FANDOM


gabardina sub

1 HISTORIA lange wijde jas
2 gabardine (stof)
3 gabardine (regenjas)


+ gabarra sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES lichter, aak, praam, schuit
-- remolcate = sleepaak
carga de -- = lichterlading
proprietario de -- = lichterschipper


+ gabarrage sub

1 lichtergeld, schuitegeld


+ gabarrero sub

1 aakschipper, schuitevoerder


+ gabbro sub

1 GEOLOGIA gabbro


+ gabella sub

1 HISTORIA accijns
2 HISTORIA gabel(le), zoutbelasting


+ gabion sub

1 MILITAR schanskorf


+ gabionada sub

1 MILITAR borstwering van schanskorven


+ Gabon sub n pr

1 Gabon


+ gabonese adj

1 Gabonees


+ gabonese sub

1 Gabonees, inwoner van Gabon


+ gadget sub ANGLESE

1 (leuk) apparaatje, snufje, hebbedingetje


+ gadgetophile adj

1 die verzot is op snufjes/hebbedingetjes


+ gadgetophilo sub

1 liefhebber van snufjes/hebbedingetjes


gado sub

1 ZOOLOGIA schelvisachtige
-- siccate = klipvis
ficato de -- = kabeljauwlever
oleo de ficato de -- = levertraan
pisca de --s = kabeljauwvisserij
piscator de --s = kabeljauwvisser


+ gadolinite sub

1 MINERALOGIA gadoliniet


+ gadolinium sub

1 CHIMIA gadolinium


+ gaelic adj

1 Gaëlisch


+ gaelico sub

1 Gaëlisch (taal)


+ gaffa sub

1 bootshaak, vaarboom


+ gaffe sub

1 flater, blunder, stommiteit
-- impardonabile = onvergeeflijke blunder
facer/committer un -- = een flater slaan, blunderen


+ gag sub

1 FILM (onverwacht) komische situatie, grap, komisch effect


+ gagate sub

1 git
ornamento de -- = gitornament
bracialetto de -- = gitten armband
nigre como -- = gitzwart
oculos de -- = gitzwarte ogen


+ gagea sub

1 BOTANICA geelster
-- arvense = akkergeelster, kleine vogelmelk
-- pratense = weidegeelster
-- sylvatic = bosgeelster


gai adj

1 vrolijk, lustig, opgeruimd, opgewekt


gaio sub

1 ZOOLOGIA vlaamse gaai


gaitate sub

1 vrolijkheid, opgeruimdheid, blijmoedigheid


+ gal sub

1 PHYSICA gal (eenheid van versnelling)


gala sub

1 gala, feest(elijkheid)
habito de -- = galakleding, staatsiekleding
uniforme de -- = gala-uniform
festa de -- = galafeest
repasto de -- = galadiner
vespera/vespere/soirée (F) de -- = gala-avond
ballo de -- = galabal
première (F) de -- = galapremière
spada de -- = galadegen
banquetto de -- = galabanket
costume de -- = galacostuum
frac de -- = staatsierok
visita de -- = staatsiebezoek
spectaculo/representation de -- = galavoorstelling


+ galactic adj

1 ASTRONOMIA galactisch, melkweg...
nebulosa -- = melkwegstelsel


+ galacticolor adj

1 BOTANICA melkkleurig, melkwit


+ galactite sub

1 melksteen


+ galactometro sub

1 galactometer, melkweger, melkmeter


+ galactophage adj

1 zich uitsluitend met melk voedend


+ galactophore adj

1 ANATOMIA melkvoerend
canal/ducto -- = melkgang


+ galactorrhea sub

1 MEDICINA galactorree


+ galactosa sub

1 galactose, melksuiker


+ galactotherapia sub

1 MEDICINA galactotherapie, melkkuur


galante adj

1 galant, hoffelijk (t.o.v. vrouwen)


galantear v

1 het hof maken


galanteria sub

1 galanterie, hoffelijkheid (t.o.v. vrouwen)


+ galantho sub

1 BOTANICA sneeuwklokje


+ galantina sub

1 CULINARI galantine (koud vlees in gelei)


galata sub

1 BIBLIA Galaat, Galatieër
epistola al --s = brief aan de Galaten


Galatia sub n pr

1 BIBLIA Galatië


galatic adj

1 BIBLIA Galatisch


+ galaxia sub

1 ASTRONOMIA melkwegstelsel
-- spiral = spiraal(melkweg)stelsel
-- elliptic = elliptisch (melkweg)stelsel
-- irregular = onregelmatig (melkweg)stelsel
2 ASTRONOMIA melkweg


+ galbano sub

1 galbanum, moederhars


+ galbula sub

1 ZOOLOGIA glansvogel


galea sub

1 galei
banco de -- = galeiband
catena de -- = galeiketen
remo de -- = galeiriem
remator de -- = galeiroeier
vita de -- = slavenleven, hondenleven
2 TYPOGRAPHIA galei, zetplankje


galeassa sub

1 HISTORIA galjas


+ galena sub

1 loodglans, zwavellood, galeniet
detector de -- = loodglansdetector


+ galenic adj

1 MEDICINA Galenisch
doctrina -- = Galenische leer
medicamentos/remedios -- = Galenische geneesmiddelen, kruidenmiddelen


+ galenismo sub

1 MEDICINA leer van Galenus


+ galenista sub

1 aanhanger van de leer van Galenus


+ galenista adj

1 de leer van Galenus aanhangend


+ galeocerdo sub

1 ZOOLOGIA tijgerhaai


galeon sub

1 HISTORIA galjoen


+ galeopitheco sub

1 ZOOLOGIA huidvlieger, vliegende maki


+ galeopsis sub

1 BOTANICA hennepnetel, raai
-- speciose = dauwnetel


galeota sub

1 HISTORIA galjoot


galera (I) sub

1 galei
banco de -- = galeibank
catena de -- = galeiketen
remo de -- = galeiriem
remator de -- = galeiroeier
vita de -- = slavenleven, hondenleven
condemnar un persona al --s = iemand tot de galeien veroordelen
inviar al --s = naar de galeien sturen


+ galera (II) sub

1 BOTANICA
-- tenere = kaneelklokje


galeria sub

1 galerij, (zuilen)gang
-- lateral = zijgalerij
-- exterior = buitengalerij
-- interior = binnengalerij
-- de mina = mijngang
molino a -- = stellingmolen
2 gaanderij, (publieke) tribune, balkon
3 galerie, kunsthandel
-- de arte = kunstgalerij


galeriano sub

1 galeislaaf, galeiboef
menar un vita de -- = een slavenleven/hondenleven leiden
guardiano del --s = galeiwachter


Galicia sub n pr

1 Galicië (in Oost-Europa)


galician adj

1 Galicisch (Oost-Europa)


galiciano sub

1 Galiciër (Oost-Europa)


Galilea sub n pr

1 Galilea


galilee adj

1 Galilees


+ galileian adj

1 van Galilei


+ galileiano sub

1 volger van Galilei


galileo sub

1 Galileeër


galimatias sub pl

1 onzin, verward geschrijf, wartaal


+ galinsoga sub

1 BOTANICA knopkruid


+ galio sub

1 BOTANICA walstro
-- cruciate = kruisbladwalstro
-- palustre = waterwalstro, moeraswalstro


+ galla sub

1 BOTANICA gal
-- de rosa = rozegal
nuce de -- = galnoot


Gallecia sub n pr

1 Galicië (in Spanje)


gallecian adj

1 Galicisch (Spanje)


galleciano sub

1 Galiciër (Spanje)
2 Galicisch (taal)


galleco sub

1 Galiciër (Spanje)
2 Galicisch (taal)


gallego sub

1 Galiciër (Spanje)
2 Galicisch (taal)


Galles sub n pr

1 Wales
Prince de -- = Prins van Wales


gallese adj

1 van/uit Wales, Wels
dialectos -- = Welse dialecten


gallese sub

1 inwoner van Wales
2 Wels (taal)


galletto sub

1 hoentje, haantje


Gallia sub n pr

1 Gallië (land van de Galliërs)


galliarda sub

1 ARTE DE DANSA galliarde, gaillarde


galliarde adj

1 potig, flink, kloek, sterk, robuust
2 vrolijk, opgeruimd
3 ondeugend, schuin


galliardia sub

1 potigheid, kloekheid, robuustheid
2 vrolijkheid, opgeruimdheid
3 ondeugendheid, schuinheid


galliardo sub

1 potige kerel, joviale vent


gallic adj

1 Gallisch
lingua -- = Gallische taal, Gallisch
gallo -- = Gallische haan
2 Frans
3 acido -- = galluszuur


gallican adj

1 gallicaans


gallicanismo sub

1 gallicanisme


gallicano sub

1 gallicaan


+ gallicisar v

1 verfransen


+ gallicisation sub

1 verfransing


gallicismo sub

1 gallicisme


gallico sub

1 Gallisch (taal)


gallina sub

1 hoen, kip, hen
-- displumate = kale/geplukte kip
-- de India = kalkoense hen
pertica de --s = roest, kippestok
pluma de -- = kippeveer
nutrimento/alimento de --s = kippevoer
cortil de --s = hoenderhof
(--) covatrice = broedkip
-- nana = krielkip
fur de --s = kippendief
haber/tener/elevar --s = kippen houden
occider le -- al ovos de auro = de kip met de gouden eieren slachten


gallinaceas sub pl

1 ZOOLOGIA hoenderachtigen


gallinacee adj

1 ZOOLOGIA hoenderachtig


gallinero sub

1 kippenhouder


gallinetta sub

1 jonge kip, kuiken


gallinicultura sub

1 hoenderteelt, kippenfokkerij/houderij


galliniera sub

1 hoenderhok, kippenhok, kippenren


+ gallinula sub

1 ZOOLOGIA waterhoen


gallium sub

1 CHIMIA gallium


gallo (I) sub

1 Galliër (bewoner van Gallië)


gallo (II) sub

1 haan
-- de India = kalkoen, kalkoense haan
-- castrate = gesneden haan, kapoen
-- de combatto = vechthaan
-- gallic = Gallische haan
crista/cresta de -- = hanenkam
sporon de -- = hanenspoor
pluma de -- = hanenveer
cavia de --s = hanenkot
combatto de --s = hanengevecht


+ galloitalic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA Gallo-Italiaans


+ gallomane adj

1 gallomaan


gallomania sub

1 gallomanie


+ gallomaniac adj

1 gallomaan


+ gallomaniaco sub

1 gallomaan


+ gallomano sub

1 gallomaan


gallon sub ANGLESE

1 gallon (inhoudsmaat)


gallophile adj

1 pro-Frans


gallophilia sub

1 pro-Franse gezindheid


gallophilo sub

1 iemand die pro-Frans is


gallophobe adj

1 anti-Frans


gallophobia sub

1 anti-Franse gezindheid


gallophobo sub

1 iemand die anti-Frans is


galloroman adj

1 Gallo-Romeins
population -- = Gallo-Romeins bevolking


+ galloromano sub

1 Gallo-Romein
2 Gallo-Romaans (taal)


galocha {sj} sub

1 overschoen


galon sub

1 galon, boordsel, bies, belegsel
-- de seta = zijdegalon
-- de auro = goudgalon
2 MILITAR distinctief, streep, galon
--es de caporal = korporaalsstrepen


galonar v

1 galonneren, met galon beleggen


+ galonate adj

1 gegaloneerd
uniforme -- = gegaloneerd uniform


galonero sub

1 galonmaker, galonwever


+ galopada sub

1 galop, ritje te paard, gegaloppeer


+ galopante adj

1 galopperend, dravend
2 FIGURATE zeer snel toenemend
inflation -- = hollende inflatie
MEDICINA phthisis -- = vliegende tering


galopar v

1 galopperen, in galop lopen
facer -- le cavallo = het paard in galop brengen
su imagination galopa = zijn fantasie is op hol geslagen


+ galopator sub

1 harddraver (paard)


+ galopino sub

1 loopjongen


galopo sub

1 galop
2 ARTE DE DANSA galop


galvanic adj

1 galvanisch
elemento -- = galvanisch element
electricitate -- = galvanische elektriciteit
currente -- = galvanische stroom
polarisation -- = galvanische polarisatie


galvanisar v

1 galvaniseren
-- metallos = metalen galvaniseren


+ galvanisate adj

1 gegalvaniseerd
ferro -- = gegalvaniseerd ijzer
filo de ferro -- = gegalvaniseerd ijzerdraad


galvanisation sub

1 het galvaniseren, galvanisatie


+ galvanisator sub

1 galvaniseur


galvanismo sub

1 galvanisme


+ galvanocaustic adj

1 galvanocaustisch


+ galvanocaustica sub

1 galvanocaustiek


+ galvanocauterio sub

1 galvanocauter


+ galvanochirurgia sub

1 galvanochirurgie


+ galvanochromia sub

1 galvanochromie


galvanographia sub

1 galvanografie


+ galvanographic adj

1 galvanografisch


+ galvanomagnetic adj

1 galvanomagnetisch


+ galvanomagnetismo sub

1 galvanomagnetisme


+ galvanometria sub

1 galvanometrie


+ galvanometric adj

1 galvanometrisch


galvanometro sub

1 galvanometer
-- ballistic = ballistische galvanometer
-- astatic = astatische galnavometer
-- differential = differentiaalgalvanometer


galvanoplastia sub

1 galvanoplastiek


galvanoplastic adj

1 galvanoplastisch


galvanoplastica sub

1 galvanoplastiek


+ galvanoscopic adj

1 galvanoscopisch


+ galvanoscopio sub

1 galvanoscoop


+ galvanostegia sub

1 galvanostegie


+ galvanotherapia sub

1 galvanotherapie, elektrotherapie


+ galvanotropismo sub

1 PHYSICA galvanotropisme


+ galvanotypia sub

1 TYPOGRAPHIA galvanotypie


gamba sub

1 ANATOMIA etc., been, poot
-- anterior = voorpoot
-- de detra/posterior = achterpoot
-- dext(e)re = rechterbeen/poot
-- leve/sinistre = linkerbeen/poot
-- artificial/orthopedic = kunstbeen
-- de ligno = houten been
-- fracturate/rupte = gebroken been
--s curte = korte benen
--s curve/torte = kromme benen
vulnere de -- = beenwond
ulcere de -- = beenzweer
articulation del -- = beengewricht
parte inferior del -- = onderbeen
parte superior del -- = bovenbeen
de --s grosse = dikbenig
con --s distorte/arcate = met o-benen
con le --s aperte/large/separate = wijdbeens
con le cauda inter le --s = met de staart tussen de benen
cruciar le --s = de benen over elkaar slaan
exercitar le --s = de benen strekken, even een ommetje maken
fractura de -- = beenbreuk
fracturar se un -- = een been breken
spatio pro le --s = beenruimte (in auto)
-- de pantalon(es) = broekspijp
pantalon(es) a --s stricte = broek met smalle pijpen
-- de sedia = stoelpoot
-- de tabula = tafelpoot
-- de un compasso = been van een passer
position del --s = beenstand
2 MUSICA viola de -- = viola da gamba, knieviool


gambada sub

1 luchtsprong, bokkensprong, capriool, vrolijke buiteling
facer --s = luchtsprongen maken


gambadar v

1 huppelen, dansen en springen, luchtsprongen maken


+ gambetta sub

1 beentje


+ Gambia sub n pr

1 Gambia


+ gambian adj

1 Gambiaans


+ gambiano sub

1 Gambiaan


gambiera sub

1 beenkap, beenstuk, beenbescherming, beenbekleding
2 beenstuk (van harnas)


gambito sub

1 CHACO gambiet


gambon sub

1 ham
panetto/sandwich (A) a/de -- = broodje ham
-- crude = rauwe ham
-- cocite = gekookte ham
-- fumate = gerookte ham
-- de spatula = schouderham
-- ardennese = Ardenner ham


+ gambusia sub

1 ZOOLOGIA muskietenvis


+ gamelan sub

1 gamelan


+ gamella sub

1 gamel, eetketeltje


gameta sub

1 BIOLOGIA gameet


+ gametocyto sub

1 gametocyt


+ gametogamia sub

1 gametogamie


+ gametogenese (-esis) sub

1 gametogenese


+ gametophytic adj

1 BOTANICA gametofyt...


+ gametophyto sub

1 BOTANICA gametofyt (gameten vormend organisme)


+ gamia sub

1 BIOLOGIA voortplanting door middel van gameten, geslachtelijke voortplanting


+ gamic adj

1 BIOLOGIA geslachtelijk
reproduction -- = geslachtelijke voortplanting


gamma sub

1 gamma (derde letter van het Griekse alfabet)
radio -- = gammastraal
radiation -- = gammastraling
disintegration -- = gamma-verval
2 MUSICA gamma, toonschaal, toonladder
-- minor = moltoonschaal
-- chromatic = chromatische toonladder
-- diatonic = diatonische toonladder
-- pentatonic = vijftonige (toon)schaal
-- ascendente/montante = stijgende toonladder
-- descendente = dalende toonladder
-- temperate = getemperde toonladder
facer --s = toonladders spelen
3 reeks, opeenvolging
-- de colores = kleurengamma
-- de undas = golfbereik
PHYSICA -- de frequentia = frequentiebereik


+ gamma-active adj

1 gamma-actief


+ gammaglobulina sub

1 BIOCHIMIA gammaglobuline


gammate adj

1 cruce -- = hakenkruis, swastika


+ gammatherapia sub

1 radiumtherapie, radiumbehandeling


gamogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA gamogenesis, gamogenese, gamogonie


+ gamogenetic adj

1 BIOLOGIA gamogenetisch


gamomania sub

1 PSYCHOLOGIA gamomanie


+ gamopetale adj

1 BOTANICA vergroeidbladig


+ gamosepale adj

1 BOTANICA (mbt bloemkelk) vergroeidbladig


+ gamotropismo sub

1 BOTANICA gamotropisme


+ gang sub ANGLESE

1 (misdadigers)bende, gang
-- de robatores = roversbende
-- de juvenes = jeugdbende


+ ganga sub

1 GEOLOGIA ganggesteente (waarin ertsen gebed zijn)
disembarassar un mineral de su -- = een erts van het ganggesteente ontdoen


Gange sub n pr

1 Ganges


gangetic adj

1 van de Ganges, aan de Ganges gelegen


gangliforme adj

1 in de vorm van een zenuwknoop, gangliform


ganglioma sub

1 MEDICINA ganglioom


ganglion sub

1 MEDICINA ganglion, zenuwknoop, peesknoop
-- lymphatic = lymfeknoop
-- nervose = zenuwknoop


ganglionar adj

1 gangliën..., klier...
febre -- = klierkoorts
systema -- = gangliënstelsel
cellulas -- = gangliëncellen


ganglionitis sub

1 MEDICINA klierontsteking, ganglionitis


gangrena sub

1 MEDICINA gangreen, koudvuur, necrose, afsterving
-- sic = droog gangreen/versterf
-- senil = seniel gangreen
-- del osso = beenversterf
-- mutilante = verminkend gangreen
-- per decubito = (het) doorliggen
2 FIGURATE bederf, verzieking
-- del mores = zedenverwildering, zedenbederf


gangrenar v

1 MEDICINA (wond/lichaamsdeel) door gangreen/koudvuur aantasten
2 FIGURATE (iemand/maatschappij) zedelijk bederven


1 koudvuurachtig, gangreneus

decomposition/putrefaction -- = gangreneuze ontbinding
partes -- = gangreneuze delen
plaga -- = gangreneuze wond
ulcere -- = gangreneuze verzwering
2 aan koudvuur/gangreen lijdend


gangster sub ANGLESE

1 gangster, bandiet
-- mal note = beruchte gangster


+ gangsterismo sub

1 bendewezen, gangsterdom, onderwereld


ganiabile adj

1 te winnen


+ gania-pan sub

1 broodwinning, living


ganiar v

1 winnen
-- tempore = tijd winnen
-- un sponsion = een weddenschap winnen
le inimico ha ganiate terreno = de vijand heeft terrein gewonnen
SPORT -- al/per punctos = op punten winnen
2 verdienen
-- moneta = geld verdienen
-- su pan/su vita = de kost verdienen
3 verwerven, verkrijgen
-- le affection de un persona = iemands genegenheid verwerven
-- su sporones = zijn sporen verdienen
-- le prime premio = de eerste prijs behalen
-- prestigio = in aanzien stijgen
-- le campionato = het kampioenschap behalen
4 bereiken
-- un loco/porto = een plaats/haven bereiken


ganiator sub

1 winnaar, verdiener
-- del pan = kostwinner


ganio sub

1 winst, (geldelijke) verdienste
-- de tempore = tijdwinst
-- electoral = stemmenwinst
-- in numero de sedes = zetelwinst
-- territorial = terreinwinst
-- de un tempo = tempowinst
le -- adulcia le rigores del labor/travalio = geld verzoet de arbeid


+ ganoderma sub

1 BOTANICA
-- lucide = lakzwam


+ ganoides sub pl

1 ZOOLOGIA glansschubbigen


+ Ganymedes sub n pr

1 Ganymedes
2 ASTRONOMIA Ganymedes


garage sub FRANCESE

1 garage
-- de bicyclettas = fietsenbergplaats
tecto de -- = garagedak
porta de -- = garagedeur
personal de -- = garagepersoneel


garagista {zji} sub

1 garagehouder


+ garancia sub

1 BOTANICA meekrap
radice de -- = meekrapwortel
campo de -- = meekrapakker/veld
cultura de -- = meekrapcultuur/teelt
cultor/cultivator de -- = meekrapteler


garante sub

1 borg, waarborg, garant
render se -- pro un cosa = borg staan voor iemand


garantia sub

1 waarborg, garantie, zekerheid
certificato/schedula de -- = garantiebewijs/certificaat
-- bancari = bankgarantie
-- de authenticitate = echtheidsgarantie
-- scripte = schriftelijke garantie
-- pro tote le vita = levenslange garantie
-- real = zakelijke zekerheid
clausula de -- = garantieclausule/bepaling/beding
etiquetta de -- = garantielabel
certificato de -- = garantiebewijs
pacto/tractato de -- = garantieverdrag
contracto de -- = garantiecontract
credito de -- = garantiekrediet
-- de credito = kredietgarantie
precio de -- = garantieprijs
fundo de -- = garantiefonds, waarborgfonds
sex menses de -- = zes maanden garantie


garantir v

1 garanderen, garantie geven voor, borg staan voor, waarborgen, instaan voor
-- le authenticitate de un cosa = voor de echtheid van iets instaan
non -- le resultato = niet voor het resultaat instaan
garantite pro duo annos = met twee jaar garantie


+ garba sub

1 schoof, garve
-- de tritico = korenschoof
-- de secale = roggeschoof
mitter le grano in --s = het graan in schoven zetten
ligar le grano in --s = graan aan schoven binden


+ garbo sub

1 (wijze van gekleed te gaan) dracht, kledij


gardenia sub

1 BOTANICA gardenia, Kaapse jasmijn


garden-party sub ANGLESE

1 tuinfeest


+ gargantuesc adj

1 gargantuesk, als van Gargantua (romanfiguur van Rabelais)
voracitate -- = geweldige vraatzucht
appetito -- = geweldige eetlust


+ gargarisar se v

1 gorgelen


+ gargarismo sub

1 gorgeling, mondspoeling
2 gorgeldrank, mondwater


+ gargola sub

1 waterspuwer (aan Gotische kerken), gargouille, spuwer, bek


+ garibaldian v

1 van Garibaldi, Garibaldi...


+ garibaldiano sub

1 aanhanger/volgeling van Garibaldi


garnison sub FRANCESE

1 garnizoen
commandante del -- = garnizoenscommandante
soldato de -- = garnizoenssoldaat
urbe de -- = garnizoensstad/plaats
vita de -- = garnizoensleven
hospital de -- = garnizoenshospitaal
esser in -- = in garnizoen liggen


garrettiera sub

1 kouseband, sokophouder, jarretel(le)
ordine del -- = orde van de kouseband


garretto sub

1 knieholte


garrotar v

1 executeren met het worgijzer


garrote sub ESPANIOL

1 worgijzer
2 executie met het worgijzer


+ garrulada sub

1 gebabbel, gekeuvel, keuvelarij
-- insensate = geleuter


garrular v

1 babbelen, snappen, praten


+ garrulator sub

1 babbelaar, keuvelaar, prater


garrule adj

1 babbelziek, snapachtig, praatziek
typo -- = kletskous, kletsmeier


garrulitate sub

1 babbelzucht, praatzucht


+ garrulo(glandari) sub

1 ZOOLOGIA vlaamse gaai


garson sub

1 jongen, knaap, jongeman
-- macellero = slagersjongen
-- de stabulo = staljongen
-- de pastissero = banketbakkersknecht
-- de cursa = loopjongen


+ garzetta sub

1 ZOOLOGIA egretreiger


gas sub

1 gas
-- hilarante = lachgas
-- combustibile/de calefaction = stookgas
-- lacrimogene = traangas
-- de combatto = strijdgas
-- detonante = knalgas
-- natural = aardgas
rete de -- natural = aardgasnet
-- de butano = butaangas
-- de citate = stadsgas
-- de miniera = mijngas
-- del paludes = moerasgas
-- de carbon vegetal/de ligno = houtskoolgas
-- toxic = gifgas
-- vomitive = braakgas
-- carbonic = koolzuurgas
-- nobile/rar/inerte = edelgas
-- de escappamento = uitlaatgas
-- pressate/comprimite = persgas
-- propulsori/propulsive = drijfgas
-- liquide = vloeibaar gas
-- in bottilias = flessegas
-- interstellar = interstellair gas
a tote -- = vol gas
dar -- = gas geven
fabrica de -- = gasfabriek
becco de -- = gaspit, gasbrander
accender le -- = het gas aansteken
accenditor de -- = gasaansteker
exclaramento/illumination a -- = gasverlichting
clauder le -- = het gas uitdraaien
pression del -- = gasdruk
flamma de -- = gasvlam
lumine/luce de -- = gaslicht
nota del -- = gasrekening
consumo de -- = gasverbruik
consumitor de -- = gasverbruiker
explosion de -- = gasontploffing
valvula de -- = gaskraan
calefaction per -- = gasverwarming
jacimento de -- natural = gasveld, gasbel
extraction/exploitation {plwa} de -- = gaswinning
furno a -- = gasoven
lanterna a -- = gaslantaarn
conducto de -- = gasleiding
contator de -- = gasmeter
estufa a -- = gaskachel
radiator a -- = gasradiator
regulator de -- = gasregulateur
convector a -- = gasconvector
fonte de -- = gasbron
detector de -- = gasdetector
generator de -- = gasgenerator
distribution del -- = gasdistributie
reserva(s) de -- = gasreserve(s)
adduction de -- = gasaanvoer
molecula de -- = gasmolecuul
manometro a -- = gasmanometer
filtro de -- = gasfilter
densitate de -- = gasdichtheid
tubo a -- = gasbuis
installator de -- = gasfitter
retorta de -- = gasretort
cartucha {sj} a/de -- = gaspatroon
tarifa del -- = gastarief
thermometro a/de -- = gasthermometer
turbina a -- = gasturbine
nube de -- = gaswolk
intoxication per le -- = gasvergiftiging
camera a -- = gaskamer
lampa a -- = gaslamp
odor de -- = gaslucht
masca a -- = gasmasker
motor a -- = gasmotor
recipiente de -- = gashouder
dar -- = gas geven
comprimer un -- = een gas samenpersen
cocinar al/con -- = op gas koken
le auto(mobile) va a -- = de auto loopt/rijdt op gas


+ gascon sub

1 bewoner van Gascogne


+ gascon adj

1 gascon


+ Gasconia sub n pr

1 Gascogne


+ gasifere adj

1 gashoudend
campo/jacimento -- = gasveld


gasificar v

1 vergassen, tot gas maken, in gas omzetten, gasvorming
-- carbon = steenkool vergassen


gasification sub

1 het omzetten in gas, vergassing, het gasvormig maken
-- de carbon = vergassing van steenkool, steenkoolvergassing
velocitate de -- = vergassingssnelheid


+ gasificator sub

1 PHYSICA vergasser


gasiforme adj

1 gasvormig, in gasvormige toestand


+ gasista sub

1 gasfitter


+ gasoducto sub

1 pijpleiding (voor gas)


gasogene adj

1 gas voortbrengend


gasogeno sub

1 vergassingstoestel, gasgenerator
-- de carbon de ligno = houtgasgenerator


+ gasoil sub ANGLESE

1 gasolie


+ gasoleo sub

1 (stook)olie, dieselolie


gasolina sub

1 gasoline, benzine
-- normal = gewone benzine, normaal
-- povre in plumbo = loodarme benzine
-- sin plumbo = loodvrije benzine
-- a precio reducite = witte benzine
-- pur = wasbenzine
bidon/latta de -- = blik benzine
barril de -- = benzinevat
bomba de -- = benzinebom
bono de -- = benzinebon
vapor de -- = benzinedamp
tubo de -- = benzineleiding
filtro de -- = benzinefilter
infundibulo de -- = benzinetrechter
incendio de -- = benzinebrand
distribution de -- = benzinedistributie
pression de -- = benzinedruk
deposito de -- = benzineopslagplaats/depot
explosion de -- = benzineontploffing
approvisionamento de -- = benzinetoevoer
stock (A)/reserva de -- = benzineschaarste
lampa de -- = benzinelamp
odor de -- = benzinelucht
precio de -- = benzineprijs
prender -- = tanken
auto(mobile) de consumo basse de -- = auto met laag benzineverbruik


gasometro sub

1 gashouder


gasose adj

1 gasachtig, gasvormig, gas...
stato -- = gasvormige (aggregatie)toestand
aqua -- = spuitwater
bibita -- = prik, frisdrank (met prik)
limonada -- = prikkellimonade


+ gasterosteo sub

1 ZOOLOGIA stekelbaars
-- de mar = zeestekelbaars


gastralgia sub

1 MEDICINA maagkramp, maagpijn, gastralgie


+ gastralgic adj

1 MEDICINA maagkramp..., maagpijn...


+ gastrectomia sub

1 MEDICINA gastrectomie
-- partial = maagresectie


gastric adj

1 MEDICINA maag..., gastrisch
succo -- = maagsap
glandula -- = maagklier
vena -- = maagader
arteria -- = maagslagader
nervo -- = maagzenuw
catarrho -- = maagcatarre
acido/aciditate -- = maagzuur
crampo -- = maagkramp
colica -- = maagkoliek
febre -- = gastrische koorts
examine -- = maagonderzoek
fistula -- = maagfistel
ulcere -- = maagzweer
cancere -- = maagkanker
maladia -- = maagkwaal
catheter -- = maagcatheter
volvulo -- = torsie van de maag
dysfunction --, function -- disturbate = gestoorde maagfunctie
contento -- = maaginhoud
cavitate -- = maagholte
sclerose (-osis) -- = maagverharding
ille ha un indisposition -- = zijn maag is van streek


+ gastrina sub

1 BIOCHIMIA gastrine


gastritis sub

1 MEDICINA maag(vlies)ontsteking, maagcatarre, gastritis


gastro sub

1 MEDICINA (onder)buik, maag


+ gastrocele sub

1 MEDICINA maaguitzakking, maagbreuk


gastroenteric adj

1 MEDICINA gastroenteritis betreffend


gastroenteritis sub

1 MEDICINA gastroënteritis, maagdarmcatarre, buikgriep


+ gastroenterologia sub

1 MEDICINA gastroënterologie


gastroenterologista sub

1 MEDICINA gastroënteroloog, maagdarmarts


gastroenterologo sub

1 MEDICINA gastroënteroloog, maagdarmarts


+ gastrointestinal adj

1 maag-darm..., gastro-intestinaal
grippe -- = buikgriep
tracto/canal -- = maag-darmkanaal


+ gastrologia sub

1 MEDICINA gastrologie


+ gastrologic adj

1 MEDICINA gastrologisch


+ gastrologista sub

1 MEDICINA gastroloog


+ gastrologo sub

1 MEDICINA gastroloog


+ gastromania sub

1 gastromanie


gastronome adj

1 gastronomisch, smul...


gastronomia sub

1 gastronomie


gastronomic adj

1 gastronomisch, smul...
festino/banchetto -- = gastronomisch festijn
repasto -- = gastronomische maaltijd
recepta -- = gastronomisch recept


gastronomo sub

1 gastronoom, lekkerbek, smuller, smulpaap


+ gastrophylle adj

1 BOTANICA met buikige bladeren


gastropode adj

1 buikpotig


gastropodo sub

1 ZOOLOGIA buikpotige (slak)
--s = Gastropoda, Slakken


+ gastrorrhagia sub

1 MEDICINA maagbloeding


gastroscopia sub

1 MEDICINA gastroscopie


+ gastroscopic adj

1 MEDICINA gastroscopic


gastroscopio sub

1 MEDICINA gastroscoop


gastrotomia sub

1 MEDICINA maagoperatie, gastrotomie


gastrula sub

1 BIOLOGIA gastrula (vroeg embryonaal stadium)


+ gastrulation sub

1 BIOLOGIA vorming van een gastrula, gastrulatie


+ gâteau sub FRANCESE

1 taartje, gebakje


+ gaucho sub ESPANIOL

1 gaucho


gauder v

1 blij zijn, verheugd zijn, verheugen, verblijden
-- de = genieten van, zich verheugen in, in het genot zijn van
-- del vita = van het leven genieten
-- de un bon sanitate = een goede gezondheid hebben
-- de un favor special = een streepje voor hebben
-- de un grande prestigio = hoog in aanzien staan
-- de estima general = algemeen geacht zijn
-- del gratia de Deo = Gods gunst genieten
ganiar -- = in aanzien stijgen


+ gaudibile adj

1 wat kan worden genoten, genietbaar


gaudimento sub

1 het genieten, genieting, genot
-- spiritual/del spirito = spiritueel genot


+ gaudinia sub

1 BOTANICA gaudinia


gaudio sub

1 vreugde, blijdschap
le -- e le dolor = vreugde en verdriet
-- del travalio/del labor = arbeidsvreugde
transportate de -- = in de wolken, verrukt, dolblij
-- exuberante = uitgelaten vreugde
folle de -- = gek van vreugde
ebrie de -- = vreugdedronken
--s del mundo = aardse vreugden
--s del vita = geneugten des levens
-- de viver = levensvreugde/lust
manifestationes de -- = uitingen van vreugde
lacrimas de -- = vreugdetranen
-- interior = binnenpret
-- intense = intense vreugde
-- celeste = hemelse vreugde
-- maligne/malitiose = leedvermaak
exteriorisar su -- = zijn vreugde uiten
radiar de -- = stralen/glunderen van blijdschap


gaudiose adj

1 blij, vrolijk, opgeruimd
visages -- = verheugde gezichten
menar un vita -- = een leven van plezier leiden


+ gauditor sub

1 genieter
-- del vita = levensgenieter


+ gaufrage sub

1 het gaufreren, het persen van figuren


+ gaufrar v

1 gaufreren, figuren persen in
ferro a -- = gaufreerijzer
papiro gaufrate = gegaufreerd papier


+ gaufratura sub

1 iets dat gegaufreerd is


+ gaullismo {o} sub

1 gaullisme


+ gaullista {o} sub

1 gaullist


+ gaullista {o} adj

1 gaullistisch
partito -- = gaullistische partij
politica -- = gaulistische politiek


+ gaura sub

1 BOTANICA prachtkaars


gauss sub

1 ELECTRICITATE gauss


Gauss (Karl Friedrich--) sub n pr

1 Gauss
logarithmos de -- = logaritmen van Gauss
lege de -- = wet van Gauss


+ gaussian adj

1 curvatura -- = Gauss-kromming
distribution -- = Gauss-verdeling
ruito -- = gaussische ruis
lege -- = wet van Gauss
curva -- = kromming van Gauss


+ gavia sub

1 ZOOLOGIA
-- arctic = parelduiker


+ gavial sub

1 ZOOLOGIA snavelkrokodil, gaviaal


+ gavotte sub FRANCESE

1 gavotte (dans)


gaza sub

1 gaas
-- hydrophile/hydrophilic = hydrofielgaas
velo de -- = gazen sluier


+ gazella sub

1 ZOOLOGIA gazelle


+ gazetta sub

1 krant


+ gazettero sub

1 dagbladschrijver


gazon sub

1 gazon, grasperk, grasveld
tapete/tapis (F) de -- = grastapijt, grasmat
rolo a -- = grasroller
-- artificial = kunstgras(tapijt)
secar/tonder le -- = het gazon maaien


+ gecko {gekko} sub

1 ZOOLOGIA gecko


Gedeon sub n pr

1 BIBLIA Gideon


+ gehenna sub

1 gehenna, hel, jammerdal


+ Geiger sub n pr

1 Geiger
contator -- = geigerteller


geisha sub JAPONESE

1 geisha


+ gel sub

1 PHYSICA gel


gelar v

1 (doen) bevriezen
2 bevriezen, ijs worden
3 vriezen
il gela = het vriest


+ gelateria sub

1 ijssalon


+ gelatero sub

1 ijsverkoper


gelatina sub

1 gelatine
-- ossee = beenderlijm
solution de -- = gelatineoplossing
fabrica de -- = gelatinefabriek
fabricante de -- = gelatinefabrikant
PHOTOGRAPHIA placa de -- = gelatineplaat


+ gelatiniforme adj

1 gelatineachtig


+ gelatinisar v

1 gelatineren
-- un solution colloidal = een colloïdale oplossing gelatineren
2 geleren


+ gelatinisation sub

1 het gelatineren


gelatinose adj

1 gelatineachtig, gelatineus, gelatine...
confitura/confectura -- = gelatineachtige jam


gelato sub

1 (consumptie)ijs(je), sorbet, ijscoupe
-- de fructos = vruchtenijs
-- al vanilla = vanilleijs
-- al crema = roomijs
-- al chocolate {sj} = chocoladeijs
wafla de -- = ijswafel
cornetto de -- = ijshoorn
torta de -- = ijstaart
venditor/mercante de --s = ijsverkoper, ijscoman


gelatura sub

1 het vriezen, vorst
2 winterhanden/voeten/tenen


+ geldrese adj

1 Gelders


+ Geldria sub n pr

1 Gelderland
le dialecto de -- = het Gelders


gelea sub

1 gelei
-- de ceresias = kersengelei
-- de grossulas = kruisbessengelei
-- de piras = perengelei
(bij bijen, etc.) -- royal = koninginnenbrood


+ gelide adj

1 ijskoud, ijzig, (anque FIGURATE)
aere -- = ijskoude lucht
aqua -- = ijskoud water
vento -- = ijzige wind
responder con paroles -- = ijzig antwoorden


+ geliditate sub

1 (anque FIGURATE) ijzige kou


+ gelificar v

1 doen geleren, gelatineren, in een gel/gelei veranderen


+ gelification sub

1 het geleren, het gelatineren


+ gelignite sub

1 (springstof) geligniet


gelo sub

1 vorst, het vriezen, vriezend weer
-- forte = strenge vorst
-- nocturne = nachtvorst
-- a nivello del solo = grondvorst, vorst aan de grond
jornos de -- = vorstdagen
in caso de -- = bij vorst
periodo de -- = vorstperiode
limite de -- = vorstgrens
damnos causate per le -- = vorstschade
resistente al -- = vorstbestendig, winterhard
resistentia al -- = vorstbestendigheid, winterhardheid


+ gemellar adj

1 tweeling...
graviditate -- = tweelingzwangerschap


+ gemellipara sub

1 vrouw die een tweeling gebaard heeft


+ gemellipare

1 adj. die een tweeling gebaard heeft


gemer v

1 zuchten, kreunen, steunen, kermen
-- de dolor = kermen van de pijn
le patiente gemeva debilemente = de patiënt steunde zachtjes
-- sub le jugo del sclavitude = zuchten onder het juk der slavernij
2 kirren (van duiven)


gemimento sub

1 gezucht, gesteun, gekerm, gekreun
2 gekir (van duiven)


geminar v

1 verdubbelen, in paren plaatsen


geminate adj

1 dubbel, verdubbeld, paarsgewijze, gepaard
fenestras -- = dubbele ramen
consonantes -- = dubbele medeklinkers
organos -- = gepaarde organen


gemination sub

1 verdubbeling, plaatsing in paren, paarsgewijze stand, geminatie


+ geminato sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA geminaat


gemine adj

1 tweeling...
soror -- = tweelingzuster
fratre -- = tweelingbroer
filio -- = tweelingszoon
filia -- = tweelingsdochter
2 dubbel, tweevoudig
musculos -- = tweelingspieren
lectos -- = lits-jumeaux


+ geminiflor adj

1 BOTANICA met paarsgewijs bijeengeplaatste bloemen


+ geminifolie adj

1 BOTANICA met paarsgewijs bijeengeplaatste bladeren


gemino sub

1 één van een tweeling
--s monozygotic/univitellin = ééneiige tweelingen
--s siamese = Siamese tweelingen
nascentia de --s = tweelinggeboorte
ASTRONOMIA Geminos = Tweelingen


gemito sub

1 gezucht, gesteun, gekreun, gekerm


gemma sub

1 edelsteen
2 knop (van planten)
-- de bulbo = bolknop
-- floral = bloemknop
-- caulinar = stengelknop
3 sal -- = steenzout, klipzout


gemmar v

1 met edelstenen versieren
2 knoppen krijgen, uitbotten (van planten)


gemmate adj

1 versierd met edelstenen
lycoperdon -- = parelstuifzwam


gemmation sub

1 BOTANICA het uitbotten, uitbotting
2 ZOOLOGIA knopvorming
reproduction per -- = voortplanting door knopvorming


gemmifere adj

1 edelstenen bevattend
terreno -- = terrein waar edelstenen worden gevonden
2 BOTANICA, ZOOLOGIA knoppen dragend


+ gemmipare adj

1 BOTANICA, ZOOLOGIA zich door knopvorming voortplantend


+ gemmiparitate sub

1 ZOOLOGIA, BOTANICA vermeerdering door knopvorming


+ gemmologia sub

1 edelsteenkunde


+ gemmologic adj

1 edelsteenkundig


+ gemmologista sub

1 edelsteenkundige


gemmula sub

1 BOTANICA kiemblaasje (van sporeplanten)


gen sub

1 BIOLOGIA gen
-- dominante = dominerend/dominant gen
-- recessive = recessief gen
-- allelomorphe = allelomorf gen
-- mutabile = mutabel gen
-- nuclear = kerngen
-- lethal = dodelijk gen
-- de sterilitate = steriliteitsgen
-- de isolation = isolatiegen
action del --es = genwerking
activation del -- = genactivering
interaction del --es = wisselwerking van de genen
complexo de --es = gencomplex
banca de --es = genenbank
combination de --es = gencombinatie
frequentia de --es = genfrequentie


gena sub

1 ANATOMIA wang, koon
--s ronde/rotunde = bolle wangen
--s magre = ingevallen wangen
--s grasse = kwabwangen
fossetta del -- = kuiltje in de wang
inflar su --s = zijn wangen opblazen


genal adj

1 van de wang, wang...
glandula -- = wangklier
tasca -- = wangzak
barbas -- = bakkenbaarden


gendarme sub FRANCESE

1 gendarme, politieman


+ gendarmeria sub

1 gendarmerie, politie
2 bureau van de gendarmerie, politiebureau


genealogia sub

1 stamboom, genealogie, geslachtslijst
2 geslachtskunde, genealogie, geslachtsrekenkunde


genealogic adj

1 genealogisch, stamboom...
arbore -- = stamboom
registro/tabula -- = geslachtsregister
linea -- = genealogische lijn


genealogista sub

1 genealoog, geslachtkundige


genealogo sub

1 genealoog, geslachtkundige


+ genecologia sub

1 genecologie


+ genecologic adj

1 genecologisch


+ generabile adj

1 wat kan ontstaan door voortplanting


general adj

1 algemeen, algeheel, universeel
phenomeno -- = algemeen verschijnsel
responsabilitate -- = collectieve verantwoordelijkheid
mobilisation -- = algemene mobilisatie
linguistica -- = algemene taalwetenschap
director -- = directeur generaal
inspector -- = inspecteur generaal
consule -- = consul generaal
in -- = in het algemeen, over het algemeen, gewoonlijk
2 voornaamste, hoofd...
direction -- = hoofddirectie, hoofdbestuur
secretario -- del partito = eerste partijsecretaris
secretario -- del Union Mundial pro Interlingua = secretaris generaal van de U.M.I.
quartiero -- = hoofdkwartier


general sub

1 generaal, veldheer
-- de division = divisiegeneraal, generaal-majoor
-- de brigada = brigadegeneraal
-- in chef (F) = opperbevelhebber
uniforme de -- = generaalsuniform
2 generaal van een geestelijke orde
-- del jesuitas = generaal der Jezuieten


generalato sub

1 MILITAR generaalschap, generaalsrang
2 generaalschap van een geestelijke orde


generalisabile adj

1 te veralgemenen, generaliseerbaar
mesuras -- = maatregelen die algemeen kunnen worden genomen


generalisar v

1 veralgemenen, generaliseren, in ruimere zin nemen
2 algemeen verbreiden, uitbreiden tot een geheel, overal toepassen
coordinata generalisate = gegeneraliseerde coördinaat


generalisation sub

1 het veralgemenen, veralgemening, het generaliseren, generalisering, generalisatie, het algemeen verbreiden, algemene

verbreiding

-- del cancere = uitzaaiingen van kanker door het gehele lichaam


generalisator sub

1 iemand die generaliseert/iets algemeen verbreidt/iets algemeen toepast


generalissimo sub

1 opperbevelhebber, generalissimo


generalitate sub

1 algemeenheid, generaliteit
-- de un proposition = algemeen karakter van een voorstel
2 overgrote meerderheid, grootste deel, gros
in le -- del casos = in veruit de meeste gevallen
isto es le opinion del -- del homines = dat is de mening van de overgrote meerderheid der mensen


+ generalmente adv

1 in/over het algemeen


generar v

1 (anque LINGUISTICA E GRAMMATICA, MATHEMATICA) voortbrengen, produceren
-- calor = warmte ontwikkelen
-- electricitate = elektriciteir opwekken
-- confusion = verwarring stichten
2. BIOLOGIA voortplanten

generation sub

1 het voortbrengen, voortbrenging
le -- de un obra = het ontstaan van een werk
2 het voortplanten
BIOLOGIA voortplanting
-- spontanee = spontane generatie
3 generatie, geslacht, nakomelingen
le prime/secunde -- = de eerste/tweede generatie
le -- presente/actual = de huidige generatie
-- hybride = bastaardgeneratie
conflicto del --es = generatieconflict
crise/crisis de --es = generatiecrisis
alternantia del --es = generatiewisseling


+ generational adj

1 generatie....


generative adj

1 voortbrengend, voortbrengings...
processo -- = voortbrengingsproces
2 voortplantings..., geslachts...
nucleo -- = generatieve kern
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA generatief
grammatica -- = generatieve grammatica


generator sub

1 TECHNICA stroomopwekker, generator, dynamo
-- de sonos/tonos = toongenerator
-- ultrasonic = ultrasonore generator
-- de currente = stroomgenerator
-- de sono = geluidsgenerator
-- de gas = gasgenerator
-- a/de alte frequentia = hoogfrequentgenerator
-- de basse tension/voltage = laagspanningsgenerator
-- hydraulic = waterkrachtgenerator
-- portative/portabile = draagbare generator
rotor del -- = generatorrotor
stator del -- = generatorstator
arbore del -- = generatoras
rendimento del -- = generatorrendement
fossa del -- = generatorput


generator adj

1 voortplantings...
organos -- = voortplantingsorganen
2 voortbrengend, vormend
principio -- = grondbeginsel


+ generatrice sub

1 MATHEMATICA generatrice


genere sub

1 ZOOLOGIA, BOTANICA genus, geslacht
2 soort, type, aard, manier, slag
-- human = menselijk geslacht, mensheid
iste -- de cosas = dit soort dingen
-- de vita = levensstijl, manier van leven
unic/sol in su -- = enig in zijn soort
de tote -- = van allerlei slag
3 ARTE, LITTERATURA genre, kunstvorm, schrijftrant, stijl
-- artistic = kunstgenre
-- comic = komische genre
-- dramatic = toneelgenre
-- melodramatic = melodramatische genre
-- epistolari = letterkundige werken in briefvorm
4 LINGUISTICA E GRAMMATICA (woord)geslacht, genus
-- feminin/masculin/neutre = vrouwelijk/mannelijk/onzijdig geslacht
de -- commun = gemeenkunnig
distinction de -- = genusonderscheid(ing)


generic adj

1 algemeen, niet specifiek
termino -- = algemene term
definition -- = algemene definitie
medicina -- = locopreparaat
2 geslachts..., soort..., generisch, generiek
desinentia -- = geslachtsuitgang
termino -- = soortnaam
parentato -- = geslachtelijke verwantschap
JURIDIC obligation -- = generische verbintenis


+ genero sub

1 schoonzoon


generose adj

1 adellijk, edel, van hoge afkomst
2 edelmoedig, grootmoedig
3 vrijgevig, gul, mild
donator -- = gulle gever
donation -- = milde gift
recompensa -- = royale/ruime beloning
gesto -- = genereus gebaar
con mano -- = met kwistige hand
recompensar generosemente un persona = iemand mild belonen


generositate sub

1 edelmoedigheid, grootmoedigheid
exemplo de -- = toonbeeld van edelmoedigheid
acto de -- = liefdedaad
2 vrijgevigheid, gulheid, mildheid
gesto de -- = genereus gebaar
recompensar con -- = gul belonen


genese (-esis) sub

1 het ontstaan, wording, schepping, genese, genesis
-- de un obra de arte = wording van een kunstwerk
BIBLIA Genese (-esis) = Genesis


+ genesiac adj

1 Genesis...
jornos/dies -- = scheppingsdagen


genethliac adj

1 geboorte...
poema -- = geboortegedicht
2 ASTROLOGIA horoscoop...


genetic adj

1 genetisch
codice -- = genetische code
methodo -- = genetische methode
valor -- = genetische waarde
material -- = genetisch materiaal
manipulation -- = genetische manipulatie
transcription -- = genetische transcriptie
equilibrio -- = genetisch evenwicht
carga -- = genetische lading
carta/mappa -- = genetische kaart, genkaart
analyse (ysis) -- = genetische analyse
information -- = genetische informatie
factor -- = genetische factor
diversitate -- del specie = genetische diversiteit van de soort
geneticamento determinate = genetisch bepaald


genetica sub

1 erfelijkheidsleer, genetica
-- molecular = moleculaire genetica


+ geneticista sub

1 geneticus


+ genetista sub

1 geneticus


+ genetta sub

1 ZOOLOGIA genetkat


Geneva sub n pr

1 Genève
Convention de -- = Geneefse Conventie


genevese adj

1 Geneefs


genevese sub

1 bewoner van Genève


genial adj

1 geniaal, briljant
idea -- = briljant idee, geniale inval
scientista -- = geniaal wetenschapper
homine -- = uitzonderlijk begaafd persoon
pictor -- = schildersgenie


+ genialitate sub

1 genialiteit
-- de un inventor = genialiteit van een uitvinder


+ genic adj

1 BIOLOGIA de genen betreffend
frequentia -- = genfrequentie
balancia/equilibrio -- = genbalans
mutation -- = genmutatie
recombination -- = genrecombinatie
reduplication -- = genreduplicatie


genicular v

1 knielen, de knie buigen


geniculate adj

1 knievormig (gebogen), geknikt
BOTANICA alopecuro -- = geknikte vossenstaart


geniculation sub

1 het knielen
2 knievormigheid


geniculiera sub

1 kniestuk (van harnas), SPORT kniekous, MEDICINA knieverband, knieleer (van

stratenmaker)

geniculo sub

1 knie
articulation/juncto/junctura del -- = kniegewricht
-- dext(e)re = rechterknie
-- leve/sinistre = linkerknie


genio sub

1 (goede of kwade) genius, geleigeest
-- tutelar = beschermgeest
2 aard, geest, karakter, temperament, aanleg, neiging
3 geniaal persoon, iemand van buitengewone gaven, genie
-- strategic = strategisch genie
4 MILITAR genie


+ genista sub

1 BOTANICA brem(struik)
-- spinose = stekelbrem, gaspeldoorn
-- pilose = kruipbrem
-- sagittal = pijlbrem


+ genistic adj

1 BOTANICA brem...


genital adj

1 geslachts..., genitaal, seksueel, teel...
organos -- = geslachtsorganen
apparato -- = geslachtsapparaat
partes -- = schaamdelen
orificio/apertura -- = geslachtsopening
glandula -- = geslachtsklier
functiones -- = geslachtelijke functies


+ genitales sub pl

1 ANATOMIA (uitwendige) voortplantingsorganen, genitalia


genite adj

1 voortgebracht, verwekt, geboren
primogenite = eerstgeboren


genitival adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA tweede naamvals...


genitive adj

1 iets kunnend voortbrengen of telen
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA tweede naamvals...
forma -- = genitiefvorm
construction -- = genitiefconstructie


genitivo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA genitief, tweede naamval
-- possessive = possessieve genitief
-- partitive = partitieve genitief
desinentia del -- = uitgang van de genitief


genitor sub

1 voortbrenger, verwekker, vader, ouder
-- de un infante = verwekker van een kind
--es adoptive = pleegouders
--es affin = schoonouders
consilio de --es = ouderraad
association de --es = oudervereniging


+ genito-urinari adj

1 BIOLOGIA urogenitaal
systema -- = urogenitaal systeem


genitura sub

1 het voortbrengen
2 kroost, nakomelingschap


+ genocidal adj

1 genocidaal
le antisemitismo -- del nazis = het genocidale antisemitisme van de nazis


genocidio sub

1 volkenmoord, genocide
committer -- = genocide plegen


+ genocopia sub

1 genocopie


+ genoma sub

1 genoom (het geheel van genen)


+ genosoma sub

1 genosoom


+ genotypic adj

1 genotypisch


genotypo sub

1 BIOLOGIA genotype


+ Genova sub n pr

1 Genua


+ genovese sub

1 Genuees


+ genovese adj

1 Genuees


Genoveva sub n pr

1 Geneviève


+ gentalia sub

1 grauw, gepeupel, plebs, schorem


gente sub

1 volk, natie
derecto de --s = volkenrecht
2 lieden, lui, mensen
-- de color = kleurlingen
-- de guerra/de armas = krijgsvolk
-- mascule = mansvolk
-- de mar = zeelui
massa de -- = mensenmenigte, mensenmassa
fluxo de -- = mensenstroom
un pugnata de -- = een handjevol mensen


gentiana sub

1 BOTANICA gentiaan
-- cruciate = kruisbladgentiaan, kruisgentiaan
-- acaule = stengelloze gentiaan
-- campestre = veldgentiaan


gentianaceas sub pl

1 BOTANICA gentianaceae, gentianaceeën, gentiaanfamilie


+ gentianina sub

1 gentianine, gentiaanbitter


gentil adj

1 aanzienlijk, voornaam
2 lief, aardig
3 HISTORIA heidens, afgodisch


gentil sub

1 HISTORIA heiden
Apostolo del --es = Apostel der Heidenen, Paulus


gentilessa sub

1 liefheid, aardigheid, voorkomendheid


gentilhomine sub

1 edelman
2 gentleman, heer


gentilismo sub

1 HISTORIA heidendom


gentilitate sub

1 HISTORIA heidendom


gentleman sub ANGLESE

1 gentleman, (pl : gentlemen), heer


+ gentlemen's agreement sub ANGLESE

1 gentlemen's agreement


genu sub

1 knie
articulation/juncto/junctura del -- = kniegewricht
flexion del --s = kniebuiging
musculo del -- = kniespier
-- dext(e)re = rechterknie
-- leve/sinistre = linkerknie


genuflecter v

1 knielen, een knieval maken


genuflexion sub

1 het (neer)knielen, kniebuiging, knieval
-- simple = enkelvoudige kniebuiging
-- duple = dubbele kniebuiging


genuin adj

1 rasecht
2 zuiver, echt, onvervalst, autentiek


genuinitate sub

1 rasechtheid
2 zuiverheid, echtheid, onvervalstheid
-- de un producto alimentari = zuiverheid van een levensmiddel
-- de un sentimento = echtheid van een gevoel


+ geo sub

1 BOTANICA nagelkruid, benedictuskruid


+ geoacustic adj

1 geoakoestisch


+ geoacustica sub

1 geoakoestiek


+ geo-anticlinal sub

1 GEOLOGIA geo-anticlinaal


+ geobiologia sub

1 geobiologie


+ geobiologic adj

1 geobiologisch


+ geobotanica sub

1 geobotanie, plantenaardrijkskunde


geocentric adj

1 geocentrisch, met de aarde als middelpunt
systema astronomic -- = geocentrisch wereldbeeld
theoria -- = geocentrische theorie
latitude -- = geocentrische breedte


+ geocentrismo sub

1 geocentrische leer, geocentrisch wereldbeeld


+ geochimia sub

1 geochemie, geologische scheikunde


+ geochimic adj

1 de geochemie betreffend, geochemisch


+ geochimico sub

1 geochemicus


+ geochimista sub

1 geochemicus


+ geochronologia sub

1 geochronologie


+ geochronologic adj

1 geochronologisch


+ geocyclic adj

1 geocyclisch


geode sub

1 GEOLOGIA geode
2 MEDICINA caverne, kleine holte


geodesia sub

1 landmeetkunde, aardmeetkunde, geodesie


geodesic adj

1 MATHEMATICA landmeetkundig, aardmeetkundig, geodetisch
linea -- = geodetische lijn
curvatura -- = geodetische kromming
triangulo -- = geodetische driehoek


+ geodesico sub

1 MATHEMATICA geodetische lijn


+ geodesista sub

1 geodeet, landmeetkundige


+ geodeta sub

1 geodeet, landmeetkundige


geodetic adj

1 Vide: geodesic


+ geodimetro sub

1 geodimeter


+ geodynamic adj

1 geodynamisch


+ geodynamica sub

1 geodynamica, dynamische geologie


geogenia sub

1 leer van het ontstaan der aarde, geogenie


geogenic adj

1 de aardvorming betreffend


geognosia sub

1 kennis van de aardkorst, geognose


geognostic adj

1 geognostisch


geogonia sub

1 leer van het ontstaan van de aarde, geogonie


geogonic adj

1 de geogonie betreffend


geographia sub

1 aardrijkskunde, geografie
-- physic = fysische aardrijkskunde
-- topographic = topografische aardrijkskunde
-- economic = economische aardrijkskunde
-- politic = politieke geografie, staatkundige aardrijkskunde
-- linguistic = taalgeografie
-- social = sociale aardrijkskunde
-- botanic = plantengeografie
-- dialectologic = dialectgeografie
dictionario de -- = aardrijkskundig woordenboek
manual de -- = aardrijkskundeboek
professor de -- = aardrijkskundeleraar
lection de -- = aardrijkskundeles


geographic adj

1 aardrijkskundig, geografisch
latitude -- = geografische breedte
longitude -- = geografische lengte
position/situation -- = geografische ligging
carta -- = geografische kaart
polo -- = geografische pool


geographo sub

1 aardrijkskundige, geograaf


+ geohydrologia sub

1 geohydrologie


+ geohydrologic adj

1 geohydrologic


+ geoide sub

1 GEOLOGIA geoïde


+ geolinguistica sub

1 geolinguïstiek


geologia sub

1 aardkunde, geologie
-- structural = structurele geologie
-- applicate = toegepaste geologie
-- historic = historische geologie
2 geologische kenmerken van een streek


geologic adj

1 aardkundig, geologisch
scientia -- = geowetenschappen
carta -- = geologische kaart
era -- = geologisch tijdperk
studio -- = geologische studie


geologista sub

1 aardkundige, geoloog


geologo sub

1 aardkundige, geoloog


+ geomagnetic adj

1 aardmagnetisch
prospection -- del petroleo = aardmagnetische olieboring


+ geomagnetismo sub

1 aardmagnetisme


geomante sub

1 zandstipwichelaar


geomantia sub

1 zandstipwichelarij, geomantiek


geomantic adj

1 de zandstipwichelarij betreffend, geomantisch
predictiones -- = geomantische voorspellingen


geometra sub

1 meetkundige
2 landmeter


+ geometral adj

1 op schaal afgebeeld
plano -- = plattegrond op schaal


geometria sub

1 meetkunde, geometrie
-- del spatio = stereometrie
-- plan = vlakke meetkunde, planimetrie
-- analytic = analytische meetkunde
-- descriptive = beschrijvende meetkunde
-- projective = projectieve meetkunde
-- metric = metrische meetkunde
-- euclidian = euclidische meetkunde
-- non-euclidian = de niet-euclidische meetkunde
-- differential = differentiële meetkunde
-- riemannian = elliptische meetkunde


geometric adj

1 meetkundig, geometrisch
loco -- = meetkundige plaats
serie/progression -- = meetkundige reeks
figura -- = geometrische figuur
construction -- = geometrische constructie
optica -- = geometrische optiek


+ geomorphologia sub

1 geomorfologie


+ geomorphologic adj

1 geomorfologisch
carta/mappa -- = geomorfologische kaart


+ geomorphologista sub

1 geomorpholoog


+ geomorphologo sub

1 geomorfoloog


+ geophage adj

1 aarde-etend


+ geophagia sub

1 het eten van aarde, geofagie


+ geophago sub

1 aardeter, geofaag


+ geophono sub

1 geofoon


geophysic adj

1 geofysisch
studios -- = geophysische studiën
Anno Geophysic = Geofysisch Jaar


geophysica sub

1 geofysica, natuurkundige aardrijkskunde


+ geophysico sub

1 geofysicus


+ geophyto sub

1 BOTANICA geofyt, overblijvende plant


+ geopolitic adj

1 geopolitiek
studios -- = geopolitieke studiën
theorias -- = geopolitieke theorieën


geopolitica sub

1 geopolitiek, politieke aardrijkskunde


+ geopolitico sub

1 deskundige op het gebied van de geopolitiek


georama sub

1 reliëfkaart


Georgia sub n pr

1 Georgië


georgian adj

1 van/uit Georgië, Georgisch
2 van George


+ georgic adj

1 veld..., land...
poema -- = landgedicht


Georgio sub n pr

1 George


+ geostatica sub

1 geostatica


+ geostation sub

1 ASTRONAUTICA grondstation


+ geostationari adj

1 ASTRONOMIA geostationair
orbita -- = geostationaire baan


+ geostrategia sub

1 geostrategie


+ geostrategic sub

1 geostrategisch


+ geosynchrone adj

1 geosynchroon


+ geosynclinal sub

1 GEOLOGIA geosynclinaal


+ geosynclinal adj

1 GEOLOGIA de geosynclinaal betreffend


+ geotechnic adj

1 geotechnisch


+ geotechnica sub

1 geotechniek


+ geotectonic adj

1 geotectonisch


+ geotectonica sub

1 geotectoniek


+ geotextile sub

1 geotextiel


+ geothermal adj

1 die zijn hoge temperatuur door de aardwarmte verkrijgt
energia -- = aardwarmte als energiebron


+ geothermia sub

1 aardwarmte
2 geothermie (deel van de geofysica)


+ geothermic adj

1 geothermisch
calor -- = aardwarmte
central -- = geothermische centrale
gradiente -- = geothermische gradiënt
profunditate -- = geothermische diepte
energia -- = aardwarmte als energiebron


+ geothermometro sub

1 geothermometer


geotropic adj

1 BOTANICA geotropisch
curvas -- = geotropische krommingen


geotropismo sub

1 BOTANICA geotropisme, geotropie


+ geotrupe sub

1 ZOOLOGIA geotrupes (soort mestkever)


+ gephyrophobia sub

1 vrees om over een brug te gaan, brugvrees


+ geraniaceas sub pl

1 BOTANICA geraniaceeën, ooievaarsbekfamilie


geranio sub

1 BOTANICA geranium (ooievaarsbek en pelargonium)
-- rotundifolie = rondbladige ooievaarsbek
-- sanguinee = bloedooievaarsbek
-- pratense = beemdooievaarsbek


+ gerbera sub

1 BOTANICA gerbera


+ gerbillo sub

1 ZOOLOGIA gerbil


gerente sub

1 beheerder, zaakvoerder, bedrijfsleider, gerant
-- de un succursal = depothouder, filiaalhouder


gerentia sub

1 zaakwaarneming, zaakvoering, beheer, bewind(voering)
function de -- = beheersfunctie
instituto de -- = beheersinstituut
costos de -- = beheerskosten
forma de -- = beheersvorm
isto habeva loco sub su -- = dat is onder zijn beheer gebeurd


gerer v

1 beheren
-- le affaires (F) de un persona = de zaken voor iemand waarnemen
socio gerente = beherend vennoot


+ gerfalcon sub

1 ZOOLOGIA giervalk


+ geriatra sub

1 geriater


+ geriatria sub

1 geriatrie


+ geriatric adj

1 geriatrisch
adjuta -- = bejaardenhelper/hulp
infirmero -- = bejaardenverzorger


german (I) adj

1 Duits
lingua -- = Duitse taal


+ german (II) adj

1 JURIDIC vol (mbt familie)
cosino -- = volle neef


Germania sub n pr

1 Duitsland
-- Occidental/del West = West-Duitsland
-- Oriental/del Est = Oost-Duitsland
le reunification de -- = de hereniging van Duitsland


germanic adj

1 Germaans
tribos -- = Germaanse stammen


+ germanico sub

1 Germaans


germanisar v

1 verduitsen
-- un pais = een land de Duitse cultuur en bestuursvorm opleggen


+ germanisation sub

1 verduitsing


germanismo sub

1 germanisme


+ germanista sub

1 germanist


germanistic adj

1 germanistisch


germanistica sub

1 germanistiek


germanium sub

1 CHIMIA germanium


germano sub

1 Duitser
2 Duits (taal)


+ germanomane adj

1 germanomaan


+ germanomania sub

1 germanomanie


germanophile adj

1 pro-Duits, Duits gezind, germanofiel


+ germanophilia sub

1 pro-Duitse gezindheid


germanophilo sub

1 iemand die Duits gezind is


+ germanophobe adj

1 anti-Duits


+ germanophobia sub

1 anti-Duitse gezindheid, germanofobie


+ germanophobo sub

1 iemand die anti-Duits gezind is


+ germanophone adj

1 Duitssprekend
paises -- = Duitssprekende landen


+ germanophono sub

1 Duitssprekende


germicida sub

1 kiemdodend middel, germicide


germicida adj

1 kiemdodend


germicidal adj

1 kiemdodend


+ germinabile adj

1 wat kan (ont)kiemen, ontkiembaar
semines -- = zaden die kunnen ontkiemen


+ germinabilitate sub

1 vermogen tot (ont)kiemen, ontkiembaarheid


+ germinal sub

1 kiemmaand, germinal (Franse Republikeinse Kalender)


+ germinal adj

1 BIOLOGIA kiem...
cellula -- = kiemcel
epithelio -- = kiemepitheel
vesicula -- = kiemblaasje
processo -- = kiemproces
zona -- = kiemzone


germinar v

1 (ont)kiemen
le grano comencia a -- = het graan begint te ontkiemen


germination sub

1 het (ont)kiemen, (ont)kieming, kiemvorming
poter/fortia de -- = kiemkracht
inhibition del -- = kiemremming
inhibitor del -- = kiemremmer


germinative adj

1 kiem..., van de kieming, germinative
vesicula -- = kiemblaasje
plasma -- = kiemplasma
cellula -- = kiemcel
zona -- = kiemzone
poter/fortia -- = kiemkracht
facultate -- = kiemvermogen
durata/duration -- = kiemduur


+ germinator adj

1 ontkiemend, ontkieming bevorderend
poter -- = kiemkracht, ontkiemingsvermogen


germine sub

1 kiem
-- morbide/morbific/pathogene = ziektekiem
-- de levatura = gistkiem
PHYSICA -- crystallin = kristalkiem
portator de --s = kiemdrager
libere/exempte de --s = kiemvrij
2 FIGURATE kiem, beginsel, oorsprong, bron, kern
poner le --s de = de kiem leggen voor
in -- = in de kiem, in beginsel
suffocar in -- = in de kiem smoren
de opstand in de kiem -- = extirpar le germines del rebellion


+ geronte sub

1 HISTORIA geront
2 grijsaard, oude man


+ gerontismo sub

1 gerontisme


gerontocratia sub

1 bewind van bejaarde lieden, gerontocratie


+ gerontocratic adj

1 gerontocratisch
systema -- = gerontocratie, systeem waarin oude mannen de macht hebben


+ gerontologia sub

1 gerontologie


+ gerontologic adj

1 gerontologisch
studios -- = gerontologische studiën
clinica -- = gerontologische kliniek


+ gerontologista sub

1 gerontoloog


+ gerontologo sub

1 gerontoloog


+ gerontophile adj

1 gerontofiel


+ gerontophilia sub

1 gerontofilie


+ gerontophilo sub

1 gerontofiel


+ gerontopsychiatria sub

1 gerontopsychiatrie


+ gerontopsychologia sub

1 gerontopsychologie


gerundio sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA gerundium, gerundivum, gerund (in 't Engels)


gerundive adj

1 van het gerundium/gerundivum/gerund (in 't Engels)


gerundivo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA gerundium, gerundivum, gérondif (in 't Frans)


gesta sub

1 HISTORIA (helden)daad
Canto de -- = heldendicht, "Chanson de geste"


+ gestalt sub GERMANO

1 PSYCHOLOGIA gestalt


+ gestaltismo sub

1 gestaltpsychologie


+ gestapista sub

1 Gestapoagent


Gestapo sub n pr GERMANO

1 Gestapo (Geheime Staatspolitie)


gestar v

1 zwanger zijn, dragen


gestation sub

1 ZOOLOGIA zwangerschap, dracht(igheid)
durata/duration del -- = drachttijd
2 het ontstaan, totstandkoming, wording
in -- = in wording


gestatori adj

1
sede -- = draagstoel (van de paus)


gesticular v

1 (veel) gebaren maken, met de armen zwaaien, gesticuleren


gesticulation sub

1 het maken van (veel) gebaren, nerveus gezwaai met de armen, gegesticuleer


gesticulator sub

1 iemand die (veel) gebaren maakt/gesticuleert, gebarenmaker


+ gesticulatori adj

1 met gebaren, gesticulerend, gebaren...


gestion sub

1 beheer, beleid, bedrijfsvoering, management
-- autonome = zelfstandige bedrijfsvoering
-- de fortuna = vermogensbeheer
-- economic = zuinig beheer
function de -- = beheersfunctie
instituto de -- = beheersinstituut
costos de -- = beheerskosten
forma de -- = beheersvorm
mal -- = mismanagement, wanbeheer


gesto sub

1 gebaar, beweging, teken, wenk, geste
linguage de --s = gebarentaal
-- generose = genereus gebaar
-- habitual/accostumate = gewoontegebaar
-- eloquente/evocatori/expressive = veelzeggend gebaar
-- admirative/de admiration = gebaar van bewondering
-- evasive = achteloos gebaar
-- disapprobative/de disapprobation = gebaar van afkeuring
--s theatral = theatrale gebaren
parlar per --s = spreken door gebarentaal


+ gestor sub

1 beheerder, administrateur, zaakwaarnemer


+ gestual adj

1 gebaren..., met gebaren
linguage -- = gebarentaal
communication -- = communicatie d.m.v. gebarentaal


+ gestualitate sub

1 geheel van gebaren


Gethsémani sub n pr

1 BIBLIA Gethsemané


+ getter sub ANGLESE

1 PHYSICA getter


geyser sub

1 geiser
-- de banio = badgeiser


+ Ghana sub n pr

1 Ghana


+ ghanaian adj

1 Ghanees


+ ghanaiano sub

1 Ghanees


+ ghanese sub

1 Ghanees


+ ghanese adj

1 Ghanees


ghetto sub

1 getto


ghibellin adj

1 HISTORIA Ghibellijns


ghibellino sub

1 HISTORIA Ghibellijn


+ ghost-writer sub ANGLESE

1 ghost-writer


+ gibbiflor adj

1 BOTANICA met bolle of bultige bloemen


gibbo sub

1 bochel, bult


+ gibbon sub

1 ZOOLOGIA gibbon, langarmaaap


gibbose adj

1 gebocheld, bultig, met een hoge rug
le dorso -- del camelo = de bultrug van de ka-meel


gibbositate sub

1 gebocheldheid, bultigheid, hoge rug


+ gibboso sub

1 gebochelde, bochelaar, bultenaar


+ Gibraltar sub n pr

1 Gibraltar
Stricto de -- = Straat van Gibraltar
Rocca de -- = Rots van Gibraltar


+ giga-

1 = giga- (duizend miljoen)


+ gigabyte sub ANGLESE

1 COMPUTATOR gigabyte


+ giga-electron-volt sub

1 giga-elektronvolt


+ gigahertz sub

1 gigahertz


+ gigametro sub

1 gigameter


gigante sub

1 reus
passo de -- = reuzenschrede, reuzenstap
avantiar a passos de -- = met reuzenschreden vooruitgaan
lucta inter --s = reuzenstrijd
populo de --s = reuzenvolk
racia de --s = reuzengeslacht
-- del bosco = woudreus
-- e nano = anderhalve cent


gigante adj

1 reusachtig, kolossaal, enorm, gigantisch
arbore -- = reuzenboom
interprisa -- = reuzenbedrijf
littera -- = reuzenletter
formato -- = reuzenformaat
stella -- = reuzenster
slalom -- = reuzenslalom
chromosoma -- = reuzenchromosoom
colonna/columna -- = reuzenzuil
portion -- = reuzenportie
un carpa -- = een knoert van een karper


gigantesc adj

1 reusachtig, kolossaal, enorm, gigantisch
travalio/labor -- = reuzenarbeid
arbore -- = reuzenboom, woudreus
fortia -- = reuzenkracht
litteras -- = reuzenletters
tortuca -- = reuzenschildpad
passo -- = reuzenschrede, reuzenstap
interprisa -- = monsterbedrijf


+ gigantifolie adj

1 BOTANICA met reusachtige bladeren


+ gigantismo sub

1 reusachtige lichaamsvorm, reuzengroei
2 MEDICINA gigantisme
3 buitengewoon sterke ontwikkeling, zeer grote omvang


gigantomachia sub

1 strijd van de reuzen tegen de goden, gigantomachie


+ gigantomane adj

1 gigantomaan


+ gigantomania sub

1 gigantomanie


+ gigantomano sub

1 gigantomaan


+ gigawatt sub

1 gigawatt


+ gigawatthora sub

1 gigawattuur


+ gigolo sub FRANCESE

1 gigolo, betaald minnaar


+ gigot sub FRANCESE

1 lamsbout, schapebout


+ gigue sub FRANCESE

1 MUSICA gigue


gilet sub FRANCESE

1 (heren)vest
-- de frac = rokvest
-- de natation = zwemvest
-- de salvamento = reddingsvest
-- antiballas = kogelvrij vest
tasca de -- = vestzak(je)


gin sub ANGLESE

1 jenever
bottilia a -- = jeneverfles
distillar -- = jenever stoken
distillator de -- = jeneverstoker
distilleria/fabrica de -- = jeneverstokerij
odor de -- = jeneverlucht
gusto de -- = jeneversmaak
bibitor de -- = jeneverdrinker
-- juvene = jonge jenever
-- vetule = oude jenever
vitro de -- = glas jenever
puter le -- = naar jenever stinken


gingibre {zj...zj...} sub

1 gember
bira al -- = gemberbier
potto de -- = gemberpot
rhizoma de -- = gemberwortel
bibita al -- = gemberdrank
crema dulce al -- = gemberpudding/vla


gingiva sub

1 tandvlees
inflammation del --s = ontsteking van het tandvlees
io ha le --s inflammate = mijn tandvlees is gezwollen/ontstoken


gingival adj

1 tandvlees...


gingivitis sub

1 MEDICINA tandvleesontsteking, gingivitis


+ ginglymo sub

1 ANATOMIA scharniergewricht


+ ginglymoide adj

1 ANATOMIA scharnier...
articulation -- = scharniergewricht


+ ginkgo sub

1 BOTANICA ginkgo


ginseng sub

1 BOTANICA ginseng


girafa sub

1 ZOOLOGIA giraffe
collo de -- = giraffehals
2 RADIO TELEVISION microfoonhengel


+ girandola sub

1 girandole, springfontein
2 armblaker, girandole
3 diamanten oorsieraad, girandole
4 ronddraaiend vuurwerk, girandole


girar v

1 draaien, ronddraaien, roteren
-- al leva/sinistra = linksaf slaan
-- al dext(e)ra = rechtsaf slaan
-- circum un axe/sur un pivot = om een as draaien
le terra gira circum le sol = de aarde draait om de zon
-- se in su tumba = zich omdraaien in zijn graf
2 (per giro betalen) girar


girasol sub

1 MINERALOGIA girasol (soort bergkristal)
2 BOTANICA zonnebloem


giration sub

1 het (rond)draaien, het roteren, draaiing, draaiende beweging, zwenking
circulo de -- = draaicirkel
plano de -- = draaiingsvlak
velocitate de -- = draaiingssnelheid
movimento de -- = ronddraaiende beweging
angulo de -- = draaiingshoek
axe de -- = draaiingsas
periodo de -- = omwentelingstijd
executar un -- = een omwenteling maken


giratori adj

1 draaiend, wentelend, roterend, draai...
movimento -- = draaiende beweging
sede -- = draaistoel
porta -- = draaideur
tabula -- = draaitafel
ponte -- = draaibrug
grue -- = draaikraan
cruciata -- = verkeersplein, rotonde
puncto -- = draaipunt
palo -- = draaipaal, rolpaal
molino -- = standerdmolen
placa -- = draaischijf (voor pottebakkers)
platteforma/placa -- = draaischijf (voor locomotieven)
senso -- = verplichte rijrichting op een verkeersplein
luce/lumine -- = zwaailicht


giro sub

1 FINANCIAS giro
-- postal = 1. postgiro, 2. postwissel
banca de -- = girobank
banca central de -- = centraal girokantoor
servicio de -- = girodienst
pagar/transferer per -- = gireren
transferer al numero de -- .... = storten op giro(nummer) ....
pagamento per -- = girale betaling
conto de -- = girorekening
extracto de conto de -- = giro-overschrijving
libretto/carnet (F) de -- = giroboekje
2 wielerronde van Italië, giro


+ girondino sub

1 POLITICA HISTORIA Girondijn


+ gitana sub

1 (Spaanse) zigeunerin


+ gitano sub

1 (Spaanse) zigeuner


gitarra sub

1 gitaar
-- de jazz (A) = jazzgitaar
-- electric = elektrische gitaar
-- acustic = akoestische gitaar
-- rhythmic = slaggitaar
-- basse = basgitaar
ventre de un -- = buik van een gitaar


gitarrista sub

1 gitarist, gitaarspeler


+ glabella sub

1 ANATOMIA glabella (ruimte tussen de wenkbrauwen)


+ glabre adj

1 kaal, glad(geschoren), onbehaard
mento -- = gladgeschoren kin
visage -- = glad gezicht
partes -- del corpore = onbehaarde delen van het lichaam
2 BOTANICA onbehaard
pedunculo -- = gladde stengel
folios -- = onbehaarde bladeren
ulmo -- = bergiep


+ glabribractee adj

1 BOTANICA met kale schutbladen


+ glabriflor adj

1 BOTANICA met kale bloemen


+ glabrifolie adj

1 BOTANICA met kale bladeren


+ glabripetale adj

1 BOTANICA met kale kroonbladen


+ glabrisepale adj

1 BOTANICA met kale kelkbladen


glacé adj FRANCESE

1 glacé, geglaceerd, geglansd
guanto -- = glacéhandschoen
texto -- = glansstof
corio -- = glacéleer
papiro -- = glacépapier


glacial adj

1 ijskoud, ijs..., ijzig, glaciaal
zona -- = koude luchtstreek, poolstreek
mar -- = ijszee
periodo/epocha -- = ijstijd
acido acetic -- = ijsazijn
manos -- = ijskoude handen
vento -- = ijzige wind
temperaturas -- = ijzige temperaturen
torrente -- = gletsjerbeek
valle -- = gletsjerdal
fluvio -- = gletsjerrivier
erosion -- = glaciale erosie
ranunculo -- = ijsranonkel, gletsjerboterbloem
deposito -- = glaciale afzetting
sedimento -- = glaciaal sediment
2 FIGURATE zeer koel, ijzig
silentio -- = ijzige stilte


glaciar v

1 doen bevriezen, verijzen
caffe glaciate = ijskoffie
2 glanzend maken, glazuren, met een laag vanilliesuiker/gelatine/gelei bedekken
papiro glaciate = glacépapier
guanto glaciate = glacéhandschoen
corio glaciate = glacéleer


+ glaciari adj

1 gletsjer..., ijs..., ijzig, glaciaal
erosion -- = gletsjererosie
epocha/periodo -- = ijstijd
torrente -- = gletsjerbeek
fluvio -- = gletsjerrivier
lingua -- = gletsjertong
vallea/valle -- = gletsjerdal
stria -- = gletsjerstreep
deposito -- = glaciale afzetting
sedimento -- = glaciaal sedement
erosion -- = glaciale erosie, ijserosie


+ glaciation sub

1 verijzing, ijsvorming, vergletsjering
2 GEOLOGIA ijstijd, glaciatie


glacie sub

1 ijs
-- flottante = drijfijs
bloco de -- flottante = ijsschots
banco de -- flottante, -- movibile = pakijs
-- polar = poolijs
-- natural = natuurijs
-- artificial = kunstijs
-- glissante = glad ijs
cubos/cubettos de -- = ijsblokjes
compresso de -- = ijscompres
crusta de -- = ijskorst
crystallo de -- = ijskristal
agulia de -- = ijsnaald
bolla de -- = ijsbal
massa de -- = ijsmassa
campo de -- = ijsveld
mar de -- = ijszee
serra a/de -- = ijszaag
sanctos del -- = ijsheiligen
stadio de -- = ijsstadion
rumper le -- = het ijs breken (anque FIGURATE)
-- de sucro = suikerglazuur
hockey (A) super -- = ijshockey
gaudio/joia del -- = ijspret
sport (A) super -- = ijssport
festa super -- = ijsfeest
stadio de -- = ijsstadion
porto libere de -- = ijsvrije haven
stalactite/pendente de -- = ijspegel
strato de -- = ijslaag
surfar super -- = ijssurfen
haber un corde de -- = een hart van steen hebben, gevoelloos zijn
2 (mengsel van poedersuiker en water) glazuur, glazuursel


glaciera sub

1 ijskast, koelkast, koelbox
2 ijskelder


glaciero sub

1 gletsjer
region/zona de --s = gletsjergebied
fissura de -- = gletsjerspleet
ablation de un -- = afsmelting van een gletsjer


+ glaciologia sub

1 gletsjerkunde, glaciologie


+ glaciologic adj

1 gletsjerkundig, glaciologisch


+ glaciologista sub

1 gletsjerkundige


+ glaciologo sub

1 gletsjerkundige


glaciologue

1 s. glaciologo, glaciologista


glacis sub FRANCESE

1 FORTIFICATION glacis, aardglooiing, talud
inclination de -- = glacishelling
cammino de -- = glacisweg


gladiator sub

1 zwaardvechter, gladiator
combatto de --es = gladiatorengevecht


gladiatori adj

1 van de zwaardvechters


gladiatura sub

1 gevecht van zwaardvechters


gladio sub

1 zwaard
-- del justitia = zwaard der gerechtigheid


gladiolo sub

1 BOTANICA gladiool


+ glagolitic adj

1 glagolitisch
scriptura -- = glagolitisch schrift


+ glamour sub ANGLESE

1 glamour


+ glamourose adj

1 glamoureus, vol glamour


glande sub

1 BOTANICA eikel
2 ANATOMIA glans, eikel


glandifere adj

1 eikels dragend


glandiforme adj

1 eikelvormig


glandula sub

1 klier
-- endocrin = endocriene klier
-- exocrin = exocriene klier
-- genital/sexual = geslachtsklier
-- lacrimal = traanklier
-- sebacee = talgklier
-- lymphatic = lymfeklier
-- salivari = speekselklier
-- mucose = slijmklier
-- mammari = borstklier, melkklier
-- sudoripare/sudorifere = zweetklier
-- thyroide = schildklier
-- pineal = pijnappelklier
-- pituitari = hypofyse, hersenaanhangsel
-- cervical/jugular/del collo = halsklier
-- sericigene = spinklier
-- nectarifere = honingkliertje
-- submaxillar = onderkaaksklier
-- lingual = tongklier
-- genal/buccal = wangklier
-- toxic/venenose/a veneno = gifklier
haber --s = opgezette klieren hebben


glandular adj

1 klierachtig, klier...
induration -- = klierverharding
tumor -- = kliergezwel
pilo -- = klierhaar
secretion -- = klierafscheiding


+ glandulose adj

1 klierdragend, klierachtig, kliervormig, glanduleus
pilo -- = klierhaar
secretion -- = klierafscheiding
tumor -- = kliergezwel


+ glasnost sub RUSSO

1 glasnost


+ Glauber sub n pr

1 Glauber
sal de -- = glauberzout


+ glauberite sub

1 MINERALOGIA glauberiet


glauc adj

1 zeegroen, grijsgroen, glauk
chenopodio -- = zeegroene ganzevoet


+ glaucifolie adj

1 BOTANICA met blauwgroene bladeren


+ glaucio sub

1 BOTANICA hoornpapaver


glaucoma sub

1 MEDICINA groene staar, glaucoma, glaucoom
-- infantil = buphtalmie, osseoog


+ glaucomatose adj

1 MEDICINA aan glaucoma lijdend


+ glaucomatoso sub

1 MEDICINA glaucoompatiënt


+ glauconite sub

1 MINERALOGIA glauconiet


+ glaucophylle adj

1 BOTANICA met blauwgroene bladeren


+ gleba sub

1 aardkluit
2 HISTORIA akker, (bebouwde grond, land
servo del -- = horige, lijfeigene


+ glechoma sub

1 BOTANICA hondsdraf


+ gleditschia sub

1 BOTANICA christusdoorn


+ glena sub

1 ANATOMIA (gewrichts)kom


+ glenoidal adj

1 Vide: glenoide


+ glenoide adj

1 ANATOMIA komvormig
cavitate -- = gewrichtsholte


+ gliadina sub

1 gliadine


+ glioma sub

1 MEDICINA glioom, glioma


+ gliomatose adj

1 MEDICINA glioom...


+ glissamento sub

1 het (uit/af/weg)glijden
-- de terreno = aardverschuiving


+ glissando ITALIANO

1 MUSICA glissando


+ glissante adj

1 glijdend
fenestra -- = schuifraam
porta -- = schuifdeur
tecto -- = schuifdak
2 glad
glacie -- = glad ijs
stratas -- = glibberige straten
anguilla -- = glibberige aal
cammino --! = slipgevaar!


glissar v

1 glijden, uit/weg/afglijden
2 glijden, slechts even aanraken, losjes heengaan (over)


+ glissatorio sub

1 glijbaan


global adj

1 wereldomvattend
guerra -- = wereldoorlog
2 globaal, ruw(weg geschat), rond
cifras -- = globale cijfers
summa -- = globale som
vision -- = globaal beeld
haber un vision -- del situation = de situatie overzien


+ globalisar v

1 globaliseren, mundialisar


+ globalisation sub

1 globalisatie, mundialisatie


globetrotter sub ANGLESE

1 globetrotter, wereldreiziger


+ globiflor adj

1 BOTANICA met bolvormige bloemen of bloeiwijzen


+ globigerina sub

1 ZOOLOGIA globigerine


+ globigerma sub

1 ZOOLOGIA globigerme (zeediertje met kalkpantser)


+ globina sub

1 BIOCHIMIA globine


globo sub

1 bol, kogel
-- del oculo = oogbol, oogbal
2 aardbol, globe
-- terrestre = aardbol
superficie del -- = aardoppervlak
carta del -- = wereldkaart
3 klok, stolp, ballon (lamp)


globoide sub

1 globoïde


globose adj

1 bolvormig, bolrond
figura -- = bolvormige figuur


globositate sub

1 bolvormigheid, bolrondheid


globular adj

1 bolvormig, bolrond, kogelrond
structura -- = bolvormige structuur
2 MEDICINA bloedlichaampjes...


+ globularia sub

1 BOTANICA kogelbloem


+ globulariaceas sub pl

1 BOTANICA kogelbloemen


+ globularitate sub

1 bolvormigheid, bolrondheid, kogelrondheid


+ globulifere adj

1 bolletjes dragend


+ globulina sub

1 BIOCHIMIA globuline


globulo sub

1 bolletje, pilletje, kogeltje
2 MEDICINA bloedlichaampje
--s de sanguine = bloedlichaampjes
-- rubie = rood bloedlichaampje
-- blanc = wit bloedlichaampje


globulose adj

1 bolvormig
oculos -- = uitpuilende ogen, kalfsogen, bologen
2 vol met bolletjes


+ glockenspiel sub GERMANO

1 (slaginstrument) klokkenspel


+ glomerate adj

1 opeengehoopt, met kluwens (anque BOTANICA)
campanula -- = kluwenklokje
dactylis -- = kropaar


glomere sub

1 bal, kluwen


glomerulo sub

1 BOTANICA kluwen (bloeiwijze)
2 ANATOMIA glomerulus (vaat/klier/zenuwkluwentje)
--s de Malpighi = lichaampjes van Malpighi
--s renal = niervaatkluwen


gloria sub

1 roem, lof, eer, glorie
-- immortal = onsterfelijke roem
-- immarcescibile = onvergankelijke roem
-- passate/perdite = vergane glorie
sete de -- = dorst naar roem
le -- es ephemere = de roem is vergankelijk
coperte de -- = met roem overladen
avide de -- = eerzuchtig
aviditate de -- = eerzucht
corona de -- = gloriekroon
apice/apogeo/summitate de su -- = hoogtepunt van zijn roem
epocha/periodo/tempore de -- = glorietijd
in le tempore de su -- = in zijn glorietijd
le -- de Hollanda = Hollands glorie
ille es le -- de su familia = hij is de roem van zijn familie
superviver a su -- = zijn roem overleven
aspirar al -- = er naar streven beroemd te worden
coperir se de -- = zich met roem overladen
2 RELIGION gelukzaligheid, heerlijkheid, gloria
-- eternal = eeuwige gelukzaligheid
-- temporal = aardse glorie
-- a Deo = glorie zij de Vader
contemplar le -- de Deo = de heerlijkheid Gods aanschouwen
3 glans, majesteit


glorificar v

1 verheerlijken, roemen, loven, prijzen
-- Deo = God loven
le poesia de Homero ha glorificate le heroes del guerra troian = de poëzie van Homerus heeft de

helden van de Trojaanse Oorlog verheerlijkt

glorification sub

1 het verheerlijken, het roemen, het loven, het prijzen, verheerlijking, glorificatie


glorificator sub

1 iemand die iets verheerlijkt/roemt


+ glorificator adj

1 verheerlijkend, roemend, lovend


gloriola sub

1 ijdele roem, ijdelheid, verwaandheid


gloriose adj

1 roemrijk, roemvol, luisterrijk, glorieus
victoria -- = glorierijke overwinning
morte -- = glorieuze dood
inauguration -- = glorieuze inhuldiging
le passato -- = het roemrijke verleden
2 verwaand, zelfingenomen


glossa sub

1 glos(se), aantekening, kanttekening, noot, opmerking, commentaar
le --s de Reichenau = de glossen van Reichenau
-- marginal = kanttekening


glossar v

1 glosseren, aantekeningen maken bij, van opmerkingen voorzien
-- un texto classic = een klassieke tekst van aantekeningen voorzien


glossario sub

1 glossarium, verklarende woordenlijst
-- electrotechnic = elektrotechnische woordenlijst


glossator sub

1 glossator


+ glossema sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA glosseem (kleinste betekeniseenheid)


+ glossematic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA glossematisch


+ glossematica sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA glossematica (taaltheorie van Hjelmslev)


+ glossina sub

1 ZOOLOGIA glossina, tsetse(vlieg)


glossitis sub

1 MEDICINA tongontsteking, glossitis


+ glossographia sub

1 glossografie, studie der glossen


+ glossographic adj

1 glossografisch


+ glossographo sub

1 glossograaf


+ glossolabial adj

1 glossolabiaal


+ glossolalia sub

1 RELIGION glossolalie, het spreken in tongen


+ glossomania sub

1 glossomanie


+ glossopharyngee adj

1 MEDICINA tongkeel...
nerf -- = nervo glossopharyngee


+ glossoplegia sub

1 MEDICINA glossoplegie


glossotomia sub

1 MEDICINA glossotomie, verwijdering van tong(delen)


glotta,glottis sub

1 ANATOMIA stemspleet, glottis
colpo de -- = tongslag


+ glottal adj

1 PHONETICA glottis..., larynx...
apertura -- = stemspleet
colpo -- = glottisslag


glottic adj

1 ANATOMIA stemspleet...


+ glottitis sub

1 MEDICINA stemspleetontsteking


+ glottochronologia sub

1 glottochronologie


+ glottogonia sub

1 glottogonie


+ glottogonic adj

1 glottogonisch


+ glottologia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA glottologie, taalkunde, linguïstiek


+ glottologic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA glottologisch, taalkundig, linguïstisch


+ glottologista sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA glottoloog, taalkundige, linguïst


+ glottologo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA glottoloog, taalkundige, linguïst


+ gloxinia sub

1 BOTANICA gloxinia


+ glucagon sub

1 BIOCHIMIA glucagon (hormoon)


glucato sub

1 CHIMIA glucaat


+ glucidic adj

1 CHIMIA koolhydraat...


+ glucido sub

1 CHIMIA glucide (koolhydraat)


glucina sub

1 CHIMIA berylaarde


glucinum sub

1 CHIMIA beryllium


+ glucometro sub

1 suikerweger


+ gluconic adj

1 CHIMIA
acido -- = gluconzuur


glucosa sub

1 CHIMIA druivensuiker, glucose
MEDICINA -- sanguinee = bloedsuiker


+ glucoseria sub

1 glucosefabriek


glucosido sub

1 glucoside, glucosestroop


+ glucosuria sub

1 MEDICINA glucosurie, suikerziekte


+ gluglu sub

1 geklok (van fles, van kalkoen, etc.)
facer -- = klokken (bij het uitschenken van vloeistof), klokken (van kalkoen, etc.)


+ gluglutar v

1 het geluid "klok" laten horen, klokken


gluma sub

1 BOTANICA kaf, zaadhuid, vruchtwand, kelkkafje


glumaceas sub pl

1 BOTANICA glumaceae, glumaceeën


glumacee adj

1 BOTANICA kafachtig


+ glumella sub

1 BOTANICA kroonkafje


glumose sub

1 met kafjes


+ gluon sub

1 PHYSICA gluon


+ glutamic adj

1 CHIMIA glutamine...
acido -- = glutaminezuur


+ glutamina sub

1 CHIMIA glutamine


+ glutaminato sub

1 CHIMIA glutaminaat
-- de natrium = natriumglutaminaat, vetsin


+ glutee adj

1 ANATOMIA van de billen, billen...
musculo -- = bilspier


+ gluten sub

1 gluten, plantevezelstof


+ gluteo sub

1 ANATOMIA bilspier


glutinar v

1 kleven


glutine sub

1 gluten, kleefstof, lijmstof


glutinose adj

1 glutenachtig, kleverig, plakkerig
substantia -- = kleverige substantie


glutinositate sub

1 kleverigheid, plakkerigheid


glutir v

1 inslikken, opslokken
-- de transverso = zich verslikken
-- le pilula = door de zure appel heenbijten


glutte adj

1 gulzig, vraatzuchtig


glutton sub

1 slokop, gulzigaard
2 ZOOLOGIA veelvraat


gluttonia sub

1 gulzigheid, schrokkerigheid, vraatzucht


gluttonisar v

1 schrokken


+ glycemia sub

1 MEDICINA bloedsuikerspiegel, glycemie


+ glycemic adj

1 MEDICINA van de bloedsuikerspiegel


glycerato sub

1 CHIMIA glyceraat


glyceria sub

1 BOTANICA lies, vlotgras
-- plicate = geplooid vlotgras
-- declinate = getand vlotgras
-- aquatic = kantergras, piekgras
-- maritime = kweldergras


glyceric adj

1 CHIMIA glycerine...
acido -- = glycerinezuur, glycerolzuur


glycerido sub

1 CHIMIA glyceride


glycerina sub

1 CHIMIA glycerine, glycerol
sapon de -- = glycerinezeep


+ glycerinar v

1 met glycerine insmeren


glycerito sub

1 CHIMIA glyceriet


glycerol sub

1 CHIMIA glycerol, glycerine


+ glyceroltrinitrato sub

1 glyceroltrinitraat, nitroglycerine


glycerophosphato sub

1 CHIMIA glycerolfosfaat


glyceryl adj

1 CHIMIA glyceryl


glycidic adj

1 CHIMIA glycide...


glycido sub

1 CHIMIA glycide


glycina sub

1 CHIMIA glycine, aminoazijnzuur, lijmzoet, lijmsuiker


+ glycinerar v

1 met glycerine insmeren


glycinia sub

1 BOTANICA blauwe regen


glycocolla sub

1 CHIMIA glycocol, aminoazijnzuur, glycine, lijmsuiker, lijmzoet


glycogene adj

1 BIOCHIMIA glycogeen...


+ glycogenese (-esis) sub

1 glycogenese (suikervorming)


glycogenic adj

1 BIOCHIMIA glycogeen...


glycogeno sub

1 BIOCHIMIA glycogeen, spiersuiker


glycol sub

1 CHIMIA glycol


glycolipide sub

1 BIOCHIMIA glycolipide


+ glycolyse (-ysis) sub

1 BIOCHIMIA glycolyse, glucoseafbraak


+ glycoproteina sub

1 BIOCHIMIA glycoproteïne


+ glycoside sub

1 CHIMIA glycoside


+ glycosuria sub

1 MEDICINA suikerziekte, glycosurie


+ glycosuric adj

1 suikerziek, glycosurie...
su urina es non -- = zijn urine is suikervrij


+ glycyphago sub

1 ZOOLOGIA
-- domestic = huismijt


glycyrrhiza sub

1 zoethout


glycyrrhizina sub

1 glycyrrhizine


+ glypho sub

1 ARTE DE CONSTRUER gleuf, kerf, sleuf, uitholling, insnijding, inkerving


+ glyphocarpe adj

1 BOTANICA met ingesneden (gegroefde) vruchten


+ glyptic adj

1 ARTE de glyptiek betreffend
arte -- = glyptiek
petras -- = glypten


+ glyptica sub

1 ARTE glyptiek, glyfiek


+ glyptodonte sub

1 reuzengordeldier


+ glyptographia sub

1 glyptografie


+ glyptographic adj

1 glyptografisch


+ glyptographo sub

1 glyptograaf


+ glyptotheca sub

1 glyptotheek


+ gnathologia sub

1 gnatologie


gneis sub GERMANO

1 GEOLOGIA gneis


+ gneissic adj

1 GEOLOGIA gneiss...


gnome sub

1 zinspreuk, aforisme


gnomic adj

1 gnomisch, zich uitend in spreuken
poesia -- = gnomische poëzie
poeta -- = spreukdichter


gnomo sub

1 gnoom, berggeest, aardgeest, kabouter, dwerg
-- de jardin = tuinkabouter


gnomologia sub

1 gnomologie


gnomologic adj

1 gnomologisch


gnomologista sub

1 gnomoloog


gnomone sub

1 (stijl/stang van) zonnewijzer, gnomon
2 MATHEMATICA gnomon


gnomonic adj

1 van de zonnewijzers
2 MATHEMATICA
projection -- = gnomonische/azimutale projectie


gnomonica sub

1 kunst van het maken van zonnewijzers
tractato de -- = verhandeling over het maken van zonnewijzers


+ gnoseologia sub

1 PHILOSOPHIA gnoseologie, ken(nis)leer, denkleer, noëtiek
-- del pensata grec = gnoseologie van het Griekse denken
-- kantian/de Kant = gnoseologie van Kant


+ gnoseologic adj

1 PHILOSOPHIA gnoseologisch, ken(nis)leer..., noëtisch
problema -- = gnoseologisch probleem


gnosis sub

1 RELIGION gnosis, gnostiek, gnosticisme


gnostic adj

1 gnostisch
doctrina -- = gnostische leer
theoria -- = gnostische theorie
schola -- = gnostische school
heresia -- = gnostische ketterij


gnosticismo sub

1 gnosticisme


gnostico sub

1 gnosticus


gnu sub

1 ZOOLOGIA gnoe, wildbeest


goal sub ANGLESE

1 SPORT doel
linea de -- = doellijn
quadro de -- = doelvlak
bucca de -- = doelmond
colpo de pede de -- = doeltrap/schop
tirar a -- = op het doel schieten
le ballon passa super le -- = de bal gaat over het doel
2 doelpunt
facer/marcar un -- = een doelpunt maken
annullar un -- = een doelpunt afkeuren
incassar un -- = een doelpunt incasseren
iste -- non es valide, iste -- non conta = dat doelpunt telt niet
-- de equalisation = gelijkmaker
-- de victoria = winnende doelpunt


goal-keeper sub ANGLESE

1 SPORT keeper
guanto de -- = keepershandschoen


+ gobelin sub FRANCESE

1 gobelin
stoffa/texito de -- = gobelinstof
technica del -- = gobelintechniek
officina/fabrica de --s = gobelinweverij


+ gobio sub

1 ZOOLOGIA (zee)grondel


+ gofrage sub

1 het gaufreren, het persen van figuren


+ gofrar v

1 gaufreren, figuren persen in
ferro a -- = gaufreerijzer
papiro gofrate = gegaufreerd papier


+ gofratura sub

1 iets dat gegaufreerd is


+ goletta sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES schoener
-- a/de duo mastes = tweemaster


golf sub ANGLESE

1 SPORT golf
percurso/campo/terreno de -- = golflinks, golfbaan
balla de -- = golfbal
massa/baston de -- = golfstok/club
jocator de -- = golfer
club (A) de -- = golfclub
jocar al --, practicar le -- = golfen


golfo sub

1 golf, baai, zeeboezem
Currente del -- = Golfstroom
-- Persic = Persische Golf
-- de Biscaya = Golf van Biskaje
-- de Botnia = Botnische Golf
-- de Bengala = Golf van Bengalen


+ goliardic adj

1 HISTORIA van de goliarden/vaganten
poesia -- = vaganten/goliardenpoëzie
litteratura -- = vaganten/goliardenliteratuur
vita -- = vagantenleven
periodo -- de Maerlant = Maerlants vagantische periode


+ goliardo sub

1 HISTORIA goliard, vagant
vita de -- = vagantenleven
litteratura del --s = literatuur van de goliarden/vaganten
poesia del --s = poëzie van de goliarden/vaganten


+ gomenol sub

1 PHARMACIA gomenol


Gomorrha sub n pr

1 BIBLIA Gomorrha


+ gon(i)ocarpe adj

1 BOTANICA met hoekige (kantige) vruchten


+ gonade sub

1 ANATOMIA geslachtsklier, gonade


+ gonadic adj

1 ANATOMIA van de geslachtsklier, gonodaal


+ gonadostimulina sub

1 BIOCHIMIA gonadostimuline, gonadotrofine


+ gonadotrope adj

1 BIOCHIMIA gonadotroop


+ gonadotrophina sub

1 BIOCHIMIA gonadotrofine, gonadostimuline


gondola sub ITALIANO

1 gondel


gondolero sub

1 gondelier


+ gonfalon sub

1 HISTORIA oorlogsvaan(del), vaan, banier, vendel, gonfalon


+ gonfalonero sub

1 vaandeldrager, banierdrager, vendeldrager


gong sub

1 gong
colpo de -- = gongslag SPORT
salvate per le -- = door de gong gered


+ gongorismo sub

1 LITTERATURA gongorisme


+ gongorista sub

1 LITTERATURA gongorist


+ gongorista adj

1 LITTERATURA gongoristisch


+ goniodiscorotundate sub

1 (soort huisjesslak) boerenknoop


+ goniographo sub

1 goniograaf


goniometria sub

1 MATHEMATICA goniometrie
-- azimuthal = azimutale goniometrie


goniometric adj

1 goniometrisch
tabulas -- = goniometrische tafels


goniometro sub

1 goniometer, hoekmeter, hoekmeetinstrument


gonna sub

1 rok
-- curte = korte rok
-- lunge = lange rok
-- a campana = klokrok
-- a quadratos = geruite rok
-- a plicas = plooirok
orlo de -- = rokzoom


+ gonna-pantalon sub

1 broekrok


gonnella sub

1 rok
-- scote/scotese/scotic = kilt
-- de jeans (A) = spijkerrok
-- de ballet = balletrokje
orlo de -- = rokzoom


+ gonococco sub

1 MEDICINA gonococcus, gonokok


+ gonocyto sub

1 gonocyt


+ gonophoro sub

1 ANATOMIA gonofoor (drager der voortplantingsorganen)


gonorrhea sub

1 gonorrhoe, druiper


+ gonorrheic adj

1 gonorrhoe..., druiper...


+ gordian adj

1 gordiaans
trenchar {sj}/taliar le nodo -- = de gordiaanse knoop doorhakken


gorga sub

1 keel, strot, krop (van vogel)
inflammation del -- = keelontsteking
io ha mal de -- = ik heb keelpijn
le -- me dole = ik heb keelpijn
irritation del -- = prikkeling in de keel
haber un bolla/nodo in le -- = een prop in de keel hebben


+ gorgata sub

1 slok
-- de aqua = slok water
biber a grande --s = grote slokken nemen


+ Gorgon sub n pr

1 Gorgon


+ gorgon sub

1 heks, lelijke vrouw, helleveeg


+ gorgonee adj

1 van de Gorgonen


+ gorgonia sub

1 waaierkoraal


gorilla sub

1 gorilla


+ gospel sub ANGLESE

1 MUSICA gospel(song)


gothic adj

1 Gotisch, van de Goten
lingua -- = gotische taal
2 ARTE, ARTE DE CONSTRUER gotisch
architectura -- = gotische bouwkunst
pictura -- = gotische schilderkunst
stilo -- = gotische stijl
sculptura -- = gotische beeldhouwkunst
ecclesia -- = gotische kerk
cathedral -- = gotische kathedraal
3 TYPOGRAPHIA gotisch
scriptura -- = gotisch schrift, monnikenschrift
alphabeto -- = gotisch alfabet


gothico sub

1 Gotisch (taal)
2 ARTE DE CONSTRUER ARTE gotiek
-- flamboyant = flamboyante gothiek
3 TYPOGRAPHIA gotisch schrift


gotho sub

1 HISTORIA Goot


+ gouache sub FRANCESE

1 gouache, gewassen tekening
2 waterverf, plakkaatverf


+ Gouda sub n pr

1 Gouda
pipa de -- = Goudse pijp
caseo de -- = Goudse kaas


gourmand sub FRANCESE

1 lekkerbek, gulzigaard


gourmet sub FRANCESE

1 lekkerbek, fijnproever
joco de -- = gourmetstel


governabile adj

1 bestuurbaar, regeerbaar
populo difficilemente -- = moeilijk bestuurbaar volk


+ governabilitate sub

1 bestuurbaarheid, regeerbaarheid


governaculo sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES, AVIATION roer
-- de altitude = hoogteroer
nave sin -- = stuurloos schip


governamental adj

1 regerings..., gouvernamenteel
organos -- = regeringsorganen
apparato -- = regeringsapparaat
coalition -- = regeringscoalitie
commission -- = regeringscommissie
commissario -- = regeringscommissaris
crise/crisis -- = regeringscrisis
function -- = regeringsfunctie
nivello -- = regeringsniveau
projecto -- = regeringsplan
partito -- = regeringspartij
programma -- = regeringsprogramma
adjuta -- = regeringssteun
responsabilitate -- = regeringsverantwoordelijkheid
declaration -- = regeringsverklaring
politica -- = regeringspolitiek
decision -- = regeringsbesluit
bloco -- = regeringsblok
circulos/medios -- = regeringskringen
mesura -- = regeringsmaatregel
servicio -- de information = regeringsvoorlichtingsdienst
forma -- = regeringsvorm
truppas -- = regeringstroepen
systema -- = staatsbestel


governamento sub

1 het beheren, beheer
2 regering, overheid, bestuur, gezag
organo de -- = regeringsoorgaan
exercitio del -- = uitoefening van de regeringsmacht
poter del -- = regeringsmacht, staatsmacht
sede del -- = regeringszetel
truppas del -- = regeringstroepen
commissario del -- = regeringscommissaris
function de -- = regeringsfunctie
programma de(l) -- = regeringsprogramma
systema de -- = regeringssysteem
cambio/cambiamento de -- = regeringswisseling
declaration de -- = regeringsverklaring
proposition del -- = regeringsvoorstel
forma de -- = regeringsvorm
sede in le -- = ministerszetel
crise/crisis de -- = regeringscrisis, kabinetscrisis
-- national = landsregering
-- central = centrale regering, centraal bestuur
-- federal = bondsregering, federale regering
-- absolute = absoluut gezag, alleenheerschappij
-- democratic = democratische regering
-- popular = volksregering
-- minoritari = minderheidsregering
-- del colonellos = kolonelsbewind
-- sovietic = sovjetregering
formar un -- provisional = een voorlopige regering vormen
abandonar/quitar le -- = uit de regering treden
reverter le -- = de regering ten val brengen
le -- ha dimittite = de regering is afgetreden


governante sub

1 gouvernante


governar v

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES sturen
2 besturen, leiden, beheersen
3 regeren, het bewind voeren over, heersen
le moneta governa le mundo = het geld regeert de wereld
-- es previder = regeren is vooruitzien


+ governative adj

1 regerings..., gouvernementeel
posto -- = staatsbetrekking
coalition -- = regeringscoalitie


governator sub

1 gouverneur, landvoogd, bestuurder


+ governatorato sub

1 gouverneurschap


+ goy (pl:goym) sub HEBREO

1 goj


Gra(a)l sub n pr

1 Graal
romance del -- = Graalroman
cavallero del -- = graalridder
cyclo del -- = Graalcyclus, Graalromans
le questa del Sancte -- = het zoeken naar de Heilige Graal


Graccho sub n pr

1 HISTORIA ROMAN Gracchus


gracile adj

1 slank, tenger, rank, fijn
collo -- = ranke hals
eriophoro -- = slank wollegras


+ gracilicaule adj

1 BOTANICA met slanke stengel


+ graciliflor adj

1 BOTANICA met slanke bloemen


+ gracilifolie adj

1 BOTANICA slankbladig


gracilitate sub

1 slankheid, tengerheid, rankheid, fijnheid
-- juvenil = jeugdige tengerheid


gradation sub

1 gradatie, trapsgewijze opklimming of afdaling
2 RHETORICA climax


+ gradational adj

1 trapsgewijs


gradiente sub

1 gradiënt
-- de pression = (lucht)drukgradiënt
-- de temperatura = temperatuurgradiënt
-- de percolation = percolatiegradiënt
-- de velocitate = snelheidsgradiënt
-- barometric = barometrische gradiënt
-- thermic = thermische gradiënt
-- geothermic = geothermische gradiënt
-- pluviometric = neerslaggradiënt
-- de densitate = dichtheidsgradient
-- hydraulic = verhang
-- celate = vals plat
BIOLOGIA -- de concentration = concentratiegradiënt
linea de -- = gradiëntenlijn
methodo de -- = gradiëntenmethode
microphono de -- = gradiëntmicrofoon


grado (I) sub

1 trede, trap, sport
--s de un scala = treden van een trap
--s del scala social = sporten van de maatschappelijke ladder
2 graad, rang, trap, niveau, stadium, mate
LINGUISTICA E GRAMMATICA
--s de comparation = trappen van vergelijking
LINGUISTICA E GRAMMATICA
-- positive/comparative/superlative = stellende/vergelijkende/overtreffende trap
in le mesme -- = in dezelfde mate
in certe -- = in zekere mate
in major -- = in meerdere mate
in minor -- = in mindere mate
a un alte -- = in hoge/sterke mate
-- de duressa = hardheidsgraad
-- de parentato = graad van bloedverwantschap
-- alcoholic/de alcohol = alcoholgehalte
-- de punition = strafmaat
equation del secunde -- = vergelijking van de tweede graad, vierkantsvergelijking
-- de urbanisation = urbanisatiegraad
3 graad (eenheid voor hoeken/temperatuur, etc.)
-- Celsius = graad Celsius
angulo de 30 --s = hoek van 30 graden
-- de latitude = breedtegraad
-- de longitude = lengtegraad
4 MILITAR etc., graad, rang
-- de doctor = doctorsgraad
-- de officiero = officiersrang
-- academic/universitari = academische graad


grado(II) sub

1 wil, zin, goeddunken, welgevallen
de bon -- = met genoegen, goedschiks
de mal -- = met tegenzin, kwaadschiks
de bon o de mal -- = goedschiks of kwaadschiks
a -- = naar welgevallen, naar goeddunken


+ graduabile adj

1 te gradueren


gradual adj

1 trapsgewijs, opklimmend, afdalend, gradueel
differentia -- = gradueel verschil
transition -- = graduele overgang
augmento/augmentation -- del difficultates = trapsgewijze toename van de moeilijkheden
proceder gradualmente = trapsgewijs te werk gaan


+ gradual sub

1 graduale
cantar le -- = de graduale zingen


+ gradualismo sub

1 geleidelijkheid


gradualitate sub

1 trapsgewijze opklimming of afdaling


graduar v

1 gradueren, in graden verdelen, van een schaalverdeling voorzien
2 graderen, rangschikken, sorteren
3 UNIVERSITATE een graad verlenen aan
4 MILITAR bevorderen, een hogere rang verlenen aan


graduate adj

1 gegradueerd, in graden verdeeld, met schaalverdeling
thermometro -- = thermometer met schaalverdeling
vitro/tubo -- = maatglas
cylindro -- = maatcilinder
cuppa -- = maatbeker
bottilia -- = maatfles
arco -- = gradenboog
2 opklimmend/naar moeilijkheid gerangschikt


graduation sub

1 graduatie, graadverdeling, schaalverdeling
2 UNIVERSITATE toekenning van een graad
3 MILITAR bevordering, promotie, het toekennen van een hogere rang


graduato sub

1 gegradueerde (persoon)
2 maatglas, maatcilinder, maatbeker


graduator sub

1 graadmeter, lijnverdeler, gradeertoestel


graffar v

1 enten, oculeren, griffelen
cultello a/de -- = entmes, griffelmes
2 MEDICINA transplanteren (weefsel, organen)
-- un ren = een nier transplanteren


graffator sub

1 iemand die (bomen) ent
2 arts die een transplantatie verricht


+ graffiti sub pl ITALIANO

1 graffiti


graffo sub

1 ent(loot), entrijs, griffel
2 MEDICINA transplantatie
-- de organo = orgaantransplantatie
-- del corde = harttransplantatie
-- del cornea = hoornvliestransplantatie
-- del pelle = huidtransplantatie
-- epidermic = opperhuidtransplantatie
-- ossose = bottransplantatie


+ gralla sub

1 stelt
ir a/con --s = op stelten lopen


+ grallar v

1 steltlopen (van vogels)


+ grallator sub

1 (ave) -- = steltloper


+ gramin(ac)eas sub pl

1 BOTANICA gramineae, gramineeën, grassenfamilie


+ graminacee adj

1 BOTANICA grasachtig, gras...


+ graminee adj

1 BOTANICA grasachtig, gras...
stellaria -- = grasmuur


+ graminicola sub

1 BOTANICA op gras parasiterende plant


+ graminicole adj

1 BOTANICA op gras parasiterend


+ graminifolie adj

1 BOTANICA met grasachtige bladeren


+ graminiforme adj

1 BOTANICA grasachtig


+ graminivore adj

1 grasetend


+ graminivoro sub

1 graseter


+ graminologia sub

1 graminologie


+ graminologic adj

1 graminologisch


+ graminologo sub

1 graminoloog


gramma,gr. sub

1 gram


+ gramma-atomo sub

1 gramatoom


+ gramma-equivalente sub

1 gramequivalent


+ gramma-molecula sub

1 grammolecuul


grammatic adj

1 grammatisch, grammaticaal
error/falta -- = taalfout


grammatica sub

1 grammatica, spraakkunst
-- scholar = schoolgrammatica
-- stilistic = stilistische grammatica
-- functional = grammatica functional
-- contrastive = contrastieve grammatica
-- descriptive = descriptieve grammatica
-- prescriptive = prescriptieve grammatica
-- generative = generatieve grammatica
-- normative = normatieve grammatica
regula de -- = grammaticaregel
error/falta de -- = taalfout
maltractar le --, infringer/transgreder le leges del -- = de grammatica geweld aandoen
2 grammaticaboek


grammatical adj

1 grammaticaal
forma -- = grammaticale vorm
regula -- = grammaticaregel
subjecto -- = grammaticaal onderwerp
predicato -- = grammaticaal gezegde
phrase -- = grammaticale zin
exemplo -- = grammaticaal voorbeeld
error/falta -- = grammaticale fout
morphema -- = grammaticaal morfeem


+ grammaticalitate sub

1 grammaticaliteit


grammatico sub

1 grammaticus, kenner van de spraakkunst


+ grammatologia sub

1 grammatologie


+ grammatologic adj

1 grammatologisch


grammophono sub

1 grammofoon
motor de -- = grammofoonmotor


grana sub

1 zaad(korrel)
--s de lino = lijnzaad
--s de carvi = karwijzaad
-- de sesamo = sesamzaad
--s pro canarios = kanarizaad
--s pro parochettos = parkietenzaad
recolta de --s = zaadoogst


+ Granada sub n pr

1 Granada


+ granadin adj

1 van/uit Granada


+ granadmiral sub

1 grootadmiraal


+ granalia sub

1 stukjes metaal


granamita sub

1 oudtante


granar v

1 zaad vormen, in het zaad schieten


granario sub

1 zaadbergplaats, graanschuur, korenschuur, korenopslagplaats, graanpakhuis, schuur


granata sub

1 BOTANICA granaat(appel)
2 MILITAR granaat
-- a/de mano = handgranaat
-- fumigene = rookgranaat
-- a/de phosphoro = fosforgranaat
-- a/de neutrones = neutronengranaat
-- percutente = schokgranaat
-- non explodite = blindganger
-- luminose = lichtgranaat
-- de exercitio/exercitation = oefengranaat
clasma de -- = granaatsplinter


granatero sub

1 MILITAR grenadier


+ granatiero sub

1 BOTANICA granaatappelboom


granatifere adj

1 granaat(steen)houdend


granato sub

1 MINERALOGIA granaat(steen)


+ grancancellero sub

1 grootkanselier


+ grancruce sub

1 grootkruis


+ grandangular adj

1 PHOTOGRAPHIA groothoek...
objectivo -- = groothoekobjectief


+ grandangular sub

1 groothoeklens


+ grandangulo sub

1 groothoeklens


grande adj

1 groot, hoog, lang, ruim, wijd, uitgestrekt
in -- = in 't groot, op grote schaal
-- magazin = warenhuis
quatro vices plus -- = vier maal zo groot
2 groot (sociaal, rang, waardigheid)


grande sub

1 (in Spanje en Portugal) lid van de hoge adel


GrandeBritannia sub n pr

1 Groot-Brittanië


+ grandemente adv

1 groot, ruim, ruimschoots, in hoge mate
-- exaggerate = schromelijk overdreven


+ grandidentate adj

1 BOTANICA met grote tanden, grof getand


+ grandiflor adj

1 BOTANICA met grote bloemen, grootbloemig
cereo -- = nachtcactus
delphinio -- = chinese ridderspoor
cephalanthera -- = bleek bosvogeltje


+ grandifolie adj

1 BOTANICA met grote bladeren, grootbladig


+ grandiligulate adj

1 BOTANICA met een groot tongetje


grandiloquente adj

1 gezwollen, hoogdravend, snorkerig, bombastisch
stilo -- = gezwollen stijl
discurso -- = bombastische redevoering


grandiloquentia sub

1 gezwollen/hoogdravende taal/woorden, gezwollenheid, hoogdravendheid, snorkerigheid, bombast


grandinar v

1 METEO hagelen


grandine sub

1 METEO hagel
grano de -- = hagelkorrel, hagelsteen
nube de --s = hagelwolk
tempesta de -- = hagelbui
borrasca de -- = hagelvlaag
-- de ballas/de petras/de sagittas = hagel van kogels/stenen/pijlen
assecurantia contra le -- = hagelverzekering
formation de -- = hagelvorming
le -- entra hic = het hagelt hier in
destruer per le -- = verhagelen


grandiose adj

1 grandioos, groots, prachtig, schitterend, verheven, overweldigend
spectaculo -- = groots schouwspel


grandiositate sub

1 grootsheid, pracht, schittering, verhevenheid


+ grandipetale adj

1 BOTANICA met grote kroonbladen


+ grandisepale adj

1 BOTANICA met grote kelkbladen


grandisone adj

1 (DICHTERLIJK) hoogdravend


grandor sub

1 grootte, omvang, wijdte, breedte, lengte, hoogte
2 MATHEMATICA grootheid
3 aanzien, grootheid, grootsheid
posseder un ver -- de anima = ware grootheid bezitten


+ granduc(pl :granduches) sub

1 groothertog


+ granducal adj

1 groothertogelijk, van de groothertog
titulo -- = groothertogelijke titel
familia -- = groothertogelijke familie


+ granducato sub

1 groothertogdom
-- de Luxemburg = groothertogdom Luxemburg


+ granduchessa sub

1 groothertogin
le -- de Luxemburg = de groothertogin van Luxemburg


granfilia sub

1 kleindochter
-- secunde = achterkleindochter
-- tertie = achterachterkleindochter


granfilio sub

1 kleinzoon
-- secunde = achterkleinzoon
-- tertie = achterachterkleinzoon


+ granifere adj

1 veel graan producerend
zona -- = graanstreek


graniforme adj

1 korrelig


granitic adj

1 van graniet, graniet...
rocca -- = granietrots
montania -- = granietberg
resistentia -- = keiharde weerstand
structura -- = gra-nietstructuur


granito sub

1 graniet
bloco de -- = granietblok


granitoide adj

1 granietachtig


granivore adj

1 ZOOLOGIA zaadetend
aves -- = zaadetende vogels


granivoro sub

1 zaadeter, zaadetende vogel


+ granmaestro sub

1 grootmeester


+ granmamma sub

1 oma


granmatre sub

1 grootmoeder
-- secunde = overgrootmoeder
-- tertie = betovergrootmoeder


+ Granmogol sub

1 Groot Mogol


grannepta sub

1 achternicht


grannepto sub

1 achterneef


grano sub

1 graan
elevator de -- = graanelevator
magazin de -- = graanpakhuis
surplus de --s = graanoverschot
sacco de -- = zak graan
batter le -- = graan dorsen
moler -- = graan malen
2 (graan)korrel
-- de frumento/de tritico/ris/mais = tarwe/rijst/maïskorrel
pan de tote -- = volkorenbrood
-- de caffe = koffieboon
-- de cacao = cacaoboon
-- de soya = sojaboon
-- de uva = druivenpit
-- de polline = stuifmeelkorrel
3 balletje, bolletje, korrel, kraal, pil, klein voorwerp in 't algemeen
-- de arena/sablo = zandkorrel
-- argillose/argillacee/de argilla = kleikorrel
-- de auro = goudkorrel
-- de grandine = hagelsteen
-- de sal = zoutkorrel
--s de chocolate {sj} = chocoladekorrels
-- de pulvere = stofje
FIGURATE con -- de sal = met een korreltje zout
-- de un collar = kraal van een halsketting
de -- grosse = grofkorrelig
4 klein gewichtje, grein
5 pit, kern
6 graad van fijnheid (van schuurmiddel, etc.), korreling, korrel (van fotografisch

materiaal)

granoncle sub

1 oudoom


granose adj

1 vol korrels, korrelig, granuleus


+ granotypia sub

1 granotypie


+ granparentes sub pl

1 grootouders


granpatre sub

1 grootvader
-- secunde = overgrootvader
-- tertie = betovergrootvader


+ granrabbinato sub

1 opperrabbinaat


+ granrabbino sub

1 opperrabijn


granular adj

1 korrelig, granuleus
fractura -- = korrelig breukvlak
structura -- = korrelige structuur
nive -- = korrelsneeuw
sucro -- = korrelsuiker


granular v

1 korrelen, granuleren, greineren
-- plumbo = lood granuleren
-- un petra lithographic = een lithografische steen greineren


+ granularitate sub

1 korreligheid, gegranuleerdheid


+ granulate adj

1 in/met korreltjes
chocolate {sj} -- = hagelslag
sago -- = korrelsago
sucro -- = korrelsuiker
plumbo -- = gegranuleerd lood, loodkorrels
papiro -- a designar = greinig tekenpapier
suillo -- = melkboleet


granulation sub

1 het granuleren, granulatie, het korrelen
-- de plumbo = granulering van lood
2 MEDICINA wild vlees


granulator sub

1 granulator, korrelmachine


granulifere adj

1 korrelhoudend


granuliforme adj

1 korrelig, korrelvormig, granuliform


granulite sub

1 MINERALOGIA granuliet


granulo sub

1 korreltje, pilletje, kogeltje
-- del solo = grondkorreltje


+ granulocyto sub

1 BIOLOGIA granulocyt


+ granuloma sub

1 MEDICINA granulatiegezwel, granuloom, granuloma
-- dentari = tand(wortel)granuloom
-- inguinal = venerisch granuloom
-- benigne = goedaardig granuloom
-- maligne = kwaadaardig granuloom


+ granulometria sub

1 granulometrie


+ granulometric adj

1 granulometrisch
analyse (-ysis) -- = granulometrische analyse


granulose adj

1 korrelig, granuleus
papiro -- = korrelig papier
2 MEDICINA granulatie..., granulair, granuleus
tumor -- = granulatiegezwel
ophthalmia -- = granuleuze ontsteking van de ogen


+ granulositate sub

1 korreligheid


+ granvisir sub

1 grootvizier


+ grape-fruit sub ANGLESE

1 grapefruit
cortice de -- = grapefruitschil
succo de -- = grapefruitsap
cocktail (A) de -- = grapefruitcocktail


+ graphema sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA grafeem


+ graphematica sub

1 studie der grafemen


+ graphemic adj

1 grafemisch


graphia sub

1 schrijfwijze, grafie, spelling, schriftbeeld
-- phonetic = fonetische spelling
-- traditional = traditionele schrijfwijze


graphic adj

1 van het schrift, schrift..., schrijf..., teken..., grafisch
le forma -- de un parola = de grafische vorm van een woord
variantes -- = grafische varianten
signo -- = schriftteken, letterteken
industria -- = grafische industrie
2 grafisch (grafiek betreffend)
artes -- = grafische kunsten
artista -- = grafisch kunstenaar
designator -- = grafisch tekenaar, graficus
designo -- = grafische vormgeving
reproducer graphicamente = grafisch reproduceren
3 grafisch (grafieken betreffend)
representation -- = grafische voorstelling


graphica sub

1 ARTE grafiek


graphico sub

1 grafiek, diagram, grafische voorstelling
-- a bandas = banddiagram
-- de barras = staafgrafiek, staafdiagram


+ graphitate adj

1 grafiethoudend, grafiet...
oleo -- = grafietolie, kruipolie
grassia -- = grafietsmering/vet


graphite sub

1 grafiet
pulvere de -- = grafietpoeder
stilo de -- = potlood


graphitic adj

1 grafietachtig, grafiet...


+ graphitose adj

1 grafiethoudend, grafieten, grafiet...
schisto -- = grafietlei
mineral -- = grafiethoudend erts


+ grapho sub

1 MATHEMATICA graaf
-- cyclic = cyclische graaf
-- finite = eindige graaf
-- orientate = georiënteerde graaf
theoria del --s = theorie der grafen


graphologia sub

1 grafologie, schriftkunde


graphologic adj

1 grafologisch, schrift...
analyse (-ysis)/expertise (F) -- = schriftexpertise


+ graphologista sub

1 grafoloog, schriftkundige


graphologo sub

1 grafoloog, schriftkundige


+ graphomane adj

1 grafomaan


+ graphomania sub

1 grafomanie


+ graphomano sub

1 grafomaan


+ graphometro sub

1 grafometer, hoekmeter, graadboog


+ graphoscopio sub

1 COMPUTATOR grafoscoop


+ graphostatica sub

1 grafostatica


+ graphotherapia sub

1 grafotherapie


+ grappa sub ITALIANO

1 grappa (soort brandewijn)


+ grappin sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES dreganker, werpanker
2 dreg
rete de -- = dregnet
corda de -- = dreggetouw


grasse adj

1 vet(houdend)
reserva -- = vetreserve
corio -- = vetleer
de corio -- = vetleren
carne -- = vet vlees
caseo -- = (vol)vette kaas
argilla -- = vette/zware klei
emulsion -- = vetemulsie
fumo -- = walm
oleo -- = vette olie
planta -- = vetplant
2 vet (met vet bereid)
3 dik, zwaarlijvig, vet(gemest)
characteres -- = vette letters


grassia sub

1 vet, smeer(vet)
-- de carro = wagensmeer
-- vegetal = plantenvet
-- de butyro = botervet
-- animal = dierlijk vet
-- de bove = rundvet
-- de balena = walvisspek
-- de lardo = spekvet
-- a frir = braadvet
-- mineral = mineraal vet
-- de silicone = siliconenvet
macula de -- = vetvlek
formation de -- = vetvorming
strato de -- = vetlaag
papiro impermeabile al -- = vetvrij papier
funder -- = vet smelten
saponificar --s = vetten verzepen


grate adj

1 dankbaar
deber -- = dankbare plicht
2 aangenaam, lieflijk, innemend, bevallig
-- al audition = aangenaam voor het gehoor
esser -- a Deo/al oculos de Deo = Gode welgevallig zijn
le visita me esserea -- = het bezoek zou me niet onwelgevallig zijn


gratia sub

1 bevalligheid, liefheid, gratie, sierlijkheid, charme, elegance
illa es disproviste de -- = zij mist alle gratie
Gracia = Grace (meisjesnaam)
2 gunst, gratie, goedgunstigheid
--s a = dankzij
--s al intervention benevolente de = dankzij/door de welwillende bemiddeling van
--s! = dank U wel!
--s a Deo = goddank
render --s a Deo = God danken
hymno de --s = danklied
con bon -- = graag
con mal -- = met tegenzin
cader del -- = uit de gunst/gratie vallen/raken
colpo de -- = genadeslag/schot
3 vergeving, gratie (kwijtschelding of vermindering van straf)
derecto de -- = recht van gratie
demandar le -- = gratie vragen
demanda/requesta de -- = verzoek om gratie
obtener le -- = gratie verkrijgen
conceder le -- a un persona = iemand gratie verlenen
facer -- a un persona = iemand iets besparen
io vos face -- del resto del historia = ik schenk u de rest van het verhaal
4 RELIGION genade
-- justificante = rechtvaardigmakende genade
-- sanctificante = heiligmakende genade
le tres Gratias = de drie Gratiën
anno del -- = jaar des Heren
doctrina del -- = gratieleer
per (le) -- de Deo = bij Gods gratie


gratiabile adj

1 vergeeflijk, te verontschuldigen


gratiar v

1 begenadigen, genade schenken, gratie verlenen, gratiëren
-- un condemnato = een veroordeelde genade schenken


gratificar v

1 begunstigen, begiftigen met, een gratificatie geven
2 bevredigen, belonen


gratification sub

1 gratificatie, toelage, bonus, gift
-- de Natal = kerstgratificatie
reciper un -- = een gratificatie krijgen
2 bevrediging, beloning


gratin sub FRANCESE

1 CULINARI gegratineerd gerecht
al -- = au gratin (met een korstje)


+ gratinar v

1 CULINARI gratineren
-- patatas = aardappels gratineren
suppa al/de cibollas gratinate = gegratineerde uiensoep


+ gratiola sub

1 BOTANICA genadekruid, galkruid


gratiose adj

1 gracieus, bekoorlijk, lieftallig, bevallig, vriendelijk, aardig
visage -- = lieftallig gezicht
un cappelletto -- = een beeldig hoedje
haber un aspecto pauco/poco -- = er onooglijk uitzien
2 genadig, goedgunstig, minzaam


gratiositate sub

1 bekoorlijkheid, lieftalligheid, bevalligheid, vriendelijkheid, aardigheid


gratis adv

1 gratis, kosteloos, voor niets, om niet
viagiar -- = gratis/vrij reizen
esser nutrite -- = vrije kost hebben


gratitude sub

1 dankbaarheid, erkentelijkheid
sentimento de -- = gevoel van dankbaarheid
exprimer/manifestar su -- a un persona = iemand zijn dankbaarheid betuigen
acceptar con -- = in dank aanvaarden
demonstration de -- = dankbetuiging, betoon van dankbaarheid
marca/monstra de -- = blijk van erkentelijkheid


grattacelo sub

1 wolkenkrabber, torengebouw


grattamento sub

1 gekrab, geschraap


grattar v

1 krabben, afkrabben, (af)schrap(p)en
-- carotas = wortelen schra(p)pen
-- con le ungulas = met de nagels krabben


grattator sub

1 iemand die/instrument waarmee men iets (af)krabt/(af)schra(a)pt


gratuite adj

1 gratis, kosteloos, belangeloos
entrata -- = vrije toegang
inseniamento -- = kosteloos onderwijs
viage -- = lift
exemplar -- = presentexemplaar
monstra -- = gratis monster
supplemento -- = gratis bijvoegsel
information -- = kosteloze informatie
assistentia -- = gratis hulp
avantia -- = renteloos voorschot
assistentia/adjuta judiciari/juridic -- = kosteloze rechtsbijstand
litigar gratuitemente = kosteloos procederen
2 ongegrond, ongemotiveerd, uit de lucht gegrepen
accusation -- = ongegronde beschuldiging
assertion -- = onbewezen bewering
hypothese (-esis) -- = uit de lucht gegrepen veronderstelling
gesto -- = loos gebaar
supponer un cosa gratuitemente = iets zonder voldoende gronden veronderstellen


gratular v

1 gelukwensen, feliciteren


gratulation sub

1 gelukwens, felicitatie
littera de -- = felicitatiebrief
registro de -- = felicitatieregister
visita de -- = felicitatiebezoek


gratulatori adj

1 gelukwensend, feliciterend, felicitatie...
littera -- = felicitatiebrief
visita -- = felicitatiebezoek
registro -- = felicitatieregister


+ gravabile adj

1 wat kan worden bezwaard
un casa -- de hypotheca = een huis dat met een hypotheek kan worden bezwaard


gravamine sub

1 grief, klacht, reden tot misnoegdheid, gravamen


gravar (I) v

1 graveren, (in)griffen, snijden
machina a/de -- = graveermachine
-- un moneta = een munt graveren
facer -- un nomine in un anello = een naam in een ring laten graveren
-- su nomine in un arbore = zijn naam in een boom kerven
-- un nomine in su memoria = een naam in zijn geheugen griffen
-- al aquaforte = etsen
-- in relievo = bosseleren, voorzien van reliëfversieringen


gravar (II) v

1 rusten (op), drukken (op), bezwaren
le peso grava super le colonnas = het gewicht drukt op de zuilen
le responsabilitate grava super su spatulas = de verantwoordelijkheid rust op zijn schouders
gravate de hypotheca = met hypotheek bezwaard


gravator sub

1 graveur, plaatsnijder
-- al aqua forte = etser
-- in cupro = kopergraveur
-- de sigillos = zegelsnijder


grave adj

1 zwaar (gewicht hebbend)
2 ernstig, gewichtig, belangrijk
maladia -- = ernstige ziekte
illa es gravemente malade = zij is ernstig ziek
committer un error -- = een ernstige fout begaan
3 plechtig
4 laag, diep (van toon)
voce -- = lage stem
5 MUSICA laag
nota -- = lage noot
6 accento -- = "accent grave"


+ gravella sub

1 grind, kiezel, kies
-- fin = fijn grind
filtro de -- = grindfilter
extraction de -- = grindwinning
quadrello de/con -- = grindtegel
sentiero de -- = grindpad
strato de -- = grindlaag
coperir con (un strato de) -- = begrinden
excavar le -- de un terreno = een terrein ontgrinden
2 MEDICINA graveel, (nier)gruis


+ gravellose adj

1 grindhoudend
solo -- = grindhoudende grond
2 MEDICINA gruisachtig, graveelachtig


gravide adj

1 zwanger


+ gravidic adj

1 zwangerschaps...
toxemia -- = zwangerschapsvergiftiging


graviditate sub

1 zwangerschap
roba de -- = positiejurk
corset (F) de -- = positiekorset
interrumper/terminar un -- = een zwangerschap onderbreken/afbreken
interruption del -- = zwangerschapsonderbreking
congedo de -- = zwangerschapsverlof
periodo de -- = zwangerschapsperiode
toxemia de -- = zwangerschapsvergiftiging
hypertension de -- = zwangerschapshypertensie


+ gravimetria sub

1 gravimetrie, zwaartekrachtmeting


+ gravimetric adj

1 gravimetrisch


+ gravimetro sub

1 gravimeter, zwaartekrachtmeter


gravitar v

1 PHYSICA, ASTRONOMIA graviteren
le corpores celeste gravita circum/circa lor axes = de hemellichamen wentelen om hun assen


gravitate sub

1 PHYSICA zwaarte, gewicht, dichtheid
-- specific = soortelijk gewicht
centro de -- = zwaartepunt
axe de -- = zwaartepuntas
2 PHYSICA zwaartekracht
3 ernst, belangrijkheid, gewicht
-- del situation = ernst van de toestand
4 laagte (van toon)


gravitation sub

1 het graviteren
2 gravitatie, zwaartekracht
-- universal = algemene aantrekkingskracht
acceleration del -- = versnelling van de zwaartekracht
constante de -- = zwaartekrachtconstante
campo de -- = gravitatieveld, zwaartekrachtveld
collapso de -- = gravitatiecollaps


+ gravitational adj

1 ASTRONOMIA gravitatie..., zwaartekrachts...
fortia -- = gravitatiekracht
attraction -- = (aantrekking van de) zwaartekracht
interaction -- = gravitatiewisselwerking
collapso -- = gravitatiecollaps
campo -- = gravitatieveld, zwaartekrachtsveld
massa -- = zware massa
undas -- = gravitatiegolven


+ graviton sub

1 graviton


gravure sub FRANCESE

1 het graveren, het snijden, graveerkunst
2 gravure, gegraveerde prent
-- in/de ligno = houtgravure, houtsnede
-- al aqua forte = ets
collection de --s = prentenverzameling
collector de --s = prentenverzamelaar


+ grazioso ITALIANO

1 MUSICA grazioso


grec adj

1 Grieks
vino -- = Griekse wijn
litteras -- = Griekse letters
architectura -- = Griekse bouwkunst
antiquitate -- = Griekse Oudheid:
cruce -- = Grieks kruis
grammatica -- = Griekse grammatica
naso -- = Griekse neus
i -- = de letter y


greca sub

1 ARTE Griekse randversiering, meander


Grecia sub n pr

1 Griekenland
le historia de -- = de Griekse geschiedenis


grecisar v

1 greciseren, vergrieksen, een Griekse vorm geven aan
le humanista Schwarzerd habeva grecisate su nomine in Melanchton = de humanist Schwarzerd had zijn naam

vergriekst tot Melanchton

+ grecisation sub

1 graecisering, vergrieksing
-- de un nomine = vergrieksing van een naam


grecismo sub

1 graecisme


+ grecista sub

1 graecist


greco sub

1 Griek
2 Grieks (taal)
biblia in -- = Griekse bijbel


+ grecolatin adj

1 Grieks-Latijns
cultura -- = Grieks-Latijnse cultuur


+ grecomania sub

1 graecomanie


+ grecomaniaco sub

1 graecomaan


+ grecomano sub

1 graecomaan


+ greco-orthodoxe adj

1 Grieks-orthodox


+ greco-orthodoxo sub

1 Grieks-orthodoxe gelovige


+ grecophone adj

1 Grieksprekend


+ grecophono sub

1 iemand die Grieks spreekt


grecoroman adj

1 Grieks-Romeins
cultura -- = Grieks-Romeinse cultuur
civilisation -- = Grieks-Romeinse beschaving
arte -- = Grieks-Romeinse kunst
lucta -- = Grieks-Romeins worstelen
periodo -- = Grieks-Romeinse perio-de


gregar v

1 verzamelen in een kudde, een kudde vormen


gregari adj

1 in kudden of groepen levend, kudde(n)..., gregarisch
instincto -- = kuddeïnstinct
animal -- = kuddedier
spirito -- = kuddegeest


+ gregarismo sub

1 kuddegeest


grege sub

1 kudde
-- de oves = kudde schapen
-- de renes = rendierkudde
-- de bestial/de bestias = kudde vee
2 groep, troep, bende


+ gregorian adj

1 gregoriaans
calendario -- = gregoriaanse kalender/tijdrekening
canto -- = gregoriaanse (kerk)zang, gregoriaans


gremial sub

1 ECCLESIA gremiale, schootdoek van bisschop


gremio sub

1 schoot
canetto de -- = schoothondje
2 boezem


grenadier sub FRANCESE

1 grenadier


grenadina sub

1 grenadine


+ gres sub

1 zandsteen, gres
-- argillose = kleihoudende zandsteen
-- marnose = mergelzandsteen
-- quarzose = kwartszandsteen
-- feldspatic = veldspaatzandsteen
potto de -- = aarden pot
mina de -- = zandsteengroeve
strato de -- = zandsteenlaag
extraher -- = zandsteen uitgraven
construer con -- = met zandsteen bouwen


+ gresose adj

1 zandsteenachtig


+ grevillea sub

1 BOTANICA
-- robuste = kamereik


+ griffon sub

1 ZOOLOGIA vale gier
2 ZOOLOGIA smoushond


grillia sub

1 traliewerk, hek
-- de fenestra = venstertralies
2 rooster
-- de aerage/de aeration = luchtrooster
-- de ventilation = ventilatierooster
-- de estufa = kachelrooster
microphono a -- = roostermicrofoon
PHYSICA-- de diffraction = buigingsrooster
3 gril, braadrooster
-- de frir = braadrooster
rostir carne super le -- = vlees op het rooster braden


grilliada sub

1 het roosteren, het grillen
2 geroosterd/gegrilleerd voedsel: vlees, vis, etc.


grilliage sub

1 traliewerk, roosterwerk, afrastering, rasterwerk, hekwerk, gaas
fundation de -- = roosterfundering


+ grillia-pan sub

1 broodrooster


grilliar v

1 roosteren, grillen
2 van tralies voorzien, traliën
-- un fenestra = een raam van tralies voorzien


+ grilliate adj

1 geroosterd
carne -- = geroosterd vlees
castanias -- = gepofte kastanjes
2 getralied
fenestra -- = tralievenster
casco -- = traliehelm
cavia -- = traliekooi


grillo sub

1 ZOOLOGIA krekel
-- domestic = huiskrekel
-- campestre/del campos = veldkrekel
le canto del -- = het gesjirp van de krekel


+ grill-room sub ANGLESE

1 grillroom


grimassar v

1 gezichten trekken, lelijk kijken, grijnzen


grimasse sub

1 grimas, grijns, lelijk gezicht, lang gezicht
-- simiesc = apegrimas
torquer su visage in un -- = zijn gezicht tot een grimas plooien


+ grippal adj

1 griep...
virus -- = griepvirus
affection -- = griepaandoening


grippe sub FRANCESE

1 griep
-- asiatic = Aziatische griep, a-griep
-- espaniol = Spaanse griep
-- gastrointestinal = buikgriep
epidemia de -- = griepepidemie


gris sub

1 grijs
-- argentate = zilvergrijs
-- cinerate = asgrauw
-- perla = parelgrijs
-- de campania = veldgrijs


gris adj

1 grijs, grauw
FIGURATE
vita -- = eentonig leven/bestaan


grisalia sub

1 ARTE grisaille, grauwtje, grauwschilderij


+ grisastre adj

1 grijsachtig
oculos -- = grijsachtige ogen
blau -- = vaalblauw


grisette sub FRANCESE

1 scharreltje, snolletje


+ grisu sub

1 mijngas
explosion de -- = mijngasontploffing


+ grisumetro sub

1 mijngasdetector


grizzly sub ANGLESE

1 grijze beer, grisslybeer


groenlandese adj

1 Groenlands


groenlandese sub

1 Groenlander


Groenlandia sub n pr

1 Groenland


grog sub ANGLESE

1 grog
-- al rum = rumgrog


+ groggy adj ANGLESE

1 groggy, daas, versuft


groom sub ANGLESE

1 stalknecht, rijknecht, groom


grossa sub

1 gros ( = 12 dozijn)
precio al/per -- = grosprijs


grosse adj

1 dik, groot (grote afmetingen hebbend), grof, zwaar, ruw
mar -- = ruwe/hoge zee


grosseria sub

1 grofheid, ruwheid


grossier adj

1 grof, ruw, onduidelijk
idea -- = vaag idee
2 ongemanierd, lomp, plat, onbeschaafd
homine -- = onbehouwen man
3 plat, grof, aanstootgevend, vulgair
parola -- = vulgair/grof woord


+ grossista sub

1 groothandelaar, grossier
-- de vinos = groothandelaar in wijnen
-- de textiles = groothandelaar in textiel


grosso sub

1 voornaamste gedeelte, gros
le -- del armea = het gros/de hoofdmacht van het leger
in -- = in grote lijnen, ruwweg, grosso modo
commercio in -- = groothandel
mercante/commerciante/negotiante in -- = groothandelaar
2 Middeleeuwse munt van lage waarde


grossula sub

1 BOTANICA
-- (spinose) = kruisbes
-- chinese {sj} = kiwi
compota de -- (spinose) = kruisbessencompote


grossular adj

1 kruisbes(se)...


grotta sub

1 grot, spelonk, hol
-- natural = natuurlijke grot
-- a/de stalactites = druipsteengrot
-- a/de crystallos = kristalgrot
-- prehistoric = prehistorische grot
systema de --s = grottenstelsel


grottesc adj

1 ARTE DE CONSTRUER zonderling, grillig van vorm, grotesk
2 grotesk, potsierlijk, lachwekkend, belachelijk, bespottelijk, wonderlijk
adornamento -- = groteske versiering
figura -- = groteske figuur


grottesco sub

1 ARTE grotesk (schilderwerk)


+ grottologia sub

1 grottologie


+ grottologic adj

1 grottologisch


grue sub

1 ZOOLOGIA kraanvogel
2 TECHNICA (hijs)kraan
-- naval = scheepskraan
-- de cargamento/carga = laadkraan
-- de discargamento = stortkraan
-- fixe/permanente = vaste kraan
-- mobile/rolante = loopkraan, verplaatsbare kraan
-- rotatori/giratori = draaikraan
-- flottante, ponton -- = drijvende bok, kraaneiland
-- hydraulic = hydraulische kraan
-- electric = elektrische kraan
-- magnetic = magneetkraan
-- a/de vapor = stoomkraan
-- a mast = mastkraan
-- a portal/a portico = portaalkraan
-- a cablo = kabelkraan
-- a erucas = rupskraan
-- duple = dubbele kraan
-- universal = universele kraan
bracio de -- = kraanarm
operator de -- = kraandrijver
parco de --s = kranenpark
manovrar un -- = een hijskraan besturen
hissar/traher un auto(mobile) de un fossato con le -- = een auto uit een sloot takelen


+ gruista sub

1 kraandrijver


grumo sub

1 klont, klonter, kluit, brok, klomp
le pappa es plen de --s = de pap zit vol klonters/kluiten
formar se --s = samenklonteren


grumose adj

1 klonterig, met klonters, met kluiten
le pappa es -- = de pap zit vol klonters/kluiten
crema dulce -- = vla met klonten


grunnimento sub

1 het knorren, het brommen, geknor, gebrom, gemopper


+ grunnion sub

1 brompot, knorrepot, mopperkont, neetoor


+ grunnion adj

1 knorrig, brommerig, snauwerig, narrig, zuur


grunnir v

1 knorren, brommen, grommen
le can grunni = de hond gromt
ille grunniva alco incomprensibile = hij gromde iets onduidelijks
2 mopperen
-- insultos = binnensmonds verwensingen uiten


grunnitor sub

1 grommer, knorrepot, brombeer, mopperaar, mopperkont


gruppamento sub

1 het groeperen, het verenigen, groepering
2 groep, groepering, organisatie
-- de partitos politic = groepering van politieke partijen


gruppar v

1 groeperen, verenigen, samenvoegen, bijeenbrengen
-- objectos de provenientias diverse = voorwerpen van verschillende oorsprong samenbrengen
-- le cifras = de cijfers groeperen/rangschikken
-- toto sub un denominator commun = alles onder één noemer brengen


+ gruppetto sub ITALIANO

1 MUSICA dubbelslag


gruppo sub

1 groep, groepering, ploeg
-- de arbores = boomgroep
-- de armeas = legergroep
-- de linguas = taalgroep
-- de combatto = gevechtseenheid
-- de casas = huizenblok
-- pop (A) = popgroep
-- folkloric = volksdansgroep
-- de pression = pressiegroep
-- de travalio/de labor = werkgroep
-- de studio = studie groep
-- sanguinee/hematic = bloedgroep
-- electrogene = elektro-aggregaat, stroomaggregaat
-- fractionari = splintergroep
-- beat (A) = beatgroep
-- de discussion = discussiegroep
-- sculptural = beeldengroep
-- de gente variate = bont gezelschap
-- selecte = uitgelezen gezelschap
photo(graphia) de -- = groepsfoto
maritage/matrimonio de -- = groepshuwelijk
chef (F) de -- = groepsleider
norma del -- = groepsnorm
per --s = groepsgewijs
unir se al -- = zich bij de groep voegen


+ gruppuscular adj

1 splintergroep(en)...


+ gruppusculo

1 splintergroep(ering), splinterpartij


+ gruyere sub FRANCESE

1 gruyère (kaas)


+ gryllotalpavulgar sub

1 ZOOLOGIA aardkrekel


grypho sub

1 MYTHOLOGIA griffioen
2 ZOOLOGIA gier


guai interj

1 kijk eens!, och!, zo!, ha!, joechei! (uitroep in liedjes)
oh --! = o wee!


+ guanaco sub

1 ZOOLOGIA guanaco


+ guanidina sub

1 guanidine


+ guanina sub

1 BIOCHIMIA guanine


guano

1 guano
-- de pisce = visguano
strato de-- = guanolaag


+ guanosina sub

1 CHIMIA guanosine


guantar v

1 (iemand) handschoenen aantrekken
-- se = zijn handschoenen aantrekken


guanteria sub

1 handschoenenfabriek
2 handschoenenzaak/winkel


guantero sub

1 handschoenenmaker
2 handschoenenverkoper


guanto sub

1 handschoen
-- de gumma/cauchu = gummi/rubberhandschoen
-- de boxa(r) = bokshandschoen
-- a reverso = kaphandschoen
-- de scherma = schermhandschoen
-- de toilette (F) = washandje
-- de lucto = rouwhandschoen
cassetta a/pro --s = handschoenenkastje
poner se le --s = zijn handschoenen aantrekken
tractar con --s de villute/velvet (A) = met fluwelen handschoenen aanpakken
jectar le -- a un persona = iemand de handschoen toewerpen, iemand uitdagen


guarda sub

1 het bewaren, het bewaken, bewaking, toezicht
can de -- = waakhond
turre de -- = wachttoren
folio de -- = schutblad
nave de -- = wachtschip
personal de -- = bewakingspersoneel
truppas de -- = bewakingstroepen
servicio de -- = bewakingsdienst
costos de -- = bewakingskosten
relevar le -- = de wacht aflossen
2 bewaker, bewaarder, wachter, oppas, MILITAR wacht
cambio de -- = aflossing van de wacht
-- nocturne/de nocte = nachtwaker
-- forestal = boswachter
-- de chassa {sj} = jachtopziener
-- de ponte = brugwachter
-- de infantes = kinderoppas, babysitter
-- de(l) corpore = lijfwacht
-- de parco = parkwachter
-- de palatio = paleiswachter
-- de prision = gevangenbewaarder
3 groep bewakers, wacht, garde
cambio de -- = aflossing van de wacht
-- National = Nationale Garde
-- imperial = keizerlijke garde
-- mobile = mobiele garde
-- papal = pauselijke garde
-- royal = koninklijke garde
-- de palatio = paleiswacht
-- de honor = erewacht
-- de incendio = brandwacht
-- nocturne/de nocte = nachtwacht
vetule -- = oude garde
regimento del --s = garderegiment
4 beschermmiddel, gevest (van degen)
-- de protection/de securitate = vangrail


+ guarda-agulias sub

1 wisselwachter


+ guardabarriera sub

1 overwegwachter


+ guardaboscos sub

1 boswachter


guardaboves sub

1 ZOOLOGIA koereiger


+ guardachassa {sj} sub

1 jachtopziener, koddebeier


+ guardacolpos sub

1 stootrand, stootkussen, bumper


+ guardacorpore sub

1 lijfwacht


guardacostas sub

1 kustwacht, kustwachter
2 kustbewakingsschip


+ guardadica(s) sub

1 dijkwachter


+ guarda-esclusa sub

1 sluiswachter


guardafango sub

1 spatbord


guardafoco sub

1 vuurscherm, haardscherm


+ guardafrenos sub

1 FERROVIA remmer


+ guardafrontiera sub

1 grenswachter


+ guarda-infantes sub

1 kinderjuffrouw


+ guardalineas sub

1 FERROVIA lijnopzichter, baanopzichter, lijnwachter
2 SPORT lijnrechter, grensrechter


+ guardamalado(s) sub

1 ziekenoppasser, verpleger


+ guardamano sub

1 handbeschermer
2 gevest (van degen)


+ guardamarina sub

1 adelborst, marinecadet


+ guardamobiles sub

1 meubelbewaarplaats


+ guardaparco sub

1 parkwachter


+ guardapisca sub

1 visserijopzichter
2 vaartuig dat toezicht houdt op de visserij


+ guardaporto sub

1 havenmeester
2 boot van de havendienst


guardar v

1 bewaken, toezicht houden op, passen op, hoeden
-- le infantes = op de kinderen passen
-- un malado = bij een zieke waken
-- le entrata = de toegang bewaken, toezicht houden bij de ingang
-- porcos/anseres/bestial = varkens/ganzen/vee hoeden
-- se de = zich hoeden voor
2 houden, aanhouden, vasthouden, bewaren, voor zich houden
-- un vestimento = een kledingsstuk aanhouden
-- un prisionero = een gevangene vasthouden
-- un secreto = een geheim bewaren
-- un cosa in su memoria = iets in zijn geheugen bewaren
-- le contacto con un persona = contact met iemand houden
3 (blijven) houden, in een bepaalde houding blijven
-- le equilibrio = het evenwicht bewaren
-- su calma = zijn kalmte bewaren
-- le anonymitate = anoniem blijven
-- le lecto = het bed houden
-- le oculos ben aperte = zijn ogen goed open houden
-- su color = zijn kleur houden
-- su gusto = zijn smaak houden
-- su fortia = zijn kracht houden
-- su valor = zijn waarde houden
-- rancor contra un persona = rancune blijven koesteren tegen iemand
4 in acht nemen, naleven, nakomen
-- le silentio = het stilzwijgen in acht nemen
-- su parola = zijn woord houden
-- le secreto de su nomine = zijn naam verzwijgen


guardaroba sub

1 klerenkast, kleerkast, garderobekast


+ guardasala sub

1 zaalwachter, (in museum) suppoost


+ guardasigillos sub

1 zegelbewaarder


guardator sub

1 bewaker, bewaarder, hoeder, oppasser
-- de prision = gevangenbewaarder, cipier


+ guardavento sub

1 windscherm


+ guardavia sub

1 baanwachter
casa de -- = baanwachterswoning


+ guardiana sub

1 bewaakster, toezichthoudster
-- de infantes = kinderoppas, kinderjuffrouw


+ guardiano sub

1 wachter, bewaker
-- de prision = gevangenbewaarder, cipier
-- de turre = torenwachter
-- de pharo = vuurtorenwachter
-- de bestias = veehoeder
-- de parking (A) = parkeerwachter
-- de ponte = brugwachter
-- de canal = kanaalwachter
-- de pedage = tolbaas
-- nocturne/de nocte = nachtwaker
-- de un casa = huisbewaarder
angelo -- = schutsengel
es io forsan le -- de mi fratre? = ben ik mijn broeders hoeder?


guarita sub

1 wachttoren
2 wachthuisje, schildwachthuisje
-- de controlo = controlehokje/post


guarnimento sub

1 het versieren, versiering, het tooien, het garneren, garnering


guarnir sub

1 versieren, tooien, garneren
2
-- de = voorzien van, uitrusten met, bezetten met, versieren met
-- de plancas = beschoeien


guarnition sub

1 versiering, garneersel, belegsel, garnituur, garnering
-- de cappellos = hoedengarneersel
-- de ferro = ijzerbeslag
-- de freno = rembekleding
carne con -- de verduras = vleesschotel met groenten
2 garnizoen, bezetting
commandante del -- = garnizoenscommandant
soldato de -- = garnizoenssoldaat
urbe/citate de -- = garnizoensstad
hospital de -- = garnizoenshospitaal
vita de -- = garnizoensleven
esser in -- = in garnizoen liggen


guarnitura sub

1 versiering, garneersel, belegsel, garnituur, garnering
-- de seta = zijden garneersel
-- de dentella = kanten garneersel
-- de villuto/velvet (A) = fluwelen garneersel
-- de freno = remvoering
-- de ferro = ijzerbeslag


+ guastafesta sub

1 spelbreker


guastar v

1 bederven, beschadigen, verknoeien, verpesten, FIGURATE verwennen
-- le mercato = de markt bederven
guastate per le uso = versleten
completemente guastate (per le uso) = totaal versleten, tot op de draad versleten
2 verkwisten, verspillen
-- energia = energie verspillen
-- su vita = zijn leven vergooien


guastator sub

1 iemand die iets bederft/beschadigt, etc.
2 verkwister, verspiller


+ Guatemala sub n pr

1 Guatemala


+ guatemaltec adj

1 van/uit Guatemala


+ guatemalteco sub

1 bewoner van Guatemala


+ guayaco sub

1 BOTANICA pokhoutboom
ligno de -- = pokhout
oleo de -- = pokhoutolie


+ guayava sub

1 (vrucht) guayava


+ gubia sub

1 guts, holle beitel
-- triangular = driekante guts


guelfe adj

1 HISTORIA van de Welfen, Welfs


guelfo sub

1 HISTORIA Welf


guerra sub

1 oorlog
-- de aggression = aanvalsoorlog
-- defensive/de defensa = verdedigingsoorlog
-- de conquesta = veroveringsoorlog
-- exterminatori/de extermination = vernietigings/uitroeiingsoorlog
-- de extenuation = uitputtingsoorlog
-- de liberation = bevrijdingsoorlog
-- de independentia = onafhankelijkheidsoorlog
-- de secession = secessieoorlog, afscheidingsoorlog
-- de guerrillas = guerrillaoorlog
-- aeree = luchtoorlog
-- chimic = chemische oorlog
-- civil de/in Espania = Spaanse burgeroorlog
-- religiose/de religion = godsdienstoorlog
-- de Trenta Annos = Dertigjarige Oorlog
-- mundial/global = wereldoorlog
-- nuclear/atomic = kernoorlog
-- racial = rassenoorlog
-- atomic, chimic e bacteriologic = ABC-oorlog
-- naval/maritime = oorlog ter zee
-- de submarinos = duikbootoorlog
-- terrestre = oorlog op het land
-- de movimento = bewegingsoorlog
-- de positiones = stellingenoorlog
-- de trencheas {sj} = loopgravenoorlog
-- psychologic = psychologische oorlog
-- ideologic = ideologische oorlogvoering
-- de cento annos = honderdjarige oorlog
-- de nervos = zenuwoorlog
-- de precios = prijzenoorlog
-- de tarifas = tarievenoorlog
-- fulmine = blitzkrieg
-- disastrose = rampzalige oorlog
-- total = totale oorlog
-- de penna = pennestrijd
-- a ultrantia = oorlog op leven en dood
deo del -- = oorlogsgod
mutilato de -- = oorlogsinvalide
anno de -- = oorlogsjaar
production de -- = oorlogsproduktie
victima de -- = oorlogsslachtoffer
tempore de -- = oorlogstijd
instrumentos de -- = oorlogstuig
pilota de -- = oorlogsvlieger
vidua de -- = oorlogsweduwe
orphano de -- = oorlogswees
gente de -- = krijgsvolk
arte de -- = krijgskunst
cavallo de -- = strijdros
consilio de -- = krijgsraad
crimine de -- = oorlogsmisdaad
criminal de -- = oorlogsmisdadiger
cruce de -- = oorlogskruis
nave de -- = oorlogsschip
porto de -- = oorlogshaven
budget del -- = oorlogsbegroting
prisa de -- = oorlogsbuit
acto de -- = oorlogsdaad
menacia de -- = oorlogsdreiging
tributo de -- = oorlogsschatting
film (A) de -- = oorlogsfilm
profitos/beneficios de -- = oorlogswinst
profitator de -- = oorlogswinstmaker, oweeër
industria de -- = oorlogsindustrie
material de -- = oorlogsmaterieel
damnos de -- = oorlogsschade
effectivo de -- = oorlogssterkte
potential de -- = oorlogspotentieel
periculo de -- = oorlogsgevaar
plano de -- = krijgsplan
theatro de -- = krijgstoneel
lege del -- = krijgswet
economia de -- = oorlogseconomie
mesura de -- = oorlogsmaatregel
instigator de -- = oorlogsophitser
debita de -- = oorlogsschuld
museo de -- = oorlogsmuseum
litteratura de -- = oorlogsliteratuur
poesia de -- = oorlogspoëzie
canto de -- = krijgszang
dansa de -- = krijgsdans
tumulto de -- = krijgsgewoel
zona de -- = krijgszone, oorlogszone
stato de -- = staat van oorlog
historia del -- = krijgsgeschiedenis
ministerio de(l) -- = ministerie van oorlog
ministro de(l) -- = minister van oorlog
spectro del -- = spook van de oorlog
psychose (-osis) del -- = oorlogspsychose
entrar in -- = aan de oorlog deelnemen
declarar le -- = de oorlog verklaren
declaration de -- = oorlogsverklaring
propaganda de -- = oorlogspropaganda
facer (le) -- = oorlog voeren
ir/partir al -- = ten strijde trekken
esser in -- con = in oorlog zijn met
-- frigide = koude oorlog
-- sancte = heilige oorlog
declarar un -- = een oorlog verklaren
sustener un -- = een oorlog volhouden


guerrear v

1 oorlog voeren


guerreator sub

1 iemand die oorlog voert, soldaat, krijgsman


guerrero sub

1 soldaat, krijgsman, krijger


guerrier adj

1 oorlog..., krijgs...
gloria -- = krijgsroem
vita -- = krijgsleven
arma -- = krijgswapen
heroe -- = krijgsheld, oorlogsheld
canto -- = krijgslied
trompetta -- = krijgstrompet
usage/costume -- = krijgsgebruik
movimento -- = krijgsbeweging
aventuras -- = krijgsavonturen
2 oorlogzuchtig, krijgshaftig, krijgslustig
nation -- = krijgshaftig volk
demonstration -- = krijgshaftig vertoon
character -- = krijgshalftigheid


guerrilla sub ESPANIOL

1 guerrilla
-- urban = stadsguerrilla
membro del -- = guerrilastrijder
truppas de -- = guerrillatroepen
tactica de -- = guerrillatactiek
2 troep guerrillastrijders


guerrillero sub ESPANIOL

1 guerrillastrijder


guida sub

1 gids, leider, leidsman
-- de montania = berggids
sequer le -- = de gids volgen
can -- = geleidehond
sub le -- de = onder leiding van
2 gids, reiswijzer, handleiding, vademecum
-- ferroviari/de ferrovia = spoorboekje
-- de viage = reisgids
-- de Frisia = gids voor Friesland
-- de Bilthoven = gids voor Bilthoven
-- del telephono = telefoongids
-- jalne/de professiones = gouden gids
-- del radio e del television = omroepblad/gids
-- touristic {oe} = toeristische gids
PHOTOGRAPHIA numero -- = richtgetal
fossile -- = gidsfossiel
mineral -- = gidsmineraal
3 instrument of deel daarvan dat beweging leidt: sponning, geleibaan, leikabel, (ge)leistang, leider, richtbout,

teugel (paard), etc.

-- de bicycletta = fietsstuur
-- sportive (de bicycletta) = sportstuur


+ guidalineas sub

1 lijnenblad, transparant


guidar v

1 (ge)leiden
-- un ceco = een blinde geleiden
-- le truppas = de troepen aanvoeren
-- al victoria = naar de overwinning leiden
-- un delegation = een delegatie leiden
-- le visitantes in un museo = de bezoekers in een museum rondleiden
2 besturen, rijden (auto, paard, etc.)
patente/permisso de -- = rijbewijs
examine pro patente/permisso de -- = rijexamen


+ guidate adj

1 begeleid, met een gids, onder begeleiding van een gids
visita -- = rondleiding


+ guilda sub

1 gilde
-- de paneteros = bakkersgilde
cuppa de -- = gildebeker
sede de un -- = gildehuis
sala de reunion de un -- = gildekamer
registro del -- = gildeboek
privilegio de un -- = gildekeur


+ Guilhelmo sub n pr

1 Willem
-- le Taciturno = Willem de Zwijger
le bandiera de -- le Taciturno = de prinsenvlag


guillotina {gi} sub

1 guillotine


guillotinada {gi} sub

1 massale terechtstelling met de guillotine


guillotinamento {gi} sub

1 het guillotineren, terechtstelling met de guillotine


guillotinar {gi} v

1 guillotineren, terechtstellen met de guillotine


+ guindar {gi} v

1 (mbv een takel) ophijsen, opwinden


Guinea {gi} sub n pr

1 Guinee
Golfo de -- = Golf van Guinee
gallina de -- = parelhoen
guinea = guinje (munt)


guirlanda {gi} sub

1 (bloem)slinger, guirlande
-- de flores = bloemslinger
adornar con --s = slingers ophangen


guirlandar {gi} v

1 bekransen, omkransen, behangen met slingers


guisa {gi} sub

1 wijze, manier, vorm
a/in -- de = in de vorm van
ager/facer a su -- = naar eigen goeddunken handelen


guitarra {gi} sub

1 gitaar
-- de jazz (A) = jazzgitaar
-- electric = elektrische gitaar
-- acustic = akoestische gitaar
-- rhythmic = slaggitaar
-- basse = basgitaar
ventre de un -- = buik van een gitaar


guitarrista {gi} sub

1 gitarist, gitaarspeler


gulash sub

1 goelasj


gulfstream sub ANGLESE

1 Golfstroom


gumma sub

1 BOTANICA gom
-- arabic = Arabische gom
2 gummi, rubber
bottas de -- = gummi/rubberlaarzen
talon de -- = gummi/rubberhak
guanto de -- = gummi/rubberhandschoen
tubo de -- = gummi/rubberslang
revestimento de -- = gummi/rubberbekleding
matta de -- = gummi/rubbermat
tela de -- = gummi/rubberdoek
cablo de -- = gummi/rubberkabel
galocha/superscarpa de -- = gummi/rubberoverschoen
pupa de -- = gummipop
impermeabile de -- = gummioverjas
anello de -- = gummi/rubberring
solea de -- = gummi/rubberzool
baston de -- = gummistok
articulos de -- = gummiwaren
solution de -- = solutie (plakmiddel)
bolla/pastilla de -- = gombal
-- elastic = gomelastiek
-- spongiose/spumose/scumose = schuimrubber
-- a/de masticar = kauwgom
-- pro/de tinta = inktgom


+ gummagutta sub

1 guttegom, gittegom


gummar v

1 met gom behandelen/bestrijken
2 uitgommen, uitvlakken


+ gummate adj

1 gegomd
etiquetta -- = gegomd etiket
non -- = ongegomd
banda -- = gomstrook


gummiero sub

1 rubberboom


gummifere adj

1 gomhoudend, gom afscheidend
planta -- = gom-houdende plant


gummose adj

1 gomachtig, gomhoudend, gommig
resina -- = gomhars


gummositate sub

1 gomachtigheid


+ guppy sub ANGLESE

1 ZOOLOGIA gup, guppy


gurgite sub

1 afgrond, kloof, draaikolk, maalstroom
2 keel, strot, hals, krop (van vogel)
inflammation del -- = keelontsteking
haber un bolla/nodo in le -- = een brok in de keel hebben
haber le -- sic = een droge keel hebben
mal de -- = keelpijn


+ gurguliamento sub

1 (het) klokken, (het) murmelen, (het) klateren, geklok, gemurmel,

geklater

2 het borrelen (in de ingewanden)


gurguliar v

1 klokken, murmelen, klateren
2 borrelen (in de ingewanden)


+ guru sub

1 (in India) goeroe
2 goeroe, leermeester


gustabile adj

1 te proeven, wat men kan proeven
2 smakelijk, lekker


gustar v

1 proeven
-- un platto = een gerecht proeven
2 smaak vinden in, lekker vinden, genieten van, houden van, behagen scheppen in
illes ha gustate le cena = zij vonden het avondeten lekker


gustation sub

1 smaak, het proeven
organos del -- = smaakorganen


gustative adj

1 smaak..., van de smaak
organos -- = smaakorganen
nervo -- = smaakzenuw
papilla -- = smaakpapil
cellula -- = smaakcel
stimulo -- = smaakprikkel
facultate -- = smaakvermogen
sensation -- = smaakgewaarwording
senso -- = smaakzin
haber un senso -- multo disveloppate = een fijne/scherpe smaak hebben


+ gustator sub

1 proever


+ gustatori adj

1 Vide: gustative


gusto sub

1 smaak (zintuig)
senso del -- = smaakzin
organo del -- = smaakorgaan
papilla de -- = smaakpapil
nervo del -- = smaakzenuw
cellula del -- = smaakcel
2 smaak
aqua pur non ha -- = zuiver water heeft geen smaak
-- acide = zure smaak
-- amar = bittere smaak
-- dulce = zoete smaak
-- dulciastre = zoetige smaak
-- piccante = pikante/pittige smaak
-- terrose = grondsmaak, gronderigheid
-- abominabile/nauseabunde = walgelijke smaak
-- detestabile = afschuwelijke smaak
-- ferruginose = ijzersmaak
-- de melle = honingsmaak
-- de cipolla = uiesmaak
-- anticipate = voorsmaak
haber un mal -- in le bucca = een vieze smaak in de mond hebben
haber le -- de un cosa = naar iets smaken
haber un -- farinose = melig smaken
cambio de -- = verandering van smaak
manco de -- = smakeloosheid
perdita de -- = smaakverlies
guardar su -- = zijn smaak houden
mangiar con -- = met smaak eten
3 smaak, voorliefde, lust, aantrekking
-- regnante/currente/imperante = heersende smaak
haber -- pro = zich aangetrokken voelen door, iets gaan waarderen
prender -- a un cosa = de smaak van iets te pakken krijgen
deformation/perversion/pervertimento del -- = smaakbederf
trovar -- in un cosa = behagen scheppen in iets
secundo su proprie -- = naar eigen smaak
de bon -- = van goede smaak getuigend, smaakvol
de mal -- = van slechte smaak getuigend
burla de mal -- = smakeloze grap
es toto de vostre --? = is alles naar believen?
isto es un question de --(s) = dat is een kwestie van smaak
4 stijl, manier, trant
in le -- de Vermeer = in de trant/stijl van Vermeer


+ gustometria adj

1 gustometrie


gustose adj

1 (anque FIGURATE) smakelijk, lekker
repasto -- = smakelijk maal
conto -- = smakelijk verhaal
un anecdota --mente contate = een sma-kelijk vertelde anekdote


+ gustositate sub

1 smakelijkheid
-- de un bon platto = smakelijkheid van een lekker gerecht


gutta( I) sub

1 druppel
-- de pluvia = regendruppel
-- de sudor = zweetdruppel
-- de rore/de ros = dauwdruppel
-- de sanguine = druppel bloed
--s ferruginose = staaldruppels
--s contra le tusse = hoestdruppels
--s pro le naso = neusdruppels
--s pro le oculos = oogdruppels
-- a -- = druppelsgewijs
infunder -- a -- = indruppelen
2 ARTE DE CONSTRUER klein kegelvormig ornament (in Dorische stijl)
3 MEDICINA jicht
-- saturnin = loodjicht
-- in le manos = handjicht
-- digital = vingerjicht
attacco de -- = jichtaanval


gutta (II) sub

1 CHIMIA gutta


guttapercha {sj}a sub

1 guttapercha


guttar v

1 druppelen, druipen
tappo que gutta = druppende kraan


guttiera sub

1 goot
-- de zinc = zinken goot


guttiferas sub pl

1 BOTANICA guttiferae


guttifere adj

1 gom leverend


+ guttiforme adj

1 druppelvormig


guttose adj

1 jichtig, jicht...
accesso/attacco -- = jichtaanval


+ guttoso sub

1 jichtlijder
calceas pro --s = jichtkousen


guttural adj

1 keel..., gutturaal
consonante -- = keelklinker, velaire
sono -- = keelklank
voce -- = keelstem
arteria -- = keelslagader


gutturalisar v

1 met keelklank uitspreken


gutturalisation sub

1 het uitspreken met keelklank


gutture sub

1 keel, strot
inflammation del -- = keelontsteking
-- sic = droge keel


+ Guyana sub n pr

1 Guyana


+ guyanese sub

1 guyanees


+ guyanese adj

1 guyanees


+ gymnadenia sub

1 BOTANICA muggenorchis


gymnasiarcha sub

1 HISTORIA GREC hoofd van een gymnasium


gymnasio sub

1 gymnastiekschool, gymnastieklokaal
2 gymnasium


gymnasta sub

1 gymnast, turner


gymnastic adj

1 gymnastisch, gymnastiek...
exercitios -- = gymnastiekoefeningen
passo -- = looppas
societate/association/club (A) -- = gymnastiekvereniging


gymnastica sub

1 gymnastiek
scarpa de -- = gymnastiekschoen
shorts (A) de -- = gymnastiekbroekje
sala de -- = gymnastiekzaal
apparato/instrumento de -- = gymnastiektoestel
societate/association/club de -- = gymnastiekvereniging
-- matinal/matutin = ochtendgymnastiek
-- cerebral/mental = hersengymnastiek
-- corrective = gymnastiek ter correctie van de houding
-- de equilibrio = evenwichtsgymnastiek
-- rhythmic = ritmische gymnastiek
-- respiratori = ademhalingsgymnastiek
-- svedese = Zweedse gymnastiek


gymnic adj

1 gymnastisch
exercitios -- = gymnastische oefeningen


gymnoblaste adj

1 ZOOLOGIA gymnoblastisch


+ gymnocarpe adj

1 BOTANICA gymnocarp, basteloos


+ gymnopode adj

1 ZOOLOGIA naaktvoetig


+ gymnoptere adj

1 ZOOLOGIA naaktvleugelig


gymnosophista sub

1 gymnosofist, yogi, asceet


gymnospermas sub pl

1 BOTANICA naaktzadigen


gymnosperme adj

1 BOTANICA naaktzadig, gymnosperm


gymnoto sub

1 BOTANICA sidderaal


gynandre adj

1 BOTANICA helmstijlig


gynandro sub

1 BOTANICA helmstijlige plant


+ gynandromorphe adj

1 BIOLOGIA gynandromorf


+ gynandromorphia

1 BIOLOGIA gynandromorfie


gyneceo sub

1 ANTIQUITATE gynaeceum, vrouwenvertrek, vrouwenverblijf


gynecocratia sub

1 gynecocratie, vrouwenheerschappij, vrouwenregering


gynecocratic adj

1 gynecocratisch


+ gynecolatra sub

1 vrouwenvereerder


+ gynecolatria sub

1 vrouwenverering


gynecologia sub

1 gynecologie, leer der vrouwenziekten


gynecologic adj

1 gynecologisch
maladia -- = vrouwenziekte
clinica -- = vrouwenkliniek
tractamento -- = gynecologische behandeling
examine -- = gynecologisch onderzoek
chirurgia -- = gynecologische chirurgie


gynecologista sub

1 gynecoloog, vrouwenarts


gynecologo sub

1 gynecoloog, vrouwenarts


+ gynecomastia sub

1 MEDICINA gynaecomastie (abnormale borstomvang bij mannen)


gynobase sub

1 BOTANICA gynobasis


gynophoro sub

1 BOTANICA gynofoor


+ gypetobarbate/barbute sub

1 ZOOLOGIA baardgier, lammergier


+ gypseria sub

1 gipsfabriek


gypsero sub

1 handelaar in gips, verkoper van gips
2 iemand die gips verwerkt, pleisteraar
martello de -- = plakhamer


+ gypsicola sub

1 BOTANICA op gipsgrond groeiende plant


+ gypsicole adj

1 BOTANICA op gipsgrond groeiend


gypsiera sub

1 opslagplaats van gips, gipsgroeve


gypsifere adj

1 MINERALOGIA gipshoudend


gypso sub

1 MINERALOGIA gips
crystallos de -- = gipskristallen
2 pleister(steen), gips
statua de -- = gipsbeeld
reproduction in -- = gipsafdruk/afgietsel
modello de -- = gipsmodel
modulo de -- = gipsvorm
masca/mascara de -- = gipsmasker
revestimento de -- = bepleistering
mortero de -- = gipsmortel
bandage de -- = gipsverband/zwachtel
fabrica de -- = gipsfabriek
ornamento in -- = pleisterornament
-- de marcha {sj} = loopgips


+ gypsophila sub

1 BOTANICA gipskruid
-- paniculate = bruidssluier, sluierkruid
-- mural = gaffelsteng


gypsose adj

1 MINERALOGIA gipshoudend, gips..., gipsachtig
alabastro -- = gipsalbast


+ gyrino sub

1 ZOOLOGIA draaikever, schrijverke


gyro sub

1 het draaien, draaiing, rondgaande beweging
functionar a plen --s = op volle toeren draaien
-- de novanta grados = kwartslag
2 ANATOMIA gyrus


+ gyrobussola sub

1 gyrokompas


+ gyrocarpe adj

1 BOTANICA met (bij het afvallen) in het rond dwarrelende vruchten


+ gyrocompasso sub

1 gyrokompas


+ gyromagnetic adj

1 gyromagnetisch
effecto -- = gyromagnetisch effect


+ gyromantia sub

1 gyromantie


gyrometro sub

1 draaisnelheidsmeter, gyrometer


gyroscopic adj

1 gyroscopisch
compasso/bussola -- = gyroscopisch kompas, tolkompas
stabilisator -- = stabilisator gyroscopic, gyrostabilisator
effecto -- = gyroscopisch effect
horizonte -- = gyroscopische horizon


gyroscopio sub

1 gyroscoop
-- laser (A) = lasergyroscoop


+ gyrostabilisator sub

1 gyrostabilisator, gyroscopische stabilisator


gyrostatic adj

1 gyrostatisch
dynamica -- = gyro-statische dynamica


gyrostato sub

1 gyrostaat


+ gyrovage adj

1 zwervend


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori