FANDOM


ja ( =jam) adv

1 reeds, al
2 dadelijk, meteen
3 daarnet, zoëven


+ jaborandi sub

1 BOTANICA jaborandi (heester uit Zuid-Amerika)


+ jacaranda sub

1 BOTANICA jacaranda (trompetboomachtige)


+ jacea sub

1 BOTANICA knoopkruid


jacer v

1 liggen
ille jace in su lecto = hij ligt in zijn bed
-- exanime al solo = dood op de grond liggen
(op graf) hic jace = hier rust


jachetta sub

1 buis, jekkertje, jasje, colbert
-- sportive/de sport (A) = sportjasje
-- de frac = rokjas
-- de fortia = dwangbuis


jacimento sub

1 GEOLOGIA afzetting, laag
-- de mineral = ertslaag
-- carbonifere/de carbon (fossile) = steenkoolbedding
-- de lignite = bruinkoolbedding
-- de gas natural = gasveld, gasbel
-- de auro = goudhoudende laag, goudafzetting
-- de plumbo = loodlaag
-- de argento = zilverafzetting
-- salifere = zouthoudende laag
-- petrolifere = olieveld
-- diamantifere = diamantveld
--s neritic = neritische afzettingen


+ jackpot sub ANGLESE

1 jackpot


jaco sub

1 buis, jak, jas


jacobin adj

1 dominicaans
2 HISTORIA jacobijns


jacobinismo sub

1 jacobinisme


jacobino sub

1 Dominicaan
2 HISTORIA Jacobijn
club (A) de --s = Jacobijnenclub


jacobita sub

1 HISTORIA Jakobiet


jacobitismo sub

1 HISTORIA jakobitisme


Jacobo sub n pr

1 Jacobus, Jacob
scala de -- = Jacobsladder


jacular v

1 werpen, gooien, wegslingeren


jaculation sub

1 het werpen, het gooien, het wegslingeren


jaculatori adj

1 kort en vurig
precaria/oration -- = schietgebed


+ jaculatoria sub

1 schietgebed


jada sub

1 jade
statuetta de -- = beeldje van jade


+ jaguar sub

1 ZOOLOGIA jaguar


+ jalnastre adj

1 geelachtig, gelig


jalne adj

1 geel
-- aurate = goudgeel
-- clar/pallide = lichtgeel
racia -- = gele ras
febre -- = gele koorts
Mar Jalne = Gele Zee
PHOTOGRAPHIA filtro -- = geelfilter
periculo -- = gele gevaar
SPORT carta -- = gele kaart
guida --, paginas -- = gouden gids


+ jalne sub

1 (het) geel, gele kleurstof
tubo de -- = tube gele verf


jalnessa sub

1 het geel zijn
2 geelzucht
3 AGRICULTURA vergelingsziekte (bijv. bij bieten)


+ jalnette adj

1 gelig, geelachtig


+ jalnimento sub

1 het vergelen, vergeling


+ jalnir v

1 vergelen


+ jalon sub

1 bakenstok, jalon, richtvaan
-- de agrimensor = meetstok
alinear --es = bakenstokken op een rij zetten


+ jalonamento sub

1 het afbakenen


+ jalonar v

1 bakenstokken zetten, afbakenen
-- un terreno = een terrein afperken/afpalen


+ jalonator sub

1 persoon die bakenstokken uitzet


jalousie sub FRANCESE

1 (zonne)blind, jaloezie


jam adv

1 reeds, al
2 dadelijk, meteen
3 daarnet, zoëven


+ Jamaica sub n pr

1 Jamaïca


+ jamaican adj

1 Jamaïcaans


+ jamaicano sub

1 Jamaïcaan


+ jamboree sub ANGLESE

1 jamboree


jammais adv

1 ooit
non ... -- = nooit
--! = nooit!


+ jam-session sub ANGLESE

1 jam-session


+ janissaro sub

1 HISTORIA janitsaar (Turkse soldaat)


Jano sub n pr

1 RELIGION ROMAN Janus
capite/testa de -- = Januskop
templo de -- = Janustempel


+ jansenismo sub

1 RELIGION jansenisme


+ jansenista sub

1 RELIGION jansenist


+ jansenista adj

1 RELIGION jansenistisch
doctrina -- = jansenistische leer


+ janta sub

1 velg
-- de rota = radvelg
banda de -- = velglint
freno al/super le -- = velgrem
largor de -- = velgbreedte
spissor de -- = velgdikte
profilo de -- = velgprofiel
ruptura de -- = velgbreuk


januario sub

1 januari
le mense de -- = de maand januari


Japhet sub

1 BIBLIA Jafet


+ japhetic adj

1 jafetisch
theoria -- = jafetische theorie


Japon sub n pr

1 Japan


japonese adj

1 Japans, Japanees
lingua -- = Japanse taal
flotta -- = Japanse vloot
flabello -- = Japanse waaier
laccas -- = Japans lakwerk


japonese sub

1 Japanner
2 Japans (taal)


+ japoneseria sub

1 japonaiserie, japannerie


+ japonisar adj

1 Japans maken, een Japans karakter geven aan


+ japonisation sub

1 het geven van een Japans karakter aan, het Japans maken


jardin sub

1 tuin
le -- de Eden = de hof van Eden
-- public = park, plantsoen
-- botanic = botanische tuin
-- de rosas = rozentuin
-- de flores = bloementuin
-- de legumines/verduras = groentetuin
-- de fructos = boomgaard
-- ornamental = sierplant
-- aquatic = watertuin
-- de hiberno = wintertuin
-- zoologic = dierentuin
-- del schola = schooltuin
-- de hiberno = wintertuin
cisorios de -- = tuinschaar
mobiles de -- = tuinmeubelen
tabula de -- = tuintafel
haga/sepe del -- = tuinhaag/heg
laborar/travaliar in le -- = in de tuin werken
plantar un -- = een tuin aanleggen


jardinage sub

1 het tuinieren
amateur de -- = tuinliefhebber
utensiles/material de -- = tuingereedschap
facer le -- = tuinieren


jardinar v

1 tuinieren


jardineria sub

1 (het) tuinieren


jardinero sub

1 tuinier, tuinman, hovenier


jardiniera sub

1 bloembak, jardinière


jargon sub FRANCESE

1 brabbeltaal, koeterwaals, jargon, bargoens
2 vaktaal
-- de fures = dieventaal
-- commercial/de affaires (F) = handelstaal
-- cynegetic/de chassatores {sj} = jagerstaal


jargonar v

1 een jargon praten, brabbelen, koeterwaals spreken
-- un lingua estranie = een vreemde taal brabbelen


+ jarovisation sub

1 Vide: vernalisation


jarra sub

1 aarden dikbuikige kruik, pot, kan
-- de vino = kan wijn
-- de bira = kan bier


+ jasione sub

1 BOTANICA
-- maritime/montan = zandblauwtje


jasmin sub

1 BOTANICA jasmijn
-- nudiflor/de hiberno = winterjasmijn
-- odorante = welriekende jasmijn
flor de -- = jasmijnbloem
arbusto de -- = jasmijnstruik
perfumo/aroma de -- = jasmijngeur
the al -- = jasmijnthee


+ jaspe sub

1 MINERALOGIA jaspis
-- nigre = zwarte jaspis
-- sanguinee = bloedjaspis
-- lactose = melksteen


+ Java sub n pr

1 Java
Banco de -- = Javase Bank
ris de -- = javarijst
caffe de -- = javakoffie


+ javanese sub

1 Javaan
2 Javaans (taal)


+ javanese adj

1 Javaans


+ javelina sub

1 (lange, dunne) werpspies


+ javelotto sub

1 werpspies, speer
lancear le -- = speerwerpen
le lanceamento del -- = het speerwerpen
lanceator del -- = speerwerper


jazz sub ANGLESE

1 jazz
musica de -- = jazzmuziek
orchestra de -- = jazzorkest
compositor de -- = jazzcomponist
trumpettista de -- = jazztrompetist
pianista de -- = jazzpianist
rhythmo de -- = jazzritme
disco de -- = jazzplaat
improvisation de -- = jazzimprovisatie
gitarra/guitarra de -- = jazzgitaar
ballet de -- = jazzballet
sonator de -- = jazzspeler


+ jazz-band sub ANGLESE

1 jazz-band


+ jazzificar {e} v

1 verjazzen


+ jazzista adj

1 jazz...
orchestra -- = jazzorkest


jazzistic adj

1 jazz...


+ jeans sub ANGLESE

1 spijkerstof
costume de -- = spijkerpak
mantello de -- = spijkerjas
gonnella de -- = spijkerrok
jachetta de -- = spijkerjasje
blue-jeans (A) = spijkerbroek


+ jectabile adj

1 wegwerp...
articulo -- = wegwerpartikel
accenditor -- = wegwerpaansteker


jectar v

1 werpen, gooien
-- in basso = neergooien
-- in aere = in de lucht gooien
-- a terra = neergooien, op de grond gooien
-- se al pedes de un persona = voor iemand neervallen
-- se super le inimico = zich op de vijand storten
-- le prime petra = de eerste steen werpen
-- le confusion in le spiritos = verwarring zaaien in de geesten


+ jectata sub

1 pier, havendam, havenhoofd


+ jectator sub

1 werper


+ jecto sub

1 (het) werpen, worp
a un -- de petra = op een steenworp
-- de datos = teerlingworp
2 straal (water, etc.)
motor a -- = straalmotor
avion a -- = straalvliegtuig
propulsion a -- = straalaandrijving
tubo a -- = spuitstuk
-- de flamma = steekvlam
-- de sablo/arena = zandstraal
-- de aqua = waterstraal
-- de aere = luchtstraal


+ jeep sub ANGLESE

1 jeep


Jehovah sub n pr

1 RELIGION Jehova
testes de -- = Jehova's getuigen


jejun adj

1 nuchter (met een lege maag)


+ jejunal adj

1 mbt de nuchtere darm


jejunar v

1 niet eten, vasten


+ jejunator sub

1 vaster
-- professional = hongerkunstenaar


jejuno (I) sub

1 het vasten
jorno de -- = vastendag


jejuno (II) sub

1 ANATOMIA nuchtere darm, jejunum
van de -- = jejunal


jelose adj

1 jaloers, afgunstig
amor -- = liefde waarin voor anderen geen plaats is
2 zeer gehecht (aan), erg gesteld (op), verlangend (naar),

angstvallig wakend (voor)

esser -- del libertate = zeer gehecht zijn aan de vrijheid


jelosia sub

1 jaloezie, afgunst
esser devorate de -- = door afgunst verteerd worden


jentaculo sub

1 ontbijt
-- legier = licht ontbijt
-- substantial = stevig ontbijt
camera/lecto con -- = logies met ontbijt
prender le -- = ontbijten


jentar v

1 ontbijten


jentar sub

1 ontbijt
-- legier = licht ontbijt
-- substantial = stevig ontbijt
camera con -- = logies met ontbijt
prender le -- = ontbijten


Jeremia sub n pr

1 BIBLIA Jeremia


jeremiade sub

1 jeremiade, jammerklacht, geklaag, klaagzang


Jericho sub n pr

1 Jericho


+ jerrycan sub ANGLESE

1 jerrycan


+ jersey sub ANGLESE

1 jersey
-- de football (A) = voetbaltrui/shirt


Jerusalem sub n pr

1 Jerusalem


jesuita sub

1 CATHOLICISMO Jezuïet
patre -- = jezuïetenpater
ecclesia de --s = jezuïetenkerk
monasterio de --s = jezuïetenklooster
2 hypocriet, huichelaar


jesuita adj

1 jezuïtisch
2 hypocriet, huichelachtig


+ jesuitic adj

1 CATHOLICISMO jezuïtisch
2 huichelachtig, hypocriet
moral -- = jezuïetenmoraal


jesuitismo sub

1 jezuïtisme, leer der Jezuïeten
2 huichelachtig gedrag


Jesus sub n pr

1 Jezus
fanatico de -- = Jezusfreak
-- es le salvation = Jezus redt


+ jetlag sub ANGLESE

1 jetlag


+ jeton sub FRANCESE

1 munt(je) (voor automaat)
-- de telephono = telefoonmunt


+ jet set sub ANGLESE

1 jet-set


+ jet-stream sub ANGLESE

1 METEO jet-stream (snelle stroming in de troposfeer)


jiga sub

1 horlepijp (danswijsje)


jigar v

1 de horlepijp dansen/hopsen


+ jihad sub

1 jihad


+ job sub ANGLESE

1 job, baan


+ Job sub n pr

1 Job
povre/paupere como -- = zo arm als Job


jocar v

1 spelen
-- al datos = dobbelen
-- al cartas = kaarten
-- al chacos {sj} = schaken
-- al damas = dammen
-- al football (A) = voetballen
-- al hockey (A) = hockeyen
-- al tennis (A) = tennissen
-- (le) duple joco = dubbel spel spelen
-- un joco periculose = een gevaarlijk spel spelen
2 gokken
3 toneelspelen
-- le rolo/parte de Badeloch = de rol van Badeloch spelen
-- al mercante = winkeltje spelen
-- al soldato = soldaatje spelen


jocator sub

1 speler
mal -- = slecht verliezer
-- de cartas = kaartspeler
-- de flauta = fluitspeler
-- de chaco = schaakspeler, schaker<BR<
SPORT
-- professional = beroepsspeler
-- professional de football (A) = beroepsvoetballer
-- de reserva = reservespeler
2 gokker
spelunca de --es = speelhol
-- fraudulente = valsspeler


jockey sub ANGLESE

1 jockey


joco sub

1 spel (van kinderen, van voetballers, etc.), spel (muziek, toneel),

(schaak/etc.-)spel

pan e --s = brood en spelen
--s olympic = Olympische Spelen
-- de flechettas {sj} = dartspel, darts
-- de celamento = verstoppertje
-- de pignores = pandspel, pandverbeuren
-- de societate = gezelschapsspel
-- de tabuliero = bordspel
-- de feria = kermisspel
-- de hasardo = kansspel, hazardspel
-- amorose = liefdesspel
-- de lineas = lijnenspel
-- del imagination = spel der verbeelding
le -- del vento e del undas = het spel van wind en golven
le -- del umbra e del lumine = het spel van licht en schaduw
SPORT foris de/foras de -- = buitenspel
nivello/qualitate del -- = spelpeil
sala de --(s) = speelzaal
hall (A) de --s = automatenhal
campo/terreno de --(s) = speelterrein
director del --(s) = spelleider
regula de -- = spelregel
mitter in -- le vita de un persona = iemands leven op het spel zetten
2 het spelen
-- infantil/infantin = kinderspel
3 het gokken
demonio/demone del -- = speelduivel
tabula de -- = speeltafel
casa de -- = speelhuis
casa de -- clandestin = speelhol
4 spel (set van dingen om een spel te spelen)
-- de oca = ganzebord
-- de cartas = stel kaarten
5 stel, set
-- de casseroles = set pannen
-- de buttones = knopengarnituur
-- de utensiles = gereedschapsset
6 TECHNICA speling
-- regulabile = verstelbare speling
haber -- = speling hebben
iste corda non ha bastante -- = dit touw heeft niet genoeg speling
-- del cylindro = speling in de cilinder
7 scherts, kwinkslag, grap
-- de parolas = woordspeling


jocose adj

1 grappig, kluchtig, schertsend
observation -- = grappige/schertsende opmerking


+ jocositate sub

1 grappigheid, olijkheid, guitigheid


jocular adj

1 grappig, snaaks, guitig, olijk


jocular v

1 jongleren, goochelen
-- con cifras = goochelen met cijfers
FIGURATE on non debe -- con un troppo grande numero de bollas = je moet niet te veel hooi op de

vork nemen

joculator sub

1 jongleur, goochelaar


joculeria sub

1 het jongleren, het goochelen, gegoochel


joculo sub

1 grapje, mopje, aardigheidje
2 stuk speelgoed
-- strepente = rammelaar
--s = speelgoed
--s inoffensive = ongevaarlijk speelgoed
--s dismontabile = demontabel speelgoed
fabrica de --s = speelgoedfabriek
fabricante de --s = speelgoedfabrikant
fabrication de --s = speelgoedfabricage
industria de --s = speelgoedindustrie
armario de --s = speelgoedkast
esser le -- del fortuna = de speelbal der fortuin zijn


+ joggar v

1 joggen


+ jogger sub ANGLESE

1 jogger


+ jogging sub ANGLESE

1 jogging, het joggen
practicar le/facer -- = joggen
scarpa/calceo de -- = trimschoen


Johanna sub

1 Johanna


Johannes sub n pr

1 Johannes


+ johannique adj

1 van Johannes
Evangile -- = evangelio johannic


johannita sub

1 Johannieter (lid van de orde der Johannieters)


+ johannita adj

1 johannieter
-- orde = ordine johannita


+ joia sub

1 vreugde, blijdschap
le -- e le dolor = vreugde en verdriet
-- del travalio/del labor = arbeidsvreugde
le --s del mundo = aardse vreugden
le --s del vita = de geneugten des levens
manifestationes de -- = uitingen van vreugde
canto de -- = vreugdezang
foco de -- = vreugdevuur
-- interior = binnenpret
-- intense = intense vreugde
esser folle de -- = gek van vreugde zijn
transportate de -- = buiten zichzelf van vreugde
-- exuberante = uitgelaten vreugde
-- celeste = hemelse vreugde
exteriorisar su = zijn vreugde uiten
radiar de -- = glunderen/stralen van blijdschap


joiel sub

1 juweel, sieraad
--es del corona = kroonjuwelen
coffretto pro --es = juwelenkistje
fur/robator de --s = juwelendief
furto/robamento de --s = juwelendiefstal
realisar un -- in auro = een sieraad in goud uitvoeren


joieleria sub

1 juweliersvak
2 juwelierszaak
3 juwelierswerk
4 handel in juwelen


joielero sub

1 juwelier


+ joint sub ANGLESE

1 drugsigaret, joint, stikkie
fumar un -- = een stikkie roken, blowen


+ joiose adj

1 blij, vrolijk, opgewekt, opgeruimd
cantos -- = vrolijke liederen
menar un vita -- = een leven van plezier leiden


+ joiositate sub

1 blijheid, vrolijkheid, opgewektheid, opgeruimdheid


+ joker sub

1 joker
jocar al -- = jokeren


Jonas sub n pr

1 Jonas


+ jonkheer sub NEDERLANDESE

1 jonkheer
titulo de -- = jonkheerstitel


+ Jordan sub n pr

1 Jordaan (rivier)
le ripa west del -- = de westelijke Jordaanoever


+ Jordania sub n pr

1 Jordanië


+ jordanian adj

1 Jordaans


+ jordaniano sub

1 Jordaniër


jornal sub

1 dagboek
-- intime = dagboek
scriber su -- = zijn dagboek schrijven
roman in forma de -- = roman in dagboekvorm
2 dagblad, krant, blad
-- del matino = ochtendblad
-- del vespera/vespere = avondblad
-- luminose = lichtkrant
-- mural = muurkrant
-- de schola = schoolkrant
-- regional = streekblad
articulo de -- = krantenartikel
lector de -- = krantenlezer
redaction de -- = kranteredactie
venditor de --es = krantenverkoper
livrator de --es = krantenbezorger, krantenjongen
retalio de -- = kranteknipsel
kiosque (F) de --es = krantenkiosk
papiro a/de --es = krantepapier
photo(graphia) de -- = krantefoto
3 tijdschrift
-- de moda = modeblad
-- sportive/de sport (A) = sportkrant/blad
-- illustrate = geïllustreerd tijdschrift
4 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES journaal
-- de navigation/de bordo = scheepsjournaal, logboek
5 COMMERCIO journaal
inscriber in le -- = in het journaal boeken
6 RADIO TELEVISION jornal
-- parlate = radiojournaal
-- televisate = televisiejournaal


+ jornalero sub

1 dagloner


jornalismo sub

1 journalistiek
2 pers


jornalista sub

1 journalist
-- sportive = sportjournalist
-- scientific = wetenschapsjournalist
linguage de --s = journalistentaal
circulo de --s = journalistenkring
devenir -- = in de journalistiek gaan


jornalistic adj

1 journalistiek, journalistisch
linguage -- = journalistieke taal
stilo -- = krantenstijl
carriera -- = journalistieke carriëre
activitates -- = journalistieke werkzaamheden


jornata sub

1 periode van een dag, dag
-- de travalio/de labor = arbeidsdag
-- cargate = drukke dag
-- memorabile = gedenkwaardige dag
-- frigide = koude dag
-- triste = droevige dag
viver al -- = bij de dag leven
viver su ultime --s = in zijn laatste dagen zijn
durante --s integre = dagen achtereen
excursion de un -- = dagexcursie, dagtocht
billet/carta pro le -- = dagkaart
obrero al -- = dagloner, los werkman
travalio/labor al -- = los werk
programma del -- = dagprogramma
2 dagreis


jorno sub

1 dag (tgov nacht), daglicht
-- e nocte = dag en nacht
nocte e -- = dag en nacht
astro del -- = zon
crema de -- = dagcrème
servicio de -- = dagdienst
lumine/luce del -- = daglicht
equipa de -- = dagploeg
schola de -- = dagschool
infirmero de -- = dagverpleger
infirmera de -- = dagzuster
il se face -- = het schemert, het wordt licht
2 dag (24 uur)
-- de travalio/de labor = werkdag
-- de reposo = rustdag
-- festive/de festa = feestdag
-- del Senior = Dag des Heren
-- del ultime judicio/judicamento = dag des oordeels
-- astronomic/sideral = sterredag
-- nefaste/disastrose/fatal/funeste = ongeluksdag
a --s alterne = om de andere dag
bon --! = goedendag!
platto del -- = dagschotel
precio del -- = dagprijs
tarifa del -- = dagtarief
battalia naval de tres --s = driedaagse zeeslag
sanctos del ultime --s = heiligen der laatste dagen


Joseph sub n pr

1 Josef


Josephina sub n pr

1 Josefien


+ joste sub

1 HISTORIA steekspel, toernooi


Josue sub n pr

1 Jozua


Joule {zjoel} sub

1 PHYSICA joule, wattseconde


Joule,(JamesPrescott--) sub n pr

1 Joule
lege de -- = wet van Joule
effecto -- = Joule-effect


Jove sub n pr

1 RELIGION ROMAN Jupiter
2 ASTRONOMIA jupiter


jovedi sub

1 donderdag
Jovedi Sancte = Witte Donderdag


jovial adj

1 joviaal, opgeruimd, vrolijk, blijmoedig
tono -- = joviale toon
temperamento -- = vrolijk temperament
manieras -- = joviale manieren
indole -- = opgeruimd karakter


jovialitate sub

1 jovialiteit, opgeruimdheid, vrolijkheid, blijmoedigheid


+ joy-rider sub ANGLESE

1 joy-rider


+ joy-riding sub ANGLESE

1 joy-riding


jubilante adj

1 jubelend


jubilar v

1 jubelen, juichen, zich verblijden, grote vreugde tonen


jubilar adj

1 jubel..., jubileum...
anno -- = A. jubeljaar, heilig jaar, B. jubileumjaar
indulgentia -- = jubilee-aflaat
festa -- = jubileumfeest


jubilation sub

1 gejubel, gejuich, jubelende stemming
tono de -- = juichtoon
ambiente de -- = jubelsfeer, jubelstemming


jubilator sub

1 iemand die jubelt/juicht/zich verblijdt


jubileo sub

1 jubelfeest (Joods feest)
2 CATHOLICISMO jubeljaar, jubilee
3 gouden jubileum


jubilo sub

1 uitgelaten vreugde, jubel
ambiente de -- = jubelsfeer, jubelstemming
critos de -- = gejuich


Juda sub n pr

1 BIBLIA Juda (een zoon van Jacob)
2 BIBLIA Juda (stam)
le Leon de -- = de leeuw uit de stam Juda
3 BIBLIA Juda (koninkrijk)


judaic adj

1 joods
religion -- = godsdienst van de joden, judaïsme
usos/costumes -- = joodse gebruiken
lege -- = joodse wet


+ judaicitate sub

1 (het) joods-zijn


judaisar v

1 de joodse gebruiken volgen
2 joods maken, de joodse gebruiken invoeren


judaismo sub

1 judaïsme, joodse geloof


judaista sub

1 judaïst, aanhanger van het judaïsme


+ Judas sub

1 BIBLIA Judas (schrijver van de brief in het N.T.)
2 BIBLIA Judas (Judas Iscariot)
basio/osculo de -- = judaskus
rolo de -- = judasrol
riso de -- = judaslach
3 (verraderlijk mens) judas


Judea sub n pr

1 Judea


judee adj

1 joods
populo -- = jodendom, joodse volk
cemeterio -- = jodenkerkhof
quartiero -- = jodenbuurt/wijk/hoek
fide -- = jodengeloof
infante -- = jodenkind


judeo sub

1 jood
persecution del --s = jodenvervolging
question del --s = jodenvraagstuk


+ judeochristiano sub

1 christenjood


judeoespaniol adj

1 Joods-Spaans


judeoespaniol sub

1 Joods-Spaans (taal), Ladino


judeogerman adj

1 Duits-Joods


judeogermano sub

1 Duitse Jood


judicamento sub

1 oordeel, beoordeling, mening
le ultime -- = het laatste oordeel
le jorno del ultime -- = dag des oordeels
-- dur = hard oordeel
-- negative = negatief oordeel
-- positive = positief oordeel
-- de Salomon = Salomonsoordeel
-- de Deo = godsoordeel
submitter un cosa al -- de un persona = iemand iets ter beoordeling voorleggen
-- equitabile/juste = billijk oordeel
error de -- = beoordelingsfout
-- de valor = waardeoordeel
-- matur = rijp oordeel
-- partial = partijdig oordeel
-- subjective = subjectief oordeel
-- prudente = bezonnen oordeel
maturitate de -- = rijpheid van oordeel
2 het oordelen, het rechtspreken, vonnis, uitspraak
-- definitive = definitieve uitspraak
-- interlocutori = interlocutoir vonnis
exprimer/emitter/enuciar/pronunciar un -- = een uitspraak doen


judicar v

1 oordelen, beoordelen, een mening geven (over)
-- justemente = juist oordelen
-- un cosa secundo su meritos = een zaak op zijn merites beoordelen
a -- per su parolas = naar zijn woorden te oordelen
-- necessari = het nodig achten
2 JURIDIC rechtspreken, uitspraak doen
-- un causa = rechtspreken in een zaak


judicative adj

1 oordelend


judicator sub

1 oordelaar, beoordelaar


judicatori adj

1 gerechtelijk, rechterlijk


judicatura sub

1 rechtersambt, judicatuur
2 rechterlijke macht


judice sub

1 rechter
-- de instruction = onderzoeksrechter, rechtercommissaris
-- civil = burgerlijke rechter
-- criminal = strafrechter
-- militar = militaire rechter
-- conciliator/de pace = vrederechter
-- pro infantes = kinderrechter
-- inferior = lagere rechter
-- superior = hogere rechter
-- supreme = Opperste Rechter (God)
-- impartial = onpartijdige rechter
-- auster = gestrenge rechter
comparer ante le -- = voor de rechter verschijnen, terechtstaan
recurrer al -- = naar de rechter gaan/stappen
justificar se ante le -- = zich voor de rechter verantwoorden
le -- le ha declarate culpabile = de rechter heeft hem schuldig verklaard
esser -- in su proprie causa, esser su proprie -- = rechter in eigen zaak zijn
2 arbiter, scheidsrechter, beoordelaar
3 BIBLIA richter
--s = Richteren (bijbelboek)


judicial adj

1 rechterlijk, gerechtelijk, justitieel
sententia -- = gerechtelijk vonnis
poter -- = rechterlijke macht
decision -- = gerechtelijke beslissing
ordine -- = rechtelijk bevel
medicina -- = gerechtelijke geneeskunde
vendita -- = gerechtelijke verkoop
procedura/procedimento -- = rechtspleging
sententia -- = rechterlijk vonnis
organisation -- = rechterlijke organisatie
costos -- = gerechtskosten
accordo -- = gerechtelijk akkoord
error -- = gerechtelijke dwaling
embargo -- = gerechtelijk embargo
functionario -- = rechtelijk ambtenaar
proceder judicialmente contra = gerechtelijk vervolgen


judiciari adj

1 rechterlijk, gerechtelijk
sententia -- = gerechtelijk vonnis
assistentia -- = rechtsbijstand
poter -- = rechterlijke macht
error -- = gerechtelijke dwaling
inquesta -- = gerechtelijk onderzoek
vendita -- = gerechtelijke verkoop
practica -- = rechtspractijk
persecution -- = rechtsvervolging
passato -- = strafblad


judicio sub

1 oordeel, vonnis, uitspraak
-- de Salomon = Salomonsoordeel
-- definitive = eindoordeel
-- equitabile/juste = billijk oordeel
-- dur = hard oordeel
-- arbitral = arbitraal vonnis
-- absolutori = vrijspraak
-- de Deo = godsgericht, godsoordeel
die del -- = dag des oordeels
-- ultime/final = laatste oordeel
le die del ultime -- = de jongste dag
ajornar un cosa al die del -- final = iets tot sint-juttemis uitstellen
exprimer/emitter/enunciar un -- = een oordeel uitspreken
PHILOSOPHIA -- categoric = categorisch oordeel
2 mening, oordeel
-- prudente = bezonnen oordeel
maturitate de -- = rijpheid van oordeel
con -- preconcipite = vooringenomen
3 vermogen om te oordelen, gezond verstand
le etate del -- = de jaren des onderscheids
4 rechtbank
-- per juratos = juryrechtbank
5 berechting, proces
in -- = onder de rechter


judiciose adj

1 oordeelkundig, verstandig, slim, schrander
critica -- = scherpzinnige kritiek
remarca -- = schrandere opmerking


+ judo sub

1 judo
prisa de -- = judogreep
cinctura de -- = judoband
schola de -- = judoschool
practicar le/facer -- = judoën


+ judogi sub

1 judogi


+ judoista sub

1 judoka, judoër


+ judoka sub

1 judoka, judoër


+ jugal adj

1 ANATOMIA juk...
osso -- = jukbeen


+ jugendstil sub GERMANO

1 Jugendstil


+ juglandaceas sub pl

1 BOTANICA juglandaceae, juglandaceeën, okkernootfamilie


jugo sub

1 juk (voor ossen, etc.), juk (voor het dragen van emmers, etc.), juk (van

balans)

balancia con -- = jukbalans
2 juk (van roer)
3 knechtschap, slavernij
succuter/rumper le -- del sclavitude = het juk van de slavernij van zich afschudden


jugular v

1 de hals/keel afsnijden
2 FIGURATE stopzetten, in de kiem smoren, beteugelen, de baas worden
-- un morbo/maladia = een ziekte stuiten
-- un revolta = een opstand de kop indrukken
-- le pressa = de pers aan banden leggen
-- le inflation = de inflatie een halt toeroepen


jugular adj

1 ANATOMIA hals..., keel...
glandula -- = keelklier, halsklier
vena -- = keelader, halsader, strotader
arteria -- = keelslagader
plexo -- = halszenuwknoop
corregia/banda -- = kinband


jugulo sub

1 ANATOMIA sleutelbeen
2 keel, hals


jujube sub FRANCESE

1 borstbezie, jujube
2 jujube (hoestmiddel)


jujutsu sub JAPONESE

1 jiujitsu


+ juke-box sub ANGLESE

1 juke-box


Julia sub n pr

1 Julia


julian adj

1 Juliaans
calendario -- = Juliaanse kalender
anno -- = Juliaans jaar
stilo -- = Juliaanse stijl


Juliano sub n pr

1 Julianus


Julietta sub n pr

1 Juliette


Julio sub n pr

1 Julius


julio sub

1 juli
monarchia de -- = julimonarchie


+ jumbo adj

1 jumbo..., reuze..., kolossaal


+ jumbojet sub ANGLESE

1 jumbo(straal)vliegtuig, jumbojet


+ junca sub

1 jonk (schip)


+ juncaceas sub pl

1 BOTANICA juncaceae, juncaceeën, russenfamilie


+ juncaginaceas sub pl

1 BOTANICA juncaginaceeën, zoutgrasfamilie


+ juncheto sub

1 biesbos


+ junchiera sub

1 rietveld, rietakker


+ junciforme adj

1 in de vorm van een riethalm


+ junco sub

1 BOTANICA bies, rus, riet, rietstengel
-- conglomerate = vijverbies
-- tenue = tengere rus
-- articulate = waterrus
-- diffuse = wijdgetakte rus
-- maritime/glauc = zeerus
-- baltic = noordse rus
-- bulbose = moerasrus
-- obtusiflor = padderus
-- acutiflor/sylvatic = bosrus
-- filiforme = draadrus
-- de India = rotan
(stok) canna de -- = rotting
-- pro sedias = mattenbies
sedias de -- = biezen stoelen
mattas de -- = biezen matten
corbetta de -- = biezen mandje


juncte adj

1 samengevoegd, verenigd, verbonden
effortios -- = vereende krachten
session -- = verenigde vergadering/zitting
viagiar junctemente = gezamenlijk reizen
laborar/travaliar junctemente = gezamenlijk werken
2 toegevoegd, bijgevoegd, ingesloten
nota explicative -- a un apparato = gebruiksaanwijzing bij een apparaat
hic/ci juncto = hierbij (ingesloten)


junction sub

1 het verbinden, het samenvoegen, verbinding, vereniging, aaneenvoeging, aansluiting
-- per un canal = kanaalverbinding
canal de -- = verbindingskanaal
2 verbindingspunt, samenkomst, samenvloeiing, aansluiting, knooppunt
-- de cauchu = rubberpakking


+ juncto sub

1 verbinding, las, naad
-- universal/homocinetic/a Cardan = kruiskoppeling
-- bifurcate = gaffelverbinding
-- rivetate = klinknaad
-- metallic = metaalverbinding
-- collate = lijmverbinding
-- hermetic = luchtdichte verbinding
--s de un casco = geledingen van een helm
2 voeg
-- longitudinal = legervoeg, langsvoeg
-- platte = platvoeg
-- diagonal = diagonale voeg
-- vertical = verticale voeg
-- transverse/transversal = dwarsvoeg
-- perimetric = omtrekvoeg
-- principal = hoofdvoeg
-- de contraction = krimpvoeg
-- de construction = constructievoeg
-- de dilatation = ditalatatievoeg
-- in V = V-voeg
3 gewricht
-- del genu/geniculo = kniegewricht


junctura sub

1 verbinding, vereniging, samenvoeging, aaneenvoeging, aansluiting
2 verbindingsstuk, voeg, naad, las
obturator de -- = pakking
anulo/anello de -- = pakkingring
-- cardanic = cardanische verbinding
3 gewricht
-- del digitos = knokkels
-- del genu/geniculo = kniegewricht


junger v

1 samenvoegen, samenbrengen, verbinden, verenigen, verzamelen
isthmo que junge duo continentos = landengte die twee continenten verbindt
-- le effortios = de krachten bundelen
-- le manos in prece = de handen vouwen in gebed
2 toevoegen, voegen bij


jungla sub

1 jungle, rimboe, wildernis
inferno del -- = groene hel
lege del -- = wet van de jungle
-- impenetrabile = ondoordringbare jungle


junio sub

1 juni
mense de -- = junimaand


junior adj

1 junior, jongere
Van Dam -- = Van Dam junior
boy-scout (A)-- = welp


+ junior sub

1 junior


junipero sub

1 BOTANICA jeneverbes (struik)
baca de -- = jeneverbes (vrucht)


+ junk sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES jonk


junker sub GERMANO

1 Junker


+ junta sub ESPANIOL

1 junta, generaalsbewind


Jupiter sub n pr

1 RELIGION ROMAN Jupiter
2 ASTRONOMIA Jupiter


juramento sub

1 eed
-- suppletori = suppletoire eed
-- promissori = promissoire eed
-- confirmatori = confirmatoire eed
-- decisori = decisoire eed
-- assertori = assertoire/assertorische eed
-- professional = ambtseed
-- de cavallero = riddereed
-- false = valse eed, meineed
formula de -- = eedsformule
facer/prestar -- = de eed afleggen
facer prestar le -- = de eed afnemen
prestation de -- = eedsaflegging
rumper/violar su -- = zijn eed breken/schenden
disligar/dispensar un persona del -- = iemand van zijn eed ontheffen
confirmar sub -- = onder ede bevestigen
declarar sub -- = onder ede verklaren
ratificar un declaration con un
-- = een verklaring met een eed bevestigen


jurar v

1 zweren, de eed afleggen, onder ede bevestigen
traductor jurate = beëdigd translateur
-- super le biblia = een eed op de bijbel afleggen


+ jurassic adj

1 GEOLOGIA jura...
periodo -- = jura(tijd)
formation -- = juraformatie
fauna -- = dierenwereld van de juratijd


+ jurassico sub

1 GEOLOGIA jura(tijd)


jurate adj

1 gezworen
fidelitate -- = gezworen trouw
inimico -- = gezworen vijand
2 beëdigd
teste -- = beëdigd getuige
testimonio -- = beëdigd getuigenis
taxator -- = beëdigd taxateur
traductor -- = beëdigd vertaler
judice non -- = onbeëdigde rechter


jurato sub

1 JURIDIC gezworene, jurylid
--s = jury
jurisdiction per --s = juryrechtspraak
verdicto del --s = uitspraak van de jury


juratori adj

1 onder ede, bij ede, op eed
caution -- = onder ede gedane belofte, bij ede gegeven borg(tocht)


jure sub

1 recht, rechtswetenschap
de -- = van rechtswege, rechtens
de -- e de facto = rechtens en feitelijk


juridic adj

1 gerechtelijk, rechts..., gerechtelijk, juridisch
persona -- = juridische persoon, rechtspersoon
personalitate -- = rechtspersoonlijkheid
procedimento -- = rechtspleging
contraversia -- = rechtsgeding
argumento -- = rechtsgrond
situation -- = rechtspositie
philosophia -- = rechtsfilosofie
equalitate/paritate -- = rechtsgelijkheid
inequalitate -- = rechtsongelijkheid
securitate -- = rechtszekerheid
insecuritate -- = rechtsonzekerheid
distinction -- = rechtsonderscheid
ordine -- = rechtsorde
scientia -- = rechtswetenschap
formas -- = rechtsvorm
tradition -- = rechtstraditie
vacuo -- = rechtsvacuüm
problema -- = rechtsprobleem
sphera -- = rechtssfeer
systema -- = rechtsstelsel
linguage/terminologia -- = rechtstaal, wetstaal
termino -- = rechtsterm
tradition -- = rechtstraditie
consiliero -- = rechtskundig adviseur
norma/standard (A) -- = rechtsnorm
regula -- = rechtsregel
assistentia -- = rechtskundige/juridische bijstand
studios -- = rechtsgeleerde studiën
historia -- = rechtsgeschiedenis
institution -- = rechtsinstelling
consequentia/effecto -- = rechtsgevolg
de un puncto de vista -- = uit een rechtskundig oogpunt


+ juridicitate sub

1 juridisch karakter
le -- de un disposition = het juridisch karakter van een be-schikking


jurisconsulto sub

1 rechtsgeleerde, jurist, rechtskundige, jurisconsultus


jurisdiction sub

1 rechtspraak, rechterlijke bevoegdheid, rechtsmacht, jurisdictie
-- ecclesiastic = kerkelijke rechtsspraak
-- per juratos/un jury (A) = juryrechtspraak
-- contentiose = contentieuze rechtspraak
declinar le -- = de rechtsmacht afwijzen
2 rechtsgebied, jurisdictie


jurisdictional adj

1 tot de rechtsmacht of het rechtsgebied behorend, rechterlijk, rechts...
poter/competentia -- = rechtsmacht, rechtsbevoegd-heid


jurisprudente adj

1 de jurisprudentie betreffend


jurisprudentia sub

1 rechtsgeleerdheid, rechtswetenschap, rechtsfilosofie, jurisprudentie
2 rechtscheppend vonnis
unitate de -- = eenheid van rechtspraak


jurisprudential adj

1 op de rechtsspraak betrekking hebbend
2 uit de rechtspraak voortvloeiend, rechtscheppend
precedente -- = precedent in de rechtspraak


jurista sub

1 jurist, rechtskundige, rechtsgeleerde


jury sub ANGLESE

1 gezworenen, jury
-- de honor = ereraad
membro del -- = jurylid
jurisdiction per un -- = juryrechtspraak
verdicto del -- = uitspraak van de jury


+ justa sub

1 HISTORIA steekspel, toernooi


juste adj

1 rechtvaardig, eerlijk, onpartijdig, juist
recompensa -- = juiste beloning
salario -- = rechtvaardig loon
pace -- = eerlijke/rechtvaardige vrede
2 precies, nauwkeurig, juist
-- medio = gulden middenweg
pagar con moneta -- = met gepast geld betalen
mi horologio non es -- = mijn horloge gaat niet gelijk
estimar un servicio a su -- valor = een dienst op zijn juiste waarde schatten


justessa sub

1 juistheid, nauwkeurigheid, precisie
le -- de un hypothese (-esis) = de juistheid van een hypothese
le -- de un calculo = de nauwkeurigheid van een berekening
contestar le -- de un rationamento = de juistheid van een redenering in twijfel trekken


justificabile adj

1 te rechtvaardigen, te verdedigen, verdedigbaar


+ justificante adj

1 rechtvaardigmakend
RELIGION gratia -- = rechtvaardigmakende genade


justificar adj

1 rechtvaardigen, verdedigen, bewijzen, verantwoorden
-- se ante le judice = zich voor de rechter verantwoorden
le practica lo justifica = dat is door het gebruik gewettigd
le fin justifica le medios = het doel heiligt de middelen
isto non pote esser justificate = dat valt niet goed te praten
2 TYPOGRAPHIA (ad)justeren, op de juiste regellengte brengen, opvullen (tot

regels)

justificate adj

1 gerechtvaardigd, terecht
absentia -- = geoorloofd (school)verzuim
absentia non -- = ongeoorloofd (school)verzuim
-- pedagogicamente = pedagogisch verantwoord
dubita -- = gerechtvaardigde twijfel


justification sub

1 rechtvaardiging, verantwoording, verdediging
dar le -- de su conducta = verantwoording afleggen voor zijn gedrag
-- valide = geldige rechtvaardiging
-- acceptabile = aanvaardbare rechtvaardiging
2 TYPOGRAPHIA het (ad)justeren


justificative adj

1 als bewijs dienend, justificatoir, bewijs..., rechtvaardigend, rechtvaardigings...
documento -- = bewijsstuk, justificatoir bescheid
exemplar -- = bewijsexemplaar


justificator sub

1 iemand die rechtvaardigt, rechtvaardiger
2 TYPOGRAPHIA uitvuller (handzetter die de regels uitvult), justeerder


+ justinian adj

1 Justiniaans
derecto -- = Justiniaans recht


+ Justiniano sub n pr

1 HISTORIA ROMAN Justinianus


justitia sub

1 rechtvaardigheid, gerechtigheid, billijkheid, recht
le idea/concepto del -- = de idee van het recht
senso/sentimento de -- = rechtsgevoel
-- immanente = immanente gerechtigheid
-- social = sociale rechtvaardigheid/gerechtigheid
-- de Deo = gerechtigheid Gods
-- distributive = verdelende rechtvaardigheid
sete de -- = dorst naar gerechtigheid
gladio del -- = zwaard der gerechtigheid
facer -- a un persona = iemand recht doen wedervaren
Justitia = Vrouw Justitia
apparentia de -- = schijn van recht
secundo le derecto e le -- = naar recht en gerechtigheid
isto es contrari al -- = dit is in strijd met de rechtvaardigheid
le -- exige que = de billijkheid eist dat
2 justitie, rechtspraak, gerecht
-- administrative = administratieve rechtspraak
-- impartial = onpartijdige rechtspraak
-- de classe = klassejustitie
administrar -- = rechtspreken
livrar un persona al -- = iemand aan het gerecht overleveren
palatio de -- = gerechtsgebouw
corte de -- = gerechtshof
Corte International de Justitia = Internationale Gerechtshof


+ Justitia sub n pr

1 RELIGION ROMAN Justitia


+ justitiabile adj

1 justitiabel, berechtbaar


justo adv

1 juist, precies, net, vlak
-- a tempore = juist op tijd
-- nunc/ora = juist nu, nu juist
-- in le medio = precies in het middel
-- supra = pal/vlak boven
-- al latere = pal/vlak naast
-- detra = vlak achter
-- in facie = vlak tegenover
ille se mitteva/se poneva -- ante mi naso = hij ging pal/vlak voor mijn neus staan


+ justo

1 rechtvaardige
dormir le somno del -- = de slaap des rechtvaardigen slapen


jute sub ANGLESE

1 jute (plant)
2 jute (textiel)
fibra de -- = jutevezel
texito de -- = juteweefsel
tela de -- = jutedoek
sacco de -- = jutezak
filatura de -- = jutespinnerij
fabricante de -- = jutefabrikant


+ jutlandese adj

1 Jutlands


+ Jutlandia sub n pr

1 Jutland


juvar v

1 helpen, bijstaan


juvene adj

1 jong
esser -- de spirito = jong van geest zijn
esser -- de corde = jong van hart zijn
Plinio le -- = Plinius de Jongere
-- familia = gezin met kleine kinderen
parer --, haber un aspecto -- = er jong uitzien
mantener -- su pelle = zijn huid jong houden
morir -- = op jeugdige leeftijd overlijden


+ juvene sub

1 jongere
vandalismo del --s = baldadigheid van de jeugd
jornal/revista/magazin pro le --s = jeugdblad/tijdschrift
film pro --s = jeugdfilm
gruppo de --s = jongerengroep
campo de --s = jongerenkamp
reunion de --s = jongerenbijeenkomst
organisation de --s = jongerenorganisatie
gang de --s = jeugdbende


juvenil adj

1 jeugdig
enthusiasmo -- = jeugdig enthousiasme
ardor -- = jeugdig vuur
criminalitate/delinquentia -- = jeugdcriminaliteit
organisation/association -- = jeugdvereniging, jeugdbond
albergo -- = jeugdherberg
annos -- = jeugdjaren
lectura -- = jeugdlectuur
amor -- = jeugdliefde
portrait (F) -- = jeugdportret
studio -- = jeugdstudie
movimento -- = jeugdbeweging
aventura -- = jeugdavontuur
bibliotheca -- = jeugdbibliotheek
film -- = jeugdfilm
sonio -- = jeugddroom
impressiones -- = jeugdindrukken
poesia -- = jeugdvers
disoccupation -- = jeugdwerkloosheid
plumage -- = jeugdkleed (van vogel)
haringo -- = kolharing, maatjesharing
haber un aspecto -- = er jeugdig uitzien


juvenilitate sub

1 jeugdigheid
le -- de su enthusiasmo = de jeugdigheid van zijn enthousiasme


juventute sub

1 jeugd
le eterne -- = de eeuwige jeugd
-- felice = gelukkige/zonnige jeugd
ideal de -- = jeugdideaal
annos de(l) -- = jeugdjaren
amico de -- = jeugdvriend
amica de -- = jeugdvriendin
peccato/error de -- = jeugdzonde
le secunde -- = de tweede jeugd
memoria/reminiscentia de -- = jeugdherinnering
follias del -- = jeugdige dwaasheden
poesia de -- = jeugdvers
desde su -- = vanaf zijn jeugd
2 jeugd, jonge mensen
-- scholar = schooljeugd
-- actual = jeugd van tegenwoordig
-- obrer = arbeidersjeugd
-- de hodie = jeugd van tegenwoordig
carta de reduction pro le -- = jeugdpaspoort
libro pro le -- = jeugdboek
albergo pro le/de -- = jeugdherberg
organisation de -- = jeugdorganisatie
association de -- = jeugdvereniging
centro pro le/de -- = jeugdcentrum
movimento del -- = jeugdbeweging
bibliotheca de -- = jeugdbibliotheek
jornal/revista/magazin pro le -- = jeugdblad/tijdschrift
adjuta social pro le -- = jeugdzorg
con le audacia del -- = met jeugdige overmoed


juxta adv

1 vlakbij, er naast (gelegen)


juxta prep

1 (vlak)bij, naast
illa se calefaceva -- un parve estufa = ze verwarmde zich aan een kacheltje


+ juxtacardial adj

1 MEDICINA juxtacardiaal


+ juxtalinear adj

1 traduction -- = (woordelijke) vertaling naast de originele tekst


juxtaponer v

1 naast elkaar plaatsen/zetten
-- duo stilos architectonic = twee architectonische stijlen naast elkaar zetten


+ juxtaponibile adj

1 die/dat naast iets anders geplaatst kan worden


juxtaposition sub

1 het naast elkaar plaatsen/zetten, het zich naast elkaar bevinden, aanvoeging, aanzetting, toevoeging
le -- de imagines = het naast elkaar zetten van afbeeldingen
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA asyndeton


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori