FANDOM


Ortografia i wymowa Modificar

Alfabet składa się z 26 liter alfabetu łacińskiego. Nie występują znaki diakrytyczne.

Litera Nazwa Wymowa
a a a
b be b
c ce c lub k
d de d
e e e
f ef f
g ge g
h hasha h
i i i
j jota ż
k ka k
l el l
m em m
n en n
o o o
p pe p
q ku k
r er r
s es s
t te t
u u u
v ve w
w duple ve ł
x iks ks
y i grec, ypsilon i
z zeta,zed z

Dwugłoski ai oraz au wymawia się jak /aj/ oraz /ał/.

Akcentowane samogłoski e oraz i czyta się oddzielnie gdy występują wraz z następującą samogłoską a, e lub o; np.: mie, io, spondeo, via, bastardia.

Nieakcentowane samogłoski e oraz u zmieniają się w półsamogłoski przed poprzedzającą ją samogłoską; np.: Bulgaria, filatorio, persuader.

Podwójne samogłoski zlewają się w wymowie. Podwójna samogłoska ss jest zawsze bezdźwięczna tak jak ss w słowie "miss".

Dźwięki g oraz k upodabniają się do poprzedzającego n, podobnie jak w języku angielskim.

Akcent zwykle pada na samogłoskę przed ostatnią spółgłoską. Liczba mnoga nie zmienia akcentu. Przymiotniki i rzeczowniki kończące się na -le, -ne i -re poprzedzone samogłoską mają akcent na trzeciej sylabie od końca; np.: fragile, ordine, tempore. W słowach utworzonych z końcówkami -ic, -ica, -ico, -ide, -ido, -ula i -ulo akcent pada na sylabę poprzedzającą ową końcówkę. Końcówki -ific i -ifico mają akcent na pierwszym i.

Wyjątki od tego systemu akcentowania są zaznaczone w słowniku Interlingua-Angielski. Większość tych wyjątków może być wyjaśnionych za pomocą dodatkowych reguł. Na przykład: sufiksy -issim, -esim, -ifer, i -olog mają akcentowaną pierwszą samogłoskę; sufiksy -ia i -eria ponieważ, że one odpowiadają angielskim -y i -ery mają akcentowaną samogłoskę -i; itp.

Uwaga : Słowa bez spółgłoski albo bez samogłoski przed ostatnią samogłoską mają akcent z konieczności na pierwszej samogłosce, np.: ío, vía i pewne formy czasu teraźniejszego, jak strúe, créa, itp. Ale cónstrue, prócrea, itd. oraz także dimínue, substítue, itd. według standardowej reguły i mają akcent na samogłosce przed przedostatnią spółgłoską.

Waga reguł akcentowania nie może być przesadzona. Wysiłek włożony w akcentowanie słów, które nie są znajome z zmienionym akcentem wydają się często przesadą. To naturalnie nie oznacza, że słowa w Interlingwie mogą być akcentowane zupełnie dowolnie, ale że słowa jak np.: kilometro pozostają tym samym słowem międzynarodowym, jeśli przyzwyczajenia z języków ojczystych doradzają akcentować to słowo na drugiej lub trzeciej sylabie.

Cześci mowy Modificar

Rodzajnik Modificar

Rzeczownik Modificar

Przymiotnik Modificar

Partykuły gramatyczne Modificar

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori