FANDOM


+ Baal sub n pr

1 RELIGION Baäl
sacerdote/prestre de -- = Baälspriester
servitor de -- = Baälsdienaar


+ baalita sub

1 Baälsdienaar, Baälsaanbidder


+ baba sub

1 CULINARI baba


Babel sub n pr

1 Babel
turre de -- = toren van Babel


+ babelic adj

1 van Babel, Babels


+ babesiose (-osis) sub

1 babesiose


+ babirussa sub

1 ZOOLOGIA babiroesa, hertzwijn


babordo sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES bakboord
foco de -- = bakboordslicht
motor de -- = bakboordmotor


+ babucha {sj} sub

1 (oosterse) slof, soort pantoffel, baboesje


+ babuino sub

1 ZOOLOGIA baviaan


baby sub ANGLESE

1 baby, zuigeling
(parve) pantalon(es) de -- = babybroekje


baby adj ANGLESE

1 van een baby, baby...
modello -- = kindermodel
moda -- = babymode


+ baby-doll sub ANGLESE

1 babydoll


Babylon sub n pr

1 Babylon
captivitate de -- = Babylonische ballingschap
le jardines suspendite de -- = de hangende tuinen van Babylon
le prostituta de -- = de hoer van babylon


Babylonia sub n pr

1 Babylonië


babylonian adj

1 Babylonisch
captivitate -- = Babylonische ballingschap
confusion -- = Babylonische spraakverwarring
epigraphia -- = Babylonische epigrafie


+ babyphono sub

1 babyfoon


+ baby-sitter sub ANGLESE

1 baby-sitter, kinderoppas


baca sub

1 bes
-- de caffe = koffiebes
-- de junipero = jeneverbes
-- de ribes = aalbes


baccalaureato sub

1 baccalaureaat


baccalaureo sub

1 baccalaureus, kandidaat (voor universiteit)


+ baccarat sub

1 baccarat (kaartspel)
jocator de -- = baccaratspeler
tabula de -- = baccarattafel


bacchanal adj

1 HISTORIA ROMAN van Bacchus, Bacchisch
2 bacchantisch, losbandig


bacchanal sub

1 feest ter ere van Bacchus
--es = bacchanaliën, Bacchusfeesten
2 drinkgelag, orgie, losbandige zuippartij


bacchanalia sub n pr pl

1 RELIGION ROMAN bacchanaliën, Bacchusfeesten
2 drinkgelagen


bacchante sub

1 Bacchuspriesteres
2 (vrouwelijke) zwierbol, zwelgster


bacchar v

1 RELIGION ROMAN de bacchanaliën vieren
2 deelnemen in een orgie/drinkpartij


+ bacchetta sub

1 stokje
-- de tambur = trommelstok


bacchic adj

1 van Bacchus, Bacchisch
festas -- = Bacchusfeesten, bacchanaliën
2 losbandig, wellustig dronken
canto -- = drinklied


Baccho sub n pr

1 Bacchus
statua de -- = Bacchusbeeld


+ bacifere adj

1 BOTANICA besdragend
planta -- = besdragende plant


+ baciforme adj

1 BOTANICA besvormig, besachtig


bacillar adj

1 door bacillen veroorzaakt
maladia -- = door bacillen veroorzaakte ziekte


+ bacillicultura sub

1 bacillenkweek/cultuur


+ bacillifere adj

1 bacillendragend


+ bacilliforme adj

1 bacilliform, op een staafbacterie gelijkend


bacillo sub

1 bacil, staafbacterie
-- intestinal = darmbacterie
-- tuberculose = tuberkelbacil
-- pestifere/pestose/de peste = pestbacil
-- virgula/del cholera = cholerabacil
cultura de --s = bacillencultuur/kweek
in forma de -- = bacilvormig, staafvorm
portator de --s = bacillendrager


+ bacivore adj

1 besetend


+ backhand sub ANGLESE

1 TENNIS backhand


+ back-up sub ANGLESE

1 COMPUTATOR back-up


+ bacon sub ANGLESE

1 bacon


+ baconismo sub

1 PHILOSOPHIA baconisme, filosofisch systeem van Bacon


+ bacter(i)uria sub

1 MEDICINA bacter(i)urie


bacterial adj

1 bacterieel, bacteriën...
infectiones -- = bacteriële infecties
recercas -- = bacterieel onderzoek
observationes -- = bacteriële waarnemingen
colonia -- = bacteriënkolonie
cultura -- = bacteriekweek
corrosion -- = bacteriële corrosie


+ bacterian adj

1 Vide: bacterial


+ bacteric adj

1 Vide: bacterial+ bactericida sub

1 bacteriedodend middel


+ bactericida adj

1 bacteriedodend
producto -- = bacteriedodend middel


+ bactericidal adj

1 bacteriedodend


bacterio sub

1 bacterie
-- de fermentation = gistingsbacterie
-- lactic = melkzuurbacterie
-- diphteric = difteriebacterie
--s del solo = bodembacteriën
-- aerobie = aërobe bacterie
-- pathogene = ziekteverwekkende bacterie
portator de --s = bacteriëndrager
cultura de --s = bacteriekweek
filtro pro --s = bacteriefilter
infectiones causate per --s = bacteriële infecties
maladia causate per --s = bacteriënziekte


bacteriologia sub

1 bacteriologie


bacteriologic adj

1 bacteriologisch
guerra -- = basteriologische oorlog
armas -- = bacteriologische wapens
recerca -- = bacteriologisch onderzoek
analyse (-ysis) -- = bacteriologische analyse
aqua --amente pur = water dat vrij van bacteriën is


+ bacteriologista sub

1 bacterioloog


bacteriologo sub

1 bacterioloog


+ bacteriolyse (-ysis) sub

1 bacteriolyse


+ bacteriolysina sub

1 MEDICINA bacteriolysine


+ bacteriolytic adj

1 bacteriolytisch


+ bacteriophagia sub

1 bacteriofagie


+ bacteriophago sub

1 bacteriofaag


+ bacteriophile adj

1 BOTANICA in symbiose met bacteriën levend


+ bacteriophobia sub

1 bacteriofobie


+ bacterioscopia sub

1 bacterioscopie


+ bacteriostase sub

1 MEDICINA bacteriostase, stilstand in de groei van bacteriën


+ bacteriostatic adj

1 MEDICINA bacteriostatisch
antibiotico -- = bacteriostatisch antibioticum


bacteriotherapia sub

1 bacteriotherapie


+ bacteriotoxina sub

1 bacteriotoxine


+ bactris sub

1 BOTANICA
-- speciose = perzikpalm


+ baculo sub

1 staf
-- episcopal = bisschopsstaf, kromstaf
-- pastoral = herdersstaf
-- de monacho = monniksstaf


+ badge sub ANGLESE

1 badge


+ badiana sub

1 BOTANICA steranijs, badiaan


+ badminton sub ANGLESE

1 SPORT badminton
jocator de -- = badmintonspeler, badmintonner
partita/match (A) de -- = badmintonwedstrijd
campion de -- = badmintonkampioen
campionato de -- = badmintonkampioenschap


bagage sub

1 bagage
-- a/de mano = handbagage
-- gratuite = vrachtvrije bagage
assecurantia de --s = bagageverzekering
rete a/pro --s = bagagenet
deposito de --s = bagagedepot
su -- scientific es quasi nulle = zijn wetenschappelijke bagage (kennis) is practisch nihil


+ bagassa sub

1 deerne, slet


+ bagasse sub

1 uitgeperst suikerriet, bagasse, ampas


bagatella sub

1 kleinigheid, iets onbenulligs, bagatel
comprar un cosa pro un -- = iets voor een kleinigheid kopen


+ bagatelle sub FRANCESE

1 MUSICA bagatelle


+ baguette sub FRANCESE

1 stokbrood


+ bahaismo sub

1 bahaïsme


+ Bahamas sub pl

1 Bahamas


+ bahamian adj

1 Bahamiaans


+ bahamiano sub

1 Bahamiaan


+ Bahasa Indonesia sub

1 Bahasa Indonesia


baia sub

1 GEOGRAPHIA baai


+ Bailey sub n pr

1 ponte -- = Baileybrug


+ bailivo sub

1 baljuw, drost, drossaard


+ bailo sub

1 baljuw, drost, drossaard


+ bakelite sub

1 bakeliet


Balaam sub n pr

1 Balaam


balalaika sub RUSSO

1 balalaïka
musica de -- = balalaïkamuziek


balamento sub

1 (van schapen/geiten) geblaat, gemekker


balancia sub

1 balans, weegschaal
-- roman = Romeinse balans, unster
-- de cocina = keukenweegschaal
-- de torsion = torsiebalans
-- de adjustamento = (ad)justeerbalans
-- automatic/instantanee = snelweger
-- fidel = nauwkeurige weegschaal
-- infidel = onnauwkeurige weegschaal
-- sensibile = gevoelige balans
-- a bracios equal = gelijkarmige balans
-- a duo bracios = tweearmige balans
jugo de -- = balansjuk
sensibilitate de un -- = gevoeligheid van een balans
le controlo del -- = het ijken van de balans
mitter in le -- = in de schaal werpen
pesar in le -- = gewicht in de schaal werpen
2 evenwicht, balans
-- de poter = machtsevenwicht
-- de terror = afschrikkingsevenwicht
-- strategic = strategisch evenwicht
-- hydric = waterevenwicht
ponte de -- = klapbrug, wipbrug
barra de -- = evenwichtsbalk
senso de -- = evenwichtsgevoel
-- ionic/de iones = ionenevenwicht
-- hydrostatic = hydrostatische balans
-- hydric = waterbalans
esser in -- = in evenwicht zijn
3 COMMERCIO balans
-- commercial/ de commercio = handelsbalans
-- commercial excedente = actieve handelsbalans
-- commercial deficitari = passieve handelsbalans
-- del pagamentos = betalingsbalans


balanciamento sub

1 het balanceren, het schommelen, het heen en weer wiegelen, het slingeren, het zwaaien
pertica de -- = balanceerstok
corda de -- = balanceerlijn


+ balanciante adj

1 sedia -- = schommelstoel
cavallo -- = hobbelpaard


balanciar v

1 balanceren, heen en weer bewegen, zwaaien
-- le bracios = met de armen zwaaien
-- le hancas = heupwiegen
le undas balancia le naves al ancora = de golven bewegen de schepen die voor anker liggen heen en weer
-- se in un hamaca = schommelen in een hangmat
2 in evenwicht brengen, regelmatig verdelen
-- un composition = een compositie evenwichtig opbouwen
-- un budget (A) = een begroting sluitend maken
-- su phrases = evenwichtige zinnen maken
3 tegen elkaar afwegen
-- le pro e le contra = de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen
4 aarzelen, besluiteloos zijn
-- inter duo cosas = tussen twee dingen aarzelen


balanciatoria sub

1 schommel, wip


balanciero sub

1 slinger (uurwerk), onrust (uurwerk)


balancio sub

1 COMMERCIO balans(rekening)
-- septimanal = weekbalans
-- annual = jaarbalans
-- mensual = maandbalans
-- fiscal = fiscale balans
facer le -- = de balans opmaken
clauder le -- = de balans afsluiten
-- initial/de apertura = openingsbalans
-- interime = tussenbalans
-- deficitari = balans die een tekort vertoont
-- condensate/abbreviate = verkorte balans
cifras de -- = balanscijfers
controlo de -- = balanscontrole
libro de --s = balansboek


balancista sub

1 justeerder (van weegschalen)


+ balanitis sub

1 MEDICINA eikelontsteking, balanitis


+ balano(I) sub

1 ANATOMIA glans, eikel


+ balano(II) sub

1 balanus (soort zeepok)


+ balanopreputial adj

1 MEDICINA balanopreputiaal


balar v

1 blaten, mekkeren


+ balata sub

1 bolletrieboom
2 balata (rubbersoort)
industria de -- = balata-industrie
solea de -- = balatazool


+ balboa sub

1 (munteenheid van Panama) balboa


balbutiamento sub

1 het stotteren, het stamelen, gestotter, gestamel, gebrabbel


+ balbutiante sub

1 stotteraar


balbutiar v

1 stotteren, stamelen, brabbelen


balbutiator sub

1 stotteraar, stamelaar, brabbelaar


balcon sub

1 balkon
porta de -- = balkondeur
balustrada del -- = balustrade van het balkon
-- lateral = zijbalkon
-- de detra = achterbalkon
2 (in schouwburg) balkon, galerij


+ baldachino sub

1 baldakijn, troonhemel, altaarhemel
-- de un throno = hemel van een troon
lecto a/con -- = hemelbed


+ Baleares sub n pr pl

1 Balearen


balena sub

1 walvis
-- blanc = witte walvis
oleo de -- = walvistraan
lardo/grassia de -- = walvisspek
oleo de -- = walvistraan
carne de -- = walvisvlees
sperma de -- = witte amber
chassa {sj} de --s = walvisjacht
pisca de -- = walvisvangst/vaart
piscator de --s = walvisvaarder (persoon)
2 balein
-- de corset = korsetbalein, korsetveer
de -- = baleinen


balenero sub

1 walvisvaarder (persoon)
2 walvisvaarder (schip)
flotta de --s = walvisvloot


baleniera sub

1 walvisvaarder (schip)


+ balenoptera sub

1 ZOOLOGIA vinvis


+ Bali sub n pr

1 Bali


+ balinese adj

1 Balinees


+ balinese sub

1 Balinees (bewoner)
2 Balinees (taal)


Balkanes sub n pr pl

1 Balkan (gebergte)
2 Balkanstaten


balkanic adj

1 van de Balkan, Balkan...
Peninsula -- = Balkanschiereiland
guerras -- = Balkanoorlogen


balkanisar v

1 balkaniseren, opsplitsen, verdelen, verbrokkelen


+ balkanisation sub

1 balkanisering


+ balkanistica sub

1 balkanistiek


balla sub

1 bal
-- de tennis = tennisbal
-- de hockey (A) = hockeybal
-- de golf (A) = golfbal
-- de ping pong = pingpongballetje
-- de biliardo = biljartbal
joco de -- = balspel
lancear le -- = met de bal gooien
TENNIS-- in/de rete = netbal
-- elastic = gummibal
mancar le -- = de bal missen/misslaan/mistrappen
2 kogel
-- de fusil = geweerkogel
-- luminose = lichtkogel
-- perdite = verdwaalde kogel
-- dum dum = dum-dumkogel
-- de cauchu = rubberkogel
grandine de --s = hagel van kogels
a proba/prova de --(s) = kogelvrij
ferita/vulnere de -- = kogelwond, schotwond
pluvia de --s = regen van kogels
funditor de --s = kogelgieter
funderia de --s = kogelgieterij
3 baal
-- de coton = baal katoen
-- de caffe = baal koffie
-- de ris = baal rijst
-- de tabaco = baal tabak
--s de mercantias = balen koopwaar
4 TYPOGRAPHIA tien riem papier


ballada sub

1 ballade
-- popular = volksballade
--s de Schiller = balladen van Schiller


ballar v

1 dansen
-- le tango (Esp) = de tango dansen
-- le rock (A) = rocken
ille balla magnificamente = hij danst voortreffelijk
le litteras balla ante mi oculos = de letters dansen voor mijn ogen
musica pro -- = dansmuziek


ballast sub

1 ballast
prender -- = ballast innemen
2 FERROVIA ballast


+ ballastar v

1 FERROVIA ballasten, begrinten, met ballast/steenslag bedekken


+ ballator sub

1 danser


ballerina sub

1 ballerina, balletdanseres


+ ballerino sub

1 ballerino, balletdanser


ballet sub FRANCESE

1 ballet
maestro de -- = balletmeester
-- nautic = waterballet
-- classic = klassiek ballet
-- moderne = modern ballet
-- super glacie = ijsballet
schola de -- = balletschool
gonnella de -- = balletrokje
le -- del Opera de Paris = het ballet van de Parijse Opera
facer -- = aan ballet doen
representar un -- = een ballet uitvoeren


ballista sub

1 HISTORIA blijde, steenwerper


ballistic adj

1 ballistisch
missile -- = ballistische raket
projectil -- = ballistische projectiel
volo -- = ballistische vlucht
pendulo -- = ballistische slinger
galvanometro -- = ballistische galvanometer
transistor -- = ballistische transistor
trajectoria -- = ballistische vliegbaan, kogelbaan


ballistica sub

1 ballistiek


ballo sub

1 bal, danspartij
-- de gala = galabal
sala de -- = balzaal, dancing
roba de -- = baljurk
festa de -- = dansfeest
libretto/carnet de -- = balboekje
-- costumate = gecostumeerd bal
-- campestre = bal in de open lucht
-- mascate/de mascas/de mascaras = gemaskerd bal
dar un -- = een bal geven
2 dans
vespere/vespera de -- = dansavond
academia/schola/instituto de -- = dansschool/academie/instituut
festa de -- = dansfeest, danspartij
figura/movimento de -- = dansfiguur
sala de -- = danszaal
local de -- = dansgelegenheid
maestro/professor de -- = dansleraar
musica de -- = dansmuziek
partner (A) de -- = danspartner
disco de -- = dansplaat
scarpa/calceo de -- = dansschoen
scarpetta de -- = dansschoentje
pista de -- = dansvloer


ballon sub

1 (lucht)ballon
-- captive = kabelballon
-- de essayo = proefballon
-- de protection = sperballon
-- sonda = weerballon
-- de barrage = versperringsballon
-- de observation = observatieballon
ascension de -- = ballonopstijging
viage de -- = ballonreis
viagiator in -- = ballonvaarder
concurso de -- = ballonwedstrijd
barrage de --(es) = ballonversperring
seta de -- = ballonzijde
manica -- = ballonmouw
mercante de --es = ballonnenverkoper
le -- se elevava in le celo/in le alto = de ballon steeg op
montar in -- = ballonvaren
sufflar un -- = een ballon opblazen
2 CHIMIA kolf
3 (grote) bal (voor sport)
-- de football (A) = voetbal
-- de rugby (A) = rugbybal
joco de -- = balspel
jocar al -- = met de bal spelen
esser in possession del -- = in balbezit zijn
passar le -- a = aanspelen
controlo del -- = balcontrole
-- con effecto interior = inswinger
le -- ha mancate le goal = de bal miste het doel
inviar le -- in le rete = de bal in het net trappen
centrar le -- ante le goal (A) = de bal voorzetten, een voorzet geven
passar le -- = de bal aangeven/overspelen


+ ballota sub

1 BOTANICA zwarte andoorn, stinknetel


ballotta sub

1 stemballetje, stembriefje


ballottada sub

1 luchtsprong (paardensport), ballotade


+ ballottage sub

1 ballotage


ballottar v

1 heen en weer gooien, heen en weer slingeren
2 balloteren, laten stemmen (over iemand)


balneari adj

1 bad...
station -- = badplaats
hotel (F) -- = badhotel
saison (F) -- = badseizoen


+ balneation sub

1 MEDICINA het baden, het nemen van baden


balneo sub

1 het baden
2 bad(water)
--s = (hete of minerale) baden


+ balneologia sub

1 balneologie, leer van het gebruik van baden


balneotherapia sub

1 geneeswijze door baden, balneotherapie


+ balsa sub

1 balsa(hout)
rate de -- = balsavlot


balsamic adj

1 balsemachtig, balsamiek, welriekend, geurig
odor -- = balsemgeur/lucht
aceto -- = balsamicoazijn
2 verzachtend


balsamifere adj

1 balsem voortbrengend
poplo -- = balsempopulier


balsamina sub

1 BOTANICA balsamien, springkruid


balsaminaceas sub pl

1 BOTANICA balsaminaceae, balsamienfamilie


balsaminacee adj

1 BOTANICA van de balsamienfamilie


balsamita sub

1 BOTANICA mierikswortel


balsamo sub

1 balsem
gutta de -- = balsemdruppel
2 zalf
-- de zinc = zinkzalf
-- de Peru = perubalsem
-- vulnerari = wondzalf


+ balsamodendro sub

1 BOTANICA mirreboom


Balthasar sub n pr

1 BIBLIA Balthasar


baltic adj

1 Baltisch
linguas -- = Baltische talen
Mar -- = Oostzee, Baltische Zee
Statos -- = Baltische Staten
porto -- = Oostzeehaven
commercio -- = Oostzeehandel


Baltico sub n pr

1 Oostzee, Baltische Zee


balto sub

1 Balt


baltoslavic adj

1 balto-slavisch


baltoslavo sub

1 Baltoslaaf


balustrada sub

1 balustrade, leuning (van trap, brug, etc.)
-- del scala = trapbalustrade
-- del balcon = balustrade van het balkon
--s modulate = geprofileerde leuningen


balustro sub

1 baluster, zuiltje, spijl (van leuning, stoel, etc.)
-- del scala = trapbaluster


bambu sub

1 BOTANICA bamboe(riet)
canna/baston de -- = bamboestok, rotting
tabula de -- = bamboetafel
sedia de -- = bamboestoel
palo de -- = bamboepaal
ponte de -- = bamboebrug
javelotto de -- = bamboespeer
pedunculo de -- = bamboestengel
planta de -- = bamboeplant
tressage de -- = bamboevlechtwerk


banal adj

1 banaal, alledaags, triviaal, afgezaagd, onbeduidend
subjecto -- = afgezaagd onderwerp
caso -- = alledaags geval
forma -- de grippe = gewone vorm van griep
parlar de cosas -- = over koetjes en kalfjes praten


+ banalisar v

1 gewoon/banaal/alledaags maken, banaliseren


+ banalisation sub

1 banalisering


banalitate sub

1 alledaagsheid, banaliteit
2 gemeenplaats, cliché


banana sub

1 banaan, pisang
gelato a -- = banaanijs
pelle de -- = bananen schil
racemo de ---s = tros bananen
cavilia a -- = banaanstekker


+ bananeto sub

1 bananenplantage


+ bananicultor sub

1 bananenkweker


+ bananicultura sub

1 bananenplantage
2 het kweken van bananen


+ bananier adj

1 bananen...
nave -- = bananenschip


+ bananiero sub

1 BOTANICA banaanboom
2 bananenkweker, handelaar in bananen


banca sub

1 FINANCIAS bank
-- del stato = staatsbank
-- mundial = wereldbank
Banca Nederlandese = Nederlandse Bank
billet/nota de -- = bankbiljet
director de -- = bankdirecteur
empleato de -- = bankbediende/employé
-- commercial/mercantil = handelsbank
-- de incassamento = incassobank
-- hypothecari = hypotheekbank
-- de emission = emissiebank
-- industrial = industriebank
-- de deposito = depositobank
-- de sparnio(s) = spaarbank
-- agricole = landbouwbank
-- de credito agricole = boerenleenbank
-- central de giro = centraal girokantoor
-- de datos = bestand (verzameling gegevens)
-- de sanguine = bloedbank
casa de -- = bankiershuis
establimento de -- = bankinstelling
-- auxiliar = hulpbank
succursal de un -- = bijbank
filial de -- = bankfiliaal
-- del empleos = vacaturebank
-- a domicilio = thuisbank
-- de sperma = spermabank
-- de genes = genenbank
robar un -- = een bank beroven
robator de -- = bankrover
facer saltar un -- = een bank laten springen


bancabile adj

1 betaalbaar (bij een bank), disconteerbaar, verhandelbaar


+ bancabilitate sub

1 betaalbaarheid/verhandelbaarheid (bij een bank)


bancar v

1 zaken doen met bank, een rekening hebben bij een bank
-- a domicilio = thuisbankieren


bancari adj

1 bank..., van het bankwezen, van (de) bank(en)
billet -- = bankbiljet
conto -- = bankrekening
disconto -- = bankdisconto
credito -- = bankkrediet
credito -- irrevocabile = onherroepelijk bankkrediet
garantia -- = bankgarantie
debita -- = bankschuld
reserva -- = bankreserve
transaction/operation -- = banktransactie
cheque (A) -- = bankcheque
dividendo -- = bankdividend
interesse -- = bankrente
deposito -- = bankdeposito
assignation -- = bankassignatie
presto -- = banklening
secreto -- = bankgeheim
establimento/institution -- = bankinstelling
filial -- = bankfiliaal
interprisa -- = bankonderneming
relation -- = bankrelatie
consortio -- = bankconsortium
edificio -- = bankgebouw
casa -- = bankiershuis
moratorio -- = bankmoratorium
societate -- = bankvereniging
lege -- = bankwet
empleato -- = bankbediende/employé
traffico monetari -- = bancair geldverkeer
action -- = bankaandeel


bancarupta sub

1 bankroet, faillissement
-- del stato = staatsbankroet
-- fraudulente = bedrieglijke bankbreuk
declaration de -- = faillietverklaring
requesta de -- = faillissementsaanvraag
culpabile de -- = bankbreukig
facer -- = bankroet/failliet gaan
revocar/annullar/rescinder un -- = een faillissement opheffen
esser al bordo del -- = op de rand van een bankroet balanceren


bancaruptero sub

1 iemand die bankroet gaat/is, bankroetier


banchero sub

1 bankier
-- a domicilio = thuisbankier


+ banchetta sub

1 bankje


banchettar v

1 aan een banket deelnemen, aan een banket aanzitten
2 lekker eten, smullen, brassen


banchettator sub

1 iemand die deelneemt/aanzit aan een banket, banketteerder
2 smuller, brasser


banchetto sub

1 banket
-- de gala = galabanket
-- nuptial = bruiloftsmaal
-- gastronomic = gastronomisch festijn
dar un -- = een banket geven


+ banchisa sub

1 pakijs, ijsbank, ijsveld


banco sub

1 bank (om op te zitten)
-- de jardin = tuinbank
-- de schola = schoolbank
-- de ferro = ijzeren bank
-- de petra = stenen bank
-- del ecclesia = kerkbank
-- del accusatos = beklaagdenbank
-- del advocatos = advocatenbank
-- de tortura = pijnbank, folterbank
-- del testes = getuigenbank
SPORT -- de penalitate = strafbank
SPORT -- del jocatores de reserva = reservebank
2 toonbank (in winkel)
-- de vendita = toonbank
3 werkbank
-- de labor/de travalio = werkbank
-- de probas/provas/essayo = testbank, proefbank
-- de macello = slachtbank
4 ondiepte, plaat
-- de sablo/de arena = zandbank
-- de glacie = ijsbank/veld
-- siliciose = kiezelbank
-- de nebula = mistbank
-- corallin/corallifere/de corallo = koraalbank
-- de ostreas = oesterbank/bed
-- de haringos = haringbank, school haringen
-- de musculos = mosselbank
-- de perlas = parelbank
pisca super le --s = bankvisserij
Banco de Dogger = Doggersbank


banda(I) sub

1 bende, schare, groep, troep
-- de robatores/fures = dievenbende
-- indisciplinate = tuchteloze bende
membro del -- = bendelid
formation de -- = bendevorming
2 MUSICA band
-- regimental = muziekkorps van het regiment


banda (II) sub

1 reep (stof, leer, papier, etc.), strook, band, strip, windsel
-- magnetic = magneetband
-- de cassetta = cassetteband
-- (magnetic) video = videoband
-- sural = puttees
-- jugular = kinband
-- perforate = ponsband
-- sonor = geluidsband
-- adhesive = plakband
-- isolante = isolatieband
-- gummate = gomstrook
-- de papiro = papierstrook
-- de sustenimento = leiband
-- de frequentias = frequentieband
-- de absorption = absorptieband
-- metric = meetlint, maatband, "centimeter"
-- de jornal = wikkel (ter verzending van krant)
-- elastic = elastiekje
-- de film (A) = filmstrook
-- designate/de designos = strip(verhaal)
album de --s designate = stripalbum
jornal de --s designate = stripblad
personage de --s designate = stripfiguur
-- de lino = reep linnen
-- de terra = strook grond
-- pro le oculos = blinddoek
-- transportator/mobile = transportband
-- rolante/continue = lopende band
-- cyclabile = fietsstrook
-- de stationamento = parkeerstrook
serra a -- = lintzaag
aciero a -- = bandstaal
filtro de -- = bandfilter
COMPUTATOR lector de --s = bandlezer
graphico a --s = banddiagram
spectro del --s = bandspectrum


bandage sub

1 verband, zwachtel, bandage
-- herniari/hernial = breukband
-- compressive = drukverband
-- elastic = rekverband
-- cruciate = kruisverband
-- provisori = noodverband
-- umbilical = navelbandje
-- de gypso = gipsverband
-- sterilisate = gesteriliseerd verband
-- aseptic = aseptisch verband
-- de emergentia = noodverband, snelverband
poner/applicar un -- = een zwachtel aanbrengen


+ bandagista sub

1 bandagist, breukbandenmaker


bandar v

1 verbinden (wond)
-- le vulneres de un persona = iemands wonden verbinden
-- un bracio = een arm verbinden
-- le oculos a un persona = iemand blinddoeken
material pro -- = verbandmateriaal, verbandmiddelen


+ banderilla sub ESPANIOL

1 banderilla


+ banderola sub

1 draagband, schouderriem, bandelier


bandiera sub

1 banier, vlag, vaandel, spandoek
-- national = nationale vlag
-- nederlandese = Nederlandse vlag
-- tricolor = driekleur
-- de pilota = loodsvlag
palo de -- = vlaggestok
mast de -- = vlaggemast
-- pro signalar = seinvlag
-- stellate = Amerikaanse vlag, "stars and stripes"
a --s displicate e tambur battente = met vliegende vaandels en slaande trom
displicar le -- = de vlag ontplooien/uitsteken
salutar le -- = de vlag groeten
hissar/altiar le -- = de vlag hijsen
rangiar se/aggruppar se sub le -- de un persona = zich onder iemands vaandel scharen
SPORT levar le -- pro offside (A) = vlaggen voor buitenspel


bandierola sub

1 vaantje, wimpel, lint met inscriptie


banditismo sub

1 banditisme, gewelddadigheid


bandito sub

1 bandiet, schurk, boef
cavallero -- = roofridder
-- astute/astutiose = doortrapte schurk
banda de --s = bandietenbende
chef (F) de --s = bandietenhoofdman
truppa de --s = bandietentroep


+ bandjir sub

1 bandjir


+ bandoliera sub

1 draagband, schouderriem, bandelier
-- de carabina = karabijnriem


+ bandonion sub

1 MUSICA bandoneon


+ bandotheca sub

1 1. verzameling (magneet)banden, 2. kast voor (magneet)banden


+ bang sub

1 knal
-- supersonic = supersonische knal


+ Bangladesh sub n pr

1 Banglades


+ baniante sub

1 bader


baniar v

1 een bad geven, baden
-- un infante = een kind in bad doen
-- se = een bad nemen, in bad gaan
le rore/ros baniava le campos = over de velden lag dauw
le aqua baniava le roccas = het water omspoelde de rotsen


baniator sub

1 bader


banio sub

1 het baden
camera/sala de -- = badkamer
roba de -- = badmantel
costume de -- = badpak
scarpa de -- = badschoen
sapon de/pro le -- = badzeep
calceones de -- = zwembroek
casa de --(s) = badhuis
cabina de -- = badhokje
articulos de -- = badartikelen
establimento de --s = badinrichting
--s public = openbare badinrichting
--s thermal = thermale baden
vestimentos de -- = badkleding
drappo de -- = badlaken
toalia de -- = badhanddoek
tapete/tapis (F) de -- = badmat
bonetto de -- = badmuts
scuma/spuma de -- = badschuim
saison (F) de --s = badseizoen
sacco de -- = badtas
slip de -- = badslip
sal de -- = badzout
preparar un -- = een bad klaarmaken
prender un -- = een bad nemen
plenar le -- = het bad laten vollopen
prender un -- fortiate = een nat pak halen
esser in le mesme -- = in hetzelfde schuitje zitten
2 bad(water)
aqua de -- = badwater
--s = (hete of minerale) baden
-- turc/a/de vapor = zweetbad, stoombad
-- de fango = modderbad
-- sulfurose = zwavelbad
-- de sablo = zandbad
-- de mercurio = kwikbad
-- de scuma/spuma = schuimbad
-- natural = natuurbad
-- de sol = zonnebad
-- de sanguine = bloedbad
--s medical = geneeskrachtige baden
-- de tinctura = kleurbad
-- de immersion = dompelbad
PHOTOGRAPHIA
-- de virage = kleurbad
PHOTOGRAPHIA -- de fixage = fixeerbad
PHOTOGRAPHIA -- de arresto = stopbad
PHOTOGRAPHIA -- de disveloppamento = ontwikkelbad


banio-maria sub

1 waterbad
2 bain-mariepan, dubbele kookpan


banjo subv

1 banjo
musica de -- = banjomuziek


+ banjoista sub

1 banjospeler
club (A) de --s = banjovereniging


bannimento sub

1 het verbannen, verbanning
2 ballingschap


bannir v

1 verbannen
-- le guerra = de oorlog uitbannen


banno sub

1 officiële afkondiging, openbare kennisgeving
--s = kerkelijke huwelijksafkondiging
2 ban, uitstoting
3 verbanning


+ bantam sub

1 BOXA peso -- = bantamgewicht


+ bantu sub

1 (persoon) Bantoe
2 bantoetaal, bantoe


+ bantu adj

1 Bantoe
lingua -- = bantoetaal


+ bantuistica sub

1 bantoeïstiek


+ baobab sub

1 BOTANICA baobab, apenbroodboom


baptisar v

1 ten doop houden, dopen
-- un infante = een kind dopen, een kind ten doop houden
-- per immersion = dopen door onderdompeling
2 een naam geven, dopen
-- un nave = een schip dopen


baptisator sub

1 iemand die doopt, doper


baptismal adj

1 doop...
cossino -- = doopkussen
aqua -- = doopwater
fonte -- = doopvont
candela -- = doopkaars
mantello -- = doopmantel
tener un infante al fonte -- = een kind ten doop houden
promissa -- = doopgelofte, doopbelofte
formulario -- = doopformulier
nomine -- = doopnaam
ceremonia -- = doopplechtigheid
alliantia -- = doopverbond


baptismo sub

1 doop
-- per immersion = doop bij/door indompeling
-- infantil/del infantes = kinderdoop
nomine de -- = doopnaam, voornaam, roepnaam
promissa de -- = doopbelofte
ceremonia de -- = doopplechtigheid
registro del --s, libro de -- = doopregister
acto de -- = doopakte
certificato de -- = doopattest/briefje
unction de -- = zalving bij de doop
aqua de -- = doopwater
-- de un nave = doop van een schip
-- del aere = luchtdoop, eerste vliegreis
-- del foco = vuurdoop
2 leer der doopsgezinden


baptista sub

1 iemand die doopt, doper
Sancte Johannes -- = Johannes de Doper
2 THEOLOGIA baptist, doopsgezinde


+ baptista adj

1 baptistisch
doctrina -- = baptistische leer


baptisterio sub

1 doopkapel, baptisterium
2 doopvont
grillia del -- = doophek


bar (I) sub ANGLESE

1 bar, kroeg, café
tabouret (F) de -- = barkruk
servitor de -- = barbediende
2 bar, tapkast
-- mobile = rijdende bar


+ bar (II) sub

1 PHYSICA bar
-- meteorologic = meteorologische bar


+ baratar v

1 marchanderen, loven en bieden


+ barateria sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES schelmerij, baratterie


barba sub

1 baard
facer le -- a un persona = iemand scheren
pilos de -- = baardhaar
platto a -- = scheerbekken
pincel/penicillo a/de -- = scheerkwast
speculo a/de -- = scheerspiegel
aqua a/de -- = scheerwater
sapon a/de/pro -- = scheerzeep
crema a/de/pro -- = scheercrème
-- a/in puncta = puntbaard
-- de capra = sik
-- integre = volle baard
-- lateral = bakkebaard
-- hirsute = ruige baard
Barba Blau = Blauwbaard
lassar crescer le -- = de baard laten staan
2 (van een veer, aar) barba


+ barbacoa sub

1 barbecue
festa de -- = barbecuefeest


barbar v

1 een baard krijgen, een baard laten staan


barbare adj

1 barbaars, onbeschaafd, woest, wreed
crimine -- = barbaarse misdaad
populos -- = onbeschaafde volken


+ barbarea sub

1 BOTANICA barbarakruid
-- stricte = stijf barabarakruid


+ barbaresc adj

1 Barbarijs
le Statos -- = Barbarije, het land van de Berbers
piratas/corsarios -- = Barbarijse zeerovers
cavallos -- = Barbarijse paarden


+ barbaria sub

1 barbaarsheid, barbarij
committer un acto de -- = een wreedheid begaan
recader in le -- = terugvallen in de barbarij


barbaric adj

1 barbaars, woest, wreed
costumes/usantias -- = barbaarse gewoonten
invasiones/irruptiones -- = invallen van de barbaren


barbarisar v

1 barbaars maken, barbariseren
2 barbarismen (grove taalfouten) gebruiken


+ barbarisation sub

1 het barbariseren
2 het gebruik van barbarismen (grove taalfouten)


barbarismo sub

1 barbaarsheid, barbarij
2 grove taalfout, barbarisme


barbaritate sub

1 barbaarsheid, barbarij, barbaarse daad


barbaro sub

1 barbaar
invasiones/irruptiones del --s = invallen van de barbaren
2 barbaar, woesteling


barbate adj

1 gebaard, baardig, met baard
homine -- = gebaard persoon, baardman
usnea -- = baardmos
diantho -- = duizendschoon
erignatho -- = baardrob
gypaeto -- = baardgier, lammergier


+ barbecue sub ANGLESE

1 barbecue
festa de -- = barbecuefeest


barberia sub

1 barbiersvak
2 barbierszaak


barbero sub

1 barbier


+ barbiturato sub

1 CHIMIA barbituraat


+ barbituric; adj

1 CHIMIA
barbituur...
composito -- = barbituurverbinding
acido -- = barbituurzuur


+ barbiturismo sub

1 MEDICINA barbiturisme, verslaving aan barbituraten


+ barbo sub

1 ZOOLOGIA barbeel
hamo de -- = barbeelhaak


+ barbula sub

1 haartje (van een veer)


+ barbute adj

1 met een baard, gebaard, baardig
homine -- = gebaard persoon, baardman


+ barbuto sub

1 gebaard persoon, baardman


barca sub

1 boot(je), schuit
-- remate = roeiboot
-- a/de remos = roeiboot
-- a/de vela(s) = zeilboot
-- a/de motor = motorboot
-- de pisca/de piscator = vissersboot
-- de cabotage = kustvaartuig
-- de salvamento = reddingboot
-- a fundo platte = praam
-- del deserto = schip van de woestijn
-- in periculo = schip in nood
location de --s = botenverhuur
locator de --s = botenverhuurder
ir in -- = varen
MYTHOLOGIA -- de Charon = Charons boot
ponte de --s = schipbrug


barcarola sub ITALIANO

1 MUSICA barcarolle, Venetiaans gondellied


+ barcassa sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES barkas


barcata sub

1 bootlading, schuitvol


+ Barcelona sub n pr

1 Barcelona


+ barcelonese adj

1 van/uit Barcelona


+ barcelonese sub

1 bewoner van Barcelona


barchero sub

1 schipper


bardana sub

1 BOTANICA kliskruid, klis, klit
radice de -- = klitwortel


+ bardic adj

1 barden...
canto -- = bardenlied


+ bardo sub

1 bard, dichter-zanger
-- celtic = Keltische bard
canto del --s = bardenlied
choro de --s = bardenkoor


+ baresthesia sub

1 MEDICINA baresthesie, overgevoeligheid voor gewicht of druk


+ barion sub

1 PHYSICA barion


barium sub

1 CHIMIA barium
composito de -- = bariumverbinding
hydroxydo de -- = bariumhydroxyde
sulfato de -- = bariumsulfaat
carbonato de -- = bariumcarbonaat


+ barmaid sub ANGLESE

1 barmeisje, barjuffrouw


+ barman sub ANGLESE

1 barman, barkeeper


+ barn sub ANGLESE

1 PHYSICA barn (eenheid van opp.)


+ barnabita sub

1 RELIGION barnabiet (monnik)


+ barnacle,bernacle sub

1 ZOOLOGIA zeegans, rotgans


baroc adj

1 barok
stilo -- = barokstijl
ecclesia -- = barokkerk
theatro -- = baroktoneel
arte -- = barokkunst
artista -- = barokkunstenaar
litteratura -- = barokliteratuur
autor -- = barokschrijver
poeta -- = barokdichter
pictor -- = barokschilder
pictura -- = 1. barokschilderkunst, 2. barokschilderij
sculptura -- = barokbeeldhouwkunst
architectura -- = barokarchitectuur
architecto -- = barokbouwmeester
edificio -- = barokgebouw
musica -- = barokmuziek
periodo -- = barokperiode


baroco sub

1 barok (periode, stijl)


barogramma sub

1 METEO barogram


+ barographic adj

1 METEO van de barograaf


barographo sub

1 METEO barograaf


barologia sub

1 barologie, gewichtsleer


barometric adj

1 barometrisch, barometer...
scala -- = barometerschaal
altor -- = barometerstand
gradiente -- = barometrische gradiënt
curva -- = barometerkromme, barogram
maximo -- = barometrisch maximum
pression -- = barometerdruk
observationes -- = barometrische waarnemingen
variationes -- = luchtdrukveranderingen/schommelingen


barometro sub

1 barometer
-- a/de mercurio = kwikbarometer
-- a/de siphon = hevelbarometer
-- aneroide = aneroïde barometer
-- nautic/de navigation = scheepsbarometer
EC -- de conjunctura = conjunctuurbarometer
tubo de -- = barometerbuis
le -- monta = de barometer gaat omhoog
le -- bassa/descende = de barometer daalt/zakt
le -- indica bon tempore = de barometer staat op mooi weer


barometrographia sub

1 METEO barometrografie


barometrographo sub

1 METEO barometrograaf, barograaf


baron sub

1 baron


baronage sub

1 de baronnen (van een land)
2 titel van baron, hoedanigheid van baron


+ baronal adj

1 mbt een baron of een baronie


baronessa sub

1 barones


baronetto sub

1 baronet (Engelse adellijke titel)


baronia sub

1 baronie, gebied van een baron
Baronia de Breda = Baronie van Breda


+ baroreceptor sub

1 MEDICINA baroreceptor


+ baroscopio sub

1 baroscoop


+ barosensibile adj

1 drukgevoelig, barosensibel


+ barothermographo sub

1 barothermograaf


barothermohygrographo sub

1 barothermohygrograaf


+ barothermometro sub

1 barothermometer


+ barotrauma sub

1 MEDICINA barotrauma


+ barotrope adj

1 barotroop


+ barotropic adj

1 barotroop


+ baroxyton sub

1 MUSICA baroxyton


barra sub

1 baar, staaf, stang, lat, boom, balk
-- de ferro = ijzeren staaf
-- de ligno = houten lat
--s de un grillia = spijlen van een hek
--s parallel = brug (gymnastiektoestel)
--s asymmetric = brug met ongelijke leggers (gymnastiektoestel)
-- de auro = baar goud
-- protective = leuning
-- fixe = rekstok
--s mural/de pariete = wandrek
-- de ancorage = ankerstaaf
-- de pesos = halter
-- de commando = stuurknuppel (in vliegtuig)
-- transversal = 1. dwarslat (sport), 2. dwarsstang, 3. FERROVIA dwarsligger
-- de balancia = evenwichtsbalk
TELEVISION -- de interferentia = ruisbalk
-- de chococate {sj} = reep chocola
-- de sapon = stuk zeep
cannella in --s = pijpkaneel
sulfure in --s = pijpzwavel
aciero in --s = staafstaal
ferro in --s = staafijzer
auro in --s = staafgoud
fenestra con --s = tralievenster
codice a/de --s = streepjescode
-- de substraction = aftrekstreep
-- del t = streepje van de t
2 HERAL baar, linkerschuinbalk
3 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES roerpen, helmstok
4 zandbank, zandplaat (in riviermonding)
5 laag (van paard)
6 MUSICA maatstreep
-- de mesura = maatstreep
7 JURIDIC balie


barraca sub

1 hut
2 barak, keet, loods, kraam
campo de --s = barakkenkamp
-- de tiro = schiettent
-- de plagia = strandtent
-- de feria = kermistent


barracon sub

1 grote barak


+ barracuda sub

1 ZOOLOGIA (vis) barracuda


barrage sub

1 versperring, hindernis, slagboom, afsluitboom
-- de un strata = straatversperring
-- de minas = mijnversperring
ballon de -- = versperringsballon
2 stuwdam
-- a ponte = brugdam
-- antitempesta = stormvloedkering
-- in beton/concreto = betondam
-- auxiliar = hulpdam
laco de -- = stuwmeer
cresta/crista del -- = damkruin
ruptura del -- = dambreuk
3 MILITAR spervuur
tiro/foco de -- = spervuur
4 SPORT barrage
match (E) de -- = beslissingswedstrijd


barrar v

1 versperren, afsluiten, afzetten, blokkeren
catena a/de -- = sperketting
-- le passage = de doortocht versperren
zona barrate = spergebied


+ barrel sub ANGLESE

1 barrel


barrica sub

1 vat, ton, fust, okshoofd
-- de farina = vat meel
-- de haringos = vaatje haring


barricada sub

1 barricade, versperring, hindernis
combatto de -- = barricadegevecht
guerra de --s = barricadenoorlog
formar --s = barricaden oprichten
ir/montar al --s = de barricaden opgaan
combatter super le --s = vechten op de barricaden


barricadar v

1 barricaderen, versperren
-- le porta = de deur barricaderen
le studentes ha barricadate le stratas = de studenten hebben de straten gebarricadeerd


barriera sub

1 versperring, hindernis, barrière
-- natural = natuurlijke hindernis
-- de corallo = koraalrif
rumper le -- sonic/sonor/del sono = de geluidsbarrière doorbreken
-- thermal = hittebarrière
-- linguistic = taalbarrière
-- antitank = tankafsluiting>br>
SPORT
cursa a/super --s = hordenloop
-- de pisces = viskering
-- antitempesta = stormvloedkering
2 hek, schutting, slagboom, spoorboom
-- (de plancas) de un jardin = schutting van een tuin
-- de clausura = sluithek
--s del passage a nivello = spoorbomen
poner un -- a = een dam opwerpen tegen
3 tolhek
--s doanal = tolmuren


barril sub

1 vat, ton(netje)
-- de pulvere = kruitvat
-- de bira = vat bier, biervat
-- de haringos = ton haringen, harington
-- de petroleo = vat petroleum
-- de oleo = vat olie
-- de haringos = vaatje haring
bira de -- = bier uit het vat
fabrica de --es = vatenfabriek
corco de -- = vatkurk
valvula de -- = vatkraan
clave de -- = vatsleutel
2 vat (inhoudsmaat voor olie: 158,98 liter)


barrilero sub

1 kuiper
utensiles de -- = kuipersgereedschap
martello de -- = kuipershamer


+ barriletto sub

1 vaatje
-- de pulvere = vaatje buskruit


+ Bartholomeo sub n pr

1 Bartholomeus
massacro del Sancte -- = Bartholomeusnacht, Bloedbruiloft


+ barycentric adj

1 PHYSICA MATHEMATICA zwaartepunt...
axe -- de un corpore = zwaartepuntsas van een lichaam


+ barycentro sub

1 MATHEMATICA PHYSICA barycentrum, zwaartepunt
-- de un triangulo = snijpunt van de zwaartelijnen van een driehoek


+ baryon sub

1 PHYSICA baryon (elementair deeltje)


+ baryonic adj

1 PHYSICA mbt baryonen/een baryon


+ barysphera sub

1 aardkern, barysfeer


baryta sub

1 MINERALOGIA bariet, zwaaraarde
aqua/solution de -- = barietwater
blanco de -- = barietwit


+ barytic adj

1 CHIMIA bariet...
sal -- = barietzout
aqua/solution -- = barietwater


+ barytina sub

1 CHIMIA zwaarspaat, bariumsulfaat


+ barytonal adj

1 van een bariton


barytone adj

1 PHONETICA geen accentteken hebbend op de laatste lettergreep van een Grieks woord


barytono sub

1 bariton, tenorhoorn
2 bariton(zanger)
parte de -- = baritonpartij


basal adj

1 betrekking hebbend op de basis, als grondslag dienend
principios -- del democratia = grondprincipes van de democratie
2 MEDICINA basaal
membrana -- = basaal membraan
parte -- de un organo = basaal deel van een orgaan
metabolismo -- = basaal metabolisme
temperatura corporee -- = basaaltemperatuur


basaltic adj

1 basaltachtig, basalten, basalt...
roccas -- = basaltgesteenten
lava -- = basaltlava
muro -- = basaltmuur
petra -- = basaltkei
gravella -- = basaltsplit


basalto sub

1 MINERALOGIA basalt
bloco de -- = basaltblok
muro de -- = basaltmuur
rocca de -- = basaltrots
petra de -- = basaltkei
gravella de -- = basaltsplit


basamento sub

1 ARTE DE CONSTRUER onderbouw, grondmuur, fundament, basement
-- de un monumento = onderbouw van een monument
2 souterrain, laagste verdieping


+ basanite sub

1 basaniet


basar v

1 baseren, gronden, grondvesten, steunen (op)
-- se super = zich baseren op, uitgaan van
-- se unicamente super le factos = alleen de feiten laten spreken


+ basc adj

1 Baskisch
le pais -- = Baskenland


+ basco sub

1 Bask
2 Baskisch (taal)


bascula sub

1 TECHNICA bascule, wip
sedia a/de -- = schommelstoel
ponte a/de -- = basculebrug
ponte rolante a/de -- = rolbasculebrug
cavallo a/de -- = hobbelpaard
2 brugbalans, bascule
-- automatic/instantanee = snelweger
-- de cocina = huishoudweegschaal
-- pro personas = personenweegschaal


+ basculante adj

1 kiep..., kantel..., klap...
carro -- = kiepkar
camion -- = kiepauto
fenestra -- = klapraam, kantelraam
porta -- = kanteldeur
tabula -- = klaptafel
ponte -- = klapbrug


bascular v

1 kantelen, omgooien, omkiepen


bascular adj

1 bascule...
ponte -- = basculebrug, klapbrug


basculation sub

1 het kantelen, kanteling


base sub

1 basis (anque MATHEMATICA), grondtal, fundament, grondvlak, onderstel, steun, voet, sokkel
super le/a -- de = op basis van
super un -- solide = op degelijke gronden
concepto/notion de -- = basisbegrip
elemento de -- = basiselement, grondbestanddeel
unitate de -- = basiseenheid
dato de -- = basisgegeven
angulo de -- = basishoek
industria de -- = basisindustrie
salario de -- = basissalaris/loon
pension de -- = bodempensioen
cognoscentia/cognoscimento de -- = basiskennis
formation de -- = basisopleiding
SPORT
selection de -- = basisopstelling
premio de -- = basispremie
producto de -- = basisprodukt
structura de -- = basisstructuur
tarifa de -- = basistarief
texto de -- = basistekst
le gente del -- = de mensen aan de basis
-- legal = wettelijke basis
-- de un triangulo = basis van een driehoek
-- cranian/cranial/del cranio = schedelbasis
fractura del -- cranian/cranial/del cranio = schedelbasisfractuur
-- del naso = neuswortel
-- de un vitro = voet van een glas
-- de un colonna/columna = voet van een zuil
-- del montania = voet van de berg
PHONETICA -- de articulation = articulatiebasis
lista de -- = plint
-- de un rationamento = uitgangspunt van een redenering
-- de un pyramide = basis van een piramide
poner le --s de un scientia = de grondslag van een wetenschap leggen
servir de -- a un cosa = als basis voor iets dienen
esser al -- de un cosa = aan iets ten grondslag liggen
super un -- annual = op jaarbasis, per jaar
2 MILITAR basis
-- militar/del armea = militaire basis, legerbasis
-- naval/de marina = vlootbasis
-- aeree/de aviation = luchtmachtbasis, vliegbasis
-- de attacco = aanvalsbasis
-- de lanceamento = lanceerbasis
-- de rocchettas/de missiles = raketbasis
-- de submarinos = duikbootbasis
-- de operationes = operatiebasis
porto de -- = thuishaven
3 CHIMIA base
-- salificabile = zoutvormende base


baseball sub ANGLESE

1 baseball, honkbal
jocar al -- = honkballen
jocator de -- = honkballer
bat (A) de -- = honkbalknuppel


+ baseballista sub

1 honkballer


+ Basedow sub n pr

1 Basedow
maladia de --, struma exophthalmic = ziekte van Basedow


+ basedowian adj

1 MEDICINA van Basedow


+ basedowiano sub

1 MEDICINA lijder aan de ziekte van Basedow


+ basedowismo sub

1 MEDICINA basedowisme


Basel sub n pr

1 Basel


+ baseline sub ANGLESE

1 SPORT baseline


+ basiamano sub

1 handkus


basiar v

1 kussen, zoenen
-- le mano de un dama = een dame de hand kussen
-- le pulvere = in het stof/zand bijten


basic adj

1 fundamenteel, tot de basis behorend, basis...
industria -- = basisindustrie
salario -- = basissalaris/loon
vocabulario -- = basisvocabularium
notion/concepto -- = basisbegrip
principio -- = basisprincipe
elementos -- de un problema = basiselementen van een probleem
esser basicamente de accordo = het principieel eens zijn
2 CHIMIA basisch
sal -- = basisch zout
reaction -- = basische reactie
roccas -- = basische gesteenten


basicitate sub

1 CHIMIA basiciteit, basiditeit
grado de -- = basiciteitsgraad


+ basidio sub

1 BOTANICA basidium (sporendrager van steeltjeszwammen)


+ basidiomyceto sub

1 BOTANICA steeltjeszwam


+ basidiospora sub

1 BOTANICA basidiospore


+ basificar v

1 CHIMIA in een base omzetten, basisch maken


+ basification sub

1 CHIMIA omzetting in een base, het basisch maken


+ basilic adj

1 vena -- = koningsader


basilica sub

1 basiliek
-- cathedral = kathedrale basiliek
-- patriarchal = patriarchale basiliek
-- cruciforme = kruisbasiliek
hemicyclo de un -- = hemicyclus van een basiliek
stilo de -- = basiliekstijl


+ basilical adj

1 van een basiliek, een basiliek betreffend


+ basilico sub

1 BOTANICA basilicum


+ basilima sub

1 BOTANICA lijsterbesspirea


+ basilisco sub

1 ZOOLOGIA basilisk (soort boomhagedis)
2 MYTHOLOGIA basilisk, basiliscus, slangdraak


basio sub

1 kus, zoen
-- de mano = handkus
-- tenere = tedere kus
-- sonor = klapzoen
-- de pace = vredekus
-- de Judas = Judaskus
dar un -- forte a un persona = iemand een pakkerd geven
dar un -- de adeo a un persona = iemand vaarwel kussen
coperir de --s le facie de un persona = iemands gezicht afkussen
inviar --s = kushandjes geven


+ basipetal adj

1 Vide: basipete


+ basipete adj

1 BIOLOGIA basipetaal, van boven naar beneden groeiend


+ basiphile,basophile adj

1 BOTANICA basofiel


+ basketball sub ANGLESE

1 SPORT basketball
match (E) de -- = basketbalwedstrijd


+ basophile adj

1 BOTANICA basofiel


+ basophilia sub

1 basofilie


+ bassa sub

1 BURSA baisse
-- del cursos = koersdaling
specular al -- = à la baisse speculeren


bassar v

1 lager maken, laten zakken, naar beneden laten, verlagen
-- un muro = een muur verlagen
-- le cortina = het gordijn laten zakken
-- le tarifa = het tarief verlagen
-- le capite/testa = het hoofd buigen
-- le oculos = de ogen neerslaan
-- se = bukken
-- le precio = de prijs laten zakken
-- le pharos = dimmen
-- le voce = zachter gaan spreken
-- le sono (del radio) = de radio zachter zetten
-- le gas = het gas lager zetten
-- le luces = dimmen
-- le volumine = het geluid zachter zetten
2 lager worden, zakken, dalen
le temperatura bassa = de temperatuur daalt
le vendita bassa = de verkoop loopt terug
le cursos bassa = de koersen dalen
le aqua ha bassate = het water is gezakt
le barometro ha bassate = de barometer is gezakt
le nivello comencia a -- = het niveau begint af te zakken


basse adj

1 laag, laaggelegen, beneden...
in voce -- = zacht, niet luid
plana -- = laagvlakte
scarpa -- = lage schoen
pais -- = laagland
citate -- = benedenstad
parte -- del citate = benedenstad
marea -- = eb, laagtij, laagwater
de -- tension = laagspannings...
currente de -- tension = zwakstroom
le puncto le plus -- = het dieptepunt
METEO -- pression = lage druk
METEO zona de -- pression = lagedrukgebied
BOXA colpo -- = slag onder de gordel
esser de -- origine/de -- nascentia = van lage afkomst zijn
le dollar (A) es -- = de dollar staat laag
cantar in tono -- = laag zingen
2 MUSICA bas...
registro -- del organo = basregister van het orgel
guitarra/gitarra -- = basgitaar
corno -- = bashoorn
trompetta -- = bastrompet
flauta -- = basfluit
flauta dulce -- = basblokfluit
clarinetto -- = basklarinet
violino -- = basviool
3 laag, gemeen
instinctos -- = lage instincten
ager bassemente = laag/gemeen handelen


basse-relievo sub

1 bas-relief
sculptura in -- = sculptuur in bas-relief


bassessa sub

1 laagheid, gemeenheid, lage daad
committer un -- = een gemene daad/laagheid begaan
le -- de un action = de laagheid van een daad


+ bassetto sub

1 MUSICA bassethoorn
2 dashond


bassinetto sub

1 klein bassin, bekkentje, kommetje
2 HISTORIA stormhoed, soort helm


bassino sub

1 bassin, bekken, kom, schaal, bak
-- de metallo = metalen bak
-- de porcellana = porseleinen kom
-- a lavar = waskom
-- hygienic = po, ondersteek
2 bassin, reservoir, bekken, vijver
-- de natation = zwembassin
-- de decantation = bezinkbekken
-- de piscicultura = viskweekvijver
3 ANATOMIA bekken
-- renal = nierbekken
4 GEOLOGIA bekken
-- carbonifere = kolenbekken/gebied
-- aquitan = Aquitaans bekken
5 dok
-- flottante = drijvend dok
-- de reparation sic/de carinage = droogdok
6 havenkom
-- portuari/de un porto = havenbekken/kom
-- a marea = getijbekken
-- lacustre = meerbekken
7 stroomgebied (van rivier)
-- fluvial = stroomgebied


+ bassista sub

1 BURSA baissier, baissespeculant, speculant à la baisse


+ bassista adj

1 BURSA à la baisse, dalend


basso sub

1 laagst gelegen gedeelte, onderste deel, onderkant
le -- del visage = de onderkant van het gezicht
le -- del pagina = de onderkant van de bladzijde
le -- de un scala = het ondereinde van een trap
in -- = beneden, onderaan
ille habita in -- = hij woont beneden
in -- del pagina = onder aan de bladzijde
a -- cappello! = hoed af!
a -- le bomba! = ban de bom!
a -- = naar beneden
verso le -- = benedenwaarts
pulsar verso le -- = neerdrukken
jectar a/in -- = naar beneden gooien
reguardar a/in --/verso le -- = naar beneden kijken
a -- le traitores! = weg met de verraders!
a -- le dictator! = weg met de dictator!
2 MUSICA baspartij
clave de -- = bassleutel
3 contrabas
4 bas (mannenstem)
voce de -- = basstem


basso adv

1 laag
2 zachtjes


basson sub

1 MUSICA fagot


basta interj

1 genoeg!, basta!, stop!
-- con iste stupiditates! = kappen met die onzin!


bastante adv

1 tamelijk wat, nogal, vrij
-- cocte/cocite = gaar
con -- frequentia = tamelijk vaak
iste parola ha connotationes -- forte = dit woord heeft nogal een zware lading
ille ha un aspecto -- curiose = hij ziet er wat apart uit
le tempore esseva -- disfavorabile = het weer zat lelijk tegen


bastante adj

1 voldoende, genoeg


bastantia sub

1 voldoende voorraad, voldoende hoeveelheid, voldoende inkomen
a -- = rijkelijk


bastar v

1 voldoende zijn, genoeg zijn
le modo de vestir non basta a characterisar un individuo = de manier van kleden is niet voldoende om iemand te

karakteriseren

-- a se ipse = genoeg aan zichzelf hebben


bastarde adj

1 onecht, bastaard...
infante -- = onecht kind
filio -- = bastaardzoon
racia -- = bastaardras
can -- = geen raszuivere hond
lima -- = bastaardvijl
linguage -- = brabbeltaal
2 onecht, vals, nagemaakt
3 TYPOGRAPHIA half schuin half rechtopstaand


bastardia sub

1 bastaardij, onechtheid, onechte geboorte


+ bastardisar v

1 tot bastaard maken


bastardo sub

1 onecht kind, bastaard
2 (rasloos dier, etc.) bastaard


bastille sub FRANCESE

1 bastille, vesting(werk)


+ bastimento sub

1 (groot) zeeschip
-- de commercio = koopvaardijschip
-- de guerra = oorlogsschip/bodem
-- de cargo = vrachtschip


bastion sub

1 bastion, bolwerk, vesting
-- de conservatismo = conservatief bolwerk


+ bastionar v

1 versterken met bastions


+ bastir v

1 (aaneen)rijgen, in elkaar rijgen, met een rijgdraad vasthechten, driegen
filo a/de -- = rijgdraad, rijggaren


+ bastitura sub

1 het rijgen, het driegen


basto sub

1 pakzadel, draagzadel
asino de -- = pakezel
cavallo de -- = pakpaard


baston sub

1 stok, staf
-- de marechal = maarschalksstaf
-- de ski/de skiator = skistok
-- de peregrino/pelegrino = pelgrimstaf/stok
-- indicatori = aanwijsstok
-- de biliardo = queue
-- de gumma = gummistok
-- de mendico/de mendicante = bedelstaf
-- de cannella = kaneelstang
-- de creta = krijtje
-- punctate/punctute = puntstok
-- nodose = knoestige stok
mitter --es in le rotas = een spaak in het wiel steken
colpo de -- = stokslag
2 wandelstok
granmamma va con un -- = oma loopt met een stok
-- de bambu = bamboestok
-- de montania = bergstok


bastonada sub

1 pak stokslagen, pak slaag, pak rammel, afranseling


bastonar v

1 stokslagen geven, knuppelen, pak slaag geven, pak rammel geven, afranselen
-- a sanguine = tot bloedens toe knuppelen


+ bastonator sub

1 iemand die stokslagen geeft


+ bastonetto sub

1 stokje
-- de coton = wattenstaafje
-- de cannella = kaneelstokje


+ bat sub ANGLESE

1 SPORT knuppel, slaghout, bat (tafeltennis)
-- de baseball (A) = honkbalknuppel


batata sub

1 zoete aardappel


+ batave adj

1 Bataafs, Batavisch
Republica Batave = Bataafse Republiek


+ batavo sub

1 Bataaf


+ batellero sub

1 binnenschipper
infante de -- = schipperskind
schola pro infantes de --s = schippersschool
bursa del --s = schippersbeurs


+ batello sub

1 boot(je)
-- de cursa = raceboot
excursion in -- = boottochtje


+ bathyal adj

1 GEOLOGIA bathyaal
zona -- = bathyale zone


+ bathygraphia sub

1 bathygrafie


+ bathygraphic adj

1 bathygrafisch
mesurationes -- = bathygrafische metingen


+ bathymetria sub

1 (mbt zee) dieptemeting, bathymetrie


+ bathymetric adj

1 (mbt zee) dieptemetings..., bathymetrisch
carta -- = dieptekaart


+ bathymetro sub

1 bat(h)ometer, dieptemeter


+ bathypelagic adj

1 bathypelagisch
zona -- = bathypelagische zone


+ bathyscapho sub

1 bathyscaaf, diepzeeduikboot


+ bathysphera sub

1 bathysfeer (duikbol voor diepzeeonderzoek)


batik sub

1 het batikken, batikwerk, batiktechniek


batikar v

1 batikken


+ batikator sub

1 batikker


batista sub

1 kamerdoek, batist
-- de coton = katoenbatist


+ batrachio sub

1 BOTANICA waterranonkel
-- aquatile = gewone waterranonkel
ongelijkbladige -- = batrachio heterophylle


batrachomyomachia sub

1 batrachomyomachie (strijd tussen kikkers en muizen)


battalia sub

1 (veld)slag, gevecht, strijd
campo de -- = slagveld
zona de -- = gevechtszone
ordine de -- = slagorde
linea de -- = slaglinie
cavallo de -- = strijdros
Battalia de Waterloo = Slag bij Waterloo
Battalia de Leningrad = Slag om Leningrad
Battalia del Marne = Slag aan de Marne
Battalia del Sporones de Auro = Gulden Sporenslag
-- de carros de combatto/de tanks (A) = tankslag
-- stratal/de strata = straatgevecht
-- de ideas = ideeënstrijd
-- terrestre/campal = veldslag
-- naval = zeeslag
-- aeree = luchtslag
-- defensive = afweerslag
-- del precios = prijzenslag
-- electoral = verkiezingsstrijd
-- sanguilente = bloedige slag
-- simulate/fingite = schijngevecht
-- contra le rumores = strijd tegen de geruchten
-- contra le inflation = strijd tegen de inflatie
dar/livrar -- = slag leveren
ganiar un -- = een slag winnen


battaliar v

1 vechten, strijden


battaliator sub

1 vechter, strijder


battalion sub

1 bataljon
-- de infanteria = infanteriebataljon
-- disciplinari = strafbataljon
-- blindate/cuirassate/de carros de combatto/de tanks (A) = tankbataljon
commandante del -- = bataljonscommandant
medico del -- = bataljonsarts


+ battente sub

1 klepel
anello de -- = klepelring
2 vleugel (van deur of raam)
porta a (duo) --s = openslaande deur, dubbele deur
porta a --s mobile = klapdeur


batter v

1 slaan
-- moneta = munten slaan
-- le cupro = koper slaan
-- ovos = eieren kloppen
-- le ferro = het ijzer smeden
-- le manos = in de handen klappen
-- le dentes = met de tanden klapperen
-- con le lingua = met de tong smakken
-- le tambur = de trommel slaan
-- le alas = klapwieken
-- le testa contra = zijn hoofd stoten tegen
le corde batte ancora = het hart klopt nog
le pluvia batte le vitros = de regen slaat tegen de ruiten
le porta batte = de deur kleppert
le undas batteva le plagia = de golven beukten het strand
-- un tapete/tapis (F)/carpetta = een kleed (uit)kloppen
-- le mesura = de maat slaan
-- se le pectore = zich op de borst slaan
-- le tritico/frumento = tarwe dorsen
-- un infante pro le punir = een kind een pak slaag geven voor straf
-- a morte = doodslaan
-- al porta de = aankloppen bij
crema battite = slagroom
auro battite = geslagen goud
2 verslaan, overwinnen, bedwingen
-- un record (A) = een record slaan/breken
-- un adversario = een tegenstander verslaan
-- un persona con su proprie armas = iemand met zijn eigen wapenen bestrijden
-- se = vechten


batteria sub

1 artillerie-eenheid, batterij
-- costari/de costa = kustbatterij
-- antiaeree = luchtafweerbatterij
-- de campania = veldbatterij
-- flottante = drijvende batterij
commandante de -- = batterijcommandant
2
-- de cocina = keukenuitrusting, keukengereedschap, keukengerei
3 batterij, accu
-- electric = batterij
-- anodic/de anode = anodebatterij
-- sic = droge batterij
-- galvanic = galvanische batterij
-- exhauste/discargate = lege batterij
ignition per -- = batterijontsteking
elemento de -- = accu-element
cargator de -- = accu-oplader
probator de --s = accutester
cassa del -- = accubak
4 MUSICA slagwerk
sonar le -- = het slagwerk bedienen
5
-- de machinas a/de scriber = batterij schrijfmachines
-- de projectores = batterij projectoren
-- de tests (A) = serie toetsen


+ batthyergo sub

1 ZOOLOGIA
-- maritime = zandmol


battimento sub

1 het slaan, het kloppen, gestamp, geklop
-- del corde = hartslag
haber --s de corde = hartkloppingen hebben
-- del pulso = polsslag
-- de tambur = tromgeroffel
-- del mesura = maatslag, het maatslaan
-- de remos = het neerkomen van de riemen
-- del pluvia = gekletter van de regen
-- de manos = handgeklap
-- de alas = het klapwieken
-- de cilios = het knipperen met de ogen
2 (van geluid) zweving


+ battita sub

1 drijfjacht, klopjacht


+ battitor sub

1 iemand die slaat/klopt/dorst
-- de cereales = dorser
-- de auro = goudslager
2 klopper
-- de tapetes = mattenklopper
3 CULINARI (eier)klopper, stamper, gard
-- de crema = roomklopper, roomklutser
-- de ovos = eierklopper, eiergarde


+ battologia sub

1 battologie


+ baud sub

1 COMPUTATOR baud


+ bauxite sub

1 bauxiet
-- rubie = rode bauxiet
mineral de -- = bauxieterts
production de -- = bauxietproduktie


+ bauxitic adj

1 bauxiet...


+ bava sub

1 speeksel, kwijl


+ bavar v

1 kwijlen


+ bavare adj

1 Beiers


+ bavarese sub

1 Beier


bavarese adj

1 Beiers
Alpes Bavarese = Beierse Alpen
le territorio -- = het Beierse grondgebied
dialecto -- = Beiers dialekt


Bavaria sub n pr

1 Beieren


bavaro sub

1 Beier


+ bavose adj

1 kwijlend


+ bayadera sub

1 bajadère (tempeldanseres)


+ Bayes sub n pr

1 Bayes
estimation de -- = Bayes-schatting
test de -- = Bayes-test


Bayona sub n pr

1 Bayonne


bayonetta sub

1 bajonet
colpo de -- = bajonetsteek
serratura/fixation a -- = bajonetsluiting
attacco/carga de -- = bajonetaanval
combatto al -- = bajonetgevecht
vaina de -- = bajonetschede
scherma a -- = bajonetschermen


Bayonne sub n pr

1 Bayonne


bazar sub

1 markt (in het Midden-Oosten)
-- persian = Perzische markt
2 liefdadigheidsbazaar, fancy-fair
3 bazaar, warenhuis


+ bazooka sub ANGLESE

1 MILITAR bazooka


+ bdellio sub

1 bdellium


+ beat sub ANGLESE

1 musica -- = beatmuziek
gruppo -- = beatgroep


beate adj

1 gelukzalig
surriso -- = gelukzalige glimlach
reguardar/mirar con un aere -- = verzaligd kijken
2 zalig, vroom


beatific adj

1 zaligmakend, gelukzalig
vision -- = gelukzalig visioen


+ beatificante adj

1 zaligmakend
unicamente -- = alleenzaligmakend


beatificar v

1 zalig maken, zalig verklaren, zalig spreken, verheerlijken


beatification sub

1 zaligverklaring, verheerlijking


beatitude sub

1 gelukzaligheid, (hemelse) zaligheid
-- paradisiac = paradijselijke gelukzaligheid


+ beatnik sub ANGLESE

1 beatnik


+ bebe sub

1 baby, zuigeling
(parve) pantalon(es) de -- = babybroekje


+ bebop sub ANGLESE

1 MUSICA bebop


beccafico sub

1 vijgeneter (door het eten van vijgen en druiven vet geworden zangvogeltje)


beccar v

1 pikken (met de snavel)
le passeres becca le micas = de mussen pikken de kruimels op


+ beccassa sub

1 ZOOLOGIA houtsnip


+ beccassina sub

1 ZOOLOGIA watersnip


beccata sub

1 snavelvol


becco sub

1 snavel, snuit, (van voorwerp) tuit
-- de ave = vogelsnavel
-- (de gas) = (gas)brander/pit
-- economic = spaarbrander
-- de un clarinetto = mondstuk van een klarinet
ZOOLOGIA
-- cruciate = kruisbek
-- de Bunsen = Bunsenbrander
morsura de -- = snavelbeet


+ bechic adj

1
hoeststillend
sirop -- = hoeststroopje


+ becquerel sub

1 becquerel (eenheid van ioniserende straling)


+ bedello sub

1 kerkdienaar
2 -- del universitate = pedel


beduin sub

1 Bedoeïn
tribo de --es = Bedoeïnenstam
campo de --es = Bedoeïnenkamp
tenta de --es = Bedoeïnentent
armea de --es = Bedoeïnenleger


beefsteak sub ANGLESE

1 biefstuk
-- de cavallo = paardebiefstuk
-- inrolate = rollade


+ begonia sub

1 BOTANICA begonia
-- tuberose = knolbegonia, bolbegonia
-- manicate = manchetbegonia


+ begoniaceas sub pl

1 begoniaceae, begoniaceeën, begoniafamilie


+ beguina sub

1 begijn(tje)


+ beguinage sub

1 begijnhof
cappella del -- = begijnhofkapel
ecclesia del -- = begijnhofkerk


+ behaviorismo {biehee} sub

1 behaviorisme


+ behaviorista {biehee} sub

1 behaviorist


+ behaviorista {biehee} adj

1 behavioristisch


+ behavioristic {biehee} adj

1 behavioristisch


+ beige adj FRANCESE

1 beige


+ beige sub FRANCESE

1 beige


+ beignet sub FRANCESE

1 beignet


+ bel sub

1 PHYSICA bel


+ belcanto sub ITALIANO

1 MUSICA bel canto


+ belemnita sub

1 pijlsteen, donderbeitel, dondersteen, duivelskegel, duivelsvinger, vingersteen, heksenvinger, belemniet


belga sub

1 Belg


belge adj

1 Belgisch
le territorio -- = het Belgische grondgebied


+ belgic adj

1 Belgisch


+ Belgica sub n pr

1 België


+ belgicismo sub

1 belgicisme


+ belgicista sub

1 belgicist


Belgio sub n pr

1 België


+ Belgrad sub n pr

1 Belgrado


+ belinogramma sub

1 beeldtelegram


+ belinographo sub

1 beeldtelegraaf


+ bella sub

1 mooie vrouw, mooi meisje
le -- dormiente del bosco = de Schone Slaapster, Doornroosje


belladonna sub

1 BOTANICA wolfskers, doodkruid, belladonna


bellar v

1 oorlog voeren


belle adj

1 mooi, schoon, knap, fraai
-- como un statua = beeldschoon
in -- ordine = keurig, netjes
un edition bellemente illustrate = een fraai verluchte uitgave


belles-lettres sub pl FRANCESE

1 bellettrie, schone letteren


belletrista sub

1 beoefenaar van de schone letteren, schrijver


+ belletristica sub

1 schone letteren, belletrie


belletristric adj

1 bellettristisch, de schone letteren betreffende


bellic adj

1 van de oorlog, oorlogs...
plano/projecto -- = krijgsplan
tumulto -- = krijgsrumoer, krijgsgedruis
dansa -- = krijgsdans
canto -- = strijdlied
usage/costume -- = krijgsgebruik
aventuras -- = krijgsavonturen
materiales -- = oorlogsmateriaal
medios -- = strijdmiddelen
a scopo -- = voor oorlogsdoeleinden


+ bellicismo sub

1 oorlogszucht, ophitsing tot oorlog


+ bellicista adj

1 oorlogszuchtig
general -- = oorlogszuchtige generaal
partito -- = oorlogspartij
politica -- = oorlogspolitiek
propaganda -- = oorlogspropaganda


+ bellicista sub

1 voorstander van oorlog, oorlogshitser


bellicose adj

1 oorlogszuchtig, strijdlustig, agressief
character -- = krijgshaftigheid, oorlogszuchtigheid
spirito -- = strijdlust
populo/nation -- = oorlogszuchtig volk
aventuras -- = krijgsavonturen
polemeto -- = vechtarend
facer un discurso -- = een oorlogszuchtige rede houden


bellicositate sub

1 oorlogszuchtigheid, strijdlustigheid, agressiviteit


belligerente sub

1 oorlogvoerende, belligerent


belligerente adj

1 oorlogvoerend, belligerent
potentias -- = oorlogvoerende mogendheden
nationes -- = oorlogvoerende naties


belligerentia sub

1 staat van oorlog


+ bellis sub

1 BOTANICA madeliefje


bello sub

1 oorlog


+ belomantia sub

1 belomantie, pijlwichelarij


+ belone sub

1 ZOOLOGIA geep (vis)


+ Belt sub n pr

1 GEOGRAPHIA Belt
le Parve -- = de Kleine Belt
le Grande -- = de Grote Belt


beltate sub

1 schoonheid, het mooie, het fraaie
-- de un region = schoonheid van een streek
-- del natura = natuurschoon
-- del femina = vrouwelijk schoon
-- fugitive = vergankelijke schoonheid
-- incomparabile/sin equal = weergaloze schoonheid
-- sever = ingetogen schoonheid
-- corporal/corporee/physic = lichamelijke schoonheid
-- externe = uiterlijke schoonheid
culto del/al -- = verheerlijking van de schoonheid
masca/mascara de -- = schoonheidsmasker
productos de -- = schoonheidsmiddelen, cosmetica
regina de -- = schoonheidskoningin
salon de -- = schoonheidssalon
instituto de -- = schoonheidsinstituut
concurso de -- = schoonheidswedstrijd
emotion de -- = schoonheidsontroering
sensation de -- = schoonheidsgewaarwording
impression de -- = schoonheidsindruk
in le plenitude de su -- = in al haar schoonheid
2 mooie vrouw, schoonheid


+ beluga sub

1 ZOOLOGIA witte walrus, beloega


+ belvedere sub

1 uitzichttoren, uitzichtpost, belvedère, uitzichtterras


+ bema sub

1 (JOODS) bema
2 CATHOLICISMO bema


bemolle sub

1 MUSICA mol(teken)


+ bemollisar v

1 MUSICA een halve toon verlagen, van een molteken voorzien
-- un nota = een noot een halve toon verlagen


ben adv

1 goed, wel, juist
-- informate = welingelicht
apprender un cosa de fonte -- informate = iets uit welingelichte bron vernemen
-- ponderate = weloverwogen, weldoordacht
-- meritate = welverdiend
profitar de un reposo -- meritate = van een welverdiende rust genieten
-- pensante = weldenkend
-- educate = welopgevoed
-- intentionate = welgemeend
-- situate = welgelegen
-- definite/determinate = vastomlijnd
-- que = hoewel, ofschoon
ir -- = 1. goed gaan, 2 in goede gezondheid verkeren, goed gezond zijn
sentir se -- = zich goed gevoelen
le aere fresc le facera -- = de frisse lucht zal hem goed doen
2 goed (all right)


ben sub

1 het goede
-- public = openbaar welzijn
le -- e le mal = goed en kwaad
le -- supreme = het hoogste goed
le -- del stato = het heil van de staat
pro le -- del humanitate = voor het heil van de mensheid
2 bezit, bezitting, vermogen, goed
--es public = openbaar bezit
--es allodial = allodiale bezittingen
-- hereditari = erfgoed
--es ecclesiastic/del ecclesia = kerkelijke goederen
--es monasterial/conventual = kloostergoed
--es mobile/mobiliari = roerende goederen
--es immobile/immobiliari = onroerende goederen
--es dotal = dotale goederen
--es de consumo/consumption = verbruiksgoederen
--es economic = economische goederen
--es material = stoffelijke goederen
--es cultural = cultuurgoederen
--es de investimento = investeringsgoederen
--es terrestre = aardse goederen
--es paraphernal = bruidsgoed
--es in/de mano(s) morte = goederen in de dode hand
abandonar/abdicar su --es = afstand doen van zijn bezittingen


benedicer v

1 zegenen, (in)wijden
2 Gods zegen/begunstiging vragen voor, zegenen
-- le pan = het brood zegenen


+ benedicite sub

1 tafelgebed
dicer le -- = bidden (voor het eten)


benedicte adj

1 heilig, zalig, gezegend
aqua -- = wijwater
pan -- = wijbrood
terra -- = gewijde aarde
loco -- = gewijde plaats
ille moriva in le/al etate -- de octanta annos = hij overleed in de gezegende leeftijd van tachtig jaren


benedictin adj

1 Benedictijns, Benedictijner


benedictino sub

1 Benedictijn
Ordine del --s = Orde der Benedictijnen
monasterio de --s = benedictijnenklooster
abbatia de --s = benedictijnenabdij
2 benedictine (likeur)


benediction sub

1 het zegenen, zegening, inzegening, zegen
-- nuptial = kerkelijke inzegening van een huwelijk
-- apostolic = apostolische zegen
-- papal = pauselijke zegen
solemnitate/ceremonia de -- = inzegeningsplechtigheid
ritual de -- = inzegeningsritueel
le --es descende super le credentes = de zegeningen dalen neer opde gelovigen
pronunciar parolas de -- = een zegen uitspreken
FIGURATE -- del celo = geschenk uit de hemel


Benedicto sub n pr

1 Benedictus


benefacer v

1 wel doen, goed doen


benefactor sub

1 weldoener


+ benefactrice sub

1 weldoenster


benefic adj

1 heilzaam, weldoend, liefdadig
festa -- = liefdadigheidsfeest
bazar -- = liefdadigheidsbazaar
consequentias -- = zegenrijke gevolgen
bibita con effectos -- = heilzame drank
climate -- = heilzaam klimaat


beneficente adj

1 weldadig


beneficentia sub

1 weldadigheid, liefdadigheid
association/institution de -- = weldadigheidsinstelling, liefdadigheidsinstelling
concerto de -- = weldadigheidsconcert
festa de -- = liefdadigheidsfeest
bazar de -- = liefdadigheidsbazaar
timbro (postal) de -- = liefdadigheidspostzegel


beneficiar v

1 weldoen, begunstigen (iets of iemand)
-- de = voordeel trekken uit, profiteren van
-- de un avantage = van een voordeel profiteren


+ beneficiari adj

1 winstgevend, winst...
margine -- = winstmarge
saldo -- = winstsaldo
operation -- = winstgevende transactie
2 JURIDIC beneficiair
herede -- = beneficiair erfgenaam


beneficiario sub

1 CATHOLICISMO geestelijke die een beneficie heeft
2 begunstigde
-- de credito = kredietnemer


beneficio sub

1 voordeel, nut, baat, winst, profijt
al -- de = ten bate van
match (A) al -- de ... = benefietwedstrijd
representation al -- de ... = benefietvoorstelling
-- commercial/mercantil = handelswinst
-- brute = brutowinst
-- nette = nettowinst
--s de guerra = oorlogswinst
--s eventual = eventuele winsten
--s excessive = buitensporige winsten
-- usurari = woekerwinst
-- fictive = gefingeerde winst
privation de -- = winstderving
margine de -- = winstmarge
saldo de -- = winstsaldo
parte de -- = winstaandeel
repartition del --s = winstdeling
realisar/obtener --s = winsten maken/behalen
participar al/in le --s = in de winsten delen
participation al/in le --s = aandeel in de winst
lassar le -- del dubita a un persona, conceder a un persona le -- del dubita = iemand het voordeel

van de twijfel gunnen

analyse (-ysis) del costos e --s = kosten-batenanalyse
2 beneficie, prebende


+ Benelux sub n pr

1 Benelux


+ beneluxian adj

1 van/uit de Benelux


benesser sub

1 welbehagen, behaaglijk gevoel, gevoel van welbehagen, welzijn
-- immaterial = geestelijk welzijn
-- social = maatschappelijk welzijn
sensation de -- = aangenaam gevoel


benevole adj

1 vrijwillig
labor -- = vrijwilligerswerk
2 welwillend, vriendelijk, aardig, mild
ascoltator -- = welwillende luisteraar
judice -- = welwillende rechter
collaboration -- = welwillende medewerking


+ benevolente adj

1 welwillend, vriendelijk, aardig, mild
critica -- = welwillende/milde kritiek


benevolentia sub

1 welwillendheid, vriendelijkheid
tractar un persona con -- = iemand vriendelijk behandelen
invocar le -- del judice = de welwillendheid van de rechter inroepen


+ Bengala sub n pr

1 Bengalen
Golfo de -- = Golf van Bengalen


+ bengalese adj

1 Bengalees, Bengaals


+ bengalese sub

1 (taal) Bengalees, Bengaals
2 (bewoner) Bengalees


+ bengali sub

1 Bengalees, Bengaals (taal)
2 bewoner van Bengalen, Bengalees


benigne adj

1 goedaardig, goedig, zachtmoedig, mild
hiberno -- = kwakkelwinter
climate -- = mild klimaat
homine -- = goedzak, lobbes
grande can -- = lobbes
2 MEDICINA goedaardig
tumor -- = goedaardig gezwel
melanoma -- = goedaardig melanoom
remedio -- = zacht(werkend) geneesmiddel


benignitate sub

1 goedaardigheid, zachtheid, goedaardig karakter, mildheid
tractar un persona con -- = iemand met zachtheid behandelen
2 MEDICINA goedaardigheid
-- de un tumor = goedaardigheid van een tumor


+ benjamin sub

1 benjamin, de jongste
le -- del familia = de benjamin van het gezin


benque conj

1 ofschoon, hoewel, alhoewel


+ benthic adj

1 bentisch
zona -- = bentische zone


+ benthos sub

1 benthos, flora en fauna op de bodem van wateren


+ bentonite sub

1 GEOLOGIA bentoniet


+ bentosto adv

1 weldra, spoedig, snel, gauw


+ benvenita sub

1 welkom
un -- cordial = een hartelijk welkom
dar le -- a = welkom heten, verwelkomen
dar/offerer un -- calorose a un persona = iemand hartelijk welkom heten
parolas de -- = welkomstwoord
dono/presente de -- = welkomstgeschenk
salute de -- = welkomstgroet
canto de -- = welkomstlied


benvenite adj

1 welkom, van pas, gunstig, juist
dono/presente -- = welkom geschenk


+ benvenito sub

1
sia le -- ! = wees welkom!


+ benzamidase sub

1 benzamidase


+ benzamido sub

1 benzamide


+ benzedrina sub

1 benzedrine


+ benzene sub

1 CHIMIA benzeen


+ benzenic adj

1 CHIMIA benzeen...


benzidina sub

1 benzidine


benzina sub

1 benzine
-- normal = gewone benzine, normaal
-- povre in plumbo = loodarme benzine
-- sin plumbo = loodvrije benzine
-- ecologic = milieuvriendelijke benzine
bidon/latta de -- = blik benzine, benzineblik
motor a -- = benzinemotor
consumo de -- = benzineverbruik
distributor/pumpa de -- = benzinepomp
tank (A)/reservoir (F) de -- = benzinetank (in auto)
incendio de -- = benzinebrand
distribution de -- = benzinedistributie
lampa de -- = benzinelamp
pression de -- = benzinedruk
deposito de -- = benzinedepot/opslagplaats
explosion de -- = benzineontploffing
approvisionamento de -- = benzinetoevoer
infundibulo de -- = benzinetrechter
barril de -- = benzinevat
stock (A)/reserva de -- = benzinevoorraad
scarsitate/penuria de -- = benzineschaarste
plenar le tank (A) de -- = de benzinetank vullen
bomba a/de -- = benzinebom
bono de -- = benzinebon
filtro a -- = benzinefilter
precio del -- = benzineprijs
prender -- = tanken (auto)
reprender -- = bijtanken
auto(mobile) de basse consumo de -- = auto met een laag benzineverbruik
remaner sin -- = zonder benzine komen te staan


benzoato sub

1 CHIMIA benzoaat (zout van benzoëzuur)


benzoe sub

1 benzoë, reukhars
resina de -- = benzoëhars
tinctura de -- = benzoëtinctuur
balsamo de -- = benzoëbalsem
2 BOTANICA benzoëboom


benzoic adj

1 benzoë...
acido -- = benzoëzuur


benzoin sub

1 benzoë, reukhars
2 CHIMIA benzoïen, benzolfenylmethanol
3 BOTANICA benzoëboom


benzol sub

1 benzol
fabrica de -- = benzolfabriek


+ benzolismo sub

1 MEDICINA benzolvergiftiging


+ benzopurperina sub

1 benzopurperine


+ benzopyridina sub

1 benzopyridine


+ benzylic adj

1 CHIMIA benzyl...
alcohol -- = benzylalcohol


Beotia sub n pr

1 Beotië


beotic adj

1 Beotisch


beotio sub

1 Beotiër
2 botterik, lomperd


bequadro sub

1 MUSICA herstellingsteken


+ berbere sub

1 Berber


+ berberidaceas sub pl

1 BOTANICA berberidaceae, berberisfamilie


+ berberina sub

1 berberine


+ berberis sub

1 BOTANICA berberis, zuurdoorn
arbusto de -- = berberis(se)struik


+ beret sub FRANCESE

1 baret


+ bergamasc adj

1 van/uit Bergamo


+ bergamasca sub

1 MUSICA bergamasca, bergamasque


+ bergamasco sub

1 bewoner van Bergamo


+ bergamota sub

1 bergamotcitroen
2 bergamot(peer), maatjespeer


+ bergamoto sub

1 bergamot(citroen)boom


+ bergenia sub

1 BOTANICA schoenlappersplant


+ beriberi sub

1 MEDICINA beriberi
region de -- = beriberistreek


+ beriberico sub

1 lijder aan beriberi


+ berillero sub

1 brillemaker


berillos sub pl

1 bril
un par de -- = een bril
montatura de -- = brilmontuur
etui (F) a/de -- = briletui
vitro/lente de -- = brilleglas
portator de -- = brildrager
-- de lectura/pro leger = leesbril
-- protective/protectori/de protection/de securitate = veiligheidsbril, motorbril, stofbril, lasbril, sportbril
-- antisol/solar/ de sol = zonnebril
-- a/contra le nive = sneeuwbril
-- (a vitros) bifocal = bifocale bril
-- (a vitros) multifocal = multifocale bril
-- polarisante = polarisatiebril
-- con manico = face-à-main
cambiar de -- = een andere bril opzetten


+ berkelium sub

1 CHIMIA berkelium


Berlin sub n pr GERMANO

1 Berlijn
bolla de -- = Berliner bol


berlina sub

1 berline (soort rijtuig)


berlinese adj

1 Berlijns


berlinese sub

1 Berlijner


+ Berlitz sub n pr

1 Berlitz
methodo -- = Berlitzmethode


+ berma sub

1 berm (tussen borstwering en gracht)
2 berm, smal pad (langs rand van kanaal/greppel, etc.)


+ bermud(i)an adj

1 Bermudaans


+ bermud(i)ano sub

1 Bermudaan


+ Bermudas (le) -- sub pl

1 Bermuda's


Bern sub n pr GERMANO

1 Bern
Convention de -- = Berner Conventie


+ bernardin adj

1 Bernardijns


+ bernardino sub

1 Bernardijn


bernese adj

1 van Bern, Berner
Alpes Bernese = Berner Alpen


+ Bernoulli sub n pr

1 Bernoulli
numeros de -- = Bernoulli-getallen


+ berretto sub

1 baret


+ berteroa sub

1 BOTANICA grijskruid


beryllium sub

1 CHIMIA beryllium
composito de-- = berylliumverbinding
alligato de -- = berylliumlegering


beryllo sub

1 berilsteen, beril


+ besante sub

1 HERAL, HISTORIA bezant


+ besoniar v

1 nodig hebben, behoeven
-- moneta = geld nodig hebben
-- adjuta/auxilio = hulp behoeven


+ besonio sub

1 behoefte, nood, gebrek
-- de affection = behoefte aan liefde
-- vital = levensbehoefte
--s elemental = basisbehoeften
-- corporal/corporee = lichaamsbehoefte
-- de moneta = behoefte aan geld, geldgebrek
-- de cambiamento = behoefte aan verandering
-- de reposo = behoefte aan rust
-- de energia = energiebehoefte
-- de viveres/de alimentos = voedselbehoefte
-- urgente = dringende behoefte
-- stringente = nijpende behoefte
le --s de nostre tempore = de noden van onze tijd
in caso de -- = in geval van nood
satisfacer le --s = de behoeften bevredigen
satisfaction del --s = bevrediging der behoeften
-- satisfacte = bevredigde behoefte
--s elementari del homine = elementaire behoeften van de mens
--s natural = natuurlijke behoeften (om te plassen, etc.)
-- de facer valer se = geldingsdrang
secundo le -- = al naar behoefte
facer su --s = zijn behoeften doen
haber -- de = behoefte hebben aan, nodig hebben
haber grande -- de = hoog nodig hebben
io ha absolutemente -- de mi berillos = ik kan mijn bril niet missen
crear --s = behoeften scheppen
subvenir a su --s = in zijn eigen behoeften voorzien


+ Bessel sub n pr

1 Bessel
functiones de -- = Besselfuncties


+ Bessemer sub n pr

1 bessemer
processo -- = bessemerproces
aciero -- = bessemerstaal
convertitor -- = bessemerpeer


bestia sub

1 beest, dier
--s salvage = wilde dieren
-- cornute = hoorndrager
-- bisulce = tweehoevig dier
-- de tracto = trekdier
-- rapace/de preda = roofdier
--s a cornos = hoornvee
--s a lacte = melkvee
--s a lana = wolvee
--s bovin = rundvee
--s a ingrassiar = mestvee
transporto de --s = veevervoer/transport
commercio de --s = veehandel
mercante de --s = veehandelaar
guardiano de --s = veehoeder
fur/robator de --s = veedief


bestial sub

1 vee
-- de macello = slachtvee
-- cornute = hoornvee
-- bovin = rundvee
-- de racia pur = rasvee
parve -- = kleinvee
grege de -- = kudde vee
elevar -- = vee houden
elevamento de -- = het houden van vee, veeteelt
elevator de -- = veehouder, veefokker
guardar -- = vee hoeden
mercato de -- = veemarkt
numero de -- = veestapel
wagon a -- = veewagen
exposition/exhibition de -- = veetentoonstelling


bestial adj

1 beestachtig, dierlijk
comportamento -- = beestachtig gedrag
instinctos -- = dierlijke instincten


+ bestialisar v

1 bestialiseren


bestialitate sub

1 beestachtigheid, dierlijkheid, bruutheid
--s del guerra = wreedheden van de oorlog


+ bestiario sub

1 HISTORIA bestiarius, dierenbevechter
2 HISTORIA bestiarium, dierenfabelboek


+ best-seller sub ANGLESE

1 bestseller


beta(I) sub

1 BOTANICA biet
-- maritime = strandbiet
-- foliose = snijbiet
-- salvage = wilde biet
-- de sucro = suikerbiet
-- de forrage = voederbiet, mangel(wortel)
pulpa de -- = bietenpulp
sucro de -- = bietsuiker


beta(II) sub

1 beta (tweede letter van het Griekse alfabet)
function -- = beta-functie
radio -- = betastraal
particula -- = betadeeltje
radiation -- = betastraling
disintegration -- = beta-desintegratie, beta-verval


+ beta-active adj

1 beta-actief


+ betablocator sub

1 MEDICINA betablokker


+ betaina sub

1 CHIMIA betaïne


betarapa sub

1 biet
-- rubie = kroot


+ betareceptor sub

1 betareceptor


+ betascopio sub

1 betascoop


+ betatherapia sub

1 MEDICINA betatherapie, behandeling met betastraling


+ betatron sub

1 PHYSICA betatron


betel sub

1 BOTANICA betel, sirih


+ Bethlehem sub n pr

1 Bethlehem


+ bethlemita sub

1 inwoner van Bethlehem


beton sub

1 beton
-- fin = fijn beton
-- dur = hard beton
-- porose = poreus beton
-- armate = gewapend beton
-- de cemento = cementbeton
-- de pumice = puimbeton
-- de tufo = tufsteenbeton
-- aeree = schuimbeton
-- al gas = gasbeton
-- vibrate = trilbeton
-- asphaltic = asfaltbeton
-- bituminose = bitumenbeton
-- lavate = wasbeton
-- premiscite = voorgemengd beton
construction in -- = betonbouw/constructie
tubo de -- = betonbuis
volta de -- = betongewelf
bloco de -- = betonblok
trabe/trave de -- = betonbalk
muro de -- = betonmuur
quadrello de -- = betontegel
placa de -- = betonplaat
mortero de -- = betonspecie
ferro a -- = betonijzer
solo de -- = betonvloer
corrosion del -- = betonrot
cammino/via de -- = betonweg
industria de -- = betonindustrie
forator de -- = betonboor
barrage in -- = betondam
armar -- = beton wapenen
versar -- = beton storten
disaerar -- = beton ontluchten


+ betonage sub

1 het betonneren


betonar v

1 betonneren, met beton versterken
machina de -- = betonmolen
-- un muro = een muur met beton versterken


+ betonate adj

1 van beton, beton...
cammino/via -- = betonweg


+ betonica sub

1 BOTANICA betonie


+ betoniera sub

1 betonmolen, cementmolen, betonmixer
-- fixe = vaste betonmolen
-- mobile = verplaatsbare betonmolen


betula sub

1 berk
-- nigre = zwarte berk
-- albe = witte berk
-- verrucose = haagberk, zilverberk
cortice de -- = berkenschors
folio de -- = berkeblad


+ betulaceas sub pl

1 BOTANICA berkenfamilie


+ betuleto sub

1 berkenbos


+ betulina sub

1 betuline, berkenkamfer


+ bevatron sub

1 PHYSICA bevatron, protonenversneller


+ Beveland sub n pr

1 Beveland
-- del Nord = Noord-Beveland


+ bey sub

1 bei


+ beylical adj

1 van de bei
governamento -- = regering van de bei


+ beylicato sub

1 waardigheid van een bei
2 gebied van een bei


+ beylismo sub

1 beylisme


+ Bhutan sub n pr

1 Bhoetan


+ bhutanese adj

1 Bhoetaans


+ bhutanese sub

1 inwoner van Bhoetan


+ biacido sub

1 CHIMIA tweewaardig zuur


+ biacuminate adj

1 BOTANICA tweepuntig


bialate adj

1 tweevleugelig


+ biangulo sub

1 MATHEMATICA tweehoek


+ biantennate adj

1 ZOOLOGIA BOTANICA met twee voelsprietachtige organen


+ biarticulate adj

1 dubbel geleed


+ biathlon sub

1 SPORT biatlon


+ biatomic adj

1 tweeatomig


+ biauricular adj

1 van/met beide oren


+ biauriculate adj

1 BOTANICA met twee oortjes, tweeorig


+ biaxial adj

1 tweeassig


+ bibace adj

1 graag en veel drinkend


bibasic adj

1 CHIMIA tweebasisch, bibasisch
sal -- = dubbelzout


+ bibelot sub FRANCESE

1 snuisterij, sierdingetje, prulding


biber sub

1 het drinken, drank
canto a -- = drinklied
palea (a -- ) = rietje
-- in un tasca = uit een kopje drinken


biber v

1 drinken
-- al sanitate de un persona = op iemands gezondheid drinken
-- rumorosemente = slurpen
-- pro dar se corage = zich moed indrinken
vitio de -- = drankzucht


biberage sub

1 drank
-- alcoholisate = alcoholische dranken, alcoholica
--s non alcoholisate = alcoholvrije dranken
-- magic = toverdrank
2 MEDICINA drankje


biberon sub FRANCESE

1 zuigfles
dar le -- a un infante/baby (A)/bebe = de fles geven aan een kind


bibibile adj

1 (goed) drinkbaar
iste vino es ben -- = deze wijn is best drinkbaar


bibita sub

1 slok, teug, glasvol, bekervol, etc.
2 drank
-- national = volksdrank
-- somnifere/soporific/dormitive = slaapdrank
-- gasose = koolzuurhoudende drank, prik(limonade), frisdrank
-- de tabula = tafeldrank
-- refrescante = verkoelende drank, frisdrank
-- de fructos = vruchtendrank
--s spirituose/alcoholic = geestrijke dranken
--s exempte de alcohol/sin alcohol = alcoholvrije dranken
habituar se al -- = aan de drank raken


bibitor sub

1 drinker
-- de bira = bierdrinker
-- moderate = matige drinker
grande -- = stevige drinker
-- inveterate/consuetudinari/habitual = gewoontedrinker
-- solitari/secrete = stille drinker
esser un -- moderate = maat houden met drinken


bibitura sub

1 drank


Biblia sub

1 bijbel
passage del -- = bijbelplaats
verso/versetto del -- = bijbelvers
lectura del -- = bijbellezing
lector del -- = bijbellezer
cognoscentia/cognoscimento del -- = bijbelkennis
critica del -- = bijbelkritiek
interprete del -- = bijbelverklaarder
interpretation del -- = bijbelbeschouwing
traduction del -- = bijbelvertaling
propagator del -- = bijbelverspreider
concordantia del -- = concordantie van de bijbel
-- in greco = Griekse bijbel
-- familial/de familia = huisbijbel
-- rimate = rijmbijbel
-- de tasca = zakbijbel
-- illustrate = platenbijbel
-- infantil/pro infantes = kinderbijbel
pauco/poco conforme al -- = onbijbels
jurar super le -- = een eed op de bijbel afleggen


biblic adj

1 bijbels, van de bijbel, bijbel...
societate -- = bijbelgenootschap
texto -- = bijbeltekst
doctrina -- = bijbelleer
teste -- = bijbelse getuige
stilo -- = bijbelstijl
sententia -- = bijbelspreuk
studio -- = bijbelstudie
circulo -- = bijbelkring
aphorismo -- = bijbelspreuk
historia -- = bijbelse geschiedenis
linguage -- = bijbeltaal
narration -- = bijbelverhaal
critica -- = bijbelkritiek
traduction -- = bijbelvertaling
traductor -- = bijbelvertaler
parola -- = bijbelwoord, schriftwoord
commission -- = bijbelcommissie
curso -- = bijbelcursus
poesia -- = bijbelpoëzie


+ biblicismo sub

1 biblicisme


+ biblicista sub

1 biblicist


+ bibliobus sub

1 bibliobus, rijdende bibliotheek


bibliographia sub

1 bibliografie, boekbeschrijving
2 bibliografie, literatuurverwijzing, literatuuropgave


bibliographic adj

1 bibliografisch
cognoscentias/cognoscimentos -- = boekenkennis
datos -- = bibliografische gegevens
dictionario -- = bibliografisch woordenboek
referentia -- = literatuurverwijzing
appendice -- = bibliografische appendix


bibliographo sub

1 bibliograaf, boekenkenner


bibliolatra sub

1 bijbelvereerder
2 boekenvereerder


bibliolatria sub

1 bijbelverering, bibliolatrie
2 boekenverering


+ bibliologia sub

1 bibliologie


+ bibliologic adj

1 bibliologisch


bibliomane adj

1 bibliomaan


bibliomania sub

1 hartstocht voor boeken, bibliomanie


+ bibliomaniaco sub

1 bibliomaan, boekengek


bibliomano sub

1 boekengek, bibliomaan


bibliomantia sub

1 bibliomantie, waarzeggerij door middel van de bijbel of andere heilige boeken


+ bibliometria sub

1 bibliometrie


+ bibliometric adj

1 bibliometrisch


bibliophile adj

1 bibliofiel


+ bibliophilia sub

1 liefde voor boeken, bibliofilie


+ bibliophilic adj

1 bibliofiel


bibliophilo sub

1 boekenliefhebber, bibliofiel


bibliotheca sub

1 bibliotheek (plaats waar boeken worden bewaard), leeszaal
-- municipal = gemeentelijke bibliotheek, stadsbibliotheek
-- national = nationale bibliotheek
-- universitari/del universitate = universiteitsbibliotheek
-- popular = volksbibliotheek
-- scholar = schoolbibliotheek
-- juvenil = jeugdbibliotheek
-- monasterial/conventual/monachal/monastic = kloosterbibliotheek
-- Braille = blindenbibliotheek
-- de presto = uitleenbibliotheek
-- musical = muziekbibliotheek
-- de juventute = jeugdbibliotheek
-- tornante = boekenmolen
-- mobile/ambulante/circulante = bibliobus
-- royal/regal = koninklijke bibliotheek
filial/succursal del -- = filiaal van de bibliotheek
catalogo de -- = bibliotheecatalogus
personal de -- = bibliotheekpersoneel
functionario de -- = bibliotheekbeambte/bediende
gerente/administrator de -- = bibliotheekbeheerder
ratto de -- = boekenwurm
2 bibliotheek, verzameling boeken
3 boekenkast


bibliothecario sub

1 bibliothecaris
-- scholar = schoolbibliotecaris


+ bibliotheconomia sub

1 bibliotheekwetenschap


biblista sub

1 biblist, bijbelkenner, beoefenaar van de biblistiek


+ biblistica sub

1 biblistiek


+ bibon sub

1 dronkenlap, zuiper, zuipschuit
-- notori = notore dronkaard
tristessa de -- = dronkemansverdriet


+ bibracteate adj

1 BOTANICA met twee schutbladen


bibule adj

1 graag een borreltje lustend, aan de drank verslaafd


+ bibulo sub

1 dronkenlap, zuiper, zuipschuit
-- notori = notore dronkaard
tristessa de -- = dronkemansverdriet


+ bicameral adj

1 POLITICA uit twee kamers bestaand
systema -- = tweekamersysteem/stelsel


+ bicameralismo sub

1 POLITICA tweekamerstelsel/systeem
le -- nederlandese = het Nederlandse tweekamerstelsel


+ bicameralista sub

1 POLITICA aanhanger van het tweekamerstelsel


+ bicapsular adj

1 BOTANICA met twee doosvruchten, bicapsulair, tweehokkig


bicarbonato sub

1 CHIMIA bicarbonaat


bicarburo sub

1 CHIMIA bicarbide


+ bicarietto sub

1 neutje, scheutje (sterke drank)


+ bicarinate adj

1 BOTANICA tweekielig


bicario sub

1 drinkbeker, bokaal, bekerglas, etc.


+ bicaudal adj

1 tweestaartig


+ bicaudate adj

1 HERAL BOTANICA tweestaartig


+ bicellular adj

1 tweecellig


bicentenari adj

1 tweehonderdjarig
querco -- = tweehonderdjarige eik


bicentenario sub

1 tweehonderdjarige herdenking (jubileum, feest, geboortedag), tweede eeuwfeest
-- del Revolution francese = tweehonderdjarige herdenking van de Franse Revolutie


+ bicephale adj

1 tweehoofdig, tweekoppig
feto -- = foetus met twee hoofden
aquila -- = dubbelkoppige adelaar
monstro -- = tweekoppig monster
ministerio -- = ministerie met tweehoofdige leiding
direction -- = tweehoofdig bestuur


bichromato sub

1 CHIMIA bichromaat


+ bichromia sub

1 TYPOGRAPHIA tweekleurendruk


bicipital adj

1 van de biceps, biceps...
tendon -- = bicepspees


bicipite adj

1 tweehoofdig
aquila -- = tweekoppige adelaar
monstro -- = tweekoppig monster
2 van de biceps, biceps...


bicipite sub

1 biceps
-- brachial = tweehoofdige spier


+ bicocca sub

1 kleine vesting


bicolor adj

1 tweekleurig


+ bicolorate adj

1 tweekleurig


+ bicompact sub

1 bicompact


+ biconcave adj

1 OPTICA dubbelhol, biconcaaf
lentes -- = biconcave lenzen


+ biconvexe adj

1 OPTICA dubbelbol, biconvex
lentes -- = biconvexe lenzen


bicorne adj

1 dubbelhoornig, tweehoornig, met twee uitsteeksels


+ bicorno sub

1 steek, hoed met twee punten


bicornute adj

1 tweehoornig, met twee uitsteeksels


+ bicristate adj

1 met twee kammen


+ bicultural adj

1 bicultureel, twee culturen bezittend
inseniamento -- = bicultureel onderwijs
Canada es un pais -- = Canada is een land met een tweevoudige cultuur


+ biculturalismo sub

1 biculturalisme, het naast-elkaar-bestaan van twee culturen


+ bicuspidate adj

1 Vide: bicuspidebicuspide adj

1 BIOLOGIA BOTANICA tweepuntig
dente -- = premolaar, valse kies
valvula -- = tweeslippige hartklep


bicyclar v

1 fietsen, wielrijden
-- contra le vento = tegen de wind in fietsen


bicycletta sub

1 rijwiel, fiets
-- de/pro homines = herenfiets
-- de/pro damas/feminas = damesfiets
-- de/pro infantes = kinderfiets
-- de cursa = racefiets
-- de cross (A) = crossfiets
-- de sport (A) = sportfiets
-- plicante = vouwfiets
-- de servicio = dienstfiets
-- a/con motor = bromfiets
-- de location = huurfiets
-- de pista = baanfiets
-- duple/duplice = tandem
fur de --s = fietsendief, zwijntjesjager
quadro de -- = fietsframe
remolco de -- = fietskar
pumpa de -- = fietspomp
furca de -- = vork van een fiets
catena de -- = fietsketting
guardafango de -- = fietsspatbord
clave de -- = fietssleuteltje
rota de -- = fietswiel
mercante de --s = rijwielhandelaar
fabrica de --s = fietsenfabriek
fabricante de --s = fietsenfabrikant
industria de --s = fietsenindustrie
commercio de --s = fietsenhandel
vacantias a -- = fietsvakantie
reparator de --s = fietsenmaker
garage de --s = fietsenbergplaats, fietsenstalling
supporto de/pro --s = fietsenrek/standaard
lanterna/pharo de -- = fietslamp, fietslantaarn
dynamo de -- = fietsdynamo
guida de -- = fietsstuur
sella de -- = fietszadel
pneu (F) de -- = fietsband
valvula de un pneu (F) de -- = ventiel van een fietsband
pista pro --s = fietspad
promenada/excursion a -- = fietstocht(je)
accidente de -- = fietongeval/ongeluk
cadita de -- = val van de fiets
ir a -- = fietsen
descender del -- = van de fiets stappen
montar un collina a -- = tegen een heuvel opfietsen
locar un -- = een fiets huren
location de --s = fietsenverhuur


bicyclic (I) adj

1 tweewielig


bicyclic(II) adj

1 van de fiets, fiets...


bicyclista sub

1 fietser, wielrijder


bicyclo sub

1 rijwiel, fiets


+ bicylindric adj

1 met twee cilinders
motor -- = tweecilindermotor


+ bidactyle adj

1 dubbeltenig


+ bidentate adj

1 tweetandig, met twee tanden
lophocolea -- = kantmos


bidente sub

1 tweetandige vork, gaffel, hooivork


+ bidet sub FRANCESE

1 bidet


bidimensional adj

1 tweedimensionaal
curva -- = tweedimensionale kromme


+ bidimensionalitate sub

1 tweedimensionaliteit


+ bidirectional adj

1 tweerichtings..., in twee richtingen
interruptor/commutator -- = hotelschakelaar
microphono -- = tweezijdig gevoelige microfoon
antenna -- = antenne voor twee richtingen


+ bidon sub

1 bidon, blik, kan, bus, veldfles
-- a/de oleo = olieblik
-- a/de petroleo = petroleumblik
-- a/de benzina/gasolina = benzineblik
-- a/de lacte = melkbus


+ bidonville sub FRANCESE

1 sloppenwijk, krottenwijk


+ biedermeier sub GERMANO

1 biedermeier
periodo -- = biedermeierperiode/tijd
stilo -- = biedermeierstijl
mobile -- = biedermeiermeubel


biella sub

1 TECHNICA krukas, drijfstang, krukstang
-- de piston = zuigerstang
-- (bi)furcate = gevorkte drijfstang
-- de accopulamento = koppelstang
capite/testa de -- = drijfstangkop
cossinetto de -- = drijfstanglager


+ bielorusse adj

1 Witrussisch


+ Bielorussia sub n pr

1 Witrusland


+ bielorusso sub

1 Witrus


biennal adj

1 tweejarig (twee jaar durend)
planta -- = tweejarige plant
plano -- = tweejarenplan
2 tweejaarlijks (plaats hebbend om de twee jaar)
celebrationes -- = tweejaarlijkse vieringen
exhibition/exposition -- = tweejaarlijkse tentoonstelling
Conferentia -- de Interlingua = Tweejaarlijkse Conferentie van Interlingua


+ biennio sub

1 periode van twee jaren


+ biequivalentia sub

1 bi-equivalentie


+ bifalcifere adj

1 BOTANICA twee sikkelvormige orgaantjes dragend


bifide adj

1 (in tweeën) gespleten, gevorkt
lingua -- del serpente = gespleten tong van de slang
BOTANICA petalo -- = tweespletig bloemblad
MEDICINA spina -- = open rug
palato -- = gespleten verhemelte


+ bifilar adj

1 tweeaderig (mbt kabels en snoeren), tweedraads, dubbeldraads, bifilair
suspension -- = bifilaire ophanging


+ biflagellate adj

1 BIOLOGIA van twee zweepdraden voorzien


+ biflor adj

1 BOTANICA met twee bloemen, tweebloemig


bifocal adj

1 twee brandpunten bezittend, bifocaal
lentes -- = bifocale lenzen
berillos -- = bril met dubbele focusglazen, bifocale bril


+ bifoliate adj

1 BOTANICA met twee blaadjes, tweebladig


+ bifolie adj

1 BOTANICA tweebladig
scilla -- = sterhyacint


+ bifora sub

1 BOTANICA holzaad


biforme adj

1 tweevormig
divinitate -- = tweevormige godheid
monstro -- = tweevormig monster


bifurcar v

1 splitsen
le cammino bifurca se illac = de weg splitst zich daarginds


+ bifurcate adj

1 gevorkt, gaffelvormig, met vertakking
juncto/connexion -- = gaffelverbinding
arbore a manivella -- = gevorkte krukas


bifurcation sub

1 splitsing, vertakking, tweesprong
-- de un pedunculo de planta = vertakking van een plantenstengel
-- de duo camminos = splitsing van twee wegen
-- de riviera = riviersplitsing


+ biga sub

1 Romeinse wagen met twee paarden


bigame adj

1 dubbel gehuwd, bigamisch


bigamia sub

1 dubbel huwelijk, bigamie


bigamo sub

1 bigamist


+ bigbang sub ANGLESE

1 ASTRONOMIA oerknal, oerexplosie, big bang


+ bignonia sub

1 BOTANICA trompetbloem, bignonia


+ bignoniaceas sub pl

1 BOTANICA bignoniaceae, bignoniaceeën, trompetbloemfamilie


+ bignoniacee adj

1 BOTANICA trompetbloemachtig


+ bigot adj

1 kwezelachtig, femelachtig, overdreven vroom, bigot


bigot sub

1 kwezel, dweper, femelaar, femel, overdreven vrome


bigoteria sub

1 kwezelarij, femelarij, overdreven vroomheid


+ biharmonic adj

1 MATHEMATICA biharmonisch


+ bihebdomadari adj

1 tweemaal per week verschijnend/plaats hebbend, halfwekelijks


+ bijection sub

1 MATHEMATICA bijectie


+ bijective adj

1 MATHEMATICA bijectief
function -- = bijectieve functie


+ bikini sub

1 bikini


bilabial adj

1 PHONETICA bilabiaal, met beide lippen uitgesproken
consonante -- = bilabiale medeklinker
occlusiva -- = bilabiale occlusief


+ bilabiate adj

1 BOTANICA tweelippig


+ bilabiodental adj

1 PHONETICA bilabiodentaal


bilateral adj

1 tweezijdig, bilateraal
contracto -- = bilateraal contract
accordo/tractato -- = bilateraal verdrag
monopolio -- = wederzijds monopolie
disarmamento -- = tweezijdige ontwapening
symmetria -- = tweezijdige symmetrie
paralyse (-ysis) -- = tweezijdige verlamming
principio de audientia -- = hoor en wederhoor


+ bilateralitate sub

1 bilateraliteit, tweezijdigheid
-- de un accordo = bilateraliteit van een overeenkomst


bile sub

1 PHYSIOLOGIA gal
2 FIGURATE woede, toorn
attacco de -- = woedeaanval
sputar -- = zijn gal spuwen
discargar su -- contra un persona = zijn gal tegen iemand uitbraken


+ bilente sub

1 bilens


+ bilharzia sub

1 ZOOLOGIA bilharzia (tropische parisitaire worm), schistosoma
2 MEDICINA bilharzia (ziekte), schistosoma


bilharziasis sub

1 MEDICINA bilharziasis, bilharzia


biliar adj

1 de gal betreffend, gal...
secretion -- = galafscheiding
vesica/vesicula -- = galblaas
pigmento -- = galpigment
vias -- = galwegen
canal/conducto -- = galkanaal/buis
calculo -- = galsteen
fistula -- = galfistel
acido -- = galzuur
affection/maladia -- = galziekte


biliardo sub

1 biljart (spel)
bolla de -- = biljartbal
baston de -- = queue
sala de -- = biljartzaal
tapis (F)/tapete/panno verde del -- = biljartlaken
tabula de -- = biljarttafel
jocator de -- = biljartspeler, biljarter
jocar al -- = biljarten
joco de -- = biljartspel
camera de -- = biljartkamer
concurso de -- = biljartconcours
-- de tabula = tafelbiljart(spel)
-- a tres bandas = driebandenspel
-- artistic = kunststoten
2 biljarttafel


+ biligenese (-esis) sub

1 galvorming, biligenese


+ biligulate adj

1 BOTANICA met twee tongetjes


+ bilinear adj

1 MATHEMATICA bilineair, tweelijnig
forma -- = bilineaire vorm
transformation -- = bilineaire transformatie


bilingue adj

1 tweetalig
dictionario -- = tweetalig woordenboek
edition -- = tweetalige uitgave
inseniamento -- = tweetalig onderwijs
populo -- = tweetalig volk
population -- = tweetalige bevolking
persona -- = iemand die twee talen beheerst
belga -- = tweetalige Belg
zona/region -- = tweetalig gebied
pais -- = tweetalig land
inscription -- = inscriptie in twee talen


bilinguismo sub

1 tweetaligheid, bilinguïsme


+ bilinguitate sub

1 tweetaligheid
-- de un inscription = tweetaligheid van een inscriptie
-- de un texto = tweetaligheid van een tekst


biliose adj

1 MEDICINA galachtig, gal...
febre -- = galkoorts
maladia/affection -- = galziekte
esser -- = het aan de gal hebben
2 opvliegend, lichtgeraakt
character -- = zwartgallig karakter
temperamento -- = cholerisch temperament
attacco -- = aanval van woede


biliositate sub

1 opvliegendheid, lichtgeraaktheid


+ biliproteina sub

1 BIOCHIMIA biliproteïne


+ bilirubina sub

1 BIOCHIMIA bilirubine, roodbruine galkleurstof


biliverdina sub

1 BIOCHIMIA biliverdine, groene galkleurstof


billet sub

1 briefje, kennisgeving
-- de nascentia = geboortekaartje
-- de maritage = huwelijksaankondiging
-- de ordine = orderbriefje
2 plaatsbewijs (schouwburg, trein, etc.), kaartje, ticket, lot
-- de entrata/de ingresso = entreekaartje
-- de cinema = kaartje voor de bioscoop
-- de theatro = kaartje voor de schouwburg
-- gratuite/de favor = vrijkaartje
-- de prime classe = kaartje eerste klas
-- collective/de gruppo = gezelschapsbiljet
-- bancari/de banca = bankbiljet
retirar --es bancari/de banca = bankbiljetten intrekken
vendita de --es = kaartverkoop
controlo del --es = kaartjescontrole
circulation de --es de banca = bankbiljettencirculatie
-- ferroviari/de ferrovia/de traino = spoorkaartje
-- de viage = reisbiljet
-- de avion = vliegticket
-- tramviari/de tramvia = tramkaartje
-- de retorno/de ir e retorno = retourbiljet/kaartje
-- circular = rondreisbiljet
viagiar sin -- = zwartrijden
viagiator sin -- = zwartrijder
-- de abonamento = seizoenkaart
-- de lotteria = loterijbriefje
3 inkwartieringsbiljet


billetar v

1 inkwartieren


billeteria sub

1 plaatskaartenbureau, plaatskaartenbalie, kaartjesloket
empleato de -- = lokettist
-- ferroviari = kaartjesloket op het station
-- automatic = plaatskaartenautomaat
-- del theatro = kaartjesloket van de schouwburg


billetero sub

1 kaartjesverkoper, conducteur (in de tram, bus)


billion sub

1 biljoen


billionesime adj

1 biljoenste
le -- parte = het biljoenste deel


billionesimo sub

1 biljoenste deel


bilobate adj

1 BOTANICA, ANATOMIA tweelobbig, dubbellobbig


+ bilobulate adj

1 BOTANICA met twee kleine lobben


+ bilocation sub

1 bilocatie


+ bilocular adj

1 BOTANICA tweehokkig
2 BIOLOGIA dubbel, uit twee compartimenten bestaand
stomacho -- = dubbele maag


+ bimaculate adj

1 BOTANICA met twee vlekken


bimane adj

1 ZOOLOGIA tweehandig
le homine es -- = de mens heeft twee handen


+ bimanual adj

1 bimanueel, tweehandig


+ bimbam! interj

1 bimbam!


+ bimensual adj

1 halfmaandelijks
revista -- = halfmaandelijks tijdschrift


bimestral adj

1 tweemaandelijks
revista -- = tijdschrift dat eenmaal per twee maanden verschijnt


bimestre sub

1 bimester, periode van twee maanden


+ bimestrial adj

1 tweemaandelijks
pagamento -- = tweemaandelijkse betaling


+ bimetallic adj

1 uit twee metalen samengesteld
thermoregulator a lamina -- = thermoregulateur met bimetaal
masca -- = bimetaalmasker


bimetallismo sub

1 bimetallisme, muntstelsel met dubbele standaard


bimetallista sub

1 bimetallist


+ bimetallo sub

1 bimetaal
contacto de -- = bimetaalcontact
thermometro a -- = bimetaalthermometer


+ bimillenari adj

1 tweeduizendjarig


+ bimillenario sub

1 tweeduizendste verjaardag, tweeduizendjarige herdenkingsdag


+ bimillenio sub

1 periode van tweeduizend jaar


+ bimolecular adj

1 bimoleculair
reaction -- = bimoleculaire reactie


+ bimotor adj

1 tweemotorig
(avion) -- = tweemotorig vliegtuig


bin adj

1 twee aan twee, twee tegelijk, bij tweeën


+ binar v

1 bineren, twee missen op dezelfde dag opdragen


binari adj

1 binair, tweevoudig, tweetallig
CHIMIA
compositos -- = binaire verbindingen
BIOLOGIA fission -- = binaire (cel)deling
ASTRONOMIA stella -- = dubbelste
MUSICA mesura -- = tweekwartsmaat
COMPUTATOR linguage -- = computertaal
COMPUTATOR, MATHEMATICA
numero -- = binair getal
COMPUTATOR, MATHEMATICA
systema/notation/numeration -- = binair/tweetallig stelsel
COMPUTATOR MATHEMATICA
operation -- = binaire bewerking


+ binarismo sub

1 binarisme


+ binasal adj

1 binasaal


+ bination sub

1 het opdragen van twee missen op dezelfde dag


+ binational adj

1 twee nationaliteiten hebbend


+ binationalité sub

1 dubbele nationaliteit


+ binaural adj

1 met twee oren, voor beide/twee oren
stethoscopio -- = binaurale stethoscoop
audition -- = horen met twee oren
surditate -- = doofheid aan beide oren


+ binectarifere adj

1 BOTANICA twee honingklieren dragend


+ bingo sub

1 bingo, kienspel
jocar al -- = bingospelen, kienen


+ binocular adj

1 OPTICA binoculair, met of voor beide ogen, tweeogig
microscopio -- = samengestelde microscoop
telescopio -- = tweeogige telescoop
2 OPTICA met twee oculairen


binoculo sub

1 lorgnet, knijpbril
2 dubbele veldkijker, toneelkijker
-- a theatro = toneelkijker
-- prismatic = prismakijker


+ binomial adj

1 binomiaal, binominaal, binomium..., tweenamig
systema -- = binomiaal stelsel
nomenclatura -- = binomiale nomenclatuur
coefficiente -- = binomiale coëfficiënt
symbolo -- = binomiaal simbool
distribution -- = binomiale verdeling


binomie adj

1 binominaal, binomisch, binomium...


+ binominal adj

1 binominaal, tweenamig
systema -- = binominaal stelsel
nomenclatura -- = binominale nomenclatuur


binomio sub

1 MATHEMATICA binomium, tweeterm


+ binon sub

1 COMPUTATOR binon, binair element


+ binuclear adj

1 tweekernig


+ bioacustica sub

1 bioakoestiek


+ bioastronautica sub

1 bioastronautica


+ biobibliographia sub

1 bio- en bibliografie


+ biobibliographic adj

1 bio- en bibliografisch


+ bioblasto sub

1 BIOLOGIA bioblast


+ biocarburante sub

1 biobrandstof


+ biocatalysator sub

1 biokatalysator
le enzymas es --es = enzymen zijn biokatalysatoren


+ biocatalyse (-ysis) sub

1 BIOLOGIA biokatalyse


+ biocenologia sub

1 BIOLOGIA biocenologie


+ biocenose (-osis) sub

1 BIOLOGIA biocenose, levensgemeenschap


biochimia sub

1 biochemie


biochimic adj

1 biochemisch
purification -- = biochemische zuivering
tractamento -- = biochemische behandeling
effecto -- = biochemisch effect


+ biochimico sub

1 biochemicus


biochimista sub

1 biochemicus


+ biocida sub

1 biocide, verdelgingsmiddel


+ bioclimate sub

1 bioklimaat


+ bioclimatic adj

1 bioklimaat...


+ bioclimatologia sub

1 bioklimatologie


+ bioclimatologic adj

1 bioklimatologisch


+ biocommunication sub

1 biocommunicatie


+ biocompatibile adj

1 MEDICINA (voor een organisme) compatibel


+ bioconversion sub

1 biologische conversie


+ biocriminologia sub

1 biocriminologie


+ biocybernetica sub

1 biocybernetica


+ biocyclo sub

1 biocyclus


+ biodegradabile adj

1 biologisch afbreekbaar, biodegradabel
imballage -- = milieuvriendelijke verpakking
detergente -- = afbreekbaar wasmiddel


+ biodegradabilitate sub

1 biologische afbreekbaarheid


+ biodegradar v

1 (biologisch) afbreken


+ biodegradation sub

1 biologische afbraak, biodegradatie


+ biodiversitate sub

1 biodiversiteit


+ biodynamic adj

1 biodynamisch


+ biodynamica sub

1 biodynamica


+ bioelectric adj

1 bio-elektrisch


+ bioelectricitate sub

1 bio-elektriciteit


+ bioelectronica sub

1 bio-elektronika


+ bioenergetic adj

1 bio-energetisch


+ bioenergetica sub

1 bio-energetica


+ bioenergia sub

1 bio-energie


+ bioessayo sub

1 biotest


+ bioethanol sub

1 bio-ethanol


+ bioethica sub

1 bio-ethiek


+ biofiltration sub

1 biofiltratie


+ biofiltro sub

1 biofilter


+ biogas sub

1 biogas


+ biogene adj

1 biogen


+ biogenealogia sub

1 biogenealogie


biogenese (-esis) sub

1 biogenese


biogenetic adj

1 biogenetisch
deposito -- = biogenetische afzetting
isolation/isolamento -- = biogenetische isolatie
lege -- de Haeckel = biogenetische wet van Haeckel


+ biogeochimia sub

1 biogeochemie


+ biogeographia sub

1 biogeografie


+ biogeographic adj

1 biogeografisch


+ biogerontologia sub

1 biogerontologie


biographia sub

1 biografie
-- ample = uitvoerige biografie
-- breve = korte biografie
-- concise = beknopte biografie
-- documentate = gedokumenteerde biografie
-- romantisate = geromantiseerde biografie
publicar le -- de un scriptor = de biografie van een schrijver uitgeven


biographic adj

1 biografisch
notitia -- = levensbericht
dictionario -- = biografisch woordenboek
datos -- = biografische gegevens


biographo sub

1 biograaf


+ bioindustria sub

1 bio-industrie


+ bioingenieria sub

1 genetische biologie, bio-engineering


+ bioingeniero sub

1 genetisch ingenieur


biologia sub

1 biologie
-- molecular = moleculaire biologie
-- del solo = bodembiologie
professor de -- = biologieleraar
inseniamento de -- = biologieonderwijs


biologic adj

1 biologisch
variation -- = biologische variatie
guerra -- = biologische oorlogvoering
verduras -- = biologische groenten
agricultura -- = biologische landbouw
variation -- = biologische variatie
spectro -- = biologisch spectrum
equilibrio -- = biologisch evenwicht
horologio -- = biologische klok


biologista sub

1 bioloog


biologo sub

1 bioloog


+ bioluminescente adj

1 BIOLOGIA lichtgevend


+ bioluminescentia sub

1 BIOLOGIA bioluminescentie
le -- del luciola = de bioluminescentie van de glimworm


+ biolyse (-ysis) sub

1 biolyse


+ biomassa sub

1 biomassa


+ biomathematica sub

1 biomathematica, biologische wiskunde


+ biomechanic adj

1 biomechanic
parametro -- = biomechanische parameter


+ biomechanica sub

1 biomechanica


+ biomedic adj

1 biomedisch


+ biomedical adj

1 biomedisch


+ biometeorologia sub

1 biometeorologie


+ biometeorologic adj

1 biometeorologisch


+ biomethano sub

1 biogas


+ biometria sub

1 biometrie, biologische statistiek


+ biometric adj

1 biometrisch


+ biomicroscopia sub

1 biomicroscopie


+ biomolecula sub

1 biomolecuul


+ biomorphologia sub

1 biomorfologie


+ bionic adj

1 bionisch


+ bionica sub

1 bionica


+ bionomia sub

1 bionomie


+ biophotometro sub

1 biofotometer


+ biophysic adj

1 biofysisch


+ biophysica sub

1 biofysica


+ biophysico sub

1 biofysicus


+ bioplasma sub

1 bioplasma


+ bioplastic adj

1 bioplastisch


+ bioplastica sub

1 bioplastic


+ bioplasto sub

1 bioplast


+ biopsia sub

1 biopsie


+ biorhythmica sub

1 bioritmiek


+ biorhythmo sub

1 bioritme


+ biosocial adj

1 biosociaal


+ biosociologia sub

1 biosociologie


+ biosphera sub

1 biosfeer, planten- en dierenwereld


+ biostatic adj

1 biostatisch


+ biostatica sub

1 biostatica


+ biostratigraphia sub

1 biostratigrafie


+ biosynthese (-esis) sub

1 BIOLOGIA biosynthese (vorming van organische stof in een levend wezen)


+ biotechnic adj

1 biotechnisch
robot -- = biotechnische robot


+ biotechnica sub

1 biotechniek


+ biotechnologia sub

1 biotechnologie


+ biotechnologista sub

1 biotechnoloog


+ biotechnologo sub

1 biotechnoloog


+ biotherapia sub

1 biotherapie


+ biothermogenese (-esis) sub

1 biothermogenese


+ biotic adj

1 biotisch
factor -- = biotische factor


+ biotina sub

1 BIOCHIMIA biotine, vitamine H


+ biotite sub

1 MINERALOGIA biotiet


+ biotopo sub

1 biotoop


+ biotrophe adj

1 BOTANICA biotroof


+ biotropismo sub

1 biotropisme


+ bioturre sub

1 biotoren


+ biotypo sub

1 BIOLOGIA biotype


+ biotypologia sub

1 PSYCHOLOGIA, BIOLOGIA biotypologie


bioxydo sub

1 CHIMIA dioxyde


+ bip interj

1 piep


+ bipale adj

1 TECHNICA tweebladig
helice -- = tweebladige schroef


+ bipare adj

1 ZOOLOGIA tweelingbarend
2 BOTANICA tweetakkig, gaffelvormig


+ biparietal adj

1 bipariëtaal, tweewandig


bipartibile adj

1 deelbaar in twee delen


bipartir v

1 in twee delen verdelen


bipartite adj

1 tweepartijen..., tweedelig
coalition -- = tweepartijencoalitie
governamento -- = tweepartijenregering
folios -- = tweedelige bladeren


bipartition sub

1 BIOLOGIA, BOTANICA tweedeling
-- cellular = celdeling


+ bipartitismo sub

1 tweepartijenstelsel


+ bipedal adj

1 tweevoetig, tweebenig


bipede adj

1 tweevoetig, tweebenig
animales -- = tweevoetige dieren, tweevoeters


bipede sub

1 tweevoeter, tweebenig wezen
le homine es un -- = de mens is een tweevoeter


+ bipennate,bipinnate adj

1 BIOLOGIA dubbel geveerd
2 ZOOLOGIA tweevleugelig


bipenne sub

1 bipennis, tweesnijdende aks, dubbele bijl


+ bipetale adj

1 Vide: dipetale+ biphasate adj

1 tweefasig
currente -- = tweefasige stroom


+ biphasic adj

1 tweefasig
currente -- = tweefasige stroom


+ bipinnate adj

1 Vide: bipennate


biplano
sub

1 tweedekker, dubbeldekker (vliegtuig)


bipolar adj

1 bipolair, tweepolig, dubbelpolig
magnete -- = tweepolige magneet
cavilia -- = tweepolige plug
coordinatas -- = bipolaire coördinaten
neuron -- = bipolair neuron
matrice -- = bipolaire matrix
cellula -- = bipolaire cel
filtro -- = bipolair filter
isolation -- = bipolaire isolatie
transistor -- = bipolaire transistor


+ bipolarisation sub

1 bipolarisatie


+ bipolaritate sub

1 PHYSICA bipolariteit, tweepoligheid, dubbelpoligeid
BIOLOGIA -- de un cellula = bipolariteit van een cel


+ biprisma sub

1 biprisma


+ biquadrate adj

1 MATHEMATICA vierdegraads..., vierdemachts..., bikwadratisch
equation -- = vierdegraadsvergelijking
radice -- = vierdemachtswortel


+ biquadratic adj

1 MATHEMATICA vierdegraads..., vierdemachts, bikwadratisch
equation -- = vierdegraadsvergelijking
radice -- = vierdemachtswortel


+ biquadrato sub

1 bikwadraat


+ biquotidian adj

1 tweemaal daags verschijnend/plaatshebbend


bira sub

1 bier
bottilia de -- = flesje bier
latta de -- = blikje bier
barril de -- = vat bier, biervat
vitro de -- = glas bier
potto a -- = bierpul
tonna a -- = bierton
pumpa a/de/pro -- = bierpomp
odor de -- = bierlucht
bibitor de -- = bierdrinker
suppa de -- = biersoep
consumo/consumption de -- = biergebruik
levatura de -- = biergist
carta del --s = bierkaart
valvula de -- = bierkraan
cupa de -- = bierkuip
pappa de -- = bierpap
gusto de -- = biersmaak
feltro de -- = bierviltje
macula de -- = biervlek
-- de conserva = lagerbier
-- de hordeo = gerstebier
-- de gingibre = gemberbier
-- de malt = moutbier
-- clar = licht bier
-- obscur = donker bier
-- de barril = bier uit het vat
servir -- de barril = bier tappen
-- in bottilias/imbottiliate = flessenbier
-- de tabula = tafelbier
fabricar/facer -- = bierbrouwen
fabricante de -- = bierbrouwer
le -- scuma/spuma multo = het bier schuimt sterk


+ biracial adj

1 biraciaal, tweerassig


+ biracialitate sub

1 biracialiteit


+ bireactor sub

1 tweemotorig straalvliegtuig


+ birefraction sub

1 dubbele straalbreking


+ birefrangente adj

1 PHYSICA dubbelbrekend
crystallos -- = dubbelbrekende kristallen
effecto -- = dubbelbrekingseffect


+ birefrangentia sub

1 PHYSICA dubbele breking
effecto de -- = dubbelbrekingseffect


bireme adj

1 met twee rijen roeiriemen


bireme sub

1 galei met twee rijen riemen aan iedere kant


bireria

1 bierhuis, kroeg
-- solite/habitual = stamkroeg


birero sub

1 (bier)brouwer
carro de -- = bierbrouwerskar/wagen
cavallo de -- = bierbrouwerspaard


+ biriera sub

1 bierkroes


+ birman adj

1 Birmaans


+ Birmania sub n pr

1 Birma


+ birmano sub

1 Birmaan
2 Birmaans (taal)


+ birretta sub

1 kardinaalsmuts, bonnet met drie punten (van geestelijken), hoogleraarsbaret


bis adv

1 twee keer, bis


bis! interj

1 bis!


+ bisaccia sub

1 reiszak


+ bisannual adj

1 tweejarig, om de jaar plaats vindend
festa -- = tweejaarlijks feest
Conferentia -- de Interlingua = tweejaarlijkse Interlingua-Conferentie
2 BOTANICA tweejarig, twee jaar levend
plantas -- = tweejarige planten


+ bisannualitate sub

1 tweejarigheid


bisava sub

1 overgrootmoeder


bisavo sub

1 overgrootvader


+ Biscaya sub n pr

1 Biskaje


+ biscayin adj

1 van/uit Biskaje


+ biscayino sub

1 Biskajer
2 taal (dialect) van Biskaje


+ biscocteria sub

1 beschuitfabriek


+ biscocto sub

1 beschuit
-- al cannella = kaneelbeschuitje
-- al anis (F) = anijsbeschuit
-- con butyro e granos de anis = beschuit met muisjes
latta pro --s = beschuitbus/blik/trommel
pasta pro --s = beschuitdeeg
mica de -- = beschuitkruimel
pappa de --s = beschuitpap


biscuit sub

1 koekje, biscuit
-- al/de caseo = kaaskoekje
-- al/de nuce de coco = kokoskoekje
--es assortite = gemengde biscuits
-- vermifuge = wormkoekje
-- que accompania le the = koekje bij de thee
cassa/latta a/de/pro --es = biscuit/biskwieblik
mordettar un -- = op een koekje knabbelen
2 biscuit (soort porselein)


biscuiteria sub

1 koekjesbakkerij, koekjesfabriek


biscuitero sub

1 koekjesbakker


+ biscutella sub

1 BOTANICA brilkruid


+ bisecar v

1 in twee helften verdelen, halveren
-- un linea perpendicularmente = een lijn loodrecht middendoor delen
-- un angulo = een hoek door midden delen, een hoek halveren


+ bisection sub

1 MATHEMATICA halvering, tweedeling


+ bisectrice,bissectrice sub

1 MATHEMATICA bissectrice


+ bisecular adj

1 van twee eeuwen
traditiones -- = tradities van twee eeuwen


+ bisellar v

1 schuin afslijpen


+ bisello sub

1 schuine kant, afschuining, schuin geslepen rand/kant
angulo de -- = afschuiningshoek
taliar un cosa in -- = (de rand van) iets schuin slijpen


+ biseptimanal adj

1 twee maal per week verschijnend
publication -- = twee maal per week verschijnende publicatie


+ biserrate adj

1 ANATOMIA, BOTANICA, ZOOLOGIA dubbel gezaagd


bisexual adj

1 biseksueel
tendentia -- = biseksuele gerichtheid
2 BOTANICA tweeslachtig


bisexualitate sub

1 biseksualiteit
2 BOTANICA tweeslachtigheid


bismuth sub

1 CHIMIA bismut
composito de -- = bismutverbinding
alligato de -- = bismutlegering
nitrato de -- = bismutnitraat
sal de -- = bismutzout


+ bismuthina sub

1 bismutglans, bismutine


+ bismuthismo sub

1 MEDICINA bismutvergiftiging


+ bisnepote sub

1 achterkleinkind


+ bisnepto sub

1 achterkleinkind


bison sub

1 bison, buffel
pelle de -- = bisonhuid
chassator {sj}/venator de --es = bisonjager


bisonte sub

1 bison, buffel
pelle de -- = bisonhuid
chassator {sj}/venator de --s = bisonjager


+ bispicate adj

1 BOTANICA met twee aren, tweearig


+ bissar v

1 bisseren


+ bissextil adj

1 schrikkel...
anno -- = schrikkeljaar


+ bistabile adj

1 ELECTRICITATE, COMPUTATOR bistabiel


+ bistabilitate sub

1 ELECTRICITATE, COMPUTATOR bistabiliteit


+ bistipulate adj

1 BOTANICA met twee steunbladen


+ bistorta sub

1 BOTANICA adderwortel, naterkruid


+ bistre sub

1 bister, roetbruine verf
color -- = donkerbruine kleur
designo al -- = tekening in bister


+ bisturi sub

1 MEDICINA scalpel, lancet, operatiemes, bistouri


+ bisulcate adj

1 Vide: bisulce


+ bisulce adj

1 ZOOLOGIA tweehoevig
animal/bestia -- = tweehoevig dier
2 BOTANICA met twee voren/groeven


+ bisulco sub

1 tweehoevig dier


+ bisulfato sub

1 CHIMIA bisulfaat


+ bisulfito sub

1 CHIMIA bisulfiet


bisyllabe adj

1 tweelettergrepig


bisyllabo sub

1 tweelettergrepig woord


+ bit sub ANGLESE

1 COMPUTATOR bit


+ bitangente sub

1 MATHEMATICA bitangent


+ bitartrato sub

1 CHIMIA bitartraat


+ bithematic adj

1 MUSICA bithematisch


+ bitonal adj

1 tweetonig, bitonaal
signal -- = tweetonig signaal


+ bitonalitate sub

1 bitonaliteit


+ bitta sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES beting, bolder
bulon de -- = betingbout


+ bitter sub ANGLESE

1 bitter(tje) (drank)
-- al herbas aromatic = kruidenbitter
-- al citro/limon = citroenbitter
bottilia a/de -- = bitterfles
vitro a/de -- = bitterglas
carrafa a/de -- = bitterkaraf


bituminage sub

1 het asfalteren, asfaltering


bituminar v

1 asfalteren
-- un strata = een straat asfalteren


+ bituminate adj

1 bitumen..., asfalt...
carton -- = asfaltpapier


bitumine sub

1 asfalt, bitumen
-- liquide = vloeibitumen
revestimento/pavimento de -- = asfaltbestrating
fabrica de -- = asfaltfabriek
industria de -- = asfaltindustrie
strato de -- = asfaltlaag
pice de -- = asfaltpek
quadrello de -- = asfalttegel


bituminisar v

1 asfalteren


bituminisation sub

1 het asfalteren, asfaltering


bituminose adj

1 asfalthoudend, asfaltachtig
arena/sablo -- = teerzand
carbon -- = vetkool
mastico -- = bitumenmastiek
cemento -- = bitumencement
membrana -- = bitumineus membraan


+ biunivoc adj

1 MATHEMATICA een-eenduidig


bivac sub

1 bivak


bivacar v

1 bivakkeren


+ bivalente adj

1 CHIMIA tweewaardig, bivalent
2 BIOLOGIA bivalent
chromosoma -- = bivalent chromosoom
3 FIGURATE bivalent
theoria -- = bivalente theorie


+ bivalentia sub

1 CHIMIA bivalentie, tweewaardigheid
2 FIGURATE bivalentie
-- de un theoria = bivalentie van een theorie


bivalve adj

1 ZOOLOGIA, BOTANICA met twee kleppen, tweekleppig, tweeschalig


bivalvo sub

1 tweekleppig dier (bijv. mossel, oester, etc.)


+ bivector sub

1 bivector


+ bivitellin adj

1 tweeëiïg
geminos -- = tweeëiïge tweelingen


+ bixina sub

1 bixine


bizarre adj

1 vreemd, eigenaardig, merkwaardig, wonderlijk, excentriek, bizar
idea -- = zonderling idee
homine -- = vreemde man


bizarreria sub

1 bizarheid, vreemdheid, eigenaardigheid, merkwaardigheid, wonderlijkheid, excentriciteit


bizonal adj

1 tot twee zones behorend


+ blabla(bla) sub

1 blabla


+ blackstonia sub

1 BOTANICA bitterling


blanc adj

1 wit, blank
papiro -- = wit/blanko papier
-- como le creta = krijtwit
-- como le nive = sneeuwwit
dar carta -- a un persona = iemand vrij spel geven
versos -- = rijmloze verzen
perdice -- = sneeuwhoen
urso -- = ijsbeer
racia -- = blanke ras
metallo -- = witmetaal
carbon -- = witte steenkool (waterkracht)
libro -- = witboek
uva -- = witte druif
vino -- = witte wijn
pan -- = wittebrood
globulo -- = wit bloedlichaampje
BOTANICA spino -- = hagedoorn, meidoorn
BOTANICA poplo -- = zilverpopulier
BOTANICA abiete -- = zilverspar
bulletin de voto -- = blanco stembiljet


+ Blanca-Nive sub n pr

1 Sneeuwwitje


+ blancastre adj

1 witachtig, vuil wit


blanchimento sub

1 het witten, het wit maken
2 het blancheren (van metalen)
3 het bleken
agente/pulvere de -- = bleekmiddel


blanchir v

1 wit maken
-- con (lacte de) calce = witten
2 wit worden
3 blancheren (van metalen)
4 bleken
pulvere a/de -- = bleekpoeder


+ blancmangiar sub

1 blanc-manger (soort gelatinepudding met amandelsmaak)


blanco sub

1 het wit
-- del oculos = oogwit
-- del ovo = eiwit
-- de plumbo = loodwit
-- de zinc = zinkwit
-- perlate = parelwit
-- lactose = melkwit
-- de baryta = barietwit
le -- de su camisa = het wit van zijn hemd
photo in nigro e -- = zwartwitfoto
vestir se de -- = zich in het wit kleden
2 open plek, onbeschreven plaats, onbedrukte plaats
in -- = open, onbeschreven, onbedrukt
indorsar in -- = in blanko endosseren
cheque (A) in -- = blanco cheque
credito in -- = blanko krediet
cartucha {sj} in -- = losse patroon/flodder
votar in -- = blanko stemmen
lassar un cosa in -- = iets wit/open laten
3 niet (in de loterij)
4 blanke


+ blancor sub

1 witheid, blankheid
-- virginal = smetteloos wit
le -- de su camisa = het wit van zijn hemd
de un -- de lilio = lelieblank


blande adj

1 zacht, mild, week
-- al tacto = zacht voor het gevoel
massa -- = weke massa
isto es -- como le butyro = het is zo zacht/mals als boter
2 vleiend


blandimento sub

1 vleierij, gevlei


blandir v

1 vleien
-- se = 1. zich vleien, 2. zich verleiden (tot)


blanditor sub

1 vleier


blasmabile adj

1 afkeurenswaardig, laakbaar


blasmar v

1 afkeuren, laken, berispen


blasmo sub

1 afkeuring, blaam, berisping
jectar un -- super = een blaam werpen op


blason sub

1 blazoen, wapenschild
2 HERAL wapenkunde, heraldiek


+ blasonar v

1 HERAL blazoeneren


blasphemar v

1 godslasteringen uiten, vloeken


blasphemator sub

1 godslasteraar, vloeker


+ blasphematori adj

1 godslasterlijk
parolas -- = godslasterlijke woorden
linguage -- = godslasterlijke taal
scripto -- = godslasterlijk geschrift


blaspheme adj

1 godslasterlijk
parolas -- = godslasterlijke woorden
linguage -- = godslasterlijke taal
scripto -- = godslasterlijk geschrift


blasphemia sub

1 godslasterlijke taal, godslastering, blasfemie
-- infame = gemene vloek
proferer --s = godslasteringen uiten
vomitar --s = godslasteringen uitbraken


blastoderma sub

1 BIOLOGIA kiemhuid, kiemschijf, blastoderm


+ blastogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA blastogenese, kiemontwikkeling


+ blastomero sub

1 BIOLOGIA blastomeer, delingscel van een ei


+ blastomyceto sub

1 BOTANICA spuitzwam, blastomyceet


+ blastomycose (-osis) sub

1 MEDICINA blastomycose


+ blastophago sub

1 ZOOLOGIA dennenscheerder


+ blastoporo sub

1 BIOLOGIA blastoporus, oermond


+ blastula sub

1 BIOLOGIA blastokyste, kiemblaasje, blastula


blatta sub

1 kakkerlak, bakkerstor
-- oriental = oosterse kakkerlak


blau adj

1 blauw
-- obscur = donkerblauw
-- celeste = hemelsblauw
-- clar/pallide = lichtblauw
-- marin = marineblauw
-- de aciero = staalblauw
un mar intensemente -- = een diepblauwe zee
sanguine -- = blauw bloed
ZOOLOGIA paro -- = kuifmees
zona -- = parkeerzone
Barba -- = Blauwbaard
Casco -- = Blauwhelm
PHOTOGRAPHIA filtro -- = blauwfilter
zona -- = blauwe zone


+ blau sub

1 blauw
-- de Prussia = Pruisisch/Berlijns blauw
-- de Delft = Delfts blauw


+ blauastre adj

1 blauwachtig
gris -- = blauwgrijs


+ blazer sub ANGLESE

1 blazer (kledingstuk)


+ blechno sub

1 BOTANICA dubbelloof


+ blende sub

1 MINERALOGIA (zink)blende


+ blennio sub

1 ZOOLOGIA slijmvis


+ blennorrhagia sub

1 MEDICINA gonorroe(a), druiper


+ blennorrhagic adj

1 MEDICINA gonorroe(a)...


+ blennorrhea sub

1 MEDICINA chronische druiper


+ blepharitis sub

1 MEDICINA blepharitis, ontsteking van een ooglid


blesamento sub

1 het onduidelijk spreken, het lispelen, gelispel


blesar v

1 onduidelijk spreken, lispelen


blese adj

1 onduidelijk sprekend, lispelend
pronunciation -- = lispelende uitspraak


blesitate sub

1 het lispelen


+ blinda sub

1 pantser(ing), pantserbekleding, blindering
2 TECHNICA afscherming (van electrische apparaten, kernreactor, etc.)


+ blindage sub

1 (be)pantsering, blindering
-- impenetrabile = ondoordringbare bepantsering
placa de -- = pantserplaat
aciero de -- = pantserstaal
2 afscherming (van electrisch apparaat, kernreactor, etc.)
-- magnetic = magnetische afscherming


+ blindar v

1 (be)pantseren, blinderen
2 TECHNICA afschermen, beschermen (van elektrische apparaten/kernreactor, etc.)
un reactor nuclear debe esser ben blindate = een atoomreactor moet goed zijn afgeschermd


+ blindate adj

1 pantser..., gepantserd, bepantserd, geblindeerd
division -- = pantser/tankdivisie
brigada -- = pantser/tankbrigade
battalion -- = tankbataljon
traino -- = gepantserde trein, pantsertrein
auto(mobile) -- = gepantserde auto, pantserauto
carro -- = pantserwagen
vehiculo -- = pantservoertuig
colonna/columna -- = tankcolonne
vitro -- = gewapend/kogelvrij glas
camera -- = kluis
2 TECHNICA afgeschermd


+ blitzkrieg sub GERMANO

1 blitzkrieg


+ blizzard sub ANGLESE

1 blizzard, sneeuwstorm


blocada sub

1 blokkade
-- effective = effectieve blokkade
-- alimentari = voedsel/hongerblokkade
levar le -- = de blokkade opheffen
rumper/fortiar le -- = de blokkade doorbreken
ruptura de -- = blokkadebreuk
linia de -- = blokkadelijn/linie
nave de -- = blokkadeschip


+ blocamento sub

1 het blokkeren, het stoppen
-- de salario(s) = loonstop
-- de dividendos = dividendstop
-- del precios = prijsstop


blocar v

1 blokkeren, insluiten, afsluiten, afzetten, vastzetten
-- le salarios = de lonen bevriezen, een loonstop afkondigen
-- le precios = een prijzenstop afkondigen
-- le traffico = het verkeer blokkeren/lamleggen
-- le passage = de doorgang afsluiten
le frenos ha essite blocate = de remmen werden geblokkeerd
-- le porta con un pede = de voet tussen de deur zetten
-- le vista de un persona = iemand het zicht belemmeren
-- le promotion de un persona = iemand de weg tot promotie afsluiten
-- saldos = saldo's bevriezen


+ blocdiagramma sub

1 blokdiagram


blockhaus sub GERMANO

1 bunker, blokhuis


bloco sub

1 blok (hout, steen, etc.), klomp
-- erratic = zwerfblok, zwerfkei
-- de petra = steenblok
-- de ligno = houtblok
-- de rocca = rotsblok
-- de beton = betonblok
-- de granito = granietblok
-- de basalto = basaltblok
-- de sal = liksteen (voor het vee)
-- de freno = remblok
2 blok, geheel, eenheid
in -- = en bloc
-- de casas = huizenblok
-- sovietic = sovjetblok
-- oriental = oostblok
-- governamental = regeringsbok
-- de poter = machtblok
-- de timbros (postal) = blok postzegels
-- de motor = motorblok
-- de cylindros = cilinderblok
formation de un -- = blokvorming
in -- = in zijn geheel, allen, allen tegelijk
3 schrijfblok, bloknoot
-- de papiro/de disfoliar = bloknoot
-- de scriber = schrijfblok
-- de notas = notitieblok
-- de papiro a designo = tekenblok


blonda sub

1 blonde vrouw, blond meisje, blondine


blonde adj

1 blond, goudgeel
-- cinerate = asblond
capillos -- = blond haar


blondessa sub

1 blondheid


+ blondo

1 blonde kleur, blond
2 blonde man


+ blue-jeans sub ANGLESE

1 spijkerbroek
un -- discolorate = een vale spijkerbroek


bluff sub ANGLESE

1 bluf, opschepperij, snoeverij
politica de -- = blufpolitiek
football (A) de -- = intimidatievoetbal


bluffar v

1 bluffen, opscheppen, snoeven


bluffator sub

1 bluffer, opschepper, snoever


blusa sub

1 (dames)blouse, bloes
2 (werk)kiel, buis, stofjas, werkschort, jasschort
-- de paisano = boerenkiel
-- de marinero = matrozenbuis/kiel


boa sub

1 ZOOLOGIA boa (slang)
-- constrictor = boa constrictor, koningsslang
2 (MODE) (veren)boa


+ boatpeople sub ANGLESE

1 bootvluchteling(en)


bobina sub

1 klos, spoel, rol
-- de filo = garenklos
-- de film (A)= filmspoel
2 TECHNICA bobine, spoel
-- de induction = inductiespoel
-- de excitation = excitatiespoel, veldspoel
-- de accendimento/ignition = ontstekingsspoel
-- de autoinduction/de reactantia = smoorspoel
-- de syntonisation = afstemspoel
-- de un electromagnete = magneetspoel
-- de deviation/de deflexion = afwijkingsspoel
-- de focalisation = focusseringsspoel


+ bobinage sub

1 het opwikkelen, het opspoelen


bobinar v

1 (op)wikkelen, opwinden, (op)spoelen, oprollen
-- filo = draad op een spoel winden


+ bobinator sub

1 iemand die spoelt/iets op een spoel windt, spoeler, winder


bobinatorio sub

1 spoelmachine


bobsleigh sub ANGLESE

1 bobslee, bob
-- a quatro = vierbob


+ bocal sub

1 fles, stopfles, glas, pot, kom, bokaal
-- de pisces rubie = goudvissenkom


+ bock sub ANGLESE

1 glas bier (ong. kwart liter)


+ bodemeria sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES bodemerij
contracto de -- = bodemerijcontract
littera de -- = bodemerijbrief
debita de -- = bodemerijschuld


+ bodywarmer sub ANGLESE

1 bodywarmer


Bohemia sub n pr

1 Bohemen
crystallo de -- = Boheems kristal


bohemia sub

1 ongeregelde levenswijze


+ bohemian adj

1 Boheems, uit/van Bohemen
2 een ongeregelde leefwijze hebbend


+ bohemiano sub

1 Bohemer
2 iemand met een ongeregelde levenswijze, "bohémien"
3 zigeuner


boia sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES boei, drijvende ton
-- flottante/insubmersibile = drijvende boei
-- luminose = lichtboei, lantaarnboei
-- sonor = brulboei
-- sonor e luminose = lichtbrulboei
-- de salvamento = reddingsboei
-- de ammarrage = meerboei
catena de -- = boeiketting
poner/mitter --s/un -- = baakzetten


boiada sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES betonning


boiage sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES het betonnen


boiante adj

1 drijvend


boiar v

1 betonnen


+ boiar sub

1 HISTORIA bojaar, edelman (Rusland)


+ boiler sub ANGLESE

1 boiler
-- solar = zonneboiler
-- a gas natural = aardgasboiler
-- electric de 80 litros = elektrische boiler van 80 liter


+ bola sub

1 bola (soort lasso)


bolchevico {sj} sub

1 bolsjewiek, bolsjewist


bolchevisar {sj} v

1 bolsjewistisch maken


bolchevisation {sj} sub

1 het bolsjewistisch maken, bolsjewisering


bolchevismo {sj} sub

1 bolsjewisme


bolchevista {sj} sub

1 bolsjewist, bolsjewiek


bolchevista {sj} adj

1 bolsjewistisch
theoria -- = bolsjewistische theorie


+ bolero sub

1 MUSICA bolero (soort volksdans)


+ boleto sub

1 BOTANICA boleet
-- elegante = lariksboleet
-- bovin = koeienboleet
-- de Satan = satansboleet
-- scabre = berkenboleet
-- comestibile = eekhoorntjesbrood
-- piperate = peperboleet


+ bolide sub

1 bolide, vuurbal


+ bolina sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES boeilijn


+ bolivar sub

1 bolivar (munteenheid in Venezuela)


Bolivia sub n pr

1 Bolivië


bolivian adj

1 Boliviaans
le Republica -- = de Boliviaanse Republiek
cultura -- = Boliviaanse cultuur


boliviano sub

1 Boliviaan
2 boliviano (munteenheid van Bolivia)


bolla sub

1 kegel
joco de --s = kegelspel
jocar al --s = kegelen
2 bol, bal
-- de naphtalina = mottebal
-- de foco = vuurbal
-- de filo = bol/kluwen garen
-- de pan = rond brood
-- de nive = sneeuwbal
-- alimentari = braakbal (van uilen, etc.)
-- de marea = getijbal
-- de gumma = gombal
-- de glacie = ijsbal
cossinetto a/de --s = kogellager
lancear --s de nive = met sneeuwballen gooien
penna a -- = balpen
machina a/de scriber a -- = bolletjesschrijfmachine
con cossinettos de --s = gelagerd


+ bollandista sub

1 PHILOSOPHIA aanhanger van Bolland


bollar v

1 kegelen


+ bollardo sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES bolder
cavilia de -- = bolderpen


bolletta sub

1 balletje, kogeltje
--s de carbon = eierkolen
-- de papiro = prop papier
2 gehaktbal, meelbal, knoedel, bol (appelbol, etc.)
-- de carne hachate {sj} = gehaktbal
-- de pomos/malos = appelbol
-- de caseo = kaasballetje


+ Bologna sub n pr

1 Bologna


+ bolognese adj

1 van Bologna, Bolognezer
dialecto -- = dialekt van Bologna
cocina -- = Bolognezer keuken
can -- = Bolognezer hond
bottilia -- = Bolognezer fles


+ bolometric adj

1 ASTRONOMIA bolometrisch


+ bolometro sub

1 ASTRONOMIA bolometer


+ boloscopio sub

1 boloscoop


+ boma sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES giek
-- superior = bovengiek
ferro de -- = giekijzer


bomba sub

1 bom, granaat
-- retardate/a retardamento/a horologiera/a tempore = tijdbom
-- explosive = brisantbom
-- incendiari = brandbom
-- a/de phosphoro = fosforbom
-- a/de neutrones = neutronenbom
-- a/de benzina = benzinebom
-- fumigene = rookbom
-- putente/fetide = stinkbom
-- lacrimogene = traangasbom, traangasgranaat
-- atomic = atoombom
-- de avion = vliegtuigbom
-- a/de plastico = kneedbom
-- a/de hydrogeno/thermonuclear = waterstofbom
-- a/de fragmentation = fragmentatiebom
-- submarin/de profunditate = dieptebom
-- non explodite = blindganger
cargamento de --s = bommenlast
pluvia de --s = bommenregen
tapis (F)/tapete de --s = bomtapijt
attacco con --s = bomaanval
a prova/proba de -- = bomvrij
attentato de -- = bomaanslag
cader como un -- = inslaan als een bom
a basso le --! = ban de bom!


bombar v

1 bommen gooien, bommen werpen, met bommen bestoken, bombarderen


bombarda sub

1 HISTORIA donderbus, bombarde (soort kanon)
2 schip met kanonnen
3 MUSICA bombarde (bromwerk in een orgel)


bombardamento sub

1 het bombarderen, bombardement, (artillerie)beschieting
-- de un urbe = bombardement van een stad
-- aeree = luchtbombardement
-- de artilleria = artilleriebombardement
-- atomic = atoombombardement
-- a tapete/tapis (F) = bom(men)tapijt
avion de -- = bommenwerper (vliegtuig)


bombardar v

1 bombarderen, met bommen bestoken
-- un urbe = een stad bombarderen


bombardator sub

1 iets dat of iemand die bommen werpt


bombardero sub

1 HISTORIA bombardier, bombardeur, bommengooier
2 (bombardementsvliegtuig, bommenwerper
-- legier = lichte bommenwerper
-- a/de reaction = straalbommenwerper
-- quadrimotor = viermotorige bommenwerper
esquadrilia de --s = escadrille bommenwerpers


bombardon sub

1 MUSICA bombardon, soort bastuba


+ bombasin sub

1 bombazijn


+ bombastic adj

1 bombastisch
orator -- = bombastische redenaar


bombator sub

1 iets dat of iemand die bommen werpt, bommenwerper


+ bombesina sub

1 bombesine


bombides sub pl

1 ZOOLOGIA Bombidae


bombo sub

1 gebrom, gezoem, gesnor
2 ZOOLOGIA hommel
-- terrestre = aardhommel
-- lapidari = steenhommel
regina del --s = hommelkoningin
populo de --s = hommelvolk


+ bombyce sub

1 ZOOLOGIA zijdevlinder
-- del moriero = moerbeivlinder


+ bombylio sub

1 ZOOLOGIA
-- major = wolvlieg


bon adj

1 goed
-- nocte = goede nacht, welterusten
un -- numero de = een flink aantal
de -- hora = vroeg
de -- grado = graag
alique/alco -- = iets goeds
nihil -- = niets goeds
bon! = goed!, prima!, best!


+ bonacie adj

1 goedig, goedmoedig, gemoedelijk


bona fide sub LATINO

1 bona fide, goede trouw


+ bonapartismo sub

1 bonapartisme


+ bonapartista sub

1 bonapartist


bonapartista adj

1 bonapartistisch


bonbon sub

1 bonbon, snoepje, zuurtje
-- al liquor = likeurbonbon
-- fulminante = knalbonbon


bonboniera sub

1 snoepdoosje, bonbondoosje


bonetteria sub

1 petten/mutsenmakerij
2 petten/mutsenwinkel


bonettero sub

1 petten/mutsenmaker


bonetto sub

1 pet, muts, baret
-- de nocte = slaapmuts
-- de cocinero = koksmuts
-- de banio = badmuts
-- de pellicia = bontmuts
-- de pilo = haren muts
-- punctate/a puncto = puntmuts
-- con visiera = kleppet
-- episcopal = bisschopsmuts
fabricante de --s = pettenmaker, mutsenmaker


+ bongo sub

1 MUSICA bongo


bonhomia sub

1 goedaardigheid, goedmoedigheid, vriendelijkheid


bonhomo sub

1 (goedaardige) vent/man/kerel
-- de nive = sneeuwman/pop
-- de palea = stropop


+ bonificabile adj

1 wat kan worden verbeterd


bonificar v

1 verbeteren
-- le terra cultivabile = de landbouwgrond verbeteren


bonification sub

1 het verbeteren, verbetering
-- del terra cultivabile = verbetering van de landbouwgrond


+ bonito sub

1 ZOOLOGIA boniet


+ bon mot sub FRANCESE

1 bon mot


bonnette sub FRANCESE

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES lijzeil
virga/verga de -- = lijzeilra


bono sub

1 het goede
2 goed persoon, goede man
3 bon, bewijsje, briefje, coupon
-- de cassa = kassabon
-- de compra = aankoopbon
-- de rationamento = distributiebon
-- de benzina/gasolina = benzinebon
-- de credito = tegoedbon
-- pro un libro = boekenbon
libretto/carnet (F) de --s = bonboekje


+ bonsai sub

1 bonsai (dwergboompje)


+ bontate sub

1 goedheid, vriendelijkheid, welwillendheid
exemplo de -- = toonbeeld van goedheid
haber le -- de = zo vriendelijk zijn om
de infinite -- = algoed


bonus sub LATINO

1 bonus, premie, extra dividend, tantième, opslag


+ bonus-malus sub

1 bonus-alussysteem


+ bon vivant sub FRANCESE

1 bon vivant


+ bonze sub

1 bonze (boeddhistische priester/monnik)
-- del syndicato = vakbondsbonze
-- del partito = partijbonze


+ booby trap sub ANGLESE

1 booby trap


boogie-woogie sub ANGLESE

1 boogie woogie (dans)


bookmaker sub ANGLESE

1 bookmaker


+ boom sub ANGLESE

1 boom, hoogconjunctuur, expansie, explosieve groei
le -- economic del annos sexanta = de economische boom van de jaren zestig
-- demographic = bevolkingsexplosie


boomerang sub ANGLESE

1 boemerang
effecto -- = boemerangeffect


+ booster sub ANGLESE

1 booster, hulpraket
2 PHYSICA booster


Booz sub n pr

1 Boaz


+ bora sub

1 METEO bora


borace sub

1 CHIMIA borax


+ borasso sub

1 BOTANICA borassus(palm)


borato sub

1 CHIMIA boraat, boorzuurzout


borax sub

1 CHIMIA borax


+ borborygmo sub

1 gerommel (in de buik), geknor, opborreling van gas (in de buik)


bordada sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES geschutlaag, volle laag, salvo
2 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES gang (bij het laveren)


bordar v

1 omzomen, begrenzen


bordatura sub

1 rand, zoom, omlijsting
-- de lucto = rouwrand
-- de flores = border
-- de gazon/herba = grasrand
-- de cannas = rietkraag
-- del cammino/del via = wegberm


+ bordeaux sub FRANCESE

1 bordeaux (wijn)
un -- rubie = een rode bordeaux
biber -- = bordeaux drinken


+ bordelese adj

1 van/uit Bordeaux


bordello sub

1 bordeel
proprietario de -- = bordeelhouder
linguage de -- = bordeeltaal
prohibition de --s = bordeelverbod


bordo sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES boord
a -- de = aan boord van
foras de -- = buiten boord
-- a -- = langzij
cocinero/coco de -- = scheepskok
medico de -- = scheepsarts
papiros/documentos de -- = scheepspapieren
registro de -- = scheepsregister
libro/diario/jornal de -- = scheepsjournaal, logboek
radio de -- = boordradio
tirator de -- = boordschutter
arma de -- = boordwapen
mechanico de -- = boordwerktuigkundige
telephono de -- = scheepstelefoon
provisiones de -- = scheepsbehoeften
ir a -- = aan boord gaan
prender a -- = aan boord nemen
cader de -- = overboord vallen
virar de -- = overstag gaan
2 oever, kant, rand, zoom
-- del trottoir (F) = stoeprand, trottoirband
-- del fenestra = vensterbank
-- del cammino/via = kant van de weg, berm
-- del mar = kust
-- de un bosco = bosrand
-- de un vestimento = zoom van een kledingstuk
-- de lucto = rouwrand
-- del lecto = bedrand
-- exterior = buitenrand
-- inferior = onderrand
-- superior = bovenrand
-- interior = binnenrand
-- stricte = smalle rand
-- affilate = scherpe rand
-- saliente = uitstekende rand
-- del tabula = tafelrand
-- ornamental = sierrand
-- del abysmo = rand van de afgrond
-- del deserto = rand van de woestijn
-- dentate de un timbro (postal) = gekartelde rand van een postzegel
con -- aurate = goud op snee


+ bordon sub

1 (diepe bas) bourdon
2 (bassnaar) bourdon
3 (orgelregister) bourdon
4 (luidklok) bourdon


+ bordura sub

1 rand, zoom, omboordsel, lijst, omlijsting
-- de gazon/de herba = grasrand
-- de flores = border
-- de cannas = rietkraag
-- de trottoir (F) = trottoirband
in -- de = aan de rand van


+ boreal adj

1 GEOGRAPHIA van de noordpool, noordelijk
vento -- = noordenwind
hemispherio -- = noordelijk halfrond
latitude -- = noorderbreedte
circulo -- = (noord)poolcirkel
aurora -- = (noord)poollicht, noorderlicht


+ boreas sub

1 het noorden, noordenwind


boric adj

1 CHIMIA boor...
acido -- = boorzuur
aqua -- = boorwater
vasilina/unguento -- = boorzalf


+ borismo sub

1 MEDICINA boorzuurvergiftiging


+ borium sub

1 CHIMIA borium


boro sub

1 CHIMIA borium


+ borosilicato sub

1 borosilicaat
vitro de -- = borosilicaatglas


borra sub

1 stophaar, vulhaar, vulsel, vulling
-- de lana = vlokwol, floswol
-- de seta = vlokzijde, floszijde


+ borragine sub

1 BOTANICA bernage, bernagie


borrar v

1 (op)vullen, volproppen
-- un cossino con plumas = een kussen met veren opvullen
esser borrate de tranquillisantes = onder de tranquillizers zitten


+ borrasca sub

1 rukwind, windstoot, windvlaag
-- de grandine = hagelvlaag
-- de pluvia = regenvlaag


+ borrascose adj

1 stormachtig (van wind), met vlagen
tempore -- = stormachtig weer


+ borriginaceas sub pl

1 BOTANICA boriginaceae, boriginaceeën, ruwbladigen


+ borriginacee adj

1 BOTANICA ruwbladig


borusse adj

1 Borussisch, Oudpruisisch


Borussia sub n pr

1 Borussia, Pruisen


borusso sub

1 Oudpruis, Borussiaan
2 oude Pruisische taal


boscage sub

1 bosje, struikgewas


boschetto sub

1 bosje, struikgewas


+ bosciman sub

1 Bosjesman


bosco sub

1 bos, woud
-- de coniferes = naaldbos
-- de abietes = sparrenbos
-- de palmas = palmenbos
-- spisse = dicht bos
-- pluviose/de pluvia = regenwoud
lista de -- = bosrand
anemone del --s = bosanemoon
violetta del --s = bosviooltje
fraga del -- = bosaardbei
fructo del -- = bosvrucht
promenada in le --(s) = boswandeling
aere del --s = boslucht
incendio de -- = bosbrand
terra a -- = bosgrond
gigante del -- = woudreus
cursa a pede a transverso le --s = bosloop
zona de --s = bosgebied/terrein, bosrijk gebied
bordo de un -- = bosrand
limite del --s = boomgrens
homine del --s = bosmens
negro del --s = bosneger
le arbores cela le -- = door de bomen het bos niet meer zien


+ boscose adj

1 bosrijk
2 bosachtig


+ boscositate sub

1 bosrijkdom, bosdichtheid
2 bosachtigheid


+ Bosnia sub n pr

1 Bosnië


+ bosniac adj

1 Bosnisch


+ bosniaco sub

1 Bosniër


+ boson sub

1 PHYSICA boson


Bosporo sub n pr

1 Bosporus


+ bosprit sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES boegspriet


+ bossanova sub

1 bossanova (dans)


+ bostrycho sub

1 ZOOLOGIA bostrychus, houtboorkever


botanic adj

1 plantkundig, plant..., planten..., botanisch
jardin -- = plantentuin, botanische tuin
laboratorio -- = botanisch laboratorium
familia -- = plantenfamilie
genere -- = plantengeslacht
atlas -- = plantenatlas
libro -- = plantenboek
geographia -- = plantengeografie
calendario -- = plantenkalender
dictionario -- = plantkundig woordenboek
cognoscentias/cognoscimentos -- = plantenkennis


botanica sub

1 plantkunde, botanie, botanica
libro/manual de -- = plantkundeboek
professor de -- = plantkundeleraar


+ botanico sub

1 plantkundige, botanicus, botanist


botanisar conj

1 botaniseren
cassa de -- = botaniseertrommel


botanista sub

1 plantkundige, botanicus, botanist


botanologia sub

1 plantkunde, botanie, botanica


+ botauro sub

1 ZOOLOGIA
-- stellate = roerdomp


boteca sub

1 winkel
-- de florista = bloemenwinkel
-- de scarpas/calceos/calceaturas = schoenenwinkel
-- de antiquitates = antiekwinkel
-- de antiqualias = uitdragerij
-- de joculos = speelgoedwinkel
-- de fructos = fruitwinkel
-- de modas = modewinkel/zaak
-- de derecto = wets/ rechtswinkel
-- rolante = rijdende winkel
tener un -- = een winkel houden


botechero sub

1 winkelier


+ bothriocephalo sub

1 ZOOLOGIA
-- late = bandworm


+ botrychio sub

1 BOTANICA
-- lunar = maanvaren, druifvaren


+ botryide adj

1 BOTANICA op een druiventros gelijkend


+ botrytis sub

1 BOTANICA vuurziekte


botta sub

1 laars
-- impermeabile/de aqua = waterlaars
--s de gumma = gummi/rubberlaarzen
--s de chassa {sj} = jachtlaarzen
-- de equitation = rijlaars
-- de laciar = rijglaars
-- alte = lieslaars
-- a reverso/alte con volta = kaplaars
--s a sporones = laarzen met sporen
--s de septe millias = zevenmijlslaarzen
le "--" italian = de Italiaanse laars
le catto con --s = de gelaarsde Kat


botte sub

1 vat, ton, fust


+ botter sub NEDERLANDESE

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES botter


+ bottero sub

1 laarzenmaker


+ bottileria sub

1 flessenfabriek


bottilia sub

1 fles
collo de -- = flessenhals (anque knelpunt in het verkeer)
ventre de un -- = buik van een fles
vitro a --s = flessenglas
-- a/de/pro lacte = melkfles
-- de gas = gasfles
-- de oxygeno = zuurstoffles/cilinder
-- de lecto = beddekruik
-- de butano = butagasfles, butaangasfles
-- de tinta = inktfles
-- isolante/thermos = thermosfles
-- corbe = mandfles
-- de Leiden = Leidse fles
-- familial = gezinsfles
-- quadrate = kelderfles
-- graduate = maatfles
-- aperte = aangebroken fles
gas in --s = flessengas
lacte in --s = flessenmelk
bira in --s = flessenbier
sufflator de --s = flessenblazer
forma de -- = flesvorm
in/de forma de -- = flesvormig
vitreria de --s = flessenfabriek
mitter in --s = bottelen
le mitter in --s = het bottelen
biber del -- = uit de fles drinken
aperir un -- = een fles aanbreken
agitar un -- = een fles schudden
amar le -- = te veel drinken
nos va finir/terminar le -- = we zullen de fles maar leegmaken


bottina sub

1 hoge schoen, halve laars, knooplaars, bottine
-- de laciar = rijglaars


bottinero sub

1 laarzenmaker


+ botulinic adj

1 MEDICINA veroorzaakt door botuline, afgescheiden door botuline, botulisme...
intoxication -- = botulismevergiftiging, botulisme
bacillo -- = botulismebacil


+ botulismo sub

1 MEDICINA botulisme


boudoir sub

1 boudoir (F)


+ bougainvillea {buge} sub

1 bougainvillea


+ bouillabaisse sub FRANCESE

1 CULINARI bouillabaisse


bouillon sub FRANCESE

1 bouillon
-- de pullo = kippebouillon
cubo de -- concentrate/solidificate = bouillonblokje


+ boulevard sub FRANCESE

1 boulevard


bouquet sub FRANCESE

1 boeket, ruiker
-- de flores siccate = droogboeket
2 bouquet (van wijn)


+ bourbon sub

1 bourbon (whisky)


+ boustrophedon sub

1 boestrofedon (primitief Grieks schrift)


+ boutade sub FRANCESE

1 boutade


bove sub

1 rund, os
-- de tracto = trekos
corno de -- = runderhoorn
carretta/carro de boves/a bove
commerciante de --s = ossenhandelaar
mercato de --s = ossenmarkt
corio de -- = runderleer
stabulo de/pro --s = ossenstal
pilo de -- = runderhaar
disjunger --s = ossen uitspannen
oculo de -- = 1. rond raampje, 2. BOTANICA margriet
2 rundvlees
rostito de -- = ossegebraad, gebraden rundvlees
filet (F) de -- = ossehaas, runderhaas
bouillon (F) de -- = runderbouillon
grassia de -- = rundvet
lumbo de -- = lendenstuk (van rund)
costas de -- magre = magere riblappen
lingua de -- = ossetong
suppa a cauda de -- = ossestaartsoep


bovello sub

1 jonge stier, stierkalf


boveria sub

1 koeienstal


bovero sub

1 koeherder


+ bovido sub

1 ZOOLOGIA rund


+ bovil sub

1 runderstal, ossenstal


bovin adj

1 van het rund, runder...
racia -- = runderras
peste -- = runderpest
bestial/bestias -- = rundvee
stercore -- = koeiemest
carne -- = rundvlees
macellero -- = runderslager
macelleria -- = runderslagerij
tuberculose (-osis) -- = rundertuberculose
tabano -- = runderdaas


+ bovista sub

1 BOTANICA bovist


+ bovotuberculina sub

1 bovotuberculine


+ bovovaccino sub

1 bovovaccin


+ bowling sub ANGLESE

1 bowling, kegelspel
jocator de -- = kegelaar
concurso de -- = kegelconcours/wedstrijd


boxa sub

1 het boksen
match (A) de -- = bokswedstrijd
partita de -- = bokspartij
campion de -- = bokskampioen
campionato de -- = bokskampioenschap
guanto de -- = bokshandschoen


boxar v

1 boksen
guanto de -- = bokshandschoen


boxator sub

1 bokser
-- amator = amateurbokser
-- professional = profbokser
naso de -- = boksersneus
carriera de -- = boksloopbaan


+ boxer sub ANGLESE

1 boxer (hond)


boycott sub

1 het boycotten, boycot
-- per le consumitores = consumentenboycot


boycottage sub

1 het boycotten, boycot
action de -- = boycotactie
movimento de -- = boycotbeweging
-- cultural del Africa del Sud = culturele boycot van Zuid-Africa


boycottar v

1 boycotten
-- un producto = een produkt boycotten
-- un interprisa = een onderneming boycotten


+ boycottator sub

1 boycotter, iemand die boycot


boy scout sub ANGLESE

1 padvinder
-- junior = welp


+ Brabant sub n pr

1 Brabant
-- septentrional = Noord-Brabant


+ brabantin adj

1 Brabants


+ brabantino sub

1 Brabander
2 Brabants (dialect)


+ brabanzon sub

1 Brabander
2 Brabants (dialect)


bracas sub pl

1 korte broek
-- de cavallero = rijbroek
-- de sport (A) = sportbroek


+ bracco sub

1 brak (jachthond)


brachial adj

1 van de arm, arm...
musculo -- = armspier
bicipite -- = tweehoofdige armspier
arteria -- = armslagader


brachio sub

1 ANATOMIA arm
musculos del -- = armspieren
chaise (F) a/de --s = leunstoel


brachiopode adj

1 ZOOLOGIA armpotig


brachiopodo sub

1 ZOOLOGIA armpotige


+ brachycarpe adj

1 BOTANICA met korte vruchten


+ brachycaule adj

1 BOTANICA kortstengelig, kortstelig


brachycephale adj

1 kortschedelig, brachycefaal
typos -- = kortschedelige typen


+ brachycephalia sub

1 kortschedeligheid


+ brachygraphia sub

1 brachygrafie


+ brachygraphic adj

1 brachygrafisch


+ brachylogia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA brachylogie


+ brachylogic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA brachylogisch
stilo -- = brachylogische stijl
expression -- = brachylogische uitdrukking


+ brachypetale adj

1 BOTANICA met korte kroonbladen


+ brachypodio sub

1 BOTANICA kortsteel


+ brachysepale adj

1 BOTANICA met korte/kleine kelkbladen


+ brachystochrone adj

1 brachystochron


+ brachyuric adj

1 ZOOLOGIA kortstaartig


bracial adj

1 van de arm, arm..., behorende of gedaan door de arm
musculo -- = armspier
bicipite -- = tweehoofdige armspier
arteria -- = armslagader


bracial sub

1 band of lint om de arm (als herkenningsinsigne)
-- a/de lucto = rouwband
-- de Cruce Rubie = rodekruisband


bracialetto sub

1 armband
-- de horologio = horlogebandje
-- de/in auro = gouden armband
-- de sclavo = slavenarmband
-- de anellos = schakelarmband


braciar v

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES brassen


braciata sub

1 armvol
-- de flores = armvol bloemen


bracio sub

1 ANATOMIA etc., arm
-- artificial/orthopedic = kunstarm
-- leve/sinistre = linkerarm
-- dext(e)re/derecte = rechterarm
-- prehensile = grijparm
--s musculate = gespierde armen
-- de mar = zeearm
-- de un balancia = schaal van een balans
-- de pumpa = pompzwengel
-- del justitia = sterke arm
-- contuse/contusionate = gekneusde arm
-- de mar = zeearm
parte superior del -- = bovenarm
parte inferior del -- = onderarm
-- de un sede/sedia = armleuning van een stoel
sede/sedia/chaise (F) de --s = armstoel, leunstoel
esser le -- dext(e)re de = de rechterhand zijn van
cruciar le --s = de armen over elkaar slaan
luxar se le -- = zijn arm verrekken
dislocar se le -- = zijn arm uit de kom draaien
balanciar le --s = met de armen zwaaien
retirar le -- = de arm terugtrekken
--s cruciate = gekruiste armen
--s tendite = gestrekte armen
musculos del -- = armspieren
fractura de -- = armbreuk, gebroken arm
carretta a -- = handkar
lampa a -- extensibile = schaarlamp
reciper un persona con le/a --s aperte = iemand met open armen ontvangen
esser le duo --s del mesme corpore = twee handen op een buik zijn
esser in le --s de Morpheo = In Morpheus' armen liggen


+ bractea sub

1 BOTANICA schutblad, dekblad, bractee


+ bracteal adj

1 schutblad..., dekblad...
folio -- = dekblad


+ bracteate adj

1 BOTANICA voorzien van/met schutblad(en), met dekblad(en)


+ bracteose adj

1 BOTANICA met veel schutbladen


+ bractifere adj

1 BOTANICA schutblad(en) dragend


+ bradycardia sub

1 MEDICINA bradycardie


+ bradypepsia sub

1 MEDICINA trage spijsvertering


+ bradypodo sub

1 ZOOLOGIA luiaard


+ braguetta sub

1 gulp (in broek)
clauder le -- = zijn gulp dichtdoen


Brahma sub n pr

1 RELIGION Brahma


brahman sub

1 Brahmaan


brahmanic adj

1 Brahmaans
doctrina -- = Brahmaanse leer
religion -- = Brahmaanse religie
spiritualitate -- = Brahmaanse spiritualiteit


brahmanismo sub

1 Brahmanisme


brahmin sub

1 Brahmaan


+ braille sub

1 braille, brailleschrift, blindenschrift
scriptura -- = brailleschrift
bibliotheca -- = blindenbibliotheek
papiro -- = braillepapier
imprimite in -- = in braille gedrukt
transcriber in -- = in braille overbrengen
transcriber del -- = debrailleren
transcription del -- = het debrailleren
transcriptor de -- = debrailleur


+ brain drain sub ANGLESE

1 brain drain


+ bramamento,brame sub

1 het burlen (van herten), (OOK) het huilen, gehuil, het janken, gejank, het loeien, geloei


+ bramar v

1 burlen (van herten), (OOK) huilen, janken, loeien


+ bran sub

1 zemel (vlies van graankorrel)
farina de -- = zemelmeel
pan de -- = zemelbrood
plen de -- = zemelig


branca sub

1 tak (van boom, etc.)
-- de arbore = boomtak
-- de olivo = olijftak
-- morte = dode tak
fasce de --s = takkenbos
-- florite = bloesemtak
-- de compasso = passerbeen
candelabro a septe --s = zevenarmige kandelaar
-- del scientia = tak van wetenschap
-- industrial = tak van nijverheid, bedrijfstak, industrie
-- de commercio = handelsgebied
-- del sport (A) = tak van sport


+ branchetta sub

1 twijg(je), takje
-- de betula = berkerijs


branchia sub

1 ZOOLOGIA kieuw
le --s del pisces = de kieuwen van de vissen


branchial adj

1 van de kieuw(en), kieuw...
apparato -- = kieuwstelsel
respiration -- = kieuwademhaling
arco -- = kieuwboog/straal
vena -- = kieuwader
arterio -- = kieuwslagader
cavitate -- = kieuwholte
camera -- = kieuwkamer
operculo -- = kieuwdeksel
fissura -- = kieuwspleet
apertura/orificio -- = kieuwopening


branchiate adj

1 ZOOLOGIA met kieuwen, kieuw..


branchiopodo sub

1 ZOOLOGIA kieuwpotige


brandimento sub

1 het zwaaien


brandir v

1 zwaaien
-- un spada = met een zwaard zwaaien
-- bandieras = met vlaggen zwaaien
-- le standardo del revolta = in opstand komen


+ branditor sub

1 iemand die met iets zwaait


brandy sub ANGLESE

1 brandy, soort brandewijn
-- (con) soda = brandy soda
distilleria de = brandewijnstokerij
bottilia de -- = brandewijnfles
bibitor de -- = brandewijndrinker
biber -- = brandewijn drinken


brasa sub

1 gloeiende kooltjes, gloeiend houtskool, vuurgloed


+ brasabile adj

1 soldeerbaar


+ brasabilitate sub

1 soldeerbaarheid


brasar(I) v

1 stoven (vlees), smoren
bove brasate = gestoofd rundvlees
trencho {sj} de carne a -- = stooflap


+ brasar(II) v

1 solderen, wellen


+ brasator sub

1 soldeerder


+ brasatura sub

1 soldering


brasiero sub

1 komfoor, vuurtest, vuurpot, stoofpan


brasil sub

1 braziel(hout), fernambuk(hout)


Brasil sub n pr

1 Brazilië
nuce de -- = paranoot


brasiletto sub

1 brasilethout


brasilian adj

1 Braziliaans


brasiliano sub

1 Braziliaan
2 Braziliaans (taal)


brasilina sub

1 CHIMIA brasiline


+ brassband sub ANGLESE

1 brassband


+ brassica sub

1 BOTANICA kool
-- blanc = witte kool
-- elongate = troskool
-- de Milano/de Savoia = Savoyekool


bravada sub

1 blufferij, bluf, branie, bravade, vertoon van moed, overmoedige houding


bravar v

1 trotseren, het hoofd bieden aan
-- le periculo = het gevaar trotseren
-- le seculos = de eeuwen trotseren
2 uitdagen, tarten
-- le morte = de dood tarten
-- un interdiction = een verbod trotseren


brave adj

1 dapper, moedig, flink, manhaftig, kranig
2 voortreffelijk, rechtschapen


braveria sub

1 dapperheid, moed, manhaftigheid


bravo sub

1 huurmoordenaar


bravo! interj ITALIANO

1 bravo!, goed zo!


bravura sub

1 moed, dapperheid, durf, branie
aria de -- = bravouraria
exponer se a un risco inutile per pur -- = zich aan een nutteloos risico blootstellen uit louter branie


+ braya sub

1 BOTANICA braya


+ breakpoint sub ANGLESE

1 TENNIS breakpoint


brecha {sj} sub

1 (anque MILITAR) bres, gat, opening, doorgang
facer un -- in = een bres slaan in


+ bregma sub

1 ANATOMIA bregma, schedelkruin, grote fontanel


+ bregmatic adj

1 ANATOMIA van de schedelkruin, van de grote fontanel
fontanella -- = grote fontanel


+ breitschwanz sub GERMANO

1 (MODE) breitschwanz (bont van ongeboren karakoellammeren)


+ brema sub

1 ZOOLOGIA brasem
-- de mar = zeebrasem


+ bremetta sub

1 kolblei, kolbliek, blei, bliek


+ bren sub ANGLESE

1 bren (soort geweer)


+ Bretania sub n pr

1 Bretagne


+ breton adj

1 Bretons


+ breton sub

1 Breton
2 Bretons (taal)


+ breugelian adj

1 Breugeliaans


breve adj

1 kort, kortdurend
vocal -- = korte klinker
de -- durata/duration = van korte duur, kortstondig
a -- distantia = op korte/geringe afstand
pro esser -- = om kort te gaan, kortheidshalve
esser -- e curte = het kort maken


breve sub

1 pauselijke brief, breve
2 MUSICA halve noot


+ brevetabile adj

1 wat van een octrooi/patent kan worden voorzien, octrooieerbaar


brevetar v

1 octrooi verlenen aan
2 patenteren, octrooieren, brevet verlenen voor


breveto sub

1 octrooibrief
2 octrooi, patent


breviario sub

1 brevier, gebedenboek, getijdenboek
-- laic/pro laicos = lekenbrevier
leger le -- = zijn brevier lezen


+ brevibracteate adj

1 BOTANICA met korte schutbladen


+ brevicapsulate adj

1 BOTANICA met korte doosvruchten


+ brevicaudate adj

1 kortstaartig, kortstaart...
chinchilla -- = kortstaartchinchilla


+ brevicaule adj

1 BOTANICA kortstengelig


+ breviflor adj

1 BOTANICA kortbloemig


+ brevifoliate adj

1 BOTANICA kortbladig


+ brevifolie adj

1 Vide: brevifoliate


+ brevilabie adj

1 BOTANICA kortlippig


+ brevipenne adj

1 kortvleugelig


+ brevipetale adj

1 BOTANICA met korte kroonbladen


+ brevirostrate adj

1 ZOOLOGIA kortsnavelig


+ brevirostre adj

1 ZOOLOGIA kortsnavelig
aves -- = kortsnavelige vogels


+ brevistilate adj

1 BOTANICA met korte stijl, kortstijlig


+ brevistile adj

1 Vide: brevistilate


brevitate sub

1 kortheid (van tijd)
-- del vita = kortheid van het leven
2 beknoptheid, kortheid


bric-à-brac sub FRANCESE

1 bric-à-brac, oude rommel, tweedehands spullen


bricca sub

1 baksteen, klinker
cammino de --s = klinkerweg
fabrica de --s = steenfabriek
fabricante de --s = baksteenfabrikant
fabrication de --s = baksteenfabricage
industria de --s = baksteenindustrie
architectura con --s = baksteenarchitectuur
construction in/con --s = baksteenbouw/constructie
relievo de --s = baksteenrelief
furno a --s = steenoven
-- de scoria = slakkensteen


+ briccheria sub

1 (het) steenbakken
2 (bak)steenfabriek


+ bricchero sub

1 (bak)steenbakker, tichelaar
2 (bak)steenfabrikant


+ brick sub ANGLESE

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES brick


+ bricolage sub FRANCESE

1 het knutselen, geknutsel
facer -- = knutselen
loco pro facer -- = knutselruimte


brida sub

1 teugel, leidsel, toom
anello de -- = teugelring
laxar le -- = de teugel laten vieren
menar un cavallo per le -- = een paard bij de teugel leiden
2 ANATOMIA bride, ligament, toompje, sluitriempje, vergroeiing
-- del lingua = tongriem
-- mongolic = mongolenplooi


bridar v

1 een teugel/teugels aandoen, tomen, breidelen, FIGURATE beteugelen


bridge sub ANGLESE

1 bridge (kaartspel)
tabula de -- = bridgetafel
jocar al -- = bridgen
club (A) de -- = bridgeclub
partita de -- = bridgepartij
vespere/vespera de -- = bridgeavond
systema de -- = bridgesysteem


+ bridgedrive sub ANGLESE

1 bridge drive


+ bridon sub

1 trens, paardebit


+ brie sub FRANCESE

1 brie


+ briefing sub ANGLESE

1 briefing, instruering


brigada sub

1 MILITAR brigade, legerafdeling
commandante de -- = brigadecommandant
-- blindate/cuirassate/de carros de combatto/de tanks (A) = tankbrigade
-- de salvamento = reddingbrigade


brigadero sub

1 commandant van een brigade, brigadegeneraal


brigantage sub

1 roverij, dieverij
acto de -- = boevenstreek


brigante sub

1 (struik)rover, schurk, boef, bandiet
chef (F) de --s = roverhoofdman
spelunca/caverna de --es = rovershol
nido de --es = roversnest
banda de -- = roversbende, schurkentroep
region infestate de --s = een streek die onveilig wordt gemaakt door rovers


brigantesc adj

1 van rovers, schurkachtig


+ brigantino sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES brigantijn


+ briggsian adj

1 MATHEMATICA van Briggs, Briggs
logarithmo -- = Briggse logaritme


brillantar v

1 doen schitteren, doen glanzen, doen fonkelen
-- un superficie metallic = een stuk metaal doen glanzen
2 tot briljant slijpen


brillante sub

1 briljant
anello de --s = briljanten ring
taliar un -- = een briljant slijpen


+ brillante adj

1 schitterend
carriera -- = schitterende carriëre
vernisse -- = glansvernis
color -- = glansverf
con oculos -- = met glinsterende ogen


brillantia sub

1 straling, schittering, fonkeling, glans
-- metallic = metaalglans
-- satinate = satijnglans
2 pracht, praal, glans


brillantina sub

1 brillantine


brillar v

1 schitteren, blinken, glanzen, glimmen, fonkelen, stralen, schijnen
-- per su absentia = door afwezigheid schitteren
un lacrima brillava in su oculo = een traan glinsterde in haar oog
le luna brilla = le maan schijnt
2 uitblinken, uitzonderlijk zijn, schitteren
-- per su intelligentia = door verstand schitteren


brio sub ITALIANO

1 brio
con -- = met levendigheid


+ brioche sub FRANCESE

1 brioche


briquette sub FRANCESE

1 briket
-- de lignite = bruinkoolbriket
fabrica de --s = brikettenfabriek


brisa sub

1 bries, koel windje
-- legier = lichte bries, koeltje
-- fresc = frisse bries
-- forte = stijve bries
parve -- = briesje
-- de mar = zeebries


bristol sub ANGLESE

1 bristolpapier, bristolkarton, glad karton


Britannia sub n pr

1 Brittanië, Engeland
2 Bretagne


britannic adj

1 Brits, Engels
le Insulas -- = de Britse Eilanden
imperio -- = Britse imperium


+ britannico sub

1 Brit


britanno sub

1 Brit


britone sub

1 Brit, Engelsman
2 Breton


+ briza sub

1 BOTANICA trilgras, siddergras
-- maxime = groot trilgras


broca sub

1 boor, priem, (braad)spit
-- a/pro ligno = houtboor
2 goud- of zilverdraad in brocaat


brocar v

1 met goud/zilver of zijdedraad bestikken


brocatello sub

1 (soort marmer) brocatel


brocato sub

1 brokaat
-- de auro = goudbrokaat
-- de argento = zilverbrokaat


+ brocca sub

1 (lampet)kan


+ broccatello sub ITALIANO

1 broccatello (soort marmer)


broccoli sub

1 broccoli


brochar {sj} v

1 TYPOGRAPHIA innaaien, brocheren
libro brochate = ingenaaid boek, paperback


broche sub FRANCESE

1 broche, borstspeld, doekspeld


+ brochetta sub

1 spitje, speet


brochure sub FRANCESE

1 brochure, vlugschrift, klein boekje
-- de propaganda = propagandawerkje
-- publicitari/de publicitate/de reclamo = reclamefolder
-- touristic {oe} = reisgids(je)
rediger un -- = een brochure samenstellen


brodar v

1 borduren
agulia/aco a/de brodar = borduurnaald
quadro a/de -- = borduurraam
seta a/de -- = borduurzijde
coton a/de -- = borduurkatoen
lana a/de -- = borduurwol
filo a/de -- = borduurgaren
bobina a/de -- = borduurklosje
cisorios a/de -- = borduurschaar
-- al crochet (F) = haken
-- figuras = figuren borduren
2 verfraaien, versieren
3 overdrijven, verfraaien, opsmukken


brodator sub

1 iemand die borduurt, borduurwerker


+ brodatrice sub

1 borduurster


broderia sub

1 het borduren, de kunst van het borduren
arte del -- = borduurkunst
patrono de -- = borduurpatroon
puncto de -- = borduursteek
2 borduurwerk, borduursel
-- de arte = sierborduurwerk
-- de color = kleurborduurwerk
-- de auro = goudborduursel


+ bromar v

1 bromeren


bromato sub

1 CHIMIA bromaat


+ bromatologia sub

1 voedingsleer, bromatologie


+ bromatologic adj

1 bromatologisch


+ bromatologo sub

1 voedingsdeskundige


+ bromelia sub

1 BOTANICA bromelia


+ bromeliaceas sub pl

1 BOTANICA bromeliaceae


+ bromhydric adj

1 CHIMIA broomwaterstof...
acido -- = broomwaterstofzuur


bromic adj

1 CHIMIA broom...
acido - = broomzuur


+ bromido sub

1 CHIMIA bromide
-- de natrium/sodium = natriumbromide
-- de argento = zilverbromide


+ bromismo sub

1 MEDICINA bromisme, broomvergiftiging


bromo (I) sub

1 CHIMIA broom
composito de -- = broomverbinding
solution (aquose) de -- = broomwater


+ bromo(II) sub

1 BOTANICA dravik
-- erecte = bergdravik
-- arvense = akkerdravik
-- secalin = strogras, roggedravik
-- racemose = trosdravik
-- ramose = vertakte dravik
-- molle = zachte dravik


+ bromoformo sub

1 CHIMIA bromoform


bromuro sub

1 CHIMIA bromide
-- de natrium/sodium = natriumbromide
-- de argento = zilverbromide, broomzilver


bronchial adj

1 bronchiaal, van de bronchiën, bronchiën...
tubos -- = bronchiën, longpijptakken
asthma -- = bronchiale astma
catarrho -- = bronchiale catarre
affection -- = bronchiale aandoening
venas -- = bronchiale aders
arterias -- = bronchiale slagaders


bronchiolo sub

1 ANATOMIA bronchiolus, longpijptakje


+ bronchitic adj

1 bronchitis...


+ bronchitico sub

1 bronchitispatiënt
-- chronic = chronische bronchitispatiënt


bronchitis sub

1 MEDICINA bronchitis
-- catarrhal = catarrale bronchitis


broncho sub

1 ANATOMIA bronchus, longpijp


+ bronchographia sub

1 MEDICINA bronchografie


+ bronchographic adj

1 MEDICINA bronchografisch


+ bronchologia sub

1 MEDICINA bronchologie


+ bronchologic adj

1 MEDICINA bronchologisch


bronchopneumonia sub

1 MEDICINA bronchopneumonie


+ bronchopulmonar adj

1 MEDICINA de longen en de longpijpen betreffende


+ bronchoscopia sub

1 MEDICINA bronchoscopie


+ bronchoscopio sub

1 MEDICINA bronchoscoop


bronchotomia sub

1 MEDICINA bronchotomie, longpijpsnede


bronchotomo sub

1 MEDICINA bronchotoom


+ brontosauro sub

1 ZOOLOGIA brontosaurus


bronzage sub

1 het bruinen, het bruinworden (van huid/lichaam)


bronzar v

1 bronzen, bruin worden, bruin maken, een bronskleur geven aan
un corpore bronzate per le sol = een door de zon gebruind lichaam


bronzator sub

1 bronswerker


bronzo sub

1 brons
pulvere de -- = bronspoeder
medalia de -- = bronzen medaille
statua de -- = bronzen standbeeld
etate de -- = bronzen tijdperk, bronsperiode
de color de -- = bronskleurig
-- de cannones = kanonspijs
-- al aluminium = aluminiumbrons
-- al manganese = mangaanbrons
2 bronzen beeld, bronzen (kunst)voorwerp


brossa sub

1 kreupelhout, struikgewas
2 borstel, schuier
-- metallic = staalborstel
-- dur = harde borstel
-- dulce = zachte borstel
-- de cavallo = roskam
-- a pilo longe = langharige borstel
-- a pilo curte = kortharige borstel
-- a/de/pro dentes = tandenborstel
-- a/de/pro capillos = haarborstel
-- a/de/pro ungues/ungulas = nagelborsteltje
-- a/de/pro scarpas/calceos = schoenborstel
-- mechanic = borstelmachine
(capillos in) -- = bros (kapsel)
fabrication de --s = borstelfabricage
fabrica de --s = borstelfabriek
dar un colpo de -- = (af)borstelen


+ brossacamino sub

1 schoorsteenveger


brossar v

1 (af)borstelen, (af)schuieren
-- se le dentes = zijn tanden borstelen/poetsen
-- se le capillos = zijn haar borstelen
-- un cavallo = een paard afborstelen
-- un mantello = een mantel/jas (uit/af)borstelen


brosseria sub

1 borstelfabriek, borstelmakerij
2 borstelfabricage, borstelmakerij
3 borstelwinkel


brossero sub

1 borstelmaker


+ brossetta sub

1 borsteltje
-- de tasca = zakborsteltje
-- a/de/pro ungues/ungulas = nagelborsteltje


brougham sub ANGLESE

1 brougham (soort rijtuig)


+ brownian adj

1 PHYSICA Brownse
movimento -- = Brownse beweging


+ browning sub ANGLESE

1 browning (pistool)


+ brrr! interj

1 brrr!


+ brucina sub

1 CHIMIA brucine


+ brulot sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES brander


bruma sub

1 mist, nevel
-- dense/spisse = dichte mist
-- legier = dunne mist
-- autumnal = najaarsmist
-- basse = grondmist
banco de -- = mistbank
signal de -- = mistsignaal/sein
corno/sirena de -- = misthoorn
velo de -- = nevelsluier
cortina de -- = mistgordijn
die/jorno de -- = mistdag
facer -- = misten, mistig zijn
involver in -- = omnevelen


brumal adj

1 winters, winterachtig


brumario sub

1 HISTORIA Brumaire


brumose adj

1 mistig, nevelig, heiig
tempore -- = mistig weer
die/jorno -- = mistdag
atmosphera -- = nevelige atmosfeer
climate -- = mistig klimaat


brun adj

1 bruin
-- obscur = donkerbruin
pan -- = bruin brood
sauce (F) -- = bruine saus
oculos -- = bruine ogen
capillos -- = bruin haar


+ brunastre adj

1 bruinachtig, vaalbruin


+ brunch sub ANGLESE

1 brunch
prender le -- = brunchen


+ brunella sub

1 BOTANICA brunel, bruinel
-- albe/laciniate = witte brunel


brunetta sub

1 brunette, donkerharig meisje, donkerharige vrouw


brunette adj

1 donkerkleurig


brunimento sub

1 het bruineren, het polijsten, het bruinen


brunir v

1 bruineren, polijsten
-- le cupro = koper poetsen


brunitor sub

1 bruineerder, polijster


brunitorio sub

1 bruineerwerktuig, polijstwerktuig, bruineerstaal, polijststaal, bruineersteen, polijststeen


brunitura sub

1 het bruineren, het polijsten


brusc adj

1 bruusk, kortaf, bars, nors, ruw
comportamento -- = bruusk optreden
responsa -- = bars antwoord
2 plotseling, abrupt, bruusk, onverhoeds
movimento -- = plotselinge beweging
cambio/cambiamento -- = plotselinge wending
le corda ha cedite bruscamente = het touw schoot los
clauder le porta bruscamente = de deur dichtgooien/dichtsmijten


bruscar v

1 bars/nors/grof/ruw/kortaf bejegenen/behandelen, bruuskeren


bruscheria sub

1 barsheid, norsheid, ruwheid, bitsheid, bruuskheid


Brussel sub n pr

1 Brussel
caule de -- = spruitjes


brutal adj

1 dierlijk, beestachtig, bruut, ruw, grof, wreed, meedogenloos, hard(handig)
joco -- = ruw spel
per fortia -- = met bruut geweld
le victima habeva essite brutalmente mutilate = het slachtoffer was op barbaarse wijze verminkt


brutalisar v

1 verdierlijken, hard(handig)/wreed/grof/ruw behandelen, meedogenloos optreden, brutaliseren


brutalitate sub

1 beestachtigheid, ruwheid, grofheid, meedogenloosheid, hardheid, hardhandigheid, hardhandig optreden


brute adj

1 ruw, onbewerkt, grof
diamante -- = ongeslepen/ruwe diamant
facto -- = naakt feit
oleo -- = ruwe aardolie
ferro -- = ruw ijzer
petroleo -- = ruwe petroleum
sucro -- = ruwe suiker
coton -- = ruwe katoen
fortia -- = brute kracht
potteria -- = grof aardewerk
papiro -- = grof papier
2 redeloos, dierlijk, onbeschaafd, dom
bestia -- = redeloos dier
3 COMMERCIO bruto...
salario -- = brutosalaris
profito/beneficio -- = brutowinst
tonnage -- = brutotonnage
peso -- = bruto gewicht
recepta -- = bruto ontvangst
Producto National Brute, P.N.B. = Bruto Nationaal Produkt, B.N.P.


bruto sub

1 bruut, beest, onmens, woesteling
viver como un -- = een beestachtig leven leiden


Bruxelles sub n pr FRANCESE

1 Brussel
caule de -- = spruitjes


bruxellese adj

1 van/uit Brussel, Brussels


bruxellese sub

1 Brusselaar


+ bruxomania sub

1 MEDICINA (het) tandenknarsen


+ bryo sub

1 BOTANICA mos
-- argentee = zilvermos


+ bryographia sub

1 BOTANICA bryografie, beschrijving van bladmossen


+ bryographic adj

1 BOTANICA bryografisch


+ bryologia sub

1 BOTANICA bryologie, leer der bladmossen


+ bryologic adj

1 bryologisch, moskundig


+ bryologista sub

1 bryoloog, moskundige


+ bryologo sub

1 bryoloog, moskundige


+ bryonia sub

1 BOTANICA brionie, heggerank
-- dioic = duivelskers


+ bryophyllo sub

1 BOTANICA broedblad


+ bryophyto sub

1 BOTANICA mosplant


+ bubalo sub

1 ZOOLOGIA hertebuffel (soort antilope)


+ bubble-gum sub ANGLESE

1 klapkauwgum


+ bubo sub

1 ZOOLOGIA oehoe


+ bubon sub

1 MEDICINA bubo, gezwollen lymfeklier
-- pestose/pestifere = pestbuil, pestblaar, pestgezwel


+ bubonic adj

1
peste -- = builenpest


+ bucanero sub

1 boekanier, zeerover, piraat


bucca sub

1 mond, bek, muil, opening, monding, ingang
a -- aperte = met open mond
reguardar/mirar a -- aperte = aanstaren
restar/remaner le -- aperte = sprakeloos zijn, met de mond vol tanden staan
tu me trahe le parolas del -- = je haalt me de woorden uit de mond
-- de cavallo = paardebek
-- de aqua = brandkraan
-- de carga = vulopening
-- de porto = havenmond
hygiene del -- = mondverzorging
provisiones de -- = mondvoorraad, proviand
harmonica a/de -- = mondharmonica
cavitate del -- = mondholte
angulo de -- = mondhoek
-- de un fluvio = monding van een rivier
-- de un vulcano = mond van een vulkaan
-- de un cannon = mond van een kanon
-- a/de foco = vuurmond
-- de metro = metro-ingang
-- de cloaca = rioolput, rioolkolk
rinciar se le -- = zijn mond spoelen
aperir le -- = de mond opendoen, spreken
clauder/tappar le -- a un persona = iemand de mond snoeren
ir/passar de -- a -- = van mond tot mond gaan
haber le corde super le -- = het hart op de lippen hebben
mitter al -- = aan de mond zetten (instrument)
portar al -- = naar de mond brengen
coperir le -- = zijn hand voor zijn mond houden
respirar per le -- = door de mond ademen
(respiration) -- a -- = mond-op-mondbeademing
con le scuma/spuma al -- = schuimbekkend
parlar con le -- plen = met volle mond praten
torquer le -- in un rictus = de mond tot een grijns vertrekken
ille debe alimentar septe --s = hij moet zeven monden voeden


+ buccacia sub

1 smoel, bek


buccal adj

1 van de mond, mond..., oraal
cavitate -- = mondholte
orificio/apertura -- = mondopening
hemorrhagia -- = mondbloeding
hygiene -- = mondhygiëne, mondverzorging
fissura -- = mondspleet
glandula -- = mondklier, wangklier
per via -- = door de mond, oraal


buccata sub

1 mondvol, hap
-- de pan = hap brood
prender un -- de aere = een luchtje scheppen, een frisse neus halen


+ buccina sub

1 HISTORIA ROMAN soort bazuin, klaroen


+ buccinar v

1 HISTORIA ROMAN op de klaroen/bazuin blazen


+ buccinator sub

1 HISTORIA ROMAN blazer op de klaroen/bazuin
2 ANATOMIA wangspier


+ buccino sub

1 ZOOLOGIA wulk, kinkhoren, ruishoorn


+ buccolabial adj

1 buccolabiaal


+ buccolingual adj

1 bucculinguaal


+ bucconasal adj

1 bucconasaal


+ bucentauro sub

1 MYTHOLOGIA bucentaur


+ buckram sub ANGLESE

1 buckram


bucla sub

1 (haar)krul, (haar)lok
-- de capillo = haarlok
2 gesp
-- de un cinctura = gesp van een riem
-- de un scarpa = gesp van een schoen
fabrica de --s = gespenfabriek
clauder con -- = dichtgespen
distachar {sj}/disfacer le -- = losgespen


+ buclar v

1 krullen
ferro de -- = krultang (voor het haar)
2 gespen
-- un cinctura = een riem omgespen


+ buclator sub

1 krulpen, krulspeld
collection de --es electric = krulset


bucletta sub

1 (haar)krulletje, (haar)lokje


+ bucolic adj

1 LITTERATURA bucolisch, herders...
poema -- = herdersdicht
cantos -- = bucolische zangen
roman -- = hersdersroman


+ bucolica sub

1 herdersdicht


+ bucranio sub

1 ARTE DE CONSTRUER ossekop (ornament)


Buddha sub n pr

1 Boeddha


+ buddha sub

1 (persoon) boeddha
2 boeddhabeeld


buddhic adj

1 Boeddhistisch
templo -- = Boeddhistische tempel
monacho -- = Boeddhistische monnik


buddhismo sub

1 Boeddhisme


buddhista sub

1 Boeddhist


buddhista adj

1 Boeddhistisch
templo -- = Boeddhistische tempel
monacho -- = Boeddhistische monnik
clero -- = Boeddhistische geestelijkheid


buddhistic adj

1 Boeddhistisch
templo -- = Boeddhistische tempel
monacho -- = Boeddhistische monnik
clero -- = Boeddhistische geestelijkheid


+ buddhologia sub

1 boeddhologie


+ buddleia sub

1 BOTANICA buddleia


budget sub ANGLESE

1 budget, begroting
-- national/ del stato = staatsbegroting
-- municipal = gemeentebegroting
-- familial = gezinsbegroting
-- publicitari = reclamebudget
-- del guerra = oorlogsbegroting
-- suppletori = aanvullende begroting
surplus (F)/excedente de -- = begrotingsoverschot
total del -- = begrotingstotaal
proposition de -- = begrotingsvoorstel
projecto de -- = begrotingsontwerp
controlator/surveliator del -- = budgetbewaker
controlo/surveliantia del -- = budgetbewaking
controlar le execution del -- = het budget bewaken
partita del -- = begrotingspost
periodo del -- = budgetperiode
presentar un -- = een begroting indienen
establir un -- = een begroting maken
equilibrar un -- = een begroting sluitend maken
exceder le -- = de begroting overschrijden
a -- reducite = low-budget
production cinematographic a -- reducite = low-budgetfilmproductie


budgetar v

1 de begroting opmaken
2 in de begroting opnemen


+ budgetari adj

1 budgettair, begrotings..., budget...
anno -- = begrotingsjaar
projecto -- = begrotingsontwerp
total -- = begrotingstotaal
surplus (F)/excedente -- = begrotingsoverschot
proposition -- = begrotingsvoorstel
previsiones -- = begrotingsramingen
equilibrio -- = begrotingsevenwicht
politica -- = begrotingspolitiek
accordo -- = budgetafspraak
surveliantia/controlo -- = budgetbewaking
deficit -- = begrotingstekort
derecto -- = budgetrecht


+ budgetisar v

1 budgetteren


+ budgetisation sub

1 budgettering


+ bufalin adj

1 van een buffel, buffel...
carne -- = buffelvlees


bufalo sub

1 buffel
pelle de -- = buffelhuid
chassator {sj}/venator de --es = buffeljager


+ buffante adj

1 pof...
pantalon(es) -- = pofbroek
manica -- = pofmouw


+ buffar v

1 opblazen, opbollen
facer -- su capillos = zijn haar doen opbollen


buffet sub FRANCESE

1 buffet, dressoir
-- de cocina = keukenkast
2 FERROVIA restauratie, buffet
servitor de -- = buffetbediende
servitrice de -- = buffetjuffrouw


buffetero sub

1 restauratiehouder, buffethouder


buffon sub

1 grappenmaker, komische figuur, hansworst, fratsenmaker, pias, leukerd, clown, nar
-- del rege/de corte = hofnar
bonetto de -- = narrenkap
costume de -- = narrenpak
jocar/facer le -- = de hansworst uithangen


buffonar v

1 leuk doen, grappig zijn, potsenmaken, de pias uithangen


buffoneria sub

1 grappigheid, leukheid, koddigheid, grap, klucht, pots


+ buffonesc adj

1 grappig, komiek, koddig, clownesc


bufon sub

1 ZOOLOGIA pad
veneno de -- = paddevergif
nido de --es = paddenest


+ bufotherapia sub

1 MEDICINA therapeutische toepassing van paddengiften


+ bufotoxina sub

1 paddengif


bulbar adj

1 ANATOMIA bulbair, van het verlengde ruggemerg


bulbicultor sub

1 bollenkweker


bulbicultura sub

1 het bollenkweken, bollenkwekerij


+ bulbifere adj

1 BOTANICA boldragend
planta -- = bolgewas
lilio -- = oranjelelie


bulbiforme adj

1 BOTANICA bolvormig, uivormig


+ bulbillo sub

1 BOTANICA bulbil


bulbo sub

1 BOTANICA bol
-- a/de flor = bloembol
-- de tulipa(n) = tulpenbol
-- de croco = crocusbol
-- de hyacintho = hyacintbol
-- de narcisso = narcisbol
-- squamose = geschubde bol
planta de -- = bolgewas
campo de --s/de flores a -- = bloembollenveld
cultura de --s = bloembollencultuur/teelt
cultor/cultivator de --s = bollenkweker
commercio de --s = bollenhandel
commerciante de --s = bollenhandelaar
recoltator de --s = bollenrooier
zona del --s = bollenstreek
solo pro --s = bollengrond
cribro pro --s = bollenzeef
2 verdikte onderzijde van haarwortel/tand/etc.
-- ocular/de oculo = oogbol
-- pilose = verdikte onderzijde van de haarwortel


+ bulbocodio sub

1 BOTANICA wolbol


bulbose adj

1 bolvormig, bol...
plantas -- = bolgewassen
begonia -- = bolbegonia
poa -- = knolbeemdgras
amanita -- = knolamaniet


bulgare adj

1 Bulgaars
populo -- = Bulgaarse volk
lingua -- = Bulgaarse taal


Bulgaria sub n pr

1 Bulgarije


bulgaro sub

1 Bulgaar
2 (taal) bulgaars


+ bulimia sub

1 geeuwhonger, geweldige honger, boulimie


+ bulimic adj

1 behept met buitengewone eetlust


bulla sub

1 (pauselijke) bul
-- de excommunication = banbrief
2 bel(letje), lucht/gas/stoom/zeepbel
-- de aere = luchtbel
-- de sapon = zeepbel
PHYSICA camera a --s = bellenkamer
3 MEDICINA blaas (vochtophoping)


+ bullario sub

1 CATHOLICISMO bullarium, verzameling pauselijke bullen
2 afschrijver van bullen


bulldog sub ANGLESE

1 buldog


+ bulldozer sub ANGLESE

1 bulldozer, grondverzetmachine
-- a erucas = rupsbulldozer


bulletin sub

1 bulletin, officieel verslag, officiële bekendmaking, aanplakbiljet
-- meteorologic = weerbericht
-- scholar = schoolrapport
-- de information(es) = mededelingenblad
-- medic/de sanitate = medisch bulletin/rapport
-- de bursa = beursbericht
-- hebdomadari/septimanal = weekbericht/rapport
-- mensual = maandbericht/rapport
-- del armea/de guerra = legerbericht
RADIO, TELEVISION -- de novas = nieuwsbulletin, nieuws


bulletinero sub

1 schrijver van bulletins


bulliente adj

1 kokend (heet)
aqua -- = kokend water


bullir v

1 aan de kook zijn, op het kookpunt zijn, koken
le aqua bulli a un temperatura de cento grados Celsius = water kookt bij een temperatuur van honderd graden

Celsius

facer -- le aqua = het water aan de kook brengen


bullose adj

1 GEOLOGIA met (gas)bellen gepaard gaand
2 MEDICINA blaasjes...


+ bulon sub

1 bout, schroefbout
--es mal serrate/mal vitate = slobberende bouten
-- con cavilia = keilbout
-- de fixation = bevestigingsbout
-- de montage/de assemblage = montagebout
-- articulate = scharnierbout
-- de flangia = flensbout
-- de ancora = ankerbout
-- conic = conische bout
-- a testa/capite incastrate = verzonken bout
serrar un -- = een bout vastdraaien
axe de -- = boutas
testa/capite de -- = boutkop
diametro de -- = boutdiameter
longor de -- = boutlengte
forator pro --es = boutboor


+ bulonar v

1 vastbouten, vastschroeven


+ bum! interj

1 boem!


+ buna sub

1 buna (soort kunstrubber)


+ bungalow sub ANGLESE

1 bungalow
quartiero de --s = bungalowwijk
construction de --s = bungalowbouw
tenta -- = bungalowtent


+ bunias sub

1 BOTANICA bunias


+ bunker sub GERMANO

1 bunker, kazemat


+ buphago sub

1 ZOOLOGIA ossepikker, buffelpikker


+ buphthalmia sub

1 MEDICINA osseoog, buphtalmie


+ buphthalmo sub

1 MEDICINA osseoog, buphtalmie


+ bupleuro sub

1 BOTANICA goudscherm


+ bupreste sub

1 ZOOLOGIA prachtkever, stinkwesp


+ burdon sub

1 HISTORIA pelgrimsstaf (met bolvormig uiteinde)


bureau sub FRANCESE

1 schrijftafel, bureau
tiratorio de -- = bureaulade
lampa de -- = bureaulamp
2 werkvertrek, kantoor, bureau
empleo de -- = kantoorbaan
empleato de -- = kantoorbediende/klerk
chef (F) de -- = bureauchef
articulos de -- = kantoorartikelen/behoeften
machina de -- = kantoormachine
computator/computer (E) de -- = kantoorcomputer
mobiles/mobiliario de -- = kantoormeubelen
sedia de -- = kantoorstoel
experientia de -- = kantoorervaring
personal de -- = kantoorpersoneel
travalio/labor de -- = kantoorwerk/arbeid
costos de -- = bureaukosten
administration de -- = kantooradministratie
armario de -- = kantoorkast
inventario de -- = kantoorinventaris
adresse de -- = kantooradres
almanac de -- = kantooralmanak
occupationes de -- = kantoorbezigheden
ir al -- = naar kantoor gaan
3 dienst, instantie
-- de stato civil = bureau van de burgelijke stand
-- del plano = planbureau
Bureau Central del Plano = Centraal Planbureau


bureaucrate {oo} sub

1 bureaucraat
governamento de --s = bureaucratische regering


bureaucratia {oo} sub

1 bureaucratie
le -- nederlandese = de nederlandse bureaucratie
-- inefficiente = inefficiente bureaucratie
lentor del -- = traagheid van de ambtelijke molens


bureaucratic {oo} adj

1 bureaucratisch
apparato -- = bureaucratisch apparaat
le machina -- = de ambtelijke molen
mentalitate -- = bureaucratische mentaliteit


+ bureaucratisar {oo} v

1 (ver)bureaucratiseren


+ bureaucratisation {oo} sub

1 (ver)bureaucratisering


+ bureaucratismo {oo} sub

1 vergaande bureaucratie


+ buretta sub

1 CHIMIA buret


burgese sub

1 burger
comportar se como un parve -- = zich burgerlijk gedragen
2 HISTORIA poorter


+ burgese adj

1 burgerlijk, burger...
familia -- = burgerfamilie
origine -- = burgerafkomst
classe -- = burgerklasse


burgesia sub

1 burgerij, bourgeoisie


burgo sub

1 stadje, groot dorp


burgomaestro sub

1 burgemeester
-- interimari/ad interim = loco-burgemeester
posto de -- = burgemeestersambt
nomination/appuntamento de -- = burgemeestersbenoeming
catena de -- = burgemeestersketen
spo(n)sa de -- = burgemeestersvrouw


+ burgrave sub

1 burggraaf


+ burgraviato sub

1 burggraafschap


Burgundia sub n pr

1 Bourgondië
vino de -- = Bourgondische wijn


burgundie adj

1 Bourgondisch


burgundio sub

1 Bourgondiër


burgundion sub

1 Bourgondiër


+ burguniotta,burgoniotta sub

1 HISTORIA stormhelm


+ burin sub

1 graveernaald, burijn


+ burinar v

1 graveren


+ burinator sub

1 graveur


+ burinatura sub

1 het graveren


+ burinista sub

1 graveur


burla sub

1 scherts, grap, gekheid, lolletje, gebbetje, kortswijl
-- scabrose = schuine mop
-- de mal gusto = smakeloze grap
lancear/contar un -- = een mop/bak vertellen
--s a parte = scherts terzijde


burlar v

1 grappen maken, schertsen, gekheid maken, gekscheren


burlator sub

1 grappenmaker, lolmaker, lolbroek


burlesc adj

1 burlesk, koddig, grappig, lollig, kluchtig, komisch, boertig, kolderachtig
film (A) -- = lachfilm
stilo -- = burleske stijl
poesia -- = kolderpoësie
comedia -- = kolderstuk
historias -- = kolderverhalen
canto -- = kolderlied


+ burlesco sub

1 LITTERATURA burleske genre


burnus sub

1 boernoes


bursa sub

1 beurs, portemonnee, geldbuidel
tirar su -- = zijn beurs te voorschijn halen/trekken
pagar a -- claudite = met gesloten beurzen betalen
BOTANICA -- de pastor = herderstasje
-- a tabaco = tabakszak
2 ANATOMIA zak(je), beurs(je), scrotum, balzak
-- synovial = slijmbeurs
3 (studie)beurs
-- de studio = studiebeurs
instituer un -- de studio = een studiebeurs instellen
conceder un -- = een beurs geven/verstrekken
4 COMMERCIO beurs, beursgebouw
-- del empleo = banenmarkt
-- de commercio = handelsbeurs
-- de mercantias = goederenbeurs
-- de grano/cereales = graanbeurs
-- maritime = scheepvaartbeurs
-- agricole = landbouwbeurs
-- regional = streekbeurs
placia de -- = beursplein
-- de travalio/de labor = arbeidsbeurs
-- de valores = effectenbeurs
-- de excambio = ruilbeurs
-- animate = levendige beurs
-- instabile = verdeelde beurs
-- pauco/poco animate = zwakke beurs
operation/transaction de -- = beursaffaire, beursoperatie
imposto super operationes de -- = beursbelasting
commercio de -- = beurshandel
question de -- = beurskwestie
panico de -- = beurspaniek
polissa de -- = beurspolis
regulamento de -- = beursreglement
termino de -- = beursterm
speculation de -- = beursspeculatie
speculator de -- = beursspeculant
valor de bursa = beurswaarde
precio de -- = beursprijs
bulletin de -- = beursbericht, beursblad
curso de -- = beurskoers
agente de -- = beursagent, effectenmakelaar
empleato de -- = beursbediende
cadita del -- = ineenstorting van de beurs, beurskrach


bursero sub

1 beurzenmaker


+ bursitis sub

1 MEDICINA slijmbeursontsteking


+ Burundi sub n pr

1 Boeroendi


+ bus sub

1 (auto)bus
prender le -- = de bus nemen
ir in -- = met de bus gaan


busardo sub

1 ZOOLOGIA buizerd


bussola sub

1 kompas
-- portative/de tasca = zakkompas
-- gyroscopic = gyroscopisch kompas
-- topographic = topografisch kompas
-- nautic = zeekompas
agulia/aco de -- = kompasnaald
cassa de -- = kompasdoos
quadrante de un -- = roos van een kompas
disorientar un -- = een kompas ontregelen
perder le -- = de kluts kwijtraken


busto sub

1 bovenlijf, bovenlichaam
a medie -- = tot halverwege het bovenlichaam, tot de borst
2 buste
-- acephale = buste zonder hoofd
3 ARTE borstbeeld, buste


+ butano sub

1 CHIMIA butaan, butagas
gas de -- = butaangas
bottilia de -- = butaangasfles, butagasfles


+ butanol sub

1 CHIMIA butanol


+ butea sub

1 BOTANICA butea


+ butene sub

1 CHIMIA buteen


+ buteo sub

1 ZOOLOGIA buizerd


butinar v

1 buit maken


butino sub

1 buit, roof, gestolen goed
-- de guerra = oorlogsbuit
divider/repartir le -- = de buit verdelen


+ butomo sub

1 BOTANICA -- (umbellate) = zwanenbloem


button sub

1 BOTANICA knop
-- floral = bloemknop
-- de rosa = rozeknop
-- de auro = boterbloem
-- seminal = zaadknop
-- caulinar = stengelknop
-- a folios = bladknop
2 puistje
-- de febre = koortspuistje
eruption de --es = uitslag van puistjes
premer --es = puistjes uitdrukken
3 knoop (aan kledingstuk)
-- de pression = drukknoop
-- de collo = boordeknoop
-- de camisa = hemdsknoop
-- de manchette (F) = manchetknoop
-- (coperte) de texito/de tela = stofknoop
cassa a --es = knopendoos
attachar {sj} un -- = een knoop aanzetten
4 knop (aan deur, deksel, apparaten, etc.)
-- de commando = bedieningsknop
-- de remontar = horlogeknopje
-- de adjustage/adjustamento = afstelknop
-- de arresto temporari = pauzetoets
premer/pressar un -- = op een knop drukken, een knop indrukken
ubi es le -- del lumine/luce? = waar zit het knopje van het licht?


buttonar v

1 (dicht)knopen, met knopen sluiten


buttoneria sub

1 knopenfabricage, handel in knopen
2 knopenfabriek


buttonero sub

1 iemand die knopen maakt of verkoopt, knopendraaier, knopenfabrikant


buttoniera sub

1 knoopsgat
microphono de -- = knoopsgatmicrofoon


+ butylene sub

1 CHIMIA butyleen


+ butylic sub

1 CHIMIA butyl...
alcohol -- = butylalcohol


+ butyracee adj

1 boterachtig


butyrar v

1 beboteren, boter smeren op
-- toasts (A) = toostjes smeren


butyrari adj

1 boter...


butyrato sub

1 CHIMIA butyraat, boterzuurzout


butyreria sub

1 boterfabricage
2 boterfabriek


butyrero sub

1 botermaker
2 boterhandelaar


butyric adj

1 CHIMIA boter...
acido -- = boterzuur
fermentation -- = boterzure gisting


+ butyriera sub

1 boterdoos/vloot


butyrina sub

1 CHIMIA botervet, boterstof, butyrine


butyro sub

1 boter
-- natural = natuurboter
-- de crema = roomboter
-- de vacca/de ferma = echte boter, boerenboter
-- vegetal = plantenboter
-- refrigerate = gekoelde boter
-- non salate = ongezouten boter
-- fresc = verse boter
-- de maio = meiboter, grasboter
-- de fabrica = fabrieksboter
-- de cacao = cacaoboter
-- de palma = palmboter
-- de coco = cocosboter
-- rancide = ranzige boter
cassa a -- = boterdoos
commercio de -- = boterhandel
mercante de -- = boterhandelaar
mercato de -- = botermarkt
exportation de -- = boterexport/uitvoer
barril a -- = boterton
fabrica de -- = boterfabriek
fabricante de -- = boterfabrikant
grassia de -- = botervet
lacte de -- = karnemelk
aroma de -- = boteraroma
controlo del -- = botercontrole
controlator del -- = botercontroleur
batter le -- = karnen
montania de -- = boterberg
pastisseria al -- = botergebak
morsello de -- = klontje boter
tenere como le -- = boterzacht
del color de -- = botergeel


+ butyrometro sub

1 butyrometer, botermeter


butyrose adj

1 boterachtig, romig


buxo sub

1 buksboom
2 bukshout


+ bypass sub ANGLESE

1 TECHNICA omloopleiding
2 omleidroute
3 MEDICINA bypass


+ byte sub ANGLESE

1 COMPUTATOR byte


byzantin adj

1 byzantijns
Imperio -- = Byzanthijnse Rijk
miniaturas -- = byzantijnse miniaturen


+ byzantinismo sub

1 Byzantinisme


+ byzantinista sub

1 kenner van de Byzantijnse cultuur


byzantino sub

1 Byzantijn


+ byzantinologia sub

1 byzantinologie


+ byzantinologo sub

1 byzantinoloog


Byzantio sub n pr

1 Byzantium


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori