FANDOM


zaad ZN

1 (zaadje) grana
2 (COLL) grana, semine
oliehoudende --en = granas oleoginose
in het -- schieten, -- vormen = granar
die planten geven veel -- = iste plantas produce multe semine
op zwart -- zitten = esser sin moneta
3 (sperma) semine, sperma
zijn -- storten = discargar su semine, ejacular
Abrahams -- = le posteritate/descendentia de Abraham
het -- van de tweedracht = le semine del discordo/discordia


zaadader ZN

1 vena spermatic


zaadaderbreuk ZN

1 spermatocele


zaadbal ZN

1 teste, testiculo, colion


zaadbank ZN

1 (opslagplaats van donorzaad) banca de sperma


zaadbed ZN

1 seminario


zaadbedeksel ZN

1 Zie: zaadhulsel


zaadbergplaats ZN

1 granario


zaadblaasje ZN

1 vesicula seminal


zaadbol ZN

1 capsula


zaadbolletje ZN

1 (PLANTK) globulo seminal


zaadbolster ZN

1 (PLANTK) pericarpio


zaadbuis ZN

1 canal/(con)ducto/tubo deferente/seminal


zaadcel ZN

1 (PLANTK) cellula seminal
2 (van mens) spermatozoide
3 (van dier) spermatozoon


zaaddodend ZN

1 spermicida
--e pasta = gelea spermicida


zaaddonor ZN

1 donator/dator de sperma


zaaddoos ZN

1 Zie: zaadbolster


zaaddraad ZN

1 flagello


zaaddragend BN

1 seminifere


zaaddrager ZN

1 (plant om zaad van te winnen) planta de semine
2 (deel van een vruchtbeginsel) placenta


zaadetend BN

1 granivore
--e vogel = ave granivore, granivoro


zaadeter ZN

1 granivoro


zaadhandel ZN

1 commercio del granas/semines


zaadhandelaar ZN

1 commerciante/mercante de granas/semines


zaadhoudend BN

1 seminifere


zaadhuid ZN

1 tegumento del grana, gluma


zaadhuisje ZN

1 Zie: zaadhulsel


zaadhuls ZN

1 (PLANTK) folliculo


zaadhulsel ZN

1 tegumento/inveloppe seminal


zaadkanaal ZN

1 (FYSIOL) canal/ducto/conducto ejaculatori


zaadkapsel ZN

1 capsula seminal


zaadkern ZN

1 nucleo


zaadkiem ZN

1 plantula, germine


zaadklier ZN

1 glandula seminifere/seminal


zaadknop ZN

1 button seminal, ovulo


zaadknopkern ZN

1 nucello


zaadkoek ZN

1 (lijnkoek) torta de lino
2 (PLANTK) placenta


zaadkoper ZN

1 Zie: zaadhandelaar


zaadkorrel ZN

1 grana, semime


zaadkwekerij ZN

1 cultura de semines


zaadleider ZN

1 Zie: zaadbuis


zaadlijst ZN

1 (PLANTK) placenta


zaadlob ZN

1 lobo seminal, cotyledon, folio seminal


zaadloop ZN

1 spermatorrhea


zaadloos BN

1 asperme


zaadloosheid ZN

1 aspermia


zaadlozing ZN

1 discarga seminal, ejaculation
voortijdige -- = ejaculation precoce


zaadmonster ZN

1 monstra de grana/semine


zaadolie ZN

1 oleo de granas


zaadoogst ZN

1 recolta del granas


zaadplant ZN

1 phanerogama, spermatophyto


zaadpluimpje ZN

1 plumula


zaadrok ZN

1 arillo
van een -- voorzien = arillate


zaadschietend BN

1 (FYSIOL) ejaculatori


zaadschieting ZN

1 Zie: zaadlozing


zaadslagader ZN

1 arteria spermatic


zaadstorting ZN

1 Zie: zaadlozing


zaadstreng ZN

1 cordon/funiculo spermatic


zaadstrooier ZN

1 machina a/de seminar


zaadteelt ZN

1 cultura de semines


zaadteeltbedrijf ZN

1 interprisa de cultura de semines


zaaduitstorting ZN

1 Zie: zaadlozing


zaadvat ZN

1 vasculo spermatic/seminal


zaadveredeling ZN

1 (a)melioration de semines


zaadvlies ZN

1 folliculo, pericarpio


zaadvloed ZN

1 spermatorrhea


zaadvloeistof ZN

1 liquido seminal/spermatic, sperma


zaadvocht ZN

1 Zie: zaadvloeistof


zaadvorming ZN

1 formation de semines


zaadwinkel ZN

1 magazin de semines


zaadwinning ZN

1 cultura de semines


zaadzolder ZN

1 granario


zaag ZN

1 serra
blad van een -- = folio/lamina de un serra
haal met een -- = colpo de serra
pneumatische -- = serra pneumatic
zingende -- = serra musical


zaagbank ZN

1 (bank voor het door te zagen hout) banco pro serrar/de serrator
2 (bank met een mechanische zaag) serra mechanic


zaagbek ZN

1 (vogel) mergo


zaagbekken ZN MV

1 (DIERK) serrirostros


zaagbeugel ZN

1 arco de serra


zaagblad ZN

1 (blad van een zaag) lamina/folio de serra
2 (PLANTK) serratula (tinctori)


zaagbok ZN

1 cavalletto pro serrar/de serrator


zaagdak ZN

1 tecto in dentes de serra


zaaggeleider ZN

1 guida pro serrar


zaaghecht ZN

1 manico de serra


zaagheft ZN

1 Zie: zaaghecht


zaaglijn ZN

1 tracto de serra


zaagmachine ZN

1 serra mechanic, machina a/de serrar


zaagmeel ZN

1 farina de ligno, pulvere de ligno/de serra/de serration


zaagmeelachtig BN

1 resimilante a farina/pulvere de ligno


zaagmolen ZN

1 serra mechanic
2 serreria ad aqua


zaagmolenaar ZN

1 proprietario de un serra mechanic


zaagmul ZN

1 Zie: zaagsel


zaagraam ZN

1 Zie: zaagbeugel


zaagrug ZN

1 dorso del serra


zaagschijf ZN

1 disco de un serra circular


zaagsel ZN

1 pulvere de ligno/de serra/de serration


zaagsnede ZN

1 (snede in hout, gleuf in een schroefkop) cannellatura
2 (messnede) lamina dentate


zaagtafel ZN

1 tabula pro serrar


zaagtand ZN

1 (punt van een zaagblad) dente de serra
2 (tandvormige insnijding) dentatura, indentation


zaagvijl ZN

1 lima pro affilar serras


zaagvis ZN

1 pisce serra


zaagvormig BN

1 in forma de serra, in dentes de serra, serrate, dentate


zaagwesp ZN

1 tenthredo


zaagzalm ZN

1 salmon serra, serrasalmon


zaai ZN

1 semination
machinale -- = semination machinal
ongeschikt voor vroege -- = improprie a/pro un semination precoce


zaaibaar BN

1 proprie a esser seminate, que on pote seminar


zaaibed ZN

1 seminario


zaaibreedte ZN

1 (breedte tussen zaairegels) spatiamento inter le lineas
2 (breedte die een zaaier of een zaaimachine bestrijkt) spatiamento de semination


zaaidiepte ZN

1 profunditate del semination


zaaien WW

1 (zaad strooien) seminar
het -- = semination
opnieuw -- = reseminar
(BIJBEL) gij zult --, maar niet maaien = tu seminara, ma tu non recoltara
2 (FIG) seminar, (aanstoken OOK) fomentar
tweedracht/onenigheid/verdeeldheid -- = seminar/fomentar le discordo/discordia
dood en verderf -- = seminar morte e destruction
schrik -- = seminar le terror
paniek -- = seminar (le) panico


zaaier ZN

1 seminator
de gelijkenis van de -- = le parabola del seminator


zaaigoed ZN

1 semines, granas pro seminar


zaaigraan ZN

1 tritico pro seminar


zaaiing ZN

1 semination


zaaikoren ZN

1 Zie: zaaigraan


zaailand ZN

1 campo a seminar/de semination


zaailing ZN

1 (gekweekte plant) juvene planta
2 (MED) metastase (-asis)
3 (hennep) cannabe/cannabis feminin


zaaimaand ZN

1 mense de semination


zaaimachine ZN

1 seminatorio


zaaisel ZN

1 semines, granas pro seminar


zaaitijd ZN

1 tempore/saison (F) de semination


zaaiveld ZN

1 Zie: zaailand


zaaizaad ZN

1 semines, granas pro seminar


zaak ZN

1 (ding) cosa, (voorwerp OOK) objecto
2 (aangelegenheid) affaire (F), cosa(s)
een lastige -- = un affaire difficile
algemene --en = affaires general
de gewone gang van --en = le curso/marcha {sj} normal del cosas/eventos
de gang van --en is als volgt = le procedimento es como seque
Ministerie van Buitenlandse Zaken = Ministerio de Affaires Estranier
dat is jouw -- niet = isto non te concerne/reguarda
dat is zijn -- = isto es su affaire/problema
dat is een heel andere -- = isto es un affaire/cosa toto altere
orde op --en stellen = mitter/poner ordine in su affaires
3 (transactie) affaire (F), negotio, transaction
voordelige -- = affaire/transaction profitabile
--en met iemand doen = esser in relation de affaires con un persona
--en zijn --en = le negotios son le negotios
de -- is beklonken = le cosa es decidite
--en doen = mercar, commerciar, facer negotios
zich uit de --en terugtrekken = retirar se del negotios
4 (bedrijf) interprisa, casa de commercio, negotio, magazin
goedlopende -- = magazin prospere
een -- openen = aperir un magazin
een -- drijven = diriger un casa de commercio
de -- sluit om vijf uur = le magazin claude a cinque horas
5 (wat geschied is) cosa, caso
handelen naar bevind van --en = ager secundo le circumstantias/secundo le casos
6 (onderwerp) question, subjecto
van de -- afdwalen = digreder del subjecto
in --e = in materia de, concernente
ter --e = ad rem (L)
ter --e dienende feiten = factos pertinente
dat doet niet ter --e = isto non cambiara nihil, isto es sin importantia
de -- is dat = le caso es que
7 (gerechtszaak) causa, caso, processo
rechter in eigen -- zijn = esser judice in su proprie causa, esser su proprie judice
iemands -- verdedigen = plaitar/plaidar le causa de un persona
gemene -- maken met = facer causa commun con
advokaat van kwade --en = advocato del diabolo


zaakbeschadiging ZN

1 Zie: zaakschade


zaakbezorger ZN

1 agente de negotios/affaires (F)


zaakgeheugen ZN

1 memoria del cosas real/del factos


zaakgelastigde ZN

1 agente, inviato special del governamento, mandatario, plenipotentiario, (DIPL) chargé d'affaires (F)


zaakkennis ZN

1 cognoscentia/cognoscimento del materia/del cosas/del factos, competentia


zaakkundig BN

1 experte, specialista


zaakkundige ZN

1 experto, specialista, cognoscitor


zaaknaam ZN

1 nomine de cosas


zaakregister ZN

1 indice/index del materias/del subjectos


zaakschade ZN

1 damno(s) material


zaakvoerder ZN

1 gerente


zaakvoering ZN

1 gerentia


zaakvorming ZN

1 (JUR) specification


zaakwaarnemer ZN

1 gerente, gestor administrative, intendente


zaakwaarneming ZN

1 gerentia, gestion, intendentia


zaal ZN

1 sala, local, hall (E)


zaalakoestiek ZN

1 acustica de sala


zaalchef ZN

1 chef (F) de sala


zaaldienst ZN

1 servicio de sala


zaalhandbal ZN

1 handball (E) indoor (E)/in sala


zaalhockey ZN

1 hockey indoor (E)/in sala


zaalhoek ZN

1 angulo de sala


zaalhouder ZN

1 Zie: zaalverhuurder


zaalhuur ZN

1 (precio de) location de un sala


zaalmuur ZN

1 muro de sala


zaalpersoneel ZN

1 personal de sala


zaalsport ZN

1 sport (E) indoor (E)/in sala


zaaltennis ZN

1 tennis (E) indoor (E)/in sala


zaaltraining ZN

1 training (E) indoor (E)/in sala


zaalverhuurder ZN

1 locator de salas


zaalvoetbal ZN

1 football (E) indoor (E)/in sala


zaalwacht ZN

1 guardianos de sala


zaalwachter ZN

1 guardiano/custode del sala, guardasala


zaalwand ZN

1 pariete de sala


zaathout ZN

1 (SCHEEP) carlinga


zabben BN

1 Zie: zabberen


zabberaar ZN

1 (kwijler) persona qui bava
2 (zuiger) persona qui suge


zabberen WW

1 (kwijlen) bavar
2 (zuigen) suger


Zacharias ZN EIGN

1 Zacharia


zacht BN

1 (niet hard) molle, dulce, tenere, blande, (slap) flaccide
--e zeep = sapon molle
-- kaas = caseo molle
-- ei = ovo (cocite) molle
-- gesteente = rocca tenere
-- hout = ligno tenere
-- metaal = metallo dulce/malleabile
-- als boter = tenere como le butyro
-- als was = malleabile como le cera
-- worden = mollir
-- maken = amollir, mollificar
2 (niet hard, mbt tot voedsel) tenere
-- brood = pan tenere
-- vlees = carne tenere
3 (niet ruw) dulce, blande, (glad) lisie
--e huid = pelle dulce
--e borstel = brossa dulce
-- voor het gevoel = dulce/blande al tacto
-- maken = ablandar
4 (mbt het weer) dulce, clemente
-- klimaat = climate dulce/clemente/temperate
5 (mbt handelingen) dulce, (rustig) calme, (teder) tenere
--e dood = morte dulce
iemand -- behandelen = tractar un persona con dulcor
6 (zachtaardig) dulce, tenere, suave
-- karakter = character dulce/tenere/suave
7 (niet grof) dulce, suave
met --e woorden = con parolas dulce, dulcemente
op -- verwijtende toon = in tono de suave/dulce reproche {sj}
8 (niet luid) dulce, basse
-- geluid = ruito dulce
-- stem = voce basse/suave
--er gaan spreken = bassar le voce
de radio --er zetten = bassar le radio, reducer le volumine del radio
9 (mbt lichtindrukken) dulce
--e kleuren = colores dulce/tenere/suave/delicate
10 (voordelig) modeste, basse
voor een -- prijsje = a basse precio
11 (niet snel) dulce, lente
-- lopen = ir/ambular lentemente
--er gaan rijden = moderar le velocitate
12
op zijn --st gezegd/uitgedrukt/genomen = pro non dicer plus


zachtaardig BN

1 Zie: zachtmoedig


zachtaardigheid ZN

1 Zie: zachtmoedigheid


zachtboard ZN

1 pannello tenere


zachtheid ZN

1 (weekheid) mollessa, dulcor, flacciditate
de -- van een babyhuid = le dulcor de un pelle de bebe/baby (E)
2 (lieflijkheid, vriendelijkheid) dulcor, suavitate, teneressa, benignitate, (mbt klimaat/weer) clementia
de dieren met -- behandelen = tractar le animales con dulcor


zachthout ZN

1 ligno tenere


zachtjes BW

1 dulcemente
-- doen = facer dulcemente
2 in voce basse, sin facer ruito
-- spreken = parlar in voce basse


zachtjesaan BW

1 paulatim, gradualmente, pauco a pauco, poco a poco


zachtmaking ZN

1 (weekmaking) emollimento


zachtmoedig BN

1 dulce, mansuete, benigne, pacibile


zachtmoedigheid ZN

1 dulcor, benignitate, mansuetude
evangelische -- = mansuetude evangelic


zachtsoldeer ZN

1 soldatura blande


zachtwerkend BN

1 benigne
-- middel = medicamento benigne


zachtzinnig BN

1 (zacht van aard) dulce, benevolente
iemand -- behandelen = tractar un persona con dulcor
2 (niet ruw) dulce, tenere, suave
allesbehalve -- optreden = non esser tenere
niet -- te werk gaan = non ager/operar con dulcor/con precaution, non esser multo delicate


zachtzinnigheid ZN

1 dulcor, benevolentia


zadel ZN

1 sella
cingula de -- = zadelriem
-- van een paard = sella de un cavallo
-- van een fiets = sella de un bicycletta
(MED) Turks -- = sella turc
uit het -- werpen/lichten = dismontar


zadelboog ZN

1 arcion


zadelboom ZN

1 Zie: zadelboog


zadeldak ZN

1 tecto in forma de sella


zadeldaktoren ZN

1 turre con tecto in forma de sella


zadeldek ZN

1 coperisella


zadelen WW

1 sellar
een paard -- = sellar un cavallo, mitter/poner le sella super un cavallo


zadelgewricht ZN

1 articulation/juncto/junctura de sella


zadelkleed ZN

1 copertura de sella


zadelknop ZN

1 pomo de sella


zadelkussentje ZN

1 cossinetto de sella


zadelleer ZN

1 corio pro sellas


zadelmaker ZN

1 sellero


zadelmakerij ZN

1 (werkplaats) selleria
2 (handeling) fabrication de sellas


zadelmakersambacht ZN

1 mestiero de sellero, selleria


zadelmakersbedrijf ZN

1 selleria


zadelmakersgaren ZN

1 filo de sellero


zadelmakersgereedschap ZN

1 utensiles de sellero


zadelmakersnaald ZN

1 agulia de sellero


zadelmakerswerk ZN

1 selleria


zadelmakerswinkel ZN

1 boteca de sellero, selleria


zadelpaard ZN

1 cavallo de sella


zadelpijn ZN

1 dolores causate per le sella


zadelpistool ZN

1 pistola de arcion


zadelpunt ZN

1 (WISK) puncto hyperbolic


zadelriem ZN

1 cingula de sella


zadelsteun ZN

1 supporto de sella


zadeltas ZN

1 sacco de sella


zadeltasje ZN

1 sacchetto de cyclista


zadeltoren ZN

1 Zie: zadeldaktoren


zadeltuig ZN

1 harnese


zadelvast BN

1 firme in le sella, firme super su arciones, ben sedite in le sella
(FIG) niet -- zijn = carer de bon principios


zadelveer ZN

1 resorto de sella


zadelvlak ZN

1 (WISK) paraboloide hyperbolic


zadelvorm ZN

1 forma de sella


zadelvormig BN

1 in forma de sella


zadelzak ZN

1 Zie: zadeltas


zadelzwam ZN

1 polyporo squamose


zagen WW

1 serrar
het -- = serration
hout -- = serrar ligno
een plank in tweeën -- = serrar un planca in duo
op de viool -- = toccar mal le violino
iemand die zaagt = serrator


zager ZN

1 serrator


zagerij ZN

1 (werkplaats) serreria
2 (het zagen) serration


zagersbok ZN

1 cavalletto de sellero


Zaïre ZN EIGN

1 Zaire
van/uit -- = zairese


Zaïrees BN

1 zairese, de Zaire


zak ZN

1 (verpakkingsmiddel) sacco, sacchetto, (wijnzak) utre
-- aardappels = sacco de patatas
-- zand = sacco de sablo/de arena
-- patat = sacchetto de patatas frite/de chips (E)
plastic -- = sacco/sacchetto de plastico
de -- van Sinterklaas = le sacco de Sancte Nicolaus
een -- (vol) geld = un saccata de moneta
in --ken doen = insaccar
2 (in kleding, etc.) tasca
geld op -- hebben = haber moneta in su tasca
in de -- steken = intascar
3 (bergplaats voor geld) bursa
4 (balzak) bursa, scroto
5
in -- en as zitten = esser desperate


zakachtig BN

1 sacchesc


zakaderbreuk ZN

1 varicocele


zakagenda ZN

1 agenda de tasca


zakalmanak ZN

1 almanac de tasca


zakapotheek ZN

1 pharmacia portative/de tasca


zakatlas ZN

1 atlas portative/de tasca


zakbatterij ZN

1 batteria de tasca


zakbijbel ZN

1 biblia de tasca


zakboek ZN

1 vademecum


zakboekje ZN

1 (aantekenboekje) carnet (F)
2 (MIL) libretto militar


zakborsteltje ZN

1 brossetta de tasca


zakbreuk ZN

1 hernia scrotal, scrotocele


zakcentje ZN

1 moneta de tasca


zakdoek ZN

1 pannello de naso


zakdoekenboom ZN

1 davidia involucrate


zake ZN

1 Zie: zaak


zakeditie ZN

1 Zie: zakuitgave


zakelijk BN

1 (mbt een zaak/zaken) que concerne le affaires (F)/le vita professional, professional
-- inzicht = intelligentia del affaires
-- succes = successo in affaires
een --e instelling hebben = haber un approche {sj} professional, haber un mentalitate commercial
(JUR) -- recht = derecto real
2 (niet persoonlijk) impersonal, objective
--e rekening = conto impersonal
-- blijven = restar/remaner objective
3 (bondig) concise, compacte, succincte, terse
--e stijl van schrijven = stilo concise/terse
4 (praktisch) practic, pragmatic, realista
--e opmerkingen = remarcas practic
--e oplossing = solution realista/practic


zakelijkheid ZN

1 senso practic, objectivitate, pragmatismo


zakenadres ZN

1 adresse commercial


zakenbelang ZN

1 interesse commercial


zakenbespreking ZN

1 discussion de affaires (F)/de negotios


zakenbezoek ZN

1 visita commercial


zakenbrief ZN

1 littera de affaires (F)/de negotios


zakencentrum ZN

1 parte central e commercial (de un urbe)


zakendiner ZN

1 dinar de affaires (F)/de negotios


zakendoeleinden ZN MV

1 scopos commercial


zakengeheim ZN

1 secreto professional/commercial


zakeninstinct ZN

1 senso/instincto commercial/del affaires (F)/del negotios


zakenkabinet ZN

1 cabinetto/governamento non supportate per un majoritate parlamentari


zakenkwestie ZN

1 question de affaires (F)/de negotios


zakenleven ZN

1 vita del affaires (F)/del negotios


zakenlieden ZN MV

1 gente de affaires (F)/de negotios


zakenlunch ZN

1 lunch (E) de affaires (F)/de negotios


zakenman ZN MV

1 homine de affaires (F)/de negotios


zakenmensen ZN MV

1 Zie: zakenlieden


zakenpand ZN

1 edificio commercial


zakenreis ZN

1 viage commercial/de affaires (F)/de negotios


zakenrelatie ZN

1 relation commercial/de affaires (F)/de negotios


zakenvriend ZN

1 relation de affaires (F)/de negotios


zakenwereld ZN

1 mundo commercial/del affaires (F)/del negotios


zakenwijk ZN

1 quartiero/centro commercial/de affaires (F)/de negotios


zaketui ZN

1 etui (F) de tasca


zakfilter ZN

1 filtro de tasca


zakflacon ZN

1 flacon (F)/flasco de tasca


zakformaat ZN

1 formato de tasca
een boekje in -- = un libro (in formato) de tasca


zakgeld ZN

1 moneta de tasca


zakhorloge ZN

1 horologio de tasca


zakjapanner ZN

1 minicalculator, calculator de tasca, parve calculator


zakje ZN

1 sacchetto, (puntzakje) cornetta
2 (ANAT) folliculo


zakjeszwam ZN

1 ascomyceto


zakkalender ZN

1 calendario de tasca


zakkammetje ZN

1 pectine de tasca


zakken WW

1 (naar beneden gaan) descender, cader
zich laten -- = lassar se descender
door het ijs -- = cader a transverso le glacie
naar de bodem -- = cader al fundo
de moed laten -- = perder corage
(FIG) iemand laten -- = abandonar/lassar cader un persona
het eten laten -- = digerer un pauco/un poco
2 (lager van niveau worden) bassar, descender
de barometer zakt = le barometro bassa/descende
het water zakt = le aqua bassa
het water in de rivier zakt = le riviera decresce/discresce
de prijs zakt = le precio bassa
de koers is gezakt = le curso ha bassate
de hoofdpijn is gezakt = le mal de testa/capite ha diminuite
3 (niet slagen) faller
voor een examen -- = esser refusate a un examine
4 (MUZ) bassar
5 (in elkaar zakken) laber, collaber
6 (in zakken doen) insaccar


zakkendrager ZN

1 portator (de saccos)


zakkenfabricage ZN

1 fabrication de saccos


zakkenfabriek ZN

1 fabrica de saccos


zakkenfabrikant ZN

1 fabricante de saccos


zakkengoed ZN

1 tela de jute (E)


zakkenlinnen ZN

1 Zie: zakkengoed


zakkenmakerij ZN

1 Zie: zakkenfabriek


zakkenrollen ZN

1 esser pickpocket (E), taliar/robar bursas


zakkenroller ZN

1 pickpocket (E)
pas op voor --s! = attention, pickpockets!


zakkenrollerij ZN

1 practica del pickpockets (E)


zakkenrollersmethoden ZN MV

1 methodos de pickpockets (E)


zakkenvuller ZN

1 profitator


zakkenwasser ZN

1 cretino, colion


zakkig ZN

1 (flodderig) sacchesc, troppo ample


zakkijker ZN

1 binoculo de tasca


zakknoopje ZN

1 button de tasca


zakkompas ZN

1 compasso/bussola portative/de tasca


zaklamp ZN

1 Zie: zaklantaarn


zaklantaarn ZN

1 lanterna/lampa de tasca, torcha {sj} electric


zaklinnen ZN

1 Zie: zakkenlinnen


zaklopen WW

1 currer in sacco
het -- = cursa in sacco


zaklopen ZN

1 cursos in sacco


zakmes ZN

1 cultello de tasca


zakpijp ZN

1 (PLANTK) ascidia


zakpistool ZN

1 pistola de tasca


zakradio ZN

1 transistor/radio de tasca


zakrekenmachientje ZN

1 Zie: zakjapanner


zakrevolver ZN

1 revolver de tasca


zakschaakspel ZN

1 chachiero de tasca


zakschaartje ZN

1 parve cisorios de tasca


zaksel ZN

1 (bezinksel) deposito


zakspiegeltje ZN

1 parve speculo de tasca


zakstatief ZN

1 tripede/tripode plicante


zakthermometer ZN

1 thermometro de tasca


zakuitgave ZN

1 edition portative/de tasca


zakuurwerk ZN

1 Zie: zakhorloge


zakvol ZN

1 tascata
2 saccata


zakvorm ZN

1 forma de sacco


zakvormig BN

1 in forma de sacco, sacciforme, (ANAT) saccular


zakwater ZN

1 aqua de infiltration


zakwoordenboek ZN

1 dictionario portative/de tasca


zalf ZN

1 (smeersel) unguento, uncto, linimento, pomada, (welriekend) balsamo
met -- insmeren/inwrijven = unguer, unctar
(FIG) daar is geen -- aan te strijken = il non ha remedio pro isto, (mbt persoon) ille es incorrigibile


zalfachtig BN

1 unctuose


zalfachtigheid ZN

1 unctuositate


zalfnoot ZN

1 (nuce de) myrobalano


zalfolie ZN

1 oleo sancte, chrisma


zalfpot ZN

1 potto/olla de unguento/pomada


zalig BN

1 (zeer aangenaam) deliciose, delectabile, exquisite
-- gevoel = sensation deliciose
--e koekjes = biscuites deliciose/exquisite
2 (zedelijk gelukkig) felice
-- nieuwjaar! = bon e felice anno!
3 (REL) beate, beatific
-- maken/verklaren/spreken = beatificar


zaligen WW

1 beatificar


zaliger BN

1 (overleden) defuncte, decedite
mijn moeder -- = mi matre de dulce e felice memoria
2
-- gedachtenis = de felice recordation


zaligheid ZN

1 (REL) beatitude, salute, felicitate
eeuwige -- = salute eterne/eternal
de -- verwerven = acceder al salute
de acht --en = le octo beatitudes
2 (staat van hoogste geluk/aangenaamheid) felicitate
3 (iets overheerlijks) cosa deliciose/exquisite, delicia
er stonden allerlei --en op de tafel = le tabula esseva coperte de tote sortas de cosas appetitive


zaligmakend BN

1 beatific


Zaligmaker ZN

1 Redemptor, Salvator


zaligmaking ZN

1 (verlossing) redemption, salvation, (het zalig maken) beatification


zaligpreking ZN

1 beatitude
de acht --en = le octo beatitudes, le Beatitudes


zaligverklaring ZN

1 beatification


zalm ZN

1 salmon
verse -- = salmon fresc
gerookte -- = salmon fumate
blikje -- = latta de salmon


zalmachtig BN

1 salmonide


zalmachtigen ZN MV

1 salmonidos


zalmboer ZN

1 Zie: zalmverkoper


zalmbroodje ZN

1 panetto/sandwich (E) al salmon


zalmconserven ZN MV

1 conservas de salmon


zalmforel ZN

1 salmon tructa, tructa salmonate


zalmfuik ZN

1 nassa a/de/pro salmones


zalmkleur ZN

1 color (de) salmon


zalmkleurig BN

1 de color (de) salmon, salmon


zalmkweker ZN

1 salmonicultor


zalmkwekerij ZN

1 salmonicultura


zalmmousse ZN

1 mousse (F) de salmon


zalmroker ZN

1 fumator de salmones


zalmsalade ZN

1 salata de salmon


zalmsla(atje) ZN

1 Zie: zalmsalade


zalmstaart ZN

1 cauda de salmon


zalmsteur ZN

1 sturion salmonate


zalmteelt ZN

1 Zie: zalmkwekerij


zalmtrap ZN

1 scala a salmones


zalmvangst ZN

1 Zie: zalmvisserij


zalmverkoper ZN

1 venditor de salmones


zalmvisser ZN

1 piscator de salmon


zalmvisserij ZN

1 pisca de salmones


zalven ZN

1 (met zalf bestrijken) unguer, unctar
het -- = unction
2 (wijden) unguer, unctar
het -- = unction
tot koning -- = sacrar rege


zalvend BN

1 (FIG) unctuose
-- spreken = parlar unctuosemente


zalving ZN

1 unction, (mbt koning) sacro
-- bij de doop = unction de baptismo
de -- bij het vormsel, het oliesel = le unction del confirmation, le extreme unction


Zambia ZN EIGN

1 Zambia


Zambiaan ZN

1 zambiano


Zambiaans BN

1 zambian


zambo ZN

1 zambo


zamelen WW

1 reunir, colliger


zamen BW

1
te -- = insimul
dit alles te -- = tote isto reunite
te -- met = juncto con
te -- met andere personen te werk gaan = laborar/travaliar conjunctemente con altere personas


zand ZN

1 sablo, arena
fijn -- = sablo/arena fin
zilverhoudend -- = sablo/arena argentifere
goudhoudend -- = sablo/arena aurifere
kar -- = carrettata de sablo/de arena
in het -- levend = arenicole
op -- bouwen = construer super le sablo
met -- vullen/bedekken = arenar, sablar, insablar
het vullen/bedekken met -- = insablamento
de auto is in het -- vastgeraakt = le auto(mobile) ha insablate
in het -- schrijven = scriber in le sablo/arena
iemand -- in de ogen strooien = jectar pulvere in le oculos de un persona
in het -- bijten = morir
2 (terrein) terreno sablose/arenose/arenacee
3 (zandband) banco de sablo/de arena


zandaak ZN

1 gabarra (pro le transporto) de sablo/de arena


zandaal ZN

1 anguilla de arena


zandaardappel ZN

1 patata de terra/solo sablose/arenose/arenacee


zandachtig BN

1 sablose, arenose, arenacee
--e streken = regiones sablose


zandader ZN

1 vena de sablo/arena


zandafgraving ZN

1 (plaats) sabliera, arenario
2 (het afgraven van zand) extraction de sablo/arena


zandafzetting ZN

1 deposito de sablo/de arena


zandauto ZN

1 camion/truck (E) (pro le transporto) de sablo/de arena


zandbad ZN

1 banio de sablo/de arena, arenation
door --en behandelen = tractar per arenation


zandbak ZN

1 cassa de sablo/de arena


zandbank ZN

1 banco de arena/de sablo, insablamento, sicca, (in riviermonding) barra
op een -- zetten = insablar


zandbed ZN

1 fundation de sablo/de arena


zandberg ZN

1 monticulo sablose/arenose/arenacee/de sablo/de arena


zandbij ZN

1 andrena


zandblad ZN

1 (van tabak) folio interior


zandblauwtje ZN

1 (PLANTK) jasione maritime/montan


zandbodem ZN

1 solo/terreno sablose/arenose/arenacee


zandboer ZN

1 venditor de sablo/de arena


zanddeeltje ZN

1 Zie: zandkorrel


zanddepot ZN

1 deposito de sablo/arena


zanddijk ZN

1 dica de sablo/arena


zanddoddegras ZN

1 phleo arenari


zandduin ZN

1 duna sablose/arenose/arenacee/de sablo/de arena


zanden BN

1 (met zand bestrooien) sablar
een weg -- = sablar un cammino
2 (met zand mengen) miscer con sablo/arena


zanderig BN

1 Zie: zandachtig


zanderij ZN

1 Zie: zandgroeve


zandfilter ZN

1 filtro de sablo/de arena


zandgat ZN

1 Zie: zandgroeve


zandgebied ZN

1 region sablose/arenose/arenacee


zandgoed ZN

1 (van tabaksplant) folios basse


zandgraafmachine ZN

1 excavator de sablo/de arena


zandgraver ZN

1 arenero


zandgraverij ZN

1 Zie: zandgroeve


zandgroeve ZN

1 sabliera, arenario


zandgrond ZN

1 solo/terreno sablose/arenose/arenacee


zandhaas ZN

1 lepore blanc/del dunas
2 (infanterist) soldato de infanteria


zandhandelaar ZN

1 commerciante de sablo/de arena, arenero


zandhaver ZN

1 elymo arenari


zandhelm ZN

1 (PLANTK) ammophilo


zandheuvel ZN

1 collina/monticulo de sablo/de arena, duna


zandhoop ZN

1 cumulo de sablo/de arena


zandhoos ZN

1 tromba (I) de sablo/de arena


zandhoudend BN

1 sablose, arenose, arenacee, arenifere
--e klei = argilla sablose


zandig BN

1 sablose, arenose, arenacee
--e bodem = solo sablose/arenose


zandigheid ZN

1 character sablose/arenose/arenacee


zandkar ZN

1 carro pro transportar sablo/arena


zandkasteel ZN

1 castello de sablo/de arena


zandkever ZN

1 Zie: zandloopkever


zandkist ZN

1 cassa a sablo/arena


zandkleur ZN

1 color de sablo/de arena


zandkleurig BN

1 de color de sablo/de arena


zandklokje ZN

1 campanula rotundifolie


zandkokerworm ZN

1 sabella


zandkool ZN

1 diplotaxis


zandkorrel ZN

1 grano de arena/de sablo


zandkruid ZN

1 Zie: zandmuur


zandkuil ZN

1 sabliera, arenario


zandkussen ZN

1 cossino de sablo/de arena


zandlaag ZN

1 strato de sablo/de arena


zandloopkever ZN

1 cicindela


zandloper ZN

1 horologio ad/de arena/a/de sablo, sabliero horari
een -- als tijdmeter gebruiken = utilisar un sabliero pro mesurar le tempore


zandman ZN

1 mercante de sablo/de arena, arenero


zandmergel ZN

1 marna sablose/arenari


zandminnend BN

1 ammophile


zandmol ZN

1 batthyergo maritime


zandmuur ZN

1 (PLANTK) arenaria


zandoever ZN

1 ripa sablose/arenose/arenacee


zandopspuiting ZN

1 loco ubi on ha elevate le nivello con sablo/arena


zandpad ZN

1 sentiero sablose/arenose/arenacee/de sablo/de arena


zandpercentage ZN

1 percentage de sablo/arena


zandplaat ZN

1 Zie: zandbank


zandput ZN

1 Zie: zandgroeve


zandraket ZN

1 (PLANT) arabidopsis


zandregen ZN

1 pluvia de sablo/de arena


zandroofkever ZN

1 cicindela


zandrug ZN

1 cresta/crista sablose/arenose/arenacee


zandruiter ZN

1 cavallero dismontate


zandscheefkelk ZN

1 arabis arenose


zandschep ZN

1 Zie: zandschop


zandschilder ZN

1 pictor de sablo/de arena


zandschilderen WW

1 pinger in le sablo/arena


zandschop ZN

1 pala a sablo/a arena


zandschuit ZN

1 gabarra (pro le transporto) de sablo/de arena


zandslag ZN

1 Zie: zandweg


zandsteen ZN

1 rocca/petra arenacee, gres
kleihoudende -- = gres argillose/argillacee
-- uitgraven = extraher gres
met -- bouwen = construer con gres


zandsteenachtig BN

1 gresose


zandsteengroeve ZN

1 mina/petreria de rocca arenacee/de gres


zandsteenlaag ZN

1 strato de rocca arenacee/de gres


zandstenen BN

1 de rocca arenacee, de gres


zandsteppe ZN

1 steppa de sablo/de arena


zandstipwichelaar ZN

1 geomante


zandstipwichelarij ZN

1 geomantia


zandstorm ZN

1 tempesta/huracan de sablo/de arena


zandstraal ZN

1 jecto de sablo


zandstraalinstallatie ZN

1 installation pro sablar


zandstraalmachine ZN

1 Zie: zandstraler-2


zandstraaltoestel ZN

1 Zie: zandstraler-2


zandstralen WW

1 mundar/mundificar con sablator, sablar


zandstraler ZN

1 (iemand die zandstraalt) sablator
2 (toestel) sablator


zandstraling ZN

1 mundification con sablator


zandstrand ZN

1 plagia de sablo/de arena


zandstreek ZN

1 Zie: zandgebied


zandstrooier ZN

1 (toestel) ejector de sablo/de arena


zandtaart ZN

1 torta de sablo/de arena


zandtor ZN

1 Zie: zandloopkever


zandtransport ZN

1 Zie: zandvervoer


zandtrein ZN

1 traino pro le transporto de sablo/arena


zandverkoper ZN

1 venditor de sablo/de arena, arenero


zandverstuiving ZN

1 dunas mobile


zandvervoer ZN

1 transporto/transportation de sablo/de arena


zandviooltje ZN

1 viola arenari


zandvis ZN

1 Zie: zandaal


zandvlakte ZN

1 plana sablose/arenose/arenacee/de sablo/de arena


zandvlo ZN

1 pulice de sablo/de arena


zandvorm ZN

1 modulo de sablo/de arena


zandvormig BN

1 areniforme


zandwagen ZN

1 Zie: zandkar


zandweg ZN

1 cammino sablose/arenose/arenacee/de sablo/de arena


zandwesp ZN

1 ammophila, crabro striate


zandwinkeltje ZN

1
hij doet een -- = ille es morte


zandwoestijn ZN

1 deserto sablose/arenose/arenacee/de sablo/de arena


zandwolk ZN

1 nube de sablo/de arena movente


zandzak ZN

1 sacco a/pro/de sablo/arena


zandzee ZN

1 mar de sablo/de arena


zandzeef ZN

1 cribro pro sablo/arena


zandzegge ZN

1 carex/carice arenari


zandzuiger ZN

1 draga aspiratori de sablo/de arena, draga de suction


zandzwaluw ZN

1 Zie: oeverzwaluw


zang ZN

1 canto
bucolische -- = canto bucolic
verhalende -- = recitativo
naar -- gaan = ir al choro/choral
op -- zijn = cantar in un choro/choral
-- studeren = studiar (le) canto
2 (LIT) (deel van episch gedicht) canto
eerste -- van Dantes Inferno = prime canto del Inferno de Dante


zangbodem ZN

1 cassa resonante/de resonantia


zangboek ZN

1 libro de cantos, quaderno de canto


zangcursus ZN

1 curso de canto


zanger ZN

1 cantator, cantor
2 (GR GESCH) aedo
3 (dichter) poeta
4 (zangvogel) ave cantator/de canto


zangeres ZN

1 cantatora, (opera) cantatrice


zangerig BN

1 melodiose, canor, melic
--e taal = lingua melodiose
--e stem = voce melodiose
--e verzen = versos melodiose


zangerigheid ZN

1 character cantante, harmonia, melodia, melodiositate, canoritate


zangersconcours ZN

1 concurso de canto


zangersfeest ZN

1 Zie: zangfestival


zangfestival ZN

1 festival de canto, manifestation canor


zanggezelschap ZN

1 societate de canto, choral


zanggod ZN

1 deo del canto


zanghulde ZN

1 homage canor


zangklas ZN

1 classe de canto


zangkoor ZN

1 choro, choral
gemengd -- = choro mixte
in -- = in choro


zangkunst ZN

1 arte vocal, (arte del) canto


zangkunstenaar ZN

1 Zie: zanger


zangleraar ZN

1 maestro/professor de canto


zangles ZN

1 (les in het zingen) lectiones/curso de canto
-- krijgen = apprender a cantar
-- geven = inseniar a cantar
2 (keer, gelegenheid) lection de canto


zanglijster ZN

1 turdo


zangmaat ZN

1 cadentia


zangmeester ZN

1 maestro de canto


zangmethode ZN

1 methodo de canto


zangmuziek ZN

1 musica vocal/choral, choro


zangnimf ZN

1 musa


zangnoot ZN

1 nota de canto/de musica


zangnummer ZN

1 pecia vocal, numero de canto


zangoefening ZN

1 exercitio vocal/de canto


zangonderricht ZN

1 Zie: zangonderwijs


zangonderwijs ZN

1 inseniamento del canto, lectiones/curso de canto


zangpartij ZN

1 parte vocal, (mbt een koor) parte choral


zangpedagoog ZN

1 professor de canto


zangschool ZN

1 schola de canto


zangsleutel ZN

1 clave de canto


zangspel ZN

1 drama lyric


zangstem ZN

1 (stem geschikt tot zingen) voce musical
een goede -- hebben = haber un belle voce musical
2 (zangpartij) parte de canto


zangstijl ZN

1 stilo vocal/del canto


zangstuk ZN

1 pecia (de musica) vocal, cantata


zangtechniek ZN

1 technica vocal/del canto


zangthema ZN

1 secunde thema (in le forma de sonata)


zanguitvoering ZN

1 concerto vocal


zangvereniging ZN

1 societate choral, choral, societate musical de choristas


zangvogel ZN

1 ave cantator/canor, ave de canto


zangwedstrijd ZN

1 concurso canor/de canto


zangwijs, zangwijze ZN

1 maniera/modo de cantar
2 melodia


zangzaad ZN

1 granas miscite pro aves


zanik ZN

1 persona enoiose


zaniken WW

1 lamentar, gemer


zaniker ZN

1 lamentator (eterne)


zanikpot ZN

1 Zie: zaniker


zannichellia ZN

1 zannichellia


zapateado ZN

1 zapateado (S)


zappen ZN

1 (TV) zappar


zapper ZN

1 (TV) zappator


Zarathustra ZN EIGN

1 Zarathustra


zarzuela ZN

1 zarzuela (S)


z-as ZN

1 (WISK) axe del z


zat BN

1 (dronken) ebrie, inebriate
2 (verzadigd) satiate, saturate
3 (moe, beu) fatigate, lasse
iets -- zijn = esser fatigate/disgustate de un cosa
oud en der dagen -- = vetule e fatigate/lasse del vita


zaterdag ZN

1 sabbato


zaterdagavond ZN

1 vespere/vespera del sabbato


zaterdageditie ZN

1 edition del sabbato


zaterdagmiddag ZN

1 postmeridie del sabbato


zaterdags BW

1 le sabbato(s)
hij komt altijd -- = ille veni sempre/semper le sabbato(s), ille veni tote le sabbatos


zaterdags BN

1 del sabbato
--e markt = mercato del sabbato


zatheid ZN

1 (verzadiging) satietate
2 (dronkenschap) ebrietate


zatladder ZN

1 Zie: zatlap


zatlap ZN

1 bibulo, bibon


zavel ZN

1 sablo argillose


zavelgrond ZN

1 Zie: zavel


ze PERS VNW

1 (ENK) illa
2 (MV) (ONDERW) (na VZ) illes, illas, illos
3 (MV) (LIJD VW) les, las, los


zeboe ZN

1 zebu


zebra ZN

1 zebra


zebracode ZN

1 (streepjescode) codice a barras


zebrapad ZN

1 passage zebrate, passage a/pro pedones


zede ZN

1 more, costume, usage, uso
aartsvaderlijke --n = mores patriarchal
losse --n = mores laxe
strenge --n = mores auster
strengheid van de --n = austeritate del mores
verdorven --n = mores perverse/depravate/dissolute
verdorvenheid/verwording van de --n = perversitate del mores
de --n bederven = corrumper/depravar le mores
de --n raken in verval = le mores se deprava/se corrumpe
in strijd met de goede --n = contrari al bon mores/al decentia
aanslag op de goede --n = attentato al moral
--n en gewoonten = usos e costumes, costumes e traditiones
vrouw van lichte --n = femina de mores legier/de mal vita
rein van --n = haber un moralitate irreprochabile {sj}


zedeles ZN

1 moral, moralitate
--sen geven = moralisar
het geven van --sen = moralisation


zedelijk BN

1 (moreel) moral, ethic, (deugdzaam) moral, virtuose
-- oordeel = judicio ethic
-- bewustzijn = conscientia moral
-- verval = decadentia del mores
-- recht = derecto moral
--e beginselen = moral
--e beschouwingen houden = moralisar
het houden van -- beschouwingen = moralisation
-- verheffen/verbeteren = moralisar
het -- verheffen/verbeteren = moralisation
--e bespiegeling = moralisation
een -- leven leiden = menar un vita virtuose
zich -- tot iets verplicht voelen = sentir se moralmente obligate de facer un cosa


zedelijkheid ZN

1 moralitate
de -- van iets beoordelen = examinar le moralitate de un cosa
in strijd met de -- = contrari al mores


zedelijkheidsbewustzijn ZN

1 conscientia moral


zedelijkheidsgevoel ZN

1 sentimento moral


zedelijkheidskwestie ZN

1 question de moralitate


zedelijksapostel ZN

1 apostolo del moralitate


zedelijksopvatting ZN

1 conception del moralitate


zedeloos BN

1 immoral, impudic, libertin, licentiose, dissolute, obscen, depravate
--e plaatjes = imagines immoral
--e boeken = libros immoral/obscen
-- gedrag = conducta/comportamento licentiose
-- leven = vita dissolute


zedeloosheid ZN

1 immoralitate, licentia, licentiositate, libertinage


zedenbederf ZN

1 perversion/decadentia/corruption moral/del mores/del costumes, dissolution/depravation/gangrena del mores


zedenbedervend BN

1 que perverte/corrumpe le mores, immoral
-- geschrijf = scripto que corrumpe le mores


zedenbederver ZN

1 pervertitor/corruptor del mores


zedendelict ZN

1 attentato al mores/al pudor, crimine/offensa contra le mores, acto immoral


zedenkunde ZN

1 moral, ethica


zedenkundig BN

1 moral, ethic


zedenkwetsend BN

1 contrari al bon mores, que offende/ultragia le bon mores, contra le moral, immoral, obscen


zedenleer ZN

1 Zie: zedenkunde


zedenleraar ZN

1 Zie: zedenmeester


zedenles ZN

1 lection de moral


zedenmeester ZN

1 moralista, ethico


zedenmisdrijf ZN

1 Zie: zedendelict


zedenpolitie ZN

1 policia de mores


zedenprediker ZN

1 moralisator, moralista


zedenpreek ZN

1 sermon moralisator, homilia
een -- houden = facer un sermon


zedenroman ZN

1 roman(ce) de mores


zedenschandaal ZN

1 scandalo de mores


zedenschildering ZN

1 description de mores


zedenspel ZN

1 comedia de mores


zedenspreuk ZN

1 motto, maxima, gnome, apophthegma


zedenverwildering ZN

1 Zie: zedenbederf


zedenwet ZN

1 lege moral/ethic


zedig BN

1 decente, pudic, caste
overdreven -- = pudibunde, prude (F)
-- de ogen neerslaan = bassar le oculos pudicamente
zich -- kleden = vestir se con decentia


zedigheid ZN

1 decentia, castitate, pudor


zediglijk BW

1 pudicamente


zee ZN

1 (ook FIG) mar
van de -- = marin
open/volle -- = alte mar, largo
kalme -- = mar calme/tranquille
onstuimige -- = mar agitate
ruwe/hoge -- = mar grosse
oplichtende -- = mar phosphorescente
te land en ter -- = per mar e per terra
vrije -- = mar libere
vrijheid van de -- = libertate del mares
herstellingskuur aan -- = cura marin
Adriatische Zee = Mar Adriatic, Adriatico
Caribische Zee = Mar Caribe
Kaspische Zee = Caspio, Mar Caspie
Ierse Zee = Mar de Irlanda
Chinese Zee = Mar de China {sj}
Egeïsche Zee = Mar Egee, Egeo
Gele Zee = Mar Jalne
Witte Zee = Mar Blanc
Zwarte Zee = Mar Nigre
Rode Zee = Mar Rubie
Dode Zee = Mar Morte
de heerschappij ter -- hebben = haber le dominio del mares
water naar de -- dragen = portar aqua al mar
(OUDH) macht op -- = thalassocratia
(OUDH) heerser van de -- = thalassocrate
2 (FIG) mar
een -- van licht = un mar de luce/lumine
een -- van tijd = un mar de tempore
een -- van mensen = un mar de gente


zeeaal ZN

1 Zie: zeepaling


zeeaap ZN

1 chimera monstrose


zeeadelaar ZN

1 Zie: zeearend


zeeagaat ZN

1 berylo


zeeajuin ZN

1 urginea maritime


Zeealpen (de --) ZN EIGN MV

1 le Alpes Maritime


zeealsem ZN

1 artemisia maritime


zeeamandel ZN

1 (zeeslak) philina


zeeananas ZN

1 ananas de mar


zeeanemoon ZN

1 anemone marin/del mar, actinia


zeeappel ZN

1 echino


zeearend ZN

1 aquila marin


zeearm ZN

1 bracio de mar, estuario


zeeartimisia ZN

1 Zie: zeealsem


zeeassuradeur ZN

1 assecurator maritime


zeeassurantie ZN

1 Zie: zeeverzekering


zeeatlas ZN

1 atlas nautic/maritime


zeebaak ZN

1 boia


zeebaars ZN

1 lupo de mar


zeebad ZN

1 banio de mar


zeebadplaats ZN

1 station balneari


zeebank ZN

1 banco de sablo/de arena


zeebanket ZN

1 fructos del mar


zeebarbeel ZN

1 barbo de mar


zeebedding ZN

1 fundo del mar


zeebeer ZN

1 urso marin/maritime


zeebekken ZN

1 bassino del mar


zeebenen ZN MV

1 pedes marin


zeeberil ZN

1 berylo


zeebestendig BN

1 resistente al aqua de mar


zeebeving ZN

1 seismo submarin, tremor de mar


zeebewoner ZN

1 habitante del mar


zeebies ZN

1 scirpo maritime


zeebiet ZN

1 beta maritime


zeebink ZN

1 lupo marin/de mar


zeeblauw ZN

1 blau marin


zeeblei ZN

1 Zie: zeebrasem


zeebloem ZN

1 flor del mar


zeebodem ZN

1 fundo del mar


zeeboezem ZN

1 golfo


zeebonk ZN

1 Zie: zeebink


zeeboot ZN

1 nave


zeeboring ZN

1 forage offshore (E)/in mar


zeeboulevard ZN

1 esplanada de mar


zeebrak ZN

1 aqua salmastre


zeebrasem ZN

1 brema de mar, pagello
2 pagro


zeebreker ZN

1 jectata, mole


zeebrief ZN

1 littera/passaporto de mar, certificato de registration


zeebries ZN

1 brisa (que veni) del mar


zeebuidel ZN

1 (PLANTK) cucumaria frondose


zeebuit ZN

1 captura


zeecadet ZN

1 cadetto naval/del marina


zeecadetkorps ZN

1 corpore del cadettos naval/del marina, cadettos del marina


zeecipres ZN

1 cypresso de mar


zeedadel ZN

1 dactylo/dattilo marin/de mar


zeedamp ZN

1 bruma/nebula/vapor de mar


zeedelta ZN

1 delta de mar


zeeden ZN

1 pino maritime, pinastro


zeedienst ZN

1 servicio maritime/de mar


zeediepte ZN

1 profunditate del mar


zeedier ZN

1 animal marin
--en = (OOK) fauna maritime


zeedijk ZN

1 dica de mar


zeedistel ZN

1 eryngio maritime


zeedoorn ZN

1 Zie: duindoorn


zeedorp ZN

1 village costari/maritime


zeedraak ZN

1 dragon marin, chimera
2 (MYTH) Pegaso


zeeduin ZN

1 duna maritime


zeeduivel ZN

1 diabolo marin/de mar


zeeduizendpoot ZN

1 scolopendra de mar


zeeëend ZN

1 melanitta
zwarte -- = melanitta nigre


zeeëenhoorn ZN

1 narval


zeeëgel ZN

1 ericio marin/de mar, echino
(echinoidea) --s = echinoides


zeeëngel ZN

1 angelo de mar


zeeëngte ZN

1 stricto de mar, passo, manica, canal


zeeëver ZN

1 porco marin


zeef ZN

1 cribro, colo, colatorio, tamis, tamisio, setasso
door een -- halen = passar per un cribro/un tamis, cerner
geheugen als een -- = memoria como un tamis
handel in --en = tamiseria
handelaar in --en = tamisero


zeefachtig BN

1 cribrose


zeefauna ZN

1 fauna marin/maritime


zeefbeen ZN

1 osso ethmoide/spongiose, ethmoidal


zeefbeencel ZN

1 cellula ethmoidal


zeefbeenholte ZN

1 cavitate ethmoidal


zeefbodem ZN

1 fundo de cribro/tamis


zeefdoek ZN

1 tela de tamis


zeefdruk ZN

1 serigraphia


zeefdrukpasta ZN

1 pasta pro serigraphia


zeeflora ZN

1 flora marin/maritime


zeefmachine ZN

1 cribro mechanic


zeefmaker ZN

1 Zie: zevenmaker


zeefmand ZN

1 paniero a tamisar


zeeforel ZN

1 tructa salmonate/de mar


zeefossiel ZN

1 fossile marin


zeefvorm ZN

1 forma de cribro


zeefvormig ZN

1 in forma de cribro, cribriforme, cribrose


zeefwesp ZN

1 crabro striate


zeegaand BN

1 adaptate al navigation de mar, marin


zeegang ZN

1 undas del mar


zeegans ZN

1 barnacle, bernacle


zeegat ZN

1 entrata al mar, canal
het -- uitgaan = entrar in le mar


zeegebied ZN

1 parages


zeegedrocht ZN

1 Zie: zeemonster


zeegerst ZN

1 hordeo maritime


zeegeschiedenis ZN

1 historia maritime


zeegevaar ZN

1 risco(s) marin/maritime/de mar


zeegevecht ZN

1 combatto/battalia naval/de mar


zeegewas ZN

1 planta marin/maritime


zeegewest ZN

1 provincia maritime


zeegezicht ZN

1 (uitzicht op zee) scena maritime, vista super le mar
2 (schilderij) marina


zeegier ZN

1 fregata


zeegod ZN

1 deo marin/del mar


zeegodin ZN

1 dea marin/del mar


zeegolf ZN

1 (golf op zee) unda (de mar)
2 (inham) golfo


zeegras ZN

1 zostera


zeegraskarpet ZN

1 carpetta de zostera


zeegrasmatras ZN

1 matras de zostera


zeegrastegel ZN

1 quadrello de zostera


zeegrens ZN

1 frontiera maritime


zeegroen BN

1 verde de mar, verdemar, glauc


zeegrondel ZN

1 gobio


zeegrondeling ZN

1 Zie: zeegrondel


zeehandel ZN

1 commercio maritime


zeehandelsvloot ZN

1 Zie: handelsvloot


zeehaven ZN

1 porto maritime/de mar


zeehavengebied ZN

1 area del porto maritime


zeehaventerrein ZN

1 terreno del porto maritime


zeehaver ZN

1 Zie: zandhaver


zeeheerschappij ZN

1 (OUDH) thalassocratia
Carthaagse -- = thalassocratia carthaginese
2 suprematia maritime/naval


zeeheld ZN

1 heroe del mar(es)


zeehond ZN

1 phoca


zeehondenbaby ZN

1 multo juvene phoca, phoca neonate


zeehondenbont ZN

1 (pelle de) phoca


zeehondenjacht ZN

1 chassa {sj} de phocas


zeehondenjager ZN

1 chassator {sj} de phocas


zeehoofd ZN

1 jectata, mole


zeehoorn ZN

1 concha marin


zeehoos ZN

1 tromba (I) de mar


zeehoren ZN

1 Zie: zeehoorn


zeehospitaal ZN

1 nave hospital/hospitalari


zeeijs ZN

1 glacie de mar


zeekaart ZN

1 mappa/carta nautic/marin/maritime


zeekaartenboek ZN

1 Zie: zeeatlas


zeekamille ZN

1 matricaria maritime


zeekanaal ZN

1 canal maritime


zeekant ZN

1 latere del mar


zeekantoor ZN

1 doana maritime


zeekantsmaartel ZN

1 Zie: zeekamille


zeekapitein ZN

1 capitano de nave


zeekasteel ZN

1 castello de mar, palatio flottante


zeekat ZN

1 catto de mar


zeekijker ZN

1 binoculo marin


zeeklaar BN

1 preste pro le mar, disposite de quitar le porto


zeeklei ZN

1 argilla marin


zeekleur ZN

1 color de mar


zeekleurig BN

1 de color de mar, glauc


zeeklimaat ZN

1 climate marin/maritime/oceanic


zeeklip ZN

1 Zie: klip


zeekoe ZN

1 sirenia, vacca marin


zeekoeachtigen ZN MV

1 sirenios


zeekoelte ZN

1 fresco de mar


zeekomkommer ZN

1 holothuria


zeekompas ZN

1 compasso/bussola nautic/de mar


zeekoning ZN

1 rege del mar


zeekool ZN

1 crambe maritime


zeekraal ZN

1 salicornia


zeekrab ZN

1 crabba marin/de mar


zeekreeft ZN

1 homaro vulgar


zeekrijg ZN

1 Zie: zeeoorlog


zeekruisdistel ZN

1 eryngio maritime


zeekust ZN

1 costa marin/de mar, (kuststreek) litoral


zeekwal ZN

1 medusa


zeel ZN

1 (draagriem) cingula


zeelaars ZN

1 botta de marinero


zeelamprei ZN

1 lampreda marin/de mar


Zeeland ZN EIGN

1 Zelanda


zeeland ZN

1 zona litoral


zeelavendel ZN

1 limonio vulgar


zeeleeuw ZN

1 leon marin/de mar, otaria


zeeleliën ZN MV

1 crinoides


zeeleven ZN

1 (het leven op zee/van de zeeman) vita de marinero
2 (wat leeft in zee) fauna maritime


zeelieden ZN MV

1 gente de mar, marineros


zeelis ZN

1 scirpo maritime


zeeloods ZN

1 pilota


zeelook ZN

1 Zie: zeeajuin


zeelt ZN

1 tinca


zeelthaak ZN

1 hamo pro tincas


zeelucht ZN

1 aere marin/del mar
de zilte -- = le aere salin del mar


zeelui ZN

1 Zie: zeelieden


zeeluipaard ZN

1 leopardo marin/de mar


zeem ZN

1 Zie: zeemleer


zeemaat ZN

1 marinero
2 mesura nautic


zeemacht ZN

1 (krijgsmacht ter zee) marina, flotta, fortia(s) maritime/naval
2 (zeemogendheid) potentia maritime/naval


zeemakelaar ZN

1 agente maritime/de naves


zeeman ZN

1 homine de mar, navigator, marinero, nauta


zeemanschap ZN

1 arte nautic/del navigation


zeemansgraf ZN

1 ultime demora del marinero


zeemanshuis ZN

1 casa/home (E)/focar pro marineros


zeemansknoop ZN

1 nodo marin/de marinero


zeemanskroeg ZN

1 taverna de marineros


zeemanskunst ZN

1 Zie: zeemanschap


zeemansleven ZN

1 vita de marinero


zeemansliedje ZN

1 canto/aere de marinero


zeemanstaal ZN

1 linguage nautic/de marinero


zeemansterm ZN

1 termino de marinero, parola nautic/maritime


zeemanswoord ZN

1 Zie: zeemansterm


zeemanswoordenboek ZN

1 dictionario maritime


zeemeermin ZN

1 sirena


zeemeeuw ZN

1 laro marin


zeemijl ZN

1 millia marin/nautic


zeemijn ZN

1 mina marin/submarin


zeemist ZN

1 nebula marin, bruma


zeemlap ZN

1 panno de camoce


zeemleer ZN

1 (pelle de) camoce


zeemleren BN

1 de (pelle de) camoce


zeemogendheid ZN

1 potentia maritime/naval


zeemonster ZN

1 monstro marin/de mar


zeemossel ZN

1 concha


zeemtouwen WW

1 camociar


zeen ZN

1 (harde pees) nervo, tendon, tendine


zeenaald ZN

1 agulia de mar


zeenat ZN

1 aqua de mar


zeenatie ZN

1 nation marin/maritime


zeenetel ZN

1 Zie: zeeanemoon


zeenevel ZN

1 Zie: zeemist


zeenimf ZN

1 nereide


zeeniveau ZN

1 nivello maritime/del mar


zeeoester ZN

1 ostrea de mar


zeeoever ZN

1 ripa del mar, costa


zeeofficier ZN

1 officiero naval/de marina


zeeolifant ZN

1 elephante marin/del mar


zeeoor ZN

1 aure marin/de mar


zeeoorlog ZN

1 guerra naval/maritime


zeeoppervlak ZN

1 superficie del mar


zeeotter ZN

1 lutra marin/de mar


zeeoverste ZN

1 commandante (naval)


zeep ZN

1 sapon
water en -- = aqua e sapon
harde -- = sapon dur
zachte/groene -- = sapon molle/verde
vloeibare -- = sapon liquide
stuk -- = pecia/tabletta/pan/barra de sapon
om -- gaan = ir/passar al altere mundo
om -- helpen = liquidar
het om -- helpen = liquidation


zeepaard ZN

1 (MYTH) cavallo de Neptuno
2 (walrus) morsa


zeepaarde ZN

1 terra saponose


zeepaardje ZN

1 cavallo marin, hippocampo


zeepachtig BN

1 saponacee, saponose
--e smaak = gusto saponose/de sapon


zeepaling ZN

1 anguilla de mar, congro


zeepappel ZN

1 pomo de sapon


zeepas ZN

1 Zie: zeebrief


zeepbakje ZN

1 portasapon, saponiera


zeepbel ZN

1 bulla de sapon
uiteenspatten als een -- = erumper/exploder como un bulla de sapon


zeepbereiding ZN

1 saponification


zeepblaadjes ZN MV

1 sapon in folios


zeepdoos ZN

1 Zie: zeepbakje


zeepeterselie ZN

1 Zie: zeevenkel


zeepfabricage ZN

1 fabrication de sapon(es)


zeepfabriek ZN

1 fabrica de sapon(es), saponeria


zeepfabrikant ZN

1 fabricante de sapon(es), saponero


zeephouder ZN

1 Zie: zeepbakje
2 (reservoir) reservoir (F)/container (E) de sapon liquide


zeepier ZN

1 arenicola marin


zeepijnboom ZN

1 pino maritime


zeepindustrie ZN

1 industria de sapon(es)


zeepkist ZN

1 cassa de sapon
2 (wagentje) cassa de sapon
3 (spreekgestoelte) cassa de sapon


zeepkruid ZN

1 saponaria


zeepkwast ZN

1 Zie: scheerkwast


zeeplaats ZN

1 (plaats aan zee) village/urbe maritime
2 (badplaats) station balneari


zeeplant ZN

1 planta marin/maritime/de mar


zeepmaker ZN

1 saponero


zeepok ZN

1 balano


zeepolder ZN

1 polder (N) de mar


zeepolis ZN

1 polissa de assecurantia maritime


zeepoplossing ZN

1 solution de sapon


zeepost ZN

1 posta maritime


zeepplant ZN

1 planta saponacee


zeeppleister ZN

1 emplastro saponose


zeeppoeder ZN

1 pulvere saponose, sapon/detersivo/detergente in pulvere


zeeppot ZN

1 potto a/de sapon


zeeprik ZN

1 Zie: zeelamprei


zeeprovincie ZN

1 provincia maritime


zeepschilfer ZN

1 lamella de sapon


zeepschuim ZN

1 scuma/spuma saponose/saponacee/de sapon


zeepsop ZN

1 aqua saponose/saponacee/de sapon


zeepspuit ZN

1 distributor de sapon liquide


zeepsteen ZN

1 petra ollar, saponite


zeepton ZN

1 barril a sapon


zeeputter ZN

1 (vogel) calcario nival


zeepvat ZN

1 Zie: zeepton


zeepvlok ZN

1 flocco/squama de sapon


zeepvorming ZN

1 saponification


zeepwater ZN

1 Zie: zeepsop


zeepzieden WW

1 saponificar
het -- = saponification


zeepzieder ZN

1 saponero


zeepziederij ZN

1 saponeria


zeepzwam ZN

1 tricholoma saponacee


zeer ZN

1 (pijn) mal, dolor
-- doen = doler
2 (pijnlijke plaats) vulnere


zeer BN

1 (pijnlijk) dolorose
een -- been = un gamba dolorose/que face mal
--e ogen = oculos irritate


zeer BW

1 multo, ben, extrememente
al te -- = troppo
-- oud = multo vetule, vetulissime
dank u -- = multe gratias
het is -- te betreuren = isto es multo regrettabile


zeeraad ZN

1 consilio de marina


zeeraaf ZN

1 (aalscholver) corvo marin, cormoran


zeeraket ZN

1 (PLANTK) cakile maritime


zeeramp ZN

1 disastro/catastrophe/sinistro maritime/marin/de mar


zeerasp ZN

1 (kwal) hydractinia echinate


zeerat ZN

1 chimera


zeerecht ZN

1 legislation/derecto maritime


zeereerwaard BN

1 reverende, reverendissime


zeereis ZN

1 viage maritime/de mar/per mar, (overtocht) transversata


zeergeleerd BN

1 multo erudite


zeerisico ZN

1 risco(s) maritime/de mar


zeerob ZN

1 phoca
2 (FIG) lupo de mar


zeerobbont ZN

1 (pelle de) phoca


zeeroof ZN

1 pirateria, filibusteria


zeeroofdier ZN

1 pinnipede


zeeroos ZN

1 Zie: zeeanemoon


zeerot ZN

1 ratto de mar
2 (FIG) lupo de mar


zeerots ZN

1 Zie: klip


zeeroute ZN

1 route (F) maritime/de mar


zeerover ZN

1 (piraat) pirata, corsario, bucanero, filibustero
Barbarijse --s = piratas/corsarios barbaresc
2 (schip) nave pirata, pirata


zeeroverij ZN

1 pirateria, filibusteria
-- plegen = piratar


zeeroversboek ZN

1 libro de piratas


zeeroverschip ZN

1 nave pirata, pirata


zeeroversfilm ZN

1 film (E) de piratas


zeeroversnest ZN

1 nido de piratas


zeeroversverhaal ZN

1 historia de piratas


zeeroversvlag ZN

1 bandiera de pirata


zeerst BW

1
ten --e = multo, considerabilemente, extrememente, summemente


zeerui ZN

1 Zie: zeewier


zeerund ZN

1 lamantino


zeerus ZN

1 junco maritime


zeeschade ZN

1 avaria
verzekering tegen -- = assecurantia maritime


zeeschede ZN

1 ascidia


zeescheepvaart ZN

1 navigation maritime


zeeschelp ZN

1 concha marin, conchyle


zeeschilder ZN

1 pictor de marinas


zeeschildpad ZN

1 tortuca marin/de mar


zeeschildzaad ZN

1 alysso maritime


zeeschip ZN

1 nave
groot -- = bastimento


zeeschorpioen ZN

1 scorpion de mar


zeeschuim ZN

1 (wit schuim) spuma/scuma de mar
2 (sepiabeen) osso de sepia


zeeschuimen WW

1 piratar


zeeschuimer ZN

1 Zie: zeerover


zeeschuimerij ZN

1 Zie: zeeroverij


zeesla ZN

1 lactuca de mar, ulva


zeeslag ZN

1 (gevecht op zee) battalia/combatto naval/de mar
driedaagse -- = battalia naval de tres dies/jornos


zeeslak ZN

1 lima/limace marin/de mar


zeeslang ZN

1 serpente marin/de mar


zeesleepboot ZN

1 remolcator de mar


zeesleper ZN

1 Zie: zeesleepboot


zeesluis ZN

1 esclusa de mar


zeesmaak ZN

1 gusto salmastre


zeesnip ZN

1 centrisco


zeesoldaat ZN

1 soldato del marina


zeespiegel ZN

1 nivello del mar
beneden de -- = sub le nivello del mar
twee meter boven de -- = duo metros super le nivello del mar


zeespiegeldaling ZN

1 bassa de nivello del mar


zeespin ZN

1 aranea de mar


zeespook ZN

1 monstro de mar


zeesprinkhaan ZN

1 saltator de mar, squilla


zeespurrie ZN

1 spergula de mar


zeestad ZN

1 urbe maritime


zeestekelbaars ZN

1 gasterosteo de mar, spinachia


zeester ZN

1 stella de mar, asteria


zeestern ZN

1 sterna de mar


zeestilte ZN

1 calma de mar


zeestoomboot ZN

1 vapor maritime


zeestorm ZN

1 tempesta marin/in mar


zeestraat ZN

1 stricto de mar, passo


zeestrand ZN

1 plagia litoral/de mar


zeestreek ZN

1 Zie: kustgebied
2 (streek op zee) parages


zeestrijd ZN

1 Zie: zeeslag-1


zeestrijdkrachten ZN MV

1 fortia(s) maritime/naval, marina de guerra


zeestroming ZN

1 currente maritime/marin/del mar


zeestroom ZN

1 Zie: zeestroming


zeestuk ZN

1 marina


zeetactiek ZN

1 tactica marin/naval


zeeteelt ZN

1 maricultura


zeeterm ZN

1 termino nautic/maritime/de marina


zeetijdingen ZN MV

1 novas/notitias maritime


zeetje ZN

1 (kleine zee) parve mar
2 (golf) grande unda
3 (zeegezicht) marina


zeetocht ZN

1 viage maritime/de mar/per mar, expedition maritime


zeeton ZN

1 boia


zeetong ZN

1 solea


zeetransport ZN

1 transporto/transportation maritime/per mar


Zeeuw ZN

1 zelandese


Zeeuws BN

1 zelandese


Zeeuws-Vlaanderen ZN

1 Flandra zelandese


zeevaarder ZN

1 navigator


zeevaardig BN

1 Zie: zeeklaar


zeevaardij ZN

1 navigation maritime


zeevaart ZN

1 (vaart op/over zee) navigation maritime
de -- betreffend = navigational
2 (kunst, uitoefening) arte del navigation


zeevaartkunde ZN

1 scientia/arte nautic, nautica, arte de navigar/de navigation


zeevaartkundig BN

1 nautic, navigational


zeevaartschool ZN

1 schola de navigation, instituto nautic


zeevarend BN

1 navigante, navigator, maritime
-- volk = populo navigante/navigator/de navigatores


zeevarende ZN

1 navigator, nauta, marinero


zeevenkel ZN

1 crithmo


zeeverbinding ZN

1 communication per mar


zeeverkenner ZN

1 scout (E) marin


zeeverlader ZN

1 fretator (maritime)


zeevers BN

1 frescamente piscate
--e paling = anguilla fresc


zeevervoer ZN

1 Zie: zeetransport


zeevervuiling ZN

1 pollution del mares


zeeverzekeraar ZN

1 assecurator maritime


zeeverzekering ZN

1 assecurantia maritime


zeeverzekeringsmaatschappij ZN

1 compania de assecurantias maritime


zeeverzekeringspolis ZN

1 polissa del assecurantia maritime


zeevesting ZN

1 fortalessa/placia (forte) maritime


zeevis ZN

1 pisce marin/de mar


zeevisserij ZN

1 pisca maritime/marin/de mar


zeevlak ZN

1 superficie/superfacie del mar


zeevlo ZN

1 pulice de mar


zeevloot ZN

1 flotta maritime


zeevlotgras ZN

1 puccinellia maritime


zeevogel ZN

1 ave marin/de mar


zeevolk ZN

1 gente de mar, marineros


zeevonk ZN

1 noctiluca miliar


zeevoogd ZN

1 admiral


zeevos ZN

1 vulpe de mar


zeevracht ZN

1 frete (maritime)


zeevrijbuiter ZN

1 Zie: zeerover


zeevruchten ZN MV

1 fructos del mar


zeewaaier ZN

1 flabello de mar


zeewaardig BN

1 navigabile
niet -- = innavigabile
-- zijn = esser in stato de navigabilitate


zeewaardigheid ZN

1 (stato de) navigabilitate
bewijs van -- = certificato de navigabilitate


zeewaarts BW

1 (de zee in) verso le mar/le largo
2 (aan de kant/in de richting van de zee) del latere del mar


zeewagen ZN

1 carro de Neptuno


zeewater ZN

1 aqua de mar


zeewateraquarium ZN

1 aquario maritime


zeewaterpeil ZN

1 nivello del aqua del mar


zeewaterschade ZN

1 damno(s) de aqua de mar, damno(s) causate per le aqua del mar


zeeweegbree ZN

1 plantagine maritime


zeeweg ZN

1 cammino/via/route (F) maritime/del mar
-- naar Azië = route maritime a Asia


zeewering ZN

1 systema de dicas de mar, dica de mar


zeewet ZN

1 lege maritime


zeewezen ZN

1 marina


zeewier ZN

1 alga marin/de mar, fuco


zeewijf ZN

1 sirena


zeewind ZN

1 vento marin/del mar/del largo


zeewolf ZN

1 lupo marin/de mar


zeewoord ZN

1 Zie: zeeterm


zeeworm ZN

1 teredo (naval)


zeezaken ZN MV

1 cosas de mar


zeezand ZN

1 arena/sablo del mar


zeezeilen WW

1 navigar a vela in mar, facer vela in mar


zeezender ZN

1 station emissori/transmissor offshore (E)


zeeziek BN

1 qui ha le mal de mar, naupathic
-- zijn = haber le mal de mar


zeezieke ZN

1 naupathe, naupathico


zeeziekte ZN

1 mal de mar, nausea marin, naupathia


zeezijde ZN

1 Zie: zeekant


zeezout ZN

1 sal marin


zeezuring ZN

1 rumex maritime


zeezwaluw ZN

1 hirundine de mar, sterna


zeezwijn ZN

1 porco marin


zefier ZN

1 zephyro


zeg! TW

1 dice!
--, zag je hem? = dice, tu le ha vidite?


zege ZN

1 victoria, triumpho
beslissende -- = victoria decisive
de -- behalen = ganiar/obtener le victoria, triumphar


zegeboog ZN

1 arco triumphal/de triumpho/de victoria


zegedag ZN

1 die triumphal/de triumpho/de victoria


zegedicht ZN

1 poema de triumpho/de victoria


zegefeest ZN

1 festa triumphal/de triumpho/de victoria


zegekar ZN

1 carro triumphal/de triumpho/de victoria


zegekrans ZN

1 corona triumphal/de triumpho/de victoria


zegekreet ZN

1 crito triumphal/de triumpho/de victoria


zegekroon ZN

1 Zie: zegekrans


zegel ZN

1 (zegelafdruk, stempel) sigillo
pauselijke -- = sigillo papal
onder het -- der geheimhouding = sub le sigillo del secreto, in grande secreto
(loodje) loden -- = plumbo
het -- van een brief verbreken = dissigillar un littera
zijn -- hechten aan iets = dar le approbation a un cosa
2 (gegomd stukje papier) timbro, (merkje, sticker) vignette (F)
spaart u --s? = collectiona vos timbros?


zegelaar ZN

1 sigillator


zegelaarde ZN

1 terra sigillate


zegelafdruk ZN

1 sigillo


zegelbelasting ZN

1 imposto/derecto de timbro/de sigillo


zegelbeschrijving ZN

1 sigillographia


zegelbewaarder ZN

1 guarda del sigillos, guardasigillos


zegelboom ZN

1 sigillaria


zegelen WW

1 (een zegel aanbrengen) (mbt gegomde zegel) timbrar, (mbt lakzegel) sigillar
2 (verzegelen) sigillar


zegelied ZN

1 canto/hymno triumphal/de triumpho/de victoria


zegeling ZN

1 sigillation, sigillamento, sigillatura
2 apposition de un timbro


zegelkantoor ZN

1 officio/bureau (F) del timbro


zegelkosten ZN MV

1 costos de timbro


zegelkunde ZN

1 sigillographia, sphragistica


zegelkundige ZN

1 sigillographo


zegellak ZN

1 cera a/de sigillar


zegellood ZN

1 plumbo


zegelmerk ZN

1 sigillo


zegelrecht ZN

1 Zie: zegelbelasting


zegelring ZN

1 anello sigillari/de sigillo/con sigillo/pro sigillar/a sigillar


zegelsnijder ZN

1 gravator de sigillos


zegelverkoop ZN

1 vendita de sigillos


zegelwas ZN

1 cera a/de/pro sigillos


zegelwet ZN

1 lege de sigillos


zegen ZN

1 benediction
apostolische -- = benediction apostolic
de pauselijke -- geven = dar/impartir le benediction papal
kinderen zijn een -- van God = le infantes es un benediction del celo
een -- uitspreken = pronunciar parolas de benediction
de -- vragen = demandar le benediction
de -- krijgen = reciper le benediction
veel heil en -- in het nieuwe jaar = multe felicitate e prosperitate in le nove anno
2 (groot visnet) rete multo grande


zegenbede ZN

1 benediction, precaria


zegenen WW

1 benedicer
het -- = benediction
het brood -- = benedicer le pan
een kerk -- = consecrar un ecclesia
God zegene je! = que Deo te benedice!
2
met aardse goederen gezegend zijn = esser providite de benes material


zegening ZN

1 benediction
-- van de wapens = benediction del armas
de --en dalen op de gelovigen neer = le benedictiones descende super le credentes
de --en van de moderne techniek = le benedictiones del technica moderne


zegenrijk BN

1 benefic, salutar, (voorspoedig) prospere
de --e gevolgen = le consequentias benefic


zegenwens ZN

1 voto, benediction


zegepalm ZN

1 palma del victoria


zegepoort ZN

1 Zie: zegeboog


zegepraal ZN

1 (overwinning) victoria, triumpho
2 (intocht) entrata triumphal


zegepralen WW

1 triumphar, obtener le triumpho


zegepralend BN

1 triumphal, triumphante, victoriose
--e kerk = ecclesia triumphante
met een --e blik = con un reguardo triumphal
--e intocht = entrata triumphante


zegepraler ZN

1 triumphator, vincitor


zegerijk BN

1 triumphante, victoriose


zegeteken ZN

1 tropheo (de victoria)


zegetocht ZN

1 triumpho, marcha {sj} triumphal/victoriose
de -- van de computer = le progression fulgurante del computator/computer (E)


zegevaan ZN

1 Zie: zegevlag


zegevieren WW

1 vincer, triumphar, (de overhand hebben) prevaler
de gerechtigheid zal -- = le justitia triumphara


zegevierend BN

1 victoriose, triumphante, triumphal, ovante
--e intocht = entrata triumphal
--e kerk = ecclesia triumphante
(OUDH) -- veldheer = triumphator


zegevlag ZN

1 bandiera del victoria


zegevuur ZN

1 foco de joia/gaudio


zegewagen ZN

1 carro triumphal


zegezang ZN

1 canto/hymno triumphal/de triumpho/de victoria


zegezuil ZN

1 columna/colonna triumphal/de triumpho


zegge ZN

1 carex, carice
behaarde -- = carex/carice tomentose
uitgerekte -- = carex/carice elongate


zegge TW

1 in litteras
F. 100,-, -- honderd gulden = 100 florinos, in litteras cento florinos


zeggen WW

1 dicer
dank -- = dicer gratias
goededag -- = dicer bon die/jorno
de waarheid -- = dicer le veritate
om de waarheid te -- = a dicer ver
de mis -- = dicer le missa
manier van -- = modo de dicer
om zo te -- = pro si dicer
van horen -- = de/per audir dicer
onder vier ogen -- = dicer inter quatro oculos
dat spreekt vanzelf = isto va sin dicer
onder ons gezegd = dicite inter nos
als ik het zo mag -- = si io pote exprimer me assi
je mag/kunt -- wat je wil = tu pote dicer lo que tu vole
dat wil -- = isto vole dicer, isto significa
dat wil niet -- dat = isto non vole dicer que
veel spreken, maar weinig -- = parlar multo, ma dicer pauco/poco
veel te -- hebben = haber un grande influentia
daar kun je donder op -- = isto es secur e certe
zeg het met bloemen = dice lo con flores
het zijne ervan -- = exprimer su aviso
de wet zegt = le lege dice/stipule
het voor het -- hebben = commandar
dat zegt niets = isto non proba/prova nihil
Macovei zegt in zijn nieuwste boek ... = Macovei dice in su ultime libro ...
weer -- = repeter
ronduit gezegd = francamente
wat ik -- wilde = a proposito


zeggen ZN

1 parolas, declarationes
volgens zijn -- = secundo lo que ille dice, secundo ille
als ik het voor het -- had = si le cosas dependerea de me
de meerderheid heeft het voor het -- = le majoritate decide


zeggenschap ZN

1 poter de decision, autoritate, controlo, commandamento
-- over iets hebben = haber le derecto de disponer (liberemente) de un cosa


zegging ZN

1 modo/maniera de exprimer se, diction, elocution


zeggingskracht ZN

1 eloquentia, poter/fortia de expression
over een grote -- beschikken = posseder un grande eloquentia, esser multo eloquente


zegje ZN

1
ieder wil zijn -- zeggen = cata uno vole exprimer su opinion/dar su commentario


zegsman ZN

1 communicator, informante, informator, (woordvoerder) portavoce
volgens onze -- = secundo nostre informante


zegswijze ZN

1 locution, expression, modo/maniera de dicer, diction


zeik ZN

1 pissa


zeiken WW

1 (pissen) pissar
2 (zeuren) parlar constantemente
3 (klagen) lamentar


zeiker ZN

1 pissator
2 homine enoiose


zeikerd ZN

1 homine enoiose


zeiknat BN

1 molliate usque al ossos


zeiksnor ZN

1 Zie: zeikerd


zeil ZN

1 (van schip) vela
aangeslagen -- = invirgatura
de --en hijsen = hissar/altiar le velas
de --en losgooien = displicar le velas
de --en strijken = abassar le velas
het strijken van de --en = abassamento del velas
de wind in de --en hebben = haber le vento in poppa
de wind vult de --en = le vento infla le velas
onder -- gaan = prender le/poner al vela
met volle --en = a plen velas
(FIG) alle --en bijzetten = facer tote le effortios possibile, effortiar se al maximo
een oogje in het -- houden = esser attente/attentive a, vigilar
2 (vloerbedekking) linoleum
3 (dekkleed) copertura, canevas


zeilboot ZN

1 barca a/de vela(s), veliero


zeilclub ZN

1 club nautic, yacht-club (E)


zeildoek ZN

1 (weefsel voor zeilen) tela a/de vela
2 (voor andere doeleinden) canevas, (wasdoek) tela cerate, (tentdoek) tela a/de tenta
geteerd -- = tela catranate


zeilen WW

1 facer vela, navigar a vela
tegen de wind in -- = lofar
voor de wind -- = haber le vento in poppa
een bepaalde koers -- = facer vela in un certe direction
2
de dronkaard zeilde over straat = le bibon zigzagava in le strata


zeiler ZN

1 (persoon) persona qui face vela
2 (schip) veliero


zeilgaren ZN

1 filo de velas


zeiljacht ZN

1 yacht (E) a/de velas


zeilklaar BN

1 preste a facer vela


zeilmaker ZN

1 velero


zeilmakerij ZN

1 veleria


zeilmakersgaren ZN

1 filo de velero


zeilmakersgereedschap ZN

1 utensiles de velero


zeilmakerslinnen ZN

1 tela a vela


zeilmakersnaald ZN

1 agulia/aco de velero


zeilmakerspriem ZN

1 alesna de velero


zeilmakersvak ZN

1 veleria


zeilmakerswerk ZN

1 veleria


zeiloppervlak ZN

1 superficie/superfacie del velas


zeiloren ZN MV

1 aures prominente


zeilplank ZN

1 planca de vela/de surfing (E)/de surf (E)/de resacca


zeilree BN

1 Zie: zeilklaar


zeilschip ZN

1 nave/yacht (E) a/de vela(s), veliero


zeilschool ZN

1 schola de vela


zeilsport ZN

1 sport de barca a/de vela(s), yachting (E)


zeiltochtje ZN

1 excursion in veliero/in un barca a/de vela(s)


zeiltuig ZN

1 velas


zeilvaardig BN

1 Zie: zeilklaar


zeilvaart ZN

1 navigation a vela


zeilvaartuig ZN

1 veliero


zeilvereniging ZN

1 Zie: zeilclub


zeilvermogen ZN

1 rendimento del velas


zeilvliegen WW

1 practicar le sport (E) del deltaplano, volar con le deltaplano


zeilvlieger ZN

1 (toestel) deltaplano
2 (persoon) deltaplanista


zeilwagen ZN

1 carro a/de vela


zeilwedstrijd ZN

1 match (E) de velieros, regata


zeilweer ZN

1 bon tempore pro navigar al vela


zeilwerk ZN

1 velas


zeilwind ZN

1 bon vento


zeis ZN

1 falce
met de -- afmaaien = secar con le falce
de man met de -- = le homine con le falce, le morte


zeisdragend BN

1 falcifere


zeisensmeder ZN

1 facitor de falces


zeisensmid ZN

1 Zie: zeisensmeder


zeisvormig BN

1 falciforme


zeker BN

1 (buiten gevaar) secur
iets op een --e plaats opbergen = mitter/poner un cosa in un loco secur
-- stellen = assecurar
2 (betrouwbaar) secur, certe, incontestabile, indubitate, indubitabile, irrefutabile, positive
--e feiten = factos indubitate
--e bewijzen = provas/probas irrefutabile/positive
-- middel = remedio secur
--e zaak = cosa certe
dat is -- = isto es secur/certe
iets -- weten = esser certe de un cosa
het --e voor het onzekere nemen = prender le certe pro le incerte/le dubitose
3 (overtuigd) secur, convincite, confidente, positive
--e toon = tono convincite/confidente
vast en -- = absolutemente
ergens -- van zijn = esser secur/convincite/persuadite de un cosa
4 (waarschijnlijk) probabile
je wou haar -- verrassen = probabilemente tu voleva surprender la
5 (gerust) secur, tranquille
zijn leven niet -- zijn = non esser secur de su vita, currer un multo grande risco


zeker BW

1 securmente, certemente, certo
langzaam maar -- = lentemente ma securmente


zeker ONB VNW BIJV

1 certe
een --e vrees = un certe pavor
op --e dag = certe die
in een --e mate = in un certe mesura/grado
in -- opzicht/zin = in un certe senso
tot op --e hoogte = usque a un certe puncto
van een --e leeftijd = de un certe etate
een --e meneer X = un certe senior X


zeker TW

1 certemente


zekere ZN

1 certo


zekerheid ZN

1 (veiligheid) securitate
iemand een gevoel van -- geven = dar a un persona un senso de securitate
iets in -- brengen = mitter/poner un cosa in securitate/in un loco secur
voor alle -- = pro esser absolutemente secur/certe
2 (stelligheid) certitude, conviction, assecurantia
absolute -- = certitude absolute
iets met -- zeggen = dicer un cosa con certitude
de twijfels in -- doen verkeren = cambiar le dubitas in certitude
zich -- verschaffen over = assecurar se de
3 (zaak die vaststaat) certitude, securitate
sociale -- = securitate social
4 (onderpand) securitate, caution, garantia
zakelijke -- = caution/garantia real


zekerheidsfonds ZN

1 fundo de garantia


zekerheidshalve BW

1 pro plus de/major securitate


zekerheidsmaatregel ZN

1 mesura de securitate


zekerheidsslot ZN

1 serratura de securitate


zekerheidsstelling ZN

1 garantia


zekering ZN

1 (curte circuito) fusibile
de -- is doorgeslagen = le fusibile ha saltate


zekeringsinrichting ZN

1 dispositivo de securitate


zekeringskast ZN

1 cassa del fusibiles


zekeringsstop ZN

1 Zie: zekering


zelateur ZN

1 zelator


zelden BW

1 rarmente, infrequentemente, pauco, poco
-- of nooit, hoogst/uiterst/zeer -- = multo rarmente, exceptionalmente
niet -- = non infrequentemente
het gebeurt -- dat, het komt -- voor dat = il es rar que


zeldzaam BN

1 (schaars) rar, infrequente
zeer -- = rarissime
uiterst -- = ultrararissime
--e bezoekers = visitatores rar
--e planten = plantas rar
-- geval = caso rar
-- voorwerp = objecto rar, raritate
-- verschijnsel = phenomeno infrequente
dat is hier niet -- = isto non es exceptional hic
2 (vreemd) curiose, estranie, inhabitual, insolite, singular, peculiar
-- verschijnsel = phenomeno curiose/inhabitual/peculiar
3 (buitengewoon goed) rar, extraordinari, exceptional, excellente
--e oogst = recolta extraordinari
-- mooi = bellissime


zeldzaamheid ZN

1 (het zeldzaam zijn) raritate, infrequentia
2 (zeldzaam voorwerp) raritate, curiositate, objecto rar
3 (vreemdheid) curiositate, singularitate, estranietate, peculiaritate


zeldzame-aardmetaal ZN

1 elemento de terra rar


zelf AANW VNW

1 ipse, mesme
ikzelf = io mesme/ipse
het huis -- is onbeschadigd = le casa mesme es sin damnos
hij is de beleefdheid -- = ille es le cortesia/politessa mesme/personificate/in persona
op zich -- staand = independente, autonome


zelf ZN

1 ego


zelfaandrijving ZN

1 autopropulsion


zelfaanvaarding ZN

1 acceptation de se mesme/ipse


zelfachting ZN

1 respecto de se mesme/ipse


zelfanalyse ZN

1 autoanalyse (-ysis), introspection


zelfbediening ZN

1 servicio libere, autoservicio, self-service (E)


zelfbediening(swinkel) ZN

1 magazin de libere servicio, self-service (E)


zelfbedieningsrestaurant ZN

1 restaurante (de) libere servicio, self-service (E)


zelfbedieningssysteem ZN

1 systema de autoservicio/de libere servicio/de self-service (E)


zelfbedieningszaak ZN

1 Zie: zelfbedieningswinkel


zelfbedrog ZN

1 (auto)illusion


zelfbedwang ZN

1 Zie: zelfbeheersing


zelfbeeld ZN

1 imagine de se mesme/ipse


zelfbegoocheling ZN

1 Zie: zelfbedrog


zelfbehagen ZN

1 complacentia de se mesme/ipse, autosatisfaction


zelfbeheer ZN

1 autogestion


zelfbeheersing ZN

1 controlo/dominio de se mesme/ipse, continentia, self-control (E)


zelfbehoud ZN

1 (spirito de) conservation (de se mesme/ipse), autoconservation
drang/instinct tot -- = pulsion/instincto de conservation


zelfbekentenis ZN

1 autoconfession


zelfbeklag ZN

1 autocommiseration
zich aan -- overgeven = autocommiserar se


zelfbekrachtiging ZN

1 autoexcitation
-- van een dynamo = autoexcitation de un dynamo


zelfbeoordeling ZN

1 autocritica


zelfbeperking ZN

1 limitation (que on se impone), restriction (que on se impone), moderation de su desiros/desiderios, autolimitation
in de -- blijkt pas het meesterschap = in le limitation reside le maestria


zelfbeproeving ZN

1 examine de conscientia, autoinspection


zelfbescherming ZN

1 autoprotection, autodefensa


zelfbeschikking ZN

1 autodetermination


zelfbeschikkingsrecht ZN

1 derecto de autodetermination


zelfbeschouwend BN

1 introspective


zelfbeschouwing ZN

1 Zie: zelfanalyse


zelfbeschuldiging ZN

1 accusation de se mesme/ipse, autoaccusation


zelfbesmetting ZN

1 autoinfection


zelfbespiegeling ZN

1 Zie: zelfanalyse


zelfbespotting ZN

1 derision de se ipse


zelfbestaan ZN

1 autonomia, independentia


zelfbestemming ZN

1 autodetermination


zelfbestraffing ZN

1 autopunition


zelfbestuivend BN

1 autogame


zelfbestuiving ZN

1 autofecundation, autopollinisation, autogamia


zelfbesturend BN

1 autonome


zelfbestuur BN

1 autonomia, self-government (E)
vele koloniën eisten -- = un grande numero de colonias revindicava lor autonomia


zelfbevestiging ZN

1 affirmation de se mesme/ipse


zelfbevlekking ZN

1 Zie: zelfbevrediging-2


zelfbevrediging ZN

1 (het zichzelf tevreden stellen) autosatisfaction
2 (masturbatie) masturbation, (van mannen OOK) onanismo


zelfbevruchtend ZN

1 autogame, autofertile, autofecundante


zelfbevruchting ZN

1 autogamia, autofecundation
zich door -- voortplanten = reproducer se per autofecundation


zelfbewondering ZN

1 culto de se mesme/ipse, egolatria, narcissismo


zelfbewust BN

1 (hoge dunk van zichzelf hebbend) secur de se mesme/ipse, assecurate
zich -- gedragen = monstrar se secur de se
-- handelen = ager con assecurantia, esser secur de se mesme/ipse
2 (met innerlijk besef) consciente
de mens is een -- wezen = le homine es un esser consciente


zelfbewustheid ZN

1 (gevoel van eigen kracht/waarde) conscientia de su/del proprie valor
2 (bewustheid van zichzelf) conscientia de se mesme/ipse, autoconscientia


zelfbewustzijn ZN

1 Zie: zelfbewustheid-2


zelfbezinning ZN

1 maestria de se mesme/ipse


zelfbinder ZN

1 (snelbinder) cablo pro le bagages
2 (das) cravata


zelfbouwpakket ZN

1 kit (E)


zelfcastratie ZN

1 autocastration


zelfcensuur ZN

1 autocensura


zelfcontrole ZN

1 controlo de se mesme/ipse, autocontrolo
zijn -- verliezen = perder le controlo de se mesme/ipse


zelfcorrectie ZN

1 autocorrection, correction de se mesme/ipse


zelfde BN

1 mesme
in de-- mate = in le mesme grado
van de-- leeftijd zijn = esser del mesme etate
altijd het-- zeggen = dicer sempre/semper le mesme cosa


zelfdestructie ZN

1 autodestruction


zelfdestructief BN

1 autodestructive, autodestructor


zelfdiscipline ZN

1 autodisciplina


zelfdoding ZN

1 morte voluntari(e), suicidio


zelfdragend BN

1 (TECHN, BOUWK) autoportante


zelfexpressie ZN

1 expression de se ipse/mesme


zelffinancieren WW

1 autofinanciar


zelffinanciering ZN

1 autofinanciamento


zelfgekozen BN

1 determinate per proprie election


zelfgemaakt BN

1 facite a casa


zelfgenezing ZN

1 curation spontanee


zelfgenoegzaam BN

1 (tevreden met zichzelf) satisfacte/contente de se mesme/ipse
2 (zelfingenomen) infatuate


zelfgenoegzaamheid ZN

1 (tevredenheid met zichzelf) satisfaction/contentamento de se mesme/ipse
2 (verwaandheid) infatuation, presumption, vanitate


zelfgevoel ZN

1 sentimento del proprie dignitate, conscientia de se mesme/ipse


zelfhandhaving ZN

1 affirmation del personalitate


zelfherkenning ZN

1 recognoscentia/recognition de se ipse/mesme


zelfhulp ZN

1 auxilio/succurso a se mesme/ipse


zelfinductantie ZN

1 autoinductantia


zelfinductie ZN

1 autoinduction


zelfinfectie ZN

1 autoinfection


zelfingenomen BN

1 pretentiose, presumptuose, vanitose, infatuate, sufficiente


zelfingenomenheid ZN

1 pretention, presumption, presumptuositate, vanitate, infatuation, fatuitate, sufficientia


zelfinstellend BN

1 automatic
--e klep = valvula automatic


zelfironie ZN

1 Zie: zelfspot


zelfkant ZN

1 (van textiel) lista, orlo
2 (FIG) margine
aan de -- van de maatschappij leven = viver al margine del societate


zelfkastijding ZN

1 mortification, maceramento, maceration, autoflagellation


zelfkennis ZN

1 cognoscentia/cognoscimento de se mesme/ipse, autocognoscimento


zelfklevend BN

1 autocollante, autoadhesive


zelfkritiek ZN

1 autocritica, autocensura
gebrek aan -- = manco de autocritica


zelfkweller ZN

1 masochista


zelfkwelling ZN

1 masochismo
2 (REL) mortification


zelflaadpistool ZN

1 pistola automatic


zelfleermethode ZN

1 methodo de auto-instruction


zelflichtend BN

1 luminose


zelflosser ZN

1 (losapparaat) discargator automatic


zelfmassage ZN

1 automassage


zelfmedelijden ZN

1 compassion/pietate de se mesme/ipse


zelfmisleiding ZN

1 illusion
2 cecitate moral


zelfmodulatie ZN

1 automodulation


zelfmoord ZN

1 morte voluntari(e), suicidio
artistieke -- = suicidio artistic
poging tot -- = tentativa de suicidio
-- plegen = suicidar se, occider se
tot -- neigend = suicidal
iemand die neigingen tot -- heeft = persona con tendentias suicidal


zelfmoordbrigade ZN

1 brigada suicidio


zelfmoordcommando ZN

1 commando suicidio


zelfmoordenaar ZN

1 suicida


zelfmoordgedachte ZN

1 pensata/pensamento suicidal


zelfmoordgolf ZN

1 unda de suicidios


zelfmoordneiging ZN

1 tendentia suicidal


zelfmoordpact ZN

1 pacto suicidal


zelfmoordpiloot ZN

1 pilota suicida, kamikaze (Ja)


zelfmoordplannen ZN MV

1 projectos de suicidio


zelfmoordpoging ZN

1 tentativa de suicidio


zelfmoordvlieger ZN

1 Zie: zelfmoordpiloot


zelfmoordvliegtuig ZN

1 avion suicida


zelfnoemfunctie ZN

1 function metalinguistic, autonymia


zelfobservatie ZN

1 Zie: zelfanalyse


zelfonderbreker ZN

1 (van elektrische stroom) interruptor automatic


zelfonderricht ZN

1 instruction sin auxilio de professores, methodo autodidactic


zelfonderzoek ZN

1 Zie: zelfanalyse


zelfontbrandend BN

1 pyrophore, pyrophoric
-- ijzer = ferro pyrophore/pyrophoric


zelfontbranding ZN

1 inflammation/combustion spontanee, autoinflammation, autocombustion, autoignition


zelfontleding ZN

1 (PSYCH) Zie: zelfanalyse


zelfontplooiing ZN

1 Zie: zelfontwikkeling


zelfontspanner ZN

1 (FOTO) obturator automatic/a/de posa, dispositivo a retardamento


zelfontsteker ZN

1 accenditor automatic


zelfontsteking ZN

1 accendimento automatic, autoignition


zelfontwikkeling ZN

1 disveloppamento de se mesme/ipse


zelfopofferend BN

1 sacrificante


zelfopoffering ZN

1 (spirito de) sacrificio, abnegation


zelfopvoeding ZN

1 education de se mesme/ipse, autoeducation


zelfoverschatting ZN

1 estimation exaggerate de se ipse/mesme, superestimation de se mesme/ipse, presumption, infatuation


zelfoverwinning ZN

1 victoria super se mesme/ipse


zelfpijniging ZN

1 masochismo


zelfplakkend BN

1 Zie: zelfklevend


zelfportret ZN

1 autoportrait (F)


zelfprogrammering ZN

1 autoprogrammation


zelfrechtvaardiging ZN

1 justification de se mesme/ipse, autojustification


zelfredzaamheid ZN

1 capacitate de autonomia


zelfreflectie ZN

1 reflexion super se mesme/ipse


zelfregelend BN

1 autoregulator


zelfregeling ZN

1 Zie: zelfregulatie


zelfregistrerend BN

1 registrator, que registra automaticamente
--e barometer = barometro registrator
--e peilschaal = fluviometro


zelfregulatie ZN

1 autoregulation
-- van de bloeddruk = autoregulation del pression/tension arterial


zelfregulerend BN

1 autoregulator


zelfregulering ZN

1 Zie: zelfregulatie


zelfreinigend BN

1 (het vermogen bezitten zichzelf te reinigen) autonettante
2 (weinig schoonmaakwerk vergend) autonettante, facile de nettar


zelfreiniging ZN

1 autonettation, autopurification


zelfrespect ZN

1 respecto de se mesme/ipse


zelfrijzend BN

1 con levatura
-- bakmeel = farina con levatura


zelfs BW

1 mesmo
-- een kind kan het begrijpen = mesmo un infante pote comprender lo
ik heb hem gezien en -- gesproken = io le ha vidite e io le ha mesmo parlate
-- nu nog = mesmo nunc/ora


zelfsluitend BN

1 a clausura automatic
--e treindeuren = portas de traino a clausura automatic


zelfsmerend BN

1 autolubrificante


zelfspot ZN

1 ironia de se mesme/ipse, autoironia


zelfstandig BN

1 independente, libere, autonome
-- beroep = profession independente
zich als -- arts vestigen = establir se como medico independente
-- bedrijfsvoering = gestion autonome
-- begrip = notion autonome
-- oordelen = judicar liberemente
2 (TAAL) substantive
het --e werkwoord "esser" = le verbo substantive "esser"
een infinitief -- gebruiken = substantivar un infinitivo
-- naamwoord = substantivo


zelfstandigheid ZN

1 (onafhankelijkheid) independentia, autonomia
nationale -- = independentia national
zijn -- verliezen = perder su independentia
2 (omschrijfbaar voorwerp) entitate, objecto, cosa
ieder zelfstandig naamwoord is een naam van een -- = cata substantivo representa un entitate
3 (bestanddeel) ingrediente, componente, substantia


zelfstarter ZN

1 starter (E) automatic


zelfstrijd ZN

1 lucta/conflicto interior


zelfstrijkend BN

1 que non necessita nulle repassage, inarrugabile


zelfstudie ZN

1 (onderwijs aan zichzelf) studio autodidactic, studie sin auxilio de professores
2 (studie van het zelf) introspection


zelfsuggestie ZN

1 autosuggestion


zelftankstation ZN

1 station (de) libere servicio, self-service (E)


zelftucht ZN

1 autodisciplina


zelfverachting ZN

1 disprecio de se mesme/ipse


zelfverblinding ZN

1 cecitate, infatuation


zelfverbranding ZN

1 combustion spontanee, autocombustion


zelfverbruik ZN

1 autoconsumo


zelfverdediging ZN

1 defensa legitime, autodefensa
een geval van -- = un caso de defensa legitime


zelfvergetelheid ZN

1 oblido/oblivion de se mesme/ipse


zelfvergiftiging ZN

1 autointoxication


zelfvergoding ZN

1 egolatria, egotismo, narcissismo, culto/adoration de se mesme/ipse


zelfverheerlijking ZN

1 glorification de se mesme/ipse


zelfverheffing ZN

1 ostentation, vanitate


zelfverloochening ZN

1 abnegation, sacrificio
daad van -- = acto de abnegation
zijn -- is bewonderenswaardig = su abnegation es admirabile


zelfverminking ZN

1 automutilation
poging tot -- = tentativa de automutilation
2 (DIERK) autotomia


zelfvernedering ZN

1 humiliation de se mesme/ipse


zelfvernietigend BN

1 autodestructor


zelfvernietiging ZN

1 autodestruction


zelfverterend BN

1 (BIOL) autophagic


zelfvertering ZN

1 (BIOL) autophagia


zelfvertrouwen ZN

1 assecurantia, confidentia in se mesme/ipse, aplomb (F)
vol -- = confidente
onverstoorbaar -- = aplomb imperturbabile
-- uitstralen = irradiar confidentia in se mesme/ipse


zelfvervolmaking ZN

1 perfectionamento de se mesme/ipse


zelfverwijt ZN

1 remorso, compunction, contrition
tot -- bewegen = compunger


zelfverzakend BN

1 abnegate


zelfverzaking ZN

1 abnegation, sacrificio


zelfverzekerd BN

1 secur de se mesme/ipse, secur de su proprie fortias, confidente
-- zijn eigen weg gaan = ir su cammino con assecurantia
-- overkomen = monstrar assecurantia


zelfverzekerdheid ZN

1 securitate de se mesme/ipse, assecurantia, aplomb (F)
een onverstoorbare -- = un aplomb imperturbabile


zelfvoldaan BN

1 satisfacte/contente de se ipse/mesme, sufficiente


zelfvoldaanheid ZN

1 satisfaction/contentamento de se ipse, autosatisfaction, sufficientia


zelfvoldoening ZN

1 Zie: zelfvoldaanheid


zelfvoortstuwing ZN

1 autopropulsion


zelfvoorziening ZN

1 autarkia


zelfwaarneming ZN

1 autoscopia
2 Zie: zelfanalyse


zelfwerkend BN

1 automatic


zelfwerkzaam BN

1 active


zelfwerkzaamheid ZN

1 activitate individual, proprie activitate, effortio personal


zelfwording ZN

1 (BIOL) abiogenese (-esis), generation spontanee


zelfzucht ZN

1 egoismo, egocentrismo, interesse personal


zelfzuchtig BN

1 egoista, egoistic, ingenerose


zelfzuchtige ZN

1 egoista


zelfzuchtigheid ZN

1 ingenerositate


zeloot ZN

1 zelator, fanatico, (OUDH) zelote


zelotisch BN

1 zelotic, fanatic


zelotisme ZN

1 (OUDH) zelotismo


zelve

1 Zie: zelf


Z.Em.

1 (Afk.: Zijne Eminentie) S.Em. (Su Eminentia)


zemel ZN

1 (van graan) bran
--en van tarwe = branes de frumento/tritico
2 (persoon) persona enoiose/fastidiose


zemelachtig BN

1 que ha le apparentia de bran
2 (MED) furfuracee
3 (vervelend) enoiose, fastidiose


zemelap ZN

1 (zeemlap) pelle de camoce
2 (zemelaar) persona enoiose/fastidiose


zemelbrood ZN

1 pan de bran


zemelen WW

1 enoiar, fastidiar


zemelenuitslag ZN

1 pityriasis


zemelig BN

1 (vol zemelen) plen de bran
2 (zeurderig) enoiose


zemelmeel ZN

1 farina de bran


zemelpap ZN

1 pappa de bran


zemelwater ZN

1 aqua de bran


zemen BN

1 de pelle de camoce


zemen WW

1 (met een zeemlap schoonmaken) nettar con un pelle de camoce
de ramen -- = nettar le vitros (con un pelle de camoce)
2 (tot zeemleer bereiden) camociar (pelles)
3 (honing persen) extraher melle


zemerij ZN

1 extraction de melle


zen ZN

1 Zie: Zenboeddhisme


Zenboeddhisme ZN

1 buddhismo zen, zen


zendamateur ZN

1 radio-amator


zendantenne ZN

1 antenna de emission


zendapparatuur ZN

1 emissor


Zend-Avesta ZN EIGN

1 Zend-avesta


zendbereik ZN

1 portata de un emissor


zendbrief ZN

1 epistola, littera pastoral
de --en van Paulus = le epistolas de Paulo
pauselijke -- = littera encyclic


zendeling ZN

1 missionario (protestante)


zendelingengenootschap ZN

1 association/societate missionari


zenden WW

1 (sturen) inviar, expedir, (overmaken) remitter
het -- = invio, expedition
geld -- = remitter moneta
per spoor -- = inviar per ferrovia
je bent door de hemel gezonden = le celo te invia
2 (TELECOM) emitter


zender ZN

1 (zendstation) emissor, transmissor, station emissor/de emission/de radiodiffusion, radiodiffusor, transmissor
ultrasonore -- = transmissor ultrasonic
clandestiene -- = emissor clandestin
2 (persoon) expeditor
3 (voorwerp dat elektromagnetische golven uitzendt) emissor, transmissor


zenderkleuring ZN

1 gruppamento de programmas similar in un mesme canal


zenderpark ZN

1 parco de emissores/transmissores


zendgemachtigde ZN

1 titular de un licentia de emission/del autorisation de emitter


zendgolf ZN

1 unda radioelectric/hertzian


zending ZN

1 (het zenden) invio, expedition
2 (wat gezonden wordt) invio, (lading) cargamento
-- fruit = invio de fructos
aangetekende -- = invio registrate
3 (taak) mission
4 (werkzaamheden van de zendelingen) mission
inwendige -- = mission interior
uitwendige -- = mission exterior
5 (zendelingen) mission


zendingsarbeid ZN

1 travalio/obra del mission, action missionari


zendingsarbeid ZN

1 Zie: zendingswerk


zendingsarts ZN

1 missionario medical, medico missionario


zendingsgenootschap ZN

1 Zie: zendelingengenootschap


zendingshospitaal ZN

1 hospital del mission


zendingspost ZN

1 mission, posto missionari


zendingsschool ZN

1 schola del mission


zendingsstation ZN

1 Zie: zendingspost


zendingswerk ZN

1 Zie: zendingsarbeid


zendingswetenschap ZN

1 missionologia


zendingswezen ZN

1 mission


zendinstallatie ZN

1 equipamento de emission, emissor, transmissor


zendmachtiging ZN

1 licentia/permisso de emission, autorisation de emitter


zendmast ZN

1 (mast voor een zendantenne) poste pro antenna
2 (centrale antenne) antenna central


zendontvangapparatuur ZN

1 Zie: zendontvanger


zendontvanger ZN

1 emissor receptor


zendpiraat ZN

1 Zie: etherpiraat
2 emissor/station pirata


zendpost ZN

1 posto emissor/transmissor


zendschip ZN

1 nave equipate de un station de emission, nave emissor/radio


zendstation ZN

1 Zie: zender-1


zendtijd ZN

1 (tijd die een zendgemachtigde krijgt) tempore de emission
onze -- is bijna om = il nos resta/remane solmente qualque minutas/secundas de emission
2 (tijdsduur van een programma) duration/durata de un programma


zendtoestel ZN

1 apparato emissor/transmissor


zenduur ZN

1 hora de emission


zendvereniging ZN

1 societate de radiodiffusion


zendvergunning ZN

1 Zie: zendmachtiging


zenegroen ZN

1 ajuga


zengen WW

1 adurar, torrer


zenig BN

1 tendinose
-- vlees = carne tendinose


zenit ZN

1 (ook FIG) zenit
in het -- van zijn roem = al zenit de su gloria


zenitsafstand ZN

1 distantia zenital


zenittelescoop ZN

1 telescopio zenital


zenonisme ZN

1 zenonismo, stoicismo


zenuw ZN

1 nervo
sterke --en = nervos solide
overspannen --en = nervos superexcitate
efferente --en = nervos efferente
gepaarde --en = nervos conjugate
sympathische -- = nervo sympathic
splanchnische -- = nervo splanchnic
de --en prikkelen = excitar le nervos
prikkeling van de --en = excitation/excitamento del nervos
op iemands --en werken = horripilar un persona
(BIOL) van --en voorzien = innervar
(BIOL) het voorzien van --en = innervation
(MED) doorsnijding van een -- = neurotomia
zij is één bonk --en = illa es un pacchetto de nervos
lieden met stalen --en = gente de nervos dur/de aciero
in de --en zitten = esser nervose


zenuwaandoening ZN

1 affection nervose, neuropathia


zenuwaanval ZN

1 attacco nervose/de nervos


zenuwachtig BN

1 (nerveus van aanleg) nervose
2 (opgewonden) nervose, excitate, febril, tense
-- spreken = parlar febrilmente/con excitation


zenuwachtigheid ZN

1 nervositate, (MED) nervosismo


zenuwarts ZN

1 neurologo, neurologista, (psychiater) psychiatro, (neuroloog en psychiater) neuropsychiatro


zenuwbaan ZN

1 tracto nervose


zenuwbehandeling ZN

1 devitalisation
een -- geven = devitalisar


zenuwberoerte ZN

1 apoplexia nervose


zenuwbonk ZN

1 persona multo nervose


zenuwboog ZN

1 arco neural


zenuwbundel ZN

1 fasce/fasciculo nervose/de nervos


zenuwcel ZN

1 cellula nervose, neuron


zenuwcentrum ZN

1 centro nervose


zenuwcrisis ZN

1 depression/crise/crisis/collapso nervose/de nervos


zenuwenoorlog ZN

1 Zie: zenuwoorlog


zenuwgas ZN

1 gas que destrue le systema nervose, yperite


zenuwgestel ZN

1 (samenstel van de zenuwen) systema nervose
2 (psychische gesteldheid) nervos


zenuwgezwel ZN

1 neuroma


zenuwhoest ZN

1 tusse nervose


zenuwinrichting ZN

1 clinica/hospital psychiatric


zenuwinstorting ZN

1 Zie: zenuwcrisis


zenuwinzinking ZN

1 Zie: zenuwcrisis


zenuwkalmerend BN

1 Zie: zenuwstillend


zenuwkleefstof ZN

1 neuroglia


zenuwknoop ZN

1 ganglion (nervose), nodo


zenuwkoorts ZN

1 febre nervose


zenuwkramp ZN

1 convulsion nervose


zenuwkwaal ZN

1 Zie: zenuwziekte


zenuwlach ZN

1 riso nervose/hysteric


zenuwleer ZN

1 neurologia


zenuwlijder ZN

1 (zenuwpatiënt) malado nervose, neuropathe
2 (zenuwachtig persoon) persona nervose


zenuwloos BN

1 sin nervo(s)


zenuwontsteking ZN

1 neuritis


zenuwoorlog ZN

1 guerra de nervos


zenuwoverspanning ZN

1 Zie: zenuwspanning


zenuwpatiënt ZN

1 malado nervose, neuropathe, neuropathico


zenuwpees ZN

1 (persoon) fasce/pacchetto de nervos


zenuwpijn ZN

1 neuralgia


zenuwpil ZN

1 (zenuwtablet) calmante, tranquillisante, sedativo, neuroleptico
2 (persoon) Zie: zenuwpees


zenuwprikkel ZN

1 stimulo nervose


zenuwprikkeling ZN

1 irritation nervose


zenuwrijk BN

1 plen de nervos


zenuwschok ZN

1 choc {sj}/succussa/traumatismo nervose


zenuwschokkend BN

1 que chocca {sj} le nervos


zenuwslopend BN

1 exasperante


zenuwspanning ZN

1 superexcitation nervose/del nervos


zenuwstandje ZN

1 Zie: zenuwpees


zenuwstelsel ZN

1 systema nervose/de nervos
centraal -- = systema nervose central, systema cerebrospinal
autonome -- = systema nervose autonome
vegetatief -- = systema nervose vegetative
parasympatisch -- = systema nervose parasympathic
sympathische -- = systema nervose sympathic
perifere -- = systema nervose peripheric


zenuwsterkend BN

1 nervin
-- middel = tonico nervin


zenuwsteunweefsel ZN

1 neuroglia


zenuwstillend BN

1 calmante, tranquillisante, sedative, neuroleptic
-- middel = calmante, tranquillisante, sedativo, substantia neuroleptic, neuroleptico


zenuwstiller ZN

1 Zie: zenuwpil-1


zenuwstoornis ZN

1 neurose (-osis)


zenuwstoring ZN

1 Zie: zenuwstoornis


zenuwstreng ZN

1 cordon nervose, plexo


zenuwtablet ZN

1 Zie: zenuwpil-1


zenuwtoeval ZN

1 attacco nervose/de nervos


zenuwtrek ZN

1 tic nervose


zenuwtrekking ZN

1 contraction nervose/spasmodic, tic nervose


zenuwverlamming ZN

1 paralyse (-ysis) nervose


zenuwvertakkingen ZN MV

1 ramificationes nervose


zenuwvezel ZN

1 fibra/filamento nervose


zenuwvlecht ZN

1 plexo


zenuwweefsel ZN

1 texito nervose


zenuwwerking ZN

1 innervation


zenuwziek ZN

1 neuropathic, neuropathe, malade del nervos


zenuwzieke ZN

1 neuropathe, malado nervose


zenuwziekte ZN

1 maladia (del systema) nervose, maladia del nervos, neuropathia, neurose (-osis)


zenuwzinkingskoorts ZN

1 typho abdominal


zenuwzwak BN

1 neurasthenic


zenuwzwakte ZN

1 neurasthenia


zepen BN

1 saponar, lavar con sapon


zeper ZN

1 persona qui sapona
2 saponero


zeperig BN

1 saponose, saponacee


zeperij ZN

1 Zie: zeepfabriek


Zephyrus ZN EIGN

1 Zephyro


zepig BN

1 Zie: zeperig


zeppelin ZN

1 zeppelin (D)


zeppelinaanval ZN

1 attacco de zeppelin (D)


zerk ZN

1 Zie: grafsteen


zero-informatie ZN

1 information zero


zerp BN

1 acide, acre, aspere


zes ZN

1 sex
de -- van ruiten = le sex de quadro
veel vijven en --sen maken = haber multe objectiones
Arabische -- = sex in cifras arabe
Romeinse -- = sex in cifras roman


zes H TELW

1 sex
-- boeken = sex libros
iets in --sen delen = divider in sex (partes)
zij zijn met ons --sen = nos es sex
vijf voor -- = sex horas minus cinque (minutas)


zes R TELW

1 sexte, sex
hoofdstuk -- = capitulo sex
-- mei = le sex de maio


zesarmig BN

1 de sex bracios


zesbenig BN

1 hexapode


zesbladig BN

1 de sex folios, hexaphylle


zesbloemig BN

1 de sex flores


zescijferig BN

1 a/de sex cifras
--e code = codice de sex cifras


zescilindermotor ZN

1 motor a/de sex cylindros


zesdaags BN

1 que dura sex dies/jornos, de sex dies/jornos
de Zesdaagse Oorlog = le guerra de sex dies/jornos


zesde ZN

1 (zesde deel) sexto, sexte parte
2 (zesde toon van een octaaf) sexta


zesde R TELW

1 sexte
het --e deel = le sexte parte, le sexto
voor de -- maal = pro le sexte vice
een -- zintuig hebben = haber intuition
ten -- = in sexte loco, sextemente, sexto


zesdehalf H TELW

1 cinque e medie


zesdelig BN

1 de/in sex partes, sexpartite
-- woordenboek = dictionario in sex tomos


zesdraads BN

1 de sex filos


zesdubbel BN

1 sextuple


zesduizend H TELW

1 sex milles


zesduizendste R TELW

1 sex millesime


zesentwintiger ZN

1 conductor ebrie


zesentwintigste R TELW

1 vinti/viginti sexesime


zes-granenbrood ZN

1 pan de sex cereales


zeshelmig BN

1 hexandre


zeshoek ZN

1 sexangulo, hexagono


zeshoekig BN

1 sexangular, hexagone, hexagonal
--e pyramide = pyramide hexagone/hexagonal


zeshonderd TELW

1 sex centos


zesjarig BN

1 (zes jaar oud) de sex annos
2 (zes jaar durend) que dura sex annos


zeskant ZN

1 Zie: zeshoek


zeskant, zeskantig BN

1 Zie: zeshoekig
--e kop = testa/capite hexagonal


zeslettergrepig BN

1 hexasyllabe, hexasyllabic
-- vers = hexasyllabo


zesmaal BW

1 sex vices


zesmaandelijks BN

1 semestral


zesmaands BN

1 (zes maand oud) de sex menses
2 (zes maand durend) que dura sex menses, semestral


zesmotorig BN

1 hexamotor


zesponder ZN

1 (voorwerp van zes pond) objecto que pesa tres kilogrammas
2 (kanonskogel) balla de cannon de sex libras
3 (kanon) cannon pro ballas de sex libras


zespotig BN

1 hexapode


zesregelig BN

1 de sex lineas/versos


zessnarig BN

1 de sex chordas


zesstemmig BN

1 pro sex voces


zestal ZN

1 (zes stuks) medie dozena
2 (ploeg) equipa de sex, sex


zestalig BN

1 in sex linguas
-- woordenboek = dictionario in sex linguas


zestallig BN

1 senari
-- stelsel = numeration/systema senari


zestenig BN

1 sexdigital, sexdigitari, sexdigitate


zestien

1 ZN en H TELW dece-sex, sedece


zestiende R TELW

1 dece-sexte, decimosexte, sedecesime
--e eeuw = decimosexte seculo


zestiendelig BN

1 a/de/in dece-sex partes
--e encyclopedie = encyclopedia de dece-sex partes


zestientallig BN

1 hexadecimal
-- stelsel = numeration/systema hexadecimal


zestig

1 ZN en H TELW sexanta
wij zijn met ons --en = nos es sexanta
diep in de -- zijn = approchar {sj} le septanta annos
-- gulden = sexanta florinos
-- plus = de plus de sexanta annos


zestig R TELW

1 sexantesime, sexanta
hoofdstuk -- = capitulo sexanta


zestiger ZN

1 sexagenario


zestiger BN

1
de -- jaren = le annos sexanta


zestigjarig BN

1 de sexanta annos, sexagenari


zestigjarige ZN

1 sexagenario


zestigplus-kaart ZN

1 carta pro persona de plus de sexanta annos


zestigplusser ZN

1 persona de plus de sexanta annos


zestigste R TELW

1 sexantesime, sexagesime
het --e deel = le sexantesime/sexagesime parte, le sexantesimo, le sexagesimo


zestigtal ZN

1 sexantena


zestigtallig BN

1 sexagesimal
-- stelsel = numeration/systema sexagesimal


zesvingerig BN

1 sexdigital, sexdigitari, sexdigitate


zesvlak ZN

1 hexahedro
regelmatig -- = hexahedro, cubo


zesvlakkig BN

1 hexahedre, hexahedric


zesvleugelig BN

1 de sex alas


zesvoetig BN

1 (LIT) hexametre, hexametric
--e versregel = hexametro


zesvoud ZN

1 sextuplo


zesvoudig BN

1 sextuple


zeswaardig BN

1 (SCHEI) hexavalente
-- element = elemento hexavalente


zeswerf BW

1 sex vices


zeszijdig BN

1 hexahedre, hexahedric


zeszuilig BN

1 hexastyle
--e gang = hexastylo


zet ZN

1 (SCHAKEN, DAMMEN) colpo, movimento
eerste -- = prime movimento
een -- doen = mover, poner un pecia
in drie --ten mat = mat in tres colpos
2 (duw) pulsata
iemand een -- geven = pulsar un persona
in één -- doorwerken = travaliar/laborar sin interruption
3 (daad) colpo
gelukkige -- = reaction felice
listige -- = manovra subtil


zeta ZN

1 (Griekse letter) zeta


zetbaas ZN

1 gerente, gestor
2 (FIG) Zie: stroman-1


zetboer ZN

1 arrentator, tenente, colono


zetcomputer ZN

1 computator/computer (E) a/de componer


zetduiveltje ZN

1 mal genio del typographo


zetel ZN

1 (zitplaats) sede, sedia
zich uit zijn -- verheffen = levar se de su sede/sedia
2 (mbt een waardigheid) sede
de pauselijke -- bekleden = occupar le sede pontifical/papal
de koninklijke -- = le throno
3 (bestuursfunctie) sede
een -- in het bestuur hebben = haber un sede in le consilio directive
een -- winnen = ganiar un sede
zijn -- verliezen = perder su sede
4 (plaats waar iets gevestigd is) sede
-- van de regering = sede del governamento
de hersenen, de -- van het verstand = le cerebro, le sede del intelligentia
de -- van de vereniging = le domicilio de societate


zetelen WW

1 (gezeten zijn, zitten) esser sedite
2 (gevestigd zijn) haber su sede, resider, esser establite
onze regering zetelt in Den Haag = nostre governamento ha su sede in Le Haga
het denkvermogen zetelt in de hersenen = le cerebro es le sede del pensata/pensamento


zetelverdeling ZN

1 repartition/distribution del sedes


zetelwinst ZN

1 ganio in numero de sedes


zetfout ZN

1 error/falta typographic/de composition


zetfoutenduiveltje ZN

1 demone del errores de composition


zethaak ZN

1 (DRUKK) compositorio


zetinstructie ZN

1 instruction typographic


zetje ZN

1 (duwtje) parve pulsata


zetkastelein ZN

1 gerente de un café (F)/caffe


zetkosten ZN MV

1 (DRUKK) costos de composition


zetlijn ZN

1 (DRUKK) regula de composition


zetmachine ZN

1 (DRUKK) machina a/de componer, machina de composition, linotypo


zetmeel ZN

1 fecula, amylo
graanprodukten bevatten veel -- = le cereales contine multe amylo
in -- omzetten = fecular


zetmeelachtig BN

1 feculente, amyloide, amylacee


zetmeelfabriek ZN

1 feculeria


zetmeelgehalte ZN

1 feculentia


zetmeelhoudend BN

1 feculente, amyloide, amylacee


zetmeelindustrie ZN

1 feculeria


zetmeelkorrel ZN

1 grano de fecula/de amylo


zetmeelrijk BN

1 feculose


zetmeelsuiker ZN

1 glucosa


zetpil ZN

1 suppositorio


zetplankje ZN

1 (DRUKK) galea


zetsel ZN

1 (DRUKK) composition
fotografisch -- = composition photographic


zetselproef ZN

1 (DRUKK) prova/proba de composition


zetten WW

1 (plaatsen) mitter, poner, placiar, collocar
zijn handtekening -- = mitter/(ap)poner su signatura
een huis laten -- = facer construer un casa
stoelen -- = placiar sedias
zet die zin in de ontkennende vorm = pone iste phrase in le forma negative
de puntjes op de i -- = poner le punctos super le i(s)
het glas aan de mond -- = levar le vitro al bucca
de trompet aan de mond -- = imbuccar le trompetta
knopen aan een jas -- = poner/suer buttones a un mantello
zich aan tafel -- = seder se a tabula
aan land -- = disimbarcar, disbarcar, mitter/poner a terra
iemand eruit -- = expulsar un persona
iemand in de gevangenis -- = (in)carcerar un persona
een schilderij in een lijst -- = inquadrar un pictura
een edelsteen in goud -- = incastrar un petra preciose in un montatura de auro
een advertentie in de krant -- = poner/inserer/insertar un annuncio in le jornal
de bloemen in water -- = mitter/poner le flores in aqua
zijn naam onder een artikel -- = mitter/poner su nomine sub/signar un articulo
land onder water -- = inundar terras/un terreno
geld op zijn rekening -- = versar moneta super su conto
geld vast -- = blocar moneta
(FIG) alles op een rijtje -- = recapitular
het eten op tafel -- = servir le repasto
een vliegtuig aan de grond -- = poner un avion
naast elkaar -- = mitter/poner in juxtaposition
een hek om de tuin -- = clausurar un jardin
de wekker op vijf uur -- = mitter/poner le eveliator a cinque horas
(FIG) zich over iets heen -- = oblidar un cosa
een ladder tegen de muur -- = appoiar/plantar un scala contra le muro
iets op alcohol -- = conservar un cosa in alcohol
iemand voor gek/aap/schut/paal/joker -- = ridiculisar un persona
ergens een punt achter -- = finir un cosa definitivemente
vallen -- = poner pedicas/trappas
schaak -- = dar chaco {sj}, mitter in chaco {sj}
mat -- = facer mat
op kaart -- = cartar
2 (met kracht beginnen) mitter se a, poner se a
het op een lopen -- = mitter/poner se a currer
3 (bereiden) preparar, facer
koffie -- = preparar/facer caffe
4 (DRUKK) componer
iets opnieuw -- = recomponer un cosa
5 (MUZ) poner, (arrangeren) arrangiar, (instrumenteren) instrumentar
op muziek -- = poner in musica, musicar
een pianosonate -- voor orkest = orchestrar un sonata pro piano
6 (verwedden) sponder
geld op een renpaard -- = sponder moneta a un cavallo de cursa
7
iets in elkaar -- = assemblar/montar un cosa
een feest in elkaar -- = organisar un festa
iemand aan het werk -- = mitter/poner un persona al labor/travalio
een verbaasd gezicht -- = prender un aere surprendite
een beenbreuk -- = reducer un fractura
het -- van een been = le coaptation de un gamba
alles op één kaart -- = riscar toto super un carta, poner/mitter tote su ovos in le mesme corbe
een prijs op iemands hoofd -- = mitter/poner un precio super le testa/capite de un persona
iemand niet kunnen -- = non poter suffrer un persona
iets niet kunnen -- = non poter supportar un cosa
de muziek zachter -- = bassar le (sono del) musica
vaart achter iets -- = accelerar un cosa
dat zet kwaad bloed = isto excita resentimento, isto provoca le cholera
iets in de lak -- = laccar un cosa


zetter ZN

1 (DRUKK) compositor, typographo
2 (iemand die edelstenen zet) incastrator


zetterij ZN

1 (DRUKK) officina de composition, sala del compositores


zettershaak ZN

1 Zie: zethaak


zetting ZN

1 (wijze van zetten, het zetten) composition, (juwelen) incastratura
de -- van een briljant in zilver = le incastratura de un brillante in un montatura de argento
2 (MUZ) arrangiamento, (instrumentatie) instrumentation
3 (het vaststellen van een bedrag) fixation
de -- van de belasting = le fixation del amonta del imposto
de -- van het brood = le fixation del precio del pan


zetwerk ZN

1 (DRUKK) composition


zeug ZN

1 porca


zeugma ZN

1 zeugma


zeulen WW

1
met een zware koffer -- = portar con effortio un valise (F) pesante


zeur ZN

1 persona enoiose/fastidiose


zeurder ZN

1 Zie: zeur


zeurderig BN

1 enoiose, fastidiose


zeuren WW

1 (vervelen) enoiar, importunar
2 (klagen) lamentar, gemer
3
--de pijn = dolor lancinante


zeurkous ZN

1 Zie: zeur


zeurpiet ZN

1 Zie: zeur


Zeus ZN EIGN

1 Zeus


zeven WW

1 cribrar, tamisar, passar per un cribro/un tamis, (vloeistof) colar, (meel) setassar
melk -- = colar lacte
kolen -- = cribrar carbon


zeven

1 ZN en H TELW septe
uit -- delen bestaand = septenari
iets bestaande uit -- delen = septenario
een -- min = un septe basse


zeven R TELW

1 septime, septe
hoofdstuk -- = capitulo septe
-- mei = le septe de maio


zevenarmig BN

1 a/de septe bracios
--e kandelaar = candelabro a/de septe bracios


zevenblad ZN

1 egopodio


zevenboom ZN

1 sabina


zevenboomolie ZN

1 oleo de sabina


Zevenburgen ZN EIGN

1 Transylvania


Zevenburger ZN

1 transylvano


Zevenburgs BN

1 transylvan


zevende R TELW

1 septime
in de --e hemel verkeren = esser in le septime celo
de --e mei = le septe de maio


zevende ZN

1 septime parte, septimo


zevendelig BN

1 de/in septe partes


Zevengesternte ZN EIGN

1 Pleiades


zevenhelmig BN

1 (PLANTK) heptandre


zevenhoek ZN

1 heptagono


zevenhoekig BN

1 heptagone, heptagonal
--e piramide = pyramide heptagone/heptagonal


zevenjaarlijks BN

1 septennal


zevenjarenplan ZN

1 plano septennal


zevenjarig BN

1 (zeven jaar oud) de septe annos
2 (zeven jaar durend) septennal
--e (ambts)periode = septennato


zevenkamp ZN

1 (SPORT) heptathlon


zevenkamper ZN

1 (SPORT) heptathleta


zevenklapper ZN

1 petardo que explode septe vices


zevenlettergrepig BN

1 (LIT) heptasyllabe, heptasyllabic
--e versregel = heptasyllabo


zevenmaands BN

1 de septe menses


zevenmaker ZN

1 tamisero


zevenmakerij ZN

1 tamiseria


zevenman ZN

1 septemviro


zevenmijlslaarzen ZN MV

1 bottas de septe millias


zevensnarig BN

1 de septe chordas, heptachorde
--e lier = lyra heptachorde, heptachordo


zevenstemmig BN

1 pro septe voces


zevenster ZN

1 (ASTRON) Pleiade
2 (PLANTK) trientalis


zevental ZN

1 (un) numero de septe, septena


zeventallig BN

1 septenari


zeventien

1 ZN, H TELW dece-septe


zeventien R TELW

1 dece-septime, dece-septesime, decimoseptime, dece-septe
pagina -- = pagina dece-septe
de --e mei = le dece-septe de maio


zeventiende R TELW

1 dece-septime, dece-septesime, decimoseptime
het -- deel = le dece-septime parte, le dece-septimo
de --e eeuw = le dece-septime seculo
de --e mei = le dece-septe de maio


zeventiende-eeuws BN

1 del dece-septime seculo


zeventig

1 ZN en H TELW septanta


zeventiger ZN

1 septuagenario


zeventiger BN

1
de -- jaren = le annos septanta


zeventigjarig BN

1 septuagenari
--e grijsaard = vetulo septuagenari, septuagenario


zeventigjarige ZN

1 septuagenario


zeventigmaal BW

1 septanta vices


zeventigste R TELW

1 septantesime, septuagesime
het --e deel = le septantesime/septuagesime parte, le septantesimo/septuagesimo


zeventigtal ZN

1 approximativemente septanta


zevenurig BN

1 de septe horas


zevenvlak ZN

1 heptahedro
regelmatig -- = heptahedro regular


zevenvlakkig BN

1 heptahedre, heptahedric


zevenvoetig BN

1 heptametre
--e versregel = verso heptametre, heptametro


zevenvoud ZN

1 septuplo


zevenvoudig BN

1 septuple


zevenwaardig BN

1 (SCHEI) heptavalente


zevenwaardigheid ZN

1 (SCHEI) heptavalentia


zever ZN

1 (speeksel) saliva, bava
2 (kletspraat) garrulada stupide, nonsenso


zeveren BN

1 (onzin vertellen) garrular stupidemente, dicer nonsenso
2 (kwijlen) bavar, salivar


zevering ZN

1 (gewauwel) garrulada stupide/insensate


z.g.a.n.

1 (Afk.: zo goed als nieuw) como nove


zich WKD VNW

1 se
-- het gezicht wassen = lavar se le visage
U vraagt -- af = vos vos demanda


zicht ZN

1 (gezichtsveld, uitzicht) vista, visibilitate
navigatie op -- = navigation a vista
goed -- = bon visibilitate
slecht -- door mist = mal visibilitate a causa del bruma
geen -- = nulle visibilitate
-- van tien meter = visibilitate de dece metros
iemand het -- belemmeren = obstruer/blocar le vista de un persona
er is geen verbetering in -- = il non ha un (a)melioration in vista
uit het -- verdwijnen = disparer de vista
aan het -- onttrekken = subtraher al vista
het einde is in -- = le fin es proxime/se approxima
-- hebben op promotie = haber un promotion in perspectiva
met het -- op = in vista de
in het -- van de haven schipbreuk lijden = naufragar con le porto in vista
2 (inzicht) vistas, ideas
ze hebben geen -- op zulke kwesties = ille non ha nulle notion/idea de iste typo de problemas
3 (het bezien) vista
(HAND) op -- = a vista
4 (sikkel) falce


zichtbaar BN

1 visibile, manifeste, evidente, clar, apparente, (visueel) visual
--e gebreken = defectos apparente
-- verschil = differentia manifeste
(HAND) --e voorraad = stock (E) visibile
-- opgelucht = alleviate visibilemente
-- worden = apparer
-- maken (in een diagram) = visualisar
--e horizon = horizonte apparente/visual
in dit werk wordt het meesterschap van de kunstenaar -- = in iste obra appare le maestria del artista
hij was -- verrast = ille esseva visibilemente surprendite


zichtbaarheid ZN

1 visibilitate


zichtbaarheidsdrempel ZN

1 limine de visibilitate


zichtbaarmaking ZN

1 visualisation


zichteinder ZN

1 horizonte


zichten WW

1 falcar, secar con le falce


zichter ZN

1 falcator


zichtkoers ZN

1 curso/cambio a vista


zichtwissel ZN

1 littera de cambio a vista


zichtzending ZN

1 invio assortite/a vista/a proba/a prova/pro selection


zichzelf WKD VNW

1 se mesme/ipse, se
-- blijven = restar/remaner semblabile a se mesme/ipse
buiten -- van woede = foras/foris de se de cholera
bij -- overleggen = interrogar se
in -- praten = parlar sol, soliloquer
op -- wonen = habitar/viver sol
op -- staand = independente, isolate, separate
op -- plaatsen = isolar
uit -- = spontaneemente, per proprie initiativa
de hand aan -- slaan = suicidar se


ziedaar TW

1 ecce
-- de gevolgen = ecce le consequentias


zieden WW

1 koken, (op het kookpunt zijn) bullir, ebullir, esser in ebullition
--e olie = oleo bulliente
2 (laten koken) facer bullir
zeep -- = fabricar sapon
zout -- = extraher sal per evaporation


ziedend BN

1 (kokend) (e)bulliente
2 (heel boos) furiose, furibunde


ziedendheet BN

1 multo cal(i)de


zieder ZN

1 (zoutzieder) salinero
2 (zeepzieder) saponero


zieding ZN

1 ebullientia, ebullition


ziehier ZN

1 ecce (L)
--, dit is de gezochte plaats = ecce le loco que nos ha cercate


ziek BN

1 malade
ernstig -- = gravemente/seriosemente malade
ongeneeslijk -- = incurabilemente malade, incurabile
-- worden = cader malade
zich -- voelen = sentir se malade


ziekbed ZN

1 (bed) lecto del malado
2 (ziekte) maladia
een lang -- = un longe maladia


zieke ZN

1 malado, patiente
ingebeelde -- = malado imaginari
herstellende -- = convalescente
een -- opgeven = condemnar un malado


ziekelijk BN

1 (telkens ziek) valetudinar
2 (onnatuurlijk) malsan, morbide, pathologic
--e neiging = inclination/impulsion morbide
een --e belangstelling voor iets hebben = haber un interesse morbide pro un cosa


ziekelijkheid ZN

1 (het hebben van kwalen) stato valetudinar
2 (onnatuurlijkheid) morbiditate


ziekenauto ZN

1 ambulantia


ziekenbarak ZN

1 barraca pro malados


ziekenbezoek ZN

1 visita al/del malados/patientes, (mbt één zieke) visita al/del malado


ziekenboeg ZN

1 infirmeria


ziekenbroeder ZN

1 infirmero, hospitalero


ziekenfonds ZN

1 cassa de assecurantias contra le maladia, assecurantia de maladia


ziekenfondsarts ZN

1 medico de assecurantia de maladia


ziekenfondsbril ZN

1 berillos del assecurantia de maladia, berillos con montatura simple/simplice


ziekenfondskaart ZN

1 carta del assecurantia de maladia


ziekenfondspakket ZN

1 prestationes/servicios del assecurantia de maladia


ziekenfondspatiënt ZN

1 malado/patiente del assecurantia de maladia


ziekenfondspremie ZN

1 contribution al assecurantia de maladia


ziekenfondsraad ZN

1 consilio central del assecurantias de maladia


ziekenfondswet ZN

1 lege super le assecurantias de maladia


ziekengeld ZN

1 indemitate de maladia


ziekenhuis ZN

1 hospital, clinica, infirmeria
militair -- = hospital militar
capaciteit van een -- = capacitate de un hospital
van een -- = hospitalari
opnemen in een -- = hospitalisar
opneming in een -- = hospitalisation
in het -- liggen = esser al/in le hospital, esser hospitalisate


ziekenhuisaccommodatie ZN

1 capacitate de hospitalisation


ziekenhuisbed ZN

1 lecto de hospital


ziekenhuisbehandeling ZN

1 tractamento in le hospital


ziekenhuiscomplex ZN

1 complexo hospitalari


ziekenhuisinfectie ZN

1 infection contrahite/contractate in le hospital


ziekenhuiskamer ZN

1 camera in le hospital


ziekenhuiskeuken ZN

1 cocina de hospital


ziekenhuiskosten ZN MV

1 costos de hospitalisation


ziekenhuisledikant ZN

1 Zie: ziekenhuisbed


ziekenhuislucht ZN

1 odor de hospital


ziekenhuisopname ZN

1 hospitalisation


ziekenhuispatiënt ZN

1 malado/patiente de hospital


ziekenhuispersoneel ZN

1 personal de hospital


ziekenhuispraktijk ZN

1 practica hospitalari


ziekenhuisverpleging ZN

1 assistentia medical in le hospital


ziekeninrichting ZN

1 Zie: ziekenhuis


ziekenkamer ZN

1 camera de malado


ziekenkas ZN

1 Zie: ziekenfonds


ziekenomroep ZN

1 emissor pro malados


ziekenoppasser ZN

1 guardamalado(s)


ziekenpersoneel ZN

1 personal sanitari


ziekenrapport ZN

1 (MIL) lista del malados


ziekentransport ZN

1 (het vervoer van zieken) transporto del malados, servicio de ambulantia
2 (de te vervoeren zieken) malados


ziekentrein ZN

1 traino hospital


ziekenverblijf ZN

1 infirmeria


ziekenverpleger ZN

1 infirmero, hospitalero


ziekenverpleging ZN

1 assistentia medical a malados


ziekenvertrek ZN

1 Zie: ziekenkamer


ziekenvervoer ZN

1 Zie: ziekentransport


ziekenverzorger ZN

1 guardamalado(s)


ziekenverzorging ZN

1 cura al malados


ziekenwagen ZN

1 Zie: ziekenauto


ziekenzaal ZN

1 sala de malados/de hospital


ziekenzalving ZN

1 extreme unction


ziekenzuster ZN

1 infirmera


ziekjes BN

1 un pauco/un poco malade


ziekmakend BN

1 (ziekteverwekkend) morbifere, morbific, morbide, pathogene
2 (walgelijk) disgustante, (weerzinwekkend) repugnante


ziekmelding ZN

1
er zijn tien --en = il ha dece personas in le lista de malados


ziekte ZN

1 maladia, morbo, mal, infirmitate
-- van Pfeiffer = maladia/morbo de Pfeiffer
acute -- = morbo acute
allergische -- = maladia allergic
verraderlijke -- = morbo insidiose
ernstige -- = maladia grave
lichte -- = indisposition
slepende -- = maladia chronic
ongeneeslijke -- = maladia immedicabile/incurabile/insanabile
epidemische -- = maladia epidemic
aangeboren -- = maladia congenital
besmettelijke -- = morbo/maladia contagiose, contagion
parasitaire -- = morbo/maladia parasitari
geveinsde -- = maladia simulate
ingebeelde -- = maladia imaginari
tropische -- = morbo/maladia tropical
-- met complicaties = morbo complicate
vallende -- = mal caduc, epilepsia
tegen vallende -- = antiepileptic
Hollandse -- = hollanditis
verloop van een -- = curso de un maladia
voortekenen van een -- = signos promonitori de un maladia
aanleg voor een -- = predisposition a un maladia
een -- onder de leden hebben = covar un maladia
een -- oplopen = contraher/contractar/attrappar un maladia
een -- bestrijden = luctar contra/combatter un maladia
een -- overbrengen/verspreiden = communicar un maladia
een -- stuiten = jugular un morbo
een -- voorwenden = pretextar un maladia
-- verwekkend/veroorzakend = pathogene, morbific, morbide, morbifere
tijdens zijn -- = durante su maladia


ziektebeeld ZN

1 syndrome


ziektebeschrijving ZN

1 pathographia, description de un morbo/maladia


ziektebestrijding ZN

1 lucta contra le maladias


ziektebrengend BN

1 Zie: ziekmakend-1


ziektecijfer ZN

1 (indice/index de) morbiditate


ziektegeld ZN

1 Zie: ziekengeld


ziektegeschiedenis ZN

1 historia/disveloppamento del maladia, anamnese (-esis)


ziektegeval ZN

1 caso de maladia
aantal --len = morbiditate


ziektehaard ZN

1 focar de contagion, fonte de infection


ziektekiem ZN

1 germine pathogene/morbide/morbific/morbifere


ziektekosten ZN

1 costos/expensas medical/de maladia


ziektekostenverzekering ZN

1 assecurantia del costos medical


ziektekostenverzekeringsbedrijf ZN

1 interprisa de assecurantias del costos medical


ziektenkunde ZN

1 pathologia


ziektenkundig BN

1 pathologic


ziektenleer ZN

1 Zie: ziektenkunde


ziekteoorzaak ZN

1 causa del maladia


ziekteproces ZN

1 processo pathologic


ziektesymptoom ZN

1 symptoma pathologic


ziekteteken ZN

1 Zie: ziektesymptoom


ziekteverlof ZN

1 congedo de maladia/de convalescentia


ziekteverloop ZN

1 processo pathologic/morbide, evolution del maladia


ziekteveroorzakend BN

1 Zie: ziekmakend-1


ziekteverschijnsel ZN

1 symptoma morbide/de un maladia


ziekteverspreidend BN

1 Zie: ziekmakend-1


ziekteverwekkend BN

1 pathogene


ziekteverwekker ZN

1 microbio/agente pathogene


ziekteverzekering ZN

1 assecurantia de maladia
verplichte -- = assecurantia obligatori de maladia


ziekteverzekeringsmaatschappij ZN

1 compania de assecurantia de maladia


ziekteverzuim ZN

1 absentia a causa de maladia


ziektevrees ZN

1 nosophobia


ziektevrees ZN

1 pathophobia


ziektewet ZN

1 lege super le assecurantia de maladias
in de -- lopen = reciper le indemnitate de maladia


ziel ZN

1 anima
geen levende -- = nulle anima vive
de -- van de onderneming = le anima del interprisa
onsterfelijkheid van de -- = immortalitate del anima
stoffelijkheid van de -- = materialitate del anima
onstoffelijkheid van de -- = spiritualitate del anima
ter --e gaan = morir
zich met hart en -- aan iets wijden = dar se anima e corpore a un cosa
hij was de -- van de club = ille esseva le anima del club (E)
een stad met 100 000 --en = un urbe de 100 000 animas/habitantes
met zijn -- onder de arm lopen = enoiar se
2
-- van een fles = culo de un bottilia


zielenadel ZN

1 nobilitate de anima


zielenangst ZN

1 Zie: zielennood


zielendwang ZN

1 Zie: gewetensdwang


zielenheil ZN

1 salvation del anima


zielenherder ZN

1 Zie: zielzorger


zielenhoeder ZN

1 Zie: zielzorger


zielenleed ZN

1 dolor del anima, affliction, tristessa


zielenleven ZN

1 vita interior, psychismo


zielenmis ZN

1 missa de defunctos, missa de requiem


zielennood ZN

1 angustia del anima


zielenpiet ZN

1 Zie: zielenpoot


zielenpijn ZN

1 affliction, suffrentia


zielenpoot ZN

1 homine/femina pietose


zielenroerselen ZN MV

1 movimentos del anima, vita interior/spiritual/emotional
zijn -- op papier zetten = confider su statos de anima al papiro


zielenrust ZN

1 (gemoedsrust) pace/tranquillitate de anima, (FIL) ataraxia
2 (eeuwige zaligheid) reposo eterne/eternal


zielensmart ZN

1 Zie: zielenleed


zielenstrijd ZN

1 combatto/lucta interior


zielental ZN

1 numero de animas/habitantes (de un urbe, etc.)


zielenvijand ZN

1 inimico del anima


zielenvrede ZN

1 Zie: zielenrust


zielenvreugde ZN

1 joia/gaudio interior, allegressa intime


zielenzorg ZN

1 Zie: zielzorg


zielig BN

1 (beklagenswaardig) lacrimabile, lamentabile, lamentose, digne de compassion, misere, miserabile, deplorabile, pietose, povre
2 (bekrompen) meschin, pusille


zieligheid ZN

1 aere miserabile, miserabilitate


zielknijper ZN

1 psychiatro


zielkunde ZN

1 psychologia


zielkundig WW

1 psychologic


zielloos BN

1 inanimate, sin vita, morte
-- lichaam = corpore sin vita


zielmis ZN

1 missa de defunctos


zielroerend BN

1 pathetic


zielsangst ZN

1 angustia mortal


zielsbedroefd BN

1 profundemente afflictite


zielsblij BN

1 felice e contente, multo contente


zielsconflict ZN

1 conflicto del anima


zielsgelukkig BN

1 immensemente/multo felice


zielsgenot ZN

1 felicitate, voluptate


zielsgesteldheid ZN

1 stato del anima


zielsgraag BW

1 Zie: zielsveel


zielskracht ZN

1 fortia spiritual/de anima


zielskwelling ZN

1 remorso


zielsleed ZN

1 Zie: zieleleed


zielsrust ZN

1 Zie: zielerust


zielstevreden BN

1 immensemente/multo/plenmente contente/satisfacte


zielstoestand ZN

1 Zie: zielsgesteldheid


zielsveel BW

1 de tote su anima, passionatemente
-- van iemand houden = amar un persona multissimo


zielsverdriet ZN

1 Zie: zielepijn


zielsverhuizing ZN

1 metempsychososis, migration/transmigration del anima, reincarnation
iemand die in -- gelooft = metempsychosista


zielsverlangen ZN

1 desiro/desiderio passionate/fervente/profunde


zielsvermogen ZN

1 facultate/potentia del anima


zielsverrukking ZN

1 Zie: extase


zielsvervoering ZN

1 Zie: extase


zielsverwanten ZN MV

1 parentes de anima


zielsverwantschap ZN

1 affinitate spiritual


zielsvreugde ZN

1 Zie: zielevreugde


zielsvriend ZN

1 amico intime


zielsziekte ZN

1 maladia mental


zielszwakte ZN

1 psychastenia


zieltje ZN

1
een -- zonder zorg = un persona legier
--s winnen = facer proselytos


zieltogen WW

1 agonisar, esser in agonia


zieltogend BN

1 agonisante, moribunde, moriente


zieltoging ZN

1 agonia


zielverheffend BN

1 sublime


zielverzorger ZN

1 Zie: zielzorger


zielzorg ZN

1 cura de animas, travalio pastoral


zielzorger ZN

1 patre/guida spiritual/de animas, pastor


zien WW

1 (niet blind zijn) vider
goed/slecht -- = haber (un) bon/mal vista
dubbel -- = vider duple
met één oog -- = vider con un (sol) oculo
u ziet beter dan ik = vos ha un melior vista que io
2 (kijken) reguardar, mirar
om zich heen -- = reguardar/mirar circa/circum se
3 (er uitzien) haber le aere (de)
bleek -- = haber le aere pallide
4 (uitzicht geven) dar super/a, haber vista super
dit venster ziet op de straat = iste fenestra da super le/al strata
5 (waarnemen, opmerken) vider, perciper, apperciper, (ontwaren) discoperir, (onderscheiden) distinguer, discerner
ik heb hem -- gaan = io le ha vidite partir
ik heb niets gezien = io non ha vidite nihil
geen hand voor ogen kunnen -- = non poter vider su mano in fronte de su facie
half en half/vluchtig/onduidelijk -- = intervider
scherp -- = distinguer nettemente
iets laten -- = facer vider/monstrar un cosa, (vertonen) presentar un cosa
zijn tanden laten -- = monstrar su dentes
iemand een boek laten -- = monstrar un libro a un persona
zijn papieren/zijn paspoort laten -- = exhiber/producer/presentar su papiros/su passaporto
zich ergens laten -- = monstrar se
ze mag zich laten -- = illa es presentabile
zich even laten -- = facer acto de presentia
bij het -- van = al vista de
tot --s! = adeo!, au revoir (F)
niet te -- = invisibile
6 (overwegen) vider, considerar, examinar
we zullen -- wat we gaan doen = nos videra lo que nos facera
7 (als mogelijkheid/uitkomst verwachten) vider
dat moet ik nog -- = isto es a vider
8 (proberen) essayar, tentar
we moeten het horloge -- te repareren = nos debe essayar de reparar le horologio
9
(te koop lopen met) laten -- = ostentar, ostender


ziend BN

1 vidente


ziende ZN

1 vidente
iemand weer -- maken = render le vista a un persona


zienderogen BW

1 visibilemente
hij groeit -- = ille cresce visibilemente


ziener ZN

1 vidente, divino, divinator, vaticinator, visionario, propheta


zienersblik ZN

1 reguardo/vista/oculo prophetic
met -- de toekomst lezen = leger le futuro con oculo prohetic


zienersoog ZN

1 Zie: zienersblik


zienlijk BN

1 visibile
alle --e en onzienlijke dingen = tote le cosas visibile e invisibile


zienswijze ZN

1 maniera/modo de vider/pensar, (puncto de) vista, aviso, opinion, conception
zij deelde mijn -- niet = illa non lo ha vidite como io, illa habeva un altere opinion que io
van -- veranderen = mutar de opinion


zier ZN

1
het kan me geen -- schelen = il non me importa nihil


ziesel ZN

1 (knaagdier) spermophilo


zift ZN

1 Zie: zeef


ziften WW

1 Zie: zeven
2 (vitten) cavillar


zifter ZN

1 (iemand die zeeft) tamisator
2 (vitter) cavillator


zifterij ZN

1 Zie: zifting
2 (vitterij) cavillation


zifting ZN

1 tamisation


zigeuner ZN

1 tsigano, bohemiano, (Spaanse zigeuner) gitano


zigeunerachtig BN

1 tsigan


zigeunerdans ZN

1 dansa tsigan


zigeunerkamp ZN

1 campo/campamento de tsiganos


zigeunerkoning ZN

1 rege tsigan


zigeunerleven ZN

1 vita de tsiganos


zigeunermeisje ZN

1 puera tsigan


zigeunermuziek ZN

1 musica tsigan


zigeunerorkest ZN

1 orchestra tsigan


zigeunertaal ZN

1 lingua tsigan, tsigano


zigeunertype ZN

1 typo tsigan


zigeunervolk ZN

1 populo tsigan


zigeunervrouw ZN

1 femina tsigan


zigzag BW

1 in zigzag
de weg liep -- = le cammino vadeva in zigzag


zigzagbeweging ZN

1 movimento in zigzag


zigzaggen WW

1 (zich zigzag verplaatsen) zigzagar
2 (zigzagsteken naaien) suer con puncto de zigzag, zigzagar


zigzagkoers ZN

1 curso in zigzag, (FIG ook) linea in zigzag


zigzaglijn ZN

1 linea in zigzag, zigzag


zigzagloopgraaf ZN

1 trenchea {sj} in zigzag


zigzagornement ZN

1 ornamento in zigzag


zigzagpaadje ZN

1 sentiero in zigzag


zigzagsgewijs BW

1 in zigzag
-- lopen = zigzagar


zigzagsteek ZN

1 puncto de zigzag


zigzagvormig BN

1 in forma de zigzag


zigzagweg ZN

1 cammino zigzag


zij PERS VNW

1 (ENK) illa
2 (MV) illes, illas, illos


zij ZN

1 (vrouwtje) femina
een hij en een -- = un homine e un femina, (kinderen) un puero e un puera
2 (stof) Zie: zijde


zijaanval ZN

1 attacco de flanco


zijaanzicht ZN

1 vista lateral, profilo
in -- afbeelden = profilar


zijachtig BN

1 setose


zijaffect ZN

1 effecto lateral


zijaltaar ZN

1 altar lateral


zijbalk ZN

1 trabe/trave lateral


zijbalkon ZN

1 balcon lateral


zijbeenderen ZN MV

1 (BIOL) ossos parietal


zijbeuk ZN

1 (in kerk) nave lateral/collateral


zijbeweging ZN

1 movimento lateral


zijcoulisse ZN

1 coulisse (F) lateral


zijd ZN

1
wijd en -- = ubique


zijdak ZN

1 tecto lateral


zijdal ZN

1 valle lateral


zijde ZN

1 (grenslijn) latere, bordo
de lange -- van een rechthoek = le longe latere de un rectangulo
de liggende -- van een driehoek = le latere horizontal/le base de un rectangulo
2 (kant, grensvlak) latere, facie
een steen op zijn brede -- leggen = poner/mitter un bricca super su latere large
ter -- leggen = poner/mitter al latere
parkeren aan beide --n van de weg = parking (E) bilateral, parcar a ambe lateres del cammino
aan één -- verlamd = paralysate de un latere, hemiplegic
de --n van een heuvel = le flancos de un collina
3 (het boven- en ondervlak van een plat lichaam) latere, (van papier) (voor-) folio/pagina recto, (achter-) folio/pagina verso
4 (mbt mensen/dieren) latere, flanco
iemand in de -- stompen = colpar un persona al flanco
iemand in zijn zwakke -- aanvallen = attaccar le latere/puncto debile de un persona
iemand ter -- staan = esser al lateres de un persona, assister/adjutar/adjuvar un persona
hij week niet van mijn -- = ille restava/remaneva a mi latere
5 (FIG) (partij) latere, campo, parte, partito
aan beide --n is schuld = on debe blasmar le duo partitos, ambe partes ha alco de culpa
van katholieke -- = del latere catholic
de -- kiezen van = prender le parte/le partito de
zich aan iemands -- scharen = poner se del parte de un persona
6 (mbt een plaats/richting) latere
iemand van een lelijke -- leren kennen = cognoscer le latere disfavorabile de un persona, vider le mal latere de un persona
van alle --n = de tote le lateres
van officiële -- = de fonte official
de ethische -- van een probleem = le aspecto ethic de un problema
7 (spinsel van de zijderups, gesponnen draden, weefsel) seta
ruwe -- = seta crude
zacht als -- = suave como le seta
van -- = de seta, seric
-- voortbrengend = sericigene


zijdeachtig BN

1 setose


zijdeachtigheid ZN

1 setositate


zijdecocon ZN

1 cocon (F) de verme a/de seta


zijdecultuur ZN

1 Zie: zijdeteelt


zijdedraad ZN

1 fila de seta


zijdefabricage ZN

1 fabrication de seta


zijdefabriek ZN

1 fabrica de seta/de stoffas de seta, seteria


zijdefabrikant ZN

1 fabricante de seta/de stoffas de seta


zijdegaas ZN

1 gaza de seta


zijdegalon ZN

1 galon de seta


zijdegaren ZN

1 filo de seta


zijdeglans ZN

1 brillantia/lustro setose/del seta


zijdehandel ZN

1 commercio de seterias/de seta, seteria


zijdehandelaar ZN

1 mercante de seta/de seterias


zijde-industrie ZN

1 industria seri(ci)cole/seric/del seta, seteria


zijdeklos ZN

1 Zie: zijdespoel


zijdelijm ZN

1 sericina


zijdelings BN

1 lateral, oblique, (FIG) indirecte
--e blik = reguardo oblique
--e kritiek = critica indirecte
--e mededeling = information indirecte
--e toespeling = allusion indirecte
een --e toespeling maken op iets = insinuar un cosa
hij trof mij -- = ille me toccava in le latere


zijden BN

1 (van zijde) de seta
-- koord = cordon de seta
-- kousen = calceas de seta
-- stoffen = stoffas/texitos de seta, seteria
2 (als van zijde) de seta, setose


zijdepapier ZN

1 papiro de seta


zijdeplant ZN

1 asclepiades


zijdeplantfamilie ZN

1 asclepiadaceas


zijderups ZN

1 larva/verme a/de seta


zijderupskweker ZN

1 seri(ci)cultor


zijderupsteelt ZN

1 seri(ci)cultura


zijdespinner ZN

1 filator/filandero de seta


zijdespinnerij ZN

1 (handeling) filatura del seta
2 (werkplaats) filanda/filatura/filanderia de seta


zijdespoel ZN

1 bobina de seta


zijdeteelt ZN

1 seri(ci)cultura


zijdeteler ZN

1 seri(ci)cultor


zijdetwijnder ZN

1 torquitor de filos de seta


zijdeur ZN

1 porta lateral


zijdeverver ZN

1 tincturero de seta


zijdeververij ZN

1 tinctureria de seta


zijdevlinder ZN

1 papilion sericigene, bombyce


zijdewerk ZN

1 stoffas/textiles de seta, seteria


zijdewever ZN

1 texitor de seta


zijdewinkel ZN

1 magazin de seteria, seteria


zijdeworm ZN

1 Zie: zijderups


zijdgeweer ZN

1 sabla, spada


zijgaanderij ZN

1 Zie: zijgalerij


zijgalerij ZN

1 galeria lateral


zijgang ZN

1 corridor lateral


zijgdoek ZN

1 tela pro filtrar


zijgebergte ZN

1 montania(s) lateral


zijgebouw ZN

1 ala lateral, dependentia, annexo


zijgedeelte ZN

1 parte lateral


zijgen WW

1 (filtreren) filtrar, colar
2 (langzaam neerdalen) collaber


zijgevel ZN

1 faciada lateral


zijgnat ZN

1 liquido filtrate


zijgracht ZN

1 canal lateral


zijhaag ZN

1 haga/sepe lateral


zijig BN

1 setose


zij-ingang ZN

1 entrata/ingresso lateral


zijkamer ZN

1 camera lateral/annexe


zijkanaal ZN

1 canal lateral/secundari/affluente


zijkant ZN

1 latere, facie lateral, flanco, (rand) bordo


zijkapel ZN

1 cappella lateral


zijketen ZN

1 catena lateral


zijkieuwige ZN

1 pleurobranchio


zijklep ZN

1 valvula lateral


zijklepmotor ZN

1 motor a/de valvulas lateral


zijknop ZN

1 button lateral


zijkrater ZN

1 crater lateral


zijl ZN

1 esclusa de evacuation


zijleuning ZN

1 appoio lateral


zijlicht ZN

1 lumine/luce lateral


zijligging ZN

1 (van het lichaam) position super un flanco, decubito lateral


zijlijn ZN

1 (van sportveld) linea lateral
2 (van spoorweg) ferrovia/linea secundari
3 (zijlinie) linea collateral


zijlinie ZN

1 linea collateral
erfopvolging in de -- = succession collateral


zijloge ZN

1 loge (F)/logia lateral


zijloot ZN

1 planton lateral


zijluik ZN

1 pictura lateral (de un triptycho)


zijmagen ZN MV

1 parentes collateral


zijmorene ZN

1 morena lateral


zijmuur ZN

1 muro lateral


zijn ZN

1 (het bestaan) esser, existentia
2 (persoonlijkheid) esser
mijn gehele -- komt daartegen in opstand = tote mi esser se oppone a isto


zijn HWW

1 haber
hij is aangekomen = ille ha arrivate


zijn BEZ VNW BIJV

1 su
-- vader = su patre
-- handen wassen = lavar se le manos
te --er tijd = a tempore debite


zijne BEZ VNW

1 sue
aan ieder het -- geven = dar a cata uno le sue


zijnentwege BW

1 (uit zijn naam) in su nomine, de su parte
2 (wat hem aangaat) quanto a ille


zijnerzijds BW

1 quanto a ille


zijnet ZN

1 rete lateral


zijn KOPP WW

1 (ALGEMEEN) esser
de deur is groen = le porta es verde
die man is oud = iste homine es vetule
het is laat = il es tarde
het is tien uur = il es dece horas
zijn vader is timmerman = su patre es carpentero
ik ben tegen = io es contra
een bedreiging -- = esser/constituer un menacia
een uitzondering op de regel -- = esser/constituer un exception al regula
uitstel is geen afstel = differer non es/significa abandonar
2 (mbt weersgesteldheid) facer
het is koud = il face frigide
het is warm = il face cal(i)de
3 (mbt leeftijd) haber
hij is twintig = ille ha vinti/viginti annos


zijnsleer ZN

1 ontologia


zijn ZELFST WW

1 (bestaan) esser, exister, (er is, er zijn = il ha)
er zijn mensen die = il ha gente qui/que
2 (zich bevinden) esser, trovar se, (er is, er zijn = il ha)
er moet nog geld -- = il debe haber ancora moneta
3 (gebeuren) haber loco, occurrer, evenir
wat is er? = que occurre?
het kan -- dat ... = il pote occurrer que ...
4 (behoren aan) esser (a/de), pertiner (a), appertiner (a)
dat boek is van mijn broer = iste libro pertine a mi fratre
5 (leven) esser, viver, (er is, er zijn = il ha)
die man is niet meer = iste homine ha vivite
er was eens een koning = il habeva un rege
6 (bezig zijn met) esser
7 (bedragen) esser
de prijs is tien gulden = le precio es dece florinos


zijopening ZN

1 apertura lateral


zijpad ZN

1 (pad dat zich afsplitst) sentiero transverse/transversal
2 (pad aan de zijkant) sentiero lateral


zijpaneel ZN

1 pannello lateral


zijpas ZN

1 passo verso le/al latere


zijpelen WW

1 Zie: sijpelen


zijplank ZN

1 planca lateral


zijpoort ZN

1 porta lateral


zijportaal ZN

1 portal lateral


zijraam ZN

1 fenestra lateral


zijreflector ZN

1 reflector lateral


zijrivier ZN

1 bracio/branca del riviera, affluente, confluente, riviera tributari


zijscheut ZN

1 Zie: zijloot


zijschip ZN

1 (van kerk) nave lateral


zijsloot ZN

1 fossato lateral


zijsluiting ZN

1 serratura del latere


zijspan(wagen) ZN

1 sidecar (E)


zijspanrace ZN

1 cursa de side-car (E)


zijspiegel ZN

1 retrovisor (externe)


zijspoor ZN

1 via lateral/secundari, linea morte
iemand op een -- zetten = mitter un persona a un linea morte, excluder un persona


zijsprong ZN

1 salto lateral/al latere
(FIG) een -- maken naar iets = facer un digression


zijstap ZN

1 passo verso le/al latere


zijstraat ZN

1 strata lateral/transverse/transversal
(FIG) noem eens een -- = da un exemplo


zijstuk ZN

1 pecia/parte lateral, flanco


zijtak ZN

1 (van een boom) branca/ramo lateral
2 (uitloper van plant) nove ramo
3 (aftakking van rivier) bracio, affluente
4 (mbt stambomen) branca/linea collateral


zijtoren ZN

1 turre lateral


zijtrap ZN

1 scala lateral


zijtuin ZN

1 jardin lateral


zij-uitgang ZN

1 exito/egresso lateral


zij-uitzicht ZN

1 vista/prospecto lateral


zijvenster ZN

1 fenestra lateral


zijventrikel ZN

1 ventriculo lateral


zijvertrek ZN

1 Zie: zijkamer


zijvlak ZN

1 superficie/superfacie lateral


zijvleugel ZN

1 (van gebouw) ala (lateral)


zijwaarts BW

1 verso le/al latere


zijwaarts BN

1 lateral
--e beweging = movimento lateral
--e druk = pression lateral


zijwand ZN

1 pariete lateral


zijweg ZN

1 cammino/via lateral/transverse/transversal, transversa


zijwind ZN

1 vento lateral/de transverso


zijzak ZN

1 tasca lateral


zilt BN

1 salin, salmastre
--e smaak = sapor/gusto salin
--e gronden = solos salmastre
het --e nat = le mar


ziltheid ZN

1 salinitate


ziltig BN

1 Zie: zilt


ziltigheid ZN

1 Zie: ziltheid


zilver ZN

1 (metaal) argento
fijn -- = argento fin
colloïdaal -- = argento colloidal
gecupeleerd -- = argento de cuppella
-- smeden = forgiar argento
nieuw -- = argentano
met een laagje -- bedekken = inargentar
2 (zilverwerk) argenteria
het -- poetsen = polir le argenteria
3 (zilvergeld) moneta de argento
4 (kleur als van zilver) argento
iets -- kleuren = argentar un cosa
5 (zilveren medaille) medalia de argento
-- behalen op de Olympische Spelen = ganiar un medalia de argento al Jocos Olympic


zilveraanmunting ZN

1 cuneage de moneta de argento


zilveraap ZN

1 simia argentate


zilveracetaat ZN

1 acetato de argento


zilverachtig BN

1 argentate, de argento, argyric
2 (helder klinkend) argentin
--e klank = sono argentin
--e stem = voce argentin


zilverader ZN

1 vena/filon argentifere/de argento


zilverahorn ZN

1 acere rubre


zilveralliage ZN

1 alligato de argento


zilveramalgaam ZN

1 amalgama de argento


zilverbad ZN

1 banio de argento


zilverbedding ZN

1 jacimento de argento


zilverberg ZN

1 monte argentifere


zilverberk ZN

1 betula verrucose


zilverbeslag ZN

1 ferratura de argento
bijbel met -- = biblia con ferratura de argento


zilverblad ZN

1 folio de argento


zilverblank BN

1 (de un blanco) argentate


zilverblende ZN

1 galena argentifere/de argento


zilverblik ZN

1 argento in laminas


zilverbloem ZN

1 flor de argento


zilverbrokaat ZN

1 brocato de argento


zilverbromide ZN

1 bromido/bromuro de argento


zilverchloride ZN

1 chlorido/chloruro de argento


zilverdraad ZN

1 filo de argento


zilverdrijver ZN

1 cisellator de argento


zilveren BN

1 (van zilver) in/de argento, (verzilverd) argentate, (zilverkleurig) argentate
-- ketting = catena de argento
-- bokaal = cuppa in argento
-- bruiloft = nuptias de argento
-- haren = capillos argentate
-- standaard = standard (E) de argento


zilvererts ZN

1 mineral argentifere/de argento


zilverfazant ZN

1 faisan argentate


zilverganzerik ZN

1 potentilla argentee


zilvergehalte ZN

1 percentage/titulo de argento


zilvergeld ZN

1 moneta de argento


zilverglans ZN

1 (glans (als) van zilver) brillantia/lustro/fulgor argentate/argentin
2 (MIN) argentite


zilverglit ZN

1 lithargyro


zilvergoed ZN

1 Zie: zilverwerk


zilvergrauw ZN

1 Zie: zilvergrijs


zilvergrijs ZN

1 gris argentate/argentin


zilvergroeve ZN

1 Zie: zilvermijn


zilverhandel ZN

1 commercio de argento


zilverhoudend BN

1 argentifere, argentose
-- zand = sablo/arena argentifere


zilverjodide ZN

1 iodido/ioduro de argento


zilverkamer ZN

1 camera del argenterias


zilverkast ZN

1 vitrina de argenterias


zilverkeuring ZN

1 essayo (de argento)


zilverklank ZN

1 sono argentin


zilverkleur ZN

1 color argentate/argentin/de argento


zilverkleurig BN

1 argentin, argentate, argentee


zilverkoers ZN

1 precio del argento


zilverkorrel ZN

1 (korrel zilver) grano de argento
2 (FOTO) grano


zilverkruid ZN

1 argentina


zilverkwik ZN

1 amalgama de argento


zilverlaag ZN

1 strato de argento
van de -- ontdoen = disargentar


zilverlaken ZN

1 texito de argento


zilverlegering ZN

1 alligato de argento


zilverlinde ZN

1 tilia argentate/tomentose


zilverling ZN

1 denario


zilverlood ZN

1 plumbo argentifere


zilvermeeuw ZN

1 laro argentate


zilvermijn ZN

1 mina de argento


zilvermos ZN

1 bryo argentee


zilvermot ZN

1 lepisma


zilvermunt ZN

1 moneta de argento


zilvernitraat ZN

1 nitrato argentic/de argento


zilverontmunting ZN

1 refusion de monetas de argento


zilveroplossing ZN

1 solution de argento


zilveroxide ZN

1 oxydo de argento


zilverpapier ZN

1 papiro argentate/de argento


zilverplaat ZN

1 placa de argento


zilverpluvier ZN

1 pluviero argentate, squatarola


zilverpoeder ZN

1 pulvere de argento


zilverpoets ZN

1 pulvere a/pro polir (le argenteria)


zilverpopulier ZN

1 poplo blanc/albe


zilverprijs ZN

1 precio del argento


zilverproduktie ZN

1 production de argento


zilverreiger ZN

1 egretta
grote -- = egretta albe


zilverrijk BN

1 ric/abundante in argento


zilversalie ZN

1 salvia argentee


zilverschat ZN

1 tresor de argento


zilverschoon ZN

1 (PLANTK) argentina, potentilla anserin


zilverservies ZN

1 servicio de argento


zilverslak ZN

1 scoria de argento


zilversmid ZN

1 argentero


zilversoldeer ZN

1 soldatura de argento


zilverspar ZN

1 abiete blanc/albe/argentee


zilverstaaf ZN

1 barra/lingoto de argento


zilverstuk ZN

1 moneta/pecia de argento


zilversulfaat ZN

1 sulfato de argento


zilversulfide ZN

1 sulfido/sulfuro de argento


zilveruitje ZN

1 parve cibolla


zilververbinding ZN

1 composito de argento


zilververgiftiging ZN

1 argyrismo


zilvervis ZN

1 argentina


zilvervisje ZN

1 lepisma saccharin


zilvervlies ZN

1 pellicula de argento


zilvervliesrijst ZN

1 ris complete/integral/non decorticate


zilvervloot ZN

1 flotta de argento


zilvervos ZN

1 vulpe argentate/argentee


zilvervosfokkerij ZN

1 station de elevamento de vulpes argentate


zilverwerk ZN

1 objectos de argento, argenteria


zilverwilg ZN

1 salice blanc


zilverwinning ZN

1 extraction de argento


zilverwit BN

1 (de un blanco) argentate


zilverzand ZN

1 sablo/arena argentifere


zilverzout ZN

1 sal de argento


Zimbabwe ZN EIGN

1 Zimbabwe


Zimbabwiaan ZN

1 zimbabwiano


Zimbabwiaans BN

1 zimbabwian


zin ZN

1 (zintuig) senso
2 (verstand) senso
bij --nen komen = reprender/recovrar su sensos
hij is niet goed bij (zijn) --nen = ille ha perdite le testa/capite
van zijn --nen beroofd zijn = esser folle
zijn --nen bij elkaar houden = restar/remaner maestro de se
3 (gevoel) senso
-- voor rechtvaardigheid = senso de justitia
-- voor orde = senso del ordine
4 (gemoedsgesteldheid) humor
blij van -- = joiose/gaudiose de humor, de bon humor, allegre
5 (streven, bedoeling) intention
zijn --nen op iets zetten = mitter se in testa de obtener un cosa/de facer un cosa
iets van --s zijn = haber le intention de un cosa, intentar un cosa
iets uit zijn --nen zetten = disfacer se del idea de
zijn -- krijgen = obtener lo que on vole
in de -- hebben = tramar
6 (wil, lust) voluntate, desiro, desiderio, gusto
iemands -- doen = satisfacer le desiro/voluntate de un persona
zijn -- doen = facer su gusto
zijn (eigen) -- doordrijven = imponer su voluntate
hij heeft zijn -- weer gekregen = ille ha obtenite lo que ille voleva
zij zijn één van -- = illes ha le mesme desiro/desiderio
tegen mijn -- = contra mi gusto/voluntate
7 (wens) desiro, desiderio
het iemand naar de -- maken = contentar/complacer un persona
8 (betekenis) senso, signification, significato
-- van het leven = senso del vita
figuurlijke -- = senso figurate
letterlijke/eigenlijke -- = senso figurate
verborgen -- = senso celate
zonder -- = disproviste de senso, sin senso
in zekere -- = in certe senso
in engere -- = in un senso plus restringite
in de ruimste -- van het woord = in le plus large senso/signification del parola, in le senso/signification le plus ample/extense del parola
in de strikte -- van het woord = in le senso stricte del parola
in de -- der wet = in le senso stricte del lege, secundo le lege
9 (nut) senso, ration
dit heeft geen -- = isto non ha senso, isto care de senso
de -- van het leven = le senso del vita
de -- van de kunst = le ration de esser del arte
ik begrijp de -- van uw daden niet = io non comprende le senso de vostre actiones
het heeft geen -- om = il es inutile de
10 (TAAL) phrase, (bijzin) proposition
foutloze -- = phrase correcte
enkelvoudige -- = phrase simple/simplice
samengestelde -- = phrase complexe/composite
elliptische -- = phrase elliptic
ondergeschikte -- = proposition subordinate
een -- vormen = construer un phrase
een -- doorstrepen = cancellar un phrase
evenwichtige --nen maken = balanciar su phrases
--nen aan elkaar lassen = incatenar phrases
11 (mening) aviso, opinion, idea
zoveel hoofden, zoveel --nen = tante testas, tante ideas
12 (MUZ) periodo musical


zindeel ZN

1 Zie: zinsdeel


zindelijk BN

1 (zijn natuurlijke behoeften beheersend) continente
2 (schoon) munde, nette
(FIG) -- denken = rationar/pensar correctemente


zindelijkheid ZN

1 (netheid) munditia, hygiene


zinderen WW

1 esser/vibrar ardente, esser multo cal(i)de
--de hitte = calor suffocante/excessive


zinduiding ZN

1 interpretation


zingbaar BN

1 cantabile


zingen WW

1 cantar
vals -- = cantar false
laag -- = cantar in tono basse
Gods lof -- = cantar le laudes del Senior
falset -- = cantar in falsetto
geen twee liedjes voor één cent -- = non haber gusto de repeter duo vices le mesme cosa
iemand in slaap -- = (LETT) cantar pro addormir un persona, (FIG) addormir le vigilantia de un persona
weer/opnieuw -- = recantar
--de zaag = serra musical
voor het -- de kerk uit = practicar le coito interrupte


zingenot ZN

1 placer sensual/del sensos, voluptate, voluptuositate, libidine, libidinositate, desiro/desiderio libidinose, concupiscentia, lubricitate, prurientia


zingeving ZN

1 interpretation


zink ZN

1 zinc
een dak met -- bedekken = zincar un tecto
het bedekken met -- = zincage


zinkaat ZN

1 zincato


zinkacetaat ZN

1 acetato de zinc


zinkalliage ZN

1 alligato de zinc


zinkamalgaam ZN

1 amalgama de zinc


zinkarbeider ZN

1 zincator


zinkas ZN

1 zinc calcinate


zinkbad ZN

1 banio de zinc


zinkbedekking ZN

1 revestimento in zinc


zinkblende ZN

1 blende de zinc


zinkblik ZN

1 latta de zinc


zinkbuis ZN

1 tubo de evacuation de aqua


zinkcarbonaat ZN

1 carbonato de zinc


zinkchloride ZN

1 chloride/chloruro de zinc


zinkdraad ZN

1 filo de zinc


zinkdruk ZN

1 zincographia


zinkelektrode ZN

1 electrodo de zinc


zinken WW

1 (niet blijven drijven) affundar se, ir al fundo
een schip tot -- brengen = affundar un nave
2 (zakken, wegzakken) cader
in iemands armen -- = lassar se cader in le bracios de un persona
de moed laten -- = perder corage


zinken BN

1 de zinc
-- dakgoot = guttiera de zinc


zinker ZN

1 (buisleiding) (onder water) siphon, (onder dijk) tubo/conducto subterranee
2 (iets wat doet zinken) peso
3 (dobber) flottator


zinkerts ZN

1 mineral de zinc


zinkfabriek ZN

1 fabrica de zinc


zinkgalmei ZN

1 Zie: galmei


zinkgravure ZN

1 gravure super zinc, zincographia


zinkhoudend BN

1 que contine zinc, zincifere


zinkkuip ZN

1 caisson (F)


zinklaag ZN

1 strato de zinc


zinklegering ZN

1 Zie: zinkalliage


zinklijm ZN

1 colla de zinc


zinklood ZN

1 (peillood) plumbo de sonda
2 (bij het vissen) plumbo


zinkmijn ZN

1 mina de zinc


zinkograaf ZN

1 zincographo


zinkografie ZN

1 zincographia


zinkografisch BN

1 zincographic
-- proces = pro-cesso zincographic


zinkoxyde ZN

1 oxydo de zinc


zinkplaat ZN

1 placa de zinc


zinkproduktie ZN

1 production de zinc


zinkput ZN

1 puteo perdite


zinkrotatiedruk ZN

1 Zie: offsetdruk


zinkschaar ZN

1 cisorios pro (placas de) zinc


zinksel ZN

1 sedimento


zinkspaat ZN

1 calamina, silicato natural de zinc


zinkstuk ZN

1 fascinata, matras (de) Dutch (E)


zinksulfaat ZN

1 sulfato de zinc


zinkvitriool ZN

1 Zie: zinksulfaat


zinkwaren ZN MV

1 objectos de zinc


zinkwinning ZN

1 extraction de zinc


zinkwit ZN

1 blanco/oxydo de zinc


zinkwitfabriek ZN

1 fabrica de blanco de zinc


zinkzalf ZN

1 pomada a base de oxydo de zinc, unguento/balsamo de zinc


zinkzeep ZN

1 sapon a base de zinc


zinkzout ZN

1 sal de zinc


zinledig BN

1 disproviste/vacue de senso, inan, inepte
--e woorden = parolas disproviste de senso


zinledigheid ZN

1 inanitate, ineptia


zinlijk BN

1 Zie: zinnelijk


zinloos BN

1 (zonder betekenis) disproviste/vacue de senso, sin senso, inan, inepte
een -- gezegde = un dicto sin senso
2 (nutteloos) inutile
-- gesprek = conversation inutile
verder discussiëren is -- = inutile de discuter plus longemente
het --e van een onderneming = le inutilitate de un interprisa


zinloosheid ZN

1 inutilitate, inanitate, ineptia


zinnebeeld ZN

1 symbolo, emblema, figura emblematic


zinnebeeldig BN

1 symbolic, emblematic, allegoric
--e voorstelling = representation symbolic, symbolisation, allegoria, allegorisation


zinnelijk BN

1 (de zinnen bevredigend, sensueel) sensual, carnal, voluptari, voluptuose, concupiscente, lascive, sybaritic
--e mond = bucca lascive/sensual
--e liefde = amor carnal
-- mens = voluptuario
--e begeerte = concupiscentia
-- begeren = concupiscer
-- maken = sensualisar
2 (zintuiglijk) sensorial
-- waarneembaar = sensorialmente perceptibile


zinnelijkheid ZN

1 (sensualiteit) sensualitate, sensualismo, carnalitate, voluptate, voluptuositate, lascivitate
2 (waarneembaarheid door de zinnen) perceptibilitate sensorial


zinneloos BN

1 (onzinnig) insensate, absurde, inepte, vesanic
2 (bewusteloos) inconsciente
3 (krankzinnig) insan, alienate


zinneloosheid ZN

1 (onzinnigheid) absurditate, ineptia, vesania
2 (bewusteloosheid) inconscientia, (verbijstering) stupor
3 (krankzinnigheid) alienation


zinnen WW

1 (peinzen over) pensar, reflecter, meditar
2 (bevallen) placer a, convenir a
dat zinde hem wel = le idea le placeva


zinnenprikkelend BN

1 sensualmente stimulante, erotic, aphrodisiac


zinnens BN

1 Zie: zins


zinnenstrelend BN

1 agradabile pro le sensos, voluptuose


zinnenstreling ZN

1 voluptuositate


zinnespel ZN

1 moralitate


zinnia ZN

1 zinnia


zinnig BN

1 sensate
iets --s zeggen = dicer alco sensate
dat lijkt me een --e beslissing = isto me pare un decision sensate
geen -- mens zal zo iets geloven = nulle esser sensate va creder un tal cosa


zinrijk BN

1 plen de senso, significante
--e woorden = parolas significante/utile
--e gesprekken = conversationes significante/utile


zinrijkheid ZN

1 senso profunde


zins BN

1
van -- zijn iets te doen = haber le intention de facer un cosa


zinsaccent ZN

1 accento de phrase


zinsbedrog ZN

1 Zie: zinsbegoocheling


zinsbedwelming ZN

1 intoxication del sensos


zinsbegoocheling ZN

1 illusion, hallucination, mirage


zinsbouw ZN

1 construction del phrase, syntaxe (-axis)


zinscheiding ZN

1 punctuation


zinsconstructie ZN

1 Zie: zinsbouw


zinsconstructor ZN

1 (LOGICA) operator


zinsdeel ZN

1 parte/membro del phrase, syntagma


zinsfragment ZN

1 fragmento de phrase


zinsfunctie ZN

1 function propositional/in le phrase


zinsgeheel ZN

1 phrase complete


zinsleer ZN

1 syntaxe (-axis)


zinslid ZN

1 Zie: zinsdeel


zinslot ZN

1 fin de phrase


zinsmelodie ZN

1 melodia del phrase, intonation


zinsnede ZN

1 parte de un phrase, passage


zinsnijding ZN

1 cesura


zinsniveau ZN

1 nivello del phrase


zinsomzetting ZN

1 inversion


zinsontleding ZN

1 analyse (-ysis) phrastic


zinspelen WW

1 alluder (a), facer allusion (a), referer se (a)


zinspelend BN

1 allusive


zinspeling ZN

1 allusion
een -- bevattend = allusive
een -- maken op = alluder a, facer un allusion a
het poëtisch taalgebruik zit vol --en = le linguage del poesia es allusive


zinspreuk ZN

1 (aforisme) aphorismo, maxima, sententia, gnome, (leus) devisa, motto


zinspreukig BN

1 aphoristic


zinsritme ZN

1 rhythmo del phrase


zinstructuur ZN

1 structura del phrase


zinstype ZN

1 typo de phrase


zinsverband ZN

1 (betrekking tussen zinnen) relation inter propositiones
onderschikkend -- = subordination
nevenschikkend -- = coordination
2 (context) contexto
dit citaat is uit het -- gerukt = iste citation ha essite isolate de su contexto


zinsverbijstering ZN

1 aberration/confusion mental, insanitate, follia


zinsverrukking ZN

1 Zie: extase


zinsvervoering ZN

1 Zie: extase


zinsvorm ZN

1 forma del phrase


zinswending ZN

1 expression, locution


zinteken ZN

1 Zie: leesteken


zintuig ZN

1 senso
de vijf --en = le cinque sensos
scherpte van de --en = acuitate/acutessa sensorial/del sensos
een zesde -- hebben = haber intuition


zintuigenleer ZN

1 esthesiologia


zintuigfysiologie ZN

1 physiologia del sensos


zintuiglijk BN

1 sensorial
--e waarneming = perception sensorial
--e kennis = cognoscentia/cognoscimento sensorial
--e wereld = mundo del sensos, mundo material


zintuiglijkheid ZN

1 sensorialitate


zinvang ZN

1 catalepsia


zinvermaak ZN

1 Zie: zingenot


zinvol BN

1 sensate


zinvorming ZN

1 formation de un phrase


Zion ZN EIGN

1 Sion


zionisme ZN

1 sionismo


zionist ZN

1 sionista


zionistencongres ZN

1 congresso de sionistas


zionistisch BN

1 sionista, sionistic


zirkonium ZN

1 zirconium


zirkoniumoxyde ZN

1 oxydo de zirconium


zirkoniumsilicaat ZN

1 zircon


zirkoniumverbinding ZN

1 composito de zirconium


zirkoon ZN

1 (gesteente) zircon
2 (edelsteen) zircon


zirkoonaarde ZN

1 oxydo de zirconium


zit ZN

1 (het zitten) session
dat was een hele -- = isto esseva un longe session
2 (manier van zitten)
deze stoel heeft een gemakkelijke -- = iste sedia es confortabile
3 (stoel) sedia


zitbad ZN

1 semicupio, banio-sedia


zitbank ZN

1 banco
2 sofa


zitbeen ZN

1 osso ischiatic, ischio


zitbeens BN

1 ischiatic


zitbeensknobbel ZN

1 tuberositate ischiatic


zitdag ZN

1 die/jorno de session


ziteelt ZN

1 callo/callositate super le posterior


zithoek ZN

1 angulo intime


zitje ZN

1 (zitplaats) sedia, (hoekje) angulo intime
2 (tafeltje met stoelen) tabula con/e sedias


zitkamer ZN

1 salon


zitkamerameublement ZN

1 mobiliario/mobiles pro le salon


zitkubus ZN

1 puf cubic


zitkussen ZN

1 cossino


zitmeubel ZN

1 mobile pro seder


zitplaats ZN

1 sedia


zitslaapbank ZN

1 sofa lecto


zitstok ZN

1 (in kooi) percha {sj}


zitten WW

1 (gezeten zijn) seder, esser sedite
hij zit op een stoel = ille es sedite super un sedia
blijf --! = resta/remane sedite!
ga -- ! = 1. (bevel) sede te!, 2. (uitnodiging) prende un sedia!
stil -- = esser immobile
gaan -- = seder se, mitter se a seder
wil je misschien hier --? = prefere tu seder te hic?
in het parlement -- = seder in le parlamento
stemmen door -- en opstaan = votar per seder e levar
(FIG) er eens voor gaan -- = (iets aanvatten) poner se/mitter se al labor/al travalio, (iets gaan vertellen) installar se confortabilemente
hij zit erg op zijn centen = ille es un ver avaro
uw vader zit te veel = vostre patre ha un vita troppo sedentari
2 (zich met een doel ergens bevinden) esser, trovar se
aan het raam -- = esser al fenestra
aan tafel -- = esser al tabula
aan de koffie -- = biber caffe
te paard -- = esser a cavallo
op zijn hurken -- = esser quatte
Goudkuil zit in een vergadering = Goudkuil es in un reunion
vandaag zit hij in Bilthoven = hodie ille se trova in Bilthoven
3 (een functie bekleden) esser
aan het roer -- = esser al timon
in het bestuur -- = esser membro del consilio directive
op de troon -- = esser super le throno
op een kantoor -- = esser/travaliar in un officio/bureau (F)
4 (geruime tijd ergens vertoeven) esser
in de gevangenis -- = esser in (le) prision
altijd met zijn neus in de boeken -- = haber sempre/semper le naso in le libros
5 (wonen) esser, habitar, viver
hij wil niet in Amsterdam -- = ille non vole habitar/viver in Amsterdam
6 (verblijven) esser
waar zit hij? = ubi es ille?
7 (zich bevinden in de genoemde toestand) esser
8 (mbt een volharden, mbt gelaten worden op een plaats/in een toestand)
hij heeft zijn vrouw laten -- = ille ha abandonate su spo(n)sa
die weduwe bleef met twee kinderen -- = iste vidua ha restate/remanite sol con duo infantes
wij zijn (hier) blijven -- = nos ha restate hic
de zegel blijft niet -- = le timbro non colla
(FIG) met iets -- = non saper que facer de un cosa
met een probleem -- = haber un problema
9 (mbt zaken, zich bevinden) esser, trovar se
wat zit er in die zak? = que es in iste sacco?
(FIG) het zit in de pen = isto es in preparation
die trek zit in de familie = iste tracto es in le familia
er zit een vlek op je jas = il ha un macula super tu mantello
er zit onweer in de lucht = il ha un tempesta de tonitro in le aere
in sla zit vitamine C = le lactuca contine vitamina C, il ha vitamina C in le lactuca
heb jij geld in zijn onderneming --? = ha tu moneta in su interprisa?
(SPORT) de bal zit = il es un goal (E)
10 (mbt kleding/schoenen) seder, ir
de schoenen zitten goed = le scarpas/calceos sede ben
11 (bevestigd zijn)
dat zit wel goed/snor = il non ha un problema
12 (gevuld/bedekt zijn met)
onder de verf -- = esser coperte de color
onder het werk -- = esser immergite in le labor/travalio
vol moeilijkheden -- = abundar in difficultates
in de schulden -- = esser plen de debitas
die fiets zit onder de roest = iste bicycletta es plen de ferrugine
13 (+ INF) (bezig zijn met) esser occupate (a)
hij zit te schrijven = ille es occupate a scriber, ille scribe
14
aan iets -- = toccar un cosa
achter iemand aan -- = currer/ir detra un persona
in zak en as -- = esser desperate
op hete kolen -- = esser super carbones ardente
het zit er aan te komen = isto veni, isto va venir
op voetbal -- = esser membro de un club (E) de football (E)
blijven -- (op school) = repeter le classe
(FIG) het zit er niet aan = io non pote permitter me lo
waar zit het hem in? = qual es le problema?, ubi es le difficultate?
ik zit ergens mee = io ha un problema
ik zie het niet -- = le situation non me convince
dat zit in de familie = isto es un cosa del familia
hoe zit dat? = como sta le cosas?


zittenblijver ZN

1 repetitor de classe/de curso, alumno qui repete/ha repetite le classe/curso


zittend BN

1 (gezeten) sedite, sedente
2 (waarbij men veel zit) sedentari
-- beroep = empleo sedentari
-- werk = travalio/labor sedentari
--e levenswijze = vita sedentari, sedentarismo, sedentari(e)tate
3 (in functie zijnd) in function
4 (PLANTK) acaule, sessile
met --e bloemen = sessiliflor
met --e bladen = sessilifolie


zittijd ZN

1 tempore de session


zitting ZN

1 (van stoel) fundo de sedia
rieten -- = fundo de sedia cannate
2 (vergadering, zittingstijd) session
-- van het parlement = session del parlamento
plenaire -- = session plenari
geheime/besloten -- = session secrete
openbare -- = session public
-- met/achter gesloten deuren = session detra portas clause
de -- openen = aperir le session
de -- schorsen = suspender le session
de -- wordt voortgezet = le session continua
de -- opheffen = levar/clauder le session
-- houden = seder, esser in session
-- hebben in het bestuur = haber un sede in le/formar parte del/esser membro del consilio directive
-- nemen in de raad = facer su entrata in le consilio


zittingsdag ZN

1 die/jorno de session


zittingsjaar ZN

1 anno de session


zittingsperiode ZN

1 session


zittingstijd ZN

1 tempore de session


zittingsverslag ZN

1 reporto de session


zittingszaal ZN

1 sala de session


zittribune ZN

1 tribuna con sedias/bancos


zitvlak ZN

1 (billen) posterior, podice, natica, (kont) culo, popo


zitvlees ZN

1
geen -- hebben = non esser capabile de restar sedite longe tempore


zitzak ZN

1 puf


zizel ZN

1 citello


zizelmarmot ZN

1 Zie: zizel


z.j.

1 (Afk.: zonder jaartal) sin data, sin anno


Z.K.H.

1 (Afk.: Zijne Koninklijke Hoogheid) S.A.R. (Su Altessa Royal/Regal)
2 (Afk.: Zijne Keizerlijke Hoogheid) S.A.I. (Su Altessa Imperial)


zloty ZN

1 (Poolse munt) zloty (Po)


Z.M.

1 (Afk.: Zijne Majesteit) S.M. (Su Majestate)


zo BW

1 (overeenstemmend met een werkelijkheid) assi
het heeft -- moeten zijn = il debe haber essite assi
--'n boek = un tal libro
-- iemand = un tal persona
--'n geval = un tal caso, un caso semblabile
maak niet --'n spektakel = non face tante ruito
-- iets = alco assi, un cosa simile
dat duurt --'n drie weken = isto prende approximativemente tres septimanas
en -- voort = et cetera (L)
het is namelijk -- dat = le cosa/le situation es que
het zij -- = sia assi
een jaar of -- = un anno plus o minus
2 (overeenstemmend in maat/graad) si
--'n groot huis = un si grande casa
hij doet altijd -- stug = ille se monstra sempre/semper si rebarbative
-- helder als kristal = si clar como crystallo
dat is niet -- erg = isto non es si grave
is het al -- laat? = es il jam si tarde?
dat heb ik al -- dikwijls gehoord = io lo ha audite jam tante vices
het is toch -- warm! = il face tante calor!
3 (op deze wijze) assi, de iste modo/maniera
je moet het -- doen = tu debe facer lo assi
goed --! = multo ben!
4 (aanstonds) tosto, bentosto
ik ben -- thuis = io essera a casa tosto
5 (zeer) si, talmente
die fiets is nog -- goed = iste bicycletta es ancora in stato excellente
6
die vrouw is zó! = iste femina es phantastic!


zo VW

1 (evenals, gelijk)
-- vader, -- zoon = tal patre, tal filio
2 (indien) si
-- mogelijk = si possibile
-- ja, waarom? = in caso affirmative, proque?
-- nee, waarom niet? = in caso negative, proque non?
3 (naar) secundo
-- men beweert, ligt hij op sterven = secundo lo que on dice, ille es agonisante


Z.O.

1 (Afk.: zuidoost(en)) S.E. (Sud-Est)


zo! TW

1 ah si!


zo'n

1 Zie: zo


zoal BW

1 inter altere cosas


zoals ZN

1 como
-- altijd = como sempre/semper
mensen -- wij = gente como nos
doe -- U wilt = face como vos vole
-- Cervantes zegt = como dice Cervantes
het is verbazend -- die jongen is vooruitgegaan = il es surprendente de vider como iste puero ha facite progressos


ZOAVO

1 (Afk.: Zuidoostaziatische Verdragsorganisatie) O.T.A.S.E. (Organisation del Tractato de Asia del Sud-Est)


zodanig BW

1 talmente, de tal maniera/modo
(ZELFST) als -- = per se


zodanig AANW VNW BIJV

1 tal
--e mensen = tal personas
-- dat = de tal sorta que


zodat VW

1 de maniera/modo/sorta que


zode ZN

1 pecia de gazon
dat zet geen --n aan de dijk = isto non face avantiar le cosas
onder de groene --n liggen = esser morte e interrate


zodenbank ZN

1 banco de pecias de gazon


zodenijzersteen ZN

1 limonite


zodiak ZN EIGN

1 zodiaco


zodiakaal BN

1 zodiacal
-- licht = lumine/luce zodiacal


zodoende BW

1 (op die manier) assi, de iste modo/maniera
-- bespaart men kolen = de iste maniera on economisa carbon
2 (bijgevolg) per consequente


zodra VW

1 si tosto que
ik betaal u, -- ik het geld heb = io vos paga(ra), si tosto que io ha(bera) le moneta


zodus VW

1 e assi


zoeaaf ZN

1 zuavo


zoef! TW

1 zuf!, zum!


zoek ZN

1
op -- zijn naar = esser in (re)cerca de
op -- gaan naar = mitter se/ir in (re)cerca de
-- raken = perder se


zoek BN

1 (kwijt) introvabile
de sleutel is -- = le clave es introvabile
mijn hoed is -- = io ha perdite mi cappello
2 (afwezig) absente
de logica is -- in die redenering = il non ha nulle logica in iste rationamento


zoekactie ZN

1 cerca, recerca
coördinatie van de --s = coordination del recercas


zoekbrengen WW

1 perder
de tijd -- = perder le tempore


zoeken WW

1 cercar, recercar, querer
het -- = cerca, recerca, questa, quesita
een voorwerp -- = cercar un objecto
iemand -- = cercar un persona
asiel -- = cercar asylo
werk -- = cercar travalio/labor
moeilijkheden -- = cercar difficultates
naar de zin van het leven -- = cercar le senso del vita
een goed heenkomen -- = prender le fuga
de reden is niet ver te -- = le ration es evidente
(FIG) achter alles iets -- = vider malitia a/in toto, esser diffidente
iets niet achter iemand -- = non creder un persona capace de un tal cosa
hulp/liefde bij iemand -- = refugiar se in le bracios de un persona
de regering zoekt het in bezuinigingen = le governamento cerca le solution in restrictiones
naar gas -- = cercar gas
spijkers op laag water -- = secar/finder le capillos in quatro
iemand die iets zoekt = cercator, recercator
ver gezocht = inverosimile


zoeker ZN

1 (persoon) cercator, recercator
2 (FOTO) visor


zoekerbeeld ZN

1 (FOTO) imagine del visor


zoekerij ZN

1 cerca, recerca, questa, quesita


zoekerparallax ZN

1 parallaxe


zoeklicht ZN

1 projector orientabile


zoekmaken WW

1 (wegmaken) perder
2 (nutteloos besteden) perder
veel tijd met iets -- = perder multe tempore in un cosa


zoekplaatje ZN

1 imagine puzzle (E)


zoekprocedure ZN

1 methodo heuristic


zoekraken WW

1 perder se


zoektocht ZN

1 quesita, questa


zoel BN

1 (aangenaam warm) dulce, tepide
--e wind = vento tepide
2 (drukkend warm) suffocante, pesante


zoelheid ZN

1 Zie: zoelte


Zoeloe ZN

1 zulu


zoelte ZN

1 temperatura dulce/tepide, tepor


zoem TW

1 zum


zoemen WW

1 susurrar


zoemer ZN

1 susurrator, vibrator


zoemtoon ZN

1 signal del susurrator, susurro


zoen ZN

1 (kus) basio, osculo
iemand een -- geven = dar un basio/osculo a un persona, basiar/oscular un persona
2 (verzoening) reconciliation
de Zoen van Delft = le Tractato de Pace de Delft


zoenaltaar ZN

1 altar expiatori


zoenbloed ZN

1 sanguine expiatori


zoendood ZN

1 morte expiatori, (van Jezus) redemption


zoenen WW

1 basiar, oscular, dar basios/osculos/un basio/un osculo


zoenlippen ZN MV

1 labios carnose


zoenoffer ZN

1 sacrificio expiatori, (levend wezen) victima expiatori


zoenofferande ZN

1 sacrificio expiatori


zoet BN

1 (mbt de smaak) dulce, sucrate, saccharate
--e smaak = gusto/sapor dulce
-- smaken = haber un gusto/sapor dulce
--e amandel = amandola dulce
--e appel = pomo dulce
--e wijn = vino dulce/sucrate
-- bolletje = panetto dulce
-- water = aqua dulce
-- maken = sucrar, saccharar, dulcificar, edulcorar
het -- maken = sucrage, dulcification, edulcoration
2 (mbt de andere zintuigen) dulce, suave, agradabile
--e geur = odor dulce
3 (braaf) bon
een -- kind = un bon infante
4 (FIG) dulce
--e herinnering = memoria dulce
--e woordjes = parolas dulce
iemand -- houden met beloften = addormir un persona con promissas


zoet ZN

1 (iets zoets) cosa sucrate
-- in iets doen = sucrar/saccharar/dulcificar/edulcorar un cosa
een boterham met -- = un trencho {sj} de pan con alco sucrate
2 (het aangename) dulcor
's levens -- en zuur = le joias/gaudios e le penas del vita


zoetachtig BN

1 dulciastre


zoetekauw ZN

1 amator de cosas dulce/de sucro


zoetelaar ZN

1 vivandero


zoetelaarster ZN

1 vivandera


zoetelijk BN

1 dulciastre, melliflue


zoetemelk ZN

1 lacte fresc


zoetemelks BN

1 fabricate con lacte fresc, de lacte fresc
--e kaas = caseo de lacte fresc
--e pap = pappa de lacte fresc


zoeten WW

1 (zoet maken) sucrar, saccharar, dulcificar, edulcorar
het -- = sucrage, dulcification, edulcoration
2 (polijsten) polir, lisiar


zoetgevooisd BN

1 Zie: zoetklinkend


zoetheid ZN

1 (van smaak) sapor/gusto sucrate, dulcor
2 (het aangenaam zijn) dulcor
de -- van toon = le dulcor del tono
3 (wat aangenaam is) dulcor, joia, gaudio, placer


zoethout ZN

1 glycyrrhiza, liquiritia


zoethoutdrank ZN

1 tisana de liquiritia


zoethoutextract ZN

1 extracto de liquiritia


zoethoutplant ZN

1 Zie: zoethout


zoethoutsap ZN

1 succo de liquiritia


zoethoutwater ZN

1 aqua al liquiritia


zoetig BN

1 dulciastre


zoetigheid ZN

1 Zie: zoet


zoeting ZN

1 dulcification, edulcoration


zoetje ZN

1 edulcorante


zoetjesaan BW

1 pauco a pauco, poco a poco, dulcemente


zoetklinkend BN

1 suaviloquente, dulce, melodiose


zoetkracht ZN

1 poter edulcorante


zoetmakend BN

1 sucrante, edulcorante, dulcificante
--e stoffen = edulcorantes


zoetmiddel ZN

1 Zie: zoetstof


zoetrasp ZN

1 raspa dulce/a polir/a lisiar


zoetsappig BN

1 (schijnbaar vriendelijk) mellose, dulciastre
2 (zonder pit/kracht) dulciastre, insipide


zoetsappigheid ZN

1 (schijnbare vriendelijkheid) character dulciastre
2 (krachteloosheid) insipiditate


zoetschaaf ZN

1 plana platte/a polir/a lisiar


zoetschaven WW

1 planar


zoetstof ZN

1 edulcorante, dulcificante, materia/substantia sucrante/dulcificante/dulce


zoetstoftablet ZN

1 edulcorante, dulcificante


zoetvijl ZN

1 lima dulce/a planar/a polir/a lisiar


zoetvijlen WW

1 limar con le lima dulce


zoetvloeiend BN

1 Zie: zoetklinkend


zoetwaren ZN MV

1 cosas sucrate


zoetwateraquacultuur ZN

1 aquicultura de aqua dulce


zoetwateraquarium ZN

1 aquario de aqua dulce


zoetwaterbron ZN

1 fonte de aqua dulce


zoetwaterfauna ZN

1 fauna de aqua dulce


zoetwaterflora ZN

1 flora de aqua dulce


zoetwatergarnaal ZN

1 crangon de aqua dulce


zoetwatermeer ZN

1 laco de aqua dulce


zoetwaterparel ZN

1 perla/margarita de aqua dulce


zoetwaterpissebed ZN

1 asello aquatic


zoetwaterplankton ZN

1 limnoplancton


zoetwaterplant ZN

1 planta de aqua dulce


zoetwaterpoliep ZN

1 hydra
bruine -- = hydra fusc


zoetwaterschade ZN

1 damno(s) de aqua dulce/causate per aqua dulce


zoetwaterschildpad ZN

1 tortuca de aqua dulce
grote -- = trionice


zoetwaterspons ZN

1 spongilla lacustre


zoetwatertank ZN

1 cisterna de aqua dulce


zoetwatervis ZN

1 pisce de aqua dulce


zoetwatervisserij ZN

1 pisca in aqua dulce


zoetwatervoorraad ZN

1 reserva/stock (E) de aqua dulce


zoetzuur BN

1 acridulce


zoetzuur ZN

1 pickles (E)


zoëven BW

1 ante un momento/minuta


zoeven WW

1 passar rapidemente
de auto's zoefden voorbij = le auto(mobile)s passava rapidemente


zog ZN

1 (moedermelk) lacte materne/maternal
2 (kielwater) sulco
in iemands -- varen = esser in le sulco/sequer le sulco de un persona


zogafscheiding ZN

1 lactation


zogeheten BN

1 Zie: zogenaamd


zogen WW

1 tettar, atettar, lactar, allactar, dar le lacte, nutrir
het -- = lactation, allactamento, nutrition


zogenaamd BN

1 (zogenoemd) assi appellate, assi nominate
het verschijnsel van de --e ablaut = le phenomeno assi nominate del ablaut (D)
2 (in schijn) pretendite, pretense
-- wetenschappelijk = pseudoscientific


zogenoemd BN

1 Zie: zogenaamd-1


zogezegd BW

1 (om het zo uit te drukken) pro assi dicer
2 (vrijwel) practicamente, quasi


zoging ZN

1 allactamento


zogwater ZN

1 vortice


zoidiogamie ZN

1 zoidiogamia


zojuist BW

1 Zie: zoëven


zolang BW

1 durante iste tempore, intertanto
ga jij maar -- hiernaast = intertanto tu debe ir al vicinos


zolang VW

1 tanto longe como
-- ik leef = tanto longe como io vive
-- de voorraad strekt = usque al exhaustion del stocks (E), in le mesura del disponibilitate del stocks (E)


zolder ZN

1 (verdieping/ruimte onder het dak) deposito sub le tecto, subtecto, (kamer) mansarda
2 (zoldering) plafond (F)
3 (verdieping van een pakhuis) granario


zolderbalk ZN

1 trabe/trave del subtecto


zolderbetimmering ZN

1 revestimento de ligno del subtecto


zolderbint ZN

1 Zie: zolderbalk


zolderbrand ZN

1 foco/incendio de subtecto


zolderen WW

1 (van een zoldering voorzien) provider de un plafond (F)
2 (op een zolder leggen) mitter/poner al subtecto/mansarda


zolderetage ZN

1 etage (F) sub le tecto


zoldergat ZN

1 trappa (del subtecto/mansarda)


zolderhoogte ZN

1 altor del plafond (F)


zoldering ZN

1 plafond (F)


zolderkamer(tje) ZN

1 mansarda


zolderlamp ZN

1 Zie: plafondlamp


zolderluik ZN

1 trappa (del subtecto/mansarda)


zolderraam ZN

1 fenestra del mansarda/tecto


zolderruimte ZN

1 spatio sub le tecto, subtecto


zolderschuit ZN

1 gabarra


zoldertrap ZN

1 scala del subtecto/mansarda


zolderval ZN

1 Zie: zolderluik


zoldervenster ZN

1 Zie: zolderraam


zolderverdieping ZN

1 Zie: zolderetage


zoldervertrek ZN

1 Zie: zolderkamer


zolderwoning ZN

1 appartamento de subtecto


zolen WW

1 solear


zomaar BW

1 tote simplemente, (zonder reden) sin alicun ration, (zonder nadenken) sin reflecter
2 (zonder belemmering) sin impedimento, sin alicun problema


zombie ZN

1 zombi(e)


zomede BW

1 assi que


zomen WW

1 orlar


zomer ZN

1 estate
regenachtige -- = estate pluviose
bij het begin van de -- = al entrata del estate
de zwaluwen kondigen de -- aan = le hirundines annuncia le estate


zomeraardappel ZN

1 patata (semi)precoce


zomerachtig BN

1 de estate, como in estate


zomerandoorn ZN

1 stachys annue


zomerappel ZN

1 pomo/malo estive/de estate


zomeravond ZN

1 vespere/vespera estive/de estate


zomerbed ZN

1 lecto estive/de estate


zomerbedding ZN

1 Zie: zomerbed


zomerbloem ZN

1 flor estive/de estate


zomercampagne ZN

1 campania de estate


zomercentaurie ZN

1 centaurea solstitial


zomercompetitie ZN

1 competition estive/de estate


zomerconcert ZN

1 concerto estive/de estate


zomercursus ZN

1 curso estive/de estate


zomerdag ZN

1 die/jorno estive/de estate


zomerdienst ZN

1 servicio estive/de estate


zomerdienstregeling ZN

1 horario estive/de estate


zomerdijk ZN

1 dica estive/de estate


zomerdistel ZN

1 Zie: zomercentaurie


zomerdracht ZN

1 Zie: zomerkleding


zomeren WW

1 facer calor
het wil maar niet -- = le estate non vole arrivar


zomerfeest ZN

1 festa estive/de estate


zomerfruit ZN

1 fructos estive/de estate


zomergast ZN

1 estivante


zomergenoegens ZN MV

1 placeres estive/de estate


zomergerst ZN

1 hordeo estive/de estate


zomergewas ZN

1 Zie: zomerplant


zomergoed ZN

1 Zie: zomerkleding


zomergroente ZN

1 legumine/verdura estive/de estate


zomerhalfjaar ZN

1 semestre estive/de estate


zomerhitte ZN

1 calor estive/de estate


zomerhoed ZN

1 cappello estive/de estate


zomerhuis ZN

1 casa estive/de estate


zomerhuisje ZN

1 casetta estive/de estate


zomerjapon ZN

1 Zie: zomerjurk


zomerjas ZN

1 mantello estive/de estate


zomerjurk ZN

1 veste/roba estive/de estate


zomerkamp ZN

1 campo/campamento estive/de estate


zomerkleding ZN

1 vestimentos/habito estive/de estate


zomerkleed ZN

1 (BIOL) tonsion estive/de estate, (veren) plumas/plumage estive/de estate


zomerkleren ZN MV

1 Zie: zomerkleding


zomerklokje ZN

1 leucojo estive


zomerkoninkje ZN

1 fraga


zomerkost ZN

1 nutrimento/alimento estive/de estate


zomerkwartaal ZN

1 trimestre estive/de estate


zomerlandschap ZN

1 paisage estive/de estate


zomerlinde ZN

1 tilia platyphylle


zomermaand ZN

1 mense estive/de estate


zomermantel ZN

1 mantello estive/de estate


zomermoesson ZN

1 monson estive/del estate


zomernachtsdroom ZN

1 sonio de un nocte estive/de estate


zomerochtend ZN

1 matino estive/de estate


zomeronweer ZN

1 tempesta estive de tonitro


zomerooft ZN

1 fructos estive/de estate


zomeropruiming ZN

1 liquidation/saldos estive/de estate


zomerpak ZN

1 insimul/costume estive/de estate


zomerpaleis ZN

1 palatio estive/de estate


zomerpeer ZN

1 pira estive/de estate


zomerpeil ZN

1 nivello estive/de estate


zomerpels ZN

1 Zie: zomervacht


zomerplant ZN

1 planta estive/de estate


zomerpostzegel ZN

1 timbro (postal) estive/de estate


zomerprijs ZN

1 precio estive/de estate


zomerpunt ZN

1 solstitio estive/de estate


zomerreces ZN

1 vacantias parlamentari


zomerregen ZN

1 pluvia estive/de estate


zomerreis ZN

1 viage estive/de estate


zomerresidentie ZN

1 residentia estive/de estate


zomerrui ZN

1 muta estive/de estate


zomers BN

1 estive, de estate
-- weer = tempore de estate
negen --e dagen = novem dies/jornos de estate


zomerschoen ZN

1 calceatura/calceo/scarpa de estate


zomerseizoen ZN

1 estate, saison (F) estive/de estate


zomersolstitium ZN

1 solstitio estive/de estate


zomerspelen ZN MV

1 jocos olympic estive/de estate


zomersport ZN

1 sport (E) estive/de estate


zomersproet ZN

1 ephelide


zomersproeten ZN MV

1 lentigines


zomerstand ZN

1 Zie: zomerpeil


zomerstorm ZN

1 tempesta estive/de estate


zomertaling ZN

1 querquedula


zomertarwe ZN

1 tritico/frumento estive/de estate


zomertemperatuur ZN

1 temperatura estive/de estate


zomerterras ZN

1 terrassa estive/de estate


zomertheater ZN

1 theatro estive/de estate


zomertijd ZN

1 (tijdregeling) hora estive/de estate
2 (tijd dat het zomer is) saison (F) de estate, estate


zomertournee ZN

1 tournée (F) estive/de estate


zomertrek ZN

1 migration del aves in le estate


zomeruitverkoop ZN

1 Zie: zomeropruiming


zomeruniform ZN

1 uniforme estive/de estate


zomeruniversiteit ZN

1 universitate/curso estive/de estate


zomervacht ZN

1 tonsion estive/de estate


zomervakantie ZN

1 vacantias estive/de estate


zomerveldtocht ZN

1 campania estive/de estate


zomerverblijf ZN

1 residentia estive/de estate, (huis OOK) casa de estate


zomervoer ZN

1 forrage verde/estive/de estate


zomervreugde ZN

1 allegressa estive


zomervrucht ZN

1 fructo estive/de estate


zomerwarmte ZN

1 calor estive/de estate


zomerweek ZN

1 septimana estive/de estate


zomerweer ZN

1 tempore estive/de estate


zomerwind ZN

1 vento estive/de estate


zomerwolk ZN

1 nube estive/de estate


zomerzegel ZN

1 Zie: zomerpostzegel


zomerzon ZN

1 sol estive/de estate


zomerzonnewende ZN

1 solstitio estive/de estate


zomin BW

1
net -- als = non plus que, assí pauco/poco que


zomp ZN

1 Zie: moeras


zompig BN

1 Zie: moerassig


zon ZN

1 sol
van de -- = solar
in de volle -- = in plen sol
stand van de -- = position del sol
de hoogte van de -- bepalen = prender le altor del sol
om de -- bewegend/gelegen = circumsolar
op de -- zetten = exponer al sol
in de -- zetten = insolar
in de -- gaan zitten/gaan staan = poner/mitter se al sol, prender le sol
de -- gaat op = le sol se leva
de -- gaat onder = le sol se pone
door de -- verbrand = bronzate per le sol
de -- schijnt = il face sol, le sol brilla
de -- staat hoog aan de hemel = le sol es in su zenit
Land van de Rijzende Zon = Imperio del Sol Levante
verdwijnen als sneeuw voor de -- = disparer completemente
het --netje in huis zijn = esser le sol del casa


zonaal BN

1 zonal


zonaanbidder ZN

1 adorator del sol, heliolatra


zonaanbidding ZN

1 adoration/culto del sol, heliolatria


zondaar ZN

1 peccator
verstokte -- = peccator incorrigibile


zondaarsgezicht ZN

1 visage de peccator


zondag ZN

1 dominica
van de -- = dominical
op zon- en feestdagen = le dominicas e le dies feriate/festive


zondagavond ZN

1 vespere/vespera de dominica


zondagcompetitie ZN

1 competition del dominica


zondageditie ZN

1 edition del dominica


zondagmiddag ZN

1 postmeridie de dominica


zondagmiddagconcert ZN

1 concerto del postmeridie de dominica


zondagmorgen ZN

1 matino de dominica


zondagnacht ZN

1 nocte de dominica


zondagochtend ZN

1 Zie: zondagmorgen


zondags BN

1 dominical
-- wandeling = promenada dominical
--e kleren = habito/vestimentos dominical/de dominica


zondags BW

1 le dominica(s), cata dominica


zondagsarbeid ZN

1 labor/travalio de dominica


zondagsblad ZN

1 periodico/jornal dominical/del dominica


zondagscent ZN

1 moneta de tasca pro le dominica


zondagschool ZN

1 schola dominical/del dominica


zondagscompetitie ZN

1 competition del dominica


zondagsdienst ZN

1 (kerkdienst, werk op zondag) servicio dominical/del dominica


zondagsgebed ZN

1 precaria dominical/de dominica


zondagsgoed BN

1 Zie: zondagskleren


zondagsheiliging ZN

1 sanctification del dominica


zondagsjager ZN

1 chassator {sj} sin experientia, mal chassator {sj}


zondagsjapon ZN

1 Zie: zondagsjurk


zondagsjurk ZN

1 veste/roba dominical/de dominica


zondagskind ZN

1 favorito del fortuna


zondagskleren ZN MV

1 habito/vestimentos dominical/de dominica


zondagskrant ZN

1 Zie: zondagsblad


zondagsmis ZN

1 missa dominical


zondagsnummer ZN

1 numero/edition dominical/del dominica


zondagspubliek ZN

1 publico de dominica


zondagsrijder ZN

1 automobilista inexperte/sin experientia


zondagsruiter ZN

1 cavallero inexperte/sin experientia


zondagsrust ZN

1 reposo dominical


zondagsschilder ZN

1 pictor del dominica


zondagsschool ZN

1 schola dominical/del dominica


zondagssluiting ZN

1 clausura dominical (del magazines)


zondagsstemming ZN

1 atmosphera de dominica


zondagsuitstapje ZN

1 excursion dominical/del dominica


zondagsvermaak ZN

1 amusamento/intertenimento/divertimento dominical


zondagsviering ZN

1 celebration del dominica


zondagswandeling ZN

1 promenada dominical


zondagswijding ZN

1 sanctification del dominica


zondares ZN

1 peccatora
boetvaardige -- = peccatora repentente


zonde ZN

1 (overtreding van de goddelijke/zedelijke plicht) peccato
een -- begaan = committer un peccato, peccar
vergeeflijke/dagelijkse -- = peccato venial
kleine -- = peccadilio, peccatilio
vergeving van de --en = remission del peccatos
vergeeflijke -- = peccato remissibile/venial
de --n vergeven = pardonar le peccatos
zijn --en opbiechten = confessar su peccatos
zijn --en overdenken = reflecter super su peccatos
iemand zijn --en kwijtschelden = absolver un persona de su peccatos
het pad der -- = le cammino del vitio
2 (jammer) damno
wat --! = qual damno!
het is -- dat hij zich niet heeft verdedigd = il es regrettabile que ille non se ha defendite


zondebesef ZN

1 sentimento de peccato, contrition


zondebewustzijn ZN

1 Zie: zondebesef


zondebok ZN

1 capro expiatori


zondegevoel ZN

1 Zie: zondebesef


zondeloos BN

1 impeccabile, sin peccato


zondeloosheid ZN

1 impeccabilitate


zondenlast ZN

1 peso del peccatos


zondenlijst ZN

1 Zie: zondenregister


zondenregister ZN

1 lista del peccatos (committite)
(FIG) iemands -- openleggen = aperir le lista del peccatos de un persona


zondenschuld ZN

1 culpa


zondenvergeving ZN

1 absolution, remission del peccatos


zonder VZ

1 sin
-- winstdoel/oogmerk = sin scopo lucrative
er zijn geen rozen -- doornen = il non ha rosas sin spinas
dat is niet -- gevaar = isto non es sin periculo
-- te willen ontkennen dat = sin voler negar que
dit gebeurt -- dat hij het weet = isto occurre sin que ille lo sape
zij kunnen niet -- elkaar = illes non pote viver le un sin le altere


zonderdag ZN

1 dominica sin auto(mobile)s


zonderling BN

1 bizarre, estranie, excentric, eccentric, extravagante, original, singular, peculiar
-- idee = idea bizarre


zonderling ZN

1 typo bizarre/estranie, excentrico, eccentrico, original, extravagante


zonderlingheid ZN

1 excentricitate, eccentricitate, originalitate, singularitate, estranietate


zondeschuld ZN

1 culpa


zondeslaaf ZN

1 sclavo del peccato/del vitio


zondeteken ZN

1 signo de peccabilitate


zondeval ZN

1 cadita (in le peccato)
-- der engelen = cadita del angelos


zondevergeving ZN

1 remission del peccatos


zondig

1 de peccato
een -- leven leiden, -- leven = viver in le peccato, menar un vita de peccato
een -- mens = un peccator


zondigen WW

1 (zonde begaan) peccar, committer peccatos/un peccato
zwaar -- = peccar gravemente, committer un peccato terribile
tegen de tien geboden -- = peccar contra le dece commandamentos
2 (overtreding/misslag begaan) peccar, transgreder, transgressar, contravenir a
tegen een taalregel -- = peccar contra/violar/transgreder un regula de grammatica
tegen de verkeersregels -- = contravenir al/violar le regulationes del traffico


zondigheid ZN

1 (wat zondig is) peccabilitate
gevoel van -- = sentimento de peccabilitate


zondroog BN

1 siccate in le sol


zondvloed ZN

1 (ook FIG) diluvio
van de -- = diluvian
tijd van de -- = epocha diluvian
van voor de -- = antediluvian
van na de -- = postdiluvian
de oorlog bracht een -- van leed en haat = le guerra ha provocate un diluvio de suffrentias e de odios
na ons de --! = post nos le diluvio!


zone ZN

1 (streek) zone
blauwe -- = zona blau
stedelijke -- = zona urban
gevaarlijke -- = zona periculose
neutrale -- = zona neutre/neutral
bathyale -- = zona bathyal
littorale -- = zona litoral
erogene -- = zona erogene
(METEO) frontale -- = zona frontal
in --s (onder)verdelen = repartir in zonas, zonar
tot twee --s behorend = bizonal
2 (aardgordel) zona
hete -- = zona torride/cal(i)de
gematigde -- = zona temperate


zonecht BN

1 resistente al luce/lumine solar


zoneclips ZN

1 eclipse/eclipsis solar/del sol


zoneffening ZN

1 Zie: zonevening


zonegrens ZN

1 limite de(l) zona


zoneren WW

1 zonar


zonering ZN

1 division in zonas, zonation
seismische -- = zonation seismic


zonestelsel ZN

1 (FOTO) systema zonal/de zonas


zonet BW

1 Zie: zojuist


zonetarief ZN

1 tarifa de zona


zonetijd ZN

1 hora local


zonetoernooi ZN

1 torneo zonal


zonevening ZN

1 equation solar


zoneverdediging ZN

1 (SPORT) defensa de zona


zongebruind BN

1 tannate


zonhoed ZN

1 Zie: zonnehoed


zo niet

1 (anders) si non


zonkant ZN

1 latere del sol/exponite al sol


zonlicht ZN

1 lumine/luce solar/del sol
aan het -- blootstellen = exponer al luce solar, insolar
blootstelling aan het -- = exposition al luce solar, insolation


zonlichtbehandeling ZN

1 therapeutica solar


zonloos BN

1 (zonder zon) sin sol
2 (vreugdeloos) sin joia, sin gaudio, triste
--e jeugd = juventute triste/sin gaudio


zonminnend BN

1 (PLANTK) heliophile
--e plant = planta heliophile


zonne-activiteit ZN

1 activitate solar


zonne-atmosfeer ZN

1 atmosphera del sol


zonnebaan ZN

1 orbita/curso del sol, ecliptica


zonnebad ZN

1 (het zich aan de zon blootstellen) banio de sol, exposition al sol
een -- nemen = prender un banio de sol, exponer se al sol
2 (solarium) solario


zonnebaden WW

1 prender un banio de sol


zonnebalkon ZN

1 balcon solar, balcon-solario


zonnebank ZN

1 solario, lecto solar


zonnebatterij ZN

1 pila solar


zonneblind ZN

1 persiana


zonneblind BN

1 cecate per le sol


zonnebloem ZN

1 heliantho, girasol, tornasol


zonnebloemhoning ZN

1 melle de tornasol


zonnebloemolie ZN

1 oleo de tornasol


zonnebloempit ZN

1 grana de tornasol


zonnebloemstengel ZN

1 pedunculo de tornasol


zonneboiler ZN

1 boiler (E) solar


zonnebrand ZN

1 (zonnegloed) ardor del sol
2 (roodverbrande huid) arditura del sol, erythema solar


zonnebrandcrème ZN

1 crema antisol/antisolar/solar/a bronzar


zonnebrandolie ZN

1 oleo antisol/antisolar/solar/a bronzar


zonnebrandzalf ZN

1 Zie: zonnebrandcrème


zonnebril ZN

1 berillos antisol/antisolar/solar/de sol/contra le sol


zonnecel ZN

1 cella/cellula solar


zonnecirkel ZN

1 (zodiak) zodiaco
2 (zonnecyclus) cyclo solar
3 (ecliptica) ecliptica


zonnecollector ZN

1 collector solar


zonnecultus ZN

1 culto del sol


zonnecyclus ZN

1 Zie: zonnecirkel


zonnedag ZN

1 die/jorno solar


zonnedak ZN

1 (doek) tenta
2 (van auto) tecto aperte


zonnedauw ZN

1 drosera
ronde -- = drosera rotundifolie


zonnedauwachtigen ZN MV

1 droseraceas


zonnedek ZN

1 (zonnedak, doek) tenta
2 (dek op een schip om te zonnen) ponte/deck (E) de sol


zonnedienst ZN

1 culto del sol


zonne-energie ZN

1 energia solar


zonnefakkel ZN

1 facula, protuberantia
de -- betreffend = facular


zonnefeest ZN

1 festa del sol


zonnefilter ZN

1 filtro solar


zonnefysica ZN

1 physica solar


zonneglans ZN

1 brillantia del sol


zonnegloed ZN

1 ardor del sol


zonnegloren ZN

1 radios del sol


zonnegod ZN

1 deo del sol


zonnehelm ZN

1 casco colonial/tropical


zonnehitte ZN

1 ardor del sol


zonnehoed ZN

1 cappello de sol


zonnehuis ZN

1 casa solar


zonnejaar ZN

1 anno solar/astronomic


zonnekap ZN

1 (FOTO) parasol


zonnekeer ZN

1 solstitio


zonnekijker ZN

1 telescopio solar, helioscopio


zonneklaar BN

1 obvie, evidente, flagrante, manifeste


zonneklep ZN

1 parasol


zonnekoning ZN

1 (GESCH) Rege-Sol


zonnekring ZN

1 Zie: zonnecirkel


zonnekuur ZN

1 cura solar


zonnelamp ZN

1 lampa de quarz (D)


zonneleen ZN

1 (GESCH) allodio


zonnelicht ZN

1 Zie: zonlicht


zonneloop ZN

1 Zie: zonnebaan


zonnemaand ZN

1 mense solar


zonnemeter ZN

1 heliometro


zonnemicroscoop ZN

1 microscopio solar


zonnemythe ZN

1 mytho solar


zonnen WW

1 prender un banio de sol, exponer se al sol


zonnenevel ZN

1 nebula solar


zonne-oven ZN

1 furno solar


zonnepaneel ZN

1 pannello solar


zonnepit ZN

1 (zonnebloempit) grana de tornasol
2 (zonnebloem) heliantho, girasol, tornasol


zonneplant ZN

1 heliophyto


zonnerad ZN

1 rota del sol


zonneroosje ZN

1 helianthemo


zonneroosjesfamilie ZN

1 cistaceas


zonnescherm ZN

1 marquise (F), tenta
2 (parasol) parasol


zonneschijf ZN

1 disco solar/del sol


zonneschijn ZN

1 (luce/lumine del) sol
in de -- lopen/zitten = exponer se al sol


zonnespectrum ZN

1 spectro solar/del sol


zonnespiegel ZN

1 Zie: zonnekijker


zonnestand ZN

1 position del sol


zonnesteek ZN

1 colpo de sol, insolation
een -- oplopen = prender un insolation


zonnestelsel ZN

1 systema solar
buiten ons -- gelegen = extrasolar


zonnestilstand ZN

1 solstitio


zonnestilstandspunt ZN

1 puncto solstitial


zonnestraal ZN

1 radio solar/del sol


zonnestraling ZN

1 radiation solar/del sol


zonnetafel ZN

1 tabula solar


zonnetempel ZN

1 templo del sol


zonnetemperatuur ZN

1 temperatura solar/del sol


zonnetent ZN

1 tenta


zonneterras ZN

1 terrassa solar, terrassa solario


zonnetijd ZN

1 tempore solar, hora solar
ware -- = ver tempore solar
middelbare -- = medie tempore solar


zonnetje ZN

1 sol, soletto
het -- in huis zijn = esser le sol del casa
iemand in het -- zetten = laudar un persona, mitter un persona al centro del attention


zonne-uren ZN MV

1 horas de luce/lumine solar


zonnevlam ZN

1 Zie: zonnefakkel


zonnevlecht ZN

1 plexo solar


zonnevlek ZN

1 macula solar/del sol


zonnevlekkencyclus ZN

1 cyclo de maculas solar


zonnevlekkenperiode ZN

1 periodo de maculas solar


zonnevrees ZN

1 heliophobia


zonnevuur ZN

1 foco solar


zonnewachter ZN

1 luna


zonnewagen ZN

1 (MYTH) carro del sol


zonnewarmte ZN

1 calor solar/del sol


zonnewarmtemeter ZN

1 heliothermometro


zonneweg ZN

1 ecliptica


zonneweide ZN

1 gazon reservate al banios de sol


zonnewende ZN

1 solstitio


zonnewijzer ZN

1 quadrante/horologio solar, gnomone
kunst van het maken van --s = gnomonica


zonnewind ZN

1 vento solar


zonnig BN

1 (waarin/waarop de zon schijnt) insolate
-- terras = terrassa insolate
--e dag = die/jorno de sol
het is -- weer = le tempore es insolate, il face sol
2 (blij) radiose, allegre
hij had een --e jeugd = ille ha habite un juventute felice
-- glimlach = surriso radiose


zonovergoten BN

1 insolate, in plen sol


zonpaneel ZN

1 Zie: zonnepaneel


zonsafstand ZN

1 distantia del sol


zonsazimut ZN

1 azimuth solar/del sol


zonseffening ZN

1 equation solar


zonshoogte ZN

1 altor/altura del sol


zonsondergang ZN

1 (le) poner del sol


zonsopgang ZN

1 Zie: zonsopkomst


zonsopkomst ZN

1 (le) levar del sol


zonsparallax ZN

1 parallaxe solar/del sol


zonsverduistering ZN

1 eclipse (-ipsis) solar/del sol
totale -- = eclipse del sol total
gedeeltelijke -- = eclipse del sol partial


zonvakantie ZN

1 vacantias in le sol


zonverbrand BN

1 ardite/bronzate per le sol


zonvormig BN

1 solar


zonwering ZN

1 persiana


zonzijde ZN

1 (zijde vanwaar de zon komt/in de zon) latere del sol/exponite al sol
2 (FIG) belle/bon latere (del cosas)
altijd de -- zien = vider sempre/semper le belle latere del cosas


zoöchemie ZN

1 zoochimia


zoöchorie ZN

1 zoochoria


zoöfaag ZN

1 zoophago


zoöfiel BN

1 zoophile


zoöfiel ZN

1 zoophilo


zoöfilie ZN

1 zoophilia


zoöfitologie ZN

1 zoophytologia


zoöfobie ZN

1 zoophobia


zoöfyt ZN

1 zoophyto


zoögamie ZN

1 zoogamia


zoogbroeder ZN

1 fratre de lacte


zoogbroer ZN

1 Zie: zoogbroeder


zoogdier ZN

1 animal mammifere, mammifero, mammal
vleesetende --en = mammiferos carnivore
gehoornde --en = mammiferos cornute
heterodonte --en = mammiferos hetero-donte
leer van de --en = mammalogia
kenner van --en = mammalogista, mammalogo
orde der --en = ordine del mammiferos


zoogdierembryo ZN

1 embryon de mammifero


zoögeen BN

1 zoogene


zoögeografie ZN

1 zoogeographia, geographia animal


zoögeografisch BN

1 zoogeographic


zoogkalf ZN

1 vitello de lacte


zooglam ZN

1 agno de lacte


zoögraaf ZN

1 zoographo


zoögrafie ZN

1 zoographia


zoögrafisch BN

1 zoographic


zoogster ZN

1 nutrice


zoogvarken ZN

1 porco de lacte


zoogzuster ZN

1 soror de lacte


zooi ZN

1 (grote hoeveelheid) bon quantitate
2 (rommel) disordine


zool ZN

1 (vlak van de voet) planta
2 (van schoen, etc.) solea
(losse) vilten -- = solea feltrate/de feltro
van --en/een -- voorzien = solear
(FIG) iets wel op zijn --en kunnen schrijven = oblidar un cosa


zoölatrie ZN

1 zoolatria


zoolganger ZN

1 animal plantigrade, plantigrado


zoolleder ZN

1 Zie: zoolleer


zoolleer ZN

1 corio a/de solea


zoölogie ZN

1 zoologia


zoölogisch BN

1 zoologic


zoöloog ZN

1 zoologo, zoologista


zoolspier ZN

1 musculo plantar


zooltreder ZN

1 Zie: zoolganger


zoom ZN

1 (buitenrand) bordo, bordatura, bordura, fimbria, contorno
-- van een bos = bordo/contorno de un bosco/un foreste
-- van een akker = bordura de un campo
-- van een rivier = bordo de un riviera
2 (zelfkant van textiel) orlo, lista
3 (HERALD) orlo


zoomeffect ZN

1 effecto de zoom (E)


zoomen WW

1 variar le distantia focal, zoomar {oe}
2 (fotograferen met een zoomlens) photograph(i)ar con un zoom (E), utilisar un zoom (E), zoomar {oe}
3 (het beeld dichterbij halen) approximar le imagine, zoomer {oe}


zoomgaren ZN

1 filo a orlar


zoomkatoen ZN

1 coton a orlar


zoomlens ZN

1 Zie: zoomobjectief


zoomloos BN

1 zin orlo


zoommachine ZN

1 machina a/de orlar


zoomnaad ZN

1 sutura de orlo


zoomobjectief ZN

1 (objectivo) zoom (E), objectivo a focal variabile


zoömorf BN

1 zoomorphe, zoomorphic
--e plengvaas = libatorio zoomorphe


zoomwerk ZN

1 orlos


zoon ZN

1 filio
wettige -- = filio legitime
natuurlijke -- = filio natural
jongste/jongere -- = cadetto, filio cadette
oudste -- = filio primogeni-te
-- van het volk = filio del populo
(BIJBEL) Zoon des Mensen = Filio del Homine
(BIJBEL) Verloren Zoon = Filio Prodige
(BIJBEL) Vader, Zoon en H.Geest = le Patre, le Filio e le Sancte Spirito


zoonlief ZN

1 mi (car) filio, filio mie


zoönose ZN

1 zoonose (-osis)


zoonschap ZN

1 qualitate de filo


zooparasiet ZN

1 zooparasito, parasito animal


zoöplankton ZN

1 plancton animal, zooplancton


zoor BN

1 aspere, dur, rugose


zoösporangium ZN

1 zoosporangio


zoöspore ZN

1 zoospora


zoötechniek ZN

1 zootechnica


zootje ZN

1 Zie: zooi


zoötomie ZN

1 zootomia


zoötomisch BN

1 zootomic


zoötoxine ZN

1 zootoxina


zopas BW

1 Zie: zojuist


zopen WW

1 trincar


zorg ZN

1 (zorgzaamheid) cura, (aandacht) attention, (liefdevol) sollicitude
moederlijke -- = cura/sollicitude materne/maternal
prenatale -- = cura prenatal
met de grootste -- gedaan werk = labor/travalio facite con le maxime cura
iemand danken voor zijn goede --en = regratiar un persona pro su bon curas
de -- op zich nemen voor = prender le cura de, occupar se de
-- dragen voor = curar
voortdurende/niet aflatende -- = sollicitude constante
het zal me een -- zijn = non me importa
2 (ongerustheid) inquietude, preoccupation
de dagelijkse --en = le preoccupationes de cata die
in de --en zitten = esser plen de preoccupationes
onder --en gebukt gaan = esser cargate de preoccupationes
mijn enige -- = mi sol preoccupation
3 (leunstoel) confortabile


zorgbarend BN

1 Zie: zorgelijk-1


zorgdragend BN

1 sollicite
een -- moeder = un matre sollicite


zorgelijk BN

1 (onrustbarend) inquietante, alarmante, precari
--e toestand = situation alarmante/precari
--e omstandigheden = circumstantias inquietante
--e ontwikkeling = disveloppamento inquietante
2 (geneigd tot bezorgdheid) sollicite
3 (bezorgdheid uitdrukkend) preoccupate, inquiete


zorgeloos BN

1 (zonder zorg) sin preoccupationes
2 (achteloos) negligente, laxe, nonchalant (F), imprevidente
3 (luchtig) legier, leve


zorgeloosheid ZN

1 (het zonder zorgen zijn) absentia de preoccupationes
2 (achteloosheid) incuria, negligentia, mancantia de attention, laxitate, nonchalance (F), imprevidentia
3 (luchthartigheid) legieressa


zorgen WW

1 (arrangeren) occupar se (de), cargar se (de), facer attention (a), (verschaffen) provider (de)
voor het eten -- = occupar se del repasto
ik zorg voor de kaartjes = io me occupa/me carga del billetes
voor alles -- = facer attention a toto
voor opschudding -- = causar sensation
voor dekking -- = provider del fundos necessari
2 (verzorging geven) occupar de (de), prender cura (de)
iemand voor de planten laten -- = cargar un persona de occupar se del plantas
3 (opletten) occupar se (de)
wil jij voor de kinderen --? = vole tu surveliar le infantes?
zorg dat je niet te laat komt = face que tu non arriva troppo tarde


zorgenkind ZN

1 infante qui require multe cura, infante qui da preoccupationes, infante problema


zorglijk BN

1 Zie: zorgelijk


zorgplicht ZN

1 obligation de attender (a un persona)


zorgstoel ZN

1 confortabile


zorgvuldig BN

1 conscientiose, accurate, sollicite, (uiterst --) meticulose, minutiose, exacte, (overdreven) scrupulose


zorgvuldigheid ZN

1 (voorzichtige netheid) cura, attention
2 (nauwkeurigheid) accuratessa, exactitude, conscientiositate, (uiterste --) minutiositate, (overdreven) scrupulos


zorgwekkend BN

1 inquietante, alarmante
het slachtoffer werd in een --e toestand in het ziekenhuis opgenomen = le victima ha essite transferite in un stato critic al hospital


zorgzaam BN

1 attente, attentive, sollicite, plen de cura/sollicitude
een --e huisvader = un patre de familia attentive


Zoroaster ZN EIGN

1 Zoroastre
van -- = zoroastrian, zoroastric
aanhanger van -- = zoroastriano
leer van -- = zoroastrismo


Zoroaster ZN EIGN

1 Zoroastro


zosteriform BN

1 zosteriforme


zostraks BW

1 (zoëven) ante un momento/minuta
2 (dadelijk) immediatemente, tosto, bentosto


zot BN

1 folle, inepte, insan, absurde, stulte
--te streek = arlequinada


zot ZN

1 folle, follo, stulto, buffon


zotheid ZN

1 follia, ineptia, stultessa
lof der -- = elogio del follia


zothuis ZN

1 casa de folles, asylo de alienatos


zotskap ZN

1 bonetto de folle/de buffon


zottebol ZN

1 Zie: zot


zottenklap ZN

1 garrulada folle
-- uitslaan = dicer garrulada folle


zottenpraat ZN

1 Zie: zottenklap


zotternij ZN

1 follia, ineptia, stultessa


zottigheid ZN

1 Zie: zotternij


zottin ZN

1 folle, folla


zouaaf ZN

1 Zie: zoeaaf


zout ZN

1 (keukenzout) sal (de cocina)
-- toevoegen = adder/adjunger sal
met een korreltje -- = con un grano de sal
(BIJBEL) het -- der aarde = le sal de terra
-- bevattend, naar -- smakend = salate
er zit geen -- in = le sal manca
-- doen in, -- strooien op, in het -- leggen = salar
van -- ontdoen = dissalar
waarzeggerij dmv --en = halomantia
2 (SCHEI) sal
basisch -- = sal basic
Engels -- = epsomite
in -- omzetten = salificar
omzetting in -- = salification


zout BN

1 salate, de sal
-- water = aqua salate
--e amandel = amandola salate
--e pinda's = cacahuetes salate
--e drop = liquiritia salate
dat smaakt -- = isto ha un gusto salate
2 salmuriate
--e haring = haringo salmuriate


zoutaanmaak ZN

1 fabrication de sal


zoutaccijns ZN

1 Zie: zoutbelasting-2


zoutachtig BN

1 salin
2 salmastre


zoutader ZN

1 vena/filon de sal


zoutafzetting ZN

1 (het kristalliseren van zout) crystallisation del sal
2 (sediment) deposito salin/de sal


zoutarm BN

1 povre in sal


zoutbad ZN

1 banio salate/de sal


zoutbelasting ZN

1 (zoutgehalte) (zoutgehalte) salinitate
2 imposto super le sal, (GESCH) (belasting) gabella


zoutbereiding ZN

1 fabrication de sal


zoutberg ZN

1 montania de sal


zoutbeschrijving ZN

1 halographia


zoutbriket ZN

1 briquette (F) de sal


zoutbron ZN

1 fonte salate/salin


zoutbrood ZN

1 pan de sal


zoutconcentratie ZN

1 concentration salin/de sal, salinitate


zoutdampen ZN MV

1 vapores salin


zoutdragend BN

1 salifere


zouteloos BN

1 (zonder zout) sin sal
2 (FIG) insipide, infacete
-- gesprek = conversation insipide


zouteloosheid ZN

1 (FIG) insipiditate


zouten WW

1 (met zout bestrooien) salar
het -- = salatura
het vlees -- = salar le carne
2 (in zout leggen) salar, insalar, salmuriar
gezouten vis = pisce salate/salmuriate


zouter ZN

1 salator


zoutevis ZN

1 (gezouten kabeljauw) gado salate


zoutfabriek ZN

1 salina
arbeider in -- = salinero


zoutflora ZN

1 haloflora


zoutgeest ZN

1 spirito de sal


zoutgehalte ZN

1 indice/index/tenor/grado/contento/concentration salinic/de sal, salinitate
toeneming van het -- = crescentia del salinitate


zoutgras ZN

1 triglochin


zoutgrasfamilie ZN

1 juncaginaceas


zoutgroeve ZN

1 Zie: zoutmijn


zouthandel ZN

1 commercio de sal


zouthaven ZN

1 porto de sal


zoutheid ZN

1 Zie: zoutgehalte


zouthorst ZN

1 horst de sal


zouthoudend BN

1 salin, salifere
--e laag = jacimento salifere


zouthoudendheid ZN

1 salinitate


zoutig BN

1 salin, salate


zoutigheid ZN

1 salinitate


zoutje ZN

1 biscuit salate


zoutkoepel ZN

1 domo de sal


zoutkorrel ZN

1 grano de sal


zoutkorst ZN

1 crusta salin/de sal


zoutkristal ZN

1 crystallo de sal


zoutkruid ZN

1 kochia hirsute


zoutkwel ZN

1 infiltration de aqua salate


zoutlaag ZN

1 strato/jacimento de sal


zoutlepeltje ZN

1 coclearetto pro le sal


zoutloos BN

1 sin sal, dischlorurate
-- maken = dischlorurar
--e maaltijd = repasto sin sal
-- dieet = dieta/regimen (F) dischlorurate


zoutlozing ZN

1 discarga/discargamento de sal


zoutmarmer ZN

1 marmore salin


zoutmeer ZN

1 laco salate


zoutmengsel ZN

1 mixtura de sales


zoutmeting ZN

1 halometria
de -- betreffend = halometric


zoutmijn ZN

1 mina de sal


zoutminnend BN

1 (PLANTK) halophile, halophyte, halophytic
--e plant = planta halophile/halophyte/halophytic, halophyto


zoutmoeras ZN

1 palude salate, salina


zoutmolecuul ZN

1 molecula de sal


zoutmonopolie ZN

1 monopolio del sal


zoutneerslag ZN

1 precipitato de sal


zoutontginning ZN

1 extraction del sal


zoutoplossing ZN

1 solution salin/salate/de sal


zoutpan ZN

1 salina
arbeider in -- = salinero


zoutpilaar ZN

1 columna/colonna de sal, (BIJBEL) statua de sal


zoutplant ZN

1 planta salin/halophile/halophyte/halophytic, halophyto


zoutpot ZN

1 saliera


zoutproducent ZN

1 productor de sal, salinero


zoutproduktie ZN

1 production de sal


zoutraffinaderij ZN

1 raffineria de sal


zoutraffinadeur ZN

1 raffinator de sal


zoutrantsoen ZN

1 ration de sal


zoutrijkdom ZN

1 salinitate


zoutsmaak ZN

1 gusto salin/de sal


zoutsteppe ZN

1 steppa de sal


zoutstrooier ZN

1 (voor keuken- of tafelzout) saliera
2 (strooiauto) camion/truck (E) de salar


zoutte ZN

1 salinitate


zouttuin ZN

1 Zie: zoutpan


zoutvaatje ZN

1 saliera


zoutvat ZN

1 potto de sal


zoutverbruik ZN

1 consumo/consumption de sal


zoutverkoper ZN

1 salinero


zoutvlees ZN

1 carne salate


zoutvormend BN

1 (SCHEI) salificabile, halogene
--e base = base salificabile


zoutvorming ZN

1 (SCHEI) salification


zoutwater ZN

1 aqua salate


zoutwateraquarium ZN

1 aquario maritime/de aqua de mar


zoutwaterbad ZN

1 (bad in zout water) banio de aqua salate
2 (zwembad) piscina de aqua salate/de mar


zoutwaterbron ZN

1 Zie: zoutbron


zoutwaterindringing ZN

1 intrusion de aqua salate


zoutwatermeer ZN

1 Zie: zoutmeer


zoutwaterplankton ZN

1 haloplancton, plancton marin


zoutwatersluis ZN

1 esclusa contra le aqua salate


zoutwatervis ZN

1 pisce marin


zoutweger ZN

1 pesasal


zoutwinning ZN

1 extraction de sal, (uit zeewater) salicultura


zoutwoestijn ZN

1 deserto salate


zoutzak ZN

1 sacco a/de sal
2 persona sin energia


zoutzieden WW

1 extraher sal ab aqua de mar (per evaporation)


zoutzieder ZN

1 salinero


zoutziederij ZN

1 (handeling) extraction de sal
2 (bedrijf) salina


zoutzolder ZN

1 granaria a sal


zoutzuur ZN

1 acido chlorhydric/hydrochloric, acido muriatic


zoutzuur BN

1 hydrochloric
--e kalk = chloruro de calce


zoutzuurbereiding ZN

1 fabrication de acido chlorhydric/hydrochloric


zoutzuurdruppel ZN

1 gutta de acido chlorhydric/hydrochloric


zoutzuurfles ZN

1 bottilia de acido chlorhydric/hydrochloric


zoutzuurgehalte ZN

1 percentage de acido chlorhydric/hydrochloric


zoutzuurhoudend BN

1 muriate, muriatic


zoutzuurzout ZN

1 chlorido, muriato


zoveel TELW

1 tante
-- werk = tante labor/travalio
honderd en -- gulden = cento e tante florinos
het staat er niet met -- woorden = isto non es explicite
-- mogelijk = le plus possibile
-- mogelijk platen = tote le discos possibile
iemand -- mogelijk kansen geven = dar le maximo de possibilitates a un persona
hij werkt -- hij kan = ille labora/travalia tanto como ille pote
ik geef er niet -- om = isto non me interessa tanto, non me importa tanto
om de -- dagen = cata tante dies/jornos
-- als men wil = a discretion, a voluntate
-- betekenen als = significar tanto como, equivaler a
dat betekent -- als niets = iste non significa practicamente nihil


zoveel BW

1 tanto
-- te meer = tanto plus
-- als mogelijk = tanto como/quanto possibile
drie keer -- = tres vices tanto


zoveel ONB VNW

1
-- is zeker dat = lo que es certe es que, un cosa es certe, e isto es que


zoveelste BN

1 tantesime
het -- deel = le tantesime parte
de -- juli = le tantesime julio


zover BW

1
ben je --? = tu es preste?
tot -- de brief van mijn vader = usque a hic le littera de mi patre
ik ga -- met je mee = io te accompania usque a illac
tot -- zijn we het eens = usque a hic nos es de accordo
voor -- mogelijk = tanto como possibile


zover VW

1 tanto longe que
-- het oog reikt = tanto longe que le vista pote portar
-- onze middelen het toestaan = in le limite de nostre medios
-- ik weet is dat nog niet betaald = secundo mi cognoscentia/cognoscimento on non jam lo ha pagate


zowaar BW

1 vermente, in effecto


zowat ONB VNW

1
en -- = et cetera (L)


zowat BW

1 quasi, approximativemente
-- alles = quasi/practicamente toto


zowel BW

1
-- de mannen als de vrouwen = le homines como/e le feminas, tanto le homines como le feminas


z.o.z.

1 (Afk.: zie ommezijde) tornar, per favor


zozeer BW

1 tanto, talmente
hij is -- bedroefd = ille es tanto triste
het is niet -- om de knikkers, als wel om het spel = il non se tracta del facto, sed del principio


zucchetti ZN

1 courgette (F)


zucchini ZN

1 courgette (F)


zucht ZN

1 (diepe uitademing) suspiro
-- van berusting = suspiro de resignation
met een diepe -- = con un profunde suspiro
een -- slaken = dar un suspiro
2 (windje) sufflo
een --je wind = un sufflo de aere/de vento
3 (begeerte) desiro, desiderio, passion, instincto
-- tot zelfbehoud = instincto de conservation
4 (overdreven lust) mania, obsession, rage, rabie
-- naar geld = rabie del moneta
5 (afscheiding van melk) colostro


zuchten WW

1 (kermen) gemer
-- onder het juk der slavernij = gemer sub le jugo del sclavitude
2 (met kracht uitademen) suspirar
diep -- = suspirar profundemente
iemand die zucht = suspirator
3 (smachten) languer
-- in de gevangenis = languer in le prision


zuchter ZN

1 suspirante


zuchtig BN

1 hydropic


zuchtje ZN

1 Zie: zucht-2


zuid ZN

1 sud


zuid BW

1 al sud


zuid BN

1 (uit het zuiden) del sud
de wind is -- = le vento veni del sud


Zuid-Afrika ZN EIGN

1 Africa del Sud, Sudafrica
culturele boycot van -- = boycottage cultural del Africa del Sud


Zuid-Afrikaan ZN

1 sudafricano


Zuid-Afrikaans BN

1 sudafrican


Zuidafrikaans ZN

1 sudafricano


Zuid-Amerika ZN EIGN

1 America Meridional/del Sud


Zuid-amerikaan ZN

1 sudamericano


Zuid-Amerikaans BN

1 sudamerican


Zuid-Australië ZN EIGN

1 Australia Meridional/del Sud


Zuid-Azië ZN EIGN

1 Asia Meridional/de Sud


Zuid-Carolina ZN EIGN

1 Carolina del Sud


zuideinde ZN

1 puncta sud


zuidelijk BN

1 (in het zuiden) meridional, austral
-- halfrond = hemispherio meridional/austral
Zuidelijke IJszee = Oceano Antarctic
2 (uit het zuiden komend, het zuiden eigen, in het zuiden thuishorend) meridional, sud, del sud
de wind is -- = le vento suffla del sud
--e volken = populos meridional/del sud
--e talen = linguas meridional
-- halfrond = hemispherio sud/austral/meridional
in --e richting = verso le sud
Bilthoven ligt --er dan Zwolle = Bilthoven es plus al sud que Zwolle


zuiden ZN

1 sud, mediedie, meridie
het zonnige -- = le mediedie insolate
het -- van Engeland = le sud/mediedie de Anglaterra
een kamer op het -- = un camera exponite al sud
ten -- van = al sud de
naar het -- gaan = ir al sud
bewoner van het -- = meridional


Zuid-Engeland ZN EIGN

1 le Sud/Mediedie de Anglaterra


zuidenwind ZN

1 vento del sud, austro


zuiderbreedte ZN

1 latitude meridional/sud


zuiderbuur ZN

1 vicino del sud


zuidergrens ZN

1 Zie: zuidgrens


zuiderhalfrond ZN

1 hemispherio meridional/austral


zuiderkeerkring ZN

1 tropico de(l) Capricorno


Zuiderkroon ZN

1 Corona Austral


Zuiderkruis ZN

1 Cruce del Sud


zuiderlicht ZN

1 aurora austral


zuiderling ZN

1 homine del sud


zuiderstorm ZN

1 tempesta del sud


zuiderstrand ZN

1 plagia del costa sud


Zuiderzee ZN EIGN

1 Zuiderzee (N)


Zuiderzeepolder ZN

1 polder (N) del Zuiderzee (N)


zuiderzon ZN

1 sol del mediedie


Zuid-Europa ZN EIGN

1 Europa Meridional/del Sud


Zuideuropeaan ZN

1 europeo meridional/del sud


zuidgrens ZN

1 frontiera meridional/sud


Zuid-Holland ZN EIGN

1 Hollanda Meridional/del Sud


Zuidhollands BN

1 del Hollanda Meridional/del Sud


zuidkant ZN

1 latere sud


Zuid-Korea ZN EIGN

1 Corea del Sud


Zuidkoreaan ZN

1 sudcoreano


Zuidkoreaans BN

1 sudcorean


zuidkust ZN

1 costa meridional/sud


zuidland ZN

1 terra austral


zuidmagnetisme ZN

1 magnetismo del sud


Zuid-Molukken ZN EIGN MV

1 Moluccas del Sud


Zuidmolukker ZN

1 molucco/moluccano del sud


Zuidnederlands ZN

1 flamingo


Zuidnederlands BN

1 flaminge


zuidoost BW

1 (verso le) sud-est


zuidoost BN

1 del sud-est
de wind is -- = le vento es sud-est, le vento veni del sud-est


Zuid-Oost-Azië ZN EIGN

1 Asia del Sud-Est, Sud-Est Asiatic


zuidoostelijk BW

1 (verso le) sud-est


zuidoostelijk BN

1 del sud-est


zuidoosten ZN

1 sud-est
het -- van de provincie = le sud-est del provincia


zuidoostenwind ZN

1 vento del sud-est


zuidooster ZN

1 Zie: zuidoostenwind


zuidooster BN

1 del sud-est


zuidoostpassaat ZN

1 aliseo austral


zuidpool ZN

1 polo sud/austral/meridional/antarctic
-- van een magneet = polo sud de un magnete


zuidpoolcirkel ZN

1 circulo polar antarctic/austral/del sud


zuidpoolexpeditie ZN

1 expedition al polo sud/antarctic


Zuidpoolgebied ZN EIGN

1 Antarctica
zuidpoolgebieden = regiones/terras antarctic/austral


zuidpoolklimaat ZN

1 climate antarctic


zuidpoollicht ZN

1 aurora austral


zuidpoolonderzoek ZN

1 exploration del regiones antarctic


zuidpoolreiziger ZN

1 explorator del regiones antarctic


zuidpooltocht ZN

1 Zie: zuidpoolexpeditie


zuidpunt ZN

1 puncta sud/meridional


Zuid-Rhodesië ZN EIGN

1 Rhodesia del Sud


Zuid-Slavië ZN EIGN

1 Yugoslavia


Zuidslaviër ZN

1 yugoslavo


Zuidslavisch BN

1 yugoslave


Zuid-Vietnam ZN EIGN

1 Vietnam del Sud, Sudvietnam


Zuidvietnamees ZN

1 sudvietnamita, sudvietnamese


Zuidvietnamees BN

1 sudvietnamita, sudvietnamese


Zuidvlaams BN

1 del Flandra Meridional


zuidvrucht ZN

1 fructo meridional/subtropical


zuidwaarts BW

1 verso le sud


zuidwaarts BN

1
in --e richting = verso le sud, in direction del sud


zuidwest BW

1 (verso le) sud-west


zuidwest BN

1 del sud-west
de wind is -- = le vento es sud-west, le vento veni del sud-west


zuidwestelijk BW

1 (verso le) sud-west


zuidwestelijk BN

1 (del) sud-west


zuidwesten ZN

1 sud-west


zuidwestenwind ZN

1 vento del sud-west


zuidwester ZN

1 (wind) vento del sud-west, (storm) tempesta del sud-west
2 (hoed) grande cappello de marinero


Zuidzee ZN EIGN

1
stille -- = Oceano Pacific


zuidzijde ZN

1 Zie: zuidkant


zuidzuidoost BW

1 (verso le) sud-sud-est


zuidzuidoost BN

1 del sud-sud-est
de wind is -- = le vento es sud-sud-est, le vento veni del sud-sud-est


zuidzuidoosten ZN

1 sud-sud-est


zuidzuidwest BN

1 del sud-sud-west
de wind is -- = le vento es sud-sud-west, le vento veni del sud-sud-west


zuidzuidwest BW

1 (verso le) sud-sud-west


zuidzuidwesten ZN

1 sud-sud-west


zuigbaggermachine ZN

1 draga de suction


zuigbeweging ZN

1 movimento aspiratori


zuigbuis ZN

1 tubo de aspiration


zuigcurettage ZN

1 curettage per suction


zuigeling ZN

1 neonato, baby (E), bebe, allactato


zuigelingenafdeling ZN

1 section de neonatologia


zuigelingeneczeem ZN

1 eruption/crusta lactee


zuigelingenkliniek ZN

1 clinica de neonatologia


zuigelingensterfte ZN

1 mortalitate neonatal


zuigelingenvoeding ZN

1 nutrition pro neonatos


zuigelingenzorg ZN

1 assistentia medic al neonatos, curas neonatal


zuigen WW

1 (met apparaat aantrekken) aspirar
het water met een pomp naar boven -- = aspirar le aqua con un pumpa
limonade door een rietje -- = aspirar limonada con un palea
2 (met de mond ergens uithalen) suger
bloed uit een wond -- = suger sanguine de un vulnere
een verhaal uit zijn duim -- = inventar un historia
3 (stofzuigen) passar le aspirator
heb je de hal al gezogen? = ha tu jam passate le aspirator in le entrata?
4 (sabbelen) suger
op een snoepje -- = suger un bonbon
op zijn duim -- = suger su pollice
5 (plagen) vexar
6 (in zich opnemen) absorber, imbiber se de
de spons zuigt het water in zich op = le spongia absorbe le aqua


zuigend BN

1 aspirante


zuiger ZN

1 (treiteraar) tormentator
2 (deel van een cilinder) piston
--s van een motor = pistones de un motor
-- van een pomp = piston de un pumpa
3 (baggermachine) draga a/de suction


zuigerbeweging ZN

1 movimento de piston


zuigercompressor ZN

1 compressor a/de piston


zuigerdefect ZN

1 defecto de piston


zuigerdruk ZN

1 pression de piston


zuigerklep ZN

1 valvula/valva de piston


zuigermotor ZN

1 motor a/de piston


zuigeroppervlak ZN

1 superficie de piston


zuigerpomp ZN

1 pumpa aspirante/a/de piston


zuigerring ZN

1 Zie: zuigerveer


zuigerslag ZN

1 colpo de piston


zuigerstand ZN

1 position del piston


zuigerstang ZN

1 biella de piston


zuigerveer ZN

1 resorto/anello de piston, (van auto) segmento de piston


zuigfles ZN

1 biberon


zuigflesverwarmer ZN

1 calefacebiberon


zuiging ZN

1 (werking waardoor iets meegetrokken wordt) vortice
de -- van de ebstroom = le vortice del currente del marea basse
2 (het zuigen) suction, aspiration


zuigkalf ZN

1 vitello de lacte


zuigklep ZN

1 Zie: zuigerklep


zuigkracht ZN

1 (vermogen om aan te zuigen) fortia/poter aspiratori/aspirante/de aspiration
2 (FIG) (aantrekkingskracht) attraction, fascination


zuigkwal ZN

1 Zie: buiskwal


zuiglam ZN

1 agno de lacte


zuignap ZN

1 (BIOL, TECHN) ventosa


zuigorgaan ZN

1 organo de suction, (van insecten) proboscide, proboscis


zuigperspomp ZN

1 pumpa aspirante e premente, pumpa a duple effecto


zuigpijp ZN

1 tubo aspirante/de aspiration


zuigpomp ZN

1 pumpa aspiratori/aspirante


zuigschijf(je) ZN

1 disco adhesive


zuigslang ZN

1 tubo de aspiration


zuigsnavel ZN

1 becco/rostro de suction


zuigsnuit ZN

1 ventosa, rostro de suction, (van insekten) trompa


zuigtablet ZN

1 pastilla a suger


zuigtoestel ZN

1 aspirator


zuigtransportband ZN

1 transportator pneumatic


zuigvis ZN

1 remora


zuigwerking ZN

1 action aspiratori


zuigworm ZN

1 semita, trematodo
de -- betreffend = semital


zuil ZN

1 (pilaar) pilar, columna, colonna
Ionische -- = colonna/columna ionic
Dorische -- = columna/colonna doric
Corinthische -- = columna/colonna corinthie
geringde -- = columna/colonna anellate
de --en van Hercules = le columnas/colonnas de Hercules
het dak rust op --en = le tecto reposa super colonnas/columnas
2 (groepering) gruppo, gruppamento
godsdienstige -- = gruppamento religiose
politieke -- = bloco politic
de --en in ons omroepbestel = le segmentos/gruppos in nostre systema de radiodiffusion


zuilcactus ZN

1 cereo


zuilenbestel ZN

1 systema in le qual varie gruppos/gruppamentos es representate


zuilengalerij ZN

1 colonnada, columnada, galeria, portico, peristylo, peridromo
met -- omgeven gebouw = edificio periptere, periptero


zuilengang ZN

1 Zie: zuilengalerij


zuilenrij ZN

1 Zie: zuilengalerij


zuilenstoel ZN

1 stylobato


zuilheilige ZN

1 stylite


zuilkandelaar ZN

1 candeliero columnifere


zuilschacht ZN

1 trunco/fuste de columna/colonna


zuiltje ZN

1 balustro


zuilvorm ZN

1 forma de colonna/columna


zuilvormig BN

1 in forma de colonna/columna, columnifere


zuinig BN

1 (spaarzaam) economic, (karig) parsimoniose
-- beheer = gestion economic
-- leven = viver economicamente, menar un vita de sparnio
de kachel brandt -- = le estufa arde economicamente, le estufa consume pauco/poco
2 (voordelig) economic, avantagiose
--e motor = motor economic
3 (teleurgesteld) disillusionate


zuinigheid ZN

1 economia, sparnio, (karigheid) parsimonia
-- betrachten = esser economic


zuinigheidshalve BW

1 pro rationes/motivos de economia


zuinigheidsmaatregel ZN

1 mesura de economia


zuinigheidsoverweging ZN

1 consideration de economia


zuinigheidsredenen ZN MV

1 rationes/motivos de economia


zuinigjes BW

1 economicamente, parsimoniosemente


zuip ZN

1
aan de -- zijn = inebriar se


zuipen WW

1 (zich te buiten gaan aan alcohol) biber con excesso, trincar, inebriar se
iemand onder de tafel -- = inebriar un persona
2 (veel gebruiken) biber
die auto zuipt te veel benzine = iste auto(mobile) bibe troppo de benzina


zuiper ZN

1 trincator, bibon, bibulo


zuiperij ZN

1 Zie: zuippartij


zuiplap ZN

1 Zie: zuiper


zuippartij ZN

1 orgia, bacchanal


zuipschuit ZN

1 Zie: zuiper


zuivel ZN

1 Zie: zuivelprodukt


zuivelbedrijf ZN

1 Zie: zuivelboerderij
2 (geheel van bedrijven die zuivelprodukten produceren en verwerken) industria lactee/lactic/de lacte


zuivelbereiding ZN

1 fabrication de productos lactee/lactic


zuivelboer ZN

1 productor de butyro e caseo


zuivelboerderij ZN

1 lacteria, vaccheria


zuivelbond ZN

1 association de fabricantes de productos lactee/lactic


zuivelconsulent ZN

1 consiliero concernente productos lactee/lactic


zuivelfabriek ZN

1 fabrica de productos lactee/lactic, cremeria, lacteria


zuivelfabrikant ZN

1 fabricante de productos lactee/lactic


zuivelhandel ZN

1 (handel in zuivelprodukten) commercio de productos lactee/lactic
2 (winkel) lacteria, cremeria


zuivelhoeve ZN

1 Zie: zuivelboerderij


zuivelindustrie ZN

1 industria lactee/lactic/de lacte


zuivelinspectie ZN

1 controlo del fabrication del productos lactee/lactic


zuivelprodukt ZN

1 producto lactee/lactic/de lacteria
--en = lacteria


zuivelschool ZN

1 schola de lacteria


zuiveltentoonstelling ZN

1 exposition de lacteria


zuivelwinkel ZN

1 cremeria, lacteria


zuiver BN

1 (puur, rein, helder) pur, clar
--e lucht = aere pur
-- water = aqua pur/clar
2 (onvermengd) pur, genuin
--e wol = lana pur/genuin
-- goud = auro pur
-- bloed = sanguine pur
--e wetenschap = scientia pur
-- wetenschappelijk onderzoek = recerca pur/fundamental
--e wiskunde = mathematica pur/abstracte
3 (schoon) (ook FIG) munde, nette
-- glas = vitro munde/nette
een -- geweten hebben = haber un conscientia nette
iets -- maken = mundificar/nettar un cosa
4 (correct) pur, correcte, (MUZ) juste
-- Interlingua = Interlingua pur/correcte
--e uitspraak = pronunciation correcte/sin accento
--e redenering = rationamento correcte
--e inzet = intonation juste
-- zingen = cantar juste
-- schot = tiro precise
-- in de leer = orthodoxe
--e leer = orthodoxia


zuiver BW

1 (enkel) purmente, unicamente, exclusivemente
dat is -- toeval = isto es purmente coincidental, isto es un pur/mer coincidentia/hasardo
-- en alleen = pur- e simplemente


zuiveraar ZN

1 nettator, purificator, (van taal) purista, (van boek, etc.) expurgator, (raffinadeur) raffinator


zuiveren WW

1 (schoonmaken) nettar, mundificar, mundar, purificar, depurar, (van vloeistoffen) epurar, clarificar, (ontsmetten) disinfectar, (ontdoen van ongedierte) disinfestar, (SCHEI) defecar
een wond -- = nettar/disinfectar un plaga
het bloed -- = purificar/depurar le sanguine
water -- = epurar/depurar/purificar aqua, (drinkbaar maken) potabilisar le aqua
een gas -- = epurar un gas
een erts -- = epurar un mineral
2 (FIG) nettar, purgar, epurar, depurar, purificar
het leger -- = purgar le armea
de partij -- = purgar/depurar le partito
3 (van een smet bevrijden) lavar, purgar, justificar, rehabilitar
zich van een verdenking -- = lavar se/purgar se de un suspicion/imputation
4 (raffineren) (r)affinar, epurar, purgar, clarificar
suiker -- = raffinar sucro
een metaal -- = purgar/affinar un metallo
5 (verbeteren) epurar, perfectionar, (kuisen) expurgar
de taal -- = epurar/expurgar le linguage


zuiverend BN

1 purificator, purificante


zuiverheid ZN

1 puritate, puressa, (helderheid) claritate, (mbt lijnen) nettitate, (echtheid) genuinitate, (correctheid) correction, (nauwkeurigheid) accuratessa
de -- van zijn bedoelingen = le puritate/puressa/honest(it)ate de su intentiones
de -- van het produkt = le puritate del producto
-- van toon = puritate de tono


zuivering ZN

1 (het zuiveren) purification, mundification, epuration, (mbt vloeistoffen) clarification, (van water OOK) depuration, (van ongedierte) disinfestation, (ontsmetting) disinfection, (SCHEI) defecation
-- van afvalwater = purification/depuration/epuration de aquas residuari/residual
-- van water = clarification de aqua, (drinkbaarmaking) potabilisation de aqua
biochemische -- = purification biochimic
2 (FIG) purification, mundification, epuration, (mbt politieke tegenstander van machthebber) purga, depuration
-- van de pers = purga del pressa
politieke -- = purga politic


zuiveringsaktie ZN

1 epuration, (POL) purga, (MIL) campania de (d)epuration


zuiveringsbelasting ZN

1 taxa de pollution


zuiveringscampagne ZN

1 (MIL) campania de (d)epuration


zuiveringsheffing ZN

1 taxa de pollution


zuiveringsinstallatie ZN

1 installation de purification/de epuration/de depuration/pro le tractamento de aquas residuari/residual


zuiveringslasten ZN MV

1 taxa de pollution


zuiveringsmiddel ZN

1 agente purificante, purificator, depurativo


zuiveringstablet ZN

1 pastilla de carbon active


zuiveringstank ZN

1 (IND) defecator


zuiveringszout ZN

1 bicarbonato de soda, sal purgative


zulk AANW VNW BIJV

1 tal, semblabile
--e mensen = tal personas


zulk BW

1 tanto, talmente
het is -- mooi weer = il face un tempore tanto belle


zulks AANW VNW

1 un tal cosa, un cosa semblabile


zullen WW

1 (moeten) (TOEK TIJD) INF + a, deber
gij zult niet stelen = vos non robara
je zult het niet vergeten = tu non debe oblidar lo
2 (ter vorming van de TEG TOEK TIJD) INF + -a, vader
Ik zal vertrekken = io partira, io va partir
3 (ter vorming van VERL TOEK TIJD) INF + -ea
ik zou vertrekken = io partirea


zult ZN

1 caseo de porco, carne frigide in gelatina
zure -- = caseo de porco in vinagre


zuren WW

1 (zuur maken) acidificar, (licht) acidular
2 (zuur worden) acidificar se


zurig BN

1 acidule
--e smaak = sapor acidule
-- maken = acidular
een kruidendrank -- maken = acidular un tisana
2 (SCHEI) acide


zurigheid ZN

1 aciditate


zuring ZN

1 (PLANTK) rumex
2 (het zuren) acidification


zuringachtig BN

1 oxalidacee


zuringachtigen ZN MV

1 oxalidaceas


zuringblad ZN

1 folio de rumex


zuringzout ZN

1 oxalato


zuringzuur ZN

1 acido oxalic


zus ZN

1 soror


zus BW

1 assi, de iste modo/maniera
vandaag spreekt hij --, morgen zo = hodie ille parla de un maniera e deman de altere, ora dice un cosa ora un altere
meneer -- en zo = senior un tal


zusje ZN

1 parve soror


zuster ZN

1 (zus) soror
2 (non) soror
Witte Zusters = Sorores Blanc
3 (verpleegster) infirmera


zustercel ZN

1 cellula soror


zustergemeente ZN

1 communitate soror


zusterhuis ZN

1 (in ziekenhuis) casa del infirmeras
2 (van nonnen) casa de religiosas/monachas


zusterliefde ZN

1 affection inter sorores, amor sororal


zusterlijk BN

1 sororal, inter sorores


zusterloos BN

1 sin soror(es)


zustermaatschappij ZN

1 societate/compania soror/affiliate


zustermoord ZN

1 sororicidio


zustermoordenaar ZN

1 sororicida


zusterorganisatie ZN

1 organisation soror/affiliate


zuster-overste ZN

1 matre superior, superiora (de un convento)


zusterpaar ZN

1 duo sorores


zusterschap ZN

1 (zusterlijke verwantschap) sororitate
2 (congregatie) communitate de religiosas/de sorores


zusterschip ZN

1 nave gemino


zusterstad ZN

1 urbe gemino/soror


zustervereniging ZN

1 association soror


zuur BN

1 (mbt tot een smaakgewaarwording) acide, (lichtelijk) acidule
--e appel = malo/pomo acide
--e kers = ceresia acide
--e regen = pluvia acide
--e verontreinging = pollution acide
-- smaken = haber un sapor/gusto acide
-- ruiken = haber un odor acide
-- maken = acidificar, acetificar
wijn -- maken = acidificar vino
-- wordend = acescente
-- wordend bier = bira acescente
--e melk = lacte coagulate
2 (niet prettig) dur, disagradabile
dat is -- voor hem = isto es dur pro ille
-- verdiend geld = moneta durmente ganiate
3 (niet vriendelijk) acide, grunnion
4 (SCHEI) acide
de grond is hier -- = le solo es acide hic


zuur ZN

1 (wat zuur is) acido, pickles (E)
potje -- = flacon de acido/pickles
augurken in het -- = cornichons (F) al vinagre
haring in het -- = haringo marinate
2 (teveel aan maagsap) aciditate del stomacho, (zure oprispingen) pyrosis
3 (SCHEI) acido
meerbasisch -- = acido polybasic


zuurachtig BN

1 acidule


zuurbal ZN

1 grosse bonbon acidule


zuurbes ZN

1 berberis


zuurbestendig BN

1 resistente a acidos, a proba/prova de acido(s), acidoresistente


zuurbestendigheid ZN

1 resistentia a acidos, acidoresistentia


zuurdeeg ZN

1 Zie: zuurdesem


zuurdesem ZN

1 levatura
de oude -- = le vetule levatura


zuurdoorn, zuurdoren ZN

1 berberis


zuurgehalte ZN

1 Zie: zuurgraad


zuurgraad ZN

1 grado de aciditate, aciditate


zuurheid ZN

1 (ook SCHEI) aciditate, acetositate
-- van een citroen = aciditate de un citro
-- van een opmerking = aciditate de un remarca


zuurheidsgraad ZN

1 Zie: zuurgraad


zuurhoudend BN

1 que contine acido, acidifere, acide


zuurkijker ZN

1 Zie: zuurpruim


zuurkool ZN

1 sauerkraut (D)


zuurkoolschotel ZN

1 platto de sauerkraut (D)


zuurkoolsoep ZN

1 suppa de sauerkraut (D)


zuurmakend BN

1 acidificante, acetificante


zuurmaker ZN

1 acidificante, acetificator


zuurmaking ZN

1 acidification, acetification


zuurmeter ZN

1 acidimetro


zuurmeting ZN

1 acidimetria


zuurminnend BN

1 (BIOL) acidophile


zuurmuil ZN

1 Zie: zuurpruim


zuurpruim ZN

1 persona acide, grunnion


zuurrest ZN

1 (SCHEI) radical acide
2 (zuur bevattend overblijfsel) residuo acide


zuursel ZN

1 (cultuur van melkzuurbacteriën) acido lactic
2 (melk) lacte coagulate


zuursmoel ZN

1 Zie: zuurmuil


zuurstof ZN

1 oxygeno
-- onttrekken = disoxydar, disoxygenar
het onttrekken van -- = disoxydation, disoxygenation
met -- verbinden = oxydar, oxygenar
het verbinden met -- = oxydation, oxygenation


zuurstofapparaat ZN

1 apparato de oxygeno, reanimator, respirator


zuurstofarm BN

1 povre in oxygeno, con un basse contento de oxygeno


zuurstofbalans ZN

1 balancia de oxygeno


zuurstofbehandeling ZN

1 oxygenation, oxygenotherapia


zuurstofbinding ZN

1 fixation de oxygeno


zuurstofcilinder ZN

1 Zie: zuurstoffles


zuurstofconcentratie ZN

1 concentration de oxygeno


zuurstoffabriek ZN

1 fabrica de oxygeno


zuurstoffles ZN

1 bottilia/cylindro de oxygeno


zuurstofgebrek ZN

1 manco/mancantia de oxygeno, (MED) anoxia


zuurstofgehalte ZN

1 percentage/tenor de oxygeno


zuurstofhoudend BN

1 que contine oxygeno


zuurstofloos BN

1 anoxic
-- water = aqua anoxic


zuurstofmasker ZN

1 masca/mascara/inhalator de oxygeno


zuurstofonttrekking ZN

1 disoxydation, disoxygenation


zuurstofopname ZN

1 oxygenation, (BIOL) absorption de oxygeno


zuurstoftekort ZN

1 manco/mancantia de oxygeno, insufficientia in oxygeno


zuurstoftent ZN

1 tenta/camera de oxygeno


zuurstoftoestel ZN

1 Zie: zuurstofapparaat


zuurstoftoevoer ZN

1 oxygenation
2 (BIOL) apporto de oxygeno


zuurstofverbinding ZN

1 composito de oxygeno


zuurstofverbruik ZN

1 consumo/consumption de oxygeno


zuurte ZN

1 grado de aciditate


zuurtje ZN

1 bonbon acidulate, caramello amar


zuurtjeskleur ZN

1 color de bonbon acidulate


zuurvast BN

1 resistente al acidos, a proba/prova de acido, acidoresistente
--e legering = alligato resistente al acidos


zuurvastheid ZN

1 resistentia al acidos, acidoresistentia


zuurvergiftiging ZN

1 acidose (-osis)


zuurvormend BN

1 acidificante


zuurvorming ZN

1 acidification


zuurvrij BN

1 libere de acido


zuurweger ZN

1 acidimetro


zuurzoet BN

1 acridulce


zvendaags BN

1 que dura septe dies


Z-vorm ZN

1 forma de Z


Z-vormig BN

1 in (forma de) Z


Z.W.

1 (Afk.: zuidwest(en)) S.W. (sud-west)


Zwaab ZN

1 suabo


zwaai ZN

1 movimento (oscillatori), volta, (draai) virata
een -- met de arm = un movimento del bracio


zwaaiarm ZN

1 (van een hijskraan) bracio mobile


zwaaien WW

1 (heen en weer bewegen) agitar, balanciar, (soms dreigend) brandir, (wuiven) agitar le mano
met vlaggen -- = agitar/brandir bandieras
met de armen -- = balanciar le bracios
met een mes -- = brandir un cultello
naar iemand -- = salutar un persona con le mano
met het wierookvat -- = incensar
2 (waggelen, wankelen) titubar


zwaaihaak ZN

1 esquadra false


zwaaiing ZN

1 Zie: zwaai


zwaailicht ZN

1 luce/lumine giratori/rotatori/rotante


zwaaipunt ZN

1 (NAT) metacentro
het -- betreffend = metacentric


zwaaistoot ZN

1 (SPORT) swing (E)


zwaan ZN

1 cygno
(bijnaam van Virgilius) Mantuaanse -- = cygno mantuan
zwanehals, stankafsluiter = collo de cygno
de zwanezang = le canto del cygno


zwaangans ZN

1 coscoroba


zwaanridder ZN

1 cavallero del Cygno


zwaansage ZN

1 legenda del cavallero del Cygno


zwaanshals ZN

1 supporto in S


zwaar BN

1 (veel wegend) pesante, ponderose
--e koffer = valise (F) pesante
-- water = aqua pesante
--e metalen = metallos pesante
-- op de maag liggen = pesar super/cargar le stomacho
mijn benen zijn zo -- als lood = mi gambas es como plumbo
(FIG) --der wegen = preponderar
2 (van grote omvang) massive, grosse
de --e deuren van het kasteel = le portas massive del castello
-- persoon = persona corpulente
3 (stevig) forte, solide, robuste
-- linnen = lino forte
-- papier = papiro forte
van een -- kaliber = de grande calibre
4 (met grote uitwerking) pesante, forte, violente
--e storm = tempesta forte/violente/sever
-- geschut = artilleria pesante
--e wapens = armas pesante
-- bewapend = pesantemente armate
--e industrie = industria pesante
-- vergif = veneno violente
-- bier = bira forte
5 (moeizaam) pesante, penibile, difficile, dur, (veel inspanning vergend) laboriose, (van spijzen) indigeste
--e bevalling = parto penibile/difficile
-- examen = examine difficile/dur
--e strijd = lucta dur/ardue
-- werk = labor/travalio pesante/dur
een -- lopende motor = un motor que torna penibilemente
-- gerecht = platto indigeste
--e tijden = tempores difficile/dur
6 (psychische druk uitoefenend) pesante, dur, sever
op --e lasten zitten = haber cargas pesante
een --e slag = un colpo dur
--e dominee = predicator sombre
-- in de leer zijn = esser rigidemente/rigorosemente/strictemente orthodoxe
-- beproefd = durmente provate
hij heeft het -- = ille ha un vita dur
7 (groot, aanzienlijk) pesante, forte, grave, seriose, sever, rigorose
--e ziekte = maladia grave/seriose
--e misdaad = crimine grave
--e verkoudheid = catarrho forte
--e verliezen = perditas sever
een -- bemande delegatie = un delegation pesante/importante
--e straf = punition sever/rigorose
iemand -- straffen = punir un persona durmente/severmente
daar zul je -- voor boeten = tu essera durmente/severmente punite pro isto
--e jongen = duro
8 (mbt geluiden) grave, sonor
--e stem = voce grave
9 (zoveel wegend als de bepaling uitdrukt) pesante, de (+ aantal kilo's, etc.)
dat is tien kilo -- = isto pesa dece kilogrammas
hoe -- is deze machine? = quanto pesa iste machina?
10
--e klei = argilla grasse
--e wenkbrauwen = supercilios spisse


zwaar BW

1 (in hoge mate)
een -- belast verleden = un passato cargate
een -- beproefd man = un homine multo provate
-- gewond = gravemente vulnerate
-- ziek = gravemente malade
zich -- vergissen = errar gravemente
ergens te -- aan tillen = attachar {sj} un troppo grande importantia a un cosa
niet -- tillen aan = attachar {sj} pauc/poc importantia a
het -- te verduren hebben = passar un tempore dur


zwaaraarde ZN

1 baryta


zwaarbeladen BN

1 multo cargate


zwaarbelast BN

1 Zie: zwaarbeladen


zwaard ZN

1 spada, gladio
groot -- = spadon
kort -- = cultellasso
tweesnijdend -- = spada a duple talia
blank -- = spada nude
zwaard van -- = spada de Damocles
-- der gerechtigheid = spada/gladio del justitia
het -- aangespen = cinger le spada
het -- trekken = disvainar/tirar le spada
een -- scherpen = affilar un spada
met een -- zwaaien = brandir un spada


zwaardbeen ZN

1 appendice xiphoide


zwaardbloem ZN

1 Zie: zwaardlelie


zwaarddans ZN

1 dansa de(l) spadas


zwaarddrager ZN

1 (vis) cyprinodonte


zwaardenmaker ZN

1 spadero


zwaardhouw ZN

1 colpo de spada


zwaardkruid ZN

1 Zie: zwaardlelie


zwaardleen ZN

1 feudo masculin


zwaardlelie ZN

1 ixia, gladiolo


zwaardmaag ZN

1 agnato


zwaardplant ZN

1 sansevieria


zwaardrecht ZN

1 derecto del gladio


zwaardslag ZN

1 colpo de spada


zwaardvechter ZN

1 gladiator
gevecht van --s = gladiatura


zwaardvis ZN

1 pisce spada


zwaardvormig ZN

1 (ANAT, BIOL, PLANTK) ensiforme, xiphoide
-- blad = folio ensiforme


zwaardwalvis ZN

1 orca


zwaargebouwd BN

1 robuste


zwaargewapend BN

1 armate usque al dentes


zwaargewicht ZN

1 (gewichtsklasse) pesos pesante
2 (bokser, judoka, etc.) peso pesante
3 (dik persoon) peso pesante
4 (belangrijk persoon) autoritate


zwaargewond BN

1 gravemente vulnerate
zeer -- gewond = gravissimemente vulnerate


zwaargewonde ZN

1 persona gravemente vulnerate


zwaarheid ZN

1 peso


zwaarhoofdig BN

1 pessimista, sombre


zwaarlijvig BN

1 corpulente, obese, grasse, replete, panciute


zwaarlijvigheid ZN

1 corpulentia, repletion, obesitate
2 (MED) (vetzucht) adiposis


zwaarmoedig BN

1 melancholic, sombre, hypochondriac, spleenetic {ie}
-- temperament = temperamento melancholic
-- mens = hypochondriaco


zwaarmoedigheid ZN

1 melancholia, spleen (E), depression, (MED) hypochondria


zwaarspaat ZN

1 spat pesante, barytina, sulfato de barium


zwaarte ZN

1 (groot gewicht) peso, ponderositate
2 (afmeting, omvang) calibre
-- van de bewapening = calibre del armatura
3 (ernst) gravitate, peso, severitate, (druk) pression
-- van een kwestie = gravitate/severitate de un question
-- van een straf = severitate de un pena
-- van lasten = pression de cargas
-- van schulden = pression de debitas
4 (werking van de zwaartekracht) gravitate
5 (gewicht) peso


zwaartekracht ZN

1 gravitation
wetten van de -- = leges del gravitation
aantrekking van de -- = attraction gravitational
versnelling van de -- = acceleration del gravitation


zwaartekrachtconstante ZN

1 constante de gravitation


zwaartekrachtmeter ZN

1 gravimetro


zwaartekrachtmeting ZN

1 gravimetria


zwaartekrachtsveld ZN

1 campo gravitational/de gravitation


zwaartelijn ZN

1 mediana
-- van een driehoek = mediana de un triangulo


zwaartepunt ZN

1 (NAT) centro de gravitate, barycentro, (WISK) barycentro
-- van een driehoek = barycentro de un triangulo
een fietskar met een laag -- = un remolco de bicycletta a centro de gravitate basse
2 (centrum) centro
Spanje was vroeger het -- van de wereld = antea/olim Espania esseva le centro del mundo
3 (kern) puncto principal, elemento central/essential
het -- van zijn redenering ligt in = le essential de su rationamento reside in


zwaartepuntas ZN

1 axe de gravitate


zwaarteveld ZN

1 Zie: gravitatieveld


zwaartillend BN

1 pessimista, sombre


zwaartillendheid ZN

1 pessimismo, tendentia a exaggerar le difficultates/problemas


zwaarwaterreactor ZN

1 reactor a/de aqua pesante


zwaarwegend BN

1 de (multe) peso, ponderose, multo seriose, importante
-- argument = argumento ponderose/de peso


zwaarwelter(gewicht) ZN

1 superwelter


zwaarwichtig BN

1 altisone, altisonante, pompose, pedante
-- taalgebruik = linguage pompose


zwaarwichtigheid ZN

1 pompositate, pedanteria


zwabber ZN

1 scopa a frangias
2 (losbol) libertino


zwabberaar ZN

1 libertino


zwabberen WW

1 (met een zwabber schoonmaken) nettar/mundar con un scopa a frangias
2 (liederlijk leven) menar un vita dissolute


Zwabenland ZN EIGN

1 Suabia


Zwabisch BN

1 suabe


Zwabisch ZN

1 (taal) suabo


zwachtel ZN

1 bandage
een -- aanleggen = poner/applicar un bandage, bandar


zwachtelen WW

1 poner/applicar un bandage, bandar


zwadder ZN

1 (speeksel) bava, saliva
2 (laster) veneno


zwade ZN

1 falcata


zwager ZN

1 fratre affin


zwagerhuwelijk ZN

1 levirato


zwak BN

1 (gering van kracht) debile, sin fortia(s)
het --ke geslacht = le sexo debile
de zieke is nog -- op de benen = le malado es ancora debile super su gambas
-- maken = debilitar
-- worden = debilitar se
2 (met weinig weerstand) debile, delicate, fragile, pauco/poco resistente
een --ke maag hebben = haber un stomacho delicate
zijn gezondheid is -- = su sanitate es debile/delicate
-- gestel = complexion fragile
het --ke punt in een betoog = le puncto debile de un argumentation
de economisch --ke groepen = le gruppos economicamente debile
3 (niet veel presterend) debile, mal
-- geheugen = mal memoria
--ke ogen = mal oculos/vista, oculos debile
--ke pogingen = essayos timide
--ke leerling = alumno mediocre
die machine is te -- = iste machina es troppo debile, le capacitate de iste machina es troppo limitate
hij is -- in wiskunde = ille es debile in mathematica
4 (met weinig zedelijke weerstand) debile
een -- karakter = un character debile
in een -- ogenblik = in un momento de debilitate
iemands --ke zijde = le latere/puncto debile de un persona
5 (aanvechtbaar) debile
een -- betoog = un argumentation debile
6 (nauwelijks waarneembaar) debile
het --ke schijnsel van een lamp = le luce/lumine debile/pallide de un lampa
--ke pols(slag) = pulso debile
7 (niet geconcentreerd) debile, diluite
-- zuur = acido debile/diluite
--ke oplossing van zwavelzuur = solution fortemente diluite de acido sulfuric
8 (gering) debile, legier
--ke helling = declivitate legier/suave/dulce
9 (niet talrijk) debile
10 (GELDW) debile
--ke debiteuren = debitores debile
--ke markt = mercato debile
11 (MED) (van spieren, etc.) adyname, adynamic


zwak ZN

1 puncto/latere debile, debilitate
een -- hebben voor = haber un debilitate pro


zwakbegaafd BN

1 poco/pauco dotate, debile, arretrate


zwakheid ZN

1 (het zwak zijn) debilitate
2 (gebrek, fout) debilitate
de menselijke --en = le debilitates human


zwakhoofdig BN

1 debile de spirito, imbecille


zwakhoofdigheid ZN

1 debilitate de spirito, imbecillitate


zwakjes BN

1 debile
in taal is hij -- = in linguas ille es assatis debile
-- protesteren = protestar debilemente


zwakkeling ZN

1 persona debile


zwak-knopig BN

1 (PLANTK) subnodulose


zwakstroom ZN

1 currente debile/de debile intensitate/de basse tension


zwakstroomdraad ZN

1 filo a/de currente debile


zwakstroominstallatie ZN

1 installation/apparato de currente debile


zwakte ZN

1 debilitate, infirmitate, (tekort) deficientia
een ogenblik van -- = un momento de debilitate
2 (MED) (van spieren, etc.) adynamia


zwaktebod ZN

1 signo de debilitate


zwakzinnig BN

1 debile de mente, mentecapte, (MED) cretin, imbecille, oligophrenic


zwakzinnige ZN

1 persona de mente debile, (MED) cretino, imbecille


zwakzinnigheid ZN

1 degenerescentia/deficientia/debilitate mental, imbecillitate, oligophrenia


zwalken WW

1 vagabundar, vagar, errar
op zee -- = currer le mares


zwalp ZN

1 (golf) grande unda
2 (plank) planca spisse


zwalpen WW

1 undular
2 titubar, zigzagar


zwaluw ZN

1 hirundine
trek van de --en = migration del hirundines
de --en kondigen de lente aan = le hirundines annuncia le primavera


zwaluwnest ZN

1 nido de hirundine


zwaluwstaart ZN

1 (staart van een zwaluw) cauda de hirundine
2 (houtverbinding) cauda de hirundine, indentation
met een -- verbinden = incastrar a cauda de hirundine, indentar
3 (rokkostuum) frac


zwaluwstaarten WW

1 incastrar a cauda de hirundine, indentar


zwaluwvleugel ZN

1 ala de hirundine


zwam ZN

1 (PLANTK) fungo, champignon (F)
2 (tondel) fomite


zwamachtig BN

1 fungose, fungic


zwamachtigheid ZN

1 fungositate


zwamdraad ZN

1 hypha


zwammen WW

1 (onzin praten) parlar in le aere/in le vacuo, divagar, extravagar


zwammenetend BN

1 fungivore


zwammeneter ZN

1 fungivoro


zwammensoort ZN

1 specie fungic


zwammerig ZN

1 verbose


zwammig BN

1 fungose, fungic


zwamneus ZN

1 Zie: kletsmajoor


zwamschotel ZN

1 platto de fungos


zwamspore ZN

1 spora de fungo


zwamvlok ZN

1 mycelio


zwamwortel ZN

1 mycorrhiza


zwamzuur ZN

1 acido fungic


zwanenbloem ZN

1 butomo umbellate


zwanenbrood ZN

1 (PLANTK) acoro


zwanendons ZN

1 lanugine de cygno


zwanendonzen BN

1 de lanugine de cygno


zwanendrift ZN

1 (troep zwanen) banda de cygnos
2 (recht om zwanen te houden) permisso de elevar cygnos


zwanenei ZN

1 ovo de cygno


zwanenhals ZN

1 (hals van een zwaan) collo de cygno
2 (omgebogen buis) collo de cygno, syphon


zwanenkop ZN

1 testa/capite de cygno


zwanenmossel ZN

1 anodontia


zwanennest ZN

1 nido de cygno(s)


zwanenpoot ZN

1 pata de cygno


zwanenveer ZN

1 pluma de cygno


zwanenvlerk ZN

1 Zie: zwanenvleugel


zwanenvleugel ZN

1 ala de cygno


zwanenwiek ZN

1 Zie: zwanenvleugel


zwanenzang ZN

1 canto del cygno


zwang ZN

1 voga, uso
in -- zijn = esser in voga/uso, esser de moda
in -- komen = venir in voga/uso
in -- blijven = continuar in voga/uso


zwanger BN

1 gravide, pregnante
-- zijn = esser gravide/pregnante
-- worden = conciper
-- maken = pregnar, impregnar
het -- maken = impregnation


zwangerschap ZN

1 graviditate, pregnantia
buitenbaarmoederlijke -- = graviditate/pregnantia extrauterin
voorkoming van -- = contraception
een -- onderbreken = interrumper un graviditate/pregnantia
2 (drachtigheid) gestation


zwangerschapsgeelzucht ZN

1 ictero gravidic


zwangerschapsgymnastiek ZN

1 gymnastica/exercitios prenatal


zwangerschapshypertensie ZN

1 hypertension de pregnantia/de graviditate


zwangerschapsintoxicatie ZN

1 Zie: zwangerschapsvergiftiging


zwangerschapsmasker ZN

1 masca/mascara de pregnantia/de graviditate


zwangerschapsonderbreking ZN

1 interruption/termination del pregnantia/de graviditate


zwangerschapsperiode ZN

1 periodo del pregnantia/del graviditate


zwangerschapsstuipen ZN MV

1 eclampsia


zwangerschapstest ZN

1 test (E) de pregnantia/de graviditate


zwangerschapsvergiftiging ZN

1 toxemia gravidic/de pregnantia/de graviditate


zwangerschapsverlof ZN

1 congedo de pregnantia/de graviditate/de maternitate


zwangerschapsverschijnsel ZN

1 symptoma de pregnantia/graviditate


zwangerschapsverstoring ZN

1 Zie: zwangerschapsonderbreking


zwarigheid ZN

1 (moeilijkheid) problema, difficultate, obstaculo
2 (tegenwerping) objection, difficultate, problema
--en maken = facer objectiones/difficultates


zwart BN

1 nigre
--e koffie = caffe nigre
--e doos = cassa nigre
Zwarte Zee = Mar Nigre
Zwarte Woud = Foreste Nigre
Zwarte Dood = Peste
-- brood = pan nigre
--e lijst = lista nigre
--e pest = peste nigre
--e bladzijde in de geschiedenis = pagina nigre in le historia
-- gat = cavo nigre
--e werelddeel = continente nigre
--e dag = die/jorno nigre
--e kleur = nigritia
--e kunst = diabolismo
het --e goud = le carbon
iemand op de --e lijst zetten = mitter un persona in le lista nigre
-- maken = nigrar
zijn gezicht -- maken = nigrar se le visage
2 (onwettig) nigre, clandestin, illegal, illicite, interlope, fraudulente
-- rijden/reizen = viagiar clandestinmente
--e lonen = salarios nigre/illegal
-- werk = labor/travalio nigre/illegal
-- werken = laborar/travaliar illegalmente
--e handel = commercio nigre/clandestin/illegal/illicite/interlope/fraudulente
--e markt = mercato nigre
3
(belasteren) -- maken = denigrar, detraher
het -- maken = denigration, detraction


zwart ZN

1 (kleur) nigro
het -- van de haren = le nigro del capillos
2 (wat zwart is) nigro
met -- spelen = jocar con le nigros
er zit -- op je gezicht = tu ha nigro super tu visage
-- op wit zettem = mitter nigro super blanco
3 (rouwkleding) nigro
in het -- = in nigro


zwartachtig BN

1 nigrastre


zwart-Amerikaans BN

1 afro-american


zwartblaar ZN

1 vacca nigre a testa/capite blanc


zwartboek ZN

1 libro nigre


zwartbont BN

1 de color blanc con maculas nigre


zwart-Braziliaans BN

1 afro-brasilian


zwartbruin BN

1 bistre


zwart-Cubaans BN

1 afro-cuban


zwarte ZN

1 (neger) negro
2 (fascist) camisa nigre


zwartehandelaar ZN

1 Zie: zwarthandelaar


zwartekousenkerk ZN

1 ecclesia protestante rigidemente othodoxe


zwartekunst ZN

1 (nigromantie) necromantia, magia nigre
2 (graveerkunst) mezzotinto (I)


zwarten WW

1 (zwart maken) nigrar
2 (zwart worden) nigrar se, devenir nigre


zwartgallig BN

1 melancholic, atrabiliari, biliose, pessimista
-- karakter = character melancholic/atrabiliari


zwartgalligheid ZN

1 melancholia, atrabile, pessimismo


zwartgeel BN

1 jalne obscur


zwartgerokt WW

1 in frac/habito nigre


zwartgespikkeld BN

1 de maculettas nigre


zwartgestreept BN

1 de strias nigre


zwartgevlekt BN

1 de maculas nigre


zwart-grijs BN

1 livide


zwarthandelaar ZN

1 trafficator del mercato nigre


zwartharig BN

1 de capillos nigre


zwartharige ZN

1 persona de capillos nigre


zwartheid ZN

1 nigritia


zwarthemd ZN

1 (lid van de S.S.) camisa nigre


zwartig BN

1 nigrastre


zwarting ZN

1 (FOTO) densitate optic


zwartingsmeter ZN

1 (FOTO) densitometro


zwartingsmeting ZN

1 (FOTO) densitometria


zwartkijken WW

1 non pagar le taxa de television


zwartkijker ZN

1 (pessimist) pessimista, (hypochonder) hypochondriaco
2 (iemand die geen kijkgeld betaalt) telespectator clandestin


zwartkop ZN

1 persona de capillos nigre


zwartkopmees ZN

1 paro palustre


zwartkopmeeuw ZN

1 laro melanocephale


zwartkoren ZN

1 melampyro


zwartmaken WW

1 denigrar, detraher, diffamar


zwartmaker ZN

1 denigrator, detractor, diffamator


zwartmaking ZN

1 denigration, detraction, diffamation


zwartogig BN

1 de oculos nigre


zwartoog ZN

1 persona de oculos nigre


zwartoor ZN

1 (DIERK) caracal


zwartrijden WW

1 (geen wegenbelasting betalen) conducer sin pagar le imposto de circulation
2 (zonder plaatsbewijs meerijden) viagiar clandestinmente/sin billet


zwartrijder ZN

1 conductor qui non paga le imposto de circulation
2 (in bus/trein) viagiator clandestin/sin billet


zwartrok ZN

1 (persoon) roba nigre


zwartsel ZN

1 nigro


zwartvissen WW

1 piscar sin permisso/licentia


zwartvleugelig BN

1 (DIERK) melanoptere


zwartwerker ZN

1 travaliator/laborator/obrero clandestin/nigre


zwart-wit BN

1 (mbt ongenuanceerde tegenstellingen) absolute
2 (FOTO) in nigro e blanco, in blanco e nigro


zwartwitfoto ZN

1 photo(graphia) in nigro e blanco


zwartwittegenstelling ZN

1 opposition/contrasto absolute


zwartwittekening ZN

1 designo in nigro e blanco


zwartwittelevisie(toestel) ZN

1 televisor monochrome


zwartzijden BN

1 de seta nigre


zwartzucht ZN

1 melanose (-osis)


zwatelen WW

1 murmurar, susurrar


zwavel ZN

1 sulfure
met -- behandelen = sulfurar
het behandelen met -- = sulfuration
iemand die iets met -- behandelt = sulfurator


zwavelaarde ZN

1 terra sulfurate


zwavelachtig BN

1 sulfuree, sulfurose


zwavelader ZN

1 vena/filon de sulfure


zwavelbad ZN

1 banio sulfurose


zwavelbehandeling ZN

1 sulfuration


zwavelbloem ZN

1 flor de sulfure, sulfure sublimate/in pulvere


zwavelbron ZN

1 fonte sulfurose/de sulfure


zwaveldamp ZN

1 vapor sulfuree/sulfurose


zwaveldampbron ZN

1 solfatara


zwaveldeeg ZN

1 sulfure plastic


zwaveldioxyde ZN

1 dioxydo sulfuric/de sulfure


zwaveldraad ZN

1 micca sulfurate


zwavelemissie ZN

1 emission de sulfure


zwavelen WW

1 sulfurar
het -- = sulfuration


zwavelether ZN

1 ethere sulfuric


zwavelgroeve ZN

1 Zie: zwavelmijn


zwavelhoudend BN

1 que contine sulfure, sulfuree, sulfurose


zwavelig BN

1 Zie: zwavelhoudend


zwaveligzuur ZN

1 acido sulfurose


zwaveling ZN

1 sulfuration


zwavelkies ZN

1 pyrite


zwavelkleur ZN

1 color de sulfure


zwavelkleurig BN

1 de color de sulfure


zwavelkoolstof ZN

1 sulfuro de carbon


zwavelkoolstofvergifting ZN

1 sulfocarbonismo


zwavelkoolzuur ZN

1 acido sulfocarbonic


zwavelkop ZN

1 extremitate sulfurate


zwavelkopje ZN

1 (zwam) hypholoma


zwavelkorrel ZN

1 grano de sulfure


zwavelkristal ZN

1 crystallo de sulfure


zwavelkwik ZN

1 cinnabare


zwavellever ZN

1 ficato de sulfure


zwavellood ZN

1 sulfuro de plumbo, galena


zwavellucht ZN

1 odor sulfurose/de sulfure


zwavelmelk ZN

1 lacte de sulfure


zwavelmijn ZN

1 sulfuriera


zwavelpoeder ZN

1 pulvere de sulfure


zwavelregen ZN

1 pluvia de sulfure


zwavelreuk ZN

1 Zie: zwavellucht


zwavelstokje ZN

1 flammifero sulfurate


zwavelverbinding ZN

1 composito de sulfure


zwavelwaterstof ZN

1 acido sulfhydric
vergiftiging door -- = sulfhydrismo


zwavelwaterstofgas ZN

1 gas sulfhydric


zwavelzalf ZN

1 unguento/pomada sulfurate


zwavelzilver ZN

1 Zie: zilversulfide


zwavelzuur ZN

1 acido sulfuric, vitriolo
geconcentreerd -- = acido sulfuric concentrate
rokend -- = oleum


zwavelzuurbereiding ZN

1 fabrication de acido sulfuric


zwavelzuurtank ZN

1 reservoir (F) de acido sulfuric


Zweden ZN EIGN

1 Svedia


Zweed ZN

1 svedo, svedese


Zweeds ZN

1 (taal) svedo, svedese, lingua svedese


Zweeds BN

1 svede, svedese


zweefboot ZN

1 Zie: hovercraft


zweefbrug ZN

1 ponte suspendite


zweefduik ZN

1 salto de testa


zweefmolen ZN

1 (draaimolen) carosello
2 (gymnastisch werktuig) passos de gigante


zweefrek ZN

1 trapezio volante


zweefspoor ZN

1 ferrovia/traino suspendite


zweefsport ZN

1 sport (E) de planar


zweeftoestel ZN

1 Zie: zweefvliegtuig


zweeftrein ZN

1 aerotraino


zweefvlieg ZN

1 syrpho


zweefvliegen WW

1 planar


zweefvlieger ZN

1 pilota de planator


zweefvliegtuig ZN

1 planator, avion sin motor


zweefvlucht ZN

1 volo planate


zweem ZN

1 tracia, vestigio, umbra, vage indicio
een --pje hoop = un umbra de sperantia
zonder een -- van twijfel = sin le umbra de un dubita
zonder een -- van spijt = sin un vestigio de regret


zweep ZN

1 flagello
de gouden -- = le flagello de auro
de -- erop/erover leggen = flagellar
met de -- knallen = facer claccar le flagello
een paard de -- geven = dar colpos de flagello a un cavallo
hij kent het klappen van de -- = ille cognosce le secretos del mestiero
2 (REL) (boetegesel) disciplina


zweepcel ZN

1 cellula flagellate


zweepdiertje ZN

1 flagellato


zweepdraad ZN

1 flagello
-- van de spermatozoïde = flagello spermatic/del spermatozoïde
van een -- voorzien = flagellate, flagellifere
van twee --en voorzien = biflagellate


zweephaar ZN

1 Zie: zweepdraad


zweepkoord ZN

1 corda de flagello


zweepslag ZN

1 (slag met een zweep) colpo de flagello
--en toedienen = flagellar
2 (spierscheuring) colpo de flagello


zweeptol ZN

1 turbine


zweer ZN

1 ulcere
een -- aan de maag = un ulcere gastric/del stomacho
een -- aan de twaalfvingerige darm = ulcera duodenal
een -- veroorzaken = ulcerar
vol --en = ulcerose


zweerachtig BN

1 ulcerative, ulceroide
--e wond = plaga/vulnere ulceroide


zweet ZN

1 sudor, transpiration, perspiration, (MED, PLANTK) exsudat
het koude/klamme -- breekt me uit = il me veni le sudor frigide
met -- bedekt = coperite/coperte de sudor
zich in het -- werken = mitter se in sudor
als -- uitdrijven = exsudar
in het -- zijns aanschijns = con/in le sudor de su fronte
het -- breekt hem uit = isto le face sudar
in het -- baden = esser in un banio de sudor
nat van -- = molliate de sudor


zweetafscheidend BN

1 sudorifere, sudoripare


zweetafscheiding ZN

1 secretion sudoral, perspiration, transpiration


zweetbad ZN

1 estufa, banio turc, banio de sudation/a/de vapor, sauna


zweetband ZN

1 banda antisudoral


zweetdoek ZN

1 sudario
de Zweetdoek des Heren = le Sancte Sudario


zweetdrank ZN

1 bibita/potion sudorific, sudorifico, diaphoretico


zweetdrijvend BN

1 sudorific, diaphoretic
-- middel = medicamento sudorific/diaphoretic, sudorifico, diaphoretico


zweetdruppel ZN

1 gutta de sudor


zweethanden ZN MV

1 manos sudante/humide


zweethuis ZN

1 siccatorio pro tabaco


zweetkaas ZN

1 (vocht uitademende kaas) caseo que exsuda
2 (doordringend ruikende kaas) caseo olente mal


zweetkakkies ZN MV

1 pedes sudante/que suda/que pute


zweetkamertje ZN

1 camera de attender (pro le resultatos de un examine)


zweetkanaaltje ZN

1 conducto sudorifere


zweetklier ZN

1 glandula sudoripare/sudorifere


zweetkliercarcinoom ZN

1 carcinoma/cancere del glandula sudoripare/sudorifere


zweetklierkanker ZN

1 Zie: zweetkliercarcinoom


zweetkoorts ZN

1 febre sudoral


zweetkuur ZN

1 cura exsudative/a base de sudores, tractamento sudorific


zweetlucht ZN

1 odor sudoral/de sudor/de transpiration


zweetmiddel ZN

1 medicamento sudorific/diaphoretic, sudorifico, diaphoretico


zweetpareltje ZN

1 perla de sudor, parve gutta de sudor


zweetplek ZN

1 Zie: zweetvlek


zweetpoeder ZN

1 pulvere sudorific/diaphoretic


zweetporie ZN

1 poro sudorific


zweetproces ZN

1 processo sudorific


zweetsecretie ZN

1 sudation, transpiration, perspiration


zweetspoor ZN

1 (mbt jacht) tracia de sanguine


zweetvlek ZN

1 macula de sudor


zweetvoeten ZN MV

1 pedes sudante/que suda
hij heeft -- = ille suda/transpira del pedes


zwei ZN

1 esquadra false


zwelen WW

1 (organisch materiaal verkolen) carbonisar (a un basse temperatura)


zwelgen WW

1 (volop hebben) natar
in overvloed -- = natar in abundantia
2
naar binnen -- = ingurgitar
het naar binnen -- = ingurgitation


zwelger ZN

1 glutton


zwelgerij ZN

1 orgia, bacchanal


zwelgpartij ZN

1 Zie: zwelgerij


zwellen WW

1 (uitzetten) inflar (se)
-- van trots = inflar se orgolio
2 (doen uitzetten) inflar
3 (MED) turger, turgescer, tumer, tumescer, intumescer


zwellend BN

1 (MED) tumescente, intumescente


zwellichaam ZN

1 corpore cavernose


zwelling ZN

1 inflation, dilatation, ingrossamento
2 (MED) tumefaction, turgiditate, turgor, turgescentia, tumescentia, intumescentia


zwemabonnement ZN

1 carta saisonal {e}/abonamento del piscina


zwembad ZN

1 bassino de natation, natatorio, piscina
overdekt -- = piscina coperte/coperite


zwemband ZN

1 cinctura de natation


zwembassin ZN

1 Zie: zwembad


zwembeweging ZN

1 movimento natatori/de natation


zwemblaas ZN

1 vesica natatori


zwembond ZN

1 liga de clubs (E) de natation


zwembroekje ZN

1 calceones de banio


zwembuis ZN

1 Zie: zwemvest


zwemclub ZN

1 club (E) de natation


zwemcursus ZN

1 curso de natation


zwemdemonstratie ZN

1 demonstration de natation


zwemdiploma ZN

1 certificato/diploma de natation


zwemen WW

1 inclinar, tender


zwemgelegenheid ZN

1 bassino de natation, natatorio


zwemgordel ZN

1 cinctura de natation


zwemhal ZN

1 piscina coperte/indoor (E)


zweminrichting ZN

1 stabilimento/establimento de natation, piscina


zweminstructeur ZN

1 instructor de natation


zwemkaart ZN

1 Zie: zwemabonnement


zwemkampioen ZN

1 campion de natation


zwemkampioenschap ZN

1 campionato de natation


zwemkleding ZN

1 Zie: zwempak


zwemkunst ZN

1 arte natatori/de natation, natation


zwemleraar ZN

1 instructor de natation


zwemles ZN

1 curso/lection(es) de natation


zwemmeester ZN

1 Zie: zwemleraar


zwemmen WW

1 natar, (als sport OOK) practicar le natation
het -- = natation
-- als een vis = natar como un pisce
onder water -- = natar sub le aqua
op de rug -- = natar super le dorso
de 100 meter -- = natar le 100 metros
niet kunnen -- = non saper natar
gekleed -- = natar con le vestimentos
in zijn bloed -- = baniar in su sanguine
haar ogen zwommen in tranen = su oculos esseva baniate in lacrimas
ze zwemmen -- in het geld = illes ha moneta in abundantia, illes nata in le abundantia


zwemmer ZN

1 natator
geoefend -- = natator experimentate/trainate


zwemmerig BN

1 inexpressive


zwemmerseczeem ZN

1 epidermophytia


zwemoefening ZN

1 exercitio natatori/de natation


zwempak ZN

1 costume de banio


zwemploeg ZN

1 equipa de natatores


zwempoliep ZN

1 Zie: buiskwal


zwempoot ZN

1 pata/pede palmate
vogels met --en = aves palmipede


zwemschimmel ZN

1 Zie: zwemmerseczeem


zwemschool ZN

1 schola de natation


zwemslag ZN

1 (één beweging) movimento, colpo
2 (manier van bewegen) stilo de natation


zwemsport ZN

1 sport (E) de natation, natation
de -- beoefenen = practicar le natation


zwemstadion ZN

1 stadio de natation


zwemster ZN

1 natatora


zwemvereniging ZN

1 Zie: zwemclub


zwemvest ZN

1 gilet (F) de salvamento


zwemvlies ZN

1 membrana natatori/interdigital
poot/voet met -- = palma
van --en voorzien = palmate


zwemvoet ZN

1 pede palmate


zwemvogel ZN

1 ave palmipede, palmipede


zwemwater ZN

1 aqua pro le natation


zwemwedstrijd ZN

1 concurso de natation


zwendel ZN

1 fraude


zwendelaar ZN

1 fraudator, impostor


zwendelarij ZN

1 Zie: zwendel


zwendelen WW

1 fraudar


zwendelfirma ZN

1 firma que frauda


zwendelonderneming ZN

1 societate phantoma/phantasma


zwengel ZN

1 bracio, manivella
-- van een pomp = bracio/manivella de un pumpa
-- van een motor = manivella de un motor


zwengelboor ZN

1 Zie: omslagboor


zwengelen WW

1 activar/manovrar un bracio/manivella, tornar un manivella


zwengelpomp ZN

1 pumpa con bracio/con manivella


zwengelslag ZN

1 colpo de manivella


zwenk ZN

1 virage, viramento


zwenken WW

1 (van richting veranderen) virar, tornar, girar
2 (mbt paard/berijder) caracolar
een paard -- = caracolar un cavallo
3 (zwaaien) agitar, brandir


zwenkgras ZN

1 festuca
rood -- = festuca rubre
stijf/hard -- = festuca rigide


zwenking ZN

1 (het wenden) virage, viramento
2 (wending) virage
3 (snelle -- van paard) caracole
4 (MIL) (draai) conversion
5 (MIL) (van troepen) evolution


zwenkingspunt ZN

1 puncto de virage


zwenkwiel ZN

1 rota orientabile


zwepen WW

1 flagellar, castigar con un flagello


zweper ZN

1 flagellator


zweren WW

1 (onder ede verklaren) jurar
trouw -- = jurar fidelitate
een eed -- = facer/prestar (un) juramento
een valse eed -- = perjurar
2 (etter afscheiden) ulcerar se, suppurar, formar pus/pure, (MED) absceder
zijn vinger zweert = su digito suppura
dat klopt als een zwerende vinger = isto es exactemente correcte, isto es totalmente certe


zwerend BN

1 ulcerose
--e wond = plaga/vulnere ulcerose
--e colitis = colitis ulcerose


zwerfblok ZN

1 Zie: zwerfkei


zwerfdier ZN

1 animal errante/vagabunde


zwerfgast ZN

1 (BIOL) visitator occasional/de passage


zwerfhond ZN

1 can errante/vagabunde


zwerfjongere ZN

1 juvene sin casa/sin home (E)


zwerfkat ZN

1 catto errante/vagabunde


zwerfkei ZN

1 bloco erratic


zwerflust ZN

1 gusto del aventura


zwerfnier ZN

1 ren mobile/flottante


zwerfstam ZN

1 tribo errante


zwerfsteen ZN

1 Zie: zwerfkei


zwerftocht ZN

1 viage aventurose, peregrination, errantia


zwerfvogel ZN

1 ave erratic


zwerfvolk ZN

1 populo nomade


zwerfzucht ZN

1 mania ambulatori, vagabundage, nomadismo


zwering ZN

1 juramento
2 ulceration, suppuration


zwerk ZN

1 (wolken) nubes
2 (hemel) firmamento, volta celeste/del celo
het blauwe -- = le firmamento blau


zwerm ZN

1 nube, (vogels) volata, (bijen) essame
-- sprinkhanen = nube de locustas/saltatores
-- mussen = volata de passeres
2
een -- meteoren = un pluvia de meteoros


zwermen WW

1 (krioelen) formicar, pullular
2 (van bijen) essamar
het -- = essamage, essamatura


zwermsporen ZN MV

1 (BIOL) zoosporas


zwermtijd ZN

1 (van bijen) essamage


zwerveling ZN

1 vagabundo, nomade


zwerven WW

1 (ronddolen) errar, peregrinar, vagar
op zee -- = currer le mares
2 (landlopen) vagabundar
een --d leven leiden = menar un vita vagabunde/nomade/de vagabundo/de nomade


zwervend BN

1 peregrin, ambulante, gyrovage, nomade
-- bestaan/leven = vita ambulante/nomade, nomadismo
-- volk = populo nomade


zwerver ZN

1 vagabundo, nomade


zwerversbestaan ZN

1 Zie: zwerversleven


zwerversleven ZN

1 vita vagabunde/ambulante/de vagabundo


zwerving ZN

1 vagabundage


zweten WW

1 sudar, perspirar, transpirar
het -- = sudation, perspiration, transpiration
bloed -- = sudar sanguine
met -- gepaard gaand = sudatori


zweterig BN

1 sudante, humide, molliate de sudor
--e handen = manos sudante/humide


zwetsen WW

1 (zwammen) parlar in le aere/le vacuo, divagar, extravagar
2 (opscheppen) vantar se


zwetser ZN

1 (zwamneus) imbecille
2 (opschepper) fanfaron


zwetserij ZN

1 (gezwam) elucubrationes, divagationes in le aere/vacuo
2 (opschepperij) bluff (E), fanfaronada


zweven WW

1 planar, flottar
de koers van een munt laten -- = lassar flottar le curso de un moneta
in het water -- = flottar in le aqua
de adelaar zweeft op zijn vleugels = le aquila plana super su alas
boven een afgrond -- = esser suspendite super un precipitio
tussen leven en dood -- = vogar/fluctuar inter vita e morte
het zweeft mij voor de geest = io ha un vage idea
zij zweefde de trap op = illa montava le scala con passo legier


zwevend BN

1 flottante
--e ribben = costas flottante
--e kiezers = electorato flottante
--e valuta = moneta flottante
-- taalgebruik = linguage flottante/incerte
--e koopkracht = poter de acquisition/de compra flottante


zweverig BN

1 (niet vast) vage, confuse, incerte
2 (duizelig) vertiginose
ik ben -- = le testa/capite me orna


zweving ZN

1 (het zweven) flottation, volo planate
2 (geluidstrilling) battimento


zwezerik ZN

1 thymo, glandula thymic


zwichten WW

1 (toegeven) ceder, succumber, plicar se, capitular
voor de overmacht -- = ceder al superioritate numeric
-- voor geweld = ceder al violentia
-- voor de verleiding = ceder/succumber al tentation
2 (SCHEEP) plicar, diminuer/reducer le superfacie de
de fok -- = plicar le foc


zwiep ZN

1 (zweep) flagello
2 movimento brusc


zwiepen WW

1 (doorbuigen) curvar se, plicar se, flecter se, esser elastic
de springplank zwiept lekker = le trampolino es multo elastic
2 (krachtig slaan) flagellar
de regen zwiept tegen de ruiten = le pluvia flagella contra le vitros
3 (krachtig gooien) lancear, jectar
hij zwiepte het touw over de rug van het dier = ille ha lanceate le corda super le dorso del animal
ze zwiepten hem in het water = illes le ha jectate in le aqua


zwieper ZN

1 movimento brusc, colpo
hij gaf de bal een -- = ille flagellava de balla


zwieping ZN

1 (doorbuiging) elasticitate


zwier ZN

1 (draai, zwaai) viramento, volta
2 (gratie) gratia, elegantia, chic (F)
3 (opschik) parure (F)


zwierbol ZN

1 libertino


zwieren WW

1 balanciar se, zigzagar, titubar


zwierig BN

1 (los en bevallig) elegante, gratiose
--e stijl = elegantia del stilo
-- gekleed gaan = esser vestite elegantemente
-- voortglijden = avantiar con gratia
2 (bloemrijk) floride


zwierigheid ZN

1 gratia, elegantia


zwijgachtig BN

1 taciturne


zwijgachtigheid ZN

1 taciturnitate


zwijgen ZN

1 silentio
tot -- brengen = silentiar
iemand het -- opleggen = imponer le silentio a un persona
er het -- toe doen = optar pro le silentio, preferer tacer
het -- verbreken = rumper le silentio
zich in -- hullen = claustrar se in le silentio, guardar silentio


zwijgen WW

1 tacer
het orgel zweeg = le organo taceva
(wees stil!) zwijg! = silentio!
de wet zwijgt over dergelijke gevallen = le lege non se pronuncia super iste typo de casos
iemand tot -- brengen = reducer un persona al silentio
om nog maar te -- van = sin parlar de
(FIG) kunnen -- = saper guardar un secreto
-- op alles wat men vraagt = opponer le silentio a tote le questiones
de stem van het geweten tot -- brengen = facer tacer su conscientia


zwijgend BN

1 silente, silentiose, mute
--e groet = salute silentiose
--e massa = massas silente/silentiose
--e meerderheid = majoritate silente/silentiose
-- aanhoren = ascoltar in silentio


zwijger ZN

1 persona silente/taciturne
Willem de Zwijger = Guilhelmo le Taciturno


zwijggeld ZN

1 precio del silentio
iemand -- geven = comprar le silentio de un persona


zwijgplicht ZN

1 obligation de guardar silentio, secreto professional, (Mafia) omerta (I)
iemand van de -- ontheffen = eximer un persona del secreto professional


zwijgrecht ZN

1 derecto de abstiner se de testimoniar, dispensa de testimonio


zwijgzaam BN

1 de pauc/poc parolas, taciturne, silente, silentiose, mute


zwijgzaamheid ZN

1 taciturnitate, attitude silente/silentiose, silentiositate, mutismo


zwijm ZN

1 syncope
in -- vallen = cader in syncope, perder le sensos


zwijmel ZN

1 inebriation, vertigine


zwijmelen BN

1 esser inebriate, extasiar se, ecstasiar se


zwijmelroes ZN

1 extase (-asis), ecstase (-asis)


zwijn ZN

1 (varken) porco
wild -- = porco salvage
paarlen voor de --en werpen = jectar perlas/margaritas al porcos
2 (mens) porco
3 (geluk) fortuna


zwijnen WW

1 (boffen) haber fortuna, esser fortunate
2 (een liederlijk leven leiden) menar un vita depravate


zwijnenboel ZN

1 porcheria


zwijnenhoeder ZN

1 porchero


zwijnenhok ZN

1 Zie: zwijnenstal


zwijnenkeet ZN

1 porcheria


zwijnenkers ZN

1 coronopo


zwijnenpan ZN

1 Zie: zwijnenkeet


zwijnenstal ZN

1 porcheria, porchiero
2 (FIG) porcheria


zwijnentrog ZN

1 alveo/trogo/mangiatoria pro porcos


zwijnenvlees ZN

1 carne de porco


zwijnerij ZN

1 porcheria


zwijnsborstels ZN MV

1 setas


zwijnshaar ZN

1 (één haar) pilo de porco, (alle haren) pilos de porco


zwijnskop ZN

1 testa/capite de porco


zwijnsoor ZN

1 aure de porco


zwijntje ZN

1 (klein, jong varken) parve porco, porchetto
2 (BARGOENS) (fiets) bicycletta
3 (bof) fortuna


zwijntjesjager ZN

1 robator/fur de bicyclettas


zwik ZN

1 (bij elkaar horende spullen) pila, cumulo, (mensen) banda
2 (verstuiking) luxation


zwikken WW

1 (een verdraaiing krijgen) torquer se


zwikking ZN

1 luxation


Zwingli ZN EIGN

1 Zwingli


zwingliaan ZN

1 zwingliano


zwingliaans BN

1 zwinglian


zwinglianisme ZN

1 zwinglianismo


Zwitser ZN

1 suisso
2 (GESCH) (huursoldaat) suisso


Zwitserland ZN EIGN

1 Suissa, (GESCH) Helvetia
bewoner van -- = suisso


Zwitsers BN

1 suisse, (GESCH) helvetic
--e kaas = caseo suisse
--e chocolade = chocolate {sj} suisse
--e franken = francos suisse


Zwitsers ZN

1 (taal, dialect) suisso


zwoegen WW

1 (zwaar werk verrichten) facer un labor/travalio pesante/dur, effortiar se multo
2 (hijgen) anhelar


zwoeger ZN

1 grande laborator/travaliator


zwoel BN

1 (drukkend warm) pesante, suffocante
2 (sensueel) sensual, erotic


zwoelheid ZN

1 (warmte) calor pesante/suffocante
2 (sensualiteit) sensualitate, erotismo


zwoelte ZN

1 Zie: zwoelheid-1


zwoerd ZN

1 cortice de lardo


zwoord ZN

1 Zie: zwoerd


zygomaticofaciaal BN

1 zygomaticofacial


zygomorf BN

1 zygomorphe, zygomorphic


zygomorfie ZN

1 zygomorphia


zygose ZN

1 zygose (-osis)


zygospore ZN

1 zygospora


zygote ZN

1 zygote


zygotisch BN

1 zygotic


zymase ZN

1 zymase


zymochemie ZN

1 zymochimia


zymogeen BN

1 zymogene


zymologie ZN

1 zymologia


zymologisch BN

1 zymologic


zymose ZN

1 zymose (-osis)


zymotisch BN

1 zymotic


zymotisch BN

1 zymotic


zymurgie ZN

1 (SCHEI) zymurgia


Z.Z.O.

1 (Afk.: zuidzuidoost(en)) S.S.E. (sud-sud-est)


Z.Z.W.

1 (Afk.: zuidzuidwest(en)) S.S.W. (sud-sud-west)


zzz TW

1 zzz, bzz


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori