rancorosemente, despectuosemente

spitoon n receptaculo pro sputos

spit-out v exspuer

spitting out, expectoration n exspuition

 • ~ , expectoration n sputation

spittle n saliva, sputo

 • n sputo, saliva
 • ~ , saliva n saliva
 • ~ , spit n sputo

splash (make to ~) v batter le aqua

 • n battimento (de aqua), projection (de un liquido)
 • n battimento, projection
 • n projection (de un liquido), battimento (de aqua)
 • n projection, battimento
 • v projectar
 • v projectar (guttas de aqua;de fango)

splatter (spatter) v macular

spleen n splen

 • ~ , milt [Anat] n splen

splendent adj splendente

 • adj splendente (ppr of splender)

splendid adj splendide

splendor n splendor

 • ~ , pomp n pompa
 • ~ , splendour n magnificentia, splendor
 • ~ , splendour n splendor, magnificentia

splenic [Anat] adj splenic

splenitis [Med] n splenitis

 • [Med] n splenitis (-ìtis)

splenopathy n splenopathia

 • n splenopathia (-ìa)

splenorogy n splenologia

 • n splenologia (-ìa)

splice n junctura, ligatura

 • n ligatura, junctura
 • v junger
 • ~ , whipping n ligatura

splint n planchetta, tabuletta

 • n tabuletta, planchetta

splinter n fragmento

 • v rumper (se

splinter-group n gruppo fractionari

split (break) v finder

 • (cleft) n fissura
 • (divide) v divider
 • (division) n division
 • adj fisse
 • v scinder
 • v scinder scind-/sciss-]
 • ~ , cleave v finder
 • ~ , cleave v finder find-/fiss-]
 • ~ , cloven adj fisse

split-the-atom v divider le atomo

split-the-difference v repartir le differentia

splutter v balbutiar

spoil (goods) v avariar

 • (impair) vt guastar, vitiar
 • (impair) vt vitiar, guastar
 • n butino, spolia
 • n spolia, butino
 • vi deteriorar se, guastar se
 • vi guastar se, deteriorar se
 • ~ , booty n spolia
 • ~ , damage v guastar

spoiler (of material) n guastator

spoil-sport n guastafesta

spoke (spoke of a wheel) n radio

 • n radio

spokesman n portavoce

spoliate, despoil v despoliar

spoliation, despoliation n despoliamento

 • ~ , looting n spoliation

spoliator, looter n spoliator

spondaic, spondaical [Pros] adj spondaic

 • ~ , spondaical [Pros] adj spondaic (-àic)

spondee [Pros] n spondeo

 • [Pros] n spondeo (-éo)

sponge (cleanse or wipe with a sponge) v spongiar

 • (throw up the ~) v jectar le spongia
 • n spongia
 • v spongiar

sponge-on v viver al costo de

sponger n parasito

sponginess n spongiositate

spongite [Mineral] n spongite

spongy (of the nature of a sponge) adj spongiose

sponsor n garante, protector

 • n protector, garante
 • v patronar, subventionar
 • v subventionar, patronar
 • ~ , patron n protector

sponsorship n auspicios

spontaneity, spontaneousness n spontaneitate

spontaneous adj spontanee

 • ~ generation (abiogenesis) n abiogenese
 • ~ generation (abiogenesis) n abiogenese (-génese)
 • ~ generation (abiogenesis) n abiogenesis
 • ~ generation (abiogenesis) n abiogenesis (-génesis)
 • ~ generation, abiogenesis n abiogenesis
 • ~ generation, abiogenesis n abiogenesis (-génesis)

spoof n mystification

 • v mystificar

spook n spectro

 • v espaventar

spool n bobina

 • v bobinar
 • ~ , coil, wind v bobinar
 • ~ , reel, bobbin n bobina

spooling, coiling, winding (act of) n bobinage

 • ~ , coiling, winding (act of) n bobinage (-àje)

spoon (table ~) n coclear de servir

 • (tea ~) n coclear de caffe
 • n coclear
 • v prender con un coclear

spoonbill [Zool] n spatula

 • [Zool] n spatula (spà-)

spoonfeed n nutrir con un coclear

spoonful n coclearata

spoon-shaped adj cocleariforme

sporadic adj sporadic

sporadicalness n sporadicitate

sporangium [Bot] n sporangio

spore n spora

sporidium [Bot] n sporidio

sporific, sleeping tablet n somnifero

 • ~ , sleeping tablet n somnifero (-nì-)

sport (as in sport clothes) adj sportive

 • (good ~) n jocator loyal
 • (physical exercise) n sport
 • (physical exercise) n sport A]
 • adj see sports
 • n sport
 • vi diverter se, jocar
 • vi jocar, diverter se
 • vt exhibir, ostentar
 • vt ostentar, exhibir

sports adj de sport, sport, sportive

 • adj sport, sportive, de sport
 • adj sportive, de sport, sport

sports-car n automobile sport

sports-ground n terreno de joco/sport

sports-jacket n jachetto sport

sportsman n sportista, sportsman

 • n sportsman
 • n sportsman A]
 • n sportsman, sportista

sportsmanship n spirito sportive

sportswoman n sportswoman

 • n sportswoman A]

spot (dot) n puncto

 • (notice) v notar, recognoscer
 • (notice) v recognoscer, notar
 • (of dirt) n macula
 • (place) n localitate
 • (stain) v macular
 • ~ , locality n localitate
 • ~ , stain n macula
 • ~ , stain v macular

spot-cash n moneta contante

spotless adj sin macula

spotlight n projector

spot-of-bother n alicun difficultates

spot-remover n dismaculator

spotted (speckled) adj maculate

 • (with spots) adj con punctos
 • ~ , speckled, flecked adj maculate
 • ~ , speckled, flecked adj maculate (pp of macular)

spotter (observer) n observator

 • (train-) n collector de numeros del locomotivas

spotting easily adj maculabile

 • ~ , staining n maculamento

spotty adj maculate

spouse n Fem]

 • n Masc]
 • ~ , consort n conjuge
 • ~ , consort n conjuge (còn-)

spout (of liquid) n jecto

 • n becco, tubo de discarga
 • n tubo de discarga, becco
 • vi sortir
 • vi sortir (impetuosemente)
 • vt lancear

sprain n torsion muscular

 • v torquer

sprained ankle phr cavilia torquite

sprat n parve haringo, spratto

 • n spratto, parve haringo

sprawl v extender se

 • v extender se (in modo inelegante)

spray (atomize) v vaporisar

 • (atomize) v vaporisar (un liquido)
 • (container) n pulverisator, vaporisator
 • (container) n vaporisator, pulverisator
 • (flowers) n racemo
 • (foam) n scuma
 • (sprinkle) v irrorar
 • (sprinkle) v irrorar (con un liquido)
 • ~ , atomizer, pulverizer n pulverisator

spray-gun n pistola vaporisator

spread (butter) v extender

 • (butter) v extender (se)
 • (dispersion) n diffusion, dissemination, expansion, propagation
 • (dispersion) n dissemination, expansion, propagation, diffusion
 • (dispersion) n expansion, propagation, diffusion, dissemination
 • (dispersion) n propagation, diffusion, dissemination, expansion
 • (of sails) Naut] n invirgatura
 • (of wings, sails) n invirgatura
 • (unfold) v displicar
 • (unfold) v displicar (se)
 • ~ out, spread v extender
 • ~ out, spread v extender -tend-/-tens-]
 • v diffunder (se), disseminar (se), propagar (se)
 • v diffunder, disseminar, propagar
 • v disseminar (se), propagar (se), diffunder (se)
 • v disseminar, propagar, diffunder
 • v propagar (se), diffunder (se), disseminar (se)
 • v propagar, diffunder, disseminar
 • ~ , spread out v extender
 • ~ , spread out v extender -tend-/-tens-]

spread-eagled adj con le membros extendite

spree n partita de dispender, partita de placer

 • n partita de placer, partita de dispender

sprig n branchetta, pecietta

 • n pecietta, branchetta

sprightliness, gayness n allegressa

sprightly adj allegre, animate

 • adj animate, allegre
 • ~ , gay adj allegre

spring (jump) n salto

 • (jump) v saltar
 • (originate) v provenir
 • (season) n primavera, ver
 • (season) n ver, primavera
 • (spring in a piece of mechanism) n resorto
 • (time) n primavera
 • (water) n fontana, fonte
 • (water) n fonte, fontana
 • adj primaveral
 • adj primaveral, vernal
 • adj vernal, primaveral
 • n Mech]
 • ~ , arise (from) v provenir
 • ~ , source n fontana
 • ~ , springtime n ver
 • ~ , vernal adj vernal

spring-balance n balancia a resorto

springboard n trampolino

spring-clean v nettar completemente

 • ~ -clean v nettar completemente (le casa)

springing n suspension

 • ~ up again, renascent, reviving adj renascente
 • ~ up again, renascent, reviving adj renascente (ppr of renascer)

spring-onion n parve cibolla

springtime (in ~) adv in le primavera

 • n primavera, ver
 • n ver, primavera
 • ~ , spring n ver

spring-up v crescer

springy adj elastic

sprinkle n aspersion

 • v asperger, irrorar
 • v irrorar, asperger
 • v sparger
 • v sparger sparg-/spars-;-sperg-/-spers-]

sprinkler n irrorator, rigatorio, spargitor

 • n rigatorio, spargitor, irrorator
 • n spargitor
 • n spargitor, irrorator, rigatorio

sprinkling n aspersion

 • ~ , aspersion (act of) n aspersion

sprint (run fast) v currer a maxime velocitate

 • (sport) v sprintar
 • n sprint

sprinter n sprintator

sprocket-wheel n pinnion de catena

sprout n planton

 • vi germinar, pullular
 • vi pullular, germinar
 • vt pulsar

sprouts (alfalfa ~) n germinatos de alfalfa

 • n caule de brussel

spruce (hemlock spruce) n abiete de canada

 • adj elegante
 • n bot

spry adj active, vive

 • adj vive, active

spume, foam, froth (form or gather foam or froth) v spumar

spumiferous, foamy adj spumifere

spur (1. rider's spur; 2. stimulus; 3. spine on a cock's leg; 4. Bot]) n sporon

 • (1. to prick with spurs; 2. to incite, stimulate) v sporonar
 • (incite) v incitar, sporonar, stimular
 • (incite) v sporonar, stimular, incitar
 • (incite) v stimular, incitar, sporonar
 • (on heel) n sporon
 • (prick with spur) v sporonar
 • (stimulus) n incitamento, stimulo
 • (stimulus) n stimulo, incitamento
 • ~ , incite v convitar
 • ~ , incitement n incitamento

spurious adj apocryphe, false

 • adj false, apocryphe
 • ~ , supposititious adj suppositicie

spurn v disdignar, repulsar

 • v repulsar, disdignar

spurrier n sporonero

spurring (act of) n sporonamento

spurt n effortio supreme

 • v facer un effortio supreme

spy n spia

 • n spia, spion
 • n spion
 • n spion, spia
 • ~ upon, spy v spiar
 • v spiar, spionar
 • v spionar
 • v spionar, spiar
 • ~ , spy upon v spiar

spying n spionage

 • ~ , espionage n spionage
 • ~ , espionage n spionage (-aje)

squabble n altercation, querela

 • n querela, altercation
 • v altercar, querelar, venir al parolas
 • v querelar, venir al parolas, altercar
 • v venir al parolas, altercar, querelar

squad n esquadra

squadron (army, air force) n esquadron

 • (naval) n esquadra
 • [Mil] n esquadron
 • [Navy] n esquadra

squadron-leader n commandante de esquadron

squalid adj miserabile, sordide

 • adj sordide, miserabile

squaliform [Zool] adj squaliforme

squall (cry) n crito

 • (of wind) n colpo de vento, raffica
 • (of wind) n raffica, colpo de vento
 • v critar

Squalodon [Paleontol] n squalodonte

squaloid [Zool] adj squaloide

squalor n miseria, sordidessa

 • n sordidessa, miseria

Squalus [Ichthyol] n squalo

squander v dilapidar, dispender, dissipar, guastar, profunder

 • v dispender, dissipar, guastar, profunder, dilapidar
 • v dissipar, guastar, profunder, dilapidar, dispender
 • v guastar, profunder, dilapidar, dispender, dissipar
 • v profunder, dilapidar, dispender, dissipar, guastar
 • ~ , dilapidate v dilapidar
 • ~ , waste v dispender
 • ~ , waste v dispender -pend-/-pens-]
 • ~ , waste v guastar

squanderer, waster n guastator

 • ~ , wastrel, spendthrift n dilapidator

squandering, waste n dilapidation

squarable adj quadrabile

square (1. a rectangle of four equal sides; 2. Math]) n quadrato

 • (1. to give the shape of a square; 2. Math]) v quadrar
 • (as in a square foot, a square piece of cloth) adj quadrate (pp of quadrar)
 • (as in a square foot, a square piece of cloth) adj quadrate
 • (as in T square) n esquadra
 • (divide into squares) vt esquadrar
 • (for drawing) n esquadra
 • (form with right angles and straight lines) v esquadrar
 • (four-sided) adj quadrate
 • (in a town) n placia
 • (make square) v quadrar
 • (rectangle) n quadrato
 • (tidy) adj in ordine
 • v math
 • vi accordar

square-root n radice quadrate

square-up v quadrar

squash (lemon) n citronada, limonada

 • (lemon) n limonada, citronada
 • (orange) n orangiada
 • (sport) n squash
 • v applattar, contunder
 • v contunder, applattar
 • v Fig]

squashing n applattamento, contusion

 • n contusion, applattamento

squat adj disproportionatemente basse

 • v quattar
 • ~ , crouch v quattar

squatter n occupante sin titulo

squatting, crouching adj quatte

squawk n crito rauc

 • v emitter critos rauc

squeak n stridulation

 • v stridular

squeaking adj stridulante

 • n stridulation

squeaky adj stridule

 • ~ , stridulous, creaking adj stridule

squeal (shriek) v emitter critos acute

 • n crito acute
 • v Mech]

squeamish (easily nauseated) adj subjecte a nausea

 • adj Fig]

squeeze (credit ~) n restriction de credito

 • n compression, pression
 • n pression, compression
 • ~ out, press out v exprimer
 • ~ out, press out v exprimer -prim-/-press-]
 • v comprimer, premer
 • v premer, comprimer

squeeze-out v exprimer

squelch n ruito de fango exprimite

 • vi facer ruito de fango exprimite
 • vt supprimer

squib (damp ~) n fiasco

 • n petardo

squid n calamar

squiggle n linea serpentin

 • v contorquer se

squint n strabismo

 • v esser strabe

squinting, cross-eyed adj strabe

 • ~ , strabismus n strabismo

squire n proprietario de terra

 • n scutero

squirm n contorsion

 • v contorquer se

squirrel n sciuro

 • n scuriolo

squirt (jet) n jecto de aqua

 • (syringe) n syringa
 • vi lancear se
 • vt syringar

Sri-Lanka [Geog] n Ceylon, Sri Lanka

 • ~ -Lanka [Geog] n Sri Lanka, Ceylon

St. Eustatius n St. Eustatius

 • ~ . john's wort (Hypericum) n hyperico
 • ~ . Vincent [Geog] n St. Vincent
 • ~ . Vitus's dance, chorea n chorea
 • ~ . Vitus's dance, chorea n chorea (-éa)
 • ~ .Helena [Geog] n St. Helena
 • ~ .-Kitts [Geog] n S. Kitts
 • ~ .-Lucia [Geog] n S. Lucia
 • ~ .-Maarten [Geog] n S. Maarten

stab (with a dagger) v dagar

 • n colpo de pugnal
 • v dagar, pugnalar
 • v pugnalar
 • v pugnalar, dagar

stability n stabilitate

stabilization n stabilisation

stabilize n stabilisar

 • v stabilisar

stabilizer (1. one who stabilizes; 2. Aeronaut]) n stabilisator

stable adj stabile

 • n stabulo
 • v stabular
 • ~ , cattle barn, sty n stabulo
 • ~ , cattle barn, sty n stabulo (stà-)

stabling (of cattle, horses etc.) n stabulation

stack (chimney) n camino

 • (pile) n cumulo, pila
 • (pile) n pila, cumulo
 • v cumular, pilar
 • v pilar, cumular

stadium [Sports] n stadio

 • n stadio

staff (employees) n personal

 • (stick) n baston, pertica
 • (stick) n pertica, baston
 • n Mil]
 • v provider de personal
 • ~ , stick n baston

staffette, estafette n staffetta

stafle adj principal

 • n crampa
 • v crampar

stag n cervo

stage (1. stage of a theater; 2. theater, art of the theater) n scena

 • (level) n grado, stadio
 • (level) n stadio, grado
 • (of development) n stadio
 • ~ directions [Antiq] n didascalia
 • ~ directions [Antiq] n didascalia (-ìa)
 • ~ director n inscenator
 • n Theat]
 • v inscenar, poner in scena
 • v poner in scena, inscenar
 • ~ , put on the stage v inscenar

stagecoach express n velocifero

 • ~ express n velocifero (-cì-)
 • ~ -coach n diligentia

stage-hand n machinista

 • ~ , scene shifter n machinista

stage-manager n director de scena

stagger (amaze) vt stupefacer

 • (rivets, timesheets) v echelonar, scalonar
 • (rivets, timesheets) v scalonar, echelonar
 • n titubation
 • vi titubar
 • ~ , totter v titubar

staggering, tottering (act of) n titubation

staging (action of) n inscenation

 • ~ , mise en scène n mise en scène
 • ~ , mise en scène n mise en scène F]

stagnant adj morte, stagnante

 • adj stagnante
 • adj stagnante (ppr of stagnar)
 • adj stagnante, morte

stagnate v stagnar

 • ~ , be stagnant v stagnar

stagnation n stagnation

staiagmite [Geol] n stalagmite

staid adj posate, serie

 • adj serie, posate

stain (dye) n tinta

 • (dye) v tintar
 • (mark) n macula
 • (mark) v macular
 • ~ , spot n macula
 • ~ , spot v macular

stained adj glass vitro a colores

 • ~ glass window n vitriera

staining, spotting n maculamento

stainless (- steel) n/adj aciero inoxydabile

 • adj inoxydabile

stair n grado, passo

 • n passo, grado
 • ~ , rung, step n grado

staircase n scala

stairs n scala, scalada

 • n scalada, scala

stairstep n passo

stake (betting) n moneta spondite

 • (betting) v jocar, sponder
 • (betting) v sponder, jocar
 • (interest) n interesse, participation
 • (interest) n participation, interesse
 • (post) n palo
 • (risk) v aventurar, riscar
 • (risk) v riscar, aventurar
 • n bib
 • v sustener
 • v sustener (con palos)
 • ~ , post n palo

stake-a-claim v facer un reclamation

stalactite [Geol] n stalactite

 • n stalactite

stalactitic, stalactitical adj stalactitic

stalagmite n stalagmite

stalagmitic, stalagmitical adj stalagmitic

stale (news) adj vetule

 • (not fresh) adj non fresc, rancide
 • (not fresh) adj rancide, non fresc
 • (tired) adj fatigate

stale-mate n impasse, paralyse

 • ~ -mate n paralyse, impasse

staleness n insipiditate

stalk n pedunculo

 • vi ir con passos majestose
 • vt sequer furtivemente, traciar
 • vt traciar, sequer furtivemente
 • ~ , stem, peduncle [Bot] n pedunculo

stall (a car) v arrestar le motor

 • (a horse) vt stabular
 • (choir stall) n stallo
 • (choir) n stallo
 • (for cattle) n stalla
 • (in discussion) vi parlar evasivemente, prevaricar
 • (in discussion) vi prevaricar, parlar evasivemente
 • (stand) n banco de vendita, stand
 • (stand) n stand, banco de vendita
 • n Theat]

stallion n stallon

stalwart adj robuste, valente

 • adj valente, robuste
 • n partisano inconditional

stamen [Bot] n stamine

stamina n resistentia, vigor

 • n vigor, resistentia

staminal, stamineal [Bot] adj staminal

staminate [Bot] adj staminate

stamineal, staminal [Bot] adj staminal

staminiferous [Bot] adj staminifere

stammer n balbutiamento

 • v balbutiar
 • v blesar
 • ~ , stutter n balbutiamento
 • ~ , stutter v balbutiar

stammerer, stutterer n balbutiator

stammering n blesamento

 • n blesitate
 • ~ , speaking indistinctly adj blese

stamp (1. as in rubber stamp; 2. mark made with a stamp) n timbro

 • (impress or imprint with some mark) v stampar
 • (impress with an official stamp) v timbrar
 • (impression) n impression
 • (impression) v stampar
 • (instrument, postage) n timbro
 • (of foot) n colpo de pede
 • (postage) v timbrar
 • (with foot) v calcar

stamp-collector n philatelista

stampede n fuga percipitate

 • vi fugir in disordine/panico
 • vt fomentar panico

stamper (one who or that which stamps) n stampator

 • n stampator

stamping (impressing) n stampage

 • (of foot) v calcar
 • ~ , impressing, imprinting n stampage
 • ~ , impressing, imprinting n stampage (-aje)

stamp-out v extirpar

stance n postura

stanch, staun- adj firme, loyal, solide

 • ~ , staun- adj loyal, solide, firme
 • ~ , staun- adj solide, firme, loyal
 • ~ , staun- v arrestar le fluxo

stand (1. grandstand; 2. as in refreshment stand) n stand

 • (1. grandstand; 2. as in refreshment stand) n stand A]
 • (at exhibition) n stand
 • (be situated) v esser situate
 • (be standing) v star
 • (be standing) vi star
 • (bear) vt suffrer, supportar, tolerar
 • (bear) vt supportar, tolerar, suffrer
 • (bear) vt tolerar, suffrer, supportar
 • (for taxis) n station
 • (halt) n arresto, halto
 • (halt) n halto, arresto
 • (kiosk) n kiosque
 • (pay) v pagar
 • (pay) v pagar (le bibita a un persona)
 • (place) v poner
 • (position) n position
 • (resist) v resister a
 • (sport) n stand, tribuna
 • (sport) n tribuna, stand
 • (stall) n banco de vendita, stand
 • (stall) n stand, banco de vendita
 • (support) n pedestallo, supporto
 • (support) n supporto, pedestallo
 • ~ around (someone) v circumstar
 • ~ around in a circle v circumstar
 • ~ in the way of v obstar
 • n Mil]
 • ~ open, gape, yawn v hiar
 • v Pol]
 • ~ , socle, pedestal n socculo

standard (banner) n insignia, standard

 • (banner) n standard, insignia
 • (monetary) Fin] n valuta
 • (norm of comparison) n standard
 • (norm of comparison) n standard A]
 • (norm) n norma, standard
 • (norm) n standard, norma
 • (of cavalry) n cornetta
 • adj normal
 • n fin
 • ~ , banner n standardo

standard-bearer n insignia

standardization n standardisation

standardize v standardisar

standard-lamp n lampa a pede

standard-of-living n nivello de vita

stand-back interj a retro!

stand-by (person) vt defender, sustener

 • ~ -by (person) vt sustener, defender
 • ~ -by (promise) v restar fidel a
 • ~ -by n reserva
 • ~ -by vi esser presente tener se preste

stand-for (represent) v representar

 • ~ -for (tolerate) v tolerar

stand-in (for an actor) n duple

 • ~ -in (in place of) v suppler a
 • ~ -in (in place of) v suppler a (un persona)

stand-in-for v suppler a

 • ~ -in-for v suppler a (un persona)

standing (action of) n station

 • (army, committee) adj permanente
 • (constant) adj constante
 • (duration) n duration
 • (social) n position, reputation
 • (social) n reputation, position
 • (upright) adj erecte
 • ~ water, pond, pool n stagno

stand-out v esser conspicue/saliente

standpoint n puncto de vista

standstill (at a ~) adj. phr immobilisate, paralysate

 • (at a ~) adj. phr paralysate, immobilisate
 • n arresto, paralyse, stagnation.
 • n immobilisation, paralyse
 • n paralyse, immobilisation

stand-up v levar se

stannate [Chem] n stannato

stannic [Chem] adj stannic

 • ~ , stanniferous adj stannifere

stanniferous, stannic adj stannifere

stanza [Pros] n stanza

 • [Pros] n stanza I]

staple, clip, cramp, clamp (together) v crampar

 • ~ , clip, cramp, clamp n crampa

stapler n machina a crampar

star (1. heavenly body; 2. as in to be born under a lucky star) n stella

 • (1. heavenly body; 2. starshaped figure) n astere
 • (1. heavenly body; 2. starshaped figure) n astro
 • (adorn with stars) vt stellar
 • (film ~) vi star, tener le rolo principal in un film
 • (film ~) vi tener le rolo principal in un film, star
 • (films) n stella
 • (mark) v signalar con asterisco
 • n astron
 • ~ , constellate v constellar

starboard [Naut] n sterbordo

starch (for stiffening) n amido

 • (in food) n fecula
 • v amidar
 • ~ , fecula n fecula

starchworks n feculeria

 • n feculeria (-ìa)

starchy (of food) adj feculose

 • adj Fig]

stare n reguardo fixe

stare-at v reguardar fixemente

stareboard n sterbordo

starfish n asteria

 • n stella de mar

stark (stiff) adj rigide

 • (utter) adj absolute, complete
 • (utter) adj complete, absolute
 • adv completemente, toto
 • adv toto, completemente

starlight n lumine stellar

starling n sturno

star-of-Bethlehem, ornithogalum [Bot] n ornithogalo

 • ~ -of-Bethlehem, ornithogalum [Bot] n ornithogalo (-tò-)

starred, starry adj stellate

starry adj stellate

 • ~ , starred adj stellate

starry-eyed n idealista, ingenue

 • ~ -eyed n ingenue, idealista

start (advantage) n avantage

 • (begin) vi comenciar, haber initio
 • (begin) vi haber initio, comenciar
 • (begin) vt comenciar, initiar
 • (begin) vt initiar, comenciar
 • (beginning) n comenciamento, initio
 • (beginning) n initio, comenciamento
 • (cause) v causar, provocar
 • (cause) v provocar, causar
 • (found) v fundar
 • (make an early ~) phr partir de bon hora
 • (of surprise) n suprasalto
 • (setting out) n partita
 • v Mech]
 • ~ , beginning n initio

starter (of car) n motor impulsor

 • (official who gives the signal to start) Sports] n starter A]
 • (official who gives the signal to start) Sports] n starter
 • (sport) n starter

starting-point n puncto de partita

startle v alarmar

startling (alarming) adj alarmante

 • (surprising) adj surprendente

start-out v mitter se in cammino, partir

 • ~ -out v partir, mitter se in cammino

start-the-car v poner le motor in marcha

starvation n fame

starve vi haber fame

 • vt affamar
 • ~ , famish (cause to starve or famish) v affamar

starver (as in starver of the people) n affamator

starving, famished adj famelic

stasis (stagnation of the blood in a blood vessel) Pathol] n stase

state (1. condition or manner of existence; 2. commonwealth) n stato

 • (as a fact) v constatar
 • (condition) n condition, stato
 • (condition) n stato, condition
 • (declare) v affirmar, declarar
 • (declare) v declarar, affirmar
 • adj de stato, statal
 • adj statal, de stato
 • n Pol]
 • ~ or frame of mind n disposition
 • ~ precisely v precisar
 • ~ the reason for v motivar
 • ~ , commonwealth n republica
 • ~ , commonwealth n republica (-pù-)

stately adj pompose

 • ~ , grand adj pompose

statement (declaration) n declaration

 • (official ~) n communicato official
 • (report) n exposition, reporto
 • (report) n reporto, exposition
 • n Commer]

state-of-mind n disposition

stateroom n cabina

 • ~ , cabin [Naut] n cabina

statesman n homine de stato

 • n statista

statesmanship n habilitate politic

static adj static

statics n statica

station (1. stop, stopping place; 2. station building, depot) n station

 • (place) n position, posto
 • (place) n posto, position
 • (police) n commissariato
 • n Gen]
 • v postar

stationary (fixed in a certain station, place, course) adj stationari

 • n stationari

stationed adj guarnite, in guarnition

 • adj in guarnition, guarnite

stationer n papirero

stationer's (shop) n papireria

s (shop) n papireria (-ìa)

s shop n papireria

stationery n papireria

 • n papireria (-ìa)

stationmaster n chef de station

statistica adj statistic

statistician n statistico

statistics (figures) n statisticas

 • (science of statistics) n statistica
 • (science) n statistica
 • (vital -s) n statisticas demographic

statuary (art of making statues) n statuaria

 • adj statuari
 • n statuario
 • ~ , statue maker n statuario

statue maker, statuary n statuario

 • n statua

statuesque adj statuesc

statuette n statuetta

stature (bodily height) n statura

 • n statura, talia
 • n talia, statura
 • ~ , height n talia

status (legal standing, position) n stato

 • n stato

status-quo phr statu quo

status-symbol n symbolo de prestigio social

statute (as in statute of occupation) n statuto

 • (other senses) n statuto
 • n parl

statutory adj statutari

staunch adj firme, loyal, solide

 • adj loyal, solide, firme
 • adj solide, firme, loyal
 • v arrestar le fluxo

stave (of a cask) n dova

stay (legal) n suspension

 • (remain) vi remaner, restar
 • (remain) vi restar, remaner
 • (reside) v demorar
 • (temporarily) v sojornar
 • ~ awake v veliar
 • ~ awake v vigilar
 • n Mech]
 • n sojorno, visita
 • n visita, sojorno
 • ~ overnight, spend the night v pernoctar
 • vt arrestar, retardar
 • vt retardar, arrestar
 • ~ within, be immanent v immaner
 • ~ , remain v demorar
 • ~ , sojourn n sojorno
 • ~ , sojourn v sojornar

stay-away interj vade via!

 • ~ -away v absentar se

stay-back interj a retro!

steadfast adj constante, firme, resolute

 • adj firme, resolute, constante
 • adj resolute, constante, firme

steadfastness n constantia, resolution

 • n resolution, constantia

steadily (assiduously) adv assiduemente

 • (constantly) adv constantemente, firmemente, fixemente
 • (constantly) adv firmemente, fixemente, constantemente
 • (constantly) adv fixemente, constantemente, firmemente

steady (firm) adj firme, fixe

 • (firm) adj fixe, firme
 • (of peison) adj serie
 • (of rain) adj continue
 • (of speed) adj constante, uniforme
 • (of speed) adj uniforme, constante
 • (under fire) adj imperturbabile

steak (of beef) n beefsteak

 • (other than beef) n trencho

steal away v partir secretemente, sortir furtivemente

 • ~ away v sortir furtivemente, partir secretemente
 • v furar
 • v furar, robar
 • v robar, furar
 • ~ , rob v robar

stealth (by ~) adv furtivemente

 • n procedimento in secreto, secreto
 • n secreto, procedimento in secreto

stealthy adj furtive

 • ~ , furtive adj furtive

steam n vapor

 • vi emitter vapor
 • vt cocer al vapor
 • ~ , vapor n vapor

steam-engine n machina de vapor

steamer, steamship n steamer

 • ~ , steamship n steamer A]
 • ~ , steamship n vapor

steam-roller n rolo compressor

steamship (nave a) n steamer, vapor

 • (nave a) n vapor, steamer
 • ~ , steamer n steamer
 • ~ , steamer n steamer A]
 • ~ , steamer n vapor

stearate [Chem] n stearato

stearic [Chem] adj stearic

 • [Chem] adj stearic (-à-)

stearin n stearina

steatite, soapstone n steatite

steatoma [Med] n steatoma

steatosis, fatty degeneration [Med] n steatosis

 • ~ , fatty degeneration [Med] n steatosis (-òsis)

steel (1. to overlay, point, plate, with steel; 2. to convert into or cause to resemble steel) v acierar

 • (strike fire with) n fusil
 • adj de aciero
 • ~ mill, steelworks n acieria
 • ~ mill, steelworks n acieria (-ìa)
 • n aciero
 • ~ plating, acierage n acierage
 • ~ plating, acierage n acierage (-aje)
 • vt acierar

steel-oneself v indurar se

steelworks n acieria

 • ~ , steel mill n acieria
 • ~ , steel mill n acieria (-ìa)

steep (precipitous) adj ardue, precipitose, scarpate

 • (precipitous) adj precipitose, scarpate, ardue
 • (precipitous) adj scarpate, ardue, precipitose
 • (unreasonable) adj exorbitante
 • vt imbiber, macerar
 • vt macerar, imbiber
 • ~ , scarped adj scarpate
 • ~ , scarped adj scarpate (pp of scarpar)

steeple n campanil con tecto conic, campanil coronate de agulia

 • n campanil coronate de agulia, campanil con tecto conic

steeplechase [Horse Racing] n steeplechase

 • [Horse Racing] n steeplechase A]
 • n cursa de obstaculos, steeplechase
 • n steeplechase, cursa de obstaculos

steepness n grado de inclination

steer (car) v guidar, manovrar

 • (car) v manovrar, guidar
 • (ship) v governar
 • [Naut] v governar
 • n bovello
 • v Gen]

steer-clear-of v evitar

steering n direction

 • ~ wheel n volante

steering-wheel n volante

steeve, stow in the ship's hold v stivar

steever (one who steeves) n stivator

stellar adj stellar

 • ~ stellar adj stellar

stelliferous adj stellifere

stem (stalk) n pedunculo, stirpe

 • (stalk) n stirpe, pedunculo
 • n gram
 • v arrestar, refrenar
 • v refrenar, arrestar
 • ~ , base, theme [Gram] n thema
 • ~ , base, theme [Gram] n thema -ma/-mat-]
 • ~ , peduncle, stalk [Bot] n pedunculo

stem-from v provenir de, resultar de

 • ~ -from v resultar de, provenir de

stench n fetidessa, odor infecte

 • n odor infecte, fetidessa

stencil (as in stencils for decoration) n patrono

 • (duplicate) v mimeographar, stencilar
 • (duplicate) v stencilar, mimeographar
 • (for decoration) n patrono
 • (for duplicating) n stencil
 • (mimeographing) n stencil
 • (mimeographing) n stencil A]
 • v decorar per patronos
 • v marcar per patronos
 • v reproducer per patronos

steno- (narrow) occurring in compounds] adj sten-

stenograph, write shorthand v stenographiar

stenographer [Fem] n stenographa

 • [Masc] n stenographo
 • n stenographo
 • n stenographo (-ògrapho)
 • ~ , stenographist n stenographista

stenographic adj stenographic

stenographist, stenographer n stenographista

stenography, shorthand n stenographia

 • ~ , shorthand n stenographia (-ìa)

Stentor [Gr. Antiq] n Stentore

stentorian adj stentoree

step (go) v ir

 • (go) v vader
 • (in ~) adv al passo
 • (measure) n mesura
 • (stair) n grado, scalon
 • (stair) n scalon, grado
 • (take -s) v prender mesuras, prender su mesuras
 • (take -s) v prender su mesuras, prender mesuras
 • (walking) n passo
 • ~ by step adv/phr gradualmente
 • ~ by step adv/phr passo a passo
 • ~ down (go down) v descender
 • ~ down (reduce) v reducer
 • ~ down (reduce) v reducer (le voltage)
 • ~ on v poner le pede sur
 • ~ up vi montar
 • ~ up vt augmentar
 • ~ , rung n scalon
 • ~ , stair, rung n grado

stepbrother n fratrastro

stepchild, stepson n filiastro

stepdaughter n filiastra

stepfather n patrastro

Stephen n Stephano

 • n Stephano (sté-)

stepladder n scala duple

 • n scala duple (con grados platte)

stepmother n matrastra

steppe n steppa

stepping stone n Fig]

 • ~ stone n petra de vadar

stepsister n sororastra

stepson n filiastro

 • ~ , stepchild n filiastro

stercoral adj stercoral

 • adj stercorari

stere, cubic meter [Metric System] n stereo

 • ~ -, stereo- (solid) occurring in derivatives and compounds] adj stere-

stereo n stereo

 • ~ , stereotype (stereotype plate) n stereotypo
 • ~ , stereotype (stereotype plate) n stereotypo (-ò-)

stereographic adj stereographic

stereography n stereographia

 • n stereographia (-ìa)

stereometry n stereometria

 • n stereometria (-ìa)

stereophonic adj stereophonic

stereoscope n stereoscopio

stereoscopic adj stereoscopic

stereoscopy n stereoscopia

 • n stereoscopia (-ìa)

stereotomic adj stereotomic

stereotomy n stereotomia

 • n stereotomia (-ìa)

stereotype (1. to make into stereos; 2. to make stereotyped) v stereotypar

 • n stereotypo
 • ~ , stereo (stereotype plate) n stereotypo
 • ~ , stereo (stereotype plate) n stereotypo (-ò-)
 • ~ , stereotypic adj stereotypic
 • ~ , stereotypical [Print] adj stereotype
 • ~ , stereotypical [Print] adj stereotype (-ò-)

stereotyped adj stereotype

 • adj stereotype (-ò-)

stereotyping n stereotypia

 • n stereotypia (-ìa)

sterile (free from bacteria) adj sterilisate

 • (free from bacteria) adj sterilisate (pp of sterilisar)
 • adj sterile
 • ~ , barren adj sterile

sterility n sterilitate

 • ~ , barrenness n sterilitate

sterilization n sterilisation

sterilize (1. to deprive of fecundity; 2. to free from bacteria) v sterilisar

 • v sterilisar

sterilizer n sterilisator

sterling adj genuin, pur

 • adj pur, genuin
 • n sterling

stern adj sever

 • n poppa

sternal [Anat] adj sternal

sternalgia [Med] n sternalgia

 • [Med] n sternalgia (-ìa)

sternocostal [Anat] adj sternocostal

sternum, breastbone n sterno

sternutation, sneezing n sternutation

sternutatory adj sternutatori

stetho- (breast, chest) occurring in compounds] n stetho-

stethoscope n stethoscopio

stethoscopic adj stethoscopic

stethoscopy n stethoscopia

 • n stethoscopia (-ìa)

stevedore n stivator

stew (fruit) v facer un compota de

 • n estufato, ragout
 • n ragout, estufato

steward (of an estate) n dispensero, economo

 • (of an estate) n economo, dispensero
 • [Naut] n steward
 • [Naut] n steward A]
 • [Nav] n administrator
 • ~ , butler n dispensero
 • ~ , housekeeper n economo
 • ~ , housekeeper n economo (-cò-)

stewardess (on aircraft) n hostessa, stewardess

 • (on aircraft) n stewardess, hostessa

stewardship n economato

stewed (drunk) adj ebrie, inebriate

 • (drunk) adj inebriate, ebrie
 • (wrathful) adj in cholera, irascite, irate
 • (wrathful) adj irascite, irate, in cholera
 • (wrathful) adj irate, in cholera, irascite
 • adj estufate

stewed-fruit n compota de fructos

sthen-, stheno (strength) occurring in derivatives and compounds] n stheno-

sthenic [Pathol] adj sthenic

stich, stichos [Pros] n sticho

stichomythy [Gr. Lit] n stichomythia

 • [Gr. Lit] n stichomythia (-ìa)

stichos, stich [Pros] n sticho

stick (attach) vt attaccar

 • (put) v mitter, poner
 • (put) v poner, mitter
 • (remain) v remaner, restar
 • (remain) v restar, remaner
 • (something sharp) v figer
 • (stand) v supportar
 • (with glue) v collar, glutinar
 • (with glue) v glutinar, collar
 • n baston
 • ~ or glue together, agglutinate v agglutinar
 • v Mech]
 • vi collar se
 • ~ , staff n baston

stick'em-up v/interj manos in alto!

sticker n etiquetta gummate

stick-fast v esser fixe

stickiness, glutinousness n glutinositate

sticking n plaster sparadrapo

stickler n rigorista

stick-out v salir

stick-together v agglutinar

 • ~ -together v Fig]

stick-up-for v prender le defensa de

sticky (gluey) adj collose, glutinose

 • (gluey) adj glutinose, collose
 • (problematic) adj problematic
 • ~ , gluey adj collose
 • ~ , glutinous adj glutinose

stiff adj inflexibile, rigide

 • adj rigide, inflexibile
 • ~ , rigid adj rigide

stiffen v rigidar

 • v rigidar (se)

stiffness n inflexibilitate, rigiditate

 • n rigiditate, inflexibilitate
 • ~ , rigidity n rigiditate

stifle (choke) v suffocar

 • v Fig]

stigma (1. brand; 2. Pathol]; 3. Bot]; 4. Zool] (spiracle) n stigma

 • (1. brand; 2. Pathol]; 3. Bot]; 4. Zool] (spiracle) n stigma -ma/-mat-]
 • n stigma

stigmatization n stigmatisation

stigmatize (1. Theol.l: 2. to brand, stamp with infamy) v stigmatisar

stile n scaletta fixe

stiletto, stylet n stiletto

still (calm) adj tranquille

 • (for distilling) n alambic
 • (motionless) adj immobile
 • (quiet) adj silentiose
 • adv ancora, totevia
 • adv totevia, ancora
 • n Photog]
 • v calmar
 • ~ , yet, encore! adv ancora

stilleborn adj nate morte

still-life n natura morte

stillness (immobility) n immobilitate

 • (silence) n silentio
 • (tranquillity) n tranquillitate

stilted adj affectate, artificial

 • adj artificial, affectate

stimulant adj/n stimulante

 • ~ , excitant n excitante

stimulate v stimular

stimulating stimulante adj stimulante

 • ~ stimulante adj stimulante (ppr of stimular)
 • ~ , exciting adj excitative

stimulation n stimulation

stimulative adj stimulative

stimulator n stimulator

stimulus n stimulo

sting (1. to prick; 2. to pain sharply) v punger

 • (1. to prick; 2. to pain sharply) v punger pung-/punct-]
 • [Zool] n aculeo
 • n aculeo
 • v piccar, punger
 • v punger, piccar
 • ~ , bite, smart v piccar

stinginess n parsimonia

 • ~ , parsimony n parsimonia

stinging adj piccante, pungente

 • adj pungente, piccante
 • ~ , urticant adj urticante
 • ~ , urticant adj urticante (ppr of urticar)

stinging-nettle n urtica

stingy adj illiberal, parsimoniose

 • adj parsimoniose, illiberal
 • ~ , parsimonious adj parsimoniose

stink n fetor, mal odor

 • n mal odor, fetor
 • v puter

stinking (smelling) adj de mal odor, fetide

 • (smelling) adj fetide, de mal odor
 • adj Fig]

stint (allotted portion) n portion de labor assignate

 • (limit) n limite, restriction
 • (limit) n restriction, limite
 • v limitar, restringer
 • v restringer, limitar

stipend n stipendio

stipendiary (one who receives a stipend) n stipendiario

 • (receiving a stipend) adj stipendiari

stipple (draw with dots) v punctar

stipulate v stipular

stipulation n stipulation

stir n agitation

 • ~ up to rebellion v rebellar
 • v agitar
 • v agitar (se)

stirring adj excitante, inspirante

 • adj inspirante, excitante

stirrup n staffa

stir-up (a rebellion) v fomentar

 • ~ -up (excite) v activar, excitar
 • ~ -up (excite) v excitar, activar

stitch (in knitting) n malia

 • (knitting) n malia
 • (sewing) n puncto
 • [Bookbinding] v brochar
 • [Bookbinding] v brochar (-sh-)
 • v suer
 • v suer su-/sut-]
 • ~ , prick n puncto

stitching n sutura

stoa (portico) Gr. Antiq] n stoa

stoat a armenio

stock (1. stem, trunk; 2. as in of old English stock) n stirpe

 • (breed) n racia, stirpe
 • (breed) n stirpe, racia
 • (cattle) n bestial
 • (habitual) adj habitual, normal
 • (habitual) adj normal, habitual
 • (keep) v tener in magazin
 • (of a rifle) n calce
 • (of a rifle, pistol) n fuste
 • (of rifle) n calce, fuste
 • (of rifle) n fuste, calce
 • (securities) n valores
 • (supply) v approvisionar, stockar
 • (supply) v stockar, approvisionar
 • (take ~) v facer le inventario
 • (trunk) n trunco
 • ~ exchange, stock market n bursa
 • ~ market, stock exchange n bursa
 • n bot
 • n Commer]
 • n Theat]
 • ~ , gillyflower n matthiola
 • ~ , lay in a stock of v stockar
 • ~ , supply [Commer] n stock
 • ~ , supply [Commer] n stock A]

stockade, fence n barriera

stockbreeding n elevage

stockbroker n agente de bursa

stockbroking, agiotage, exchange business n agiotage

 • ~ , agiotage, exchange business n agiotage (ajotaje)

stock-exchange n bursa

stockholder n actionero

 • ~ , shareholder n actionero
 • ~ , shareholder n actionista

stocking (small) n calcetta

 • ~ maker, stocking weaver n calcettero
 • n calcea
 • ~ weaver, stocking maker n calcettero

stockman n bovero

stock-market n mercato de actiones

stockpile n reserva

 • v accumular

stocktaking n inventario

stocky adj basse ma forte

stodgy adj indigeste, pesante

 • adj pesante, indigeste

stoic (1. Philos]; 2. one who practices stoicism) n stoico

 • (1. Philos]; 2. one who practices stoicism) n stoico (stòico)
 • adj stoic
 • n stoico
 • ~ , stoical (1. Philos]; 2. indifferent to pleasure and pain) adj stoic (stòic)
 • ~ , stoical (1. Philos]; 2. indifferent to pleasure and pain) adj stoic

stoical, stoic (1. Philos]; 2. indifferent to pleasure and pain) adj stoic

 • ~ , stoic (1. Philos]; 2. indifferent to pleasure and pain) adj stoic (stòic)

stoicism (1. Philos]; 2. repression of the emotions) n stoicismo

 • n stoicismo

stoke v cargar

 • v cargar (le caldiera)

stoker v fochero

stole (scarf) n stola

 • [Eccl] n stola

stolen article n furto

stolid adj impassibile, phlegmatic

 • adj phlegmatic, impassibile

stoma [Bot] n stoma

 • [Bot] n stoma -ma/-mat-]

stomach (digest) v digerer

 • n stomacho
 • n stomacho (stò-)
 • v Fig]

stomach-ache n mal de stomacho

stomachic adj stomachal

stomatitis [Pathol] n stomatitis

 • [Pathol] n stomatitis (-ìtis)

stomatoscope n stomatoscopio

stone (- cold) phr frigide

 • (1. rock; 2. Med] (calculus) n petra
 • (made of stone) adj saxee
 • (pebble) n calculo
 • (rock) n lapide, saxo, petra
 • (rock) n petra, lapide, saxo
 • (rock) n saxo, petra, lapide
 • (seed) n pepita
 • (weight) n stone
 • adj de petra
 • n lapide
 • n lapide (là-)
 • ~ pit, quarry n petreria
 • ~ pit, quarry n petreria (-ìa)
 • v lapidar
 • ~ , lapidate (1. to hurl stones at (someone) 2. to put to death by stoning) v lapidar
 • ~ , pip, seed n pepita
 • ~ , rock n saxo
 • ~ , stony, lapideous adj lapidee

stonelike, lithoid adj lithoide

stoner, lapidator n lapidator

stoning, lapidation n lapidation

stony (1. full of stones; 2. of the nature of stone) adj petrose

 • adj Fig]
 • adj petrose
 • ~ ground n saxeto
 • ~ , lapideous, stone adj lapidee
 • ~ , lapidous adj lapidose
 • ~ , rocky (abounding in stones) adj saxose

stool (seat without a back) n tabouret

 • (seat without a back) n tabouret F]
 • n scabello
 • n scabello, tabouret
 • n tabouret, scabello

stoop n inclination de corpore

 • v inclinar se

stop (1. to bring a motor a car to a halt; 2. to come to a halt) v stoppar

 • (a motion) v arrestar, stoppar
 • (a motion) v stoppar, arrestar
 • (an activity) vt cessar
 • (bus) n halto, station
 • (bus) n station, halto
 • (from activity) vi cessar
 • (from motion) v arrestar se, stationar, stoppar
 • (from motion) v stationar, stoppar, arrestar se
 • (from motion) v stoppar, arrestar se, stationar
 • (gentile) n arresto, cessation
 • (gentile) n cessation, arresto
 • (of a wind instrument) Mus] n clave
 • (organ) n registro
 • (pause) n interruption, pausa
 • (pause) n pausa, interruption
 • (prevent) v impedir
 • (teeth) v obturar, plumbar
 • (teeth) v plumbar, obturar
 • ~ fasting, break the fast v disjejunar
 • ~ interj basta!, stop!
 • ~ interj stop!, basta!
 • n mus
 • ~ up (with tow or oakum) v stoppar
 • ~ up, plug v tappar
 • ~ , cease (1. to come to an end; 2. to bring to an end) v cessar
 • ~ , halt (cease to go on or move) v stationar
 • ~ , halt n halto

stopgap n recurso provisional

stoppable, curbable, checkable adj frenabile

stoppage n interruption, suspension

 • n suspension, interruption

stopper n tappo

 • ~ , plug n tappo

stopping, arresting (bringing to a standstill) n arrestation

 • ~ , arresting (bringing to a standstill) n arresto

stop-up (block) v obstruer, stoppar

 • ~ -up (block) v stoppar, obstruer
 • ~ -up (lie awake) v veliar
 • ~ -up (plug) v obturar, tappar
 • ~ -up (plug) v tappar, obturar

stopwatch n chronometro

storage n immagazinage

store (shop or warehouse) n magazin

 • (supply) n provision
 • ~ up, warehouse v immagazinar
 • v immagazinar
 • ~ , shop n boteca
 • ~ , shop n magazin

storehouse, warehouse n magazin

storekeeper, shopkeeper n botechero

storeroom n deposito, dispensa

 • n dispensa, deposito

storey n etage

storing up, warehousing n immagazinage

 • ~ up, warehousing n immagazinage (-aje)

stork n ciconia

storm cloud n nubilo

 • ~ cloud n nubilo (nù-)
 • n tempesta
 • vi tempestar
 • vt expugnar
 • ~ , rage v tempestar
 • ~ , take by assault v expugnar

stormable, pregnable adj expugnabile

stormy adj tempestuose

story (floor) n etage

 • (narrative) n historia
 • (tale) n conto, fabula
 • (tale) n fabula, conto
 • n historia
 • ~ , floor n etage
 • ~ , floor n etage F]
 • ~ , plot (of a a play) n fabula
 • ~ , plot (of a a play) n fabula (fà-)
 • ~ , tale n conto

story-teller, fabulist n fabulista

stout (brave) adj valente

 • (fat) adj corpulente
 • (strong) adj forte, solide
 • (strong) adj solide, forte
 • n bira obscur

stout-limbed adj membrute

stoutness n corpulentia

stove (stove for heating a room) n estufa

 • n estufa

stow in the ship's hold, steeve v stivar

 • v stivar

stow-away n passagero clandestin

 • ~ -away v conservar

strabismus, squinting n strabismo

strabotomy [Surg] n strabotomia

 • [Surg] n strabotomia (-ìa)

straddle v star con gambas a cata latere (de un cosa)

straggle v extender se, ir sin ordine

 • v ir sin ordine, extender se

straight (1. not curved or bent; 2. honest, upright) adj recte

 • (frankly) adv francamente
 • (honest) adj franc, recte
 • (honest) adj recte, franc
 • (in a line) adj directe
 • (in a line) adv directe
 • (in order) adv in ordine
 • (not curved) adj directe, recte
 • (not curved) adj recte, directe

straight-ahead adv directemente

straight-away adv immediatemente

straighten v disfalsar, rectificar

 • v rectificar, disfalsar
 • ~ , true v disfalsar

straighten-out v poner in ordine, regular

 • ~ -out v regular, poner in ordine

straightforward (frank) adj franc, loyal

 • (frank) adj loyal, franc
 • (simple) adj simple
 • ~ , candid adj candide

straightforwardness (frank) n loyalitate, sinceritate

 • (frank) n sinceritate, loyalitate
 • (simple) n simplicitate
 • ~ , candor n candor
 • ~ , uprightness, rectitude n directura

straightness (quality or fact of being straight, not bent or curved) n rectitude

 • n rectitude

strain (damage) vt deformar

 • (effort) n effortio
 • (filter) v filtrar
 • (sift) v cribrar, passar per un cribro
 • (sift) v passar per un cribro, cribrar
 • (tension) n tension
 • (trace) n tracia
 • [Med] n effortio
 • ~ again, filter again v recolar
 • vi facer un effortio
 • ~ , filter v colar

strainer (device for straining filtering) n colo

 • (device for straining, filtering etc.) n colatorio
 • n colatorio, filtro
 • n filtro, colatorio
 • ~ , sieve n cribro

straining, filtering (process of) n colatura

strait n stricto

 • ~ , handcuff, gas-mantle, channel n manica

straitjacket n camisa/jacchetta de fortia

straitlaced adj prude, puritan

 • adj puritan, prude

straits, narrows n stricto

strand (beach) n plagia

 • (fish, ship) v arenar
 • (of rope) n filamento
 • ~ , run aground v arenar
 • ~ , run aground v insablar

stranded (of ship) adj arenate

 • adj Fig]

stranding, grounding n arenamento

 • ~ , running aground, silting (act of) n insablamento

strange (queer, unfamiliar) adj estranie

 • adj estranie
 • ~ , absurd, odd adj extravagante
 • ~ , absurd, odd adj extravagante (ppr of extravagar)

strangeness n estranitate

 • ~ , absurdity, oddness n extravagantia

stranger n estraniero

 • ~ , foreigner n estraniero

strangle v strangular

stranglehold n dominio complete

strangler n strangulator

strangulate [Med] v strangular

strangulated [Med] adj strangulate

 • [Med] adj strangulate (pp of strangular)

strangulation n strangulation

strap (band, thong) n corregia

 • n corregia
 • v ligar con un corregia

strapping adj robuste

strata n stratos

stratagem n stratagema

 • n stratagema -ma/-mat-]
 • ~ , trick n maneo
 • ~ , trick n maneo (-éo)

stratagemic, stratagematic adj stratagematic

strategic adj strategic

strategist n strategista

 • n stratego

strategy n strategia

 • n strategia (-ìa)

stratification [Geol] n stratification

stratify (deposit in strata) Geol] v stratificar

stratosphere n stratosphera

stratospheric, stratospherical adj stratospheric

stratum n strato

 • ~ , layer n strato
 • ~ , layer, deposit [Geol] n jacimento

straw (the last ~) phr le culmine

 • adj de palea
 • n palea

strawberry n fraga

 • ~ plant n fragiero
 • ~ seller n fragero

strawberry-fields n campos de fraga

strawberry-plant n fragiero

straw-colored adj paleate

straw-mattress, palliasse n paleassa

strawstack n paleario

strawy adj paleose

strawyard n paleario

stray (deviate) v deviar

 • (get lost) v perder se
 • (lost) adj perdite
 • (wander) v errar, vagar
 • (wander) v vagar, errar
 • adj Fig]

streak (line) n stria

 • (of lightning) n fulgure
 • (vein) n vena
 • v striar

streaky adj striate

stream (brook) n curso de aqua, rivo

 • (brook) n rivo, curso de aqua
 • (current) n currente
 • (in) v infunder
 • (out) v effunder
 • n Fig]

streamer n bandierola, serpentino

 • n serpentino, bandierola
 • ~ , banderole n bandierola

streamline (profile) v profilar

 • v Fig]

streamlined adj aerodynamic, profilate

 • adj profilate, aerodynamic

street n strata

 • ~ , alley n vico
 • ~ , road, highway (paved) n strata

streetcar (as in streetcar tickets) adj tramviari

 • ~ line n tramvia
 • ~ line n tramvia (-ìa)
 • ~ man n tramviero
 • n tram, tramway
 • n tramway, tram
 • ~ , tram n tram
 • ~ , tram n tram A]
 • ~ , tramcar, trolley (car) n tramway
 • ~ , tramcar, trolley (car) n tramway A]

street-lamp n lampa de strata

strength (of the body, power, physics) n fortia

 • (toughness) n resistentia, soliditate
 • (toughness) n soliditate, resistentia
 • n robore

strengthen v consolidar, reinfortiar, roborar

 • v reinfortiar, roborar, consolidar
 • v roborar, consolidar, reinfortiar
 • ~ , fortify (again) v reconfortar
 • ~ , fortify v confortar
 • ~ , make firm v affirmar
 • ~ , make strong v corroborar
 • ~ , make strong v roborar
 • ~ , reinforce v reinfortiar

strengthening (act of making strong) n corroboration

 • (making strong) adj corroborative
 • n consolidation, reinfortiamento
 • n reinfortiamento, consolidation

strenuous (arduous) adj ardue

 • (vigorous) adj vigorose
 • adj energic
 • ~ task phr ardue labor

strepto- (twisted) occurring in compounds] adj strept-

streptococcus [Bacteriol] n streptococco

stress (a syllable) v accentuar

 • (emphasis) n emphase
 • (strain) n effortio, tension
 • (strain) n tension, effortio
 • [Gen] v insister super
 • [Gram] accento

stretch (at a ~) phr sin pausa

 • (elasticity) n elasticitate
 • (stretching out, extent) n extension
 • vi extender se
 • vt extender, tender, tirar
 • vt tender, tirar, extender
 • vt tirar, extender, tender
 • ~ , draw out v tirar

stretcher (for lying on) n lectiera

 • (one who or that which stretches) n tenditor
 • (person or thing that stretches) n tenditor

stretching, drawing out (act of) n tiramento

stretch-one's-legs phr exercitar le gambas

stretch-out v allongar, extender

 • ~ -out v allongar, extender (le bracio)
 • ~ -out v extender (le bracio), allongar
 • ~ -out v extender, allongar

strew (cover) v coperir

 • (sprinkle) v dispersar, sparger
 • (sprinkle) v sparger, dispersar
 • ~ with flowers v inflorar

strewing flowers (action of) n infloramento

stricken adj colpate, ferite

 • adj ferite, colpate

strict (1. precise; 2. severe) adj stricte

 • adj rigorose, stricte
 • adj stricte, rigorose

strictness n rigor, severitate

 • n severitate, rigor

stricture, binding tightly, tightening (act of) n strictura

stride (take in one's ~) phr superar facilemente

 • n passo
 • v ir a grande passos

stridence, stridency n stridentia

stridency, stridence n stridentia

strident (screamy) adj stridente

 • adj stridente
 • adj stridente (ppr of strider)

stridor (shrill, shrieking sound) n stridor

stridulant, stridulent adj stridulante

stridulate v stridular

stridulation n stridulation

stridulator n stridulator

stridulatory adj stridulatori

stridulent, stridulant adj stridulante

stridulous, creaking, squeaky adj stridule

strife n conflicto, lucta

 • n lucta, conflicto

strike (a match) v accender

 • (a wound) v ferir
 • (as in be on strike) n exopero
 • (as in be on strike) n exopero (-ò-)
 • (by lightning) v siderar
 • (collide with) v choccar contra
 • (go on ~) v exoperar
 • (hit) n colpo
 • (hit) vt batter, colpar
 • (hit) vt colpar, batter
 • (indust) n exopero
 • (lightning) v siderar
 • (of clock) vi sonar
 • (of clock) vi sonar (le hora)
 • (of thoughts) v impressionar
 • (oil) v discoperir, incontrar
 • (oil) v incontrar, discoperir
 • [Indust] exoperar
 • [Techn] percuter
 • ~ , be on strike v exoperar
 • ~ , collide with v impinger
 • ~ , collide with v impinger -ping-/-pact-]
 • ~ , hit v colpar
 • ~ , hit v ferir
 • ~ , hit v percuter
 • ~ , hit v percuter -cut-/-cuss-]

strikebreaker n rumpe-exoperos

strike-out v cancellar

striker (mech) n percussor

 • (worker on strike) n exoperante
 • [Indust] exoperante

strikes, one who hits n colpator

striking adj impressionante, surprendente

 • adj surprendente, impressionante

string (beads) v infilar

 • (series) n serie
 • (shoe-string) n cordon
 • (twine, cord) n corda
 • v infilar
 • ~ , lace (as in shoe lace, corset string) n cordon

stringent adj rigorose, sever

 • adj sever, rigorose

strip (- down) v disnudar

 • (- down) v disnudar (se)
 • (- fruit) v disfructar
 • (despoil) vt spoliar
 • (of cloth) n lista
 • n banda, lista
 • n lista, banda
 • ~ of furniture v dismobilar
 • ~ the bark from v decorticar
 • v Techn]
 • ~ , despoil v spoliar

stripe (mil) n galon

 • (of color) n lista
 • (of colour) n lista, stria
 • (of colour) n stria, lista
 • v striar, zebrar
 • v zebrar, striar

striped adj zebrate

stripping, despoiling n spoliamento

strive (struggle) v luctar

 • (try) v effortiar se

Strix [Zool] n strige

stroke (at a ~) phr de un colpo

 • (hit) n colpo, percussion
 • (hit) n percussion, colpo
 • (of pen or brush) n tracto
 • (short line drawn with a pen, paintbrush) n tracto
 • [Med] n sideration
 • v caressar

stroll (go for a ~) v/phr deambular, flanar

 • (go for a ~) v/phr flanar, deambular
 • ~ about, walk around v circumerrar
 • n deambulation
 • ~ , deambulation n deambulation
 • ~ , loaf v flanar

strong (of materials) adj robuste, solide

 • (of materials) adj solide, robuste
 • (of protest) adj energic
 • [Gen] forte
 • adj forte

strong-box n cassa forte

stronghold (fortress) n fortalessa

 • n Fig]

strongly (firmly) adv solidemente

 • (hard) adv forte
 • ~ , hard adv forte
 • ~ , vehemently adv valde

strong-minded adj resolute

strong-mindedness n resolution

strongroom n camera cuirassate

Strontian (parish of Strontian) n Strontian

 • ~ , strontianite [Mineral] n strontianite

strontianite, strontian [Mineral] n strontianite

strontium [Chem] n strontium

 • [Chem] n strontium stròn-]

strophe (1. Gr. Lit]; 2. Pros] (stanza) n strophe

strophic, strophical adj strophic

strophical, strophic adj strophic

structural adj structural

structurally adv structuralmente

structure n structura

strudel n strudel

 • n strudel G]

struggle (flail about, writhe) v debatter se

 • ~ again v reluctar
 • n lucta
 • ~ out of (a difficulty) v eluctar
 • v luctar
 • ~ , fight n lucta
 • ~ , fight v combatter
 • ~ , fight v luctar

strum v jocar pigremente

struma (1. scrofulous tumor; 2. goiter) n struma

strumous (affected with struma) adj strumose

strut about, parade v paradar

 • n supporto, trabe secundari
 • n trabe secundari, supporto
 • v paradar, pavonisar
 • v pavonisar, paradar
 • ~ , peacock v pavonisar

strychnic adj strychnic

strychnine [Chem] n strychnina

 • n strychnina

strychninism [Med] n strychninismo

Strychnos [Bot] n strychno

stub (end) n parte residual, pecietta

 • (end) n pecietta, parte residual
 • (of cheaue) n talon
 • ~ , counterfoil, talon [Fin] n talon

stubble (the stumps of wheat, corn, grass left in the ground after reaping) n stupula

 • (the stumps of wheat, corn, grass left in the ground after reaping) n stupula (stù-)
 • n stupula

stubborn adj obstinate, restive

 • adj restive, obstinate

stubbornness n obstination

stubby adj truncate

stucco n stucco

 • n stucco I]
 • ~ , overlav with stucco v stuccar

stuccoer, stuccoworker n stuccator

stuccowork n stuccatura

stuccoworker, stuccoer n stuccator

stud (breed animal) n copertor

 • (nail) n clavo
 • (of shirt) n button de collo
 • ~ ram, studhorse n copertor
 • v guarnir de clavos

student n studente

 • n studiante

studhorse, stud ram n copertor

studio n studio

studious (assiduous in study) adj studiose

 • adj studiose

studiousness n application

study (1. act or process of studying; 2. room devoted to study; 3. Art, lit]; 4. Mus] (étude) n studio

 • (all senses) n studio
 • v studer
 • v studiar

stuff (fill up) v reimpler, stipar

 • (fill up) v stipar, reimpler
 • (pad) v borrar
 • (substance) n stoffa, substantia
 • (substance) n substantia, stoffa
 • (substance, essence) n stoffa
 • (worthless goods) n cosalia
 • ~ with truffles v trufar
 • ~ , fill up v reimpler
 • ~ , fill up v stipar
 • ~ , pad v borrar

stuffing (forcemeat) n farce

 • (padding) n borra
 • ~ , forcemeat [Cookery] n farce
 • ~ , forcemeat [Cookery] n farce F]
 • ~ , padding (material with which something is padded or stuffed) n borra

stuffy (close) adj mal ventilate

 • adj Fig]

stultify v destruer le valor de, facer ridicule

 • v facer ridicule, destruer le valor de

stumble n passo false

 • v facer un passo false

stumbling (- block) n petra de scandalo

 • n passo false

stump (bit) n pecietta

 • n residuo truncate
 • v embarassar

stun (daze) v esturdir

 • (deafen) v assurdar
 • ~ , daze v esturdir

stunned, amazed adj stupide

stunning adj stupende

stunt (gimmick) n stratagema publicitari

 • (trick) n volo acrobatic
 • v arrestar le developpamento

stupefacient stupefaciente, stupefying adj stupefaciente

stupefaction (1. torpor; 2. amazement) n stupefaction

stupefactive, stupefying adj stupefactive

stupefy (1. to make torpid, benumb; 2. to amaze) v stupefacer

 • (1. to make torpid, benumb; 2. to amaze) v stupefacer -fac-/-fact-]
 • v imbrutir, stupefacer
 • v stupefacer, imbrutir
 • ~ , besot v imbrutir

stupefying, besotting adj imbrutiente

 • ~ , stupefacient stupefaciente adj stupefaciente
 • ~ , stupefactive adj stupefactive

stupendous adj stupende

 • ~ , amazing adj stupende

stupid adj stupide

 • ~ , ignorant adj nescie

stupidity n stupiditate

 • ~ , foolishness, ignorance n nescietate

stupor n stupor

sturdiness n soliditate

sturdy (persistent) adj resolute, tenace

 • (persistent) adj tenace, resolute
 • (robust) adj robuste, vigorose
 • (robust) adj vigorose, robuste

sturgeon [Ichthyol] n sturion

 • n sturion

stutter n balbutiamento

 • v balbutiar
 • v facer mal al digito del pede
 • ~ , stammer n balbutiamento
 • ~ , stammer v balbutiar

stutterer n balbutiante

 • ~ , stammerer n balbutiator

sty (for pigs) n stabulo

 • (in eye) n hordeolo
 • ~ , stable, cattle barn n stabulo
 • ~ , stable, cattle barn n stabulo (stà-)

Stygian adj stygie

style (1. Antiq] (stylus; 2. manner of writing, speaking, making) n stilo

 • n maniera, stilo
 • n stilo, maniera
 • v denominar

stylet, stiletto n stiletto

stylish adj chic, elegante

 • adj elegante, chic
 • ~ , chic adj chic
 • ~ , chic adj chic F]

stylishness n elegantia

stylist (as in prose stylist) n stilista

stylistic, stylistical adj stilistic

 • ~ , stylistics n stilistica

stylistical, stylistic adj stilistic

stylistics, stylistic n stilistica

stylization n stilisation

stylize, conventionalize v stilisar

stylus n stilo

Styx [Gr. Mythol] n Styge

suasible, persuadable adj suasibile

suasion n suasion

suasive, suasory adj suasive

suasory, suasive adj suasive

suave adj suave

 • ~ , sweet, pleasing adj suave

suavity n suavitate

subaltern, subordinate adj subalterne

subclavius [Anat] n subclavio

subcommittee n subcommittee

subconscious [Psychol] n subconsciente

 • adj subconsciente
 • ~ adj/n subconsciente

subconsciousness n subconscientia

subcontrary [Philos] adj subcontrari

subcutaneous adj subcutanee

 • ~ , intercutaneous adj intercutanee

subdelegate v subdelegar

subdelegation n subdelegation

subdivide v subdivider

 • v subdivider -vid-/-vis-]

subdivisible adj subdivisibile

subdivision n subdivision

subdominant [Mus] n subdominante

subdue (light) v attenuar

 • (tame) v domar
 • [Gen] subjugar, submitter
 • [Gen] submitter, subjugar
 • ~ , subject v submitter
 • ~ , subject v submitter -mitt-/-miss-]

subduing, deadening (act of) n amortimento

subeditor n redactor adjuncte

subhuman adj subhuman

subjacent adj subjacente

subject (1. being under the domination of another; 2 . as in subject to temptation; 3. as in a treaty subject to ratification) adj subjecte

 • (1. matter, theme, topic; 2. Gram]; 3. Philos]; 4. as in British subject) n subjecto
 • (all senses) n subjecto
 • adj subjecte
 • ~ to decay, perishable adj corruptibile
 • ~ to servitude adj serve
 • v submitter
 • ~ , citizen, national (of a country) n regnicola
 • ~ , citizen, national (of a country) n regnicola (-nì-)
 • ~ , subdue v submitter
 • ~ , subdue v submitter -mitt-/-miss-]
 • ~ , subjugate v subjectar

subjection (action of subjecting or subjugating) n subjection

 • n subjection

subjective (1. pertaining to a subject; 2. as in asubjective judgment'; 3. Philos]; 4. Psychol]) adj subjective

 • adj subjective

subjectiveness, subjectivity n subjectivitate

subjectivism [Philos] n subjectivismo

subjectivist v subjectivista

subjectivity n subjectivitate

 • ~ , subjectiveness n subjectivitate

subjoin, annex, append v subjunger

 • ~ , annex, append v subjunger -jung-/-junct-]

subjugate v subjugar

 • ~ , subject v subjectar

subjugation n subjugation

subjugator n subjugator

subjunctive (mood) Gram] n conjunctivo

 • (mood) Gram] n subjunctivo
 • [Gram] adj subjunctive
 • adj conjunctive
 • n conjunctivo

sublet v sublocar

subletting (act of) n sublocation

sublevation (1. (act of) raising, lifting up; 2. revolt, insurrection) n sublevation

sublieutenant [Mil] n sublocotenente

sublimate (1. to exalt) v sublimar

 • [Chem] n sublimato

sublimation n sublimation

sublime adj sublime

 • ~ , lofty, elevated adj excelse

subliminal [Psychol] adj subliminal

sublimity n sublimitate

sublingual [Anat] adj sublingual

sublobular adj sublobular

sublunar, sublunary adj sublunar

sublunary, sublunar adj sublunar

submachine-gun n pistola mitraliatrice

submarine (torpedo boat) n submarino

 • adj submarin
 • n submarino, submersibile
 • n submersibile, submarino

submaxillary [Anat] adj submaxillar

submerge v submerger

 • v submerger (se)
 • v submerger -merg-/-mers-]

submerged, submersed adj submerse

submersed, submerged adj submerse

submersible adj submergibile

 • ~ submersibile adj submersibile

submersion n submersion

submission n submission

submissive adj submisse

 • adj submissive

submissiveness n docilitate, submission

 • n submission, docilitate

submit (as in to submit for approval) v submitter

 • (as in to submit for approval) v submitter -mitt-/-miss-]
 • vi submitter se
 • vt submitter

subnormal adj subnormal

subordinate adj secundari, subordinate

 • adj subordinate
 • adj subordinate (pp of subordinar)
 • adj subordinate, secundari
 • n subordinato
 • v subordinar
 • ~ , subaltern adj subalterne

subordination n subordination

suborn v subornar

subornation n subornation

suborner n subornator

subprefect n subprefecto

subprefecture n subprefectura

subprior n subprior

subprioress n subpriora

subrogate, surrogate v subrogar

subrogation n subrogation

subscribe (1. to sign one's name to; 2. to promise over one's signature; 3. as in to subscribe to a periodical or other installment publication) v subscriber -scrib-/-script-]

 • (1. to sign one's name to; 2. to promise over one's signature; 3. as in to subscribe to a periodical or other installment publication) v subscriber
 • (a periodical) v abonar se
 • (all senses) v subscriber

subscriber (a periodical) n abonato

 • (all senses) n subscriptor
 • n subscriptor

subscription (1. act of signing one's name to; 2. as in subscription for a periodical) n subscription

 • (a club) n quotisation
 • (a periodical) n abonamento
 • (all senses) n subscription

subsequence n subsequentia

subsequent adj subsequente

 • adj subsequente, ulterior
 • adj ulterior, subsequente
 • ~ , later adj ulterior

subsequently adv plus tarde, posteriormente

 • adv posteriormente, plus tarde
 • ~ , later adv posteriormente
 • ~ , later adv ulteriormente

subservience (servileness) n servilismo

 • (subordination) n subordination

subservient (servile) adj servil

 • (subordinate) adj subordinate

subside v subsider

subsidence n subsidentia

subsidiary adj subsidiari

 • n succursal
 • ~ , succursal adj succursal
 • ~ , supplementary adj subsidiari

subsidize (grant a subsidy to) v subsidiar

 • v subsidiar, subventionar
 • v subventionar, subsidiar
 • ~ , endow v subventionar

subsidy n subsidio

 • n subsidio, subvention
 • n subvention, subsidio

subsist (1. to continue to exist; 2. to keep oneself alive) v subsister

 • v nutrir se

subsistence n subsistentia

subsistent (existing) adj subsistente

subsoil n subsolo

subspecies [Biol] n subspecie

substance (1. Philos]; 2. matter, material, stuff; 3 . material possessions, property; 4. as in the substance of what he said;') n substantia

 • n corpore, substantia
 • n substantia, corpore

substantial (1. Philos]; 2. having substance) adj substantial

 • adj substantial

substantiality n substantialitate

substantially adv substantialmente

substantiate v establir, justificar

 • v justificar, establir

substantive (independent and self-subsistent) adj substantive

 • ~ , noun n substantivo

substitute (deputy) n reimplaciante, suppletor

 • (deputy) n suppletor, reimplaciante
 • (product) n succedaneo
 • (put in the place of another person or thing) v substituer
 • (put in the place of another person or thing) v substituer -stitu-/-stitut-]
 • ~ for, replace v surrogar
 • n Gen]
 • n substituto
 • vi suppler
 • vt substituer
 • ~ , deputy n suppletor
 • ~ , replacement (person who replaces another) n reimplaciante
 • ~ , succedaneous adj succedanee
 • ~ , succedaneum n succedaneo
 • ~ , to supply for (someone) v suppler

substitution n substitution

substratum n substrato

substruct [Arch] v substruer

 • [Arch] v substruer -stru-/-struct-]

substruction [Arch] n substruction

substructure n infrastructura

 • n substructura

subtangent [Math] n subtangente

subtend [Geom] v subtender

 • [Geom] v subtender -tend-/-tens-]

subtense [Geom] n subtensa

subterfuge n subterfugio

subterranean adj subterranee

 • ~ , hypogeous, hypogeal adj hypogee
 • ~ , hypogeous, hypogeal adj hypogee (-gée)

subtile, subtle adj subtil

subtility, subtlety n subtilitate

subtilization (drawing of subtle distinctions) n subtilisation

subtilize (make subtle distinctions) v subtilisar

subtitle n subtitulo

 • n subtitulo (-tì-)

subtle (crafty) adj astute

 • (fine) adj subtil
 • ~ , keen, quick-witted adj argute
 • ~ , subtile adj subtil

subtlety (craft) n astutia

 • (fineness) n subtilitate
 • ~ , finesse n finessa
 • ~ , subtility n subtilitate

subtract [Math] v subtraher

 • [Math] v subtraher -trah-/-tract-]
 • v subtraher

subtraction [Math] n subtraction

 • n subtraction

subtropical adj subtropical

subulate, awl-shaped adj subulate

suburb n suburbio

suburban adj suburban

suburbicarian, suburbicary [Eccl] adj suburbicari

suburbicary, suburbicarian [Eccl] adj suburbicari

subvention n subvention

subversion (overthrow) n subversion

 • n subversion

subversive adj subversive

subvert v subverter

 • ~ , t overthrow v subverter
 • ~ , t overthrow v subverter -vert-/-vers-]

subverter n subversor

subway (passage) n passage subterranee

 • (underground railway, subway) n metro

succedaneous, substitute adj succedanee

succedaneum, substitute n succedaneo

succeed (1. to follow; 2. to be successful) v succeder

 • (1. to follow; 2. to be successful) v succeder -ced-/-cess-]
 • (all senses) v succeder
 • ~ in arriving, arrive (at a place, etc.) v pervenir

success n successo

successful adj succedite

 • adj succedite (pp of succeder)

successfully adv con (bon) successo

 • adv con successo

succession (1. the coming of one thing or person after another; 2. succession as heir) n succession

 • n succession
 • ~ , series (of doors) n infilada

successive (consecutive) adj consecutive

 • adj successive
 • ~ , consecutive adj consecutive

successively, in succession adv successivemente

successor n successor

succin, succinite, yellow amber n succino

succinate [Chem] n succinato

succinct adj succincte

succinic [Chem] adj succinic

succinite, yellow amber, succin n succino

succor, help n succurso

 • ~ , help v succurrer
 • ~ , help v succurrer -curr-/-curs-]

succorable adj succurribile

succubus n succubo

 • n succubo (sùc-)

succulence n succulentia

succulent adj succulente

succumb v succumber

succursal, subsidiary adj succursal

succussion [Med] n succussion

such (as ~) adv generalmente

 • (in - cases) phr in simile casos
 • ~ a great number, so many adj tot
 • ~ a, such adj tal
 • adj tal
 • adv si
 • ~ pron tal, tales
 • ~ pron tales, tal
 • ~ , such a adj tal

such-a adv/phr un tal

such-a-large adv/phr tanto grande

 • ~ -a-large adv/phr un si grande

such-as conj tal como

such-as-it-is phr con tote su imperfectiones

suchlike adj simile

suck (as in to suck blood) v suger

 • (as in to suck blood) v suger sug-/suct-]
 • v suger

sucker (fool) n dupe

 • (fool) n persona credule
 • (tech/zool) n ventosa

suckle v allactar

 • ~ , give the breast to n atettar
 • ~ , nurse v allactar
 • ~ , nurse v lactar

suckling, nursing (act of) n allactamento

sucrose [Chem] n sucrosa

suction (act of sucking) n suction

 • n suction

Sudan [Geog] n Sudan

 • n Sudan

sudarium, sudary n sudario

sudary, sudarium n sudario

sudatory adj sudatori

sudden adj subitanee

 • adj subite
 • adj subite (sù-)
 • ~ stroke (of apoplexy) n sideration

suddenly adv subito

 • ~ , unexpectedly adv subito
 • ~ , unexpectedly adv subito (sù-)

suddenness n subitaneitate

sudoriferous adj sudorifere

 • ~ , sudoriparous adj sudoripare

sudorific [Pharm] n sudorifico

 • adj sudorific

sudoriparous, sudoriferous adj sudoripare

suds n scuma de sapon

sue [Law] v actionar

 • v actionar
 • v intentar un processo
 • v intentar un processo (contra)

suede n pelle de svedia

sue-for (request) v demandar

suet (hard beef fat) n stear

 • ~ , tallow n stear
 • ~ , tallow n stear -ar/-at-]

suffer (1. to experience mental or physical pain; 2. to be injured, harmed, impaired) v patir pat-/pass-]

 • (1. to experience mental or physical pain; 2. to be injured, harmed, impaired) v patir
 • (1. to undergo, endure; 2. to bear with, tolerate; 3. to experience mental or physical pain; 4. to be injured, harmed, impaired) v suffrer
 • (bear) v supportar
 • (feel pain) v patir
 • ~ mental anguish, agonize v agonisar
 • ~ shipwreck v naufragar
 • v Gen]

sufferable, bearable, tolerable adj suffribile

sufferance (on ~) phr per tolerantia

 • n dolor
 • n tolerantia

suffered past. part suffrite

sufferer (one who suffers pain) n suffritor

suffering n dolor, suffrentia

 • n suffrentia, dolor
 • ~ , affliction, passion n pathos
 • ~ , affliction, passion n pathos (pàtos)
 • ~ , pain n suffrentia

suffice v bastar, sufficer

 • v sufficer, bastar
 • ~ , be enough v bastar
 • ~ , be sufficient v sufficer

sufficiency (sufficient quantity, supply) n sufficientia

 • n bastantia
 • n sufficientia
 • ~ , enough n bastantia

sufficient adj bastante

 • adj sufficiente

sufficiently adv bastante

 • adv satis

suffix [Gram] n suflixo

 • n suffixo
 • v suffixar

suffocate v suffocar

 • ~ , choke (someone or something) v suffocar

suffocation n suffocation

suffragan [Eccl] adj suffraganee

suffrage (trace) n tracia

 • [Eccl] n suffragio
 • n suffragio
 • ~ , vote n suffragio

suffragette n suffragette

 • n suffragette A]

suffragist n suffragista

suffumigate v suffumigar

suffumigation n suffumigation

sugar bowl n sucriera

 • ~ maker n sucrero
 • n saccharo
 • n saccharo (sàc-)
 • n sucro
 • ~ , sweeten v saccharar
 • ~ , sweeten v sucrar

sugar-basin n sucriera

sugar-beet n beta de sucro

sugar-cane n canna

 • ~ -cane n canna (de sucro)

sugaring, sweetening n sucrage

 • ~ , sweetening n sucrage (-àje)

sugarworks n sucreria

 • n sucreria (-ìa)

sugary, sweet adj saccharate

 • ~ , sweet adj saccharate (pp of saccharar)
 • ~ , sweet adj sucrate
 • ~ , sweet adj sucrate (pp of sucrar)

suggest (prompt, put into one's mind) v suggerer

 • (prompt, put into one's mind) v suggerer -ger-/-gest-]
 • (prompt, put into one's mind) v suggestionar
 • v proponer
 • v suggerer
 • ~ , propose v proponer
 • ~ , propose v proponer -pon-/-posit-]

suggestibility n suggestibilitate

suggestible (1. easily influenced by suggestion, esp hypnotic suggestion; 2. that may be suggested) adj suggestibile

suggestion (prompting) n suggestion

suggestive (tending to suggest) adj suggestive

 • adj suggestive

suicidal adj suicidal

suicide (act) n suicidio

 • (commit ~) v suicidar se
 • (one who commits suicide) n suicida
 • (person) n suicida
 • ~ , self-murder n suicidio

suit (be fitting) v convenir

 • (be fitting) v convenir -ven-/-vent-]
 • (clothing) n habito
 • (law) n causa
 • (make suitable) v adaptar
 • (seem right) v convenir a, ir a
 • (seem right) v ir a, convenir a
 • ~ or fit to a T v quadrar

suitability n convenientia

 • ~ , convenience n convenientia

suitable adj commode, convenibile

 • adj convenibile, commode
 • ~ , fit adj convenibile
 • ~ , fit, expedient adj expediente
 • ~ , fit, expedient adj expediente (ppr of expedir)
 • ~ , handy, convenient, comfortable adj commode
 • ~ , handy, convenient, comfortable adj commode (cò-)

suitcase n valise

suite (1. following, retinue; 2. Mus]) n suite

 • (1. following, retinue; 2. Mus]) n suite F]
 • n suite, traino
 • n traino, suite

suitor n pretendente, requirente

 • n requirente, pretendente
 • ~ , applicant n requirente
 • ~ , wooer n pretendente

suit-yourself phr face como vos vole

Sukkoth, Feast of Tabernacles [Jewish Relig] n scenopegia

 • ~ , Feast of Tabernacles [Jewish Relig] n scenopegia (-ìa)

sulk v esser de mal humor

sulky (light, two-wheeled horse-drawn vehicle) n sulky

 • (light, two-wheeled horse-drawn vehicle) n sulky A]
 • adj de mal humor

sullen adj de mal humor

sulphate [Chem] n sulfato

 • n sulfato

sulphide [Chem] n sulfido

sulphite [Chem] n sulfito

sulphonal [Med] n sulfonal

sulphone [Chem] n sulfon

sulphur [Chem] n sulfure

 • ~ mine n sulfuriera
 • n sulfure
 • ~ , sulphurize v sulfurar

sulphuration, sulphurization n sulfuration

sulphurator n sulfurator

sulphureous, sulphurous adj sulfuree

sulphuric (- acid) n acido sulfuric

 • adj sulfuric

sulphurization, sulphuration n sulfuration

sulphurize, sulphur v sulfurar

sulphurous (as in sulphurous acid) adj sulfurose

 • ~ , sulphureous adj sulfuree

sulphydrate n sulfhydro

sulphydric adj sulfhydric

sultan (ruler of a Mohammedan state) n sultan

 • n sultan

sultana (fruit) n uva sic de smyrna

 • (sultaness) n sultana
 • ~ , sultaness n sultana

sultanate n sultanato

sultane (long gown in Turkish style) Hist] n sultana

sultriness n calor suffocante

sultry (stifling) adj suffocante

 • adj Fig]

sum (- up) phr al fin

 • (1. Math]; 2. amount of money; 3. summary, epitome) n summa
 • n summa
 • ~ total n summa total
 • ~ up v resumer
 • ~ up, summarize v resumer

summarization n summarisation

summarize v resumer, summarisar

 • v summarisar
 • v summarisar, resumer
 • ~ , sum up v resumer

summarized, compendious adj compendiose

summarizer n resumitor

summary (1. expounded briefly; 2. Law]) adj summari

 • adj summari
 • n summario

summation, summing-up (of the prosecuting attorney) Law] n requisitorio

summer (in the - time) phr durante le estate

 • adj de estate, estive
 • adj estive, de estate
 • n estate
 • ~ resident n estivante
 • v estivar
 • ~ , estival adj estive

summerhouse n kiosque, pavilion

 • n pavilion, kiosque

summertime n hora de estate

summing up phr recapitulation del factos

summing-up, summation (of the prosecuting attorney) Law] n requisitorio

summist n summista

summit n culmine, summitate

 • n summitate, culmine
 • ~ , top n summitate

summit-conference n conferentia al summitate

summon (call) v advocar

 • (convoke) v convocar
 • (law) v citar
 • ~ , call v advocar

summons (a court ~) n cita judicial

summon-up-courage v prender corage

sump (of car) n sentina de sucro

 • [Gen] sentina
 • v sucrar carter

sumptuary adj sumptuari

sumptuous (lavish) adj sumptuose

 • adj sumptuose

sumptuousness (lavishness) n sumptuositate

 • n sumptuositate

sun (1. the heavenly body sun; 2. sunlight, sunshine) n sol

 • n sol
 • v insolar
 • ~ , insolate (place in the) v insolar

sunbaked adj indurate per le sol

sunbathe v prender le sol

sunbathing n banio de sol

sunbeam n radio del sol

sunburn n arditura del sol

sunburnt adj ardite per le sol

sundae n gelato con fructos e nuces

Sunday n dominica

 • n dominica

sunder, burst v erumper

 • ~ , burst v erumper -rump-/-rupt-]

sundial n quadrante solar

sundry adj diverse, varie

 • adj varie, diverse

sunflower n heliantho, tornasol

 • n tornasol, heliantho
 • ~ , helianthus [Bot] n heliantho

sunglasses n berillos de sol

sunhat n cappello de sol

sunken (in the ground) adj cave, infundate

 • (in the ground) adj infundate, cave
 • (in the sea) adj submergite

sunlight (lumine del) n sol

sunning, insolation n insolation

sunny (disposition) adj allegre

 • (in the sun) adj baniate de sol
 • (in the sun) adj baniate in le sol
 • (too ~) adj insolate

sunrise n le levar del sol

sunset n le poner del sol

sunshade n parasol

sunshine n lumine del sol

sunspot n macula solar

sunstroke n colpo del sol

 • n insolation

suntan n bronzar

 • v bronzar

sup v soupar

 • ~ , dine, have supper, have dinner (take the evening meal) v cenar
 • ~ , have supper v soupar
 • ~ , sip v sorber
 • ~ , sip v sorber sorb-/sorpt-]

super adj stupende!

 • ~ interj fantastic!
 • ~ interj stupende!

superable, surmountable adj superabile

superabound v superabundar

 • ~ , be in excess v redundar

superabundance n superabundantia

superabundant adj superabundante

superannuation (pension paid on retirement) n pension pro vetulessa

 • (retirement) n retiramento in pension

superb adj superbe

superciliary adj superciliari

supercilious adj arrogante

supereminence n supereminentia

supereminent adj supereminente

supererogation n supererogation

supererogatory (as in supererogatory fasts) adj supererogatori

superfetation (1. Physiol]; 2. redundance, superfluity) n superfetation

superficial adj superficial

 • ~ , shallow adj legier
 • ~ , shallow adj legier (-jér)

superficiality n superficialitate

 • ~ , shallowness n legieressa
 • ~ , shallowness n legieressa (-jer-)

superficially adv superficialmente

superfine adj extrafin

 • adj superfin

superfluity n superfluitate

superfluous adj superflue

superhuman adj superhuman

superimpose v superimponer

 • ~ , superpose v superponer
 • ~ , superpose v superponer -pon-/-posit-]

superimposition, superposition n superposition

superintend v superintender

 • ~ , inspect v inspicer
 • ~ , inspect v inspicer -spic-/-spect-]
 • ~ , watch, supervise v suveliar

superintendence, supervision n superintendentia

superintendent n superintendente

 • n superintendente, surveliante
 • n surveliante, superintendente
 • ~ , watcher, supervisor n surveliante

superior adj superior

 • ~ adj/n superior
 • n superior

superiority n superioritate

superlative (1. supreme; 2. Gram]) adj superlative

 • [Gram] n superlativo
 • adj superlative
 • n superlativo

superman n superhomine

supermarket n supermercato

supermundane, supernatural adj supermundan

supernatural adj supernatural

 • ~ , supermundane adj supermundan

supernaturally adv supernaturalmente

supernumerary adj supernumerari

 • n supernumerario
 • ~ , extra adj supernumerari

superpose, superimpose v superponer

 • ~ , superimpose v superponer -pon-/-posit-]

superposition, superimposition n superposition

supersaturate v supersaturar

supersaturation n supersaturation

supersede (replace) v reimplaciar

 • (supplant) v supplantar
 • ~ , supplant v supplantar

supersensible [Philos] adj suprasensibile

supersonic adj supersonic

superstition n superstition

superstitious adj superstitiose

superstructure n superstructura

supertax n supertaxa

supervene v supervenir

 • ~ , happen v supervenir

supervenience n supervenientia

supervise v surveliar

 • ~ , superintend, watch v suveliar

supervision n surveliantia

 • ~ , superintendence n superintendentia

supervisor n supervisor, surveliante

 • n surveliante, supervisor
 • ~ , superintendent, watcher n surveliante

supper (have ~) v cenar, soupar

 • (have ~) v soupar, cenar
 • n cena, souper
 • n souper
 • n souper F]
 • n souper, cena
 • ~ , dinner (evening meal) n cena

suppertime n hora de cena, hora de souper

 • n hora de souper, hora de cena

supplant v supplantar

 • ~ , supersede v supplantar

supplantation n supplantation

supplanter n supplantator

supple adj flexibile

supplement (1. addition; 2. Math]) n supplemento

 • n supplemento
 • v supplementar

supplementary adj subsidiari, supplementari

 • adj supplementari
 • adj supplementari, subsidiari
 • ~ , subsidiary adj subsidiari
 • ~ , suppletive adj suppletive
 • ~ , suppletory adj suppletori

supplementation n supplementation

suppleness n flexibilitate

suppletion [Gram] n suppletion

suppletive, supplementary adj suppletive

suppletory, supplementary adj suppletori

suppliant, supplicant n supplicante

 • ~ , supplicator n supplicator

supplicant adj supplice

 • adj supplice (sùp-)
 • ~ , suppliant n supplicante

supplicate, entreat v supplicar

supplication, entreaty n supplication

supplicator, suppliant n supplicator

supplicatory adj supplicatori

supplier n fornitor

 • ~ , provider n suppletor

supply (- a want) v suppler

 • (- a want) v suppler (un carentia)
 • (provide) v approvisionar, fornir
 • (provide) v fornir, approvisionar
 • n Commer]
 • n Gen]
 • ~ with munitions, munition v munitionar
 • ~ , furnish v subministrar
 • ~ , furnish, cater v approvisionar
 • ~ , provide, furnish v suppler
 • ~ , stock [Commer] n stock
 • ~ , stock [Commer] n stock A]

supply-and-demand phr le offerta e le demanda

supplying, furnishing (act of) n approvisionamento

supply-with v guarnir de

support (1. backing, aid; 2. prop, rest, shore) n appoio

 • (1. backing, aid; 2. prop, rest, shore) n appoio (-òyo)
 • (1. to sustain, carry; 2. to endure, suffer) v supportar
 • (anything that supports or holds up) n supporto
 • (pay for) v mantener
 • (sustain) v appoiar, supportar, sustener
 • (sustain) v supportar, sustener, appoiar
 • (sustain) v sustener, appoiar, supportar
 • n appoio, supporto, susteno
 • n supporto, susteno, appoio
 • n susteno, appoio, supporto
 • ~ , help n suffragio
 • ~ , help v suffragar
 • ~ , patronage n protection

supportable adj supportabile

 • ~ , bearable adj supportabile

supporter (of a person or party) n adherente, partisano

 • (of a person or party) n partisano, adherente
 • (of a policy) n advocato, defensor
 • (of a policy) n defensor, advocato
 • (sport) n devoto

suppose v supponer

 • v supponer -pon-/-posit-]
 • ~ , think, imagine v putar

supposedly adv per supposition, suppositemente

 • adv suppositemente, per supposition

supposing phr in le caso que, supponite que

 • ~ phr supponite que, in le caso que

supposition n supposition

supposititious, spurious adj suppositicie

suppositive adj suppositive

suppository [Med] n suppositorio

 • n suppositorio

suppress (as in to suppress newspapers, a smile) v supprimer

 • (as in to suppress newspapers, a smile) v supprimer -prim-/-press-]
 • v reprimer, supprimer
 • v supprimer, reprimer

suppression n suppression

suppressive adj suppressive

suppurant, suppurative adj suppurante

 • ~ , suppurative adj suppurante (ppr of suppurar)

suppurate (form or secrete pus) v suppurar

suppuration n suppuration

suppurative adj suppurative

 • n suppurante

supracostal [Anat] adj supercostal

suprarenal, adrenal [Anat] adj suprarenal

supremacy n suprematia

 • n suprematia (-ìa)

supreme adj supreme

supression n suppression

sural (pertaining to the calf of the leg) adj sural

surcharge (1. overload; 2. surcharge on a postage stamp) n supercarga

 • n supercarga
 • v supercargar

surcingle n supercingula

 • n supercingula (-cìng-)

surd, dull, muffled adj surde

sure (be ~) v esser secur

 • (for ~) phr sin falta
 • adj certe, secur
 • adj secur, certe
 • ~ , certain (1. not doubting; 2. not doubtful) adj secur

sure-enough adv effectivemente

sure-footed adj de pede firme

surely adv certo, sin dubita

 • adv sin dubita, certo

sureness n certitude, securitate

 • n securitate, certitude
 • ~ , certainty n securitate

surety (guarantee) n garantia

 • (person) n garante

surf n spuma

surface (1. exterior of an object, superficial area) n superfacie

 • (superficial area) n superficie
 • n superficie

surfboard n aquaplano

surfeit n excesso, satietate, superabundantia

 • n satietate, superabundantia, excesso
 • n superabundantia, excesso, satietate
 • v satiar

surfing n surfing

surf-riding n surfing

surge n affluxo, impeto

 • n impeto, affluxo
 • v affluer, agitar se, fluctuar
 • v agitar se, fluctuar, affluer
 • v fluctuar, affluer, agitar se

surgent adj surgente

 • adj surgente (ppr of surger)

surgeon n chirurgo

surgery (art and practice of surgery) n chirurgia

 • (art and practice of surgery) n chirurgia (-ìa)
 • (art and practice) n chirurgia
 • (doctor's room) n cabinetto de consultation

surgical adj chirurgic

surgically adv chirurgicamente

surging adj affluente, agitante

 • adj agitante, affluente
 • adv affluentemente, ipetuosemente
 • adv ipetuosemente, affluentemente

Suriname [Geog] n Surinam

surliness n mal humor

surly adj de mal humor

surmise n presumption

 • v presumer

surmount (1. to rise above; 2. to be above or on top of; 3. to overcome) v surmontar

 • v superar, surmontar
 • v surmontar, superar
 • ~ , overcome, vanquish v superar

surmountable adj surmontabile

 • ~ , superable adj superabile

surname n nomine de familia

 • n supernomine
 • v supernominar

surpass (1. to excel; 2. to exceed) v superpassar

 • v superar, superpassar
 • v superpassar, superar
 • ~ , excel, exceed v superar

surplice [Eccl] n surplicio

surplus adj de surplus, excedente

 • adj excedente, de surplus
 • n excesso, surplus
 • n surplus
 • n surplus F]
 • n surplus, excesso
 • v alue [Econ] n plusvalor

surplus-stock n stock de surplus, stock excedente

 • ~ -stock n stock excedente, stock de surplus

surplus-value n plus-valor

surprise (1. to take unawares; 2. to astonish) v surprender

 • (1. to take unawares; 2. to astonish) v surprender -prend-/-pris-]
 • (1. unexpected act, event; 2. feeling of surprise) n surprisa
 • n surprisa
 • v surprender

surprising adj surprendente

surrealism n surrealismo

surrealist n surrealista

surrender (as in surrender to the enemy) n rendition

 • (yield) vi capitular, render se
 • (yield) vi render se, capitular
 • (yielding) n capitulation, rendition
 • (yielding) n rendition, capitulation
 • n Fig]
 • v Fig]
 • vt ceder, render
 • vt render, ceder

surreptitious action or manner n surreption

 • adj surrepticie

surrogate, subrogate v subrogar

 • ~ , substitute (as in substitute for coffee) n surrogato

surrogated adj subrogate

surround n bordatura

 • v ambir, cinger, circumferer
 • v cinger
 • v cinger cing-/cinct-]
 • v cinger, circumferer, ambir
 • v circumferer
 • v circumferer, ambir, cinger
 • ~ with a rampart v vallar
 • ~ with a rampart, circumvallate v circumvallar
 • ~ with a wall, wall in v murar

surrounded with a rampart, circumvallate adj circumvallate

 • ~ with a rampart, circumvallate adj circumvallate (pp of circumvallar)

surrounding ambiente, ambient adj ambiente

 • ~ with a rampart (act of) n vallation

surroundings n ambiente

surtax n supertaxa

surtout, overcoat n supertoto

surveillance n surveliantia

survey (land) v metir

 • (look at) v contemplar, reguardar
 • (look at) v reguardar, contemplar
 • (result) n reporto
 • (study) n examine, inspection, studio
 • (study) n inspection, studio, examine
 • (study) n studio, examine, inspection
 • (study) v examinar, inspectar, surveliar
 • (study) v inspectar, surveliar, examinar
 • (study) v studiar
 • (study) v surveliar, examinar, inspectar
 • [Topog] n agrimensura

surveying n agrimensura

surveyor (one who surveys lands, highways) n agrimensor

 • n agrimensor

survival (as in survival of the fittest) n superviventia

 • n superviventia

survive (continue to exist) v superviver

 • v superviver

survivor n supervivente

susceptibility n susceptibilitate

susceptible (very sensitive) adj susceptibile

 • adj susceptibile

susceptive adj susceptive

suspect adj suspecte

 • n suspecto
 • v suspectar
 • ~ , suspicious adj suspecte

suspend (1. to hang, hang up; 2. as in to suspend sentence, publication; 3. to remove temporarily from office, function) v suspender -pend-/-pens-]

 • (1. to hang, hang up; 2. as in to suspend sentence, publication; 3. to remove temporarily from office, function) v suspender
 • v suspender

suspender (one who or that which susspends or allows to suspend) n suspensor

suspenders (for stockings) n garrettieras

 • (for trousers) n suspensores

suspending, suspensive adj suspensive

suspense n incertitude, tension

 • n tension, incertitude

suspension (act of suspending) n suspension

 • n suspension

suspension-bridge n ponte suspendite

suspensive, suspending adj suspensive

suspensory [Med] n suspensorio

suspicion n suspicion

suspicious (distrustful) adj suspiciose

 • (meriting suspicion) adj equivoc
 • (meriting suspicion) adj suspecte
 • ~ , distrustful adj suspiciose
 • ~ , suspect adj suspecte

suspiciousness n character suspecte

 • n character suspiciose

Susquehanna n Susquehanna

sustain (1. to prop up; 2. to back, give one's support to; 3. to keep, maintain; 4. to bear, endure) v sustener -ten-/-tent-]

 • (1. to prop up; 2. to back, give one's support to; 3. to keep, maintain; 4. to bear, endure) v sustener
 • (support) n supportar
 • n sustener
 • ~ , feed v sustentar

sustainer n sustentor

sustaining adj sustenente

 • adj sustenente (ppr of sustener)

sustainment (1. sustaining; 2. means of support) n sustenimento

sustenance n sustenentia

 • n sustentamento
 • ~ , food n victo

sustentation n sustentation

susurrant, whispering, murmuring, rustling adj susurrante

susurration n susurration

sutler (canteenkeeper) n cantinero

 • (female canteen manager) n vivandera
 • (male canteen manager) n vivandero

sutural adj sutural

suture (1. Anat/Bot];) n sutura

swab (deck) v nettar

 • (surgery) n tampon
 • (surgery) n tampon (de watta)
 • (surgery) v essugar

Swabia n Suabia

Swabian (1. inhabitant of Swabia; 2. Swabian dialect) n suabo

 • adj suabe

swag (booty) n butino

 • (decoration) n feston

swagger adj chic

 • adj elegante
 • n aere importante
 • v fanfaronar
 • v pavonisar
 • ~ , brag v fanfaronar

swaggering, fanfaronade n fanfaronada

swallow (down) v deglutir

 • [Ornith] n hirundine
 • ~ down, swallow v glutir
 • n hirundine
 • ~ up, engulf v inglutir
 • v deglutir
 • v glutir
 • v inglutir
 • v ingurgitar
 • ~ , gulp down v inglutir
 • ~ , ingurgitate (1. to engulf; 2. to swallow up greedily) v ingurgitar
 • ~ , swallow down v glutir

swallowing, deglutition (act of) n deglutition

swamp (fill with water) v plenar de aqua

 • (inundate) v inundar
 • (submerge) v submerger
 • ~ gas, methane [Chem] n methano
 • n palude
 • ~ , marsh n palude

swampy adj paludose

swan n cygno

swank n pretension

 • v dar se aeres

swanky adj pretentiose

swap v excanbiar

swarm (of bees) n essame

 • (of bees) v essamar
 • n essame
 • n formicamento
 • v essamar
 • v formicar, pullular
 • v pullular, formicar
 • ~ , formicate (like ants) v formicar
 • ~ , swarming (of people) n formicamento

swarming n essamage

 • n essamage (-aje)
 • n essamatura
 • ~ time n essamage
 • ~ time n essamage (-aje)
 • ~ , swarm (of people) n formicamento

swarthy adj brun

 • adj obscur

swastika n cruce gammate

 • n svastica
 • n symbolo nazi

swat v colpar

swath, sweep (of the scythe or sickle) n falcata

swathe n falcata

 • v involver

swat-team n equipa de colpo, equipa de swat

 • ~ -team n equipa de swat, equipa de colpo

sway (of vehicle) n oscillation

 • (power) n domination, imperio
 • (power) n imperio, domination
 • vi balanciar se, oscillar
 • vi oscillar, balanciar se
 • vt influer super

swaybacked, saddle-backed adj insellate

 • ~ , saddle-backed adj insellate (pp of insellar)

Swaziland [Geog] n Swaziland

swear (solemnly) v jurar

 • (use bad language) v blasphemar, objurgar
 • (use bad language) v objurgar, blasphemar
 • ~ , take an oath v jurar

swearword n obscenitate, parola grossier

 • n parola grossier, obscenitate

sweat n exsudato, sudor

 • n sudor, exsudato
 • v sudar, transpirar
 • v transpirar, sudar
 • ~ , exudation n exsudato
 • ~ , perspiration n sudor
 • ~ , perspire v sudar
 • ~ , perspire v transpirar

sweater n sweater, tricot

 • n tricot, sweater
 • ~ , jumper, knitted jumper n sweater
 • ~ , jumper, knitted jumper n sweater A]
 • ~ , tights (knitted garment) n tricot
 • ~ , tights (knitted garment) n tricot F]

sweating room n estufa

swede (the national) n svedo

 • (vegetable) n rapa svedese
 • n svedo

Sweden [Geog] n Svedia

 • n Sveda

Swedish adj svede

 • ~ adj/n svedese
 • n svedo

sweep (man) n brossacaminos

 • (sweepstake) n lotteria
 • (with a broom) v scopar
 • (with broom) n colpo de scopa
 • (with scythe) n falcata
 • n Fig]
 • v scopar
 • ~ , swath (of the scythe or sickle) n falcata

sweep-along v avantiar rapidemente

sweep-aside v remover con grande gesto

sweep-away v destruer, supprimer

 • ~ -away v supprimer, destruer

sweeper (one who or that which sweeps) n scopator

 • (woman) n scopatrice

sweeping (general) adj comprensive, troppo general

 • (general) adj troppo general, comprensive
 • (of gesture) adj dramatic

sweepings n scopatura

sweep-out v scopar

sweet (1. sweet to the taste; 2. pleasant, soft, gentle) adj dulce

 • (dessert) n dessert, dulce
 • (dessert) n dulce, dessert
 • (sweetmeat, candy) n bonbon
 • adj dulce, suave, sucrate
 • adj suave, sucrate, dulce
 • adj sucrate, dulce, suave
 • ~ potato, batata n batata
 • ~ scabious, mourning widow [Bot] n vidua
 • ~ , pleasing, suave adj suave
 • ~ , sugary adj saccharate
 • ~ , sugary adj saccharate (pp of saccharar)
 • ~ , sugary adj sucrate
 • ~ , sugary adj sucrate (pp of sucrar)

sweetbread n pancreas de vitello

 • n pancreas de vitello (o de ove)

sweetcorn n mais dulce

sweeten (make sweet) v adulciar

 • (make sweet) v edulcorar, sucrar
 • (make sweet) v sucrar, edulcorar
 • v Fig]
 • ~ , sugar v saccharar
 • ~ , sugar v sucrar

sweetening (act of) n adulciamento

 • ~ , sugaring n sucrage
 • ~ , sugaring n sucrage (-àje)

sweetheart n Fem]

 • n Masc]

sweetness (1. sweetness to the taste; 2. quality of being pleasant, soft, mild, gentle) n dulcor

 • n dulcor, suavitate
 • n suavitate, dulcor
 • ~ , mildness n suavitate

sweet-pea n piso odorose

sweetshop n bonboneria

sweet-smelling adj fragrante

sweet-tempered adj amabile, dulce

 • ~ -tempered adj dulce, amabile

sweing-machine n machina a suer

swell (cause to swell) vt inflar, tumefacer

 • (cause to swell) vt tumefacer, inflar
 • (inflame) v inflammar
 • [Med] vi tumer
 • [Med] vi turger
 • ~ or bulge out v protuberar
 • ~ up, swell v turgescer
 • v augmentar
 • v crescer
 • v inflar
 • ~ , be swollen v turger
 • ~ , intumesce v tumer
 • ~ , swell up v turgescer

swelling (enlargement) n inflation

 • (fig) n augmentation
 • (inflammation) n inflammation
 • [Med] n tubere
 • [Med] n tumefaction
 • n inflation

swell-out v protuberar

swell-up v turgescer

swelter v suffocar de calor

swerve n virage brusc

 • v deviar/virar bruscamente

swift adj rapide, veloce

 • adj veloce, rapide
 • ~ , speedy adj veloce

swiftness n rapiditate

swill (for pigs) n nutrimento liquide, residuos

 • (for pigs) n residuos, nutrimento liquide
 • v lavar con multe aqua

swim n natada

 • v natar

swimmer (one who swims or can swim) n natator

 • n natator

swimming n natation

 • ~ pool n natatorio
 • ~ pool n piscina
 • ~ , flotant adj flottante
 • ~ , flotant adj flottante (ppr of flottar)
 • ~ , natation n natation

swimming-costume, - suit n costume de banio

swimming-pool n piscina

swimming-trunks n calceones de banio

swindle n fraude

 • v fraudar

swindler n fraudator, impostor

 • n impostor, fraudator
 • ~ , cheat, impostor n impostor

swine n porco

swineherd n porchero

swing (cause to go to and fro) v balanciar

 • (child's) v sedependular
 • (of opinion) n movimento
 • (oscillate) vi balanciar se, oscillar
 • (oscillate) vi oscillar, balanciar se
 • (oscillation) n balanciamento, oscillation
 • (oscillation) n oscillation, balanciamento
 • (rhythm) n rhythmo
 • (turn) v girar
 • vt brandir

swing-bridge n ponte giratori

swing-door n porte giratori

swinging, pendulous adj pendular

swirl n vortice

swish n sibilo, susurro

 • n susurro, sibilo
 • vi sibilar,susurrar
 • vi usurrar, sibilar
 • vt agitar

Swiss (1. native of Switzerland; 2. Swiss guard, Switzer; 3. Swiss language or dialect) n switzo

 • adj switze
 • adj switze
 • n switzo

switch (exchange) n excambio

 • [Elect] n interruptore electric
 • [R.R] n cambio
 • [Rr] cambio
 • v t/vi cambiar

switchback n montania, montanias

 • n montanias, montania

switchboard n tabula de distribution

switch-off v extinguer

switch-on v accender

Switzerland [Geog] n Helvetia, Switza

 • [Geog] n Switza, Helvetia
 • n Switza

swivel v girar, pivotar

 • v pivotar, girar

swivel-chair n sede giratori

swollen (inflamed) adj tumide

swoon v perder le conscientia

 • v suffrer un syncope

swoop n attacco

 • v descender rapidemente, piccar
 • v descender rapidemente, piccar (super un inimico)
 • v piccar (super un inimico), descender rapidemente
 • v piccar, descender rapidemente

swop (swap) v excambiar

sword (large) n spadon

 • n gladio
 • n spada

swordfish n pisce spada

swordmaker, swordsmith n spadero

swordsmith, swordmaker n spadero

swot n studente troppo assidue

 • v studiar multo

sycamore n sycomoro

sycophant n sycophante

syllabary n syllabario

syllabic adj syllabic

syllabification n syllabation

syllabify v syllabar

syllabism n syllabismo

syllable n syllaba

 • n syllaba (sìl-)

syllabus n programma

 • n programma (de studios)

sylleptic adj sylleptic

syllepyiy n syllepsis

syllogism n syllogismo

syllogistic adj syllogistic

syllogize v syllogisar

sylph (male) n sylpho

 • n sylphide
 • n sylphide (sìl-)

sylvan adj silvan

sylvanite [Mineral] n silvanite

sylvatic, forest adj silvatic

symbol (1. Relig]; 2. symbolic representation; 3. significant mark or character) n symbolo (sìm-)

 • (1. Relig]; 2. symbolic representation; 3. significant mark or character) n symbolo
 • n symbolo

symbolic, symbolical adj symbolic

symbolical, symbolic adj symbolic

symbolism (system of signs or symbols) n symbolica

 • n symbolismo

symbolist (one who uses symbols or practises symbolism) n symbolista

symbolization n symbolisation

symbolize v symbolisar

 • v symholisar

symbology n symbolica

 • n symbologia
 • n symbologia (-ìa)

symholism (1. practice or art of using symbols; 2. system of symbols or signs) n symbolismo

symmetr- (symmetrical) occurring in derivatives and compounds] adj symmetr-

symmetric, symmetrical adj symmetric

symmetrical adj symmetric

symmetrically adv symmetricamente

symmetrize v symmetrisar

symmetry n symmetria

 • n symmetria (-ìa)

sympath- (sympathetic) occurring in derivatives] adj sympath-

sympathetic (feeling compassion) adj benevole, compatiente

 • (feeling compassion) adj compatiente, benevole
 • (operating, or produced, through affinity) adj sympathic
 • [Med] adj sympathic
 • ~ strike n exopero de solidaritate

sympathize (have compassion) v exprimer su condolentia, haber compassion

 • (have compassion) v haber compassion, exprimer su condolentia
 • (understand) v comprender
 • ~ , harmonize (be in harmony as to disposition, qualities) v sympathisar

sympathizing, merciful, compassionate adj misericorde

sympathy (affinity between persons or things) n sympathia

 • (affinity between persons or things) n sympathia (-ìa)
 • (affinity) n sympathia
 • (compassion) n compassion

symphonic adj symphonic

symphonious, symphonous adj symphone

symphonist (composer of symphonies) n symphonista

symphony (as in the Fifth Symphony) Mus] n symphonia

 • (as in the Fifth Symphony) Mus] n symphonia (-ìa)
 • n symphonia

symphony-orchestra n orchestra symphonic

symphysis [Anat/Zool] n symphysis

 • [Anat/Zool] n symphysis (sìm-)

symptom n symptoma

 • n symptoma -ma/-mat-]

symptomatic adj symptomatic

symptomatology n symptomatologia

 • n symptomatologia (-ìa)

synagogue n synagoga

synchromesh n cassa de velocitates synchronisate

synchronism n synchronismo

synchronization n synchronisation

synchronize v synchronisar

synchronous adj synchrone

 • ~ , synchronic adj synchronic

syncopal adj syncopal

syncopate (1. Gram]; 2. Mus]) v syncopar

 • v syncopar

syncopation (1. Gram] (syncope; 2. Mus]) n syncopation

 • (rhythm in syncopated time) Mus] n contratempore
 • [Mus] n syncope
 • [Mus] n syncope (sìn-)
 • n syncopation

syncope (1. Gram]; 2. Med]) n syncope

 • (1. Gram]; 2. Med]) n syncope (sìn-)

syncrasis (intermixture, blending) n syncrasis

 • (intermixture, blending) n syncrasis (-crà-)

syndic [Admin] n syndico

 • [Admin] n syndico (sìn-)

syndicalism n syndicalismo

syndicalist adj syndical

 • n syndicalista

syndicate (organize into a syndicate) v syndicar

 • [Fin] n syndicato
 • n syndicato
 • v syndicar

syndrome n syndrome

synecology n synecologia

 • n synecologia (-ìa)

Synedrion, Synedrium, Sanhedrin n Synedrio

Synedrium, Sanhedrin, Synedrion n Synedrio

synod (1. Eccl]; 2. assembly, convention; 3. Astrol] (conjunction) n synodo (sì-)

 • (1. Eccl]; 2. assembly, convention; 3. Astrol] (conjunction) n synodo

synodic, synodical (1. Eccl. synodal; 2. Astron]) adj synodic

synodist (member of a synod) n synodista

synonym n synonimo

 • n synonymo
 • n synonymo (-ònimo)

synonymic, synonymical adj synonymic

synonymous adj synonyme

 • adj synonyme (-ònime)

synonymy (quallty of being synonymous) n synonymia

 • (quallty of being synonymous) n synonymia (-ìa)

synopsis n synopsis

synoptic, synoptical adj synoptic

syntactic, syntactical adj syntactic

syntax [Gram] n syntaxe

 • n syntaxe

synthesis n synthese

 • n synthese (-ìntese)

synthesize v synthetisar

synthet- (put together, compounded) occurring in derivatives and compounds] adj synthet-

synthetic adj synthetic

 • ~ , synthetical adj synthetic

syphilis n syphilis

syphilitic adj syphilitic

 • n syphilitico

Syria [Geog] n Syria

 • n Syria

Syriac (as in Syriac language) adj syriac

 • (as in Syriac language) adj syriac (-rì-)
 • (language) n syriaco
 • (language) n syriaco (-rì-)
 • (language) n syriaco, syrio
 • (language) n syrio, syriaco

Syrian (native of Syria) n syrio

 • adj syrie
 • adj syrie
 • n syrio

Syriarch [Rom. Hist] n syriarcha

Syringa [Bot] n syringa

syringe n syringa

 • v syringar
 • ~ , clyster [Med] n irrigator
 • ~ , to treat with a syringe v syringar

syringeal [Ornith] adj syringal

syrinx (1. panpipe; 2. Archaeol]; 3. Ornith]) n syringe

 • ~ , pipe of Pan n syringa

syrup n sirop

syrupy adj siropose

systaltic [Physiol] adj systaltic

system n systema

 • n systema -ma/-mat-]

systematic adj systematic

systematize v systematisar

systole [Physiol] n systole

systolic [Physiol] adj systolic

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori