FANDOM


fa ZN

1 (MUZ) fa


faag ZN

1 bacteriophago


faalangst ZN

1 timor del insuccesso/del fallimento


faam ZN

1 fama, reputation, renomine, notorietate
-- geven aan = renominar
grote -- genieten = haber un grande renomine/fama


faamrovend BN

1 Zie: eerrovend


faamrover ZN

1 Zie: eerrover


faamschender ZN

1 Zie: eerrover


fabel ZN

1 fabula
--s van Esopus = fabulas de Esopo
--s vertellen = fabular
moraal van een -- = moral/moralitate de un fabula
iets naar het rijk der --en verwijzen = demonstar que un cosa es un mytho


fabelachtig BN

1 (legendarisch) fabulose, legendari
-- wezen = esser legendari
2 (ongelofelijk) fabulose, phantastic, incredibile
--e gschiedenis = historia fabulose
3 (geweldig) fabulose, phantastic, prodigiose, extraordinari, meraviliose, stupende
-- bedrag = summa fabulose
--e prijzen = precios fabulose
-- geheugen = memoria prodigiose
hij kan -- vertellen = ille pote narrar fabulosemente
hij is -- rijk = ille es fabulosemente ric


fabelachtigheid ZN

1 fabulositate, character fabulose


fabelboek ZN

1 collection/libro de fabulas, fabulario


fabeldichter ZN

1 scriptor de fabulas, fabulista


fabeldier ZN

1 animal fabulose/phantastic/mythologic/legendari


fabelfiguur ZN

1 figura fabulose/phantastic/mythologic


fabelleer ZN

1 mythologia


fabelliteratuur ZN

1 litteratura de fabulas


fabeltje ZN

1 (verzinsel) fabula
--s vertellen = fabular


fabelwerk ZN

1 Zie: fabelboek


fabianisme ZN

1 fabianismo


fabisme ZN

1 fabismo


fabliau ZN

1 fabliau (F)


fabricage ZN

1 fabrication, confection, manufactura


fabricageafdeling ZN

1 section/departimento del fabrication


fabricagefout ZN

1 Zie: fabrieksfout


fabricagegegevens ZN MV

1 datos de fabrication


fabricagehal ZN

1 hall (E) de fabrication


fabricagekosten ZN MV

1 costos de fabrication


fabricagemethode ZN

1 methodo de fabrication


fabricagenormen ZN MV

1 normas de fabrication


fabricageprijs ZN

1 precio de fabrication


fabricageprocédé ZN

1 processo de fabrication


fabricageproces ZN

1 processo de fabrication


fabricageserie ZN

1 serie de fabrication


fabricagesysteem ZN

1 systema de fabrication


fabricatie ZN

1 Zie: fabricage


fabriceren WW

1 (bewerken, vervaardigen) fabricar, manufacturar, producer
het -- = fabrication, manufactura
2 (in elkaar zetten) facer, fabricar, confectionar, construer
3 (verzinnen) fabricar, inventar
dat hele verhaal is gefabriceerd = iste historia es un fabrication de mentitas


fabricering ZN

1 Zie: fabricage


fabriek ZN

1 fabrica, industria, manufactura
op/in een -- werken = laborar/travaliar in un fabrica
een -- sluiten = clauder un fabrica


fabrieken WW

1 fabricar


fabrieksaardappel ZN

1 patata industrial


fabrieksadministratie ZN

1 administration del fabrica


fabrieksafval ZN

1 residuos de fabrica


fabrieksarbeid ZN

1 labor/travalio de fabrica


fabrieksarbeider ZN

1 obrero/laborator/travaliator de fabrica/de industria


fabrieksartikel ZN

1 articulo/producto de fabrica


fabrieksbevolking ZN

1 population obrer


fabrieksbezetting ZN

1 occupation del fabrica


fabrieksboekhouder ZN

1 contabile de fabrica


fabrieksboekhouding ZN

1 contabilitate de fabrica


fabrieksboter ZN

1 butyro de fabrica/cremeria


fabrieksbouw ZN

1 construction de fabricas


fabrieksbrandweer ZN

1 servicio de incendios del fabrica


fabriekscentrum ZN

1 centro industrial


fabriekschef ZN

1 chef (F) de fabrica


fabriekscomplex ZN

1 complexo industrial


fabrieksdirecteur ZN

1 director de fabrica


fabriekseigenaar ZN

1 fabricante, industrial


fabrieksfluit ZN

1 sirena de fabrica


fabrieksfout ZN

1 defecto/vitio de fabrication/de fabrica


fabrieksgarantie ZN

1 garantia de fabrica


fabrieksgebouw ZN

1 edificio del fabrica, fabrica


fabrieksgeheim ZN

1 secreto de fabrication


fabrieksgoed ZN

1 productos/articulos industrial/de fabrica


fabriekshal ZN

1 hall (E) de un fabrica


fabrieksinrichting ZN

1 Zie: fabrieksinstallatie


fabrieksinstallatie ZN

1 installation de fabrica


fabrieksinventaris ZN

1 inventario de fabrica


fabrieksjongen ZN

1 juvene obrero


fabriekskantine ZN

1 cantina de fabrica


fabriekskolen ZN MV

1 carbon industrial


fabriekslaboratorium ZN

1 laboratorio de fabrica


fabrieksmatig BW

1 in fabricas, machinalmente


fabrieksmeisje ZN

1 juvene obrera


fabrieksmelk ZN

1 lacte de fabrica


fabrieksmensen ZN MV

1 Zie: fabrieksarbeiders


fabrieksmerk ZN

1 marca de fabrica, trademark (E)
gedeponeerd -- = marca de fabrica registrate


fabrieksnijverheid ZN

1 activitate industrial


fabrieksnummer ZN

1 numero serial de fabrica


fabrieksopzichter ZN

1 surveliante de fabrica


fabrieksoutillage ZN

1 equipamento de fabrica


fabriekspersoneel ZN

1 personal de fabrica


fabrieksplaats ZN

1 urbe industrial


fabriekspoort ZN

1 porta de fabrica


fabrieksprijs ZN

1 precio de fabrica
tegen -- kopen = comprar a precio de fabrica
tegen -- uitverkopen = liquidar a precios de fabrica


fabrieksprodukt ZN

1 producto de fabrica


fabrieksraad ZN

1 consilio del fabrica


fabrieksreglement ZN

1 regulamento del fabrica


fabrieksrook ZN

1 fumo del fabricas


fabrieksschip ZN

1 nave fabrica


fabrieksschoorsteen ZN

1 camino de fabrica


fabriekssirene ZN

1 sirena de fabrica


fabriekssluiting ZN

1 clausura de un fabrica


fabrieksstad ZN

1 urbe industrial


fabrieksstreek ZN

1 region/zona/area industrial


fabrieksterrein ZN

1 terreno de un fabrica


fabrieksuitrusting ZN

1 Zie: fabrieksoutillage


fabrieksverlichting ZN

1 exclaramento del fabrica


fabrieksvolk ZN

1 Zie: fabrieksarbeiders


fabriekswaar ZN

1 productos industrial/de fabrica


fabriekswet ZN

1 lege industrial


fabriekswijk ZN

1 quartiero industrial


fabrikaat ZN

1 (produkt) producto manufacturate, articulo fabricate, fabricato
een nieuw -- in de handel brengen = poner in vendita un nove producto, lancear un nove producto
2 (voortbrenging) fabrication
Nederlands -- = (producto de) fabrication nederlandese
eigen -- = fabrication proprie
schoenen van slecht -- = calceos/scarpas mal facite


fabrikant ZN

1 fabricante, industrial
-- van landbouwwerktuigen = fabricante de material agricole


fabrikantenvereniging ZN

1 association de fabricantes


fabulant ZN

1 narrator de contos de fees
2 garrulator


fabuleren WW

1 fabular


fabuleus BN

1 (fabelachtig) fabulose, legendari
2 (buitengewoon) fabulose, phantastic, prodigiose, meraviliose, extraordinari


façade ZN

1 (voorgevel) faciada
2 (schijn) faciada, apparentia
een -- van eerlijkheid = un faciada de honest(it)ate
een -- optrekken = dar se un apparentia
als -- dienen voor = servir como faciada pro


face ZN

1
en -- = de facie


face-à-main ZN

1 berillos con manico, face-à-main (F)


facelift ZN

1 (chirurgische ingreep) operation plastic facial
2 (verfraaiing) modernisation
het bedrijf heeft een -- ondergaan = le interprisa ha essite modernisate


facet ZN

1 (geslepen vlak) facietta
--ten van een diamant = faciettas de un diamante
met --ten slijpen = faciettar
2 (aspect) facietta, aspecto
deze zaak heeft twee --ten = iste cosa presenta un duple facietta
een ander -- van de zaak belichten = jectar luce/lumine super un altere aspecto del cosa
alle --ten van een probleem bekijken = reguardar un problema de tote le lateres/angulos
3 (BIOL) facietta, ocello


facetlens ZN

1 lente a faciettas


facetoog ZN

1 oculo a faciettas, oculo composite


facettenoog ZN

1 Zie: facetoog


facetteren ZN

1 faciettar


faciaal BN

1 facial


facie ZN

1 facie


faciliëren WW

1 facilitar


facilitair BN

1
-- bedrijf = compania/servicios general e technic


faciliteit ZN

1 (gemak, comfort) facilitate
van alle moderne --en voorzien = equipate con tote le facilitates moderne
--en verlenen = dar/accordar/conceder facilitates
2 (MV) (voorzieningen voor taalminderheden) facilitates
3 (tegemoetkoming) facilitate
iemand --en toestaan = facilitar cosas pro un persona


faciliteren WW

1 facilitar


facsimile ZN

1 facsimile
--s van documenten = facsimiles de documentos


facsimile-gravure ZN

1 gravure (F) in facsimile


facsimile-uitgave ZN

1 edition in facsimile


facta ZN MV (LATIJN)

1 factos


factice BN

1 facticie


factie ZN

1 faction
actievoerder van een -- = factionario


factisch BW

1 in facto


factitief BN

1 factitive
-- werkwoord = verbo factitive, factitivo


factitief ZN

1 Zie: factitivum


factitivum ZN

1 verbo factitive, factitivo


facto ZN

1
de --, feitelijk = de facto
rechtens en feitelijk = de jure e de facto


factoor ZN

1 agente, representante


factor ZN

1 (ook WISK) factor
sociale -- = factor social
economische -- = factor economic
politieke -- = factor politic
-- van betekenis = factor importante
doorslaggevende/beslissende -- = factor determinante
regulerende -- = factor regulator
combinatie van --en = combination de factores
een getal in --en ontbinden = decomponer un numero in factores, factorisar un numero
er zijn nog wat onzekere --en = il ha ancora alicun imponderabiles incognite


factoranalyse ZN

1 analyse (-ysis) factorial/de(l) factores


factoriaal ZN

1 (WISK) factorial


factorij ZN

1 factoria, agentia


factorijhandel ZN

1 commercio de factoria


factoring ZN

1 factoring (E)


factorkrediet ZN

1 factoring (E)


factotum ZN

1 factotum (L)


factureerafdeling ZN

1 section/departimento de facturation


factureermachine ZN

1 machina a/de facturar


factureren WW

1 facturar, scriber le factura


facturering ZN

1 facturation


facturier ZN

1 facturista


facturist ZN

1 facturista


factuur ZN

1 factura
gespecificeerde -- = factura specificate/detaliate
een -- sturen = inviar un factura
een -- betalen = pagar un factura


factuurbedrag ZN

1 amonta del factura


factuurboek ZN

1 libro de facturas


factuurdatum ZN

1 data de factura


factuurnummer ZN

1 numero de factura


factuurprijs ZN

1 precio de factura
verkopen tegen -- = vender al precio de factura


factuurwaarde ZN

1 valor secundo le factura


facula ZN

1 facula
de -- betreffend = facular


facultatief BN

1 facultative, optional
iets -- stellen = render optional/facultative un cosa, lassar un cosa al discretion de un persona


faculteit ZN

1 (vermogen, geschiktheid) facultate, aptitude, disposition
2 (van een universiteit) facultate
medische -- = facultate de medicina
juridische -- = facultate de derecto
-- der godgeleerdheid = facultate de theologia


faculteitsbestuur ZN

1 consilio directive/directori del facultate


faculteitsbibliotheek ZN

1 biblitheca del facultate


faculteitsgebouw ZN

1 edificio del facultate


faculteitskamer ZN

1 camera de facultate


faculteitsraad ZN

1 consilio de facultate


faculteitsvergadering ZN

1 reunion de facultate


faculteitsvoorzitter ZN

1 presidente de facultate


faden WW

1 facer un fading (E)


fading ZN

1 fading (E)
lokale -- = fading local/de proximitate
tegen -- = antifading


fado ZN

1 (MUZ) fado (P)


faecaal BN

1 Zie: fecaal


faecaliën ZN MV

1 Zie: fecaliën


faeces ZN MV

1 Zie: fecaliën


faëton ZN

1 phaeton


fagedenisch BN

1 (invretend) phagedenic


fagedenisme ZN

1 phagedenismo


fagocyt

1 phagocyto


fagocytair BN

1 phagocytari


fagocyteren WW

1 phagocytar


fagocytose ZN

1 phagocytose (-osis)


fagot ZN

1 fagotto, basson


fagotblazer ZN

1 fagottista


fagotconcert ZN

1 (concertstuk) concerto pro fagotto/basson
2 (uitvoering) concerto de fagotto/basson


fagottist ZN

1 fagottista


fagottoon ZN

1 tono de fagotto


Fahrenheit ZN EIGN

1 Fahrenheit
thermometer volgens -- = thermometro Fahrenheit
graad -- = grado Fahrenheit
schaal volgens -- = scala Fahrenheit


Fahrenheitschaal ZN

1 scala Fahrenheit


Fahrenheitthermometer ZN

1 thermometro Fahrenheit


faïence ZN

1 faience (F)


faïencefabriek ZN

1 fabrica de faience (F)


faïencefabrikant ZN

1 fabricante de faience (F)


failleren WW

1 faller, facer fallimento/bancarupta


failliet ZN

1 (bankroet) fallimento, bancarupta
2 (mislukking) fallimento, collapso
de devaluatie betekende het -- van zijn politiek = le devalutation significava le collapso de su politica


failliet BN

1 fallite
-- gaan = facer fallimento/bancarupta, faller


faillietverklaring ZN

1 declaration de fallimento/bancarupta


faillissement ZN

1 fallimento, bancarupta
balanceren op de rand van -- = esser super le orlo del fallimento
in staat van -- verkeren = esser in stato de fallimento/bancarupta
een -- opheffen = revocar/annullar/rescinder un fallimento/un bancarupta


faillissementsaanvraag ZN

1 petition/requesta de fallimento/bancarupta


faillissementsfraude ZN

1 fraude de fallimento/bancarupta


faillissementsgoederen ZN MV

1 benes de fallimento/bancarupta


faillissementsprocedure ZN

1 procedura/procedimento de fallimento/bancarupta


faillissementsrecht ZN

1 derecto relative al fallimentos/bancaruptas


faillissementswet ZN

1 lege relative al fallimentos/bancaruptas


faillissementswetgeving ZN

1 legislation relative al fallimentos/bancaruptas


fair BN

1 honeste, correcte
dat is geen --e handelwijze = isto non es un modo de action honeste/correcte
dat is niet -- = isto non es juste
iemand -- behandelen = tractar un persona honestemente/correctemente


fairheid ZN

1 honest(it)ate, correctessa


fait accompli ZN

1 fait accompli (F), facto complite


fake ZN

1 falso, contrafaction, falsification


faken WW

1 contrafacer, falsificar
dat dagboek is gefaked = iste diario es falsificate


fakir ZN

1 fakir


fakkel ZN

1 face, facula, torcha {sj}
branden als een -- = arder como un torcha
een -- aansteken = accender un facula
2 (ASTRON) facula


fakkeldans ZN

1 dansa del faculas/torchas {sj}


fakkeldrager ZN

1 portator de facula/torcha {sj}, portafacula, portatorcha {sj}, (voorvechter OOK) campion
hij is de -- van de onafhankelijkheid van zijn land = ille es le campion del independentia pro su pais


fakkellicht ZN

1 luce/lumine de facula/de torcha {sj}


fakkelloop ZN

1 cursa con/a faculas/torchas {sj}


fakkeloptocht ZN

1 marcha/procession {sj} con/a faculas/torchas {sj}


fakkeltocht ZN

1 Zie: fakkeloptocht


Falange ZN EIGN

1 Falange


falangisme ZN

1 falangismo


falangist ZN

1 falangista


falangistisch BN

1 falangista
--e partij = partito falangista


falanstère ZN

1 phalansterio
de -- betreffend = phalansterian


falanx ZN

1 (GESCH) phalange
Macedonische -- = phalange macedonie
2 (slagorde) phalange
een aaneengesloten -- vertonen = monstrar un fronte unite, serrar/stringer le filas/rangos
3 (kootje) phalange


falconet ZN

1 (ouderwets kanon) falconetto


faldistorium ZN

1 faldistorio


Falen ZN EIGN

1 Falia


falen WW

1 (te kort schieten) faller, facer fiasco, (zich vergissen) facer un error, errar
ieder mens kan -- = nemo es infallibile, errar es human
falend overheidsbeleid = politica governamental fallente
zonder -- = sin faller, infallibile
2 (ontbreken) mancar
het faalt hem aan moed = a ille manca le corage, ille non ha corage


falie ZN

1
op z'n -- krijgen = esser battite


faliekant BW

1 totalmente, completemente, absolutemente
ergens -- tegen zijn = esser absolutemente contra un cosa
dat is -- verkeerd = isto es completemente erronee
de plank -- misslaan = errar completemente in un cosa
ergens -- tegen zijn = esser absolutemente contra un cosa, esser absolutemente opposite a un cosa


Falklandeilanden ZN EIGN MV

1 Malvinas, Insulas Falkland


Falklander ZN

1 habitante del Malvinas/del Insulas Falkland


Falklands BN

1 del Malvinas, del Insulas Falkland


falline ZN

1 phallina


fallisch BN

1 phallic, priapic
-- symbool = symbolo phallic
-- embleem = emblema phallic
-- ritueel = ritual phallic


fallisme ZN

1 culto phallic/del phallo, phallicismo


fallocentrisch ZN

1 phallocentric


fallocraat ZN

1 phallocrate


fallocratie ZN

1 phallocratia


fallocratisch BN

1 phallocratic
--e ideologie = ideologia phallocratic


falloïd BN

1 phalloide


fall-out ZN

1 fall-out (E), cadita/pluvia radioactive


fallus ZN

1 phallo
op een -- gelijkend = phalloide


fallusdienst ZN

1 culto phallic/del phallo


fallussymbool ZN

1 symbolo phallic


falsaris ZN

1 falsario, falsificator


falset ZN

1 (stemregister) falsetto
-- zingen = cantar in falsetto
2 (zanger) falsetto


falsetstem ZN

1 voce de falsetto, falsetto, tenorino


falsettoon ZN

1 tono de falsetto


falsificaat ZN

1 falsification


falsificatie ZN

1 falsification


falsificeren WW

1 (valselijk opstellen/opmaken etc.) falsificar
2 (de valsheid/onjuistheid aantonen van) falsificar


falsificering ZN

1 falsification


falsifieerbaar BN

1 falsificabile


falsifieerbaarheid ZN

1 falsificabilitate


falsifiëren WW

1 Zie: falsificeren


falsifiëring ZN

1 falsification


falsiteit ZN

1 falsitate


falzar

1 s. pantalon


fameus BN

1 famose, celebre, illustre
een -- restaurant = un restaurante famose/celebre


familiaar BN

1 (informeel) familiar, inceremoniose, informal
-- met iemand omgaan = tractar un persona con familiaritate
2 (vrijpostig) familiar
al te -- met iemand omgaan = haber troppo grande familiaritate con un persona


familiariteit ZN

1 (ongedwongen omgang) familiaritate
2 (vrijpostigheid) (troppo grande) familiaritate, familiaritate excessive
zich --en veroorloven = permitter se familiaritates


familie ZN

1 (gezin) familia
bevriende -- = familia amic
adellijke -- = familia nobile
de Heilige Familie = le Sancte Familia
dat komt in de beste --s voor = isto occurre in le melior familias
2 (bloedverwanten) familia, parente(s), parentato, parentela
hij is -- van ons = ille es nostre parente
van goede -- = de bon familia
3 (BIOL, TAAL, etc.) familia
de -- van de grassen = le familia del gramin(ac)eas/del plantas herbacee


familieaangelegenheden ZN

1 cosas de familia


familiealbum ZN

1 album familiar/familial/de familia


familiearchief ZN

1 archivo familiar/familial/de familia


familiebanden ZN MV

1 vinculos/ligamines familial/familiar/de familia


familiebedrijf ZN

1 interprisa familial/familiar


familiebegunstiging ZN

1 nepotismo


familieberichten ZN MV

1 maritages/matrimonios, nascentias e decessos


familiebetrekkingen ZN MV

1 relationes/connexiones familial/familiar


familiebezit ZN

1 proprietate/benes de familia


familiebezoek ZN

1 (bezoek van familie) visita de familia
2 (bezoek aan familie) visita a familia


familiebijbel ZN

1 biblia de familia


familiedag ZN

1 die de familia


familiediner ZN

1 dinar de familia


familiedrama ZN

1 drama de familia


familiefeest ZN

1 festa familial/familiar/de familia


familiefoto ZN

1 photo(graphia) familial/familiar/de familia


familiegebruik ZN

1 habitude de familia


familiegeheim ZN

1 secreto de familia


familiegelijkenis ZN

1 similantia de familia


familiegeschiedenis ZN

1 historia de un familia


familiegewoonte ZN

1 habitude de familia


familiegoed ZN

1 Zie: familiebezit


familiegraf ZN

1 sepulcro/tumba familial/familiar/de familia


familiegroep ZN

1 gruppo familiar/familial/de familia


familieherinnering ZN

1 memoria de familia


familiehotel ZN

1 hotel (F) familiar/familial/de familia/pro familias


familiekapitaal ZN

1 capital familiar/familial/de familia


familiekring ZN

1 sino/circulo familial/familiar/de familia


familiekroniek ZN

1 cronica de familia


familiekwaal ZN

1 mal/maladia familiar/familial/hereditari


familieleden ZN MV

1 parentato, parentela


familieleven ZN

1 vita familiar/familial/de familia


familielid ZN

1 parente, membro del familia


familiemilieu ZN

1 circulo del familia


familienaam ZN

1 nomine patronymic/de familia, patronymico
2 (BIOL) nomine del familia


familieomstandigheden ZN MV

1 circumstantias familiar/familial/de familia


familieonderneming ZN

1 interprisa familial/familiar/de familia


familieoverlevering ZN

1 tradition de familia


familiepension ZN

1 pension de familia/pro familias


familieportret ZN

1 portrait (F) de familia


familieprobleem ZN

1 problema de familia


familieraad ZN

1 consilio de familia


familierecht ZN

1 derecto de familia


familieregering ZN

1 oligarchia


familierelaties ZN MV

1 relationes de familia


familiereünie ZN

1 reunion familial/familiar/de familia


familieroman ZN

1 roman(ce) de familia


familieruzie ZN

1 querela/dissension familial/familiari/de familia


familieschandaal ZN

1 scandalo de familia


familiestuk ZN

1 (schilderij) pictura de familia
2 (erfstuk) hereditage familiar/familial


familietraditie ZN

1 tradition familiar/familial/de familia


familietrek ZN

1 (mbt gedrag) tracto familiar/familial/de familia
2 (mbt uiterlijk) similantia familiar/familial/de familia


familietrots ZN

1 orgolio de familia


familietwist ZN

1 Zie: familieruzie


familievennootschap ZN

1 societate/compania de familia


familieverhouding ZN

1 Zie: familierelatie


familievermogen ZN

1 fortuna de familia


familievete ZN

1 querela de familia/inter parentes


familiewapen ZN

1 insignia familiar/familial


familiezaak ZN

1 (zaak die de familie aangaat) cosa de familia
2 (handelszaak) interprisa familial/familiar


familiezaken ZN MV

1 questiones de familia


fan ZN

1 (bewonderaar) fan (E), admirator (fanatic), fanatico
2 (ventilator) ventilator


fanaal ZN

1 fanal


fanaat ZN

1 Zie: fanaticus


fanaat BN

1 Zie: fanatisch


fanaticus ZN

1 fanatico


fanatiek BN

1 fanatic
-- bewonderaar = admirator fanatic/fervente
--e ijveraar = zelator fanatic
-- schaker = jocator fanatic de chacos
-- maken = fanatisar
-- verdedigen = defender fanaticamente/a ultrantia


fanatiekeling ZN

1 fanatico


fanatiekheid ZN

1 Zie: fanatisme


fanatisch BN

1 fanatic


fanatisme ZN

1 fanatismo, intolerantia
blind -- = fanatismo cec
godsdienstig -- = fanatismo religiose


fanclub ZN

1 club (E) de fans (E)/de admiratores, fanclub (E)


fancy-artikel ZN

1 articulo de luxo


fancy-fair ZN

1 bazar de caritate


fandango ZN

1 (dans) fandango


fanerofyt ZN

1 phanerophyto


fanerogaam ZN

1 phanerogama


fanerogaam BN

1 phanerogame


fanfare ZN

1 fanfar


fanfareband ZN

1 fanfar


fanfaregezelschap ZN

1 fanfar


fanfarekorps ZN

1 fanfar


fanfaremuziek ZN

1 musica de fanfar


fanfareorkest ZN

1 fanfar


fango ZN

1 fango medicinal


fangotherapie ZN

1 fangotherapia


fanmail ZN

1 litteras de admiratores


fantaseren WW

1 (onzin vertellen) divagar, delirar
2 (verzinsels vertellen) fabular, inventar
de verdachte fantaseerde van alles = le accusato ha inventate toto
3 (MUZ) (improviseren) improvisar
4 (zijn fantasie de vrije loop laten) abandonar se a su imagination, imaginar secundo su phantasia


fantasie ZN

1 (verbeeldingskracht) phantasia, (fortia/poter/potentia de) imagination
rijke -- = imagination inventive
vruchtbare -- = phantasia ferace
ongebreidelde -- = imagination sin brida
2 (produkt van de verbeelding) phantasia, (waandenkbeeld) illusion, hallucination
dat is -- = isto es pur phantasia
3 (MUZ) phantasia
-- voor piano = phantasia pro piano


fantasieartikelen ZN MV

1 articulos de phantasia


fantasiehoed ZN

1 cappello de phantasia


fantasiekostuum ZN

1 costume de phantasia


fantasieloos BN

1 disproviste/exempte de imagination/de phantasia, sin imagination


fantasienaam ZN

1 nomine inventate/de phantasia


fantasiepak ZN

1 Zie: fantasiekostuum


fantasiepapier ZN

1 papiro colorate/de phantasia


fantasieportret ZN

1 portrait (F) de phantasia


fantasieprodukt ZN

1 producto de phantasia


fantasierijk BN

1 (multo) imaginative, (multo) inventive, creative


fantasiestof ZN

1 stoffa/texito de phantasia


fantasievol BN

1 plen de imagination


fantasiewereld ZN

1 mundo de phantasia


fantasma ZN

1 phantasma


fantasmagorie ZN

1 phantasmagoria
-- van kleu-ren = phantasmagoria de colores


fantasmagorisch BN

1 phantasmagoric
-- verschijnsel = phenomeno phantasmagoric
--e verlichting = illumination phantasmagoric
-- schilderen = pinger phantasmagoricamente


fantast ZN

1 phantasta, mythomano, mythomaniaco, chimerista, visionario


fantasterij ZN

1 phantasia sin brida


fantastisch BN

1 (door de verbeelding voortgebracht) phantastic, incredibile
een al te -- verhaal = un conto troppo phantastic
2 (opmerkelijk mooi/goed enz) phantastic, magnific, magnificente, meraviliose, stupende, superbe
een -- schouwspel = un spectaculo phantastic
je hebt het -- gedaan = tu lo ha facite magnificamente
3
een -- duur horloge = un horologio carissime


fantastisch! TW

1 phantastic! meraviliose!


fantoom ZN

1 (schrikwekkend droombeeld) phantoma, phantasma, chimera
2 (MED) modello anatomic


fantoomgezwel ZN

1 tumor phantoma/phantasma


fantoompijn ZN

1 dolor phantoma/phantasma, algohallucinose (-osis)


fantoomteen ZN

1 digito phantoma/phantasma del pede


FAO

1 (Afk.: Food and Agricultural Organisation) Organisation International pro le Agricultura e le Alimentation


farad ZN

1 farad


Faraday ZN EIGN

1 Faraday
kooi van -- = cavia de Faraday


Faradaydraaiing ZN

1 Zie: Faraday-effect


Faraday-effect ZN

1 effecto Faraday


faradisch BN

1 faradic
--e stroom = currente faradic


faradiseren WW

1 faradisar
het -- = faradisation


faradisering ZN

1 faradisation


faradisme ZN

1 faradismo


faradotherapie ZN

1 faradisation


farandole ZN

1 (MUZ) farandole (F)


farao ZN

1 (GESCH) pharaon
graven van de --'s = tumbas pharaonic
2 (kaartspel) pharaon


faraonisch BN

1 pharaonic
--e graven = tumbas pharaonic


faraorat ZN

1 ichneumon


farce ZN

1 (TONEEL) farce (F)
2 (CUL) farce (F)


farceren WW

1 (CUL) farcir


farceur ZN

1 Zie: grappenmaker


farcicaal BN

1 Zie: dolkomisch


farinesuiker ZN

1 Zie: poedersuiker


farizeeër ZN

1 (JOODSE GODSD) phariseo
2 (huichelaar) phariseo


farizeeërsgezicht ZN

1 facie de phariseo


farizees BN

1 (JOODSE GESCH) pharisaic


farizeïsch BN

1 (schijnheilig) pharisaic, hypocrita


farizeïsme ZN

1 (JOODSE GODSD) pharisaismo
2 (huichelarij) pharisaismo


farm ZN

1 ferma (american)


farmabedrijf ZN

1 interprisa pharmaceutic


farmaceut ZN

1 pharmaceuta, pharmaceutico


farmaceutica ZN

1 pharmaceutica


farmaceutisch BN

1 pharmaceutic
--e produkten = productos pharmaceutic
--e industrie = industria pharmaceutic


farmacie ZN

1 (artsenijbereidkunde) pharmacia, pharmaceutica
2 Zie: apotheek


farmacochemie ZN

1 chimia pharmaceutic


farmacodynamica ZN

1 pharmacodynamica


farmacodynamisch BN

1 pharmacodynamic


farmacognosie ZN

1 pharmacognosia


farmacokinetiek ZN

1 pharmacocinetica


farmacologie ZN

1 pharmacologia


farmacologisch BN

1 pharmacologic


farmacoloog ZN

1 pharmacologo, pharmacologista


farmacomaan ZN

1 pharmacomano


farmacomanie ZN

1 pharmacomania


farmacon ZN

1 producto pharmaceutic, pharmaco


farmacopee ZN

1 pharmacopeia


farmacotherapie ZN

1 pharmacotherapia


farmagenetica ZN

1 pharmagenetica


farma-industrie ZN

1 industria pharmaceutic


farmaprodukt ZN

1 producto pharmaceutic, pharmaco


farmer ZN

1 fermero


faryng(e)aal BN

1 pharyngal, guttural


faryngitis ZN

1 pharyngitis


faryngolaryngitis ZN

1 pharyngolaryngitis


faryngologie ZN

1 pharyngologia


faryngoscoop ZN

1 pharyngoscopio


faryngoscopie ZN

1 pharyngoscopia


farynx ZN

1 pharynge


fasciatie ZN

1 fasciation


fasciculair BN

1 fascicular


fasciculatie ZN

1 fasciculation


fascikel ZN

1 fasciculo


fascinatie ZN

1 fascination


fascineren BN

1 fascinar, captivar, magnetisar, incantar
het -- = fascination, magnetisation
iemand die fascineert = fascinator


fascinerend BN

1 fascinante
-- schouwspel = spectaculo fascinante
-- vertellen = contar/narrar de maniera fascinante


fascisme ZN

1 fascismo
het opkomen van het -- = le surger del fascismo


fascist ZN

1 fascista


fascistengroet ZN

1 salute fascista


fascistisch BN

1 fascista, fascistic
--e beweging = movimento fascista
--e partij = partito fascista
--e regering = governamento fascista
--e dictatuur = dictatura fascista
--e methoden gebruiken = usar methodos fascista


fascistoïde BN

1 fascistoide


fase ZN

1 phase, periodo, stadio
experimentele -- = phase experimental
(NAT) het in -- zijn = concordantia de phases
de onderhandelingen komen in een beslissende -- = le negotiationes entra in un phase decisive
de vier --n van de maan = le quatro phases lunar/del luna


fase(n)contrastmicroscoop ZN

1 microscopio a/de contrasto de phase


fasecontrast ZN

1 contrasto de phase


fase-evenwicht ZN

1 equilibrio de phase


fasehoek ZN

1 angulo de phase


fase-integraal ZN

1 integral de phase


fasemeter ZN

1 phaseometro


fasemodulatie ZN

1 modulation de phase


fasenregel ZN

1 regula del phases


fase-overgang ZN

1 transformation/transition de stato (de phase)


faseregelaar ZN

1 regulator/variator de phase


faseren WW

1 (sub)divider in phases


fasering ZN

1 (sub)division in phases


faseruimte ZN

1 spatio de phase


fasespanning ZN

1 voltage/tension de phase


fasesprong ZN

1 salto de phase


fasestroom ZN

1 currente de phase


fasetransformatie ZN

1 transformation de phase


faseverschil ZN

1 differentia de phase


faseverschuiving ZN

1 displaciamento de phase


fasevlak ZN

1 plano de phase


fasisch BN

1 phasic


fasor ZN

1 phasor


fastigiaat BN

1 fastigiate


fat ZN

1 dandy (E), adonis


fataal BN

1 fatal, nefaste, fatidic, funeste, calamitose, catastrophal, disastrose, perniciose
--e fout = error fatal
--e vrouw = femina fatal
een ongeluk met --e gevolgen = un accidente fatal
een --e afloop krijgen = finir in disastro


fatalisme ZN

1 (FIL) fatalismo
2 (gelaten aanvaarding van het lot) fatalismo


fatalist ZN

1 fatalista


fatalistisch BN

1 fatalista, fatalistic
--e wereldbeschouwing = philosophia fatalista
--e berusting = resignation fatalista/fatalistic
--e houding = attitude fatalista/fatalistic
--e leer = doctrina fatalista/fatalistic


fataliteit ZN

1 fatalitate, calamitate, disastro, catastrophe


fata morgana ZN

1 fata morgana, mirage


fatisch BN

1 (TAAL) phatic
--e functie = function phatic


fatsoen ZN

1 (goede manieren) bon manieras, convenientia, decentia, respectabilitate
het -- gebiedt mij te zwijgen = le decentia me impone le silentio
de wetten van het -- eerbiedigen = respectar/observar le convenientias
je zou het -- moeten hebben te zwijgen = tu deberea haber le decentia de tacer
met goed -- = de maniera correcte, decentemente
zijn -- houden = comportar se ben
2 (model) forma
een hoed weer in zijn -- brengen = render su forma a su cappello


fatsoeneren WW

1 (in model brengen) mitter/poner in forma, modellar, adjustar, readjustar, rectificar, corriger
2 (beschaven) civilisar


fatsoenering ZN

1 (het in model brengen) adjustamento, readjustamento, rectification, correction


fatsoenlijk BN

1 correcte, conveniente, decente, honeste, decorose, respectabile
een -- meisje = un juvena decente
je kunt hier geen --e krant kopen = hic on non pote comprar un jornal decente
-- kunnen leven van een pensioen = poter viver decentemente de un pension


fatsoenlijkheid ZN

1 decentia, convenientia, honorabilitate, respectabilitate


fatsoenshalve BW

1 pro decentia
2 pro salvar le apparentias


fatsoensmoraal ZN

1 moral/mores de decentia


fatsoensnorm ZN

1 norma de decentia
de --en niet kennen = non cognoscer le regulas de bon education


fatsoensrakker ZN

1 censor moral


fatsoensregel ZN

1 regula de decentia


fatterig BN

1 troppo elegante, (verwijfd) effeminate


fatterigheid ZN

1 dandysmo, (verwijfdheid) effemination


fatuïteit ZN

1 fatuitate


fatum ZN

1 fato, fatalitate


faun ZN

1 fauno
De namiddag van een -- = "Le postmeridie de un fauno" (Mallarmé)
Voorspel tot de namiddag van een -- = "Preludio al postmeridie de un fauno" (Debussy)


fauna ZN

1 fauna
endemische -- = fauna endemic
antarctische -- = fauna antarctic
fossiele -- = fauna fossile
paleozoïsche -- = fauna paleozoic


faunagebied ZN

1 region/zona faunic/faunal/faunistic


faunakenmerken ZN MV

1 characteristicas faunic/faunal/faunistic


faunesk BN

1 faunesc
-- gezicht = visage faunesc


faunistiek ZN

1 faunistica


faunus ZN

1 fauno


fausse reconnaissance ZN

1 (MED) paramnesia


fausset(stem) ZN

1 falsetto


faustisch BN

1 faustian


fauteuil ZN

1 chaise (F)/sedia a/de bracios


fauteuilkussen ZN

1 cossino de un chaise (F)/sedia a/de bracios


fauvisme ZN

1 fauvismo


fauvist ZN

1 fauvista


fauvistisch BN

1 fauvista


faux pas ZN

1 indiscretion


faveur ZN

1 favor
ten --e van = al/in beneficio de, in favor de


favisme ZN

1 favismo


favorabel BN

1 favorabile
--e omstandigheden = circumstantias favorabile


favoriet BN

1 (meest geliefd) favorite, preferite
haar --e kleur is blauw = su color preferite es blau
stofzuigen is niet bepaald mijn meest --e tijdversdrijf = certemente dispulverar non es mi passatempore favorite
2 (als winnaar getipt) favorite


favoriet ZN

1 (gunsteling) favorito
2 (als winnaar getipt mens) favorito


favoriete ZN

1 favorita


favoriseren WW

1 favorar, favorir


favus ZN

1 favo


favusschimmel ZN

1 fungo que causa favo, myceto del favo


fax ZN

1 (toestel) (apparato/machina de) (tele)fax, telecopia
2 (faxbericht) fax


faxapparaat ZN

1 apparato/machina de (tele)fax


faxbericht ZN

1 message per (tele)fax


faxen WW

1 inviar per (tele)fax, telecopiar, faxar


faxkopie ZN

1 Zie: faxbericht


faxnummer ZN

1 numero de (tele)fax


faxpost ZN

1 posta/currero per (tele)fax


faxtoestel ZN

1 apparato/machina de (tele)fax


fayence ZN

1 Zie: faïence


fazant ZN

1 faisan


fazantenborst ZN

1 pectore de faisan


fazantenei ZN

1 ovo de faisan


fazantenhaan ZN

1 faisan mascule


fazantenhouder ZN

1 faisanero


fazantenjacht ZN

1 chassa {sj} de faisanes


fazantennest ZN

1 nido de faisanes


fazantenpark ZN

1 faisaneria


fazantenpastei ZN

1 pastata de faisan


fazantenragoût ZN

1 ragout (F) de faisan


fazantenstaart ZN

1 cauda de faisan


fazantenveer ZN

1 pluma de faisan


faze ZN

1 Zie: fase


FBI-agent ZN

1 agente del FBI


feature ZN

1 (eigenschap) tracto, characteristica
2 (iets dat belangstelling trekt) attraction, puncto focal
3 (speciaal artikel) articulo special
4 (aantrekkelijk extraatje) accessorio
een computer met allerlei nieuwe --s = un computer (E)/computator con tote sorta de nove accessorios


febriel BN

1 febril


februari ZN

1 februario


februaridag ZN

1 die de februario


februariramp ZN

1 catastrophe/disastro de februario (1953)


februarirevolutie ZN

1 revolution de februario


februaristaking ZN

1 exopero de februario


fecaal BN

1 fecal, excremental, excrementose
--e stoffen = materias fecal/excrementose, feces
-- extract = extracto fecal


fecaliën ZN MV

1 feces, materias fecal/excrementose


fecalisch BN

1 fecal, excremental, excrementose


feces ZN MV

1 Zie: fecaliën


fecundatie ZN

1 fecundation, fertilisation


fecundiciteit ZN

1 fecundicitate, fertilitate


federaal BN

1 federal, federative
-- district = districto federal
--e regering = governamento federal
--e staat = stato federal


federaliseren WW

1 (in een federatie verenigen) federalisar


federalisme ZN

1 federalismo
Europees -- = federalismo europee


federalist ZN

1 federalista


federalistisch BN

1 federalista, federalistic, federal
--e beweging = movimento federalista
--e staat = stato federalista
--e ideeën = ideas federalistic
-- programma = programma federalistic


federatie ZN

1 (staat) federation
verenigen in een -- = federar
2 (bond) federation
-- van Nederlandse journalisten = federation de jornalistas nederlandese
verenigen in een -- = federar


federatiebestuur ZN

1 consilio directive/directori de un federation


federatiebestuurder ZN

1 membro del consilio directive/directori de un federation


federatief BN

1 federal, federative, federalista
--e programma's = programmas federative
--e principes = principios federative


federeren WW

1 federar


fee ZN

1 fee {fee}
de boze -- = le mal fee
de goede -- = le bon fee


feedback ZN

1 feedback (E)


feeënkoningin ZN

1 regina del fees {ee}


feeënland ZN

1 pais del fees {ee}


feeërie ZN

1 feeria


feeëriek BN

1 feeric


feeks ZN

1 diabolessa, furia, harpyia


feeling ZN

1 intuition, sensibilitate
-- hebben voor iets = haber intuition/sensibilitate pro un cosa


feest ZN

1 festa, festivitate, partita
jaarlijks -- = festa annual
christelijk -- = festa christian
kerkelijk -- = festa religiose
-- van de Driekoningen = festa del Epiphania
losbandig -- = orgia
een -- op touw zetten = organisar un festa
een -- geven = dar un festa
een -- vieren = celebrar un festa, festar
het vieren van een -- = celebration de un festa
dat -- gaat niet door = tu pote remover isto de tu testa/capite


feestartikel ZN

1 articulo de festa


feestavond ZN

1 vespera/vespere de festa


feestbundel ZN

1 liber amicorum (L), volumine memorial


feestcommissie ZN

1 commission/committee (E) del festa(s)


feestdag ZN

1 jorno/die festive/de festa, festa
christelijke --s = festas christian/religiose
vaste -- = festa fixe
veranderlijke -- = festa mobile
algemeen erkende -- = die feriate
nationale -- = festa national


feestdiner ZN

1 dinar de festa


feestdis ZN

1 repasto de festa, festino, banchetto


feestdos ZN

1 Zie: feestkleding


feestdronk ZN

1 toast (E)


feestelijk BN

1 de festa, festive
alles ziet er -- uit = toto ha un aere/aspecto de festa
--e dag = die/jorno festive
--e gelegenheid = occasion festive
--e maaltijd = repasto festive
--e opening = inauguration/apertura festive
de zaal is -- versierd = le sala es decorate festivemente


feestelijkheid ZN

1 festivitate, festa, gala
jaarlijkse --en = festivitates annue


feesteling ZN

1 Zie: feestvierder


feesten WW

1 Zie: feestvieren


feestganger ZN

1 Zie: feestvierder


feestgave ZN

1 presente/dono de festa


feestgerecht ZN

1 platto de festa


feestgeschenk ZN

1 presente/dono de festa


feestgewaad ZN

1 habito de festa


feestgezang ZN

1 canto de festa


feestgids ZN

1 guida del festa


feesthal ZN

1 sala/hall (E) de festa


feestje ZN

1 parve festa, party (E), soirée (F)


feestjurk ZN

1 veste de festa


feestklank ZN

1 sono de festa


feestkledij ZN

1 Zie: feestkleding


feestkleding ZN

1 vestimento(s) festive/de festa


feestlied ZN

1 canto festive/de festa


feestlokaal ZN

1 Zie: feestzaal


feestmaal ZN

1 repasto festive/de festa, festino, banchetto
een -- aanrichten = dar un banchetto
2 (OUDH) agape


feestmars ZN

1 marcha {sj} de festa


feestneus ZN

1 naso false/posticie/de carton


feestnummer ZN

1 (iemand die graag feestviert) festeator
2 (nummer van een blad/tijdschrift) edition special


feestprogramma ZN

1 programma de festa


feestrede ZN

1 discurso de festa


feestredenaar ZN

1 orator de festa


feeststemming ZN

1 (v.e. mens) spirito festive
2 (sfeer) atmosphera festive


feesttafel ZN

1 tabula de festa


feestterrein ZN

1 terreno del festa(s)


feesttooi ZN

1 ornamento(s) de festa


feestuitgave ZN

1 edition de festa


feestvarken ZN

1 heroe del festa


feestvergadering ZN

1 reunion festive/de festa


feestverlichting ZN

1 illumination (festive/del festa)


feestvermaak ZN

1 divertimento/intertenimento de festa


feestversiering ZN

1 Zie: feesttooi


feestverstoorder ZN

1 guastafesta


feestvierder ZN

1 participante al festa, festeator


feestvieren WW

1 celebrar un festa, facer festa, (fuiven) festear


feestviering ZN

1 celebration de un festa


feestvreugde ZN

1 joia/gaudio del festa
ter verhoging van de -- = pro adder al joia/gaudio del festa
de -- verstoren = guastar/disturbar le (joia/gaudio del) festa


feestweek ZN

1 septimana festive/de festa(s)


feestwijzer ZN

1 Zie: feestgids


feestzaal ZN

1 sala de festa(s)


feil ZN

1 (tekortkoming) vitio, defecto, imperfection
2 (vergissing) error, falta
er is een -- in de berekening geslopen = il se ha introducite un error in le calculo


feilbaar BN

1 fallibile
de mens is -- = le esser human es fallibile


feilbaarheid ZN

1 fallibilitate
de -- van de menselijke rede = le fallibilitate del ration human


feilen WW

1 (zich vergissen) errar
2 (te kort schieten) faller


feilloos BN

1 sin falta, sin maculo, sin falta, infallibile, impeccabile, secur
--e intuïtie = intuition secur


feilloosheid ZN

1 character infallibile, infallibilitate


feit ZN

1 facto
historisch -- = facto historic
strafbaar -- = facto delictuose/punibile, delicto
vaststaand -- = facto certe
het blote -- al = le mer facto
het is een -- dat = le facto es que
voor het -- staan dat = non haber altere alternativa que
de --en spreken voor zichzelf = le factos parla pro se mesme/ipse
de --en verdraaien = deformar/disfigurar le factos
de --en ontkennen = negar le evidentia del factos
verdraaiing van de --en = deformation/disfiguration del factos
in --e = de facto, in realitate
het -- dat = le facto que
het -- dat hij vertrokken is heeft iedereen verrast = (le facto de) su partita ha surprendite totes
op --en gebaseerd = basate super factos


feitelijk BW

1 de facto, ipso facto (L), concretemente, materialmente, effectivemente
-- is hij de schuldige = de facto ille es le culpabile
-- heeft hij ongelijk = in realitate ille non ha ration


feitelijk BN

1 real, factual, objective, de facto
--e macht = poter de facto
--e gegevens = datos factual
de --e regering = le governamento de facto


feitelijkheid ZN

1 (feit) facto
2 (het feitelijk zijn) factualitate


feitenbeschrijving ZN

1 description del factos


feitenkennis ZN

1 cognoscentia/cognoscimento (detaliate) factual/del factos
2 (belezenheid) erudition


feitenkwestie ZN

1 question de factos


feitenmateriaal ZN

1 material factual, (insimul de) factos


feitenrelaas ZN

1 relation del factos


fel BN

1 (de zintuigen sterk treffend) vive, acute, intense
--le pijn = dolor intense/acute
--le koude = frigido intense/penetrante
-- licht = lumine/luce intense
de zon schijnt -- = le sol brilla con multe intensitate
2 (onstuimig hevig) impetuose, vehemente, violente
3 (woest) fer
4 (vurig) passionate, vehemente, intense
--le haat = odio passionate
een voorstel -- bestrijden = opponer se passionatemente/vehementemente a/contra un proposition
5
-- op = avide de, attente/attentive a


felbegeerd BN

1 multo desirate/desiderate


felbewogen BN

1 multo emotive/emovite/commovite/toccate


felgekleurd BN

1 de/a color vive/vivace/intense, vividemente colorate


felheid ZN

1 (hevigheid) violentia, intensitate, vivacitate
de -- van een ziekte = le virulentia de un maladia
de -- van deze kleuren = le vivacitate de iste colores
2 (vurigheid) vehementia, impetuositate, fervor, ardor, fuga
de -- van zijn woorden = le vehementia de su parolas
haar -- verraste me = su fervor me ha surprendite


felibre ZN

1 (schrijver in het provençaals) felibre


felicitatie ZN

1 felicitation, gratulation, congratulation
brieven met --s = litteras/epistolas (con)gratulatori
zoiets is wel een -- waard = isto vale/merita congratulationes


felicitatiebezoek ZN

1 visita (con)gratulatori/de felicitation/de (con)gratulation


felicitatiebrief ZN

1 littera/epistola (con)gratulatori/de felicitation/de (con)gratulation


felicitatiekaart ZN

1 carta (con)gratulatori/de felicitation/de (con)gratulation


felicitatieregister ZN

1 registro (con)gratulatori/de felicitation/de (con)gratulation


felicitatietelegram ZN

1 telegramma (con)gratulatori/de felicitation/de (con)gratulation


felicitatievisite ZN

1 Zie: felicitatiebezoek


feliciteerder ZN

1 congratulator


feliciteren WW

1 felicitar, gratular, congratular, complimentar


feliciterend BN

1 gratulatori, congratulatori


felien BN

1 felin


felis eyra ZN

1 eyra


fellah ZN

1 fellah


fellatio ZN

1 fellatio


felloderm ZN

1 phellodermo


fellogeen ZN

1 phellogeno, texito phellogene/phellogenic


feloek ZN

1 feluc(c)a, fusta


felomstreden BN

1 multo contestate


felonie ZN

1 (leenbreuk) felonia
van -- beschuldigen = accusar de felonia


felukka ZN

1 Zie: feloek


femel ZN

1 Zie: femelaar


femelaar ZN

1 bigot, hypocrita, false devoto


femelachtig BN

1 bigot, hypocrita


femelachtigheid ZN

1 Zie: femelarij


femelarij ZN

1 bigoteria, hypocrisia, pietate affectate, false devotion


femelen WW

1 affectar pietate


femelgat ZN

1 Zie: femelaar


femelkont ZN

1 Zie: femelaar


femelkous ZN

1 Zie: femelaar


feminien BN

1 feminin


femininum ZN

1 (geslacht) feminino
2 (TAAL) feminino
3 (zelfstandig naamwoord) substantivo feminin


feminisatie ZN

1 feminisation


feminiseren WW

1 feminisar


feminisering ZN

1 feminisation


feminisme ZN

1 feminismo


feministe ZN

1 feminista


feministisch BN

1 feminista, feministic
--e beweging = movimento feminista
--e theologie = theologia feminista
--e literatuur = litteratura feminista


femisch BN

1 femic


femme fatale ZN

1 femme fatale (F), vamp (E)


femoraal BN

1 femoral


femur ZN

1 femore


fenaat ZN

1 (SCHEI) phenato


fenacetine ZN

1 phenacetina


fenegriek ZN

1 fenugreco


Fenicië ZN EIGN

1 Phenicia


Feniciër ZN

1 phenicio


Fenicisch BN

1 phenicie


Fenicisch ZN

1 (taal) phenicio


feniks ZN

1 phenice
als een -- uit zijn as herrijzen = resuscitar/renascer de su cineres como un phenice


fennek ZN

1 fennec


fenobarbital ZN

1 phenobarbital


fenocopie ZN

1 phenocopia


fenocytologie ZN

1 phenocytologia


fenogenetiek ZN

1 phenogenetica


fenogenetisch BN

1 phenogenetic


fenol ZN

1 acido phenic/carbolic, phenol


fenolaat ZN

1 phenolato


fenolkleurstof ZN

1 Zie: fenolverfstof


fenologie ZN

1 phenologia


fenologisch BN

1 phenologic
--e isolatie = isolation phenologic


fenoloog ZN

1 phenologo, phenologista


fenoloplossing ZN

1 solution/aqua phenic/phenolic


fenoloxydase ZN

1 phenoloxydase


fenolphtaleïne ZN

1 phtaleina de phenol, phenolphtaleina


fenolverbinding ZN

1 composito de phenol


fenolverf(stof) ZN

1 colorante de phenol


fenolvergiftiging ZN

1 intoxication per phenol


fenomeen ZN

1 (waarneembaar verschijnsel) phenomeno
2 (uniek verschijnsel) phenomeno
3 (uniek persoon) phenomeno


fenomenaal BN

1 (FIL) (waarneembaar met de zinnen) phenomenal
--e wereld = mundo phenomenal/del phenomenos
2 (buitengewoon) phenomenal, prodigiose, extraordinari, exceptional
een -- geheugen hebben = haber un memoria phenomenal/prodigiose
--e winsten = profitos phenomenal


fenomenalisme ZN

1 phenomenalismo


fenomenalist ZN

1 phenomenalista


fenomenalistisch BN

1 phenomenalistic


fenomenaliteit ZN

1 phenomenalitate


fenomenografie ZN

1 phenomenographia


fenomenologie ZN

1 phenomenologia
-- van Hegel = phenomenologia de Hegel


fenomenologisch BN

1 phenomenologic
--e ontologie = ontologia phenomenologic
--e theorie = theoria phenomenologic
--e beschrijvingen = descriptiones phenomenologic
--e school van Husserl = schola phenomenologic de Husserl


fenomenoloog ZN

1 phenomenologo, phenomenologista


fenoplast ZN

1 phenoplasto


fenotype ZN

1 phenotypo


fenotypie ZN

1 phenotypia


fenotypisch BN

1 phenotypic


fenyl ZN

1 phenylo


fenylalanine ZN

1 phenylalanina


fenylalcohol ZN

1 alcohol phenylic, phenol


fenylamino ZN

1 phenylamino


fenyletheen ZN

1 etheno phenylic


fenylmethylether ZN

1 ethere de phenol methylic


fenylverbinding ZN

1 composito de phenylo


fenylzuur ZN

1 Zie: carbolzuur


feodaal BN

1 (tot het leenstelsel behorend) feudal
-- stelsel = systema feudal
--e maatschappij = societate feudal
--e bezitting = proprietate feudal, feudo
2 (herinnerend aan het oude leenstelsel) feudal
in dat land heersen --e toestanden = in iste pais il ha situationes feudal


feodalisering ZN

1 feudalisation


feodalisme ZN

1 systema feudal, feudalismo
kenner van het -- = feudalista


feodaliteit ZN

1 (leenstelsel) feudalitate, systema feudal
2 (leenroerigheid) feudalitate


Ferdinand ZN EIGN

1 Ferdinando


ferm BN

1 firme, resolute, energic, vigorose, robuste
--e houding = attitude firme/resolute


fermate ZN

1 (MUZ) fermata, corona


ferment ZN

1 fermento, enzyma


fermentatie ZN

1 (gisting) fermentation
2 (opschudding) agitation, tumulto


fermentatief BN

1 fermentative


fermentatieproces ZN

1 processo fermentive/de fermentation


fermentatieprodukt ZN

1 producto de fermentation


fermenteerbaar BN

1 fermentabile


fermenteren WW

1 fermentar


fermi ZN

1 (NAT) fermi


Fermi-deeltje ZN

1 (NAT) fermion


fermiteit ZN

1 firmessa, resolution, determination


fermium ZN

1 fermium


fernambuk(hout) ZN

1 fernambuco, brasil


feromoon ZN

1 pheromona


ferraat ZN

1 ferrato


ferredoxine ZN

1 ferredoxina


ferriet ZN

1 ferrite


ferrietantenne ZN

1 antenna de ferrite


ferrietkerngeheugen ZN

1 memoria a nucleo in ferrite


ferrioxyde ZN

1 oxydo ferric


ferritine ZN

1 ferritina


ferritisch BN

1 ferritic
-- staal = aciero ferritic
--e laselektrode = electrodo (de soldatura) ferritic


ferrochroom ZN

1 ferrochromo


ferrochroomcassette ZN

1 cassetta de ferrochromo


ferrodoxine ZN

1 ferrodoxina


ferro-elektriciteit ZN

1 ferroelectricitate


ferro-elektrisch BN

1 ferroelectric


ferrofosfor ZN

1 ferrophosphoro


ferroïne ZN

1 ferroina


ferromagnetisch BN

1 ferromagnetic


ferromagnetisme ZN

1 ferromagnetismo


ferromangaan ZN

1 ferromanganese


ferro-oxyde ZN

1 oxydo ferrose


ferroproteïne ZN

1 ferroproteina


ferrosilicium ZN

1 ferrosilicium


ferrotypie ZN

1 ferrotypia


ferry ZN

1 ferry-boat (E), ferry (E)


ferryboot ZN

1 ferry-boat (E), ferry (E)


fertiel BN

1 fertile, fecunde, prolific


fertilisatie ZN

1 (bevruchting) fertilisation, fecundation
in vitro -- = fertilisation/fecundation in vitro (L)


fertiliseerbaar BN

1 fertilisabile


fertiliteit ZN

1 fertilitate, fecunditate


ferula ZN

1 (pauselijke kruisstaf) ferula
2 (schermbloemige) ferula


fervent BN

1 fervente, fervide, ardente, passionate
-- bewonderaar = admirator fervente/ardente
-- beoefenaar van tennis = jocator ardente de tennis (E)
-- aanhanger van het katholicisme = catholico fervente


ferventie ZN

1 ferventia, fervor, ardor, passion, zelo


fes ZN

1 (MUZ) fa bemolle


festijn ZN

1 (feestmaal) festino, banchetto
2 (feest) festa
3 (iets plezierigs) festa
die tentoonstelling is een waar -- voorde kunstliefhebbers = iste exposition/exhibition e un ver festa pro le amatores de arte


festival ZN

1 festival
-- van Cannes = festival de Cannes


festivaldirecteur ZN

1 director de festival


festivalganger ZN

1 participante al festival


festivalprogramma ZN

1 programma de festival


festiviteit ZN

1 (feestelijke gebeurtenis) festivitate, festa
jaarlijkse --n = festivitates annue
2 (onderdeel van een feestviering) festivitate
--en organiseren = organisar festivitates, organisar activitates festive


festo(e)n ZN

1 feston


feston(neer)steek ZN

1 puncto de feston


festonneergaren ZN

1 filo de feston


festonneren WW

1 festonar, ornar con festones
gefestoneerde mouwen = manicas festonate


feta ZN

1 feta (Griekse geitenkaas)


fetatie ZN

1 fetation


fêteren WW

1 festar, festinar


fetisj ZN

1 (voorwerp van afgodische verering) fetiche (F)
2 (voorwerp van ziekelijke verering) fetiche (F)


fetisjdienaar ZN

1 fetichista {sj}


fetisjdienst ZN

1 fetichismo {sj}


fetisjisme ZN

1 fetichismo {sj}


fetisjistisch BN

1 fetichista {sj}, fetichistic {sj}
--e volken = populos fetichista/fetichistic
--e riten = ritos fetichista/fetichistic
--e vormen van -- = formas fetichistic de religiositate


feudaal BN

1 Zie: feodaal


feudalisme ZN

1 Zie: feodalisme


feudaliteit ZN

1 Zie: feodaliteit


feuilleton ZN

1 feuilleton (F), roman(ce) serial
als -- verschijnen = esser publicate como feuilleton/como roman(ce) serial


feuilletonist ZN

1 Zie: feuilletonschrijver


feuilletonschrijver ZN

1 scriptor de feuilletons (F)/de romanes/romances serial


Fez ZN EIGN

1 Fez


fez ZN

1 fez


fezelen WW

1 susurrar, murmurar, murmurear


fiaker ZN

1 (huurrijtuig) fiacre


fiasco ZN

1 fiasco, fallimento, disfacto, insuccesso
-- lijden = facer fiasco
op een compleet -- uitlopen = resultar in un fiasco total


fiat ZN

1 fiat, autorisation, consentimento, accordo, approbation
zijn -- geven/verlenen = dar su fiat/permission, autorisar, consentir, approbar


fiatteren WW

1 dar su fiat/permission, consentir, approbar, autorisar, dar le foco verde (a/pro un cosa)


fiatteur ZN

1 signatario


fiber ZN

1 fibra


fiberglas ZN

1 fibra de vitro


fiberscoop ZN

1 fibroscopio


fiberscopie ZN

1 fibroscopia


fibersopisch BN

1 fibroscopic


fibreus BN

1 fibrose
--e cellen = cellulas fibrose


fibril ZN

1 fibrilla


fibrillair BN

1 fibrillar


fibrillatie ZN

1 fibrillation
-- van het hart = fibrillation cardiac


fibrilleren WW

1 fibrillar


fibrine ZN

1 fibrina


fibrinerijk BN

1 fibrinose


fibrinogeen ZN

1 fibrinogeno


fibrinolyse ZN

1 fibrinolyse (-ysis)


fibroblast ZN

1 fibroblasto


fibroïne ZN

1 fibroina


fibromatose ZN

1 fibromatose (-osis)


fibromyalgie ZN

1 fibromyalgia


fibroom ZN

1 fibroma


fibroomontwikkeling ZN

1 fibromatose (-osis)


fibrosarcoom ZN

1 fibrosarcoma


fibroscoop ZN

1 fibroscopio


fibroscopie ZN

1 fibroscopia


fibroscopisch BN

1 fibroscopic


fibrose ZN

1 fibrose (-osis)


fibrositis ZN

1 fibrositis


fibula ZN

1 (OUDH) fibula
2 (kuitbeen) perone


fiche ZN

1 (speelmerkje) fiche (F)
2 (systeemkaart) fiche (F), scheda, schedula


ficheren WW

1 inscriber super fiches (F)/schedas/schedulas, cartar


fichering ZN

1 inscription super un fiche (F)/scheda/schedula


fichesbak ZN

1 Zie: fichesdoos


fichesdoos ZN

1 cassa de fiches (F)/de schedas/de schedulas


ficheslade ZN

1 tiratorio de fiches (F)/de schedas/de schedulas


fictie ZN

1 (niet op de werkelijkheid berustende voorstelling) fiction
de grens tussen -- en werkelijkheid = le confinios inter realitate e fiction
(JUR) wettelijke -- = fiction legal
2 (LIT) fiction


fictief BN

1 fictive, ficticie, imaginari
--e winst = beneficio/profito ficticie
-- adres = adresse (F) fictive
--e situatie = situation ficticie
-- bedrag = summa imaginari
--e naam = nomine ficticie


fictionaliseren WW

1 fictionalisar
gefictionaliseerde autobiografie = autobiographia fictionalisate


fictionaliteit ZN

1 natura/character fictional, fictionalitate


fictioneel BN

1 fictional
--e literatuur = litteratura fictional


ficus ZN

1 ficus


fideel BN

1 jovial, cordial


fideï-commis ZN

1 fideicommisso


fideï-commissair BN

1 fideicommissari
-- erfgenaam = fideicommissario


fideï-commissaris ZN

1 fideicommissario


fideïsme ZN

1 fideismo
aanhanger van het -- = fideista


fideïstisch BN

1 fideista


fideliteit ZN

1 jovialitate


fiduciair BN

1 fiduciari
--e waarden = valores fiduciari
-- geld = moneta fiduciari
--e lening = presto fiduciari
--e handeling = acto fiduciari
-- erfgenaam = herede fiduciari


fiduciaris ZN

1 fideicommissario


fiducie ZN

1 fiducia, confidentia
ik heb er geen -- in = io ha necun/nulle fiducia/confidentia in illo


fiedel ZN

1 violino


fiedelaar ZN

1 grattator de violino


fiedelen WW

1 grattar le violino


fielden WW

1 (SPORT) esser le equipa defendente/del campo


fielder ZN

1 (SPORT) jocator de campo


fieldwork ZN

1 Zie: veldwerk-2


fielt ZN

1 canalia, ruffiano, scelerato, villano


fieltachtig BN

1 canaliesc, ruffianesc, scelerate, villan


fieltachtigheid ZN

1 Zie: fieltenstreek


fieltenstreek ZN

1 sceleratessa, villania


fielterig BN

1 Zie: fieltachtig


fielterigheid ZN

1 Zie: fieltenstreek


fielterij ZN

1 Zie: fieltenstreek


fieltig BN

1 Zie: fieltachtig


fier BN

1 orgolliose, fer
--e houding = attitude orgolliose/fer


fierheid ZN

1 orgollio, feritate


fieteldans ZN

1 chorea


fiets ZN

1 bicycletta, bicyclo, cyclo, (SCHERTSEND) velocipede
een -- huren = locar un bicycletta
val van de -- = cadita de bicycletta
vork van een -- = furca de un bicycletta
trappers/pedalen van een -- = pedales de un bicycletta
voor --en gereserveerd = cyclabile
op een -- rijden = ir a bicycletta, bicyclar, pedalar
op zijn -- stappen = montar super su bicycletta
van de -- stappen = descender del bicycletta
van de -- = bicyclic


fietsagent ZN

1 agente cyclista


fietsband ZN

1 pneu(matico) de bicycletta
ventiel van een -- = valvula de pneu de bicycletta


fietsbel ZN

1 campanetta de bicycletta


fietsbenodigdheden ZN MV

1 accessorios de bicycletta


fietsbroek ZN

1 pantalon(es) de cyclista


fietsclub ZN

1 club (E) de cyclistas/de cyclismo


fietscomputer ZN

1 computator/computer (E) de bicycletta


fietscross ZN

1 cyclocross


fietsdrager, fietsendrager ZN

1 supporto pro bicycletta(s)


fietsdynamo ZN

1 dynamo de bicycletta


fietsen WW

1 bicyclar, ir a bicycletta, pedalar
(als sport/ontspanning) het -- = cyclismo
drie uur -- = facer tres horas a bicycletta
tegen een heuvel opfietsen = montar un collina a bicycletta


fietsenbergplaats ZN

1 deposito/remissa/garage (F) pro/de bicyclettas


fietsenbewaarder ZN

1 guardiano de bicyclettas


fietsenbewaarplaats ZN

1 Zie: fietsenbergplaats


fietsendief ZN

1 fur/robator de bicyclettas


fietsendiefstal ZN

1 furto/robamento de bicyclettas


fietsenfabricage ZN

1 fabrication de bicyclettas


fietsenfabriek ZN

1 fabrica de bicyclettas


fietsenfabrikant ZN

1 fabricante de bicyclettas


fietsenhandel ZN

1 commercio de bicyclettas


fietsenhandelaar ZN

1 mercante de bicyclettas


fietsenhok ZN

1 Zie: fietsenbergplaats


fietsenindustrie ZN

1 industria de bicyclettas


fietsenkelder ZN

1 cellario pro bicyclettas


fietsenmaker ZN

1 reparator de bicyclettas


fietsenrek ZN

1 Zie: fietsenstandaard


fietsenreparateur ZN

1 reparator de bicyclettas


fietsenstalling ZN

1 Zie: fietsenbergplaats


fietsenstandaard ZN

1 supporto de/pro bicyclettas, portabicyclo, portabicycletta


fietsenwinkel ZN

1 magazin de bicyclettas


fietser ZN

1 cyclista, bicyclista, (SCHERTSEND) pedalator, velocipedista


fietsergometer ZN

1 (MED) bicycletta ergometric


fietsfanaat ZN

1 fanatico del bicycletta


fietsframe ZN

1 quadro de bicycletta


fietshersteller ZN

1 Zie: fietsenmaker


fietskampeerder ZN

1 campator con bicycletta


fietskar ZN

1 remolco de bicycletta/pro bicyclettas


fietsketting ZN

1 catena de bicycletta


fietsklem ZN

1 portabicyclo, portabicycletta


fietskluis ZN

1 clausura pro bicycletta


fietslamp ZN

1 lanterna/pharo de bicycletta


fietslantaarn ZN

1 Zie: fietslamp


fietsonderdeel ZN

1 parte de bicycletta


fietsongeluk ZN

1 accidente de bicycletta


fietsongeval ZN

1 Zie: fietsongeluk


fietspad ZN

1 pista (bi)cyclabile/de/pro cyclistas/bicyclettas


fietspedaal ZN

1 pedal del bicycletta


fietspet ZN

1 bonetto de (bi)cyclista


fietspomp ZN

1 pumpa de bicycletta


fietsrally ZN

1 rally (E) de bicyclettas


fietsregistratie ZN

1 registration de bicyclettas


fietsrek ZN

1 Zie: fietsenrek


fietsreparatie ZN

1 reparation de bicycletta


fietsroute ZN

1 circuito pro cyclotouristas {oe}, route (F) cyclotouristic {oe}


fietssleuteltje ZN

1 clave de bicycletta


fietsslot ZN

1 serratura de bicycletta, (kabelslot) serratura pendente


fietsspaak ZN

1 radio de rota de bicycletta


fietsspatbord ZN

1 guardafango de bicycletta


fietsstander ZN

1 Zie: fietsenstandaard


fietsstrook ZN

1 banda cyclabile, pista pro bicyclettas


fietsstuur ZN

1 guida de bicycletta


fietstas ZN

1 sacco pro/de bicycletta


fietstocht(je) ZN

1 promenada/excursion a bicycletta


fietsvakantie ZN

1 vacantias a bicycletta


fietsverhuur ZN

1 location de bicyclettas


fietsverhuurder ZN

1 locator de bicyclettas


fietsverzekering ZN

1 assecurantia de bicyclettas


fietsvriendelijk BN

1 favorabile pro le cyclistas, pro bicycletta


fietswiel ZN

1 rota de bicycletta


fietszadel ZN

1 sella de bicycletta


FIFA ZN

1 (Afk.: Federation International de Football Associations) F.I.F.A. (Federation International de Associationes de Football (E))


fifty-fifty BW

1 fifty-fifty (E)
zijn kansen zijn -- = su possibilitates es cinquanta per cento


figaro ZN

1 barbero, perrucchero


figuraal BN

1 figural, figurate
--e muziek = musica figural/figurate


figurant ZN

1 figurante, comparsa


figurantenrol ZN

1 parte/rolo de figurante/comparsa


figuratie ZN

1 figuration


figuratief ZN

1 (met beelden werkend, daaruit bestaand) figurative
-- schrift = scriptura figurative, pictographia
--e schilderkunst = pictura figurative
2 (versierend) decorative, ornamental


figureren WW

1 figurar
dit woord figureert niet op de lijst = iste parola non figura in le lista
hij figureert als ordebewaarder = ille figura como guardiano del ordine
2 (MUZ) ornar
een melodie met trillers -- = ornar un melodia con tremolos (I)


figurisme ZN

1 (THEOL) figurismo


figurist ZN

1 (THEOL) figurista


figuur ZN

1 figura
meetkundige -- = figura geometric
melodische -- = figuras melodic
visvormige -- = figura pisciforme
een goed -- slaan = facer bon/belle figura
een gek -- slaan = facer un figura ridicule
--en van een tango = figuras de un tango
--en borduren = brodar figuras
(KUNSTSCHAATSEN) verplichte --en = figuras imponite/compulsori/obligatori
2 (persoon) figura, personage
de --en van een roman = le personages de un roman(ce)
de belangrijke --en uit de geschiedenis = le grande figuras del historia
historische -- = personage historic
allegorische -- = personage allegoric
(LIT) de centrale -- = le protagonista
-- op de achtergrond = figura del fundo
kleurloze -- = figura insipide
kleurrijke -- = personage pictoresc
3 (lichaamsvorm) figura
een goed -- = un bon figura
met z'n -- geen raad weten = non saper como comportar se
4 (illustratie) figura
met --en = figurate
5 (TAAL) figura
rhetorische -- = figura rhetoric
6 (gelaatsuitdrukking) figura
(CERVANTES) ridder van de droevige -- = cavallero del triste figura
7 typo
hij is een aparte -- = ille es un typo special/curiose/particular


figuurdans ZN

1 dansa/ballo figurate/de figuras


figuurlijk BN

1 figurative, figurate, metaphoric
-- taalgebruik = uso figurate del lingua
--e uitdrukking = expression figurate
--e betekenis van een woord = senso/acception figurate/figurative de un parola
in --e zin = in senso figurate, figuratemente
-- gebruiken = usar figurativemente
(WISK) --e getallen = numeros figurate
zich -- uitdrukken = exprimer se metaphoricamente/in un metaphora/in metaphoras/in imagines
je moet dat -- opvatten = tu debe prender lo in senso metaphoric


figuurlijkheid ZN

1 senso/character figurate, figurativitate


figuurraadsel ZN

1 rebus


figuurschaatsen WW

1 facer patinage figurate


figuurschilder ZN

1 pictor de figuras


figuurstudie ZN

1 studio anatomic


figuurtje ZN

1 figurina, statuetta


fijn BN

1 fin, delicate
de --e keuken = le cocina fin
--e kant = dentella delicate
--e stof = texito/stoffa delicate
--e wol = lana fin
-- goud = auro fin/pur
-- meel = farina fin
--e kam = pectine fin
-- schrift = scriptura fin
-- gezicht(je) = visage fin
--e punt = puncta fin
zeer -- = extrafin, superfin
2 (subtiel) subtil, fin
3 (heel dun) tenue
4 (slank, tenger) gracile, fin
5 minute
--e regen = pluvia minute
-- stemmetje = voce minute
6 (aangenaam) agradabile
een --e vakantie = vacantias agradabile
7 (vroom) hypocrita
8
laten we het -- houden = que nos evita le disputas
het --e van de zaak weet ik niet = io non cognosce le detalios del cosa


fijnbankwerker ZN

1 tornator de precision


fijnbeschaafd BN

1 de manieras exquisite, distinguite


fijnbesnaard BN

1 delicate, fin, subtil, sensibile, raffinate
--e geest = spirito delicate


fijnbesnaardheid ZN

1 delicatessa, sensibilitate


fijnbesneden BN

1
een -- gezicht = un visage de lineamentos delicate


fijndradig BN

1 de filo subtile, de fibra fin, filamentose


fijngebouwd BN

1 de constitution fin, delicate


fijngevoelig BN

1 delicate, discrete, sensitive, sensibile
-- gebaar = gesto delicate
-- karakter = character sensibile
-- persoon = persona delicate
niet -- = indelicate


fijngevoeligheid ZN

1 (gevoeligheid) delicatessa, sensibilitate, sensitivitate
2 (tact) tacto, delicatessa, discretion
iemand met grote -- tegemoet teden = tractar un persona con multe delicatessa


fijnhakken WW

1 hachar {sj}, minutiar
het -- = hachamento {sj}


fijnheid ZN

1 finessa, delicatessa, subtilitate


fijnheidsgraad ZN

1 grado de finessa


fijnkauwen WW

1 masticar ben/longemente, triturar, (herkauwers) ruminar
het -- = tritura, trituration
het -- van het voedsel met de kiezen = le trituration/trituramento del alimentos per le dentes
fijn te kauwen = triturabile


fijnknijpen WW

1 pulverisar, contunder


fijnkorrelig BN

1 a grano (multo) fin
--e film = film (E)/pellicula a grano (multo) fin


fijnmaken WW

1 pulverisar, reducer a/in pulvere, reducer a/in morsellos, triturar


fijnmaking ZN

1 reduction a/in pulvere, pulverisation, tritura, trituration, trituramento


fijnmalen WW

1 moler minute, pulverisar, triturar, reducer a/in pulvere


fijnmazig BN

1 a/de malias fin/stricte


fijnmechanica ZN

1 production de instrumentos de precision


fijnmechanicus ZN

1 mechanico de precision, constructor de instrumentos de precision


fijnproever ZN

1 gourmet (F), gastronomo
een -- zijn = haber un palato fin/delicate


fijnregelkraan ZN

1 valvula/valva de precision


fijnschaal ZN

1 (schelpdier) pisidio


fijnschalig BN

1 Zie: kleinschalig


fijnschilderen WW

1 pinger con grande precision


fijnschrijver ZN

1 (penna/stilo a/de) puncta fin


fijnslaan WW

1 Zie: fijnmaken


fijnsnavelig BN

1 tenuirostre
--e zangvogel = tenuirostro


fijnsnaveligen ZN MV

1 tenuirostros


fijnsnijden WW

1 taliar/trenchar {sj} in parve morsellos/in rondellas fin


fijnst BN

1 extrafin


fijnstaal ZN

1 aciero fin


fijnstampen WW

1 reducer in/a pulvere, pulverisar, triturar
het -- = pulverisation, tritura, trituration, trituramento
fijn te stampen = pulverisabile, triturabile
2 (FARM) porphyrisar


fijnstraal ZN

1 (PLANTK) erigeron


fijnstructuur ZN

1 structura fin


fijnte ZN

1 grado de finessa, finessa
-- van de draad = finessa del filo


fijntjes BW

1 (multo) delicatemente
iets -- opmerken = facer un allusion subtil a un cosa, alluder un cosa con delicatessa


fijntrappen WW

1 pulverisar con/sub le pede(s)


fijnvezelig BN

1 de fibra fin


fijnvoelend BN

1 delicate, sensibile


fijnwasmiddel ZN

1 detergente pro pannos fin a lavar


fijnweger ZN

1 pesator de precision


fijnwrijven WW

1 pulverisar, triturar, reducer a/in pulvere
het -- = pulverisation, tritura, trituration, trituramento
fijn te wrijven = pulverisabile


fijnwrijving ZN

1 pulverisation, tritura, trituration, trituramento


fijnzinnig BN

1 fin, delicate, exquisite, subtil
--e humor = humor exquisite


fijt ZN

1 panaritio


fijtedalen ZN MV

1 dactylos/dattilos candite


fik ZN

1 (brand, vuur) foco, incendio
in de -- staan = esser ardente/in flammas
een -- stoken = facer un foco
2
(MV) (handen) --ken = patas
blijf er met je --ken af = non tocca isto con tu patas


fikken WW

1 arder


fikkie ZN

1 (hond) can
2 (vuurtje) foco
een -- stoken = facer un foco


fiks BN

1 robuste, solide, forte, vigorose
--e klap = colpo forte
--e rekening = nota/factura solide


fiksen WW

1 arrangiar, regular, organisar


fiksheid ZN

1 robustessa, soliditate, fortia, vigor


filament ZN

1 filamento


filamenteus BN

1 filamentose


filamentspanning ZN

1 tension de filamento


filantroop ZN

1 philanthropo


filantropie ZN

1 philanthropia


filantropisch BN

1 philanthrope, philanthropic
--e instelling = instituto philantrope/philantropic


filariasis ZN

1 filariasis


filatelie ZN

1 philatelia


filatelist ZN

1 philatelista, collector de timbros postal


filatelistisch BN

1 philatelic
--e tentoonstelling = exposition philatelic


file ZN

1 fila, cauda
-- van acht kilometer = fila de octo kilometros
in een -- terechtkomen = finir in un fila
in de -- staan = facer le fila, esser in cauda


file ZN (ENGELS)

1 (COMP) file (E), archivo


filebestrijding ZN

1 lucta contra le filas


fileprobleem ZN

1 problema del filas


fileren WW

1 (CUL) levar/remover le filets (F), disossar
2 (FIG) criticar severmente


filerijden WW

1 ir in un fila


filet ZN

1 (stuk vlees/vis) filet (F)
2 (scheidings/sierlijn, rand) filet (F)


fileverkeer ZN

1 traffico con filas


filevorming ZN

1 congestion


filharmonie ZN

1 orchestra philharmonic


filharmonisch BN

1 philharmonic
-- orkest = orchestra philharmonic


filhelleen ZN

1 philhelleno


filhelleens BN

1 philhellene, philhellenic


filhellenismo ZN

1 philhellenismo


filiaal ZN

1 filial, succursal
-- van de bibliotheek = filial/succursal del bibliotheca
een -- openen = aperir un succursal


filiaal BN

1 filial
--e band = vinculo filial


filiaalbank ZN

1 filial/succursal de banca, banca succursal


filiaalbedrijf ZN

1 interprisa/magazin a filiales/succursales multiple


filiaalchef ZN

1 director/chef (F) de filial/succursal


filiaalhouder ZN

1 gerente de un filial/succursal


filiatie ZN

1 filiation
de -- van handschriften = le filiation de manuscriptos


filibuster ZN

1 obstruction, obstructionismo


filibusteren ZN

1 obstruer, facer obstruction


filibustier ZN

1 filibustero, pirata, bucanero, corsario


filiform BN

1 filiforme


filigraan ZN

1 filigrana


filigraandraad ZN

1 filo de filigrana


filigraanglas ZN

1 vitro de filigrana


filigraanwerk ZN

1 filigrana
van -- voorzien = filigranar


filigrain ZN

1 Zie: filigraan


filigrein ZN

1 Zie: filigraan


Filippens ZN

1 philippense
(BIJBEL) Brief aan de Filippenzen = Epistola al Philippenses


Filippi ZN EIGN

1 Philippi
van/uit -- = philippense


filippica ZN

1 philippica


Filippijn ZN

1 philippino


Filippijnen ZN EIGN MV

1 Philippinas, Insulas Philippin


Filippijns BN

1 philippin
--e staat = stato philippin


filippine ZN

1 philippina


filister ZN

1 philisteo


filisterdom ZN

1 Zie: filisterij
2 le philisteos


filisterij ZN

1 philisteria, philisteismo


Filistijn ZN

1 philisteo
land van de --en = Philistea


Filistijns BN

1 philistee


film ZN

1 (dun vliesje/laagje) film (E), pellicula, folio
2 (rolprent) film (E), pellicula
stomme -- = film/cinema mute
sprekende -- = film/cinema parlante/sonor
zwart-wit -- = film in nigre e blanc
vertraagde -- = film retardate
korte -- = (film de) metrage curte
avondvullende -- = (film de) metrage longe
ik ga ontzettend graag naar de -- = io adora ir al cinema
een -- vertonen = presentar/projectar un film
een -- monteren = montar un film
montage van een -- = montage de un film
een -- synchroniseren = synchronisar un film
synchronisatie van een -- = synchronisation de un film
3
(FOTO) film(pje) = film (E), pellicula
een -- ontwikkelen = evolver un film/un pellicula
een -- belichten = exponer un film/un pellicula
onbelichte -- = film/pellicula virgine
gevoelige/snelle -- = film/pellicula (ultra)sensibile/rapide
zwart-wit -- = film/pellicula in nigre e blanc
een -- terugspoelen = rebobinar un film/un pellicula
de korrel van een -- = le grano de un film/pellicula
fijnkorrelige -- = film/pellicula a grano (multo) fin


filmacademie ZN

1 academia/schola cinematographic/de cinema/de cine/de film (E)


filmachtig BN

1 cinematographic, de cinema, como in un film (E)


filmacteur ZN

1 actor cinematographic/de cinema/de cine/de film (E)


filmapparaat ZN

1 apparato cinematographic


filmapparatuur ZN

1 material cinematographic/de cinema/de cine


filmarchief ZN

1 archivo cinematographic, cinematheca


filmartiest ZN

1 artista cinematographic/de cinema/de cine/de film (E)


filmbeeld ZN

1 imagine de film (E)


filmbespreking ZN

1 recension/critica de un film (E)


filmbewerking ZN

1 adaptation cinematographic


filmbreedte ZN

1 formato/largor del film (E)


filmcamera ZN

1 camera (cinematographic), apparato pro filmar


filmcassette ZN

1 cassetta (pro films) (E)


filmcensuur ZN

1 censura cinematographic/de films (E)


filmcensuur ZN

1 Zie: filmkeuring


filmclub ZN

1 cineclub


filmdagen ZN MV

1 Zie: filmfestival


filmdistributeur ZN

1 distributor cinematographic


filmdiva ZN

1 diva del cinema/del cine


filmdoek ZN

1 schermo de cinema/de cine/de projection


filmdroger ZN

1 siccator de films (E)


filmdruk ZN

1 serigraphia


filmeditie ZN

1 edition con imagines del film (E)


filmen WW

1 filmar, cinematograph(i)ar, registrar un film (E)


filmer ZN

1 cineasta


filmfestival ZN

1 festival cinematographic/de cinema/de cine/del film (E)
Filmfestival Rotterdam = Festival Cinematographic de Rotterdam


filmformaat ZN

1 formato del pellicula


filmfreak ZN

1 fan (E) del film (E), cinephilo


filmgeschiedenis ZN

1 historia cinematographic/del cinema/del cine/del film (E)


filmhuis ZN

1 cineclub


filmindustrie ZN

1 industria cinematographic/del cinema


filmisch BN

1 filmic, cinematographic


filmjournaal ZN

1 actualitates filmate


filmkeuring ZN

1 censura cinematographic


filmkeuringscommissie ZN

1 commission de censura cinematographic


filmkopie ZN

1 copia de un film


filmkriticus ZN

1 critico cinematographic


filmkritiek ZN

1 (kritiek) critica cinematographic
2 (artikel) recension cinematographic


filmkunde ZN

1 filmologia


filmkunst ZN

1 arte cinematographic, cinematographia, cinema


filmkunstenaar ZN

1 cineasta


filmlas ZN

1 juncto de un film (e)


filmliefhebber ZN

1 amator de cinema/de cine/de films (E)


filmliga ZN

1 association de amatores de cinema/de cine/de films (E)


filmmaatschappij ZN

1 compania (de production) cinematographic


filmmaker ZN

1 cineasta


filmmaniak ZN

1 maniaco del film (E)


filmmontage ZN

1 montage de un film


filmmuseum ZN

1 museo cinematographic, del film (E)


filmmuziek ZN

1 musica de film (E)


filmologie ZN

1 filmologia


filmologisch BN

1 filmologic


filmonderneming ZN

1 Zie: filmmaatschappij


filmoperateur ZN

1 operator cinematographic/de cinema/de cine, projectionista


filmopname ZN

1 filmation


filmotheek ZN

1 cinematheca, filmotheca


filmpers ZN

1 pressa cinematographic


filmploeg ZN

1 equipa de film (E)


filmproducent ZN

1 productor cinematographic/de un film (E)/de films (E)


filmproduktie ZN

1 production cinematographic


filmprojectie ZN

1 projection de un film (E)


filmprojector ZN

1 projector de cinema/de cine, cinematographo


filmrechten ZN MV

1 (rechten om iets te mogen verfilmen) derectos cinematographic
2 (vergoeding van de genoemde rechten) derectos de autor


filmreclame ZN

1 reclamo/publicitate de cinema/de cine


filmregie ZN

1 direction scenic de un film (E), direction de scena cinematographic


filmregisseur ZN

1 director de scena cinematographic


filmreportage ZN

1 reportage filmate


filmrol ZN

1 (filmband) (rolo de) pellicula photographic
2 (rol als filmacteur) rolo/parte cinematographic


filmrolletje ZN

1 (rolo de) pellicula photographic


filmscenario ZN

1 scenario cinematographic/de film (E)


filmscript ZN

1 Zie: filmscenario


filmspeler ZN

1 actor cinematographic/de cinema/de cine


filmspoel ZN

1 bobina de film (E)


filmster ZN

1 stella cinematographic/de cinema/de cine, star (E)


filmsterretje ZN

1 starlet (E)


filmstrip ZN

1 banda de film (E)


filmstrook ZN

1 Zie: filmstrip


filmstudio ZN

1 studio cinematographic/de cinema/de cine


filmtechniek ZN

1 technica cinematographic


filmtheater ZN

1 cinema


filmtijdschrift ZN

1 revista/magazine (E) cinematographic/de cinema/de cine/de film (E)


filmtitel ZN

1 titulo de un film


filmtoestel ZN

1 (voor opnemen) camera cinematographic
2 (voor projecteren) apparato cinematographic, cinematographo


filmverhuur ZN

1 location/distribution de films (E)


filmverhuurder ZN

1 distributor de films (E)


filmverhuurkantoor ZN

1 agentia de location/de distribition de films (E)


filmversie ZN

1 version cinematographic/filmate


filmvoorstelling ZN

1 session cinematographic/de cinema/de cine


filmwetenschap ZN

1 filmologia


filmzaal ZN

1 sala cinematographic/de cinema/de cine


filologencongres ZN

1 congresso philologic


filologie ZN

1 philologia
klassieke -- = philologia classic
Romaanse -- = philologia romance/romanic
Slavische -- = philologia slave


filologisch BN

1 philologic
--e studiën = studios philologic
--e methoden = methodos philologic


filoloog ZN

1 philologo


filomeel ZN

1 rossiniolo


filosofaster ZN

1 philosophastro


filosofeem ZN

1 philosophema


filosoferen WW

1 (wijsgerig beschouwen) philosophar
2 (diep nadenken) philosophar


filosofie ZN

1 philosophia
deterministische -- = philosophia determinista
empirische -- = philosophia empiric
essentialistische -- = philosophia essentialista
existentialistische -- = philosophia existentialista/existential
speculatieve -- = philosophia speculative
scholastische -- = philosophia scholastic
hermetische -- = philosophia hermetic, hermetismo
transcendentale -- = philosophia transcendental
valse -- = philosophismo


filosofisch BN

1 philosophic
-- systeem = systema philosophic
--e redenering = rationamento philosophic
--e beschouwing = consideration/meditation philosophic
-- uitspraak/stelling/bewering = philosophema
hij neemt het nogal -- op = ille lo prende con bastante philosophia


filosoof ZN

1 philosopho
slechte -- = philosophastro
kring van --en = circulo philosophic


filovirus ZN

1 filovirus


filozel ZN

1 filosello


filozellem BN

1 de filosello


filter ZN

1 (zuiveringstoestel) filtro, filtrator, cribro, colo, colatorio
biologisch -- = filtro biologic
meervoudig -- = filtro multiple
door een -- laten lopen = percolar
2 (FOTO) filtro
3 (stelsel van condensatoren, spoelen) filtro
4 (mondstuk van een sigaret) filtro


filterapparaat ZN

1 Zie: filtreerapparaat


filterbassin ZN

1 Zie: filtertank


filterbekken ZN

1 Zie: filtertank


filterdoek ZN

1 Zie: filtreerdoek


filteren WW

1 filtrar, colar, percolar
koffie -- = filtrar caffe
opnieuw -- = recolar
er filterde lucht door de gordijnen = il se filtrava luce/lumine a transverso le cortinas


filtergrind ZN

1 gravella pro filtros


filtering ZN

1 filtration, colatura


filterinstallatie ZN

1 installation de filtration


filterkoek ZN

1 residuo de filtration


filterkoffie ZN

1 caffe filtrate/percolate


filtermondstuk ZN

1 (van sigaret) filtro


filterpers ZN

1 pressa-filtro


filterpot ZN

1 potto con filtro, percolator


filtersigaret ZN

1 cigarretta a/con filtro


filtertank ZN

1 reservoir (F)/tank (E) de filtration, bassino filtrante


filtertoestel ZN

1 Zie: filtreerapparaat


filterzakje ZN

1 filtro de papiro (pro caffe)


filtraat ZN

1 filtrato
kiemvrij -- = filtrato sterile/sin germines


filtratie ZN

1 filtration, colatura


filtreerbaar BN

1 filtrabile
--e stof = substantia filtrabile


filtreerbaarheid ZN

1 filtrabilitate
-- van een virus = filtrabilitate de un virus


filtreerdoek ZN

1 tela filtrante/pro filtrar


filtreerkan ZN

1 percolator


filtreerkoffiekan ZN

1 caffetiera a filtro/con colator


filtreermachine ZN

1 machina filtrante


filtreerpapier ZN

1 papiro filtro/filtrante/de filtro/de/pro filtrar


filtreerpers ZN

1 filtropressa


filtreersteen ZN

1 rocca porose/permeabile


filtreertoestel ZN

1 apparato a/de filtrar, filtro


filtreertrechter ZN

1 infundibulo de filtration


filtreren WW

1 filtrar, colar, percolar
het -- = filtration, colatura
koffie -- = filtrar caffe
opnieuw -- = recolar


filtrering ZN

1 filtration, (percolatie) percolation


filtrum ZN

1 philtro (amorose), potion amorose


fimose, fimosis ZN

1 phimose (-osis)


Fin ZN

1 finno, finlandese


finaal BN

1 (uiteindelijk) final, ultime, definitive
--e toewijzing = allocation final
2 (algeheel) total, complete
--e opruiming = liquidation total
het is mij -- onmogelijk = il me es totalmente/absolutemente impossibile facer isto
3 (TAAL) final
--e bijzin = proposition final


finale ZN

1 (MUZ) final
2 (eindwedstrijd) final
halve -- = semifinal
kwart -- = quarto de final
deelnemer aan de halve -- = semifinalista
zich plaatsen voor de -- = qualificar se pro le final
in de -- komen = arrivar al final
in de -- zitten = esser in le final


finalisme ZN

1 (FIL) finalismo
aanhanger van het -- = finalista


finalist ZN

1 (FIL) finalista
2 (SPORT) finalista
-- van een tenniskampioenschap = finalista de un campionato de tennis (E)


finalistisch BN

1 (FIL) finalistic
--e theorie = theoria finalistic


finaliteit ZN

1 finalitate


finaliteitsprincipe ZN

1 principio de finalitate


finaliter BW

1 finalmente


financiëel BN

1 financiari, del financias, pecuniari
--e bijstand/hulp = adjuta/auxilio/assistentia financiari/pecuniari
--e commissie = commission del financias
--e groep = gruppo financiari
--e injectie = injection financiari
--e toestand = situation pecuniari
--e verplichtingen = obligationes financiari
-- reserve = reserva financiari
--e problemen hebben = esser in problemas monetari
in --e moeilijkheden verkeren = haber difficultates financiari
-- ondersteunen = subsidiar


financiën ZN MV

1 financias
minister van -- = ministro del financias
sanering van de -- = restablimento/restabilimento del financias
staat van zijn -- = stato de su financias


financier ZN

1 financero, financiator
-- van een onderneming = financiator de un interprisa


financieren WW

1 financiar, provider de capitales
het -- = financiamento
een plan -- = financiar un projecto
voorlopig -- = prefinanciar
het voorlopig -- = prefinanciamento


financiering ZN

1 financiation, financiamento
-- van de bank krijgen = obtener un financiamento del banca
-- van een industrie door de staat = financiamento de un industria per le stato
-- van een verkiezingscampagne = financiamento de un campania electoral
voorlopige -- = prefinanciamento


financieringsakkoord ZN

1 accordo de financiation/de financiamento


financieringsbank ZN

1 banca de financiation/de financiamento/de credito


financieringsbeding ZN

1 clausula de financiation/de financiamento


financieringsbedrijf ZN

1 Zie: financieringsmaatschappij


financieringsbehoefte ZN

1 besonio de financiation/financiamento


financieringsbeleid ZN

1 politica de financiation/financiamento


financieringsbron ZN

1 fonte de financiation/financiamento


financieringscontract ZN

1 contracto de financiation/financiamento


financieringsinstelling ZN

1 Zie: financieringsbank


financieringskosten ZN MV

1 costos de financiation/financiamento


financieringsmaatregel ZN

1 mesura de financiation/de financiamento


financieringsmaatschappij ZN

1 societate/compania/interprisa de financiation/de financiamento


financieringsmethode ZN

1 methodo de financiation/de financiamento


financieringsmodel ZN

1 modello de financiation/financiamento


financieringsonderneming ZN

1 Zie: financieringsmaatschappij


financieringsoverschot ZN

1 surplus (F)/excedente de financiation/de financiamento


financieringsplan ZN

1 projecto/plano de financiation/de financiamento


financieringspolitiek ZN

1 politica de financiation/financiamento


financieringsprobleem ZN

1 problema de financiation/financiamento


financieringssaldo ZN

1 saldo de financiation/de financiamento


financieringsstrategie ZN

1 strategia de financiation/financiamento


financieringssysteem ZN

1 systema de financiation/financiamento


financieringstekort ZN

1 deficit financiari/de financiation/de financiamento, deficit budgetari


financieringswijze ZN

1 maniera/modo de financiation/de financiamento


financiewezen ZN

1 Zie: geldwezen


fineer ZN

1 placage (de ligno)


fineerblad ZN

1 Zie: fineerplaat


fineerhout ZN

1 ligno de placage


fineermachine ZN

1 machina de placage


fineerpers ZN

1 pressa de placage


fineerplaat ZN

1 (folio de) placage


fineerschaaf ZN

1 plana de placage


fineerzaag ZN

1 serra a/de placage


fineliner ZN

1 Zie: fijnschrijver


fineren WW

1 (met fineer beleggen) placar
2 (in dunne laagjes op elkaar lijmen) laminar
3 (van goud/zilver) (zuiveren) affinar


finesse ZN

1 (detail) finessa, detalio, subtilitate
iets in de --s kennen = cognoscer tote le finessas/detalios de un cosa, cognoscer un cosa usque al ultime detalio, cognoscer un cosa in le minime detalios
in --s treden = entrar in le detalio/in detalios
hij heeft het tot in de --s uitgelegd = ille lo ha explanate usque al plus minute detalios
2 (sluwheid) astutia


fingeren WW

1 (doen alsof) finger, simular
het -- = fingimento, simulation
gefingeerde overval = attacco simulate
gefingeerde winst = profito/beneficio fictive/ficticie
2 (verzinnen) finger, inventar
gefingeerde -- = nomine fingite/inventate/ficticie, false nomine


fingering ZN

1 simulation, fingimento


fini BN

1 finite


finish ZN

1 (eindstreep) linea de arrivata, finish (E)
2 (afwerking, laklaag) finition


finishen WW

1 arrivar al finish (E)
als tweede -- = esser secunde al finish


finishfoto ZN

1 photo(graphia) (del) finish (E)


finishing touch ZN

1 ultime mano/tocco, tocco final
hij gaf de -- aan zijn schilderij = ille dava le ultime tocco a su pictura


finishlijn ZN

1 linea de arrivata, finish (E)


finishlint ZN

1 banda del arrivata/finish (E)


finishplaats ZN

1 Zie: finish-1


Finland ZN EIGN

1 Finlandia


finlandiseren WW

1 finlandisar


finlandisering ZN

1 finlandisation


Finlands BN

1 finnese, finlandese


Finoegrisch BN

1 finno-ugrian
--e talen = linguas finno-ugrian


finoegristiek ZN

1 studio del linguas finno-ugrian


Fins BN

1 finnese, finlandese
--e literatuur = litteratura finnese
--e mark = marco finlandese


Fins ZN

1 (taal) finnese


Fins-Oegriër ZN

1 finno-ugriano


Fins-Oegrisch BN

1 finno-ugrian


fiool ZN

1 phiola, phiala
de --en van zijn toorn over iemand uitgieten = discargar su cholera super un persona


fioringras ZN

1 agrostis/agrostide blanc/stolonifere


fiorituur, fioritura ZN

1 fioritura (I), floritura


firewall ZN

1 (COMP) firewall (E)


firma ZN

1 firma, stabilimento, establimento, casa commercial/de commercio
de -- Jansen = le firma de Jansen


firma-embleem ZN

1 logo


firmament ZN

1 firmamento, celo


firmamentsteen ZN

1 opalo


firmanaam ZN

1 nomine commercial/de un firma, ration social, firma


firmant ZN

1 membro/coproprietario del firma, partner (E) commercial, socio


firmapapier ZN

1 papiro del firma


firn ZN

1 firn


firnveld ZN

1 campo de firn


fis ZN

1 (MUZ) fa diese (-esis)


fiscaal BN

1 fiscal
-- klimaat = climate fiscal
--e lasten = cargas/oneres fiscal
--e balans = balancio fiscal
-- belasten = gravar de/con impostos


fiscaal ZN

1 fiscal


fiscaalnummer BN

1 numero fiscal


fiscaliseren WW

1 fiscalisar
de sociale lasten van de industrie -- = fiscalisar le oneres/cargas social del industria


fiscalisering ZN

1 fiscalisation


fiscalist ZN

1 experto fiscal


fiscaliteit ZN

1 fiscalitate


fiscus ZN

1 fisco
een deel van het loon gaat naar de -- = un parte del salario va al fisco
iets voor de -- verzwijgen = dissimular un cosa al fisco
de -- oplichten = fraudar le fisco


fiscuswezen ZN

1 fiscalitate


fish-eye ZN

1 (soort lens) fish-eye (E)


fissuur ZN

1 fissura, scissura


fistel ZN

1 fistula
volkomen -- = fistula complete


fistelachtig BN

1 Zie: fistuleus


fistelgang ZN

1 Zie: fistelkanaal


fistelkanaal ZN

1 conducto de fistula


fistelsnede ZN

1 incision de fistula


fistelsnijding ZN

1 Zie: fistelsnede


fistelvorming ZN

1 fistulation


fistelwond ZN

1 vulnere fistulose


fistelzweer ZN

1 ulcere fistulose


fistulatie ZN

1 fistulation


fistuleus BN

1 fistulose, fistular


fit BN

1 in forma, san
-- zijn = esser in forma
ik voel me niet helemaal -- = io non me senti toto ben


fithaak ZN

1 vernier (F)


fitheid ZN

1 forma


fitis ZN

1 fitis


fitness ZN

1 fitness (E)


fits ZN

1 (scharnier) cardine


fitten WW

1 (in elkaar passen) adjustar
2 (meten) mesurar
3 (diepte van boorgaten meten) sondar


fitter ZN

1 (gasfitter) gasista, (waterfitter) fontanero


fitting ZN

1 (onderdeel waar lamp wordt ingedraaid) portalampa, (deel van gloeilamp) culo
2 (mbt buisleidingen) manichetto
3 (MV: onderdelen voor machines) accessorios, partes


fixatie ZN

1 fixation


fixatie-absces ZN

1 abscesso de derivation


fixatief ZN

1 fixativo, fixator


fixatiespuit ZN

1 fixator


fixatietijd ZN

1 tempore de fixation


fixator ZN

1 fixator


fixeer ZN

1 fixator, fixativo


fixeerbad ZN

1 banio fixator/de fixage, fixator


fixeermiddel ZN

1 fixativo, fixator


fixeerschaal ZN

1 platto de fixage


fixeerspuit ZN

1 fixator


fixeerzout ZN

1 sal fixator/pro fixar, fixator


fixeren WW

1 (ook FOTO) fixar
het -- = fixation


fixerend BN

1 fixative


fixering ZN

1 fixation


fixisme ZN

1 fixismo
aanhanger van het -- = fixista


fixum ZN

1 summa/amonta fixe/fixate


fjeld ZN

1 fjeld


fjnheidsgraad ZN

1 grado de finessa


fjord ZN

1 fiord (No)
Noorse --en = fjordes norvegian


fjordenkust ZN

1 costa de fiordes (No)


flabellum ZN

1 flabello


flacon ZN

1 flacon (F)


flaconneur ZN

1 Zie: oplichter


fladderak ZN

1 brandy (E) con citro e sucro


fladderen WW

1 volettar, papilionar


flagel ZN

1 (zweephaar) flagello


flagellaat ZN

1 (zweepdiertje) flagellato


flagellant ZN

1 flagellante


flagellantisch BN

1 flagellantista
--e literatuur = litteratura flagellantista


flagellantisme ZN

1 flagellantismo


flagellatie ZN

1 flagellation


flagelleren WW

1 flagellar


flagellum ZN

1 flagello


flageolet ZN

1 flageolet (F)


flageoletblazer ZN

1 Zie: flageolettist


flageoletspeler ZN

1 Zie: flageolettist


flageolettist ZN

1 sonator de flageolet (F), flageoletista


flageolettoon ZN

1 tono de flageolet (F)


flagrant BN

1 flagrante, evidente
--e leugen = mentita flagrante
in --e tegenspraak met = in contradiction flagrante con


flair ZN

1 flair (F)


flakkeren WW

1 vacillar, oscillar, tremer, tremular
de vlam flakkert = le flamma vacilla


flakkerend BN

1 vacillante, vacillatori


flambard ZN

1 cappello (flexibile) con large bordos


flambé BN

1 (hout) venate


flamberen WW

1 (zengen, roosten) flambar
2 (opdienen met brandende alcohol) flambar


flambouw ZN

1 face, facula, torcha {sj}


flambouwdrager ZN

1 portator de torcha {sj}


flamboyant BN

1 flamboyant (F)
--e gothiek = gothico flamboyant


flamboyant-stijl ZN

1 stilo flamboyant (F)


flamelamp ZN

1 lampa de vitro colorate


flamenco ZN

1 flamenco (S)


flamencomuziek ZN

1 musica flamenco (S)


flamingant ZN

1 partitario del movimento flaminge, radical flaminge


flamingantisme ZN

1 movimento flaminge


flamingo ZN

1 flamingo, phenicoptero


flamingobloem ZN

1 flor de anthurio


flamingohals ZN

1 collo de flamingo


flamingoplant ZN

1 anthurio


flan ZN

1 (CUL) flaon, flan (F)
2 (DRUKK) flaon


flanel ZN

1 flanella


flanelbord ZN

1 tabula de flanella


flanellen BN

1 de flanella
-- lakens = drappos de flanella


flanelsteek ZN

1 puncto de flanella


flaneren WW

1 flanar, paradar


flaneur ZN

1 flanator


flank ZN

1 flanco, latere
de --en van een gebouw = le lateres de un edificio
de sporen drukten het paard in de --en = le sporones opprimeva le flancos del cavallo
2 (MIL) flanco
rechts uit de -- = flanco dextere/dextre
links uit de -- = flanco sinistre
in de -- dekken = flancar
in de -- aanvallen = attaccar in le flanco


flankaanval ZN

1 attacco/carga de flanco


flankbatterij ZN

1 batteria flancante


flankbeveiliging ZN

1 Zie: flankdekking


flankbeweging ZN

1 movimento de flanco


flankdekking ZN

1 copertura/protection del flancos


flankeren WW

1 (aanvullen met, laten vergezellen door) flancar
geflankeerd door twee torens = flancate de duo turres
links en rechts geflankeerd door een agent = a sinistra e a dext(e)ra flancate per un agente
2 (MIL) flancar, coperir
onze artillerie flankeerde ons bij de aanval = nostre artilleria nos flancava durante le attacco
--d vuur = foco flancante


flankering ZN

1 Zie: flankdekking


flanksteun ZN

1 Zie: flankdekking


flankverdediging ZN

1 defensa del flancos


flankvuur ZN

1 foco de flanco


flansen WW

1 facer (un cosa) de qualcunque maniera


flap ZN

1 (van boekomslag) parte anterior/posterior de un camisa (de libro)
2 (klap) colpo surde
3 (bankbiljet) billet/nota de banca
4 (stuk van een doek) pannello


flapdeksel ZN

1 coperculo a cardine


flaphoed ZN

1 cappello flexibile


flapje ZN

1 billet/nota bancari/de banca


flapkan ZN

1 potto a coperculo


flaplicht ZN

1 luce/lumine intermittente


flapoor ZN

1 aure prominente
die jongen heeft --en = le aures de iste puero es prominente


flappen WW

1 (neersmijten) jectar con ruito
iets op de grond -- = jectar un cosa a terra
2
hij flapt er maar van alles uit = ille dice tote lo que le passa per le testa/capite


flapper ZN

1 Zie: flapkan


flaptekst ZN

1 texto del camisa del libro


flapuit ZN

1 bucca indiscrete


flapzoen ZN

1 basio sonor


flard ZN

1 (afgescheurde lap) pecietta, retalio
aan --en scheuren = dispeciar, lacerar
2 (los gedeelte) fragmento
--en van een gesprek opvangen = audir fragmentos de un conversation


flash ZN

1 flash (E)


flash-back ZN

1 flash-back (E), scena retrospective


flat ZN

1 (flatgebouw) edificio a/de appartamentos
2 (appartement) appartamento
indeling van een -- = ordinantia de un appartamento
3 (damesschoen) scarpa basse


flatbewoner ZN

1 habitante de un appartamento


flatbouw ZN

1 construction de edificios a/de appartamentos


flatcomplex ZN

1 complexo de edificios a/de appartamentos


flater ZN

1 gaffe
een geweldige -- = un gaffe enorme
een -- slaan = facer un gaffe


flateren WW

1 facer un gaffe


flatgebouw ZN

1 edificio a/de appartamentos


flatneurose ZN

1 neurose (-osis) de appartamento


flatteren WW

1 flattar
zich geflatteerd voelen = sentir se flattate
die muts flatteert je = iste bonetto te flatta


flatteus BN

1 flattante
--e opmerking = remarca flattante
--e kleur = color que flatta


flatulent BN

1 flatulente


flatulentie ZN

1 flatulentia, meteorismo


flatus ZN

1 flato, vento, pedito


flatwoning ZN

1 appartamento


flauw BN

1 (niet hartig, smakeloos) insipide
-- gerecht = platto insipide
--e soep = suppa insipide
--e aardappels = patatas sin sal
2 (niet krachtig/sterk) debile
geen --e notie hebben van = non haber le minime idea de
3 (kleurloos, bleek) (letterkundig werk, etc.) pallide
--e kleur = color pallide
-- licht = lumine/luce pallide
-- nabootsing = imitation pallide
4 (nietszeggend) insipide, insignificante
5 (kinderachtig) pueril
6 (niet sterk gebogen) legier, a pena sensibile
een --e bocht = un curva suave
7 (HAND) pauco/poco active
--e markt = mercato pauco/poco active
de handel was -- = il habeva pauc/poc transactiones
8
een -- vermoeden van iets hebben = haber un vage idea de un cosa


flauwekul ZN

1 nonsenso
-- verkopen = dicer nonsenso
dat is je reinste -- = isto es pur nonsenso


flauwen WW

1 debilitar se, diminuer


flauwerd ZN

1 (bangerd) coardo
2 (spelbreker) guastafesta


flauwerik ZN

1 Zie: flauwerd


flauwhartig BN

1 pusillanime, coarde


flauwhartigheid ZN

1 pusillanimitate, coardia


flauwheid ZN

1 (smakeloosheid) insipiditate


flauwigheid ZN

1 (flauwe smaak) mancantia de sapor


flauwiteit ZN

1 (zouteloze grap) burla insipide
2 (geesteloosheid) insipiditate, platitude (F)


flauwte ZN

1 (MED) syncope, evanescimento
van een -- bijkomen = recovrar conscientia


flauwtjes BW

1 (licht) legiermente, (smakeloos) sin gusto, insipide
-- glimlachen = surrider legiermente
die soep is -- = iste suppa es sin gusto


flauwvallen WW

1 perder le conscientia/cognoscimento/sensos, suffrer un syncope, evanescer


flavine ZN

1 flavina


flavoproteine ZN

1 flavoproteina


flebile BW

1 (MUZ) flebile


flebitis ZN

1 phlebitis


flebografie ZN

1 phlebographia


flebografisch BN

1 phlebographic


flebogram ZN

1 phlebogramma


flebologie ZN

1 phlebologia


fleboloog ZN

1 phlebologo


fleborragie ZN

1 phleborrhagia


flebotomie ZN

1 phlebotomia


flebotoom ZN

1 phlebotomo


flecteren WW

1 haber flexiones/inflexiones


flecterend BN

1 flexional
--e taal = lingua flexional/de flexion


fleemkous ZN

1 Zie: flemer


fleemtong ZN

1 Zie: flemer


fleer ZN

1 colpo


flegma ZN

1 (lymfe) phlegma
voorzien van -- = phlegmatic
2 (onverstoorbaarheid) phlegma, equanimitate, imperturbabilitate, impassibilitate, placiditate


flegmasie ZN

1 phlegmasia


flegmaticus ZN

1 persona phlegmatic


flegmatiek BN

1 (onverstoorbaar) phlegmatic, imperturbabile
2 (ongevoelig) phlegmatic, impassibile, placide


flegmatisch BN

1 phlegmatic
-- temperament = temperamento phlegmatic
-- karakter = character phlegmatic
--e houding = attitude phlegmatic
-- antwoord = responsa phlegmatic


flegmone ZN

1 phlegmon, bindweefselontsteking


flegmoneus BN

1 phlegmonose


flegmoon ZN

1 Zie: flegmone


flemen WW

1 adular, flattar


flemer ZN

1 adulator, flattator


flemerig BN

1 adulatori, flattante


flemerij ZN

1 adulation, flatteria


flens ZN

1 (TECHN) flangia
blinde -- = flangia cec
2 (CUL) Zie: flensje


flensbout ZN

1 bulon de flangia


flensbreedte ZN

1 largor de flangia


flensdikte ZN

1 diametro de flangia


flensen WW

1 futuer


flenshoogte ZN

1 altor de flangia


flensje ZN

1 (CUL) crepe (F)
flinterdunne --s = crepes multo fin
-- met chocolade = crepe al chocolate {sj}


flenskoppeling ZN

1 accopulamento per flangias


flenspijp ZN

1 tubo a flangia


flensring ZN

1 anello a flangia


flensverbinding ZN

1 juncto a flangia


fleppen WW

1 futuer


fles ZN

1 bottilia, flacon (F), bocal, (zuigfles) biberon (F)
platte -- = flasco
Florentijnse -- = flasco florentin
-- melk = bottilia de lacte
-- met zuurstof = bottilia/cylindro de oxigeno (comprimite)
-- bier = bottilia de bira
--je lijm/gom = flacon de colla
buik van een -- = ventre/pancia de un bottilia
buikige -- = bottilia panciute
bodem van een -- = culo/fundo de un bottilia
Leidse -- = bottilia de Leiden
een -- opentrekken/openen/aanbreken = aperir un bottilia
een -- schudden = agitar un bottilia
in/op --sen doen, op --sen trekken = imbottiliar
wijn op --sen = vino imbottiliate
(levensmiddelen) in --sen doen = poner/mitter in conserva
hij is aan de -- = ille ama le bottilia
op de -- gaan = facer fallimento/bancarupta, faller
io de -- zijn = esser ruinate
uit de -- drinken = biber del bottilia
een -- soldaat maken = biber/vacuar un bottilia
aan de -- zijn = esser alcoholico
de -- geven = dar le biberon


fleshouder ZN

1 Zie: flessenrek


flesje ZN

1 parve bottilia, flacon (F), (medicijnflesje) phiola, phiala


flesjeswaterpas ZN

1 nivello hydraulic


fleskalebas ZN

1 lagenario


fleskurk ZN

1 corco/tappo de bottilia


flesopener ZN

1 aperibottilias, discapsulator


flessen WW

1 dupar, fraudar, defraudar


flessenbier ZN

1 bira imbottiliate/de bottilias/in bottilias


flessenblazer ZN

1 sufflator de bottilias


flessenblazerij ZN

1 fabrica de bottilias
2 fabrication de bottilias


flessenbodem ZN

1 culo/fundo de bottilia


flessenborstel ZN

1 brossa de/pro bottilia


flessendop ZN

1 tappo de bottilia


flessendrager ZN

1 portabottilias


flessenfabricage ZN

1 fabrication de bottilias


flessenfabriek ZN

1 vitreria de bottilias, bottileria


flessengas ZN

1 gas in bottilias


flessenglas ZN

1 vitro de bottilia/a bottilias


flessengroen ZN

1 verde bottilia


flessenhals ZN

1 collo de bottilia


flessenkind ZN

1 infante/bebe/baby nutrite con le biberon (F)


flessenkoper ZN

1 mercante de bottilias


flessenkorf ZN

1 corbe de/a bottilias


flessenmaker ZN

1 Zie: flessenblazer


flessenmand ZN

1 Zie: flessenkorf


flessenmelk ZN

1 (in flessen verkochte melk) lacte imbottiliate/in bottilias
2 (melk in een zuigfles) lacte de biberon (F)


flessenpost ZN

1 message/littera in un bottilia


flessenrek ZN

1 portabottilias


flessensluiting ZN

1 tappo


flessensluitmachine ZN

1 capsulator de/pro bottilias


flessenspoelmachine ZN

1 machina a/de rinciar bottilias, rinciator de bottilias


flessentrekker ZN

1 Zie: oplichter


flessentrekkerij ZN

1 duperia, fraude


flessenwarmer ZN

1 calefacebiberon


flessenwipper ZN

1 Zie: flessenopener


flessenwisser ZN

1 Zie: flessenborstel


flesvoeding ZN

1 allactamento artificial/con le biberon
-- geven aan een kind = dar le biberon a un infante/baby (E)/bebe


flesvorm ZN

1 forma de bottilia


flesvormig BN

1 de/in forma de bottilia


flets BN

1 pallide, distingite, discolorate, sin brillantia
--e kleuren = colores pallide
-- zonnetje = sol pallide


fletsheid ZN

1 pallor, palliditate, pallidessa


fleur ZN

1 (bloei(tijd)) flor, floration
2 (frisse glans) frescor
3
in volle -- = in plen vigor, in le fortia del etate


fleur de lis ZN

1 (HERALD) fleur de lis (F)


fleuret ZN

1 (schermdegen) floretto
2 (floretzijde) flossa


fleurig BN

1 (bloeiend) florescente, in bon sanitate
2 (vrolijk) allegre, gai, joiose, gaudiose


fleurigheid ZN

1 aere joiose/gaudiose


fleuron ZN

1 floron


flexibel WW

1 (buigzaam) flexibile, plicabile, elastic
--e verbinding/koppeling = transmission/accopulamento flexibile
--e band = banda elastic
2 (gedwee) flexibile, plicabile, docile, tractabile
-- persoon = persona flexibile/docile/tractabile
3 (zich gemakkelijk aanpassend) flexibile, plicabile, elastic
--e werktijden = horas flexibile de travalio/de labor


flexibiliseren WW

1 render flexibile/plicabile


flexibiliteit ZN

1 (buigzaamheid) flexibilitate, plicabilitate, elasticitate
2 (mogelijkheid tot aanpassing) flexibilitate, plicabilitate, elasticitate


flexie ZN

1 flexion, inflexion
nominale -- = flexion nominal
verbale -- = flexion verbal


flexiecirkel ZN

1 circulo/centro de curvatura


flexiemorfeem ZN

1 morphema de flexion/inflexion


flexiestraal ZN

1 radio de curvatura


flexografie ZN

1 flexographic


flexografisch BN

1 flexographic


flexor ZN

1 (buigspier) flexor


flexuur ZN

1 flexura


flick-flack ZN

1 flic flac


flik(je) ZN

1 pastilla/rondella de chocolate {sj}


flikflooien WW

1 adular, flattar


flikflooier ZN

1 adulator, flattator, blanditor, incensator


flikflooierij ZN

1 adulation, flatteria


flikken WW

1 (handig doen) facer habilemente/con habilitate
2 (verstellen) reparar
schoenen -- = reparar calceos/scarpas


flikker ZN

1 (homosexuele man) homosexual
2 (gemeen persoon) canalia, scelerato, villano


flikkerbuis ZN

1 tubo de discarga/de Crookes, scintillator


flikkercafé ZN

1 caffe/café (F) de homophilos/homosexuales


flikkeren WW

1 (flakkeren) tremer, scintillar, vacillar
het -- = scintillamento, scintillation, vacillation, vacillamento
het licht flikkert = le luce/lumine treme/scintilla/vacilla
2 (laten vallen) jectar/lancear a basso
de buren hebben hun afval in de gracht geflikkerd = le vicinos ha jectate/lanceate lor immunditias in le canal
3 (vallen) cader
van de trap af -- = cader del scala


flikkerend BN

1 vacillante, vacillatori


flikkerglans ZN

1 Zie: flikkering


flikkering ZN

1 scintillamento, scintillation, vacillation, vacillamento


flikkerlicht ZN

1 lumine/luce vacillante/intermittente


flikkerschijn ZN

1 luce/lumine vacillante/intermittente


flikkervlam ZN

1 flamma vacillante


flikkervuur ZN

1 foco vacillante


flink BN

1 (fors) solide, robuste, forte, galliarde
--e benen hebben = haber gambas forte
2 (groot in afmeting/hoeveelheid) bon, considerabile, substantial, notabile, importante
--e toeneming = augmento considerabile
--e som = summa considerabile
een -- aantal = un bon numero, un numero substantial/considerabile
een --e slok = un bon gorgata
met -- veel water = con bastante aqua
3 (sterk van karakter) solide, forte, firme, energic, brave, coragiose, valente
zich -- houden = esser coragiose, monstrar se valente
(van oude mensen) nog -- zijn = haber ancora un grande vitalitate pro su annos, esser ancora solide
4
een probleem -- aanpakken = abordar un problema con firmessa


flinkerd ZN

1 (persoon) persona robuste/valente, galliardo
2 (iets dat flink/groot in zijn soort) grande exemplar, exemplar voluminose


flinkgebouwd BN

1 (de constitution) robuste


flinkheid ZN

1 (stevigheid) soliditate, robustessa, vigor, vigorositate
2 (moed) corage, valentia
de -- hebben om nee te zeggen = haber le corage de dicer no


flinkweg BW

1 resolutemente, con resolution, con firmessa


flinter ZN

1 (dun schijfje) plachetta


flinterdun BN

1 multo tenue, multo fin, tenuissime, finissime
--ne flensjes = crepes (F) multo fin


flinterrevolutie ZN

1 revolution del microelectronica


flintglas ZN

1 flint glass (E)


Flip ZN EIGN

1 Philippo


flipflop ZN

1 (ELEKTR) flip-flop (E)


flippen WW

1 (teleurgesteld zijn) esser disappunctate
2 (mislukken) faller
een geflipte onderwijzer = un institutor fallite


flipper ZN

1 flipper (E)


flipperautomaat ZN

1 Zie: flipper


flipperen WW

1 jocar al flipper (E)


flipperen WW

1 flippar


flipperkast ZN

1 Zie: flipper


flipperkast ZN

1 flipper (E)


flipteam ZN

1 gruppo de assistentia a drogatos


fliptelefoon ZN

1 servicio telephonic de adjuta a drogatos


flirt ZN

1 (vrijblijvende hofmakerij) flirt (E), amoretto, flirtation
2 (persoon) flirtator


flirtatie ZN

1 flirtation


flirten WW

1 flirtar (con), haber un flirt (E) (con)
het -- = flirtation, flirt
-- met de buurman = flirtar con le vicino


flistertje ZN

1 trencho {sj} tenue


flit ZN

1 liquido insecticida


flits ZN

1 (bliksemschicht) fulmine, fulgure
2 (FOTO) flash (E)
3 (fragment van een opname) fragmento, clip (E)
-- van een voetbalwedstrijd = fragmentos de un match (F) de football (E)


flitsaccumulator ZN

1 batteria de flash (E)


flitsapparaat ZN

1 Zie: flitser


flitsblokje ZN

1 cubo flash (E), flash (E) cubo


flitsen WW

1 (zich snel voortbewegen) passar como un fulmine/fulgure
2 (kort fel licht geven) fulgurar
3 (FOTO) prender un flash (E)


flitsend BN

1 (ook FIG) fulgurante, brillante
-- idee = idea fulgurante/genial


flitser ZN

1 flash (E) electronic
-- met een hoog richtgetal = flash electronic con un alte numero guida


flitsfoto ZN

1 photo(graphia) flash (E)


flitsfotografie ZN

1 photographia flash (E)


flitslamp ZN

1 lampa flash (E)


flitslampje ZN

1 ampulla flash (E)


flitslicht ZN

1 flash (E)


flitsrichtgetal ZN

1 (FOTO) numero guida


flitsschoentje ZN

1 supporto de flash (E)


flitstijd ZN

1 durata/duration del flash (E)


flitstoestel ZN

1 Zie: flitser


flobert(geweer) ZN

1 carabina Flobert


flocculatie ZN

1 flocculation


flocculatiereactie ZN

1 reaction de flocculation


flocculator ZN

1 flocculator


flocculeren BN

1 floccular


flodder ZN

1 (slordige vrouw) femina neglecte/sordide
2 (kledingstuk) sacco
3
losse -- = cartucha {sj} blanc/in blanco


flodderaar ZN

1 persona/homine neglecte


flodderbroek ZN

1 (broek) pantalon(es) buffante/sacchesc
2 (flodderaar) persona/homine neglecte


flodderen BN

1 (mbt kleren) esser troppo ample, pender
2 (slordig werken) travaliar/laborar mal/neglectemente
3 (vleien) adular


flodderig BN

1 (mbt kleren) troppo ample, sacchesc
2 (slonzig) neglecte, sordide


flodderjurk ZN

1 sacco


flodderwerk ZN

1 labor/travalio mal facite


floëem ZN

1 liber, phloema


floëemvormig BN

1 libriforme


floep! TW

1 flup!, flop!, plop!, frrrt!


floers ZN

1 (FIG) (waas) velo
een -- van tranen = un velo de lacrimas
over zijn verdere leven hing een -- = le resto de su vita esseva velate in mysterio
2 (mbt fluweel) pilos de villuto/velvet (E)
3 (stof) crepe (F)


flogiston ZN

1 phlogiston


flonkeren WW

1 scintillar, resplender, brillar
het -- = scintillamento, scintillation, resplendentia, brillantia
--de stijl = stilo brillante/scintillante


flonkering ZN

1 scintillamento, scintillation, resplendentia, brillantia


flonkerlicht ZN

1 luce/lumine scintillante


flonkersteen ZN

1 Zie: edelsteen


flonkerster ZN

1 stella scintillante/brillante


floodlight ZN

1 (toestel) projector
2 (licht) lumine/luce de projector


flop ZN

1 (mislukking) fiasco, echec, insuccesso


flopgoal ZN

1 goal (E) de fortuna


floppen WW

1 (mislukken) faller, esser un fiasco, facer fiasco
onze tournee is geflopt = nostre tour (F)/tournée (F) esseva un fiasco


floppy, floppydisk ZN

1 (COMP) disco flexibile, dischetto


floppydrive ZN

1 (COMP) unitate de disco


flora ZN

1 (plantenwereld) flora
montane -- = flora montan
-- van de Alpen = flora alpestre
-- van de steppen = flora steppic
endemische -- = flora endemic
tropische -- = flora tropical
subequatoriale -- = flora subequatorial
de rijke -- van dat eiland = le ric flora de iste insula
de -- van Ameland bestuderen = studiar le flora de Ameland
2 (boek) flora


floraal BN

1 floral
--e motieven in de versiering = motivos floral in le decoration


floralia ZN

1 exposition/exhibition floral/de flores


floreal ZN

1 (bloeimaand van de Franse Republikeinse Kalender) floreal


Florence ZN EIGN

1 Florentia


Florentijn ZN

1 florentino


Florentijns BN

1 florentin
--e fles = bottilia/flasco florentin
--e lis = iride/iris florentin


floreren WW

1 florar, florer, florescer, prosperar
de economie floreert = le economia prospera


florering ZN

1 florimento


floret ZN

1 (schermdegen) floretto
2 (floszijde) flossa


floretknopje ZN

1 button de floretto


floretschermen ZN

1 scherma al floretto


florettist ZN

1 schermitor al floretto, florettista


floretzijde ZN

1 flossa


floretzijden BN

1 de flossa


Florida ZN EIGN

1 Florida


florijn ZN

1 florino


florilegium ZN

1 florilegio


florissant BN

1 florescente, prospere


florist ZN

1 (bloemist) florista


floristiek ZN

1 floristica


floristisch BN

1 floristic


flos ZN

1 filo interdental


flossen WW

1 nettar se le dentes con un filo de seta dental/dentari


floswol ZN

1 borra de lana, flossa


floszijde ZN

1 borra de seta, flossa


flotatie ZN

1 (SCHEI) flotation


floteren WW

1 (SCHEI) flotar


flottielje ZN

1 flottilia


flou BN

1 vage


flous ZN

1 (smoes) pretexto
2 (flauwiteit) remarca stupide


flow-chart ZN

1 (COMP) diagramma de fluxo


flox ZN

1 phlox


fluctuatie ZN

1 fluctuation, oscillation, instabilitate
thermische --e = fluctuationes thermic/thermal
kritische --s = fluctuationes critic


fluctuatiemarge ZN

1 margine de fluctuation


fluctueren WW

1 fluctuar, oscillar
het -- = fluctuation, oscillation


fluctuerend BN

1 fluctuante, oscillante


fluctuering ZN

1 Zie: fluctuatie


fluïde ZN

1 fluido, effluvio


fluïde BN

1 fluide


fluïdica ZN

1 fluidica


fluïdiseren WW

1 fluidificar, liquefacer


fluïdisering ZN

1 fluidification, liquefaction


fluïditeit ZN

1 (vloeibaarheid) fluiditate, liquiditate
2 (vloeiendheid) fluentia


fluïdum ZN

1 fluido
elektrisch -- = fluido electric
magnetisch -- = fluido magnetic


fluïdumsviscositeit ZN

1 viscositate de fluidos


fluim ZN

1 sputo, muco, phlegma, jecto de saliva
een -- opgeven = sputar, expectorar


fluimen WW

1 sputar, expectorar


fluisteraar ZN

1 susurrator


fluistercampagne ZN

1 campania diffamatori/de diffamation/de murmuration
een -- tegen iemand voeren = facer un campania diffamatori contra un persona


fluisteren WW

1 susurrar, murmur(e)ar
het -- = susurro, susurration, murmure, murmuration
iemand een geheim in het oor -- = susurrar un secreto al aure de un persona
iemand die fluistert = susurrator


fluisterend BN

1 susurrante


fluistergewelf ZN

1 volta sonor


fluisterpropaganda ZN

1 propaganda secrete


fluisterstem ZN

1 voce susurrante


fluistertoon ZN

1 tono susurrante


fluit ZN

1 (signaalfluit) sibilo
de -- van een locomotief = le sibilo de un locomotiva
de -- van een merel = le canto de un merla
2 (blaasinstrument) flauta
op de -- spelen = sonar le flauta, flautar
de voor -- geschreven muziek = le musica scribite pro flauta
3 (fluitglas) flute (F)


fluitaria ZN

1 aria de flauta


fluitblazer ZN

1 Zie: fluitspeler


fluitboei ZN

1 boia a sibilo


fluitconcert ZN

1 (concertstuk) concerto pro flauta
2 (uitvoering) concerto de flauta
3 (afkeurend gefluit) sibilos


fluiten WW

1 (op een fluitje blazen) sibilar
2 (fluitinstrument bespelen) sonar le flauta, flautar
Frits fluit in het orkest = Frits sona le flauta/Frits es flautista in le orchestra
3 (geluid van een fluit voortbrengen) sibilar
op zijn vingers -- = sibilar con le digitos
de merels fluiten = le merlas sibila/canta
4 (met een fluit een signaal geven) sibilar
de scheidsrechter fluit voor buitenspel = le arbitro sibila un foris/foras de joco
5 (ten gehore brengen) sibilar
een deuntje -- = sibilar un aere
6 (door fluiten tot zich roepen) sibilar
zijn hond -- = sibilar su can
7
iemand naar zijn geld laten -- = non pagar un persona
hij kan naar zijn geld -- = ille pote oblidar su moneta
een voetbalwedstrijd -- = arbitrar un partita/match (E) de football (E)


fluitend BN

1 (op een fluitje) sibilante


fluitenkruid ZN

1 anthrisco silvestre


fluitenmaker ZN

1 fabricante de flautas


fluiter ZN

1 (iemand die op een fluitje blaast) sibilator
2 Zie: fluitist-1


fluitglas ZN

1 flute (F)


fluitist ZN

1 (fluitspeler) sonator de flauta/de pipa, flautista
2 (scheidsrechter) arbitro


fluitje ZN

1 (kleine fluit) sibilo
dat is een -- van een cent = isto es un cosa multo simple, simple/simplice como biber un vitro de aqua
2 (MUZ) pipa
op een -- spelen = pipar


fluitketel ZN

1 caldiera cantante/con sibilo


fluitkwartet ZN

1 quartetto/quatuor pro flauta


fluitmuziek ZN

1 (compositie) musica pro flauta
2 (uitvoering) musica de flauta


fluitpartij ZN

1 partitura/partition de/pro flauta


fluitregister ZN

1 registro de flauta


fluitsein ZN

1 Zie: fluitsignaal


fluitsignaal ZN

1 colpo de sibilo


fluitsolo ZN

1 solo de flauta


fluitspel ZN

1 joco de flauta/de pipa


fluitspelen WW

1 sonar le flauta, flautar


fluitspeler ZN

1 sonator de flauta/de pipa, flautista


fluittoon ZN

1 sibilo


fluitwerk ZN

1 (MUZ) flautas


fluitzwaan ZN

1 cygno columbian


fluks BW

1 promptemente, (terstond) immediatemente


fluor ZN

1 fluor


fluorbehandeling ZN

1 fluorisation, tractamento con fluoruro/fluorido


fluorconcentratie ZN

1 concentration de fluor


fluoreren WW

1 fluorisar


fluorescëine ZN

1 fluoresceina


fluorescent BN

1 fluorescente


fluorescentie ZN

1 fluorescentia
-- van fluoriet-kristallen = fluorescentia de crystallos de fluorite


fluorescentiebuis ZN

1 tubo fluorescente


fluorescentielamp ZN

1 lampa fluorescente


fluorescentielicht ZN

1 luce/lumine fluorescente


fluorescentieopbrengst ZN

1 rendimento de fluorescentia


fluoresceren WW

1 fluorescer


fluorescerend BN

1 fluorescente


fluorescoop ZN

1 fluorescopio


fluorescopie ZN

1 fluorescopia


fluorhoudend BN

1 fluorifere, fluorate


fluoride ZN

1 fluoruro, fluorido


fluorideren WW

1 fluorisar
drinkwater -- = fluorisar aqua potabile/pro biber


fluoridering ZN

1 fluorisation


fluoridetandpasta ZN

1 Zie: fluortandpasta


fluoriet ZN

1 fluorite


fluorimeter ZN

1 fluorimetro


fluorimetrie ZN

1 fluorimetria


fluorimetrisch BN

1 fluorimetric


fluoroscoop ZN

1 fluoroscopio


fluoroscopie ZN

1 fluoroscopia


fluoroscopisch BN

1 fluoroscopic


fluorose ZN

1 fluorose (-osis)


fluortablet ZN

1 tabletta de/al fluor/fluoruro/fluorido


fluortandpasta ZN

1 dentifricio al fluor


fluorverbinding ZN

1 composito de fluor


fluorvergiftiging ZN

1 Zie: fluorose


fluorwaterstof ZN

1 acido fluorhydric


flush ZN

1 (KAARTSPEL) flush (E)


flut BN

1 mal, sin valor, insignificante


flutbedrag ZN

1 summa insignificante/ridicule


flutblaadje ZN

1 folio sin valor


flutboek ZN

1 libro sin valor


flutter ZN

1 (AUDIO) flutter (E), (NAT) vibration


flutvent ZN

1 typo insignificante


fluviaal BN

1 Zie: fluviatiel


fluviatie ZN

1 fluviation


fluviatiel BN

1 fluviatile, fluvial
--e plant = planta fluviatile
--e gesteente = petra/rocca fluviatile
--e afzettingen = depositos fluviatile
--e abrasie = abrasion fluviatile
--e erosie = erosion fluviatile/fluvial


fluvioglaciaal BN

1 fluvioglacial, fluvioglaciari
--e rivier = riviera fluvioglacial/fluvioglaciari


fluviologie ZN

1 fluviologia


fluviologisch BN

1 fluviologic


fluviometer ZN

1 fluviometro


fluviometrie ZN

1 fluviometria


fluviometrisch BN

1 fluviometric


fluviomorfologie ZN

1 fluviomorphologia, morphologia del riviera


fluweel ZN

1 villuto, velvet (E)
effen -- = villuto lisie
geschoren -- = villuto rasate


fluweelachtig BN

1 villutate
--e stof = stoffa villutate


fluweelfabriek ZN

1 fabrica de villuto


fluweelhoentje ZN

1 rallo aquatic/de aqua


fluweelindustrie ZN

1 industria de villuto


fluweelpapier ZN

1 papiro villutate


fluweelscheerder ZN

1 tonsor/tonditor de villuto


fluweelslak ZN

1 elysia


fluweelwever ZN

1 texitor de villuto


fluweelweverij ZN

1 fabrica de villuto


fluweelzacht ZN

1 suave como le villuto, villutate
--e huid = pelle villutate


fluweelzwart BN

1 de un nigro villutate, como nigro villutate


fluwelen BN

1 de villuto
-- jasje = jachetta de villuto
-- stem = voce suave/villutate
iets met -- handschoenen aanpakken = tractar un cosa con guantos de villuto


fluwelig BN

1 villutate
2 (PLANTK) pruinose


fluwijn ZN

1 (steenmarter) fuina


flux ZN

1 (NAT) (dichtheid van stroom) fluxo
akoestische -- = fluxo acustic
2 (NAT) (veldlijnen door een oppervlak) fluxo magnetic
3 (NAT) (eenheid) fluxo


flux de bouche ZN

1 facilitate de parola, eloquentia


fluxie ZN

1 (WISK) fluxion


fluxierekening ZN

1 Zie: differentiaalrekening


fluxmeter ZN

1 fluxometro


fly-over ZN

1 passage elevate


FM

1 (radio) FM (E) (m.f., modulation de frequentia)


FM-ontvanger ZN

1 receptor FM


FM-zender ZN

1 emissor FM


fnuiken WW

1 minar, frustrar, reprimer, rumper, destruer
iemands trots -- = rumper le orgolio de un persona


fnuikend BN

1 perniciose, infeste, nefaste, fatal, funeste, destructive


f.o.b.

1 (Afk.: free on board) franc a bordo


fobicus ZN

1 phobico


fobie ZN

1 phobia


fobiepatiënt ZN

1 phobico


fobisch BN

1 phobic
-- gedrag = comportamento phobic


focaal BN

1 focal


focaliseren WW

1 focalisar


focometer ZN

1 focometro


focometrie ZN

1 focometria


focometrisch BN

1 focometric
--e metingen = mesurationes focometric


focus ZN

1 foco, puncto focal
met dubbele -- = bifocal


focussen WW

1 focalisar, mitter/poner in le foco
op het gezicht -- = focalisar super le facie


focusseren WW

1 focalisar, concentrar, facer converger
zonnestralen -- = focalisar radios solar


focussering ZN

1 focalisation


focusseringsmagneet ZN

1 magnete de focalisation


focusseringsspoel ZN

1 bobina de focalisation


foedraal ZN

1 (etui) vaina, etui (F)
2 (overtrek, bekleedsel) copertura


foefje ZN

1 truco, truchetto, artificio
een -- toepassen = recurrer a un truchetto
de --s kennen = cognoscer le trucos
het -- ontdekken = discoperir le truco


foei! TW

1 que horror!, vergonia!


foeilelijk BN

1 multo fede, fedissime, abominabile, horribile
--e hoed = cappello abominabile


foelie ZN

1 (bladmetaal) folio de metallo
2 (specerij) macis


Foenicisch ZN

1 Zie: Fenicisch


Foenicisch BN

1 Zie: Fenicisch


foerage ZN

1 forrage
op -- gaan, -- verschaffen = forragiar


foerageren WW

1 forragiar


foerageur ZN

1 forragiator


foerier ZN

1 forragiator


foetaal BN

1 fetal
--e houding = position fetal


foetatie ZN

1 fetation, conception


foeteren WW

1 (uitvaren) fulminar (contra), invectivar (contra)
het -- = fulmination
iemand die foetert = fulminator


foeteren WW

1 fulminar (contra)


foetsie BW

1 disparite
ineens was mijn portemonnaie -- = subito mi bursa/portamoneta habeva disparite


foetus ZN

1 feto
onvoldragen -- = feto immatur, feto non disveloppate


foetushouding ZN

1 position fetal


foezel ZN

1 gin (E) de mal qualitate


foezelen WW

1 imbroliar
met de prijzen -- = imbroliar le precios


foezelolie ZN

1 Zie: foezel


föhn ZN

1 (valwind) föhn
2 (haarföhn) siccacapillos, essugacapillos, siccator (electric) de mano


föhnen WW

1 siccar se (le capillos), siccar con siccator electric


fok ZN

1 (teelt) elevamento
2 (zeil) foc, mezzana, (groot zeil) trinchetto
de -- bijzetten = hissar le foc
3 (bril) berillos
de -- erbij opzetten = poner le berillos


fokbedrijf ZN

1 interprisa de elevamento


fokdier ZN

1 animal reproductor


fokhaan ZN

1 gallo reproductor


fokhengst ZN

1 stallon reproductor


fokken WW

1 elevar
het -- = elevamento
schapen/paarden -- = elevar oves/cavallos
(SCHERTS) een baardje -- = cultivar un barba


fokkenmast ZN

1 mast de mezzana/de trinchetto/de foc


fokkenra ZN

1 virga/verga de mezzana/de trinchetto/de foc


fokkenschoot ZN

1 scotta de mezzana/de trinchetto/de foc


fokkenstag ZN

1 stag de mezzana/de trinchetto/de foc


fokkenwant ZN

1 cordage de mezzana/de trinchetto/de foc


fokkenzeil ZN

1 vela de mezzana/de trinchetto/de foc


fokker ZN

1 elevator


fokkerij ZN

1 (handeling) elevamento
2 (plaats) station de elevamento


fokmerrie ZN

1 cavalla de elevamento


fokmethode ZN

1 methodo de elevamento


fokpaard ZN

1 cavallo reproductor


fokpremie ZN

1 premio de elevamento


fokschaap ZN

1 ove reproductor


fokschema ZN

1 schema de elevamento


fokstation ZN

1 station de elevamento


fokstier ZN

1 tauro reproductor


fokvee ZN

1 animales reproductor, bestias de reproduction


fokzeug ZN

1 porca de elevamento


folder ZN

1 prospecto, brochure (F)
toeristische -- = brochure touristic {oe}
--s verspreiden = distribuer prospectos


folderen WW

1 distribuer prospectos


foliant ZN

1 in-folio


folie ZN

1 folio, lamina
2 (vliesje, film) pellicula


foliëren WW

1 numerar le folios, foliar


folinezuur ZN

1 acido folic


folio ZN

1 folio
boek in -- = libro in folio, in-folio


foliobijbel ZN

1 biblia in-folio


folioformaat ZN

1 formato in-folio


foliolum ZN

1 foliolo


foliopapier ZN

1 papiro in-folio


folio-uitgave ZN

1 edition in-folio


foliumzuur

1 acido folic


folk ZN

1 folk (E)


folkgroep ZN

1 gruppo folk (E)


folklore ZN

1 folklore (E)


folkloregroep ZN

1 gruppo folkloric/folkloristic


folklorist ZN

1 folklorista


folkloristisch BN

1 folkloric, folkloristic
-- festival = festival folkloric/folkloristic


folkmuziek ZN

1 musica folk(loric), folk


folliculair ZN

1 follicular
-- hormoon = hormon follicular


folliculitis ZN

1 folliculitis


follikel ZN

1 folliculo
voorzien van --s = folliculose


follikelhormoon ZN

1 folliculina


follow-up ZN

1 continuation
de -- van een medische behandeling = le continuation de un tractamento medical
een gewijzigde verkooptechniek is de -- van verricht marktonderzoek = un cambio in le tactica de venditas es le resultato del studio de mercato realisate


folteraar ZN

1 torturator, tormentator


folterbank ZN

1 banco/cavaletto de tortura/de tormento


folteren BN

1 torturar, tormentar, suppliciar, excruciar
het -- = tortura, tormento, supplicio, excruciation
iemand die gefolterd wordt = suppliciato
gefolterd door gewetenswroeging = tormentate per remorso de conscientia


foltering ZN

1 tormento, tortura, supplicio, excruciation


folterkamer ZN

1 camera de tortura/de tormento/de supplicios


folterkoord ZN

1 corda de tormento/de tortura/de supplicio


folterpaal ZN

1 poste/palo de tormento/de tortura/de supplicio


folterplaats ZN

1 loco de tortura/de tormento/de supplicio


foltertang ZN

1 tenalias de tortura/de tormento/de supplicio


foltertuig ZN

1 Zie: folterwerktuig


folterwerktuig ZN

1 instrumento de tortura/de tormento/de supplicio


fomenteren WW

1 (MED) (met warme pappen behandelen) fomentar
2 (aanstoken tot) fomentar, instigar
het -- = fomentation
een oproer -- = fomentar un revolta


fomentering ZN

1 (MED) (het pappen) fomentation
2 (het aanstoken tot) fomentation, instigation


fonatie ZN

1 phonation


foncé BN

1 obscur


fond ZN

1 (grond) fundo
2 (achtergrond) fundo
3 (HERALD) campo
4
au -- heeft hij gelijk = in le fundo ille ha ration
5
à -- perdu = a fundo perdite


fondament ZN

1 Zie: fundament


fondamenteel BN

1 Zie: fundamenteel


fondant ZN

1 fondant (F)


fondatie ZN

1 Zie: fundatie


fonderen WW

1 Zie: funderen


fondering ZN

1 Zie: fundering


fonds ZN

1 (kapitaal) fundo, capital
het -- voor wetenschappelijk onderzoek = le fundo pro le recerca scientific
beschikbare --en = fundos disponibile
geheime --en = fundos secrete
liefdadig -- = fundo caritabile
een -- stichten = crear/establir/instituer/constituer un fundo
2 (vereniging) fundo
Internationaal Monetair Fonds, IMF = Fundo Monetari International, FMI
3 (effect, staatspapier) valor, effecto
binnenlandse --en = valores interior
industriële --en = valores industrial
verhandelbaar -- = valor/fundo negotiabile
courante --en = valores/fundos facilemente negotiabile
4 (BOEK) fundo
-- van een uitgeverij = fundo de un casa editorial


fondsartikel ZN

1 libro de fundo


fondsbestuur ZN

1 consilio directive/directori del fundo


fondsboek ZN

1 libro de fundo


fondsbril ZN

1 berillos del cassa de maladia, berillos simple


fondscatalogus ZN

1 catalogo del libros/publicationes (de un casa editorial)


fondsen(ver)werving ZN

1 acquisition de fundos


fondsenbeurs ZN

1 bursa de valores/de effectos


fondsenbezit ZN

1 possession de valores/de effectos


fondsenbezitter ZN

1 Zie: fondsenhouder


fondsenhandel ZN

1 commercio de valores/de effectos


fondsenhouder ZN

1 proprietario/detentor de valores/de effectos


fondsenlijst ZN

1 lista de valores/de effectos


fondsenmakelaar ZN

1 Zie: effectenmakelaar


fondsenmarkt ZN

1 mercato de valores/de effectos


fondsgelden ZN MV

1 capital de un fundo


fondslid ZN

1 membro de un cassa de maladia


fondslijst ZN

1 lista de libros/publicationes (de un casa editorial)


fondspatiënt ZN

1 membro de un cassa de maladia


fondspraktijk ZN

1 clientela del cassa de maladia


fondsrestanten ZN

1 restantes del fundo de un casa editorial


fondstitel ZN

1 titulo in un lista de un casa editorial


fondsvorming ZN

1 formation de un fundo


fondue ZN

1 fondue (F)


fonduen WW

1 facer un fondue (F)
2 mangiar un fondue (F)


fonduepan ZN

1 casserola de fondue (F)


fondueset ZN

1 joco de fondue (F)


fonduestel ZN

1 Zie: fondueset


fonduevork ZN

1 furchetta de fondue (F)


foneem ZN

1 phonema
distinctieve kenmerken van een -- = tractos pertinente de un phonema


foneemanalyse ZN

1 analyse (-ysis) phonematic/phonemic/de phonema


foneemsysteem ZN

1 systema phonematic/phonemic/de phonemas


fonematica ZN

1 phonematica


fonematisch BN

1 phonemic, phonematic


fonetica ZN

1 phonetica
historische -- = phonetica historic


foneticus ZN

1 phonetico, phonetista


fonetiek ZN

1 phonetica
algemene -- = phonetica general
beschrijvende -- = phonetica descriptive
historische -- = phonetica historic
Neder-landse -- = phonetica nederlandese


fonetisch BN

1 phonetic
-- alfabet = alphabeto phonetic
-- teken = symbolo phonetic
--e transcriptie = transcription phonetic
in -- schrift omzetten = transcriber in scriptura phonetic


foniater

1 phoniatro


foniatrie ZN

1 phoniatria


foniatrisch BN

1 phoniatric


foniek ZN

1 phonica


fonisch BN

1 phonic


fonkelen WW

1 scintillar, brillar, coruscar, resplender, rutilar
het -- = scintillamento, scintillation, brillantia, resplendentia
zijn ogen fonkelden van vreugde = su oculos brillava de allegressa


fonkelend BN

1 scintillante, resplendente, brillante, coruscante
rood -- = rutile, rutilante
--e sterren = stellas scintillante


fonkeling ZN

1 scintillamento, scintillation, brillantia, resplendentia, coruscation


fonkelnieuw BN

1 Zie: splinternieuw


fonocardiografie ZN

1 phonocardiographia


fonofobie ZN

1 phonophobia


fonofoor ZN

1 microphono ultrasensibile


fonofotografie ZN

1 phonophotographia


fonograaf ZN

1 phonographo


fonografie ZN

1 phonographia


fonografisch BN

1 phonographic


fonogram ZN

1 phonogramma


fonogram(men)archief ZN

1 collection de phonogrammas


fonoliet ZN

1 phonolitho


fonologie ZN

1 phonologia


fonologisch BN

1 phonologic
het -- systeem van de Nederlandse taal = le systema phonologic del lingua nederlandese
de Praagse --e school = le schola phonologic de Praga


fonoloog ZN

1 phonologo, phonologista


fonometer ZN

1 phonometro


fonometrie ZN

1 phonometria


fonometrisch BN

1 phonometric


fonon ZN

1 (geluidsquant) phonon


fonoscoop ZN

1 phonoscopio


fonothecaris ZN

1 phonothecario


fonotheek ZN

1 phonotheca


fonotype ZN

1 phonotypo


fonotypie ZN

1 phonotypia


font ZN

1 Zie: lettertype


fontanel ZN

1 fontanella
grote -- = grande fontanella, fontanella anterior/bregmatic, bregma
kleine -- = parve fontanella, fontanella posterior/lambdatic, lambda
vergroeiing van de -- = ossification del fontanella


fontein ZN

1 fontana
verlichte -- = fontana luminose
een -- van vuur = fontana/jecto de foco
de --en in werking stellen = aperir le fontanas


fonteinbuis ZN

1 tubo de fontana


fonteindoek ZN

1 tela/panno de fontana


fonteinkruid ZN

1 spica de aqua, potamogeton
spitsbladig -- = potamogeton acutifolie
stompbladig -- = potamogeton obtusifolie
rosbladig -- = potamogeton alpin


fonteinkruidfamilie ZN

1 potamogetonaceas


fonteintje ZN

1 (kleine fontein) parve fontana
2 (wasbakje) lavamanos


fonteinwater ZN

1 aqua de fontana


fontenel ZN

1 Zie: fontanel


foodprocessor ZN

1 robot (Tsj) culinari/de cocina


fooi ZN

1 pourboire (F)
een -- aannemen = prender/acceptar un pourboire
een gulden -- = un florino de pourboire
tien gulden inclusief -- = dece florinos includite le pourboire


fooienpot ZN

1 bocal/cassa de/pro pourboires (F)


fooienstelsel ZN

1 systema de pourboires (F)


foon ZN

1 (NAT) phon


fopartikel ZN

1 imitation


fopfles ZN

1 bottilia facticie


fopmiddel ZN

1 (MED) placebo


foppage ZN

1 Zie: fopperij


foppen WW

1 mystificar, deluder, illuder
het -- = mystification, deludimento


fopper ZN

1 mystificator


fopperij ZN

1 duperia, mystification, fumisteria


fopsigaar ZN

1 cigarro explosive/a petardo


fopspeen ZN

1 tettina


fopzwam ZN

1 (PLANTK) laccaria laccate


foraminiferen ZN MV

1 foraminiferos


force majeure ZN

1 fortia major


forceps ZN

1 forcipe


forceren WW

1 fortiar, fracturar
het -- = fortiamento
een deur -- = fortiar/fracturar un porta
een slot -- = fortiar/fracturar un serratura
de markt -- = fortiar le mercato
zijn stem -- = fortiar su voce
een huwelijk -- = fortiar un maritage
een motor -- = fortiar un motor
iemand die forceert = fortiator


forcering ZN

1 fortiamento


foreest ZN

1 foreste


forehand ZN

1 (TENNIS) forehand (E), colpo derecte


forel ZN

1 tructa
op -- vissen = piscar tructa


forelhaak ZN

1 hamo a/de tructa


forellenkweker ZN

1 tructicultor


forellenkwekerij ZN

1 tructicultura


forellenvijver ZN

1 stagno a/de tructas


forelnet ZN

1 rete a/de tructa


forens ZN

1 viagiator quotidian, (persona) non-residente


forensenbelasting ZN

1 imposto pro non-residentes/pro non-habitantes


forensentrein ZN

1 traino suburban/local


forensisch BN

1 forense
--e geneeskunde = medicina forense
--e psychiatrie = psychiatria forense
--e chemie = chimia forense


forenzen WW

1 facer le navetta


forfait ZN

1 forfait (F)
à -- betalen = pagar a forfait


forfaitair BN

1 fixate
een --e inhouding/aftrek = un deduction fixate


forint ZN

1 forint


forma ZN

1 forma
pro -- = pro forma
een pro -- factuur = un factura pro forma
in optima -- = in optime forma


formaat ZN

1 formato
-- van een boek = formato de un libro
handzaam -- = formato practic
gangbaar -- = formato standard (E)
een staatsman van uitzonderlijk -- = un statista de statura exceptional


formaatwit ZN

1 lingoto


formaldehyde ZN

1 aldehyde formic, formaldehyde, methanal


formaline ZN

1 formalina, aldehyde formic


formaliseren WW

1 formalisar, normalisar, standardisar
de handelsbetrekkingen -- = formalisar/normalisar le relationes commercial
volgens een geformaliseerde methode te werk gaan = laborar/proceder/operar secundo un methodo formalisate/standardisate


formalisering ZN

1 formalisation, normalisation, standardisation


formalisme ZN

1 formalismo


formalist ZN

1 formalista


formalistisch BN

1 formalista, formalistic


formaliteit ZN

1 (ook JUR) formalitate
de nodige --en vervullen = complir le formalitates necessari
hieraan zijn allerlei --en verbonden = il ha varie formalitates attachate {sj} a isto
dit is zuiver een -- = isto es purmente un formalitate
niet meer dan een -- = mermente un formalitate


formaliter BW

1 formalmente, secundo le formas


formans ZN

1 affixo formative


formant ZN

1 (TAAL) (geluidsfrequentie) formante
2 (TAAL) (constituent) constituente
3 (TAAL) affixo


formateur ZN

1 formator, persona cargate de formar un governamento


formatie ZN

1 (vorming, samenstelling) formation, composition, constitution
dit woord heeft een afwijkende -- = iste parola es de formation divergente, iste parola ha un parola irregular
2 (wijze van opstelling) formation
3 (MIL) formation
paramilitaire -- = formation paramilitar
-- van 18 straaljagers = formation de 18 chassatores {sj} a reaction
in -- vliegen = volar in formation
4 (GEOL) formation
tertiaire -- = formation tertiari
geologische -- = formation geologic
sedimentaire en eruptieve --s = formationes sedimentari e eruptive


formatieberaad ZN

1 deliberation super le formation de un governamento/cabinetto


formatieonderhandelingen ZN MV

1 negotiationes super le formation de un governamento/cabinetto


formatieopdracht ZN

1 carga de formar un cabinetto/governamento


formatieplaats ZN

1 posto (de labor/de travalio), function permanente


formatiepoging ZN

1 tentativa de formation (de un governamento/cabinetto)


formatievliegen WW

1 volar in formation
het -- = volo in formation


formatievlucht ZN

1 volo in formation


formatteren WW

1 (DRUKK, COMP) formattar


formeel BN

1 formal
-- gebaar = formalitate
-- bevel = ordine formal
--e logica = logica formal
-- bewijs = proba/prova formal
--e procedure = procedura/procedimento formal
-- recht = derecto formal
--e nietigverklaring = nullification formal
overdreven -- = ceremoniose


formeel ZN

1 (BOUWK) cintra


formeerder ZN

1 formator, creator, autor


formeren WW

1 (vormen, samenstellen) formar, constituer, facer
een drietal -- = formar un trio
een kabinet/regering -- = formar/constituer un cabinetto/un governamento
opnieuw -- = reformar
2 (scheppen) crear, formar, facer
3 (geestelijk vormen) formar, educar
4 (MIL) formar
een carré -- = formar un quadrato


formering ZN

1 formation, creation, composition


formiaat ZN

1 formiato


formica ZN

1 formica


formica BN

1 de formica
een -- tafelblad = un plano de tabula de formica


formidabel BN

1 formidabile, multo grande, multo forte, enorme, colossal, tremende
een --e krijgsmacht = fortias formidabile
hij kan -- redeneren = ille rationa formidabilemente/tremendemente


formol ZN

1 formol


formolpastille ZN

1 pastilla de formol


formularium ZN

1 formulario


formule ZN

1 formula
een eigentijdse -- = un formula contemporan/moderne
de geijkte --s = le formulas usual/standard (E)
magische -- = formula magic
algebraïsche -- = formula algebric/algebraic
scheikundige/chemische -- = formula chimic
de -- van water is H2O = le formula del aqua es H2O
empirische -- = formula empiric
in een -- uitdrukken = exprimer in un formula
in een -- 1 rijden = conducer un Formula 1


formuleren WW

1 formular, enunciar
het -- = formulation, enunciation
het -- van een probleem = le formulation de un problema
een theorie -- = formular un theoria
een theorema -- = enunciar un theorema
zijn gedachten -- = formular su pensatas/pensamentos
iets uitdrukkelijk/expliciet -- = explicitar un cosa
ik zou het anders -- = io lo dicerea in un altere forma
2 (uiten) exprimer
de wens -- om = exprimer le desiro/desiderio de


formulering ZN

1 (het onder woorden brengen) formulation, enunciation
2 (bewoordingen) maniera de formular, formulation, enunciato, terminos, (schriftelijk) redaction


formulewagen ZN

1 auto(mobile) de Formula


formulier ZN

1 (stuk papier) formulario, schedula, scheda
een blanco -- = un formulario blanc
het voorgeschreven -- = le formulario appropriate
een -- invullen = plenar un formulario
2 (REL) formulario


formulierenboek ZN

1 formulario


formuliergebed ZN

1 precaria/oration liturgic


fornix cerebri ZN

1 trigono cerebral


fornuis ZN

1 furno
elektrisch -- = furno electric


fornuispijp ZN

1 tubo de furno


fornuisplaat ZN

1 placa de furno


fornuisrooster ZN

1 grillia de furno


forometer ZN

1 forometro


forometrie ZN

1 forometria


forometrisch BN

1 forometric


foronomie ZN

1 foronomia


fors BN

1 (stevig, zwaar) forte, solide, robuste
--e maatregel = mesura rigorose/drastic
een --e kerel = un typo robuste
-- ingrijpen = intervenir con rigor
2 (groot, niet te verwaarlozen) grande, importante, considerabile, substantial
een -- bedrag = un summa importante/considerabile/substantial


forsgebouwd BN

1 forte, robuste
een -- man = un homine robuste


forsheid ZN

1 fortia, robustessa, vigor


forsythia ZN

1 forsythia


fort ZN

1 fortalessa, forte, bastion
vliegend -- = fortalessa volante
een -- innemen = prender un forte
2 (sterkste zijde van persoon) forte


fortcommandant ZN

1 commandante de forte/de fortalessa


forte BW

1 (MUZ) forte


fortengordel ZN

1 cinctura/cincturon de fortes/de fortalessas


fortenlinie ZN

1 linea de fortes/de fortalessas


forte-pedaal ZN

1 pedal forte


forte-piano ZN

1 forte-piano


fortificatie ZN

1 (het fortificeren) fortification
2 (vestingwerk) forte, fortification


fortificeren WW

1 fortificar


fortissimo BW

1 (MUZ) fortissimo (I)


forto BW

1 (MUZ) forte


fortuin ZN

1 (geluk, voorspoed) fortuna, (voorspoed) prosperitate
zijn -- zoeken = cercar fortuna
zijn -- beproeven = probar/provar le fortuna
-- maken = esser prospere
2 (kapitaal) fortuna, capital, haber
iemand van -- = un persona ric
-- maken = facer fortuna
een -- waard zijn = valer un fortuna
het heeft me een -- gekost = illo me ha costate un fortuna
een -- vergaren = amassar un fortuna
groei van een -- = (ac)crescimento de un fortuna
3 (wisselvalligheid) fortuna
de speelbal der -- zijn = esser le joculo del fortuna
4 (FIG) (lot) fortuna
het rad van -- = le rota del fortuna


fortuinlijk BN

1 fortunate
--e zege = victoria fortunate
-- zijn = haber fortuna


fortuinswending ZN

1 cambiamento de fortuna


fortuinzoeker ZN

1 cercator de fortuna, aventurero


Fortuna ZN EIGN

1 Fortuna
Vrouwe -- = Dama Fortuna


forum ZN

1 foro
het -- der openbaarheid = le foro public
voor het -- van = ante le foro de
iets aan een -- van deskundigen voorleggen = submitter un cosa a un foro de expertos
in het -- zaten voor- en tegestanders van kernenergie = in le foro esseva defensores e opponentes de energia nuclear


forumdiscussie ZN

1 foro


forumgesprek ZN

1 foro


forumlid ZN

1 membro del foro


fosfaat ZN

1 phosphato


fosfaatbedding ZN

1 jacimento de phosphato


fosfaatfabriek ZN

1 fabrica de phosphato


fosfaatgesteente ZN

1 rocca phosphatate


fosfaathoudend BN

1 phosphatate


fosfaatmijn ZN

1 mina de phosphato


fosfaatreiniging ZN

1 elimination de phosphatos


fosfaatverbinding ZN

1 composito phosphatate


fosfaatvrij BN

1 sin phosphatos


fosfaatwinning ZN

1 extraction de phosphato


fosfatase ZN

1 phosphatase


fosfatisch BN

1 phosphatic


fosfaturie ZN

1 phosphaturia


fosfaturisch BN

1 phosphaturic


fosfeen ZN

1 phospheno


fosferigzuur ZN

1 acido phosphorose


fosfide ZN

1 phosphido, phosphuro


fosfiet ZN

1 phosphito


fosfine ZN

1 phosphina


fosfoproteïne ZN

1 phosphoproteina


fosfor ZN

1 phosphoro
witte -- = phosphoro blanc
rode -- = phosphoro rubie


fosforachtig BN

1 phosphoric


fosforbom ZN

1 bomba a/de phosphoro


fosforbrons ZN

1 bronzo phosphorose


fosfordamp ZN

1 vapor de phosphoro


fosforescentie ZN

1 phosphorescentia


fosforesceren WW

1 phosphorescer


fosforgranaat ZN

1 granata a/de phosphoro


fosforhoudend BN

1 phosphorose, phosphoric


fosforiet ZN

1 phosphorite


fosforigzuur ZN

1 acido phosphorose


fosforisch BN

1 phosphoric


fosforisme ZN

1 phosphorismo


fosforlucifer ZN

1 flammifero phosphoro/phosphoric


fosforolyse ZN

1 phosphorolyse (-ysis)


fosforoscoop ZN

1 phosphoroscopio


fosforpentoxyde ZN

1 phosphorpentoxydo, anhydrido phosphoric


fosforus ZN

1 Zie: fosfor


fosforvergiftiging ZN

1 invenenamento/intoxication phosphoric, phosphorismo
chronische -- = phosphorismo chronic


fosforwaterstof ZN

1 hydrogeno phosphorate, phosphuro de hydrogeno, phosphina


fosforylase ZN

1 phosphorylase


fosforyleren WW

1 phosphorylar


fosforylering ZN

1 phosphorylation


fosforzuur ZN

1 acido phosphoric


fosgeen(gas) ZN

1 phosgeno


fossiel BN

1 (overgebleven in versteende vorm) fossile, fossilisate
-- planten = plantas fossile
--e dieren = animales fossilisate
--e resten = restos fossile
--e brandstof = combustibile fossile
--e minerale hars = resina mineral fossile
2 (FIG) fossile, fossilisate
--e woorden = parolas fossilisate


fossiel ZN

1 (overblijfsel in versteende vorm) fossile
--en bevattend/houdend = fossilifere
--en houdende laag = strato fossilifere
--en uit het kwartair = fossiles del quaternario
levend -- = fossile vivente
vindplaats van --en = sito/jacimento fossilifere/de fossiles


fossielenjager ZN

1 cercator de fossiles


fossielenverzameling ZN

1 collection de fossiles


fossilisatie ZN

1 (het overgaan in fossiele toestand) fossilisation
2 (FIG) (verstarring) fossilisation
-- van denkbeelden = fossilisation de ideas


fossiliseren WW

1 (tot fossiel worden) fossilisar se
het -- = fossilisation
2 (FIG) (verstarren) fossilisar


fot ZN

1 (NAT) phot


fotisch BN

1 photic
--e zone = zona photic


fotisme ZN

1 photismo


foto ZN

1 photo(graphia)
een -- maken = prender/facer un photo
ik heb je op de -- gezet = io ha facite/prendite tu photo
een -- vergroten = aggrandir un photo
vergroting van een -- = aggrandimento de un photo


fotoalbum ZN

1 album a/de/pro photo(graphia)s


fotoarchief ZN

1 archivo photographic, phototheca


fotoartikelen ZN MV

1 accessorios photographic/de photographia


fotoautomaat ZN

1 distributor automatic de photo(graphia)s


fotobacterie ZN

1 photobacterio


fotobiologie ZN

1 photobiologia


fotoblad ZN

1 revista de fotographia


fotoboek ZN

1 libro de photo(graphia)s


fotobureau ZN

1 agentia photographic/de photographia


fotocamera ZN

1 camera, apparato photographic/de photographia/de photo


fotocatalyse ZN

1 photocatalyse (-ysis)


fotocel ZN

1 photocellula


fotoceramiek ZN

1 photoceramica


fotochemie ZN

1 photochimia


fotochemisch BN

1 photochimic
--e reactie = reaction photochimic


fotochromatisch BN

1 photochromatic


fotochromie ZN

1 photochromia


fotochromisch BN

1 photochromic
-- glas = vitro photochromic


fotochromisme ZN

1 photochromismo


fotoclub ZN

1 club (E) de photographos/de photographia


fotocollage ZN

1 photomontage


fotocollectie ZN

1 collection de photo(graphia)s


fotocopie ZN

1 photocopia, photostato


fotocopiëerapparaat ZN

1 photocopiator, photostato


fotocopiëren WW

1 photocopiar
een boek laten -- = facer photocopiar un libro


fotodetector ZN

1 photodetector, detector photoelectric


fotodienst ZN

1 servicio photographic


fotodiode ZN

1 photodiodo


fotodissociatie ZN

1 photodissociation


fotodynamisch BN

1 photodynamic


foto-elasticiteit ZN

1 photoelasticitate


foto-elektriciteit ZN

1 photoelectricitate


foto-elektrisch BN

1 photoelectric
--e cel = cellula photoelectric, photocellula
-- effect = effecto photoelectric
--e detector = detector photoelectric, photodetector


foto-elektron ZN

1 photoelectron


foto-elektronenspectroscopie ZN

1 spectroscopia photo-electronic


foto-element ZN

1 photoelemento


foto-emissie ZN

1 photoemission


foto-emulsie ZN

1 photoemulsion, emulsion photographic


fotofinish ZN

1 photofinish (E)


fotofobie ZN

1 photophobia


fotofoon BN

1 photophone


fotogalvanografie ZN

1 photogalvanographia


fotogeen BN

1 photogene, photogenic
--e bacteriën = bacterios photogene/photogenic


fotogeleider ZN

1 photoconductor


fotogeniek BN

1 photogenic, photogene
-- gezicht = visage photogenic


fotogeologie ZN

1 photogeologia


fotogeoloog ZN

1 photogeologo


fotogoniometer ZN

1 photogoniometro


fotograaf ZN

1 photographo


fotografeerverbod ZN

1 interdiction/prohibition de photograph(i)ar


fotograferen WW

1 photographar, prender un photo(graphia) de
het -- = photographia


fotografie ZN

1 (kunst) photographia
2 (foto) photo(graphia)


fotografiebedrijf ZN

1 interprisa de photographia


fotografisch BN

1 photographic
-- materiaal = material photographic
-- papier = papiro photographic
-- zetsel = composition photographic
--e reproduktie = reproduction photographic
--e emulsie = emulsion photographic, photoemulsion
--e plaat = placa photographic
--e densiteit = densitate photographic
--e film = film (E)/pellicula photographic
-- geheugen = memoria photographic
iets -- vastleggen = fixar alco photographicamente


fotogram ZN

1 photogramma


fotogram(men)archief ZN

1 archivo/collection de photogrammas


fotogrammetrie ZN

1 photogrammetria


fotogrammetrisch BN

1 photogrammetric


fotogravure ZN

1 photogravure (F), heliogravure (F)
boek dat versierd is met --s = libro ornate de photogravures/heliogravures


fotohandel ZN

1 boteca de photographia, boteca de articulos photographic


fotohandelaar ZN

1 photographo


fotoheliograaf ZN

1 photoheliographo


fotohoekje ZN MV

1 (tri)angulo adhesive (pro fixar photo(graphia)s in un album)


foto-ionisatie ZN

1 photoionisation


fotojournalist ZN

1 reporter (E) photographo, photojornalista


fotojournalistiek ZN

1 photojornalismo


fotokathode ZN

1 photocathodo


fotokopie ZN

1 Zie: fotocopie


fotokopieerapparaat ZN

1 Zie: fotocopieerapparaat


fotokopiëren WW

1 Zie: fotocopiëren


fotolamp ZN

1 lampa photographic


fotolijst ZN

1 quadro de photographia


fotolithograferen WW

1 photolithograph(i)ar


fotolithografie ZN

1 photolithographia


fotolithografisch BN

1 photolithographic


fotoluminescentie ZN

1 photoluminescentia


fotolyse ZN

1 photolyse (-ysis)


fotolytisch BN

1 photolytic
--e reductie = reduction photolytic


fotomagnetisme ZN

1 photomagnetismo


fotomasker ZN

1 photomasca
gemetalliseerd -- = photomasca metallisate
transparant -- = photomasca transparente


fotomateriaal ZN

1 material photographic


fotomaton ZN

1 Zie: fotoautomaat


fotomechanisch BN

1 photomechanic
-- procédé = photomechanica


fotometeoren ZN MV

1 photometeoros


fotometer ZN

1 photometro, lucimetro


fotometreren WW

1 photometrar


fotometrie ZN

1 photometria


fotometrisch BN

1 photometric


fotomicrografie ZN

1 photomicrographia


fotomodel ZN

1 modello photographic, photomodello


fotomontage ZN

1 photomontage


fotomorfose ZN

1 photomorphose (-osis)


fotomuseum ZN

1 museo de photo(graphia)s


foton ZN

1 photon


fotonastie ZN

1 photonastia


fotonegatief BN

1 (BIOL) (lichtschuw) photonegative


fotonenstraling ZN

1 radiation photonic


fotonica ZN

1 photonica


fotoniek ZN

1 photonica


foto-objectief ZN

1 objectivo photographic


foto-optisch BN

1 photo-optic
--e leeskop = testa de lectura photo-optic


fotopagina ZN

1 pagina de photo(graphia)s


fotopapier ZN

1 papiro photographic/sensibile


fotoperiode ZN

1 (PLANTK, BIOL) photoperiodo


fotoperiodiciteit ZN

1 (PLANTK, BIOL) photoperiodicitate, photoperiodismo


fotopersbureau ZN

1 agentia photographic


fotoreceptor ZN

1 photoreceptor


fotoreportage ZN

1 reportage photographic


fotoreporter ZN

1 reporter (E) photographo


fotoresist

1 photoresiste


fotorolletje ZN

1 rolo de pellicula (photographic)


fotoroman ZN

1 photoroman(ce)


fotosafari ZN

1 safari photo(graphic), photosafari


fotoscoop ZN

1 photoscopio


fotosensibilisatie ZN

1 photosensibilisation


fotosensibilisering ZN

1 photosensibilisation


fotosensibiliteit ZN

1 photosensibilitate, sensibilitate actinic/al lumine/al luce


fotoserie ZN

1 serie de photo(graphia)s


fotoserigrafie ZN

1 photoserigraphia


fotosfeer ZN

1 photosphera
mbt de -- = photospheric


fotosferisch BN

1 photospheric


fotostatisch BN

1 photostatic
--e herdruk = reimpression photostatic/photographic


fotostroom ZN

1 photocurrente


fotosynthese ZN

1 photosynthese (-esis), assimilation chlorophyllian/chlorophyllic


fotosynthetisch BN

1 photosynthetic


fototaxis ZN

1 phototaxis


fototechnisch BN

1 de technica photographic, phototechnic
--e dienst = servicio phototechnic, servicio technic de photographia


fototelegrafie ZN

1 telecopia, phototelegraphia


fototheek ZN

1 phototheca


fototheodoliet ZN

1 phototheodolite


fototherapeutisch BN

1 phototherapic


fototherapie ZN

1 phototherapia


fototijdschrift ZN

1 revista de photographia


fototoestel ZN

1 Zie: fotocamera


fototransistor ZN

1 phototransistor


fototroop BN

1 Zie: fototropisch


fototropie ZN

1 phototropia, phototropismo


fototropisch BN

1 phototropic
--e vloeistof = fluido phototropic


fototropisme ZN

1 phototropismo


fototypie ZN

1 phototypia, phototypographia
van de -- = phototypic, phototypographic


fototypografie ZN

1 typophotographia, photocomposition


fotovermenigvuldiger ZN

1 photomultiplicator


fotoverslaggever ZN

1 Zie: fotoreporter


fotoverzameling ZN

1 Zie: fotocollectie


fotovoltaïsch BN

1 photovoltaic
-- effect = effecto photovoltaic
--e cel = cellula photovoltaic


fotowedstrijd ZN

1 concurso photographic/de photo(graphia)


fotoweerstand ZN

1 photoresistentia


fotozaak ZN

1 boteca de photographia
naar de -- = ir al photographo


fotozetmachine ZN

1 photocompositor


fotozetten WW

1 photocomponer


fotozinkografie ZN

1 heliotypia


Foucaultpendel ZN

1 pendulo de Foucault


foudroyant BN

1 fulminante


fouilleren WW

1 perquirer le corpore/le bagages


fouillering ZN

1 perquisition del corpore/del bagages


fouilleur

1 s. excavator


foulard ZN

1 foulard (F)


fourneren WW

1 (GELDW) provider (fundos), procurar (fundos)
2 (verschaffen, voorzien) fornir, provider, procurar
3 (overleggen) presentar, submitter
stukken -- = presentar/submitter documentos


fournissement ZN

1 (bijbetaling) pagamento supplementari


fournituren ZN MV

1 merceria


fourniturenzaak ZN

1 magazin de mercerias, merceria


fout ZN

1 error, falta
kapitale -- = error/falta capital
kleine -- = error/falta legier
onherstelbare -- = error/falta irreparabile/irremediabile
opzettelijke -- = error intentional
noodlottige/rampzalige -- = error funeste
grammaticale -- = error grammatical
onvergeeflijke -- = error impardonabile
duidelijke -- = error evidente
menselijke -- = error human
(TENNIS) dubbele -- = falta duple/duplice
zonder --en schrijven = scriber sin faltas (de orthographia)
-- die men kan vermijden = error evitabile
een -- maken/begaan, in de -- gaan = committer un error
zijn --en goedmaken = corriger su errores
een -- bewimpelen = camouflar {oe} un falta
de ene -- op de andere stapelen = collectionar le errores
in de -- gaan = facer un falta
een -- in de constructie = un falta in le construction
een -- in de berekening = un miscalculation
in een oude -- vervallen = recader in un error
de vertaling wemelt van de --en = le errores pullula in le traduction
zonder --en schrijven = orthographiar correctemente
2 (gebrek) vitio, mancamento, defecto, defectuositate, menda, imperfection
zij -- is dat = su defecto es que
niemand is zonder --en = nemo es perfecte
iemand op zijn --en wijzen = indicar su defectos a un persona
vol --en = mendose


fout BN

1 (onjuist) erronee, incorrecte, inexacte, inaccurate
-- antwoord = responsa erronee/incorrecte
2 (heulend met de vijand)
zij waren -- in de oorlog = illes esseva con le inimico durante le guerra, illes collaborava con le nazis


foutdetectie ZN

1 detection de errores


foutenanalyse ZN

1 analyse (-ysis) de errores


foutencorrectie ZN

1 correction de errores


foutenmarge ZN

1 margine/coefficiente de error


foutenverspreiding ZN

1 propagation de errores


foutief BN

1 erronee, incorrecte, inexacte, inaccurate
--e berekening = calculo erronee
-- antwoord = responsa erronee/incorrecte
-- denken = pensar incorrectemente


foutloos BN

1 sin falta(s), sin error(es), sin defecto(s), correcte, perfecte, impeccabile
--e zin = phrase correcte
-- schrijven = scriber correctemente


foutmelder ZN

1 advertitor/annunciator de error


foutmelding ZN

1 (COMP) message de un error


foutparkeren WW

1 parcar/stationar in un loco interdicite/prohibite


foutschatting ZN

1 estimation de error


foutsignaal ZN

1 signal de error


foutslag ZN

1 (SPORT) falta, colpo fallite


fouttolerantie ZN

1 tolerantia de faltas


fovea centralis ZN

1 fovea


foxterrier ZN

1 fox(-terrier) (E)


foxtrot ZN

1 foxtrot (E)


foxtrotten WW

1 dansar/ballar le foxtrot (E)


foyer ZN

1 foyer (F)


fraai BN

1 belle, elegante
-- gedrukt = bellemente imprimite
het --e = beltate, elegantia
een --e tuin = un belle jardin
een --e carrière = un carriera successose
een weinig --e behandeling ondergaan = esser tractate de un maniera pauco/poco belle


fraaiheid ZN

1 beltate, elegantia


fractal ZN

1 fractal (E)


fractie ZN

1 (onderdeel, deeltje) fraction
in een -- van een seconde = in un fraction de secunda
de koersen brokkelden un -- af = le cursos se debilitava un fraction/un pauco/un poco
2 (SCHEI) fraction
3 (POL) fraction/gruppo parlamentari


fractieberaad ZN

1 consultation/discussion al interior de un fraction/gruppo parlamentari


fractiegenoot ZN

1 membro del mesme fraction/gruppo parlamentari


fractiel ZN

1 Zie: kwartiel


fractieleider ZN

1 chef (F)/leader (E) de un fraction/gruppo parlamentari


fractielid ZN

1 membro del fraction/gruppo parlamentari


fractieloze ZN

1 independente


fractievergadering ZN

1 reunion de fraction/gruppo parlamentari


fractievoorzitter ZN

1 presidente de un fraction/gruppo parlamentari


fractioneel BN

1 fractional, fractionari
--e verschillen = differentias fractional/fractionari


fractioneerbuis ZN

1 tubo de fractionamento


fractioneerkolf ZN

1 recipiente de fractionamento


fractioneren WW

1 (in fracties verdelen) fractionar
het -- = fractionamento
2 (SCHEI) fractionar, effectuar un distillation fractionate
gefractioneerde distillatie = distillation fractionate


fractuur ZN

1 (breuk) fractura, ruptura de un osso
enkelvoudige -- = fractura simple/simplice
2 (drukletter) littera gothic


fraenum ZN

1 freno


fragiel BN

1 fragile


fragiliteit ZN

1 fragilitate


fragment ZN

1 (gedeelte) fragmento, extracto, excerpto, passage, parte
in --en verdelen = fragmentar
verdeling in --en = fragmentation
--en uit de poëzie van Gorter = passages del poesia de Gorter
enkele --en van een nieuwe film vertonen = monstrar alicun fragmentos/extractos/excerptos de un nove film (E)
2 (brokstuk) fragmento, morsello


fragmentair BN

1 Zie: fragmentarisch


fragmentarisch BN

1 fragmentari, fragmentate
-- verslag = reporto fragmentari/fragmentate
--e overblijfselen = restos fragmentari


fragmentatie ZN

1 fragmentation


fragmentatiebom ZN

1 bomba a/de fragmentation


fragmentatiegranaat ZN

1 granata a/de fragmentation


fragmenteren WW

1 fragmentar, finder in fragmentos
het -- = fragmentation


fragmentering ZN

1 fragmentation


fraîcheur ZN

1 frescor


frak ZN

1 frac


framboesia ZN

1 frambesia


framboos ZN

1 (struik) frambesiero
2 (vrucht) frambese


frambozencompote ZN

1 compota de frambesas


frambozengelei ZN

1 gelea de frambeses


frambozenijs ZN

1 gelato al frambeses


frambozenjam ZN

1 confitura/confectura de frambeses


frambozenlimonade ZN

1 limonada de frambeses


frambozenpudding ZN

1 crema dulce al/con frambeses


frambozensap ZN

1 succo de frambeses


frambozensaus ZN

1 sauce (F) de frambeses


frambozensiroop ZN

1 sirop de frambeses


frambozenstruik ZN

1 frambesiero


frambozentaart ZN

1 torta/pastisseria al frambeses


frambozenteelt ZN

1 cultura/cultivation de frambeses


frambozenvla ZN

1 flan (F) al frambeses


frame ZN

1 armatura, chassis (F)
2 (van een fiets) quadro, (van een vliegtuig) fuselage
3 (grote lijnen, structuur) ossatura


framehoogte ZN

1 (van een fiets) altor del quadro


France (la)

1 s. Francia


franchement BW

1 francamente


franchise ZN

1 franchitia


franchising ZN

1 franchitia


Francisca ZN EIGN

1 Francisca


franciscaan ZN

1 franciscano, cordelero, conventual


franciscaans BN

1 franciscan
--e mystiek = mystica franciscan


franciscaner BN

1 franciscan


franciscanerklooster ZN

1 convento franciscan/de franciscanos


franciscanes ZN

1 franciscana


Franciscus, Frans ZN EIGN

1 Francisco


franciseren WW

1 francisar


francisering ZN

1 francisation


francium ZN

1 francium


franco BW

1 franc de porto, exempte de porto, franco
-- fabriek = franco fabrica
-- thuis = franco a domicilio
-- grens = franco frontiera
-- huis = franco domicilio


francofiel BN

1 francophile


francofiel ZN

1 francophilo


francofilie ZN

1 francophilia


francofobie ZN

1 francophobia


francofonie ZN

1 francophonia


francofoob BN

1 francophobe


francofoon BN

1 francophone


francoprijs ZN

1 precio franco


franc-tireur ZN

1 franc tirator


franje ZN

1 frangia
met --(s) versieren = ornamentar/bordar con frangia, frangiar
met -- versierd, van -- voorzien = frangiate
2 (zoom, rand) frangiatura


franjeachtig BN

1 (op franje gelijkend) frangiate
2 (BIOL) laciniate


franjegentiaan ZN

1 gentianella ciliate


franjepoot ZN

1 (DIERK) phalarope


franjezwam ZN

1 thelephora
gewone -- = thelephora terrestre
stinkende -- = thelephora palmate


frank BN

1 franc, sincer, honeste
--e man = homine franc
iemand -- de waarheid zeggen = dicer francamente le veritate a un persona
-- en vrij = libere como le aves


Frank ZN

1 franco


frank ZN

1 franco
Franse --en = francos francese
Belgische --en = francos belge
Zwitserse --en = francos suisse


frankeerkosten ZN

1 (costos de) porto, (costos de) francatura


frankeermachine ZN

1 machina a/de francar


frankeerwaarde ZN

1 valor de francatura


frankeerzegel ZN

1 timbro postal


Frankenland ZN EIGN

1 Franconia
bewoner van -- = franconiano


frankeren WW

1 francar
het -- = francatura
-- als brief = francar como littera
gefrankeerde brieven = litteras prepagate
onvoldoende gefrankeerd = insufficientemente prepagate


frankering ZN

1 porto, francatura
-- bij abonnement = porto pagate


frankeringskosten ZN MV

1 Zie: frankeerkosten


frankeringswijze ZN

1 maniera/modo de francatura


Frankfurter BN

1 de Frankfurt
-- worstje = frankfurter (D)


Frankisch BN

1 franc, francic, franconian
--e taal = lingua franc/francic
--e stammen = tribos franc
--e strijdbijl = francisca


frankkoers ZN

1 curso de cambio del franco


frankolijn ZN

1 francolin


Frankrijk ZN EIGN

1 Francia
Parijs is de hoofdstad van -- = Paris es le capital de Francia
leven als God in -- = viver como un rege


Frans ZN

1 (taal) francese, lingua francese
-- sprekend = francophone
een leraar -- = un inseniante de francese
daar is geen woord -- bij = isto es plus clar que le aqua, isto es toto clarissime


Frans BN

1 francese
--e taal = lingua francese
het --e consulaat = le consulato de Francia
het --e exemplaar van het verdrag = le version francese del accordo
--e gezindheid = francophilia
-- gezinde = francophilo


Frans-Belgisch BN

1 franco-belge


Frans-Canadees BN

1 franco-canadian


Frans-Duits BN

1 franco-german
--e oorlog = guerra franco-german


Fransgezind BN

1 francophile, profrancese


Frans-Italiaans BN

1 franco-italian
--e coproduktie = coproduction franco-italian


franskiljon ZN

1 flamingo profrancese


Fransman ZN

1 francese


Franssprekend BN

1 parlante francese, francophone
--e Canadees = canadiano francophone
het -- deel van België = le parte de Belgio/Belgica ubi on parla francese


Franssprekende ZN

1 francophono
de --n van Canada = le francophonos de Canada


Franstalig BN

1 (met het Frans als moedertaal) francophone
de --e wereld = le francophonia
2 (het Frans als hoofdtaal gebruikend) francophone
--e Canadees = canadiano francophone
3 (in het Frans gesteld) (in) (lingua) francese
het -- exemplaar van het verdrag = le version francese del tractato


frappant BN

1 (opvallend) remarcabile, conspicue, impressionante, saliente, (merkwaardig) curiose, (verbazingwekkend) surprendente
-- detail = detalio conspicue
hij lijkt -- op zijn moeder = ille resimila remarcabilemente a su matre


frapperen WW

1 surprender, impressionar


frase ZN

1 (idiomatische uitdrukking, volzin) phrase
de geijkte -- = le phrase obligate/usual
holle --n = frases (vacue/rhetoric), grandiloquentia, rhetorica
2 (MUZ) frase


fraseologie ZN

1 (woordkeus en zinsbouw eigen aan een bepaald taalgebruik) phraseologia
2 (gebruik van holle frasen) phraseologia


fraseren WW

1 (MUZ) phrasar


fraseur ZN

1 fanfaron


frater ZN

1 fratre


fraterniseren WW

1 fraternisar


fraterniteit ZN

1 fraternitate


fraterschool ZN

1 schola de fratres


fratricide ZN

1 fratricidio


fratrie ZN

1 phratria


frats ZN

1 (grimas) grimasse (F)
--en maken = facer grimasses
2 (koddig gebaar) gesto comic
3 (MV: grillen) capricios


fratsenmaker ZN

1 pantalon, clown (E) arlequin, paleasso, buffon


fratsenmakerij ZN

1 pantalonada, buffoneria


fraude ZN

1 fraude, (malversatie) malversation
een -- plegen = committer/perpetrar un fraude, fraudar


fraudebestendig BN

1 resistente a fraude, a proba/prova de fraude
-- paspoort = passaporto a proba de fraude


fraudebestendigheid ZN

1 resistentia a fraude


fraudebestrijding ZN

1 lucta contra fraude


fraudegeval ZN

1 caso de fraude


fraudegevoelig ZN

1 non resistente a fraude


frauderen WW

1 fraudar, committer/perpetrar fraude
--de employés = empleatos fraudulente


fraudeur ZN

1 fraudator, defraudator


fraudeverzekering ZN

1 assecurantia contra fraude


frauduleus BN

1 fraudulente
-- bankroet = bancarupta fraudulente
bij --e invoer/uitvoer = in caso de contrabando


Fraunhofer-diffractie ZN

1 diffraction de Fraunhofer


freak ZN

1 fan (E), (fanaat) fanatico
2 (gebruiker van hard drugs) freak (E), drogato


freatisch BN

1 phreatic
--e zone = zona phreatic
--e kringloop = cyclo phreatic
-- water = aqua phreatic
-- oppervlak = superfacie phreatic
-- vlak = nivello phreatic
--e waterstand = nivello de aqua phreatic


freatologie ZN

1 phreatologia


freatologisch BN

1 freatologic


Frederik ZN EIGN

1 Frederico


free-kick ZN

1 colpo franc/libere


free-lance BN

1 free-lance (E), independente, occasional
-- medewerker = collaborator independente/occasional/free-lance
hij werkt -- voor de krant = ille labora/travalia free-lance pro le jornal


free-lancer ZN

1 (persona qui labora) free-lance (E), collaborator independente/occasional/free-lance


frees ZN

1 fresa
fijntandige -- = fresa a dentatura fin


freesautomaat ZN

1 fresatrice automatic


freesbank ZN

1 banco de fresa


freesboor ZN

1 forator a/de fresar, fresa


freesgereedschap ZN

1 utensiles a/de fresar


freesmachine ZN

1 machina a/de fresar, fresatrice
horizontale -- = fresatrice horizontal
verticale -- = fresatrice vertical


freesmal ZN

1 modulo de fresa


freesmes ZN

1 cultello a/de fresar


freesvijl ZN

1 lima a/de fresar


freeswerk ZN

1 fresatura


freeszaag ZN

1 serra a/de fresar


free-trade ZN

1 mercato libere


freetrader ZN

1 partitario del mercato libere


freewheel ZN

1 (van fiets) rota libere


freewheelen WW

1 ir in/a rota libere


freewheelend BW

1 sin pedalar


fregat(schip) ZN

1 fregata


fregatkapitein ZN

1 capitano de fregata


fregatvogel ZN

1 fregata


Freinetonderwijs ZN

1 methodo (de inseniamento) Freinet


frêle BN

1 fragile, delicate


fremitus ZN

1 fremito


frenalgie ZN

1 phrenalgia


frenesie ZN

1 phrenesia


frenetiek BN

1 phrenetic


frenitis ZN

1 phrenitis


frenograaf ZN

1 phrenographo


frenologie ZN

1 phrenologia


frenologisch BN

1 phrenologic
--e onderzoekingen = investigationes phrenologic


frenoloog ZN

1 phrenologo, phrenologista


frenopathie ZN

1 phrenopathia


frenopathisch BN

1 phrenopathic


freon ZN

1 freon


frequent BN

1 frequente


frequentatief BN

1 frequentative, iterative
--e betekenis = senso frequentative
-- werkwoord = verbo frequentative/iterative, frequentativo, iterativo
-- voorvoegsel = prefixo frequentative/iterative
-- achtervoegsel = suffixo frequentative/iterative


frequentatief ZN

1 (TAAL) frequentativo, iterativo, verbo frequentative/iterative


frequenteren WW

1 frequentar
het -- = frequentation


frequentie ZN

1 (ook NAT, MED) frequentia
hoge -- = alte frequentia
cumulatieve -- = frequentia cumulative
cyclische -- = frequentia cyclic
relatieve -- = frequentia relative
-- van de hartslag = frequentia cardiac/del pulso
-- van de ademhalingsbewegingen = frequentia respiratori
uit de -- van zijn bezoeken kun je afleiden dat = ab le frequentia de su visitas on pote inferer/deducer que


frequentieband ZN

1 banda de frequentias


frequentiebereik ZN

1 gamma de frequentia


frequentiecijfer ZN

1 cifra/numero de frequentia


frequentiekarakteristiek ZN

1 characteristica frequential


frequentiekromme ZN

1 curva de frequentia


frequentielijst ZN

1 lista de frequentia


frequentiemeter ZN

1 frequentimetro


frequentiemodulatie, F.M. ZN

1 modulation del frequentia


frequentieomvormer ZN

1 convertitor de frequentia


frequentieomzetter ZN

1 Zie: frequentieomvormer


frequentieschaal ZN

1 scala de frequentia


frequentieschommelingen ZN MV

1 variationes de frequentia


frequentiespectrum ZN

1 spectro de frequentias


frequentiestabilisatie ZN

1 stabilisation de frequentia


frequentieverdeling ZN

1 division/distribution del frequentia


frequentieverhouding ZN

1 relation de frequentia


frequentieverschil ZN

1 differentia de frequentia


fresco ZN

1 fresco, pictura al fresco
al/in -- schilderen = pinger al fresco
schilder van fresco's = freschista


frescokunst ZN

1 arte del fresco


frescoschilder ZN

1 pictor de frescos, freschista


frescoschilderen WW

1 pinger al fresco


frescoschildering ZN

1 pictura al fresco


frescoschilderkunst ZN

1 pictura al fresco


fresen WW

1 fresar
iemand die freest = fresator


freser ZN

1 fresator


fresia ZN

1 freesia


Fresnel-diffractie ZN

1 diffraction de Fresnel


fresquist ZN

1 Zie: frescoschilder


fret ZN

1 (dier) furetto


fretten WW

1 chassar {sj} con furetto, furettar


frettenjacht ZN

1 chassa {sj} con furetto


freudiaan ZN

1 freudiano


freudiaans BN

1 freudian
--e vergissing/verspreking = lapsus freudian


freudisme ZN

1 freudismo


freule ZN

1 damisella


frezen WW

1 fresar


frezer ZN

1 fresator


fricandeau ZN

1 fricandeau (F)


fricassee ZN

1 fricassee (F)
-- maken van = fricassar, fricassear


fricatief ZN

1 consonante fricative, fricativa


frictie ZN

1 (wrijving) friction
economische -- = friction economic
2 (onenigheid) friction


frictiekalander ZN

1 calandra a/de friction


frictiekoppeling ZN

1 accopulamento a/de friction


frictieplaat ZN

1 disco a/de friction


frictierad ZN

1 rota a/de friction


frictierol ZN

1 rolo a/de friction


frictieschijf ZN

1 Zie: frictieplaat


frictiewerkloosheid ZN

1 disoccupation frictional


friction ZN

1 (hoofdwassing) friction
2 (haarwater) friction, lotion


frictioneel BN

1 frictional
--e werkloosheid = disoccupation frictional


frictioneren WW

1 (met een friction behandelen) frictionar


fries ZN

1 friso


Fries ZN

1 (persoon) frison
2 (taal) frison


Fries BN

1 frison
--e klok = pendula frison
de --e klei = le argilla frison


Friesland ZN EIGN

1 Frisia


friet, frieten ZN

1 patatas frite, chips (E)


frieten ZN MV

1 Zie: frites


frietkraam ZN

1 barraca/stand (E) de patatas frite


frietsnijder ZN

1 apparato pro trenchar {sj}/taliar le patatas


friettent ZN

1 Zie: frietkraam


Friezin ZN

1 frisona


frigidaire ZN

1 refrigerator


frigidarium ZN

1 frigidario


frigide BN

1 frigide


frigiditeit ZN

1 frigiditate, anaphrodisia


frigorie ZN

1 frigoria


frijnen WW

1 cisellar


frijner ZN

1 cisellator


frijnhamer ZN

1 martello a/de cisellar


frik ZN

1 inseniante/institutor pedante


frikadel ZN

1 fricadella


frikkerig BN

1 pedante


frikkerigheid ZN

1 pedanteria


frimaire ZN

1 frimario


fris BN

1 fresc
--se kleuren = colores fresc
--se lucht = aere fresc, fresco
--se bries = brisa fresc
--se adem = halito fresc
zich -- voelen = sentir se fresc
het ruikt hier niet -- = il non ole ben hic
een --se neus halen = prender le fresco
met --se moed = con renovate energia
-- van de lever = sin ambages


fris ZN

1 Zie: frisdrank


frisbee ZN

1 frisbee (E)


frisbeeën WW

1 jocar al frisbee (E)


frisdrank ZN

1 bibita refrescante/gasose, limonada


frisdrankenfabriek ZN

1 fabrica de bibitas refrescante/gasose


frisee ZN

1 endivia crisp


friseerijzer ZN

1 ferro a/de crispar


friseermantel ZN

1 cappa de pectinatura


friseertang ZN

1 Zie: friseerijzer


friseren WW

1 crispar


frisheid ZN

1 (koelte) frescor
-- van de nacht = frescor nocturne
2 (versheid) frescor
zijn -- verliezen = perder su frescor


frisicus ZN

1 frisista


frisisme ZN

1 frisismo


frisist ZN

1 frisista


frisjes BN

1 bastante fresc


friste ZN

1 frescor


frisuur ZN

1 Zie: kapsel


friteren WW

1 Zie: frituren


frites ZN MV

1 patatas frite, chips (E)


friteuse ZN

1 Zie: frituurpan


frituren WW

1 frir, friger
het -- = fritura


frituur ZN

1 fritura


frituurmand ZN

1 corbe (metallic) a/de fritura


frituurpan ZN

1 casserola a/de fritura


frituurspaan ZN

1 scumatoria a/de fritura


frituurvet ZN

1 oleo a/de fritura/pro frir/pro friger


frivoliteit ZN

1 frivolitate


frivool BN

1 frivole


fröbelen WW

1 facer labores/travalios manual secundo le systema Fröbel


fröbelmethode ZN

1 methodo Fröbel


fröbelschool ZN

1 schola Fröbel


frommelen WW

1 arrugar, corrugar


frommelig BN

1 arrugate, corrugate


fronde ZN

1 partito/faction de opposition, fronde


frondeel ZN

1 frontal


fronderen WW

1 opponer, revoltar


frons ZN

1 (rimpel) ruga
2 (plooi) plica


fronsen WW

1 rugar, arrugar, corrugar
het voorhoofd -- = rugar/arrugar/corrugar le fronte
de wenkbrauwen -- = rugar/arrugar/corrugar le supercilios


fronsing ZN

1 corrugation
-- van het voorhoofd = corrugation del fronte


front ZN

1 (voorkant) fronte, (van gebouw OOK) faciada
het -- van de auto was beschadigd = le fronte del auto(mobile) ha essite damnificate
2 (MIL) (voorste gevechtslinie) fronte (de battalia)
westelijk -- = fronte occidental
oostelijk -- = fronte oriental
naar het -- gaan = partir al fronte
aan het -- sneuvelen = cader/morir al fronte
winnen op alle --en = ganiar/esser victoriose a tote le frontes
3 (MIL) (eerste gelid van een troepenafdeling) fronte
-- maken = facer/formar un fronte
voor het -- van de troepen = in fronte del truppas
één -- vormen = facer fronte unic
4 (partij, beweging) fronte
5 (METEO) fronte
het passeren van een -- = le passage de un fronte


front(je) ZN

1 plastron (F)


frontaal BN

1 frontal
--e aanval = attacco frontal
-- aanvallen = attaccar frontalmente
--e botsing = collision frontal
--e luidspreker = altoparlator frontal
2 (METEO) frontal
--e zone = zona frontal
--e storing = perturbation frontal


frontaal ZN

1 (frontstuk) frontal


frontaanval ZN

1 attacco frontal/de fronte


frontbatterij ZN

1 batteria de fronte


frontbeweging ZN

1 movimento frontal/de fronte


frontbreedte ZN

1 largor del fronte


frontbui ZN

1 fronte pluviose


frontcorrectie ZN

1 rectification del fronte


frontdienst ZN

1 servicio al fronte


frontervaring ZN

1 experientia del fronte


frontispice ZN

1 frontispicio


frontispies ZN

1 Zie: frontispice


frontlengte ZN

1 longor del fronte


frontlijn ZN

1 linea de fronte, fronte de battalia


frontlinie ZN

1 Zie: frontlijn


frontloge ZN

1 loge (F)/logia frontal


frontmuur ZN

1 muro frontal, faciada


frontogenese ZN

1 (METEO) frontogenese (-esis)


fronton ZN

1 fronton, tympano


frontpagina ZN

1 prime pagina


frontpassage ZN

1 passage de un fronte


frontplaat ZN

1 placa frontal/de fronte


frontregen ZN

1 pluvia frontal


frontsector ZN

1 sector de fronte


frontsoldaat ZN

1 soldato del fronte/del prime linea, combattente
oude -- = veterano


frontstuk ZN

1 frontal


frontverandering ZN

1 (MIL) cambio de fronte


frontvorming ZN

1 (METEO) formation de un fronte
2 (POL) formation de un fronte


frontwijziging ZN

1 Zie: frontverandering


frotteerborstel ZN

1 brossa a/de fricar


frotteren WW

1 fricar


frou-frou ZN

1 frufru


Fructidor ZN

1 fructidor


fructifiëren WW

1 fructificar


fructivoor BN

1 fructivore, frugivore


fructivoor ZN

1 fructivoro, frugivoro


fructose ZN

1 fructosa, levulosa


fructuarius ZN

1 usufructuario


frugaal BN

1 frugal


frugaliteit ZN

1 frugalitate


fruit ZN

1 fructos
onbespoten -- = fructos non tractate (de insecticidas/germicidas), fructos procedente de culturas biologic
vers -- = fructos fresc
mand met -- = corbe de fructos


fruitafval ZN

1 detritos de fructos


fruitareaal ZN

1 area plantate de arbores fructifere/fructal


fruitbedrijf ZN

1 interprisa de fructicultura


fruitben ZN

1 corbe de fructos


fruitboom ZN

1 arbore fructifere/fructal


fruitcocktail ZN

1 cocktail (E) de fructos


fruitconsumptie ZN

1 consumo/consumption de fructos


fruitcorso ZN

1 parada de fructos


fruitdieet ZN

1 dieta de fructos


fruitdief ZN

1 fur de fructos


fruiten WW

1 frir/friger legiermente, subfrir, subfriger
uien -- = frir cibollas legiermente


fruiteter ZN

1 mangiator de fructos


fruitexporteur ZN

1 exportator de fructos


fruithandel ZN

1 (handel in fruit) commercio de fructos
2 (fruitwinkel) Zie: fruitwinkel


fruithandelaar ZN

1 mercante/commerciante de fructos, fructero


fruitig BN

1 con gusto/sapor de fructos


fruitimport ZN

1 importation de fructos


fruitimporteur ZN

1 importator de fructos


fruitjaar ZN

1
een goed -- = un bon anno de fructos


fruitkar ZN

1 carro de fructos


fruitkelder ZN

1 fructiero


fruitkoopman ZN

1 venditor de fructos, fructero


fruitkraampje ZN

1 Zie: fruitstalletje


fruitkuur ZN

1 dieta de fructos


fruitkweker ZN

1 fructicultor, pomicultor


fruitkwekerij ZN

1 (het kweken van fruit) cultura de fructos, fructicultura, pomicultura
2 (bedrijf) interprisa de fructicultura


fruitmand ZN

1 corbe/corbata de fructos


fruitmarkt ZN

1 mercato de fructos


fruitmes ZN

1 cultello a/de fructos


fruitoogst ZN

1 recolta de fructos


fruitproduktie ZN

1 production de fructos


fruitsalade ZN

1 salata de fructos


fruitsap ZN

1 succo de fructos
-- indikken = concentrar succo de fructos


fruitschaal ZN

1 cuppa a/de fructos


fruitschilder ZN

1 pictor de fructos


fruitschotel ZN

1 platto de fructos


fruitschuur ZN

1 fructiero


fruits de mer ZN

1 fructos del mar


fruitsmaak ZN

1 gusto/sapor de fructos


fruitsoort ZN

1 sorta de fructo


fruitstalletje ZN

1 stand (E) de fructos


fruitstuk ZN

1 pictura de fructos


fruitteelt ZN

1 Zie: fruitkwekerij-1


fruitteeltbedrijf ZN

1 Zie: fruitbedrijf


fruitteler ZN

1 Zie: fruitkweker


fruittuin ZN

1 jardin de fructos


fruitveiling ZN

1 vendita public/auction de fructos


fruitventer ZN

1 venditor de fructos, fructero ambulante


fruitverkoper ZN

1 venditor de fructos, fructero


fruitverwerking ZN

1 tractamento de fructos


fruitvlieg ZN

1 musca de fructos


fruitvrouw ZN

1 venditrice/venditora de fructos, fructera


fruitwinkel ZN

1 boteca/magazin/commercio de fructos, fructeria


fruitzaak ZN

1 Zie: fruitwinkel


fruitzolder ZN

1 fructiero


frunniken WW

1 Zie: frommelen


frustraat ZN

1 persona frustrate


frustratie ZN

1 frustration
sexuele --s = frustrationes sexual
gevoel van -- = senso de frustration


frustratoir BN

1 frustratori


frustreren WW

1 frustrar
het -- = frustration
dat werkt --d = isto es frustrante
gefrustreerd raken = frustrar se


Frygië ZN EIGN

1 Phrygia


Frygiër ZN

1 phrygio


Frygisch BN

1 phrygie
--e muts = bonetto phrygie


f-sleutel ZN

1 clave de f/fa


ftaalzuur ZN

1 acido phtalic


ftalaat ZN

1 phtalato


ftaleïne ZN

1 phtaleina


ftalocyanine ZN

1 phtalocyanina


ftisis ZN

1 phthisis


ftisisch BN

1 phthisic


fuchsia ZN

1 fuchsia


fuchsiet ZN

1 (MIN) fuchsite


fuchsine ZN

1 fuchsina


fuga ZN

1 fuga
dubbele -- = fuga duple
-- in tegengestelde zin = contrafuga


fugatisch BN

1 fugate


fugato ZN

1 (MUZ) fugato


fugitief BN

1 fugitive


fuif ZN

1 festa
een -- houden/geven = dar un festa


fuifnummer ZN

1 festeator


fuik ZN

1 nassa (de pisca)
een -- uitzetten = poner un nassa
een -- lichten = levar/vacuar un nassa


fuikgaren ZN

1 filo de nassas


fuiknet ZN

1 Zie: fuik


fuiven WW

1 festear, facer festa


fulguratie ZN

1 fulguration


fulguriet ZN

1 fulgurite


full speed BW

1 a tote velocitate


fulltimebaan ZN

1 empleo a plen tempore/a tempore complete


fulltimebetrekking ZN

1 Zie: fulltimebaan


fulltimefunctie ZN

1 Zie: fulltimebaan


fulltimer ZN

1 empleato a plen tempore/a tempore complete


fulminaat ZN

1 fulminato


fulminant BN

1 fulminante, fulminatori


fulmineren WW

1 fulminar
tegen iemand -- = fulminar contra un persona
iemand die -- = fulminator


fumaarzuur ZN

1 acido fumaric


fumaraat ZN

1 fumarato


fumarole ZN

1 fumarola


fumigatie ZN

1 fumigation


fumigeerapparaat ZN

1 apparato fumigatori/de fumigation, fumigator


fumigeren WW

1 fumigar


functie ZN

1 (TAAL, BIOL, etc.) function
-- van een orgaan = function de un organo
-- van het hart = function del corde
-- van een condensator = function de un condensator
animale --s = functiones animal
organische --s = functiones organic
een -- hebbend = functional
2 (WISK) function
x is een -- van y = x es un function de y
algebraische -- = function algebraic/algebric
analytische -- = function analytic
lineaire -- = function linear
elliptische -- = function elliptic
exponentiële -- = function exponential
circulaire -- = function circular
periodieke -- = function periodic
afgeleide -- = function derivate
harmonische -- = function harmonic
even -- = function par
3 (ambt, baan) function, empleo, posto, officio, position
-- van Secretaris Generaal van de U.M.I. = posto de Secretario General del U.M.I.
tijdelijke -- = empleo temporari
in -- treden = entrar in function
wetgevende -- = function legislative
in -- zijn = funger
een -- bekleden = occupar un function
iemand van zijn -- ontheffen = relevar un persona de su function
in -- herstellen = reinstallar, reintegrar
herstel in -- = reinstallation, reintegration


functieaanduiding ZN

1 indication de un function


functieanalyse ZN

1 analyse (-ysis) de un function


functiebeoordeling ZN

1 evalutation de un function


functiebeschrijving ZN

1 description de un function


functiecapaciteit ZN

1 capacitate functional


functieclassificatie ZN

1 classification functional


functiecomplexiteit ZN

1 complexitate functional


functiediagram ZN

1 diagramma functional


functie-eisen ZN MV

1 exigentias pro un function


functiegroep ZN

1 gruppo de functiones


functieleer ZN

1 theoria del functiones


functieomschrijving ZN

1 description del function(es)


functiepsychologie ZN

1 psychologia functional


functiestoornis ZN

1 (MED) dysfunction


functietheorie ZN

1 Zie: functieleer


functievergelijking ZN

1 equation functional


functieverlies ZN

1 perdita de function


functieverschil ZN

1 differentia de function


functiewaardering ZN

1 Zie: functiebeoordeling


functiewoord ZN

1 parola functional


functionaalanalyse ZN

1 analyse (-ysis) functional


functionaalrekening ZN

1 calculo functional


functionaaltransformatie ZN

1 transformation functional


functionaalvergelijking ZN

1 equation functional


functionalisme ZN

1 functionalismo
-- van Le Cor-busier = functionalismo de Le Corbusier


functionalist ZN

1 functionalista


functionalistisch BN

1 functionalista


functionaliteit ZN

1 functionalitate, character functional
-- van een ge-bouw = functionalitate de un edificio
-- van een orgaan = functionalitate de un organo
-- van een schema = functionalitate de un schema


functionaris ZN

1 functionario, official
de tegenwoordige -- = le functionario actual/presente


functioneel BN

1 (een functie/een taak hebbend) functional
die balken zijn niet -- = iste trabes/traves non es functional
--e meubels = mobiles functional
2 (TAAL, WISK, etc.) functional
--e grammatica = grammatica functional
--e taalkunde/taalwetenschap/linguïstiek = linguistica functional
--e schaalvergroting = ampliation del functiones, incremento functional
3 (TAAL) (distinctief) pertinente
4
-- analfabeet = analphabetico functional


functioneren WW

1 (werken) functionar, laborar
de ontsteking van de motor functioneert slecht = le ignition del motor functiona mal
het -- van een motor = le functionamento de un motor
de nieren functioneren normaal = le renes functiona normalmente
2 (in functie zijn) functionar, ager
-- als secretaris = ager como secretario
-- als kantoor = functionar como officio


functionering ZN

1 functionamento


fundament ZN

1 (BOUWK) (fundering) fundation, fundo, basamento, base, substructura
de --en leggen voor = mitter/poner le fundamentos de
2 (FIG) (grondslag) fundamento, base
de --en van de welvaartstaat = le fundamentos del stato del benesser


fundamentalisme ZN

1 fundamentalismo


fundamentalist ZN

1 fundamentalista


fundamentalistisch BN

1 fundamentalista


fundamenteel BN

1 fundamental, basic, crucial, essential, primordial
--e begrippen = notiones/conceptios fundamental/basic/essential
van -- belang zijn voor = esser de importantia fundamental/vital pro
-- onderzoek = reserca fundamental/basic
--e kritiek = critica fundamental
--e wet = lege fundamental
--e kwestie = question fundamental
wij verschillen -- van mening = nostre vistas es radicalmente opposite


fundatie ZN

1 fundation


fundatiebalk ZN

1 trabe/trave de fundation


fundatiebout ZN

1 bulon de fundation


funderen WW

1 (ook FIG) fundar
een huis op palen -- = fundar un casa super palos
een standpunt theoretisch -- = fundar un puncto de vista theoricamente
die voorstelling is nergens op gefundeerd = iste notion es completemente sin fundamento


fundering ZN

1 (grondslag) (ook FIG) fundation, base
2 (BOUWK) fundation, fundo, substructura
kunstmatige -- = fundation artificial
het bezwijken van de -- = le ruptura del fundation
de -- aanbrengen = substruer


funderingsbout ZN

1 bulon de fundation


funderingsdrain ZN

1 drain (E) del fundation


funderingslaag ZN

1 strato de fundation


funderingsmuur ZN

1 muro de fundation


funderingspaal ZN

1 palo/poste de fundation


funderingsplaat ZN

1 placa de fundation


funderingsplan ZN

1 plano del fundation


funderingsput ZN

1 fossa/puteo de fundation


funderingssleuf ZN

1 trenchea {sj} de fundation


fundus ZN

1 fundo


funerair BN

1 funerari
--e poëzie = poesia funerari


funerarium ZN

1 Zie: rouwcentrum


funest BN

1 funeste, fatal, nefaste, fatidic, calamitose, perniciose, disastrose, catastrophal
--e gevolgen = consequentias fatal
een --e invloed hebben = haber un influentia funeste


fungeren WW

1 funger, exercer le function de
deze woordgroep fungeert als onderwerp = iste gruppo de parolas funge como subjecto


fungibel BN

1 fungibile, intercambiabile


fungibiliteit ZN

1 fungibilitate, intercambiabilitate


fungicide BN

1 fungicida


fungivoor BN

1 fungivore


fungivoor ZN

1 fungivoro


fungoïd BN

1 fungiforme


fungologie ZN

1 fungologia


fungoloog ZN

1 fungologo, fungologista


fungus ZN

1 fungo


funiculair ZN

1 funicular


funk ZN

1 (MUZ) funk (E)


funkrock ZN

1 funkrock (E)


furfurol ZN

1 furfurol


Furie ZN EIGN

1 Furia


furie ZN

1 (razernij) furia
2 (feeks, helleveeg) furia


furieus BN

1 furiose


furiositeit ZN

1 furiositate


furioso BW

1 (MUZ) furioso (I)


furol ZN

1 Zie: furfurol


furore ZN

1 furor
-- maken = facer/causar furor
die rockgroep maakt -- = iste gruppo rock (E) face furor


furunculose ZN

1 furunculose (-osis)


furunkel ZN

1 furunculo


furunkuleus BN

1 furunculose
-- abces = abscesso furunculose


fusain ZN

1 Zie: houtskoolschets


fuselage ZN

1 fuselage


fuselier ZN

1 fusilero


fuseren WW

1 (samengaan van bedrijven, etc.) fusionar
2 (NAT) fusionar
waterstofkernen fuseren bij zeer hoge temperaturen = nucleos de hydrogeno fusiona a multo alte temperaturas


fusie ZN

1 (het samengaan) fusion, (NAT) fusion
-- van bedrijven = fusion de interprisas
een -- aangaan = fusionar
de -- van waterstofkernen = le fusion de nucleos de hydrogeno


fusiegolf ZN

1 unda de fusiones


fusieovereenkomst ZN

1 accordo de fusion


fusieplan ZN

1 plano de fusion


fusiereactor ZN

1 reactor a fusion


fusievoorwaarden ZN MV

1 conditiones de fusion


fusiform BN

1 fusiforme, fuselate


fusillade ZN

1 fusilada


fusilleren WW

1 fusilar
het -- = fusilada


fusillering ZN

1 fusilada


fusioneren WW

1 fusionar


fusionisme ZN

1 fusionismo


fusionist ZN

1 fusionista


fusionistisch BN

1 fusionista, fusionistic
--e politiek = politica fusionista
--e tendensen = tendentias fusionistic


fust ZN

1 barril, barrica, botte, tonna, tonnello
-- wijn = barril/botte de vino
een -- aanslaan = aperir un barril
op -- doen = imbarrilar


fustanella ZN

1 fustanella


fustein ZN

1 fustanio


fusteinwever ZN

1 fustaniero


fustsmaak ZN

1 gusto de barril


fut ZN

1 fortia, energia, vitalitate, vigor
geen -- hebben om iets te doen = non haber le fortia/energia pro facer un cosa


futiel BN

1 futile, insignificante, trivial, de pauc/poc importantia


futiliteit ZN

1 futilitate, insignificantia, bagatella
zich verliezen in --en = perder se in futilitates


futloos BN

1 sin fortia, sin energia, sin vigor, inerte, amorphe, indolente, apathic, languide, lymphatic, languorose, exsangue
-- zijn = languer


futloosheid ZN

1 manco/mancantia/absentia de fortia/energia/vigor, indolentia, inertia, apathia, lymphatismo


futurisme ZN

1 futurismo


futurist ZN

1 futurista


futuristisch BN

1 futurista, futuristic
--e schilder = pictor futurista
--e kunst = arte futurista
--e literatuur = litteratura futurista


futurologie ZN

1 futurologia


futurologisch BN

1 futurologic


futuroloog ZN

1 futurologo, futurologista


futurum ZN

1 futuro


fuut ZN

1 podiceps cristate


fylacterion ZN

1 phylacterio


fylactisch BN

1 phylactic


fyletisch BN

1 phyletic


fylliet ZN

1 phyllite


fyllodium ZN

1 phyllodio


fylloxera ZN

1 phylloxera


fylogenese ZN

1 phylogenese (-esis), phylogenia, cladismo


fylogenetica ZN

1 phylogenetica


fylogeneticus ZN

1 phylogenista


fylogenetisch BN

1 phyletic, phylogenetic


fylogenie ZN

1 (fylogenese) phylogenia, phylogenese (-esis)
2 (wetenschap) phylogenia


fylum ZN

1 (BIOL) phylo


fysica ZN

1 physica
zuivere -- = physica pur
experimentele -- = physica experimental


fysicalisme ZN

1 physicalismo
aanhanger van het -- = physicalista


fysico-chemicus ZN

1 physicochimico


fysico-chemisch BN

1 physicochimic


fysico-mathematisch BN

1 physicomathematic


fysicus ZN

1 physico


fysiek BN

1 (van/volgens de natuur) physic
dat is -- onmogelijk = isto es physicamente impossibile
2 (lichamelijk) physic, corporal
--e conditie = condition physic


fysiocraat ZN

1 physiocrate


fysiocratie ZN

1 physiocratia


fysiocratisch BN

1 physiocratic
--e school = schola physiocratic


fysiocratisme ZN

1 physiocratia


fysiognomiek ZN

1 physiognomia, physiognomonia


fysiognomisch BN

1 physiognomic, physiognomonic


fysiografie ZN

1 physiographia


fysiografisch BN

1 physiographic
--e begrenzing = demarcation physiographic


fysiologie ZN

1 physiologia
algemene -- = physiologia general
vergelijkende -- = physiologia comparate
pathologische -- = physiologia pathologic


fysiologisch BN

1 physiologic
--e verschijnselen = phenomenos physiologic
--e wetten = leges physiologic
--e zoutoplossing = solution salin physiologic


fysioloog ZN

1 physiologo, physiologista


fysionomie ZN

1 physionomia


fysionomist ZN

1 physionomista


fysionomistisch BN

1 physionomista


fysiopathisch BN

1 physiopathic


fysiopathologie ZN

1 physiopathologia


fysiopathologisch BN

1 physiopathologic


fysiopatholoog ZN

1 physiopathologo, physiopathologista


fysioplastisch BN

1 physioplastic


fysiotherapeut ZN

1 physiotherapeuta, physiotherapista


fysiotherapie ZN

1 physiotherapia


fysis ZN

1 physis


fysisch BN

1 physic
--e scheikunde/chemie = chimia physic, physicochimia
--e aardrijkskunde/geografie = geographia physic
--e astronomie = astronomia physic
--e technologie = technologia physic
--e pathologie = physiopathologia


fysisch-chemisch BN

1 physicochimic


fysostomen ZN MV

1 pisces physostome


fysostoom ZN

1 physostoma


fytine ZN

1 phytina


fytobiologie ZN

1 phytobiologia


fytochemie ZN

1 phytochimia


fytochemisch BN

1 phytochimic


fyto-ecologie ZN

1 phytoecologia


fytofaag BN

1 phytophage


fytofaag ZN

1 phytophago


fytofarmacie ZN

1 phytopharmacia


fytoftora ZN

1 phytophtora


fytogeen

1 phytogene


fytogenese ZN

1 phytogenese (-esis)


fytogenetica ZN

1 phytogenetica


fytogeograaf ZN

1 phytogeographo


fytogeografie ZN

1 phytogeographia


fytogeografisch BN

1 phytogeographic


fytogeologie ZN

1 phytogeologia


fytoglobuline ZN

1 phytoglobulina


fytografie ZN

1 phytographia


fytohormoon ZN

1 phytohormon


fytol ZN

1 phytol


fytologie ZN

1 phytologia


fytologisch BN

1 phytologic


fytopaleontologie ZN

1 phytopaleontologia


fytoparasiet ZN

1 phytoparasito


fytopathologie ZN

1 phytopathologia, pathologia vegetal


fytopathologisch BN

1 phytopathologic


fytopatholoog ZN

1 phytopathologo, phytopathologista


fytoplankton ZN

1 phytoplancton, plancton vegetal


fytosanitair BN

1 phytosanitari


fytosociologie ZN

1 phytosociologia


fytosociologisch BN

1 phytosociologic


fytosterol ZN

1 phytosterol


fytotherapie ZN

1 phytotherapia


fytotomie ZN

1 phytotomia


fytotron ZN

1 phytotron


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori