FANDOMSupermemo texto in Q&A formatoModificar

Q: a

A: do, w kierunku; przy, w; al = a+le


Q: ab

A: od, z


Q: alias

A: alias; kiedy indziej


Q: alibi

A: rzecz. alibi, wymówka


Q: alicubi

A: gdzieś


Q: alicun

A: kilka, kilku; niektóre, niektórzy


Q: alicuno

A: ktoś; niektóry


Q: aliquando

A: kiedyś, w tym czy innym czasie; czasem


Q: aliquanto

A: ileś, do pewnego poziomu


Q: alique

A: coś


Q: alora

A: wtedy, wówczas; więc, w takim przypadku, wobec tego


Q: alto

A: rzecz. góra (górna część)


Q: ambe

A: oba (obie, obaj, oboje)


Q: an

A: czy


Q: ancora

A: rzecz. kotwica; przysł. jeszcze, wciąż, nadal, w dalszym ciągu


Q: anque

A: również, także


Q: ante

A: przed, z przodu; poprzednio


Q: ante-heri

A: przedwczoraj


Q: a pena

A: zaledwie, ledwo, dopiero co


Q: apud

A: przy, u, nad


Q: assatis

A: dość, dosyć, wystarczająco, całkiem


Q: assi

A: tak, równie; tak więc, zatem


Q: avante

A: przysł. naprzód, do przodu; z przodu, na przedzie; (2). naprzód, uprzednio, wcześniej


Q: basso

A: rzecz. dół; bas


Q: bastante

A: dość, dosyć, wystarczająco


Q: ben que

A: chociaż, aczkolwiek


Q: bis

A: bis; dwa razy, dwukrotnie


Q: cata

A: każdy


Q: causa

A: rzecz. (1). powód, przyczyna; (2). sprawa, przypadek


Q: certo

A: przysł. na pewno, z pewnościa


Q: circa

A: wokół; około, circa


Q: como

A: jak; jako


Q: comocunque

A: jakkolwiek, jak bądź; chociaż, jakkolwiek


Q: con

A: z (razem)


Q: concernente

A: odnośnie, jeśli chodzi o, dotyczący


Q: contra

A: wbrew, przeciw; naprzeciwko, z przeciwnej strony; przeciwnie, w przeciwieństwie; rzecz. [Fencing] counter


Q: cuje

A: którego, których, czyjego, czyich


Q: de

A: czyjś, czegoś, o


Q: deman

A: jutro


Q: depost

A: od tego czasu, następnie, potem, później


Q: desde

A: od


Q: dum

A: podczas, gdy


Q: dunque

A: zatem


Q: durante

A: podczas


Q: e

A: i


Q: ecce

A: oto


Q: ergo

A: więc


Q: esque

A: czy


Q: et cetera, etc.

A: i tak dalej


Q: etiam

A: też, także, również


Q: ex

A: z; były


Q: excepte

A: za wyjątkiem


Q: extra

A: oprócz, poza, prócz, za wyjątkiem; poza, na zewnątrz


Q: foras

A: poza; na zewnątrz; na dworze


Q: forsan

A: może, być może


Q: gratis

A: przysł. gratis, za darmo


Q: haber

A: czas. mieć; rzecz. własność, dobytek, posiadłość, mienie


Q: heri

A: wczoraj


Q: hic

A: tu, tutaj


Q: hodie

A: dzisiaj, dziś


Q: ibi

A: tam


Q: ibidem

A: ibidem, tamże, w tym samym miejscu


Q: idem

A: ten sam, to samo, tenże


Q: igitur

A: przeto, dlatego, zatem, skutkiem tego


Q: il

A: ten, to


Q: illa

A: ona


Q: illac

A: tam


Q: ille

A: tamten, ów; on


Q: illes

A: oni


Q: illo

A: to, ono


Q: in

A: w


Q: infra

A: poniżej, pod; u dołu, pod spodem


Q: insimul

A: razem, wspólnie; zbiór (mat.)


Q: inter

A: między


Q: interim

A: tymczasem, w międzyczasie


Q: intertanto

A: w międzyczasie


Q: intra

A: wewnątrz; do wewnątrz


Q: intro

A: do środka, do wewnątrz


Q: io

A: ja


Q: ipse

A: sam (we własnej osobie)


Q: iste

A: ten, to, ci


Q: ita

A: tak, w ten sposób, tak właśnie


Q: jam

A: już; od razu, bezzwłocznie, już; przed chwilą, dopiero co


Q: jammais

A: kiedykolwiek, kiedyś; nigdy (w zd. przecz.)


Q: justo

A: właśnie, dopiero co, przed chwilą; tylko


Q: juxta

A: obok, blisko, w pobliżu, przy


Q: la

A: ją


Q: le

A: rodzajnik określony; jego, go


Q: les

A: im


Q: lo

A: to


Q: loco

A: rzecz. miejsce


Q: longe

A: przym. długi; daleko, z dala


Q: lontan

A: przym. daleki, odległy


Q: lor

A: ich


Q: lore

A: ich


Q: ma

A: ale


Q: malgrado

A: mimo


Q: maniera

A: rzecz. maniera, sposób, tryb


Q: me

A: mnie


Q: melio

A: lepiej


Q: melior

A: przym. lepszy


Q: mesme

A: sam (osobiście)


Q: mesmo

A: nawet


Q: mi

A: mój


Q: mie

A: mój


Q: minus

A: mniej; minus


Q: multo

A: bardzo


Q: nam

A: bo, gdyż


Q: nemo

A: nikt


Q: ni

A: ani


Q: nihil

A: nic


Q: nil

A: nic


Q: nimie

A: zbyt wiele, zbyt liczni, zbyt dużo


Q: nimis

A: za, zbyt, za dużo, zanadto


Q: no

A: nie


Q: non

A: nie


Q: nondum

A: jeszcze nie


Q: nonne

A: nieprawdaż


Q: nonobstante

A: chociaż; mimo to


Q: nos

A: my


Q: nostre

A: nasz


Q: nulle

A: przym. zerowy; żaden


Q: nullemente

A: przysł. w żaden sposób, nijak, w żadnym razie


Q: nunc

A: teraz


Q: nunquam

A: nigdy


Q: o

A: albo, lub


Q: olim

A: przysł. ongiś, kiedyś, pewnego razu


Q: omne

A: każdy, wszystek, wszelki


Q: on

A: zaimek nieosobowy


Q: ora

A: przysł. teraz


Q: parte

A: rzecz. (1). część; udział; rata; (2). strona; (3). partia, rola (muz., teatr)


Q: passato

A: temu (np. rok temu); przeszłość; czas przeszły


Q: pauc

A: niewiele, mało, nieco


Q: pauco

A: mało, niewiele, nieco


Q: per

A: przy pomocy, przez


Q: perque

A: spójn. dlaczego; ponieważ, gdyż


Q: plus

A: plus; więcej; bardziej


Q: pois

A: potem, później, następnie, od tego czasu


Q: post

A: potem; za; po


Q: postea

A: potem; za; po


Q: postquam

A: skoro tylko, jak tylko, po tym jak


Q: potius

A: raczej; chętniej; ściślej mówiąc


Q: presso

A: blisko, obok; przy, obok, u


Q: presto

A: przysł. szybko; rzecz. pożyczka


Q: preter

A: wzdłuż, obok, mimo


Q: pridem

A: dawno temu


Q: pro

A: dla; aby


Q: proque

A: spójn. dlaczego; ponieważ, gdyż


Q: qual

A: jaki; który


Q: qualcunque

A: jakikolwiek


Q: quando

A: kiedy, gdy


Q: quandocunque

A: kiedykolwiek, kiedy bądź


Q: quante

A: ile


Q: quanto

A: ile, jak bardzo, w jakim stopniu; tak jak, tak dalece, do tego stopnia


Q: quare

A: dlatego też, z tej to przyczyny


Q: quasi

A: niemal, prawie; w pewnym sensie, niejako, niby, jakby, quasi-


Q: que

A: co;cóż; niż (spójnik)


Q: qui

A: kto


Q: quicunque

A: ktokolwiek


Q: quia

A: ponieważ


Q: quo

A: dokąd


Q: re

A: o, na temat


Q: retro

A: z tyłu, w tyle; do tyłu, wstecz; temu (czas)


Q: salvo

A: prócz, oprócz, poza


Q: satis

A: dość, wystarczająco, całkiem, wcale


Q: se

A: się, sobie


Q: secundo

A: stosownie do, według


Q: sed

A: lecz


Q: semper

A: zawsze; ciągle, stale


Q: si

A: tak; jeśli


Q: sia

A: bądź (tr.rozkaz. od esser); aby był, aby było


Q: sin

A: bez


Q: sol

A: przym. samotny, sam; wyłączny, jedyny; rzecz. słońce


Q: solo

A: rzecz. podłoga; ziemia, gleba; przysł. dopiero, tylko


Q: su

A: jej, jego


Q: sub

A: pod


Q: subinde

A: tuż obok, zaraz za; dość często; od czasu do czasu


Q: subito

A: nieoczekiwanie, nagle, niespodziewanie


Q: subtus

A: poniżej, u dołu, na dole, w dole


Q: sue

A: jego, jej


Q: super

A: na górze, na szczycie, na wierzchu, u góry; na, nad; o, na temat


Q: supra

A: na górze, na szczycie, na wierzchu, u góry; na, nad


Q: sur

A: na


Q: tal

A: taki


Q: talmente

A: przysł. tak, w ten sposób


Q: tamen

A: jednak


Q: tante

A: tyle


Q: tanto

A: tak, tak bardzo; w ten sposób


Q: tarde

A: przym. późny; późno


Q: te

A: ciebie, cię


Q: tosto

A: wkrótce, niedługo


Q: tote

A: 1. wszystko; 2. wszyscy, każdy


Q: totevia

A: wszelako, jednak, tym niemniej


Q: toto

A: całkowicie, dość; wszystko


Q: trans

A: przez, poprzez


Q: troppo

A: za, zbyt, zanadto


Q: tu

A: twój


Q: tue

A: twój


Q: tunc

A: wtedy, wówczas; więc, w takim razie


Q: ubi

A: dokąd; gdzie; gdy, kiedy


Q: ubicunque

A: gdziekolwiek


Q: ubique

A: wszędzie; gdziekolwiek; nigdzie (zd. przecz.)


Q: ultra

A: po drugiej stronie; poza, oprócz


Q: un

A: jeden; pewien, jakiś


Q: uno

A: jeden


Q: unquam

A: kiedyś, czasem


Q: usquam

A: gdzieś; nigdzie (zd. przecz.)


Q: usque

A: do, aż do


Q: verso

A: rzecz. wiersz; odwrotna (lewa) strona karty


Q: via

A: rzecz. droga, trasa; z dala


Q: vice

A: rzecz. raz


Q: viste

A: zważywszy


Q: voluntarie

A: przym. dobrowolny, umyślny, rozmyślny


Q: vos

A: wy


Q: vostre

A: wasz, wasze


Q: ya

A: wszak

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori