FANDOM


n (en)Modificar

 • pt: (ene) décima quarta letra do alfabeto (consoante)
 • -n ????
 • en: see -in ????
 • -na ????
 • <b>en: see -ina ????

nababModificar

 • sub
 • nabab ????
 • <b>pt: n nababo
 • en: n nabob (1. [Indian Admin.]; 2. very wealthy person)

NabuchodonosorModificar

 • sub n pr
 • Nabuchodonosor ????
 • pt: npr [Bíblia] Nabucodonosor
 • en: npr [Bib.] Nebuchadnezzar

nacellaModificar

 • sub

nacrarModificar

 • v
 • nacrar ????
 • en: v to face with mother-of-pearl

nacrateModificar

 • adj
 • nacrate ????
 • en: adj faced with mother-of-pearl

nacreModificar

 • sub
 • nacre ????
 • en: n mother-of-pearl, nacre
 • ◊ nacrate; nacrar

nadirModificar

 • sub
 • nadir ????
 • pt: n nadir
 • en: n nadir

naga, najaModificar

 • sub

naganaModificar

 • sub

naiadeModificar

 • sub

naiveModificar

 • adj
 • naive (naív) ????
 • pt: adj 1. naïf/naïve (relativo ao estilo de arte); 2. ingénuo/a
 • en: adj naive
 • ◊ naivitate

naivitateModificar

 • sub
 • naivitate ????
 • pt: n 1. naïf/naïve (arte); 2. ingenuidade
 • en: n naiveness, naiveté

najadaceasModificar

 • sub pl

najasModificar

 • sub
 • nam ????
 • pt: conj porque, pois, portanto
 • en: conj for

nam conjModificar

NamibiaModificar

 • sub n pr

namibianModificar

 • adj

namibianoModificar

 • sub

nanaModificar

 • sub
 • nana ????
 • pt: n anã
 • en: n (woman) dwarf

nanduModificar

 • sub

nanificarModificar

 • v

nanismoModificar

 • sub

nanoModificar

 • sub
 • nano ????
 • pt: n anão
 • en: n dwarf (1. midget; 2. [Mythol.])
 • ◊ nana

nanobacterioModificar

 • sub

nanocephaleModificar

 • adj

nanocephaliaModificar

 • sub

nanoelectronicaModificar

 • sub

nanometroModificar

 • sub

nanoplanctonModificar

 • sub

nanoprocessorModificar

 • sub

nanosecundaModificar

 • sub

napalmModificar

 • sub
 • napalm ????
 • pt: n napalm

naphthaModificar

 • sub
 • naphtha ????
 • pt: n nafta
 • en: n naphtha
 • ◊ naphthalina; naphthol

naphthaleneModificar

 • sub

naphthalinaModificar

 • sub
 • naphthalina ????
 • pt: n naftalina
 • en: n naphthaline

naphtheneModificar

 • sub

naphthenicModificar

 • adj

naphtholModificar

 • sub
 • naphthol ????
 • pt: n naftol
 • en: n naphthol

NapoleonModificar

 • sub n pr

napoleonModificar

 • sub

napoleonicModificar

 • adj

NapoliModificar

 • sub n pr

napolitanModificar

 • adj

napolitanoModificar

 • sub

nappaModificar

 • sub

narceinaModificar

 • sub

narcissicModificar

 • adj

narcissismoModificar

 • sub
 • narcissismo ????
 • pt: n narcisismo
 • en: n narcissism

narcissistaModificar

 • adj

narcissistaModificar

 • sub

narcissisticModificar

 • adj

NarcissoModificar

 • sub n pr

narcissoModificar

 • sub
 • narcisso ????
 • pt: n [Bot.] narciso; 3. vaidoso
 • en: n narcissus
 • narcisso poetic poet’s narcissus;
 • narcisso silvestre daffodil
 • ◊ narcissismo
 • Narcisso ????
 • pt: npr [Mitol.] Narciso
 • en: npr [Gr. Mythol.] Narcissus

narcoanalyse (-ysis)Modificar

 • sub

narcodollarModificar

 • sub

narcolepsiaModificar

 • sub

narcolepticModificar

 • adj

narcolepticoModificar

 • sub

narcomaneModificar

 • adj

narcomaniaModificar

 • sub

narcomanoModificar

 • sub

narcose (-osis)Modificar

 • sub
 • narcose ????
 • pt: n narcose
 • en: n narcosis
 • ◊ narcotina; narcotismo; narcotic-narcotico; narcotisar-narcotisation
 • narcot- ????
 • en: see narcose ????

narcotherapiaModificar

 • sub

narcoticModificar

 • adj
 • narcotic ????
 • <b>pt: adj narcótico/a
 • en: adj narcotic

narcoticoModificar

 • sub
 • narcotico ????
 • pt: n narcótico
 • en: n narcotic

narcotinaModificar

 • sub
 • narcotina ????
 • pt: n narcotina
 • en: n narcotine

narcotisarModificar

 • v
 • narcotisar ????
 • pt: v narcotizar
 • en: v to narcotize

narcotisationModificar

 • sub
 • narcotisation ????
 • pt: n narcotização
 • en: n narcotization

narcotismoModificar

 • sub
 • narcotismo ????
 • pt: n narcotismo, narcose
 • en: n narcotism

narcotrafficanteModificar

 • sub

nardinModificar

 • adj
 • nardin ????
 • pt: adj nardino/a
 • en: adj nardine (* of or pertaining to nard)

nardoModificar

 • sub
 • nardo ????
 • pt: n nardo
 • en: n nard, spikenard
 • ◊ nardin; spicanardo etc.

nareModificar

 • sub
 • nare ????
 • pt: n norina, narícula, venta
 • en: n nostril

narghileModificar

 • sub
 • nargile (-lé) ????
 • en: n nargileh, narghile

narrabileModificar

 • adj
 • narrabile ????
 • pt: adj narrável

narrarModificar

 • v
 • narrar ????
 • pt: v narrar
 • en: v to narrate
 • ◊ narration; narrative; narrator; enarrar

narrationModificar

 • sub
 • narration ????
 • pt: n narração
 • en: n narration; also: narrative

narrativeModificar

 • adj
 • narrative ????
 • pt: adj narrativo/a
 • en: adj narrative

narrativitateModificar

 • sub

narratologiaModificar

 • sub

narratologicModificar

 • adj

narratorModificar

 • sub
 • narrator ????
 • pt: n narrador
 • en: n narrator

narratoriModificar

 • adj

narthecioModificar

 • sub

narthrexModificar

 • sub

narvalModificar

 • sub

nasalModificar

 • adj

nasalModificar

 • sub
 • nasal¹ ????
 • pt: adj [Fonet.] nasal
 • en: adj nasal (1. as in “nasal duct”; 2. [Phonet.]);
 • (littera) nasal nasal (letter)
 • nasal² ????
 • pt: n nasal (parte do elmo destinada a proteger o nariz)
 • en: n nasal (1. nose piece of a helmet; 2. [Phonet.])

nasalisarModificar

 • v
 • nasalisar ????
 • pt: v nasalizar
 • en: v to nasalize

nasalisationModificar

 • sub

nasalitateModificar

 • sub
 • nasalitate ????
 • pt: n nasalidade
 • en: n nasality, nasal quality

nascenteModificar

 • adj
 • nascente ????
 • pt: adj nascente
 • en: 1. ppr of nascer  ; 2. adj nascent, dawning, etc.

nascentiaModificar

 • sub
 • nascentia ????
 • pt: n nascimento
 • en: n birth (* act or fact of being born);
 • (cec, etc. ) de nascentia (blind, etc.) from birth, born (blind, etc.)

nascerModificar

 • v
 • nascer [nasc-/nat- ????
 • pt: v nascer
 • en: v to be born; also: to originate, arise, come into existence;
 • facer nascer to give birth to, cause to be
 • ◊ nascente-nascentia; nascite; native; nate-natal-natalitate, prenatal, cognate, innate, neonate etc.; nonnate etc.; renascer-renascente-renascentia

nasciteModificar

 • adj
 • nascite ????
 • pt: adj nascido/a (compare: nate)
 • en: 1. pp of nascer  ; 2. adj born, nee;
 • ben nascite wellborn;
 • mal nascite lowborn

nasicaModificar

 • sub
 • nasica (-íca) ????
 • pt: n násica
 • en: n proboscis monkey

nasiformeModificar

 • adj
 • nasiforme ????
 • en: adj nose-shaped

nasilabieModificar

 • adj

nasoModificar

 • sub
 • naso ????
 • pt: n nariz
 • en: n nose;
 • naso aquilin aquiline nose;
 • haber bon naso to have a good nose;
 • mitter le naso in un cosa to poke one’s nose into something;
 • conducer un persona per le naso to lead someone by the nose;
 • non vider multo ultra su naso not to see much beyond one’s nose
 • ◊ nasal-nasalitate, nasalisar; nasica; nasiforme

nasobuccalModificar

 • adj

nasolabialModificar

 • adj

nasopharyngeModificar

 • sub

nassaModificar

 • sub
 • nassa ????
 • pt: n nassa

nasticModificar

 • adj

nasturtioModificar

 • sub
 • nasturtio ????
 • pt: n [Bot.] agrião, masturço, mastruço (compare: cappucina)
 • en: n [Bot.] nasturtium

nasuaModificar

 • sub
 • nat- ????
 • en: see nascer ????

natalModificar

 • adj

NatalModificar

 • sub
 • natal¹
   ????
 • pt: 1. adj natal
 • en: adj native (* connected with one’s birth);
 • die natal natal day, birthday
 • Natal² ????
 • pt: npr Natal (nascimento de Jesus)
 • en: npr Christmas

natalitateModificar

 • sub
 • natalitate ????
 • pt: n natalidade
 • en: n birth rate

natanteModificar

 • adj
 • natante ????
 • pt: adj nadante
 • en: 1. ppr of natar  ; 2. adj natant

natarModificar

 • v
 • natar ????
 • pt: v nadar
 • en: v 1. to swim; 2. to float
 • ◊ natante; natation; natator; natatori; natatorio

natationModificar

 • sub
 • natation ????
 • pt: n natação
 • en: n swimming, natation

natatorModificar

 • sub
 • natator ????
 • pt: n nadador
 • en: n swimmer (* one who swims or can swim)

natatoriModificar

 • adj
 • natatori ????
 • pt: adj natatório/a
 • en: adj natatory, natatorial;
 • vesica natatori swimming or air bladder

natatorioModificar

 • sub
 • natatorio ????
 • pt: n natatório
 • en: n swimming pool; natatorium

nateModificar

 • adj
 • nate ????
 • pt: adj nascido/a (compare: nascite)
 • en: adj born;
 • (esser poeta) nate (to be a) born (poet)

naticaModificar

 • sub
 • natica ????
 • pt: n nádega

naticuteModificar

 • adj

nationModificar

 • sub
 • nation ????
 • pt: n nação
 • en: n nation;
 • Nationes Unite United Nations
 • ◊ national-nationalismo, nationalista, nationalitate, nationalisar-nationalisation, disnationalisar-disnationalisation, antinational, conational, international-internationalismo, internationalista, internationalitate, internationalisar-internationalisation

nationalModificar

 • adj
 • national ????
 • pt: adj nacional
 • en: adj national

nationalisarModificar

 • v
 • nationalisar ????
 • pt: v nacionalizar
 • en: v to nationalize (* to convert into national property)

nationalisationModificar

 • sub
 • nationalisation ????
 • pt: n nacionalização
 • en: n nationalization

nationalismoModificar

 • sub
 • nationalismo ????
 • pt: n nacionalismo
 • en: n nationalism

nationalistaModificar

 • adj

nationalistaModificar

 • sub
 • nationalista ????
 • pt: n nacionalista
 • en: n nationalist; attrib. nationalistic

nationalitateModificar

 • sub
 • nationalitate ????
 • pt: n nacionalidade
 • en: n nationality

nationalsocialismoModificar

 • sub

nationalsocialistaModificar

 • adj

nationalsocialistaModificar

 • sub

nationalsocialisticModificar

 • adj

nativeModificar

 • adj
 • native ????
 • pt: adj nativo/a
 • en: adj native (1. as in “native wit”; 2. native-born)
 • ◊ nativismo; nativista; nativitate; nativo

nativismoModificar

 • sub
 • nativismo ????
 • pt: n nativismo
 • en: n nativism (1. prejudice in favor of natives against foreigners; 2. [Philos.])

nativistaModificar

 • adj

nativistaModificar

 • sub
 • nativista ????
 • pt: n nativista
 • en: n nativist (1. a partisan of nativism in the treatment of foreigners; 2. [Philos.])

nativitateModificar

 • sub
 • nativitate ????
 • pt: n 1. [Ecles.] Natividade;
 • 2. nascimento
 • en: n birth; also: [Eccl.] Nativity

nativoModificar

 • sub
 • nativo ????
 • pt: n nativo
 • en: n native

natriumModificar

 • sub
 • natrium (ná-) ????
 • pt: n [Quim.] sódio (Na)
 • en: n sodium, natrium

natrix,natriceModificar

 • sub

natrolithoModificar

 • sub
 • natrolitho (-ó-) ????
 • pt: n [Mineral.] natrolito
 • en: n [Mineral.] natrolite

natrometroModificar

 • sub

natronModificar

 • sub
 • natron (ná-) ????
 • pt: n natro, natrão (carbonato de soda natural)
 • en: n natron
 • ◊ natrium; natrolitho etc.

naturaModificar

 • sub
 • natura ????
 • pt: n natureza
 • en: n nature (1. “the nature of a being or person”; 2. the material world and its phenomena);
 • pagar in natura to pay in kind;
 • de natura by nature
 • ◊ natural-naturalismo, naturalista-naturalistic, naturalitate, naturalisar, conatural, innatural, supernatural; denaturar; disnaturar-disnaturante, disnaturation

naturalModificar

 • adj

naturalModificar

 • sub
 • natural¹ ????
 • pt: n natural
 • en: n disposition, temperament
 • natural² ????
 • pt: adj natural
 • en: adj natural;
 • filio natural natural son;
 • historia natural natural history;
 • lege natural natural law, law of nature

naturalisarModificar

 • v
 • naturalisar ????
 • pt: v naturalizar
 • en: v to naturalize (1. “to naturalize a foreigner”; 2. to acclimatize)
 • ◊ naturalisation

naturalisationModificar

 • sub
 • naturalisation ????
 • pt: n naturalização
 • en: n naturalization

naturalismoModificar

 • sub
 • naturalismo ????
 • pt: n naturalismo (1. conformidade com a natureza; 2. [Filos.]; 3. [Lit., Arte])
 • en: n naturalism (1. conformity with nature; 2. [Philos.]; 3. [Lit. or Art])

naturalistaModificar

 • adj

naturalistaModificar

 • sub
 • naturalista ????
 • pt: n naturalista (1. estudante de historia natural; 2. adepto da filosofia do naturalismo)
 • en: n naturalist (1. a student of natural history; 2. an adherent of naturalism in philosophy; 3. a representative of naturalism in art or literature)

naturalisticModificar

 • adj
 • naturalistic ????
 • pt: adj naturalistico/a
 • en: adj naturalistic (1. as in
 • “naturalistic principles in art”; 2. [Philos.]; 3. of or pertaining to natural history)

naturalitateModificar

 • sub
 • naturalitate ????
 • pt: n naturalidade
 • en: n naturalness

naturalmenteModificar

 • adv
 • naturalmente ????
 • pt: adv naturalmente
 • en: adv naturally (1. in a natural way; 2. by nature; 3. of course)

naturismoModificar

 • sub

naturistaModificar

 • adj

naturistaModificar

 • sub

naturopatheModificar

 • sub

naturopathiaModificar

 • sub

naturopathicModificar

 • adj
 • nau- ????
 • en: n [occurring in compounds] nau- (* ship)
 • ◊ naumachia etc.; naufrage etc.; naufragio etc. ...

naufragarModificar

 • v
 • naufragar ????
 • pt: v naufragar
 • en: v to suffer shipwreck

naufrageModificar

 • adj
 • naufrage (náu-) ????
 • pt: adj naufrago/a
 • en: adj shipwrecked
 • ◊ naufrago; naufragar

naufragioModificar

 • sub
 • naufragio ????
 • pt: n naufrágio
 • en: n shipwreck

naufragoModificar

 • sub
 • naufrago (náu-) ????
 • pt: n naufrago
 • en: n shipwrecked person

naumachiaModificar

 • sub
 • naumachia (-ía) ????
 • pt: n [Rom. Antig.] naumaquia
 • en: n [Rom. Antiq.] naumachy

naupatheModificar

 • sub

naupathiaModificar

 • sub

naupathicModificar

 • adj

naupathicoModificar

 • sub

nauplioModificar

 • sub

nauseaModificar

 • sub
 • nausea ????
 • pt: n náusea
 • en: n nausea
 • ◊ nauseabunde; nauseose; nausear

nauseabundeModificar

 • adj
 • nauseabunde ????
 • pt: adj nauseabundo/a
 • en: adj nauseating, nauseous

nausearModificar

 • v
 • nausear ????
 • pt: v nausear
 • en: v to nauseate (* to feel nausea)

nauseoseModificar

 • adj
 • nauseose ????
 • pt: adj nauseoso/a
 • en: adj nauseous, nauseating

nautaModificar

 • sub
 • nauta ????
 • pt: n nauta
 • en: n mariner, seaman
 • ◊ nautic; nautica; nautilo; aeronauta etc.; Argonauta etc.

nautaphonoModificar

 • sub

nauticModificar

 • adj
 • nautic (náu-) ????
 • pt: adj náutico/a
 • en: adj nautical

nauticaModificar

 • sub
 • nautica (náu-) ????
 • pt: n náutica
 • en: n (the art or science of) navigation

nautiloModificar

 • sub
 • nautilo (náu-) ????
 • pt: n nautilo
 • en: n nautilus

navajaModificar

 • sub

navalModificar

 • adj
 • naval ????
 • pt: adj naval
 • en: adj naval

navarchaModificar

 • sub

naveModificar

 • sub

nave (de) pilotaModificar

 • sub
 • nave ????
 • pt: n 1. navio; 2. [Arquit.] nave
 • en: n 1. ship; 2. [Arch.] nave;
 • nave transversal [Arch.] transept
 • ◊ navetta; naval; navigar; aeronave etc.

navelModificar

 • sub

navescholaModificar

 • sub

navettaModificar

 • sub
 • navetta ????
 • pt: n 1. pequeno navio; 2. vaso para incenso
 • en: n 1. little boat; 2. incense boat; 3. shuttle

navicertModificar

 • sub

naviculaModificar

 • sub

navicularModificar

 • adj

navigabileModificar

 • adj
 • navigabile ????
 • pt: adj navegável
 • en: adj 1. navigable (as in
 • “navigable stream”); 2. seaworthy

navigabilitateModificar

 • sub
 • navigabilitate ????
 • pt: n navegabilidade
 • en: n 1. navigability; 2. seaworthiness

naviganteModificar

 • adj

navigarModificar

 • v
 • navigar ????
 • pt: v navegar
 • en: v 1. to sail (* to go from one place to another in a ship); 2. to navigate, sail (as in “to navigate or sail the seas”)
 • ◊ navigabile-navigabilitate, innavigabile-innavigabilitate; navigation-navigational; navigator; circumnavigar-circumnavigation; subnavigar; supernavigar

navigationModificar

 • sub
 • navigation ????
 • pt: n navegação
 • en: n navigation (1. [Naut., Aeronaut.] act or practice of navigating; 2. act or science of navigation)

navigationalModificar

 • adj
 • navigational ????
 • pt: adj navegacional
 • en: adj navigational

navigatorModificar

 • adj

navigatorModificar

 • sub
 • navigator ????
 • pt: n navegador
 • en: n navigator (* one who sails the seas)
 • nazar- ????
 • en: see Nazareth ????

nazarenModificar

 • adj
 • nazaren ????
 • <b>pt: adj nazareno/a
 • en: adj Nazarene

nazarenoModificar

 • sub
 • nazareno ????
 • pt: 1. n nazareno; 2. npr Nazareno (título atribuido a Jesus)
 • en: n Nazarene

NazarethModificar

 • sub n pr
 • Nazareth (ná-) ????
 • pt: npr Nazaré
 • en: npr Nazareth
 • ◊ nazaren-nazareno
 • nazi (-ts-) ????
 • pt: n nazi, nazista
 • en: n Nazi
 • ◊ nazismo; disnazificar-disnazification

nazi {ts}Modificar

 • sub

nazificar {ts} vModificar

nazification {ts}Modificar

 • sub
 • nazismo ????
 • pt: n nazismo
 • en: n Nazism

nazismo {ts}Modificar

 • sub
 • nazista ????
 • pt: sub/adj nazista

nazista {ts}Modificar

 • sub

nazista {ts} adjModificar

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori