FANDOM


la sub

1 MUSICA la, de noot A


la pron pers

1 haar, aan haar
Io la vide = ik zie haar
Io la scribe un littera = ik schrijf haar een brief


la adv

1 daar


+ la(b)danum sub

1 CHIMIA ladanum


+ labaro sub

1 labarum, standaard, vaandel, (R.K.) wimpelvlag


+ label sub ANGLESE

1 grammofoonplatenmerk, label


labello sub

1 ZOOLOGIA labellum (middensegment van insekten)
2 ZOOLOGIA lipvormige schelprand
3 BOTANICA benedenlip (mbt orchideeën)


laber v

1 instorten


labial sub

1 PHONETICA lipklank, labiaal


labial adj

1 lip...
musculo -- = lipspier
tumor -- = lipgezwel
cancere -- = lipkanker
glandula -- = lipklier
herpete -- = lippenuitslag, koortsuitslag
inflammation -- = lipontsteking
hemorrhagia -- = lipbloeding
microphono -- = lipmicrofoon
2 PHONETICA labiaal, met de lippen gevormd
consonante -- = labiale medeklinker
lectura -- = liplezen


labialisar v

1 PHONETICA labialiseren, labiaal maken


labialisation sub

1 PHONETICA labialisatie


labiate adj

1 lipvormig
2 BOTANICA lip..., lipvormig, lipbloemig


labiates sub pl

1 BOTANICA labiaten, lipbloemigen


labile adj

1 labiel, veranderlijk, onevenwichtig
2 PHYSICA, CHIMIA onstabiel, labiel
equilibrio -- = labiel evenwicht


+ labilitate sub

1 labiliteit, veranderlijkheid, onevenwichtigheid
2 PHYSICA, CHIMIA labiliteit, onstabiliteit
-- de un composito chimic = onstabiliteit van een chemische verbinding


labio sub

1 ANATOMIA lip
-- superior = bovenlip
-- inferior = onderlip
-- leporin = hazelip
-- pendente = hanglip
de --s grosse = diklippig
tumor del -- = lipgezwel
unguento pro le --s = lippenzalf
leger super le -- = liplezen
humectar se/molliar se le --s = zijn lippen natmaken
leccar se le --s = likkebaarden
mangiar con le puncta del --s = met lange tanden eten
2 rand, lip (van een wond/schelp/glas/kelk)
-- de un plaga = rand van een wond
--s de un concha = randen van een schelp
--s de un tubo de organo = lippen van een orgelpijp


labiodental adj

1 PHONETICA labiodentaal
consonante -- = labiodentale medeklinker


+ labiolectura sub

1 liplezen


+ labiolingual adj

1 labiolinguaal


+ labionasal adj

1 PHONETICA labionasaal
consonante -- = labionasale medeklinker


+ labiopalatal adj

1 PHONETICA labiopalataal
consonante -- = labiopalatale medeklinker


+ labiose adj

1 BOTANICA grootlippig


labiovelar adj

1 PHONETICA labiovelair
consonante -- = labiovelaire medeklinker


labor sub

1 werk, (handen)arbeid
die/jorno/jornata de -- = werkdag
excesso de -- = te veel werk
campo de -- = arbeidskamp, werkkamp
accidente de -- = arbeidsongeval
mercato del -- = arbeidsmarkt
visita de -- = werkbezoek
consilio de -- = arbeidsraad
derecto de -- = arbeidsrecht
division de -- = arbeidsverdeling
application al -- = arbeidzaamheid
bursa del -- = arbeidsbeurs
contracto/convention de -- = arbeidscontract
contracto/convention collective de -- = collectieve arbeidsovereenkomst, C.A.O.
conflicto de -- = arbeidsconflict
servicio de -- = arbeidsdienst
durata/duration (del horas) del -- = arbeidsduur
inspection/inspectorato del -- = arbeidsinspectie
inspector del -- = arbeidsinspecteur
capacitate de -- = arbeidsvermogen
incapace de/inhabile al -- = arbeidsongeschikt
incapacitate de/inhabilitate al -- = arbeidsongeschiktheid
lege general super le incapacitate de -- = algemene arbeidsongeschiktheidswet
conditiones de -- = arbeidsvoorwaarden
aversion/repugnantia pro le -- = arbeidsschuwheid
relationes de -- = arbeidsverhoudingen
gaudio/joia del -- = arbeidsvreugde
legislation del -- = arbeidswetgeving
posto de -- = arbeidsplaats
derecto de -- = arbeidsrecht
productivitate del -- = arbeidsproduktiviteit
penuria/scarsitate de -- = arbeidsschaarste
reduction del tempore/del horas de -- = arbeidstijdverkorting
officio de -- = arbeidsbureau
consilio de -- = arbeidsraad
suspension/interruption del -- = werkonderbreking
lunch (A) /prandio de -- = werklunch
schema de -- = werkschema
horas de -- = arbeidstijd, werkuren
gruppo de -- = werkgroep
tabula de -- = werktafel
vestimentos de -- = bedrijfs/werkkleding
camera/cabinetto de -- = werkkamer
ambiente de -- = werkklimaat, werkmilieu
--(es) public/de municipalitate = gemeentewerken
-- professional = beroepsarbeid
-- al catena = lopende band werk
-- corporal/corporee = lichaamsarbeid, lichamelijke arbeid
--(es) manual = handwerk
-- administrative = administratief werk
-- lucrative = winstgevende arbeid
-- salariate = loonarbeid
-- domiciliari/a domicilio = huisarbeid
--(es) fortiate = dwangarbeid
--es secundari/accessori/annexe = nevenwerkzaamheden
--es domestic = huishoudelijke werkzaamheden
--es de irrigation = irrigatiewerken
--e de restauration = restauratiewerkzaamheden
-- ingrate = ondankbaar werk
-- gigantesc = reuzenarbeid
-- de sclavo = slavenarbeid
-- de precision = precisiewerk
-- manual = hand(en)arbeid
-- cerebral/intellectual = hersenarbeid, intellectuele arbeid
-- nocturne/de nocte = nachtarbeid/werk
-- sedentari = zittend werk
mitter se/poner se al -- = aan de arbeid gaan
esser al -- = aan het werk zijn
cercar -- = werk zoeken
dar -- a = werk verschaffen aan
banco de -- = werkbank
tabula de -- = werktafel
visita de -- = werkbezoek
dator de -- = werkgever
methodo de -- = werkmethode
plano de -- = werkplan
programma de -- = werkprogramma
horario de -- = werkrooster
pecia de -- = werkstuk
permisso/certificato de -- = werkvergunning
interruption/suspension/arresto del -- = werkonderbreking
surveliante/conductor de -- = opzichter
sin -- = werkloos
-- collective/in equipa/de equipa = groepsarbeid, teamwork
--es public = openbare werken
-- saisonal {e} = seizoenarbeid
-- nigre/clandestin = zwart werk
2 zware arbeid
bove de -- = ploegos
cavallo de -- = ploegpaard


+ laborabile adj

1 bewerkbaar
materiales -- = bewerkbare materialen


+ laborabilitate sub

1 bewerkbaarheid
-- de un metallo = bewerkbaarheid van een metaal


laborar v

1 hard/zwaar werken, zwoegen
2 arbeid verrichten, werken, arbeiden
3 bewerken
-- le ferro = ijzer bewerken
-- le pasta = deeg kneden
-- le terra/le campo = het land/de akker bewerken


laborator sub

1 werker, werkman, arbeider
-- salariate = loontrekker
-- metallurgic = metaalarbeider
-- forestal = bosarbeider
-- immigrate/estranie = gastarbeider
-- portuari = havenarbeider
-- municipal = gemeentewerkman
-- agricole/campestre = landarbeider
-- textile = textielarbeider
-- de fabrica = fabrieksarbeider
-- qualificate/specialisate = vakarbeider, geschoold arbeider
-- sin instruction = ongeschoold arbeider
-- saisonal {e} = seizoenarbeider
-- manual = handarbeider
-- intellectual = hoofdarbeider
-- social = sociaal werker
-- a domicilio = thuiswerker
-- de fortia = dwangarbeider
-- a tempore partial = deeltijdwerker
-- clandestin/nigre = zwartwerker, beunhaas
studente/studiante -- = werkstudent
licentiar --es = arbeiders ontslaan
ingagiar --es = arbeiders in dienst nemen
2 landarbeider


laboratorial adj

1 laboratorium...


laboratorio sub

1 laboratorium
-- anatomic/de anatomia = snijkamer
-- de linguas = talenpracticum
-- de recerca = onderzoekslaboratorium
-- spatial = ruimtelaboratorium, skylab, space-lab
-- cryogenic/de cryologia = laboratorium voor koudetechniek
-- pharmaceutic = galenisch laboratorium
-- chimic/de chimia = scheikundig laboratorium
-- del interprisa = bedrijfslaboratorium
apparatos/instrumentos/material/equipamento de -- = laboratoriumapparatuur
test (A)/experimento/essayo/prova/proba de -- = laboratoriumproef
situation de -- = laboratoriumsituatie
furno de -- = laboratoriumoven
personal de -- = laboratoriumpersoneel
assistente de -- = laboratoriumbediende
tabula de -- = laboratoriumtafel
resultato de -- = laboratoriumresultaat


laboriose adj

1 (hard) werkend, ijverig, nijver, vlijtig, naarstig
vita -- = werkzaam leven
ape -- = bezige bij
2 veel inspanning vergend, moeilijk, zwaar
negotiationes -- = moeizame onderhandelingen


laboriositate sub

1 werkzaamheid, arbeidzaamheid, ijver, vlijt
2 moeite, inspanning


Labrador sub n pr

1 Labrador


+ labrador sub

1 labrador


labradorite sub

1 MINERALOGIA labradoriet


+ labro sub

1 ZOOLOGIA lipvis


+ laburno sub

1 BOTANICA gouden regen


labyrinthic adj

1 doolhofachtig, labyrintisch
2 FIGURATE verward, ingewikkeld (als een doolhof), labyrintisch
rationamento -- = verwarde redenering
3 ANATOMIA mbt het doolhof
nervo -- = gehoorzenuw


+ labyrinthiforme adj

1 labyrintvormig


labyrintho sub

1 doolhof, labyrint
iste palatio es un ver -- = dit paleis is een waar doolhof
altoparlator a -- = labyrintluidspreker
2 doolhof (inwendig oor), labyrint


+ labyrinthodonte

1 ZOOLOGIA labyrinthodonte, stegocephalo


+ labyrinthologia sub

1 labyrintologie


+ labyrinthologic adj

1 labyrintologisch


+ labyrinthologo sub

1 labyrintoloog


+ labyrinthose (-osis) sub

1 MEDICINA labyrintose


lacai sub

1 lakei


lacca sub

1 lak (pigment)
2 lakwerk, gelakt artikel
isto es un veritabile -- chinese {sj} = dit is echt Chinees verlakt
--s japonese = Japans lakwerk
3 lak, lakverf, lakvernis
-- resinose = harslak
-- cellulosic = celluloselak
-- al copal = kopallak
strato de -- = laklaag
pulverisator/pistola a -- = lakspuit


+ Laccadivas sub n pr pl

1 GEOGRAPHIA Laccadiven


+ Laccadive adj

1Insulas -- = Laccadiven


laccar v

1 (ver)lakken, vernissen
objectos laccate = gelakte voorwerpen, lakwerk


+ laccarialaccate sub

1 BOTANICA fopzwam


+ laccase sub

1 CHIMIA laccase


+ laccator

1 lakker, lakwerker


+ laccolithe sub

1 GEOLOGIA laccoliet


Lacedemone sub n pr

1 MYTHOLOGIA Lacedemonië
2 Sparta


lacedemonie adj

1 MYTHOLOGIA Lacedemonisch, Spartaans


lacedemonio sub

1 MYTHOLOGIA Lacedemoniër, Spartaan


+ lacerabile adj

1 scheurbaar


+ lacerabilitate sub

1 scheurbaarheid


lacerar v

1 (ver)scheuren, in stukken scheuren
-- papiro = papier verscheuren


laceration sub

1 het (ver)scheuren, verscheuring, scheur
reparar un -- = een scheur naaien


lacerta sub

1 ZOOLOGIA hagedis
-- squamifere = geschubde hagedis
-- agile = duinhagedis
-- ocellate = parelhagedis
-- viride = smaragdhagedis
-- terrestre = landhagedis


+ lacetto sub

1 veter, rijgsnoer
-- de scarpa(s)/de calceo(s) = schoenveter
scarpa/calceo a -- = rijgschoen
botta/bottina a -- = rijglaars
mi -- se disserra = mijn veter gaat los
liquiritia in forma de -- = veterdrop


+ laciar v

1 dichtrijgen (met veter), vastmaken
botta/bottina de -- = rijglaars
-- calceos/scarpas = schoenen dichtrijgen


+ laciniate adj

1 BOTANICA slipvormig ingesneden, franjeachtig, riembladig
brunella -- = witte brunel


+ lacio sub

1 veter, rijgsnoer
mi -- se disserra = mijn veter gaat los
stringer le --s de amicitate = de vriendschapsbanden aanhalen
strangular con un -- de seta = met een zijden koord worgen
2 strik, strop, lus (om wild te vangen)
poner/tender --s = strikken leggen/zetten


laco sub

1 meer, plas
-- salate = zoutmeer
-- de crater = kratermeer
--s de Frisia = Friese meren
--s de Vinkeveen = Vinkeveense plassen
-- artificial/de barrage = kunstmatig meer, stuwmeer
ripa/bordo del -- = meeroever
fundo del -- = meerbodem


Laconia sub n pr

1 Laconië, Sparta


laconic adj

1 Laconisch, Spartaans
ceramica -- = Laconische keramiek
2 laconiek, kort en bondig, beknopt
homine -- = man van weinig woorden
responsa -- = lakoniek antwoord


+ laconisar v

1 zich op laconieke wijze uitdrukken


laconismo sub

1 laconisme, bondigheid, beknoptheid


lacono sub

1 Laconiër, Spartaan


lacrima sub

1 traan
--s de crocodilo = krokodilletranen
--s de allegressa/de gaudio/joia = vreugdetranen
valle/vallea de --s = tranendal
torrente/riviera de --s = riviera de lacrimas
plorar --s amar = bittere tranen wenen
versar --s = tranen storten/plengen
(e)rumper in --s = in tranen uitbarsten
siccar se le --s = zijn tranen drogen
reprimer/continer su --s = zijn tranen inhouden
rider a transverso su --s = lachen door zijn tranen heen
hypersecretion de --s = overvloedige traanafscheiding
2 druppel (van boomsap)
-- del vinia = hars van wijnstok


+ lacrimabile adj

1 beklagenswaardig, treurig, erbarmelijk, miserabel


lacrimal adj

1 traan...
secretion -- = traanafscheiding
hypersecretion -- = overvloedige traanafscheiding
ducto/conducto -- = traanbuis
canal -- = traankanaal
glandula -- = traanklier
papilla -- = traanpapil
sacco -- = traanzakje
vias -- = traanwegen
osso -- = traanbeen
fistula -- = traanfistel
ANTIQUITATE
urna -- = tranenflesje/kruikje


lacrimar v

1 traanvocht afscheiden
su oculos lacrima = zijn ogen tranen
2 huilen, wenen, tranen storten


+ lacrimation sub

1 MEDICINA afscheiding van traanvocht
excesso de -- = tranenvloed
2 gehuil, geween


lacrimatori adj

1 traan...


lacrimatorio sub

1 ANTIQUITATE tranenflesje, tranenkruikje


lacrimogene adj

1 tranen veroorzakend
gas -- = traangas
bomba -- = traangasbom
granata -- = traangasgranaat
canto -- = smartlap


lacrimose adj

1 wenend, klagend, huilerig, vol tranen
visage -- = behuild gezicht
infante -- = huilerig/schreierig kind


+ lacrimoso adv ITALIANO

1 MUSICA lacrimoso


+ lacrosse sub

1 SPORT lacrosse


+ lacryma Christi sub LATINO

1 lacryma Christi


+ lactalbumina sub

1 CHIMIA lactalbumine (een melkeiwit)


lactar v

1 zogen, met melk voeden


lactari adj

1 zoog.., moedermelk..
2 BOTANICA met melksap


+ lactario sub

1 BOTANICA melkzwam


+ lactase sub

1 CHIMIA lactase


lactation sub

1 het voeden met moedermelk, het zogen
2 lactatie, melkafscheiding
3 lactatieperiode


lactato sub

1 CHIMIA lactaat
-- de calcium = calciumlactaat


lacte sub

1 melk
-- de vacca = koemelk
-- materne/maternal = moedermelk
-- condensate/evaporate = gecondenseerde melk
-- sterilisate = gesteriliseerde melk
-- pasteurisate = gepasteuriseerde melk
-- discremate/disbutyrate = afgeroomde melk, ondermelk
-- standardisate = gestandaardiseerde melk
-- cremose = romi-ge melk
-- de butyro = karnemelk
-- integre = volle melk
-- dishydrate/sic/in pulvere, pulvere de -- = melkpoeder
-- in latta = blikjesmelk
-- fresc = verse/zoete melk
-- vegetal = melksap
-- de coco = klappermelk
-- de calce = wit-kalk
-- de sulfure = zwavelmelk
bestias a/de -- = melkvee
vacca a/de -- = melkkoe
dente de -- = melktand
dentatura de -- = melkgebit
fratre de -- = zoogbroeder
soror de -- = zoog-zuster
vitello de -- = zuigkalf
sero de -- = wei
potto/olla a -- = melkkan
bottilia a -- = melkfles
porchetto de -- = speenvarken
situla a -- = melkemmer
pan al -- = melkbrood
pappa al -- = melkpap
chocolate {sj} al -- = melkchocolade
ris al -- = rijstepap, rijstebrij
industria de -- = zuivelindustrie
venditor de -- = melkboer/man
2 BOTANICA melksap
3 hom (van vis)


lactee adj

1 melk..., melkachtig
dieta -- = melkdieet
farina -- = kindermeel
production -- = melkproduktie
productos -- = melkprodukten
industria -- = zuivelindustrie
ANATOMIA vena -- = chylvat
corticio -- = melkkorstzwam
BIOLOGIA secretion -- = melkafscheiding
BIOLOGIA succo -- = melkachtig sap
ASTRONOMIA Via Lactee = Melkweg


lactera sub

1 melkmeisje, melkvrouw


lacteria sub

1 melkfabriek, zuivelfabriek, zuivelbedrijf
productos de -- = zuivelprodukten
2 melkwinkel, zuivelhandel


lactero sub

1 melkboer, melkman
camion del -- = melkauto


lactescente adj

1 melkachtig, melkig wit


lactescentia sub

1 melkachtigheid, het melkige wit (van de zee, etc.)


lactescer v

1 melkachtig worden


lactic adj

1 melk...
producto -- = melkprodukt
2 CHIMIA melkzuur...
acido -- = melkzuur
producto -- = melkprodukt
fermento -- = melkzuurferment
fermentation -- = melkzuurgisting
industria -- = zuivelindustrie


+ lacticolor adj

1 BOTANICA melkkleurig, melkwit


lactifere adj

1 BIOLOGIA melkaanvoerend
production -- = melkproduktie
secretion -- = melkafscheiding
conductos -- = melkvaten
vasculos -- = melkaders, melkvaten
cellula -- = melksapcel
2 melkproducerend
vacca -- = melkkoe


+ lactiflor adj

1 BOTANICA met melkwitte bloemen


+ lactobacillo sub

1 melkzuurbacterie, lactobacil


+ lactodensimetro sub

1 lactodensimeter


+ lactoflavina sub

1 BIOCHIMIA lactoflavine


+ lactogene adj

1 lactogeen
hormon -- = lactogeen hormoon, hormoon die de melkafscheiding bevordert


+ lactoglobulina sub

1 lactoglobuline


+ lactometro sub

1 melkweger, melkmeter


+ lactone sub

1 CHIMIA lacton (een ester)


+ lactonic adj

1 CHIMIA lacton...


+ lactoproteina sub

1 melkeiwit


lactosa sub

1 CHIMIA melksuiker, lactose


+ lactoscopia sub

1 lactoscopie


+ lactoscopio sub

1 lactoscoop


+ lactose adj

1 melk..., melkachtig
quarz (G) -- = melkkwarts
blanco -- = melkwit


+ lactovegetarian adj

1 lactovegetarisch


+ lactovegetarianismo sub

1 lactovegetarisme


+ lactovegetariano sub

1 lactovegetariër


lactuca sub

1 sla
-- crispe = krulsla
-- sative = pluksla
testa/capite de -- = krop sla
-- de primavera = dunsel
quadro/quadrato de -- = slabed


lactucario sub

1 latuwbitter, latuwsap


lacuna sub

1 lacune, leemte, hiaat, gaping
--s de memoria = hiaten in het geheugen
-- in le manuscripto = hiaat in het handschrift
--s de un lege = lacunes in een wet
coperir un -- = in een leemte voorzien
presentar/monstrar --s = leemten vertonen
haber --s in su cognoscentia/cognoscimento = een tekort aan kennis hebben
reimpler/plenar un -- = een lacune vullen


+ lacunar adj

1 onvolledig, met leemten, lacuneus, lacunair
amnesia -- = lacunaire amnesie
texto -- = onvolledige tekst
documentation -- = onvolledige documentatie


lacunose adj

1 onvolledig, met leemten, lacuneus, lacunair
preparation -- = onvolledige voorbereiding
texto -- = onvolledige tekst
documentation -- = onvolledige documentatie
amnesia -- = lacunaire amnesie


+ lacunositate sub

1 onvolledigheid
-- de un documentation = onvolledigheid van een documentatie


lacustre adj

1 mbt een meer, meer...
plantas -- = meerplanten
aqua -- = meerwater
pisce -- = meervis
village -- = paaldorp
habitationes/constructiones -- = paalwoningen
bassino -- = meerbekken
plagia -- = meerstrand
lycopodio -- = biesvaren
hydrologia -- = limnologie


+ ladano sub

1 (aromatische hars uit de citrusroos) ladanum


+ ladin adj

1 Ladinisch, R(h)etoromaans


+ ladino sub

1 Ladinisch, R(h)etoromaans
2 iemand die Ladinisch spreekt


Lady sub ANGLESE

1 Lady


+ ladyshave sub ANGLESE

1 ladyshave


+ lagenaria sub

1 BOTANICA fleskalebas


+ lageniforme adj

1 geschouderd
vasos -- = geschouderde vazen
flores -- = geschouderde bloemen


+ lagopede sub

1 ZOOLOGIA
-- blanc = sneeuwhoen


+ lagotrice sub

1 ZOOLOGIA wolaap


laguna sub

1 lagune, strandmeer
costa de -- = lagunekust
porto de -- = lagunehaven


+ lagunar adj

1 lagune(n)...
costa -- = lagunenkust


+ lagunose adj

1 lagune(n)...
costa -- = lagunenkust


+ laguro sub

1 BOTANICA hazestaart


+ lahar sub

1 lahar, modderstroom (van vulkaan)


laic adj

1 leke(n)..., wereldlijk
moral -- = lekenmoraal
stato -- = lekenstand
ordine -- = lekenorde
apostolato -- = lekenapostolaat
soror -- = lekenzuster
breviario -- = lekenbrevier
2 neutraal, zonder kerkelijke binding, niet-confessioneel
inseniamento -- = lekenonderwijs
schola -- = lekenschool


+ laical adj

1 leken...
stato -- = lekenstaat


+ laicato sub

1 lekendom


laicisar v

1 deconfessionaliseren, ontdoen van kerkelijke bindingen, seculariseren
-- le schola = de school deconfessionaliseren
-- le cultura = de cultuur seculariseren


laicisation sub

1 deconfessionalisering, het losmaken van kerkelijke bindingen, verwereldlijking, secularisatie
-- del inseniamento = deconfessionalisering van het onderwijs


+ laicismo sub

1 het voorstaan van deconfessionalisering


+ laicista sub

1 voorstander van deconfessionalisering


+ laicitate sub

1 wereldlijk/neutraal karakter
defender le -- del schola = het neutrale karakter van de school verdedigen


laico sub

1 leek
breviario pro --s = lekenbrevier
communitate de --s = lekenbroederschap
publico de --s = lekenpubliek


+ Lakenveld sub n pr

1 Lakenveld
vacca de -- = Lakenveldse koe, lakenvelder


+ lal(l)ation sub

1 gebrabbel, lal(l)atie, brabbeltaal


+ lalophobia sub

1 MEDICINA lalofobie, spreekvrees


lama(I) sub

1 ZOOLOGIA lama, kameelschaap
lana de -- = lamawol


lama(II) sub

1 RELIGION lama (monnik)
Grande Lama, Dalai Lama = dalai-lama


+ lamaismo sub

1 RELIGION lamaïsme


+ lamaista sub

1 RELIGION lamaïst


+ lamaista adj

1 RELIGION lamaïstisch


+ lamaistic adj

1 RELIGION lamaïstisch


+ lamantino sub

1 ZOOLOGIA lamantijn, zeerund


+ lamarckismo sub

1 lamarckisme


+ lamarckista sub

1 lamarckist


+ lamarckista adj

1 lamarkistisch


lambda sub

1 lambda (11e letter van het Griekse alfabet)
PHYSICA puncto de -- = lambdapunt
2 MEDICINA kleine fontanel


lambdacismo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA lambdacisme


+ lambdoide adj

1 lambdavormig
sutura -- = lambdanaad


+ lambel sub

1 HERALDICA lambel, barensteel, palesteel


lambente adj

1 lekkend, spelend (van vlammen), glinsterend, tintelend


+ lambentia sub

1 het lekken/spelen (van vlammen)


lamber v

1 likken, belikken
-- le culo de un persona = iemands hielen likken
-- se le labios = likkebaarden
2 even aanraken, beroeren, lekken
le flammas lambe le muros = de vlammen lekken langs de muren


+ lambert sub

1 lambert


+ lambrequin sub

1 lambrekijn (anque HERALDICA), helmkleed, versiering rond hemel


+ lamé sub FRANCESE

1 lamé


lamella sub

1 plakje, plaatje, schilfertje, blaadje, lamel
2 ZOOLOGIA, BOTANICA plaatje, lamel
le --s de un agarico = de lamellen van een plaatzwam


+ lamellar adj

1 bladderig, schilferig, gelamelleerd
structura -- = gelamelleerde structuur


+ lamellate adj

1 bladderig, schilferig, gelamelleerd


lamellibranchio sub

1 ZOOLOGIA plaatkieuwige


+ lamellicornio sub

1 ZOOLOGIA bladsprietige


+ lamelliforme adj

1 plaatvormig, bladvormig, schilfervormig


+ lamellirostro sub

1 ZOOLOGIA gansvogel


+ lamellose adj

1 bladderig, schilferig


lamentabile adj

1 deerniswekkend, jammerlijk, beklagenswaardig
figura -- = beklagenswaardige figuur
2 betreurenswaardig, te betreuren
3 slecht, erbarmelijk, beneden alle peil


lamentar v

1 (wee)klagen, jammeren, zich beklagen over, op een jammertoon uiten of zingen
2 betreuren, bejammeren
-- un error = een fout betreuren


lamentation sub

1 geklaag, gejammer
--es continue = voortdurend gejammer
2 klaagzang, weeklacht, jammerklacht
BIBLIA --es de Jeremia = klaagliederen van Jeremia
muro del --es = klaagmuur


+ lamentator sub

1 jammeraar, klager


lamento sub

1 geklaag, gejammer
-- de amor = liefdeklacht
2 jammerklacht, weeklacht
3 MUSICA klaagzang


lamentose adj

1 klagend, in klachten uitbarstend
2 beklagenswaardig, betreurenswaardig, jammerlijk


+ lamentoso adv ITALIANO

1 MUSICA lamentoso


+ lamiacornubic sub

1 ZOOLOGIA neushaai


lamina sub

1 (dun) plaatje, blad (metaal), folie
-- de cupro = koperblad
-- de aciero = staalblik, dun staalplaat
-- bimetallic = bimetaal
argento in --s = zilverblik
2 BIOLOGIA lamina
3 BOTANICA vlakke gedeelte van een blad
4 lemmet (van mes), kling, blad
-- de serra = zaagblad
-- de resorto = veerblad
resorto a --s = bladveer
-- de rasorio = scheermesje


+ laminabile adj

1 lamineerbaar, walsbaar


laminar v

1 pletten, (uit)walsen
2 in lagen opsplitsen
3 met dunne plaatjes beleggen, lamineren


+ laminar adj

1 1 GEOLOGIA bladderig, gelamelleerd, 2 PHYSICA laminair, laagsgewijs
fluxo/currente -- = laminaire stroming


+ laminaria sub

1 BOTANICA bruinwier


+ laminaritate sub

1 laminariteit


+ laminate adj

1 gelamineerd, gelaagd
ligno -- = gelamineerd/gelaagd hout
vitro -- = gelaagd glas
platino -- = platinablik
filo -- = walsdraad


lamination sub

1 het lamineren, laminering, laminatie


+ laminato sub

1 laminaat


+ laminator sub

1 wals, pletrol
2 arbeider die lamineert/die walswerk verricht


laminatorio sub

1 pletterij, walserij
-- de latta = blikpletterij
2 pletmachine, wals (machine)
-- a lingotes = walswerk


+ laminectomia sub

1 MEDICINA laminectomie


+ laminose adj

1 ANATOMIA
texito -- = laminair bindweefsel


+ lamio sub

1 BOTANICA dovenetel
-- albe/blanc = witte dovenetel


lampa sub

1 lamp
-- de pede = staande lamp
-- ad/de arco = booglamp
-- a filamento/de incandescentia = gloeilamp
-- de tasca = zaklamp, zaklantaarn
-- de strata = straatlantaarn
-- a discarga = gasontladingslamp
-- a gas = gaslamp
-- a petroleo = petroleumlamp
-- a neon = neonlamp
-- a sodium = natriumlamp
-- a/de/pro soldar = soldeerlamp
-- a vapor de mercurio = kwiklamp
-- de projection = projectielamp
-- fluorescente = TL-buis
-- de reserva = reservelamp
-- pendente/suspendite = hanglamp
-- infrarubie = infraroodlamp
-- de minator/de securitate = mijnlamp
-- de succurso = noodlamp
-- indicatori = verklikkerlichtje
supporto de -- = lamparm
vitro de -- = lampeglas


lampada sub

1 lamp


lampadario sub

1 kroonluchter, kandelaber, veelarmige lantaarn, staande (schemer)lamp


lampadero sub

1 lampenmaker


+ lampadophoro sub

1 HISTORIA GREC fakkeldrager


lampion sub

1 vetpotje
2 lampion


lampista sub

1 lampenmaker, lampenverkoper
2 lampenist, lantaarnopsteker


lampisteria sub

1 lampenwinkel


lampreda sub

1 ZOOLOGIA lamprei, prik, negenoog
-- fluviatile/fluvial = rivierlamprei
-- marin = zeelamprei


+ lamprocarpe adj

1 BOTANICA met glimmende vruchten


lampyride sub

1 ZOOLOGIA gloeiworm, lichtkever


lana sub

1 wol
-- fin = fijne wol
-- de ove = schapewol
-- caprin/de capra = geitewol
-- de lama = lamawol
-- virgine = scheerwol
-- natural = natuurwol:
-- artificial/synthetic = kunstwol:
-- cardate = kamgaren
-- pro/a tricotar = breiwol
-- pro/a sarcir = maaswol
vestimentos de -- = wollen kleren
filo de -- = wollen draad
texitor de -- = wolwever
filator de -- = wolspinner
filatura de -- = wolspinnerij
plukje -- = flocco de lana
pelota de -- = kluwen wol
fibra de -- = wolvezel
feltro de -- = wolvilt
-- de vitro = glaswol
-- de ligno = houtwol
-- de plumbo = loodwol
-- de aciero = staalwol
--s = wollen stoffen, wollengoed
commercio de --s = wolhandel
commerciante de --s = wolhandelaar
fabrica de --s = wolfabriek
fabricante de --s = wolfabrikant
fabrication de --s = wolfabricage
tinctureria de -- = wolververij


+ lanate adj

1 BOTANICA wollig


lancea sub

1 lans, speer
puncta/cuspide de -- = lans/speerpunt
fuste de -- = lansschacht
colpo de -- = lanssteek
rumper un -- in favor de un persona = een lans voor iemand breken


+ lanceabile adj

1 lanceerbaar
un producto facilemente -- super le mercato = een produkt dat gemakkelijk op de markt is te brengen


+ lanceabilitate sub

1 mogelijkheid om gelanceerd te worden


lanceabombas sub

1 MILITAR bomwerper, mortier


lanceaflammas sub

1 MILITAR vlammenwerper


+ lanceagranatas sub

1 MILITAR granaatwerper


+ lanceaharpon sub

1 harpoenkanon


lanceamento sub

1 het werpen, het toewerpen, het gooien, het slingeren, het lanceren
-- del sputnik (Ru) = lancering van de spoetnik
platteforma de -- = lanceerplatform
tubo de -- = lanceerbuis
distantia de -- = lanceerafstand
velocitate de -- = lanceersnelheid
systema de -- = lanceersysteem
le -- de javelotto = het speerwerpen
le -- de peso = het gewichtwerpen
2 het in beweging zetten, het geven van vaart aan, het op gang brengen
3 het op de markt brengen, het bekend maken, het ingang doen vinden, het lanceren, lancering
le -- de un nove producto = het lanceren van een nieuw produkt
4 het te water laten, tewaterlating, het van stapel laten lopen
le -- de un nave = het tewaterlaten van een schip


+ lanceaminas sub

1 MILITAR mijnenwerper


+ lanceamissiles sub

1 MILITAR afschietinrichting voor geleide projectielen


lancear v

1 werpen, toewerpen, gooien, slingeren, lanceren
-- un appello = een oproep doen
-- un anathema = een vloek uitspreken, vervloeken
-- tomates a un persona = iemand met tomaten bekogelen
-- le petra trans le muro = de steen over de muur gooien
-- un missile = een raket lanceren
-- le javelotto = speerwerpen
-- se in le politica = zich in de politiek storten
-- se in un aventura = zich in een avontuur storten
-- se super le inimico = zich op de vijand storten
2 het in beweging zetten, vaart geven aan, op gang brengen
-- un attacco = een aanval inzetten
3 op de markt brengen, bekend maken, ingang doen vinden, lanceren
-- un nove producto = een nieuw produkt op de markt brengen
4 te water laten, van stapel laten lopen
-- un nave = een schip te water laten


+ lancearocchettas

1 MILITAR raketwerper


+ lanceasatellites

1 lanceerinrichting voor satellieten


+ lanceator sub

1 werper
-- de cultellos = messenwerper
-- de minas = mijnenwerper SPORT
monticulo del -- = werpheuvel
-- del martello = kogelslingeraar


+ lanceatorpedos sub

1 MILITAR torpedo(lanceer)buis


lanceola sub

1 BOTANICA lancetvormig blad


lanceolate adj

1 BOTANICA lancetvormig
calamagrostis -- = pluimriet, pluimstruisriet
amphioxo -- = lancetvisje
chetodon -- = lansvis
equeto -- = riddervis
cirsio -- = speerdistel


lancero sub

1 MILITAR lansier, lansruiter


lancetta sub

1 lancet


lancettada sub

1 MEDICINA snede met een lancet


lancettar v

1 MEDICINA snede(n) maken met een lancet


Lancha {sj} sub

1 sloep, (roei)boot, schuit
-- patruliator = patrouilleboot
-- de salvation = reddingboot
-- (de) pilota = loodsboot
-- del porto = havenbootje


+ lancifolie adj

1 BOTANICA met lansvormige bladen


+ lanciforme adj

1 lansvormig


+ lancinante adj

1 stekend, vlijmend, met (pijn)scheuten, lancinerend
dolor -- = vlijmende/snijdende pijn


+ lancinar v

1 steken, met scheuten pijn doen


+ lancipetale adj

1 BOTANICA met lanspuntvormige kroonbladen


landa sub

1 heideveld, heide


Landau sub n pr

1 Landau
landau = landauer (soort rijtuig)


+ landgrave sub

1 landgraaf


+ landgraviato sub

1 landgraafschap


+ ländler sub GERMANO

1 ländler


+ landolphia sub

1 BOTANICA landolphia


+ landrover sub ANGLESE

1 landrover, terreinauto


laneria sub

1 wollen stoffenfabricage
2 wollen goederen, wolgoed, wollen kledingstukken


lanero sub

1 wolwerker, wolhandelaar


languer v

1 lusteloos zijn, futloos zijn, verflauwen, verslappen
2 smachten (naar), verlangend wachten op, hunkeren naar
3 wegkwijnen, een kwijnend bestaan leiden
-- in prision = in de gevangenis wegkwijnen


languide adj

1 mat, slap, loom, lusteloos en energieloos
2 smachtend, verlangend, hunkerend
reguardo -- = smachtende blik
musica -- = zwijmelmuziek
3 kwijnend


+ languido adv ITALIANO

1 MUSICA languido


languimento sub

1 het smachtend verlangen, hunkering
2 het (weg)kwijnen


languor sub

1 loomheid, slapheid, traagheid, matheid, lusteloosheid, gebrek aan energie
2 smachtend verlangen, hunkering
3 (weg)kwijning


languorose adj

1 mat, loom, slap, lusteloos, energieloos
2 smachtend, verlangend, hunkerend
3 kwijnend


+ langusta sub

1 ZOOLOGIA CULINARI langoest, hoornkreeft, pantserkreeft
cocktail (A) de --s = kreeftencocktail
pisca de --s = kreeftenvisserij
piscator de --s = kreeftenvisser
pincia(s) de -- = kreeftenschaar
pata de -- = kreeftenpoot
salata de --


kreeftensla

carne de -- = kreeftenvlees
ragout (F) de --s = kreeftenragoût
pastata de --s = kreeftenpastei
sandwich (A) al/de --s = kreeftenbroodje


+ langustina sub

1 ZOOLOGIA CULINARI Noorse zeekreeft, nieroogkreeft, langoestine
--s frite = scampi


lanifere adj

1 woldragend
bestia -- = wolbeest


+ lanio sub

1 ZOOLOGIA klauwier


lanolina sub

1 lanoline, lanolien, wolvet


lanose adj

1 van wol, wollen, wollig, wolachtig
capillos -- = wollige haren
rhinocerote -- = wollige neushoorn
folios -- = wollige bladeren


lanositate sub

1 wollige zachtheid


+ lansquenet sub

1 HISTORIA landsknecht (Duitse infanterist)
2 lansquenet (kaartspel)


+ lantana sub

1 BOTANICA lantana


lanterna sub

1 lantaarn, lantaren
-- magic = toverlantaarn
-- de strata = straatlantaarn
-- de stabulo = stallantaarn
-- de bicycletta = fietslamp
-- de carburo = carbidlantaarn
-- chinese {sj}/venetian = lampion
luce/lumine de -- = lantaarnlicht
2 ARTE DE CONSTRUER lantaarn, glazen kap, koepel, lichtkamer (van vuurtoren)


+ lanthanidos sub pl

1 CHIMIA lanthaniden, lanthaanreeks


+ lanthano,lanthanium sub

1 CHIMIA lanthaan, lanthanium


lanugine sub

1 dons


lanuginose adj

1 donzig, wollig
genas -- = donzige wangen


+ Laos sub n pr

1 Laos


+ laotian adj

1 van/uit Laos


+ laotiano sub

1 Laotiaan


+ laparoscopia sub

1 MEDICINA laparoscopie


+ laparoscopic adj

1 MEDICINA laparoscopisch
--e sterilisatie = sterilisation laparoscopic


+ laparoscopio sub

1 MEDICINA laparoscoop


+ laparotomia sub

1 MEDICINA buiksnede, buikopening, laparotomie


lapidar v

1 stenen gooien naar
2 doodgooien met stenen, stenigen
le lege mosaic ordina de -- le adultaras = de Mozaïsche wet schrijft voor de echtbreeksters te stenigen


lapidari adj

1 lapidair, in steen gehouwen
scriptura -- = lapidair schrift
bombo -- = steenhommel
2 (kort en) bondig, kernachtig, lapidair
phrase/formula -- = kernachtig gezegde
stilo -- = lapidaire/bondige stijl (zoals van opschriften in steen)


lapidario sub

1 edelsteenslijper, steensnijder
2 edelsteenhandelaar, juwelier
3 HISTORIA lapidarium, boek over edelstenen


lapidation sub

1 steniging
-- de un adultera = steniging van een echtbreekster


lapidator sub

1 iemand die met stenen gooit/die stenigt, steniger


lapide sub

1 steen, gedenksteen
-- sepulcral/tumbal/funerari = grafsteen
-- commemorative = gedenksteen


lapidee adj

1 van steen, stenen


lapidescente adj

1 verstenend


lapidescentia sub

1 verstening


lapidicole adj

1 ZOOLOGIA op stenen levend


lapidific adj

1 GEOLOGIA verstenend


lapidificar v

1 GEOLOGIA doen verstenen


lapidification sub

1 GEOLOGIA verstening, steenwording, steenvorming


lapidose adj

1 van steen, stenen, steenachtig


lapillo sub ITALIANO

1 GEOLOGIA lapillo, vulkaanslak
lapilli pl = vulkanisch gruis


lapislazuli sub

1 lapis lazuli, lazuursteen, lazuliet, natuurlijk ultramarijn


+ lappon adj

1 Laplands


+ lappon sub

1 Lap, Laplander
2 Laplands (taal)


+ Lapponia sub n pr

1 Lapland


+ lapponic adj

1 Laplands
calcario -- = ijsvink, ijsgors


+ lappula sub

1 BOTANICA stekelzaad


lapso sub

1-- de tempore = tijdruimte, tijdsverloop, poos
2 vergissing, lapsus
-- stilistic = stijlfout
-- freudian = Freudiaanse verspreking


lapsus sub LATINO

1 vergissing, lapsus
-- calami = verschrijving
-- linguae = verspreking
-- freudian = Freudiaanse verspreking
haber un -- de memoria = zijn tekst kwijt zijn


+ laptop sub ANGLESE

1 laptop


lardacee adj

1 spekachtig


lardar v

1 CULINARI larderen, spekken
-- carne = vlees spekken
2 FIGURATE doorspekken (met)
-- un libro de/con citationes = een boek met aanhalingen doorspekken


lardo sub

1 spek, bacon
-- fresc = lardo fresc
-- magre = mager spek
-- grasse = vet spek
-- salate = gezouten spek
-- fumate = gerookt spek, rookspek
-- de balena = walvisspek
grassia de -- = spekvet
odor de -- = speklucht
morcello/trencho {sj} de -- = lap(je) spek, speklap
torta de patella al -- = spekpannekoek


lardose adj

1 spekachtig


+ lares sub pl

1 HISTORIA huisgoden, beschermende laren, penaten
-- domestic = beschermende huisgoden


large adj

1 breed, ruim, wijd
conscientia -- = ruim geweten
2 ruim(denkend), royaal, vrijgevig


largessa sub

1 breedte, wijdte
-- del pectore = borstwijdte
2 vrijgevigheid, gulheid


larghetto ITALIANO

1 MUSICA larghetto, enigszins gedragen


largo sub

1 uitgestrektheid
2 open zee
al -- = op zee, buitengaats
vento del -- = zeewind
prender le -- = het ruime sop kiezen
3 MUSICA largo


largor sub

1 breedte, wijdte


larice sub

1 BOTANICA lariks, lork
plantation de --s = lariksaanplanting
bosco de --s - lariksbos
resina de -- = larikshars
ligno de -- = larixhout, lorkehout
de ligno de -- = larikshouten


+ larix sub

1 BOTANICA lariks, lork
ligno de -- = larikshout, lorkehout
de ligno de -- = larikshouten
resina de -- = larikshars


laro sub

1 ZOOLOGIA meeuw
-- argentate = zilvermeeuw
-- marin = mantelmeeuw
-- marin = zeemeeuw
-- eboree = ivoormeeuw
-- cineree = stormmeeuw
-- minute = dwergmeeuw
-- tridactyle = drieteenmeeuw
-- ridibunde = kapmeeuw
-- melanocephale = zwartkopmeeuw
ovo de -- = meeuwenei
nido de -- = meeuwennest
pluma de -- = meeuwenveer


larva sub

1 MYTHOLOGIA spook(verschijning), schrikbeeld
2 ZOOLOGIA larve
-- de musca = vliegelarve
-- de pulice = vlooielarve
-- de rana = kikkervisje, dikkopje
-- de seta = zijderups
-- eruciforme = rupsvormige larve


larval adj

1 van de larve, larve..., larvaal
stadio -- = larvaal stadium
stato -- de un insecto = lar-vetoestand van een insekt


+ larvari adj

1 Vide: larval


larvate adj

1 MEDICINA gemaskeerd
appendicitis -- = gemaskeerde blindedarmontsteking
maladia -- = sluipende ziekte
febre -- = sluipkoorts


+ larvicida adj

1 larvendodend


+ larvicida sub

1 larvenverdelgingsmiddel


+ larviforme adj

1 larvevormig, larveachtig


+ larvipare adj

1 larven voortbrengend


+ laryngal adj

1 strottehoofd..., keel..., laryngaal
sono -- = keelklank
consonante -- = laryngale medeklinker


larynge sub

1 ANATOMIA strottenhoofd, larynx
-- artificial = strottenhoofdsimulator
altoparlator de -- = strottenhoofdluidspreker, keelluidspreker
paralyse (-ysis) del -- = strottenhoofdverlamming
cancere del -- = keelkanker
musculo del -- = strottenhoofdspier
vestibulo del -- = voorhof van het strottenhoofd
le anellos del -- = de ringen van het strottenhoofd


+ laryngectomia sub

1 MEDICINA laryngectomie wegneming van het strottenhoofd


+ laryngectomisar v

1 een laryngectonie uitvoeren


laryngee adj

1 ANATOMIA van het strottenhoofd


laryngitis sub

1 MEDICINA strottenhoofdontsteking, laryngitis


+ laryngographo sub

1 MEDICINA laryngograaf


+ laryngologia sub

1 MEDICINA laryngologie (kennis van de keel)


+ laryngologic adj

1 MEDICINA laryngologisch


+ laryngologista sub

1 keelarts, laryngoloog


+ laryngologo sub

1 keelarts, laryngoloog


+ laryngophono sub

1 keelmicrofoon


laryngoscopia sub

1 MEDICINA laryngoscopie (onderzoek van het strottenhoofd met de keelspiegel)


+ laryngoscopic adj

1 laryngoscopisch


laryngoscopio sub

1 laryngoscoop, keelspiegel


+ laryngostenose (-osis) sub

1 MEDICINA laryngostenose, larynxvernauwing


+ laryngotomia sub

1 MEDICINA laryngotomie, insnijding van het strottenhoofd


+ lasagna sub

1 CULINARI lasagne


lascive adj

1 wellustig, wulps, zinnelijk, lascief
reguardo -- = wulpse blik
bucca -- = zinnelijke mond


lascivitate sub

1 wellustigheid, wulpsheid, zinnelijkheid


+ laser sub ANGLESE

1 PHYSICA laser
-- a rubino = robijnlaser
-- a diodo = diodelaser
radio -- = laserstraal
radiation -- = laserstraling
luce/lumine -- = laserlicht
fasce de -- = laserbundel
action -- = laserwerking
imprimitor/impressor -- = laserprinter
radar -- = laserradar
cannon -- = laserkanon
gyroscopio -- = lasergyroscoop
geodimetro -- = lasergeodimeter
theodolite -- = lasertheodoliet


+ laserotherapia sub

1 MEDICINA behandeling met laserstralen


+ laserpitio sub

1 BOTANICA lazerkruid


lassar v

1 laten, achterlaten, verlaten
2 geven, toevertrouwen, nalaten
3 laten, niet nemen, laten houden, overlaten
4 laten, toelaten (niet verhinderen)
ECONOMIA -- facer = laisser faire


lasse adj

1 vermoeid, moe


lassitude sub

1 vermoeidheid
io ha --s in le gambas = ik heb vermoeide benen


lasso sub ANGLESE

1 lasso


+ last sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES ballast


+ lastar v

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES ballasten


+ lastex sub

1 lastex, (weefsel van) rubbergaren


+ latania sub

1 BOTANICA lataanboom


late adj

1 uitgestrekt, ruim, wijd, breed
senso -- de un parola = ruime zin van een woord


latente adj

1 PHYSICA, BIOLOGIA, MEDICINA, etc. latent
energia -- = latente energie
calor -- = latente/gebonden warmte
morbo/maladia -- = sluimerende kwaal
infection -- = latente infectie
vita -- = latent leven
stato -- = latente toestand
reserva -- = stille reserve
PHOTOGRAPHIA
imagine -- = latent beeld
esser -- in = latent aanwezig zijn in
2 FIGURATE latent, verborgen, heimelijk, niet aan de dag tredend
hostilitate -- = ingehouden vijandigheid
sentimentos -- = latente gevoelens
odio -- = smeulende haat
defecto -- = verborgen gebrek


latentia sub

1 latentie
stato de -- = latente toestand
periodo de -- = latente periode (van een ziekte)


later v

1 verborgen zijn, verborgen liggen


lateral adj

1 zij..., aan/vanaf/naar de zijkant
cappella -- = zijkapel
nave -- = zijbeuk (van kerk)
altar -- = zijaltaar
balcon -- = zijbalkon
galeria -- = zijgalerij
apertura -- = zijopening
pannello -- = zijpaneel
ala -- = zijvleugel, zijgebouw
fenestra -- = zijraam
ramo -- = zijtak (van boom)
cammino -- = zijweg
sentiero -- = zijpad
corridor -- = zijgang
entrata/ingresso -- = zij-ingang
porta -- = zijdeur
muro -- = zijmuur
pariete -- = zijwand
rete -- = zijnet
linea -- = zijlijn
strata -- = zijstraat
salto -- = zijsprong
consonante -- = laterale medeklinker
MATHEMATICA superficie -- = zijvlak
barbas -- = bakkebaarden
lumine/luce -- = zijlicht
canal -- = lateraal kanaal
radice -- = bijwortel


+ lateralitate sub

1 BIOLOGIA lateraliteit


latere sub

1 zijde, zijkant, zij, flank
-- in le/del umbra = schaduwkant/zijde
-- del mar = zeekant/zijde
-- exterior = buitenkant
-- interior = binnenkant
-- superior = bovenkant
-- inferior = onderkant
salto al -- = zijsprong
de tote --s = van alle kanten
verso le/al -- = terzijde, opzij, zijwaarts
al -- de = naast
seder se al -- de un persona = naast iemand gaan zitten
al -- del via/cammino = aan de kant van de weg
mitter al -- = ter zijde leggen, wegleggen, wegzetten
de un -- a altere = over en weer


+ laterite sub

1 GEOLOGIA lateriet


+ lateritic adj

1 GEOLOGIA lateriet...
argilla -- = laterietklei


+ latex sub

1 latex
cemento al -- = latexcement
color al -- = latexverf


+ lathrea sub

1 BOTANICA schubwortel


+ lathyro sub

1 BOTANICA lathyrus
-- odorate = pronkerwit
-- pratense = veldlathyrus


+ latibracteate adj

1 BOTANICA met brede schutbladen


+ laticaude adj

1 ZOOLOGIA breedstaartig


+ laticifere adj

1 BOTANICA melksaphoudend, laticifeer
conducto -- = melksapbuis


laticlavio sub

1 HISTORIA ROMAN laticlava (purperen band van tuniek van Romeinse senatoren)


laticolle adj

1 met een dikke nek


+ latiflor adj

1 BOTANICA met brede bloemen, breedbloemig


+ latifoliate adj

1 Vide: latifolie


+ latifolie adj

1 BOTANICA met brede bladen, breedbladig
lepidio -- = peperkers, peperkruid
orchis -- = venusbloem
sio -- = grote watereppe
turgenia -- = borstelscherm
typha -- = grote lisdodde
eriophoro -- = breed wollegras


+ latifundiario sub

1 grootgrondbezitter


latifundio sub

1 latifundium, groot landgoed, boerderij met uitgestrekte landerijen


+ latifundista sub

1 grootgrondbezitter


+ latilabie adj

1 BOTANICA breedlippig


+ latimaculate adj

1 BOTANICA met een of meer brede vlekken


+ latimane adj

1 ZOOLOGIA breedhandig


latin adj

1 Latijns NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES
vela -- = latijnzeil, emmerzeil
Quartiero Latin = Quartier Latin (in Parijs)
nationes/populos -- = Latijnse/Romaanse volkeren
lingua -- = Latijnse taal
grammatica -- = Latijnse grammatica/spraakkunst
derecto -- = Latijnse burgerrecht
vela -- = Latijns zeil
America -- = Latijns-Amerika
cruce -- = Latijns kruis
Ecclesia -- = Latijnse kerk


latinisar v

1 latiniseren, een Latijns karakter geven aan
le Romanos ha latinisate tote le populos de Europa occidental = de Romeinen hebben alle volken van West-Europa

gelatiniseerd

2 LINGUISTICA E GRAMMATICA (een woord of naam) een Latijnse vorm geven


latinisation sub

1 latinisering
le -- del Peninsula Iberic = de latinisering van het Iberisch Schier-eiland
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA het verlatijnsen (van een woord of naam)
"Oxonium" es le -- del nomine del citate anglese "Oxford" = "Oxonium" is de latinisering van de naam van de Engelse

stad "Oxford"

latinismo sub

1 latinisme


latinista sub

1 latinist


latinitate sub

1 Latijnse wereld, Latijnse geest en beschaving, latiniteit


latino sub

1 HISTORIA ROMAN Latijn (bewoner van Latium)
2 Latijn (iemand die behoort tot de Latijnse volkeren)
3 Latijn (taal)
-- vulgar/popular = vulgair/gesproken latijn
basse -- = laat Latijn
-- medieval = middeleeuws latijn
-- moderne = modern latijn
-- sin flexion = Latino sine Flexione
-- ecclesiastic/de ecclesia = kerklatijn
-- de cocina = potjeslatijn
esser al fin de su -- = aan het eind van zijn latijn zijn


+ Latino-America sub n pr

1 Latijns Amerika


+ latino-american adj

1 Latijns-Amerikaans


+ latino-americano sub

1 Latijns-Amerikaan


Latio sub n pr

1 Latium


+ latipede v

1 ZOOLOGIA met brede voeten, breedvoetig


+ latipennate,latipinnate adj

1 BOTANICA breedvinnig


+ latipetale adj

1 BOTANICA met brede kroonbladen


+ latirostre adj

1 ZOOLOGIA breedbekkig, breedsnavelig


+ latisepale adj

1 BOTANICA met brede kelkbladen


latitude sub

1 breedte, wijdte
2 (bewegings)vrijheid, vrijheid van handelen, speelruimte, vrije hand
3 GEOGRAPHIA ASTRONOMIA breedte
grado de -- = breedtegraad
circulo de -- = breedtecirkel
-- geographic = geografische breedte
-- septentrional = noorderbreedte
-- celestial = hemelsbreedte
-- heliocentric = heliocentrische breedte
--s de calma = paardebreedten


latitudinal adj

1 mbt de (geografische) breedte, breedte...


latitudinari adj

1 vrijzinnig, (religieus) verdraagzaam


latitudinario sub

1 vrijzinnige, (religieus) verdraagzaam mens


laton sub

1 messing, geelkoper
tubo de -- = geelkoperen pijp
filo de -- = messingdraad
-- laminate/in folios = messingblik


latoneria sub

1 koperslagerij


latonero sub

1 koperslager


latrar v

1 blaffen
le can latra = de hond blaft
-- acutemente = keffen


latrato sub

1 het blaffen, geblaf
le -- del can = het blaffen van de hond
-- acute = het keffen, gekef


+ latrator sub

1 blaffer


latria sub

1 RELIGION aanbidding, verering


latrina sub

1 latrine, privaatput, hudo, kakdoos


+ latrocinio sub

1 diefstal, ontvreemding


latta sub

1 blik
(cassa de) -- = blik(ken bus)
-- de conservas = conservenblik
-- de salmon = blikje zalm
-- de sardinas = blikje sardientjes
-- pro biscoctos = beschuitbus
-- a/pro -- = bierblikje
cassa de -- = trommel
lacte in -- = blikjesmelk
carne in -- = vlees in blik, blikvlees
verduras in -- = blikgroente
conservas in -- = blikconserven
articulos de -- = blikwaren
industria de -- = blikindustrie
fabrica de -- = blikfabriek
fabricante de -- = blikfabrikant


+ latte sub

1 lat, schroot
-- de fixation = bevestigingslat
-- stricte = tengel
porta de --s = lattendeur
armatura de --s = latwerk
clausura de --s = lattenafscheiding
pariete de --s = schrootjeswand
revestir/guarnir un pariete con --s = een wand met schrootjes betimmeren


Latvia sub n pr

1 Letland


laudabile adj

1 loffelijk, te loven, lofwaardig, prijzenswaardig
habitude -- = loffelijke gewoonte
initiativa -- = lovenswaardig initiatief
intentiones -- = lofwaardige bedoelingen
aspiration/effortios -- = loffelijk streven


laudabilitate sub

1 lofwaardigheid, prijzenswaardigheid


laudanina sub

1 CHIMIA laudanine


laudano sub

1 PHARMACIA laudanum, opiumtinctuur


laudar v

1 loven, prijzen
-- le modestia de un persona = iemands bescheidenheid prijzen
laudate sia Deo! = God/de hemel zij geprezen!


laudation sub

1 het loven, het prijzen, lof, lofprijzing, laudatie


laudative adj

1 lovend, prijzend, lof...
discurso -- = lofrede
parolas -- = lovende woorden
parlar de un persona in terminos -- = zich lovend over iemand uitlaten


laudator sub

1 iemand die prijst, lofredenaar


laudatori adj

1 lovend, prijzend, lof...
discurso -- = lofrede
verso -- = lofdicht
poeta -- = lofdichter


laude sub

1 lof, loftuiting, lofspraak
canto de -- = loflied
dar -- a Deo = God loven
superior a omne -- = boven alle lof
--s = lauden, het lof


lauraceas sub pl

1 BOTANICA laurierachtigen, lauraceas


lauracee adj

1 BOTANICA laurier...


laurea sub

1 lauwerkrans, erepalm


laureate adj

1 bekroond, die een prijs heeft behaald
poeta -- = gelauwerde dichter


+ laureato sub

1 (prijs)winnaar, laureaat
-- del premio/precio Nobel = Nobelprijswinnaar


lauree adj

1 gelauwerd, bekroond
testa/capite -- = met lauwerkrans getooid hoofd


laureto sub

1 laurierbosje


lauric adj

1 CHIMIA
acido -- = laurierzuur
unguento -- = laurierzalf


lauriero sub

1 laurier(boom)
-- rosa = oleander
-- ceresio = laurierkers
bacca de -- = laurierbes
folio de -- = laurierblad
corona de -- = lauwerkrans
liquiritia al -- = laurierdrop


+ laurifolie adj

1salice -- = laurierwilg


lauro sub

1 laurier
2 --s = lauweren (roem, eer)
recoltar --s = lauweren oogsten
reposar/dormir super su --s = op zijn lauweren rusten
corona de -- = lauwerkrans


lava sub

1 lava
torrente/fluxo de -- = lavastroom
unda de -- = lavagolf
-- in fusion = gesmolten lava
-- solidificate = gestolde lava
-- scoriacee = slakachtige lava
vomitar -- = lava spuwen


lavabile adj

1 (af)wasbaar


+ lavabilitate sub

1 (af)wasbaarheid


lavabo sub

1 CATHOLICISMO lavabo (gebed bij het handenwassen van de priester in de mis),

wasbekken dat daarbij gebruikt wordt

2 wastafel
3 wasvertrek, wasruimte


lavage sub

1 het wassen, het afwassen, het schoonwassen, het (uit)spoelen, het schoonmaken
-- chimic = chemische reiniging
le -- del auro = het goudwassen
bassino de -- = wasbak/kom
-- cerebral/del cerebro = hersenspoeling
facer le -- cerebral/del cerebro = hersenspoelen
die/jorno de -- = wasdag
programma de -- = wasprogramma
resistente al -- = wasecht
2 MEDICINA spoeling
-- del stomacho = maagspoeling
-- intestinal = lavement


lavamanos sub

1 wastafeltje, wasstel, lampetkom met lampetkan


lavamento sub

1 het wassen, het reinigen (anque RELIGION)
-- del pedes = voetwassing
2 MEDICINA klysma, lavement
syringa de -- = lavementspuit
pumpa de -- = lavementpomp
cannula de -- = lavementcanule


lavanda sub

1 was, het wassen
caldiera de -- = wasketel
cupa a/de -- = wasteil


lavandera sub

1 wasvrouw


lavanderia sub

1 wasserij, wasinrichting
-- de un hospital = wasserij van een ziekenhuis
-- automatic = wasserette


lavandula sub

1 BOTANICA lavendel
flor de -- = lavendelbloem
essentia de -- = lavendelolie
aqua de -- = lavendelwater
sapon a -- = lavendelzeep
odor de -- = lavendelgeur/reuk


+ lavaplattos sub

1 afwasbak
2machina -- = afwasmachine, vaatwasmachine


lavar v

1 wassen, afwassen, schoonwassen, (uit)spoelen, schoonmaken
-- le plattos = de afwas doen
-- le vitros = de ramen lappen
-- se le manos = zijn handen wassen
-- se le dentes = zijn landen poetsen
bassino a -- = waskom/bak
pulvere a -- = waspoeder
machina a/de -- = wasmachine
2 zuiveren, louteren


lavator sub

1 iemand die wast
-- de auro = goudwasser
2 wasmachine
-- totalmente automatic = volautomatische wasmachine


lavatorio sub

1 washuis, waskamer, washok
2 (openbaar) toilet


lavatura sub

1 was, het wassen
2 (af)waswater, vaatwater, spoelwater


+ lavavitros sub

1 glazenwasser


lavic adj

1 lava betreffend, lava..., lavaächtig
petra -- = lavasteen
currente/torrente/fluxo -- = lavastroom


lawn tennis sub ANGLESE

1 lawn tennis


+ lawrencium sub

1 CHIMIA lawrencium


laxar v

1 ontspannen, losser maken, vieren
-- le redinas/bridas = de teugels vieren
-- le accelerator = gas terugnemen
le vino laxava su lingua = de wijn maakte zijn tong los
2 MEDICINA laxeren, purgeren
isto ha un effecto laxante = dat werkt laxerend
3 loslaten, laten gaan, vrij laten
-- le pipiones = de duiven loslaten
on ha laxate le pipiones a octo horas in/a Chartres = men heeft de duiven om acht uur in Chartres gelost


laxative adj

1 laxerend, laxatief, laxeer..., purgerend, purgatief, purgeer...
biberage -- = laxeerdrankje
pilula -- = laxeerpil
pulvere -- = laxeerpoeder


laxativo sub

1 laxeermiddel, laxatief


laxe adj

1 los, slap
musculos -- = slappe spieren
corda -- = slappe koord
2 laks, nalatig, nonchalant
mores -- = losse zeden


+ laxicaule adj

1 BOTANICA slapstengelig


+ laxismo sub

1 laksheid, te grote toegeeflijkheid, gebrek aan strengheid


laxitate sub

1 slapheid, losheid
-- del corda = slapheid van het touw
2 laksheid, nalatigheid, nonchalance


+ lay-out sub ANGLESE

1 lay-out
facer le -- = de lay-out maken, lay-outen


lazaretto sub

1 leprozenhuis, leprozerie
2 quarantainegebouw/vertrek


lazaristo sub

1 CATHOLICISMO lazarist


Lazaro sub n pr

1 BIBLIA Lazarus
le parabola de -- = de gelijkenis van Lazarus


lazuli sub

1 lapis lazuli, lazuursteen, lazuliet, natuurlijke ultramarijn


lazulite sub

1 MINERALOGIA lazuliet, lazuursteen, lapis lazuli, blauwspaat, natuurlijke ultramarijn


+ lazurite sub

1 MINERALOGIA lazuriet


le art def

1 de, het


le pron pers

1 hem
Ecce mi patre. Io le vide = ik zie hem
Io le scribe un littera = Ik schrijf hem een brief
2 het
Ecce un infante. Io le vide = Ik zie het


+ leader sub ANGLESE

1 leider, aanvoerder
-- de un partito politic = leider van een politieke partij
-- del opposition = oppositieleider
illes se ha revelate como ver --s = ze hebben zich als echte leiders ontpopt


+ leasing sub ANGLESE

1 COMMERCIO leasing, huurkoop
societate de -- = leasingmaatschappij
contracto de -- = leasingovereenkomst/contract
systema de -- = leasingsysteem


+ lecanora sub

1 BOTANICA schurftmos


leccamento sub

1 het likken, het aflikken, het uitlikken


leccar v

1 likken, aflikken, uitlikken
-- un gelato = aan een ijsje likken
-- se le digitos = zijn vingers aflikken
-- se le labios = likkebaarden


+ leccator sub

1 likker


+ lecithina sub

1 CHIMIA lecit(h)ine


lectiera sub

1 draagstoel, draagzetel, draagkoets
2 draagbaar, brancard
-- rolante/con rotas = raderbaar/brancard
3 stalstro, ligstro, strooisel
4 FERROVIA, NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES couchette, hut, kooi


lection sub

1 variant (van tekst), lezing (de vorm waarin iets is geschreven in een manuscript of een

boek)

2 ECCLESIA schriftlezing, bijbellezing
3 les
-- de canto = zangles
-- de musica = muziekles
-- de equitation = rijles
-- dur = harde les
que isto te servi de -- = laat dit een les voor je zijn
pagar car le -- = leergeld moeten betalen


+ lectionario sub

1 CATHOLICISMO lectionarium


+ lectisternio sub

1 godenmaaltijd


lecto sub

1 bed (meubel)
ir al -- = naar bed gaan
guardar le -- = het bed houden
filio del prime/secunde, etc. -- = zoon uit het eerste/tweede, etc. huwelijk
facer le -- = het bed opmaken
cambiar/mutar de -- = verbedden
-- de reposo = rustbank, sofa, divan
-- de campo = veldbed
-- de plumas = verenbed
-- de palea = strobed
-- de infante = kinderbed
-- conjugal/matrimonial = huwelijksbed
-- de hospital = ziekenhuisbed
-- duple = tweepersoonsbed
-- individual/pro un persona = eenpersoonsbed
-- a/con baldachino = hemelbed
-- de parada = praalbed
--s superponite = stapelbed
bordo del -- = bedrand
planca de -- = beddeplank
lecto-armario = bedstee
nemo habeva dormite in le -- = het bed was onbeslapen
2 bed (onderlaag van een weg)
3 bed (bedding van een rivier)
erosion del -- = beddingerosie


lector sub

1 iemand die leest (boeken, etc.), lezer
-- de jornales = krantelezer
-- de pensatas/de pensamentos = gedachtenlezer
circulo de --es = lezerskring
2 CATHOLICISMO lector, voorlezer
3 lector (aan universiteit)
4 TECHNICA leestoestel, leesapparaat, lezer
-- de banda perforate = ponsbandlezer
-- magnetic = magneetbandlezer
-- optic = optische lezer
-- de microfilms (A) = leesapparaat voor microfilms
-- phonographic/de phonographo/de pick-up (A) = pick-up-element
agulia de -- = afspeelnaald
on pote leger un microfiche {sj} per medio de/per/con un -- = een microkaart kan men teruglezen met

een leesapparaat

+ lectotypo sub

1 lectotype


lectura sub

1 het lezen, het voorlezen, het aflezen
sala/salon de -- = leeszaal
comenciar le -- de un libro = een boek gaan lezen
-- labial = liplezen
-- silente/silentiose = stillezen
cabinetto de -- = leeskamer
circulo de -- = leesgezelschap
gruppo de -- = leesgroep
secunde -- = herlezing
in secunde -- = in tweede lezing
tabula de -- = leestafel
recommendar le -- de iste libro = de lezing van dit boek aanbevelen
2 (de vaardigheid van) het lezen
inseniamento del -- = leesonderwijs
methodo de -- = leesmethode
libro de -- = leesboek
exercitio de -- = leesoefening
falta de -- = leesfout
inseniar le -- a un persona = iemand leren lezen
3 lectuur, leesstof
-- instructive = leerzame lectuur
-- sensational = sensatielectuur
fornimento de -- = lectuurvoorziening


leder v

1 (ver)wonden, kwetsen, blesseren
le balla ha ledite organos vital = de kogel heeft vitale organen verwond
2 kwaad doen, beledigen, kwetsen
-- le reputation de un persona = iemands goede naam aantasten
-- le honor de un persona = iemand in zijn eer aantasten
-- le amor proprie de un persona = iemands eigenwaarde kwetsen


+ ledo sub

1 BOTANICA
-- palustre = moerasrosmarijn, moeraspalm


legal adj

1 wettelijk, wettig, wets..., gerechtelijk, krachtens de wet, legaal
per via -- = langs wettige weg
medicina -- = gerechtelijke geneeskunde
norma -- = rechtsbeginsel
prova/proba -- = wettig bewijs
disposition -- = wetsbepaling
regulamento -- = wettelijke regeling
prescription -- = wettelijk voorschrift
procedura -- = wettige procedure
responsabilitate -- = wettelijke aansprakelijkheid
moneta -- = wettig betaalmiddel
per tote le medios -- = met alle wettige middelen


+ legalisabile adj

1 legaliseerbaar


legalisar v

1 legaliseren, wettigen, bekrachtigen
-- un acto = een akte wettigen
facer -- su signatura = zijn handtekening laten legaliseren
signatura legalisate = gelegaliseerde handtekening


legalisation sub

1 het legaliseren, legalisatie, echtverklaring
-- de un signatura = legalisering van een handtekening


+ legalismo sub

1 legalisme, legisme


+ legalista sub

1 legalist


+ legalista adj

1 legalistisch


+ legalistic adj

1 legalistisch


legalitate sub

1 legaliteit, wettelijkheid, rechtmatigheid
-- de un acto = legaliteit van een akte
-- de un mesura = wettelijkheid van een maatregel
principio de -- = legaliteitsprincipe
respectar le -- = de legaliteit eerbiedigen
disputar le -- de un acto = de wettigheid van een akte betwisten


legar v

1 afvaardigen, als afgevaardigde zenden
2 legateren, vermaken, nalaten
-- tote su benes a un legatario universal = al zijn bezittingen aan een universele erfgenaam nalaten


+ legasthenia sub

1 legasthenie, leeszwakte


legatario sub

1 legataris, ontvanger van legaat, erfgenaam


legation sub

1 ambt of waardigheid van een legaat of gezant
2 legatie, gezantschap, afvaardiging als gezant
secretario de -- = legatiesecretaris
consiliero de -- = legatieraad
attaché (F) de -- = gezantschapsattaché
personal de -- = gezantschapspersoneel
3 legatie(gebouw), gezantswoning


+ legato adv ITALIANO

1 MUSICA legato


legato (I) sub

1 HISTORIA ROMAN legaat
2 CATHOLICISMO legaat, pauselijk gezant
3 gezant


legato (II) sub

1 legaat, erfenis
reciper un -- = een legaat krijgen
lassar un -- a un persona = iemand in zijn testament gedenken


+ legator sub

1 erflater, legator


lege sub

1 wet
proposition de -- = wetsvoorstel
projecto de -- = wetsontwerp
modification de -- = wetswijziging
revision de -- = wetsherziening
texto del -- = wetstekst
-- constitutional = grondwet
-- vigente/in vigor = geldende wet
disposition del -- = wetsbepaling
conforme(mente) al -- = overeenkomstig de wet, wettelijk
contrari al -- = in strijd met de wet, onwettig, onwettelijk
revider/reformar/emendar --s = wetten herzien
approbar/acceptar/adoptar un -- = een wet aannemen
submitter al -- = onder de wet brengen
promulgar un -- = een wet afkondigen
sanctionar un -- = een wet bekrachtigen
transgreder/infringer le -- = de wet overtreden
transgression/infraction del -- = wetsovertreding
transgressor del -- = wetsovertreder
-- organic = organieke wet
-- municipal = gemeentewet
-- divin = goddelijke wet
-- human = menselijke wet
homine de -- = jurist
-- de impostos = belastingwet
-- monetari = muntwet
-- de inseniamento = onderwijswet
-- linguistic = taalwet
-- martial/de guerra = krijgswet
-- electoral = kieswet
-- postal = postwet
-- penal = strafwet
-- natural = natuurwet
-- maritime = scheepvaartwet
-- social = sociale wet
-- de Moses = Mozaïsche wet, wet van Mozes
-- judaic = joodse wet
-- salic = Salische wet
-- phonetic = klankwet
-- del jungla = wet van de jungle
--s del politessa = wetten der wellevendheid
--s del hospitalitate = wetten der gastvrijheid
secundo le -- anglese = volgens de Engelse wet
secundo le littera del -- = naar de letter van de wet
observar un -- = een wet naleven
poner extra le --/foris del -- = buiten de wet stellen
esser extra le/foris del -- = buiten de wet staan
PHYSICA -- del inertia = wet van de traagheid
in nomine del -- = in naam der wet
in virtute del -- = krachtens de wet
violation del -- = wetsschennis
violar le -- = de wet schenden


legenda sub

1 heiligenleven, legende
-- del cruce = kruislegende
-- marian/marial = Marialegende
-- Auree = Legenda Aurea (verzameling van heiligenlevens uit de 13e eeuw)
collection de --s = legendenverzameling
2 legende, opschrift, onderschrift, verklarende tekst bij een afbeelding, randschrift (op munt)
-- de un photo(graphia) = onderschrift bij een foto


legendari adj

1 legendarisch
heroe -- = legendarische held


+ legendario sub

1 legendenverzameling


leger (I) v

1 verzamelen, plukken, lezen
-- spicas = aren lezen


leger (II) v

1 lezen, voorlezen, aflezen
saper -- e scriber = kunnen lezen en schrijven
-- super le labios = liplezen
-- le cartas = kaartlezen
-- le contator del gas = de gasmeter aflezen/opnemen
placer/joia/gaudio de -- = leesgenot
-- alco a un persona = iemand iets voorlezen
on poteva -- su furia in su facie = je kon de woede van zijn gezicht aflezen


+ leggings sub pl ANGLESE

1 leggings


+ leghorn sub ANGLESE

1 leghorn


legibile adj

1 leesbaar, te lezen
scriptura -- = leesbaar schrift
2 lezenswaard(ig)


legibilitate sub

1 leesbaarheid
2 lezenswaardigheid


legier adj

1 licht (tgov zwaar), klein, zwak
arma -- = licht wapen
alimento -- = lichtverteerbaar voedingsmiddel
bagage -- = lichte bagage
peso -- = lichtgewicht
cruciator -- = lichte kruiser
ruito -- = zwak geluid
differentia -- = klein verschil
falta -- = kleine fout
metallo -- = lichtmetaal
solo/terra -- = lichte grond
musica -- = lichte muziek
industria -- = lichte industrie
cavalleria -- = lichte cavallerie
motocyclo -- = lichte motor
cigaretta -- = lichte sigaret
tabaco -- = lichte tabak
jentaculo -- = licht ontbijt
repasto -- = lichte maaltijd
pastisseria -- = luchtig gebak
collision -- = lichte aanrijding/botsing
-- como un pluma = licht als een veertje
2 gering, onbeduidend, licht
culpa -- = onbeduidende/lichte schuld
vulnere -- = lichte verwonding
movimento -- = lichte beweging
3 oppervlakkig, lichtzinnig, lichtvaardig, zorgeloos
femina de mores -- = vrouw van lichte zeden
4 rank, soepel, lenig
turre -- = ranke/slanke toren
passo -- = vlugge pas/stap/tred


legieressa sub

1 lichtheid (tgov zwaarte)
2 geringheid, onbeduidendheid
3 oppervlakkigheid, lichtzinnigheid, lichtvaardigheid, zorgeloosheid
4 rankheid, soepelheid, lenigheid


legiferar v

1 wetten maken
poter de -- = wetgevende macht


legifere adj

1 wetten makend


legifero sub

1 wetgever


legion sub

1 MILITAR legioen (anque HISTORIA ROMAN)
-- de Honor = Legioen van Eer
-- estranier = vreemdelingenlegioen
numero de -- = legioennummer
2 groot aantal, schare, menigte
esser -- = legio zijn, zeer talrijk zijn
su errores esseva -- = hij maakte legio fouten


legionari adj

1 van een legioen, legioen...
morbo/maladia -- = legionairsziekte, veteranenziekte (soort longontsteking)


legionario sub

1 legionair, legioensoldaat (anque HISTORIA ROMAN)
morbo/maladia de -- = legionairsziekte, veteranenziekte (soort longontsteking)
2 lid van het vreemdelingenlegioen


legislation sub

1 het maken van wetten
2 wetgeving, de wetten
-- social = sociale wetgeving
-- criminal/penal = strafwetgeving
-- electoral = kieswetgeving
-- relative al abortamento = abortuswetgeving
-- del labor/del travalio = arbeidswetgeving
-- de urgentia = noodwetgeving
-- aeree = luchtvaartrecht
-- civil = burgerlijk recht
-- criminal/penal = strafrecht
-- maritime = zeerecht


legislative adj

1 wetgevend, bevoegd tot wetgeving
poter -- = wetgevende macht
assemblea -- = wetgevende vergadering
corpore -- = wetgevend lichaam
2 wets...
dispositiones -- = wetsbepalingen


legislator sub

1 wetgever


legislatura sub

1 wetgevend lichaam, legislatuur
2 zittingstijd/zittingsduur van een wetgevend lichaam


legista sub

1 jurist, wettenkenner, rechtsgeleerde, legist
medico -- = politiearts, gerechtelijk geneeskundige


legitimar v

1 wettigen, (een kind) echten, legitimeren
-- un filio natural = een natuurlijke zoon wettigen
infante legitimate = gewettigd kind
2 rechtvaardigen
-- su conducta/comportamento = zijn gedrag rechtvaardigen


legitimation sub

1 het wettigen, wettiging, het echten (van een kind), echting, legitimatie
2 rechtvaardiging
-- del conducta/comportamento de un persona = rechtvaardiging van iemands gedrag
3 legitimatie, identificatie


legitime adj

1 legitiem, wettig, echt
infante -- = wettig kind
principe/soverano -- = wettige vorst
matrimonio/maritage -- = wettig huwelijk
conjuge/spo(n)so -- = wettige echtgenoot
proprietate -- = wettige eigendom
ration -- = legitieme reden
quota -- = legitieme portie
2 gewettigd, rechtmatig, gegrond, gerechtvaardigd
-- defensa = zelfverdediging
revindicationes -- = rechtmatige eisen
proprietario -- = rechtmatige eigenaar


legitimismo sub

1 legitimisme


legitimista sub

1 legitimist


+ legitimista adj

1 legitimistisch


legitimitate sub

1 wettigheid, wettelijkheid, legitimiteit
-- de un matrimonio/maritage = wettigheid van een huwelijk
-- de un infante = legitimiteit van een kind
2 gegrondheid, rechtmatigheid
-- de un pretention/pretension = rechtmatigheid van een aanspraak


legumina sub

1 BIOCHIMIA legumine


legumine sub

1 peulvrucht
2 groente
jardin de --s = groentetuin
cultor/cultivator de --s = groentekweker
venditor/mercator/mercante de --s = groenteman
mercato de --s = groentemarkt
suppa de --s = groentesoep
--s de estufa = kasgroente


leguminiforme adj

1 peulvormig


leguminosas sub pl

1 BOTANICA leguminosen, peuldragers


leguminose adj

1 peuldragend, peul...
planta -- = peulgewas


+ lei sub

1 Meervoud van "leu" (Roemeense munt)


+ Leiden sub n pr

1 Leiden
bottilia de -- = Leidse fles
caseo de -- = Leidse kaas
dialecto de -- = Leids dialect


+ leitmotiv sub GERMANO

1 MUSICA leidmotief, hoofd/grondmotief
2 FIGURATE thema dat steeds terugkomt, leidende gedachte


Lemano sub n pr

1 Laco -- = Meer van Genève


lemma sub

1 LOGICA, MATHEMATICA lemma, hulpstelling


+ lemmatisar v

1 lemmatiseren


+ lemmatisation sub

1 lemmatisatie


+ lemming sub

1 ZOOLOGIA lemming


+ lemna sub

1 BOTANICA eendekroos, kroos
-- minor = klein kroos
copertura de -- = kroosdek
strato de -- = krooslaag
specie de -- = kroossoort


+ lemnaceas sub pl

1 BOTANICA lemnaceae, lemnaceeën, eendekroosfamilie


+ lemniscato sub

1 MATHEMATICA lemniscaat, lijn in de vorm van een 8, striklijn


+ lemur sub

1 ZOOLOGIA lemur, snuitaap, maki
2 MYTHOLOGIA
--s = lemuren (schimmen der doden)


+ lenificar v

1 verzachten, lenigen, verlichten


+ lenification sub

1 verzachting, leniging, verlichting


Leningrad sub n pr

1 Leningrad


leninismo sub

1 leninisme
le marxismo -- = het marxisme leninisme


leninista sub

1 leninist


+ leninista adj

1 leninistisch


+ leninistic adj

1 leninistisch


+ lenitive adj

1 kalmerend, verzachtend
remedios/medicamentos -- = verzachtende middelen


+ lenitivo sub

1 kalmerend/verzachtend middel


+ lentamento sub

1 vertraging, afremming, vaartvermindering


lentar v

1 vertragen, snelheid verminderen


lente sub

1 linze
2 OPTICA lens
-- cornee/a contacto/de contacto = contactlens
-- de aggrandimento = vergrootglas
-- de collimation = collimatielens
-- concave/convexe = holle/bolle lens
-- biconcave/biconvexe = dubbelholle/dubbelbolle lens
-- electronic = electronische lens
-- complexe = samengestelde lens
-- electrostatic = elektrostatische lens
-- ustori = brandglas
-- acustic = akoestische lens
fabrica de --s = lenzenfabriek
fabricante de --s = lenzenfabrikant
fabrication de --s = lenzenfabricage
campo de un -- = gezichtsveld van een lens
systema de --s = lenzenstelsel


lente adj

1 langzaam, langzaam werkend, traag
veneno -- = langzaam werkend vergif
MEDICINA pulso -- = trage pols
2 kleverig, stroperig (van vloeistof), slijmerig


+ lentibulariaceas sub pl

1 BOTANICA lentibulariaceeën, blaasjeskruidfamilie


lenticella sub

1 BOTANICA lenticel


lenticula sub

1 BOTANICA linze
farina de -- = linzemeel
suppa al/de --s = linzesoep
platto de --s = schotel linzen


lenticular adj

1 lensvormig, lenticulair
vitro -- = lensvormig glas
nucleo -- = lenskern
forma -- = lensvorm


lentiforme adj

1 lensvormig, lenticulair


lentigine sub

1 lentigo, pigmentvlekje, levervlek, sproet


lentiginose adj

1 sproetig, vol sproeten


+ lentisco sub

1 BOTANICA mastiekboom


+ lento adv

1 MUSICA lento, langzaam
un -- = een langzaam stuk muziek


lentor sub

1 traagheid, trage (vooruit)gang, geringe snelheid
-- de spirito = geestelijke traagheid
2 kleverigheid, stroperigheid (van vloeistof), slijmerigheid


leon sub

1 ZOOLOGIA leeuw
-- marin/del mar = zeeleeuw
parte de -- = leeuwendeel
corde de -- = leeuwenhart
criniera de -- = leeuwenmanen
corage de -- = leeuwenmoed
pelle de -- = leeuwenhuid
testa/capite de -- = leeuwenkop
cavia del --es = leeuwenkooi
chassa {sj} de --es = leeuwenjacht
chassator {sj} de --es = leeuwenjager
domator de --es = leeuwentemmer
fortia de -- = leeuwenkracht
forte como un -- = zo sterk als een leeuw
ASTRONOMIA Leon = Leeuw


+ leona sub

1 ZOOLOGIA leeuwin


+ leonardesc adj

1 op de wijze van Leonardo da Vinci


+ leonessa sub

1 ZOOLOGIA leeuwin


Leonidas sub n pr

1 Leonidas


leoniera sub

1 leeuwenkuil, leeuwenhok, hol van de leeuw


leonin adj

1 van de leeuw, leeuwen..., leeuwachtig
parte -- = leeuwendeel
capite/testa -- = leeuwenkop
fortia -- = leeuwenkracht
corage -- = leeuwenmoed


+ leonino sub

1 ZOOLOGIA leeuwenjong


leontiasis sub

1 MEDICINA leontiasis


+ leonuro(cardiac) sub

1 BOTANICA hartgespan


leopardo sub

1 ZOOLOGIA luipaard
-- marin/del mar = zeeluipaard


+ leotia sub

1 BOTANICA
-- lubric = glibberzwam


+ lepidio sub

1 BOTANICA kruidkers
-- latifolie = peperkers, peperkruid
-- campestre = veldkruidkers
-- ruderal = steenkers
-- sative = bitterkers, tuinkers


lepidodendro sub

1 PALEONTOL schubbeboom


lepidolitho sub

1 MINERALOGIA lepidoliet


lepidoptere adj

1 ZOOLOGIA schubvleugelig


+ lepidopterista sub

1 vlinderkundige, vlinderkenner


lepidopteros sub pl

1 ZOOLOGIA lepidoptera, schubvleugelige insekten, vlinders


lepidosirena sub

1 ZOOLOGIA schubsalamander


+ lepiota sub

1 BOTANICA parasolzwam, lepiota
-- odorate = odeurzwam
-- cristate = stinkparasolletje


lepisma sub

1 ZOOLOGIA
-- saccharin = suikergast, zilvervisje (soort insekt)


leporario sub

1 ZOOLOGIA hazewind(hond)
cursas de --s = windhondenrennen


lepore sub

1 ZOOLOGIA haas
-- femina = moerhaas
-- de pascha = paashaas
corde de -- = hazenhart
sanguine de -- = hazenbloed
pilo de -- = hazenhaar
excrementos de -- = hazenkeutels/drek
salto de -- = hazensprong
cubil de -- = hazenleger
patas de un -- = lopers van een haas
carne de -- = hazenvlees
pastata de -- = hazenpastei
tirar --s = hazen schieten


leporide sub

1 ZOOLOGIA haasachtige


leporin adj

1 haas..., haze...
labio -- = hazelip


lepra sub

1 lepra, melaatsheid
bacterio de -- = leprabacterie
lucta contra le -- = leprabestrijding


+ leprologia sub

1 leprologie, lepra-onderzoek


+ leprologista sub

1 lepraspecialist


leprologo sub

1 lepraspecialist


+ leproma sub

1 MEDICINA leproma


leprose adj

1 lepreus, lepra..., melaats


+ leproseria sub

1 leprozerie, leprozenhuis, verpleeginrichting voor melaatsen


leproso sub

1 leproos, leprapatiënt, melaatse
hospital pro --s = lepraziekenhuis


+ lepto sub

1 ZOOLOGIA
-- autumnal = herfstmijt, oogstmijt


+ leptocaule adj

1 BOTANICA dunstengelig, dunstelig


+ leptocephale adj

1 smalschedelig


+ leptocephalic adj

1 smalschedelig


+ leptocephalo

1 ZOOLOGIA larvaal stadium van de aal, bandaal, glasaaltje


+ leptolithico sub

1 leptolithicum


+ leptomeninges sub pl

1 ANATOMIA week/zacht hersenvlies


+ lepton sub

1 PHYSICA lepton


+ leptonic adj

1 PHYSICA leptonisch, mbt een lepton/leptonen


+ leptopetale adj

1 BOTANICA met dunne (fijne, tere) kroonbladen


+ leptophylle adj

1 BOTANICA fijnbladig, dunbladig


+ leptorrhin adj

1 ZOOLOGIA met een spitse bek/snavel


+ leptorrhinia sub

1 ZOOLOGIA het hebben van een spitse bek/snavel


+ leptosepale adj

1 BOTANICA met dunne of fijne kelkbladen of -slippen


+ leptosome adj

1 leptosoom


+ leptosomic adj

1 leptosoom


+ leptospadice adj

1 BOTANICA met dunne kolf


+ leptosperme adj

1 BOTANICA fijnzadig


+ leptospira sub

1 leptospira


+ leptospirose (-osis) sub

1 MEDICINA leptospirose, melkerskoorts
-- ictero-hemorrhagic = ziekte van Weil


+ leptothrice sub

1 draadbacterie


les pron pers

1 ze, hen, hun
io les vide = ik zie hen/ze
io les scribe un littera = ik schrijf hun een brief


+ lesbian adj

1 lesbisch
amor -- = lesbische liefde


+ lesbiana sub

1 lesbiënne


+ lesbianismo sub

1 lesbische geaardheid


+ lesbic adj

1 lesbisch


+ lesbismo sub

1 lesbische geaardheid


+ Lesbos sub n pr

1 GEOGRAPHIA Lesbos


lese adj

1 gewond, verwond, gekwetst
crimine de lese-majestate = majesteitsschennis
crimine de lese-humanitate = misdaad jegens de mensheid
crimine de lese-civilisation = misdaad tegen de beschaving


lesion sub

1 letsel, verwonding, kwetsuur, wonde
--es interne = inwendige kneuzingen
--es permanente/incurabile = blijvend letsel
--es mortal = dodelijk letsel
-- personal = persoonlijk letsel
-- renal = nierwond
-- pulmonar = longletsel
-- del menisco = voetbalknie
tempore de --es = blessuretijd
causar --es corporal = lichamelijk letsel toebrengen
2 MEDICINA laesie
3 JURIDIC benadeling, schade, verkorting


+ lesional adj

1 lesioneel, lesionaal


+ lethal adj

1 BIOLOGIA dodelijk, letaal
dose/dosis -- = dodelijke dosis
gen -- = letaal gen
veneno -- = dodelijk gif
factores -- = letale factoren
mutation -- = letale mutatie


+ lethalitate sub

1 MEDICINA dodelijkheid (van een ziekte/van een stof), letaliteit
-- de un vulnere = dodelijkheid van een wond
iste veneno es de grande -- = de dodelijkheid van dit gif is groot


lethargia sub

1 lethargie, verdoving, gevoelloosheid, soort bewusteloosheid
-- hypnotic = hypnotische lethargie
2 onverschilligheid, ongeïnteresseerdheid, lethargie


lethargic adj

1 lethargisch, slaapzuchtig, verdoofd, bewusteloos
stato -- = toestand van verdoving
somno -- = lethargische slaap
2 onverschillig, ongeïnteresseerd, lethargisch


lethargo sub

1 lethargie, verdoving, gevoelloosheid, soort bewusteloosheid
2 onverschilligheid, ongeïnteresseerdheid, lethargie


+ lethologia sub

1 MEDICINA lethologie


+ lethologic adj

1 MEDICINA lethologisch


lette adj

1 Lettisch, Letlands


letto sub

1 Letlander, Let
2 Letlands (taal)


letton adj

1 Lettisch, Letlands


letton sub

1 Letlander, Let
2 Letlands (taal)


Lettonia sub n pr

1 Letland


+ leu (pl  :lei) sub

1 leu (Roemeense munt)


+ leucania sub

1 ZOOLOGIA leucania (soort nachtvlinder)


leucemia sub

1 MEDICINA leukemie, bloedkanker
-- es un cancere del sanguine = leukemie is een kanker van het bloed
-- acute = acute leukemie


leucemic adj

1 MEDICINA leukemisch, aan leukemie lijdend
cellula -- = leukemische cel
stato -- = leukemische toestand
malado -- = leukemiepatiënt


+ leucemico sub

1 leukemiepatiënt


+ leucina sub

1 CHIMIA leucine (een aminozuur)


+ leucisco sub

1 ZOOLOGIA voorn


+ leucoblasto sub

1 leucoblast


+ leucocarpe adj

1 BOTANICA met witte vruchten, met witte sporangiën


+ leucocaule adj

1 BOTANICA witstengelig, witstelig


+ leucocytari adj

1 leukocyten...
formula -- = leukocytenformule


leucocyto sub

1 BIOLOGIA wit bloedlichaampje, leukocyt, witte bloedcel
-- mononuclear = eenkernige leukocyt
-- polynuclear = veelkernige leukocyt


+ leucocytose (-osis) sub

1 MEDICINA leukocytose


+ leucodermia sub

1 MEDICINA leukodermie


+ leucojo sub

1 BOTANICA
-- estive = zomerklokje


+ leucoma sub

1 MEDICINA witte hoornvliesvlek, leukoom, oogparel
2 ZOOLOGIA leucoma (soort nachtvlinder)


+ leucopetale adj

1 BOTANICA met witte kroonbladen


+ leucophylle adj

1 BOTANICA witbladig


+ leucorrhea sub

1 MEDICINA witte vloed, leukorree


+ leucotomia sub

1 MEDICINA leukotomie


+ lev sub

1 lev (munteenheid van Bulgarije)


+ leva sub

1 linkerkant/zijde
virar/girar al -- = linksaf slaan
angulo superior al -- = linkerbovenhoek
a mi -- = links van mij
illa sedeva a mi -- = ze zat aan mijn linkerzijde
votar pro le -- = (op) links stemmen


+ levade sub FRANCESE

1 EQUITATION levade


levamento sub

1 het oprichten, het (op)heffen, het optillen
2 het wegnemen, het opheffen, het doen verdwijnen


levante sub

1 oosten
Levante = Nabije Oosten, Levant
2 oostenwind


levantin adj

1 afkomstig uit het Nabije Oosten, Levantijns


levantino sub

1 bewoner van het Nabije Oosten, Levantijn


+ levapneumaticos sub

1 bandenlichter


levar v

1 oprichten, (op)heffen, optillen
-- con le cric = opkrikken
-- le ancora = het anker lichten/ophalen
-- le cardines = uit de hengsels lichten
-- le cappello = de hoed afnemen
-- le oculos = opkijken
-- le mano = de hand opsteken
-- le mano contra un persona = de hand tegen iemand opheffen
-- al celo = ophemelen
-- le masca/mascara = zijn ware aard tonen
-- le spatulas/humeros = de schouders ophalen
votar a mano levate = stemmen bij handopsteken
-- se = 1 zich verheffen, 2 opstaan, gaan staan, 3 opkomen (zon, etc.)
le vento se leva = de wind steekt op
le sol se leva = de zon komt op
le luna se leva = de maan komt op
le -- del sol = de zonsopkomst
le -- del luna = het opkomen van de maan
2 opheffen, een einde maken aan, wegnemen
-- le campo = het kamp opbreken
-- le assedio = het beleg opheffen
-- un moratorio = een moratorium opheffen
-- un difficultate = een moeilijkheid uit de weg ruimen
-- le stercore = uitmesten
-- un macula = een vlek verwijderen
-- le tabula = de tafel afruimen
-- un tabu = een taboe doorbreken
-- un punition/pena = een straf kwijtschelden
-- un interdiction/prohibition = een verbod opheffen
3 MILITAR onder de wapenen roepen
-- truppas = troepen rekruteren
-- un armea = een leger op de been brengen
4 innen, heffen
-- impostos = belastingen heffen


levata sub

1 MILITAR oproeping, het onder de wapenen roepen
2 lichting (van brieven)
facer le -- = lichten (van brieven)


levator sub

1 iemand die of iets dat opricht/opheft/optilt, hefboom, koevoet, lichter, ANATOMIA hefspier
-- de cambio/de cambiamento = versnellingspook
-- de commando = bedieningshefboom, stuurknuppel
-- differential = differentiële hefboom
-- a duo bracios = tweearmige hefboom
-- de ferro = breekijzer
-- de pneu(matico) = bandlichter, bandwipper
-- de rail {e} = raillichter
2 iemand die of iets dat wegneemt/aan iets een einde maakt/iets opheft
-- de immunditias = vuilnisophaler


+ levatori sub

1ponte -- = ophaalbrug, valbrug
cablo -- = ophaalkabel (van lift)
corda -- = ophaaltouw
catena -- = ophaalketting


levatura sub

1 het oprichten, het opheffen, het optillen
2 zuurdesem, rijsmiddel, gist, bakpoeder
-- de bira = biergist
-- de pan/de panification = bakkersgist
-- chimic = bakpoeder
-- chimic/in pulvere, pulvere de -- = bakpoeder
-- sic = droge gist
-- pressate = persgist
germine de -- = gistkiem
farina con -- = zelfrijzend bakmeel
formation de -- = gistvorming


leve (I) adj

1 licht (niet zwaar)
(a)melioration -- = lichte verbetering
castigamento -- = lichte betraffing
levemente acide = een weinig zuur
levemente vulnerate = licht gewond
2 lichtzinnig, lichtvaardig, zorgeloos


leve (II) adj

1 linker, links
oculo -- = linkeroog
mano -- = linkerhand
gamba -- = linkerbeen
spatula/humero -- = linkerschouder
pede -- = linkervoet
aure -- = linkeroor
bracio -- = linkerarm
ripa -- = linkeroever
latere -- = linkerkant, linkerzijde
SPORT ala -- = linkervleugel
scriber con le mano -- = links(handig) schrijven


+ leviathan sub

1 leviathan


+ leviratic adj

1 leviraats...


+ levirato sub

1 leviraat(shuwelijk), zwagerhuwelijk, vervanghuwelijk


levistico sub

1 BOTANICA lavas, levisticum, maggiplant


+ levita sub

1 RELIGION leviet, lid/nakomeling van de stam Levie
2 RELIGION geestelijke, clericus


levitar v

1 SPIRITISMO levitatie doen ondergaan, (doen) opstijgen, (doen)

zweven

2 SPIRITISMO levitatie ondergaan


levitate sub

1 lichtheid
2 lichtzinnigheid, lichtvaardigheid


levitation sub

1 SPIRITISMO levitatie


+ levitic adj

1 levitisch


+ Levitico sub

1 BIBLIA Leviticus


levogyr adj

1 PHYSICA, CHIMIA etc., linksdraaiend
scriptura -- = spiegelschrift
polarisation -- = linksdraaiende polarisatie
sucro/saccharo -- = linksdraaiende suiker


levulosa sub

1 BIOCHIMIA levulose, fructose


+ lexema sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA lexeem, stammorfeem


lexical adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA lexicaal, de woordenschat betreffend
systema -- de un lingua = lexicaal systeem van een taal
campo -- = woordveld
morphema -- = stammorfeem


+ lexicalisar v

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA lexicaliseren


+ lexicalisation sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA lexicalisatie


lexico sub

1 lexicon, woordenschat, vocabulair
2 woordenlijst, (beknopt) woordenboek


lexicographia sub

1 lexicografie, het samenstellen van woordenboeken
-- medieval = middeleeuwse lexicografie
-- moderne = moderne lexicografie


lexicographic adj

1 lexicografisch
methodos -- = lexicografische methoden
principios -- = lexi-cografische principes


lexicographo sub

1 lexicograaf, woordenboekschrijver


+ lexicologia sub

1 lexicologie


+ lexicologic adj

1 lexicologisch
studio -- = lexicologische studie


+ lexicologista sub

1 lexicoloog


+ lexicologo sub

1 lexicoloog


+ lexicostatistica sub

1 lexicostatistiek


liaison sub FRANCESE

1 liaison, liefdesverhouding, relatie
2 PHONETICA liaison


+ liana sub

1 BOTANICA liaan, slingerplant


+ Lias sub

1 GEOLOGIA Lias


+ liassic adj

1 GEOLOGIA van het Lias
fauna -- = dierenwereld van het Lias


libanese adj

1 Libanees, van/uit Libanon


libanese sub

1 Libanees, bewoner van Libanon


Libano sub n pr

1 Libanon (land)
2 Libanon (gebergte)
cedros del -- = ceders van de Libanon


+ libation sub

1 ANTIQUITATE drankoffer, plengoffer, libatie
2 drinkgelag, drinkpartij, libatie


+ libatorio sub

1 RELIGION plengoffervaas


libellar v

1 een smaadschrift opstellen en publiceren tegen


libellista sub

1 libellist, schrijver van schot/smaadschriften, pamfletschrijver


libello sub

1 JURIDIC schriftelijke aanklacht
2 smaadschrift, schotschrift, pamflet, libel


+ libellula sub

1 ZOOLOGIA libel, waterjuffer


+ liber sub

1 BOTANICA bastweefsel


liberal adj

1 royaal, vrijgevig, mild, gul
donator -- = gulle gever
2 ruimdenkend, tolerant, verdraagzaam, onbekrompen, onbevooroordeeld, liberaal
idea -- = onbekrompen/ruime opvatting
protestantismo -- = vrijzinnig protestantisme
ille prendeva un position -- = hij stelde zich liberaal op
3 POLITICA ECONOMIA liberaal, liberalistisch
partito -- = liberale partij
legislatura -- = liberale wetgeving
4 artes -- = vrije kunsten
professiones -- = vrije beroepen


liberal sub

1 POLITICA ECONOMIA liberaal, liberalist


liberalisar v

1 liberaliseren


liberalisation sub

1 liberalisatie, liberalisering
-- del aborto/abortamento = liberalisatie van abortus


liberalismo sub

1 liberalisme


+ liberalista adj

1 liberalistisch


+ liberalistic adj

1 liberalistisch


liberalitate sub

1 vrijgevigheid, gulheid, mildheid, liberaliteit
2 verdraagzaamheid, tolerantie, onbekrompenheid, breed/ruimheid (van opvatting), liberaliteit


liberar v

1 bevrijden, vrijlaten, in vrijheid stellen, verlossen
-- un pais = een land bevrijden
-- un prisionero = een gevangene bevrijden
-- su conscientia = zijn geweten ontlasten
-- un persona con le serra = iemand uitzagen


liberation sub

1 bevrijding, vrijlating, invrijheidstelling, verlossing
guerra de -- = bevrijdingsoorlog
fronte de -- = bevrijdingsfront
movimento de -- = bevrijdingsbeweging
armea de -- = bevrijdingsleger
jorno/die de -- = bevrijdingsdag
theologia de -- = bevrijdingstheologie
obtener le -- de un prisionero = een gevangene loskrijgen


liberator sub

1 bevrijder


+ liberator adj

1 bevrijdend


libere adj

1 vrij, onafhankelijk, zelfstandig, niet-gebonden
improvisation -- = vrije improvisatie
versos -- = vrije verzen
spatio -- = open(gekapte) plek (in het bos)
traduction/translation -- = vrije vertaling
commercio -- = vrijhandel
tempore -- = vrije tijd
electiones -- = vrije verkiezingen
accesso/entrata/ingresso -- = vrije toegang/entree
amor -- = vrije liefde
mundo -- = vrije wereld
citate -- = vrijstad
servicio -- = zelfbediening
-- arbitrio = vrije wil
cadita -- = vrije val
rota -- = vrijloop (van fiets), freewheel
ir in rota -- = freewheelen
SPORT colpo -- = vrije slag/worp/schop
-- pensator = vrijdenker
-- pensata/pensamento = vrije gedachte, vrijdenkerij
-- como le aves = vrij als een vogeltje, frank en vrij


+ Liberia sub n pr

1 Liberia


+ liberian adj

1 Liberiaans
dollar (A) -- = Liberiaanse dollar
2 BOTANICA bast...
fibra -- = bastvezel


+ liberiano sub

1 Liberiaan


+ libero sub ITALIANO

1 FOOTBALL (A) libero, vrije verdediger


+ libero-excambismo sub

1 vrijhandel(sverkeer)


+ libero-excambista sub

1 vrijhandelaar


+ libero-excambista adj

1 vrijhandel(s)...


libertari adj

1 libertair, anarchistisch
societate -- = libertaire samenleving


libertario sub

1 anarchist


libertarismo sub

1 anarchisme


libertate sub

1 vrijheid, onafhankelijkheid, niet-gebondenheid
-- de action = vrijheid van handelen
-- de conscientia = vrijheid van geweten
-- de pressa = vrijheid van drukpers
-- religiose/de religion/de culto(s) = godsdienstvrijheid
-- de association e de reunion = vrijheid van vereniging en vergadering
-- de inseniamento = vrijheid van onderwijs
-- del spirito = geestesvrijheid
animales in -- = in het wild levende dieren
-- civil = burgerlijke vrijheid
-- del mares = vrijheid van de zee
statua de -- = vrijheidsbeeld
restriction del -- = vrijheidsbeperking
ideal de -- = vrijheidsideaal
amor del -- = vrijheidsliefde
privation del -- = vrijheidsberoving
combattante del -- = vrijheidsstrijder
poner in -- = in vrijheid stellen
conceder le -- a un persona = iemand de vrijheid schenken
incatenar le -- = de vrijheid aan banden leggen
prender le -- de facer un cosa = de vrijheid nemen iets te doen
prender se --s con un persona = zich vrijheden tegenover iemand veroorloven
lassar plen -- de action a un persona = iemand de vrije hand laten


liberticida sub

1 verkrachter van de vrijheid


+ liberticida adj

1 die de vrijheid doodt
lege -- = wet die de vrijheid doodt
tyranno -- = tiran die de vrijheid doodt


+ liberticidio sub

1 vernietiging van de vrijheid


libertin adj

1 losbandig, liederlijk, zedeloos
modo de vita -- = ongebonden levenswijze
2 HISTORIA libertijns
3 vrijdenkend, ongodsdienstig


libertinage sub

1 losbandigheid, liederlijkheid, zedeloosheid
2 vrijdenkerij, het vrije denken


+ libertinismo sub

1 libertinisme


libertino sub

1 HISTORIA ROMAN zoon van vrijgemaakte slaaf
2 HISTORIA libertijn
3 vrijdenker
4 lichtmis, losbol, losbandig iemand
un -- incorrigibile = een onverbeterlijke losbol


liberto sub

1 HISTORIA ROMAN vrijgemaakte slaaf


+ libidine sub

1 wellust, hartstocht


+ libidinose adj

1 vol (seksueel) verlangen, wellustig, libidineus
desiro/desiderio -- = sterk (seksueel) verlangen, wellust
actos -- = libidineuze handelingen


+ libidinositate sub

1 wellust, wulpsheid, geilheid


+ libido sub

1 libido, (psychische energie van de geslachtsdrift), levensdrift


libra sub

1 pond
-- sterling (A) = pond sterling
signo/symbolo del -- = pondteken
sacco de un -- = pondszak
peso in --s = pondsgewicht
ASTRONOMIA Libra = Weegschaal


libral adj

1 van het pond
2 ASTRONOMIA van de Weegschaal


+ libration sub

1 ASTRONOMIA libratie, schommeling
puncto de -- = libratiepunt
-- del luna = libratie van de maan


libreria sub

1 bibliotheek, boekerij
2 boekhandel, boekwinkel
-- scholar = schoolboekhandel
libreria-papireria = kantoorboekhandel


librero sub

1 boekhandelaar, boekverkoper


+ libresc adj

1 boeken..., uit de boeken
cognoscentia/cognoscimento/scientia/saper -- = boekenwijsheid
linguage -- = boekentaal
parola -- = boekenwoord


librettista sub

1 librettist, schrijver van libretto's, operatekstschrijver


libretto sub

1 MUSICA libretto, operatekst, tekstboekje
2 boekje
-- de conto = bankboekje
-- de ballo = balboekje
-- de instruction = handleiding
-- de giro = giroboekje


libriforme adj

1 BOTANICA floëemvormig


+ librium sub

1 PHARMACOLOGIA librium
prender -- = librium slikken


libro sub

1 boek
-- de cheques (E) = chequeboek
-- telephonic = telefoonboek
-- de cocina = kookboek
-- de imagines = plaatjesboek, prentenboek
-- de consultation = naslagwerk
RELIGION -- de horas = getijdenboek
-- de tasca = pocketboek
-- de cassa = kasboek
-- scholar = schoolboek
-- de studio = studieboek
-- de arte = kunstboek
-- pro pueras = meisjesboek
-- pro pueros = jongensboek
-- de memoria = aantekenboek
-- de musica = muziekboek
-- de precarias = gebedenboek
-- de paga = loonlijst, betaalstaat
-- con copertura dur = gebonden boek
-- brochate = ingenaaid boek
-- blanc = witboek
-- nigre = zwartboek
--s de occasion = uitgeversrestanten
-- de secunde mano = tweede-handsboeken
-- favorite/preferite = lievelingsboek
le Libro del Libros = het Boek der Boeken
amator de --s = boekenliefhebber
tener le -- = boekhouden
tenitor de --s = boekhouder
armario de --s = boekenkast
lista de --s = boekenlijst
mercato de --s = boekenmarkt
venditor de --s = boekverkoper
vendita de --s = boekenverkoping
valor secundo le --s = boekwaarde
tresor de --s = boekenschat


Libya sub n pr

1 Libië


libyan adj

1 Libisch


libyano sub

1 Libiër


libyc adj

1 Libisch


licentia sub

1 vergunning, toestemming, toestemming, verlof, machtiging, consent
-- de nocte = nachtvergunning
conditiones de -- = licentievoorwaarden
peter -- = verlof/vergunning vragen
in -- = in licentie
fabricar un articulo in/sub -- = een artikel in/onder licentie vervaardigen
2 vergunning(sbewijs), consent, verlofbriefje, licentie
-- de importation = invoervergunning
-- de exportation = uitvoervergunning
-- de chassa {sj} major/minor = grote/kleine jachtakte
-- de radio = luistervergunning
-- de construction = bouwvergunning
-- pro le construction de = vergunning voor de aanleg van
-- de pisca = visvergunning
portator/tenitor de un -- = vergunninghouder
systema de --s = vergunningsstelsel
3 ongebondenheid, vrijheid
-- poetic = dichterlijke vrijheid
4 zedeloosheid, losbandigheid, uitspatting
5 UNIVERSTATE licentiaat, licentie


licentiamento sub

1 UNIVERSITATE toekenning van het licentiaatsdiploma
2 ontslag (van personeel), afdanking (van troepen)
littera de -- = ontslagbrief
-- collective = collectief ontslag
-- del servicio militar = ontslag uit de militaire dienst


licentiar v

1 vergunning verlenen, toestemming verlenen, machtigen
2 UNIVERSITATE verlenen van het licentiaatsdiploma
3 ontslaan, afdanken
-- obreros = arbeiders ontslaan
-- personal = personeel ontslaan
-- truppas = troepen afdanken
esser licentiate = ontslag krijgen


licentiato sub

1 licentiaatsgraad
2 bezitter van het licentiaatsdiploma, licentiaat


licentiose adj

1 losbandig, liederlijk, bandeloos, zedeloos
conducta/comportamento -- = liederlijk gedrag
libro -- = aanstootgevend boek
linguage -- = zedeloze taal


+ licentiositate sub

1 losbandigheid, liederlijkheid, bandeloosheid, zedeloosheid
un linguage de un -- revoltante = een taalgebruik met een stuitend liederlijk karakter


licet LATINO

1 licet, het is geoorloofd


lichen sub

1 BOTANICA korstmos
-- saxicole = steenmos
-- vesicular = huidmos
-- pulmonar = longmos
thallo de --es = loof van korstmossen
2 MEDICINA lichen (huidaandoening)


+ lichenificar v

1 lichenificeren


+ lichenification sub

1 lichenificatie


lichenoide adj

1 korstmosachtig


+ lichenologia sub

1 BOTANICA lichenologie, leer der korstmossen


lichenose adj

1 korstmosachtig
vegetation -- = korstmosachtige vegetatie


+ licitar v

1 JURIDIC (onverdeelbaar goed) veilen


+ licitation sub

1 JURIDIC veiling, verkoop bij opbod, licitatie
-- judiciari = gerechtelijke licitatie


licite adj

1 geoorloofd, veroorloofd, toegelaten, toegestaan, niet verboden (door wet of gevestigde

overheid)

medio -- = geoorloofd middel


lictor sub

1 ANTIQUITATE bijl(bundel)drager, lictor


+ lido sub

1 lido
le -- de Venetia = het lido van Venetië


+ Liechtenstein sub n pr

1 Liechtenstein


+ liechtensteinese adj

1 Liechtensteins


+ liechtensteinese sub

1 Liechtensteiner


lied (pl: lieder) sub GERMANO

1 lied


lienteria sub

1 MEDICINA buikloop, diarrhee


lienteric adj

1 van buikloop, lijdend aan diarrhee


lift sub ANGLESE

1 lift, hijstoestel
-- de perron = perronlift
capacitate del -- = liftcapaciteit
cavia del -- = liftschacht
cablo del -- = liftkabel
motor del -- = liftmotor


liga sub

1 (ver)bond, liga, coalitie
-- arabe = Arabische Liga
-- de consumitores = consumentenbond
-- offensive = offensief verbond
-- defensive = defensief verbond
-- touristic {oe} = toeristenbond
formar un -- = een verbond sluiten


ligamento sub

1 ANATOMIA ligament, bindweefselband
-- malleolar/de cavilia = enkelband
-- humeral = schouderband
-- articular = gewrichtsband
-- de rotula = kniepees
-- anular = ringband
-- suspensori del crystallino = lensband


ligamentose adj

1 ligamenteus (mbt gewrichtsbanden)


ligamine sub

1 band
-- materne/maternal = moederband
--s del sanguine = banden des bloeds
--s de amicitate stricte = nauwe vriendschapsbanden
trenchar {sj} tote le --s con su familia = alle banden met zijn familie doorsnijden


ligar v

1 binden, verbinden, samenbinden
-- le can al catena = de hond aan de ketting leggen
MUSICA -- duo notas = twee noten verbinden
-- le grano in garbas = graan aan schoven binden
2 binden
-- libros = boeken binden


+ ligase sub

1 BIOCHIMIA ligase


+ ligation sub

1 het (ver)binden, (ver)binding
-- transversal = dwarsverbinding


+ ligator sub

1 binder
-- de libros = boekbinder


+ ligatoria sub

1 binderij
-- de libros = boekbinderij


ligatura sub

1 het binden, het vastbinden, het samenbinden
2 het boekbinden
-- de libros = boekbinden
3 band (van boek)
-- de/in tela = linnen band
-- de luxo = prachtband
-- stampate = stempelband
designo de -- = bandtekening
4 las, verbinding
5 MEDICINA afbinding, onderbinding, ligatuur
6 TYPOGRAPHIA koppelletter, ligament, ligatuur
7 MUSICA koppelteken, ligatuur


+ ligaturar v

1 MEDICINA afbinden
-- le cordon umbilical = de navelstreng afbinden


+ lignage sub

1 houtwerk


+ lignator sub

1 houthakker


lignicole adj

1 ZOOLOGIA in hout levend


+ lignifere adj

1 houtdragend


lignificarse v

1 BOTANICA verhouten, houtig worden, houtachtig worden
cellula lignificate = verhoute cel
texitos lignificate = verhoute weefsels


lignification sub

1 BOTANICA verhouting


ligniforme adj

1 houtachtig


lignina sub

1 lignien, lignine, houtstof
papiro sin -- = houtvrij papier


lignite sub

1 MINERALOGIA bruinkool, ligniet
briquette (F) de -- = bruinkoolbriket
jacimento de -- = bruinkoolbedding
mina de -- = bruinkoolmijn/groeve
extraction/exploitation de -- = bruinkoolwinning
-- polite = git


+ lignitifere adj

1 bruinkoolhoudend


ligno sub

1 hout
-- contraplacate = triplex, multiplex
-- de mina = mijnhout
-- de pino = dennehout, vurehout
-- de nuce = notehout
-- fossilisate = kienhout
-- dur = hardhout
-- venose = generfd hout
-- a/de comburer = brandhout, kachelhout
-- laminate = gelamineerd/gelaagd hout
pecia de -- = stuk hout
gamba de -- = houten been
sculptura in -- = houtsculptuur
juncto/junctura de -- = houtverbinding
deposito de -- = houtstek
carbon de -- = houtskool
gas de -- = houtgas
gasogeno de carbon de -- = houtgasgenerator
foco de -- = houtvuur
residuos de -- = houtafval
gravure (F) de -- = houtsnede
pannello de fibra de -- = hardboard, houtvezelplaat
tegula de -- = dakspaan
revestimento de -- = lambrizering, paneelwerk
solo de -- = houten vloer
carga de -- = lading hout
commercio de -- = houthandel
commerciante/mercante/mercator de -- = houthandelaar, houtkoper
industria de -- = houtindustrie
colla a/pro -- = houtlijm
cisello pro -- = houtbeitel
fresa pro -- = houtfrees
mosaico in -- = houtmozaïek
relievo in -- = houtreliëf
pulpa/pasta de -- = houtpulp
clasma de -- = houtsplinter
papiro de -- = houtpapier
vinagre de -- = houtazijn
cellulosa de -- = houtcellulose
mercato de -- = houtmarkt
vite a/pro -- = houtschroef
broca a/pro -- = houtboor
lima a/pro -- = houtvijl
lana de -- = houtwol
serra a/de -- = houtzaag
bloco de -- = houtblok
incision in -- = houtsnede
scarpa de -- = klomp
pila de -- = houtmijt/stapel
verme de -- = houtworm
pulvere de -- = zaagsel
taliatura/retalios de -- = houtspanen, houtkrullen
taliar -- = hout hakken
taliator de -- = houthakker
serrator de -- = houtzager
MUSICA instrumentos de -- = houten blaasinstrumenten
construer in -- = van hout bouwen
serrar -- = hout zagen
illes es del mesme -- = zij zijn uit hetzelfde hout gesneden


+ lignocellulosa sub

1 houtcellulose


lignose adj

1 houthoudend, houtig, houtachtig
fibra -- = houtvezel
planta -- = houtige plant
texito -- = houtweefsel
papiro -- = houthoudend papier


+ lignositate sub

1 houtigheid, houtachtigheid, houthoudendheid


+ ligroina sub

1 CHIMIA ligroïne, petroleumether


+ ligula sub

1 BOTANICA etc., tongetje
2 BOTANICA lintbloem
3 ZOOLOGIA riemworm


+ ligulate adj

1 BOTANICA etc., tongvormig
2 BOTANICA lintvormig
flor -- = lintbloem
folio -- = lintvormig blad


+ liguliflores sub pl

1 BOTANICA lintbloemigen


+ ligulifolie adj

1 BOTANICA met tongvormige bladeren


+ liguliforme adj

1 BOTANICA lintbloemig, lintvormig
plantas -- = lintbloemigen
flor -- = lintvormige bloem
folio -- = lintvormig blad


+ ligulina sub

1 liguline


ligure adj

1 Ligurisch


ligure sub

1 Liguriër


Liguria sub n pr

1 Ligurië


ligustico sub

1 BOTANICA lavas, levisticum, maggiplant


ligustro sub

1 BOTANICA liguster
bacca de -- = ligusterbes
sepe/haga de -- = ligusterheg/haag


lilac sub

1 BOTANICA sering(enstruik), sering(enbloesem)
-- blanc = witte sering
odor de -- = seringengeur


lilac adj

1 lila, lichtblauw paars, mauve


+ lili(i)flor adj

1 BOTANICA met lelieachtige bloemen


liliaceas sub pl

1 BOTANICA liliaceae, leliefamilie


liliacee adj

1 lelieachtig


+ lilial adj

1 lelieblank, lelieachtig
le blancor -- = het leliewit


lilio sub

1 BOTANICA lelie
-- de aqua = waterlelie
-- bulbifere = oranjelelie
-- speciose = prachtlelie
-- tigrate = tijgerlelie
folio de -- = lelieblad
bulbo de -- = leliebol
quadro/quadrato de --s = leliënbed
campo de --s = leliënveld
le blancor de -- = het leliewit
blanc como un --, de un blancor de -- = lelieblank, leliewit


+ Lilliput sub n pr

1 Lilliput


+ lilliputian adj

1 lilliputachtig, dwergachtig, heel klein


+ lilliputiano sub

1 lilliputter, dwerg


lima (I) sub

1 lime-citroen
succo de -- = lime-citroensap


lima (II) sub

1 vijl
-- platte = platte vijl
-- rotunde = ronde vijl
-- punctate/punctute = puntvijl, spitsvijl
-- triangular = driekante vijl
manico de -- = vijleheft
-- bastarde = bastaardvijl
colpo de -- = vijlstreek
trenchar {sj} per le -- = doorvijlen
-- pro vitro = glasvijl
-- pro ligno = houtvijl
-- pro le/a ungulas = nagelvijl


+ limabile adj

1 wat kan worden gevijld


limace sub

1 ZOOLOGIA (naakte) slak
-- de mar = zeeslak
passo de -- = slakkegang
con le lentor del --s = met een slakkegangetje


limaciforme adj

1 met/in de vorm van een slak


+ liman sub

1 liman


+ limanda sub

1 ZOOLOGIA schar


limar v

1 vijlen, afvijlen, bijvijlen
-- un pecia de ferro = een stuk ijzer vijlen
-- su ungulas = zijn nagels vijlen
machina a/de -- = vijlmachine


limator sub

1 vijler


limatura sub

1 het vijlen
2 vijlsel
-- de cupro = kopervijlsel
-- de aciero = staalvijlsel
-- de stanno = tinvijlsel


+ limbic adj

1 ANATOMIA limbisch
systema -- = systema limbic


+ limbo sub

1 RELIGION voorgeborchte, voorportaal (van de hel)
2 BOTANICA bladschijf, limbus
summitate del -- = bladtop
3 in graden verdeelde rand van meetinstrument
4 ASTRONOMIA buitenrand van hemellichaam


+ limerick sub ANGLESE

1 limerick


+ limes sub

1 HISTORIA limes, mark, grensgewest


+ limetta sub

1 vijltje


+ limicole adj

1 ZOOLOGIA limicool (in slijk levend)


+ limiforme adj

1 BOTANICA op een vijl gelijkend


+ liminal adj

1 PHYSIOLOGIA PSYCHOLOGIA grens..., drempel...
stimulation -- = prikkeldrempel
valor -- = drempelwaarde


liminar adj

1 grens..., drempel... (anque PSYCHOLOGIA)
phenomenos -- = grensverschijnselen
2 aan het begin van een boek geplaatst, inleidend (van boek/rede/debat), begin...
declaration -- = verklaring vooraf
epistola -- = voorrede in briefvorm
pagina -- = respectblad


limine sub

1 drempel
-- de audibilitate = gehoordrempel, hoorbaarheidsdrempel
-- de irritation = irritatiegrens
-- electoral = kiesdrempel
precio -- = drempelprijs


limitabile adj

1 limiteerbaar, begrensbaar, beperkbaar, te beperken


+ limitabilitate sub

1 begrensbaarheid, beperkbaarheid
-- de un derecto = beperktheid van een recht


limitar adj

1 begrenzend, beperkend
data -- = tijdslimiet, deadline, uiterste (lever)datum


limitar v

1 beperken, inperken, begrenzen, limiteren
-- le espensas/dispensas = de uitgaven beperken
io me limitara a dicer que = laat ik volstaan met te zeggen dat


limitate adj

1 beperkt, begrensd
spirito -- = beperkte geest
credito -- = beperkt krediet
selection -- = beperkte keuze
responsabilitates -- = beperkte verantwoordelijkheden
possibilitates de vendita -- = beperkte afzetmogelijkheden
in mesura -- = in beperkte mate


limitation sub

1 beperking, afbakening, begrenzing
-- del nascentias/del prole = geboortenbeperking
-- del velocitate = snelheidsbeperking, snelheidsbegrenzing
-- del libertate = vrijheidsbeperking
-- del precios = prijsbeheersing
sin -- de tempore = zonder tijdsbeperking


limitative adj

1 beperkend, grensbepalend, limitatief
enumeration -- = limitatieve opsomming
clausula -- = limitatieve clausule
disposition/regulation -- = limitatief voorschrift


+ limitator sub

1 begrenzer, beperker
-- de velocitate = snelheidsbegrenzer


limite sub

1 grens, grensscheiding, limiet (anque MATHEMATICA), beperking, grenslijn
-- de etate = leeftijdsgrens
-- salarial = inkomensgrens, loongrens
passar le --s de = de grenzen overschrijden van
transpassar/exceder tote le --s = alle perken te buiten gaan
esser al -- de su fortias = aan het eind van zijn krachten zijn
fixar/imponer un -- = een limiet stellen
cognoscer su --s = zijn grenzen kennen
restar/remaner intra le --s = binnen de perken blijven
sin --s = grenzeloos, onbegrensd, onbeperkt
velocitate -- = maximumsnelheid
zona -- = grenszone/gebied
caso -- = grensgeval
precio -- = limietprijs, uiterste prijs
data -- = deadline
data -- de vendita = uiterste verkoopdatum
-- del boscos/del (zona del) arbores/del vegetation arborescente/del vegetation arboree = boomgrens
-- de etate = leeftijdsgrens
-- de audibilitate = gehoorgrens
-- de gelo = vorstgrens
-- del nives = sneeuwgrens
-- inferior = ondergrens
-- superior = bovengrens
inter certe --s = tussen zekere grenzen
il ha un -- pro toto, toto ha su --s/un -- = alles heeft zijn grenzen


limitrophe adj

1 aangrenzend, grens...
paises -- = aangrenzende landen
stato -- = randstaat
fluvio -- = grensrivier
rivo -- = grensbeek
provincia -- = grensprovincie
communa -- = randgemeente
populo -- = grensvolk
-- de = vlakbij


+ limivore adj

1 BIOLOGIA slijketend


+ limnanthemo sub

1 BOTANICA watergentiaan


+ limnea sub

1 ZOOLOGIA poelslak


+ limnimetric v

1 scala -- = peilschaal


+ limnimetro sub

1 peilschaal
zero del -- = peilschaalnulpunt
observation del -- = peilschaalwaarneming


+ limnivore sub

1 ZOOLOGIA limnivoor, modderetend


+ limnologia sub

1 limnologie


+ limnologic adj

1 limnologisch
recercas -- = limnologische onderzoekingen


+ limnologista sub

1 limnoloog


+ limnologo sub

1 limnoloog


+ limnophile adj

1 BOTANICA stilstaand water beminnend, in stilstaand water groeiend


+ limnoplancton sub

1 zoetwaterplankton, limnoplankton


+ limo sub

1 slijk, modder
deposito de -- = slijk/slibneerslag
-- biologic = biologisch slijk
Deo formava le homine del -- del terra = God vormde de mens uit het slijk der aarde (Bijbel)


limon sub

1 limoen, citroen
bitter al -- = citroenbitter
essentia de -- = citroenolie, citroenessence
gusto/sapor de -- = citroensmaak
aqua al -- = citroenwater
raspa de -- = citroenrasp


limonada sub

1 limonade
-- gasose = prikkellimonade


limonadero sub

1 limonadeverkoper


limoniero sub

1 limoenboom


+ limonio sub

1 BOTANICA
-- vulgar = lamsoor


+ limonite sub

1 MINERALOGIA limoniet, bruinijzersteen, ijzeroer


+ limosa sub

1 ZOOLOGIA grutto


+ limose adj

1 slijkerig, modderig
fundo -- = modderige bodem
aqua -- = modderwater
2 op slijk groeiend (plant)


+ limosella sub

1 BOTANICA slijkgroen


+ limositate sub

1 slijkerigheid, modderigheid
-- del aqua = modderigheid van het water


limousine sub FRANCESE

1 limousine


limpide adj

1 glashelder, kristalhelder, klaar
vitro -- = helder glas
aqua -- = helder water
celo -- = heldere lucht
stilo -- = heldere stijl
reguardo -- = heldere blik


limpiditate sub

1 helderheid, klaarheid
le -- del aqua = de helderheid van water
un petra preciose de grande -- = een edelsteen van grote helderheid


+ limulo sub

1 ZOOLOGIA molukkenkreeft


+ linaceas sub pl

1 BOTANICA linaceae, linaceeën, vlasfamilie


+ linacee adj

1 BOTANICA vlasachtig


+ linaria sub

1 BOTANICA vlasleeuwebek
-- pallide = bleke leeuwebek
-- bipartite = gespleten leeuwebek


linea sub

1 lijn, streep
-- recte = rechte lijn
in -- recte = in rechte lijn, hemelsbreed
-- de demarcation = demarcatielijn
-- transversal = dwarslijn/streep
-- lateral = zijlijn
-- median = middenlijn
-- de fundo = achterlijn
-- ascendente = opgaande lijn
-- descendente = neergaande lijn
-- de arresto/de stop = stopstreep
--s parallel = evenwijdige lijnen
-- secante/de intersection = snijlijn
-- auxiliar = hulplijn
-- perpendicular/vertical = loodlijn
-- intermediari = tussenlijn
-- axial = aslijn
-- separative = scheidslijn, scheidingslijn
-- de goal (A) = doellijn
-- solstitial = solstitiale lijn
-- nodal = knooplijn
-- del mano = handlijn
GEOLOGIA -- de fallia = breuklijn
SPORT -- de arrivata = aankomstlijn, finish
NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES -- de aqua = waterlijn
GEOGRAPHIA -- divisori de aquas = waterscheiding
MATHEMATICA
-- de altura/altor = hoogtelijn
GEOGRAPHIA -- isohypse = hoogtelijn
PHYSICA -- de fortia = krachtlijn
-- aerodynamic = stroomlijn
-- undulate/undulose = golflijn

-- angulose = hoekige lijn
traciar un -- = een lijn trekken
prolongar/continuar un -- = een lijn verlengen
prolongamento de un -- = verlengde van een lijn
sequer le mesme -- = dezelfde lijn volgen
spectro de --s = lijnenspectrum
joco de --s = lijnenspel
2 koord, touw, lijn
3 lijn, verbinding, communicatie
nave de -- = lijnboot/schip
-- de tramvia = tramlijn/route
-- de (auto)bus = buslijn
-- ferroviari/de ferrovia = spoorlijn
-- maritime = scheepvaartlijn, scheepvaartverbinding
navigation de -- = lijnvaart
-- aeree = luchtlijn/verbinding
prender -- 15 = lijn 15 nemen
volo de -- = lijnvlucht
avion de -- = lijnvliegtuig/toestel
rete de --s = lijnennet
-- telegraphic = telegraaflijn
-- telephonic = telefoonlijn
servicio de -- = lijndienst
-- serpentin = kronkel(lijn), krabbel
4 regel
saltar un -- = een regel overslaan
leger inter le --s = tussen de regels lezen
5 vissnoer
piscar al -- = hengelen
6 houding, lijn, richtlijn
-- de conducta/de comportamento = gedragslijn
-- de pensatas/de pensamentos = gedachtengang
le grande --s de un plano = de grote lijnen van een plan
politico del -- dur = politicus van de harde lijn
il manca un -- clar = daar zit geen lijn in
7 rij, gevechtslijn, linie
esser in -- = (aan het front) opgesteld staan
truppas de -- = linietroepen
-- de fronte = frontlijn
-- defensive = verdedigingslinie
-- de battalia/de combatto = gevechtslinie
-- Maginot = Maginotlinie
-- Grebbe = Grebbelinie
-- del aquas = waterlinie
8GEOGRAPHIA linie, evenaar, equator
-- equinoctial = evenaar


lineage sub

1 afkomst, geslacht
-- human = menselijk geslacht


lineal adj

1 de lijnen betreffend, lijn...
succession -- = erfopvolging in rechte lijn


lineamento sub

1 (gelaats)trek
un visage de --s delicate = een fijnbesneden gezicht


linear adj

1 lineair, lijn...
MATHEMATICA equation -- = lineaire vergelijking
MATHEMATICA function -- = lineaire functie
PHYSICA resistentia -- = lineaire weerstand
PHYSICA coefficiente de dilatation -- = lineaire uitzettingscoëfficiënt
distortion/distorsion -- = lineaire vervorming
perspectiva -- = lijnperspectief
discurso -- = rechtlijnig betoog
mesura -- = lengtemaat
designo -- = lijntekening, het lijntekenen
movimento -- = rechtlijnige beweging
rationamento/discurso -- = rechtlijnig redenering/betoog


linear v

1 liniëren, lijnen trekken op
-- papiro = papier liniëren


linea recta adv LATINO

1 rechtstreeks


+ lineariflor adj

1 BOTANICA met lijnvormige bloemen


+ linearifolie adj

1 BOTANICA met lijnvormige bladeren


+ linearilabie adj

1 BOTANICA met lijnvormige lip(pen)


+ linearipetale adj

1 BOTANICA met lijnvormige kroonbladen


+ linearisation sub

1 linearisation


+ linearitate sub

1 lineariteit, rechtlijnigheid
MATHEMATICA
-- de un equation = lineariteit van een vergelijking


lineetta {ne-etta}sub

1 lijntje, streepje


+ lineic adj

1 lineïek


+ lingerie sub FRANCESE

1 lingerie
magazin de -- = lingeriewinkel/zaak
section/departimento del -- = lingerieafdeling


lingoto sub

1 baar, lingot
-- de auro = baar goud
-- de plumbo = loodstaaf
ferro in --s = piekijzer
stanno in --s = tin in blokken
2 TYPOGRAPHIA holwit, formaatwit


lingua sub

1 tong (anque ANATOMIA)
-- saburral/saburrose = beslagen tong
frenulo/brida del -- = tongriem
-- de bove = ossetong
salsicia de -- de bove = tongworst
-- glaciari = gletsjertong
-- in spiral = roltong
-- bifide = gespleten tong
BIBLIA --s de foco = vurige tongen
-- de terra = landtong
le parola jace super mi -- = het woord ligt me op de tong
monstrar/tirar le -- a un persona = iemand de tong uitsteken
puncta del -- = tongpunt
inflammation del -- = tongontsteking
BOTANICA -- de can = hondsroos
2 taal
-- matre = stamtaal
-- materne/maternal = moedertaal
-- morte = dode taal
-- vive/vivente = levende taal
-- estranier = vreemde taal
-- analytic = analytische taal
-- synthetic = synthetische taal
-- a tono = toontaal
--s classic = klassieke talen
--s moderne = moderne talen
--s indoeuropee = Indo-Europese talen
--s germanic = Germaanse talen
--s caucasian = Kaukasische talen
-- fonte = brontaal
-- primitive = oertaal, grondtaal
-- scripte = geschreven taal
-- mixte = mengtaal
-- parlate/oral = gesproken taal
-- nederlandese = Nederlandse taal, Nederlands
-- de cultura = cultuurtaal
-- popular = volkstaal
-- del pais = landstaal
-- universal = universele taal
-- mundial = wereldtaal
-- auxiliar = hulptaal
-- vehicular = voertaal
-- franc = lingua franca
de/in tres --s = drietalig
sentimento del -- = taalgevoel
professor de --(s) = taalleraar
cognoscentias/cognoscimentos de un --/de --s = taalkennis
manual de -- = taalboek
exercitio de -- = taaloefening
curso de -- = taalcursus
inseniamento de --s/de un -- = taalonderwijs
tresor de un -- = taalschat
puressa del -- = taalzuiverheid
gruppo de --s = taalgroep
studio de un --/de --s = taalstudie
parentato de --s = taalverwantschap
acquisition de un -- = taalverwerving
rivalitate de --s = taalstrijd


+ linguafranca sub

1 lingua franca


linguage sub

1 taal, taalgebruik
-- familial = omgangstaal/usual
-- popular = gemeenzaam taalgebruik
-- technic = technische taal, technisch taalgebruik
-- administrative = administratief taalgebruik
-- commercial = handelstaal
-- libresc = boekentaal
-- biblic = bijbeltaal
-- mimic/de gestos = gebarentaal
-- corporal/corporee/del corpore = lichaamstaal
-- expressive = expressief taalgebruik
-- discursive = discursief taalgebruik
-- del passion = taal van de hartstocht
-- del amor = taal van de liefde
-- del flores = taal der bloemen
-- del apes = taal der bijen
-- cifrate = geheimtaal
-- binari = computertaal
-- de jornal = krantetaal
-- de programmation = programmeertaal
-- algorithmic = algoritmische taal
-- infantin/infantil/del infante = kindertaal
-- corrupte = koeterwaals
-- diplomatic = diplomatentaal
-- cynegetic/de chassatores = jagerstaal
-- floride = bloemrijke taal
-- figurative = beeldspraak
-- exuberante = exuberant taalgebruik
-- contemporanee = hedendaags taalgebruik
-- vulgar/grossier = ruwe taal
-- incorrecte/erronee = verkeerd taalgebruik
forma de -- = taalvorm
virtuose de -- = taalvirtuoos
corruption/deterioration del -- = taalbederf
corruptor del -- = taalbederver


lingual adj

1 tong..., linguaal
musculos -- = tongspieren
frenulo -- = tongriem
littera -- = tongletter
sono -- = tongklank
consonante -- = tongmedeklinker
arteria -- = tongslagader
tumor -- = tonggezwel
cancere -- = tongkanker
sarcoma -- = tonguitwas
nervo -- = tongzenuw
papilla -- = tongpapil
glandula -- = tongklier
vena -- = tongader
osso -- = tongbeen
2 taal..., talig, taalkundig


+ linguatula sub

1 ZOOLOGIA tongworm


linguetta sub

1 tong(etje), lip(je), stukje
-- de un tubo de organo = tong van een orgelpijp
-- de un calceo/scarpa = tong van een schoen


+ linguifolie adj

1 BOTANICA met tongvormige bladeren


+ linguiforme adj

1 tongvormig
folios -- = tongvormige bladeren


linguista sub

1 taalkundige, linguïst


linguistic adj

1 taal..., taalkundig, linguïstisch
mappa/atlas -- = taalatlas
frontiera -- = taalgrens
region/territorio -- = taalgebied
barriera -- = taalbarrière
gruppo -- = taalgroep
familia -- = taalfamilie
communitate -- = taalgemeenschap
question -- = taalkwestie
tresor -- = taalschat
querela -- = taalstrijd
forma -- = taalvorm
phenomeno -- = taalverschijnsel
differentia -- = taalverschil
lege -- = taalwet
elemento -- = taalelement
evolution -- = taalontwikkeling/evolutie
instincto/sentimento -- = taalgevoel
congresso -- = taalcongres
exercitio -- = taaloefening
cognoscentia/cognoscimento -- = taalkennis
conscientia -- = taalbewustzijn
error -- = taalfout
comportamento -- = taalgedrag
particularismo -- = taalparticularisme
politica -- = taalpolitiek/beleid
typologia -- = taaltypologie
sociologia -- = taalsociologie
laboratorio -- = talenpracticum
movimento -- = taalbeweging
competentia -- = taalcompetentie
consiliero -- = taalconsulent
insula -- = taaleiland
expansion -- = taalexpansie
evolution -- = taalevolutie
factor -- = taalfactor
usator -- = taalgebruiker
function -- = taalfunctie
minoritate -- = taalminderheid
norma -- = taalnorm
monumento -- = taalmonument
studio -- = taalstudie
systema -- = taalsysteem
variante -- = taalvariant
impovrimento -- = taalverarming
acquisition -- = taalverwerving
innobilimento -- = taalveredeling
inricchimento -- = taalverrijking
affinitate -- = taalverwantschap
talento -- = talenaanleg, talenknobbel
le conflicto -- in Belgio/Belgica = de taalstrijd in België


linguistica sub

1 taalkunde, taalwetenschap, linguïstiek
-- normative = normatieve taalkunde
-- applicate = toegepaste taalkunde
-- descriptive = beschrijvende taalkunde
-- comparative = vergelijkende taalkunde
-- historic = historische taalkunde
-- diachronic = diachronische taalkunde
-- synchronic = synchronische taalkunde
-- general = algemene taalwetenschap
-- functional = functionele taalkunde
-- generative = generatieve taalkunde
-- structural = structurele taalkunde


+ linguohistoric adj

1 taalhistorisch


+ linicole adj

1 tussen vlas groeiend (plant)


+ linicultura sub

1 vlasbouw, vlasteelt


+ liniera sub

1 vlasakker, vlasaard


linimento sub

1 smeersel, wrijfmiddel


+ linina sub

1 BIOLOGIA linine, achromatine


linir v

1 insmeren


+ links sub ANGLESE

1 SPORT golfterrein, golfbaan, (golf)links


+ linnea sub

1 BOTANICA linnaeusklokje


lino sub

1 BOTANICA vlas
cultura de -- = vlascultuur/teelt
fibra de -- = vlasvezel
farina de -- = lijnmeel
oleo de -- = lijnolie
torta de -- = lijnkoek
grana/semine de -- = lijnzaad
residuos de -- = vlasafval
filatura/filanderia de -- = vlasspinnerij
mercato de -- = vlasmarkt
rastrello de -- = vlasrepel/hekel
campo de -- = vlasakker, vlasaard
region del -- = vlasstreek
filo de -- = vlasdraad
cultivar -- = vlas verbouwen/telen
cultor/cultivator de -- = vlasteler
seminar -- = vlas zaaien
seminator de -- = vlaszaaier
recoltar -- = vlastrekken
recoltator de -- = vlastrekker
macerar -- = vlas roten
maceration de -- = roting van vlas
macerator de -- = vlasroter
commercio de -- = vlashandel
commerciante de -- = vlashandelaar
2 linnen, linnengoed
industria de -- = linnenindustrie
texitor de -- = linnenwever
camera de -- = linnenkamer
papiro de -- = linnenpapier
pressa de -- = linnenpers
pannello de -- = linnen doek, linnen lap
tela de -- = vlaslinnen
tincturero/tinctor de -- = linnenverver
tinctureria de -- = linnenververij
-- natural = naturel linnen
-- de hotel (F) = hotellinnen
-- a calandrar = mangelgoed
amidar le -- = het linnen stijven


+ linoleic adj

1 linol...
acido -- = linolzuur


linoleum sub

1 linoleum, kurkzeil
gravure (F) super -- = linoleumsnede/druk
fabrica de -- = linoleumfabriek
fabrication de -- = linoleumfabricage
industria de -- = linoleumindustrie


+ linon sub

1 linon (soort weefsel), lawn


+ linotto sub

1 ZOOLOGIA kneu


linotypia sub

1 TYPOGRAPHIA linotypie


linotypista sub

1 TYPOGRAPHIA linotypist


linotypo sub

1 TYPOGRAPHIA regelzetmachine, linotype(machine)


+ linsang sub

1 ZOOLOGIA linsang (soort genetkat)


+ lintel sub

1 ARTE DE CONSTRUER latei(balk)


+ liparite sub

1 lipariet


+ lipase sub

1 BIOCHIMIA lipase
-- pancreatic = darmwandlipase, pancreaslipase


+ lipectomia sub

1 MEDICINA verwijdering van overtollig vet


+ lipemia sub

1 MEDICINA lipemie, aanwezigheid van vet in het bloed


+ lipide sub

1 BIOCHIMIA vetstof, lipide
--s de reserva = reservevetstoffen
--s alimentari = spijsvetstoffen, spijsvetten
--s cellular = cellipiden
metabolismo del --s = vethuishouding


+ lipidic adj

1 BIOCHIMIA vetachtig, vettig
reserva -- = vetreserve


+ lipochromo sub

1 BIOCHIMIA lipochroom


+ lipocyto sub

1 BIOLOGIA vetcel


+ lipogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA vetvorming


+ lipogramma sub

1 lipogram


+ lipogrammatic adj

1 lipogrammatisch


+ lipoide adj

1 BIOCHIMIA vetachtig, vettig, lipoïde


+ lipoide sub

1 BIOCHIMIA lipoïde


+ lipolyse (-ysis) sub

1 BIOLOGIA vetafbraak, lipolyse


+ lipoma sub

1 MEDICINA vetgezwel, lipoom, lipoma


+ lipomatose (-osis) sub

1 MEDICINA vetzucht


+ lipophile adj

1 CHIMIA vetabsorberend, lipofiel


+ lipoproteina sub

1 CHIMIA, BIOLOGIA lipoproteïne


+ liposarcoma sub

1 MEDICINA liposarcoom, liposarcoma


+ liposolubile adj

1 CHIMIA in vet oplosbaar


+ liposuction sub

1 MEDICINA liposuctie


+ lipothymia sub

1 MEDICINA eerste graad van bewustzijnsverlies, appelflauwte


+ lipotrope adj

1 lipotroop


+ lipovaccin sub

1 PHARMACIA lipovaccino


liquefacer v

1 vloeibaar maken (vast lichaam, gas)
-- un gas per compression = een gas vloeibaar maken door samenpersing
-- oxygeno = zuurstof vloeibaar maken
-- metallos = metalen smelten
le calor liqueface le nive = de warmte doet de sneeuw smelten


liquefactibile adj

1 verdichtbaar, condenseerbaar, vatbaar voor vloeibaarmaking


liquefaction sub

1 vloeibaarmaking, vloeibaarwording, verdichting, condensatie
-- de un gas = vloeibaarmaking van een gas


liquefactive adj

1 vloeibaarmakend, verdichtend, condenserend


+ liquescente adj

1 vloeibaar wordend, vervloeiend
2 smeltgevoelig, snel smeltend


liquescer v

1 vloeibaar worden, vervloeien


liquida sub

1 PHONETICA vloeiende medeklinker, liquida


liquidabile adj

1 wat vloeibaar gemaakt kan worden
2 vatbaar voor liquidatie


+ liquidambar sub

1 BOTANICA amberboom, liquidambar
balsamo de -- = amberbalsem


liquidar v

1 vloeibaar maken
2 COMMERCIO liquideren, uitverkopen, opruimen
3 uit de weg ruimen, om zeep helpen, liquideren
4 liquideren, afwikkelen, opheffen, afrekenen, verrekenen
-- un debita = een schuld afdoen
-- un fallimento = een faillissement afwikkelen
-- un succession = een nalatenschap afwikkelen
-- un societate/compania = een maatschappij opheffen
-- contos con un persona = met iemand afrekenen


liquidation sub

1 vloeibaarmaking, vloeibaarwording
2 COMMERCIO uitverkoop, opruiming
-- total (del stock {e}) (A) = totale uitverkoop
vendita de -- = opheffingsuitverkoop
articulo de -- = opruimingsartikel
offerta de -- = opruimingsaanbieding
precio de -- = opruimingsprijs
cassa de -- = liquidatiekas
profito/beneficio de -- = liquidatiewinst
problemas de -- = liquidatiemoeilijkheden
3 het oplossen (van conflict), het uit de weg ruimen (van personen)
4 liquidatie, afwikkeling, opheffing, afrekening, verrekening
-- de un fallimento = afwikkeling van een faillissement
-- de un succession = afwikkeling van een nalatenschap


liquidator sub

1 iemand die of iets dat iets vloeibaar maakt
2 JURIDIC liquidator, liquidateur, beheerder, curator


liquide adj

1 vloeibaar
alimentos/nutrimento -- = vloeibaar voedsel
multo -- = dunvloeibaar
sapon -- = vloeibare zeep
gas -- = vloeibaar gas
stercore -- = gier
stato -- = vloeibare (aggregatie)toestand
nitrogeno -- = vloeibare stikstof
corrector -- = correctielak
2 FINANCIAS vlottend, liquide, gereed
moneta -- = contant geld
activo -- = liquide middelen
3 PHONETICA
consonante -- = vloeiende medeklinker, liquida


liquiditate sub

1 vloeibaarheid, vloeibare toestand
2 FINANCIAS liquiditeit (directe opeisbaarheid van schulden)
reserva de -- = liquiditeitsreserve
manco de -- = illiquiditeit


liquido sub

1 vloeistof, vocht
-- antigelo = antivries(middel)
-- refrigerante = koelvloeistof, koelmiddel
-- correctori = correctielak
-- amniotic = vruchtwater
-- intercellular = intercellulair vocht
-- de injection = injectievloeistof
gutta de -- = vloeistofdruppel
film (A) de -- = vloeistoffilm
refrigeration per -- = vloeistofkoeling
columna/colonna de -- = vloeistofkolom/zuil
strato de -- = vloeistoflaag
percentage de -- = vloeistofgehalte
mixtura de --s = vloeistofmengsel
superficie del -- = vloeistofoppervlak/spiegel
2 FINANCIAS contant geld


liquiritia sub

1 BOTANICA zoethoutplant
2 PHARMACIA zoethout, drop
barra/baston de -- = pijp drop
succo de -- = zoethoutsap
extracto de -- = zoethoutextract
tisana/infusion/aqua al -- = zoethoutwater, dropwater
-- al sal ammoniac = salmiakdrop
-- al anis (F) = anijsdrop
-- al lauriero = laurierdrop
-- in forma de lacetto = veterdrop


liquor sub

1 vloeistof, vocht
MEDICINA -- cerebrospinal = liquor
2 alcoholische drank, sterke drank
magazin de vinos e de --es = slijterij
mercante de vinos e de --es = slijter
tonic con -- = tonic met een tik
3 likeur
-- al ceresias = kersenlikeur
chocolate {sj}/bonbon al -- = likeurbonbon
distilleria/fabrica de --es = likeurstokerij
fabricante de --es = likeurstoker
vino de -- = likeurwijn
carrafa de -- = likeurkaraf
servicio de -- = likeurstel


liquorista sub

1 likeurstoker, distilleerder
2 likeurverkoper, drankverkoper, slijter


liquorose adj

1 likeurachtig, likeur...
vinos -- = likeurwijnen


lira (pl : lire) sub ITALIANO

1 lire


+ liriodendro sub

1 BOTANICA tulpeboom


lis sub

1 HERAL
flor de -- = fleur-de-lis


Lisbona sub n pr

1 Lissabon


lisiamento sub

1 het gladstrijken, het vlak maken, het effen maken, het polijsten, het glanzen


lisiar v

1 gladstrijken, vlak maken, effen maken, uitdeuken, polijsten, glanzen
-- con un pectine = gladkammen
-- le junctos de un muro = de voegen van een muur inwerken


lisiator sub

1 iemand die gladstrijkt/polijst/glanst, glanzer, polijster, gladstrijker, likker
2 glansmachine, gladmachine, gladhout, likhout, polijstijzer


lisie adj

1 glad, gestreken, gepolijst, glanzend
fronte -- = glad voorhoofd
pelle -- = zachte/gladde huid
petra -- = gladde steen
villuto -- = effen fluweel
a/de pilo -- = gladharig
anello -- de auro = gladde gouden ring
pneu(matico) -- = band zonder profiel, gladde band
-- como un speculo = spiegelglad


lista sub

1 zelfkant (van textiel), boord
2 strook, band, reep (van textiel/papier, etc.)
-- de base = plint
-- de ferro = bandijzer
-- de bosco = bosrand
3 gekleurde streep (op stoffen)
4 lijst, staat
-- de presentia = presentielijst
-- electoral = verkiezingslijst
-- de candidatos = kandidatenlijst
-- de passageros {zj} = passagierslijst
-- de mortos = dodenlijst
-- de vinos = wijnkaart
-- de salarios = loonlijst
-- nigre = zwarte lijst
-- del revindicationes = eisenpakket
-- civil = civiele lijst, inkomen van het staatshoofd
-- de attender = wachtlijst
inscriber un persona in un -- = iemand op een lijst zetten
rader un persona de un -- = iemand van een lijst schrappen
su nomine aperi le -- = zijn naam staat bovenaan de lijst
5 COMPUTATOR lijst


+ listage sub

1 (computer)uitdraai


listar v

1 op een lijst zetten
2 COMPUTATOR lijsten


+ listel sub

1 ARTE DE CONSTRUER etc., smalle lijst, lijstje


+ listera sub

1 BOTANICA keverorchis


litania sub

1 CATHOLICISMO litanie
recitar un -- = een litanie bidden
FIGURATE un -- de planctos - een litanie van klachten


+ litanic adj

1 vam/mbt de litanie


lite sub

1 strijd, twist
entrar in -- contra un persona = met iemand in het strijdperk treden, met iemand een debat aangaan
io non vole immiscer me in vostre --s familiar = ik wil me niet men-gen in jullie familietwisten
2 JURIDIC proces, rechtszaak


lithargyro sub

1 CHIMIA loodglit, goudglit, zilverglit, loodoxyde, massicot, lythargyrum


+ lithiasic adj

1 MEDICINA steen(vormings)...
affection -- = steenziekte


+ lithiasis sub

1 MEDICINA steenvorming, steenziekte, lithiasis
-- biliari = galsteenvorming
-- renal = niersteenvorming
-- vesical/urinari = blaassteenvorming


lithic adj

1 stenen, steen...
utensiles -- = stenen werktuigen
industria -- del homines del prehistoria = steenbewerking van de mensen uit de prehistorie
2 CHIMIA acido -- = urinezuur, piszuur


+ lithinifere adj

1 CHIMIA lithiumhoudend


lithium sub

1 CHIMIA lithium
composito de -- = lithiumverbinding
oxydo de -- = lithiumoxyde
pila de -- = lithiumbatterij


+ lithochromia sub

1 lithochromie


+ lithogene adj

1 lithogeen, steenvormend
processo -- = lithogeen proces


+ lithogenese (-esis) sub

1 lithogenese, steenvorming


lithographia sub

1 steendruk(kunst), lithografie
-- in relievo = diepdruk
PHYSICA -- laser (A) = laserlithografie
2 litho(grafie), steendrukprent
3 steendrukkerij (werkplaats)


lithographiar v

1 steendrukken, lithograferen


lithographic adj

1 steendruk..., lithografisch
petra -- = lithografische steen
pressa -- = steendrukpers
tinta -- = lakinkt
reproduction -- = litho-grafische reproduktie


lithographo sub

1 steendrukker, lithograaf


lithoide adj

1 steenachtig, stenig
minerales -- = steenachtige mineralen


+ litholatria sub

1 steenverering


+ lithologia sub

1 lithologie, steenkunde, studie van de gesteenten


+ lithologic adj

1 lithologisch
carta/mappa -- = lithologische kaart
recercas -- = lihologische onderzoekingen


+ lithologo sub

1 litholoog, steenkenner


+ lithophaga sub

1 ZOOLOGIA steeneter


+ lithophage adj

1 ZOOLOGIA steenetend, steenaantastend
mollusco -- = boormossel


+ lithophania sub

1 lithofanie (tekening op doorschijnend plaatje porselein)


+ lithophile adj

1 BOTANICA op steenachtig terrein groeiend


+ lithophyto sub

1 BOTANICA lithofyt, steenplant, rotsplant


+ lithopone sub

1 lit(h)opoon (soort witte verfstof)


+ lithoscopio sub

1 lithoscoop


+ lithospermo sub

1 BOTANICA parelzaad


lithosphera sub

1 GEOLOGIA steenschaal (van de aarde), (vaste) aardkorst, lithosfeer


+ lithostratigraphia sub

1 GEOLOGIA lithostratigrafie


+ lithostratigraphic adj

1 GEOLOGIA lithostratigrafisch


lithotomia sub

1 MEDICINA blaassteenoperatie, steensnijding, lithotomie


+ lithotomic adj

1 MEDICINA van/mbt lithotomie


+ lithotripsia sub

1 MEDICINA lithotripsie, steenverbrijzeling


+ lithotriptic adj

1 MEDICINA lithotriptisch


+ lithotriptor sub

1 MEDICINA lithotriptor, niersteenvergruizer


+ lithotrophe adj

1 lithotroof


+ lithotypographia sub

1 lithotypografie


litigante sub

1 iemand die een proces voert, procederende, litigant


litigar v

1 procederen, een proces voeren
partes litigante = procederende partijen
-- gratuitemente = kosteloos procederen
2 twisten, strijden


litigation sub

1 het procederen, rechtsstrijd


+ litigator sub

1 iemand die (geregeld) een proces voert


litigio sub

1 JURIDIC (rechts)geding
2 geschil
cosa/puncto de -- = geschilpunt
question de -- = strijdvraag
-- de frontiera = grensgeschil
arbitrar un -- = bemiddelen in een geschil
regular un -- = een geschil regelen/beslechten
ganiar le -- = het pleit winnen


litigiose adj

1 betwist, omstreden, waarover het geding loopt, dat aanleiding geeft tot een geschil
cosa/puncto -- = geschilpunt, twistpunt
question -- = strijdvraag
2 twistziek, gesteld op processen, litigieus
character -- = twistziek karakter
spirito -- = twistzucht


+ litigiositate sub

1 betwist/omstreden karakter
2 het gesteld zijn op processen


+ litispendentia sub

1 JURIDIC litispendentie


litoral adj

1 kust..., van de zeekust
zona -- = littorale zone, kustzone, neritische zone
erosion -- = kustafslag
montanias -- = kustgebergte
mar -- = randzee
defensa del -- = kustverdediging
ave -- = strandvogel
planta -- = littorale plant
fauna e flora -- = dieren- en plantenwereld van het kustgebied
alluviones/sedimentos/depositos -- = littorale afzettingen
stato -- = oeverstaat


litoral sub

1 kust, kuststreek
disveloppamento del -- = kustontwikkeling
le indentationes de un -- roccose = de insnijdingen van een rotsachtige kust


litore sub

1 kust
-- rectilinee = rechte kustlijn
naufragar al -- = stranden
naufragio al -- = stranding


litorina sub

1 ZOOLOGIA alikruik


+ litote sub

1 litotes (rhetorische figuur)


litro,l. sub

1 liter
precio per -- = literprijs
bottilia de un -- = literfles
latta de un -- = literblik
vitro de un -- = literglas
mesura de un -- = litermaat
duo --s de lacte = twee liter melk
tote un -- = een hele liter


littera sub

1 letter
-- minuscule = kleine letter
-- majuscule/capital = hoofdletter
-- initial = beginletter
-- final = eindletter
-- de impression = drukletter
-- italic/cursive = cursieve letter
-- umbrate = schaduwletter
-- ornamental = sierletter
--s del alphabeto = letters van het alfabet
remaner -- morte = een dode letter blijven
-- adhesive = plakletter
esser scribite in --s de auro = met gouden letters geschreven staan
esser scribite in --s de sanguine = met bloed geschreven staan
secundo le -- del lege = naar de letter van de wet
le -- e le spirito (del lege) = de letter en de geest (van de wet)
funditor de --s = lettergieter
funderia de --s = lettergieterij
combination de --s = lettercombinatie
interpretation al pede del -- = letterlijke interpretatie/opvatting
2 brief
-- amorose/de amor = liefdesbrief
-- per avion = luchtpostbrief
-- de licentiamento/de dimission = ontslagbrief
-- de introduction/de presentation = introductiebrief
-- de recommendation = aanbevelingsbrief
-- con valor indicate = brief met aangegeven waarde
-- commercial/mercantil/de affaires = handelsbrief
-- anonyme = anonieme brief
-- circular = rondschrijven, circulaire
-- pastoral = herderlijke brief
-- aperte = open brief
-- de credentia = geloofsbrief
-- de reclamation = bezwaarschrift
-- autographe = eigenhandig geschreven brief
-- expresse/urgente = expresbrief
excambio de --s = briefwisseling
FINANCIAS -- de cambio = wissel
papiro a/de --/pro --s = briefpapier
testa/capite de -- = briefhoofd
modello de -- = briefmodel
excambiar --s = corresponderen
scriber --s = brieven schrijven
inviar --s = brieven sturen
jectar --s in le cassa de --s = brieven op de bus doen
facer sequer un -- = een brief nasturen
postar --s = brieven posten
registrar/recommendar un -- = een brief aantekenen
-- registrate/recommendate = aangetekende brief
3--s = letteren, letterkunde, literatuur
homine de --s = letterkundige
le belle --s = de schone letteren
facultate de --s = letterenfaculteit
--s moderne = moderne letterkunde
--s classic = klassieke letteren


litteral adj

1 MATHEMATICA door letters uitgedrukt, letter...
notation -- = letternotatie
symbolos -- = lettersymbolen
2 letterlijk, woordelijk
senso -- = letterlijke betekenis
traduction -- = letterlijke vertaling
traducer litteralmente = letterlijk vertalen


litterari adj

1 literair, letterkundig
schola -- = literaire school/stroming
historia -- = literatuurgeschiedenis
scientia -- = literatuurwetenschap
lingua -- = literaire taal
mundo -- = literaire wereld
revista -- = literair tijdschrift
facultate -- = letterkundige faculteit
supplemento -- = letterkundig bijvoegsel
association/societate -- = letterkundig genootschap
valor -- de un obra = literaire waarde van een werk


+ litteraritate sub

1 literariteit


+ litterate adj

1 geletterd


+ litterato sub

1 geletterde, letterkundige, literator


+ litterator sub

1 literator


litteratura sub

1 literatuur, letterkunde
-- oral = mondelinge literatuur
-- contemporanee = hedendaagse letterkunde
-- de guerra = oorlogsliteratuur
-- mundial = wereldliteratuur
-- classic = klassieke literatuur
-- romantic = romantische literatuur
-- romanesc = romanliteratuur
historia del -- = literatuurgeschiedenis
historico del -- = literatuurhistoricus
scientia del -- = literatuurwetenschap
inseniamento del -- = letterkundeonderwijs
cognoscentia/cognoscimento del -- = literatuurkennis
cognoscitor del -- = literatuurkenner


+ littorella sub

1 BOTANICA strandbloem
-- uniflor = oeverkruid


lituan adj

1 Litouws, van/uit Litouwen


Lituania sub n pr

1 Litouwen


lituano sub

1 Litouwer
2 Litouws (taal)


liturgia sub

1 ECCLESIA liturgie
-- catholic = katholieke liturgie
-- oriental = oosterse liturgie
-- del mortos = dodenliturgie


liturgic adj

1 liturgisch
cantos -- = liturgische gezangen
calendario -- = liturgische kalender
drama -- = liturgisch drama
musica -- = kerkmuziek
anno -- = liturgisch jaar
vestimentos -- = liturgische gewaden
colores -- = liturgische kleuren


+ liturgiologia sub

1 liturgiologie


liturgista sub

1 kenner van de liturgie


+ lividastre adj

1 valig, blekig


livide adj

1 vaal, lijkbleek, doodsbleek, loodkleurig, zwart-grijs
-- de cholera/de ira = lijkbleek van woede
-- como un morto/cadavere = zo bleek als een lijk


lividitate sub

1 vaalheid, bleekheid, loodkleur, lijkkleur
-- cadaveric = lijkvlek


+ living sub ANGLESE

1 woonkamer, living


Livonia sub n pr

1 Lijfland


livonie adj

1 Lijflands


livonio sub

1 Lijflander


livor sub

1 vaalheid, bleekheid, loodkleur, lijkkleur
2 MEDICINA bleekheid


+ livrabile adj

1 leverbaar, te leveren
-- a domicilio = die/dat thuisbezorgd kan worden


livrar v

1 leveren, afleveren, bezorgen
-- a domicilio = thuis bezorgen
2 overgeven, overleveren, uitleveren
-- un persona al policia/al justitia = iemand aan de politie/aan het gerecht overleveren


livration sub

1 het leveren, levering, leverantie, het afleveren, aflevering
precio de -- = leveringsprijs
termino de -- = leveringstermijn
data de -- = leveringsdatum
contracto de -- = leveringscontract
conditiones de = leveringscondities/voorwaarden
porto de -- = leveringshaven
obligation de -- = leveringsplicht
mense de = leveringsmaand
2 het overleveren, overgave, het overleveren, overlevering, het uitleveren, uitlevering


livrator sub

1 bezorger
-- de jornales = krantenbezorger, krantenjongen


livrea sub

1 livrei
portero in -- = portier in livrei


+ lixivia sub

1 CHIMIA loog
cupa de -- = loogkuip
tractar con -- = logen
resistente al -- = loogvast


+ lixivial adj

1 CHIMIA van/mbt loog


+ lixiviar v

1 CHIMIA uitlogen
solo lixiviate = uitgeloogde grond


+ lixiviation sub

1 CHIMIA uitloging


+ lixiviator sub

1 uitloogapparaat
2 iemand die uitloogt


lo pron pers

1 het, hem
Ecce le casa. Io lo vide = Ik zie het


+ lob sub ANGLESE

1 SPORT lob, boogbal


+ lobar v

1 SPORT een lob/boogbal spelen/geven, met een lob/boogbal passeren, lobben
-- le guardiano de goal (A)/le goal-keeper (A) = een lob over de keeper geven


+ lobar adj

1 BIOLOGIA lobair
pneumonia -- = ontsteking aan de longkwabben


+ lobaria sub

1 BOTANICA longmos, longenmos


lobate adj

1 MEDICINA, BOTANICA gelobd, lobvormig, kwabachtig, kwabbig
pede -- = lobvoet
le hepate/ficato es un organo -- = de lever is een kwabachtig orgaan
folios -- de un querco = gelobde bladeren van een eik


+ lobby sub ANGLESE

1 lobby, pressiegroep


+ lobbyista sub

1 lobbyist, lid van een pressiegroep


+ lobectomia sub

1 MEDICINA lobectomie (verwijdering van een kwab)
-- cerebral = verwijdering van een hersenkwab
-- pulmonar = verwijdering van een longkwab


+ lobelia sub

1 BOTANICA lobelia
-- cardinalicie = kardinaalbloem


+ lobeliaceas sub pl

1 BOTANICA lobeliaceae, lobeliaceeën, lobeliafamilie


+ lobelina sub

1 lobeline


+ lobifere adj

1 BOTANICA een of meer lobben dragend, gelobd


+ lobivanello sub

1 ZOOLOGIA spoorkievit


lobo sub

1 MEDICINA kwab, lob (van hersenen, longen)
-- frontal = voorhoofdskwab
-- occipital = achterhoofdskwab
-- temporal = temporale kwab
-- pulmonar/de pulmon = longkwab
-- olfactive/olfactive = reukkwab
-- de ficato/de hepate
2 BOTANICA lob
-- seminal = zaadlobben
3 oorlel


+ lobotomia sub

1 MEDICINA lobotomie
-- prefrontal = prefrontale lobotomie


+ lobotomisar v

1 een lobotomie uitvoeren


lobular adj

1 lobvormig, lelvormig, kwabachtig, kwabbig
organo -- = kwabachtig orgaan


lobulate adj

1 gelobd, lobvormig, kwabachtig, kwabbig
organo -- = kwabachtig orgaan


lobulo sub

1 lobje, kwabje
--s pulmonar = longkwabjes
2 oorlelletje


local adj

1 plaatselijk, lokaal, buurt..., streek...
color -- = couleur locale, lokale kleur
hora/tempore -- = plaatselijke tijd
anesthesia -- = plaatselijke verdoving
pluvias -- = plaatselijke buien, hier en daar een bui
ferrovia -- = lokaalspoorweg
traino -- = lokaaltrein, lokaaltje
servicio -- = lokaaldienst
circulation/traffico -- = lokaalverkeer, plaatselijk verkeer
population -- = plaatselijke bevolking
uso -- = plaatselijk gebruik
de interesse -- = van plaatselijk belang


local sub

1 lokaal, zaal, ruimte
-- commercial/professional = bedrijfsruimte
-- de recreation = ontspanningslokaal
-- de dansa = dansgelegenheid
-- de classe = klasselokaal


+ localisabile adj

1 te localiseren, localiseerbaar


+ localisabilitate sub

1 localiseerbaarheid


localisar v

1 localiseren, plaats bepalen van
-- un ruito = de plaats bepalen waar een geluid vandaan komt
2 localiseren, begrenzen, indammen
-- un epidemia = een epidemie indammen
-- un conflicto = een conflict indammen


localisation sub

1 localisatie, localisering, plaatsbepaling
-- acustic = akoestische plaatsbepaling
-- genic/del genes = genlocalisatie
systema de -- = plaatsbepalingssysteem
2 begrenzing, localisatie, localisering
-- de un conflicto = begrenzing van een conflict


+ localisator adj

1 die/dat localiseert, de plaats bepalend


+ localisator sub

1 iemand die/instrument dat localiseert/de plaats bepaalt
-- de interferentias = storingszoeker


localitate sub

1 plaats, buurt, dorp


locar v

1 plaatsen, neerzetten
2 verhuren
le proprietario loca le casa a un locatario = de eigenaar verhuurt het huis aan een huurder
-- su servicios como obrero agricole = zich als landarbeider verhuren
3 huren, pachten
-- un bicycletta = een fiets huren
a -- = te huur


locatario sub

1 huurder, pachter
-- principal = hoofdbewoner (van huis)


location sub

1 het plaatsen
2 het huren, het verhuren, verhuur
contracto de -- = huurcontract
precio de -- = huurprijs
correction del precios de -- = huurcorrectie
amonta del -- = huurbedrag
auto(mobile) de -- = huurauto
bicycletta de -- = huurfiets
appartamento de -- = huurflat/woning
location-vendita = huurkoop
-- de films (A) = filmverhuur
-- del derecto de chassa {sj} = verhuring van het jachtgenot
dar in -- = verhuren
prender in -- = huren
annullar le -- = de huur opzeggen
annullation de -- = huuropzegging
3 huur (geldbedrag)
-- sin cargas = kale huur
-- septimanal = weekhuur
-- mensual = maandhuur
-- annual = jaarhuur
-- arretrate = achterstallige huur
arretrato de -- = huurschuld
pagamento del -- = huurbetaling
augmentar le -- = de huur verhogen


locative adj

1 huur...
valor -- = huurwaarde
casa -- = huurhuis
cargas/costos -- = huurlasten
damno(s) -- = huurschade
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA van plaats
caso -- = locatief
prepositiones -- = voorzetsels van plaats


locativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA locatief


locator sub

1 verhuurder, verpachter
-- de cameras = kamerverhuurder
-- de bicyclettas = fietsenverhuurder
-- de tentas = tentenverhuurder
-- de carros = karrenverhuurder


+ loch,log sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES log
libro de -- = logboek
tabula de -- = logtafel
sabliero del -- = logglas
jectar le -- = loggen
linea de -- = loglijn


+ lochia sub

1 MEDICINA kraamvloed


+ lockiano sub

1 PHILOSOPHIA lockiaan


+ lockismo sub

1 PHILOSOPHIA lockisme


lock-out sub ANGLESE

1 lock-out, uitsluiting


loco sub

1 plaats, plek, oord
-- criminal/del delicto = plaats van het misdrijf
complemento (adverbial) de -- = bijwoordelijke bepaling van plaats
-- de nascentia = geboorteplaats
-- de peregrinage = bedevaartsoord
-- de reposo = rustoord
-- de travalio/de labor = werkplek
THEATRO unitate de -- = eenheid van plaats
-- geometric = meetkundige plaats
Locos Sancte = Heilige Plaatsen
-- commun = gemeenplaats
in -- de = in plaats van
in prime -- = in de eerste plaats
facer -- = plaats maken
haber -- = plaats hebben
dar -- a = aanleiding geven tot


locomobile adj

1 verplaatsbaar


locomobile sub

1 locomobiel, verplaatsbare stoommachine


locomobilitate sub

1 verplaatsbaarheid


locomotion sub

1 voortbeweging, verplaatsing, vervoer, transport
medios de -- = middelen van vervoer
systema de -- = voortbewegingssysteem


locomotiva sub

1 locomotief
-- a vapor = stoomlocomotief
-- a motor Diesel = diesellocomotief
-- de traino = treinlocomotief
-- de manovras = rangeerlocomotief
remissa de --s = locomotiefremise
carbon de -- = locomotiefkolen
caldiera de un -- = ketel van een locomotief


locomotive adj

1 de voortbeweging bewerkend/betreffend
poter -- = voortbewegingsvermogen


locomotor sub

1 FERROVIA locomotor


+ locomotor adj

1 BIOLOGIA (voort)bewegend, (voort)bewegings....
musculos -- = voortbewegingsspieren
organo -- = voortbewegingsorgaan


locotenente sub

1 plaatsvervanger, invaller
-- del prince/principe = stadhouder
2 MILITAR luitenant
-- colonello = luitenant kolonel
-- general = luitenant generaal
uniforme de -- = luitenantsuniform


+ locular adj

1 BOTANICA in hokjes verdeeld
fructo -- = hokvrucht


+ loculate adj

1 BOTANICA in hokjes verdeeld


+ loculo sub

1 ANATOMIA BOTANICA ZOOLOGIA hokje


+ locus sub

1 BIOLOGIA locus


locusta sub

1 ZOOLOGIA sprinkhaan
invasion/plaga de --s = sprinkhanenplaag
lucto contra le --s = sprinkhanenbestrijding


locustides sub pl

1 ZOOLOGIA locustidae


locution sub

1 uitdrukking, zegswijze
-- adverbial = bijwoordelijke uitdrukking
-- conjunctive = voegwoordelijke uitdrukking
-- prepositive = voorzetselgroep
-- proverbial = spreekwoordelijke uitdrukking
-- verbal = werkwoordelijke uitdrukking
-- neologic = nieuwe uitdrukking


+ locutor sub

1 spreker
-- native = moedertaalspreker


+ loden sub

1 loden
mantello in -- = loden jas


+ loess sub

1 löss, Limburgse klei
solo de -- = lössgrond


+ lof sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES loef(zijde)


+ lofar v

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES loeven


+ loganiaceas sub pl

1 BOTANICA loganiaceeën, braaknootfamilie


logarithmic adj

1 MATHEMATICA logaritmisch
function -- = logaritmische functie
calculo -- = logaritmische berekening
scala -- = logaritmische schaal
regula -- = rekenliniaal met logaritmische schaal
curva -- = logaritmische kromme
tabulas -- = logaritmentafels
papiro -- = logaritmisch papier


logarithmo sub

1 MATHEMATICA logaritme
tabula de --s = logaritmentafel
systema de --s = logaritmenstelsel
base de un -- = basis van een logaritme
-- natural = natuurlijke logaritme
-- neperian = neperiaanse logaritme
-- decimal/briggsian = gewone/briggse logaritme
-- inverse = inverte logaritme


loge sub FRANCESE

1 THEATRO loge


loggia sub ITALIANO

1 ARTE DE CONSTRUER loggia, bogengang, galerij


logia sub

1 loge (vereniging van vrijmetselaars)
2 loge (verenigingsgebouw van vrijmetselaars)
3 ARTE DE CONSTRUER loggia, bogengang, galerij
4 THEATRO loge


logic adj

1 logisch, overeenkomstig de logica
conclusion -- = logische conclusie
paradoxo -- = logische tegenstrijdigheid
principios -- = logische principes
pensar logicamente = logisch denken
2 steekhoudend, vanzelfsprekend, volgend uit
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA
analyse (-ysis) -- = redekundige ontleding


logica sub

1 logica (wetenschap)
-- applicate = toegepaste logica
-- formal = formele logica
-- combinatori = combinatorische logica
-- modal = modale logica
-- plurivalente = meerwaardige logica
-- a duo valores = tweewaardige logica
-- symbolic = symbolische logica
-- propositional/del propositiones = propositielogica
-- mathematic = mathematische logica
-- ternari = ternaire logica
-- matricial = matrixlogica
2 logica, samenhang
-- implacabile/inflexibile = onverbiddelijke logica
-- del eventos = logica/samenhang der gebeurtenissen
3 logica, manier van redeneren
le arma del -- = het wapen van de logica


+ logicastro sub

1 slecht beoefenaar van de logica


+ logicismo sub

1 PHILOSOPHIA logicisme


+ logicista sub

1 PHILOSOPHIA logicist


+ logicista adj

1 PHILOSOPHIA logicistisch


+ logicitate sub

1 logische coherentie, logiciteit


logico sub

1 beoefenaar van de logica


+ logicomathemathic sub

1 logisch-wiskundig


+ logicopositivismo sub

1 PHILOSOPHIA logisch positivisme


+ logistic adj

1 MILITAR, MATHEMATICA logistiek, logistisch
medios -- = logistieke middelen
--e curve = curva logistic
offensiva --amente mal organisate = logistiek slecht georganiseerd of-fensief


+ logistica sub

1 MILITAR logistiek
problemas de -- = logistieke problemen
2 MATHEMATICA, PHILOSOPHIA mathematische logica, logistiek


+ logo sub

1 logo, beeldmerk, vignet, firma-embleem, griffe


+ logogramma sub

1 logogram


+ logogrammatic adj

1 logogrammatisch


+ logographia sub

1 logografie


+ logographic adj

1 logografisch


+ logographo sub

1 logograaf


+ logogripho sub

1 woord- of letterraadsel, logogrief
2 FIGURATE raadsel, onbegrijpelijke taal


+ logolatria sub

1 MEDICINA logolatrie, praatzucht


logomache adj

1 zuiver verbaal, formeel


logomachia sub

1 logomachie, woordenstrijd, woordentwist, woordenkraam, nutteloze omhaal van woorden


logomachic adj

1 woordentwist betreffend


logomacho sub

1 iemand die graag twist over woorden


+ logometro sub

1 logometer


+ logopathia sub

1 MEDICINA spraakstoornis


+ logopathic adj

1 MEDICINA van/mbt spraakstoornis


+ logopathico sub

1 MEDICINA iemand met een spraakstoornis


+ logopedia sub

1 logopedie, spraakonderwijs


+ logopedic adj

1 logopedisch


+ logopedista sub

1 logopedist


+ logophobia sub

1 MEDICINA logofobie


+ logorrhea sub

1 MEDICINA ziekelijke praatzucht
2 woordenvloed


logos sub GRECO

1 PHILOSOPHIA woord, rede
2 RELIGION logos, Gods scheppend woord


+ logotypo sub

1 logo


+ loipe sub GERMANO

1 loipe


+ lolio sub

1 BOTANICA raaigras, dolik
-- perenne = Engels raaigras
-- italic/multiflor = Italiaans raaigras
-- remote = vlasdolik


+ lombarde adj

1 Lombardisch, Lombardijs, van/uit Lombardije


+ Lombardia sub n pr

1 Lombardije


+ lombardic adj

1 Lombardisch, Lombardijs, van/uit Lombardije


+ lombardo sub

1 Lombard, Lombardijer


London sub n pr

1 Londen
de -- = Londens


londonese adj

1 Londens, van/uit Londen


+ londonese sub

1 Londenaar


longa sub

1 halster(riem), leiriem, halstertouw, longe


longanime adj

1 lankmoedig, toegeeflijk, geduldig


longanimitate sub

1 lankmoedigheid, toegeeflijkheid, geduld, verdraagzaamheid


+ long-drink sub ANGLESE

1 long-drink


longe adj

1 lang (van ruimte), langwerpig, hoog (van gestalte)
2 lang (van tijd), langdurig
al -- = op den duur
3 lang, breedvoerig
4 reeds lang bestaand
5 lang (zich ver in de toekomst uitstrekkend)
a -- termino = op lange termijn


longe adv

1 ver, ver weg
de -- = van ver, van een afstand
al -- = op den duur
esser -- de imaginar se que = in de verste verte niet vermoeden dat


longemente adv

1 lang(durig), lange tijd
dormir troppo -- = zich verslapen


longeve adj

1 lang levend, zeer oud
homine -- = zeer oude man


longevitate sub

1 lang leven, langlevendheid, levensduur
tabellas de -- = levensduurtabellen


+ longicaude adj

1 langstaartig, met lange staart


+ longicaule adj

1 langstengelig, langstelig


+ longicephale adj

1 longicefaal, langschedelig


+ longicephalia sub

1 langschedeligheid, longicefalie


+ longicorne adj

1 ZOOLOGIA met lange sprieten, langsprietig
2 ZOOLOGIA langhoornig


+ longiflor adj

1 BOTANICA met lange bloemen, langbloemig


+ longifoliate sub

1 Vide: longifolie


+ longifolie adj

1 BOTANICA met lange bladen, langbladig
cephalanthera -- = wit bosvogeltje


+ longilinee adj

1 lange ledematen hebbend, rijzig


+ longimane adj

1 langhandig


+ longimetria sub

1 lengtemeting, longimetrie


+ longimetric adj

1 longimetrisch


+ longipede adj

1 met lange voeten, langvoetig


+ longipenne adj

1 langvleugelig


+ longipetale adj

1 BOTANICA met lange bloembladen


+ longirostre adj

1 ZOOLOGIA met lange snavel, langsnavelig
aves -- = langbekken


+ longistilate adj

1 BOTANICA met lange stijl, langstijlig


+ longistile adj

1 BOTANICA met lange stijl, langstijlig


longitude sub

1 lengte
un metro de -- = een meter lang
-- de unda = golflengte
unitate de -- = lengteëenheid
2 (geografische) lengte
grado de -- = lengtegraad
-- geographic = geografische lengte
-- occidental/west = westerlengte
-- heliocentric = heliocentrische lengte


longitudinal adj

1 in de lengte, overlangs, lengte..., longitudinaal
unda -- = longitudinale golf
section -- = overlangse doorsnede
division -- = verdeling in de lengte
valle/vallea -- = lengtedal
profilo -- = lengteprofiel, langsdoorsnede
dimension -- = lengteafmeting
musculo -- = lengtespier
sutura -- = lengtenaad
grado -- = lengtegraad
axe -- = lengteas
projection -- = longitudinale projectie
oscillation -- = longitudinale trilling
juncto -- = legervoeg, langsvoeg
fissura -- = scheur in lengterichting
soldatura -- = lasnaad in lengterichting
studio -- = longitudinaal onderzoek
GEOLOGIA fallia -- = langsbreuk


+ longobardic adj

1 Longobardisch


+ longobardo sub

1 Longobard


+ longor sub

1 lengte
mesura de -- = lengtemaat
determination de -- = lengtebepaling
differentia de -- = lengteverschil


+ lonicera sub

1 BOTANICA kamperfoelie


lontan adj

1 ver, verwijderd, afgelegen
China {sj} es un pais -- = China is een ver land
futuro -- = verre toekomst
passato -- = ver verleden


+ lontanantia sub

1 verte, verschiet
in le -- = in de verte, in het verschiet
reguardar/mirar fixemente in le -- = in de verte turen


+ lontano adv

1 ver, ver weg
al -- = in de verte
de -- = van verre, uit de verte
de presso e de -- = van heinde en ver
-- del oculos, -- del corde = uit het oog, uit het hart
tu ha jectate (le balla/le petra, etc.) troppo -- = je hebt te ver gegooid
isto pote conducer nos -- = dat kan ons ver brengen
tu non es -- del veritate = je zit niet ver van de waarheid
esser -- del cammino = ver van de weg af liggen
le vacantias es ancora -- = de vakantie is nog veraf


+ looping sub ANGLESE

1 AVIATION lusvlucht, looping


+ lophobranchios sub pl

1 ZOOLOGIA troskieuwigen


+ lophocolea sub

1 BOTANICA
-- bidentate = kantmos


+ lophophoro sub

1 glansfazant


loquace adj

1 spraakzaam, praatziek
persona -- = kwebbel


loquacitate sub

1 spraakzaamheid, praatzucht, babbelzucht
-- fatigante = vermoeiende praatzucht


lor pron poss, pron adj

1 hun


+ loran sub

1 loran


+ lorantho sub

1 BOTANICA
-- europee = eikenmistel


Lord sub ANGLESE

1 Lord
Camera del --s = House of Lords
-- Mayor = Lord Mayor


+ lordose (-osis) sub

1 BIOLOGIA, MEDICINA lordose


+ lordotic adj

1 MEDICINA lordose...


lore pron poss

1 (de/het) hunne


+ Lorena sub n pr

1 Lotharingen
cruce de -- = dubbelkruis


+ lorenese adj

1 van/uit Lotharingen


+ Lorentz sub n pr

1 Lorentz
fortia de -- = Lorentzkracht
contraction de -- = Lorentz-contractie


+ lorgnette sub FRANCESE

1 toneelkijker, kleine verrekijker


+ loris sub

1 ZOOLOGIA lori (soort aap)


+ losange sub

1 ruit(vormige) figuur (anque MATHEMATICA)


lot sub

1 deel, aandeel, portie, partij, hoeveelheid, kavel (grond), perceel
-- de mercantias/merces = partij goederen
-- de stanno = partij tinwerk
-- de monstras = monsterpartij
facer --es de, divider in --es = verkavelen
vender in/per --es = perceelsgewijs verkopen
fixation de precio pro --es = kostenberekening van partijgoed


+ lota sub

1 ZOOLOGIA kwabaal, puitaal, slijkvis


+ lotiforme adj

1 lotusvormig


lotion sub FRANCESE

1 lotion, haarwater
-- ophthalmic = oogwater
-- epilatori/depilatori = ontharingslotion


+ lotisamento sub

1 verkaveling, verdeling in percelen


+ lotisar v

1 verkavelen, in percelen verdelen


+ lotisation sub

1 verkaveling, verdeling in percelen
nove -- = herverkaveling


loto sub

1 LEGENDA GREC lotus
2 BOTANICA lotus(bloem)
flor de = lotusbloem
folio de -- = lotusblad
motivo de -- = lotusmotief
3 BOTANICA rolklaver


lotophage adj

1 lotusetend, lotofaag


lotophago sub

1 lotuseter, lotofaag


lotteria sub ITALIANO

1 loterij, verloting
-- national/del stato = staatsloterij
billet/numero de -- = loterijbriefje, lot
premio de -- = loterijprijs
tirage de -- = trekking
lista de -- = trekkingslijst


lotto sub ITALIANO

1 lotto(spel)
balla de -- = lottoballetje
carta de -- = lottokaart
formulario de -- = lottobriefje/formulier
jocar al -- = lottospelen, kienen


Louisiana sub n pr

1 Louisiana


+ love game sub ANGLESE

1 TENNIS (A) love game


+ loxia sub

1 ZOOLOGIA
-- curvirostre = kruisbek


+ loxodromia sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES loxodroom, door een schip beschreven kromme lijn, wanneer

het voortdurend dezelfde windstreek houdt

+ loxodromic adj

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES loxodromisch
angulo -- = loxodromische hoek
linea/curva -- = loxodromische lijn
tabulas -- = streektafels


loyal adj

1 loyaal, trouw, eerlijk, rechtschapen
adversario -- = eerlijke tegenstander
amico -- = trouwe/oprechte vriend


+ loyalismo sub

1 loyalisme, regeringsgetrouwheid


loyalista sub

1 loyalist, regeringsgetrouwe


loyalitate sub

1 loyaliteit, trouw
-- ferree = ongebroken trouw
homine de -- probate = man van beproefde trouw
declaration de -- = loyaliteitsverklaring
comportar se con -- = zich loyaal gedragen


lubric adj

1 glad, glibberig
leotia -- = glibberzwam
2 geil, wellustig, wulps, ontuchtig


lubricante sub

1 smeermiddel
oleo -- = smeerolie


lubricar v

1 glad maken, glibberig maken
2 (door)smeren, oliën, invetten, insmeren


+ lubrication sub

1 het glad maken, het glibberig maken
2 lubricatie, (door)smering, het oliën, het invetten
-- continue = continue smering
-- centrifuge = centrifugale smering


lubricative adj

1 glad makend, glibberig makend, smeer...


lubricator sub

1 iemand die glad maakt/(door)smeert/invet/insmeert
2 smeerapparaat
3 smeermiddel


lubricitate sub

1 gladheid, glibberigheid
2 geilheid, wellust, wulpsheid


lubrificante sub

1 smeermiddel


+ lubrificante adj

1 smeer...
oleo -- = smeerolie


lubrificar v

1 glad maken, glibberig maken
2 (door)smeren, oliën, invetten, insmeren
-- un machina = een machine smeren/invetten


lubrification sub

1 het glad maken, het glibberig maken, gladmaking
2 (door)smering, het oliën, het invetten, lubricatie
-- continue = continue smering
-- centrifuge = centrifugale smering


+ lubrificator sub

1 iemand die glad maakt/(door)smeert/invet/insmeert
2 smeerapparaat
3 smeermiddel


Luca sub n pr

1 Lucas


+ luce sub

1 licht
-- debile = zwak licht
-- homogene = homogeen licht
-- false = vals licht
-- intense = fel licht
-- actinic = actinisch licht
-- inactinic = niet-actinisch licht
-- diurne/del jorno = daglicht
-- matinal = morgenlicht
-- crepuscular = schemerlicht
-- del sol = zonlicht
-- celeste = hemellicht
-- artificial = kunstlicht
-- diffuse = diffuus/verstrooid licht
-- lateral = zijlicht
-- electric = elektrisch licht
-- stellar = sterrelicht
-- posterior = achterlicht
-- de stop = stoplicht
-- de neon = neonlicht
-- indirecte = indirect licht
-- polarisate = gepolariseerd licht
-- attenuate = getemperd licht
--s del proscenio = voetlicht
-- reducite = dimlicht
reducer/assurdar le --s = de lichten dimmen
--s del porto = havenlichten
anno -- = lichtjaar
puncto de -- = lichtpunt
radio de -- = lichtstraal
fasce de -- = lichtbundel
refraction del -- = lichtbreking
fonte de -- = lichtbron
circulo de -- = lichtkring
effecto de -- = lichteffect, lichtwerking
resistentia al -- = lichtechtheid
resistente al -- = lichtecht
intensitate del -- = lichtsterkte
velocitate del -- = lichtsnelheid
propagation del -- = propagation del luce
jecto/fluxo de -- = lichtstroom
rete del -- electric = lichtnet
decomponer le -- = het licht ontleden
jectar un nove -- super = een nieuw licht werpen op
irradiar/emitter -- = licht uitstralen/afgeven/uitzenden
accender/connecter le -- = het licht aandoen
facer -- = licht maken
timer le -- = het licht schuwen
al -- de = bij/in 't licht van
al -- del die = op klaarlichte dag
venir al -- = aan het licht komen
le joco del umbra e del -- = het spel van licht en schaduw


lucente adj

1 lichtend, glanzend, stralend
verme -- = glimworm


lucentia sub

1 het lichten, het glanzen, glans, het schitteren, schittering, het stralen, straling
-- metallic = metaalglans


lucer v

1 lichten, schitteren, blinken, stralen


lucerna sub

1 BOTANICA luzerne(klaver)


lucidar v

1 helder maken, lucide maken


lucide adj

1 licht, helder (anque FIGURATE), scherp (van verstand/geest)
momento/intervallo -- = helder ogenblik
cerebro -- = helder brein
spirito -- = heldere geest


luciditate sub

1 helderheid (van geest/verstand)
-- mental/de spirito = helderheid van geest
le malado ha su momentos/intervallos de -- = de zieke heeft heldere ogenblikken
judicar con -- = een helder oordeel hebben
poter pensar con -- = helder kunnen denken


+ lucifuge adj

1 lichtschuw
insecto -- = lichtschuw insekt
plantas -- = lichtschuwe planten


+ lucilia sub

1 ZOOLOGIA goudvlieg(je)


+ lucimetro sub

1 luxmeter, lichtmeter, fotometer, lucimeter


+ lucio sub

1 ZOOLOGIA snoek
piscar le -- = snoeken
piscator de -- = snoekvisser, snoeker
pisca de --s = snoekvisserij
cauda de -- = snoekestaart


+ luciola sub

1 ZOOLOGIA lichtkever, glimworm, luciola
le bioluminescentia del -- = de bioluminescentie van de glimworm


+ lucioperca sub

1 ZOOLOGIA snoekbaars


+ lucrabile adj

1 wat winst kan opleveren


+ lucrabilitate sub

1 mogelijk tot het verkrijgen van winst


lucrar v

1 winst maken, winnen


lucrative adj

1 winstgevend, voordelig, lonend, lucratief
scopo -- = winstoogmerk
labor/travalio -- = winstgevend werk
empleo -- = goed/vet baantje
negotio -- = voordelige zaak
con fines -- = op commerciële basis
sin fines/scopo -- = zonder winstdoel


lucro sub

1 winst, voordeel, gewin
passion del -- = winstbejag
aviditate de -- = winstbejag
scopo de -- = winstoogmerk
institution sin scopo de -- = instelling zonder winstoogmerk


lucrose adj

1 winstgevend, voordelig, lucratief


lucta sub

1 strijd, gevecht, worsteling
-- cruel = bittere strijd
-- dur = harde strijd
-- inequal = ongelijke strijd
-- homeric = homerische strijd
-- interior = innerlijke strijd
-- pro le existentia/pro le vita = strijd om het bestaan
-- pro le independentia = onafhankelijkheidsstrijd
-- del classes = klassenstrijd
-- del racias = rassenstrijd
-- del interesses = belangenstrijd
-- armate = gewapende strijd
-- final = eindstrijd
-- de gallos = hanengevecht
-- de partito = partijstrijd
-- antituberculose = tuberculosebestrijding
-- contra le disoccupation = werkloosheidsbestrijding
-- anticancerose/contra le cancere = kankerbestrijding
-- contra le alcoholismo = drankbestrijding
-- contra le peste = pestbestrijding
-- contra le aqua = strijd tegen het water
-- pro le poter/de influentia = machtsstrijd
-- a vita e a morte = strijd op leven en dood
-- electoral = stembusstrijd
-- sanguinari = bloedige strijd
-- del investituras = investituurstrijd
ingagiar/comenciar le -- = de strijd aanbinden
evitar le -- = de strijd ontwijken
abandonar le -- = de strijd opgeven
2 SPORT het worstelen
schola de -- = worstelschool
exercitio de -- = worsteloefening
match (A) de -- = worstelwedstrijd


luctar v

1 strijden, vechten, worstelen
-- contra le maladias/morbos = ziekten bestrijden
-- contra le sopor = vechten tegen de slaap
-- con grande difficultates = met grote moeilijkheden worstelen
-- pro le prime placia = om de eerste plaats strijden
-- pro le libertate = voor de vrijheid strijden
2 SPORT worstelen
-- in le fango = modderworstelen


luctator sub

1 strijder, vechter
2 worstelaar
-- professional = beroepsworstelaar


lucto sub

1 rouw
medie -- = lichte rouw
anno de -- = rouwjaar
periodo/tempore de -- = rouwtijd
bracial de -- = rouwband
cravata de -- = rouwdas
guanto de -- = rouwhandschoen
velo de -- = rouwfloers, rouwsluier
vestimentos/habito de -- = rouwkleding
papiro de -- = rouwpapier
orlo/bordo/bordatura de -- = rouwrand
color de -- = rouwkleur
como signo de -- = als teken van rouw
jectar in le -- = in rouw dompelen
esser in/portar -- = in de rouw zijn


luctose adj

1 in de rouw, rouwend, rouw...


+ luculente adj

1 duidelijk, helder


+ lucullan adj

1 als/van Lucullus, lucullisch


+ lucullo sub

1 lucullus, smulpaap


+ Lucullo sub n pr

1 Lucullus
repasto/banchetto de -- = lucullusmaal


+ luddismo sub

1 luddisme


+ ludic adj

1 spel..., speels, ludiek
approche {sj} -- = speelse aanpak
elemento/aspecto/factor -- = spelelement, spelmoment


ludificar v

1 belachelijk/bespottelijk maken


+ ludification sub

1 belachelijkmaking, bespotting


ludion sub

1 Cartesiaans duikertje/duiveltje


ludo sub

1 spel, sportwedstrijd
-- decisive = beslissingswedstrijd


+ ludotheca sub

1 speel-ó-theek


+ ludothecario sub

1 beheerder van een speel-ó-theek


Ludovico sub n pr

1 Lodewijk
Sancte -- (de Francia) = Lodewijk de Heilige
le fastuositate del corte de -- XIV = de pracht en praal van het hof van Lodewijk XIV


+ lues sub

1 MEDICINA syfilis


+ luetic adj

1 MEDICINA syfilitisch


+ luffa(cylindric) sub

1 BOTANICA sponskomkommer


+ lugente

1 salice -- = treurwilg


luger v

1 rouwen


+ lugre sub

1 logger
vela de -- = loggerzeil
-- pro le pisca de haringos = haringlogger


lugubre adj

1 somber, akelig, naargeestig, luguber
edificio -- = naargeestig gebouw


+ lullulaarboree sub

1 ZOOLOGIA boomleeuwerik


lumbagine sub

1 MEDICINA spit (in de rug), lendespit, lumbago


+ lumbago sub

1 MEDICINA spit (in de rug), lendespit, lumbago


+ lumbalgia sub

1 MEDICINA lendepijn, lumbalgie


+ lumbalgic adj

1 MEDICINA lumbalgisch


+ lumbalgico sub

1 lendenpijnlijder


+ lumbar adj

1 lende(n)..., lumbaal, lumbair
dolor -- = lendepijn
haber dolores -- = pijn in de lendenen hebben
punction -- = lumbale punctie, ruggenprik
costa -- = lenderib
vertebra -- = lendewervel


+ lumbarthrose (-osis) sub

1 lendenartrose, lumbartrose


lumbo sub

1 lende
-- de bove = lendestuk (van rund)
dolor de --s = pijn in de rug, rugpijn


+ lumbo-sacral adj

1 MEDICINA lumbo-sacraal (mbt heiligbeen en laatste lendewervel)


+ lumbosciatica

1 MEDICINA ischias met lendepijn


lumbrical adj

1 wormvormig
musculo -- = wormvormige spier, wormspier


lumbrico(terrestre) sub

1 regenworm, aardworm


+ lumbricoide adj

1 regenwormachtig, spoelwormachtig


+ lumen sub

1 PHYSICA lumen


+ lumiflavina sub

1 lumiflavine


+ luminantia sub

1 PHYSICA helderheid, lichtsterkte


luminar sub

1 lichtgevend hemellichaam


lumine sub

1 licht (anque FIGURATE)
-- diurne/del jorno/del die = daglicht
-- matinal = morgenlicht
-- crepuscular = schemerlicht
-- del sol = zonlicht
-- celeste = hemellicht
fonte de -- = lichtbron
-- artificial = kunstlicht
-- electric = elektrisch licht
-- diffuse = diffuus/verstrooid licht
Seculo del --s = Eeuw van de Verlichting
BIBLIA Sia le --! = Daar zij licht!
--s del proscenio = voetlicht
-- lateral = zijlicht
-- polarisate = gepolariseerd licht
-- attenuate = getemperd licht
-- posterior = achterlicht
--de stop = stoplicht
-- indirecte = indirect licht
-- reducite = dimlicht
assurdar/reducer le -- = het licht dimmen
--s del porto = havenlichten
puncto de -- = lichtpunt
radio de -- = lichtstraal
fasce de -- = lichtbundel
refraction del -- = lichtbreking
fonte de -- = lichtbron
circulo de -- = circulo de lumine
effecto de -- = lichteffect, lichtwerking
resistente al -- = lichtecht
resistentia al -- = lichtechtheid
intensitate del -- = lichtsterkte
rete del -- electric = lichtnet
anno -- = lichtjaar
-- stellar = sterrelicht
velocitate del -- = lichtsnelheid
propagation del -- = voortplanting van het licht
jecto/fluxo de -- = lichtstroom, stroom licht
timer le -- = het licht schuwen
irradiar/emitter = licht uitstralen/geven
facer -- = licht maken
al -- de = bij/in het licht van
venir al -- = aan het licht komen
jectar -- super = licht werpen op
timer le -- = het licht schuwen
permeabile al -- = lichtdoorlatend
ubi es le button/interruptor del -- ? = waar zit het knopje van het licht?


luminescente adj

1 (anque PHYSICA) lichtgevend, lichtend, licht uitstralend, luminescent
tubo -- = TL-buis


luminescentia sub

1 lichtuitstraling, luminescentie
-- cathodic = kathodeluminescentie


luminescer v

1 licht geven, licht uitstralen


+ luminismo sub

1 PICTURA luminisme


+ luminista sub

1 PICTURA luminist


+ luminophoro sub

1 luminofoor


luminose adj

1 lichtgevend, lichtend, verlicht, licht...
unda -- = lichtgolf
arco -- = lichtboog
fonte -- = lichtbron
effecto -- = lichteffect, lichtwerking
penna/stilo -- = lichtpen
fasce -- = lichtbundel
corpore -- = lichtgevend lichaam
boia -- = lichtboei, lantaarnboei
boia sonor e -- = lichtbrulboei
cono -- = lichtkegel
puncto -- = lichtpunt
signal -- = lichtsignaal
phenomeno -- = lichtverschijnsel
intensitate -- = lichtsterkte
energia -- = lichtenergie
apertura/orificio -- = lichtopening
interstitio -- = lichtspleet
ornamento -- = lichtornament
reflexo -- = lichtreflex
spectro -- = lichtspectrum
refraction -- = lichtbreking
diodo -- = lichtdiode
BIOLOGIA organo -- = lichtgevend orgaan
publicitate/reclamo -- = lichtreklame
jornal -- = lichtkrant
radio -- = lichtstraal
jecto/fluxo -- = lichtstroom, stroom licht
reguardo -- = stralende blik
circulo -- = lichtcirkel, lichtkring
intensitate -- = lichtintensiteit, lichtkracht
partes -- de un pictura = lichte partijen van een schilderij
2 helder, duidelijk, lumineus
idea -- = lumineus idee


luminositate sub

1 helderheid, klaarheid, glans
le -- del celo italian = de helderheid van de Italiaanse lucht
2 PHYSICA helderheid, lichtsterkte


luna sub

1 maan
radio de -- = manestraal
-- nove, nove -- = nieuwe maan
medie -- = halve maan
phase del -- = maangestalte, maanfase
lumine/luce del -- = maanlicht
superficie del -- = maanoppervlak
satellite del -- = maansatelliet
disco del -- = maanschijf
atlas del -- = maanatlas
orbita del -- = maanbaan
monte del -- = maanberg
position del -- = maanstand
petra del -- = maansteen
tremor de -- = maanbeving
habitante del -- = maanbewoner
carta/mappa del -- = maankaart
photo(graphia) del -- = maanfoto
description del -- = maanbeschrijving
expedition al -- = maanexpeditie
atterrage super le -- = maanlanding (van vaartuig)
disbarcamento super le -- = maanlanding (van personen)
-- artificial = kunstmaan
-- de melle = wittebroodsweken
il face --, le -- brilla = de maan schijnt
le -- se leva = de maan komt op
le -- cresce = de maan wast
le -- discresce = de maan neemt af
2 gril
haber --s = grillen hebben


lunar adj

1 lunair, maan..., van de maan
anno -- = maanjaar
eclipse/eclipsis -- = maaneclips, maansverduistering
paisage -- = maanlandschap
cyclo -- = maancyclus
mense -- = maanmaand
monte -- = maanberg
montanias -- = maangebergte
crater -- = maankrater
atmosphera -- = maanatmosfeer
superficie -- = maanoppervlak(te)
phase -- = maanfase, maangestalte
superficie -- = maanoppervlak
lumine/luce -- = maanlicht
crepusculo -- = maanschemering
facie -- = vollemaansgezicht
rocchetta/missile -- = maanraket
sonda -- = maansonde
carta/mappa -- = maankaart
monstra -- = maanmonster
orbita -- = maanbaan, maanloop
position -- = maanstand
calendario -- = maankalender
expedition -- = maanexpeditie
description -- = maanbeschrijving


+ lunaria sub

1 BOTANICA judaspenning


+ lunario sub

1 lunarium


lunate adj

1 (halve)maanvormig, sikkelvormig
osso -- = halvemaansbeentje (in pols)


lunatic adj

1 maanziek, maanblind
2 gek, gestoord, vreemd
conducta -- = vreemd gedrag


+ lunatico sub

1 lunaticus


lunation sub

1 omloop van de maan, maantijd, maanverwisseling, lunatie


+ lunatismo sub

1 maanziekte, maanzucht, maanblindheid


lunch sub ANGLESE

1 lunch
-- de labor/travalio = werklunch
platto de -- = lunchgerecht
preparar/apprestar/facer le -- = de lunch klaarmaken
durante le -- = onder de lunch


lunchar {tsj} v

1 lunchen, de lunch gebruiken


lunedi sub

1 maandag
-- de pascha = paasmaandag
jornal de -- = maandagse krant, krant van maandag


lunetta sub

1 ARTE DE CONSTRUER schalmgat (van gewelf/trap), halfrond venster
2 FORTIFICATION lunette, halvemaanschans
3 gat in de guillotine waar de veroordeelde het hoofd doorsteekt
4 ECCLESIA lunette
5 (soort) bril(lenglas)
6 (soort) horlogeglas


+ lunisolar adj

1 ASTRONOMIA mbt zon en maan, maan- en zonne..., lunisolair
anno -- = maan- en zonnejaar
calendario -- = lunisolaire kalender
precession -- = lunisolaire precessie


lunula sub

1 maantje (van nagels)
2 MATHEMATICA halvemaanvormige figuur
3 RELIGION lunula (aan monstrans)


lunulate adj

1 (halve)maanvormig


+ lupa sub

1 ZOOLOGIA wolvin
2 loupe, leesglas
tu debera cercar lo con -- = dat zul je met een lantaarntje moeten zoeken


+ lupanar sub

1 bordeel, hoerenkast


+ lupetto sub

1 wolfje, jonge wolf


lupin adj

1 van een wolf, wolf...


lupino sub

1 BOTANICA lupine
recolta de --s = lupineoogst
cultura de --s = lupineteelt
cultor/cultivator de --s = lupineteler


+ lupinose (-osis) sub

1 lupinose, lupineziekte


lupo sub

1 ZOOLOGIA wolf
-- solitari = eenzame wolf
-- de mar = 1 zeebaars, zeewolf, 2 zeebink (ervaren zeeman)
-- cervari = lynx, los
morsura de -- = wolvenbeet
trappa/pedica de -- = wolvenklem
chassa {sj} de s = wolvenjacht
chassator {sj} de --s = wolvenjager
ulular con le --s = huilen met de wolven in het bos
haber un fame de -- = erge honger hebben, van de graat vallen
Cappucietto Rubie e le -- feroce = Roodkapje en de boze wolf


+ lupulicultor sub

1 hopkweker


+ lupulicultura sub

1 hopteelt


+ lupuliera sub

1 hopveld


lupulin adj

1 van de hop, hop...


lupulino sub

1 lupuline, hopmeel, hopbitter


lupulo sub

1 BOTANICA hop
cultura de -- = hopbouw/teelt
flor de -- = hopbloem
fructo de -- = hopvrucht
cono de -- = hopbel
campo de -- = hopveld
pertica a -- = hopstaak
recolta del -- = hopoogst
sapor/gusto de -- = hopsmaak


lupus sub LATINO

1 MEDICINA lupus, (vretende) wolf
-- tuberculose = huidtuberculose
malado de -- = lupuslijder
tractamento de -- = lupusbehandeling


lusitan adj

1 Lusitaans, Portugees


Lusitania sub n pr

1 Lusitanië (het tegenwoordige Portugal en het westelijk deel van Spanje)


lusitano sub

1 bewoner van Lusitanië, Portugees


lustrage sub

1 het glanzen, glanzing (van stoffen/bont/vilt)
2 het polijsten (van glas), glanzing


lustral adj

1 reinigend HISTORIA ROMAN
aqua -- = reinigingswater
2 elke vijf jaar terugkerend
festa -- = vijfjaarlijks feest


lustrar(I) v

1 door reinigingsoffer reinigen/verzoenen


lustrar(II) v

1 glanzend maken, glanzen, blinkend maken, polijsten
-- scarpas/calceos = schoenen poetsen


lustrascarpas sub

1 schoenpoetser


lustration sub

1 HISTORIA ROMAN reinigingsrite, verzoening door een offer, lustratie


lustrina sub

1 glanskatoen, lustrine
2 glanszijde, lustrine


lustro (I) sub

1 HISTORIA ROMAN reinigingsfeest
2 lustrum, periode van vijf jaar
celebration del -- = lustrumviering
anno del commemoration/celebration del -- = lustrumjaar


lustro (II) sub

1 glans, luister, glinstering
-- satinate = satijnglans
adder -- a un evento = een gebeurtenis luister bijzetten
2 kroonluchter, lichtkroon, kandelaber, luster


lustrose v

1 schitterend, glanzend, luisterrijk
amido -- = glansstijfsel
color -- = glansverf
vernisse -- = glansvernis


lut sub

1 MUSICA luit
-- basse = basluit
musica de -- = luitmuziek
arte del -- = luitspel
chorda de -- = luitsnaar
sonator de -- = luitspeler
sonar le -- = de luit bespelen


+ luteina sub

1 BIOLOGIA luteïne


+ luteinisation sub

1 MEDICINA luteïnisatie


+ luteolina sub

1 luteoline


+ lutero sub

1 luitmaker


+ lutetium sub

1 CHIMIA lutetium (element 71)


lutheran adj

1 luthers
biblia -- = lutherse bijbel
ecclesia -- = lutherse kerk
confession -- = lutherse confessie/gezindte


+ lutheranisar v

1 luthers maken


lutheranismo sub

1 lutheranisme, lutherse geloofsleer


lutherano sub

1 lutheraan


lutheric adj

1 luthers


lutista sub

1 luitspeler


+ lutra sub

1 ZOOLOGIA otter
-- marin/del mar = zeeotter
-- siberian = Siberische otter
pilo de -- = otterhaar
pelle de -- = ottervel
chassa {sj} de --s = otterjacht
chassator {sj} de --s = otterjager
2 otterbont


+ lux sub

1 PHYSICA lux (eenheid)


luxar v

1 ontwrichten, verrekken, verstuiken
spatula luxate = ontwrichte schouder
-- se le pede = zijn voet verstuiken


luxation sub

1 ontwrichting, verrekking, verstuiking, luxatie
-- del spatula/humero = schouderontwrichting
-- del clavicula = ontwrichting van het sleutelbeen
-- del hanca = heupluxatie
-- dentari = tandluxatie
-- maxillar = kaakontwrichting
-- del menisco = voetbalknie


+ Luxemburg sub n pr

1 Luxemburg


+ luxemburgese adj

1 Luxemburgs


+ luxemburgese sub

1 Luxemburger


+ luxmetro sub

1 PHYSICA luxmeter, PHOTOGRAPHIA belichtingsmeter


luxo sub

1 luxe, weelde
objectos de -- = luxe voorwerpen
articulo de -- = luxeartikel
hotel (F) de -- = luxehotel
edition de -- = luxeuitgave
cassa de -- = luxedoos
cabina de -- = luxehut
yacht (A) de -- = luxejacht
taxa/imposto de -- = weeldebelasting
illa es multo attrahite per le --, illa ama le -- = zij heeft een sterke hang naar luxe
2 overdaad, overvloed


luxuose adj

1 weelderig, luxueus, overdadig, lux


luxuria sub

1 overvloed, weelderigheid
2 genotzuchtigheid, wellustigheid


luxuriante adj

1 weelderig, overvloedig, overdadig
vegetation -- = weelderige plantengroei


+ luxuriantia sub

1 weelderigheid (van plantengroei)
2 FIGURATE overvloed, rijkdom


luxuriar v

1 weelderig worden, overvloedig worden
2 ontuchtig/wellustig/wulps/geil zijn


luxuriose adj

1 weelderig, overvloedig, overdadig
2 ontuchtig, wellustig, wulps, geil


+ luzula sub

1 BOTANICA veldbies
-- pilose = ruige veldbies
-- sylvatic = grote veldbies
-- multiflor = veelbloemige veldbies


lycanthropia sub

1 MEDICINA weerwolfziekte
2 FOLKLORE lykantropie


lycanthropic adj

1 weerwolf..., lykantroop


lycanthropo sub

1 lijder aan weerwolfziekte
2 weerwolf


+ lycaon sub

1 ZOOLOGIA hyenahond


+ lyceal adj

1 van het lyceum, lyceum...


+ lyceo sub

1 lyceum


+ lychnide, lychnis sub

1 BOTANICA koekoeksbloem


+ lycio sub

1 BOTANICA boksdoorn


+ lycoperdon sub

1 BOTANICA stuifzwam, wolfsveest, bovist
-- gemmate = parelstuifzwam
-- piriforme = peervormige stuifzwam


+ lycopo sub

1 BOTANICA wolfspoot


+ lycopodiaceas sub pl

1 BOTANICA lycopodiaceeën, wolfsklauwen


lycopodio sub

1 BOTANICA wolfsklauw, lycopodium
-- lacustre = biesvaren
-- clavate = grote wolfsklauw
-- inundate = moeraswolfsklauw
pulvere de -- = lycopodiumpoeder


+ lycopsis sub

1 BOTANICA kromhals


+ lycosa sub

1 ZOOLOGIA jachtspin, wolfspin


+ lyddite sub

1 lyddiet (zeer explosieve stof)


+ Lydia sub n pr

1 Lydië


+ lydian adj

1 Lydisch


+ lydiano sub

1 Lydiër
2 Lydisch (taal)


+ lydie sub

1 Lydiër
2 Lydisch (taal)


+ lydie adj

1 Lydisch


+ lygodio sub

1 BOTANICA
-- scandente = klimvaren


+ lymantria sub

1 ZOOLOGIA
-- dispare = stamuil


lympha sub

1 PHYSIOLOGIA lymf(e), lymfvocht, weefselvocht


+ lymphangioma sub

1 MEDICINA lymfangioom


+ lymphangitis sub

1 MEDICINA lymfvatenontsteking, lymfangitis


lymphatic adj

1 MEDICINA lymf(e)..., lymfatisch
systema -- = lymfevatenstelsel
circulation -- = lymfecirculatie
glandulo -- = lymfeklier
ganglion -- = lymfeknoop
vaso/vasculo -- = lymfvat
2 futloos, slap, lusteloos, mat, apathisch


lymphatismo sub

1 MEDICINA lymfatische constitutie
2 slapheid, futloosheid, lusteloosheid, matheid, apathie


+ lymphoblasto sub

1 lymfoblast


lymphocyto sub

1 lymfcel, lymflichaampje, lymfocyt


+ lymphocytose (-osis) sub

1 MEDICINA lymfocytose


+ lymphographia sub

1 MEDICINA lymfografie


+ lymphoide adj

1 MEDICINA lymfoïd
texito -- = lymfeweefsel


lymphoma sub

1 MEDICINA lymfoma


lymphomatose (-osis) sub

1 MEDICINA lymfomatose, lymfomatosis


+ lymphosarcoma sub

1 MEDICINA lymfosarcoom


+ lynce sub

1 ZOOLOGIA lynx, los


lynchamento {tsj} sub

1 het lynchen


lynchar {tsj} v

1 lynchen


lynchator {tsj} sub

1 deelnemer aan een lynchpartij


+ lyochromo sub

1 flavine


+ Lyon sub n pr

1 Lyon


+ lyonese sub

1 inwoner van Lyon


+ lyonese adj

1 van/uit Lyon


+ lyophile adj

1 CHIMIA lyofiel


+ lyophilic adj

1 CHIMIA lyofiel


+ lyophilisar v

1 vriesdrogen, lyofiliseren
-- productos alimentari = voedingsprodukten vriesdrogen
suppa lyophilisate = gevriesdroogde soep


+ lyophilisation sub

1 het vriesdrogen, lyofilisering, lyofilisatie
-- de productos pharmaceutic = lyofilisering van farmaceutische produkten


+ lyophilisator sub

1 vriesdroger


+ lyophobe adj

1 CHIMIA slecht oplosbaar, lyofoob


+ lyophobic adj

1 CHIMIA slecht oplosbaar, lyofoob


lyra sub

1 MUSICA lier
2 ASTRONOMIA Lier
3 liervogel


lyric adj

1 lyrisch
poesia -- = lyrische poëzie
poeta -- = lyrische dichter


lyrica sub

1 lyriek, lyrische poëzie


+ lyricisar v

1 lyrisch maken, een lyrisch ka-rakter geven aan


+ lyricitate sub

1 lyrisch karakter


lyrico sub

1 lyricus, lyrische dichter


lyrismo sub

1 lyriek, lyrische poëzie


lyse,lysis sub

1 MEDICINA, BIOCHIMIA afbraak, ontbinding, destructie, vervloeiing, oplossing, lysis


+ lysergic adj

1 CHIMIA
acido -- = lyserg(ine)zuur


+ lysimachia sub

1 BOTANICA wederik
-- vulgar = jodenkruid
-- thyrsiflor = moeraswederik
-- punctate/punctute = puntwederik


+ lysina sub

1 BIOCHIMIA lysine


+ lysosoma sub

1 MEDICINA lysosoom


+ lysozyma sub

1 BIOLOGIA lysozym(e) (bacteriëndodende stof)


+ lythraceas sub pl

1 BOTANICA lythraceeeën, kattestaartfamilie


+ lythro sub

1 BOTANICA kattestaart


lytic adj

1 MEDICINA lytisch, lysis veroorzakend
enzyma -- = lytisch enzym


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori